Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe"

Transkript

1 napsal Dr Ian Smythe Ian Smythe 2013

2 Obsah Obsah Úvod Co jsou pomocné technologie? 4.2 Převod textu do řeči 4.3 Převod mluveného slova do textu 4.4 Pojmové mapy 4.5 Preference 4.6 Paměť, organizace a efektivní využití času 4.7 Další využití pomocných technologií 4.8 Pomocný hardware 4.9 Závěr Užitečné odkazy Internetové zdroje Co se čtenář naučí Tento modul je určen všem jedincům s dyslexií nebo těm, kdo s jedinci s dyslexií pracují. Napomáhá pochopit, jakým způsobem mohou přispět pomocné technologie k překonání obtíží spojených s dyslexií. Protože se technologie velmi rychle vyvíjí, je naším cílem zaměřit se jejich principy a aplikaci. Tam, kde to bylo možné, jsou uvedeny skutečné příklady. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Copyright Copyright Ian Smythe For further details, see the web site. 2

3 Co se čtenář naučí Tento modul se zaměřuje na úlohu technologií v oblasti podpory jedince s dyslexií a nastiňuje, jakým způsobem lze technologie aplikovat do studijního a pracovního prostředí. V modulu naleznete následující: 1. Zhodnocení, jak mohou různé technologie pomoci jedinci s dyslexií. 2. Porozumění, co jsou pomocné technologie a jak mohou pomoci. 3. Patřičnou informovanost o různých typech technologií. 4. Znalosti o tom, jak mohou tyto technologie pomoci překonat obtíže, se kterými se jedinec s dyslexií střetává. Vývoj Technologie se velmi rychle vyvíjí. Před několika lety byly posledním módním hitem blogy. Pak přišel Facebook a po něm Twitter. Kdo ví, co nás čeká dál. A nejde jen o webové stránky, ale i o jejich webový obsah. Mnoho organizací i jednotlivců v poslední době využívá YouTube jako distribuční fórum a denně mění jeho obsah. Proto si bez ohledu na naše doporučení vyberte jen ta klíčová slova, která využijete pro hledání dalších možností. Mění se také nejnovější telefony a tablety, ať už je to Apple, Blackberry, Samsung, Microsoft nebo Nokia. A nezapomínejme také na oblíbenost Googlu! Berte prosím tento modul jako nástin aktuálního dění ve světě technologií a nikoliv jako jeho konečnou podobu. 3

4 Co jsou pomocné technologie Jednoduše řečeno je pomocná technologie ta, která umí pomoci. Ale jak je tento termín použit závisí na kontextu. A proto ti, kteří mají obtíže v motorické oblasti, chápou tento termín jinak než ti, kteří berou v úvahu potřeby jedince s dyslexií. Pokud spojujeme s dyslexií obtíže, které se projevují především v kognitivní oblasti, pak jsou pomocné technologie cokoli, co dokáže tyto obtíže překonat. Technologie jsou obvykle omezeny jen na software, ale je dobré se také trochu věnovat i hardwaru. Pomocná technologie není taková, kterou využijete k přímému zdokonalení svých znalostí. Tím je učební software (např. takový, který je zaměřen na určitou část historie), který je navržen tak, aby poskytnul informace k danému předmětu. A až si tyto znalosti osvojíte, můžete software odstranit. Pomocná technologie - definice Definice podle The British Assistive Technology Association (BATA): jsou jakékoli produkty nebo služby, které udržují nebo zlepšují schopnosti jedinců s postižením komunikovat, učit se a žít nezávislý, naplňující a produktivní život. Pomocná technologie je taková, která pomáhá se studijním procesem a lze ji využít k různému studiu. Málokdy je odstraněna (za předpokladu, že se prokázala být užitečnou!). Toto platí i v pracovním prostředí, kde již není hlavním cílem studium. Bereme-li však v úvahu, že zprávu čteme proto, abychom zjistili a pochopili její obsah, pak i zde může pomocná technologie pomoci. se však nevyužívají jen pro receptivní činnosti jako je čtení. Jak dále uvidíme, pomocné technologie lze také využít k produkční činnosti, jako je třeba psaní esejí nebo zpráv. Pokud se tedy podíváme na všechny problémové oblasti, obvykle nalezneme nějaký způsob, jak by nám mohla technologie pomoci. 4

5 Jak mohou pomocné technologie pomoci Níže je uvedena tabulka, která vám představí některé ze způsobů, jak mohou pomocné technologie podpořit jedince s dyslexií. Pomůže vám porozumět potřebám jedince a ukáže, v jakých oblastech dokážou různé technologie pomoci. Tabulka - klíč TTS Text do řeči STT Řeč do textu Cmap Pojmové mapy KDE DOKÁŽE TECHNOLOGIE POMOCI TTS STT Cmap Mem Čtení Čtení zpráv a učebnic Čtení jednotlivých slov Pochopení a znalost významu nových slov Potřeba opakovaně číst věty k pochopení jejich významu Potíže se zapamatováním si dlouhého textu Písemná práce je horší než ústní Psaní Písemná práce trvá déle, než je obvyklé Chybný pravopis Potíže s přečtením vlastního písma Má potíže vysvětlit myšlenky a pojmy Paměť Potíže zapamatovat si termín odevzdání Potíže zapamatovat si nová slova Potíže s postupem podle instrukcí Motorické Porucha grafického projevu Jiné Potíže se sebeorganizací Nízké sebevědomí Mem - Paměť 5

