Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."

Transkript

1 Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Identifikace projektu Název projektu: Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců. TERMÍN REALIZACE: prosinec 2010 listopad 2012 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/

3 Základní identifikace projektu (2) Vzdělávací aktivity tohoto projektu byly zaměřeny na: týmovou spolupráci a komunikaci řízení a řešení projektů v týmu zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ve společnosti zvýšení znalostí o finančním řízení podniku zvýšení jazykových znalostí pro komunikaci se zákazníky zvýšení znalostí a užívání MS Office PC kurz

4 Cíle projektu Hlavní cíle projektu byly: -Zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce -Zlepšení adaptability a motivace zaměstnanců -Zkvalitnění služeb klientům -Zlepšení interfiremní komunikace -Zvýšení prestiže společnosti jak mezi klienty tak mezi zaměstnanci -Zvýšení zájmu zaměstnanců o vzdělávání -Nastavení klíčových kompetencí a kompetenčních modelů pozic -Nastavení systému vzdělávání a rozvoje cílových skupin -Využívání nových efektivních metod vzdělávání -Zaměření současné úrovně klíčových kompetencí zaměstnanců -Zlepšení týmové spolupráce Projekt se zaměřil na tyto skupiny zaměstnanců: -Management -Vedoucí linek -Sklad a logistika -Výroba

5 Klíčové aktivity vzdělávací programy Komplexní modulový vzdělávací program projektu byl rozdělen do těchto klíčových aktivit: KA01 Příprava a organizace vzdělávacích aktivit KA02 - Development centre vstupní a srovnávací KA03 Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání KA04 Systematické vzdělávání zaměstnanců MANAGEMENT KA05 Systematické vzdělávání zaměstnanců VEDOUCÍ LINEK KA06 - Systematické vzdělávání zaměstnanců SKLAD A LOGISTIKA KA07 - Systematické vzdělávání zaměstnanců PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ KA08 Jazykové vzdělávání KA09 - Systematické vzdělávání zaměstnanců INTERNÍ LEKTOŘI

6 Klíčová aktivita KA01 Příprava a organizace vzdělávacích aktivit Popis realizace klíčové aktivity: - volba a organizace míst realizace u vzdělávání, které bude probíhat mimo společnost - plán rozvoje cílových skupin - tvorba plánu systematického vzdělávání a rozvoje - příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení na poskytovatele vzdělávacích aktivit - zpracování smluv a podmínek spolupráce s dodavateli - příprava obsahové náplně a výstupů jednotlivých aktivit - příprava evaluačních kritérií hodnocení a účinnosti vzdělávacích aktivit - komunikace s lektory a zadavateli ohledně obsahové náplně a výstupů vzdělávacích aktivit - administrativní a realizační práce spojené s přípravou a realizací vzdělávacích aktivit - realizace analytických schůzek s účastníky ohledně obsahové náplně kurzů, konzultací a workshopů - průběžné vyhodnocování jednotlivých aktivit a zpracovávání námětu pro další aktivity - organizace e-learningového vzdělávání - průběžné hodnocení naplňování cílů projektu, opatření k zamezení rizik - fakturace, smluvní zajištění dodávek, zaúčtování účetních případů spojených s přípravou a organizací projektu - tvorba a předkládání průběžných monitorovacích zpráv včetně závěrečné zprávy

7 Klíčová aktivita KA02 Development centre ( vstupní a srovnávací ) Popis realizace klíčové aktivity: Činnosti v rámci aktivity: - realizace 2 dvoudenních vstupních a 2 jednodenních srovnávacích DC zaměřených na evaluaci, diagnostiku a teambuilding - pozitivní motivace ke zlepšení výkonu, nastavení sociálního klimatu - změření úrovně klíčových kompetencí - zjištění posunu (evaluace) v rámci projektu - sebereflexe - pozorování - sociální interakce - teambuilding - týmová diagnostika - zjišťování dominance, submise, přirozených týmových rolí Cíle: - poznání silných a slabých stránek jednotlivých účastníků i týmu jako celku - porovnání úrovně schopností, znalostí a dovedností účastníků s nastaveným kompetenčním modelem - pojmenování důležitých rozvojových cílů - odhalení potenciálu účastníků v klíčových kompetencích

8 Klíčová aktivita KA03 Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání Popis realizace klíčové aktivity: - zavedení e-learningového prostředí ve společnosti - vytvoření 2 interních e-learningových kurzů - interní předpisy a udržitelný rozvoj - využití 9 externích e-learningových kurzů v rámci systematického vzdělávání - zaučení interních školitelů do tvorby a správy e-learningových kurzů - využívání e-learningového vzdělávání jako nové, inovativní a efektivní metody vzdělávání pro stávající zaměstnance i nově příchozí z řad managementu, vedoucích linek a pracovníků skladu a logistiky

9 Klíčová aktivita KA04 Systematické vzdělávání zaměstnanců MANAGEMENT Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: -rozvoj a zvýšení úrovně klíčových kompetencí, znalostí a dovedností jednotlivých manažerů dle kompetenčního modelu a popisu pracovních pozic -zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ve společnosti -zvýšení znalostí o finančním řízení podniku -zefektivnění práce se SW pro úsporu času a využití všech funkcí Metody: -interaktivní školení se zapojením účastníků a řešením praktických příkladů pro okamžitou aplikaci do praxe -závěrečná zkouška - obhajoba projektu a osobního plánu rozvoje

