Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Autor: Ing. Radmila Sosnová ředitelka Projednáno s jednatelem společnosti JUDr. Josefem Holíkem dne 22. září

2 Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě při AHOL SOŠ, s. r. o. dne Ing. arch. Ruml Pavel předseda za členy Školské rady při AHOL SOŠ, s. r. o. 2

3 Obsah 1.1 Charakteristika školského zařízení Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/ Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky žáků z ředitelských testů Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Činnost školního metodika prevence 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy Žákovský parlament Mucin školní časopis Činnost zájmových kroužků Cíle školy v školním roce 2014/ Cíle školy v školním roce 2013/14 - VYHODNOCENÍ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ocenění žáci a vyučující školy AHOL SOŠ, s. r.o Exkurze a aktivity ve školním roce 2013/14 oboru Ošetřovatel Soutěže 2013/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Inovace nabídky dalšího vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Účelová neinvestiční dotace na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti Peníze školám Projekt COMENIUS Projekt The Harry Potter s day Ostravský sport fest Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy

4 1.1 Charakteristika školského zařízení Název: AHOL - Střední odborná škola, s. r.o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/ Ostrava-Vítkovice Webové stránky: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Jednatel: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: JUDr. Josef Holík jedná jménem společnosti Ing. Radmila Sosnová Mgr. Alena Kašovská Škola sdružuje: 1. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. kapacita 500 žáků IZO: Školní jídelna - výdejna kapacita 500 jídel IZO: Školní jídelna kapacita neomezena IZO: Školská rada: : za rodiče: za žáky: Ing. arch. Ruml Pavel Ing. Kubečka Jiří Fabík Ivan Helštýnová Tereza DS3 Kořínková Lucie EMS3 Bystroňová Táňa PL3 za pedagogické pracovníky: Mgr. Hladná Hana Ing. Eva Smolková Ing. Tomáš Ineman 4

5 AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. ušla od svého založení v roce 1990 kus cesty. Během tohoto období na škole působili a absolvovali desítky žáků. Tito žáci se na několik let stali součástí této vzdělávací instituce, byli jí ovlivněni a naopak oni tvořili její historii. To samé platí o stovkách členů pedagogického sboru, kteří osobitě utvářeli a mnozí ještě utvářejí charakter nové generace. Škola je nepochybně ovlivnila, ale také oni výrazně přispěli k vytvoření vstřícné tváře školy, kterou ta nastavovala a nastavuje svým žákům i veřejnosti. V současné době škola nabízí inovované obory studia. Jedná se o Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomiku v multimediální sféře, Sportovní management, které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání. Z RVP Veřejnosprávní činnost nabízíme Diplomatické služby a Public Relations. Pro žáky, kteří určitě budou pokračovat ve vysokoškolském studiu, je zde možnost studia Pedagogického lycea. Daří se oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost. Pro rozšíření nabídky jsme otevřeli učební obor Ošetřovatel. Kromě oborů vzdělání chceme našim žákům nabídnout i další možnosti rozvoje jejich poznání i formování jejich vlastní osobnosti. Chceme, aby z naší školy vycházeli žáci vzdělaní, sebevědomí a se schopností společenského vystupování. Kteří budou úspěšní při dalším studiu, v pracovním procesu. i v osobním životě. Škola se snaží vychovávat odborně zdatné, jazykově vybavené, počítačově gramotné a zdravě sebevědomé mladé lidi. V rámci podpory znalosti jazyků získala škola neinvestiční dotaci na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území statutárního města Ostravy. Žáci tak studují vybrané odborné předměty v anglickém jazyce. Absolvování takového předmětu je následně doloženo na vysvědčení v příslušném ročníku studia. Každoročně se nám daří realizovat soutěž v anglickém jazyce The Harry Potter s day. Pro podporu znalosti německého jazyka se škola zapojila do projektu Comenius, kdy spolupracujeme se školami v SRN, Polska, Slovenska a organizujeme zahraniční výměnné pobyty žáků. Škola zapojila do výuky rodilé mluvčí (ruského a anglického jazyka). Žáci mohou navštěvovat jazykové kurzy ukončené mezinárodními certifikáty, které zcela financuje škola. Dále mohou studenti za zvýhodněných finančních podmínek získat certifikát ECDL, což lze lidově nazvat mezinárodní řidičák na počítač. Nedílnou součástí výukového procesu je praxe, ta probíhá doma i v zahraničí. Zde studenti prokazují své schopnosti získávat, třídit a využívat informace a skloubit teoretické znalosti s jejich využitím při řešení praktického úkolu. Opakovaně kladné hodnocení České školní inspekce, uplatnění absolventů v dalším studiu či v praxi, řada ocenění v různých soutěžích a grantech je vizitkou, že se škole daří plnit cíle, které si stanovila. 5

