Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školy Nabídka volitelných předmětů Zájmové útvary...7 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Analýza lidských zdrojů Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012:...12 IV. Výsledky výchovy a vzdělání Zápis do první třídy ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/ Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Prevence sociálně patologických jevů Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2011/ Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Školní družina V. Spolupráce s rodiči VI. Spolupráce s veřejností...24 VII. Rozbor školních úrazů VIII. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI...26 IX. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy...26 X. Údaje o předložených a šk. realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů...28 XI. Hospodaření školy...29 XII. Přílohy 32 2

3 I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola Štětí, Školní Adresa školy : Školní 559, Štětí IČ : Bankovní spojení : /0800 Telefon : Adresa internetové stránky : Právní forma : Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol : , č.j. 439/95 Název zřizovatele : Město Štětí Součásti školy : ZŠ, ŠD IZO ředitelství : Vedoucí a hospodářští pracovníci : Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy Mgr. Antonín Rous, zástupce ředitele Alena Musilová, ekonomka Hlavní činnost školy ( podle zřizovací listiny ) : Základní vzdělávání žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012: Základní škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagog. pracovníků Kapacita Celkem , Školní družina Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Počet pracovníků Kapacita Celkem

4 Školská rada : počet členů školské rady: 3 Sdružení při škole : Unie rodičů Základní škola ve Štětí, Školní ul. je jednou ze tří základních škol ve Štětí. Je to úplná základní škola s devíti postupnými ročníky dvě paralelní třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 367 žáků ze Štětí a okolních vesnic, rozdělených do 17 tříd ( v šestém ročníku pouze 6.A ). Vývoj počtu žáků počet žáků / / / /2013 šk. rok Do grafu je zahrnut také počet žáků k Z těchto hodnot je vidět stabilizace počtu žáků s mírně vzrůstajícím trendem. Počet žáku 1. tříd počet žáků / / / /2013 šk. rok 4

5 Počty žáků podle tříd : třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne Celkem hřiště. Škola se skládá ze dvou propojených pavilonů zvlášť I. a II. stupeň, tělocvičny, školního Žáci školy využívají velké množství zájmových kroužků pro mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu. Zároveň mají žáci možnost stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. 5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 1. Vzdělávací program školy Školní rok 2011/2012 Vzdělávací program Č.j. MŠMT: v ročnících Počet žáků Školní vzdělávací program 31504/ , 2.,3.,4.,5., 6., 7.,8., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ročník Český jazyk 6+2/2+1/0 6+2/ Logopedie - EU 0/1 Cizí jazyk 2 2/ Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Informační a komunikační tech. 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 týdenní dotace Člověk a svět práce -Pěstitelské práce 2x1 1x1 -Práce s počítačem -Svět práce 1x1 1x1 Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Design 1x1 Volitelný předmět 3 skupiny 3 skupiny 3 skupiny -Práce na počítači 2x1 -Technické kreslení 1x2 6

7 - Základy dalšího cizího jazyka ( Aj, Nj) 2x2 2x2 2x2 - Praktika z fyziky -Seminář a praktika z přírodovědných předmětů -Seminář a praktikum ze zeměpisu - Konverzace v cizím jaz.- Aj 1x2 1x2 - Psaní na počítači - Matematické aplikace -Základy ekon. a účetnictví -Výtvarné činnosti Cizí jazyk Německý jazyk 1x3 1x3 1x3 Anglický jazyk 2x2 2x2 3x3 3 3x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2. Nabídka volitelných předmětů VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin VIII. Technické kreslení 1 IX. Práce na počítači 2 VII. Konverzace v cizím jaz. 1 IX. Konverzace v cizím jaz. 1 VII. Základy dalšího cizího jazyka 2 VIII. Základy dalšího cizího jazyka 2 IX. Základy dalšího cizího jazyka 2 3. Zájmové útvary Název Počet skupin Počet žáků Sportovní 4 46 Německý jazyk 1 13 Vaření 1 12 Výtvarný

