TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2006

2 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s Identifikační údaje společnosti Založení společnosti Vznik společnosti Předmět podnikání Údaje o základním kapitálu Orgány společnosti Personální struktura Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 9.1. výroba tepelné energie ostatní činnost hospodaření a majetek hospodářský výsledek návrh na rozdělení hospodářského výsledku hlavní cíle a záměry Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní uzávěrce Přehled o peněžních tocích Stanovisko dozorčí rady Zpráva o vztazích

3 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, Společnost v roce 2006 úspěšně plnila své hlavní poslání v oblasti výroby a dodávek tepla pro smluvní odběratele, zejména v I. čtvrtletí roku, kdy teploty klesly pod dlouhodobý průměr, což prověřilo připravenost a schopnost zaměstnanců i technologie zvládnout toto mimořádně mrazivé období. V odběru tepelné energie došlo k poklesu objemu v porovnání s předcházejícími lety, což je způsobeno zejména snižováním energetické náročnosti vytápěných objektů tj. instalování regulačních ventilů, výměna oken s izolačními dvojskly a zateplování fasád. Tomuto trendu, z celospolečenského hlediska jistě prospěšnému, se společnost rozhodla čelit připojováním nových objektů tak, aby byl pokud možno zachován objem dodávek tepla a tím i využití celkové kapacity zdrojů tepelné energie. Hlavními úkoly pro nejbližší období je vytvoření podmínek pro spolehlivé zajištění dodávek tepla a realizace opatření, které tento úkol pomohou naplnit. Společnost čekají řady úsporných technických opatření s cílem snížení tepelných ztrát na zdrojích i v rozvodech tepla, které vyplynuly z energetického auditu, jež byl v roce 2006 vypracován. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům společnosti za jejich dosavadní úsilí, kterým se podíleli na kladném výsledku hospodaření. Stejné poděkování patří vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady za dobrou spolupráci při řízení akciové společnosti Vladimír Mikeška předseda představenstva 3

4 2. Identifikační údaje Obchodní jméno : Sídlo : Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. Město, Na Bečvě 1398, PSČ Právní forma : akciová společnost IČ : DIČ : CZ Založení společnosti Akciová společnost byla založena Městem Lipník nad Bečvou dle usnesení zastupitelstva města č. 280/2000-ZM Vznik společnosti Akciová společnost vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Předmět podnikání - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona - služby poskytované speciálními mechanismy - vodoinstalaterství, topenářství - výroba tepla - rozvod tepla - správa a údržba nemovitostí - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw - výroba, opravy a montáž měřidel 6. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti je ,- Kč. Přehled výše základního kapitálu od založení společnosti : - k činil základní kapitál Kč - k se výše základního kapitálu nezměnila - k činil základní kapitál ,- Kč - k se výše základního kapitálu nezměnila - k se výše základního kapitálu nezměnila - k se výše základního kapitálu nezměnila - k se výše základního kapitálu nezměnila Jediným akcionářem společnosti je Město Lipník nad Bečvou, IČ , které je vlastníkem 481 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. 4

5 7. Orgány akciové společnosti Valná hromada Rada města Lipník nad Bečvou Představenstvo společnosti Vladimír Mikeška předseda představenstva člen zastupitelstva Města Lipník nad Bečvou Alois Paška člen představenstva člen zastupitelstva Města Lipník nad Bečvou Petr Psota místopředseda představenstva ředitel společnosti Dozorčí rada Ing. Marie Velická předseda dozorčí rady ekonomický náměstek společnosti Ing. Přemysl Weigel člen dozorčí rady vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou Ing. Bohuslav Slánský člen dozorčí rady člen zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 8. Personální struktura K l činil evidenční počet 14 zaměstnanců k zaměstnanců. Profesní struktura zaměstnanců: TH pracovníci 5 obsluha plynových kotelen 5 instalatér - topenář 2 uklízečka 1 Kvalifikační struktura zaměstnanců: vysokoškolské vzdělání 1 úplné střední odborné vzdělání 4 střední odborné vzdělání 1 vyučen v oboru 7 5

