Osnovapřednášky. Internetovétechnologie. HistorieInternetu. OblastipůsobnostiInternetu. InformatikaproekonomyI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovapřednášky. Internetovétechnologie. HistorieInternetu. OblastipůsobnostiInternetu. InformatikaproekonomyI"

Transkript

1 Osnovapřednášky 2/56 Internetovétechnologie InformatikaproekonomyI Ing.PavelHaluza ústavinformatiky PEFMZLUvBrně historieasoučasnost bezpečnost způsobypřipojení výměnadatainformací komunikace vyhledávánínainternetu doplňkyvprohlížeči děleníe-technologií základnítypymodelovýchvztahů elektronickéobchodováníabankovnictví elektronickévzdělávání HistorieInternetu 3/56 OblastipůsobnostiInternetu 4/ síťarpanet(usa) 1973 připojenaevropa(norsko) 1987 pojem Internet,27000počítačů 1992 připojenočeskoslovensko(čvut) 1994 komercializaceinternetu(pizzahut) 1995 Amazon,e-Bay miliónů uživatelů,seznam 1998 Google,PayPal miliónů uživatelů miliónů uživatelů miliónů uživatelů 2006 vícenežmiliardauživatelů 70.léta20.století pouzevojenskýsektor,zajištění obranyusa 80.léta20.století přechodzvojenskéhosektorudo akademického,zajištěníkomunikacevnekomerčnísféře 90.léta20.století přechodzesektoruakademického dokomerčníhoa postupně dovšech oblastí lidských činností PrudkýrozvojICT,požadavkyna kvalitu služeb azabezpečenípřenášenýchinformací

2 SoučasnostInternetu 5/56 Některémylnépředstavy 6/56 VeřejnásíťtypuWAN,nemávlastníka Infrastrukturajeprovozovánanakomerčníbázi (ISP InternetServiceProvider) Rizikoomezenísoukromí Zázemíprokriminálníanelegálníaktivitypodrouškou zdánlivéanonymity Prohlubovánírozdílumezitechnologickyvyspělým atechnologickyzaostalýmsvětem Prvníorganizací,zajišťující správuna celém území republiky,bylosdruženícesnet(českáakademickásíť, původně FESNET nebotéžfernet,dnes takéisp) Internetjenáhradazavšechnadosavadní komunikačnímédia médiavždybyla,jsouabudou,internetjejendoplňuje CojepublikovánonaInternetu,jepravda informacepublikujílidé,nenízaručenapravost akvalifikace,nutnostověřovat CojekdispozicinaInternetu,jezdarma přístupkinternetuněcostojí,aťužpřímo,nebonepřímo Cojsemnenašeljinde,naInternetunajdu žádnývyhledávačnedokáženajítúplněvšechno 7/56 Zásadyprotvorbuhesel 8/56 Problematikabezpečnosti hardwarová zámky,mříže,fyzickýpřístup softwarová firewall,antivirovéprogramy práva povolenípřístupu Chováníuživatelů spouštěníprogramů,prohlížení odkazů,uvádění informací,volbahesel Potřebaidentifikaceaautorizaceuživatelů přihlašovánípodjménemaheslem Heslo umožňuje přístup musí sechránit Správnézacházenísheslem občassemázměnit jepotřebasijejzapamatovat,nezapisovat nemábýtsnadnouhodnutelné Správně dostatečnědlouhé(min.8znaků) písmena,čísliceadalšíznaky neexistujícíslovo( zkratka ) Špatně existujícíslovo slovovztahujícísekuživateli jenpísmena krátkáslova milacek lenicka alik sparta brno ahoj Nsmps,korA KdDoMu? Naposledysemanželskýpárshodne,kdyžobařeknouAno.

