Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky Nilu. Zde"

Transkript

1 ČÁT 2 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD taří Egypťané byli farmáři usídlení blízko řeky ilu. Zde žijící společenství se naučila spolupracovat za účelem budování zavlažovacích kanálů, které rozváděly povodňovou vodu s usazeninami na jednotlivá pole. Obecné postupy při obdělávání půdy se vyvíjely v administrativních a obchodních centrech schopných kontrolovat rozsáhlé úseky území podél ilu. V Egyptě se ještě před obdobím vlády faraonů rozvinuly integrované obchodní systémy využívající pečlivě naplánovaná opevněná města akádau, Hierakónpolis a Elefantínu. Královská moc se vyvíjela v období faraonů a jejich dynastií zhruba od roku 29 př. n. l. až do dobytí Egypta lexandrem Velikým v roce 332 př. n. l., kdy došlo k odstranění perského poručnictví. Za lexandrových následovníků a v období římském došla egyptská nezávislost svého konce. Oblasti Předního východu a Mezopotámie byly domovem několika civilizací získávajících obživu z obří sýpky tvořené říčními systémy Eufratu a Tigridu. taré umery vystřídali kkaďané, Gutejci, Babyloňané a syřané, kteří bojovali s ostatními kulturami a říšemi, jako byla například říše Mitanni či říše Chetitů. Posledně jmenovaní, kteří byli jedním z indoevropských národů, se pak v roce 1275 př. n. l. střetli s faraonem Ramessem II. v bitvě u Kadeše. V té době se mocnosti z opačných konců úrodného půlměsíce snažily rozšířit svou moc přes území Palestiny. Ta byla jakýmsi bitevním polem, srovnatelným s místem pro kohoutí zápasy, ve kterém se nejprve zformovaly a poté byly zničeny hebrejské státy Izrael a Judea.

2 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Egyptská tará říše pokrývá časové rozpětí mezi léty 265 a 2134 př. n. l. Toto období bylo jedním z nejbohatších a nejproduktivnějších v dějinách Egypta. Právě v této době byly za života pouhých čtyř králů (nofreva, Chufeva, Chefrena a Menkaureho) postaveny všechny velké pyramidy. árůst populace a bohatství pak výše zmíněným králům umožnil vyčlenit ke stavbě těchto vlastních monumentálních památníků obrovské zdroje lidské i materiální. il byl životodárnou tepnou Egypta. a konci 6. dynastie se však intenzita každoročních záplav náhle a drasticky snížila, lidé začali pociťovat nedostatek potravy a říše upadla do zmatků. Faráfra Balát i l s k á d e l t a Baharíja Z á p a d n í p o u š ť 1 km éla edment el-gabal Kóm el-hmar awáris Gabal et-tér Dáchla d ř í v ě j š í čá ra D O L bú Rawáš Gíza Šéch aíd Mér Dara Tell el-rubáa Héliopolis Záwijit el-rján Tura (vápenec) el-rján Memfis (Mennofer) Wádí Geráwí (vápenec) Dahšúr Tarchan Médúm búsír akkára E G Y P T p o b ř e ž í Ehnásíja el-medína Dešáša tředozemní 1 mil 2 1 Mrtvé 5 2 m Í E G Y P T Wádí eš-šéch (pazourek) azlet wlád eš-šéch Túna el-gabal Bení Hasan Dér el-málik Šéch tíja el-marna Hatnúb (vápenec, alabastr) Východní Dér el-gebráwí el-matmár el-mustagída sijút el-badárí el-hamáníja Kau el-kibír uezský záliv Tyrkys Wádí Maghára chmím Dendera Hágarsa aga ed-dér bydos ag el-gaziríja el-balás el-mra badíja akáda (vápenec) rmant Gabalén el-muálla Mohameríja el-káb el-kúla el-charga Hierakónpolis Edfú P L E I T kabský záliv i n a j M E D Ž R u d é m o ř e 3 25 Kubbét el-hawa suán (červená žula, diorit, rula) Elefantína EGYPTKÁ TRÁ ŘÍŠE Město, přibližně př. n. l. Pohřebiště Královská hrobka, přibližně př. n. l. Hrobka hodnostáře, přibližně 25 2 př. n. l. Pyramida, přibližně 25 2 př. n. l. Doly, nerostné suroviny Zlato Pouštní cesty J a m il (diorit, rula) H O R Í E G Y P T Tuška Buhén I r t d ž e úbijská a t d ž u 3 Šaat t Wa w a t obratník Raka 32

