ČESKÝ JAZYK 5.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 5.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK 5.třída Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut

2 1. Která z následujících vět neobsahuje mluvnickou ani pravopisnou chybu? a) Dostal jsem nápad házet mincí ať rozhodne hlava nebo orel. b) Poněvač nás bylo jen sedm, nebylo to jen tak. c) Oba jsme ho chtěli do mužstva, protože když utíká s míčem, nikdo ho nezastaví. d) Začal ho zase hledat, tentokrát zuřivostí celý bes sebe. 2. Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu? a) Trilogie o dospívání čtrnáctiletého kluka je podmanivé čtení. b) Nemilosrdně otevřený humor je rafinovaně založen na kontrastu dětské naivity a stereotipního světa dospělých. c) Všechny Nickovy eskapády a intriky směřují k jedinému cíli. d) Paradoxně na této cestě nachází především obecnou radost ze života a soucit. 3. Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu? a) Tři venkovští balíci se vyklonili z okýnek a hvízdali na Kláru. b) Napadlo mě, že milovat Kláru je jako začít si romantické hrátky s enciklopedií. c) Nápisy na pláži hlásaly Zákaz vstupu psů, ale Klára je s přehledem ignorovala. d) Klára si oblékla svetr a ukryla skvosty. 4. Kterou z následujících vět nelze doplnit pouze písmeny i/í, aby byla napsána mluvnicky a pravopisně správně? a) Všichni se těšil_ na uv_tání vzácných host_. b) Drac_ poletoval_ povětř_m a šklebil_ se na dět_ dole. c) Děvčata běhal_ i se ps_ po vs_. d) Čáp_ i čáp_ce se rozhlížel_ po kraj_ a hledal_ vhodná místa pro svá hnízda. 5. Kterou z následujících vět musíme doplnit písmenem s, aby byla napsána mluvnicky i pravopisně správně? a) _trava byla jen obtížně _travitelná. b) Rytíři _tékali hradby pomocí dlouhých žebříků. c) Všechny informace byly _kreslené. d) _hlédli jsme nový film Miloše Formana. 6. Kterou z následujících vět nelze doplnit pouze písmeny y/ý, aby byla napsána mluvnicky i pravopisně správně? a) V_skání zbojníků se rozléhalo po horách. b) Takového v_žlete se bát nebudu. c) Prasklá v_ztuž přerušila veškeré práce v tunelu. d) V_pl_tval všechnu svoji energii na barvité v_l_čení nočních událostí. 1

3 7. Která z následujících dvojic slov obsahuje chybný výraz? a) uvaděč uváděč b) umývadlo umyvadlo c) čítárna čitárna d) nevypočitatelný nevypočítatelný 8. Kterou ze skupin výrazů lze doplnit následující souvětí, aby bylo celé napsáno mluvnicky a pravopisně správně? zastavily před vchodem a s postupně vstoupili do zahrady, kde je čekala všech přihlášených souborů. a) Auta učitelé žáky přehlídka b) Vozy Anička dětmi ukázka c) Koně studenti dětmi představení d) Autobusy studenti děvčaty vystoupení 9. Která z následujících vět je napsána mluvnicky správně? a) Pochází z Kutné hory. b) Na Lysé hoře rostli dříve rozmanité kapradiny. c) Plzeňské pivo Prazdroj je proslulé nejen v české kotlině. d) Celou noc jsme sledovali běsnění bouře na Americkém pobřeží. 10. Která z následujících vět obsahuje nevyjádřený podmět? a) Svedla je dohromady jen šťastná shoda okolností. b) Zrovna jsme se chystali vyrazit. c) Z rybníčku se ozvalo hlasité žbluňk a po skřítkovi nebylo ani památky. d) Vstoupit bez zaklepání je krajně nezdvořilé. 11. Které z následujících slov může být (ve spisovné češtině) více než jedním slovním druhem? a) lež b) stoj c) leh d) tamní 12. Doplň do následující věty správný výraz. My na ně opravdu počkali, vážně. a) by jsme b) bychom c) byjsme d) by sme 2

