Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde"

Transkript

1 ČÁT 2 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD taří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky ilu. Zde žijící společenství se naučila spolupracovat za účelem budování zavlažovacích kanálů, které rozváděly povodňovou vodu s usazeninami na jednotlivá pole. Obecné postupy při obdělávání půdy se vyvíjely v administrativních a obchodních centrech schopných kontrolovat rozsáhlé úseky území podél ilu. V Egyptě se ještě před obdobím vlády faraonů rozvinuly integrované obchodní systémy využívající pečlivě naplánovaná opevněná města akádau, Hierakónpolis a Elefantínu. Královská moc se vyvíjela v období faraonů a jejich dynastií zhruba od roku 29 př. n. l. až do dobytí Egypta lexandrem Velikým v roce 332 př. n. l., kdy došlo k odstranění perského poručnictví. Za lexandrových následovníků a v období římském došla egyptská nezávislost svého konce. Oblasti Předního východu a Mezopotámie byly domovem několika civilizací získávajících obživu z obří sýpky tvořené říčními systémy Eufratu a Tigridu. taré umery vystřídali kkaďané, Gutejci, Babyloňané a syřané, kteří bojovali s ostatními kulturami a říšemi, jako byla například říše Mitanni či říše Chetitů. Posledně jmenovaní, kteří byli jedním z indoevropských národů, se pak v roce 1275 př. n. l. střetli s faraonem Ramessem II. v bitvě u Kadeše. V té době se mocnosti z opačných konců úrodného půlměsíce snažily rozšířit svou moc přes území Palestiny. Ta byla jakýmsi bitevním polem, srovnatelným s místem pro kohoutí zápasy, ve kterém se nejprve zformovaly a poté byly zničeny hebrejské státy Izrael a Judea.

2 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Egyptská tará říše pokrývá časové rozpětí mezi léty 265 a 2134 př. n. l. Toto období bylo jedním z nejbohatších a nejproduktivnějších v dějinách Egypta. Právě v této době byly za života pouhých čtyř králů (nofreva, Chufeva, Chefrena a Menkaureho) postaveny všechny velké pyramidy. árůst populace a bohatství pak výše zmíněným králům umožnil vyčlenit ke stavbě těchto vlastních monumentálních památníků obrovské zdroje lidské i materiální. il byl životodárnou tepnou Egypta. a konci 6. dynastie se však intenzita každoročních záplav náhle a drasticky snížila, lidé začali pociťovat nedostatek potravy a říše upadla do zmatků. Faráfra Balát i l s k á d e l t a Baharíja Z á p a d n í p o u š ť 1 km éla edment el-gabal Kóm el-hmar awáris Gabal et-tér Dáchla d ř í v ě j š í čá ra D O L bú Rawáš Gíza Šéch aíd Mér Dara Tell el-rubáa Héliopolis Záwijit el-rján Tura (vápenec) el-rján Memfis (Mennofer) Wádí Geráwí (vápenec) Dahšúr Tarchan Médúm búsír akkára E G Y P T p o b ř e ž í Ehnásíja el-medína Dešáša tředozemní 1 mil 2 1 Mrtvé 5 2 m Í E G Y P T Wádí eš-šéch (pazourek) azlet wlád eš-šéch Túna el-gabal Bení Hasan Dér el-málik Šéch tíja el-marna Hatnúb (vápenec, alabastr) Východní Dér el-gebráwí el-matmár el-mustagída sijút el-badárí el-hamáníja Kau el-kibír uezský záliv Tyrkys Wádí Maghára chmím Dendera Hágarsa aga ed-dér bydos ag el-gaziríja el-balás el-mra badíja akáda (vápenec) rmant Gabalén el-muálla Mohameríja el-káb el-kúla el-charga Hierakónpolis Edfú P L E I T kabský záliv i n a j M E D Ž R u d é m o ř e 3 25 Kubbét el-hawa suán (červená žula, diorit, rula) Elefantína EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Město, přibližně př. n. l. Pohřebiště Královská hrobka, přibližně př. n. l. Hrobka hodnostáře, přibližně 25 2 př. n. l. Pyramida, přibližně 25 2 př. n. l. Doly, nerostné suroviny Zlato Pouštní cesty J a m il (diorit, rula) H O R Í E G Y P T Tuška Buhén I r t d ž e úbijská a t d ž u 3 Šaat t Wa w a t obratník Raka 32

