Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školy Nabídka volitelných předmětů Zájmové útvary...7 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Analýza lidských zdrojů Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012:...12 IV. Výsledky výchovy a vzdělání Zápis do první třídy ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/ Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Prevence sociálně patologických jevů Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2011/ Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Školní družina V. Spolupráce s rodiči VI. Spolupráce s veřejností...24 VII. Rozbor školních úrazů VIII. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI...26 IX. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy...26 X. Údaje o předložených a šk. realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů...28 XI. Hospodaření školy...29 XII. Přílohy 32 2

3 I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola Štětí, Školní Adresa školy : Školní 559, Štětí IČ : Bankovní spojení : /0800 Telefon : Adresa internetové stránky : Právní forma : Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol : , č.j. 439/95 Název zřizovatele : Město Štětí Součásti školy : ZŠ, ŠD IZO ředitelství : Vedoucí a hospodářští pracovníci : Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy Mgr. Antonín Rous, zástupce ředitele Alena Musilová, ekonomka Hlavní činnost školy ( podle zřizovací listiny ) : Základní vzdělávání žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012: Základní škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagog. pracovníků Kapacita Celkem , Školní družina Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Počet pracovníků Kapacita Celkem

4 Školská rada : počet členů školské rady: 3 Sdružení při škole : Unie rodičů Základní škola ve Štětí, Školní ul. je jednou ze tří základních škol ve Štětí. Je to úplná základní škola s devíti postupnými ročníky dvě paralelní třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 367 žáků ze Štětí a okolních vesnic, rozdělených do 17 tříd ( v šestém ročníku pouze 6.A ). Vývoj počtu žáků počet žáků / / / /2013 šk. rok Do grafu je zahrnut také počet žáků k Z těchto hodnot je vidět stabilizace počtu žáků s mírně vzrůstajícím trendem. Počet žáku 1. tříd počet žáků / / / /2013 šk. rok 4

5 Počty žáků podle tříd : třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne Celkem hřiště. Škola se skládá ze dvou propojených pavilonů zvlášť I. a II. stupeň, tělocvičny, školního Žáci školy využívají velké množství zájmových kroužků pro mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu. Zároveň mají žáci možnost stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. 5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 1. Vzdělávací program školy Školní rok 2011/2012 Vzdělávací program Č.j. MŠMT: v ročnících Počet žáků Školní vzdělávací program 31504/ , 2.,3.,4.,5., 6., 7.,8., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ročník Český jazyk 6+2/2+1/0 6+2/ Logopedie - EU 0/1 Cizí jazyk 2 2/ Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Informační a komunikační tech. 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 týdenní dotace Člověk a svět práce -Pěstitelské práce 2x1 1x1 -Práce s počítačem -Svět práce 1x1 1x1 Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Design 1x1 Volitelný předmět 3 skupiny 3 skupiny 3 skupiny -Práce na počítači 2x1 -Technické kreslení 1x2 6

7 - Základy dalšího cizího jazyka ( Aj, Nj) 2x2 2x2 2x2 - Praktika z fyziky -Seminář a praktika z přírodovědných předmětů -Seminář a praktikum ze zeměpisu - Konverzace v cizím jaz.- Aj 1x2 1x2 - Psaní na počítači - Matematické aplikace -Základy ekon. a účetnictví -Výtvarné činnosti Cizí jazyk Německý jazyk 1x3 1x3 1x3 Anglický jazyk 2x2 2x2 3x3 3 3x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2. Nabídka volitelných předmětů VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin VIII. Technické kreslení 1 IX. Práce na počítači 2 VII. Konverzace v cizím jaz. 1 IX. Konverzace v cizím jaz. 1 VII. Základy dalšího cizího jazyka 2 VIII. Základy dalšího cizího jazyka 2 IX. Základy dalšího cizího jazyka 2 3. Zájmové útvary Název Počet skupin Počet žáků Sportovní 4 46 Německý jazyk 1 13 Vaření 1 12 Výtvarný