6 9. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Hlavní část tržeb 88% tvoří tržby z dodávky tepelné energie smluvním odběratelům. Zbytek tvoří tržby z činností, které společnost vykonává na základě živnostenských oprávnění hlavně vodoinstalaterství a topenářství Výroba tepelné energie Společnost dodává tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro byty i nebytové prostory na základě uzavřených smluv o dodávce tepelné energie a zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon). Největšími odběrateli tepla pro bytový fond jsou : Stavební bytové družstvo Přerov Město Lipník nad Bečvou Správa vojenského bytového fondu společenství vlastníků bytů Nejvýznamnější odběratelé ze skupiny nebytových prostor: Základní škola ul. Hranická Sociální služby města Lipník nad Bečvou objekt DPS Město Lipník nad Bečvou objekt zámku ul. Bratrská Středisko volného času Lipník nad Bečvou - objekt na ul. Zahradní Restaurace a prodejna ul. Zahradní Mateřská škola Lipník ul. Zahradní Prodejna ul. Bratrská Akciová společnost provozuje 8 zdrojů tepla, z toho 2 blokové kotelny a 6 domovních kotelen o celkovém instalovaném výkonu 10,2 MW. Zdroje tepelné energie pro sídlištní celky lokalit ul. Zahradní, Sv. Čecha a Bratrská dodávají tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody dvoutrubkovým systémem teplovodních rozvodů a dodávka tepelné energie je regulována prostřednictvím domovních předávacích stanic tepla v jednotlivých objektech odběratelů. 6

7 Prodej tepelné energie Rok Kotelna GJ GJ GJ 1 Zahradní Čechova Hranická Jezerská Za parkem Husova Alšova ZŠ Hranická Celkem Proti roku 2004 a 2005 byl rok 2006 chladnější, bylo to zejména velmi chladným I. čtvrtletím roku. Naopak konec roku byl mimořádně teplý. S vytápěním se začalo až 10 října, byl tak menší počet dnů vytápění a denostupňů v roce. Během posledních 3let byly realizovány úsporná opatření v bytových domech a to zejména montáž termoventilů, výměna oken a zateplení fasád. Navíc je i větší snaha obyvatelů omezovat topení, hlavně tam kde jsou instalovány poměrové měřiče tepla v bytech. Na sídlišti Zahradní tak došlo k mimořádnému snížení prodeje tepelné energie na 73% za dva roky, výrazný pokles byl i u domovní kotelny Alšova. Proti roku 2005 poklesl celkový prodej tepelné energie o 11%. 7

8 Prodej tepelné energie podle odběratelů 1. Stavební bytové družstvo Přerov GJ 38% 2. Město Lipník nad Bečvou GJ 27% 3. Společenství vlastníků jednotek domů GJ 16% 4. Správa vojenského bytového fondu GJ 7% 5. Základní škola Hranická GJ 5% 6. Ostatní GJ 3% 7. Sociální služby Lipník nad Bečvou GJ 3% 8. Vlastní spotřeba 272 GJ 1% Celkový prodej tepelné energie GJ Výsledné ceny tepelné energie Průměrná cena bez DPH Rok 2005 Rok 2006 Blokové a domovní kotelny 433,21 522,00 ZŠ Hranická 334,90 434,00 Předběžná cena tepelné energie byla stanovena k a během roku se neměnila. Cena tepla je stejná pro byty i nebytové prostory. Pro ZŠ Hranická je cena tepla kalkulovana samostatně. Po vyhodnocení celého roku 2006 byly předběžné ceny potvrzeny jako výsledné. Mimořádně teplá zima v posledním čtvrtletí znamenala ztrátu za rok i přes příznivý počátek roku V roce 2006 došlo k mimořádnému nárůstu cen energií, zejména u ceny plynu, která se od tohoto roku skládá z několika složek, přičemž průměrný náklad na spotřebovanou kwh plynu byl v roce 2006 vyšší o 32% proti průměru za kwh v roce Průměrná cena kwh elektrické energie se zvýšila o12% proti průměru v roce Zvýšení proměnných nákladů na energie tak ovlivnilo cenu tepelné energie za GJ. Ostatní náklady mimo energie byly menší proti roku 2005 jak v celkové výši tak i na GJ Ostatní činnost Instalatérské a topenářské práce provádíme pro externí zákazníky i v rámci údržby vlastního technologického zařízení. Výše tržeb za instalatérské práce a služby poskytované mechanizačními prostředky dosáhly dvojnásobku hodnoty tržby než v předchozím roce. Velmi příznivý byl zisk za tyto práce, který vyrovnal ztrátu z výroby tepelné energie. rok 2005 rok 2006 Výnosy zakázek Kč Náklady Kč Zisk Kč Ostatní výnosy tvořily tržby za pronájem nebytových prostor, tržby za úroky, tržby za přefakturaci vody, tržby z prodeje majetku a drobné tržby. Ostatní výnosy byly v roce 2006 nižší proti roku 2005 a to ukončením přefakturace vody. 8

