Osnovapřednášky. Internetovétechnologie. HistorieInternetu. OblastipůsobnostiInternetu. InformatikaproekonomyI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovapřednášky. Internetovétechnologie. HistorieInternetu. OblastipůsobnostiInternetu. InformatikaproekonomyI"

Transkript

1 Osnovapřednášky 2/56 Internetovétechnologie InformatikaproekonomyI Ing.PavelHaluza ústavinformatiky PEFMZLUvBrně historieasoučasnost bezpečnost způsobypřipojení výměnadatainformací komunikace vyhledávánínainternetu doplňkyvprohlížeči děleníe-technologií základnítypymodelovýchvztahů elektronickéobchodováníabankovnictví elektronickévzdělávání HistorieInternetu 3/56 OblastipůsobnostiInternetu 4/ síťarpanet(usa) 1973 připojenaevropa(norsko) 1987 pojem Internet,27000počítačů 1992 připojenočeskoslovensko(čvut) 1994 komercializaceinternetu(pizzahut) 1995 Amazon,e-Bay miliónů uživatelů,seznam 1998 Google,PayPal miliónů uživatelů miliónů uživatelů miliónů uživatelů 2006 vícenežmiliardauživatelů 70.léta20.století pouzevojenskýsektor,zajištění obranyusa 80.léta20.století přechodzvojenskéhosektorudo akademického,zajištěníkomunikacevnekomerčnísféře 90.léta20.století přechodzesektoruakademického dokomerčníhoa postupně dovšech oblastí lidských činností PrudkýrozvojICT,požadavkyna kvalitu služeb azabezpečenípřenášenýchinformací

2 SoučasnostInternetu 5/56 Některémylnépředstavy 6/56 VeřejnásíťtypuWAN,nemávlastníka Infrastrukturajeprovozovánanakomerčníbázi (ISP InternetServiceProvider) Rizikoomezenísoukromí Zázemíprokriminálníanelegálníaktivitypodrouškou zdánlivéanonymity Prohlubovánírozdílumezitechnologickyvyspělým atechnologickyzaostalýmsvětem Prvníorganizací,zajišťující správuna celém území republiky,bylosdruženícesnet(českáakademickásíť, původně FESNET nebotéžfernet,dnes takéisp) Internetjenáhradazavšechnadosavadní komunikačnímédia médiavždybyla,jsouabudou,internetjejendoplňuje CojepublikovánonaInternetu,jepravda informacepublikujílidé,nenízaručenapravost akvalifikace,nutnostověřovat CojekdispozicinaInternetu,jezdarma přístupkinternetuněcostojí,aťužpřímo,nebonepřímo Cojsemnenašeljinde,naInternetunajdu žádnývyhledávačnedokáženajítúplněvšechno 7/56 Zásadyprotvorbuhesel 8/56 Problematikabezpečnosti hardwarová zámky,mříže,fyzickýpřístup softwarová firewall,antivirovéprogramy práva povolenípřístupu Chováníuživatelů spouštěníprogramů,prohlížení odkazů,uvádění informací,volbahesel Potřebaidentifikaceaautorizaceuživatelů přihlašovánípodjménemaheslem Heslo umožňuje přístup musí sechránit Správnézacházenísheslem občassemázměnit jepotřebasijejzapamatovat,nezapisovat nemábýtsnadnouhodnutelné Správně dostatečnědlouhé(min.8znaků) písmena,čísliceadalšíznaky neexistujícíslovo( zkratka ) Špatně existujícíslovo slovovztahujícísekuživateli jenpísmena krátkáslova milacek lenicka alik sparta brno ahoj Nsmps,korA KdDoMu? Naposledysemanželskýpárshodne,kdyžobařeknouAno.