8 Keramický 1 12 Taneční 1 14 První pomoc 2 27 Turistický 1 18 Divadelní 1 16 Celkem zájmových útvarů Počet žáků, kteří navštěvovali zájmové kroužky neodpovídá a je zkreslený, neboť mnoho žáků navštěvovalo více kroužků. III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 25 24,42 Vychovatelky ve školní družině 3 3 Celkem 28 27,42 Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Řed.školy 1,00 VŠ pedagog., M-Ch 16 2 Zást.ředitele 1,00 VŠ pedagog., M-Z 39 3 Učitelka 1,00 VŠ zemědělská, Př 31 8

9 4 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Ch-Př 37 5 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Čj-Ov 27 6 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Rj-Z 18 7 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Vv-D 1 8 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Z-M 22 9 Učitel 0,46 VŠ pedagog., F-Pč Učitelka 0,96 VŠ pedagog., Př-Z Učitel 1,00 USO 1 12 Učitel 1,00 USO 4 13 Učitelka 1,00 ÚSO 6 14 Učitelka 1,00 USO Učitelka 0,50 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 4 27 Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 9 28 Vychovatelka 1,00 USO 0 2. Analýza lidských zdrojů Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce 2011/2012 tvořilo pedagogický sbor 25 interních učitelů vč. 1 výchovného poradce, ředitele a zástupce ředitele a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou 9

10 převahou žen vpedagogickém sboru byli čtyři muži, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky, a to na 1. stupni. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 24 let ženy 0/ / / / / / / /0 nad 60 let 4/2 Z uvedené tabulky vyplývá, že ve sboru jsou zastoupeny téměř všechny věkové kategorie. Vznik a skončení pracovního poměru pedagogických pracovníků: Nástupy a odchody Počet Nástupy 1 Odchody 2 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Podíl aprobovanosti dle předmětů Předmět Počet hodin Aprobovanost Český jazyk Cizí jazyk 47 0 Matematika

11 Člověk a jeho svět Přírodověda 8 8 Přírodopis Vlastivěda 8 8 Zeměpis 14 6 Dějepis 14 8 Chemie 8 8 Fyzika Výchova ke zdraví 3 0 Informační technologie 3 0 Výchova k občanství 7 7 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 17 0 Hudební výchova Tělesná výchova Volit. předmět 14 6 Celková aprobovanost na základní škole Celkem vyučovacích hodin Z toho odučeno aprobovaně % aprobovanosti ,7 % Aprobovanost celková aprobovanost dosahuje 74,7 %. Rezervy v aprobovanosti jsou v předmětech výchovného charakteru na II. stupni, ve výuce hudební výchovy, tělesné výchovy a cizích jazyků. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání ped. pracovníků : Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. O nabídce jednotlivých školení jsou učitelé informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP. Bohužel vzhledem ke značnému snížení finančních prostředků na ONIV musela škola toto vzdělávání omezit. 11

12 Název DVPP Počet účastníků Kurz anglického jazyka 1 Informační technologie 1 Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 Práce s interaktivní tabulí - pokročilí 23 Školení ČK 5 Školení BOZP 25 Školení výchovných poradců 1 3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Uklizečka 1,0 ZV 2. Uklizečka 1,0 UO 3. Uklizečka 1,0 UO 4. Uklizečka 1,0 SO 5. Školník 1,0 ZV 6. Ekonomka 1,0 ÚSO Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci 0 0 Celkem

13 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 24 let ženy 0/ / / / / / / /1 nad 60 let 1/1 IV. Výsledky výchovy a vzdělání 1. Zápis do první třídy ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 Celkem u zápisu Poprvé u zápisu Žáci přicházející po odkladu z minulého zápisu Letošní počet odkladů Celkem nastoupí do 1. třídy 2011/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012 I. pololetí 11/12 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,06 1.B ,05 2.A ,15 2.B ,31 3.A ,51 3.B ,42 4.A ,34 4.B ,47 5.A ,01 13