9 9.3 Hospodaření a majetek Přehled struktury výnosů Rok v tis. Kč v tis. Kč 1. tepelná energie instalatérské práce ostatní výnosy Celkem Přehled struktury nákladů Rok 2005 Rok 2006 v tis. Kč v tis. Kč 1. spotřeba materiálu spotřeby plynu, vody spotřeba el. energie prodané zboží opravy služby osobní náklady odpisy ostatní náklady rezervy finanční náklady daň z příjmu včetně odložené Celkem

10 Spotřeba materiálu byla v roce 2006 vyšší proti předchozímu roku u materiálu pro zakázky na instalatérské práce, které byly ve větším objemu. Vyšší je náklad na plyn zhledem ke zvýšení ceny plynu a stejné je to u elektrické energie. Položka prodané zboží je dodávka studené vody pro bytové domy v ul. Sv. Čecha, která byla ukončena v březnu roku Náklad na opravy je provedená údržba dodavateli. Mimo drobné opravy a pravidelný servis kotlů byla provedena oprava střechy kotelny Za Parkem (40 tis. Kč) a výměna vstupních dveří v sídle společnosti (36 tis. Kč). Služby jsou vyšší o mimořádný náklad na zpracování energetického auditu. Dále náklady na služby zahrnují běžné náklady na telekomunikaci, elektronické střežení objektu, servis počítačové techniky, účetní audit, služby bezpečnostního technika, revizního technika, topení ve správní budově, náklady na školení atd. Osobní náklady jsou vyšší o zvýšení tarifních mezd. Rezervy byly v roce 2006 čerpány, zatímco v roce 2005 byla tvorba rezerv. Finanční náklady tvoří pojištění a bankovní poplatky. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek Stav Stav Pořizovací hodnota v tis. Kč v tis. Kč Stroje a zařízení Dopravní prostředky Stavby Pozemky Pořízení DHM Celkem Majetek společnosti v pořizovací hodnotě zůstal téměř stejný, z nedokončených investic byly zařazeny nové měřiče tepla, vyřazeny byly staré měřiče. Vyřazen z majetku byl osobní automobil škoda Forman. Pořízen byl projekt na rekonstrukci teplovodů v hodnotě Kč pro budoucí investici. 9.4 Hospodářský výsledek Dle výsledků účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ostatních prováděcích předpisů hospodařila společnost v roce 2006 s výsledným ziskem ve výši ,22 Kč. Zisk z činností rok 2005 v tis. Kč rok 2006 v tis. Kč Tepelná energie Výnosy Náklady Zisk/ztráta Zakázky instalatérské práce Výnosy Celkem náklady Zisk Ostatní Výnosy Náklady Ztráta/Zisk Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu odložená Daň z příjmu 8 0 Zisk

