Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah Úvod Jak pracovat s katalogem Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě..."

Transkript

1 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě tematická nabídka projektových kurzů 10 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Etika v sociální práci Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí) Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti12 poskytovatele sociálních služeb Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Řešení konfliktů na vlastní kůži Supervize a pracovník v sociálních službách úvod do problematiky Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Zákon o sociálních službách v aktuální znění Aktivizace seniorů Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky Metody a techniky deeskalace napětí v sociálních službách Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory Uvedení do problematiky práce s emocemi Úvod do pravidel šetrné sebeobrany Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory Zákon o sociálních službách v aktuální znění Závazná hromadná přihláška na projektový vzdělávací kurz realizovaný v prostorách poskytovatele sociálních služeb

2 Obsah Nabídka neprojektových kurzů VISK - termínový kalendář Nabídka neprojektových kurzů VISK tematická nabídka Legislativa Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka Manažerské dovednosti Time management v sociálních službách Komunikace Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci Ostatní Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod Mediátor - vyjednavač v zátěžových situacích Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým) Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích Nabídka neprojektových kurzů VISK na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz vzdělávání v sociálních službách

3 Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího, příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli dvanáctkové či třináctkové symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda, noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a oblíbených změn měnících změny nedávné. Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci. Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme. Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání v sociálních službách, ve veřejné správě a vzdělávání pedagogických pracovníků, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných vazbách od jednotlivců i institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových stránkách Institutu naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací. Právě držíte v rukou nabídku vzdělávání v sociálních službách. Důležitou informací, která zaslouží být zmíněna i v tomto úvodníku, je to, že kurzy uvedené v první - projektové části této nabídky jsou hrazeny z ESF, konkrétně ze schváleného a podpořeného projektu VISK s názvem Profesním vzděláváním ke kvalitě v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a jsou proto pro všechny pracovníky organizací poskytujících sociální služby se sídlem ve Středočeském i zdarma. Kurzy budou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity stanovené projektem. Vedle projektových kurzů najdete v druhé části nabídky i několik kurzů neprojektových, které mohou využít všichni zájemci jak ze Středočeského e, tak i mimo něj. Stejně tak je důležité připomenout, že i v roce 2014 v případě Vašeho zájmu připravíme a budeme realizovat vhodné kurzy na zakázku přímo na Vašich zařízeních; bohatý seznam kurzů, ze kterých můžete vybírat, najdete v závěrečné části nabídky (a samozřejmě i na našich webových stránkách). Zájem o kurzy na zakázku přímo v prostorách objednavatele v posledním roce výrazně vzrostl, rádi budeme v tomto trendu pokračovat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského e 5

4 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Katalog obsahuje projektovou nabídku kurzů v rámci projektu VISK Profesním vzděláváním ke kvalitě i neprojektovou volnou nabídku kurzů na toto pololetí, k dispozici je v závěru katalogu i široká nabídka vzdělávacích kurzů, které je možné zrealizovat na zakázku přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb. Na začátku projektové i neprojektové nabídky je přehled nabízených kurzů s termíny. Projektová nabídka obsahuje 30 akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání a 1 kvalifikační kurz, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb ze Středočeského e. Čtrnáct kurzů dalšího vzdělávání a jeden kvalifikační kurz se uskuteční ve vzdělávacím středisku VISK Pštrossova 15, Praha 1 (jsou určeny pro jednotlivé zájemce), a šestnáct kurzů je možné v uvedených termínech zrealizovat přímo u poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském i (určeny pro pracovní kolektivy). Neprojektová nabídka obsahuje 7 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které se uskuteční ve vzdělávacím středisku VISK Pštrossova 15, Praha 1 v uvedených termínech. Nabídka realizace vzdělávacích kurzů na zakázku obsahuje 80 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které je možné zrealizovat přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb. Přihlášky a podmínky pro přihlašování Pokyny k přihlašování projektových kurzů jsou uvedeny přímo před přehledem nabízených kurzů (kurzy pro jednotlivce prostřednictvím on-line přihlášky z webu VISK, kurzy pro kolektivy prostřednictvím projektové hromadné přihlášky zaslané em nebo poštou). Kvalifikační kurz je určen pro max. 15 účastníků. Ostatní kurzy může navštěvovat max. 12 účastníků. U projektových kurzů budou uspokojeni zájemci dle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity kurzu. K přihlášení jednotlivých účastníků do neprojektových kurzů doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete e- mailem na nebo na případně poštou na adresu: VISK, Pštrossova 15, Praha 1. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro případnou fakturaci u neprojektových kurzů. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách zařízení sociálních služeb, úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady (týká se pouze neprojektových kurzů) U každého kurzu ve volné neprojektové nabídce jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 6

