S B O R N Í K KO N F E R E N C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B O R N Í K KO N F E R E N C E"

Transkript

1 SBORNÍK KONFERENCE

2 KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI Aleš Řebíček, ministr dopravy ČR Jiří Uhlík, první náměstek primátora města Plzně Petr Moos, děkan FD ČVUT v Praze Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR KONFERENCE JE URČENA zastupitelům a pracovníkům státní správy a územní samosprávy, dopravcům ve veřejné dopravě, správcům dopravních cest, dodavatelům telematických aplikací a dílčích technologických řešení, pracovníkům a pedagogům vysokých škol a pracovníkům výzkumných pracovišť Název: TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 Druh publikace: Sborník anotací Nositel autorských práv: KPM CONSULT, a.s. Vydala: KPM CONSULT, a.s., Kounicova 688/26, Brno Rok prvního vydání: 2007 ISBN

3 CÍL KONFERENCE Cílem konference je přenos nejnovějších poznatků výzkumu do praxe formou odborné diskuse o významu dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech se zaměřením na městské a příměstské aglomerace. Program konference je sestaven v souladu s cíly projektu výzkumu a vývoje číslo: 2E06034 s názvem Celoživotní vzdělávání v oboru telematika, teleinformatika a dopravní telematika, který je financován z rozpočtové položky MŠMT státního rozpočtu schváleného vládou a Parlamentem ČR. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 1. Informační podpora výkonu státní správy a územní samosprávy 2. Přenos informací v dopravně - telematických systémech 3. Vzdělávání a osvěta v dopravní telematice 4. Telematická podpora udržitelnému rozvoji dopravy v regionech 5. Ekonomika a dopravní telematika ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE Prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan dopravní fakulty ČVUT v Praze Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., náměstek ministra pro sekci drážní a vodní dopravy, MD ČR Ing. Petr Šlegr, náměstek ministra pro strategii, veřejnou dopravu a ekologii, MD ČR Ing. Martin Pichl, ředitel odboru strategie, MD ČR Prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., vedoucí katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky, DFJP Univerzita Pardubice Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., Proděkan pro pedagogickou činnost, vedoucí katedry řídicí techniky a telematiky, FD ČVUT v Praze Prof. Ing. Karel Šotek, CSc., děkan DFJP, Univerzita Pardubice Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., vedoucí oddělení logistických systémů, DFJP Univerzita Pardubice Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku, zástupce vedoucího katedry řídící techniky a telematiky, FD ČVUT v Praze Ing. Roman Juřík, technický ředitel, AŽD Praha s.r.o. Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc., zástupce vedoucího ústavu telekomunikací, FEKT VUT v Brně Ing. Petr Augusta, generální ředitel, KPM CONSULT, a.s. Ing. František Kopecký, Ph.D., manager dopravního inženýrství a telematiky, KPM CONSULT, a.s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Předseda: Jednatel: Odborný garant: Realizační tým: Ing. Petr Augusta Miroslav Haxa Ing. František Kopecký, Ph.D., Ing. Jiří Kohl Ing. Alena Kohlová, Mgr. Ilona Slámová, Iva Kolenáčová, Ing. Karel Steiner

4 Dámy a pánové, vítám Vás, účastníky konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 v Plzeňském kraji, rozlohou třetím největším v Česku, vítám Vás v Plzni, v jednom z nejdůležitějších dopravních uzlů, vítejte na půdě světově proslulého pivovaru. Konání konference v našem kraji není náhodné. Pořádající společnost KPM CONSULT pro Plzeň a Plzeňský kraj zpracovala a řeší projekty, které se přímo váží na dopravní infrastrukturu a obslužnost. Doprava ovlivňuje život každého z nás a dopravní systémy je třeba optimalizovat tak, aby splňovaly požadavky na rozšíření a udržitelný rozvoj. Plánování, organizace a řízení IDS má podstatný vliv také na modernizaci dopravní infrastruktury. Postupné práce, které projekty pro Plzeňský kraj řeší, vytvářejí platformu systémového přístupu a právě dopravní telematika, respektive její služby, mohou v Plzeňském kraji výrazně udržitelný rozvoj dopravy podpořit. Vítám toto setkání odborníků na půdě města Plzně. Jsem přesvědčen, že otázky systému regionální veřejné dopravy jsou v dobrých rukou. Jiří Uhlík náměstek primátora Magistrátu města Plzně

