Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: a) 1989 b) 2004 c) 1993 d) 2007 e) ČR není členem EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: a) 1989 b) 2004 c) 1993 d) 2007 e) ČR není členem EU"

Transkript

1 Celkový počet bodů: Všeobecný test: Jazyková část: Matematika: Hlavolam: I. Test všeobecných znalostí (max. počet bodů 20): Testová část: Otevřené odpovědi: Mapa: Foto: 1. Testová část (max. počet bodů 6) 1.1. V kterém roce se ČR stala členem EU? a) 1989 b) 2004 c) 1993 d) 2007 e) ČR není členem EU 1.2. Který z následujících svatých je považován za patrona Čech? a) sv. Jiří b) sv. Vít c) sv. Václav d) sv. Jan e) sv. Metoděj 1.3. Samostatná Česká republika vznikla a) 1900 b) 1993 c) 1918 d) 1989 e) Kolik metrů měří a jak se jmenuje nejvyšší hora ČR (obě odpovědi - 1 bod / jinak 0)... a) 1492 m n. m. b) 1602 m n. m. c) 2692 m n. m. d) 1323 m n. m Jak se jmenoval první kamenný most v Praze? a) Karlův most b) Juditin most c) Přemyslův most d) Svatovítský most 1.6. Území ze kterého odtéká všechna voda do jedné řeky se nazývá a) poříčí b) povodí c) úvodí d) rozvodí e) říčany

2 2. Otevřené odpovědí (max. počet bodů 5) 2.1. V kterém pohoří pramení a jak se jmenuje nejdelší česká řeka? (obě odpovědi - 1 bod / jinak 0) Který císař sídlící v Praze byl známým milovníkem umění a alchymie? Jak se jmenoval první prezident Československé republiky - křestní jméno i příjmení Kolik krajů má současná Česká republika? Vyjmenuj státní symboly ČR Mapa (max. počet bodů 4) Doplň státy na mapě označené číslovkou a uveď jejich hlavní města (bod jen za správnou dvojici) hl.m hl.m hl.m hl.m

3 4. Fotografie (max. počet bodů 5) 4.1. Uveď jméno 2 hor na následujících fotografiích (obě odpovědi 1 bod, jinak 0) Přiřaď k obrázkům odpovídající stavební slohy (všechny 2 body, jedna chybí 1, jinak 0 bodů) 1. Gotika 2. Románský sloh 3. Baroko 4. Kubismus 4.3 Pojmenuj osobnosti na obrázcích (všechny 2 body, jedna chybí 1 bod, jinak 0 bodů)

4 II. Jazyková část (max. počet bodů 30): 1.Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu? (1b) a) Trilogie o dospívání čtrnáctiletého kluka je podmanivé čtení. b) Nemilosrdně otevřený humor je rafinovaně založen na kontrastu dětské naivity a stereotipního světa dospělých. c) Všechny Nickovy eskapády a intriky směřují k jedinému cíli. d) Paradoxně na této cestě nachází především obecnou radost ze života a soucit. 2. Která z následujících vět je napsána mluvnicky správně? (1b) a) Pochází z Kutné hory. b) Na Lysé hoře rostli dříve rozmanité kapradiny. c) Plzeňské pivo Prazdroj je proslulé nejen v české kotlině. d) Celou noc jsme sledovali běsnění bouře na Americkém pobřeží. 3. Ve kterém řádku jsou slova pouze s předponami? (1b) a) (od)chod, (před)nosem, (s)bratrem b) (před)válkou, (pod)chodníkem, (z)ocele c) (nad)hozený, (před)nes, (od)stěhovat d) (od)dětí, (pod)kroví, (od)ledna 4.Ve které větě je chyba? (1b) a) Půjčila jsem sousedovi máminu knihu. b) Dejte Petrovi všechny rybářské pruty. c) To je aktovka Pavlovy sestry. d) Zítra k nám přijdou sousedovi děti 5. Použij ve větě. (5b) odbyl nabyl pyl pil odbil 6. Podle kterého schématu (slovní druhy) je utvořena následující věta? (1b) Ubytovali se v turistické boudě v Krkonoších. a) b) c) d) Které z následujících slov může být (ve spisovné češtině) více než jedním slovním (1b) druhem? a) lež b) stoj c) leh d) tamní 8.Vytvořte přídavné jméno od slova "dítě". (1b)