10 Klíčová aktivita KA05 Systematické vzdělávání zaměstnanců VEDOUCÍ LINEK Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: - rozvoj a zvýšení úrovně klíčových kompetencí, znalostí a dovedností jednotlivých vedoucích linek dle kompetenčního modelu a popisu pracovních pozic - zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ve společnosti - základní znalosti o finančním řízení podniku - zefektivnění práce se SW pro úsporu času a využití všech funkcí - interaktivní školení se zapojením účastníků a řešením praktických příkladů pro okamžitou aplikaci do praxe - závěrečná zkouška - obhajoba projektu a osobního plánu rozvoje Metody: - interaktivní školení se zapojením účastníků a řešením praktických příkladů pro okamžitou aplikaci do praxe - závěrečná zkouška - test a obhajoba projektu

11 Klíčová aktivita KA06 Systematické vzdělávání zaměstnanců SKLAD A LOGISTIKA Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: - rozvoj a zvýšení úrovně klíčových kompetencí, znalostí a dovedností jednotlivých pracovníků skladu a logistiky dle kompetenčního modelu a popisu pracovních pozic - zvýšení kvality interfiremní komunikace, efektivity a synergie - zefektivnění práce se SW pro úsporu času a využití všech funkcí Metody: - interaktivní školení se zapojením účastníků a řešením praktických příkladů pro okamžitou aplikaci do praxe - závěrečná zkouška - test a ústní zkouška

12 Klíčová aktivita KA07 Systematické vzdělávání zaměstnanců PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: - rozvoj a zvýšení úrovně klíčových kompetencí, znalostí a dovedností jednotlivých zaměstnanců výroby dle kompetenčního modelu a popisu pracovních pozic - zvýšení produktivity a efektivity práce ve výrobě - zvýšení týmové spolupráce - zlepšení interfiremní komunikace Metody: - interaktivní trénink - závěrečné zkoušky-teoretický test

13 Klíčová aktivita KA08 Jazykové vzdělávání Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: -zvýšení úrovně jazykových znalostí a dovedností jednotlivých zaměstnanců pro kvalitnější komunikaci s klienty Metody: -interaktivní trénink -závěrečná jazyková zkouška, test a obchodní rozhovor a angličtině

14 Klíčová aktivita KA09 Systematické vzdělávání zaměstnanců INTERNÍ LEKTOŘI Popis realizace klíčové aktivity: Cíle: -rozvoj a zvýšení úrovně klíčových kompetencí, znalostí a dovedností jednotlivých lektorů dle kompetenčního modelu a popisu pracovních pozic -zavedení systematického a kvalitního interfiremního vzdělávání -zapracování e-learningu do firemního vzdělávání -zvýšení kvality rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Metody: -interaktivní trénink -e-learningové studium -závěrečná zkouška-teoretický test, obhajoba projektu, prezentace

15 Vzdělávací aktivity - MĚKKÉ DOVEDNOSTI Citát: Michael LeBoeuf: Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit.

16 Vzdělávací aktivity - MĚKKÉ DOVEDNOSTI

17 Vzdělávací aktivita JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

18 Vzdělávací aktivita POKROČILÉ FUNKCE MS OFFICE

19 Harmonogram realizace Školení zaměstnanců probíhala v tomto časovém harmonogramu: DEVELOPMENT CENTRE březen + červen 2011 E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ září prosinec 2011 SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MANAGEMENT duben + květen 2011, duben červen 2012 SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VEDOUCÍ LINEK březen květen 2011, duben květen 2012 SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SKLAD A LOGISTIKA březen + duben 2011, červen 2012 SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ březen 2011 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ říjen prosinec 2011, leden červen 2012, září listopad 2012

20 Uskutečněná školení BŘEZEN 2011 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Development centrum skupina Development centrum skupina Development centrum skupina Development centrum skupina Interfiremní komunikace I. 1.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace I. 2.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace I. 3.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace I. 4.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace I. 5.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace I. 6.sk. Pracovníci ve výrobě Interfiremní komunikace II. Sklad a logistika Zvládání konfliktních situací I. 1.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací I. 2.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací I. 3.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací I. 4.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací I. 5.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací I. 6.sk. Pracovníci ve výrobě Zvládání konfliktních situací II. Sklad a logistika Zvládání konfliktních situací III. 1.sk. Vedoucí linek Asertivní chování I. Sklad a logistika Asertivní chování II sk. Vedoucí linek