3 Poskytovateléinternetovéhopřipojení ainternetovýchslužeb 9/56 kinternetu technologie poslednímíle 10/56 ISP(InternetServiceProvider) Vytáčenépřipojení(dial-up) úzkopásmové GarancefyzickéhopřipojenídoinfrastrukturyInternetu přespronajaténebovytáčenéspoje Poskytnutímail serveruvčetněpaměťovéhoprostorupro poštovníschránku Poskytnutíwebsitu paměťovéhoprostoruprouložení webovýchstránekuživatele Poskytnutíwebovéhoserveru zajištěnípřístupuvšech ostatníchuživatelůinternetukdomovskýmstránkám klientů Permanentníširokopásmovépřipojení dva komunikačníkanályzpravidlasrůznoupřenosovou kapacitou(uplink, downlink) Typypřístupovýchtechnologií bezdrátová FWA(FixedWireless Access) svyužitímúčastnickételefonnísmyčky ISDN,ADSL (AsynchronousDigitalSubscriberLine) svyužitímkabelunarozvodkabelovétv CATV přesoptickésystémy vysokorychlostnísvětelnékabely prostřednictvímmobilnísítě Technologiemobilníchsítí 11/56 12/56 HSCSD(HighSpeedCircuitSwitchedData) O 2 GPRS(GeneralPacketRadioService) Vodafone,T-Mobile,O 2 EDGE(Enhanced Data Rates forglobal Evolution) T-Mobile,O 2,Vodafone UMTS(UniversalMobileTelecommunicationSystem) T-Mobile4G,EurotelWebVideo DMA(CodeDivisionMultiplyAccess) EurotelDataExpress(síťT!P) přenossouborů vzdálenýpřístup WWW elektronickápošta diskusnísystémy IRC,ICQ,Jabber IPtelefonie videokonference

4 PřenossouborůpoInternetu(FTP) 13/56 Vzdálenérelace TELNET 14/56 Autorizovanýpřístup do souborovéhosystému hostitelskéhouzlu Informaceoobsahu souborovéhosystému Obousměrnýnešifrovanýpřenossouborůmeziklientem aserverem Modifikacestrukturysouborovéhosystémuhostitelského uzlu(vymazání,vytváření,změnajmen,modifikace obsahusouborůaadresářů) AnonymníFTPservery veřejnýpřístup, kdispozici volněšiřitelnéprogramy,nejrůznějšíobrazovýmateriál, manuály,obsahyčasopisů apod. Základní internetovýprotokol,vytvářejícízuživatelova počítačevzdálenýterminálhostitelskéhoserveru Principklient server klientempcnastraněuživatele, serveremstroj,naněmžmáuživatelzřízenúčet Uživatelpřespříkazovouřádkumůžeovládatprogramové vybavenívzdálenéhoserveru Nebezpečíodposlechuuživatelskéhojménaaheslaběhem přihlašování Vzdálenérelace SSH 15/56 WWW WorldWideWeb(ster) 16/56 ProtokolSSH(SecureShell)podporujevytvoření vzdáleného terminálu a přenosu souborů v zabezpečeném prostředí(šifrovánípřenášenýchdat) Implementace pod OS Windows TerraTerm,PuTTy, WinSCP ImplementacepodOStřídyUnix ssh,scp Některéhostitelskéserverypodporujípouzetento bezpečnýzpůsobrelacísuživateli Systéminternetovýchserverů,kteréuchovávají hypertextovédokumentyadalšízdrojeaumožňujíknim přístup DistribuovanýsystémpodporovanýprotokolemHTTP (HyperTextTransferProtocol) Hypertext=způsoborganizaceinformačníjednotky nelineární dokument,obsahující odkazyna další související informačníjednotky naprincipuklient server