6 Jak pomocné technologie pomáhají Abychom pochopili, jakou roli pomocné technologie sehrávají, lze je rozdělit dvěma nejjednoduššími způsoby a) Rozdělení podle funkce technologie b) Rozdělení podle typu technologie Níže je uvedeno jednoduché schéma, které zdůrazňuje základní oblasti, ve kterých může pomocná technologie podpořit jedince s dyslexií. Jde o shrnutí oblastí, které jsou uvedeny na předchozí stránce. A jak dále v tomto modulu zjistíte na příkladech z praxe, každou oblast lze podpořit mnoha způsoby. Pro účely tohoto modulu jsme definovali dostupné technologie a ukázali možnosti, jak je využít při studiu a práci. Paměť Čtení Organizace Pomocné technologie kde pomáhají Psaní Poznámky Poslech Další odkazy Více informací týkajících se pomocných technologií naleznete v modulu Dyslang (www.dyslang.eu) a v knize Dyslexie v digitální době. (viz Užitečné odkazy na konci modulu.) 6

7 Kde mohou pomocné technologie pomoci Tento alternativní přístup ukazuje klíčové oblasti technologií, které může jedinec s dyslexií využít. Naším cílem není jmenovat, které jsou špatné a které dobré, protože technologie se vyvíjejí velmi rychle a vše se může přes noc změnit. Pokusíme se vám představit rozmanité a momentálně dostupné technologie, včetně způsobů jejich využití v různém kontextu. Vše ale závisí na uživateli (a těch, kteří jej podporují), který sám určí další způsoby možného využití. Paměť Hardware Preference Pomocné technologie Převod textu do řeči Pojmové mapy Převod řeči do textu 7

8 Případová studie John Projektový manažer ve stavebnictví Johnovi zaměstnavatelé byli potěšeni jeho pokrokem, jak rychle se John vypracoval ze stavebního dělníka na kvalifikovaného zedníka a nakonec i předáka. Rozhodli se, že jej odmění dalším povýšením, které z jejich pohledu přinese Johnovi nejen větší prestiž a vyšší plat, ale také práci v suchu a další výhody, které tato pozice nabízí. Už si však neuvědomili změny, které v jeho práci nastaly a podporu, která bude (dle očekávání) nutná. Zaměstnavatel si nikdy nepoložil otázku, jak je možné, že John tak rychle stoupá vzhůru, přestože přišel do firmy bez jakékoli kvalifikace. Nikdy nikdo netušil, že Johnova skvělá schopnost vidět větší obraz by mohla být znevážena jeho neschopností zaměřit se na detail. A absolutně byl ignorován fakt, že práce dělníka nevyžadovala schopnosti číst a psát. Oproti tomu pak na pozici projektového manažera byly tyto dovednosti nezbytné. Informace k případové studii Uvedená případová studie se bohužel skutečně stala. V následujících částech tohoto modulu uvidíte, co by se mohlo stát, kdyby byly Johnovy potřeby definovány a měl možnost využít takovou technologii, která by mu v jeho práci pomohla. Protože John zjistil, že papírování je pro něj zničující, na svou vlastní žádost firmu opustil. I když bylo vše dobře míněno, nikdo se nepokusil hlouběji prozkoumat podstatu jeho obtíží a požádat o pomoc zvenčí, čímž by zjistil, co lze udělat. S odstupem času, kdy byly zváženy všechny faktory (a firma proškolena), bylo zřejmé, že příčina jeho obtíží souvisela právě s dyslexií. Ačkoli byl Johnův zaměstnavatel schopen iniciovat změny, které by od tohoto okamžiku pomohly ostatním jedincům s dyslexií, pro Johna již bylo příliš pozdě. Když jsem o Johnovi slyšel naposledy, pracoval opět na stavbě jako dělník. 8

