OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1"

Transkript

1 OBSAH: 1 představení společnosti Certifikace Car position HW koncepce Základní vlastnosti zařízení Periferie Vlastnosti on line řešení a-gprs Způsoby GPRS připojení Fleetware Architektura řešení Fleetware Klient Grafická vizualizace pohybu vozidla Uživatelské oblasti Grafické výstupy Tiskové výstupy Exporty Nastavení a Aliasy Fleetware Server Popis aplikace Databáze Práce s databází RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 1

2 1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Založení firmy v roce 1994 Sídlo v Praze 5, Velká Chuchle Nosná činnost fleetmanagement. Vývoj, inovace a prodej systémového produktu Fleetware. Zákaznické segmenty pro každého máme to pravé. Neměříme zákazníka dle velikosti vozového parku. Vývoj společnosti od původního zaměření orientovaného na radiovou komunikaci a speciální aplikace se těžiště přesunulo na GPS sledování vozidel se specializací na monitorování celých flotil, tehdy vznikl název produktu fleetware. Vlastníme práva na ochranu této známky. Od počátků v roce 1994 jsme se několikanásobně rozrostli. Nyní disponujeme početným týmem vývojářů, programátorů a obchodních zástupců. Celkově se na tomto produktu podílí okolo 30 pracovníků instalovaných jednotek do vozidel včetně realizace lokálních i velmi rozsáhlých dispečerských aplikací. Obrat / 50 mil. Kč 2 CERTIFIKACE 8SD schválení technické způsobilosti pro Car Position RT Homologace E8 pro Car Position RT RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 2

3 3 CAR POSITION HW KONCEPCE Car Position je zařízení nové generace, které integruje satelitní přijímač GPS s GPRS komunikací. Pro přenos dat využívá technologii a-gprs (Advanced GPRS). Car Position umožňuje trvale dohlížet na polohu a stav vozidla. Zásadní výhodou tohoto systému je, že zařízení sdružuje off line a on line funkce do jednoho celku a lze tak variabilně měnit způsoby využití. Standardně se podle nastavených kritérií přenáší informace z Car Position na dispečerské pracoviště v reálném čase. Přenos GPRS může být doplněn nebo dočasně nahrazen SMS zprávami, například při pohybu vozidla mimo signál GPRS nebo v cizině, kde přenos pomocí SMS může být výhodnější. Případně může vozidlo přejít do systému off line a při vjezdu zpět na území ČR je aktivováno spojení GPRS a nashromážděná data jsou okamžitě přenesena do centrály. Samotné zařízení pracuje zcela autonomně a bezobslužně, což se týká i SW řešení. Car Position je produkován v několika variantách: 1. CP Easy určeno pro osobní vozidla a dodávky, nejmenší počet možných periferií (nejméně možností, nejnižší cena). 2. CP RT jak pro osobní, tak nákladní vozidla, možnost připojení průtokoměrů, kapacitní sondy do nádrže a dalších CP RT Expanded rovněž pro všechny typy vozidel a strojů, rozšířená možnost připojení vstupů a dalších periferií (nejvyšší model). 3.1 Základní vlastnosti zařízení - Sledování a ukládání polohy - Komunikace přes GPRS nebo SMS - Archivace všech informací ve vnitřní Flash paměti - Power management řízený podle stavu vozidla - Konfigurovatelné parametry - Dálkový dohled nad správnou funkcí vozidlové jednotky a správa privátní GPRS sítě - Možnost připojení v zadání specifikovaných periferií 3.2 Periferie Na Car Position lze připojit množství periferních zařízení a snímačů, a to zejména pro: - sledování stavů vozidla a nadstavbové technologie (majáky, čerpadla, posypové mechanismy a pod.) - lokální a bezdrátová tlačítka tísně (pro přenos tísňové zprávy se zvláštní prioritou, pilotní projekt u FNKV) - externí teplotní čidla (měření teploty v mrazícím prostoru) - průtokoměr (měření skutečné spotřeby motoru) - odometr (měření skutečné ujeté vzdálenosti) - měření na analogových vstupech (pro připojení lib. analogových senzorů) - akční prvky (optická a zvuková signalizace nebo jiné periferie ovládané výstupy) - Car Ident (snímač identifikačních čipů jednoznačné ID zákazníka) - Car Terminal (klávesnice pro zadávání údajů a snímač identifikačních čipů) - Car PDA (PDA s aplikací pro obousměrnou textovou komunikaci pomocí GPRS textových zpráv) - Car Printer (mobilní tepelní tiskárna pro tisk zpráv od dispečera) - On line vizualizace polohy ve vozidle (díky výstupu NMEA 0183 na sériovém portu) - Data port (sériový port pro datovou výměnu s externím zařízením) RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 3