3 Kaspické M EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD BBYLOKÁ ŘÍŠE 4 45 BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ajan enjirli (am al) tředozemní Kilkit Maraš akje-geuzi leppo Karchemiš Charrán C H U Eufrat R R I Tell Halaf (Guzana) B U R T T E J É C Terka (Tell šara) isibis I Y inive Ř ššur É I R I Tigris Tell Billa Kalchu (imrúd) Ekallátum uzi (rrapcha) K I T K Kura p o h o ř í Z a g r o s É H O R K É Á R O D Y 4 Babylonie byla státem v jižní Mezopotámii na území dnešního Iráku, který v sobě zahrnoval území dvou etnických skupin, umerů a kkaďanů. Tato oblast byla protkána zavlažovacími systémy a díky své strategické poloze pro obchodní cesty a obchod jako takový často čelila vnějšímu ohrožení. V 18. století př. n. l. se vládcem Mezopotámie stal Chammurabi, který projevil značné vladařské schopnosti. Mimo jiné se také stal autorem zákoníku majícího vliv i v době následující. V průběhu jeho vlády se region stabilizoval a zaujal místo vedoucí mocnosti v rámci celé Mezopotámie. Babylonská říše poté trvala dalších 44 let. Kadeš Katna y r s k á p o u š ť Mari Tuttul (Tell Bi a) ippar Babylon Kiš Ešnunna E Š U BBYLÓKÁ ŘÍŠE Centrum Chammurabiho říše Chammurabiho říše Chammurabiho vojenská tažení Borsippa Isin K K U Uruk Larsa D Umma M E R Lagaš Ur Eridu E úsy L 3 P e r s k ý z á syrská říše za Šamši-dada Říše Ešnunny za Ibalpiela r a b s k á p o u š ť l i v Říše Larsy za Rim-ína Říše Katny za tmupiela Říše leppa za Jarimlima Churritské nálezy 1 km Dobyvačné tažení Chetitů 1 mil 33

4 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egyptská třední říše zahrnuje období mezi léty 23 a 164 př. n. l. Po zhruba 1 let trvajících zmatcích došlo ke znovunastolení pořádku, obnovení obchodu s ostatními zeměmi a opravě zavlažovacích systémů. Vesnice a města v jednotlivých regionech si sice zvykly na fungování v mezích samostatné politiky, ruku v ruce s rozmachem královské moci však došlo také k nárůstu bohatství a počtu obyvatelstva. Značná část obyvatel pocházela z řad cizinců, jejichž počet se stále zvyšoval. větším počtem příslušníků těchto komunit se pak objevili také noví vůdcové, z nichž mnoho se stalo samozvanými králi. Tento vývoj vedl k poklesu moci egyptských faraonů a země opět upadla do víru nepokojů. ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY (VEDLEJŠÍ TR) Kořeny Chetitů můžeme nalézt v severní části střední natolie v průběhu 14. století př. n. l. vou říši rozšířili do střední natolie, severozápadní ýrie a Horní Mezopotámie. Jejich prosperita závisela ve značné míře na kontrole obchodních cest a nalezišť kovů. Ovládnutí cest spojujících severní ýrii s Mezopotámií bylo životně důležité, kroky podniknuté egyptskou říší však znamenaly hrozbu pro chetitskou moci Tato situace vyústila v roce 1275 př. n. l. v bitvu u Kadeše, která se ve své době stala největším střetnutím válečných vozů na světě. Výsledkem však byla remíza, přestože obě strany oslavovaly tuto bitvu jako velké vítězství. avzdory výše uvedenému říše Chetitů do roku 12 př. n. l. téměř zmizela. Faráfra t ř e d o z e TDŽEHEU TDŽEMEH 1 km Baharíja Kóm el-hisn Medínit Fajjúm Z á p a d n í p o u š ť Dáchla 1 mil EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egypt v období 12. dynastie Území pod egyptskou kontrolou m n í m o ř e T-MEHI ais Mefkat Royal residence il el-charga Perbanebdžed Tell ed-dabaa Bení Hasan Hermopolis Héliopolis Memfis (Mennofer) el-lišt sjút egyptské královské vinice az-zakázik (Búbastis) E G Y P T ŠEM Východní Cenej Cesty Hórovy bydos celonárodní poutní místo Dongol Théby (Véset) k sinajským dolům el-káb HLV EGYPT rozšířená těžba tyrkysu Wádí Maghára Elefantína erábit el-chádim k Wádí llákí inaj rozšířená těžba droby lodě obchodující s Puntem a inají Wádí el-húdí Ž E R E T D Marsá Gawásis Kusér U Wádí Hammámát oblast těžby ametystu Mrtvé KUŠU ŠUWET R u d é m o ř e Egyptské hraniční pásmo Cesty prospektorských výprav Egyptské opevněné místo Egyptská pevnost Zdi vládcovy Lom Důl Buhén jižní hranice území kontrolovaného Egyptem WW T oblast těžby zlata Wádí llákí úbijská 34