5 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE realizuje v současné době projekt v OP LZZ PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském i Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A Projekt je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách včetně vedoucích pracovníků a nekvalifikovaným pracovníkům v sociálních službách ve Středočeském i. V rámci projektu proběhne 90 kurzů dalšího vzdělávání a 3 kvalifikační kurzy. Všechny kurzy mají akreditaci MPSV. Vzdělávání bude organizačně realizováno ve třech pololetích: 1. pololetí (leden červen 2014) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz 2. pololetí (červenec prosinec 2014) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz 3. pololetí (leden červen 2015) 30 kurzů dalšího vzdělávání + 1 kvalifikační kurz Na každé pololetí bude připraven přehled vzdělávacích kurzů, který bude součástí katalogu VISK Nabídky vzdělávání v sociálních službách na dané pololetí. Katalog bude v tištěné podobě rozesílán na všechny poskytovatel sociálních služeb ve Středočeském i, aktuální stav nabídky projektových kurzů bude k dispozici také na Na kurzy připravené pro jednotlivé zájemce se přihlašuje on-line přihláškou prostřednictvím webu obor 10 - ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do počtu 12 účastníků, kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle pořadí došlých přihlášek. Na kurzy připravené pro kolektivy poskytovatelů sociálních služeb, jež budou probíhat přímo v místě objednavatele, je třeba se přihlásit prostřednictvím hromadné projektové přihlášky, kterou najdete za nabízenými kurzy a bude též k dispozici na Přihlásit na jeden kurz je možné 12 účastníků. Vypsaný termín kurzu získá ten, kdo se přihlásí jako první v pořadí. Vzdělávání bude pro uvedenou cílovou skupinu ZDARMA! Informace podá Mgr. Kateřina Lesová, tel nebo Bc. Andrea Kožuchová, tel Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 7

6 Termínový kalendář projektu PVK Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů Termín Název kurzu Kód akce Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže Místo konání Délka kurzu Cena A51 Praha 0 Kč A51 Středočeský 5 hod. 0 Kč až Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách A51 Praha 150 hod. 0 Kč Problematika násilí a agresivity v sociálních službách A51 Středočeský 0 Kč Zákon o sociálních službách v aktuálním znění Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby A52 Praha 0 Kč A51 Praha 0 Kč A51 Praha 0 Kč a Úvod do pravidel šetrné sebeobrany (2 výukové dny) A51 Středočeský 16 hod. 0 Kč Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Supervize pro pracovníky v sociálních službách úvod do problematiky A51 Praha 0 Kč A51 Praha 0 Kč Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany A51 Středočeský 0 Kč Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory A51 Středočeský 0 Kč Etika v sociální práci A51 Praha 0 Kč Uvedení do problematiky práce s emocemi Nouzové a havarijní situace navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Úvod do komunikace s klientem s rizikem chování A51 Středočeský 5 hod. 0 Kč A51 Praha 0 Kč A51 Středočeský 6 hod. 0 Kč 8

7 Termínový kalendář projektu PVK Termín Název kurzu Kód akce Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory Metody a techniky deeskalace napětí v sociálních službách Místo konání A51 Středočeský Délka kurzu Cena 0 Kč A51 Praha 0 Kč A51 Středočeský 0 Kč A51 Praha 0 Kč A51 Středočeský A51 Středočeský 0 Kč 0 Kč Řešení konfliktů na vlastní kůži A51 Praha 0 Kč Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory A51 Středočeský 0 Kč Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky A51 Středočeský 0 Kč Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb A51 Praha 0 Kč A51 Praha 0 Kč Aktivizace seniorů A51 Středočeský 0 Kč Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí) A51 Praha 0 Kč Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách A51 Středočeský 0 Kč Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních zařízeních A51 Středočeský 0 Kč 9

8 Tematická nabídka projektu PVK Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě tematická nabídka projektových kurzů Projektové kurzy pro jednotlivé zájemce realizované na pracovišti VISK Praha Na tyto kurzy se přihlašujete on-line přihláškou prostřednictvím webu obor 10 ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě. Kurzy dalšího vzdělávání se naplňují do počtu 12 účastníků, kvalifikační kurz do počtu 15 účastníků. Účastníci budou do kurzu zařazováni podle pořadí došlých přihlášek. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod. Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách, zejména posílení jejich schopností a dovedností poskytnout sociální službu na základě standardu kvality v sociálních službách. Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností - teoreticky probíraná témata jsou propojována s praktickými činnostmi účastníků kurzu. - Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb včetně souvisejícího sociálně právního minima, restriktivní opatření. - Základní etické principy při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách s důrazem na lidská práva, důstojnost, předcházení závislosti osob na sociální službě. - Metody sociální práce a krizová intervence. - Komunikační a asertivní dovednosti. - Základy psychologie a psychopatologie. - Základy zdravovědy, první pomoci, problematika zdravotního postižení. - Stimulační techniky, relaxace, sebereflexe, šetrná sebeobrana. - Základy pečovatelství a ošetřovatelství. - Základy výchovné a aktivizační práce. - Hygiena a epidemiologie v sociálních službách, péče o domácnost. Prezenční studium má časovou dotaci 100 hodin. Na prezenční výuku bude navazovat odborná praxe s časovou dotací 50 hodin. Informace o rozvrhu a organizaci výuky budou podány účastníkům kurzu na prvním prezenčním setkání. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách - kvalifikační kurz dle 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují u poskytovatelů sociálních služeb se sídlem Lektor: Tým lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Dokumentace o poskytování sociálních služeb a správa vnitřních pravidel Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky kurzu s vedením dokumentace od jednání se zájemcem přes uzavírání smluv a vedení dokumentace o poskytování služby až k ukončování poskytování sociální služby. Absolventi kurzu se naučí získané znalosti aplikovat v praxi vzhledem k druhu služby a cílové skupině, naučí se aplikovat odpovídající právní rámec a seznámí se s principy tvorby vnitřních pravidel pro nastavení dokumentace. - Úvod do problematiky vedení dokumentace v sociálních službách. 10

