Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde"

Transkript

1 ČÁT 2 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD taří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky ilu. Zde žijící společenství se naučila spolupracovat za účelem budování zavlažovacích kanálů, které rozváděly povodňovou vodu s usazeninami na jednotlivá pole. Obecné postupy při obdělávání půdy se vyvíjely v administrativních a obchodních centrech schopných kontrolovat rozsáhlé úseky území podél ilu. V Egyptě se ještě před obdobím vlády faraonů rozvinuly integrované obchodní systémy využívající pečlivě naplánovaná opevněná města akádau, Hierakónpolis a Elefantínu. Královská moc se vyvíjela v období faraonů a jejich dynastií zhruba od roku 29 př. n. l. až do dobytí Egypta lexandrem Velikým v roce 332 př. n. l., kdy došlo k odstranění perského poručnictví. Za lexandrových následovníků a v období římském došla egyptská nezávislost svého konce. Oblasti Předního východu a Mezopotámie byly domovem několika civilizací získávajících obživu z obří sýpky tvořené říčními systémy Eufratu a Tigridu. taré umery vystřídali kkaďané, Gutejci, Babyloňané a syřané, kteří bojovali s ostatními kulturami a říšemi, jako byla například říše Mitanni či říše Chetitů. Posledně jmenovaní, kteří byli jedním z indoevropských národů, se pak v roce 1275 př. n. l. střetli s faraonem Ramessem II. v bitvě u Kadeše. V té době se mocnosti z opačných konců úrodného půlměsíce snažily rozšířit svou moc přes území Palestiny. Ta byla jakýmsi bitevním polem, srovnatelným s místem pro kohoutí zápasy, ve kterém se nejprve zformovaly a poté byly zničeny hebrejské státy Izrael a Judea.

2 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Egyptská tará říše pokrývá časové rozpětí mezi léty 265 a 2134 př. n. l. Toto období bylo jedním z nejbohatších a nejproduktivnějších v dějinách Egypta. Právě v této době byly za života pouhých čtyř králů (nofreva, Chufeva, Chefrena a Menkaureho) postaveny všechny velké pyramidy. árůst populace a bohatství pak výše zmíněným králům umožnil vyčlenit ke stavbě těchto vlastních monumentálních památníků obrovské zdroje lidské i materiální. il byl životodárnou tepnou Egypta. a konci 6. dynastie se však intenzita každoročních záplav náhle a drasticky snížila, lidé začali pociťovat nedostatek potravy a říše upadla do zmatků. Faráfra Balát i l s k á d e l t a Baharíja Z á p a d n í p o u š ť 1 km éla edment el-gabal Kóm el-hmar awáris Gabal et-tér Dáchla d ř í v ě j š í čá ra D O L bú Rawáš Gíza Šéch aíd Mér Dara Tell el-rubáa Héliopolis Záwijit el-rján Tura (vápenec) el-rján Memfis (Mennofer) Wádí Geráwí (vápenec) Dahšúr Tarchan Médúm búsír akkára E G Y P T p o b ř e ž í Ehnásíja el-medína Dešáša tředozemní 1 mil 2 1 Mrtvé 5 2 m Í E G Y P T Wádí eš-šéch (pazourek) azlet wlád eš-šéch Túna el-gabal Bení Hasan Dér el-málik Šéch tíja el-marna Hatnúb (vápenec, alabastr) Východní Dér el-gebráwí el-matmár el-mustagída sijút el-badárí el-hamáníja Kau el-kibír uezský záliv Tyrkys Wádí Maghára chmím Dendera Hágarsa aga ed-dér bydos ag el-gaziríja el-balás el-mra badíja akáda (vápenec) rmant Gabalén el-muálla Mohameríja el-káb el-kúla el-charga Hierakónpolis Edfú P L E I T kabský záliv i n a j M E D Ž R u d é m o ř e 3 25 Kubbét el-hawa suán (červená žula, diorit, rula) Elefantína EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Město, přibližně př. n. l. Pohřebiště Královská hrobka, přibližně př. n. l. Hrobka hodnostáře, přibližně 25 2 př. n. l. Pyramida, přibližně 25 2 př. n. l. Doly, nerostné suroviny Zlato Pouštní cesty J a m il (diorit, rula) H O R Í E G Y P T Tuška Buhén I r t d ž e úbijská a t d ž u 3 Šaat t Wa w a t obratník Raka 32