14 5.B ,78 6.A ,85 7.A B ,03 8.A ,23 8.B ,34 9.A ,05 9.B ,21 Celkem: ,69 II. pololetí 11/12 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,2 1.B ,09 2.A ,14 2.B ,39 3.A ,61 3.B ,5 4.A ,35 4.B ,51 5.A ,89 5.B ,81 6.A ,97 7.A ,08 7.B ,09 8.A ,27 8.B ,43 9.A ,04 9.B ,24 Celkem: ,74 14

15 3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU SOU nematuritní obory Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků devátých tříd a 4 žáci osmé třídy. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci I. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 3, neuspokojivé 8 2,18 Snížené stupně z chování na konci II. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 16 4, neuspokojivé 10 2,72 Absence žáků ve třídách Třída Omluveno Neomluveno Celková absence Průměr na žáka 1.A B ,6 2.A ,3 2.B ,3 3.A ,3 15

16 3.B ,4 4.A ,6 4.B ,8 5.A ,2 5.B ,9 6.A ,2 7.A ,6 7.B ,5 8.A ,6 8.B ,5 9.A ,1 9.B ,1 Celkem: ,5 5. Výchovné poradenství na škole Práce výchovného poradce se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků, na práci s žáky s vývojovými poruchami učení i chování, na práci s dětmi vyžadujícími logopedickou nápravu a v případě potřeby i na poradenskou činnost, která má pomoci vyučujícím v práci se žáky, kteří vyžadují zvláštní přístup a péči. Volba povolání: Výchova k volbě povolání je zařazována již v nižších ročnících jako součást předmětu Člověk a svět práce. Žáci osmých ročníků jsou v rámci tohoto předmětu podrobně seznamováni s nabídkou středního školství v okrese Litoměřice a Mělník a s vybranými obory v Ústeckém kraji. Učí se orientovat v nabídce škol na internetu (www.infoabsolvent.cz a prohlížejí si stránky škol z okolí ap.), zjišťují si svou profesní orientaci pomocí dostupných testů, cvičně si vyplňují přihlášku na střední školu. Navštěvují informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání úřadu práce v Litoměřicích. Žáci devátých ročníků navštěvují dny otevřených dveří na některých nejbližších školách ve Štětí a Roudnici nad Labem. Pro žáky i jejich rodiče výchovný poradce zajišťuje kompletní návod jak postupovat během přijímacího řízení, shromažďuje a zveřejňuje na nástěnce aktuální informace 16

17 přicházející z jednotlivých škol, upozorňuje na dny otevřených dveří a na výstavy zaměřené na propagaci středního školství v regionu, umožňuje žákům a případně i rodičům nahlédnout do přehledů studijních a učebních oboru pro litoměřický a mělnický region elektronická podoba těchto přehledů je zveřejňována na webových stránkách školy. Na třídní schůzky jsou zváni zástupci těch středních škol z okolí, které mají zájem se prezentovat i tímto způsobem. Výchovný poradce také pomáhá osobní konzultací nebo odkazem na příslušná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo IPS úřadu práce) žákům a rodičům, kteří si nejsou jisti při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru. Škola zajišťuje a výchovný poradce rozdává formuláře přihlášek a zápisové lístky, v případě potřeby pomáhá s jejich vyplňováním a kontroluje správnost vyplnění. V průběhu přijímacího řízení výchovný poradce také často vysvětluje žákům i rodičům případné nejasnosti. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči Výchovný poradce se podílí na práci s žáky, kteří mají problémy jak s učením, tak s chováním. Pomáhá s vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami rozdělenou na žáky integrované, kteří potřebují větší péči, a na žáky s poruchami na úrovni obtíží. Aktuální seznamy těchto dětí předává všem vyučujícím druhého stupně, aby mohli uplatnit vhodné přístupy k těmto žákům. Integrovaní žáci jsou v souladu se závěrem jejich vyšetření zařazování do dvou oddělení DAP, která jsou ve škole zřízena. Podle potřeby jsou sem zařazováni i žáci s poruchami na úrovni obtíží. Výchovný poradce pomáhá učitelům se sestavením individuálního vzdělávacího programu pro integrované žáky a je v případě potřeby radou nápomocen učitelům při práci s těmito žáky. Výchovný poradce také koordinuje vyhledávání žáků prvních ročníků s logopedickými vadami a jejich rozdělení do dvou ambulantních logopedických poraden, které ve škole pracují. Výchovný poradce pomáhá učitelům i vedení školy při řešení kázeňských přestupků žáků. Závažnější případy jsou řešeny ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích, případně jsou žáci po domluvě s rodiči posíláni do Střediska výchovné péče ve Slaném. Vypracovala : Mgr. Marie Dvořáková 17