5 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY, PŘEDÍ VÝCHOD 25 FRÝGOVÉ 3 Černé 4 ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY Chetitské království kolem roku 14 př. přn. l. 4 ŘÍŠE CHCHIJVÁ Kréta Trója CHCHIJMÁ Maiandros Beycesultan LÚVIJCI tředozemní RZV Chattušaš lişar Hüyük Kara Hüyük Eflatun Pinar posvátný pramen Kypr laca Hüyük Yazilikaya CHTTIJCI Byblos Maşat Hüyük palác Kültepe (eša, Kaneš) Malatya (Meliddi, Meliténé) Karatepe Tarsos Mersin Karchemiš Ugarit leppo Kadeš 1285 Emar (Meskene) Tadmor (Palmýra) MITTI Eufrat CHURRITÉ MÝOVÉ Kalchu ššur 1115 inive rbela (Erbil) ÝRIE uzi (rrapcha) Tigris URRTEJCI Chetitská říše říše ve ve svém největším Rozsahu kolem roku 1322 př. př. n. n. l. l. Churritské království Mittani Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Kassitské království Babylon Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Centrum asyrské moci syrská říše říše Egyptská ová říše říše kolem roku 149 př. př. n. n. l. l. Migrace př. př. n. n. l. l. 3 Kanóbos Tanis (Džaanet) 118 Tyros Jeruzalém Gaza HEBREJOVÉ RMEJCI ippar Dér BBYLOIE Babylon ippur Isin Ur pohoří Zagros úsy ELM Memfis (Mennefer) Ejlat Š E 25 il Théby (Véset) O V Á Ř Í CHLDEJCI P e r s k ý z á l i v R u d é m o ř e obratník Raka 2 E G Y P T K Á 2 km 2 mil 35

6 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE Egyptská ová říše spadá do období mezi léty 155 a 17 př. n. l. Po pádu třední říše vládli Egyptu cizí nájezdníci, Hyksósové. V roce 155 př. n. l. je však hmose I. vytlačil a založil 18. dynastii, která stála u zrodu ové říše. Egypťané věnovali velké úsilí tomu, aby se už žádný podobný vpád nikdy neopakoval. Králové byli válečníky, kteří budovali systém pohraničních opevnění a aktivně obsazovali území také za hranicemi Egypta. Vůči cizincům se postupovalo přísně a často se jim dostávalo špatného zacházení. ová říše je dobou Mojžíše a hebrejských otroků. akonec však na území Egypta začalo pronikat stále více cizinců a po řadě slabých králů se Egypt opět propadl do chaosu. Z á p a d n í p o u š ť t ř e d o z e m n í m o ř e T j e h e n u Faráfra er-rašíd (Rosetta) přístaviště z 2. tisíciletí př. n. l. Bahríja Kóm el-hisn Bútó ais thribis Gíza akkára Memfis (Mennefer) el-lišt Hawwára Medínit Maádí Bení Hasan Ešmúnén el-marna ebennytos Mér Hérakleopolis sijút Ezbet Rušdí Tell el-basta Piramesse (Kantír) Tell ed-dabaa Tell el-jahúdíja Héliopolis Dahšúr el-láhún Kóm Medínit Guráb Šéch Ibáda Dér el-berša Hatnub Kau el-kibír chmím Gaza Timna erábit el-chádim Wádí Maghára Gabal el-zejít Marsá Gawásis 3 bydos Balát Dáchla el-charga Théby (Véset) rmant el-káb Hierakónpolis Edfú Údolí králů Wádí Béza R u d é m o 25 T d ž e m e h Dongol Gabal es-ilsila Wádí Charít suán Elefantína Wádí el-húdí ř e Hlava echebova (Bereníké) obratník Raka 1 km 1 mil Bét el-wálí mada Gerf Husén Wádí es-ebúa níba bú imbel El-Derr bahúda Buhén W a w a t Wádí llákí bú éjal EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE úbijská naleziště zlata Obchodní cesty Chrám Královská hrobka Velká provinční hrobka Faras amna Uronarti kša Kumma mara edénga deb esebi M E J 2 Doly a lomy Opevnění Kawa K u š I R E Dvorské pohřebiště aleziště mědi a cínu Gabal Barkal apata M 3 36