9 Tematická nabídka projektu PVK - Vymezení základního právního rámce pro vedení dokumentace v oblasti poskytování sociálních služeb a pro správu vnitřních pravidel. - Dokumentace vztahující se k jednání se zájemcem, odmítnutí zájemce, uzavření smlouvy. - Smlouva o poskytování sociálních služeb vnitřní pravidla. - Dokumentace vztahující se k průběhu poskytování sociální služby individuální plánování, přehodnocování, záznamy o činnosti. - Dokumentace k ukončení poskytování sociální služby uchování dokumentace. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Etika v sociální práci Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou etiky v sociální práci. Vysvětleny budou pojmy etika, morálka, problém, dilema a další termíny vztahující se k tématu. Účastníci se naučí používat rozlišné přístupy k řešení problematických situací na základě etických principů a přístupů. Pozornost bude věnována vztahu člověka k sobě samotnému i k životu vně jeho osobnosti, dovednosti rozlišit dilema a umět s ním zacházet s ohledem na jeho etický rozměr a na svou roli v rámci dané situace. - Úvod do etiky v sociální práci. - Etika, morálka, svědomí, problém, dilema, sociální práce, standardy kvality a další pojmy vztahující se k tématu. - Odlišné etické principy a přístupy při řešení situací. - Témata související se vztahem člověka k sobě samému sebepojetí, pokora. - Témata související se vztahem člověka k životu, rodině, okolí úcta k životu, utrpení, nemoc, smrt, péče o umírající, etické přístupy k těmto oblastem. - Definování a vzorové příklady dilemat a problémů, etické přístupy při jejich řešení, rizika při použití jednotlivých přístupů a jejich eliminace a zvládání. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Mgr. Vladislav Fryč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (klienti s demencí) Kurz je zaměřen na plánování průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým je sociální služba poskytována. Účastníci si osvojí základy různých technik a speciálních metod, používaných při plánování služby s uživateli, kteří nekomunikují. - Úvodní cvičení O co nechci přijít, když budu muset zítra nastoupit do domova pro seniory. - Komentář a diskuze co je pro člověka důležité (vztahy, vazby, koníčky) a o co by neměl přijít ani v případě, že trpí nějakým hendikepem návaznost na IPS (SQ5). - Výklad SQ5, návaznost SQ5 na ostatní standardy kvality - povinnosti a kompetence klíčových pracovníků, osobní cíl uživatele, principy a zásady IPS, metody a techniky IPS. - Lidské potřeby jako východiska pro plánování služby. - Časový rámec intenzita IPS, průběh a zápis IP, zápis osobního cíle uživatele, týmové sdílení, kontrola plnění IPS, klíčový pracovník cvičení. - Rizika v sociální práci, rizikové plány - příklady z praxe. - Nácvik speciálních metod zjišťování osobních cílů u nekomunikujících uživatelů včetně využití podkladů z průběhu jejich života. - Závěrečné shrnutí, vyhodnocení, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. 11

10 Tematická nabídka projektu PVK Lektor: Mgr. Dana Zavadilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Jednání se zájemcem, zvyšování kvality sociální služby a povinnosti poskytovatele Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem sociálních služeb, s povinnostmi poskytovatele služeb, se správným postupem při jednání se zájemcem a s problematikou zvyšování kvality sociálních služeb. Účastníci se seznámí s různými způsoby informování zájemce o poskytování sociální služby i se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb. Formou workshopu si procvičí praktickou aplikaci získaných teoretických poznatků. - Úvod právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice. - Jednání se zájemcem o poskytování sociálních služeb a informování zájemců. - Povinnosti poskytovatele sociálních služeb a jejich naplňování kompetence poskytovatele a dalších institucí. - Zvyšování kvality sociálních služeb a stížnosti. - Workshop praktické uplatnění teoretických poznatků. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Nouzové a havarijní situace - navazující standardy a povinnosti poskytovatele sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na výklad dané problematiky, doplněný praktickými workshopy, ve kterých si účastníci procvičí aplikaci teoretických postupů a zásad v praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním právním rámcem ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím a navazujícími povinnostmi poskytovatele sociálních služeb. Účastníci poznají různé situace, které mohou nastat ve vztahu k druhu služby, seznámí se se způsoby naplňování povinností poskytovatele sociálních služeb, naučí se získané znalosti používat v praxi. - Právní rámec, vnitřní pravidla k dané problematice, adekvátní seznamování uživatelů a pracovníků s postupy danými právními předpisy. - Smluvní zajištění nezbytných procesů - jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy ve vztahu k nouzovým a havarijním situacím. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách I. jednotlivé situace ve vztahu k pobytové sociální službě. - Workshop I. - Nouzové a havarijní situace v jednotlivých službách II. jednotlivé situace ve vztahu k ambulantní a terénní službě. - Workshop II. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Petr Mach Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Vzdělávací program je zaměřen na problematiku paliativní péče v ČR. Účastníci získají přehled o formách paliativní péče a naučí se je rozlišit. Budou seznámeni s postupy, jak s lidmi přijímajícími paliativní péči efektivně pracovat a komunikovat. Důraz bude kladen na oblast paliativní péče z pohledu pracovníků v sociálních službách. - Principy paliativní péče. - Možnosti a limity paliativní péče v různých prostředích (pobytové sociální služby - domov seniorů, hospic, 12