4 13. Které z následujících slov se neskloňuje podle vzoru žena? a) studny b) káči c) skici d) noc 14. Ve které z následujících možností je souvětí o dvou větách? a) Přiběhli ke studánce a viděli, že je zle. b) Jendo a Petře, mazejte domů! c) Nezapomeňte si připravit všechny pomůcky před hodinou. d) Postavte se a stůjte! 15. Ve které z následujících vět je podtržený výraz ve 3. pádě? a) Ve sklepení hradu ještě nebyl. b) Brána statku povolila a koně vyběhli ven. c) Bednění museli věnovat velkou pozornost. d) Všichni vyprávěli o statečném lovci. Text k úlohám 16 až 19 Měl šest stop a čtyři palce a čtyřicet šest let a krev studenější, než si sám myslel. Přes jedno oko nosil černou sametovou pásku a druhé mu blýskalo za, což způsobovalo, že jedna půlka jeho těla připadala člověku bližší než druhá. O to jedno oko přišel, když mu bylo dvanáct, protože v tom věku s velkým nakukoval do hnízd a brlohů a hledal ptáčata a zvířata, jež by mohl uničit. Jenže jednoho roztomilého odpoledne kterási ťuhýčí matička naopak poničila jeho. Temné noci trávil v potměšilých snech a za bílého dne spřádal zlomyslné. 16. Které z následujících skupin výrazů se nejlépe hodí na vynechaná místa v textu? a) brýlemi elánem osobně plány b) obočím nadšením samá pikle c) monoklem gustem sama intriky d) cvikrem potěšením navždy dobrodružství 17. Který z následujících spojení je významově nejbližší spojení v potměšilých snech z uvedeného textu? a) ve zlých snech b) ve zlomyslných snech c) v náhodných snech d) v nahodilých snech 3

5 18. Kterým z následujících spojovacích výrazů nelze nahradit slovo protože v textu? a) nýbrž b) poněvadž c) neboť d) jelikož 19. Doplň správně následující tvrzení. Slovo jež je v daném textu v pádě. a) 1. b) 4. c) 6. d) 3. Text k úlohám 20 až 23 Blecha a pes Pes spal na beraní kůži. Jedna z jeho blech ucítila pach mastné vlny a pomyslela si, že tam by měla lepší život než na psovi, že by byla jistější před psími zuby a drápy, a tak bez dlouhého přemýšlení psa opustila, zalezla do husté vlny a chtěla prolézt až ke kořenům chlupů. Tato snaha byla však marná, jak zjistila, když se řádně zapotila, protože chlupy byly tak husté, že se téměř navzájem dotýkaly a nebylo mezi nimi místo, kde by blecha mohla ochutnat kůži. A tak se po dlouhém trápení chtěla vrátit k psovi. Ale ten už byl pryč; blecha marně litovala a hořce plakala; zhynula hlady. 20. Které z následujících tvrzení o textu je pravdivé? a) Text má přiblížit potravní návyky blechy. b) Uvedený text není bajkou, protože neobsahuje mravní ponaučení; je anekdotou. c) Uvedený text je pohádkou se špatným koncem. d) Uvedený text je renesanční bajkou. 21. Které z následujících slov nemůže v uvedeném textu nahradit slovo řádně? a) spořádaně b) pořádně c) notně d) hodně 22. Které z následujících přísloví je nejméně vhodné pro interpretaci významu uvedeného textu? a) Práce kvapná, málo platná. b) Bližší košile než kabát. c) Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. d) Pozdě bycha honit. 4

6 23. Který z následujících slohových útvarů je nejbližší uvedenému textu? a) popis b) charakteristika c) úvaha d) vyprávění Text k úlohám 24 až 27 Dozpěv Jak ho Mauglí slyšel v za sebou po celou dobu, než došel k Mésuiným dveřím Bálú Žabáku můj miloučký, nezapomeň poučky z, Bálú šmatlavý vtloukal ti je do hlavy. Ze všech buď ti největší zákon smečky člověčí, od nynějška, pamatuj je to, Mauglí, zákon tvůj. Vpřed se lidskou stopou dej, nikam stranou nekoukej, ať se ti ty záhyby líbí nebo nelíbí, nepomýšlej na návrat. (Tolik jsem tě míval rád!) Zlá i dobrá stopa to je. Když třeba ti vylaje ze smečky člen nějaký, řekni si: To Tabákí zavyl? Nebo straší tu Šér Chán? Mstnému pocitu braň se. (Palist, kořání, med, ty mládě ochrání.) Vítr strom i vodní tok, celá chraň tvůj krok. (Úryvek) 5