7 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD VZETUP ÚBIE VZETUP ÚBIE V roce 728 př. n. l., po třech staletích politického chaosu, se Egypt stal cílem invaze ze strany úbie, sesterské civilizace obývající území na jih od jeho hranic. úbijci se při vytváření své kultury inspirovali egyptskými vzory a uchovávali egyptský způsob života a jeho hodnoty se značnou mírou konzervatismu. Pod vedením Pije (Pianchiho) postupovali bleskově na sever a po porážce všech svých odpůrců dobyli celý Egypt. Cílem úbijců bylo navrátit Egyptu jeho staré způsoby a obnovit již neexistující egyptské tradice a náboženské rituály. Byli sice úspěšní, avšak nedlouho poté se situace opět změnila v důsledku asyrského vpádu t ř e d o z e m n í m o ř e panovníci z oblasti ilské delty se podrobují Memfis Z á p a d n í (Mennefer) Illahún (el-lahún) Tefnachte se vzdává Pijemu 3 Chasu (Xois) ais Oxyrhynchos králem imlot imlot se vzdává Tefnachtemu imlot se vzdává Pijemu Peftdžanauejbast se podrobuje thribis Behbét Tanis králem Osorkon II. (Džaanet) Leontopolis králem Iuput II. Héliopolis DOLÍ EGYPT Itdžtauej tfíh imlot vede vzpouru proti Pijemu Hérakleopolis králem Peftdžanauejbast El-Híba inaj Hardai Hermopolis efrusi il Tefnachte se podrobuje Osorkon se podrobuje u e z s k ý z á l rabská i v R u d é m o ř e Pije slaví svátek Opet Théby (Véset) 2 H O R Í E G Y P T echen (Hierakónpolis) bú Dongol obratník Raka llákí niba sídlo místokrále Panehseje Faras Buhén druhý katarakt Wawat elíma emna reliéfy královny Karimaly třetí katarakt 1 km 1 mil aj edénga oleb esebi 2 VZETUP ÚBIE Egyptské státy poddané núbijskému panství porná území Tefnachtův postup Tombos Kerma Kawa královské reliéfy v egyptském stylu K U Š ( Ú B I E ) Gabal Barkal duchovní centrum apaty (epetu) čtvrtý katarakt apata (epet) Pijovo rodové sídlo Kurgus I r e m Tefnachtův ústup 2 Pijův postup Hlavní město Obležení aga Meroé m 37

8 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. TIGLTPILEROV YRKÁ TŽEÍ; BOJ O EGYPT YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. syřané pod velením Tiglatpilesara III. podnikli řadu sezonních tažení proti Médům, yřanům a Babyloňanům. Hlavní změnou v jeho politice byla snaha o začlenění nově dobytých území do rámce syrské říše, spíše než vytváření skupiny závislých státečků. V létech následujících po Tiglatpilesarově smrti roku 725 př. n. l. vybojovali syřané několik bitev, v nichž postupně získávali z rukou úbijců vládu nad Egyptem. Po rozhodující bitvě v roce 663 př. n. l. byli pak úbijci z Egypta zcela vytlačeni. n a t o l i e GURGUM KYPR Karahüyük LŠIJ p o h o ř í Ta u Mersin Tarsos r o s KU E Kaneš Kummuchu (Kommagéné) Ugarit rvad am al UKU (CHTTI) 738 rpad 738 Ebla Hamát Meliddi (Meliténé) leppo Karchemiš Til Barsib (Kár-almanassar) Emar (Meskene) Charrán Y R Katna 3 tředozemní Y R Memfis (Mennefer) Théby (Véset) K Eufrat Á 4 Ř Í Š inive E Tigris R B O V 5 Kaspické Perský záliv É 3 obratník Raka Velké Západní Gaza Tyros ké (kkó) Dór Gezer P H O E I C I MŘÍ GILED (ŠOMERÓ) MMÓ rad Byblos 734 Jeruzalém Dan Chasór Bét-šean Kedeš Mrtvé štarót 733 Lajiš 732 Damašek Raba mónovců ÝRIE Tadmor (Palmýra) yrská E M I T K É Á R O D Y R u d é m o ř e il ÚBIJKÉ KRÁLOVTVÍ apata Meroé 2 km 2 mil BOJ O EGYPT PŘ.. L Potok egyptský (Wádí el-ríš) Kádeš-barnej JUDKO 734 MOÁB ILKO-HRKÉ KMEY ILKO- -HRKÉ KMEY syrská říše úbijské království porná území 3 Ejlat afúd 1 38