3 Kaspické M EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD BBYLOKÁ ŘÍŠE 4 45 BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ajan enjirli (am al) tředozemní Kilkit Maraš akje-geuzi leppo Karchemiš Charrán C H U Eufrat R R I Tell Halaf (Guzana) B U R T T E J É C Terka (Tell šara) isibis I Y inive Ř ššur É I R I Tigris Tell Billa Kalchu (imrúd) Ekallátum uzi (rrapcha) K I T K Kura p o h o ř í Z a g r o s É H O R K É Á R O D Y 4 Babylonie byla státem v jižní Mezopotámii na území dnešního Iráku, který v sobě zahrnoval území dvou etnických skupin, umerů a kkaďanů. Tato oblast byla protkána zavlažovacími systémy a díky své strategické poloze pro obchodní cesty a obchod jako takový často čelila vnějšímu ohrožení. V 18. století př. n. l. se vládcem Mezopotámie stal Chammurabi, který projevil značné vladařské schopnosti. Mimo jiné se také stal autorem zákoníku majícího vliv i v době následující. V průběhu jeho vlády se region stabilizoval a zaujal místo vedoucí mocnosti v rámci celé Mezopotámie. Babylonská říše poté trvala dalších 44 let. Kadeš Katna y r s k á p o u š ť Mari Tuttul (Tell Bi a) ippar Babylon Kiš Ešnunna E Š U BBYLÓKÁ ŘÍŠE Centrum Chammurabiho říše Chammurabiho říše Chammurabiho vojenská tažení Borsippa Isin K K U Uruk Larsa D Umma M E R Lagaš Ur Eridu E úsy L 3 P e r s k ý z á syrská říše za Šamši-dada Říše Ešnunny za Ibalpiela r a b s k á p o u š ť l i v Říše Larsy za Rim-ína Říše Katny za tmupiela Říše leppa za Jarimlima Churritské nálezy 1 km Dobyvačné tažení Chetitů 1 mil 33

4 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egyptská třední říše zahrnuje období mezi léty 23 a 164 př. n. l. Po zhruba 1 let trvajících zmatcích došlo ke znovunastolení pořádku, obnovení obchodu s ostatními zeměmi a opravě zavlažovacích systémů. Vesnice a města v jednotlivých regionech si sice zvykly na fungování v mezích samostatné politiky, ruku v ruce s rozmachem královské moci však došlo také k nárůstu bohatství a počtu obyvatelstva. Značná část obyvatel pocházela z řad cizinců, jejichž počet se stále zvyšoval. větším počtem příslušníků těchto komunit se pak objevili také noví vůdcové, z nichž mnoho se stalo samozvanými králi. Tento vývoj vedl k poklesu moci egyptských faraonů a země opět upadla do víru nepokojů. ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY (VEDLEJŠÍ TR) Kořeny Chetitů můžeme nalézt v severní části střední natolie v průběhu 14. století př. n. l. vou říši rozšířili do střední natolie, severozápadní ýrie a Horní Mezopotámie. Jejich prosperita závisela ve značné míře na kontrole obchodních cest a nalezišť kovů. Ovládnutí cest spojujících severní ýrii s Mezopotámií bylo životně důležité, kroky podniknuté egyptskou říší však znamenaly hrozbu pro chetitskou moci Tato situace vyústila v roce 1275 př. n. l. v bitvu u Kadeše, která se ve své době stala největším střetnutím válečných vozů na světě. Výsledkem však byla remíza, přestože obě strany oslavovaly tuto bitvu jako velké vítězství. avzdory výše uvedenému říše Chetitů do roku 12 př. n. l. téměř zmizela. Faráfra t ř e d o z e TDŽEHEU TDŽEMEH 1 km Baharíja Kóm el-hisn Medínit Fajjúm Z á p a d n í p o u š ť Dáchla 1 mil EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egypt v období 12. dynastie Území pod egyptskou kontrolou m n í m o ř e T-MEHI ais Mefkat Royal residence il el-charga Perbanebdžed Tell ed-dabaa Bení Hasan Hermopolis Héliopolis Memfis (Mennofer) el-lišt sjút egyptské královské vinice az-zakázik (Búbastis) E G Y P T ŠEM Východní Cenej Cesty Hórovy bydos celonárodní poutní místo Dongol Théby (Véset) k sinajským dolům el-káb HLV EGYPT rozšířená těžba tyrkysu Wádí Maghára Elefantína erábit el-chádim k Wádí llákí inaj rozšířená těžba droby lodě obchodující s Puntem a inají Wádí el-húdí Ž E R E T D Marsá Gawásis Kusér U Wádí Hammámát oblast těžby ametystu Mrtvé KUŠU ŠUWET R u d é m o ř e Egyptské hraniční pásmo Cesty prospektorských výprav Egyptské opevněné místo Egyptská pevnost Zdi vládcovy Lom Důl Buhén jižní hranice území kontrolovaného Egyptem WW T oblast těžby zlata Wádí llákí úbijská 34