4 3.3 Vlastnosti on line řešení a-gprs Technologie a-gprs (Advanced GPRS) vychází z vlastností GPRS spojení, avšak povyšuje GPRS přenos dat na vyšší úroveň se zachováním výhodné tarifikace přenosu dat. Hlavní rysy a-gprs (Advanced GPRS): - přenos dat s vyloučením internetu (pro maximální bezpečnost) - paketový přenos mezi libovolnými prvky sítě - trvale sestavené GPRS spojení se všemi prvky sítě - možnost adresného poslání informace včetně funkce potvrzování zpráv - zabezpečení a komprimace dat - možnost mobilního i pevného připojení dispečinku - evidence SIM karet v systému, možnost jejich blokace - dohled nad objemem přenášených dat (v každém okamžiku) - vyloučení možnosti spamů a napadení privátní sítě z cizího zařízení - možnost vzdálené správy a diagnostiky 3.4 Způsoby GPRS připojení Pro komunikační server dispečerské aplikace lze volit mezi mobilním a pevným připojením k GPRS síti operátora. Mobilní připojení pomocí komunikační soupravy se využívá pro komunikaci se skupinou do 50 vozidel, pro větší počet obsluhovaných vozidel je výhodnější pevné připojení (např. One Port od společnosti Eurotel Praha). Při použití pevného připojení se instaluje CGU server. Car Position RT (real-time) vozidlová jednotka RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 4

5 4 FLEETWARE Aplikace Fleetware umožňuje: - Off-Line sledování vyčítat, mazat a zobrazovat data z paměťové jednotky Portable, která byla pořízena zařízením GPS Recorder - On-Line sledování - sledovat aktuální polohu vozového parku, či jiných pohyblivých objektů pomocí zařízení pro On-Line sledování objektů ( Benefon, T-mobile Locator, GPS Recorder PRM) - Real-Time sledování automaticky přijímat a vizualizovat kompletní telematická data s vysokou četností poloh v reálném čase a sledovat aktuální polohu všech vozidel současně nad kvalitním mapovým podkladem (HW Car Position) - udržovat přehlednou databázi objektů, vozidel a jejich jízd, včetně dělení vozidel (objektů) do skupin a přiřazování vlastností objektům i celým skupinám - vytvářet profily jednotlivých uživatelů, včetně definice jejich přístupových práv - konfigurovat parametry jednotky Portable (GPS Recorder) - importovat data z programu Fleetware Reader (GPS Recorder) - zobrazovat přehled aktivací jednotky Portable (aktivací je rozuměno zapojení jednotky Portable do jednotky Docking GPS Recorderu) - prezentovat průběh jízdy vozidla nad kvalitními mapovými podklady různých měřítek v rámci ČR, SR i celé Evropy - práci v multijazykovém prostředí (český, anglický a slovenský jazyk) - bohaté možnosti filtrace záznamů podle zvolených kritérií a logických spojení mezi těmito kritérii - zobrazovat statistické údaje k jednotlivým jízdám, včetně profilu rychlosti - zaznamenávat, přenášet, ukládat a přehledně zobrazovat kompletní telematické údaje z vozidla, např. aktivovaná zařízení ve vozidle nebo počet otevřených dveří, atd. - identifikovat aktuálně přihlášeného řidiče - přenášet alarmové stavy z vozidla pomocí 4-taktní potvrzované komunikace - dálkově ovládat zařízení ve vozidle - dálkově dozorovat osamělé pracovníky v reálném čase (tzv. funkce mrtvého muže) - pracovat s daty na více pracovištích současně v rámci počítačové sítě, technologie Klient Server - ukládání dat do spolehlivé a robustní databáze MS SQL (MSDE) - vytvářet bohatou škálu sestav jízd s použitím databáze měst a obcí ČR s celkovými a denními součty s rozsáhlými možnostmi úprav tiskového výstupu (vzdálenosti, spotřeby, doby jízdy a stání, atd.) - vytvářet statistiky jízd pro tisk sofistikovaných, uživatelsky definovaných výstupů - editovat vlastní uživatelské oblasti - zpracovávat data ze snímače ujeté vzdálenosti a snímače průtoku paliva - zpracovávat data z vozidlové klávesnice (Car Terminal), včetně zadávání PHM, stavů tachometrů a uživatelsky definovaných vstupů - vytvářet Knihu jízd, respektující skutečný stav tachometru - poskytnout interface pro propojení s podnikovými IS Rozsah funkcí se může lišit podle aktuálního výkonu aplikace (uživatelská licence) a instalovaného HW. Výrobce si vyhrazuje právo měnit rozsah funkcí aplikace. RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 5