9 Počítače, tablety, chytré telefony a telefony Před pěti lety by se diskuze týkající se pomocných technologií soustředila na počítače a notebooky. V posledních dvou letech se však rozmanitost technologií výrazně změnila. Někteří mají za to, že technologickou revoluci způsobil ipad, který přímo i nepřímo ovlivnil způsoby, jakými se učíme a komunikujeme. Práce s počítačem již neznamená sednout si a počítač zapnout. Počítač je zapnutý stále. Může to být tablet, který je menší (lehčí a tenčí) a nemá připojenou skutečnou klávesnici. Nejnovější telefony s obrazovku o velikosti 5,9 palce nebo mini tablety o velikosti 7 palců. A tak není divu, že je technologická terminologie málo srozumitelná! Před dvaceti lety spatřovali lidé výhody počítače v možnosti skrýt chyby, rukopis nahradit psaním na klávesnici, využít kontroly pravopisu a hlasového výstupu. Celkově se tak zlepšil přístup k psané formě řeči a zvýšilo se sebevědomí jednotlivců. Hardware a software tak vytvořily stejné podmínky pro všechny. Pravda je, že přístup k technologiím má jen málo lidí, i když je všudypřítomná. A jedinec s dyslexií je zde opět v nevýhodě. A tak zatímco ostatní se učí novým technologiím, jedinec s dyslexií to nedělá, protože: 1) Nepřečte si návod, aby zjistil, co všechno je možné. 2) Neumí hledat nové věci tak intuitivně jako ostatní 3) Má strach zkoumat technologii, protože se bojí, že ji nepoužije správně. 4) Nerad používá tablety, protože si potřebuje být jistý, kde přesně se jeho prsty dotýkají klávesnice. (Viz. boční panel.) 5) Často ztrácí věci, zejména ty malé! Dyslexie a klávesnice V současné době není publikovaný žádný výzkum, který by stanovil, zda osoby s dyslexií používají raději skutečnou klávesnici s klávesami nebo dotykovou klávesnici na obrazovce. Neoficiální fakta však naznačují, že jedinci s dyslexií preferují skutečnou klávesnici adekvátních rozměrů. Důvodem těchto preferencí může být větší zpětná vazba, kterou skutečné klávesy poskytují. To proto, že přesně víte, kde se prsty dotýkáte a uvědomujete si, že jste klávesu skutečně stiskli. To platí zejména pro jedince s narušenými motorickými schopnostmi, objevujících se u osob s dyslexií velmi často. Navíc pokud klávesnice na obrazovce překryje její obsah, jsou kladeny větší nároky na paměť, protože si jedinec musí vybavit to, co je skryto. 9

10 Online nebo offline Je důležité si uvědomit, že technologie často nepřináší lidem takové výhody, jako je např. v autě přeřazení rychlosti ze čtvrtého stupně na pátý. Pro mnohé znamenají doslova klíč, který auto nastartuje! Pokud tedy uživatel s dyslexií nemá přístup ke své pomocné technologii, jeho pracovní proces se zpomalí nebo dokonce zastaví, protože není schopen bez této technologie dále postupovat. Pokud si představíme nevidomého člověka, pak se jedná o osobu, která není schopna si přečíst text na obrazovce bez pomoci softwaru pro převod textu do mluvené formy řeči. Někteří lidé se na osoby s dyslexií dívají stejně. Tedy jako na ty, kteří si nezvládnou přečíst text. Pokud bychom se na to dívali tímto způsobem, je možné říci, že závažnost postižení je u obou cílových skupin stejná. Několik nejvýznamnějších pokroků v posledních letech vycházelo z možnosti využít zdroje dostupné online. Například vývoj softwaru pro převod textu do mluvené formy řeči v různých jazycích je velmi nákladný, protože zpracování probíhá na klasickém stolním počítači a to je velmi obtížné. Ale díky mobilnímu telefonu a zpracování dat na centrálním serveru, se zvýšil počet dostupných jazyků z 8 (zpracovaných na stolním počítači) na 30 dostupných na iphonu. To však znamená nutnost neustálého připojení k internetu. Některé společnosti (např. Google) však nabízejí i verze použitelné offline. A jak se noví poskytovatelé služeb objevují, tak také mizí. A pokud je vaše veškerá práce vykonávána online, co budete dělat, když se ztratí? Kde mám svá data? ( Data mohou představovat zprávy, eseje, opakovací cvičení, domácí úkoly, poznámky, nákupní seznam a další materiály.) Dropbox je jednou z mnoha online služeb, která může pomoci jedinci s dyslexií snížit riziko toho, že zapomene informace přenést. Podívejte se na následující: V práci (ve škole) používáte jeden počítač. Doma pak používáte další. A pokud jste někde venku, používáte počítač třetí. Jak zajistíte, abyste měli všechna důležitá data na správném počítači? Při správném nastavení vám Dropbox umožní přístup k vašim datům online z každého počítače a NAVÍC vše zesynchronizuje tak, aby na všech počítačích byly stejné kopie a vy jste tak mohli pracovat i bez internetového připojení. Odkazy Na této webové stránce najdete porovnání různých webových úložišť a jejich cen. Za povšimnutí stojí, že mnoho z nich (např. Dropbox) nabízí tuto službu zdarma, pokud se jedná o malé využití. 10

11 Hardware Výběr správného hardwaru pro splnění daného úkolu je velmi důležitý. Ale než jej koupíte, položte si tyto klíčové otázky: Kdo jej bude používat? Jaké by měl mít funkce? Kde jej budete používat? Proč jej potřebujete? Jak jej budete používat? Kdy (jej hodláte použít)? Nemáme zde prostor, abychom si probrali všechna existující řešení. Ale je zde uvedena jedna případová studie, která byla pro jedince s dyslexií efektivním řešením. Případová studie Michal se rozhodl používat klasický stolní počítač a využít na něm kombinaci komerčního, bezplatného a online softwaru. Pro práci mimo domov a mimo svůj pracovní stůl si na svůj telefon Samsung Galaxy Tab 7 zakoupil nenákladné aplikace a použil Dropbox, aby měl všechna aktuální data neustále k dispozici. Sdílení (Dropbox) umožňuje vývoj technologií a snižuje obtíže spojené s přenášením správných souborů! Paměť Organizace času Chytrý telefon Program pro čtení textu Převod řeči do textu Tablety Je zajímavé, že na trhu je velké množství skutečných klávesnic, které jsou kompatibilní s tablety. Co nám to tedy říká o našem rozhodování, zda si koupit notebook nebo tablet? Moderní tablety Je s podivem, že řada mých kolegů, kteří byli průkopníky v užívání tabletu, teď opět používá papírové bloky a obyčejná pera. Je prolistování si předchozích poznámek podstatou poznávací nebo jde jen o návrat k tomu, jak jsme byli vychováni? Poznámky Pojmové mapy 11