9 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD TŽEÍ DO PLETIY K R Á L O V T V Í U R R T U jezero Van 735 Kaspické mida ULLUBU jezero Urmija 1 km 1 mil 739 Tigris ÝRIE p o h o ř í E l b u r z Kalchu inive rba il (rbela, Erbil) ME M K Á Ř Í Š E Mari e z o E u f p r a t o Karana (Tell ar-rimah) t á ššur m i uzi (rrapcha) MÉDIE p o h o ř í Z P e r s k á p l o š i n a e 25 km 25 mil Damašek a g r o s Tyros Janóach Ábel-bét-maaka Kedeš Chasór ké (kkó) Ijón Banias (Panias) Galilejské 33 kkad Babylon úsy dolina Jizreelu Dór Megiddo Jábeš Gileádský G I L E Á D Rámot Gileádský B a b y l o n i e TŽEÍ DO PLETIY Cesta Tiglatpilesarovy armády v roce 733 př. n. l Ur YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. Tažení s pravděpodobným datem Zaplacení tributu ELM P e r s k ý Rozsah syrské říše z á l i v 3 39

10 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. BBYLOKÁ ŘÍŠE BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. syřané dominovali Babylonii po celá staletí. Tato situace se však změnila po smrti posledního silného asyrského vládce ššurbanipala v roce 627 př. n. l. ovým vládcem se stal abopalasar Chaldejec, po němž nastoupil jeho syn ebukadnesar. jezero Tuz natolie 4 45 Kaneš jezero Van p o h Karahüyük Mersin KILIKIE KYPR o ř í Kádeš-barnej T a u fek Megiddo Tarsos Tyros s r o Ugarit rvad Byblos I E Lajiš Kedeš Damascus Dan Chasór F É I C Bét-šean lalach Ebla Hamát Katna leppo B ÝRIE Jeruzalém Rabbath-ammon Gaza 587 Babyloňané dobyli a pobořili Jeruzalém JUDE lané rad (Mrtvé ) Karchemiš B Emar Tador Y yrská Charrán Tuttul (Tell Bi a) L med (mida) Tell Brak Terka (Tell šara) O M e Mari z Šagar Bazar o KRÁLOVTVÍ URRTU Karana p o Eufrat K Tigris t á Á ššur inive m i Kalchu e Ř uzi (rrapcha) Babylón Geoytepe ámarrá kkad Í Ešnunna Kiš Šuruppak Džemdet asr Uruk (Erech) ippur Š E Lagaš Ur ME p o h o ř í Z a g r o s B a b y l o n i e přibližná čára dřívějšího pobřeží MÉDIE úsy inaj Ejlat afúd Durna Perský záliv Tema BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ová říše babylónská ( př. n. l.) Pravděpodobná cesta deportovaných Židů R u d é m o ř e Pravděpodobná oblast židovského osídlení Jatrib km 1 mil 4

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

První polovina 18. dynastie

První polovina 18. dynastie 1 První polovina 18. dynastie ČASOVÉ VYMEZENÍ NOVÉ ŘÍŠE, cca 1569-1070 BC Počátek Nové říše zakladatel: Ahmose I., jehož vítězství nad Hyksósy z něj učinilo zakladatele 18. dynastie vyobrazení oslav svátku

Více

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie Mezopotámie utor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis notace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin starověké

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU V DRUHÉ POLOVINĚ 2. TISÍCILETÍ I: Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS BUDOVÁNÍ IMPÉRIA

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU V DRUHÉ POLOVINĚ 2. TISÍCILETÍ I: Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS BUDOVÁNÍ IMPÉRIA VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU V DRUHÉ POLOVINĚ 2. TISÍCILETÍ I: Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS 2016 05.04.2016 BUDOVÁNÍ IMPÉRIA AVARIS TELL ED-DABA A Nejstarší osídlení První přechodné období