18 6. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence v minulém školním roce 2011/12 byla součástí komplexního primárního programu, jehož součástí je minimální preventivní program školy. Úkolem bylo vést žáky ke zvládání stresu či dovednostem a řešení svých problémů ve spolupráci s rodiči a školou. Pedagogičtí pracovníci pomáhali řešit problémy těch dětí, které žili v nevhodném rodinném prostředí. Spolupracovali jsme a pravidelně se scházeli se státní a městskou policií, zástupci městského úřadu a domu dětí na schůzkách prevence kriminality. Řešili jsme otázky co s volným časem a jeho využitím, nebo příčiny záškoláctví a nevhodného chování, zdravení atd. Problémy jsme pravidelně vyhodnocovali a seznamovali jsme s nimi žáky i rodiče ve škole, na třídních schůzkách nebo pozváním do školy. Na 1. stupni jsou děti vedeny k osvojování zásad zdravého životního stylu a k trávení volného času v kroužcích na naší škole, v domě dětí, popř. v základní umělecké škole. Na 2. stupni jsme se problematikou žáků zabývali v předmětu výchova k občanství, výchova ke zdraví, v rodinné výchově, přírodopise a chemii. A závažným problémem v poslední době je kouření žáků před vyučováním, v době poledních přestávek, tj. před odpoledním vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování. Šikanu ve třídách řešíme i možností využití schránky důvěry, která umístěna v přízemí na 2. stupni, nebo možnost řešení s třídním učitelem a vedením školy. Řada informací byla průběžně doplňována školními hlášeními a na třídních schůzkách. Velkým problémem je v poslední době projev vandalismu, kdy žáci ničí majetek školy, spolužáků apod. Ne vždy se nám podaří zjistit viníky. Třídní vyučující řeší v průběhu školního roku případy záškoláctví ve spolupráci s výchovnou poradkyní na poradách školy, na městském úřadu s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo s kurátorkou v Litoměřicích. Jako škola nabízíme i zájmové kroužky, které jsou pro děti zdarma. Většinou je ale navštěvují děti, které mají už jiné mimoškolní aktivity. Velká část dětí není zapojena vůbec. Vypracovala: Ing. Vlasta Andrtová 18

19 7. Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2011/2012: V letošním roce se základní škola zúčastnila mnoha soutěží, olympiád, přehlídek a vystoupení z oblastí vědomostních, sportovních, kulturních a jiných. Přehled soutěží, olympiád a vystoupení našich žáků ve školním roce 2011/2012: Labský čtyřboj OVOV Atletický čtyřboj Matematický klokan Přírodovědný klokan Přespolní běh Ploskovice Odbíjená O štít 17. listopadu Olympiáda v ČJ Olympiáda v ČJ Pythagoriáda Matematická olympiáda Přehazovaná Košíková Halová kopaná Olympiáda v AJ Odbíjená Zeměpisná olympiáda Recitační soutěž Přehazovaná Matematická olympiáda Štětí, I.,II. st. / 1. místo Litoměřice /8.,14. místo Lovosice Školní kolo / 3.,5.,7.,9. tř. Školní kolo / 9. tř. 1.,3. místo Okresní kolo / 1. místo Okresní kolo / 1.,21. místo Krajské kolo Okresní kolo / 13.,22. místo Okresní kolo / 5. a 9. tř Okresní kolo / 3.místo Okrskové kolo/dívky/1.místo/chlapci/2.místo Roudnice n. Labem / 1. místo Okresní kolo/ 8.,12. místo Krajské kolo / 7. místo Okresní kolo / 15. a 17. místo Okresní kolo Okrskové kolo/ dívky 6.,7.,8.,9.tř. / 1. místo Okresní kolo 19