3 Kaspické M EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD BBYLOKÁ ŘÍŠE 4 45 BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ajan enjirli (am al) tředozemní Kilkit Maraš akje-geuzi leppo Karchemiš Charrán C H U Eufrat R R I Tell Halaf (Guzana) B U R T T E J É C Terka (Tell šara) isibis I Y inive Ř ššur É I R I Tigris Tell Billa Kalchu (imrúd) Ekallátum uzi (rrapcha) K I T K Kura p o h o ř í Z a g r o s É H O R K É Á R O D Y 4 Babylonie byla státem v jižní Mezopotámii na území dnešního Iráku, který v sobě zahrnoval území dvou etnických skupin, umerů a kkaďanů. Tato oblast byla protkána zavlažovacími systémy a díky své strategické poloze pro obchodní cesty a obchod jako takový často čelila vnějšímu ohrožení. V 18. století př. n. l. se vládcem Mezopotámie stal Chammurabi, který projevil značné vladařské schopnosti. Mimo jiné se také stal autorem zákoníku majícího vliv i v době následující. V průběhu jeho vlády se region stabilizoval a zaujal místo vedoucí mocnosti v rámci celé Mezopotámie. Babylonská říše poté trvala dalších 44 let. Kadeš Katna y r s k á p o u š ť Mari Tuttul (Tell Bi a) ippar Babylon Kiš Ešnunna E Š U BBYLÓKÁ ŘÍŠE Centrum Chammurabiho říše Chammurabiho říše Chammurabiho vojenská tažení Borsippa Isin K K U Uruk Larsa D Umma M E R Lagaš Ur Eridu E úsy L 3 P e r s k ý z á syrská říše za Šamši-dada Říše Ešnunny za Ibalpiela r a b s k á p o u š ť l i v Říše Larsy za Rim-ína Říše Katny za tmupiela Říše leppa za Jarimlima Churritské nálezy 1 km Dobyvačné tažení Chetitů 1 mil 33

4 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egyptská třední říše zahrnuje období mezi léty 23 a 164 př. n. l. Po zhruba 1 let trvajících zmatcích došlo ke znovunastolení pořádku, obnovení obchodu s ostatními zeměmi a opravě zavlažovacích systémů. Vesnice a města v jednotlivých regionech si sice zvykly na fungování v mezích samostatné politiky, ruku v ruce s rozmachem královské moci však došlo také k nárůstu bohatství a počtu obyvatelstva. Značná část obyvatel pocházela z řad cizinců, jejichž počet se stále zvyšoval. větším počtem příslušníků těchto komunit se pak objevili také noví vůdcové, z nichž mnoho se stalo samozvanými králi. Tento vývoj vedl k poklesu moci egyptských faraonů a země opět upadla do víru nepokojů. ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY (VEDLEJŠÍ TR) Kořeny Chetitů můžeme nalézt v severní části střední natolie v průběhu 14. století př. n. l. vou říši rozšířili do střední natolie, severozápadní ýrie a Horní Mezopotámie. Jejich prosperita závisela ve značné míře na kontrole obchodních cest a nalezišť kovů. Ovládnutí cest spojujících severní ýrii s Mezopotámií bylo životně důležité, kroky podniknuté egyptskou říší však znamenaly hrozbu pro chetitskou moci Tato situace vyústila v roce 1275 př. n. l. v bitvu u Kadeše, která se ve své době stala největším střetnutím válečných vozů na světě. Výsledkem však byla remíza, přestože obě strany oslavovaly tuto bitvu jako velké vítězství. avzdory výše uvedenému říše Chetitů do roku 12 př. n. l. téměř zmizela. Faráfra t ř e d o z e TDŽEHEU TDŽEMEH 1 km Baharíja Kóm el-hisn Medínit Fajjúm Z á p a d n í p o u š ť Dáchla 1 mil EGYPTKÁ TŘEDÍ ŘÍŠE Egypt v období 12. dynastie Území pod egyptskou kontrolou m n í m o ř e T-MEHI ais Mefkat Royal residence il el-charga Perbanebdžed Tell ed-dabaa Bení Hasan Hermopolis Héliopolis Memfis (Mennofer) el-lišt sjút egyptské královské vinice az-zakázik (Búbastis) E G Y P T ŠEM Východní Cenej Cesty Hórovy bydos celonárodní poutní místo Dongol Théby (Véset) k sinajským dolům el-káb HLV EGYPT rozšířená těžba tyrkysu Wádí Maghára Elefantína erábit el-chádim k Wádí llákí inaj rozšířená těžba droby lodě obchodující s Puntem a inají Wádí el-húdí Ž E R E T D Marsá Gawásis Kusér U Wádí Hammámát oblast těžby ametystu Mrtvé KUŠU ŠUWET R u d é m o ř e Egyptské hraniční pásmo Cesty prospektorských výprav Egyptské opevněné místo Egyptská pevnost Zdi vládcovy Lom Důl Buhén jižní hranice území kontrolovaného Egyptem WW T oblast těžby zlata Wádí llákí úbijská 34