5 Vážení přátelé a kolegové, rok se s rokem sešel a my se znovu potkáváme na odborné konferenci TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU. Pořádání této konference se stává pro naši společnost pomalu tradicí. Záštitu nad letošní akcí převzali Aleš Řebíček, ministr dopravy ČR, Jiří Uhlík, první náměstek primátora města Plzně a děkan Dopravní fakulty ČVUT v Praze Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations. Poděkování patří i generálnímu partnerovi konference společnosti AŽD Praha, hlavnímu partnerovi ČD-Telematika a partnerovi konference společnosti Vegacom. Plzeň a Plzeňský kraj je pro naši společnost a zvláště pak v oblasti telematiky velice blízkým pracovním partnerem. Dokladem toho jsou studie a projekty, které KPM CONSULT, a.s. řešila, nebo na řešení spolupracovala. Jsou to studie Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje - Český les a Pošumaví, Koncepce dispečerského řízení dopravy v městě Plzni, Studie proveditelnosti na komplexní řízení prostředků hromadné dopravy v Plzni a Model architektury dopravní telematiky v městě Plzni. Plzeň byla také prvním místem, kde jsme v praxi prověřovali první kroky zatím nejrozsáhlejšího projektu, kterým se KPM CONSULT, a.s. spolu s VUT v Brně zabývá. Je jím projekt výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky. Přeji Vám hezké konferenční dny, tvůrčí atmosféru a mnoho úspěchů v další práci. Ing. Petr Augusta generální ředitel KPM CONSULT, a.s.

6 TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU června 2007, Plzeň PROGRAM KONFERENCE PONDĚLÍ :00 Registrace účastníků a oběd 13:00-14:00 Úvodní část moderuje: JUDr. Václav Žmolík 13:00 Zahájení konference - Ing. Petr Augusta, generální ředitel KPM CONSULT 13:10 Úvodní slovo - Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., náměstek ministra dopravy ČR 13:20 Úvodní slovo - Jiří Uhlík, první náměstek primátora města Plzně 13:30 Úvodní slovo - Prof. Ing. Petr Moos, děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze 13:40 Vystoupení zástupce generálního partnera konference/ Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha 13:45 Vystoupení zástupce hlavního partnera konference/ Ing. Stanislav Beneš, generální ředitel ČD-Telematika 13:50 Vystoupení zástupce partnera konference/ Ing. Jiří Peřinka, obchodní ředitel Vegacom 13:55 Úvodní slovo - Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) 14:00-15:15 Blok 1 - Informační podpora výkonu státní správy a územní samosprávy moderuje: Prof. Ing. Karel Šotek, CSc./ Univerzita Pardubice 14:00 Popis železničních lokalit a sítě tratí Ing. Robert Číhal, CSc./ ČD-Telematika 14:15 Zpracování údajů o intenzitě provozu v Plzni Doc. Ing. Pavel Herout, CSc./ ZČU v Plzni 14:30 Udržitelný rozvoj dopravy a dopravní telematiky v Plzni Ing. Zdeňka Kmochová/ Plzeňský holding 14:45 Adaptace simulátoru městské dopravy JUTS pro distribuované výpočetní prostředí Ing. Tomáš Potužák/ ZČU v Plzni 15:00 Hierarchické plánování v regionální dopravě Ing. Vít Janoš, Ph.D., Ing. Karel Baudyš, Ph.D./ ČVUT v Praze 15:15 Přestávka, občerstvení 15:30-17:15 Blok 2: Přenos informací v dopravně-telematických systémech moderuje: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc./ VUT v Brně 15:30 Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění Doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc., Doc. Ing. Dr. Miroslav Svítek/ ČVUT v Praze 15:45 Přenos informací v telematice Ing. Arnošt Dudek, Správa železniční dopravní cesty 16:00 Nové přístupy k řešení dopravní cesty na mimokoridorových tratích Ing. Vlastimil Polach/ AŽD Praha 16:15 Metody stanovení přesné polohy dopravního prostředku Ing. Tomáš Tvrzský/ Telematix Services 16:30 Zobrazovací a akustické terminály telematických a informačních systémů - srovnání technologií Ing. Jaroslav Černý/ ČD-Telematika 16:45 Controlling v dopravních firmách Ing. Barbora Dufková/ ČD-Telematika 17:00 Komunikační systémy s vozidly veřejné přepravy osob Ing. Ivo Herman CSc./ Ing. Ivo Herman, CSc. 17:15 Přestávka, občerstvení