6 1.2 Přehled oborů vzdělávání Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M/01 Veřejnosprávní činnost dálková forma vzdělávání délka studia: 5 r. 0 měs M Sociální činnost M/01 Sociální činnost denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs M Lyceum M/03 Pedagogické lyceum denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs H Ošetřovatelství H/01 Ošetřovatel denní forma vzdělávání H/01 Ošetřovatel večerní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 měs. délka studia: 3 r. 0 měs. 6

7 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: UČEBNÍ PLÁN náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík Sportovní management M/01 Ekonomika a podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem DENNÍ STUDIUM Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie BIO Ekologie EKL 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví a daně UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Teorie sportu TS 2 2 Psychologie sportu PS 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

8 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Chemie CHE 2 2 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Povinné odborné specializace Bankovnictví BAN Pojišťovnictví POJ Učební praxe a cvičení z bankovnictví a pojišťovnictví UP Celkem hodin týdně

9 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice M/01 Ekonomika a podnikání Podnikání a obchod Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MaMg Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Zbožíznalství ZZN Legislativa v EU LEU 2 2 Mezinárodní obchod MOB 2 2 Učební praxe UP Celkem hodin týdně

10 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Zeměpis ZEM 2 2 Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Kultura ve veřejné správě KVS 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Právo PRV Veřejná správa VS Učební praxe UP Celkem hodin týdně

11 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: Ekonomika v multimediální sféře Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: Čtyřleté denní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN Názvy předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinně základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ 2 2 Chemie CHE 2 2 Biologie a ekologie BEK 1 1 Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 Informační technologie IT Účetnictví UCE Marketing a management MAMG Právní nauka PRN 2 2 Komunikační dovednosti KOD 2 2 Finanční gramotnost FG 2 2 Povinné odborné specializace Audiovizuální tvorba AVT Grafický design GD Scenáristika SCE 1 1 Učební praxe UP Volitelné předměty Seminář IT SIT Celkem hodin týdně

12 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 Veřejnosprávní činnost Diplomatické služby a Public Relations Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka 12 Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Druhý jazyk NJ/RJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Ekonomika a veřejné finance EVF Mezinárodní politika a diplomacie MPD Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnicví UCE Profesní etika PE Povinné odborné specializace Veřejná správa VS Právo PRV Mezinárodní právo veřejné MPV Základy diplomacie ZD Public Relations PR Učební praxe UP Celkem hodin týdně

13 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělávání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Vítkovice JUDr. Josef Holík M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk I CJ Cizí jazyk II CJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Ekologie EKL Dějepis DEJ Tělesná výchova TV 2/2 2/2 2/2 2/2 8 Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika EKO Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Dramatická výchova DRV Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV Matematická cvičení MC Pedagogika PED Psychologie PSY Teorie sportu TS Učební praxe UP Volitelný předmět 2 2 Hudební výchova specializace HV 2 2 Celkem hodin týdně Odborná praxe PX 4 týdny 4 týdny 13

14 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík Ošetřovatel H/01 Ošetřovatel Střední vzdělání s výučním listem Tříleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk AJ Rodinná výchova RV Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Tělesná výchova TV Fyzika FYZ Chemie CHEM Biologie a ekologie BEK Povinné základní odborné Ekonomika EKO Estetická výchova EV Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epidemiologie. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