3 Poskytovateléinternetovéhopřipojení ainternetovýchslužeb 9/56 kinternetu technologie poslednímíle 10/56 ISP(InternetServiceProvider) Vytáčenépřipojení(dial-up) úzkopásmové GarancefyzickéhopřipojenídoinfrastrukturyInternetu přespronajaténebovytáčenéspoje Poskytnutímail serveruvčetněpaměťovéhoprostorupro poštovníschránku Poskytnutíwebsitu paměťovéhoprostoruprouložení webovýchstránekuživatele Poskytnutíwebovéhoserveru zajištěnípřístupuvšech ostatníchuživatelůinternetukdomovskýmstránkám klientů Permanentníširokopásmovépřipojení dva komunikačníkanályzpravidlasrůznoupřenosovou kapacitou(uplink, downlink) Typypřístupovýchtechnologií bezdrátová FWA(FixedWireless Access) svyužitímúčastnickételefonnísmyčky ISDN,ADSL (AsynchronousDigitalSubscriberLine) svyužitímkabelunarozvodkabelovétv CATV přesoptickésystémy vysokorychlostnísvětelnékabely prostřednictvímmobilnísítě Technologiemobilníchsítí 11/56 12/56 HSCSD(HighSpeedCircuitSwitchedData) O 2 GPRS(GeneralPacketRadioService) Vodafone,T-Mobile,O 2 EDGE(Enhanced Data Rates forglobal Evolution) T-Mobile,O 2,Vodafone UMTS(UniversalMobileTelecommunicationSystem) T-Mobile4G,EurotelWebVideo DMA(CodeDivisionMultiplyAccess) EurotelDataExpress(síťT!P) přenossouborů vzdálenýpřístup WWW elektronickápošta diskusnísystémy IRC,ICQ,Jabber IPtelefonie videokonference

4 PřenossouborůpoInternetu(FTP) 13/56 Vzdálenérelace TELNET 14/56 Autorizovanýpřístup do souborovéhosystému hostitelskéhouzlu Informaceoobsahu souborovéhosystému Obousměrnýnešifrovanýpřenossouborůmeziklientem aserverem Modifikacestrukturysouborovéhosystémuhostitelského uzlu(vymazání,vytváření,změnajmen,modifikace obsahusouborůaadresářů) AnonymníFTPservery veřejnýpřístup, kdispozici volněšiřitelnéprogramy,nejrůznějšíobrazovýmateriál, manuály,obsahyčasopisů apod. Základní internetovýprotokol,vytvářejícízuživatelova počítačevzdálenýterminálhostitelskéhoserveru Principklient server klientempcnastraněuživatele, serveremstroj,naněmžmáuživatelzřízenúčet Uživatelpřespříkazovouřádkumůžeovládatprogramové vybavenívzdálenéhoserveru Nebezpečíodposlechuuživatelskéhojménaaheslaběhem přihlašování Vzdálenérelace SSH 15/56 WWW WorldWideWeb(ster) 16/56 ProtokolSSH(SecureShell)podporujevytvoření vzdáleného terminálu a přenosu souborů v zabezpečeném prostředí(šifrovánípřenášenýchdat) Implementace pod OS Windows TerraTerm,PuTTy, WinSCP ImplementacepodOStřídyUnix ssh,scp Některéhostitelskéserverypodporujípouzetento bezpečnýzpůsobrelacísuživateli Systéminternetovýchserverů,kteréuchovávají hypertextovédokumentyadalšízdrojeaumožňujíknim přístup DistribuovanýsystémpodporovanýprotokolemHTTP (HyperTextTransferProtocol) Hypertext=způsoborganizaceinformačníjednotky nelineární dokument,obsahující odkazyna další související informačníjednotky naprincipuklient server

5 Internet WWW 17/56 Základnípojmy 18/56 Nejsousynonyma,přestožesetakpoužívají Internet celosvětovásíťovástrukturapočítačů uzpůsobených k vzájemnému přenosu dat a tudíž kvýměněinformací WWW podsystéminternetu,soustavadokumentů navzájempropojených odkazya spolupracujících pomocí protokoluhttp InternetexistujenezávislenaWWW,aleWWWbybez Internetuexistovatnemohlo VznikWWWvroce1989jakoprostředekkomunikace meziodlehlými pracovišti(timberners-lee,cern) WWWsystémjetvořenwebovýmistránkami Populární díky jednoduchosti jazyka HTML Klient prohlížeč,vytváříuživatelsképrostředípro zobrazeníwebovýchdokumentů,zajišťujeknim interaktivnípřístup Server vsouladusprotokolemhttpposílákopie souborůklientovi dle jehopožadavků Démon program,který neustále běží na serveru a očekává výzvy,při zachycení spustí obsluhu Protokol definuje scénářkomunikacemeziklientem aserverem,stanovujepořadípředáváníotázek aodpovědí,realizaceprostřednictvímportu Port identifikaceslužbyveforměčísla, kteréklient posílá serveru přizahájení komunikace(například služba HTTPběžínaportu80) Webovýklientaserver 19/56 ProtokolHTTP 20/56 Vroce1993vzniklprvnígrafickýprohlížečMosaic Vsoučasnostipestránabídkawebovýchprohlížečů Nejpopulárnějšíwebovéprohlížeče MozillaFirefox Opera Safari WindowsInternetExplorer Nejznámějšíwebovéservery Apache prooperačnísystémytřídyunix InternetInformationServer prowindows LotusDomino komerční,proplatformyibm NestcapeEnterprise,FastTrack komerční Netware komerčnísystémfirmynovell Sloužípropřenosobjektůlibovolnéhotypu(stránky, obrázky,videa,zvuky,...)meziwebovýmserverem aprohlížečem(klientem) Základní model:navázání spojení zaslání požadavku zaslání odpovědi uzavřeníspojení Protokoljebezstavový server nemá stálé spojení s klienty a nemůže je protojednoznačně identifikovat Velkékomplikaceprowebovéaplikace,kterévyžadují stavovouinformaci(nákupní košíkvel.obchodu) ŘešenímjepřenášeníúdajůvURLaveskrytýchpolích formuláře HTTPS(HTTPSecure) šifrovanákomunikace