7 17:30-18:30 Panelová diskuse moderuje: Ing. František Kopecký, Ph.D. / KPM CONSULT Témata: 1. Zabezpečení interoperability v systémech dopravní telematiky 2. Rozvoj služeb telematiky pro regionální dopravu 3. Vzdělávání v oblasti dopravní telematiky 4. Financování projektů dopravní telematiky 19:30 Společenský večer raut, exkurze v pivovaru s ochutnávkou piv, hudební doprovod Švejk - band ÚTERÝ :30-10:30 Blok 3: Vzdělávání a osvěta v dopravní telematice moderuje: Ing. František Kopecký, Ph.D./ KPM CONSULT 8:30 Projekt V+V MŠMT ČR č. 2E vzdělávání v oboru telematiky Ing. František Kopecký, Ph.D., Ing. Karel Steiner/ KPM CONSULT 8:45 Celoživotní vzdělávání v oboru telematiky ve školství Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc./ VUT v Brně 9:00 Profesní vzdělávání dospělých Ing. Zdeněk Trnka/ Signal Projekt 9:15 ETNITE -- evropský projekt podporující rozvoj ITS Ing. Zuzana Bělinová, Ing. Jindřich Sadil, Doc. Ing. Dr. Miroslav Svítek/ ČVUT v Praze 9:30 Osvěta problematiky přístupného prostředí v oblasti dopravy Ing. Renata Zdařilová/ VŠB v Ostravě 9:45 Postavení standardizace při zavádění ITS Ing. Miloslav Věžník, Ing. František Kopecký, Ph.D./ KPM CONSULT 10:00-10:30 Inteligentní dopravní systémy se zaměřením na řízení městské hromadné dopravy Ing. Zdeněk Šebelka/ Vegacom, Ing. Michal Vonka, MBA/ IPM International 10:30 Přestávka, občerstvení 10:45-12:30 Blok 4: Telematická podpora udržitelnému rozvoji dopravy v regionech moderuje: Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 10:45 Nové směry k formulaci požadavků na techniku dopravních cest Prof. Ing. Zdeněk Votruba CSc./ ČVUT v Praze, Ing. František Kopecký, Ph.D./ KPM CONSULT 11:00 Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Ptáček/ Plzeňské městské dopravní podniky 11:15 Koncepce City logistiky v plzeňské městské aglomeraci Martin Pytlík/ Plzeňský holding 11:30 Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému JMK Ing. Jaromír Holec/ KORDIS JMK 11:45 Informační systémy pražské integrované dopravy Ing. Jan Šimůnek, Ing. Petr Chmela/ ROPID 12:00 Optimalizace dopravních toků Ing. Vladimír Ketner, Ing. Ivana Černá/ AŽD Praha 12:15 Postavení ČD v IDS České republiky Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc./ České dráhy 12:30 Přestávka, občerstvení 12:30-14:00 Blok 5: Ekonomika a dopravní telematika moderuje: Ing. Martin Pichl 12:30 Využití cenové elasticity u železničního osobního dopravce Ing. Petr Michálek, Ing. Mestický Štefan/ OLTIS Group 12:45 Nástroj pro hodnocení účinnosti ITS Ing. Tomáš Stárek, Doc. Ing. Dr. Miroslav Svítek/ ČVUT v Praze 13:00 Stínové ceny externalit v oblasti dopravy Ing. Patrik Sieber, Ph.D., Ing. Martina Kršková/ VŠE v Praze, Ing. František Kopecký, Ph.D./ KPM CONSULT 13:15 Zavedenie mýta v centrálnej mestskej zóne v Žiline Doc. Ing. Alica Kalašová, Ph.D., Ing. Richard Latislav, Ing. Ján Ondruš/ Žilinská univerzita 13:30 Bezkontaktní čipové karty a clearing - vize interoperability Mgr. Bohumír Bartušek/ ČSAD SVT Praha 13:45 Elektronické platby v dopravě Ing. Jiří Matějec/ SDT ČR 14:00-14:15 Závěrečná část 14:00 Vystoupení Ing. Petra Augusty, generálního ředitele KPM CONSULT 14:15 Oběd

