Rigidur Montážní návody pro konstrukce na ocelových tenkostěnných profilech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rigidur Montážní návody pro konstrukce na ocelových tenkostěnných profilech"

Transkript

1 Rigidur Montážní návody pro konstrukce na ocelových tenkostěnných profilech

2 1. Sádrovláknité desky Rigidur Rigidur je univerzální, homogenní, nehořlavá, impregnovaná stavební deska. Desky Rigidur jsou vyráběny ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Všechny suroviny se smíchají a po přidání vody se pod vysokým tlakem lisují. Technologie lisování zaručí hladký, celistvý povrch desek, který výraznou měrou usnadňuje finální povrchovou úpravu. Při výrobě jsou desky hloubkově impregnovány. Impregnace zajistí odolnost desek proti zvýšené vlhkosti a zabrání vzniku a rozvoji plísní. 1.3 Sortiment Rigidur Tab. 1: Sádrovláknité desky Rigidur Tloušťka [mm] Šířka [mm] Délka [mm] Hmotnost [kg/m 2 ] [kg/deska] Sádrovláknitá deska Rigidur maloformátová 10, , * 15 22,5 15, * Sádrovláknitá deska Rigidur pro lepenou spáru 10, , , , ,4 Sádrovláknitá deska Rigidur pro tmelenou spáru * 15 37,4 1.1 Vlastnosti desek Rigidur 12, * 15 47, * 15 51,4 hygienická (zdravotní) nezávadnost perfektní hladkost povrchu účinná zvuková izolace nehořlavost vysoká požární odolnost konstrukcí Rigidur odolnost proti vlhku vynikající únosnost pro dodatečné kotvení břemen vysoká pevnost použitelnost pro staticky namáhané prvky (nosné stěny dřevostaveb) * Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální dodací množství 1 paleta. Pozn.: Sádrovláknité desky Rigidur jsou k dispozici i v tloušťkách mm a i v jiných délkách. Kompletní seznam viz Ceník Rigips. Tab. 2: Příslušenství sádrovláknitých desek Rigidur Polyuretanové lepidlo na spáry Rigidur Balení 310 ml/ kartuše Vydatnost 20 m 2 / kartuše Doba zpracovatelnosti Minimální teplota 10 min. + 5 C Spárovací tmel Rigidur 5 kg/pytel 25 m 2 /pytel 30 min. + 5 C Samořezné šrouby Rigidur 3,9 x 30 (45) mm ks/ krabička 50 m 2 / krabička 1.2 Oblasti použití desek Rigidur Sádrovláknité desky Rigidur se používají především v těchto oblastech: nenosné příčky (vč. instalačních a bezpečnostních) příčky Duragips předsazené stěny podkroví, střechy a stropy podlahy dřevostavby nosné obvodové a vnitřní stěny, nenosné příčky venkovní opláštění v chráněné expozici (např. podbití přesahu střechy, průjezdy, podchody apod.) 2 Speciální zpevňovací páska Rigidur Disperzní lepidlo Rigidur 50 m/role + 5 C 1 kg/vědro 3 kg/vědro 100 m/1 kg 2 min. + 5 C Velkou výhodou desek Rigidur je jejich univerzálnost. Jedna deska pro několik použití: vnitřní suchá výstavba, řešení požární ochrany a zvukové izolace, použití do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (koupelny), použití pro staticky zatížené konstrukce. 3

3 Obecné zásady montáže desek Rigidur 2.1 Skladování a přeprava desek Rigidur Desky je třeba skladovat naležato na rovné ploše na podkladech v rozteči max. 350 mm. Desky je nutno chránit před přímým působením vody (déšť, sníh atd.). Zároveň je třeba zamezit prudkému nárazovému zahřívání a ochlazování desek. V případě navlhnutí desek je před osazením musíme pozvolna vysušit. Jednotlivé desky sušíme samostatně. Při skladování vlhkých desek ve svislé nebo šikmé poloze hrozí jejich trvalá deformace. Desky musí být přenášeny ve svislé poloze, např. za pomoci speciálních držáků. 2.2 Zpracování desek Rigidur Sádrovláknité desky lze snadno opracovávat nástroji běžně používanými při práci se dřevem a sádrokartonem. Desky Rigidur, podobně jako sádrokarton, nožem nařízneme z lícové strany 2 3x u tloušťky 10 mm. U větších tlouštěk desek řez provedeme vícekrát. Desku uchopíme oběma rukama a podél řezu ji stlačením dolů přes hranu palety či desku stolu lehce nalomíme a teprve pak celou šířku desky najednou odlomíme. 2. Členitější řezy lze provádět pomocí ruční pily ocasky nebo pomocí přímočaré pily. Nejčistší přířezy, které potřebujeme zvláště pro lepenou spáru, se provádějí pomocí okružní pily s vodicí lištou a odsáváním. Na okrouhlé otvory se používají vykružovací pilky. Tab. 3: Podmínky pro zpracování desek Rigidur Lepená spára Tmelená spára Relativní vlhkost vzduchu max. 70 % max. 70 % Minimální teplota v daném prostoru Stavební připravenost 5 C (teplota lepidla min. 10 C) 2.3 Upevňování desek Rigidur 5 C vždy až po mokrých procesech (omítky, betony) a jejich vyschnutí možno provádět i před horkými procesy (lepenky, asfalty) Sádrovláknité desky Rigidur se upevňují samořeznými šrouby Rigidur a elektrickým šroubovákem (např. Makita 6823). Upevňovací prostředky musejí být zapuštěny tak, aby nevyčnívaly nad povrch desek. Vzdálenost všech upevňovacích prostředků od okraje desky musí být min. 10 mm. Tab. 4: Rozteče spojovacích prostředků [mm] jednoduché opláštění Opláštění Rigidur 10 Rigidur 12,5 Rigidur 15 nenosná stěna strop a šikmina