11 Tematická nabídka projektu PVK nemocnice, LDN, terénní sociální služby pečovatelská služba, odlehčovací služba, mobilní hospic a domácí péče). - Psychosociální aspekty paliativní péče potřeby osob na konci života, komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich rodinami. - Paliativní péče v kontextu práce pracovníků v sociálních službách. Lektor: Mgr. Jana Ambrožová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Řešení konfliktů na vlastní kůži Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetence sociálních pracovníků k řešení konfliktů. Účastníci získají nejen základní teoretické informace, ale i řízenou praktickou zkušenost, jak reagují na konflikt každý sám jako svébytná osobnost, ale i v rámci profesní pozice, případně jako vedoucí pracovník. Seznámí se dále s jednotlivými typy konfliktů a poznají možné metody jejich řešení. - Úvod - konflikt jako střet dvou motivací. - Jak reaguji na konfliktní situaci sebezkušenostní učení. - Teorie řešení konfliktů. - Typologie lidí z hlediska řešení konfliktu. - Jak reaguji na konfliktní situace, kterých nejsem přímým účastníkem. - Moje role jako spoluřešitele konfliktu, jehož nejsem nositelem. - Profesionální řešení konfliktů mediace, facilitace a další metody seznámení s problematikou. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Mgr. Miroslava Rovná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Supervize a pracovník v sociálních službách úvod do problematiky Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami využívání supervize jako prostředku předcházení vyhoření. Účastníci se zorientují v jednotlivých typech supervize, naučí se vyjednávat o svých potřebách při uzavírání kontraktu a prakticky se seznámí s případovou supervizí. - Úvod do problematiky supervize. - Zkušenosti účastníků se supervizí. - Specifika pomáhajících profesí, motivace pro práci v pomáhající profesi. - Podpora a potřeby pracovníků v sociálních službách. - Stres, syndrom vyhoření, supervize, vývoj, typy supervize, supervizní kontrakt. - Požadavky na supervizi z hlediska pracovníka v sociálních službách. - Případová supervize skupinová. - Ukázka skupinové případové supervize. - Diskuze, ověření naplnění cílů kurzu a hodnocení kurzu. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. Lektor: PhDr. Panajota Domínová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby Cílem kurzu je prohloubit teoretický základ v oblasti týmové spolupráce, kultivovat dovednosti týmové spolupráce, rozvíjet a upevnit schopnost spolupracovat v týmu. Charakter kurzu je interaktivní, účastníci 13

12 Tematická nabídka projektu PVK budou pracovat ve skupinách a společně analyzovat postavení jednotlivých členů v týmu. Výsledkem bude poznání, proč chceme přináležet k různým skupinám, dále porozumění účelu, který sleduje práce v týmu. Účastník kurzu bude v průběhu schopen vysvětlit model skupinového rozvoje a růstu, dynamiku skupinového výkonu, efektivity a soudržnosti, pochopí dynamiku týmových rolí a norem, zvýší hladinu vědomí vlastních silných i slabých stránek pro týmovou práci. Na základě znalosti týmových rolí budou absolventi kurzu umět využít předností jednotlivých pracovníků/kolegů při týmové spolupráci, rozvinou dovednost spolupracovat a komunikovat s jinými pracovníky ve vlastní organizaci, případně být partnerem v týmu pro jiné specialisty. Porozumí povaze a roli vztahů a komunikace ve skupinách/týmu, porozumí rizikům práce v týmu, seznámí se se způsoby budování týmů, založenými na zkušenostech úspěšného týmu. - Tým jako součást organizace poskytovatele sociálních služeb, skupiny a týmy v sociální oblasti a jejich činnost v rámci sociální práce, stupně vývoje skupiny a týmu (týmová dynamika). - Role a rutina v sociálních službách, efektivita týmu a faktory ovlivňující efektivitu týmové spolupráce pro zlepšení poskytovaných sociálních služeb, praktická cvičení zaměřená na role v týmu. - Sociální interakce a komunikace v týmu s ohledem na sociální práci a sociální služby, konflikty v týmu. - Diagnostika pozice v týmu v organizaci (jak jsme vnímáni svými kolegy). - Týmová spolupráce v sociálních službách, cesta ke spolupráci shrnutí hlavních bodů. Lektor: Mgr. Milena Vaňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb Cílem kurzu je získat základní informace z oblasti ergoterapie. Účastníci se seznámí s přístupy ergoterapeuta v sociálních službách, porozumí uplatnění ergoterapie v sociálních službách a zorientují se ve vztahu ergoterapie k procesu individuálního plánování průběhu sociální služby. Během kurzu si účastníci osvojí využití některých ergoterapeutických přístupů a činností, které vedou k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti klienta. - Seznámení s pojmy ergoterapie, sociální služby, rehabilitace, disabilita, samostatnost, soběstačnost ad. - Historie a zařazení oboru, uplatnění ergoterapeuta nejen v sociálních službách, rozdělení ergoterapie, vztah ergoterapie a dalších oborů, vztah ergoterapie a sociálních služeb, přístup zaměřený na klienta. - Využití ergoterapie pro individuální plánování s klientem v sociálních službách, zaměření na osoby se zdravotním postižením a seniory, konkrétní přístupy, hodnocení, terapie. - Praktická ukázka činnosti ergoterapeuta - možnosti úpravy prostředí, kompenzační pomůcky, trénink kognitivních funkcí, nácvik ADL apod. - Individuální dotazy, příklady z praxe vztahující se k probíraným tématům, doplňující otázky a odpovědi. Lektor: Mgr. Kateřina Svěcená Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Vztahy na pracovišti, mobbing, šikana při poskytování sociálních služeb a jak se jim účinně bránit Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou fyzického a psychického násilí: mobbing, bossing, stalking, sexuální či jiné obtěžování a další jevy vztahující se k tématu. Výklad se zaměří na základní pracovněprávní procesy a úkony, na objasnění pojmů pracovního práva - pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zkušební doba, výpovědní lhůta. Účastníci se dále seznámí s identifikací rizikových situací a osob i s návrhy vhodných preventivních opatření, naučí se řešit vymezené krizové situace a poznají efektivní zásahy pro krizové situace včetně fyzického kontaktu. - Obecná problematika násilí na pracovišti, právní souvislosti, pracovněprávní vztahy. - Identifikace situací, které jsou násilím na pracovišti, právní řešení těchto situací, identifikace případů, kdy je nezbytné přivolání policie. 14

