Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe"

Transkript

1 napsal Dr Ian Smythe Ian Smythe 2013

2 Obsah Obsah Úvod Co jsou pomocné technologie? 4.2 Převod textu do řeči 4.3 Převod mluveného slova do textu 4.4 Pojmové mapy 4.5 Preference 4.6 Paměť, organizace a efektivní využití času 4.7 Další využití pomocných technologií 4.8 Pomocný hardware 4.9 Závěr Užitečné odkazy Internetové zdroje Co se čtenář naučí Tento modul je určen všem jedincům s dyslexií nebo těm, kdo s jedinci s dyslexií pracují. Napomáhá pochopit, jakým způsobem mohou přispět pomocné technologie k překonání obtíží spojených s dyslexií. Protože se technologie velmi rychle vyvíjí, je naším cílem zaměřit se jejich principy a aplikaci. Tam, kde to bylo možné, jsou uvedeny skutečné příklady. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Copyright Copyright Ian Smythe For further details, see the web site. 2

3 Co se čtenář naučí Tento modul se zaměřuje na úlohu technologií v oblasti podpory jedince s dyslexií a nastiňuje, jakým způsobem lze technologie aplikovat do studijního a pracovního prostředí. V modulu naleznete následující: 1. Zhodnocení, jak mohou různé technologie pomoci jedinci s dyslexií. 2. Porozumění, co jsou pomocné technologie a jak mohou pomoci. 3. Patřičnou informovanost o různých typech technologií. 4. Znalosti o tom, jak mohou tyto technologie pomoci překonat obtíže, se kterými se jedinec s dyslexií střetává. Vývoj Technologie se velmi rychle vyvíjí. Před několika lety byly posledním módním hitem blogy. Pak přišel Facebook a po něm Twitter. Kdo ví, co nás čeká dál. A nejde jen o webové stránky, ale i o jejich webový obsah. Mnoho organizací i jednotlivců v poslední době využívá YouTube jako distribuční fórum a denně mění jeho obsah. Proto si bez ohledu na naše doporučení vyberte jen ta klíčová slova, která využijete pro hledání dalších možností. Mění se také nejnovější telefony a tablety, ať už je to Apple, Blackberry, Samsung, Microsoft nebo Nokia. A nezapomínejme také na oblíbenost Googlu! Berte prosím tento modul jako nástin aktuálního dění ve světě technologií a nikoliv jako jeho konečnou podobu. 3

4 Co jsou pomocné technologie Jednoduše řečeno je pomocná technologie ta, která umí pomoci. Ale jak je tento termín použit závisí na kontextu. A proto ti, kteří mají obtíže v motorické oblasti, chápou tento termín jinak než ti, kteří berou v úvahu potřeby jedince s dyslexií. Pokud spojujeme s dyslexií obtíže, které se projevují především v kognitivní oblasti, pak jsou pomocné technologie cokoli, co dokáže tyto obtíže překonat. Technologie jsou obvykle omezeny jen na software, ale je dobré se také trochu věnovat i hardwaru. Pomocná technologie není taková, kterou využijete k přímému zdokonalení svých znalostí. Tím je učební software (např. takový, který je zaměřen na určitou část historie), který je navržen tak, aby poskytnul informace k danému předmětu. A až si tyto znalosti osvojíte, můžete software odstranit. Pomocná technologie - definice Definice podle The British Assistive Technology Association (BATA): jsou jakékoli produkty nebo služby, které udržují nebo zlepšují schopnosti jedinců s postižením komunikovat, učit se a žít nezávislý, naplňující a produktivní život. Pomocná technologie je taková, která pomáhá se studijním procesem a lze ji využít k různému studiu. Málokdy je odstraněna (za předpokladu, že se prokázala být užitečnou!). Toto platí i v pracovním prostředí, kde již není hlavním cílem studium. Bereme-li však v úvahu, že zprávu čteme proto, abychom zjistili a pochopili její obsah, pak i zde může pomocná technologie pomoci. se však nevyužívají jen pro receptivní činnosti jako je čtení. Jak dále uvidíme, pomocné technologie lze také využít k produkční činnosti, jako je třeba psaní esejí nebo zpráv. Pokud se tedy podíváme na všechny problémové oblasti, obvykle nalezneme nějaký způsob, jak by nám mohla technologie pomoci. 4

5 Jak mohou pomocné technologie pomoci Níže je uvedena tabulka, která vám představí některé ze způsobů, jak mohou pomocné technologie podpořit jedince s dyslexií. Pomůže vám porozumět potřebám jedince a ukáže, v jakých oblastech dokážou různé technologie pomoci. Tabulka - klíč TTS Text do řeči STT Řeč do textu Cmap Pojmové mapy KDE DOKÁŽE TECHNOLOGIE POMOCI TTS STT Cmap Mem Čtení Čtení zpráv a učebnic Čtení jednotlivých slov Pochopení a znalost významu nových slov Potřeba opakovaně číst věty k pochopení jejich významu Potíže se zapamatováním si dlouhého textu Písemná práce je horší než ústní Psaní Písemná práce trvá déle, než je obvyklé Chybný pravopis Potíže s přečtením vlastního písma Má potíže vysvětlit myšlenky a pojmy Paměť Potíže zapamatovat si termín odevzdání Potíže zapamatovat si nová slova Potíže s postupem podle instrukcí Motorické Porucha grafického projevu Jiné Potíže se sebeorganizací Nízké sebevědomí Mem - Paměť 5