20 McDonalds cup Vybíjená McDonalds cup Soutěž zdravotních hlídek Pohár rozhlasu Atletika Školní kolo Okrskové kolo / 1. místo Okrskové kolo / 2.,3.,4.,5. třídy/ Štětí Lovosice Lovosice/ nejmladší žáci 8. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Kromě vzdělávacího procesu se škola soustředí i na výchovné působení na žáky. Pořádá velké množství akcí pro třídní kolektivy v rámci i mimo vyučování. Každoročně se koná lyžařský výcvik, určený primárně pro žáky 7. ročníků. Jednotlivé třídy se zúčastňují mnoha jednodenních poznávacích výletů či vícedenních ozdravných pobytů. V prosinci škola pro velký zájem opět pořádala pro naše budoucí prvňáčky Vánoční putování, kdy s rodiči předškoláci plnili rozmanité úkoly. Na tuto akci jsme ve spolupráci s UR navázali poslední prázdninovou sobotu v srpnu. V tento den se uskutečnilo soutěžní odpoledne nazvané S úsměvem do školy, určené pro naše budoucí žáky. 20

21 Velkou tradici na naší škole má Akademie, která se uskutečnila v květnu a patronát nad její přípravou měli ( jako vždy ) žáci 9. tříd. Vybrané školní akce uskutečněné během školního roku 2011/2012 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Slavnostní přivítání prváčků před budovou školy 48 Týden mobility 86 BESIP akce s MP 10 Říjen Dopravní hřiště ( 4. tř. ) 41 Sběr starého papíru 180 Výstava fotografií v inf. stř. 15 Exkurse SOU Roudnice n. Labem ( 9.tř ) 38 Listopad Exkurse SOŠ Roudnice n. Labem ( 9.tř ) 40 Odhalení jasanových soch v Radouni (6.A ) 17 Prosinec Vánoční výstava na Novém nám. 50 Vánoční besídka ( tř. ) 350 Vánoční putování po škole pro předškoláky Den otevřených dveří 60 Divadlo Mladá Boleslav ( tř. ) 90 Návštěva MP Štětí ( 1.,2.tř. ) 78 Štěpánský koncert Radou ( 6.A ) 16 Leden Lyžařský výcvik 34 Dopravní hřiště ( 4.tř ) 36 Sběr starého papíru 150 Únor Beseda se spisovatelem Kratochvílem (3.,4. tř) 76 21