4 Tab. 5: Rozteče spojovacích prostředků [mm] dvojité opláštění; druhá vrstva připevněna do vrstvy první 1. vrstva opláštění * Rigidur 10 Rigidur 12,5 2. vrstva opláštění ** Rigidur 10 Rigidur 10 Rigidur 12,5 nenosná stěna strop a šikmina * připevněna do podkonstrukce viz tab. 4 pro jednoduché opláštění ** připevněna do první vrstvy; vodorovné rozteče max. 400 mm Všechny spáry u svislých konstrukcí musí být podložené (např. zbytkem latě, pruhem z desky Rigidur apod.). Příprava tmelu: 1 kg tmelu se vsype do cca 0,8 l vody, nechá se 2 3 min. smáčet, poté se popřípadě dosype a rozmíchá. Rozmíchání se provádí ručně. Případné hrudky je nutno rozetřít. Zpracovatelnost cca 30 min. Tab. 6: Rozteče spojovacích prostředků [mm] dvojité opláštění, druhá vrstva připevněna do kovové konstrukce 1. vrstva opláštění Rigidur 10 Rigidur 12,5 2. vrstva opláštění Rigidur 10 Rigidur 10 nebo 12,5 nenosná stěna strop a šikmina Důležité upozornění Nářadí i nádoba na míchání tmelu musí být čisté. Zbytky staré sádry výrazně urychlují tuhnutí! K urychlení tuhnutí tmelu dochází i v případě použití elektrické metly pro míchání tmelu. 2.4 Spojování desek Rigidur Těsný sraz Spojování desek na sucho na těsný sraz lze použít pouze tehdy, jsou-li hrany desek dokonale rovné, tzn. u hran řezaných u výrobce nebo provedených pomocí okružní pily s vodicí lištou. U montáže Spára na těsný sraz na těsný sraz se neprovádí ani lepení, ani tmelení spár. Tento postup se používá např. u dvouvrstvého opláštění, kdy je první vrstva desek zakryta vrstvou další s přesahem min. 200 mm. Tmelená spára Desky se namontují s takovou minimální šířkou spár, jako je polovina tloušťky desky (např. při opláštění deskou tl. 10 mm = spára 5 7 mm). Pro dosažení dokonalého zatmelení je nutno použít spárovací tmel Rigidur. Spára Při tmelení spár je nezbytně nutné, aby šířka spáry byla min. polovina tloušťky desky se vyplní tmelem do roviny s povrchem desky. Spotřeba tmelu činí cca 0,2 kg/m 2. Tmelení se provádí bez výztužné pásky. Lepená spára Pro tento typ spáry se používá u hrany z výroby nebo hrany řezané okružní pilou podle vodicí lišty. Lepidlo Rigidur se nanáší přímo z kartuše na čistou a suchou hranu již namontované desky. Další deska se k této hraně s naneseným lepidlem přitlačí tak, aby šířka spáry byla max. 1 mm. Po ztuhnutí se přebytečné lepidlo odstraní špachtlí a zabrousí brusnou mřížkou podrobný návod na zpracování je uveden na kartuši. Lepení provádíme při teplotách nad +5 C. Lepenou spáru lze v interiéru provádět i bez výztužné pásky. Nanášení spárovacího lepidla na přesně řezané hrany Další deska se přitiskne do spárovacího lepidla, přičemž šířka spáry smí být max. 1 mm. Dodatečné oříznutí přebytečného lepidla po jeho částečném zaschnutí 6 7