13 Tematická nabídka projektu PVK - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace. - Identifikace rizikových situací a osob, navržení vhodných preventivních opatření. - Adekvátní reakce při výskytu násilí (komunikace verbální, neverbální). - Identifikace typických prvků v chování sociálních a zdravotnických pracovníků, které zvyšují riziko případné agresivní reakce, a jejich prevence. - Řešení situací při chronickém výskytu těchto prvků. - Zasahování v krizových situacích (týká se zejména fyzického útoku) včetně týmové práce s obětí (posttraumatická reakce po fyzickém útoku). - Analýza konkrétních mimořádných událostí s účastníky násilí. - Nácvik adekvátní reakce při výskytu násilí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Cena: 0,- Kč Lektor: Bc. Marie Smutná, Mgr. Josef Mlčoch Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Základy individuálního plánování ve službách pro osoby se zdravotním postižením Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět významu a podstatě individuálního plánování a zorientovat je v povinnostech poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. - Metody zjišťování potřeb, cílů a přání klienta. - Plánování potřeb, cílů a přání klienta. - Postup sestavování individuálního plánu. - Průběžné vyhodnocování naplňování potřeb, cílů a přání klienta. - Vytvoření systému komunikace mezi pracovníkem a uživatelem dané služby. - Vytvoření systému sdílení informací důležitých pro realizaci individuálního plánování průběhu služby. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Cena: 0,- Kč Lektor: Bc. Vladislava Stehlíková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých postupů a technik. Úvod do problematiky. Teoretická část: - Povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky. - Složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS). - Vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci. - Obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce. - Posloupnost výkonů zachraňujících život. - Zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí). - Vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením. - Poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů. Praktická část: - Nácvik resuscitace, vyšetření postiženého. - Bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha. - Zástava krvácení, obvazová technika. Závěrečné shrnutí zopakování podstatného, diskuse. 15

14 Tematická nabídka projektu PVK Lektor: Mgr. Dagmar Maršálková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A51 Zákon o sociálních službách v aktuální znění Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účastníci se zorientují v jednotlivých ustanoveních zákona, poznají aktuální úpravy zákona a souvisejících předpisů a naučí se získané znalosti aplikovat v praxi s vědomím souvisejícího právního rámce. - Úvod do zákona o sociálních službách, předmět úpravy, související právní předpisy. - Příspěvek na péči - seznámení se s účelem příspěvku na péči, podmínky pro jeho přiznání a výplatu, kontrola využívání příspěvku. - Druhy sociálních služeb, jejich formy. - Úhrada za poskytování sociálních služeb, smlouva o poskytování služby. - Registrace poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, inspekce kvality sociálních služeb. - Činnosti sociální práce podle zákona o sociálních službách. - Předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. - Kompetence a povinnosti obecních úřadů v rámci výkonu přenesené působnosti podle zákona. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům Lektor: Jitka Cardová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT) od 09:00h A52 Projektové kurzy určené pro kolektivy a realizované v místě objednavatele poskytovatele sociálních služeb se sídlem ve Středočeském i Na tyto kurzy se přihlašují poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím hromadné projektové přihlášky, kterou najdete za posledním kurzem. Přihlásit na jeden kurz je možné 12 účastníků. Vypsaný termín kurzu získá ten, kdo se přihlásí jako první v pořadí. Aktivizace seniorů Cílem kurzu je prohloubení vědomostí a dovedností pro práci se seniory, orientace v technikách práce se seniory a změna postojů v přístupech k aktivizaci seniorů. Účastníci kurzu se zorientují v potřebné odborné terminologii a seznámí se s řadou postupů a činností, využitelných v práci se seniory. Teoretická část - uvedení do problematiky: - Objasnění použitých pojmů - aktivizace, aktivní stáří, příznaky stáří, demence, motivace k aktivizaci, ageismus, mezigenerační solidarita ad. - Význam motivace. Praktická část: - Techniky práce, druhy aktivizací. - Význam aktivizace v praxi. Zpětná reflexe - pochopení problematiky aktivizace, zvládnutí techniky práce. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. 16