15 AHOL Střední odborná škola, s. r. o., Ostrava Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: H/01 Ošetřovatel Název ŠVP: Ošetřovatel Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: Tříleté večerní studium Platnost ŠVP: Od počínaje 1. ročníkem Název předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Předměty Celkem Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Základy přírodních věd ZPV Povinné základní odborné Ekonomika EKO Povinné odborné specializace Zdravotnické a sociální služby ZS Somatologie SO Základy epid. a hygieny ZEH Klinická propedeutika KP Zdravotnická psychologie ZPSY První pomoc PPO Ošetřovatelská péče OP Odborný výcvik OV Celkem hodin týdně

16 Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice JUDr. Josef Holík M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST Sociální, správní a pečovatelská činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium Od počínaje 1. ročníkem Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné základní všeobecné Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DEJ Tělesná výchova TV Povinné základní odborné Informační technologie IT Ekonomika a veřejné finance EKO Pedagogika PED Pedagogika volného času PVČ Psychologie PSY Hudební výchova HV Sociální komunikace SK Výtvarná výchova VV Dramatická výchova DRV Finanční gramotnost FG Povinné odborné specializace Sociální politika a sociální služby SPSS Pečovatelství PEČ Sociální zabezpečení SZ Zdravotní nauka ZN Učební praxe a Znaková řeč UP Celkem hodin týdně

17 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Pětileté dálkové studium Od počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN - DÁLKOVÉ STUDIUM Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné předměty Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk I AJ Matematika MAT Základy společenských věd ZSV/APSY Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BEK Dějepis DĚJ Zeměpis ZEM Kultura ve veřejné správě KVS Předměty specializace Právo PRV Veřejná správa VS Ekonomika a veřejné finance EVF Technika administrativy TEA Písemná a elektronická komunikace PEK Informační technologie IT Účetnictví UCE Výběrové předměty Komunikace s veřejností KSV Praktická cvičení k právu a VS PCPV Seminář společenskovědní SSV Celkem hodin týdně

18 1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Souhrnný přehled interních vyučujících Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Mgr. Adamík Lukáš 23 1 učitel ano ano 2 Mgr. Čaldarisová 23 1 Renáta učitelka ano ano 3 Bc. Doleželová Dita 23 učitelka ano ne 4 Mgr. Hladná Hana 22 2 učitelka ano ano 5 Mgr. Inemann 23 1,5 zástupce Tomáš ředitelky ano ano 6 Mgr. Kašovská 16 0,5 zástupce Alena ředitelky ano ano 7 Mgr. Králová Lucie 22 3 učitelka ano ano 8 Ing. Kubíčková Eva 24 učitelka ano ano 9 Kučerová Dagmar 13 učitelka ano ano 10 Mgr. Bartošáková 24 Petra učitelka ano ano 11 Bc. Mrázek 24 1,25 Vlastimil učitel ano ne 12 Mgr. Nastálková 24 Anna učitelka ano ano 13 Mgr. Nováková 23 1,5 Alena učitelka ano ano 14 Mgr. Rastočná Eva 24 učitelka ano ano 15 Ing. Smolková Eva 23/26 učitelka ano ano 16 Bc. Sokola Ondřej 23 0,25 učitel ano ne 17 Ing. Sosnová 6 1 Radmila učitelka ano ano 18 Mgr. Suková 25 Kateřina učitelka ano ano 19 Mgr. Ščepoňcová 24 2 Sabina učitelka ano ano 20 Mgr. Šimeček Filip 25 učitel ano ne 18