8 Keramický 1 12 Taneční 1 14 První pomoc 2 27 Turistický 1 18 Divadelní 1 16 Celkem zájmových útvarů Počet žáků, kteří navštěvovali zájmové kroužky neodpovídá a je zkreslený, neboť mnoho žáků navštěvovalo více kroužků. III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 25 24,42 Vychovatelky ve školní družině 3 3 Celkem 28 27,42 Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Řed.školy 1,00 VŠ pedagog., M-Ch 16 2 Zást.ředitele 1,00 VŠ pedagog., M-Z 39 3 Učitelka 1,00 VŠ zemědělská, Př 31 8

9 4 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Ch-Př 37 5 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Čj-Ov 27 6 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Rj-Z 18 7 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Vv-D 1 8 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Z-M 22 9 Učitel 0,46 VŠ pedagog., F-Pč Učitelka 0,96 VŠ pedagog., Př-Z Učitel 1,00 USO 1 12 Učitel 1,00 USO 4 13 Učitelka 1,00 ÚSO 6 14 Učitelka 1,00 USO Učitelka 0,50 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 4 27 Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 9 28 Vychovatelka 1,00 USO 0 2. Analýza lidských zdrojů Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce 2011/2012 tvořilo pedagogický sbor 25 interních učitelů vč. 1 výchovného poradce, ředitele a zástupce ředitele a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou 9

10 převahou žen vpedagogickém sboru byli čtyři muži, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky, a to na 1. stupni. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 24 let ženy 0/ / / / / / / /0 nad 60 let 4/2 Z uvedené tabulky vyplývá, že ve sboru jsou zastoupeny téměř všechny věkové kategorie. Vznik a skončení pracovního poměru pedagogických pracovníků: Nástupy a odchody Počet Nástupy 1 Odchody 2 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Podíl aprobovanosti dle předmětů Předmět Počet hodin Aprobovanost Český jazyk Cizí jazyk 47 0 Matematika

11 Člověk a jeho svět Přírodověda 8 8 Přírodopis Vlastivěda 8 8 Zeměpis 14 6 Dějepis 14 8 Chemie 8 8 Fyzika Výchova ke zdraví 3 0 Informační technologie 3 0 Výchova k občanství 7 7 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 17 0 Hudební výchova Tělesná výchova Volit. předmět 14 6 Celková aprobovanost na základní škole Celkem vyučovacích hodin Z toho odučeno aprobovaně % aprobovanosti ,7 % Aprobovanost celková aprobovanost dosahuje 74,7 %. Rezervy v aprobovanosti jsou v předmětech výchovného charakteru na II. stupni, ve výuce hudební výchovy, tělesné výchovy a cizích jazyků. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání ped. pracovníků : Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. O nabídce jednotlivých školení jsou učitelé informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP. Bohužel vzhledem ke značnému snížení finančních prostředků na ONIV musela škola toto vzdělávání omezit. 11

12 Název DVPP Počet účastníků Kurz anglického jazyka 1 Informační technologie 1 Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 Práce s interaktivní tabulí - pokročilí 23 Školení ČK 5 Školení BOZP 25 Školení výchovných poradců 1 3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Uklizečka 1,0 ZV 2. Uklizečka 1,0 UO 3. Uklizečka 1,0 UO 4. Uklizečka 1,0 SO 5. Školník 1,0 ZV 6. Ekonomka 1,0 ÚSO Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci 0 0 Celkem

13 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 24 let ženy 0/ / / / / / / /1 nad 60 let 1/1 IV. Výsledky výchovy a vzdělání 1. Zápis do první třídy ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 Celkem u zápisu Poprvé u zápisu Žáci přicházející po odkladu z minulého zápisu Letošní počet odkladů Celkem nastoupí do 1. třídy 2011/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012 I. pololetí 11/12 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,06 1.B ,05 2.A ,15 2.B ,31 3.A ,51 3.B ,42 4.A ,34 4.B ,47 5.A ,01 13