6 Jak pomocné technologie pomáhají Abychom pochopili, jakou roli pomocné technologie sehrávají, lze je rozdělit dvěma nejjednoduššími způsoby a) Rozdělení podle funkce technologie b) Rozdělení podle typu technologie Níže je uvedeno jednoduché schéma, které zdůrazňuje základní oblasti, ve kterých může pomocná technologie podpořit jedince s dyslexií. Jde o shrnutí oblastí, které jsou uvedeny na předchozí stránce. A jak dále v tomto modulu zjistíte na příkladech z praxe, každou oblast lze podpořit mnoha způsoby. Pro účely tohoto modulu jsme definovali dostupné technologie a ukázali možnosti, jak je využít při studiu a práci. Paměť Čtení Organizace Pomocné technologie kde pomáhají Psaní Poznámky Poslech Další odkazy Více informací týkajících se pomocných technologií naleznete v modulu Dyslang (www.dyslang.eu) a v knize Dyslexie v digitální době. (viz Užitečné odkazy na konci modulu.) 6

7 Kde mohou pomocné technologie pomoci Tento alternativní přístup ukazuje klíčové oblasti technologií, které může jedinec s dyslexií využít. Naším cílem není jmenovat, které jsou špatné a které dobré, protože technologie se vyvíjejí velmi rychle a vše se může přes noc změnit. Pokusíme se vám představit rozmanité a momentálně dostupné technologie, včetně způsobů jejich využití v různém kontextu. Vše ale závisí na uživateli (a těch, kteří jej podporují), který sám určí další způsoby možného využití. Paměť Hardware Preference Pomocné technologie Převod textu do řeči Pojmové mapy Převod řeči do textu 7

8 Případová studie John Projektový manažer ve stavebnictví Johnovi zaměstnavatelé byli potěšeni jeho pokrokem, jak rychle se John vypracoval ze stavebního dělníka na kvalifikovaného zedníka a nakonec i předáka. Rozhodli se, že jej odmění dalším povýšením, které z jejich pohledu přinese Johnovi nejen větší prestiž a vyšší plat, ale také práci v suchu a další výhody, které tato pozice nabízí. Už si však neuvědomili změny, které v jeho práci nastaly a podporu, která bude (dle očekávání) nutná. Zaměstnavatel si nikdy nepoložil otázku, jak je možné, že John tak rychle stoupá vzhůru, přestože přišel do firmy bez jakékoli kvalifikace. Nikdy nikdo netušil, že Johnova skvělá schopnost vidět větší obraz by mohla být znevážena jeho neschopností zaměřit se na detail. A absolutně byl ignorován fakt, že práce dělníka nevyžadovala schopnosti číst a psát. Oproti tomu pak na pozici projektového manažera byly tyto dovednosti nezbytné. Informace k případové studii Uvedená případová studie se bohužel skutečně stala. V následujících částech tohoto modulu uvidíte, co by se mohlo stát, kdyby byly Johnovy potřeby definovány a měl možnost využít takovou technologii, která by mu v jeho práci pomohla. Protože John zjistil, že papírování je pro něj zničující, na svou vlastní žádost firmu opustil. I když bylo vše dobře míněno, nikdo se nepokusil hlouběji prozkoumat podstatu jeho obtíží a požádat o pomoc zvenčí, čímž by zjistil, co lze udělat. S odstupem času, kdy byly zváženy všechny faktory (a firma proškolena), bylo zřejmé, že příčina jeho obtíží souvisela právě s dyslexií. Ačkoli byl Johnův zaměstnavatel schopen iniciovat změny, které by od tohoto okamžiku pomohly ostatním jedincům s dyslexií, pro Johna již bylo příliš pozdě. Když jsem o Johnovi slyšel naposledy, pracoval opět na stavbě jako dělník. 8