19 Souhrnný přehled externích vyučujících VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příjmení a jméno Denní studium Večerní studium Dálkové studium Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Ing. Biolková Olga 7/4 učitelka ano ne 2 Mgr. Bohušová 4,75 ano učitelka Zuzana ano 3 Mgr. Dvořáková 6 ano učitelka Lucie Ph.D. ano 4 Erben Radek 0,5 učitel ano ne 5 Mgr. Galvánková 1 ano učitelka Věra ano 6 Mgr. Hoňková 6 ano učitelka Jitka ano 7 Mgr. Káňa Pavel 1,75 učitel ano ano 8 Mgr. Kulová 3 ano učitelka Veronika ano 9 Mgr. Kupský 14 2 ano učitelka Adam ano 10 Koplová Jaroslava 14 2 učitelka ano ne 11 PhDr. Kozáková, 6 7 ano učitelka Radka,Ph. ano 12 Mgr. Lukšová 6 5 ano učitelka Hana ne 13 Mrózek Marián 1,5 učitel ano ne 14 Mgr. Molnárová ,5 ano učitelka Jana ano 15 Mgr. Obuchova 12 ano učitelka Oksana ano 16 Peterson E. Lauren 15 učitelka ano ano 17 Ing. Skubidová 18 ano učitelka Eva ano 18 Ing. Swaczynová 6 ano učitelka Renáta ne 19 Mgr. Šubertová 2 ano učitelka Zuzana ano 20 Mgr. Urban Michal 3 učitel ano ano 21 Mgr. Urbanová 2,25 ano učitelka Helena ano 22 Mgr. Zajíčková 2,25 ano učitelka Barbora ano 23 Mgr. Žáček Martin, 6 ano učitel RNDr. ne 19

20 1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014 Název a kód oboru Celkem přihlášeno/přijato/odevzdali ZL Veřejnosprávní činnost M/01 22/21/12 ŠVP Diplomatické služby a Public Relations 11/11/7 ŠVP Veřejnosprávní činnost 11/10/5 denní forma vzdělávání Ekonomika a podnikání M/01 49/47/29 ŠVP Sportovní management 25/25/16 ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 17/15/10 ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví 7/7/3 Pedagogické lyceum M/03 27/26/21 Sociální činnost M/01 33/33/20 Ošetřovatel H/01 denní forma 50/37/28 Celkem k denní studium 181/164/110 Celkem k dálkové a večerní studium 20

21 1.5 Výsledky výchovy a vzdělávání Počet tříd ve školním roce 2013/2014 Třída Stavy k Třídní učitel/ka (TU) Počet žáků ve třídě Kmenová učebna Číslo šatny 1 PL 1. A Kubíčková DS 1. A Hladná SČ 1. A EMS 1. A Čaldarisová SM 1. A Bartošáková OŠ 1. A Ščepoňcová OŠ 1. V Ščepoňcová VSČ 1. D SM2. A Sokola PL 2. A Nastálková DS 2. A 15 7 EMS 2. A Kašovská OŠ 2. A Králová OŠ 2. V Králová VSČ 2. D Nováková DS 3. A Smolková a 16 PL3. A Rastočná BP3. A Nováková SM 3. A Mrázek VSČ 3. D Ineman PO 4. A Ineman SM 4. A PL 4. A 13 VSČ 4. A Suková BP 4. A VSČ 4. D Sosnová VSČ 5. D Čaldarisová

22 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků Prospěli začátek konec s vyznamešk. r. šk.r. náním Prospělo Neprospělo Neprospěli opakují ročník Průměr třídy DS ,182 EMS ,235 PL ,007 SM ,718 OŠ ,337 SČ ,128 VSČ1.D ,604 OŠ v ,511 SM ,656 EMS ,451 DS ,940 PL ,570 OŠ ,897 VSČ2.D ,529 OŠ v ,250 BP ,355 DS ,130 PL ,763 SM ,589 VSČ3.D ,795 BP ,366 PL ,970 SM ,545 VSČ ,373 PO ,410 VSČ4.D ,331 VSČ5.D ,667 Celkem