6 StavovékódyHTTP 21/56 Volnýpřekladněkterýchkódů:-) 22/56 1xx informační,požadavekbylobdržen 2xx úspěšnéprovedenípožadavku 3xx požadavekpřesměrován 4xx nesplnění požadavku,chyba na straně klienta,byl položenchybný dotazneboklient nemá oprávnění získat dokumentpožadovanývdotazu 5xx nesplnění požadavku,chyba na straně serveru, nelzeobsloužitpožadavek 400BadRequest Aspoňdoneskytku,kdyžněcochceš 401Unauthorized Vdaná PaymentRequired Večeřepřisvíčkách 403Forbidden Dášturukupryč! 404NotFound Šlajsemvenskámoškama 407ProxyAuth.Required Musímsezeptatmámy 408RequestTimeout Víš,jakdlouhojsinezavolal? 409Conflict Acojetohlezaženskou? 410DocumentRemoved Taktobude rozvod 500InternalServerError Mámsvédny 503ServiceUnavailable Bolíměhlava 504GatewayTimeout Atojakomělobýtvšechno? Elektronickápošta 23/56 Logickémodulyelektronicképošty 24/56 NejstaršíanejpoužívanějšíslužbaInternetu Počátkysahajído70.let20.století(Unix) Původnějenprovýměnutextovýchzpráv( plaintext ) Vsoučasnostirozšířenáomožnostidalšíchfunkcí přenášenísouborůvšechformátůvpříloze zabezpečeníobsahuzprávšifrováním digitálnípodpis Využitíprotokoluaplikační vrstvymodelu ISO/OSI SMTP(Simpl TransferProtocol) MailTransferAgent(MTA) přenospoštymeziservery Českápošta MailDeliveryAgent(MDA) uloženízprávydomailboxuuživatele poštovnídoručovatelka MailRetrievalAgent(MRA) přístupdouživatelskéschránky klíčkotevřeníschránky MailUserAgent(MUA) uživatelskérozhraní designpoštovníschránky

7 Struktura u 25/56 Struktura u 26/56 Hlavičky nestrukturované(pouzepročlověka) strukturované(zpracovávápočítač) From:odesilateldopisu Sender:skutečnýodesilatel(sekretářkajménemšéfa) To:adresátidopisu Cc:kopiezprávy(carboncopy) Bcc:slepákopie(blindcarboncopy) Reply-To:adresaproodpověď Content-Type:typobsahuzprávy(MIME) Received:záznampřidanýpřikaždémzpracováníběhem přenosu Prázdnýřádek Tělozprávy vlastnídopis všeodprvníhoprázdnéhořádkudále běhemtransportusetatočástneanalyzuje event.analýzaantispamovoukontrolou Přílohy každápřílohajeurčenatypemobsahu(content-type) typobsahuurčujezpůsobzpracování příklady:text/plain,text/html,image/jpeg,image/png, application/msword,application/excel Bezpečnýadůvěryhodný 27/56 Konferenceaon-linekomunikace 28/56 Proobchodníčiúředníúčelypoužívatfiremní ovouadresu Prosoukroméúčelypoužívatadresu obdrženouod poskytovateleinternetu Přivyplňováníformulářůnakomerčníchwebových stránkách,prácivinternetovékavárněnebo komunikacisnedůvěryhodnýmiosobamipoužívat fre ovouadresu Poštovnídiskusníkonference mailing lists Internetovýdiskusní systémusenet(netnews) podporaprotokolunntp,velkémnožstvímoderovaných i nemoderovanýchdiskusních skupin, možnostpřipojení přeswwwprohlížečsurlnews://newsserver Diskusní systémirc(internetrelaychat) řídí určitý početkomunikačníchkanálů, vnichžprobíhákonverzace nadanétéma,tématajsourůznorodáajejichvelkýpočet DiskusnísystémICQ( ISeekYou ) interaktivní komunikacemeziuživateliinternetuprostřednictvím textovýchzprávnebomultimediálně možnostpřenosu souborů,hraní her,zasílání internetovýchpohlednic apod.