9 Počítače, tablety, chytré telefony a telefony Před pěti lety by se diskuze týkající se pomocných technologií soustředila na počítače a notebooky. V posledních dvou letech se však rozmanitost technologií výrazně změnila. Někteří mají za to, že technologickou revoluci způsobil ipad, který přímo i nepřímo ovlivnil způsoby, jakými se učíme a komunikujeme. Práce s počítačem již neznamená sednout si a počítač zapnout. Počítač je zapnutý stále. Může to být tablet, který je menší (lehčí a tenčí) a nemá připojenou skutečnou klávesnici. Nejnovější telefony s obrazovku o velikosti 5,9 palce nebo mini tablety o velikosti 7 palců. A tak není divu, že je technologická terminologie málo srozumitelná! Před dvaceti lety spatřovali lidé výhody počítače v možnosti skrýt chyby, rukopis nahradit psaním na klávesnici, využít kontroly pravopisu a hlasového výstupu. Celkově se tak zlepšil přístup k psané formě řeči a zvýšilo se sebevědomí jednotlivců. Hardware a software tak vytvořily stejné podmínky pro všechny. Pravda je, že přístup k technologiím má jen málo lidí, i když je všudypřítomná. A jedinec s dyslexií je zde opět v nevýhodě. A tak zatímco ostatní se učí novým technologiím, jedinec s dyslexií to nedělá, protože: 1) Nepřečte si návod, aby zjistil, co všechno je možné. 2) Neumí hledat nové věci tak intuitivně jako ostatní 3) Má strach zkoumat technologii, protože se bojí, že ji nepoužije správně. 4) Nerad používá tablety, protože si potřebuje být jistý, kde přesně se jeho prsty dotýkají klávesnice. (Viz. boční panel.) 5) Často ztrácí věci, zejména ty malé! Dyslexie a klávesnice V současné době není publikovaný žádný výzkum, který by stanovil, zda osoby s dyslexií používají raději skutečnou klávesnici s klávesami nebo dotykovou klávesnici na obrazovce. Neoficiální fakta však naznačují, že jedinci s dyslexií preferují skutečnou klávesnici adekvátních rozměrů. Důvodem těchto preferencí může být větší zpětná vazba, kterou skutečné klávesy poskytují. To proto, že přesně víte, kde se prsty dotýkáte a uvědomujete si, že jste klávesu skutečně stiskli. To platí zejména pro jedince s narušenými motorickými schopnostmi, objevujících se u osob s dyslexií velmi často. Navíc pokud klávesnice na obrazovce překryje její obsah, jsou kladeny větší nároky na paměť, protože si jedinec musí vybavit to, co je skryto. 9

10 Online nebo offline Je důležité si uvědomit, že technologie často nepřináší lidem takové výhody, jako je např. v autě přeřazení rychlosti ze čtvrtého stupně na pátý. Pro mnohé znamenají doslova klíč, který auto nastartuje! Pokud tedy uživatel s dyslexií nemá přístup ke své pomocné technologii, jeho pracovní proces se zpomalí nebo dokonce zastaví, protože není schopen bez této technologie dále postupovat. Pokud si představíme nevidomého člověka, pak se jedná o osobu, která není schopna si přečíst text na obrazovce bez pomoci softwaru pro převod textu do mluvené formy řeči. Někteří lidé se na osoby s dyslexií dívají stejně. Tedy jako na ty, kteří si nezvládnou přečíst text. Pokud bychom se na to dívali tímto způsobem, je možné říci, že závažnost postižení je u obou cílových skupin stejná. Několik nejvýznamnějších pokroků v posledních letech vycházelo z možnosti využít zdroje dostupné online. Například vývoj softwaru pro převod textu do mluvené formy řeči v různých jazycích je velmi nákladný, protože zpracování probíhá na klasickém stolním počítači a to je velmi obtížné. Ale díky mobilnímu telefonu a zpracování dat na centrálním serveru, se zvýšil počet dostupných jazyků z 8 (zpracovaných na stolním počítači) na 30 dostupných na iphonu. To však znamená nutnost neustálého připojení k internetu. Některé společnosti (např. Google) však nabízejí i verze použitelné offline. A jak se noví poskytovatelé služeb objevují, tak také mizí. A pokud je vaše veškerá práce vykonávána online, co budete dělat, když se ztratí? Kde mám svá data? ( Data mohou představovat zprávy, eseje, opakovací cvičení, domácí úkoly, poznámky, nákupní seznam a další materiály.) Dropbox je jednou z mnoha online služeb, která může pomoci jedinci s dyslexií snížit riziko toho, že zapomene informace přenést. Podívejte se na následující: V práci (ve škole) používáte jeden počítač. Doma pak používáte další. A pokud jste někde venku, používáte počítač třetí. Jak zajistíte, abyste měli všechna důležitá data na správném počítači? Při správném nastavení vám Dropbox umožní přístup k vašim datům online z každého počítače a NAVÍC vše zesynchronizuje tak, aby na všech počítačích byly stejné kopie a vy jste tak mohli pracovat i bez internetového připojení. Odkazy Na této webové stránce najdete porovnání různých webových úložišť a jejich cen. Za povšimnutí stojí, že mnoho z nich (např. Dropbox) nabízí tuto službu zdarma, pokud se jedná o malé využití. 10