5 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY, PŘEDÍ VÝCHOD 25 FRÝGOVÉ 3 Černé 4 ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY Chetitské království kolem roku 14 př. přn. l. 4 ŘÍŠE CHCHIJVÁ Kréta Trója CHCHIJMÁ Maiandros Beycesultan LÚVIJCI tředozemní RZV Chattušaš lişar Hüyük Kara Hüyük Eflatun Pinar posvátný pramen Kypr laca Hüyük Yazilikaya CHTTIJCI Byblos Maşat Hüyük palác Kültepe (eša, Kaneš) Malatya (Meliddi, Meliténé) Karatepe Tarsos Mersin Karchemiš Ugarit leppo Kadeš 1285 Emar (Meskene) Tadmor (Palmýra) MITTI Eufrat CHURRITÉ MÝOVÉ Kalchu ššur 1115 inive rbela (Erbil) ÝRIE uzi (rrapcha) Tigris URRTEJCI Chetitská říše říše ve ve svém největším Rozsahu kolem roku 1322 př. př. n. n. l. l. Churritské království Mittani Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Kassitské království Babylon Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Centrum asyrské moci syrská říše říše Egyptská ová říše říše kolem roku 149 př. př. n. n. l. l. Migrace př. př. n. n. l. l. 3 Kanóbos Tanis (Džaanet) 118 Tyros Jeruzalém Gaza HEBREJOVÉ RMEJCI ippar Dér BBYLOIE Babylon ippur Isin Ur pohoří Zagros úsy ELM Memfis (Mennefer) Ejlat Š E 25 il Théby (Véset) O V Á Ř Í CHLDEJCI P e r s k ý z á l i v R u d é m o ř e obratník Raka 2 E G Y P T K Á 2 km 2 mil 35

6 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE Egyptská ová říše spadá do období mezi léty 155 a 17 př. n. l. Po pádu třední říše vládli Egyptu cizí nájezdníci, Hyksósové. V roce 155 př. n. l. je však hmose I. vytlačil a založil 18. dynastii, která stála u zrodu ové říše. Egypťané věnovali velké úsilí tomu, aby se už žádný podobný vpád nikdy neopakoval. Králové byli válečníky, kteří budovali systém pohraničních opevnění a aktivně obsazovali území také za hranicemi Egypta. Vůči cizincům se postupovalo přísně a často se jim dostávalo špatného zacházení. ová říše je dobou Mojžíše a hebrejských otroků. akonec však na území Egypta začalo pronikat stále více cizinců a po řadě slabých králů se Egypt opět propadl do chaosu. Z á p a d n í p o u š ť t ř e d o z e m n í m o ř e T j e h e n u Faráfra er-rašíd (Rosetta) přístaviště z 2. tisíciletí př. n. l. Bahríja Kóm el-hisn Bútó ais thribis Gíza akkára Memfis (Mennefer) el-lišt Hawwára Medínit Maádí Bení Hasan Ešmúnén el-marna ebennytos Mér Hérakleopolis sijút Ezbet Rušdí Tell el-basta Piramesse (Kantír) Tell ed-dabaa Tell el-jahúdíja Héliopolis Dahšúr el-láhún Kóm Medínit Guráb Šéch Ibáda Dér el-berša Hatnub Kau el-kibír chmím Gaza Timna erábit el-chádim Wádí Maghára Gabal el-zejít Marsá Gawásis 3 bydos Balát Dáchla el-charga Théby (Véset) rmant el-káb Hierakónpolis Edfú Údolí králů Wádí Béza R u d é m o 25 T d ž e m e h Dongol Gabal es-ilsila Wádí Charít suán Elefantína Wádí el-húdí ř e Hlava echebova (Bereníké) obratník Raka 1 km 1 mil Bét el-wálí mada Gerf Husén Wádí es-ebúa níba bú imbel El-Derr bahúda Buhén W a w a t Wádí llákí bú éjal EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE úbijská naleziště zlata Obchodní cesty Chrám Královská hrobka Velká provinční hrobka Faras amna Uronarti kša Kumma mara edénga deb esebi M E J 2 Doly a lomy Opevnění Kawa K u š I R E Dvorské pohřebiště aleziště mědi a cínu Gabal Barkal apata M 3 36