23 Porovnání průměru, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 Předmět VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Průměr 2011/12 Průměr 2012/13 Průměr 2013/14 CHV Chování 1,133 1,044 1,019 CJL Český jazyk a literatura 2,943 2,672 2,537 AJ Anglický jazyk 2,677 2,449 2,506 NJ Německý jazyk 2,76 2,596 2,607 RJ Ruský jazyk 2,667 2,626 2,475 DEJ Dějepis 2,529 2,344 2,298 ZEM Zeměpis 1,897 1,321 1,894 MAT Matematika 2,844 2,542 2,573 FYZ Fyzika 2,193 2,000 2,305 CHEM Chemie 2,729 2,707 2,858 BIO Biologie 2,249 1,987 2,507 IT Informační technologie 1,97 1,760 1,865 TV Tělesná výchova 1 1,045 1,155 MC Matematická cvičení 0 0 2,385 EKO Ekonomika 2,606 2,492 2,667 UCE Účetnictví 2,67 2,664 2,596 MOB Mezinárodní obchod 0 2,333 1,444 PRN Právní nauka 2,581 2,750 2,536 PSY Psychologie 2,154 1,357 1,629 TS Teorie sportu 0 1,000 2,684 MPD Mezinárodní politika a diplomacie 0 0 2,353 MPV Mezinárodní právo veřejné 0 0 2,118 EKL Ekologie 0 1,875 2,722 FG Finanční gramotnost 0 1,097 1,843 ZN Zdravotní nauka 0 0 1,800 PCPS Praktická cvičení PRA a VS 0 1,538 1,167 PRA Právo 2,352 1,935 1,978 VS Veřejná správa 2,211 1,667 1,935 ZPSY Zdravotnická psychologie 0 0 2,136 PX Praxe 1,038 1,103 1,000 SIT Seminář v inform. technologiích 0 1,267 1,571 SSV Seminář společenskovědní 0 1,450 1,406 PED Pedagogika 1,8 1,536 1,614 MAMG Marketing a management 2,219 2,923 2,833 EV Estetická výchova 0 0 1,273 POJ Pojišťovnictví 1,923 2,000 1,720 DRV Dramatická výchova 1 1,020 1,276 23

24 Předmět Průměr Průměr Průměr 2011/ / /14 PEK Písemná a elektronická 1,933 1,56 1,823 komunikace TEA Technika administrativy 2,263 1,910 1,810 HV Hudební výchova 1 1,026 1,023 KVS Kultura ve veřejné správě 1,571 1,148 1,111 GD Grafický design 0 1,733 1,886 ZPV Základy přírodních věd 0 2,000 1,933 KC Odborný výcvik 0 0 1,384 HVS Hudební výchova specializace 0 0 1,050 KSV Komunikace s veřejností 1,364 1,154 1,875 PEČ Pečovatelství 0 0 2,267 ZD Základy diplomacie 1,875 1,828 2,000 EVF Ekonomika a veřejné finance 2,083 1,571 1,989 UP Učební praxe 1,176 1,474 1,450 VV Výtvarná výchova 1,4 1,480 1,725 OP Ošetřovatelská péče 0 1,489 1,693 ZEH Základy epid. a hygieny 0 1,889 1,794 ZS Zdravotnické a sociální služby 0 1,800 2,000 KP Klinická propedeutika 0 1,933 2,071 PPO První pomoc 0 1,622 1,804 SO Somatologie 0 1,667 2,029 RV Rodinná výchova 0 2,538 1,737 BEK Biologie a ekologie 1,538 2,200 2,214 PR Public Relations 0 0 2,176 ZSV Základy společenských věd 2,065 1,617 1,763 KOD Komunikační dovednosti 1,733 1,815 2,286 SPSS Sociální politika a sociální služby 0 0 1,067 PS Psychologie sportu 0 0 1,000 24

25 Porovnání průměrů 2011/12, 2012/13, 2013/14 SPSS ZSV BEK SO KP ZEH VV EVF PEČ HVS ZPV KVS TEA DRV EV PED SIT ZPSY PRA ZN EKL MPD PSY MOB EKO TV BIO FYZ ZEM RJ AJ CHV 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Průměr 2013/14 Průměr 2012/13 Průměr 2011/ /14 25