11 Hardware Výběr správného hardwaru pro splnění daného úkolu je velmi důležitý. Ale než jej koupíte, položte si tyto klíčové otázky: Kdo jej bude používat? Jaké by měl mít funkce? Kde jej budete používat? Proč jej potřebujete? Jak jej budete používat? Kdy (jej hodláte použít)? Nemáme zde prostor, abychom si probrali všechna existující řešení. Ale je zde uvedena jedna případová studie, která byla pro jedince s dyslexií efektivním řešením. Případová studie Michal se rozhodl používat klasický stolní počítač a využít na něm kombinaci komerčního, bezplatného a online softwaru. Pro práci mimo domov a mimo svůj pracovní stůl si na svůj telefon Samsung Galaxy Tab 7 zakoupil nenákladné aplikace a použil Dropbox, aby měl všechna aktuální data neustále k dispozici. Sdílení (Dropbox) umožňuje vývoj technologií a snižuje obtíže spojené s přenášením správných souborů! Paměť Organizace času Chytrý telefon Program pro čtení textu Převod řeči do textu Tablety Je zajímavé, že na trhu je velké množství skutečných klávesnic, které jsou kompatibilní s tablety. Co nám to tedy říká o našem rozhodování, zda si koupit notebook nebo tablet? Moderní tablety Je s podivem, že řada mých kolegů, kteří byli průkopníky v užívání tabletu, teď opět používá papírové bloky a obyčejná pera. Je prolistování si předchozích poznámek podstatou poznávací nebo jde jen o návrat k tomu, jak jsme byli vychováni? Poznámky Pojmové mapy 11

12 Použití softwaru pro převod textu do mluvené řeči v práci a ve škole Převod textu do mluvené řeči řeší jeden ze základních projevů dyslexie, a to jsou obtíže se čtením. Tudíž nástroj, který převádí psané slovo do mluvené řeči, může pomoci některým uživatelům ve studijním procesu. Software pro převod textu do mluvené řeči má mnoho forem, ale všechny mají společnou jednu funkci převádějí psaný text na počítači (tabletu nebo telefonu) do lidské řeči. Typy činností Převod textu do mluvené řeči lze využít mnoha způsoby. Zde je jen několik z nich, které se dají aplikovat ve školním nebo pracovním prostředí. Čtení elektronických knih a webových stránek online a offline. Čtení elektronických dokumentů (Word, pdf atd.) Korektura vlastní práce Kontrola výslovnosti slov a frází Čtení jednotlivých vět, slov nebo jen písmen během psaní Čtení u a chatu Toto jsou jen některé možnosti každodenního využití. Lze sem ještě přidat možnost vyfotit si slova např. na jídelním lístku a nechat si je nahlas přečíst. V současné době je k dispozici i software, který k tomu navíc ještě vše přeloží! 12

13 Typy nástrojů pro převod textu do mluvené řeči (TTS) Software pro převod textu do mluvené řeči má mnoho podob. Nejsou to jen různé verze, ale v poslední době je stále častěji doplněn o další software. Částečně je to způsobeno potřebami trhu, ale také proto, že výrobci další software prostě přidají. Základem je, že text, který chcete slyšet nahlas, musí být v elektronické podobě. Pokud jste v kanceláři a chcete se jen dostat na internet nebo si přečíst elektronické dokumenty, které poslali vaši kolegové, pak zde není žádný problém. Ale co když dokument, který chcete slyšet, je ve formátu pdf, ze kterého nemůžete kopírovat a následně vkládat text, nebo se dokonce jedná o tištěnou knihu. Text pak musíte převést z obrázku na čitelný soubor pomocí optického rozpoznání znaků (OCR). (Dříve byste museli knihu skenovat pomocí velkého scanneru. Většina chytrých telefonů má však natolik kvalitní fotoaparát, že text můžete poslat přímo do OCR softwaru a není třeba vše skenovat.) Některý software pro převod textu do mluvené řeči již obsahuje OCR, stejně jako možnost změnit vizuální zobrazení a nastavit poslech (zejména hlas a rychlost). Další možností je uložit si soubor jako zvukový záznam. To znamená, že si soubor uložíte ve formátu mp3 a poslechnete si jej později např. na svém chytrém telefonu. Hlavní nástroje byly dopodrobna rozebrány již jinde (např. Smythe, 2010). Zde se tedy omezíme na 5 hlavních oblastí, které jsou: 1. Panely nástrojů (pevné a nastavitelné) 2. Samostatně umístěné funkce vyjmout a vložit 3. Zakomponované nástroje s hlasovým výstupem 4. Nástroje na internetu 5. Aplikace 13