14 5.B ,78 6.A ,85 7.A B ,03 8.A ,23 8.B ,34 9.A ,05 9.B ,21 Celkem: ,69 II. pololetí 11/12 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,2 1.B ,09 2.A ,14 2.B ,39 3.A ,61 3.B ,5 4.A ,35 4.B ,51 5.A ,89 5.B ,81 6.A ,97 7.A ,08 7.B ,09 8.A ,27 8.B ,43 9.A ,04 9.B ,24 Celkem: ,74 14

15 3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU SOU nematuritní obory Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků devátých tříd a 4 žáci osmé třídy. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci I. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 3, neuspokojivé 8 2,18 Snížené stupně z chování na konci II. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 16 4, neuspokojivé 10 2,72 Absence žáků ve třídách Třída Omluveno Neomluveno Celková absence Průměr na žáka 1.A B ,6 2.A ,3 2.B ,3 3.A ,3 15

16 3.B ,4 4.A ,6 4.B ,8 5.A ,2 5.B ,9 6.A ,2 7.A ,6 7.B ,5 8.A ,6 8.B ,5 9.A ,1 9.B ,1 Celkem: ,5 5. Výchovné poradenství na škole Práce výchovného poradce se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků, na práci s žáky s vývojovými poruchami učení i chování, na práci s dětmi vyžadujícími logopedickou nápravu a v případě potřeby i na poradenskou činnost, která má pomoci vyučujícím v práci se žáky, kteří vyžadují zvláštní přístup a péči. Volba povolání: Výchova k volbě povolání je zařazována již v nižších ročnících jako součást předmětu Člověk a svět práce. Žáci osmých ročníků jsou v rámci tohoto předmětu podrobně seznamováni s nabídkou středního školství v okrese Litoměřice a Mělník a s vybranými obory v Ústeckém kraji. Učí se orientovat v nabídce škol na internetu (www.infoabsolvent.cz a prohlížejí si stránky škol z okolí ap.), zjišťují si svou profesní orientaci pomocí dostupných testů, cvičně si vyplňují přihlášku na střední školu. Navštěvují informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání úřadu práce v Litoměřicích. Žáci devátých ročníků navštěvují dny otevřených dveří na některých nejbližších školách ve Štětí a Roudnici nad Labem. Pro žáky i jejich rodiče výchovný poradce zajišťuje kompletní návod jak postupovat během přijímacího řízení, shromažďuje a zveřejňuje na nástěnce aktuální informace 16

17 přicházející z jednotlivých škol, upozorňuje na dny otevřených dveří a na výstavy zaměřené na propagaci středního školství v regionu, umožňuje žákům a případně i rodičům nahlédnout do přehledů studijních a učebních oboru pro litoměřický a mělnický region elektronická podoba těchto přehledů je zveřejňována na webových stránkách školy. Na třídní schůzky jsou zváni zástupci těch středních škol z okolí, které mají zájem se prezentovat i tímto způsobem. Výchovný poradce také pomáhá osobní konzultací nebo odkazem na příslušná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo IPS úřadu práce) žákům a rodičům, kteří si nejsou jisti při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru. Škola zajišťuje a výchovný poradce rozdává formuláře přihlášek a zápisové lístky, v případě potřeby pomáhá s jejich vyplňováním a kontroluje správnost vyplnění. V průběhu přijímacího řízení výchovný poradce také často vysvětluje žákům i rodičům případné nejasnosti. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči Výchovný poradce se podílí na práci s žáky, kteří mají problémy jak s učením, tak s chováním. Pomáhá s vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami rozdělenou na žáky integrované, kteří potřebují větší péči, a na žáky s poruchami na úrovni obtíží. Aktuální seznamy těchto dětí předává všem vyučujícím druhého stupně, aby mohli uplatnit vhodné přístupy k těmto žákům. Integrovaní žáci jsou v souladu se závěrem jejich vyšetření zařazování do dvou oddělení DAP, která jsou ve škole zřízena. Podle potřeby jsou sem zařazováni i žáci s poruchami na úrovni obtíží. Výchovný poradce pomáhá učitelům se sestavením individuálního vzdělávacího programu pro integrované žáky a je v případě potřeby radou nápomocen učitelům při práci s těmito žáky. Výchovný poradce také koordinuje vyhledávání žáků prvních ročníků s logopedickými vadami a jejich rozdělení do dvou ambulantních logopedických poraden, které ve škole pracují. Výchovný poradce pomáhá učitelům i vedení školy při řešení kázeňských přestupků žáků. Závažnější případy jsou řešeny ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích, případně jsou žáci po domluvě s rodiči posíláni do Střediska výchovné péče ve Slaném. Vypracovala : Mgr. Marie Dvořáková 17