5 Internet WWW 17/56 Základnípojmy 18/56 Nejsousynonyma,přestožesetakpoužívají Internet celosvětovásíťovástrukturapočítačů uzpůsobených k vzájemnému přenosu dat a tudíž kvýměněinformací WWW podsystéminternetu,soustavadokumentů navzájempropojených odkazya spolupracujících pomocí protokoluhttp InternetexistujenezávislenaWWW,aleWWWbybez Internetuexistovatnemohlo VznikWWWvroce1989jakoprostředekkomunikace meziodlehlými pracovišti(timberners-lee,cern) WWWsystémjetvořenwebovýmistránkami Populární díky jednoduchosti jazyka HTML Klient prohlížeč,vytváříuživatelsképrostředípro zobrazeníwebovýchdokumentů,zajišťujeknim interaktivnípřístup Server vsouladusprotokolemhttpposílákopie souborůklientovi dle jehopožadavků Démon program,který neustále běží na serveru a očekává výzvy,při zachycení spustí obsluhu Protokol definuje scénářkomunikacemeziklientem aserverem,stanovujepořadípředáváníotázek aodpovědí,realizaceprostřednictvímportu Port identifikaceslužbyveforměčísla, kteréklient posílá serveru přizahájení komunikace(například služba HTTPběžínaportu80) Webovýklientaserver 19/56 ProtokolHTTP 20/56 Vroce1993vzniklprvnígrafickýprohlížečMosaic Vsoučasnostipestránabídkawebovýchprohlížečů Nejpopulárnějšíwebovéprohlížeče MozillaFirefox Opera Safari WindowsInternetExplorer Nejznámějšíwebovéservery Apache prooperačnísystémytřídyunix InternetInformationServer prowindows LotusDomino komerční,proplatformyibm NestcapeEnterprise,FastTrack komerční Netware komerčnísystémfirmynovell Sloužípropřenosobjektůlibovolnéhotypu(stránky, obrázky,videa,zvuky,...)meziwebovýmserverem aprohlížečem(klientem) Základní model:navázání spojení zaslání požadavku zaslání odpovědi uzavřeníspojení Protokoljebezstavový server nemá stálé spojení s klienty a nemůže je protojednoznačně identifikovat Velkékomplikaceprowebovéaplikace,kterévyžadují stavovouinformaci(nákupní košíkvel.obchodu) ŘešenímjepřenášeníúdajůvURLaveskrytýchpolích formuláře HTTPS(HTTPSecure) šifrovanákomunikace

6 StavovékódyHTTP 21/56 Volnýpřekladněkterýchkódů:-) 22/56 1xx informační,požadavekbylobdržen 2xx úspěšnéprovedenípožadavku 3xx požadavekpřesměrován 4xx nesplnění požadavku,chyba na straně klienta,byl položenchybný dotazneboklient nemá oprávnění získat dokumentpožadovanývdotazu 5xx nesplnění požadavku,chyba na straně serveru, nelzeobsloužitpožadavek 400BadRequest Aspoňdoneskytku,kdyžněcochceš 401Unauthorized Vdaná PaymentRequired Večeřepřisvíčkách 403Forbidden Dášturukupryč! 404NotFound Šlajsemvenskámoškama 407ProxyAuth.Required Musímsezeptatmámy 408RequestTimeout Víš,jakdlouhojsinezavolal? 409Conflict Acojetohlezaženskou? 410DocumentRemoved Taktobude rozvod 500InternalServerError Mámsvédny 503ServiceUnavailable Bolíměhlava 504GatewayTimeout Atojakomělobýtvšechno? Elektronickápošta 23/56 Logickémodulyelektronicképošty 24/56 NejstaršíanejpoužívanějšíslužbaInternetu Počátkysahajído70.let20.století(Unix) Původnějenprovýměnutextovýchzpráv( plaintext ) Vsoučasnostirozšířenáomožnostidalšíchfunkcí přenášenísouborůvšechformátůvpříloze zabezpečeníobsahuzprávšifrováním digitálnípodpis Využitíprotokoluaplikační vrstvymodelu ISO/OSI SMTP(Simpl TransferProtocol) MailTransferAgent(MTA) přenospoštymeziservery Českápošta MailDeliveryAgent(MDA) uloženízprávydomailboxuuživatele poštovnídoručovatelka MailRetrievalAgent(MRA) přístupdouživatelskéschránky klíčkotevřeníschránky MailUserAgent(MUA) uživatelskérozhraní designpoštovníschránky