12 Použití softwaru pro převod textu do mluvené řeči v práci a ve škole Převod textu do mluvené řeči řeší jeden ze základních projevů dyslexie, a to jsou obtíže se čtením. Tudíž nástroj, který převádí psané slovo do mluvené řeči, může pomoci některým uživatelům ve studijním procesu. Software pro převod textu do mluvené řeči má mnoho forem, ale všechny mají společnou jednu funkci převádějí psaný text na počítači (tabletu nebo telefonu) do lidské řeči. Typy činností Převod textu do mluvené řeči lze využít mnoha způsoby. Zde je jen několik z nich, které se dají aplikovat ve školním nebo pracovním prostředí. Čtení elektronických knih a webových stránek online a offline. Čtení elektronických dokumentů (Word, pdf atd.) Korektura vlastní práce Kontrola výslovnosti slov a frází Čtení jednotlivých vět, slov nebo jen písmen během psaní Čtení u a chatu Toto jsou jen některé možnosti každodenního využití. Lze sem ještě přidat možnost vyfotit si slova např. na jídelním lístku a nechat si je nahlas přečíst. V současné době je k dispozici i software, který k tomu navíc ještě vše přeloží! 12

13 Typy nástrojů pro převod textu do mluvené řeči (TTS) Software pro převod textu do mluvené řeči má mnoho podob. Nejsou to jen různé verze, ale v poslední době je stále častěji doplněn o další software. Částečně je to způsobeno potřebami trhu, ale také proto, že výrobci další software prostě přidají. Základem je, že text, který chcete slyšet nahlas, musí být v elektronické podobě. Pokud jste v kanceláři a chcete se jen dostat na internet nebo si přečíst elektronické dokumenty, které poslali vaši kolegové, pak zde není žádný problém. Ale co když dokument, který chcete slyšet, je ve formátu pdf, ze kterého nemůžete kopírovat a následně vkládat text, nebo se dokonce jedná o tištěnou knihu. Text pak musíte převést z obrázku na čitelný soubor pomocí optického rozpoznání znaků (OCR). (Dříve byste museli knihu skenovat pomocí velkého scanneru. Většina chytrých telefonů má však natolik kvalitní fotoaparát, že text můžete poslat přímo do OCR softwaru a není třeba vše skenovat.) Některý software pro převod textu do mluvené řeči již obsahuje OCR, stejně jako možnost změnit vizuální zobrazení a nastavit poslech (zejména hlas a rychlost). Další možností je uložit si soubor jako zvukový záznam. To znamená, že si soubor uložíte ve formátu mp3 a poslechnete si jej později např. na svém chytrém telefonu. Hlavní nástroje byly dopodrobna rozebrány již jinde (např. Smythe, 2010). Zde se tedy omezíme na 5 hlavních oblastí, které jsou: 1. Panely nástrojů (pevné a nastavitelné) 2. Samostatně umístěné funkce vyjmout a vložit 3. Zakomponované nástroje s hlasovým výstupem 4. Nástroje na internetu 5. Aplikace 13

14 Převod textu do mluvené řeči - příklady Hlavní nástroje softwaru pro převod textu do mluvené řeči jsou následující. Podrobnosti kde je najdete, viz kapitola Další odkazy. 1. Panely nástrojů (pevné a nastavitelné) Software pro převod textu do mluvené řeči typu panelů nástrojů obvykle funguje s každým softwarem včetně Wordu, internetu, pdf souborů atd. Tento typ softwaru je dostupný v mnoha jazycích. 2. Samostatně umístěné funkce vyjmout a vložit Některý software, jako např. Balabolka, je open source program určený na konverzi psaného textu do mluvené podoby a je dostupný zdarma. K tomuto programu si ovšem ještě musíte koupit hlas. Ale jde o nenákladnou metodu, protože hlas stojí něco kolem 30 euro. 3. Zakomponované nástroje s hlasovým výstupem Jedním z nejlepších příkladů zakomponovaného nástroje s hlasovým výstupem je Adobe Read Out Loud. V češtině ale bohužel není dostupný, pouze v angličtině. 4. Nástroje na internetu Na internetu je k dispozici řada verzí a zejména těch, které využívají metodu vyjmout a vložit. Viz například Google Translate, IM Translator a SitePal. Existují také webové čtecí přístroje, které jsou dostupné v několika jazycích, jako je např. BrowseAloud. Dále jsou tu pak služby jako je Robobraille, který převede dokument do zvukového souboru a umožní vám si jej stáhnout. 5. Aplikace Není pochyb, že v příštích několika letech se největší pokrok ve využití softwaru pro převod textu do mluvené řeči odehraje na mobilních zařízeních (tabletech a telefonech). Již nyní je většina technologií na trhu. Poslední co zbývá, je jejich masové rozšíření. Verze Ivona Verze Sitepal 14