18 6. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence v minulém školním roce 2011/12 byla součástí komplexního primárního programu, jehož součástí je minimální preventivní program školy. Úkolem bylo vést žáky ke zvládání stresu či dovednostem a řešení svých problémů ve spolupráci s rodiči a školou. Pedagogičtí pracovníci pomáhali řešit problémy těch dětí, které žili v nevhodném rodinném prostředí. Spolupracovali jsme a pravidelně se scházeli se státní a městskou policií, zástupci městského úřadu a domu dětí na schůzkách prevence kriminality. Řešili jsme otázky co s volným časem a jeho využitím, nebo příčiny záškoláctví a nevhodného chování, zdravení atd. Problémy jsme pravidelně vyhodnocovali a seznamovali jsme s nimi žáky i rodiče ve škole, na třídních schůzkách nebo pozváním do školy. Na 1. stupni jsou děti vedeny k osvojování zásad zdravého životního stylu a k trávení volného času v kroužcích na naší škole, v domě dětí, popř. v základní umělecké škole. Na 2. stupni jsme se problematikou žáků zabývali v předmětu výchova k občanství, výchova ke zdraví, v rodinné výchově, přírodopise a chemii. A závažným problémem v poslední době je kouření žáků před vyučováním, v době poledních přestávek, tj. před odpoledním vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování. Šikanu ve třídách řešíme i možností využití schránky důvěry, která umístěna v přízemí na 2. stupni, nebo možnost řešení s třídním učitelem a vedením školy. Řada informací byla průběžně doplňována školními hlášeními a na třídních schůzkách. Velkým problémem je v poslední době projev vandalismu, kdy žáci ničí majetek školy, spolužáků apod. Ne vždy se nám podaří zjistit viníky. Třídní vyučující řeší v průběhu školního roku případy záškoláctví ve spolupráci s výchovnou poradkyní na poradách školy, na městském úřadu s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo s kurátorkou v Litoměřicích. Jako škola nabízíme i zájmové kroužky, které jsou pro děti zdarma. Většinou je ale navštěvují děti, které mají už jiné mimoškolní aktivity. Velká část dětí není zapojena vůbec. Vypracovala: Ing. Vlasta Andrtová 18

19 7. Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2011/2012: V letošním roce se základní škola zúčastnila mnoha soutěží, olympiád, přehlídek a vystoupení z oblastí vědomostních, sportovních, kulturních a jiných. Přehled soutěží, olympiád a vystoupení našich žáků ve školním roce 2011/2012: Labský čtyřboj OVOV Atletický čtyřboj Matematický klokan Přírodovědný klokan Přespolní běh Ploskovice Odbíjená O štít 17. listopadu Olympiáda v ČJ Olympiáda v ČJ Pythagoriáda Matematická olympiáda Přehazovaná Košíková Halová kopaná Olympiáda v AJ Odbíjená Zeměpisná olympiáda Recitační soutěž Přehazovaná Matematická olympiáda Štětí, I.,II. st. / 1. místo Litoměřice /8.,14. místo Lovosice Školní kolo / 3.,5.,7.,9. tř. Školní kolo / 9. tř. 1.,3. místo Okresní kolo / 1. místo Okresní kolo / 1.,21. místo Krajské kolo Okresní kolo / 13.,22. místo Okresní kolo / 5. a 9. tř Okresní kolo / 3.místo Okrskové kolo/dívky/1.místo/chlapci/2.místo Roudnice n. Labem / 1. místo Okresní kolo/ 8.,12. místo Krajské kolo / 7. místo Okresní kolo / 15. a 17. místo Okresní kolo Okrskové kolo/ dívky 6.,7.,8.,9.tř. / 1. místo Okresní kolo 19