8 ANOTACE PŘEDNÁŠEK

9 BLOK 1 INFORMAČNÍ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Popis železničních lokalit a sítě tratí Ing. Robert Číhal, CSc./ ČD-Telematika Síť železničních tratí a na nich položených lokalit náleží mezi největší systémy dopravní infrastruktury nejen v ČR, ale i ve většině evropských států. Také proto je jejímu standardizovanému popisu věnována značná pozornost ze strany mnoha subjektů. Počínaje specializovanými útvary správců železniční infrastruktury, státní geodézie, vzrůstajícího počtu dopravních operátorů a konče různými úrovněmi orgánů státní správy a samosprávy, včetně jejich vlastních organizací zabývajících se dopravními systémy. Dlouholetá existence unitárních organizací železniční dopravy vedla v rozsahu celé EU k existenci v zásadě unifikovaného popisu ŽDC. To se zejména týkalo seznamů lokalit používaných v různých typech veřejných dokumentů, především jízdních řádech a seznamech dopraven nakládky a vykládky zboží uváděných v různých typech tarifů. Ve velkém rozsahu byl standardizována i metodika popisu železniční sítě v různých typech map. Tento stav se ovšem v posledních několika letech začíná výrazně měnit a to ve dvou základních směrech současně: 1. dochází k radikálnímu otvírání IS železničních subjektů jiným IS (diverzifikace systémů provozování drah i dopravy a další souvislosti s aktivitami v rámci EU), 2. ve zpracování příslušných dat hraje stále větší roli automatizační podpora, což má své důsledky pro přesnost používané terminologie, datové a provozní modely a řadu dalších detailů. V tomto trendu se popis železničních lokalit a tratí podle různých systémů stává brzdou integrace informačních systémů zejména státní správy jako celku a souběžně obdobně se zvyšujících požadavků na standardizaci dat o ŽDC vyžadovaných jak vnitrostátně (statistika, příprava grafikonu vlakové dopravy, zajištění podmínek interoperability atd.), tak ze strany orgánů EU. Kromě směrnice EU 2001/16 definující mj. standardizovaný Registr infrastruktury, jde i o uplatnění směrnice EU 2001/14 o zpoplatnění ŽDC, připravované TSI z oblasti osobní dopravy a infrastruktury pro konvenční trati a řadu dalších dokumentů. To vše jsou i důvody, proč jsou ze strany Ministerstva dopravy vytvářeny podněty a další předpoklady pro zachycení dosud stále relativně unifikovaného popisu ŽDC na současné bázi IS ČD jako předpokladu pro následný rozvoj IS o ŽDC v ČR jako celku. Jednou z cest je letos zahajovaný projekt, jehož cílem je, zajistit vazby vybraných dat o železniční síti dosud zobrazované v informačních systémech ČD a.s. a SŽDC s.o. do Základní báze geografických dat (ZABAGED ) a následně do informačního systému MD ČR (Jednotná dopravní vektorová mapa - JDVM), případně dalších IS veřejné správy. Jeho obecnějším a dlouhodobějším účelem pak je vytvořit základy pro v delším období vytvářený teoretický a metodologický základ unifikace metodik a dat na bázi pravidel směrnic EU, platný pro všechny subjekty, které do tohoto informačního okruhu spadají a následně proto použitelný i pro projektování rozhraní mezi informačními systémy provozovatelů infrastruktury ŽDC jako celku. Při formulaci datových modelů bude proto přihlédnuto k vývojovým tendencím obsaženým v příslušných technických standardech a registrech (např. TSI-TAF platné v ČR od se silou zákona) definovaných ve směrnicích EU (zejména 2001/16 o interoperabilitě) v míře, která je dosud známa. Navržený provozní model vazby bude respektovat i procesy aktualizací, probíhající ve zdrojových IS, a to jak ve věcné části (postupující