7 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD VZETUP ÚBIE VZETUP ÚBIE V roce 728 př. n. l., po třech staletích politického chaosu, se Egypt stal cílem invaze ze strany úbie, sesterské civilizace obývající území na jih od jeho hranic. úbijci se při vytváření své kultury inspirovali egyptskými vzory a uchovávali egyptský způsob života a jeho hodnoty se značnou mírou konzervatismu. Pod vedením Pije (Pianchiho) postupovali bleskově na sever a po porážce všech svých odpůrců dobyli celý Egypt. Cílem úbijců bylo navrátit Egyptu jeho staré způsoby a obnovit již neexistující egyptské tradice a náboženské rituály. Byli sice úspěšní, avšak nedlouho poté se situace opět změnila v důsledku asyrského vpádu t ř e d o z e m n í m o ř e panovníci z oblasti ilské delty se podrobují Memfis Z á p a d n í (Mennefer) Illahún (el-lahún) Tefnachte se vzdává Pijemu 3 Chasu (Xois) ais Oxyrhynchos králem imlot imlot se vzdává Tefnachtemu imlot se vzdává Pijemu Peftdžanauejbast se podrobuje thribis Behbét Tanis králem Osorkon II. (Džaanet) Leontopolis králem Iuput II. Héliopolis DOLÍ EGYPT Itdžtauej tfíh imlot vede vzpouru proti Pijemu Hérakleopolis králem Peftdžanauejbast El-Híba inaj Hardai Hermopolis efrusi il Tefnachte se podrobuje Osorkon se podrobuje u e z s k ý z á l rabská i v R u d é m o ř e Pije slaví svátek Opet Théby (Véset) 2 H O R Í E G Y P T echen (Hierakónpolis) bú Dongol obratník Raka llákí niba sídlo místokrále Panehseje Faras Buhén druhý katarakt Wawat elíma emna reliéfy královny Karimaly třetí katarakt 1 km 1 mil aj edénga oleb esebi 2 VZETUP ÚBIE Egyptské státy poddané núbijskému panství porná území Tefnachtův postup Tombos Kerma Kawa královské reliéfy v egyptském stylu K U Š ( Ú B I E ) Gabal Barkal duchovní centrum apaty (epetu) čtvrtý katarakt apata (epet) Pijovo rodové sídlo Kurgus I r e m Tefnachtův ústup 2 Pijův postup Hlavní město Obležení aga Meroé m 37

8 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. TIGLTPILEROV YRKÁ TŽEÍ; BOJ O EGYPT YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. syřané pod velením Tiglatpilesara III. podnikli řadu sezonních tažení proti Médům, yřanům a Babyloňanům. Hlavní změnou v jeho politice byla snaha o začlenění nově dobytých území do rámce syrské říše, spíše než vytváření skupiny závislých státečků. V létech následujících po Tiglatpilesarově smrti roku 725 př. n. l. vybojovali syřané několik bitev, v nichž postupně získávali z rukou úbijců vládu nad Egyptem. Po rozhodující bitvě v roce 663 př. n. l. byli pak úbijci z Egypta zcela vytlačeni. n a t o l i e GURGUM KYPR Karahüyük LŠIJ p o h o ř í Ta u Mersin Tarsos r o s KU E Kaneš Kummuchu (Kommagéné) Ugarit rvad am al UKU (CHTTI) 738 rpad 738 Ebla Hamát Meliddi (Meliténé) leppo Karchemiš Til Barsib (Kár-almanassar) Emar (Meskene) Charrán Y R Katna 3 tředozemní Y R Memfis (Mennefer) Théby (Véset) K Eufrat Á 4 Ř Í Š inive E Tigris R B O V 5 Kaspické Perský záliv É 3 obratník Raka Velké Západní Gaza Tyros ké (kkó) Dór Gezer P H O E I C I MŘÍ GILED (ŠOMERÓ) MMÓ rad Byblos 734 Jeruzalém Dan Chasór Bét-šean Kedeš Mrtvé štarót 733 Lajiš 732 Damašek Raba mónovců ÝRIE Tadmor (Palmýra) yrská E M I T K É Á R O D Y R u d é m o ř e il ÚBIJKÉ KRÁLOVTVÍ apata Meroé 2 km 2 mil BOJ O EGYPT PŘ.. L Potok egyptský (Wádí el-ríš) Kádeš-barnej JUDKO 734 MOÁB ILKO-HRKÉ KMEY ILKO- -HRKÉ KMEY syrská říše úbijské království porná území 3 Ejlat afúd 1 38