22 K-centrum Litoměřice ( 8.tř ) 41 Výlet okolí Štětí ( 6.A) 17 Zápis do 1. tříd Březen Muzeum čokolády Praha ( 7.tř ) 38 Muzikál Praha 40 Vlastivědné muzeum Litoměřice ( 6.A ) 16 Duben Divadlo Mladá Boleslav ( 7.tř. ) 36 Výlet Praha ( 4. tř ) 34 IQ park Liberec ( 8. tř ) 38 Výlet do Zubnic ( 5.tř ) 41 Den Země 340 Návštěva rybářství v Liběchově ( 3.A ) 16 Divadelní představení v kině ( 1.-3.tř.) 120 Liběchov, Brocno ( 6.A ) 16 Praha koncert hudby hradní stráže ( 4.A ) 18 Sběr starého papíru 160 Květen Výlet do Šestajovic ( 1.A,B,2.A ) 32 Školní akademie 350 Úřad práce ( 8.A ) 18 Dopravní akce ( 2.tř ) 26 Akce Dřevo pro život ( 4.tř ) 30 Koněpruské jeskyně ( 3.tř. ) 32 DINOPARK Praha ( 2.B,4.B ) 29 Výlet Ústí n. Labem ( 5.A) 16 Sluneční lázně ( 6.A ) 15 Červen Filmové představení - MDD 345 Pasování za čtenáře ( 1.A,B ) 40 Dopravní hřiště ( 4.tř.) 36 Památník Terezín ( 9.A ) 18 Výlet Doksy ( 7.A, 8.B ) 35 Sběr starého papíru 160 Prevence kriminality Litoměřice ( 8.A,9.A,9.B ) 58 Pražský hrad ( 4.tř ) 17 Výlet Benecko ( 1.A,B. 2.A,3.B ) 80 Výlet Děčín ( 5.A,B ) 32 Výlet Český ráj ( 6.tř ) 18 Sport.-bran. den Stračí ( 9.A ) 16 STEZKA LOUPEŽNÍKA ŠTĚTKY ( 4.A ) 17 22

23 Bertík vzdělávací akce zdravá výživa ( tř ) 200 Výlet Ostrá ( 3.A,B ) Školní družina Akce školní družiny Spaní ve školní družině Snídaně Fairtrade Vybírání psích pamlsků a navštívení útulku v Hněvicích Pyžamová párty Sáňkování v Krkonoších + prohlídka koní Výlet na Říp s velbloudem Sbírka starých mobilních telefonů - soutěž. 1. místo akce pro děti Beseda se zvířátky Výstava hvězd Nové náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu Sváťovo loutkové divadlo + návštěva hvězdárny v LTM Turnaj ve vybíjené proti ZŠ T.G.M. Karneval Kateřina Taušnerová, vedoucí šk. družiny V. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádala Den otevřených dveří, školní akademii apod.. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy ( ). 23

24 Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu UR ( Unie rodičů při základní škole). Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Unie rodičů se podílí na financování mnohých akcí organizovaných školou soutěže, ozdravné pobyty apod. Ve šk. roce 2011/12 škola zahájila ostrý provoz elektronické třídní knihy a žákovské knížky. Rodiče získávají informace o prospěchu mnohem rychleji. Mají možnost kontrolovat docházku svých dětí do školy a také mohou nahlížet do třídní knihy a být tak informováni o probíraném učivu. Ve velké míře je využívaná on-line komunikace mezi rodiči a učiteli. Pro rodiče, kteří mají omezený přístup k internetu je v přízemí školy místnost vybavena internetovým připojením. VI. Spolupráce s veřejností Základní škola během školního roku neslouží pouze žákům školy, ale i široké veřejnosti. Největší službou pro veřejnost je volný přístup na školní hřiště a dále pak pronájem tělocvičny a tříd. VII. Rozbor školních úrazů Ve školním roce 2011/2012 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 19 žákovských úrazů. Z toho bylo Záznamů o úrazu (žáků) registrováno a řádně odesláno 13. Odškodněno bylo všech 13 úrazů. Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině žákovských úrazů došlo v hodinách tělesné výchovy nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. Hlavní příčinou úrazů u žáků je neopatrnost, podcenění nebezpečí, riskování a nedostatek zkušeností. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. 24

25 Evidence úrazů za školní rok 2011/2012 Pořadové číslo datum ročník Chlapec /dívka Vypsán záznam o úraze odškodněno Místo úrazu I. Chlapec ANO ANO třída VIII. Chlapec ANO ANO třída VII. Chlapec ANO ANO tělocvična VIII. Chlapec ANO ANO třída VIII. Dívka ANO ANO tělocvična VIII. Dívka ANO ANO tělocvična IV. Chlapec ANO ANO chodba V. Dívka ANO ANO tělocvična IX.. Dívka ANO ANO tělocvična IV. Dívka ANO ANO kuchyňka IV. Chlapec ANO ANO Školní hřiště VII. Chlapec ANO ANO Schodiště VII. Dívka ANO ANO tělocvična Úrazy byly odškodněny pojišťovnou celkovou částkou Kč. 25