diverzifikace subjektů v železniční dopravě jako celku), tak jejich IS. V příspěvku je podána základní výchozí informace o řešení tohoto projektu. Dále jsou v něm použity pracovní podklady IS ČD, které se specifikací funkčních požadavků na popis dopravně významných bodů a popisem tratí zabývají a další podklady podle připojeného seznamu literatury. Zpracování údajů o intenzitě provozu v Plzni Doc. Ing. Pavel Herout, CSc./ ZČU v Plzni V současné době je v městě Plzni v provozu 88 světelně signalizačních zařízení, z toho je 51 křižovatek řízených dopravní ústřednou. Podpovrchové snímače umístěné ve vozovce těchto křižovatek zjišťují aktuální intenzitu dopravy v jednotlivých měřících místech. Naměřené údaje se přes měřící ústřednu používají k on-line dynamickému řízení dopravy. Další funkcí snímačů a ústředny je uchovávat data o intenzitách dopravy pro další četná použití. Správa veřejného statku města Plzně využívá pro archivaci a následné zpracování těchto naměřených intenzit program INDO (INtenzity DOpravy). Tento program byl vyvinut jako vedlejší produkt při vývoji simulačního systému JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Binární data poskytovaná měřící ústřednou jsou nejprve předzpracována, což představuje jednak jejich kontrolu, která má za úkol vyloučit z dalšího zpracování údaje z momentálně vadných snímačů. Dále pak předzpracování znamená přiřazení naměřených intenzit z jednotlivých měřících míst konkrétním jízdním pruhům a jejich uložení ve formátu XML. Program INDO pak umožňuje pracovat s těmito daty v uživatelsky přívětivém prostředí. Umožněna je zejména jejich archivace v databázi, importy do této databáze a případné exporty z ní, např. pro archivaci údajů na optická média. Hlavním účelem programu INDO je pak umožnění velmi rychlé vizualizace těchto naměřených intenzit s možností jak geografické, tak i časové selekce. Geografickou selekcí se rozumí výběr libovolné světelné křižovatky, případně jejího jízdního pruhu či skupiny pruhů. Časovou selekcí se míní výběr určitého období (roky, měsíce, týdny či dny) případně i skupiny dnů ze zvoleného období, např. úterky ve zvoleném měsíci. Program dále poskytuje všechny základní informace jako jsou sumy a průměry vozidel, ale například i informace o špičkové hodině atd. V současné době probíhají testy dalších strojových zpracovávání naměřených intenzit, například lze automaticky generovat pentlogramy určitých oblastí. Udržitelný rozvoj dopravy a dopravní telematiky v Plzni Ing. Zdeňka Kmochová/ Plzeňský holding Příspěvek popisuje negativní dopady individuální automobilové dopravy v Plzni a jejím okolí a rozvoj veřejné dopravy v plzeňské aglomeraci formou integrovaného dopravního systému jako nástroje k řešení udržitelného rozvoje dopravy v regionu. Rychlost a návaznost veřejné dopravy zabezpečená aplikacemi ITS. Adaptace simulátoru městské dopravy JUTS pro distribuované výpočetní prostředí Ing. Tomáš Potužák/ ZČU v Plzni Hustota automobilové dopravy ve městech se neustále zvyšuje. Jedním z nástrojů, který je užitečný při návrhu nových dopravních komunikací a zlepšení využití těch stávajících, je počítačová simulace dopravy. Ta umožňuje podrobně zkoumat různé dopravní situace s vynaložením minimálních nákladů a na základě získaných výsledků zvolit optimální řešení dané situace. Aby byly závěry platné, musí simulace co nejvěrněji odrážet realitu, což vyžaduje velmi detailní model reálného systému. I když se výkon počítačů neustále zvyšuje, běh detailní simulace pro větší dopravní sítě (např. většího města) na běžném počítači vyžaduje