21 Uskutečněná školení DUBEN, ČERVEN 2011 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Interfiremní komunikace III. 2.sk. Vedoucí linek Interfiremní komunikace III. 1.sk. Vedoucí linek Interfiremní komunikace III. Management Zvládání konfliktních situací III. 2.sk. Vedoucí linek Zvládání konfliktních situací III. Management Asertivní chování II. Management Vedení a motivace zaměstnanců sk. Vedoucí linek Vedení a motivace zaměstnanců Management Time management a sebeřízení I. Sklad a logistika Time management a sebeřízení II. Management Stress management a syndrom vyhoření II sk. Vedoucí linek Stress management a syndrom vyhoření I. Sklad a logistika Development centrum - výstupní skupina Development centrum - výstupní skupina Development centrum - výstupní skupina Development centrum - výstupní skupina

22 Uskutečněná školení Květen 2011, Říjen - Prosinec 2011 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Time management a sebeřízení II sk. Vedoucí linek Stress management a syndrom vyhoření II Management Koučink a mentorování sk. Vedoucí linek Koučink a mentorování Management Vazba mezi náklady a ekonomikou podniku Management Vazba mezi náklady a ekonomikou podniku sk. Vedoucí linek Řízení cashflow sk. Vedoucí linek Řízení cashflow Management Balanced scorecard Management Balanced scorecard sk. Vedoucí linek Finanční řízení podniku Management Finanční výkaznictví Management Interní lektoři Jazykové vzdělávání Management 9.,11.,12.,19.,20.,30., Management, Vedoucí linek, Sklad a logistika říjen-prosinec 76 hod

23 Uskutečněná školení Leden 2012 Listopad 2012 Leden-Červen 2012, Září-Listopad 2012 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Hodin vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Jazykové vzdělávání Management, Vedoucí linek, Sklad a logistika leden-červen, září-listopad 302 hod Duben 2012 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Pokročilé funkce MS Office - WORD Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL + OUTLOOK Vedoucí linek (0,5+0,5) Pokročilé funkce MS Office - WORD Management

24 Květen 2012 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Management Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Management Pokročilé funkce MS Office - EXCEL + OUTLOOK Management (0,5+0,5) Pokročilé funkce MS Office - WORD Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Vedoucí linek Pokročilé funkce MS Office - EXCEL + OUTLOOK Vedoucí linek (0,5+0,5) Červen 2012 Realizovaná aktivita Skupina Datum realizace Dnů vstup Muži Ženy výstup Muži Ženy Pokročilé funkce MS Office - WORD Management Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Management Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Management Pokročilé funkce MS Office - EXCEL + OUTLOOK Management (0,5+0,5) Pokročilé funkce MS Office - WORD Sklad a logistika Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Sklad a logistika Pokročilé funkce MS Office - EXCEL Sklad a logistika Pokročilé funkce MS Office - EXCEL + OUTLOOK Sklad a logistika (0,5+0,5)

25 Realizované aktivity počty osob Development centrum vstupní 89 osob Development centrum výstupní 92 osob Interfiremní komunikace I., II., III. 119 osob Zvládání konfliktních situací I., II., III. 119 osob Asertivní chování I., II. 43 osob Vedení a motivace zaměstnanců 37 osob Time management a sebeřízení I., II. 44 osob Stress management a syndrom vyhoření I., II. 46 osob Koučink a mentorování 38 osob Vazba mezi náklady a ekonomikou podniku 38 osob Řízení cashflow 38 osob Balanced scorecard 38 osob Finanční řízení podniku 15 osob Finanční výkaznictví 15 osob Interní lektoři 9 osob Jazykové vzdělávání 21 osob

26 Průběh a výstupy z jednotlivých aktivit Jednotlivým aktivitám předcházela pozvánka na daný trénink, během školení měli všichni účastníci k dispozici pracovní sešit do kterého si dělali poznámky. Po ukončení tréninku obdrželi účastníci certifikát a lektoři vypracovali k jednotlivým vzděláváním zprávu, kde vyhodnotili průběh tréninku a doporučili další možnosti vzdělávání. Cílem projektu bylo především zlepšení adaptability a motivace zaměstnanců, zlepšení interfiremní komunikace a týmové spolupráce mezi zaměstnanci. Zvýšení profesní kvalifikace, nastavení klíčových kompetencí zaměstnanců a rozvinutí manažerských dovedností u vedoucích pracovníků.

27 Závěrem Prostřednictvím získání nových znalostí a dovedností byly vytvořeny podmínky ke zvyšování produktivity, efektivity a kvality práce zaměstnanců, které se následně odráží ve zkvalitnění služeb zákazníkům a ve zvýšení prestiže společnosti jak mezi klienty, tak mezi zaměstnanci. Jednotlivé aktivity naplnily předpokládané potřeby a cíle a byly účastníky i lektory hodnoceny velmi kladně, což bylo patrné z ohlasů účastníků vzdělávání a zpětných vazeb. Účastníci vyzdvihovali kvalitu vybraných lektorů a výukových materiálů, naopak lektoři ocenili zájem účastníků o daná témata. Tento projekt OPLZZ splnil všechna očekávání a jeho realizace napomohla k vyšší kvalifikaci našich zaměstnanců a ke zlepšení týmové spolupráce a efektivní komunikaci. Věříme, že v budoucnu bude příležitost na tento projekt navázat.

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/35.01285,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19. Národní institut pro další vzdělávání Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF Zvyšování kompetencí vedoucích

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy (druhá etapa - 11/2012 až 03/2013)

Více