11 9.5 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Představenstvo a.s. navrhuje rozdělení zisku takto: 1. Příděl do rezervního fondu 6 100,00 Kč 2. Příděl do sociálního fondu ,22 Kč 3. Tantiemy pro představenstvo ,00 Kč 4. Tantiemy pro dozorčí radu ,00 Kč Celkem zisk ,22 Kč 9.6. Hlavní cíle a záměry V roce 2006 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci teplovodů v ulici Svatopluka Čecha a sídliště Zahradní. Nové předizolované potrubí, které je bezkanálového provedení, zmenší ztráty v rozvodech a tím náklady na prodanou tepelnou energii. V zájmu snižování ztrát a pro zlepšení hospodaření s energiemi byl zpracován v roce 2006 energetický audit blokových kotelen Zahradní, Čechova a domovní kotelny ul. Hranická. Byla dokončena výměna elektronických měřičů tepla na blokových kotelnách a u všech odběratelů napojených na centrální rozvody tepelné energie v hodnotě 768 tis. Kč. Na kotelně Čechova byl spuštěn dálkový odečet spotřeby tepla od všech odběratelů z ní napojených. V roce 2006 se nepodařilo zastavit trvalý pokles prodeje tepelné energie. Přes příznivé první pololetí byl v posledním čtvrtletí roku 2006 mimořádně nízký prodej. Ovlivnila to teplá zima a pokračující opatření u odběratelů. Hlavní cíle a záměry pro rok 2007 Zaměřit se na získání potencionálních odběratelů tepla, kteří jsou v dosahu centrálních rozvodů tepelné energie, zejména Sociální služby p.o. v ulici Souhradní (novější časti penzionu), Základní školy v ulici Osecká a připravované výstavby Multifunkčního centra, jež by významně ovlivnilo výši ceny tepelné energie. V rámci navrhovaných opatření v energetickém auditu stanovit priority jednotlivých opatření a tyto projekčně připravit pro jejich realizaci. Připravit a realizovat teplovodní přípojku pro budoucí připojení Sociálních služeb p.o. (penzionu.). Společnost se v příštích obdobích bude zabývat, s ohledem na rostoucí cenu plynu, možností využitelnosti obnovitelných zdrojů, a to zejména spalování biomasy, což by mohlo udržet cenu tepelné energie na přijatelné úrovni. Dále se bude zabývat možností instalace kogenerační jednotky, která by vzhledem zvyšující se ceně elektrické energie, mohla snížit náklady na tuto energii. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Příloha k roční účetní závěrce za rok 2006 (zpracovaná dle ustanovení zák. č. 563/1991Sb. o účetnictví a Vyhl. Č. 500/2002 Sb.) 1. Obecné údaje Popis účetní jednotky Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: (dále jen společnost) Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou akciová společnost Identifikační číslo: Datum vzniku: Předmět podnikání: jediný akcionář : Město Lipník nad Bečvou - výroba tepla (licence) - rozvod tepla (licence) - koupě zboží za účelem dalšího prodeje - služby poskytované speciálními mechanismy - vodoinstalaterství, topenářství - správa a údržba nemovitostí - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw - výroba, opravy a montáž měřidel 1.2. Změny a dodatky v obch. rejstříku v uplynulém účetním období Během roku 2006 nebyla zapsána žádná změna do obchodního rejstříku Organizační struktura společnosti Jednotlivé vnitřní jednotky jsou organizačně členěny do samostatných provozních středisek a režijních středisek. - výroba tepla, zakázky, údržba - správní režie, výrobní režie, ostatní 20

21 Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Jméno Představenstvo předseda Mikeška Vladimír místopředseda Psota Petr Člen Paška Alois Dozorčí rada předseda Ing.Velická Marie Člen Ing. Slánský Bohuslav Člen Ing. Weigel Přemysl 1.4. Podnikatelská seskupení - název a sídlo podniku, v němž má účetní jednotka více než 20% podíl na základním kapitálu Účetní jednotka nevlastní podíly v žádných jiných podnicích. 2. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě, majetek je odepisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže. Účetní odpisy Kategorie majetku Doba odpisování v letech Stavby Stroje a zařízení 4-15 Dopravní prostředky 4-6 Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. Dlouhodobý finanční majetek - společnost ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména dopravné. Zásoby vytvořené vlastní činností nebyly v průběhu roku tvořeny. Opravné položky nebyly tvořeny. Pohledávky - opravné položky nebyly tvořeny Úvěry - společnost neměla v průběhu období otevřen dlouhodobý úvěr. 21