14 Převod textu do mluvené řeči - příklady Hlavní nástroje softwaru pro převod textu do mluvené řeči jsou následující. Podrobnosti kde je najdete, viz kapitola Další odkazy. 1. Panely nástrojů (pevné a nastavitelné) Software pro převod textu do mluvené řeči typu panelů nástrojů obvykle funguje s každým softwarem včetně Wordu, internetu, pdf souborů atd. Tento typ softwaru je dostupný v mnoha jazycích. 2. Samostatně umístěné funkce vyjmout a vložit Některý software, jako např. Balabolka, je open source program určený na konverzi psaného textu do mluvené podoby a je dostupný zdarma. K tomuto programu si ovšem ještě musíte koupit hlas. Ale jde o nenákladnou metodu, protože hlas stojí něco kolem 30 euro. 3. Zakomponované nástroje s hlasovým výstupem Jedním z nejlepších příkladů zakomponovaného nástroje s hlasovým výstupem je Adobe Read Out Loud. V češtině ale bohužel není dostupný, pouze v angličtině. 4. Nástroje na internetu Na internetu je k dispozici řada verzí a zejména těch, které využívají metodu vyjmout a vložit. Viz například Google Translate, IM Translator a SitePal. Existují také webové čtecí přístroje, které jsou dostupné v několika jazycích, jako je např. BrowseAloud. Dále jsou tu pak služby jako je Robobraille, který převede dokument do zvukového souboru a umožní vám si jej stáhnout. 5. Aplikace Není pochyb, že v příštích několika letech se největší pokrok ve využití softwaru pro převod textu do mluvené řeči odehraje na mobilních zařízeních (tabletech a telefonech). Již nyní je většina technologií na trhu. Poslední co zbývá, je jejich masové rozšíření. Verze Ivona Verze Sitepal 14

15 Co dělat, aby byl váš dokument ve Wordu připravený na převod textu do mluvené řeči Bylo by dobré, kdyby bylo možné vytvořit jednoduchý návod jak udělat dokumenty, které by byly vhodné pro jedince s dyslexií, s ohledem na využití softwaru pro převod textu do mluvené řeči. Potíž je v tom, že se jednotlivé softwary od sebe značně liší. A tak co funguje u jednoho, nemusí fungovat u jiného. Přesto však určitý návod existuje. Vše ale závisí na řadě různých faktorů, jako jsou tyto: Který software používáte? Zda znáte příjemce a umíte pro něj vše připravit. O jaký typ dokumentu jde, např. Word, webová stránka, pdf. Tento návod můžete použít pouze tehdy, pokud víte, pro koho daný dokument píšete. 1. Vytvořte dokument ve Wordu. Je snadno dostupný a příjemce jej může upravovat. Dokumenty ve formátu pdf a PowerPoint nejsou pro převod textu do mluvené řeči vhodné. Dokumenty v PowerPointu jsou však obvykle velmi stručné. 2. Mezi odstavci, záhlavím a následujícím odstavcem vynechejte alespoň jeden řádek. Software tak sám rozpozná, že jde o záhlaví, i když není ukončeno tečkou. (Některé softwary detekují záhlaví automaticky.) 3. Tam, kde je to možné nepoužívejte homografa (stejný pravopis, dvojí výslovnost). 4. Vyžádejte si zpětnou vazbu, abyste zjistili, co nefungovalo. 5. Dokumenty si nechejte stejným softwarem zkontrolovat a o výsledky se podělte s ostatními. 15

16 Využití softwaru pro převod mluveného slova do textu v práci a ve škole Zatímco převod textu do mluvené řeči umožní jedinci s dyslexií poslouchat, co napsali jiní lidé, převod mluveného slova do textu mu dává možnost použít svůj hlas k přímému zápisu na počítač. Vyhne se tak problémovým oblastem jako je rukopis, psaní na počítači, pravopis a též tempo písemného projevu. Tedy alespoň teoreticky. Bohužel to není tak jednoduché. Budoucnost je však optimistická, protože tento software je stále dostupnější na chytrých telefonech a tabletech. Důvodem je, že vývoj softwaru umožnil zpracování na serverech výrobce, což poskytlo prostor pro rozsáhlé propočty a rozmanité zdroje, které tento software ještě více posílily. (N.B. Android vše zpracovává na telefonu, což znamená, že není nutné být připojen.) Než však začnete tento software považovat za svého zachránce, vezměte prosím v úvahu následující: A) Aby byl přepis co nejlepší, musíte si software vycvičit na váš hlas, což ale znamená, že musíte číst text z obrazovky. To však pro jedince s dyslexií znamená problém. B) Chyby lze opravovat několika způsoby. Ale vy je musíte být schopni přečíst a vyhodnotit, abyste se mohli správně rozhodnout. I když je uslyšíte, můžete mít potíže si je zapamatovat. C) Musíte být velmi opatrní a průběžně text ukládat, abyste zabránili tomu, že se vše nešťastnou náhodou ztratí. D) Na telefonech iphone se text objeví až tehdy, když přestanete mluvit. E) Hlasové příkazy na telefonech iphone a Android jsou dobré. Diktát ale není tak dobrý, jako na stolních verzích. 95 % správně převedeno Text na této straně obsahuje asi 300 slov. Výrobci softwaru zaručují, že software správně převede 95 % slov. Což v našem případě znamená 285 správě převedených slov. Výrobce prohlašuje, že software udělá jen 15 chyb. Vše by bylo v pořádku, kdyby šlo jen o náhodná slova. Bohužel s největší pravděpodobností půjde o slova s nejtěžší výslovností. A tak se jedinci s dyslexií vlastně nedostane pomoci tam, kde ji nejvíc potřebuje. Není pochyb o tom, že poslední pokroky firmy Apple (společně s Nuance) a Google způsobují revoluci ve využití převodu mluveného slova do textu. Výsledek však stále závisí na schopnosti vycvičení softwaru pro daný hlas. 16