26 Neprospěli Prospěli Počet žáků k maturitě v 2. termínu podzim Počet žáků k maturitě v 1. termínu podzim Z více předmětů Z jednoho předmětu Neprospěli Prospěli Prospěli s vyznamená ním Počet žáků k maturitě v 1. termínu jaro Počet žáků v posledním ročníku Třída VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hodnocení ukončení studia: (maturitní zkouška) PL 4. A PO 4. A SM 4. A BP 4. A VSČ 4. A VSČ 5. D Celkem Přehled univerzit a vysokých škol z hlediska zájmu studentů čtvrtých ročníků: Název školy PL 4. A VSČ 4. A BP 4. A SM 4. A PO 4. A VŠB Ostrava 1 1 VŠ Podnikání Ostrava Slezská univerzita Karviná Slezská univerzita Opava Ostravská univerzita 4 2 Palackého univerzita Olomouc 1 Jiná VŠ 2 VŠ v zahraničí 1 1 VOŠ Ahol VOŠ leté pomaturitní studium Práce v zahraničí 2 zaměstnání

27 1.6 Výsledky žáků z ředitelských testů Ředitelské testy na AHOL Střední odborné škole, s.r.o. se píší z předmětů, ze kterých žáci budou skládat maturitní zkoušku. Mají následující strukturu: jsou vypracovány jednotlivými členy předmětových komisí a předseda předmětové komise přebírá zodpovědnost za jejich odbornou metodickou ucelenost a správnost. Odpovídá také za jednotný systém hodnocení ředitelských testů a zpracování s následným předáním výsledků zástupci ředitelky školy, který provádí jejich celkové hodnocení. Ředitelské testy jsou poměrně důležitým ukazatelem připravenosti našich žáků na úspěšné vykonání státních maturitních zkoušek. Vedoucí předmětových komisí kladou důraz na přizpůsobování struktury a náročnosti ředitelských testů tak, aby sloužily i jako příprava na státní maturitní zkoušku. Dále mají pro školu autoevaluační účinek. Výsledky jsou řešeny na pedagogické radě a následně jsou přijata opatření k nápravě. Cizí jazyky Ředitelský test z cizího jazyka se skládá zpravidla z jazykové kompetence, čtení, poslechu a na konci tohoto školního roku žáci 1. ročníku také psali krátkou esej na dané téma. Učivo odpovídá učivu uvedenému v tematických plánech jednotlivých oborů a ročníků a také koncepci státní maturitní zkoušky Anglický jazyk Z tohoto jazyka maturují téměř všichni žáci. Škola vyučuje vybrané odborné předměty v anglickém jazyce, aby vzrostla slovní odborná vybavenost žáků. Také škola zavedla hodiny s rodilou mluvčí. Výsledné formativní hodnocení vychází jako dobrý. Nejlépe dopadli žáci třídy Diplomatických služeb 2. ročník, kdy průměr je chvalitebný. Studijní výsledky žáků oboru Sportovní management 1. ročníku jsou pod hranici průměrný, proto zde jsou výsledky následně posuzovány individuálně. Německý jazyk Jedná se o druhý cizí jazyk. Většina žáků volí tento jazyk s ohledem na možnost konání praxe v Německu. Proti předešlému školnímu roku došlo k zlepšení výsledů u žáků opět 2. ročníku Diplomatických služeb zhoršení je u žáků oboru Bankovnictví a pojišťovnictví 3. ročník. Ostatní obory se pohybují mírně nad hranicí dobrý. Ruský jazyk Druhý volitelný cizí jazyk, který vyučuje v tomto školním roce rodilá mluvčí. Porovnáním výsledků došlo ke zlepšení u oboru Pedagogické lyceum 2. ročník. Výborně dopadli žáci oboru Diplomatické služby 1. ročník. Zlepšení je i u oboru Sportovní management 2. ročník. 27

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více