8 LicenčnípodmínkyužíváníICQ 29/56 ICQ,WLM,Jabber 30/56 Při instalaci dává uživatel souhlas s podmínkami v češtině Úplnáverzevangličtině:http://www.icq.com/legal/ Výtahperličekzlicenčníchpodmínek: uživateléicqnesmějíbýtmladší13let nesmísepoužívat/vytvářetžádnýjinýnežoficiálníklient nesmísezoficiálníaplikaceodstraňovatreklamy protokolmůžebýtkdykoliupraven,síťmůžebýtkdykoli zastavenabezjakéhokolipředchozíhovarování použitíjenprosoukroméúčely(nefiremníkomunikace) cokolijeodeslánodosítěicq,stávásemajetkemaol zachybuvpřekladupodmínekneneseaolodpovědnost ICQsicenesledujedatauživatelů,alemáprávojeprodat připorušenípodmínekjeuživatelpovinendostavitse osobněkpřípadnémusoudnímujednánídousa Povstupní registracijekaždémuuživatelipřidělenouin (UserIdentification Number) KlientskéaplikaceICQjsouvolněšiřitelné,mají příjemnáuživatelskározhraní,alezacenureklamy ICQClassic( ),ICQPro(2003) ICQLite(2003 ),nyníicq6,icq6atlas Alternativníklienti jejichpoužíváníjenelegální Kopete,Licq,Miranda,QIP,SIM,Trillian,... WindowsLiveMessenger dřívemsnmessenger, možnostkomunikaceseskupinamisvíceuživateli Jabber otevřenýkomunikačníprotokol 70000registrací,14000aktivníchuživatelů 5000uživatelůon-line(duben2007) IPtelefonie 31/56 Videokonference 32/56 VoIP(VoiceoverInternetProtocol) Přenoshlasového(telefonního)signálu prostřednictvím počítačovésítě Příkladyklientskýchaplikací Skype VoIPDiscount VoIPBuster Kapanga Gizmo Dialpad Jajah Softphone.cz Nejpokročilejšíformydvoustrannéneboskupinové komunikacenainternetu Založenynapřenosechaudiaavidea Technickynáročnýproces,vytvářejícíkomplexníprostředí prodistribuovanoutýmovouspolupráci Méněnáročnájejednosměrnárelace,kdyuzeljepouze jeden a všichni účastníci multimediální data pouze přijímají využitízejménaprodistanční výuku (e-learning)

9 VyhledávacíslužbynaInternetu 33/56 VyhledávacíslužbynaInternetu 34/56 Vyhledávacístroje(searchengines) srovnáníobsahudokumentuslogickoukombinací klíčovýchslov,kterouzadáváklientdovstupního formulářevyhledávacíslužby velkémnožstvívýsledků,znichžmnohénemusejíbýt relevantní Katalogsubjektů(subjectcatalog) významověstrukturovanédatabáze méněvýsledků,alevětšinajerelevantní Většina vyhledávacích služeb kombinuje katalogové prohledáváníavyhledávacístroj Rozšířenémožnostivyhledávání jazykstránky formátsouboru(pdf,doc,xlsapod.) datumaktualizace místovýskytuslovanastránce(název,text,urlapod.) doména(mendelu.cz) automatickéskloňováníačasováníhledanýchslov Jakpracujevyhledávač 35/56 VyhledávacíslužbynaInternetu 36/56 Prohledáváníwebovýchstránek vyhledávacíroboti nalezenístránky navštívenívšechuvedenýchodkazů Indexování potřebarychléhoaefektivníhovyhledávání výpočetužitnéhodnoty(relevance)různýmialgoritmy váhaslov,atraktivitastránky,serióznost,sponzorované odkazy,technickákvalita,dodržovánístandardů,... SEO(SearchEngineOptimalization) Vyhledávání prohledáváníindexovanédatabáze výsledkemjeodkaz,titulekaokolínalezenýchslov Seznam Centrum Atlas Jyxo Morfeo Alenka Google Infoseek Excite AltaVista Yahoo! Lycos