17 Převod mluveného slova do textu - příklady Potenciál využití softwaru pro převod mluveného slova do textu v posledních letech značně vzrostl. A to díky dvěma novým hráčům na tomto poli Apple a Google. Nicméně zatímco webové vyhledávače jsou vynikající, diktát má k dokonalosti stále ještě daleko, hlavně v jiných jazycích než je angličtina. Firma Apple nyní nabízí levnou aplikaci v češtině pro převod mluveného slova do textu, kterou lze používat na telefonech iphone. Existuje také verze pro telefony Android. A můžete ji dokonce používat přes prohlížeč na stránce Google translate. Verze Apple iphone Verze Google Převod mluveného slova do textu Výzkumná verze Ve snaze urychlit vývoj takového softwaru, několik výrobců zkombinovalo místní a internetové verze (viz například polský Skrybot). Jejich software však určitě není příhodný pro osoby s dyslexií. Poskytovatelé technologie pro převod mluveného slova Mnoho let byla firma Nuance světovým vedoucím představitelem v oblasti převodu mluveného slova do textu a její software je nedílnou součástí systémů firmy Apple a Samsung. Stejný produkt vyvíjí i firma Google (Google Now), který však v současné době doprovázejí všudypřítomné právní spory, týkající se porušení patentu. Zdá se však, že souvisí spíše s rozhraním než se samotnou technologií k rozpoznání hlasu. Odkazy Pro srovnání systému Apple a Android, viz následující video. 17

18 Využití pojmových map v práci a ve škole Pojmové mapy lze využít mnoha způsoby. Zde je několik nápadů: Brainstorming Využijete jej tehdy, když chcete převést všechny myšlenky týkající se nějakého předmětu, které máte v hlavě, a začít mezi nimi vytvářet spojení. Pomocí brainstormingu je zaznamenáte na papír nebo do počítače a následně je můžete začít spojovat. Takto vytvoříte základní strukturu, která často chybí v myšlenkových pochodech jedince s dyslexií. Učení se nazpaměť např. ke zkouškám Vytvoření vizuálních vazeb mezi jednotlivými tématy pomáhá upevnit studijní proces. Kromě toho je mnohem snazší, projít si poznámky ke zkouškám, které mají jednoduchou vizuální strukturu, než číst obsáhlý text. Tvorba a plánování esejí a zpráv Pojmové mapy se jeví jako užitečný nástroj při tvorbě esejí a zpráv, protože nabízí strukturu jednotlivých úrovní podrobností, od kapitoly až po odstavce. Plánování projektů Jedním z největších komerčních využití pojmových map je projektový management. Pojmové mapy jasně znázorňují spojení a kritická místa v procesu vývoje. A pokud tento nástroj používají velké firmy, pak musí být jeho výhody značné. Vysvětlení ostatním Vytvořit dlouhý text trvá dlouho a text je lineární. Použitím pojmové mapy jednoduše ukážete množství myšlenek a jejich vztahů. Pojmová mapa umožňuje přeskakovat myšlenky takovým způsobem, který jedinci s dyslexií vyhovuje, ale zároveň je neustále zachovávána základní struktura (a paměťová pomůcka, abyste nic nezapomněli!). Stručná historie pojmových map Údaje převzaté z Wikipedie: Technika pojmového mapování byla vyvinuta Josephem D. Novakem a jeho vývojovým týmem na Cornell University v 70. letech 20. století jako prostředek k usnadnění získávání vědeckých poznatků studenty. Následně byla používána jako nástroj ke zvýšení efektivity učení, stejně jako pomůcka ke znázornění expertních znalostí jednotlivců a týmů ve školství, státní správě i komerční sféře. Pojmové mapy mají svůj původ ve studijním hnutí, zvaném konstruktivismus. Konstruktivisté se domnívají, že žáci si aktivně budují znalosti. Novakova práce je založena na kognitivní teorii Davida Ausubela (asimilační teorie), který zdůraznil význam předchozích znalostí pro učení se novým pojmům. 18