7 Struktura u 25/56 Struktura u 26/56 Hlavičky nestrukturované(pouzepročlověka) strukturované(zpracovávápočítač) From:odesilateldopisu Sender:skutečnýodesilatel(sekretářkajménemšéfa) To:adresátidopisu Cc:kopiezprávy(carboncopy) Bcc:slepákopie(blindcarboncopy) Reply-To:adresaproodpověď Content-Type:typobsahuzprávy(MIME) Received:záznampřidanýpřikaždémzpracováníběhem přenosu Prázdnýřádek Tělozprávy vlastnídopis všeodprvníhoprázdnéhořádkudále běhemtransportusetatočástneanalyzuje event.analýzaantispamovoukontrolou Přílohy každápřílohajeurčenatypemobsahu(content-type) typobsahuurčujezpůsobzpracování příklady:text/plain,text/html,image/jpeg,image/png, application/msword,application/excel Bezpečnýadůvěryhodný 27/56 Konferenceaon-linekomunikace 28/56 Proobchodníčiúředníúčelypoužívatfiremní ovouadresu Prosoukroméúčelypoužívatadresu obdrženouod poskytovateleinternetu Přivyplňováníformulářůnakomerčníchwebových stránkách,prácivinternetovékavárněnebo komunikacisnedůvěryhodnýmiosobamipoužívat fre ovouadresu Poštovnídiskusníkonference mailing lists Internetovýdiskusní systémusenet(netnews) podporaprotokolunntp,velkémnožstvímoderovaných i nemoderovanýchdiskusních skupin, možnostpřipojení přeswwwprohlížečsurlnews://newsserver Diskusní systémirc(internetrelaychat) řídí určitý početkomunikačníchkanálů, vnichžprobíhákonverzace nadanétéma,tématajsourůznorodáajejichvelkýpočet DiskusnísystémICQ( ISeekYou ) interaktivní komunikacemeziuživateliinternetuprostřednictvím textovýchzprávnebomultimediálně možnostpřenosu souborů,hraní her,zasílání internetovýchpohlednic apod.

8 LicenčnípodmínkyužíváníICQ 29/56 ICQ,WLM,Jabber 30/56 Při instalaci dává uživatel souhlas s podmínkami v češtině Úplnáverzevangličtině:http://www.icq.com/legal/ Výtahperličekzlicenčníchpodmínek: uživateléicqnesmějíbýtmladší13let nesmísepoužívat/vytvářetžádnýjinýnežoficiálníklient nesmísezoficiálníaplikaceodstraňovatreklamy protokolmůžebýtkdykoliupraven,síťmůžebýtkdykoli zastavenabezjakéhokolipředchozíhovarování použitíjenprosoukroméúčely(nefiremníkomunikace) cokolijeodeslánodosítěicq,stávásemajetkemaol zachybuvpřekladupodmínekneneseaolodpovědnost ICQsicenesledujedatauživatelů,alemáprávojeprodat připorušenípodmínekjeuživatelpovinendostavitse osobněkpřípadnémusoudnímujednánídousa Povstupní registracijekaždémuuživatelipřidělenouin (UserIdentification Number) KlientskéaplikaceICQjsouvolněšiřitelné,mají příjemnáuživatelskározhraní,alezacenureklamy ICQClassic( ),ICQPro(2003) ICQLite(2003 ),nyníicq6,icq6atlas Alternativníklienti jejichpoužíváníjenelegální Kopete,Licq,Miranda,QIP,SIM,Trillian,... WindowsLiveMessenger dřívemsnmessenger, možnostkomunikaceseskupinamisvíceuživateli Jabber otevřenýkomunikačníprotokol 70000registrací,14000aktivníchuživatelů 5000uživatelůon-line(duben2007) IPtelefonie 31/56 Videokonference 32/56 VoIP(VoiceoverInternetProtocol) Přenoshlasového(telefonního)signálu prostřednictvím počítačovésítě Příkladyklientskýchaplikací Skype VoIPDiscount VoIPBuster Kapanga Gizmo Dialpad Jajah Softphone.cz Nejpokročilejšíformydvoustrannéneboskupinové komunikacenainternetu Založenynapřenosechaudiaavidea Technickynáročnýproces,vytvářejícíkomplexníprostředí prodistribuovanoutýmovouspolupráci Méněnáročnájejednosměrnárelace,kdyuzeljepouze jeden a všichni účastníci multimediální data pouze přijímají využitízejménaprodistanční výuku (e-learning)