5 9. Ve které z následujících možností jsou všechna podtržená (1b) velká písmena použita správně? a) horská obec Josefův Důl b) krásná Jihočeská krajina c) pan Prezident Václav Klaus d) Česká Republika 10.Ve které z následujících dvojic slov nejsou synonyma (slova souznačná)? (1b) a) zde tady b) nováček zelenáč c) ohrada plot d) plamen kouř 11. Ve které z následujících možností je souvětí o dvou větách? (1b) a) Přiběhli ke studánce a viděli, že je zle. b) Jendo a Petře, mazejte domů! c) Nezapomeňte si připravit všechny pomůcky před hodinou. d) Postavte se a stůjte! 12. Které z následujících slovních spojení (pořekadel) odpovídá tomuto významu? (1b) Dokud není určitá věc dokončena nebo se ještě neudála, nemůže být považována za jistou. a) Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. b) Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. c) Bez práce nejsou koláče. d) Kuj železo, dokud je žhavé. 13. Kterému slohovému útvaru odpovídá ukázka? (1b) Bytelné golfové hole max. spokojenost!!! Materiál odolný proti vlhkosti. Měkké polstrování korby. Po složení kočárek samostatně stojí. Aluminiová matová konstrukce. Více mailem. a) Návod k použití b) Inzerát c) Popis pracovního postupu d) Oznámení

6 14. Které tvrzení odpovídá uvedenému textu? (1b) Za komínem klapy klap, prý se u Vás stavil čáp a přinesl uzlíček, v němž byl malý hošíček. Ať Vám roste jako z vody a je z něj kluk do nepohody, ať je veselý a zdravý a Vás rodičovství baví. Blahopřejeme! a) Je to blahopřání u příležitosti narození miminka. b) Je to bajka o čápovi a malém chlapci. c) Je to dětské rozpočitadlo. d) Je to hádanka. Máme uhodnout,jakou vlastnost skrývá smysl básničky. 15. Která dvojice autor dílo není správná? (1b) a) Božena Němcová Povídání o pejskovi a kočičce b) Karel Čapek Dášenka c) Karel Jaromír Erben Kytice d) Eduard Štorch Lovci mamutů 16. Které z následujících slov označuje první slavnostní uvedení filmu? (1b) a) prémie b) premiant c) premiéra d) premiér 17. Zakroužkuj v textu všechny chyby. (10b) Chtěli bychom navštívit Karlovy vary. Je to krajské město na západě čech. Pocházý odtud Liborova teta Lída. Sice se narodila ve Vysokém Mítě, ale do školy uš chodila tam. Chtěla by nám ukázat všechna zajímavá místa o, kterých se můžeme dočíst i v kníškách. Možná se zůčastníme i nějaké vístavy obrazů malíře Františka brdečky.