19 Pojmové mapy - příklad Práce Na následujících stránkách jsou uvedeny podrobnosti jednotlivých specializovaných softwarů, které se věnují tvoření pojmových map. Ale stejně tak jako si můžete vzít obyčejný papír a pojmovou mapu vytvořit na něm, můžete použít i nespecializovaný software, se kterým vytvoříte pojmovou mapu stejně efektivně. Níže jsou uvedeny dva příklady, oba byly vytvořeny v PowerPointu. s pojmovou mapou Nezapomínejte, že i když je pojmová mapa hotová, je to stále jen pojmová mapa. To znamená, že běžný formát, který akceptují vzdělávací instituce je lineární esej a ne dvojrozměrný obrázek. Mnoho lidí při kreslení pojmové mapy zapomíná, že musí pochopit priority, co je důležitější, začátek/prostředek/ko nec a základy struktury. Kvalita výsledku nezávisí jen na schopnosti nakreslit myšlenku, ale na schopnosti tuto myšlenku převést do lineárního formátu. Často se pak jedná o tuto schopnost a ne kreslení pojmové mapy, kde jedinci s dyslexií potřebují pomoc. I když mapu nelze přenášet do Wordu, je zřejmé, že kvalita výsledku nezávisí na funkcích softwaru, ale na uživateli a jeho získaných dovednostech. 19

20 Pojmové mapy rychlý průvodce Existuje řada různých způsobů, jak vyučovat tvoření pojmových map, ale není nic lepšího, než vlastní praxe. Vezměte prosím v úvahu, že byste neměli postupovat příliš rychle a příklady by měly odpovídat reálným potřebám. Strukturované, postupné, multisenzoriální, dostatečně se opakující studium je tajemstvím úspěšného studia jedince s dyslexií. A tyto myšlenky bychom zde měli využít. 1) Nesnažte se napoprvé vytvořit celou pojmovou mapu! Namísto toho si nejprve proberte téma a jednotlivé myšlenky zapište na kousky papíru. Takto je jedinec schopen soustředit se spíše na analýzu myšlenek než na jejich strukturu. Další výhodou je, že si nemusí dělat hlavu s pravopisem. 2) Rozložte si jednotlivé myšlenky po stole a setřiďte je do vhodných skupinek. Poté se snažte najít spojení a formu mapy. Je důležité, aby byla vytvořena určitá autonomie, protože v budoucnu bude muset jedinec mapu vytvořit sám. 3) Jakmile je struktura (návrh) připravená, měl by ji jedinec s dyslexií přenést na jeden list papíru a nakreslit spojení. 4) Tam kde je to vhodné, přidejte obrázky. Obrázky si lze snadněji zapamatovat. Kreslením si upevníme myšlenku a samotný obrázek někdy zachytí víc, než tisíce slov. Nebezpečí tkví v tom, že jedinec stráví kreslením daleko více času, než který věnuje obsahu. 5) Jakmile jedinec pochopí základy, může postoupit k počítačové verzi. Pokud začne nejprve s počítačovou verzí, hrozí nebezpečí, že základy nebude mít dostatečně zažité. Příliš rozsáhlé galerie obrázků, které některý software obsahuje, mohou být pro mnoho jedinců s dyslexií rozptylující. Nezapomínejte, že pojmovou mapu si můžete vytisknout a pak k ní obrázky přidat ručně! 20

21 Pojmové mapy menu v češtině Na trhu je řada komerčních a bezplatných nástrojů pro tvoření pojmových map, které mají menu v češtině. Níže jsou uvedeny ty nejpopulárnější. Freemind Tvorba pojmové mapy na papíře Ačkoli je velmi snadné vytvářet pojmové mapy na počítači, je dobré si základy procvičit nejprve na papíře. Několik dobrých příkladů využití pojmových map naleznete i na YouTube. Blumind YouTube Na telefonech iphone je řada dalších aplikací, jako je např. MindHD. Pomocí této aplikace můžete vytvořit pojmovou mapu na telefonu a následně si ji poslat ve formátu pdf. Obrázky z Googlu 21

22 Pravopis a gramatika Pravopis Pravopis je noční můrou pro mnoho jedinců s dyslexií. A tak pokud technologie dokáže pomoci, jedinec s dyslexií ji chytí oběma rukama. Potíž je v tom, že systému důvěřujeme. A pokud si nejste jistí, jakou odpověď zvolit, nepomůže vám ani seznam možných alternativ. (Viz příklad, kdy se správné slovo paws vůbec neobjevilo.) Pravopis lze také zkontrolovat pomocí funkce Kontrola pravopisu. Automatická oprava Jedná se o velmi užitečnou funkci, která je součástí Wordu. Nejenže umí opravit běžné chyby, ale lze si ji přizpůsobit vlastním potřebám. Další příklady možného využití naleznete na YouTube. Níže jsou uvedeny typické chyby, které umí tento nástroj opravit. Gramatika Také gramatika představuje pro jedince s dyslexií velký problém. Program Word má v sobě zabudovaný jednoduchý systém, který však není příliš účinný a opět klade na jedince s dyslexií nároky na výběr správného slova. Tam, kde je to vhodné, je dobré využít specializovaný komerční software. Odkazy 22