10 stále neúměrné množství času. Tento problém lze v zásadě řešit dvěma způsoby. První možností je snížení úrovně detailu v částech modelu, které nejsou z hlediska řešeného problému důležité. Touto cestou jde takzvaná hybridní simulace. Druhou možností je pak přizpůsobit simulaci pro distribuované výpočetní prostředí a její běh tak urychlit využitím více počítačů současně. Výhodou oproti hybridní simulaci je, že není nutné snižovat detaily v některých částech modelu. V současné době je na naší katedře dokončován simulátor městské dopravy JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Systém JUTS je diskrétní mikroskopický simulátor městské dopravy, modeluje tedy jednotlivá vozidla. Diskrétní znamená, že simulační čas neubíhá plynule, ale po jednotlivých časových krocích, v tomto případě dlouhých 1 sekundu. Vozidla se pohybují po modelu reálné dopravní sítě, která se skládá z ulic, křižovatek a parkovacích míst. Ulice na okraji modelové oblasti jsou vybaveny generátory, které vytvářejí vozidla přijíždějící do oblasti, a terminátory, které naopak odebírají vozidla opouštějící oblast. Modelovaná vozidla se chovají realisticky, snaží se zrychlit na maximální rychlost, zpomalí či zastaví, pokud je překážka na ulici. Rozdílné chování řidičů je modelováno náhodnou složkou výsledné rychlosti. Pro testování používáme model plzeňské dopravní sítě, počet aut v modelu odpovídá naměřeným reálným hodnotám. Příspěvek se zaměřuje na použití distribuované simulace. Zde je však třeba vyřešit dva problémy - rozdělení dopravní sítě do podsítí mezi jednotlivé počítače a přejezd vozidel z jedné podsítě do druhé. Aby byla distribuce simulačního výpočtu efektivní, musí být jednotlivé podsítě zhruba stejně výpočetně náročné a přejezdy vozidel mezi podsítěmi co možná nejmenší a na několika málo přesně definovaných místech. Komunikaci mezi podsítěmi nutnou pro informaci o přejezdech vozidel lze podstatně omezit, pokud se nebudou zasílat informace o jednotlivých vozidlech, ale pouze charakteristiky dopravního proudu. Ty by nebylo třeba zasílat tak často jako jednotlivá vozidla. Je však třeba ještě provést testy pro ověření vlivu této modifikace na zjišťované statistické výsledky. Celkově je však distribuovaná simulace vhodnou cestou, jak simulovat velké oblasti při nedostatečném výkonu běžných počítačů. Hierarchické plánování v regionální dopravě Ing. Vít Janoš, Ph.D., Ing. Karel Baudyš, Ph.D./ ČVUT v Praze Plánování dopravní obslužnosti území vychází ze zásad dopravního plánování. Nutným vstupem je vždy datová struktura popisující přepravní vztahy v řešeném prostoru. Reálně však existují diametrální rozdíly jak v disponibilitě těchto dat, tak ve způsobu jejich shromažďování. Výchozím krokem při plánování dopravní obslužnosti území je stanovení plánu linek, resp. jejich prostorového vymezení. Při omezené znalosti vstupů lze na podporu plánování linek využít některé heuristické metody, které umožňují zvýšení Modal-Split veřejné dopravy. Z existujících podkladů běžně využívaných pro dopravní plánování není možné identifikovat jednotlivé homogenní skupiny cestujících, ani popsat jejich dopravní chování. Heuristickými metodami lze tak dosáhnout podpory mobility především pro jednu odhadovanou majoritní homogenní skupinu cestujících. Vytvoření nabídky veřejné dopravy v území formou linkového plánu je sledováno pomocí návrhů vícevrstvých modelů dopravy - hierarchicky dle jednotlivých obslužných segmentů. Navržené postupy následně vychází z koncepční úrovně plánování, kdy těžiště spočívá v hierarchickém uspořádání obsluhy sítě. Logickým důsledkem je pak posilování majoritních přepravních vztahů v území, na nichž následně vzrůstá Modal-Split veřejné dopravy. Minoritním přepravním vztahům se tak nabídka veřejné dopravy obvykle zhoršuje (radikálně klesá počet nepřestupních spojení, prodlužuje