20 McDonalds cup Vybíjená McDonalds cup Soutěž zdravotních hlídek Pohár rozhlasu Atletika Školní kolo Okrskové kolo / 1. místo Okrskové kolo / 2.,3.,4.,5. třídy/ Štětí Lovosice Lovosice/ nejmladší žáci 8. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Kromě vzdělávacího procesu se škola soustředí i na výchovné působení na žáky. Pořádá velké množství akcí pro třídní kolektivy v rámci i mimo vyučování. Každoročně se koná lyžařský výcvik, určený primárně pro žáky 7. ročníků. Jednotlivé třídy se zúčastňují mnoha jednodenních poznávacích výletů či vícedenních ozdravných pobytů. V prosinci škola pro velký zájem opět pořádala pro naše budoucí prvňáčky Vánoční putování, kdy s rodiči předškoláci plnili rozmanité úkoly. Na tuto akci jsme ve spolupráci s UR navázali poslední prázdninovou sobotu v srpnu. V tento den se uskutečnilo soutěžní odpoledne nazvané S úsměvem do školy, určené pro naše budoucí žáky. 20

21 Velkou tradici na naší škole má Akademie, která se uskutečnila v květnu a patronát nad její přípravou měli ( jako vždy ) žáci 9. tříd. Vybrané školní akce uskutečněné během školního roku 2011/2012 Měsíc Název akce Počet účastníků Září Slavnostní přivítání prváčků před budovou školy 48 Týden mobility 86 BESIP akce s MP 10 Říjen Dopravní hřiště ( 4. tř. ) 41 Sběr starého papíru 180 Výstava fotografií v inf. stř. 15 Exkurse SOU Roudnice n. Labem ( 9.tř ) 38 Listopad Exkurse SOŠ Roudnice n. Labem ( 9.tř ) 40 Odhalení jasanových soch v Radouni (6.A ) 17 Prosinec Vánoční výstava na Novém nám. 50 Vánoční besídka ( tř. ) 350 Vánoční putování po škole pro předškoláky Den otevřených dveří 60 Divadlo Mladá Boleslav ( tř. ) 90 Návštěva MP Štětí ( 1.,2.tř. ) 78 Štěpánský koncert Radou ( 6.A ) 16 Leden Lyžařský výcvik 34 Dopravní hřiště ( 4.tř ) 36 Sběr starého papíru 150 Únor Beseda se spisovatelem Kratochvílem (3.,4. tř) 76 21

22 K-centrum Litoměřice ( 8.tř ) 41 Výlet okolí Štětí ( 6.A) 17 Zápis do 1. tříd Březen Muzeum čokolády Praha ( 7.tř ) 38 Muzikál Praha 40 Vlastivědné muzeum Litoměřice ( 6.A ) 16 Duben Divadlo Mladá Boleslav ( 7.tř. ) 36 Výlet Praha ( 4. tř ) 34 IQ park Liberec ( 8. tř ) 38 Výlet do Zubnic ( 5.tř ) 41 Den Země 340 Návštěva rybářství v Liběchově ( 3.A ) 16 Divadelní představení v kině ( 1.-3.tř.) 120 Liběchov, Brocno ( 6.A ) 16 Praha koncert hudby hradní stráže ( 4.A ) 18 Sběr starého papíru 160 Květen Výlet do Šestajovic ( 1.A,B,2.A ) 32 Školní akademie 350 Úřad práce ( 8.A ) 18 Dopravní akce ( 2.tř ) 26 Akce Dřevo pro život ( 4.tř ) 30 Koněpruské jeskyně ( 3.tř. ) 32 DINOPARK Praha ( 2.B,4.B ) 29 Výlet Ústí n. Labem ( 5.A) 16 Sluneční lázně ( 6.A ) 15 Červen Filmové představení - MDD 345 Pasování za čtenáře ( 1.A,B ) 40 Dopravní hřiště ( 4.tř.) 36 Památník Terezín ( 9.A ) 18 Výlet Doksy ( 7.A, 8.B ) 35 Sběr starého papíru 160 Prevence kriminality Litoměřice ( 8.A,9.A,9.B ) 58 Pražský hrad ( 4.tř ) 17 Výlet Benecko ( 1.A,B. 2.A,3.B ) 80 Výlet Děčín ( 5.A,B ) 32 Výlet Český ráj ( 6.tř ) 18 Sport.-bran. den Stračí ( 9.A ) 16 STEZKA LOUPEŽNÍKA ŠTĚTKY ( 4.A ) 17 22