9 VyhledávacíslužbynaInternetu 33/56 VyhledávacíslužbynaInternetu 34/56 Vyhledávacístroje(searchengines) srovnáníobsahudokumentuslogickoukombinací klíčovýchslov,kterouzadáváklientdovstupního formulářevyhledávacíslužby velkémnožstvívýsledků,znichžmnohénemusejíbýt relevantní Katalogsubjektů(subjectcatalog) významověstrukturovanédatabáze méněvýsledků,alevětšinajerelevantní Většina vyhledávacích služeb kombinuje katalogové prohledáváníavyhledávacístroj Rozšířenémožnostivyhledávání jazykstránky formátsouboru(pdf,doc,xlsapod.) datumaktualizace místovýskytuslovanastránce(název,text,urlapod.) doména(mendelu.cz) automatickéskloňováníačasováníhledanýchslov Jakpracujevyhledávač 35/56 VyhledávacíslužbynaInternetu 36/56 Prohledáváníwebovýchstránek vyhledávacíroboti nalezenístránky navštívenívšechuvedenýchodkazů Indexování potřebarychléhoaefektivníhovyhledávání výpočetužitnéhodnoty(relevance)různýmialgoritmy váhaslov,atraktivitastránky,serióznost,sponzorované odkazy,technickákvalita,dodržovánístandardů,... SEO(SearchEngineOptimalization) Vyhledávání prohledáváníindexovanédatabáze výsledkemjeodkaz,titulekaokolínalezenýchslov Seznam Centrum Atlas Jyxo Morfeo Alenka Google Infoseek Excite AltaVista Yahoo! Lycos

10 Jaksprávněvyhledávat 37/56 Jaksprávněvyhledávat 38/56 Vyhledávánífiremneboinstitucí nejdřívezkusitzadatadresuwww.firma.cz Nezadávatpřílišobecnétermíny výsledkemmůžebýtspoustaadres,kteréjetřebadále ručnětřídit,lepšíjepoužítkonkrétnítermíny Nepoužívatvíceslovnáspojení vyhledávačnalezneodkazykekaždéčástisamostatně, lzevyřešituvozovkami( ŠpindlerůvMlýn ) Používatlogickéspojky AND,OR,NOT včeskýchvyhledávačícha,nebo,ne Používatmaskymístoněkterýchpísmen poč*vyhledávšechaslovazačínajícířetězcempoč Zaznamenávatsizajímavéadresy ukládatdo Oblíbenýchpoložek (Bookmarks) lzeseknimsnadnovpřípaděpotřebyvrátit Vpřípaděneúspěchuzkusitjinývyhledávač neexistujekompletníseznamvšechstránek žádnávyhledávacíslužbanenídokonalá lzevyužítvyhledávacícentrálywww.alenka.cz GoogleScholar snadnévyhledáváníakademickýchprací Wikipedia 39/56 Uživatelivytvářenéstránky 40/56 Internetováencyklopedie VytvářenáaspravovanáuživateliInternetu Tvorbaiprohlíženíjezcelazdarma Článkyvrůznýchjazycích,vzájemněprovázányodkazy Klikatelnéodkazynajinéčlánkyiexternízdroje Stejněkvalitní zdrojjakoencyclopædiabritannica největšítištěnáencyklopedienasvětě prvnívydání vEdinburgu(3svazky) vsoučasnosti32svazků od90.let20.stoletívycházínacd zdrojproanglickouwikipedii Blogy nainternetumůžebýtkaždýnovinářem úžasnýzdrojinformací informacejsouneověřitelnéanedůvěryhodné Internetovékomunity Chatyaseznamky YouTube