6 Software - Aplikace FleetMaps - Moduly zařízení - Modul sestav - Modul Sledování komunikace - Konfigurační modul Fleetware klient - Vizualizace nad mapou - RealTime - OffLine - Sestavy - Kniha jízd - Dodržení trasy - Alarmy - Exporty Fleetware Server Mapový server geocoding, reverzní geocoding komunikační moduly, vyhodnocování dodržení trasy, DB MS SQL konfigurační konzole GPRS router Hardware Vozidlová jednotka Bezdrátový přenos dat OnLine kompletní přenos dat v reálném čase Data pro online i offline nejsou duplikována, plně automatický provoz, odolnost proti výpadkům. Příslušenství Vozidlová klávesnice pro zadávání údajů k jízdám Identifikace řidičů Telematika z vozidla, snímání provozních stavů vozidla (otevřené dveře, teplota v chladícím boxu, aktivace majáčku,..) Dálkové ovládání zařízení ve vozidle Bezpečnostní funkce Řešení pro sledování zakázek a stazek PHM Fleetware 6 PLUS architektura a možnosti použití (rozsah systému je dán konkrétní implementací) 4.1 Architektura řešení Fleetware se skládá ze serverové a klientské části. Pro aplikace menšího rozsahu lze obě části instalovat na jeden stroj (verze OnePC), pro aplikace středního a velkého rozsahu (Fleetware Professional a Enterprise) se instalují odděleně. Verze Fleetware OnePC zahrnuje funkčnost obou popisovaných aplikací RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 6

7 Fleetware Klient a Fleetware server s tím, že má jistá omezení, vyplývající z instalace na jeden stroj (verze OnePC především není síťová, nelze ji rozšířit o další pracoviště, omezený počet uživatel. oblastí). 4.2 Fleetware Klient Klientskou část aplikace tvoří modul Fleetware integrovaný do mapového SW NaviGate. Hlavní funkce dostupné z Fleetware Klienta jsou: - Grafická vizualizace pohybu vozidla - Uživatelské oblasti - Grafické výstupy - Tiskové výstupy - Nastavení a Aliasy Grafická vizualizace pohybu vozidla Vizualizace je integrovaná do mapového SW NaviGate a využívá tak všech možností tohoto prostředí. Po výběru vozidla/ skupiny vozidel jsou k dispozici on line následující informace: - poloha a stav vozidla v reálném čase - využití vozidla v rámci zvoleného měsíce - u ukončených jízd - chronologický seznam jízd a událostí - časová osa se zobrazením využití vozidla a s grafem rychlosti - detaily k záznamu (čas, pozice, lokalita, rychlost atd.) - detaily ke zvolené jízdě (časy, délky, lokality. max. a průměrná rychlost, řidič, atd.) Interaktivním způsobem lze přecházet přes jednotlivé jízdy nebo si průběh jízdy přehrávat nad mapou. Výhoda: Grafická vizualizace probíhá ve špičkovém mapovém prohlížeči. Díky tomu lze realizovat funkce, které zvyšují uživatelský komfort. Ergonomie a funkčnost je průběžně vylepšována na základě námětů uživatelů. V rámci standardní technické podpory je umožněna aktualizace z internetu (Fleetware Update), která je poskytována zdarma v rámci jednoho roku po zakoupení systému. Důležitou roli v interpretaci data hrají lokační databáze (BDB). Každé pozici je z této databáze přiřazena textová informace. Rozpětí těchto databází je široké, od identifikace státu, přes hranice měst, částí měst a čtvrtí až po uliční síť. Hustota a výběr těchto databází závisí na potřebě uživatele; databáze lze do aplikace kdykoliv doplnit, což se okamžitě projeví v modulu Fleetware. Na mnoha místech aplikace lze využít filtr na textovou informaci z lokační databáze Uživatelské oblasti Většina uživatelů uvítá možnost vytvářet si nad mapou vlastí objekty uživatelské oblasti. Tyto oblasti mohou mít libovolný tvar, název, barvu a průhlednost a lze je řadit do skupin. Dokonce se oblasti mohou libovolně překrývat. Při pohybu vozidla v prostoru těchto uživatelských oblastí se jejich název přidává k textovému popisu z lokačních databází. Uživatelé si tak sami mohou označit místa, která mají vozidla navštívit (zákazníci, sklady, prodejny, regiony působnosti apod). Na mnoha místech aplikace lze využít filtr na textovou informaci z uživatelských oblastí. Výhoda: Uživatelské oblasti lze snadno vytvářet současně s kontrolou jízd vozidla nad mapou. Filtrování podle konkrétních oblastí nebo skupin oblastí je velmi silný nástroj Grafické výstupy Mezi grafické výstupy, které lze aplikovat jak na jednotlivé vozidlo, tak na skupinu vozidel, můžeme zařadit: - zobrazení všech jízd za zvolené časové období RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 7