23 Preference v práci a ve škole Dokumenty si nesou styl svého tvůrce, který ale nemusí být stejný jako styl čtenáře. Naštěstí ve Wordu je možné většinu parametrů změnit. Příklad všech možností, jak si dokument upravit, naleznete níže. K těmto možnostem pak můžeme ještě přidat velikost řádkování a velikost písmen. Pokud musíte tisknout pouze černobíle, dobře zvažte své možnosti. Nejlepší z nich je mít malou zásobu barevného papíru (např. krémové barvy). Pro mnoho jedinců s dyslexií je totiž snazší číst text na barevném papíře, než na běžném bílém. Preference Příklad Podívejte se na dva uvedené příklady textu. Jedná se o stejný text, ale 95 % čtenářů vám řekne, že ten druhý se čte snadněji než první. Co je na něm jiného? Všechny změny byly provedeny v programu Word. Změny byly tyto: Barva pozadí Písmo Barva písma Řádkování 23

24 Preference příklad 2 I další programy pro tvorbu dokumentů mají možnosti nastavení osobních preferencí. Například v Adobe Acrobat lze změnit barvu pozadí. Další možností je zvětšení textu. Součástí je také možnost jeho hlasitého přečtení. To se však týká jen některých jazyků a čeština v nich zahrnuta není. Preference Zvýrazňování Mnoho lidí se pochopitelně zdráhá zohyzdit své vlastní knihy zvýrazňováním a poznámkami na okrajích. Elektronické zvýrazňování není trvalé, a přesto jej používá jen málo lidí. Pokud jej použijete správně, je to vynikající způsob, jak vše shrnout, zopakovat a soustředit se na to, co je v obsahu důležité. 24

25 Paměť Obtíže v oblasti paměti jsou pro pro jedince s dyslexií velmi značným problémem a technologie se v tomto ohledu ukázala být velmi užitečným pomocníkem. Nicméně k čemu je kalendář, když jej nikdy nevyplníte nebo upomínka na chytrém telefonu, když si nepamatujete její funkci. Jedině neustálým opakováním a cvičením zajistíte, že vám technologie dokáže opravdu pomoci. Paměť - příklad Na trhu je k dispozici řada přístrojů, které pomáhají s obtížemi v oblasti paměti. Existují v různých formách včetně počítače, chytrého telefonu, tabletu i speciálního hardwaru. Níže je uvedeno několik příkladů. Kam si VY ukládáte VAŠE hesla? Většina lidí používá několik hesel. Zapamatovat si, kde a jaké heslo použít, je problém. Řešením může být Keepass (offline) a Last Pass (online), který může jedinci s dyslexií usnadnit život, jelikož jejich paměť je omezena pouze na zapamatování si jednoho hesla. Pokud je však jedinec s dyslexií ve stresu, nemusí si vzpomenout ani na toto jedno heslo. Proto je dobré vytvořit si zálohu a nechat heslo např. u spolehlivé osoby. 25

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Výroba) Warehouse Pro Phone Nezbytná pomůcka pro všechny operátory výroby s Windows Phone. Jedním kliknutím můžete řešit prodej, dodávku, revize, spravovat sériová čísla a mnoho

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii Několik rad pro psaní článku na Wikipedii 1. Výstavba článku = jak napsat článek ve Wordu ještě předtím, než začnete přemýšlet o jeho nahrávání na Wikipedii. 2. Nahrávání na Wikipedii 3. Prameny informací

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

PSANÍ S VYUŽITÍM HER A KREATIVNÍCH METOD

PSANÍ S VYUŽITÍM HER A KREATIVNÍCH METOD INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PSANÍ S VYUŽITÍM HER A KREATIVNÍCH METOD Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992)

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Mobilní platformy očima uživatelů 1 Smartphone kdysi Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Smartphone dnes Nyní ios Apple Android Acer, HTC, Samsung, Nokia.. Windows Phone HTC, Samsung, Dell, Nokia a další..

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

ebooks v rozhraní EBSCOhost

ebooks v rozhraní EBSCOhost EBSCO PUBLISHING ebooks v rozhraní EBSCOhost Jak to funguje 22. září 2011 1. Základní informace o ebooks 2. Jak stahovat ebooks 3. Osobní schránka MyEBSCOhost 4. Stahování ebooks do ipadu ebooks v rozhraní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA

RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA JOHN ŘEŠENÍ DOE INC. ENJOYS MOBILNÍHO TRUSTFUL RELATIONSHIP TISKU WITH KONICA MINOLTA Global technology leader profits from document security, lower costs, greener printing and the same level of service

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz Obsah Rychlý návod... 3 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Rychlý návod... 3 Co vše mohu:... 3 Podrobněji:... 4 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Podrobněji...

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14 Obsah Úvod Proč počítačovou síť 7 Co v knize najdete 7 Zpětná vazba od čtenářů 10 Dotazy 10 Errata 10 Kapitola 1 Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více