10 Jaksprávněvyhledávat 37/56 Jaksprávněvyhledávat 38/56 Vyhledávánífiremneboinstitucí nejdřívezkusitzadatadresuwww.firma.cz Nezadávatpřílišobecnétermíny výsledkemmůžebýtspoustaadres,kteréjetřebadále ručnětřídit,lepšíjepoužítkonkrétnítermíny Nepoužívatvíceslovnáspojení vyhledávačnalezneodkazykekaždéčástisamostatně, lzevyřešituvozovkami( ŠpindlerůvMlýn ) Používatlogickéspojky AND,OR,NOT včeskýchvyhledávačícha,nebo,ne Používatmaskymístoněkterýchpísmen poč*vyhledávšechaslovazačínajícířetězcempoč Zaznamenávatsizajímavéadresy ukládatdo Oblíbenýchpoložek (Bookmarks) lzeseknimsnadnovpřípaděpotřebyvrátit Vpřípaděneúspěchuzkusitjinývyhledávač neexistujekompletníseznamvšechstránek žádnávyhledávacíslužbanenídokonalá lzevyužítvyhledávacícentrálywww.alenka.cz GoogleScholar snadnévyhledáváníakademickýchprací Wikipedia 39/56 Uživatelivytvářenéstránky 40/56 Internetováencyklopedie VytvářenáaspravovanáuživateliInternetu Tvorbaiprohlíženíjezcelazdarma Článkyvrůznýchjazycích,vzájemněprovázányodkazy Klikatelnéodkazynajinéčlánkyiexternízdroje Stejněkvalitní zdrojjakoencyclopædiabritannica největšítištěnáencyklopedienasvětě prvnívydání vEdinburgu(3svazky) vsoučasnosti32svazků od90.let20.stoletívycházínacd zdrojproanglickouwikipedii Blogy nainternetumůžebýtkaždýnovinářem úžasnýzdrojinformací informacejsouneověřitelnéanedůvěryhodné Internetovékomunity Chatyaseznamky YouTube

11 Internetovémapy 41/56 42/56 Častojakosoučástvyhledávačů Provázanostsdatabázífirem Vyhledávání vmapách GoogleEarth virtuálníglóbus umožňujeprohlížetzemijakozesatelitu 3Dmodely větších měst fotografiezrůznýchmíst Zásuvnýmodul(plugin,plug-in) software,kterýnepracujesamostatně,alejakodoplňkový moduljinéaplikace rozšiřujefunkčnostaplikace DoplňkyproprohlížečMozillaFirefox nástroje správcedoplňků získatnovédoplňky přehledněuspořádánodojednotlivýchkategorií dostupnétakénahttp://addons.mozilla.org Užitečnépluginy 43/56 44/56 AdblockPlus blokováníreklamníchbannerů All-in-OneSidebar postrannílištyjakovopeře DownloadStatusbar efektivnísprávastahování DownThemAll! hromadné stahování souborů EditCSS on-lineeditorkaskádovýchstylů Fasterfox urychlení stahování a zobrazování stránek Flashblock blokováníflashovýchanimací Forecastfox předpověďpočasí zceléhosvěta FoxmarksBookmarkSynchronizer přenoszáložek NoScript blokovánínebezpečnýchskriptů SubmitToTab odeslání s výsledkem vnovémpanelu UndoClosedTabsButton naposledyzavřenýpanel VideoDownloadHelper efektivnější stahování videa Elektronicképodnikání(e-business) způsob podnikání využívající technologie Internetu jak voblasti řízení podniku, takv oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb, spolupráces partnerskýmipodniky,poskytováníslužeb zákazníkům apod. Elektronickéobchodování(e-commerce) prodej anákupzbožíaslužebprováděnýnazákladě elektronickýchtechnologiívrámciinternetovéhosystému WWW,přímýobchodněkdynazýváne-tailingnebo e-retail (e-learning) realizace vyučovacíhoprocesunabáziinterakcestudentaaučitele prostřednictvímelektronickéhomédia