7 24. Které z následujících slov (v odpovídajícím tvaru) nejlépe doplní vynechaná místa v textu básně? a) prales b) džungle c) kniha d) příroda 25. Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) V knize, ze které úryvek pochází, nevystupují lidé. b) Kniha patří mezi klasická díla evropské literatury, přestože se odehrává v Indii. c) Kniha vypráví příběh vlčí smečky, která přijme za své zatoulané štěně. d) Vedle postav zmíněných v textu v knize vystupují i Tarzan a Jane, autorem knihy je R. Kipling. 26. Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) Úryvek z básně je rozhovorem. b) Báseň je psána volným veršem. c) Báseň je umístěna na konci knihy. d) Všechny po sobě následující řádky v básni se rýmují. 27. Který z následujících výrazů je synonymem slova vylaje z textu básně? a) (tě) zavolá b) (tě) vyloučí c) vynadá d) (tě) zakleje Text k úlohám 28 až 31 Musíme něco udělat a tohle je praktické, pochopitelné a vymahatelné, zdůvodnil opatření Bloomberg. Benzín se bude prodávat podle registračních čísel vozidel. Auta se značkami končícími lichým číslem budou moci tankovat jen v liché dny, zatímco v sudé to budou vozy se sudými číslovkami na konci. Podobný krok zavedlo už o víkendu New Jersey. Výjimku z pravidla představují taxíky a vozy integrovaného záchranného systému. Podle majitele jedné z fungujících benzínek v New Yorku opatření dopadne hlavně na pumpaře. Lidé na nás křičí a nadávají nám. Nevěřili byste tomu, jak, citovala jeho slova stanice BBC. Severovýchod USA se stále potýká s následky bouře Sandy, která si vyžádala přes 70 mrtvých a odhadované materiální škody ve výši až 50 miliard dolarů. Situaci v New Yorku zkomplikovala ve středu další bouře s nezvykle mohutnými sněhovými srážkami. 6

8 28. V uvedeném textu je možné spojení z pravidla nahradit slovem zpravidla, aniž by se změnil význam sdělení. Toto tvrzení je: a) pravdivé b) nepravdivé 29. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? a) Majitelé benzínek se rozhodli omezit prodej pohonných hmot. b) Přídělový systém prodeje pohonných hmot byl v New Yorku vyhlášen ve všední den. c) Následky bouře Sandy již byly odstraněny, situaci způsobila následující bouře sněhová. d) V New Jersey a New Yorku naštěstí fungují všechny benzínové pumpy. 30. Které z následujících tvrzení z textu přímo nevyplývá? a) New York a New Jersey se nachází v téže části USA. b) New York a New Jersey řeší podobné problémy. c) Taxíky, sanitky a hasičské vozy mohou tankovat každý den. d) New York a New Jersey zasáhla po bouři Sandy ještě bouře sněhová. 31. V uvedeném textu zmíněný Bloomberg pravděpodobně není a) reportérem BBC b) občanem New Yorku c) starostou New Yorku d) veřejným činitelem v New Yorku 32. Které z následujících slov nemá v češtině více než jeden význam? a) kohout b) hruška c) tráva d) odměna Text k úlohám 33 až 37 Já si vždycky stanovím pravidla pro svůj pohlavní život, načež je hned zase poruším. Loni jsem si stanovil pravidlo, že už nebudu nikdy blbnout s holkama, které mi v podstatě lezou krkem. Ale stejně jsem ho hned porušil, hned ten tejden, co jsem si ho stanovil, prakticky ještě ten večer. Strávil jsem celej večer tím, že jsem se muchlal s jednou příšernou káčou, která se jmenovala Anna Luisa Shermannová. Pohlaví je něco, z čeho jsem prostě jelen. Na mou duši. 7