5 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY, PŘEDÍ VÝCHOD 25 FRÝGOVÉ 3 Černé 4 ŘÍŠE CHETITŮ OUEDÍ TÁTY Chetitské království kolem roku 14 př. přn. l. 4 ŘÍŠE CHCHIJVÁ Kréta Trója CHCHIJMÁ Maiandros Beycesultan LÚVIJCI tředozemní RZV Chattušaš lişar Hüyük Kara Hüyük Eflatun Pinar posvátný pramen Kypr laca Hüyük Yazilikaya CHTTIJCI Byblos Maşat Hüyük palác Kültepe (eša, Kaneš) Malatya (Meliddi, Meliténé) Karatepe Tarsos Mersin Karchemiš Ugarit leppo Kadeš 1285 Emar (Meskene) Tadmor (Palmýra) MITTI Eufrat CHURRITÉ MÝOVÉ Kalchu ššur 1115 inive rbela (Erbil) ÝRIE uzi (rrapcha) Tigris URRTEJCI Chetitská říše říše ve ve svém největším Rozsahu kolem roku 1322 př. př. n. n. l. l. Churritské království Mittani Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Kassitské království Babylon Kolem roku 14 př. př. n. n. l. l. Centrum asyrské moci syrská říše říše Egyptská ová říše říše kolem roku 149 př. př. n. n. l. l. Migrace př. př. n. n. l. l. 3 Kanóbos Tanis (Džaanet) 118 Tyros Jeruzalém Gaza HEBREJOVÉ RMEJCI ippar Dér BBYLOIE Babylon ippur Isin Ur pohoří Zagros úsy ELM Memfis (Mennefer) Ejlat Š E 25 il Théby (Véset) O V Á Ř Í CHLDEJCI P e r s k ý z á l i v R u d é m o ř e obratník Raka 2 E G Y P T K Á 2 km 2 mil 35