7 III. Matematika (max. počet bodů 30): Zadání úloh Příklady jsou hodnoceny různým počtem bodů. Můžeš je řešit v jakémkoli pořadí. Výsledky zapiš do výsledkové listiny. Případné pomocné výpočty piš na druhou stranu výsledkové listiny či na další čistý list papíru, o který můžeš požádat. A. Příklady za 2 body 1. Polovina bochníku chleba stojí o 6 Kč více než jeho čtvrtina. Kolik stojí celý bochník chleba? 2. Který obrázek bude po složení kostky ležet na protější stěně ke stěně? 3. V řadě čtyř domů bydlí rodina Černých vedle rodiny Modrých, ale ne vedle rodiny Bílých. Rodina Bílých nemá za sousedy rodinu Zelených. Jestliže vedle rodiny Zelených nebydlí Modří, kdo potom sousedí s rodinou Zelených? B. Příklady za 3 body 4. K rozdílu čísel 297 a 138 přičti součin čísel 39 a 25 zmenšený o V zahradě rostou tři jilmy: starý, střední a mladý. V pondělí se na nich usadilo celkem 24 vrabců. Za chvíli přilétlo 5 vrabců ze starého na střední jilm a pak ještě 3 přeletěli ze středního na mladý, takže nakonec jich bylo všude stejně. Kolik vrabců bylo původně na jilmech? C. Příklady za 4 body 6. Táta Hynek, jeho syn Vilém a dcera Jarmila mají součet svých věků 50 let. Když se Jarmila narodila, bylo Hynkovi a Vilémovi dohromady 44 let. Kolik let je nyní Jarmile? 7.Harry Potter má kouzelnou krabičku s bonbóny. Když řekne zaklínadlo PENTU, přibude v krabičce pět bonbónů, když řekne DIX, počet bonbónů se zdvojnásobí. Harry si vzal krabici a řekl: DIX PENTU DIX. Když krabičku otevřel, bylo v ní 38 bonbónů. a) Zjistěte, kolik měl v krabici bonbónů před vyřčením zaklínadla. b) Zjistěte, kolik by měl bonbónů, kdyby vyřknul zaklínadlo: PENTU DIX PENTU. D. Příklady za 5 bodů 8. Pavel chtěl vědět, jaké rozměry má dědečkova zahrada tvaru obdélníku. Obešel ji šesti sty kroky a přitom zjistil, že délka zahrady je třikrát větší než její šířka. Jaká je její délka a šířka, jestliže jeden Pavlův krok je dlouhý 40 cm? 9. Kruhový dort má být rozdělen na 7 částí (nemusí být stejné). Jakým nejmenším počtem rovných řezů to lze provést? Nakresli obrázek

8 Výsledková listina A. Příklady za 2 body 1. Bochník chleba stojí. Kč. 2. Na protější stěně k obrázku leží obrázek S rodinou Zelených sousedí... B. Příklady za 3 body 4. Výsledek výpočtu je Původně bylo na starém jilmu. vrabců, na středním jilmu.. vrabců a na mladém jilmu. vrabců. C. Příklady za 4 body 6. nyní je Jarmile. let. 7. a) Harry Potter měl v krabici bonbónů před vyřčením zaklínadla. bonbónů. b) Kdyby vyřknul zaklínadlo: PENTU DIX PENTU, měl by. bonbónů. D. Příklady za 5 bodů 8. Délka zahrady je., a její šířka je.. 9. Dort lze rozdělit na 7 částí pomocí. řezů. Obrázek : POMOCNÉ VÝPOČTY

ČESKÝ JAZYK 5.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut

ČESKÝ JAZYK 5.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut ČESKÝ JAZYK 5.třída Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut 1. Která z následujících vět neobsahuje mluvnickou ani pravopisnou chybu? a) Dostal jsem nápad házet mincí ať rozhodne hlava nebo orel.

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský

Více

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí

Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí Komentované výsledky projektu Matematika s chutí Školní rok 2012/13 vstupní test a vstupní dotazník RNDr. Oldřich Botlík, CSc., RNDr. David Souček Kalibro Projekt s.r.o. Praha, leden 2013 1. Matematika

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030

ČESKÝ JAZYK. 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3. Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999. Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 ČESKÝ JAZYK 5. třída TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3 Ilchman Jaroslav, L. Bělohrad 15 494 222 999 Chytráček Karel, Trutnov, Polní 13/I 499 000 030 Chybová Helena, MUDr., Věkoše, Ke Škole 3 495 567 567 Imlauf Erik,

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor

Český jazyk. I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: II. Komplexní jazykový rozbor Český jazyk I. Doplň podle diktátu vhodná písmena: Josef Pohl: Za trnkov_m keřem Do vs_ vedla cesta pestrou krajinou. Louky se střídal_ s ří_kými porosty pln_mi života. V korunách habrů se v_tve chvěl_

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník Finanční gramotnost pro žáky s lehkým mentálním postižením 4. až 9. ročník Materiál vznikl v rámci projektu ESF Škola nemusí být problém s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010 Úvod: Finanční gramotnost je soubor

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více