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Otázka: Mimoevropské civilizace. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Honza Nachtigal

Otázka: Mimoevropské civilizace. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Honza Nachtigal Otázka: Mimoevropské civilizace Předmět: Dějepis Přidal(a): Honza Nachtigal První civilizace vznikaly v oblasti Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris a poté v Egyptě (Nil), Indii (Indus a Ganga) a Číně

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Faraóni ve válce. Aleš Mučka

Faraóni ve válce. Aleš Mučka Faraóni ve válce Aleš Mučka Vývoj civilizace na Nilu ve starověku Archaická doba (3150 2700 př. n. l.) Stará říše (2700 2180 př. n. l.) 1. přechodná doba (2180 2064 př. n. l.) Střední říše (2064 1797 př.

Více

Dějiny druhé poloviny 18. dynastie Dějiny Předního východu v druhé polovině 2. tisíciletí: mořských národů Říše Mitanni Chetité

Dějiny druhé poloviny 18. dynastie Dějiny Předního východu v druhé polovině 2. tisíciletí: mořských národů Říše Mitanni Chetité Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do zahraničních vztahů starověkého Egypta druhá polovina 2. tisíciletí II. Budování impéria a svět amarnského archivu Petra

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková 30.03.-31.3.2012 EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11.,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2017-01-11 20. DYNASTIE Dynastické jméno: Ramesse Setnacht, Ramesse III-XI Významné postavení: Ramesse II Nejdůležitější

Více

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Mezopotámii.

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Mezopotámii. STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Mezopotámii. Základní pojmy Eufrat Tigris patriarchát polyteismus zikkurat

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/13. Název materiálu: Mezopotámie - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Mezopotámie - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová TEST - MEZOPOTÁMIE Jméno: Datum: 1. Kde obecně vznikaly první státní útvary?

Více

Otázka: Starověk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Tereza Barack

Otázka: Starověk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Tereza Barack Otázka: Starověk Předmět: Dějepis Přidal(a): Tereza Barack vznik písma 476 n. l. zánik Západořímské říše před 10 000 lety oblast úrodného půlměsíce zemědělství zrodily se historicky první civilizace nejprve

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Mezopotámie Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin. Její civilizace vznikla přibližně 3500 př.n.l. a trvala zhruba do roku 1600 př.n.l. Označení Mezopotámie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura Staré říše, Prvního přechodného období a Střední říše Petra Maříková

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7. ročník, 7.září 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11., 12. a 13. dynastie

Více

3/16/2010. Nejstarší doklad o sochařství z území Egypta. Káhirské Egyptské

3/16/2010. Nejstarší doklad o sochařství z území Egypta. Káhirské Egyptské Neolit v nilském údolí Neolit a konec pravěku v Egyptě Petra Maříková Vlčková 15.03.2010 Několik zdrojů epipaleolitické tradice charakteristické pro nejstarší vrstvy osídlení -bez dokladů o záměrném pěstování

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE 12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Zvládneš vysvětlit spolužákům hlavní rozdíly mezi pravěkem a starověkem? Správně pojmenuj jednotlivé vrstvy společnosti starověké Mezopotámie. Pomůže ti rámeček. Společnost Sumerů:

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta Závěr předdynastického období a raně dynastická doba Petra Maříková Vlčková 01.-02.03.2012 Nakáda III proces sjednocování Egypta minimum přímých archeologických dokladů pro vlastní sjednocení dalekosáhlé

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

5/10/2010 ADMINISTRATIVA NOVÁ ŘÍŠE II AMENHOTEP III. výsledky testů a zápočtový test: Egypt a střední Evropa od 10.

5/10/2010 ADMINISTRATIVA NOVÁ ŘÍŠE II AMENHOTEP III. výsledky testů a zápočtový test: Egypt a střední Evropa od 10. NOVÁ ŘÍŠE II Petra Maříková Vlčková 10.05.2010 Egypt a střední Evropa ADMINISTRATIVA výsledky testů a zápočtový test zápočtový test: 7.6.2010 od 10.00 v SP 111 od počátku po konec NK AMENHOTEP III. 39.