9 33. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? a) Vypravěč snadno podléhá kouzlu atraktivních dívek. b) Vypravěč se zamiloval do Anny Luisy Shermannové. c) Vypravěč je zásadový člověk. d) Vypravěč považuje všechny dívky za otravné. 34. Který z následujících mluvnických tvarů je správný? a) pravidlách b) pravidlami c) pravidel d) pravidlám 35. Z kolika vět se skládá tučně vytištěný větný celek? a) dvou b) jedné c) tří d) čtyř 36. Uvedený text nejspíše není: a) úryvkem z reportáže z dětského domova b) úryvkem z monologického vyprávění c) úryvkem z povídky či novely d) úryvkem z vyprávění mladistvé osoby 37. Které z následujících slov nemůže v uvedeném textu nahradit výraz prakticky? a) fakticky b) užitečně c) vlastně d) snad Text k úlohám 38 až 40 Lidé na světě nemluví ovšem všichni stejně. Stejnou řečí mluví příslušníci jednoho národního celku a ustálenou společnou podobu jejich řeči nazýváme jejich jazykem (národním). Jazyk je jedním ze základních znaků každého národního celku, zejména novodobého národa, dotvořeného ve společnosti kapitalistické i ve společnosti socialistické. Příslušníci českého národa mluví českým jazykem. Jazykem tím se liší náš národ od národů jiných; je to náš jazyk národní. 8

10 38. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je nepravdivé? a) Text může pocházet z vysokoškolské učebnice. b) Text je napsán latinkou. c) Text vyšel tiskem po roce d) Text obsahuje odborné termíny. 39. Které z následujících tvrzení je nepravdivé? a) Čeština je západoslovanský jazyk. b) Čeština je indoevropský jazyk. c) Čeština je nejstarší spisovný slovanský jazyk. d) Spisovnou češtinu přinesli na naše území Konstantin a Metoděj. 40. Který z následujících úryvků nepochází ze stejné části knihy jako uvedený text? a) Někdy se národní jazyk nazývá také, méně přesně, ale výstižným obrazem, řečí mateřskou. b) Spisovná čeština je nejdůležitější a nejdokonalejší podoba národního jazyka českého. c) O jazyce nás poučuje věda o jazyce neboli jazykověda (lingvistika) o českém jazyce pak jazykověda česká (bohemistika). d) Souvětí je větný celek (mluvnický i významový) složený ze dvou nebo více vět, který vyjadřuje složitou myšlenku (rozčleněnou v dílčí myšlenky nebo spojující dílčí myšlenky). 9

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. Revue. Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1

Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. Revue. Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1 Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Revue Student 2. prosince 2013 Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1 svět není jenom škola Je po volbách, období tvorby časopisu postihuje období mnoha

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

ČESKÝ JAZYK 9.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut

ČESKÝ JAZYK 9.třída. Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut ČESKÝ JAZYK 9.třída Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut 1. Kterou z následujících vět lze doplnit pouze y, aby byla mluvnicky i pravopisně správně? a) Pavla s Monikou dokázal bez pomoci v

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Vydání : prosinec/2013

Vydání : prosinec/2013 Vydání : prosinec/2013 Elektronické zpracování : Dalibor Bryja 2 Obsah : Úvodník (3) Aktuálně Výprava Velkého náčelníka (4-17) Opavský region v roce 13 (18-20) Recenze Betlémy RS (21-25) Literatura pro

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY

KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY číslo 5 květen 2013 ročník XI www.dobrany.cz zdarma do všech domácností KOMPONOVANÝ POŘAD K 70. VÝROČÍ NÁLETU NA DOBŘANY Klub vojenské historie posádkového velitelství v Dobřanech a Městské kulturní středisko

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA

čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA čtení pro řádné, neřádné i mimořádné táty RaTATA magazín Ligy otevřených mužů / podzim 2010 Cukrárna-Kavárna Modrá laguna Už sedm let zpříjemňujeme na Barrandově život dětem i dospělým. Nabízíme dětské

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše

Nikolaj Levašov. Zrcadlo mé duše Nikolaj Levašov Zrcadlo mé duše část 2 - v americké zemi dobře žít... Překlad Leva-net (http://leva-net.webnode.cz), všechna práva vyhrazena. pracovní verze textu, neprošla korekturou Originál knihy (rusky,

Více

s dárkovými certifikáty od

s dárkovými certifikáty od 01 s dárkovými certifikáty od...kterou si sami zvolíte Brácha ještě nikdy neletěl. Poletí na fotbal do Barcelony. Letošní Vánoce mám už vyřešené, jednoduše a hlavně v klidu. Všem dám dárkový certifikát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více