BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE. Investuji v Polsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE. Investuji v Polsku"

Transkript

1 1

2 Proč právě Polsko? Polská republika je skvělým místem pro investování a rozvoj podnikatelských aktivit. Publikovaná zpráva společnosti Ernst&Young European Attractiveness Survey, na které se podíleli manageři mezinárodních firem, uvádí Polsko na nejčastěji plánovanou destinaci pro lokalizaci přímých zahraničních investic v Evropě. Na druhé straně turisté nejvíce ocěňují historické památky a přírodní krásy, a také vstřícnost a pohostinnost lidí zde žijících. To, že se Polsko nachází v centru Evropy, je pro byznys velmi důležité. Sousedící země jsou nejen členské země EU (Česká republika, Slovensko, Německo a Litva), ale také země východoevropské země jako Rusko, Bělorusko a Ukrajina. Polsko je, z hlediska počtu obyvatel jednotlivých zemí, na šestém místě v rámci členských států Evropské Unie. Jedná se o obrovské množství potencionálních kupujících zboží a služeb v rámci spotřebitelského trhu. Polsko má 38 milionů obyvatel, což představuje skoro třetinu celkového počtu obyvatel všech nových členských zemí. Poloha země v centru Evropy, a zárověň na křižovatce důležitých komunikačních tras, přispívají k tomu, že polský export směřuje do všech evropských zemí a může tedy zasáhnout až půl miliardy spotřebitelů. Mezi hlavní zahraniční obchodní partnery řadí Polsko Německo, Rusko, Čínu, Francii, Velkou Británii, Itálii, Maďarsko, Ukrajinu a Španělsko. Role tranzitní země přináší pozitivní i negativní skutečnosti. Na jedné straně příliv zahraničních investorů, na druhé straně rostoucí počet imigrantů. Polsko je otevřenou zemí, připravenou postavit se těmto výzvám. Polští ekonomové, inženýři, technici i vědci jsou lidé s kvalitním vzděláním, a pro firmy pracující v oblasti informačních technologií a výzkumná centra a instituty jsou velmi žádanými pracovníky. Každoročně také vzrůstá počet absolventů technických oborů na vysokých školách a také PhD titulů. Velmi podstatná je také jazyková vybavenost potencionálních pracovníků, kteří mimo rodný polský jazyk a samozřejmě předpokládanou angličtinu, aktivně používají také další cizí jazyky, a to především němčinu, ruštinu, francouzštinu či španělštinu. 2

3 Polská ekonomika je stavěná na solidních základech s předpokladem stabilního rozvoje. Všudypřítomná hospodářská krize Polsko nezasáhla na extrémně, kraj zažívá recesi a rychle se rozvíjí. Na základě údajů Eurostatu je zřejmé, že se nesnižuje export ani vnitřní poptávka. Všechny země se potýkají s problémy veřejného zadlužení a inflace. Polsko, jak se zdá, se drží na stabilní úrovni. Možná také díky stabilitě a bezpečí se prezentuje tato země jako důvěryhodný a hodnotný obchodní partner pro zahranční investory. Velkou výzvou pro další období vývoje zůstává přijetí společné evropské měny (euro) a splnění všech kritérií spojených s tímto velkým krokem. Polsko je také zemí, kterou si vybírají mnohé koncerny jako zemi pro nové investice v Evropě. Především se to týká oblastí automobilového průmyslu, výzkumu a vývoje, elektrotechniky a chemického průmyslu. Polsko nabízí zahraničním firmám mnoho investičních nabídek. Jednou z možností je umístění konkrétní investice na speciálně vymezené území (SSE - Specjalna Strefa Ekonomiczna Speciální ekonomická zóna), kterých je v rámci Polska 14. Investice v této zóně SSE má specifické podmínky, ale také přináší výhody pro nové investory ve formě daňových úlev, získávání pracovní síly nebo dobré připravenosti území pro investování. Pokud se investor rozhodne umístit investici do této zóny SSE, poté příjmy, které mu budou plynout z hospodářské činnosti v této zóně, budou osvobozeny od daně z příjmů. V Polsku existují také průmyslové a technologické parky, kde dochází k rychlému rozvoji především díky tomu, že na konkrétním místě souběžně fungují a podporují se různé subjekty podobného charakteru včetně vědeckých a výzkumných subjektů. Výhody investic v rámci těchto parků, kterých je v Polsku asi 30, jsou určeny nejen pro zahraniční investory, ale také pro polské firmy. Polsko je nejen členskou zemí Evropské unie (od ), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové obchodní organizace (WTO). Polsko je také jedním ze čtyř členů Visegrádské skupiny, kterou dále tvoří Česká republika, Slovensko a Maďarsko a jejímž cílem je prohlubování spolupráce mezi těmito zeměmi na několika úrovních prostřednictvím dotačních a grantových programů, stipendií a stáží. 3