15 Tematická nabídka projektu PVK Lektor: PhDr. Drahuše Hlavatá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Duševní hygiena a její význam v návaznosti na syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi prevence a řešení problémů v oblasti duševního zdraví. Důraz bude kladen na vysvětlení principu zdravého životního stylu a dalších preventivních postupů, na signály včasného rozpoznání rizika ohrožení syndromem vyhoření, na proaktivní přístup k vlastnímu zdraví i na možnosti poskytnutí odborné pomoci pro sebe i spolupracovníky v případě potřeby. Duševní hygiena: - Úvod do problematiky duševního zdraví, holistický přístup k problematice zdraví, WHO a duševní zdraví. - Reálné životní perspektivy, základy focusingu (jak poznávat tělesné pocity a jak s nimi pracovat), individuální vnímavost osobnosti na stres. - Autoregulace osobnosti v oblasti duševní, sociální, kulturní a duchovně spirituální. - Prevence stresové zátěže, pozitivní životní orientace, zásady zdravého životního stylu. - Poradenství v oblasti psychohygieny. Syndrom vyhoření: - Definice a historie burnoutu, rizikové faktory, projevy vyhoření, vývojová stádia a fáze. - Prožívání syndromu vyhoření ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, projevy syndromu vyhoření v chování jedince. - Možnosti pomoci, prevence, odborná pomoc. Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: PhDr. Miluše Pořádková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování a osvojit si metody práce s problémovým klientem. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a s pravidly aktivního naslouchání. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům, především legislativnímu zakotvení ZLP. Předvedeny budou ukázky některých úchopů a držení v rámci užití restrikcí. - Historie a filosofie sociálních služeb u nás a ve světě, transformace sociálních služeb. - Humánní přístup ke klientovi s rizikem v chování. - Právní zakotvení restrikcí a ZLP. - Problémové chování a jeho typy. - Primární a sekundární prevence chování s rizikem. Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Cílem kurzu je seznámit účastníky s pozicí klíčového pracovníka tak, aby poznali a porozuměli jeho roli, poznali jeho kompetence a byli informováni o tom, jaké znalosti a dovednosti jsou potřebné pro výkon této pozice. Ze získaných informací a sebereflexe budou účastníci schopni identifikovat vlastní silné a slabé stránky pro určitý způsob podpory. 17

16 Tematická nabídka projektu PVK - Základy individuálního plánování požadavky zákona o soc. službách (standard č. 5, 88 zákona č. 108/2006 Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality se zaměřením na roli klíčového pracovníka, charakteristika cílové skupiny. - Role a pracovní pozice klíčového pracovníka. - Kompetence klíčového pracovníka. - Dovednosti, znalosti a schopnosti. - Etické souvislosti, odpovědnost a rizika. - Spolupráce s dalšími zainteresovanými osobami, předávání informací v týmu. - Identifikace vlastních silných kompetencí účastníků a kompetencí, ve kterých potřebují další podporu. Cena: 0,- Kč Lektor: Mgr. Lucie Bicková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Komunikace s klientem (v sociálních službách) úvod do problematiky Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí a zlepšení komunikativních dovedností pracovníků poskytujících přímou péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby v domovech pro seniory, pečovatelských službách a specializovaných zařízeních. - Úvod do problematiky. - Komunikace, pojem komunikace, formy komunikace. - Faktory ovlivňující komunikaci, předpoklady dobré komunikace. - Motivace ke komunikaci, sociální role. - Specifika komunikace v rámci organizace poskytující sociální služby. - Komunikační styly. - Komunikace s klientem ve specifických podmínkách. - Závěrečné shrnutí, diskuse. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům Lektor: PhDr. Marcela Škábová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Metody a techniky deeskalace napětí v sociálních službách Cílem programu je porozumět technikám a metodám deeskalace napětí u uživatelů sociálních služeb včetně právního zakotvení a znalosti 89 zákona č. 108/2006 Sb. Účastníci se seznámí s metodou aktivního naslouchání, odvracení pozornosti, rozptýlení. V průběhu kurzu si budou moci předkládané metody a techniky prakticky vyzkoušet. - Právní zakotvení restrikcí a ZLP, zvláště 89 zákona č. 108/2006 Sb. - Křivka agrese. - Deeskalace napětí a práce s vlastním sebeovládáním. - Řešení zadaného případu ve skupinách. - Seznámení se s aktivním nasloucháním, odvrácením pozornosti, rozptýlením. - Nácvik jednotlivých technik. Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 18