15 Co dělat, aby byl váš dokument ve Wordu připravený na převod textu do mluvené řeči Bylo by dobré, kdyby bylo možné vytvořit jednoduchý návod jak udělat dokumenty, které by byly vhodné pro jedince s dyslexií, s ohledem na využití softwaru pro převod textu do mluvené řeči. Potíž je v tom, že se jednotlivé softwary od sebe značně liší. A tak co funguje u jednoho, nemusí fungovat u jiného. Přesto však určitý návod existuje. Vše ale závisí na řadě různých faktorů, jako jsou tyto: Který software používáte? Zda znáte příjemce a umíte pro něj vše připravit. O jaký typ dokumentu jde, např. Word, webová stránka, pdf. Tento návod můžete použít pouze tehdy, pokud víte, pro koho daný dokument píšete. 1. Vytvořte dokument ve Wordu. Je snadno dostupný a příjemce jej může upravovat. Dokumenty ve formátu pdf a PowerPoint nejsou pro převod textu do mluvené řeči vhodné. Dokumenty v PowerPointu jsou však obvykle velmi stručné. 2. Mezi odstavci, záhlavím a následujícím odstavcem vynechejte alespoň jeden řádek. Software tak sám rozpozná, že jde o záhlaví, i když není ukončeno tečkou. (Některé softwary detekují záhlaví automaticky.) 3. Tam, kde je to možné nepoužívejte homografa (stejný pravopis, dvojí výslovnost). 4. Vyžádejte si zpětnou vazbu, abyste zjistili, co nefungovalo. 5. Dokumenty si nechejte stejným softwarem zkontrolovat a o výsledky se podělte s ostatními. 15

16 Využití softwaru pro převod mluveného slova do textu v práci a ve škole Zatímco převod textu do mluvené řeči umožní jedinci s dyslexií poslouchat, co napsali jiní lidé, převod mluveného slova do textu mu dává možnost použít svůj hlas k přímému zápisu na počítač. Vyhne se tak problémovým oblastem jako je rukopis, psaní na počítači, pravopis a též tempo písemného projevu. Tedy alespoň teoreticky. Bohužel to není tak jednoduché. Budoucnost je však optimistická, protože tento software je stále dostupnější na chytrých telefonech a tabletech. Důvodem je, že vývoj softwaru umožnil zpracování na serverech výrobce, což poskytlo prostor pro rozsáhlé propočty a rozmanité zdroje, které tento software ještě více posílily. (N.B. Android vše zpracovává na telefonu, což znamená, že není nutné být připojen.) Než však začnete tento software považovat za svého zachránce, vezměte prosím v úvahu následující: A) Aby byl přepis co nejlepší, musíte si software vycvičit na váš hlas, což ale znamená, že musíte číst text z obrazovky. To však pro jedince s dyslexií znamená problém. B) Chyby lze opravovat několika způsoby. Ale vy je musíte být schopni přečíst a vyhodnotit, abyste se mohli správně rozhodnout. I když je uslyšíte, můžete mít potíže si je zapamatovat. C) Musíte být velmi opatrní a průběžně text ukládat, abyste zabránili tomu, že se vše nešťastnou náhodou ztratí. D) Na telefonech iphone se text objeví až tehdy, když přestanete mluvit. E) Hlasové příkazy na telefonech iphone a Android jsou dobré. Diktát ale není tak dobrý, jako na stolních verzích. 95 % správně převedeno Text na této straně obsahuje asi 300 slov. Výrobci softwaru zaručují, že software správně převede 95 % slov. Což v našem případě znamená 285 správě převedených slov. Výrobce prohlašuje, že software udělá jen 15 chyb. Vše by bylo v pořádku, kdyby šlo jen o náhodná slova. Bohužel s největší pravděpodobností půjde o slova s nejtěžší výslovností. A tak se jedinci s dyslexií vlastně nedostane pomoci tam, kde ji nejvíc potřebuje. Není pochyb o tom, že poslední pokroky firmy Apple (společně s Nuance) a Google způsobují revoluci ve využití převodu mluveného slova do textu. Výsledek však stále závisí na schopnosti vycvičení softwaru pro daný hlas. 16

17 Převod mluveného slova do textu - příklady Potenciál využití softwaru pro převod mluveného slova do textu v posledních letech značně vzrostl. A to díky dvěma novým hráčům na tomto poli Apple a Google. Nicméně zatímco webové vyhledávače jsou vynikající, diktát má k dokonalosti stále ještě daleko, hlavně v jiných jazycích než je angličtina. Firma Apple nyní nabízí levnou aplikaci v češtině pro převod mluveného slova do textu, kterou lze používat na telefonech iphone. Existuje také verze pro telefony Android. A můžete ji dokonce používat přes prohlížeč na stránce Google translate. Verze Apple iphone Verze Google Převod mluveného slova do textu Výzkumná verze Ve snaze urychlit vývoj takového softwaru, několik výrobců zkombinovalo místní a internetové verze (viz například polský Skrybot). Jejich software však určitě není příhodný pro osoby s dyslexií. Poskytovatelé technologie pro převod mluveného slova Mnoho let byla firma Nuance světovým vedoucím představitelem v oblasti převodu mluveného slova do textu a její software je nedílnou součástí systémů firmy Apple a Samsung. Stejný produkt vyvíjí i firma Google (Google Now), který však v současné době doprovázejí všudypřítomné právní spory, týkající se porušení patentu. Zdá se však, že souvisí spíše s rozhraním než se samotnou technologií k rozpoznání hlasu. Odkazy Pro srovnání systému Apple a Android, viz následující video. 17