4 Pro byznys a investice je podstatný také stav země a možnosti transportu v dané zemi. Do největších polských měst je možno využít leteckou dopravu, která je efektivní a rychlá. Letiště s vnitrostátní i mezinárodní přepravou se nachází ve Warszawě, Gdańsku, Katowicích, Łodzi, Poznani, Szczecině, Wrocławi a Krakowě. Hlavním polským leteckým dopravcem je společnost LOT (Polskie Linie Lotnicze). Vzhledem k rozloze země největší plochu pro cestování pokryje doprava vlaky. Hlavním dopravcem jsou PKP (Polskie Koleje Państowowe). K cestování do vzdálených míst možno využít dopravu autobusobou (PKS), přepravu pomocí místní dopravy autobusy, tramvaje či využít služeb Taxi. Polsko má také, vzhledem k přístupu k Baltskému moři, přístavy pro lodní dopravu, nejvýznamnější jsou Gdańsk, Gdynia, Szczecin a Świnoujście. Polsko je atraktivní zemí také pro turisty a vyznavače aktivního odpočinku. Nabízí mnoho různých možností k odpočinku, což přitahuje každoročně několik milionů turistů z blízkých i dalekých krajů. Polsko nabízí různorodost v mnoha regionech a z mnoha pohledů. Na jedné straně lesy, jezera, národní parky a přírodní rezervace a horská pásma. Na straně druhé bohatství historické a kulturní a současné umění k tomu historické památky, muzea, galerie, festivaly na úrovni nejen regionální či národní, ale také evropské a mezinárodní. Polsko není jen zemí pro odpočinek, ale také zemí pro normální život. Poláci jsou velmi otevření a srdeční, jejich pohostinnost a vysoký standard služeb jsou známy i ve světě, stejně jako polská kuchyně. Písemné oznámení o místu, rozsahu a aktivitách společnosti, které je nutno zaslat na PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). 4

5 Základní kroky k založení firmy nebo společnosti v Polsku Krok 1 Rozhodnutí o právní subjektivitě plánované firmy (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, pobočka zahraniční firmy, apod.) Krok 2 Zabezpečení oficiálního sídla firmy, společnosti. Krok 3 Podepsání smlouvy nebo vytvoření statutu, stanov. Krok 4 Registrace firmy, společnosti v úřadu KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Krok 5 Získání identifikačního čísla REGON, které vydává statistický úřad (Główny Urząd Statystyczny) Krok 6 Založení bankovního účtu v polské bance. Krok 7 Získání identifikačního čísla NIP, který vydává příslušný finanční úřad (Numer Identyfikacji Podatkowej w Urzędzie Skarbowym) Krok 8 Registrace u správy sociálního zabezpečení (ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Krok 9 Písemné oznámení o místu, rozsahu a aktivitách společnosti, které je nutno zaslat na PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). Krok 10 Na základě formy plánovaných aktivit získání příslušných povolení, licencí nebo koncese. Krok 11 Registrace subjektu jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu (Urząd Skarbowy). 5

6 Základní pojmy Zákon o svobodě podnikání, který vstoupil v platnost , charakterizuje právní prostředí pro podnikatele a ochranu jeho zájmů. Definice hospodářské činnosti Hospodářskou činností je myšlena činnost výdělečná výrobní, stavební, obchodní činnosti, poskytování služeb, vyhledávání, průzkum a těžba nerostů v nalezištích, organizovaná profesní a kontinuální činnost. Subjekty oprávněné k vykonávání hospodářské činnosti Hospodářskou činnost mohou na území Polské republiky vykonávat fyzické osoby (tuzemské i zahraniční), právnické osoby (tuzemské i zahraniční) splňující podmínky, které jsou specifikované a dané v zákoně. Pojem podnikatel Podnikatelem je fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka s právní způsobilostí, provozující hospodářskou činnost pod vlastním jménem. Podnikatelem jsou také společníci společností, založených podle Občanského zákoníku. Podnikatel může zahájit podnikání hospodářskou činnost po uskutečnění zápisu do registru podnikatelů v celostátním soudním rejstříku (KRS) nebo zápisu do evidence hospodářské činnosti. Koncese Koncese je dokument, který vydává koncesní orgán ve formě úředního povolení. Opravňuje držitele k vykonávání přesně vymezené a specifikované činnosti. Druhy koncesovaných činností jsou vymezeny v Zákoně o svobodě podnikání. Vázaná hospodářská činnost Vázaná hospodářská činnost je také vymezena v Zákoně a svobodě podnikání. Jedná se o hospodářskou činnost, jejíž provádění vyžaduje splnění podmínek, které stanovují právní předpisy. Mezi vázané činnosti patří například: směnárenské služby, turistické služby, kontrola vozidel, postgraduální vzdělávání, telekomunikační činnosti. 6