6 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE Egyptská ová říše spadá do období mezi léty 155 a 17 př. n. l. Po pádu třední říše vládli Egyptu cizí nájezdníci, Hyksósové. V roce 155 př. n. l. je však hmose I. vytlačil a založil 18. dynastii, která stála u zrodu ové říše. Egypťané věnovali velké úsilí tomu, aby se už žádný podobný vpád nikdy neopakoval. Králové byli válečníky, kteří budovali systém pohraničních opevnění a aktivně obsazovali území také za hranicemi Egypta. Vůči cizincům se postupovalo přísně a často se jim dostávalo špatného zacházení. ová říše je dobou Mojžíše a hebrejských otroků. akonec však na území Egypta začalo pronikat stále více cizinců a po řadě slabých králů se Egypt opět propadl do chaosu. Z á p a d n í p o u š ť t ř e d o z e m n í m o ř e T j e h e n u Faráfra er-rašíd (Rosetta) přístaviště z 2. tisíciletí př. n. l. Bahríja Kóm el-hisn Bútó ais thribis Gíza akkára Memfis (Mennefer) el-lišt Hawwára Medínit Maádí Bení Hasan Ešmúnén el-marna ebennytos Mér Hérakleopolis sijút Ezbet Rušdí Tell el-basta Piramesse (Kantír) Tell ed-dabaa Tell el-jahúdíja Héliopolis Dahšúr el-láhún Kóm Medínit Guráb Šéch Ibáda Dér el-berša Hatnub Kau el-kibír chmím Gaza Timna erábit el-chádim Wádí Maghára Gabal el-zejít Marsá Gawásis 3 bydos Balát Dáchla el-charga Théby (Véset) rmant el-káb Hierakónpolis Edfú Údolí králů Wádí Béza R u d é m o 25 T d ž e m e h Dongol Gabal es-ilsila Wádí Charít suán Elefantína Wádí el-húdí ř e Hlava echebova (Bereníké) obratník Raka 1 km 1 mil Bét el-wálí mada Gerf Husén Wádí es-ebúa níba bú imbel El-Derr bahúda Buhén W a w a t Wádí llákí bú éjal EGYPTKÁ OVÁ ŘÍŠE úbijská naleziště zlata Obchodní cesty Chrám Královská hrobka Velká provinční hrobka Faras amna Uronarti kša Kumma mara edénga deb esebi M E J 2 Doly a lomy Opevnění Kawa K u š I R E Dvorské pohřebiště aleziště mědi a cínu Gabal Barkal apata M 3 36

7 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD VZETUP ÚBIE VZETUP ÚBIE V roce 728 př. n. l., po třech staletích politického chaosu, se Egypt stal cílem invaze ze strany úbie, sesterské civilizace obývající území na jih od jeho hranic. úbijci se při vytváření své kultury inspirovali egyptskými vzory a uchovávali egyptský způsob života a jeho hodnoty se značnou mírou konzervatismu. Pod vedením Pije (Pianchiho) postupovali bleskově na sever a po porážce všech svých odpůrců dobyli celý Egypt. Cílem úbijců bylo navrátit Egyptu jeho staré způsoby a obnovit již neexistující egyptské tradice a náboženské rituály. Byli sice úspěšní, avšak nedlouho poté se situace opět změnila v důsledku asyrského vpádu t ř e d o z e m n í m o ř e panovníci z oblasti ilské delty se podrobují Memfis Z á p a d n í (Mennefer) Illahún (el-lahún) Tefnachte se vzdává Pijemu 3 Chasu (Xois) ais Oxyrhynchos králem imlot imlot se vzdává Tefnachtemu imlot se vzdává Pijemu Peftdžanauejbast se podrobuje thribis Behbét Tanis králem Osorkon II. (Džaanet) Leontopolis králem Iuput II. Héliopolis DOLÍ EGYPT Itdžtauej tfíh imlot vede vzpouru proti Pijemu Hérakleopolis králem Peftdžanauejbast El-Híba inaj Hardai Hermopolis efrusi il Tefnachte se podrobuje Osorkon se podrobuje u e z s k ý z á l rabská i v R u d é m o ř e Pije slaví svátek Opet Théby (Véset) 2 H O R Í E G Y P T echen (Hierakónpolis) bú Dongol obratník Raka llákí niba sídlo místokrále Panehseje Faras Buhén druhý katarakt Wawat elíma emna reliéfy královny Karimaly třetí katarakt 1 km 1 mil aj edénga oleb esebi 2 VZETUP ÚBIE Egyptské státy poddané núbijskému panství porná území Tefnachtův postup Tombos Kerma Kawa královské reliéfy v egyptském stylu K U Š ( Ú B I E ) Gabal Barkal duchovní centrum apaty (epetu) čtvrtý katarakt apata (epet) Pijovo rodové sídlo Kurgus I r e m Tefnachtův ústup 2 Pijův postup Hlavní město Obležení aga Meroé m 37