18 Využití pojmových map v práci a ve škole Pojmové mapy lze využít mnoha způsoby. Zde je několik nápadů: Brainstorming Využijete jej tehdy, když chcete převést všechny myšlenky týkající se nějakého předmětu, které máte v hlavě, a začít mezi nimi vytvářet spojení. Pomocí brainstormingu je zaznamenáte na papír nebo do počítače a následně je můžete začít spojovat. Takto vytvoříte základní strukturu, která často chybí v myšlenkových pochodech jedince s dyslexií. Učení se nazpaměť např. ke zkouškám Vytvoření vizuálních vazeb mezi jednotlivými tématy pomáhá upevnit studijní proces. Kromě toho je mnohem snazší, projít si poznámky ke zkouškám, které mají jednoduchou vizuální strukturu, než číst obsáhlý text. Tvorba a plánování esejí a zpráv Pojmové mapy se jeví jako užitečný nástroj při tvorbě esejí a zpráv, protože nabízí strukturu jednotlivých úrovní podrobností, od kapitoly až po odstavce. Plánování projektů Jedním z největších komerčních využití pojmových map je projektový management. Pojmové mapy jasně znázorňují spojení a kritická místa v procesu vývoje. A pokud tento nástroj používají velké firmy, pak musí být jeho výhody značné. Vysvětlení ostatním Vytvořit dlouhý text trvá dlouho a text je lineární. Použitím pojmové mapy jednoduše ukážete množství myšlenek a jejich vztahů. Pojmová mapa umožňuje přeskakovat myšlenky takovým způsobem, který jedinci s dyslexií vyhovuje, ale zároveň je neustále zachovávána základní struktura (a paměťová pomůcka, abyste nic nezapomněli!). Stručná historie pojmových map Údaje převzaté z Wikipedie: Technika pojmového mapování byla vyvinuta Josephem D. Novakem a jeho vývojovým týmem na Cornell University v 70. letech 20. století jako prostředek k usnadnění získávání vědeckých poznatků studenty. Následně byla používána jako nástroj ke zvýšení efektivity učení, stejně jako pomůcka ke znázornění expertních znalostí jednotlivců a týmů ve školství, státní správě i komerční sféře. Pojmové mapy mají svůj původ ve studijním hnutí, zvaném konstruktivismus. Konstruktivisté se domnívají, že žáci si aktivně budují znalosti. Novakova práce je založena na kognitivní teorii Davida Ausubela (asimilační teorie), který zdůraznil význam předchozích znalostí pro učení se novým pojmům. 18

19 Pojmové mapy - příklad Práce Na následujících stránkách jsou uvedeny podrobnosti jednotlivých specializovaných softwarů, které se věnují tvoření pojmových map. Ale stejně tak jako si můžete vzít obyčejný papír a pojmovou mapu vytvořit na něm, můžete použít i nespecializovaný software, se kterým vytvoříte pojmovou mapu stejně efektivně. Níže jsou uvedeny dva příklady, oba byly vytvořeny v PowerPointu. s pojmovou mapou Nezapomínejte, že i když je pojmová mapa hotová, je to stále jen pojmová mapa. To znamená, že běžný formát, který akceptují vzdělávací instituce je lineární esej a ne dvojrozměrný obrázek. Mnoho lidí při kreslení pojmové mapy zapomíná, že musí pochopit priority, co je důležitější, začátek/prostředek/ko nec a základy struktury. Kvalita výsledku nezávisí jen na schopnosti nakreslit myšlenku, ale na schopnosti tuto myšlenku převést do lineárního formátu. Často se pak jedná o tuto schopnost a ne kreslení pojmové mapy, kde jedinci s dyslexií potřebují pomoc. I když mapu nelze přenášet do Wordu, je zřejmé, že kvalita výsledku nezávisí na funkcích softwaru, ale na uživateli a jeho získaných dovednostech. 19

