Klíčová Akce 2 (1.2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová Akce 2 (1.2)"

Transkript

1 Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež

2 Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) eur (školení pracovníků s mládeží) eur eur Výměny mládeže Evropská dobrovolná služba Mobilita pracovníků s mládeží Evropská dobrovolná služba pro velké skupiny dobrovolníků (EACEA) Strategická partnerství Budování kapacit (EACEA) Podpora politických reforem 2

3 Erasmus+ Mládež Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti apostoje) mladých lidí apracovníků smládeží (včetně těch somezenými příležitostmi) skrze neformální vzdělávání Podporovat jejich participaci vdemokratickém životě anatrhu práce, jejich aktivní občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu Zlepšit kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích Přispět kpolitickým reformám namístní, regionální anárodní úrovni, podporovat rozvoj politiky mládeže založené naznalostech afaktech, uznávání neformálního a informálního učení Podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže arole pracovníků smládeží aorganizací jako podpůrné struktury pro mladé lidi, především skrze propagaci mobility aspolupráce mezi EU, organizace zpartnerských zemí amezinárodními organizacemi askrze cílené budování kapacit v partnerských zemích 3

4 Erasmus+ Mládež Stálé priority podpora sociální inkluze mladých lidí, především podpora projektů věnujících se tématu nezaměstnanostimladých lidí včetně projektů stimulujících participaci nezaměstnaných mladých lidí podpora zdravého chování, především skrze propagaci outdoorových aktivit asportu namístní úrovni pro podporu zdravého životního stylu aposílení sociální inkluze aaktivní účasti mladých lidí vespolečnost zvýšení povědomí oevropském občanství aprávech sním spojených a stimulace aktivní účasti mladých lidí na politickém rozhodování 4

5 Oprávněné žadatelské země Programové země Západní Balkán Východní Evropa a Kavkaz Jižní středomořské země Ostatní EU země Albánie Arménie Alžírsko Rusko Bosna a Hercegovina Ázerbajdžán Egypt Makedonie Island Černá Hora Bělorusko Israel Lichtenštejnsko Srbsko Gruzie Jordánsko Norsko Kosovo Moldavsko Libanon Švýcarsko Ukrajina Maroko Turecko Palestina Sýrie Tunisko Libye * některé Akce jsou otevřené všem partnerským zemím světa 5

6 KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 1 VZDĚLÁVACÍ MOBILITY JEDNOTLIVCŮ

7 Komu je Akce určena? Uskupením z programových zemí či Sousedním partnerským zemím, které jsou: NNO NNO na evropské úrovni Sociální podniky Místní, regionální, národní veřejný orgán Neformální skupina mladých lidí Asociace krajů Evropské uskupení teritoriální spolupráce Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 7

8 Oprávnění žadatelé: NNO a neformální skupina mladých lidí Můžou, ale jiná pravidla financování: Regionální, národní veřejný orgán Evropské uskupení teritoriální spolupráce Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem Počet zapojených organizací: minimálně 2 Doba trvání projektu: 3-24 měsíců - Projekt se může odehrávat v zemi žadatele či jednoho z partnerů - Musí žádat organizace z programové země, ale partnerem může být i sousední partnerská země - Může být v projektu více než 1 aktivita 8

9 Mobilita pracovníků s mládeží Semináře, školení, studijní pobyt, vytváření partnerství Doba trvání: 2 dny 2 měsíce Žádné věkové omezení Max. 50 účastníků Aktivita se může konat i v jedné ze zemí partnerských organizací - Financování Cestovní náklady jednotkové náklady dle vzdálenosti (kalkulačka EK) Organizační podpora náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54eur pro ČR) Podpora speciálních potřeb podpora účastníků se znevýhodněním 100% nákladů Mimořádné náklady vízum a s ním spojené náklady, očkování, povolení k pobytu - 100% nákladů 9

10 Jak to může vypadat? např: školení zaměřené na práci s problematickou mládeží jak zlepšit mediální gramotnost pracovníků s mládeží vytváření nových partnerství 10

11 Mezinárodní výměny mládeže účastníci mohou být ve věku let; 5 21 dní; grant na cestu a program (ubytování a stravu) 11

12 Jak může výměna mládeže vypadat? Např. skupinky mladých lidí od 13 do 30 let z ČR, PL, DE a HU pracují 5-21 dní na tématu (ne)zaměstnanost mladých lidí, zvyšování (zejm. měkkých) kompetencí pro trh práce 12

13 Evropská dobrovolná služba - Je vzdělávací službou,umožňuje mladým lidem (17-30 let) zapojit se dodobrovolnických projektů konaných vzemích EU a v partnerských zemích - Projekty vdélce 2až12měsíců jsou zaměřeny nakulturu, děti amládež, sport, sociální péči, umění, ekologii 13

14 KLÍČOVÁ AKCE 2 KLÍČOVÁ AKCE 2 SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA DOBRÉ PRAXE

15 Iniciativy mládeže Národní iniciativy mládeže již nelze realizovat Nadnárodní iniciativy lze v rámci Strategická partnerství Min. 2 partneři z různých zemí programu Žadatelem může být i neformální skupina mladých lidí Možnost realizovat projekty prospěšné pro místní komunitu napříč generacemi Délka projektu 6 24 měsíců

16 Co je to iniciativa? Projekt iniciativy mládeže nabízí mladým lidem příležitost realizovat vlastní nápady zoblastí jako je umění a kultura, začleňování do společnosti, životní prostředí, zdravý životní styl, rozvoj venkova, média a komunikace i dalších oblastí. 16

