Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení Mládež v akci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013"

Transkript

1 Erasmus+

2 Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+ Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení Mládež v akci

3 Program Erasmus program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na všech úrovních a formách vzdělávání cílové skupiny programu: pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání KA 1 (Klíčová akce 1) Projekty mobilit Jean Monnet KA 2 (Klíčová akce 2) Projekty spolupráce Sport KA 3 (Klíčová akce 3) Podpora politických reforem

4 Země zapojené do Erasmu+ Vašimi partnery mohou být programové země 28 členských zemí EU Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Turecko, Makedonie Partnery pro některé aktivity mohou být i partnerské země sousedící s EU a další země

5 ERASMUS+ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6 Kdo se může zapojit? všechny typy MŠ, ZŠ (včetně ZUŠ), SŠ zapsané v rejstříku MŠMT instituce působící v oblasti školního vzdělávání (např. neziskové organizace, pedagogické fakulty) zřizovatelé škol učitelé, ředitelé škol, vzdělavatelé ŽÁCI DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

7 Typy aktivit další vzdělávání pracovníků škol (KA1) - kurzy, semináře, školení v zahraničí - stínování práce zahraničních kolegů - výukový pobyt (krátkodobá stáž na zahraniční škole) mezinárodní projekty partnerství (KA2) mezi - školami - institucemi zaměřenými na oblast školního vzdělávání - zřizovateli škol

8 Příklad projektu v oblasti školního vzdělávání Virtuální museum příšerek - koordinátor projektu z ČR - zapojených dalších 5 zemí z EU Cíle projektu - motivovat děti k výuce cizích jazyků - zvýšit jazykové dovednosti dětí - podpořit čtenářskou dovednost - podpořit tvořivost - podpořit používání ICT - týmová práce - podpořit evropskou identitu

9 Virtual Museum of Monsters

10 etwinning komunita škol v Evropě učitelů a škol bezpečná platforma přístupná pouze školám virtuální prostor určený ke spolupráci škol a učitelů virtuální třída (TwinSpace) určená pro online projektovou práci databáze hledání partnerů on-line vzdělávání učitelů

11 etwinning 2015 v ČR více než 250 zapojených školních týmů zábava pro učitele i žáky seznámení s ICT nástroji a možnostmi v projektech

12 Letní dílna etwining 2015 realizace projektu etwinning od A až po Z Tábor účast českých a slovenských učitelů možnost najít projektového partnera A hlavně spousta legrace, zábavy a nadšení!!! registrace:

13 ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

14 Typy organizací Veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy - žadatel musí mít status právnické osoby Univerzity a vysoké školy z programových zemí musí být držiteli platné Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) týká se projektů KA2 SŠ, SOŠ a SOU, VOŠ, VŠ školy/instituty/centra poskytující možnosti odborného vzdělávání veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor, profesních organizací a odborů subjekty zabývající se kariérovým a profesním poradenstvím, informačními službami subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni výzkumná střediska, nadace, neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

15 Typy aktivit KA1 VET mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě (stáž v organizaci nebo stáž v podniku) mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (výukové/školící pobyty pracovníků v zahraničí nebo profesní rozvoj pracovníků stínování, výměna zkušeností) Doba trvání projektu: 1 nebo 2 roky

16 Typy aktivit KA2 VET výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání spolupráce pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání tvorba společných vzdělávacích programů spolupráce i napříč sektory vzdělávání spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání internetová prostředí pro spolupráci, například etwinning

17 Příklad projektu v oblasti odborného vzdělávání Postavení holandského farmáře, jeho role a společenské postavení ve srovnání s českým protějškem koordinátor: SPŠM a VOŠP Kroměříž Cíle projektu: práce na ekofarmě práce na poli péče o dobytek výroba sýrů

18 ERASMUS+ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

19 Kdo může žádat? Kdo může žádat o grant na mobilitu? vysokoškolské instituce vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) konsorcia vlastnící Certifikát pro vysokoškolská konsorcia Kdo může žádat o projekt strategického partnerství? vysokoškolské instituce vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby, výzkumná instituce nadace, neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace

20 Typy aktivit Studijní pobyty studentů Praktické stáže studentů a čerstvých absolventů Výukové pobyty a školení zaměstnanců VŠ Projekty Strategických partnerství Projekty Znalostních aliancí Projekty Budování kapacit v oblasti VŠ vzdělávání

21 Jak se mohou studenti a zaměstnanci VŠ do programu Erasmus+ zapojit? prostřednictvím své domácí vysoké školy (informace Vám podá zahraniční oddělení VŠ, resp. fakulty)

22 Kolik studentů českých VŠ se ročně zúčastní programu Erasmus? např. v akademickém roce 2013/2014 to bylo celkem studentů

23 Motivace ke studiu/stáži v zahraničí 73% 71% 48% 43% 28% 8% 4% 4%

24 Příklad v oblasti vysokoškolského vzdělávání 6. ročník soutěže Erasmus label, téma: Co mi Erasmus dal a vzal? Cílem soutěže - zajímavě ztvárnit příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou FEJETONU Vítězný příspěvek Ondřeje Laštovičky s názvem Jak mi Erasmus vzal šest kilo aneb Hubněte s Erasmem!