17 Tematická nabídka projektu PVK Ochrana lidských práv v pobytových sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ochrany práv občanů - uživatelů služby. Vysvětleny budou základní pojmy související s tématem. Účastníci se naučí definovat porušení práv uživatelů a procvičí si vyhledávání a identifikaci situace možného porušení práv uživatelů služby. Získají zkušenosti v práci s vymezením hranic práva mezi uživatelem a personálem, uživatelem a uživatelem a s vytvářením mechanismů, jak porušování práv předcházet. Seznámí se se souvislostmi základních lidských práv a jejich naplňováním při poskytování sociálních služeb. - Úvod do problematiky. - Cvičení Jaká máme práva. - Jak se tato práva projevují při poskytování sociálních služeb. - Ochrana práv uživatelů v zákoně o sociálních službách, souvislost SQ2 s dalšími SQSS. - Zákonné normy a odkazy na zprávy ze systematických návštěv zařízení sociálních služeb veřejného ochránce práv. - Práva a povinnosti opatrovníků. - Práva v průběhu sociální služby. - Komentář a diskuze k cvičením. - Závěrečné shrnutí, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům. Lektor: Mgr. Dana Syslová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Práce s klientem se středně těžkou a těžkou formou demence v pobytových sociálních službách pro seniory Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou demence u seniorů v pobytových sociálních službách a naučit je účinným postupů práce s těmito klienty. - Obecné přístupy ke klientům pobytových sociálních služeb. - Speciální přístupy k uživateli se středně těžkou a těžkou formou demence a dovednosti pro jejich praktické využití. - Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu poskytované sociální služby v domově se zvláštním režimem. - Role klíčového pracovníka a jeho propojení s další prací s klientem s demencí. - Význam individuálního plánu pro uživatele sociální služby v domově se zvláštním režimem. - Dovednost v získávání informací o klientovi s demencí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Lektor: PhDr. Miluše Jůnová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Vzdělávací program je zaměřený na oblast agrese a násilí v podmínkách sociálních služeb. Účastníci si prohloubí teoretický základ v této oblasti a osvojí si strategie a dovednosti, uplatnitelné při úspěšném zvládání agresivního chování a násilí. Důraz bude kladen na dovednosti komunikační. - Úvod do problematiky agresivity a násilí. - Agresivita a násilí - slovníček pojmů, morálkou a kulturou schvalované normy. - Agresivní chování - stavy projevující se agresí a jejich příčiny, projevy agresivního chování, agrese, násilí a konflikt jako porucha v komunikaci. - Zvládání a prevence slovního konfliktu a agresivního jednání klienta/uživatele. - Zvládání fyzického násilí, agrese. - Mobbing jako interpersonální forma agrese a násilí. 19

18 Tematická nabídka projektu PVK - Vybraná pravidla asertivity, dvanáct asertivních práv. - Supervize podpora pomáhajících profesionálů, sebereflexe. - Diskuse, otázky a odpovědi. Lektor: Mgr. Milena Vaňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Standardy kvality v kostce se zaměřením na sociální službu domov pro seniory Kurz je zaměřený na oblast kvality při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Cílem kurzu je zvýšení profesní úrovně pracovníků v přímé obslužné péči. - Úvod do problematiky. - Zákon o sociálních službách. - Základní činnosti při poskytování sociálních služeb. - Procedurální standardy kvality sociálních služeb poslání, cíle, jednání a dohoda se zájemcem o službu, individuální plánování, stížnosti, havarijní a nouzové situace, ochrana práv. - Personální standardy kvality sociálních služeb personální zajištění, profesní rozvoj, výměna informací, hodnocení zaměstnanců, supervize, dobrovolnictví. - Diskuse, otázky a odpovědi. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. Lektor: Ivana Rabochová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Uvedení do problematiky práce s emocemi 5 hod. Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí pracovníků poskytujících přímou péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby v domovech pro seniory, pečovatelských službách, specializovaných zařízeních. Účastníci budou seznámeni s různými postupy a metodami používanými pro stimulaci psychické pohody. - Úvod do problematiky práce s emocemi. - Specifika práce s emocemi v pomáhajících profesích, zejména u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. - Druhy emocí, teorie emocí, projevy emocí, pocity. - Vliv osobnostních charakteristik, sociálních zkušeností a životní historie na projevy emocí. - Práce s emocemi klienta (pláč, strach, úzkost, panická úzkost, hněv, vztek). - Zvládání vlastních emocí. - Prevence syndromu vyhoření, prevence syndromu pomáhajících profesí. - Diskuse, otázky a odpovědi. Lektor: PhDr. Marcela Škábová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování 6 hod. Vzdělávací program je sestaven vyváženě z částí teoretických i praktických. Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování a osvojit si metody práce s klientem s rizikem v chování. Pozornost bude věnována i příslušným právním předpisům ustanovením 89 zákona č. 108/2006 Sb. Účastníci se seznámí s primární a sekundární prevencí a technikami deeskalace napětí. 20