23 Bertík vzdělávací akce zdravá výživa ( tř ) 200 Výlet Ostrá ( 3.A,B ) Školní družina Akce školní družiny Spaní ve školní družině Snídaně Fairtrade Vybírání psích pamlsků a navštívení útulku v Hněvicích Pyžamová párty Sáňkování v Krkonoších + prohlídka koní Výlet na Říp s velbloudem Sbírka starých mobilních telefonů - soutěž. 1. místo akce pro děti Beseda se zvířátky Výstava hvězd Nové náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu Sváťovo loutkové divadlo + návštěva hvězdárny v LTM Turnaj ve vybíjené proti ZŠ T.G.M. Karneval Kateřina Taušnerová, vedoucí šk. družiny V. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádala Den otevřených dveří, školní akademii apod.. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy ( ). 23

24 Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu UR ( Unie rodičů při základní škole). Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Unie rodičů se podílí na financování mnohých akcí organizovaných školou soutěže, ozdravné pobyty apod. Ve šk. roce 2011/12 škola zahájila ostrý provoz elektronické třídní knihy a žákovské knížky. Rodiče získávají informace o prospěchu mnohem rychleji. Mají možnost kontrolovat docházku svých dětí do školy a také mohou nahlížet do třídní knihy a být tak informováni o probíraném učivu. Ve velké míře je využívaná on-line komunikace mezi rodiči a učiteli. Pro rodiče, kteří mají omezený přístup k internetu je v přízemí školy místnost vybavena internetovým připojením. VI. Spolupráce s veřejností Základní škola během školního roku neslouží pouze žákům školy, ale i široké veřejnosti. Největší službou pro veřejnost je volný přístup na školní hřiště a dále pak pronájem tělocvičny a tříd. VII. Rozbor školních úrazů Ve školním roce 2011/2012 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 19 žákovských úrazů. Z toho bylo Záznamů o úrazu (žáků) registrováno a řádně odesláno 13. Odškodněno bylo všech 13 úrazů. Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině žákovských úrazů došlo v hodinách tělesné výchovy nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. Hlavní příčinou úrazů u žáků je neopatrnost, podcenění nebezpečí, riskování a nedostatek zkušeností. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. 24

25 Evidence úrazů za školní rok 2011/2012 Pořadové číslo datum ročník Chlapec /dívka Vypsán záznam o úraze odškodněno Místo úrazu I. Chlapec ANO ANO třída VIII. Chlapec ANO ANO třída VII. Chlapec ANO ANO tělocvična VIII. Chlapec ANO ANO třída VIII. Dívka ANO ANO tělocvična VIII. Dívka ANO ANO tělocvična IV. Chlapec ANO ANO chodba V. Dívka ANO ANO tělocvična IX.. Dívka ANO ANO tělocvična IV. Dívka ANO ANO kuchyňka IV. Chlapec ANO ANO Školní hřiště VII. Chlapec ANO ANO Schodiště VII. Dívka ANO ANO tělocvična Úrazy byly odškodněny pojišťovnou celkovou částkou Kč. 25