8 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. TIGLTPILEROV YRKÁ TŽEÍ; BOJ O EGYPT YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. syřané pod velením Tiglatpilesara III. podnikli řadu sezonních tažení proti Médům, yřanům a Babyloňanům. Hlavní změnou v jeho politice byla snaha o začlenění nově dobytých území do rámce syrské říše, spíše než vytváření skupiny závislých státečků. V létech následujících po Tiglatpilesarově smrti roku 725 př. n. l. vybojovali syřané několik bitev, v nichž postupně získávali z rukou úbijců vládu nad Egyptem. Po rozhodující bitvě v roce 663 př. n. l. byli pak úbijci z Egypta zcela vytlačeni. n a t o l i e GURGUM KYPR Karahüyük LŠIJ p o h o ř í Ta u Mersin Tarsos r o s KU E Kaneš Kummuchu (Kommagéné) Ugarit rvad am al UKU (CHTTI) 738 rpad 738 Ebla Hamát Meliddi (Meliténé) leppo Karchemiš Til Barsib (Kár-almanassar) Emar (Meskene) Charrán Y R Katna 3 tředozemní Y R Memfis (Mennefer) Théby (Véset) K Eufrat Á 4 Ř Í Š inive E Tigris R B O V 5 Kaspické Perský záliv É 3 obratník Raka Velké Západní Gaza Tyros ké (kkó) Dór Gezer P H O E I C I MŘÍ GILED (ŠOMERÓ) MMÓ rad Byblos 734 Jeruzalém Dan Chasór Bét-šean Kedeš Mrtvé štarót 733 Lajiš 732 Damašek Raba mónovců ÝRIE Tadmor (Palmýra) yrská E M I T K É Á R O D Y R u d é m o ř e il ÚBIJKÉ KRÁLOVTVÍ apata Meroé 2 km 2 mil BOJ O EGYPT PŘ.. L Potok egyptský (Wádí el-ríš) Kádeš-barnej JUDKO 734 MOÁB ILKO-HRKÉ KMEY ILKO- -HRKÉ KMEY syrská říše úbijské království porná území 3 Ejlat afúd 1 38

9 EGYPT PŘEDÍ VÝCHOD TŽEÍ DO PLETIY K R Á L O V T V Í U R R T U jezero Van 735 Kaspické mida ULLUBU jezero Urmija 1 km 1 mil 739 Tigris ÝRIE p o h o ř í E l b u r z Kalchu inive rba il (rbela, Erbil) ME M K Á Ř Í Š E Mari e z o E u f p r a t o Karana (Tell ar-rimah) t á ššur m i uzi (rrapcha) MÉDIE p o h o ř í Z P e r s k á p l o š i n a e 25 km 25 mil Damašek a g r o s Tyros Janóach Ábel-bét-maaka Kedeš Chasór ké (kkó) Ijón Banias (Panias) Galilejské 33 kkad Babylon úsy dolina Jizreelu Dór Megiddo Jábeš Gileádský G I L E Á D Rámot Gileádský B a b y l o n i e TŽEÍ DO PLETIY Cesta Tiglatpilesarovy armády v roce 733 př. n. l Ur YRKÁ TŽEÍ TIGLTPILER III. Tažení s pravděpodobným datem Zaplacení tributu ELM P e r s k ý Rozsah syrské říše z á l i v 3 39

10 DÁVÉ CIVILIZCE PŘ.. L. BBYLOKÁ ŘÍŠE BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. syřané dominovali Babylonii po celá staletí. Tato situace se však změnila po smrti posledního silného asyrského vládce ššurbanipala v roce 627 př. n. l. ovým vládcem se stal abopalasar Chaldejec, po němž nastoupil jeho syn ebukadnesar. jezero Tuz natolie 4 45 Kaneš jezero Van p o h Karahüyük Mersin KILIKIE KYPR o ř í Kádeš-barnej T a u fek Megiddo Tarsos Tyros s r o Ugarit rvad Byblos I E Lajiš Kedeš Damascus Dan Chasór F É I C Bét-šean lalach Ebla Hamát Katna leppo B ÝRIE Jeruzalém Rabbath-ammon Gaza 587 Babyloňané dobyli a pobořili Jeruzalém JUDE lané rad (Mrtvé ) Karchemiš B Emar Tador Y yrská Charrán Tuttul (Tell Bi a) L med (mida) Tell Brak Terka (Tell šara) O M e Mari z Šagar Bazar o KRÁLOVTVÍ URRTU Karana p o Eufrat K Tigris t á Á ššur inive m i Kalchu e Ř uzi (rrapcha) Babylón Geoytepe ámarrá kkad Í Ešnunna Kiš Šuruppak Džemdet asr Uruk (Erech) ippur Š E Lagaš Ur ME p o h o ř í Z a g r o s B a b y l o n i e přibližná čára dřívějšího pobřeží MÉDIE úsy inaj Ejlat afúd Durna Perský záliv Tema BBYLOKÁ ŘÍŠE PŘ.. L. ová říše babylónská ( př. n. l.) Pravděpodobná cesta deportovaných Židů R u d é m o ř e Pravděpodobná oblast židovského osídlení Jatrib km 1 mil 4

