I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ"

Transkript

1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení sady I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Označení materiálu Téma hodiny VY_12_INOVACE_01_ČJ 01 Prostorová orientace VY_12_INOVACE_01_ČJ 02 Písmeno D Popis náplně Pilotováno hodiny Datum Třída Jméno uč. Prostřednictvím prezentace žáci popisují obrázek, rozlišují levou a pravou stranu, spojují horní a spodní část obrázku, vybarvují podle zadání levý, pravý, horní, spodní a prostřední domeček. Prostřednictvím prezentace žáci rozlišují, hledají a vybarvují tiskací a psací, velké a malé písmeno, čtou slabiky s písmenem d, rozdělují větu na slova, která obsahují nové písmeno I. Smejkalová I. Smejkalová

2 VY_12_INOVACE_01_ČJ 03 Písmeno K VY_12_INOVACE_01_ČJ 04 VY_12_INOVACE_01_ČJ 05 Čtení slov s otevřenou slabikou Čtení slov s uzavřenou slabikou VY_12_INOVACE_01_ČJ 06 Věta a slovo VY_12_INOVACE_01_ČJ 07 Písmeno C VY_12_INOVACE_01_ČJ 08 Písmena b, d, p Prostřednictvím prezentace žáci skládají z písmen slova, čtou nová slova a uvědomují si jejich význam na základě zadaného úkolu - viz. úkol s nákupním košíčkem, se kterým žáci spojují slova, která se týkají nakupování. Pak popisují postavu dítěte (zjišťují z kolika písmen se jednotlivá slova skládají a do které křížovky je mohou napsat). cestu, která je složena ze samých otevřených slabik. V dalším úkolu žáci spojují slabiky do slov, která pak přečtou. V posledním úkolu spojují slabiky do slov a z nich pak vytvoří větu. jednotlivá slova napsaná na domečku a spojují jejich význam s obrázkem, skládají z rozházených písmen jednoslabičná slova, spojují obrázek s písmenem, na které obrázek začíná. víceslabičná slova, ve kterých si zároveň zopakují nové písmeno v, vymýšlí názvy jmen začínajících na dané písmeno, doplňují do vět chybějící slova, podle významu spojují větu s vhodným slovem. Prostřednictvím prezentace žáci skládají zpřeházená písmena do slov, hledají písmeno, které mají poskládaná slova společné, doplňují chybějící písmeno v psaném slově a pak tiskací a psací slova k sobě přiřazují, v posledním úkolu spojují slova s odpovědí. Prostřednictvím prezentace žáci barevně odlišují písmena b, d, p od sebe, skládají větu, ve které každé slovo začíná stejným písmenem I. Smejkalová I. Smejkalová I. Smejkalová I. Smejkalová I. Smejkalová I. Smejkalová

3 VY_12_INOVACE_01_ČJ 09 Di, ti, ni, dě, tě, ně, mě, vě ve slově Prostřednictvím prezentace žáci skládají ze slabik slova a zapisují je do lodičky, přečtou názvy zvířat, která pak přiřazují k sobě a zapisují, jak se zvířátko ozývá, čtou slova napsaná na skákacích panácích a barevně je pak odlišují od sebe podle toho, kterou hláskovou skupinu obsahují I. Smejkalová VY_12_INOVACE_01_ČJ 10 Opakování z 1. třídy Žáci doplňují do slov vynechaná písmena, opakují psaní písmen na začátku věty, správné tvary písmen, opakují si znalosti o pohádkách II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 11 Abeceda Žáci řadí slova podle abecedy, do vynechaných kolonek zapisuje písmena ve správném abecedním pořadí II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 12 VY_12_INOVACE_01_ČJ 13 Abeceda Věta jednoduchá a Žáci znají abecedu a vyškrtávají nesprávně zařazená písmena, seřazují obrázky podle abecedy Na základě nabídky slov žáci doplňují do vhodné spojky, k větným celkům píší počet vět, správně seřazují věty II. Černíková II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 14 Druhy vět Žáci rozlišují druhy vět, ze slov skládají věty II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 15 Tvoření vět Žáci mají zadaná slova a doplňují druhy vět, do jednotlivých vět doplňují slova podle obrázků II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 16 Druhy vět Z nabídky slov žák vybere vhodná slova a tvoří věty II. Černíková VY_12_INOVACE_01_ČJ 17 VY_12_INOVACE_01_ČJ 18 Slova nadřazená, podřazená, souřadná Procvičování psaní u ú - ů Žáci do tajenky doplňují slova podle obrázků, vybírají slova, která do řádku nepatří, vyhledávají slova protikladná Žáci doplňují vynechaná písmena podle obrázků, vyluští tajenku II. Černíková II. Černíková

4 VY_12_INOVACE_01_ČJ 19 VY_12_INOVACE_01_ČJ 20 VY_12_INOVACE_01_ČJ 21 VY_12_INOVACE_01_ČJ 22 VY_12_INOVACE_01_ČJ 23 VY_12_INOVACE_01_ČJ 24 VY_12_INOVACE_01_ČJ 25 VY_12_INOVACE_01_ČJ 26 VY_12_INOVACE_01_ČJ 27 VY_12_INOVACE_01_ČJ 28 VY_12_INOVACE_01_ČJ 29 VY_12_INOVACE_01_ČJ 30 Opakování z 2. ročníku Základní skladební dvojice Souvětí, určování vět v Spojování vět do, vzorec Význam slova - slova souznačná, slova protikladná Význam slov slova příbuzná Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména vlastní a obecná Krátké literární útvary Čapkovy knihy Dobrodružná literatura Žáci si připomenou již osvojené znalosti z 2. ročníku, správně přepíšou daný text, doplní vynechaná písmena, slova nadřazená, doplní správné znaménko na konci věty a určí druh věty, řadí slova podle abecedy Žáci skládají věty a vyhledávají základní skladební dvojice ve větách Žáci vyhledávají slovesa, na základě jejich počtu určují počet vět v, k obrázkům doplňují věty jednoduché a Žáci spojují věty do a určují jejich vzorec, tvoří podle vzorce Žáci doplňují slova souznačná a protikladná Žáci doplňují slova příbuzná a určují kořen slova Žáci doplňují i, í, y, ý po obojetných souhláskách Žáci doplňují názvy a příklady slovních druhů, rozdělují slovní druhy na slova ohebná a slova neohebná Žáci doplňují chybějící písmena, vyhledávají podstatná jména a rozdělují je na vlastní a obecná, přepisují text napsaný hůlkovým písmem, píší svou adresu Žáci po přečtení text doplní, rozhodnou o pravdivosti vět a text zestruční Žáci vyhledávají odpovědi po přečtení textu, nahrazují slova synonymy, časově seřazují III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká III. Hladká V. Beneš V. Beneš V. Beneš

5 VY_12_INOVACE_01_ČJ 31 VY_12_INOVACE_01_ČJ 32 VY_12_INOVACE_01_ČJ 33 Naučná literatura Umění v literatuře Umění v literatuře Žáci dle popisu odpovídají, řadí příčiny a následky, doplňují do textu Žáci si přečtou ukázku, zamýšlí se nad vztahy mezi postavami a dle toho odpovídají na otázky V. Beneš V. Beneš V. Beneš VY_12_INOVACE_01_ČJ 34 Historická literatura V. Beneš VY_12_INOVACE_01_ČJ 35 VY_12_INOVACE_01_ČJ 36 Poezie Životopisy Žáci si přečtou a rozeberou báseň, doplní slova, vyhledají rýmy, vysvětlí básnické obraty V. Beneš V. Beneš Datum Jméno ředitele Mgr. Jarmila Habrová

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více