26 VIII. Údaje o kontrolách a inspekční činnosti Ve školním roce 2011/2012 byla provedena tato kontrola Kontrolující Předmět kontroly Výsledek Město Štětí Veřejnoprávní kontrola Nebyly zjištěny systémové nedostatky ani nedodržení legislativních předpisů - protokol je součástí přílohy. IX. Materiální - technické podmínky školy Třídy Výuka probíhá v 17 kmenových třídách, které jsou vybaveny školním nábytkem odpovídajícím hygienickým normám. V tomto šk. roce byly novými skříněmi vybaveny obě druhé třídy. Pro výuku informatiky jsou k dispozici dvě učebny s 28 zasíťovanými žákovskými PC s přístupem k internetu. Učebna jazyků je vybavena jazykovou laboratoří. 26

27 Sportovní zařízení Součástí školy je tělocvična a dvě hřiště s umělým povrchem ( jedno s umělou trávou na kopanou a druhé na odbíjenou a košíkovou ). Toto hřiště je v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. V tomto roce byl zrekonstruován povrch tělocvičny. Vybavení učebními pomůckami Dle finančních možností a požadavků vyučujících jsou průběžně pořizovány pomůcky pro jednotlivé předměty a sbírky. Vybavení žáků učebnicemi Učebnice jsou každoročně obměňovány, škola investuje nemalé částky do pořizování učebnic a učebních textů. Pracovní sešity si žáci hradí sami. Opravy, údržba Byla započata výměna podlahových krytin a dveří na II. stupni naší školy. 27

28 V měsíci červenci byl proveden nátěr všech střech školy antikorozním nátěrem. V srpnu se uskutečnila rekonstrukce vstupního portálu. X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Na přelomu roku 2010/2011 byl škole schválen projekt v rámci OP EU Investice do rozvoje vzdělání. Na základě názorů a připomínek pedagogických pracovníků byly zvoleny tyto oblasti : - čtenářská a informační gramotnost - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 28

29 Realizace projektu začala v únoru 2011, kdy naše škola obdržela dotaci ve výši Kč. Ve šk. roce 2011/12 byly splněny požadované výstupy : - výuka logopedie pro vybrané žáky 1. tříd 50% splněných výstupů - tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku prostřednictvím ICT ( DUM ) 100% splněných výstupů - DVPP v oblasti digitálních technologií 100% splněných výstupů Na základě schválení průběžných monitorovacích zpráv ( II. a III. ) škola obdržela v tomto roce zbývající část dotace ve výši Kč. XI. Hospodaření školy Příjmy : H o s p o d a ř e n í k Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU ,20 Vlastní příjmy ,07 Vlastní příjmy Použití fondů Použití fondů Celkem ,07 Celkem ,20 Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM ,80 Pracovní obleky Spotřební materiál Učební pomůcky Knihy, časopisy Cestovné 945 Čisticí prostředky DVPP Vodné, stočné Plavání Topení Mzdy

30 Elektřina Zdravotní pojištění Opravy a údržba ,40 Sociální pojištění Cestovné 844 FKSP Pošta, telefon ,64 Náhrady nemocí Ostatní služby Pojistné Kooperativa Program. servis ,22 Navýš. mezd VŠ Věcná režie Odvody navýš. VŠ Pojistka majetku Náklady (dot. EU) ,20 Odpisy ,30 Mzdy (dot. EU) Mzda správce Celkem ,36 Celkem ,20 Hospodářský výsledek hlavní činnosti : 1 554,71 VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Hospodářský výsledek : Kč CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : HČ 1 554,71 Kč VHČ Kč ,71 Kč Příjmy : H o s p o d a ř e n í k Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU Vlastní příjmy Vlastní příjmy Celkem Celkem

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA z a š k o l n í r o k 2015 / 2016 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Vzdělávací programy školy... 6 1. Vzdělávací program

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 IČO 00 58 36 69 Výroční zpráva 2004-2005 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226 Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více