25 ERASMUS+ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

26 Komu je určen všem institucím působícím v oblasti vzdělávání dospělých soukromé i veřejné vzdělávací instituce neziskové organizace kulturní centra, knihovny, muzea, odborné asociace vzdělávací asociace výzkumné organizace nadace

27 Typy aktivit KA1 Projekty mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých vzdělávací kurzy, stáže, stínování, konference atd. KA2 Strategická partnerství činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu lokální aktivity a nadnárodní iniciativy vytváření, testování a zavádění inovativních metod, šíření příkladů dobré praxe vzájemná výměna pracovníků (dlouhodobé výjezdy na 2 12 měsíců) kombinovaná mobilita vzdělávaných osob (5 dní až 2 měsíce) tzv. blended mobility krátkodobá společná školení pracovníků vzájemná výměna zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi

28 Velká různorodost projektů Sociální oblast (single rodičovství, pomoc rodinám s autistickými dětmi, zaměstnávání hendikepovaných osob ) Přírodní dědictví (bio zemědělství, chráněná území ) Společenské problémy (genderové nerovnosti, etnické menšiny) Kulturní (kulturní aktivity divadel, muzeí, knihoven ) Vzdělávání v nejširším slova smyslu (rozvoj funkční a finanční gramotnosti dospělých )

29 Příklad projektu v oblasti vzdělávání dospělých Mateřská centra jako rozvíjející se podpůrná struktura pro aktivní zapojení dobrovolníků koordinátor: Česká republika, 9 partnerských zemí Cíle projektu: vytváření komunit, kde se mohou rodiče s dětmi vzájemně potkávat a učit se jeden od druhého povzbuzování k objevování a rozvíjení svých schopností respektování rozdílů mezi lidmi

30 EPALE nová Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě sjednocuje sektor vzdělávání dospělých podporuje vzdělávací instituce a všechny organizace poskytující vzdělávání dospělým napomáhá zlepšit kvalitu sektoru vzdělávání dospělých ec.europa.eu/epale/ zvyšuje míru zapojení se do vzdělávání dospělých With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

31 Jak může platforma pomoci právě Vám? Naleznete zde: Kalendář vzdělávacích akcí konajících se na národní i mezinárodní úrovni (užitečný nástroj pro plánování mobilit) Sekci pro vyhledávání partnerů (důležité pro vytvoření partnerství v KA2) Knihovnu (množství informačních zdrojů, novinek, článků předních expertů atd.) Nejaktuálnější legislativní opatření a diskuze ve vzdělávání Prostor pro sdílení dobré praxe Blogy, odborná fóra, diskuze

32 ERASMUS+ MLÁDEŽ

33 Kdo se může zapojit neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace, nadace; nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni; veřejné instituce na místní a regionální úrovni; (např. vzdělávací instituce, kulturní organizace) mladí lidé ve věku let; neformální skupina mladých lidí pracovníci s mládeží;

34 Typy aktivit Výměna mládeže (KA1) Evropská dobrovolná služba (KA1) Školení a síťování pracovníků s mládeží (KA1) Strategická partnerství (KA2) Nadnárodní iniciativy mládeže (KA2) Strukturovaný dialog: Setkání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže (KA3)

35 Mládež Uzávěrky pro podání žádostí: KA1: 4.únor, 30. duben, 1. říjen KA2: 4.únor, 30. duben, 1. říjen KA3: 4.únor, 30. duben, 1. říjen

36 Příklad projektu v oblasti mládeže Výměna mládeže: Waters United Dvoustranná, česko-finská výměna mládeže Trvání aktivity celkem 12 dnů Cíle projektu: nenásilně mladým ukázat dopady lidského jednání na kvalitu vody, která nás spojuje. Pohybovat se krajinou vlastními silami (loď, kolo, pohorky) a nikoliv se jen nechat vozit. Spolupracovat na tématu společném pro více evropských zemí a řešeném i ve vysoké politice

37 Výměna mládeže: Waters United

38 ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A DALŠÍ PODPORA

39 Další možnosti programu Erasmus+ Eurodesk - evropská informační síť pro mladé lidi a pracovníky s mládeží: o evropských programech a o aktivitách v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví, kontakty na zahraniční organizace, obecných informací o EU. ECVET evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu usnadní uznávání výsledků učení v rámci mobility Euroguidance celoevropská síť středisek, která se zabývá poradenskými systémy a vyvíjí aktivity zaměřené zejména na poradce/kyně škol a úřadů práce Eurydice evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

40 DZS - další možnosti Akademická informační agentura stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv CEEPUS středoevropský výměnný univerzitní program Aktion Česká republika - Rakousko podporuje spolupráce ve vědě a vzdělávání na univerzitní úrovni formou stipendií mezi ČR a Rakouskem Norské fondy a fondy EHP nabízí mezinárodní projektovou spolupráci a studijní stáže v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu European schoolnet podporuje využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce především přírodovědných a technických předmětů

41 Webové stránky ec.europa.eu/epale

42 Sociální sítě DZS https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace Erasmus+ https://www.facebook.com/naerasmuspluscz Erasmus Erasmus Study in the Czech Republic etwinning https://www.facebook.com/czetwinning eskills Week Euroguidance PIAAC EPALE https://www.facebook.com/pages/vzdělávání-dospělých-v-českérepublice/ SCIEX Mládež v akci https://www.facebook.com/mladezvakci Eurodesk https://www.facebook.com/eurodeskcz

43 Děkujeme za pozornost.

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í duben 2015 Aktuality a zajímavosti Národní cena kariérového poradenství Centrum Euroguidance vyhlašuje sedmý ročník soutěže Národní cena

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Deset let v Evropské unii připomněl i festival na Střeleckém ostrově

Deset let v Evropské unii připomněl i festival na Střeleckém ostrově MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í červenec 2014 Aktuality MOZAIKA změnila vizuální podobu Věříme, že se vám bude líbit i v tomto novém kabátě. Přejeme novému grafickému

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass leden 2014 Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass europass.cz Životopis Europass má jednotnou strukturu v celé Evropě, obsahově pokrývá všechny oblasti, které potenciálního zaměstnavatele zajímají

Více