22 2.2. Rezervy Dle zákona o dani z příjmu tvoříme rezervy na opravy majetku. V roce 2004 a 2005 byla tvořena rezerva na opravy doplňovacího zařízení na kotelně Čechova, plánovaná oprava v hodnotě Kč v roce 2006 byla odložena na rok Každý rok je tvořena ostatní rezerva na zákonné pojištění z nevyplacených mezd, tato rezerva je následující rok zrušena. V roce 2006 byla tvořena ve výši Kč. V roce 2005 byla dále vytvořena ostatní rezerva na provedení energetického auditu, rezerva na opravu střechy kotelny Za parkem, rezerva na přepojení vodovodu. Po provedení energetického auditu, po realizaci napojení vodovodu a realizaci opravy střechy na kotelně Za parkem bylo účtováno použití ostatní rezervy v celkové výši Kč tak jak bylo v rozpočtu rezervy Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci V roce 2006 nebyl žádný majetek pořízený na leasing Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku - daňově je odepisován dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrným způsobem. V roce 2006 byl přerušen odpis v hodnotě Kč plynových kotlů na kotelně Čechova a domovních předávacích stanic z důvodu velkého rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Z rozdílu by byla vypočtena vyšší odložená daň. Odložená daň - odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami odpisů za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok a rozdílů stavu ostatních rezerv Výnosy Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Společnost ve sledovaném období neprováděla změny ve způsobu oceňování. 3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k Reklasifikace Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Pořízení DHM Zálohy na DHM Celkem

23 Oprávky (údaje v tis. Kč) Stav k Reklasifikace Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Celkem Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Celkem Hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 40 tis.kč se zvýšila v roce 2006 o zařazení měřičů tepla SONTEX ve výši Kč a vyřazeny byly staré měřiče a osobní automobil Škoda v celkové pořizovací hodnotě Kč. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu V roce 2006 nemá pronajatý majetek formou finančního leasingu. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem. Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem. Majetek v operativní evidenci Hodnota majetku v pořizovací hodnotě od 1000 Kč do Kč sledovaného na podrozvahovém účtu je Kč, od počátku roku se snížil stav o 28 tis. Kč Zásoby (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Materiál Opravná položka k materiálu 0 0 Materiál celkem Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé - odběratelé poskytnuté provozní zálohy daňové pohledávky dohadné účty aktivní jiné pohledávky 0 6 Celkem Odběratelé jsou neuhrazené faktury za služby, poskytnuté provozní zálohy jsou na plyn a el.energii, daňové pohledávky je DPH za listopad a prosinec. Změna období vyúčtování plynu znamenala snížení nevyúčtované zálohy proti roku Snížení pohledávky za DPH za listopad a prosinec je za menší objem spotřebovaného plynu koncem roku 2006 proti roku Navíc byla koncem roku 2005 pohledávka za DPH z faktury za investici. Menší objem prodaného tepla znamenal snížení dohadného účtu na odebrané teplo za IV. Q. Všechny pohledávky byly ke dni účetní uzávěrky vyrovnány. 23

24 3.4. Finanční majetek (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Pokladna Ceniny 0 0 Běžné účty Termínované vklady Krátkodobý finanční majetek celkem Zvýšení finančních prostředků je z důvodu přeplatků za dodanou tepelnou energii za IV. čtvrtletí při malém odběru a ponecháním odpisů na budoucí investice Přechodné účty aktiv Náklady příštích období v celkové výši Kč zahrnují časové rozlišení nájmu láhví na stlačené plyny na 4 roky. Příjmy příštích období Kč je přefakturace vody za prosinec pro dodávku teplé vody z kotelny Hranická - faktura bude vystavena v lednu Dohadné účty aktivní Kč je dodaná tepelná energie za IV. čtvrtletí zaúčtovaná do výnosů roku 2006 ale vyfakturovaná v lednu Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč) Základní Emisní kapitál ážio Zákonný rezervní fond Statutární ostatní fondy Nerozděl. zisk Neuhraz. ztráta Zisk/ztráta běžného období Vlastní kapitál celkem Zůstatky k Přírůstky Úbytky Zůstatky k Přírůstek rezervního fondu a ostatního fondu je z rozdělení zisku za r Zisk za rok 2005 byl rozdělen celý, zůstal nerozdělený zisk z roku Úbytek ostatních fondů je použití sociálního fondu. Vlastní kapitál je obdobný na počátku i konci roku Rezervy (údaje v tis. Kč) Rezervy na opravy DHM Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy Rezervy celkem Zůstatek k Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k Vytvořená rezerva na opravu doplňovacího zařízení kotlů ve výši Kč, bude použita v r Ostatní rezervy vytvořené v roce 2005 byly použity v roce Vytvořena byla opět rezerva na zákonné pojištění z mezd za rok 2006, které budou vyplaceny v roce Daň z příjmu byla proúčtována dle daňového přiznání. 24