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur ASÝRIE < město Aššur a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. zakladatelem Sargon II. Rekonstrukce brány do Sargonova paláce v Chorsábádu Vchod do paláce

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

VY_32_INOVACE_DVK1114

VY_32_INOVACE_DVK1114 BABYLONSKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1114 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace, charakteristika a vývoj babylonského umění STAROBABYLONSKÉ

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie... 13 Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů (632 661)... 21

O b s a h Předmluva... 9 Starověká Mezopotámie... 13 Islamizace a Irák za vlády pravověrných chalífů (632 661)... 21 Obsah Předmluva... 9 Pravopisná poznámka... 12 Starověká Mezopotámie... 13 Počátek osídlení Mezopotámie a Sumerové... 13 Babylónie... 15 Asýrie... 16 Mezopotámie součástí říše Achaimenovců... 17 Mezopotámie

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1

4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Izrael MILOŠ POJAR Nakladatelství Libri, Praha 2004 Kniha vychází za podpory firmy Anopress, a. s., která

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Vláda Náder Kolí Afšára, Afšárovci 63 Zandovci 64 Kádžárovci 66 Vláda Áká Mohammad chána 66 Vláda Fath Alí šáha 67 Vláda Náseroddín šáha 70 Vláda

Vláda Náder Kolí Afšára, Afšárovci 63 Zandovci 64 Kádžárovci 66 Vláda Áká Mohammad chána 66 Vláda Fath Alí šáha 67 Vláda Náseroddín šáha 70 Vláda Obsah Úvod 8 Prehistorické období 9 Elamská říše 10 Migrace Árjů 12 Starověké dějiny Íránu 13 Období bájných dynastií 13 Médská říše 14 Achajmenovci a perská říše 15 Zoroastrismus a Avesta 19 Vpád Alexandra

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Egypt BŘETISLAV VACHALA

Egypt BŘETISLAV VACHALA S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Egypt BŘETISLAV VACHALA Nakladatelství Libri, Praha 2003 Obrázek na obálce: Bohyně psaní a počítání Sešat se sedmilistou růžicí na hlavě a písařským náčiním v rukou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Encyklopedie starověkého Egypta Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Nakladatelství Libri Praha 2007 Rukopis publikace byl připraven v rámci vědecko-výzkumného záměru Ministerstva školství,

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Název: 2. Osídlení Asie

Název: 2. Osídlení Asie Název: 2. Osídlení Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 4. (2. ročník

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRVNÍ EXPEDICE Dlouhé zámořské plavby byly umožněny rozvojem plavidel, mapových podkladů, navigačních přístrojů, etc. James Cook 18. století objevné výpravy vznik map Charles

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU Následující přehled není vyčerpávajícím průvodcem, spíše inspirací, pokud se budete rozhodovat pro cestu na tří zemí jižního Kavkazu Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku

Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku Vztahy mezi subjekty nacházejícími se na horním a dolním toku při opatřeních preventivní protipovodňové ochrany na (mezinárodních) vodních tocích

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB Václav Kučera Grada Publishing 2009 Autoři fotografií: Benda Aleš (str. 122) Černý Michael (str. 77) Donckel Georges (str. 225) Goler Stanislav (str. 28, 216 dole, 228

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více