5 Spára s hranami AK (zploštělé hrany) Desky se sesadí hranami AK natěsno k sobě. V prvním kroku základního tmelení se prostor hran AK vytmelí tmelem Rigidur. Přímo na desky se do prostoru hran AK nalepí samolepicí páska mřížka. Následně se pro dosažení perfektního povrchu celá oblast spáry přetmelí tmelem použitým pro základní tmelení, popř. některým z tmelů Rigips pro finální tmelení. 3. Konstrukce z desek Rigidur 3.1 Dilatace konstrukcí Rigidur Dilatace se v konstrukcích suché výstavby Rigidur provádí v těchto případech: Hrany AK sesazeny natěsno Samolepicí výztužná páska (mřížka) Zatmelení tmelem Rigidur Finální přetmelení do hladka a) v místech dilatačních spár v nosné konstrukci budovy V tomto případě je nutno v konstrukci Rigidur umožnit stejnou dilataci, jakou připouští dilatace v nosné konstrukci objektu. b) při překročení plošných, popřípadě délkových limitů konstrukcí Rigidur maximální délka dilatačního úseku přímé konstrukce je 15 m, ve venkovním prostředí 10 m; maximální plocha dilatačního pole konstrukce je 100 m 2, ve venkovním prostředí 60 m 2. V těchto případech se neočekávají výrazná vzájemná posunutí dilatačních úseků. Nicméně je nutné přerušení podkonstrukce a opláštění (popř. lze dilatační spáru opatřit speciálním dilatačním profilem). 2.5 Vyztužení koutů a opravy spár v ploše Na rovný, čistý, vytmelený, případně přebroušený a suchý podklad sádrovláknitých desek se štětcem nanese naředěné disperzní lepidlo Rigidur (na 1 kg lepidla max. 1,5 dl čisté vody). Bezprostředně poté se do něj dokonale vmáčkne speciální zpevňovací páska Rigidur a nechá se zaschnout cca 24 hod. Nakonec se páska přetmelí pouze finálním tmelem (např. ProMix Finish nebo ProMix Mega) a po vyschnutí zlehka přebrousí. Správné použití pásky snižuje riziko vzniku drobných trhlinek. Dále je nutno provést dilataci v místech náhlých změn průřezu, popř. tvaru podhledové plochy (výrazné výškové úskoky u stěn, půdorysné odskoky, náhlé změny půdorysného tvaru u podhledů). Při provádění dilatací je třeba dbát na skutečnost, že dilatace nesmí být oslabením konstrukce z hlediska celistvosti, požárních, akustických nebo hygienických požadavků na danou konstrukci. 3.2 Podkonstrukce Desky Rigidur se připevňují na předem připravenou podkonstrukci z ocelových pozinkovaných tenkostěných profilů (RigiProfilů). 8 9