25 3.8. Závazky Závazky z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé - dodavatelé přijaté zálohy teplo ostatní dohadné účty pasivní Celkem Vysokou hodnotu závazků k dodavatelům koncem r tvoří faktura za měřiče tepla. K je běžný objem přijatých nezaplacených faktur. Běžná lhůta splatnosti všech dalších závazků činí 14 dnů, tyto závazky byly uhrazeny v lednu r Pouze faktura za provedení energetického auditu kotelen bude uhrazena později dle dohody. Přijaté zálohy na teplo za IV. čtvrtletí jsou vyúčtovány v lednu následujícího roku. Ostatní závazky jsou ze zúčtování mezd za prosinec a byly uhrazené v lednu r Dohadné účty pasivní je nevyfakturovaná el. energie a plyn Odložená daň O odložené daňové povinnosti bylo účtováno v roce 2002 až Pro výpočet odložené daně byla použita rozvahová metoda. Odložený daňový závazek odložený daňový závazek účtovaný v roce 2002, 2003, odložený daňový závazek účtovaný v roce ,- celkem daňový závazek z rozdílu zůstatkové hodnoty majetku ,- odložená daňová pohledávky z rozdílu ostatní rezervy ,- odložený daňový závazek rok ,- Celkem daňová pohledávka k ,- konečný stav odložený daň závazek , Přechodné účty pasiv Dohadné účty pasivní ve výši tis. Kč ( v minulém období 3047 tis. Kč) zahrnují především nevyfakturovanou spotřebu el. energie a plynu, která je účtována do nákladů roku období, do kterého věcně a časově přísluší. Snížení proti minulému období je u záloh na plyn, protože u domovních kotelen byl nevyúčtovaný plyn za kratší období. V předchozím období byla na dohadném účtu spotřeba plynu za 14 měsíců, v roce 2006 za dva měsíce. Dále je menší nevyúčtovaná spotřeba plynu za prosinec u blokových kotelen roce 2006 proti roku Výnosy z běžné činnosti podle činností (údaje v tis. Kč) Celkem Celkem Výroba tepelné energie Instalatérské práce Pronájem nebyt. prostor Fakturace vody Ostatní Celkem

26 Výnosy z prodeje tepla jsou vyšší než v roce 2005 zvýšením ceny tepelné energie.zakázky instalatérské práce jsou v mnohem vyšším objemu než v roce Byla realizována velká zakázka. Fakturace vody byla ukončena na začátku roku Transakce se spřízněnými osobami (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé pohledávky Technické služby 7 7 Středisko volného času 1 0 Město Lipník nad Bečvou 0 0 Celkem 8 7 (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Krátkodobé závazky Město přijaté zálohy teplo ZŠ, MŠ, penzion zálohy na teplo Celkem Dotace V roce 2005 a 2006 nebyla společnosti poskytnuta žádná dotace. 4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 4.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2005 a 2006 jsou následující: Rok 2005 (údaje v tis. Kč) Počet Mzdové Náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní Náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Celkem Rok 2006 (údaje v tis. Kč) Počet Mzdové Náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Celkem Závazky neuvedené v účetnictví Závazky, které nebyly v účetnictví vedeny, nejsou společnosti známy. 6. Významné události po datu účetní závěrky K datu sestavení účetní závěrky od rozvahového dne nenastaly žádné významné události. 7. Přílohy Přehled o peněžních tocích 26