19 Tematická nabídka projektu PVK Předkládané metody a techniky komunikace si účastníci vyzkoušejí i prakticky. - Humánní přístup ke klientovi s rizikovým chováním. - Právní zakotvení možné restrikce, a to zvláště 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. - Praktická aplikace - řešení zadaného případu užití restrikce ve skupinách. - Primární a sekundární prevence, deeskalace napětí. - Problémové chování, příčiny a typy. - Nácvik několika vzorců chování personálu vůči klientovi. - Závěrečné shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Cena: 960 Kč Lektor: Mgr. Monika Čermáková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele - ve Středočeském i od 09:00h A51 Úvod do pravidel šetrné sebeobrany 16 hod. Základem problémového chování uživatelů sociálních služeb je ve více než 90% případů neuspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanizmů agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, což zpětně způsobuje narušení komunikace mezi klientem a pracovníky poskytovatele sociálních služeb. Kurz se zaměřuje na metody práce s klientem s rizikem v chování, na včasné rozpoznávání a odstranění spouštěčů problémového chování. Účastníci si budou moci předkládané metody a techniky komunikace prakticky vyzkoušet. - Seznámení se s problematikou. - Teorie sebeobrany. - Krizové plány. - Bezpečnostní aspekty sebeobrany. - Sebeobrana jeden proti jednomu. - Sebeobrana u klienta stojícího a u klienta sedícího. - Zásady pravidel šetrné sebeobrany. Lektor: Kateřina Balická, DiS. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i díl od 09:00h A51 2. díl Úvod do problematiky zvládání stresu a stresové zátěže 5 hod. Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí a zlepšení psychické pohody pracovníků poskytujících přímou péči, pomoc i podporu příjemcům příspěvku na péči a osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby v domovech pro seniory, pečovatelských službách, specializovaných zařízeních. - Úvod do problematiky zvládání stresu u pomáhajících profesí, zejména u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. - Stres a jak tomu pojmu rozumíme. - Projevy stresu, možné stresory. - Reakce na stres a následky stresu. - Konkrétní techniky zvládání stresové zátěže pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. - Porozumění situaci klientů sociálních služeb, kteří jsou ve stresu. - Diskuse, otázky a odpovědi. Poznámka: Kurz je hrazen z projektu PVK a je učen pouze pro poskytovatele sociálních služeb se sídlem 21

20 Tematická nabídka projektu PVK Lektor: PhDr. Marcela Škábová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Výcvik klíčových pracovníků v domově pro seniory Cílem kurzu je rozvoj kompetencí vycházejících z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách ( 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): orientace v problematice standardu č. 5 - individuální plánování průběhu poskytované sociální služby, význam individuálního plánu pro uživatele sociální služby, znalost kompetencí klíčového pracovníka, znalost metod a technik získávání informací o potřebách, přáních a zájmech uživatele sociální služby, znalost procesu zjišťování osobních cílů, fáze přípravy, sestavení a realizace individuálního plánu, vyhodnocení a případné přehodnocení individuálního plánu, dokumentování individuálního plánu a role a činnosti klíčového pracovníka. - Úvod do problematiky činnosti klíčového pracovníka, základní zásady, právní rámec individuálního plánování, přínos individuálního plánování pro uživatele sociální služby. - Seznámení se základními pojmy (standardy kvality, standard č. 5 - individuální plánování, metoda, technika, metodika, koordinace, klíčový pracovník, informace, osobní cíl, plánování, hodnocení). - Metody a techniky získávání informací o uživateli sociální služby rozhovor, pozorování, naslouchání, doprovázení, reminiscence. - Dokumentování procesu individuálního plánování, formy dokumentace. - Zjišťování informací o potřebách uživatele sociální služby pro oblast individuálního plánování (Maslowova pyramida lidských potřeb a její aplikace v praxi). - Proces individuálního plánování osobní cíle uživatele, individuální plán, realizace plánu, hodnocení a případné přehodnocení cíle. - Zpětná vazba, reflexe získaných zkušeností. Určeno: Pracovníkům v sociálních službách. Lektor: PhDr. Miluše Jůnová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 Základy individuálního plánování v pobytových sociálních službách pro seniory Kurz je zaměřený na problematiku individuálního plánování a zavádění tohoto procesu do praxe sociálních služeb pro seniory. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět významu a podstatě individuálního plánování a zorientovat je v povinnostech poskytovatele sociálních služeb pro seniory, vyplývajících ze zákona. Účastníci poznají nástroj pro zjišťování osobního cíle uživatele a seznámí se s obsahem dokumentace individuálního plánování. - Význam, podstata a zásady plánování služby v pobytových službách pro seniory, požadavky ze zákona o soc. službách (kritéria standardu č. 5, povinnosti poskytovatelů - 88 písmeno f) zákona č. 108/2006 Sb.), provázanost s dalšími standardy kvality. - Klíčový pracovník, jeho role, kompetence, odpovědnosti. - Metody plánování služby s komunikujícím uživatelem rozhovor zaměřený na zjišťování osobního cíle s ohledem na specifika cílové skupiny. - Metody plánování služby s uživatelem s obtížemi v komunikaci specifické metody ke zjišťování osobního cíle s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny. - Dokumentace k individuálnímu plánování, její vedení a uložení, způsob předávání informací, způsob hodnocení plánů. - Metodika - pravidla pro individuální plánování v pobytových sociálních službách pro seniory. - Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse. Lektor: Mgr. Dana Zavadilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: v místě objednavatele ve Středočeském i od 09:00h A51 22

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více