8 - zobrazení všech stání za zvolené časové období Pro tyto výstupy platí bohaté možnosti filtrů, které obsahují většinu myslitelných možností. Kromě jiných lze využít Uživatelské oblasti i skupiny uživatelských oblastí. Výhoda: Grafické výstupy ve spojení s filtry umožní účinnou selekci dat a zpravidla vedou k citelnému snížení nákladů na provoz vozidel Tiskové výstupy Tiskové výstupy představují nejběžnější formu reportů z aplikace. Lze je nastavit od komprimovaných (s denním přehledem na několik řádků), přes standardní (na úrovni podrobnější Knihy jízd) až po detailní (s výpisem průběhu jízdy, např. formou posloupnosti měst či ulic v průběhu jízdy). K tomu se zpravidla v sestavách objevují informace o maximálních rychlostech, době stání před jízdou apod. Tiskové výstupy jsou optimalizovány buď pro zobrazení jízd, nebo naopak pro zobrazení jednotlivých stání. Tyto výstupy lze generovat buď pro jednotlivé vozidlo nebo rovnou pro skupiny vozidel. Tiskové výstupy stání jsou obzvláště oblíbené u aplikací, kde se posuzuje nejen místo stání, ale i jeho délka, četnost apod. a současně se vozidlo pohybuje (resp. mělo by se pohybovat) po předem definovaných destinacích. Tedy typicky pro kontrolu obchodních zástupců, dealerů, zásobování a podobných skupin uživatelů. Výhoda: Tiskové sestavy pokrývají široké spektrum požadavků na textové výstupy z aplikace Exporty V závislosti na rozsahu aplikace lze provozovat modul Fleetware Interface, který zajistí přenos dat do jiné aplikace. Zpravidla se jedná o přenosy dat do podnikových informačních systémů. Převádí se pouze vybraný rozsah dat podle definované syntaxe. Výhoda: Export lze použít i v případě, že požadavky na analýzu dat jsou velmi specifické a jejich algoritmy si zákazník z různých důvodů nepřeje zveřejňovat Nastavení a Aliasy Tato část aplikace umožňuje všechna zařízení, používané čipy pro identifikaci řidičů, statusové zprávy a mnoho dalších informací pojmenovat pomocí aliasů. To je důležité pro přehlednost při zpracování a analýze dat. U klíčových pojmenování se zadávají časové platnosti, díky kterým lze řešit situace při přemontáži zařízení do jiného vozidla, předání čipu jinému pracovníkovi, při ztrátě čipu apod. Výhoda: V praxi vždy nastává určitá fluktuace zařízení, vozidel, lidí. Fleetware má tyto stavy pečlivě ošetřeny a umožňuje tak přehledně respektovat tuto realitu. RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 8

9 Sestava stání tisková a grafická verze RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 9

10 4.3 Fleetware Server Popis aplikace Fleetware server je aplikace, která zajišťuje vzájemnou činnost všech dalších aplikací (databáze SQL, Fleetware Klient, Knihy jízd Fleetware) a kontroluje jejich přístupy v rámci výkonu aplikace. Instalace se provádí buď na server (spolu nebo odděleně s databází) nebo na samostatný stroj, který je v rámci možností trvale v provozu Databáze Pro chod aplikace se využívá databázový stroj MS SQL 2000, který lze sdílet s jinými aplikacemi. Často lze tedy využít existující instalaci databázového stroje. V případě, že jsou menší nároky na databázi, lze provozovat odlehčenou verzi MSDE (Microsoft SQL desktop engine). Výhoda: Použití MS SQL databáze je zárukou vysokého výkonu a spolehlivého uložení dat Práce s databází Pomocí nástrojů integrovaných do Fleetware serveru lze snadno provádět zálohy a archivace databáze. Zálohy se využívají pro vytvoření záložní kopie databáze (z bezpečnostních důvodů), archivace se provádí pro zmenšení objemu pracovní databáze. Díky tomu lze dlouhodobě provozovat odlehčenou verzi MSDE, která má limit na objem databáze. Pravidelnou archivací se udržuje velikost databáze ve vymezeném rozsahu. Výhoda: Aplikace má vlastní uživatelsky přátelské funkce pro práci s databází. RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5 - Velká Chuchle strana 10

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Otevíráte nové možnosti komunikace

Otevíráte nové možnosti komunikace Otevíráte nové možnosti komunikace Matts Johansen marketingový ředitel pro firemní zákazníky Business Segment Milí kolegové, naším společným úkolem je pomáhat zákazníkům v jejich podnikání, přinášet jim

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více