9 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD TŽEÍ DO PLETIY K R Á L O V T V Í U R R T U jezero Van 735 Kaspické mida ULLUBU jezero Urmija 1 km 1 mil 739 Tigris ÝRIE p o h o ř í E l b u r z Kalchu inive rba il (rbela, Erbil) ME M K Á Ř Í Š E Mari e z o E u f p r a t o Karana (Tell ar-rimah) t á ššur m i uzi (rrapcha) MÉDIE p o h o ř í Z P e r s k á p l o š i n a e 25 km 25 mil Damašek a g r o s Tyros Janóach Ábel-bét-maaka Kedeš Chasór ké (kkó) Ijón Banias (Panias) Galilejské 33 kkad Babylon úsy dolina Jizreelu Dór Megiddo Jábeš Gileádský G I L E Á D Rámot Gileádský B a b y l o n i e TŽEÍ DO PLETIY Cesta Tiglatpilesarovy armády v roce 733 př. n. l Ur YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. Tažení s pravděpodobným datem Zaplacení tributu ELM P e r s k ý Rozsah syrské říše z á l i v 3 39

10 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. BBYLOKÁ ŘÍŠE BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. syřané dominovali Babylonii po celá staletí. Tato situace se však změnila po smrti posledního silného asyrského vládce ššurbanipala v roce 627 př. n. l. ovým vládcem se stal abopalasar Chaldejec, po němž nastoupil jeho syn ebukadnesar. jezero Tuz natolie 4 45 Kaneš jezero Van p o h Karahüyük Mersin KILIKIE KYPR o ř í Kádeš-barnej T a u fek Megiddo Tarsos Tyros s r o Ugarit rvad Byblos I E Lajiš Kedeš Damascus Dan Chasór F É I C Bét-šean lalach Ebla Hamát Katna leppo B ÝRIE Jeruzalém Rabbath-ammon Gaza 587 Babyloňané dobyli a pobořili Jeruzalém JUDE lané rad (Mrtvé ) Karchemiš B Emar Tador Y yrská Charrán Tuttul (Tell Bi a) L med (mida) Tell Brak Terka (Tell šara) O M e Mari z Šagar Bazar o KRÁLOVTVÍ URRTU Karana p o Eufrat K Tigris t á Á ššur inive m i Kalchu e Ř uzi (rrapcha) Babylón Geoytepe ámarrá kkad Í Ešnunna Kiš Šuruppak Džemdet asr Uruk (Erech) ippur Š E Lagaš Ur ME p o h o ř í Z a g r o s B a b y l o n i e přibližná čára dřívějšího pobřeží MÉDIE úsy inaj Ejlat afúd Durna Perský záliv Tema BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ová říše babylónská ( př. n. l.) Pravděpodobná cesta deportovaných Židů R u d é m o ř e Pravděpodobná oblast židovského osídlení Jatrib km 1 mil 4

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie Mezopotámie utor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis notace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin starověké

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE 12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Zvládneš vysvětlit spolužákům hlavní rozdíly mezi pravěkem a starověkem? Správně pojmenuj jednotlivé vrstvy společnosti starověké Mezopotámie. Pomůže ti rámeček. Společnost Sumerů:

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část I. (do konce 18. století) Jaké jsou dle vašeho názoru nejdůležitější mezníky ve vývoji dopravy? zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace

Více

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur ASÝRIE < město Aššur a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. zakladatelem Sargon II. Rekonstrukce brány do Sargonova paláce v Chorsábádu Vchod do paláce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e Starověk Vznik kultury se odvíjí od vzniku písma. K tomu došlo již 3-4000 let př.n.l. v Sumeru,posléze v Egyptě, a ve středním Turecku (tehdejší říše Chetitů) - tedy v úrodných oblastech, kde volně rostly