11 Internetovémapy 41/56 42/56 Častojakosoučástvyhledávačů Provázanostsdatabázífirem Vyhledávání vmapách GoogleEarth virtuálníglóbus umožňujeprohlížetzemijakozesatelitu 3Dmodely větších měst fotografiezrůznýchmíst Zásuvnýmodul(plugin,plug-in) software,kterýnepracujesamostatně,alejakodoplňkový moduljinéaplikace rozšiřujefunkčnostaplikace DoplňkyproprohlížečMozillaFirefox nástroje správcedoplňků získatnovédoplňky přehledněuspořádánodojednotlivýchkategorií dostupnétakénahttp://addons.mozilla.org Užitečnépluginy 43/56 44/56 AdblockPlus blokováníreklamníchbannerů All-in-OneSidebar postrannílištyjakovopeře DownloadStatusbar efektivnísprávastahování DownThemAll! hromadné stahování souborů EditCSS on-lineeditorkaskádovýchstylů Fasterfox urychlení stahování a zobrazování stránek Flashblock blokováníflashovýchanimací Forecastfox předpověďpočasí zceléhosvěta FoxmarksBookmarkSynchronizer přenoszáložek NoScript blokovánínebezpečnýchskriptů SubmitToTab odeslání s výsledkem vnovémpanelu UndoClosedTabsButton naposledyzavřenýpanel VideoDownloadHelper efektivnější stahování videa Elektronicképodnikání(e-business) způsob podnikání využívající technologie Internetu jak voblasti řízení podniku, takv oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb, spolupráces partnerskýmipodniky,poskytováníslužeb zákazníkům apod. Elektronickéobchodování(e-commerce) prodej anákupzbožíaslužebprováděnýnazákladě elektronickýchtechnologiívrámciinternetovéhosystému WWW,přímýobchodněkdynazýváne-tailingnebo e-retail (e-learning) realizace vyučovacíhoprocesunabáziinterakcestudentaaučitele prostřednictvímelektronickéhomédia

12 45/56 46/56 Elektronickébankovnictví(e-banking) Telebanking, Phonebanking,Homebanking, GSMbanking, Internet banking Elektronickýmarketing(e-marketing) souhrnaktivit realizovanýchprostřednictvíminternetu,kterésměřují kurčenýmcílůmzvýšenínávštěvnosti,prodeje,zvýšení podvědomí označceči adresewebu apod. Elektronickáveřejnáspráva(e-government) transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocíictscílemoptimalizovatinterníprocesy B2B(Business-to-Business) naoboukoncíchjsouobchodnípartneři,kteříspodporou ITprovádějímezipodnikovéobchodnítransakce typickyelektronickávýměnadat(objednávky,faktury) B2C(Business-to-Consumer) jednoustranoujeobchodník,druhoukoncovýzákazník typickyinternetovéobchodysmožnostíplatbyon-line obvyklelevnějšínežv kamennýchobchodech (elektronika,knížky,cd,zájezdyapod.) B2E(Business-to-Employee) vztahyakomunikacepodnikusjehozaměstnanci zlepšováníinformovanostiaznalostízaměstnanců zvyšováníproduktivitypráce 47/56 48/56 B2G(Business-to-Government) vztahyakomunikacepodnikůsúřadyastátnísprávou typickypodávánídaňovýchpřiznánísvyužitím digitálníhopodpisu B2A(Business-to-Administration) vztahyakomunikacepodnikůsúřadyaorgánymístní samosprávy B2Gvužšímpojetí B2R(Business-to-Reseller) vztahyakomunikacemezipodnikemajehoobchodními zástupci vzájemnávýměnastrukturovanýchdat,extranety C2C(Consumer-to-Consumer) vztahyakomunikacemezidvěmakoncovýmizákazníky většinoubezpříméúčastiobchodníka typickyinzerce,bazary,aukčníservery C2B(Consumer-to-Business) spotřebitelésiurčujípodmínkyprodeje Priceline.com C2G(Consumer-to-Government) C2A(Consumer-to-Administration) G2B(Government-to-Business) G2C(Government-to-Consumer) G2G(Government-to-Government)