se cestovní doba apod.). Aplikací těchto principů se jasně vymezuje prostor pro funkci železniční dopravy v regionech, a to v případech, kdy je železniční doprava dostatečně rychlá a je schopna plnit páteřní funkci veřejné dopravy. Linková doprava tak slouží k uspokojování slabších přepravních vztahů a plní doplňkovou funkci k páteřnímu systému. Na první pohled jasné a srozumitelné principy však v praxi velmi často naráží na rigiditu veřejné dopravy a s ní spojenou obecně nízkou ochotu objednatelů, provádět zásadní koncepční změny. Velká část dopravních systémů v území ČR je tak z tohoto pohledu vhodná k restrukturalizaci. Současným rizikem restrukturalizovaných dopravních systémů je spolehlivost intermodálních vazeb, které jsou při požadavcích na vyšší efektivitu dopravních systémů nezbytné. Zlepšení podmínek pro apriorní funkčnost a spolehlivost intermodálních vazeb je velkou příležitostí pro telematické aplikace a to zejména v rovině návrhů systémů centrálních dispečinků a zajištění rychlého přenosu správných informací. Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Ing. Petr Kohout, Doc. Ing. Dr. Miroslav Svítek, CSc./ ČVUT v Praze Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D./ Vše v Praze V rámci výzkumného programu MD ČR na léta bude řešen projekt CG "Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČRˇ Jeho účelem je navrhnout systém managementu přepravy nebezpečných věcí, který umožní minimalizaci vzniku mimořádných událostí a následných krizových situací z hlediska následků jejich negativních dopadů na zdraví a životy lidí, hmotné statky, kulturní hodnoty a životní prostředí. Projekt s využitím telematických systémů, včetně rozvoje nových služeb evropského programu Galileo na národní úrovni, přispěje na základě jednotné informační báze k vyšší a komplexnější informovanosti subjektů přepravy nebezpečných věcí a orgánů krizového řízení veřejné správy především v oblasti prevence při minimalizaci rizik přepravy nebezpečných věcí a vlastního řešení potencionálních krizových situací, což se projeví v účelnosti a účinnosti přijímaných opatření i v systému krizového řízení veřejné správy. Navrhované metody, nástroje, postupy a prostředky managementu přepravy nebezpečných věcí budou pilotně ověřeny a na základě toho budou doporučeny standardy navrhovaného systému, jeho telematických a informačních vazeb subjektů managementu přepravy nebezpečných věcí a subjektů krizového řízení veřejné správy. Pro implementaci navrženého systému managementu nebezpečných věcí do praxe bude zpracována metodika, která bude obsahovat zahrnovat i legislativní východiska a organizační, technická a technologická doporučení, včetně aspektů úlohy lidského činitele. BLOK 2 PŘENOS INFORMACÍ V DOPRAVNĚ-TELEMATICKÝCH SYSTÉMECH Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění Doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc., Doc. Ing. Dr. Miroslav Svítek/ ČVUT v Praze Je předložený koncept řešení s dynamickou architekturou přístupové části určené pro komunikaci s mobilními objekty. Tento koncept je aplikovatelný pro oblasti, které není možno pokrýt jednou telekomunikační službou, byť by tato byla nabízena v buňkovém uspořádání. Hraniční hodnoty performačních indikátorů komunikačního systému jako celku je možno identifikovat z telematického zadání metodou vycházející z identifikace transformační matice mezi vektory telematických a komunikačních performačních indikátorů. Hraniční hodnoty indikátorů je ale nezbytné stanovit pro každé z potenciálních přístupových uspořádání. Hodnoty performačních indikátorů se mění nejen se změnou polohy sledovaného mobilního objektu ale i s dalšími v čase a prostoru se měnícími podmínkami. Cílem je dosažení proaktivní reakce systému, tj. kdy řídicí systém v předstihu rozhodne o bez-kolizním přepnutí (handover 2.