12 45/56 46/56 Elektronickébankovnictví(e-banking) Telebanking, Phonebanking,Homebanking, GSMbanking, Internet banking Elektronickýmarketing(e-marketing) souhrnaktivit realizovanýchprostřednictvíminternetu,kterésměřují kurčenýmcílůmzvýšenínávštěvnosti,prodeje,zvýšení podvědomí označceči adresewebu apod. Elektronickáveřejnáspráva(e-government) transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocíictscílemoptimalizovatinterníprocesy B2B(Business-to-Business) naoboukoncíchjsouobchodnípartneři,kteříspodporou ITprovádějímezipodnikovéobchodnítransakce typickyelektronickávýměnadat(objednávky,faktury) B2C(Business-to-Consumer) jednoustranoujeobchodník,druhoukoncovýzákazník typickyinternetovéobchodysmožnostíplatbyon-line obvyklelevnějšínežv kamennýchobchodech (elektronika,knížky,cd,zájezdyapod.) B2E(Business-to-Employee) vztahyakomunikacepodnikusjehozaměstnanci zlepšováníinformovanostiaznalostízaměstnanců zvyšováníproduktivitypráce 47/56 48/56 B2G(Business-to-Government) vztahyakomunikacepodnikůsúřadyastátnísprávou typickypodávánídaňovýchpřiznánísvyužitím digitálníhopodpisu B2A(Business-to-Administration) vztahyakomunikacepodnikůsúřadyaorgánymístní samosprávy B2Gvužšímpojetí B2R(Business-to-Reseller) vztahyakomunikacemezipodnikemajehoobchodními zástupci vzájemnávýměnastrukturovanýchdat,extranety C2C(Consumer-to-Consumer) vztahyakomunikacemezidvěmakoncovýmizákazníky většinoubezpříméúčastiobchodníka typickyinzerce,bazary,aukčníservery C2B(Consumer-to-Business) spotřebitelésiurčujípodmínkyprodeje Priceline.com C2G(Consumer-to-Government) C2A(Consumer-to-Administration) G2B(Government-to-Business) G2C(Government-to-Consumer) G2G(Government-to-Government)

13 Trendyvoblasti elektronickéhoobchodování Elektronické obchodování jeještě stále ve vývoji,ale růst obchodů prostřednictvím Internetuneustále roste Problémynamezinárodnímtrhu odlišnéprávní adaňovésystémyjednotlivýchzemí NejvětšírozšířeníelektronickéhoobchoduvUSA azápadníevropě Potenciálrůstupředevšímvestátechstředníavýchodní EvropyavAsii Rozvojielektronickéhoobchodovánínapomáhározšiřování dostupnosti Internetu 49/56 SituacevČR Nízkámíravyužíváníelektronickéhoobchodování Nízkápočítačovágramotnostzejménastaršíchobyvatel Špatnáazaostávajícílegislativa Neexistencetradicevelektronickémobchodování Nedůvěraspotřebitelůvelektronickýobchod Nedůvěravbezpečnostplatby(málovyužívanéplacení kartounebogsmbanking) 50/56 Elektronickébankovnictví 51/56 Typyelektronickéhobankovnictví 52/56 Efektivní nástrojproovládání bankovního účtu sneomezenýmpřístupem365dnívrocea24hodindenně Různénázvy přímébankovnictví,on-line bankovnictví, directbanking apod. Vlastnostie-bankingu používáse elektronickákomunikačnícesta klientjejednoznačněidenfitikovatelný,provádíse autorizace Internetbanking přístup odkudkoli,není třeba speciálnísw,autorizacejménemaheslem, příp.certifikátem,vazbanakonkrétníprohlížeč(ie) Homebanking přístup zjednohopočítače scertifikátem,rychláabezpečnákomunikace,možnost propojenísekonomickýmaúčetnímsystémemfirmy Phonebanking hlasová služba(call centrumnebo automat),různáčasovádostupnost, dnes na ústupu GSMbanking zasílání speciálních šifrovanýchsms zpráv,platbybance i operátorovi WAPbanking přístup kbankovnímusystému zmobilníhotelefonupodprotokolemwap PlatbyzazbožínaInternetu platební karty

14 53/56 Hlavníprvkye-learningu 54/56 Výukasvyužitímelektronickýchvýukovýchpomůcek (elektronickéknihy,multimediální materiály,elektronické testyapod.)aelektronickékomunikace Elektronickémateriályjsouobvykleorganizoványdo kurzůstematickýmzaměřením Výhodyelektronickéhovzdělávání častáaktualizacestudijníchmateriálů úsporačasu,odpadánutnostdojíždění on-linedostupnost,možnostopakování použitelnostpřirůznéúrovniznalostístudentů zkvalitněnívýuky,novémožnosti možnostvytvořeníkurzu namíru rychlákomunikace Student mělbymítmotivacikestudiu Učitel(tutor) odborníkvdanémoboru zkušenostisdistančnímvzděláváním potřebujeznalostsoftware obvyklevytvářístudijnímateriályatesty Studijnímateriály knihy speciálněprodistančnívzdělávání multimédia text,obrázky,audio,video,animace Technologie přístuppřesweb distribucenacd Instituce,kterákurzpořádá Volitelnépředmětyprozájemce 55/56 NacosemůžetetěšitvIE2 56/56 (R.Malo) Geografickéinformačnísystémy(J.Machalová) Modernípočítačovéaplikace(J.Přichystal) Počítačovágrafika(J.Andrýsková,N.Chalupová) Počítačováhudba(J.Přichystal) UměláinteligenceI(O.Trenz) Zpracovánítextůnapočítači(J.Rybička,J.Přichystal) informačníchsystémů(l.kunderová) Komprimaceašifrování(T.Foltýnek,J.Přichystal) Zpracovánídatpromanažery (J.Rybička,J.Andrýsková,J.Přichystal) Dynamickédokumentyna straněklienta Úvoddoteorieinformace Přenosakódovánídat Komprimaceaarchivacedat Formátyuloženídatvpočítači Souborovéformáty,asociaceakonverze Vyhledávání a nahrazovánív souborech Ochranadat,počítačovákriminalita Databázovésystémy Úvoddoinformačníchsystémů