26 VIII. Údaje o kontrolách a inspekční činnosti Ve školním roce 2011/2012 byla provedena tato kontrola Kontrolující Předmět kontroly Výsledek Město Štětí Veřejnoprávní kontrola Nebyly zjištěny systémové nedostatky ani nedodržení legislativních předpisů - protokol je součástí přílohy. IX. Materiální - technické podmínky školy Třídy Výuka probíhá v 17 kmenových třídách, které jsou vybaveny školním nábytkem odpovídajícím hygienickým normám. V tomto šk. roce byly novými skříněmi vybaveny obě druhé třídy. Pro výuku informatiky jsou k dispozici dvě učebny s 28 zasíťovanými žákovskými PC s přístupem k internetu. Učebna jazyků je vybavena jazykovou laboratoří. 26

27 Sportovní zařízení Součástí školy je tělocvična a dvě hřiště s umělým povrchem ( jedno s umělou trávou na kopanou a druhé na odbíjenou a košíkovou ). Toto hřiště je v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. V tomto roce byl zrekonstruován povrch tělocvičny. Vybavení učebními pomůckami Dle finančních možností a požadavků vyučujících jsou průběžně pořizovány pomůcky pro jednotlivé předměty a sbírky. Vybavení žáků učebnicemi Učebnice jsou každoročně obměňovány, škola investuje nemalé částky do pořizování učebnic a učebních textů. Pracovní sešity si žáci hradí sami. Opravy, údržba Byla započata výměna podlahových krytin a dveří na II. stupni naší školy. 27

28 V měsíci červenci byl proveden nátěr všech střech školy antikorozním nátěrem. V srpnu se uskutečnila rekonstrukce vstupního portálu. X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Na přelomu roku 2010/2011 byl škole schválen projekt v rámci OP EU Investice do rozvoje vzdělání. Na základě názorů a připomínek pedagogických pracovníků byly zvoleny tyto oblasti : - čtenářská a informační gramotnost - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 28

29 Realizace projektu začala v únoru 2011, kdy naše škola obdržela dotaci ve výši Kč. Ve šk. roce 2011/12 byly splněny požadované výstupy : - výuka logopedie pro vybrané žáky 1. tříd 50% splněných výstupů - tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku prostřednictvím ICT ( DUM ) 100% splněných výstupů - DVPP v oblasti digitálních technologií 100% splněných výstupů Na základě schválení průběžných monitorovacích zpráv ( II. a III. ) škola obdržela v tomto roce zbývající část dotace ve výši Kč. XI. Hospodaření školy Příjmy : H o s p o d a ř e n í k Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU ,20 Vlastní příjmy ,07 Vlastní příjmy Použití fondů Použití fondů Celkem ,07 Celkem ,20 Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM ,80 Pracovní obleky Spotřební materiál Učební pomůcky Knihy, časopisy Cestovné 945 Čisticí prostředky DVPP Vodné, stočné Plavání Topení Mzdy

30 Elektřina Zdravotní pojištění Opravy a údržba ,40 Sociální pojištění Cestovné 844 FKSP Pošta, telefon ,64 Náhrady nemocí Ostatní služby Pojistné Kooperativa Program. servis ,22 Navýš. mezd VŠ Věcná režie Odvody navýš. VŠ Pojistka majetku Náklady (dot. EU) ,20 Odpisy ,30 Mzdy (dot. EU) Mzda správce Celkem ,36 Celkem ,20 Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 1 554,71 VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Hospodářský výsledek : Kč CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : HČ 1 554,71 Kč VHČ Kč ,71 Kč Příjmy : H o s p o d a ř e n í k Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU Vlastní příjmy Vlastní příjmy Celkem Celkem

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více