17 Co je cílem? Hodnota iniciativ mládeže nespočívá pouze vkvalitě výsledků projektu. Spíše a především tkví vbohatství procesů odehrávajících se vjeho průběhu, vučení. Mladí lidé se zdokonalují vkomunikaci, práci vmezinárodní skupině, seznamují se sodlišnými kulturami, vyvíjejí činnosti pro ostatní. Účast vtěchto projektech pomáhá budovat sebedůvěru a dovednosti využitelné jak vbudoucím osobním tak profesním životě. 17

18 Financování: Náklady na projekt: 500 eur pro koordinující organizaci / skupinu na měsíc 250 eur pro partnerskou organizaci / skupinu na měsíc Celkem max 2750 na měsíc pro všechny partnery 18

19 Náklady na dopravu: km 575 eur na účastníka a setkání Nad 2000 km 760 eur na účastníka a setkání Podmínka: potřebu setkání a počet účastníků je třeba vgrantové žádosti jasně zdůvodnit. Vzdálenost musí být vypočtena kalkulátorem Evropské komise. Dále je možné zgrantu financovat výstupy zprojektu, aktivity na šíření výstupů, mimořádné náklady a další náklady spojené súčastníky se znevýhodněním. 19

20 Strategické partnerství v oblasti mládeže Cílem je podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní, evropské úrovni Jedná se o velké projekty s více aktivitami Co by to mohlo např. být? výměna dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží) objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources) strategické síťování mezi mládežnickými organizacemi testování či implementace dobré praxe uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV spolupráce mezi kraji nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství dlouhodobé mobility pracovníků s mládeží (2 12 měsíců)* * možné jen mezi programovými zeměmi 20

21 Strategické partnerství v oblasti mládeže Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem 2 organizace ze 2 zemí (jen oblast mládeže) 1 projekt konsorcia partnerů k uzávěrce Délka projektu: 6 měsíců 2 roky (jen oblast mládeže) V projektech důraz na šíření výstupů 21

22 Komu je akce určena? NNO (i na evr. úrovni) Firma (včetně sociálních podniků) Samosprávy na místní, regionální, národní úrovni Nadace Instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během NFV Neformální skupina mladých lidí Oprávnění žadatelé Všichni výše zmínění Musí být z programové země 22

23 KLÍČOVÁ AKCE 3 KLÍČOVÁ AKCE 3 PODPORA POLITICKÝCH REFOREM

24 Projekty participativní demokracie Národní i mezinárodní aktivity Žadatel: neziskové organizace Evropské NNOs Erasmus + veřejné orgány na místní úrovni účastníci let, min. 30 účastníků Trvání projektu: 3-24 měsíců (trvání aktivit neurčeno) Partnerem může být i organizace ze sousední partnerské země Projekt se odehrává v zemi žadatele Mezinárodní projekty -min 2 organizace (žadatel + partner) Věk účastníků: let Počet účastníků: min. 30 Finance-podobné jako KA1 (paušální částka na cestovné, paušální částka na projektové náklady, speciální potřeby, mimořádné náklady) 24

25 Podpora politických reforem Aktivity, o které je možno žádat: národní a mezinárodní setkání -informace, debaty a aktivní účast mladých lidí v dialogu s osobami s rozhodovacími pravomocemi na témata strukturovaného dialogu a EU Strategie Mládeže národní a mezinárodní setkání pro přípravu oficiální konference mládeže spojené s předsednictvím aktivity, které propagují debaty a informace o politice mládeže konzultace mladých lidí -zjišťování jejich potřeb na záležitosti týkající se participace v demokratickém životě (online konzultace, průzkumy veřejného mínění...) semináře a debaty mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi ohledně témat participace na demokratickém životě aktivity simulující fungování demokratických institucí a role osob s rozhodovacími pravomocemi v těchto institucích 25

26 Jak můžou vypadat aktivity? vytváření mládežnické politiky na různých úrovních zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů motivace mladých lidí k aktivnímu řešení problémů v dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí 26

27 Uzávěrky 2015 (vždy 12:00 bruselského času) 4. února 2015 pro projekty začínající v období dubna 2015 pro projekty začínající v období října 2015 pro projekty začínající v období

28 Jak žádat? 4 kroky: -registrace na portálu web EK, obdržení PIC čísla (ID číslo organizace), nahrát finanční identifikační formulář a právní status organizace (z webu) Zkontrolovat dodržení pravidel Programu Zkontrolovat finanční podmínky Odevzdat žádost Stejné či podobné projekty podávané opakovaně (u stejné či různých NA) budou zamítnuty Rozhodnutí o grantové žádosti (u KA2 4 měsíce) a podpis podpořených žádostí 4 měsíce (u KA2 5 měsíců) od uzávěrky, záloha 80% 28

29 Další podpora Nabídka školení československá, mezinárodní školení pořádaná v ČR i v zahraničí nabídka na webu: Další zajímavé informace Eurodesk: - informace o volných místech na projektech - aktuální nabídky stáží a stipendií - mezinárodní soutěže, konference, grantové výzvy,... Evropský portál pro mládež: europa.eu/youth - zde bude nová EDS databáze všech akreditovaných organizací -organizace zde budou aktualizovat připravované / schválené projekty EDS 29

30 Statistiky Přijaté žádosti: Podpořené projekty: Přiděleno celkem: ,5 Eur 30

31 Erasmus + -kde se informovat Webová stránka programu Mládež v akci: Web Erasmus+ bude spuštěn dle odhadu v průběhu února Kalendář školících aktivit: Odběr newsletteru programu Mládež v akci: Hlavní webová stránka Evropské komise: ec.europa.eu/education/erasmus-plus Průvodce programem Erasmus+ (Guide v anglickém jazyce): ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf 31

32 Děkujeme za pozornost.

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Budoucí organizace vyjadřuje vyplněním formuláře EI svůj zájem zapojit se do vzdělávacího programu Mládež v akci v rámci

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více