7 Obchodní společnosti v Polsku Obchodní společnost je právní forma spolupráce za účelem výdělku minimálně dvou subjektů, která vznikne na základě dohody, kterou upravuje Zákoník obchodních společností (Kodeks Spółek Handlowych). Tento zákon především upravuje vznik, organizaci, fungování, likvidaci, sloučení, rozdělení a transformaci obchodních společností. Tento zákoník neupravuje předpisy civilní společnosti (zde je to Občanský zákoník). Obchodními společnostmi ve smyslu tohoto zákona jsou: - osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, partnerská společnost, komanditní společnost, komanditněakciová společnost) - osobní společnosti zakládají svoji činnost na osobní práci společníků - kapitálové společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným) - kapitálové společnosti jsou společnosti vlastnící kapitál, jako nejdůležitější prvek pro jejich vznik - kapitálové společnosti tvoří vyšší formu hospodářské organizace ve vztahu k osobním společnostem jsou jasně definovány v zákoně jako subjekty obchodního práva. 7

8 Publikace, zahrnující informace, jak podnikat v Polsku vydané v letech 2011 a Investing in Poland 2013 Analýza atraktivity investování v polských vojvodstvích, charakteristika zón SSE, technologických parků a regionů rozvoje, Warszawa, Publikace připravená polskými novináři Warszaw Business Journal ve spolupráci s Polskou agenturou informací a zahraničních investicí (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ) a dalšími partnery. Publikace zahrnuje popisy měst a regionů včetně možností hospodářských, a také klíčové body pro polskou ekonomiku současnosti. Jedná se o čtvrté vydání, které jasně ukazuje na dynamický vývoj a potřebnost. Poland. Open for Business. Soubor podstatných informací o možnosti investicí a jejich podpoře pro zahraniční investory v Polsku, Warszawa, Publikaci vytvořila poradenská kancelář Ożóg & Wspólnicy. Publikace zahrnuje důležité informace z oblasti podpory zahraničních investorů v souvislosti v investicemi v Polsku, dále finanční a daňové záležitosti. "Legal aspects of Doing Business in Poland 2012". Společný projekt právnické kanceláře Gide Loyrette Nouel a agentury PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) za podpory Polsko-britské hospodářské komory (BPCC). Publikace zahrnuje informace pro investory, kteří plánují investice nebo rozvoj svých aktivit v Polsku. Jedná se o soubor informací z ekonomie a práva zahrnující témata jako: založení firmy v Polsku, bankovnictví a finance, poplatky a daně, cenné papíry a burza cenných papírů, nemovitosti, veřejné zakázky, insfrastruktura, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, právo konkurenční a distribuční, veřejná podpora, intelektuální vlastnictví, pracovní právo, soudní spory a arbitráž. Podnikání v Polsku. Knihu vydalo v prosinci 2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze s Klubem polského kapitálu v České republice ve spolupráci s HOKA Financial Group, spol. s r.o. Je dostupná v tištěné i elektronické podobě (ke stažení na internetových stránkách Česko-polské hospodářské komory Kniha je rozdělena do sekcí: 1 Podnikání v Polsku (základní informace, zásady zahájení a vykonávání hospodářské činnosti, kontrola podnikatele, pobočky a zastoupení zahraničních podnikatelů). 2 Společnosti obchodního práva v Polsku (základní informace, osobní společnosti, kapitálové společnosti). 3 Daňový systém v Polsku (základní informace, smlouva o zamezení dvojího zdanění, základní definice z oblasti polského daňového systému, daň z příjmů fyzických osob). 4 Pracovní právo v Polsku (základní informace, druhy pracovních smluv, způsoby ukončení pracovního poměru, nezaměstnanecký pracovní poměr, pracovní doba, dovolené, mzda zaměstnance). 5 Důležité zdroje informací. 8

9 Internetové portály pro získání bližších informací o Polsku (základní informace, státní správa, kontrolní orgány, důležité kontakty): Obecný informační portál Turistické informace Ministerstvo hospodářství Ministestvo státního majetku Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Úřad na ochranu hospodářské soutěže Hlavní statistický úřad Hlavní hygienik Hlavní veterinární inspektorát Agentura pro podporu zahraničních investic Agentura pro rozvoj podnikání Polská národní banka Burza cenných papíru, Warszawa Státní exekutorská rada 9

10 Internetové portály pro získání bližších informací o Polsku (základní informace, státní správa, kontrolní orgány, důležité kontakty): Státní notářská rada Komora daňových poradců Vyhledávání obchodních partnerů Internetový vyhledávač Internetový vyhledávač Informační zdroje využíté pro vytvoření této publikace:

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY KATOVICE 2009 1 Autorský kolektiv SOKSI: dr ing. Henryk A. Nowak mgr. ing. Dorota Przybyła mgr. ing. Maria Świerczyńska Právnický posudek: mgr. Maria Wójcik

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská : Export na Slovensko manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě 2012 Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská Vážení podnikatelé, Slovensko zůstává pro podnikání - i přes změny v důsledku dluhové

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více