13 Trendyvoblasti elektronickéhoobchodování Elektronické obchodování jeještě stále ve vývoji,ale růst obchodů prostřednictvím Internetuneustále roste Problémynamezinárodnímtrhu odlišnéprávní adaňovésystémyjednotlivýchzemí NejvětšírozšířeníelektronickéhoobchoduvUSA azápadníevropě Potenciálrůstupředevšímvestátechstředníavýchodní EvropyavAsii Rozvojielektronickéhoobchodovánínapomáhározšiřování dostupnosti Internetu 49/56 SituacevČR Nízkámíravyužíváníelektronickéhoobchodování Nízkápočítačovágramotnostzejménastaršíchobyvatel Špatnáazaostávajícílegislativa Neexistencetradicevelektronickémobchodování Nedůvěraspotřebitelůvelektronickýobchod Nedůvěravbezpečnostplatby(málovyužívanéplacení kartounebogsmbanking) 50/56 Elektronickébankovnictví 51/56 Typyelektronickéhobankovnictví 52/56 Efektivní nástrojproovládání bankovního účtu sneomezenýmpřístupem365dnívrocea24hodindenně Různénázvy přímébankovnictví,on-line bankovnictví, directbanking apod. Vlastnostie-bankingu používáse elektronickákomunikačnícesta klientjejednoznačněidenfitikovatelný,provádíse autorizace Internetbanking přístup odkudkoli,není třeba speciálnísw,autorizacejménemaheslem, příp.certifikátem,vazbanakonkrétníprohlížeč(ie) Homebanking přístup zjednohopočítače scertifikátem,rychláabezpečnákomunikace,možnost propojenísekonomickýmaúčetnímsystémemfirmy Phonebanking hlasová služba(call centrumnebo automat),různáčasovádostupnost, dnes na ústupu GSMbanking zasílání speciálních šifrovanýchsms zpráv,platbybance i operátorovi WAPbanking přístup kbankovnímusystému zmobilníhotelefonupodprotokolemwap PlatbyzazbožínaInternetu platební karty

14 53/56 Hlavníprvkye-learningu 54/56 Výukasvyužitímelektronickýchvýukovýchpomůcek (elektronickéknihy,multimediální materiály,elektronické testyapod.)aelektronickékomunikace Elektronickémateriályjsouobvykleorganizoványdo kurzůstematickýmzaměřením Výhodyelektronickéhovzdělávání častáaktualizacestudijníchmateriálů úsporačasu,odpadánutnostdojíždění on-linedostupnost,možnostopakování použitelnostpřirůznéúrovniznalostístudentů zkvalitněnívýuky,novémožnosti možnostvytvořeníkurzu namíru rychlákomunikace Student mělbymítmotivacikestudiu Učitel(tutor) odborníkvdanémoboru zkušenostisdistančnímvzděláváním potřebujeznalostsoftware obvyklevytvářístudijnímateriályatesty Studijnímateriály knihy speciálněprodistančnívzdělávání multimédia text,obrázky,audio,video,animace Technologie přístuppřesweb distribucenacd Instituce,kterákurzpořádá Volitelnépředmětyprozájemce 55/56 NacosemůžetetěšitvIE2 56/56 (R.Malo) Geografickéinformačnísystémy(J.Machalová) Modernípočítačovéaplikace(J.Přichystal) Počítačovágrafika(J.Andrýsková,N.Chalupová) Počítačováhudba(J.Přichystal) UměláinteligenceI(O.Trenz) Zpracovánítextůnapočítači(J.Rybička,J.Přichystal) informačníchsystémů(l.kunderová) Komprimaceašifrování(T.Foltýnek,J.Přichystal) Zpracovánídatpromanažery (J.Rybička,J.Andrýsková,J.Přichystal) Dynamickédokumentyna straněklienta Úvoddoteorieinformace Přenosakódovánídat Komprimaceaarchivacedat Formátyuloženídatvpočítači Souborovéformáty,asociaceakonverze Vyhledávání a nahrazovánív souborech Ochranadat,počítačovákriminalita Databázovésystémy Úvoddoinformačníchsystémů

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Bezpečnost a BigData

Bezpečnost a BigData Aneb co se děje s našimi daty na Internetu Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 23. října 2014 Datový sklad Datový sklad (Data Warehouse) Co

Více

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou T-Mobile Czech Republic a.s. Příručka pro administrátory.doc 1/19 Obsah 1. ADMINISTRACE... 4 2. KONTAKTY... 7 3. OBJEDNÁVÁNÍ NOVÝCH SIM

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více