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL = východní Středomoří dobrá poloha (křižovatka výměna civilizačních podnětů): Malá Asie Mezopotámie Egypt Ugarit města v Sýrii (sever) Byblos Sídón Tyros na jihosyrském pobřeží

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Starověké civilizace: Blízký východ

Starověké civilizace: Blízký východ Starověké civilizace: Blízký východ Sumer (4.-3. tisicíletí př.n.l.) nejstarší písmo KLÍNOVÉ počátky matematiky, zeměměřičství, stavitelství nejstarší mýty (Gilgamameš) města: Eridu, Kiš, Larsa, Lagaš,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015 Úvod do egyptské historie Střední říše Petra Maříková Vlčková 21.04.2015 Střední říše (MK): Panovníci 12. dynastie: Amenemhet I.,

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

VY_32_INOVACE_DVK1114

VY_32_INOVACE_DVK1114 BABYLONSKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1114 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace, charakteristika a vývoj babylonského umění STAROBABYLONSKÉ

Více

JEHO HROB A POKLADY. Pracovní sešit Nil

JEHO HROB A POKLADY. Pracovní sešit Nil Pracovní sešit Nil 2 1. Nil Text A V Egyptě je velmi horko a téměř neprší. Přesto zde žili lidé už před téměř 6000 lety a obdělávali půdu. Jak je to možné? V tropických oblastech u pramenů Nilu po celý

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie... 13 Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů (632 661)... 21

O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie... 13 Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů (632 661)... 21 Obsah Předmluva... 9 Pravopisná poznámka... 12 Starověká Mezopotámie... 13 Počátek osídlení Mezopotámie a Sumerové... 13 Babylónie... 15 Asýrie... 16 Mezopotámie součástí říše Achaimenovců... 17 Mezopotámie

Více

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1207 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje řecké helénistické architektury

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN PAVEL KOPEČEK

PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN PAVEL KOPEČEK PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN PAVEL KOPEČEK SVĚTOVÉDĚJINY I ÚVOD DO DĚJEPISU I. 1 Úvod do dějepisu I...5 I. 2 Úvod do dějepisu II..6 II PRAVĚK II. 1 Počátky lidské společnosti v pravěku.7 II. 2 Člověk osidluje

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Na základě bodů v zápisu si připrav vtipnou dramatizaci o neolitické revoluci. Napiš nebo nakresli pojmy ke kořistnickému a výrobního způsobu života.

Na základě bodů v zápisu si připrav vtipnou dramatizaci o neolitické revoluci. Napiš nebo nakresli pojmy ke kořistnickému a výrobního způsobu života. 5 NEOLITICKÁ REVOLUCE Na základě bodů v zápisu si připrav vtipnou dramatizaci o neolitické revoluci Napiš nebo nakresli pojmy ke kořistnickému a výrobního způsobu života. KOŘISTNICKÝ ZPŮSOB OBŽIVY VÝROBNÍ

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověk

Obrazová příloha k zápisu Starověk Obrazová příloha k zápisu Starověk Srovnání vývoje ve střední Evropě a v oblasti Úrodného půlměsíce Obrázek 1: Mapka oblasti Úrodného půlměsíce [1] Starověká Mezopotámie Obrázek 2: Mapka starověké Mezopotámie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Izrael MILOŠ POJAR Nakladatelství Libri, Praha 2004 Kniha vychází za podpory firmy Anopress, a. s., která

Více

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 Jordánsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 JORDÁNSKO, Země v neklidné oblasti Levanty / Blízkého Východu, země s bohatou obchodní a dopravní historií, země bohužel uměle

Více

Opakování 6. ročníku. eneolit =

Opakování 6. ročníku. eneolit = Opakování 6. ročníku 1. Co to je historie? (1) a) skanzen b) věda, která zkoumá vývoj lidské společnosti c) archiv 2. Co nepatří mezi hmotné prameny? (2) a) kosterní pozůstatky d) knihy b) šperky e) hrady

Více

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH VÝBUŠNÁ OBLAST - BLÍZKÝ VÝCHOD (angl. MIDDLE EAST) ŠESTIDENNÍ VÁLKA (5. 10. 6. 1967) vojenské střetnutí mezi Izraelem a

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více