11 generace) na perspektivnější alternativní přístupové řešení, jehož vlastnosti byly po dostatečně dlouhý časový interval sledovány souběžně s použitým řešením. Podkladem pro rozhodovací procesy jsou především výsledky průběžného vyhodnocování časových řad zvolené skupiny indikátorů, ale mohou jimi být i další parametry, které přímo s technickými parametry nesouvisí, tj. např. nákladové položky. Řízení popsaného procesu (handover 2. generace) je možné realizovat s využitím systému, který koncepčně vychází z rodiny standardů CALM. Tyto standardy se podrobně zabývají systémovou architekturou. Standardy ale neřeší vlastní technickou implementaci, protože ta je vázána především na systémové vlastnosti dominantně aplikovaného TCP(UDP)/IP protokolu a vrstvy síťového rozhraní, která ve významném procentu realizací vychází ze standardů řady IEEE 802. Přenos informací v telematice Ing. Arnošt Dudek, Správa železniční dopravní cesty Žádný telematický systém, ať už se jedná o dálkové ovládání nebo dálkovou diagnostiku, se neobejde bez přenosu informací. Při návrhu systému přenosu informací je nutné brát v úvahu požadavky jednotlivých telematických systémů na dobu odezvy, kvalitu a bezpečnost přenosu i přenosové protokoly. U SŽDC byla pro systém přenosu informací zvolena koncepce univerzální technologické datové sítě postavené na synchronní digitální hierarchii (SDH). Univerzálnost v tomto případě znamená, že v každé stanici lze připojit protokoly pro přenos dat s časovým dělením kanálů i se statistickým multiplexováním kanálů s respektováním požadovaných parametrů přenosu. Přístupové body technologické datové sítě budou umístěny nejen v každé železniční stanici na tratích evropského železničního systému, ale i na ostatních tratích a v dalších místech, ve kterých se soustřeďují požadované informace, např. na dispečerských pracovištích. Přístupové body budou propojeny po optických vláknech v kruhové topologii, umožňující automatické zálohování v případě přerušení v jednom místě kruhu. Technologická datová síť je oddělená od Intranetu ČD a veřejného Internetu a slouží výhradně pro připojení technologických zařízení železniční dopravní cesty. Nové přístupy k řešení dopravní cesty na mimokoridorových tratích Ing. Vlastimil Polach/ AŽD Praha Přehled moderních řešení řízení železniční dopravy na regionálních tratích v ČR (dálkové ovládání, radioblok apod.) Metody stanovení přesné polohy dopravního prostředku Ing. Tomáš Tvrzský/ Telematix Services Přesná lokalizace uživatele sehrává klíčovou roli v aplikacích dopravní telematiky. Se znalostí poloh dopravních prostředků v síti je možné velmi efektivně a operativně řídit návaznost spojů, řešit mimořádné situace nebo informovat cestující prostřednictvím dynamických informačních panelů na zastávkách i přímo ve vozidlech. V konečném důsledku je tak možno dosáhnout zvýšení dopravních výkonů v infrastruktuře daného regionu. I přes stále se zlepšující možnosti lokalizace účastníka v sítích GSM se v dopravní telematice doporučuje zaměřit pozornost na satelitní systémy globální navigace (GNSS). Stanovení polohy pomocí GPS je zatíženo různými druhy systematických a náhodných chyb. Především se jedná o chybu údaje o poloze, který je zatížen aditivním šumem s normálním rozdělením. Další skupina chyb se projevuje jako skoková změna stanovené polohy způsobená náhlou změnou počtu sledovaných satelitů nebo fenoménem zvaným multipath. I tyto chyby lze úspěšně korigovat slučováním měření z GPS a inerciálních senzorů. Tento princip navíc umožňuje zajistit kontinuitu určení polohy mobilního uživatele i v místech, kde není možné přijímat satelitní signál (tunely, podzemní nádraží, garáže). V těchto místech tak jsou inerciální senzory jedinými zdroji informace o změně polohy vozidla a umožňují tak překlenout krátkodobé výpadky GPS. Velmi častým způsobem korekce chyb bývá aplikování skupiny algoritmů zvaných map-matching. Ty vychází z předpokladu, že dopravní prostředek se v dopravní síti pohybuje podle jasných pravidel. Hlavním principem algoritmu je za normálních okolností nedopustit, aby se objekt dostal mimo dopravní síť předem definovanou digitální mapou. Zobrazovací a akustické terminály telematických a informačních systémů - srovnání technologií Ing. Jaroslav Černý/ ČD-Telematika Koncové vizuální a akustické terminály tvoří důležitou část informačních a telematických systémů nejen v dopravě. V současné době lze tato zařízení realizovat na bázi různých technologií, v různém provedení, kvalitě, velkosti a ceně. Všechna řešení a jednotlivé technologie jsou si určením blízká, jejich nasazení v konkrétních podmínkách většinou ukáže především jejich horší stránky. Prezentace na základě srovnání jednotlivých technologii použitých v těchto terminálech a jejich vlastností pokusí definovat zobecněná pravidla pro nasazení těchto prvků v komplexních informačních a telematických systémech. Controlling v dopravních firmách Ing. Barbora Dufková/ ČD-Telematika Controlling je základním vnitropodnikovým nástrojem pro řízení nákladů, výnosů a s tím souvisejících výkonů na úrovni jednotlivých procesů a produktů společnosti. Použití tohoto nástroje v dopravní společnosti podporuje naplnění cíle racionalizovat nákladovost produkce a zvýšit konkurenceschopnost společnosti na dopravním trhu. Controlling zahrnuje nejen sledování skutečně pořízených ekonomických a provozních dat, ale umožňuje pro jednotlivé definované objekty controllingu sestavovat plány nákladů, výnosů a výkonnostních kapacit. Prostřednictvím plánů lze hlídat směr vývoje společnosti, registrovat a analyzovat odchylky plánů a skutečnosti a na jejich základě přijímat opatření na operativní i strategické úrovni. Controlling jako manažerský nástroj slouží tedy k systematickému sledování reálné skutečnosti a její porovnávání se stanovenými cíli a záměry. Uživateli controllingu jsou jak uživatelé odpovědní za řízení dílčích celků společnosti, tak klíčoví manažeři odpovědní za chod a prosperitu celé společnosti. Komunikační systémy s vozidly veřejné přepravy osob Ing. Ivo Herman CSc./ Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá způsoby radiových řešení komunikací mezi vozidlem a okolím na krátké, střední a velké vzdálenosti, jejich výhodami a nevýhodami, možnostmi uspořádání na vozidle a v okolí. Další částí příspěvku je rozbor druhu informací a jejich velikosti, které jsou přenášeny.

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions

Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions Inteligentní doprava jako součást konceptu Smart cities and regions Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst a regionů

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Ing. Jiří Matějec

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR Ing. Robert Číhal CSc. Brno OSNOVA různorodost dopravních cest sloužící pro zajištění mnohostranných potřeb společnosti

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava

Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava Příloha č. 1b Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava 1. Název projektu: Projekt optimalizace krizové komunikace

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah Platební karty v dopravě, 1.III. 2007 Agenda 1. představení společnosti ČD-Telematika 2. obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS svyužitím

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více