20 Pojmové mapy rychlý průvodce Existuje řada různých způsobů, jak vyučovat tvoření pojmových map, ale není nic lepšího, než vlastní praxe. Vezměte prosím v úvahu, že byste neměli postupovat příliš rychle a příklady by měly odpovídat reálným potřebám. Strukturované, postupné, multisenzoriální, dostatečně se opakující studium je tajemstvím úspěšného studia jedince s dyslexií. A tyto myšlenky bychom zde měli využít. 1) Nesnažte se napoprvé vytvořit celou pojmovou mapu! Namísto toho si nejprve proberte téma a jednotlivé myšlenky zapište na kousky papíru. Takto je jedinec schopen soustředit se spíše na analýzu myšlenek než na jejich strukturu. Další výhodou je, že si nemusí dělat hlavu s pravopisem. 2) Rozložte si jednotlivé myšlenky po stole a setřiďte je do vhodných skupinek. Poté se snažte najít spojení a formu mapy. Je důležité, aby byla vytvořena určitá autonomie, protože v budoucnu bude muset jedinec mapu vytvořit sám. 3) Jakmile je struktura (návrh) připravená, měl by ji jedinec s dyslexií přenést na jeden list papíru a nakreslit spojení. 4) Tam kde je to vhodné, přidejte obrázky. Obrázky si lze snadněji zapamatovat. Kreslením si upevníme myšlenku a samotný obrázek někdy zachytí víc, než tisíce slov. Nebezpečí tkví v tom, že jedinec stráví kreslením daleko více času, než který věnuje obsahu. 5) Jakmile jedinec pochopí základy, může postoupit k počítačové verzi. Pokud začne nejprve s počítačovou verzí, hrozí nebezpečí, že základy nebude mít dostatečně zažité. Příliš rozsáhlé galerie obrázků, které některý software obsahuje, mohou být pro mnoho jedinců s dyslexií rozptylující. Nezapomínejte, že pojmovou mapu si můžete vytisknout a pak k ní obrázky přidat ručně! 20

21 Pojmové mapy menu v češtině Na trhu je řada komerčních a bezplatných nástrojů pro tvoření pojmových map, které mají menu v češtině. Níže jsou uvedeny ty nejpopulárnější. Freemind Tvorba pojmové mapy na papíře Ačkoli je velmi snadné vytvářet pojmové mapy na počítači, je dobré si základy procvičit nejprve na papíře. Několik dobrých příkladů využití pojmových map naleznete i na YouTube. Blumind YouTube Na telefonech iphone je řada dalších aplikací, jako je např. MindHD. Pomocí této aplikace můžete vytvořit pojmovou mapu na telefonu a následně si ji poslat ve formátu pdf. Obrázky z Googlu 21

22 Pravopis a gramatika Pravopis Pravopis je noční můrou pro mnoho jedinců s dyslexií. A tak pokud technologie dokáže pomoci, jedinec s dyslexií ji chytí oběma rukama. Potíž je v tom, že systému důvěřujeme. A pokud si nejste jistí, jakou odpověď zvolit, nepomůže vám ani seznam možných alternativ. (Viz příklad, kdy se správné slovo paws vůbec neobjevilo.) Pravopis lze také zkontrolovat pomocí funkce Kontrola pravopisu. Automatická oprava Jedná se o velmi užitečnou funkci, která je součástí Wordu. Nejenže umí opravit běžné chyby, ale lze si ji přizpůsobit vlastním potřebám. Další příklady možného využití naleznete na YouTube. Níže jsou uvedeny typické chyby, které umí tento nástroj opravit. Gramatika Také gramatika představuje pro jedince s dyslexií velký problém. Program Word má v sobě zabudovaný jednoduchý systém, který však není příliš účinný a opět klade na jedince s dyslexií nároky na výběr správného slova. Tam, kde je to vhodné, je dobré využít specializovaný komerční software. Odkazy 22

23 Preference v práci a ve škole Dokumenty si nesou styl svého tvůrce, který ale nemusí být stejný jako styl čtenáře. Naštěstí ve Wordu je možné většinu parametrů změnit. Příklad všech možností, jak si dokument upravit, naleznete níže. K těmto možnostem pak můžeme ještě přidat velikost řádkování a velikost písmen. Pokud musíte tisknout pouze černobíle, dobře zvažte své možnosti. Nejlepší z nich je mít malou zásobu barevného papíru (např. krémové barvy). Pro mnoho jedinců s dyslexií je totiž snazší číst text na barevném papíře, než na běžném bílém. Preference Příklad Podívejte se na dva uvedené příklady textu. Jedná se o stejný text, ale 95 % čtenářů vám řekne, že ten druhý se čte snadněji než první. Co je na něm jiného? Všechny změny byly provedeny v programu Word. Změny byly tyto: Barva pozadí Písmo Barva písma Řádkování 23

24 Preference příklad 2 I další programy pro tvorbu dokumentů mají možnosti nastavení osobních preferencí. Například v Adobe Acrobat lze změnit barvu pozadí. Další možností je zvětšení textu. Součástí je také možnost jeho hlasitého přečtení. To se však týká jen některých jazyků a čeština v nich zahrnuta není. Preference Zvýrazňování Mnoho lidí se pochopitelně zdráhá zohyzdit své vlastní knihy zvýrazňováním a poznámkami na okrajích. Elektronické zvýrazňování není trvalé, a přesto jej používá jen málo lidí. Pokud jej použijete správně, je to vynikající způsob, jak vše shrnout, zopakovat a soustředit se na to, co je v obsahu důležité. 24