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

NOVÁ ŘÍŠE. Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA. absolutní datování: asi př.n.l. dynastie:

NOVÁ ŘÍŠE. Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA. absolutní datování: asi př.n.l. dynastie: NOVÁ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková 21.-22.03.2013 EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA Nová říše absolutní datování: asi 1569-1070 př.n.l. dynastie: 18.-20. dynastie 18. dynastie 19. dynastie 20. dynastie asi 1569-1215

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE Mezopotámie leží mezi řekami Eufrat a Tigris. Je součástí tzv. úrodného půlměsíce. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sume

ZÁKLADNÍ INFORMACE Mezopotámie leží mezi řekami Eufrat a Tigris. Je součástí tzv. úrodného půlměsíce. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sume MEZOPOTÁMIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Mezopotámie leží mezi řekami Eufrat a Tigris. Je součástí tzv. úrodného půlměsíce. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo

Více

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e Starověk Vznik kultury se odvíjí od vzniku písma. K tomu došlo již 3-4000 let př.n.l. v Sumeru,posléze v Egyptě, a ve středním Turecku (tehdejší říše Chetitů) - tedy v úrodných oblastech, kde volně rostly

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

RAMESSOVCI DYNASTIE:

RAMESSOVCI DYNASTIE: Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do zahraničních vztahů starověkého Egypta druhá polovina 2. tisíciletí. Ramessovské období (19. a 20. dynastie) Petra Maříková

Více

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur ASÝRIE < město Aššur a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. zakladatelem Sargon II. Rekonstrukce brány do Sargonova paláce v Chorsábádu Vchod do paláce

Více

POZNÁMKA PŮVODNÍHO VYDAVATELE

POZNÁMKA PŮVODNÍHO VYDAVATELE POZNÁMKA PŮVODNÍHO VYDAVATELE Kniha Encyklopedie válčení, jejíž příprava trvala více než čtyři roky, popisuje kompletní historii válčení na 1 024 stranách, prostřednictvím přibližně 350 000 slov a 600

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Geografie Levanty Levanta je nepřesný geograficko-historický název pro velkou oblast Blízkého východu, jižně od pohoří Taurus, na západě ohraničené

Geografie Levanty Levanta je nepřesný geograficko-historický název pro velkou oblast Blízkého východu, jižně od pohoří Taurus, na západě ohraničené Geografie Levanty Levanta je nepřesný geograficko-historický název pro velkou oblast Blízkého východu, jižně od pohoří Taurus, na západě ohraničené středomořským pobřežím, na jihu arabskou pouští a horní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří (trvala cca 3 tis. let) pol. 3 tis. př. n. l. savany, bujná příroda i zvěř úrodné údolí řeky Nil záplavy posléze systémy rozvádějící vodu do sušších oblastí

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část I. (do konce 18. století) Jaké jsou dle vašeho názoru nejdůležitější mezníky ve vývoji dopravy? zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010 Foto Kalendář 0 fotky z výletu do Sýrie. září -. října 00 Palmýra byla ve starověku důležitou zastávkou v poušti pro karavany mířící od Eufratu na středomořské pobřeží. Nyní je na místě zaniklého města

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Starověká Palestina Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou

Více

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL

SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL SÝRIE, FOINIKIE, IZRAEL = východní Středomoří dobrá poloha (křižovatka výměna civilizačních podnětů): Malá Asie Mezopotámie Egypt Ugarit města v Sýrii (sever) Byblos Sídón Tyros na jihosyrském pobřeží

Více

předbě edb žně ve stejných místnostech

předbě edb žně ve stejných místnostech ADMINISTRATIVA STARÁ ŘÍŠE éra stavitelů pyramid Petra Maříková Vlčková 29.03.2010 Egypt a střední Evropa datum nahrazení výuky upřesněno během tohoto týdne, sledujte nástěnku u katedry předběžně 19.04.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej STARÁ RÍŠE 3. dynastie, asi 2650-2575 pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej Královská hrobka ve 3. dynastii - typ stupnovitých pyramid Konec 2. dynastie - období nestability

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Starověké civilizace: Blízký východ

Starověké civilizace: Blízký východ Starověké civilizace: Blízký východ Sumer (4.-3. tisicíletí př.n.l.) nejstarší písmo KLÍNOVÉ počátky matematiky, zeměměřičství, stavitelství nejstarší mýty (Gilgamameš) města: Eridu, Kiš, Larsa, Lagaš,

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 19.10.2016 Pozdně předdynastické období Postupné sjednocování Egypta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015 Úvod do egyptské historie Střední říše Petra Maříková Vlčková 21.04.2015 Střední říše (MK): Panovníci 12. dynastie: Amenemhet I.,

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více