Osnova přednášky. Internetové technologie. Historie Internetu. Historie Internetu. Síť Internet historie a současnost bezpečnost způsoby připojení

Osnova přednášky. Internetové technologie. Historie Internetu. Historie Internetu. Síť Internet historie a současnost bezpečnost způsoby připojení Osnova přednášky 2/50 Internetové technologie Ing Pavel Haluza Ústav informatiky PEF MENDELU haluza@mendelucz historie a současnost bezpečnost způsoby připojení výměna dat a informací komunikace vyhledávání

Více

Osnova přednášky. Klasifikace sítí. Základní pojmy

Osnova přednášky. Klasifikace sítí. Základní pojmy Osnova přednášky 2/64 Počítačové sítě Ing Pavel Haluza Ústav informatiky PEF MENDELU haluza@mendelucz Principy počítačových sítí základní pojmy klasifikace počítačových sítí přenosová média síťové topologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Elektronické bankovnictví Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Definice Elektronické bankovnictví = poskytování standardizovaných bankovních produktů a služeb klientele prostřednictvím elektronických cest (S.Polouček)

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: SMLSLU Klasifikace bankovních účtů podle možných způsobů jejich obsluhy (resp. přístupu k účtům) stanovených ve smlouvě uzavřené klientem s bankou. Použití číselníku

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-12

Identifikátor materiálu: ICT-3-12 Identifikátor materiálu: ICT-3-12 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Přímé bankovnictví Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí přímé bankovnictví.

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Účty s platebními kartami a přístupem přes PC. Účty s platebními kartami a přístupem přes telefon

Účty s platebními kartami a přístupem přes PC. Účty s platebními kartami a přístupem přes telefon POPIS ČÍSELNÍKU : 05 Výčet položek číselníku: SMLSLU Klasifikace bankovních účtů podle možných způsobů jejich obsluhy (resp. přístupu k účtům) stanovených ve smlouvě uzavřené klientem s bankou. Použití

Více

Ano. Ano. Ano Ne. Ano Ne. Ano. Ano Ne

Ano. Ano. Ano Ne. Ano Ne. Ano. Ano Ne Příloha č. : dotazník VŠIT na rok 00 SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - 00 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE okresu bytu SO domácnosti Čtvrtletí zařazení Mohu se

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : : 01 Výčet položek číselníku: Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví DISTRKAN Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického bankovnictví. Použití

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Metody zabezpečeného přenosu souborů

Metody zabezpečeného přenosu souborů Metody zabezpečeného přenosu souborů Radek Dostál Petr Koloros Cryptofest 15.11.2003 Úvod Co všechno šifrovat SSL FTP x SFTP, SCP SSL FTP Implicit x Explicit jak poznat Windows klienti, servery Linux klienti,

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Vyučovací předmět:

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry)

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Příloha č. : dotazník VŠIT na rok 00 SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Mohu se Vás zeptat na několik otázek z oblasti informačních technologií?

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_20

Více

FORMULÁŘE OBJEDNÁVEK PŘÍLOHA 3 VZOR B SMLOUVY

FORMULÁŘE OBJEDNÁVEK PŘÍLOHA 3 VZOR B SMLOUVY PŘÍLOHA 3 VZOR B FORMULÁŘE OBJEDNÁVEK SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 - Žižkov E.č.