25 Paměť Obtíže v oblasti paměti jsou pro pro jedince s dyslexií velmi značným problémem a technologie se v tomto ohledu ukázala být velmi užitečným pomocníkem. Nicméně k čemu je kalendář, když jej nikdy nevyplníte nebo upomínka na chytrém telefonu, když si nepamatujete její funkci. Jedině neustálým opakováním a cvičením zajistíte, že vám technologie dokáže opravdu pomoci. Paměť - příklad Na trhu je k dispozici řada přístrojů, které pomáhají s obtížemi v oblasti paměti. Existují v různých formách včetně počítače, chytrého telefonu, tabletu i speciálního hardwaru. Níže je uvedeno několik příkladů. Kam si VY ukládáte VAŠE hesla? Většina lidí používá několik hesel. Zapamatovat si, kde a jaké heslo použít, je problém. Řešením může být Keepass (offline) a Last Pass (online), který může jedinci s dyslexií usnadnit život, jelikož jejich paměť je omezena pouze na zapamatování si jednoho hesla. Pokud je však jedinec s dyslexií ve stresu, nemusí si vzpomenout ani na toto jedno heslo. Proto je dobré vytvořit si zálohu a nechat heslo např. u spolehlivé osoby. 25

Pomocné technologie. 21 August 2013. napsal. Dr Ian Smythe

Pomocné technologie. 21 August 2013. napsal. Dr Ian Smythe napsal Dr Ian Smythe 21 August 2013 Ian Smythe 2013 Obsah Obsah Úvod Co jsou pomocné technologie? 4.2 Převod textu do řeči 4.3 Převod mluveného slova do textu 4.4 Pojmové mapy 4.5 Preference 4.6 Paměť,

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

On line nástroje. Tvorba myšlenkových map

On line nástroje. Tvorba myšlenkových map On line nástroje Tvorba myšlenkových map Myšlenkové mapy Myšlenkové mapy představují jednu z možností, jak zlepšit paměť, pochopit složitý problém nebo zlepšit schopnost učení. Tony Buzan ve své knize

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony,

Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony, Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony, dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu,

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami

Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami Pro většinu organizací znamená legislativní změna nekonečné hodiny jednoho nešťastníka strávené nad novým textem - studuje rozdíly, novinky, aktualizace postupů.

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Co je to distanční vzdělávání? Distanční vzdělávání je progresivní vzdělávací technologie, v níž proces učení probíhá bez permanentního osobního kontaktu

Více

1. Jde exportovat Power pointové sekvence do *.avi?

1. Jde exportovat Power pointové sekvence do *.avi? Stránka č. 1 z 6 Přeskočit navigaci Přeskočit na novinky MS Office Hledat Jste zde: Úvodní stránka» power-point» zaklady» faq Microsoft Office 365 www.microsoft.com/office365 Seznamte se s benefity Office

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu 4 Kontrola pravopisných chyb Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu Microsoft Word 2010 Rychle hotovo! Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu. Dokument byste

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1 1) Příprava materiálů před psaním Jaký zvolit postup

Více

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii Několik rad pro psaní článku na Wikipedii 1. Výstavba článku = jak napsat článek ve Wordu ještě předtím, než začnete přemýšlet o jeho nahrávání na Wikipedii. 2. Nahrávání na Wikipedii 3. Prameny informací

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Tvorba půdorysů Floorplans. Stručný manuál pro úspěšnou spolupráci

Tvorba půdorysů Floorplans. Stručný manuál pro úspěšnou spolupráci Tvorba půdorysů Floorplans Stručný manuál pro úspěšnou spolupráci Copyright Floorplans s.r.o. 2013 Věnujte prosím pár minut vašeho času seznámení se s tímto návodem. Jestliže nám zašlete nečitelný náčrtek,

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1) Příprava materiálů před samotným psaním Jaký zvolit

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů

Source Filmmaker a Windows Movie Maker. Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů Source Filmmaker a Windows Movie Maker Josef Kaftan ZŠ nám. Bří. Jandusů 15.12. 2015 1 Úvod Na následujících stránkách vám představím programy Source Filmmaker a Windows Movie Maker na vytváření filmů

Více

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci.

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci. Pozorovatel poskytl vyučujícímu, jehož výuka byla sledována, také zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu a vyjádření vyučujícího můžeme shrnout do těchto bodů (diskuzní část archu): Stanovené výukové cíle:

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Scada systém Promotic s přímým driverem pro PLC Simatic S7

Scada systém Promotic s přímým driverem pro PLC Simatic S7 Scada systém Promotic s přímým driverem pro PLC Simatic S7 Autor: Jaroslav Blažek Zdroj: www.blaja.cz Pondělí, 11. červenec 2011 Ve verzi 8.1 už umí český SCADA systém PROMOTIC přímé propojení s PLC SIMATIC

Více

Smartphone aplikace ú kolní c ek pro nevidome

Smartphone aplikace ú kolní c ek pro nevidome Smartphone aplikace ú kolní c ek pro nevidome Návrh uživatelského rozhraní HT-NEVIDOMI Martin Mudra Mudrama1@fel.cvut.cz 15. 10. 2011 Screener 1) Jste v současné době nevidomí? 2) Jaký je váš věk? 3) Používáte

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Terminal server, vzdálená plocha

Terminal server, vzdálená plocha Terminal server, vzdálená plocha aneb jak z domu (a nejen z domu!!) pracovat se SASem, kancelářskými aplikacemi, skenovat nebo třeba pracovat s poštou 1. Úvod (ale moóc důležitý) Nově nainstalovaný terminal

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více