27 27

28 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v tis. Kč P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období (A) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 202 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 2093 A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv - 25 A.1.4. Výnosy z dividend a podíů na zisku 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kap. úroků a vyúčtované výnos.úroky A.1.6. Ostatní nepeněžní operace 0 A.* Čistý peněžní tok z provoz.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu A.2. Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu A.2.1. Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti akt.účtů čas.rozlišení a dohad.účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti pu čas.rozlišení a dohad.účtů pas A.2.3. Změna stavu zásob - 5 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finanč. majetku nespadajícího do PP a ekvivalentů 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků 0 A.4. Přijaté úroky 103 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost - 80 A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněními (B) Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 25 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (C) Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátk. závazků, které spadají do oblasti fin. činnosti 80 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení PP.a pen.ekv. z titulu zvýšení zákl.kapitálu, (RF) 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C.2.4. Úhrady ztráty společníky 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -47 C.2.6. Vyplacené dividendy, podíly na zisku nebo tantiémy -74 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 41 F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 Výroční zpráva 2011 Ob s a h Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 I. Základní údaje o společnosti...7 I.1. Identifikační údaje... 7 I.2. Založení společnosti... 7 I.3. Vznik

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Výroční zpráva SATT a.s.

Výroční zpráva SATT a.s. Výroční zpráva SATT a.s. ROK 2009 SATT a.s. Okružní 11 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 654 811 www.satt.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Stručná charakteristika společnosti 4 Orgány

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a TEPLO V ý r o č n í z p r á v a 2008 TEPLO Výroční zpráva rok 2008 Lipník nad Bečvou, a.s Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. 3 2. Identifikační údaje společnosti 4 3. Založení společnosti

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o.

Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 9 Datum jednání ZM: 19. 6. 2014 Název tisku: Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. Zpracovatel: Jaroslav Beneš Předkladatel: Paed.Dr. Luboš

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. 3 2. Identifikační údaje společnosti 4 3. Založení společnosti 4 4. Vznik společnosti 4 5. Předmět podnikání 4 6. Údaje

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. TEPLO BRUNTÁL a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. TEPLO BRUNTÁL a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 554717282-3, fax 554717281 e-mail: TEPLOBR@ova.pvtnet.cz Obsah strana Úvod. 2-3 I. Orgány akciové společnosti..

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města,

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-073-022-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-073-022-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-073-022-16 ze dne 16.5.2016 Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi městskou částí Praha 12 a společností ZIEGLER ZZ s.r.o. Rada městské části 1. s

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu 1) Platební styk 2) Zásoby Cíl: 1) Účetní zobrazení hotovostních a bezhotovostních operací v podniku, vazeb mezi pokladnou a bankovním

Více

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil.

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

Výroční zpráva předsedy představenstva

Výroční zpráva předsedy představenstva OBSAH Výroční zpráva předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 4 VALNÁ HROMADA, PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI

Více

Obsah. Plzeňské služby a.s.

Obsah. Plzeňské služby a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

Výroční zpráva. za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2014 Městské nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Městská nemocnice, a.s. Sídlo: 54401 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, okres

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s.

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ 60108711 31.12.2008 Trutnov, a. s. Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Třanovice služby, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2005 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Obsah 1.Obsah... 1 2.Úvodní slovo... 2 3. Základní údaje o společnosti... 4 4. Základní údaje o základním kapitálu... 5 5. Základní údaje o činnosti společnost... 7 6. Roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Brněnské komunikace a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Brněnské komunikace a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Renneská třída 787/1a IČO: 60733098 tel: 543 210 119 27 www.bkom.cz 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje název: ZNZ PŘEŠTICE, a.s. IČO: 49790757 sídlo: právní forma: Husova 438, 334 22 Přeštice akciová společnost předmět činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60798416 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olbramice Účetní

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s.

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014 OBSAH ÚVOD... 3 A. ÚDAJE O KONSOLIDAČNÍM CELKU... 4 B. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ EMITENTA A JEHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více