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

VY_32_INOVACE_2_05 Další služby a možnosti využití internetu

VY_32_INOVACE_2_05 Další služby a možnosti využití internetu VY_32_INOVACE_2_05 Další služby a možnosti využití internetu Název projektu: OP VK 1.4.72038519 Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0521 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. Zlepšení podmínek pro

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Internet. Téma č. 5 - Internet

Internet. Téma č. 5 - Internet Téma č. 5 - Internet Internet Intenet je rozsáhlá celosvětová síť. Má široké využití v mnoha oborech lidské činnosti. Z oblastí, ve kterých Internet přináší obrovské možnosti rozvoje a kvalitativního růstu

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Síťové protokoly. Filozofii síťových modelů si ukážeme na přirovnání:

Síťové protokoly. Filozofii síťových modelů si ukážeme na přirovnání: Provoz na síti musí být řízen určitými předpisy, aby dorazila na místo určení a nedocházelo ke kolizím. Tato pravidla se nazývají síťové protokoly. Síťových protokolů je mnoho, a každý zajišťuje specifickou

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Sítě a internet. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL KS JIčín

Sítě a internet. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL KS JIčín Sítě a internet Internet Internet je celosvětová síť tvořená tisíci malých počítačových sítí a miliony komerčních, vzdělávacích, vládních a osobních počítačů. Internet je jako elektronické město s virtuálními

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2013 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE Číslo okresu Číslo SO

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2013 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE Číslo okresu Číslo SO SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 0 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE okresu SO bytu domácnosti Čtvrtletí zařazení Filtr Mohu Vám položit několik otázek z oblasti

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt INTERNET Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt Obsah prezentace 1. Internet 2. Historie Internetu 3. Připojení k Internetu 4. Adresy na Internetu 5. Internetové služby 6. Informace na Internetu 7. Budoucnost Internetu

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Software RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015 RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software RNDr. Krejčí

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Internet v zeměpise. Seminář DVPP - TechUp 12.3.2015 Hrádek nad Nisou. Pavel Taibr GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz 12. 3. 2015

Internet v zeměpise. Seminář DVPP - TechUp 12.3.2015 Hrádek nad Nisou. Pavel Taibr GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz 12. 3. 2015 Internet v zeměpise ( nejen) Seminář DVPP - TechUp 12.3.2015 Hrádek nad Nisou IT v zeměpise Internet v zeměpise Mapové servery Google Earth GIS v zeměpise Geocaching Pavel TAIBR GFXŠ Liberec Z/G Inf Semináře

Více

Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara)

Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara) 7 Internet INTERNET Historie 60. léta (Pentagon USA) ARPANET (Advance Research Project Agency NET) 1969 (4xPC) 4uzly: UCLA (University of California, Los Angeles) SRI (Stanford Research Institute) UCSB

Více

Práce na Internetu přehled dalších služeb a možností

Práce na Internetu přehled dalších služeb a možností Práce na Internetu přehled dalších služeb a možností INTERNETOVÉ OBCHODY Internetový obchod je svým způsobem velmi podobný běžnému kamennému obchodu. Rozdíl je vtom, že se celý nákup odehrává ve virtuálním

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obsah CD 9 Úvodem 13 1. Telefonování prostřednictvím zvukové karty a dalších komponent 15

Obsah CD 9 Úvodem 13 1. Telefonování prostřednictvím zvukové karty a dalších komponent 15 Obsah Obsah CD 9 Úvodem 13 1. Telefonování prostřednictvím zvukové karty a dalších komponent 15 Co budete potřebovat 16 Zvuková karta se vstupem pro mikrofon 16 Co ovlivňuje kvalitu zvuku 18 Mikrofon ve

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

SSH: dálková správa serveru

SSH: dálková správa serveru SSH: dálková správa serveru Petr Krčmář 8. března 2015 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz) SSH: dálková správa serveru 8. března

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

FORMULÁŘE PŘÍLOHA 9 SMLOUVY

FORMULÁŘE PŘÍLOHA 9 SMLOUVY PŘÍLOHA 9 FORMULÁŘE SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem Testovací Carrier IP DSL CA Olšanská 2681/6 130 00

Více

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií GOOGLE Nejpoužívanější vyhledávač na světě Googol je matematický termín pro číslo 1 se 100 nulami Zakladatelé

Více

Online komunikace a videokonference. Břetislav Regner regner@ics.muni.cz

Online komunikace a videokonference. Břetislav Regner regner@ics.muni.cz Online komunikace a videokonference Břetislav Regner regner@ics.muni.cz HW videokonferenční zařízení Výhody Používají standardy pro komunikaci (H.323, SIP) Mohou komunikovat zařízení různých výrobců Může

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. test pro zopakování a ověření znalostí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. test pro zopakování a ověření znalostí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více