6 Tab. 7: Maximální osové vzdálenosti montážních profilů INTERIÉR EXTERIÉR Opláštění Rigidur 10 Rigidur 12,5 Rigidur 15 Svislé plochy (příčky, obklady stěn, předstěny) Vodorovné plochy (zavěšené podhledy, obklady stropů) 500 mm 625 mm 750 mm 400 mm 500 mm 600 mm Obložení střešních šikmin 400 mm 500 mm 600 mm Vodorovné a šikmé plochy 270 mm 333 mm 400 mm Důležité upozornění Krácení profilů se provádí pomocí nůžek na plech nebo pákových nůžek nikdy ne pomocí rozbrušovací pily (flexky), neboť se tím zničí ochrana proti korozi. 3.3 Příčky Rigidur Rošt příčky je vytvořen z: vodorovných vodítek profilů R-UW, svislých stojin profilů R-CW. Obvodové profily příčky (vodorovné profily R-UW a svislé profily R-CW) se před osazením opatří samolepicím připojovacím těsněním Rigips a následně se připevní k návazným konstrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků (dle druhu navazujících konstrukcí). Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. V rozích příčky je maximální vzdálenost prvního připojení od rohu 200 mm. Předpokládaný průhyb stropní (střešní) konstrukce do 20 mm Nutné je provedení kluzného napojení příčky na strop. Za tímto účelem je nutno profil R-UW opatřit náležitým počtem pruhů sádrovlákna (pro vykrytí mezery mezi deskami opláštění a stropní konstrukcí z hlediska požární odolnosti, resp. akustiky). Předpokládaný průhyb stropní (střešní) konstrukce 20 až 55 mm V kluzném napojení je nutné namísto standardního profilu R-UW použít profil UW MAX a výška pruhů sádrovlákna musí odpovídat předpokládanému průhybu. Připojení k nosnému stropu se provede dvojicí natloukacích hmoždinek umístěných do krajů montážní příruby profilu UW MAX. Montáž svislých profilů (stojin) Mezi vodorovné profily R-UW se osazují svislé profily R-CW (nebo ve stanovených případech profily UA). Délka profilů R-CW se volí tak, aby při opření R-CW profilu o spodní UW profil bylo zasunutí horního konce R-CW profilu do horního profilu min. 20 mm. (Toto opatření má význam s ohledem na kompenzaci průhybu nosného stropu a s ohledem na dilatační nezávislost příčky.) Rozteč stojin (svislých profilů) se volí podle rozměru a tloušťky desek opláštění (viz tab. 7). Přesná poloha svislých R-CW profilů se upraví až při montáži opláštění. Profily R-CW se osazují jednotně, otevřením proti směru montáže. Jednotlivé R-CW profily zůstávají v R-UW profilech volně nasunuty (standardně se R-UW a R-CW profily vzájemně nespojují). Otvory pro instalační vedení Profily R-CW jsou ve stojině opatřeny H-prolisy, které jsou určeny pro protažení elektroinstalace nebo jiných instalačních vedení. Při zkracování profilů R-CW na patřičnou délku je vhodné H-prolisy alespoň na jedné straně délky profilu zachovat. V případě nutnosti vést dutinou příčky instalace v určité výškové úrovni je možné provádět ve stojinách profilů R-CW otvory přímo na stavbě během montáže. Pro takto prováděné otvory platí následující pravidla: Šířka vytvářeného otvoru musí být min. o 10 mm menší než šířka profilu (dutiny příčky). Výška otvoru (ve směru délky profilu) nesmí být větší než dvojnásobek jeho šířky. Při potřebě více otvorů v jednom profilu nad sebou nesmí být jejich vzájemná odlehlost (rozteč mezi nimi) menší než trojnásobek jejich délky. Hrana otvoru musí být od konce profilu vzdálena nejméně o jmenovitou šířku daného profilu. Otvory nesmějí být provedeny v oblasti vzájemného napojení (prodloužení) profilů

7 Ve zvláštních případech (např. u zárubně) je nutné R-CW a R-UW profily spojit pomocí prostřihů (hmoždinek) vytvořených perforačními kleštěmi, pomocí šroubů do plechu (typ 421 LB) nebo prostřednictvím ocelových trhacích nýtů. Nastavování profilů V příčkách vyšších, než je standardní délka profilů R-CW, je možno R-CW profily nastavovat vzájemně na délku. Napojení se provádí pomocí příložky z profilu R-UW délky 100 cm. Délka příložky se rovnoměrně rozdělí na obě strany styku. Příložka může být i z profilu R-CW. Vstřícně orientovaná příložka délky 100 cm se zasune do nastavovaných profilů tak, aby její délka byla rovnoměrně rozdělena na obě strany styku. Alternativně je možno profil R-CW prodloužit vzájemným zasunutím vstřícně orientovaných profilů. Délka přesahu musí být nejméně 50 cm. Na koncích přesahů a uprostřed jejich délky se profily vzájemně spojí nýty, šrouby do plechu nebo pomocí perforačních kleští. Napojení profilů UA se provádí pomocí příložky ze stejného profilu UA. Délka příložky v cm odpovídá šířce UA v mm. Příložka se rovnoměrně rozdělí na obě strany spoje. Příložka se s profily UA spojí celkem 8 ks šroubů M8 s matkou a podložkou dvě dvojice šroubů jsou u okrajů příložky, dvě dvojice po obou stranách spoje profilů. Napojení na sousedících stojinách nesmějí být ve stejné výši. Je nutno je vzájemně výškově vystřídat minimálně o 2 metry. Napojení je vhodné orientovat blíže k hornímu nebo spodnímu okraji příčky. Příčky lze montovat i na zdvojenou nosnou konstrukci. Profily obou roštů zdvojené konstrukce mohou být sesazeny k sobě. Přilehlé příruby profilů je pak nutné vzájemně vymezit napojovacím těsněním Rigips (postačí terče napojovacího těsnění 50 x 100 mm v odstupech cca 500 mm). Rošty zdvojené konstrukce mohou být i odsazené, vzájemně nezávislé. V takovém případě je nutno redukovat dovolenou výšku konstrukce. Profily zdvojené konstrukce instalačních příček jsou ve třetině výšky vzájemně spřaženy pruhy sádrovláknitých desek Rigidur. Montáž příčky Vytyčení Na podlahu se vyznačí průběh stěny. Pozor na předpokládané dveřní otvory. Průběh stěny se přenese i na strop. Napojení Obvodové profily R-CW a R-UW se z důvodu zvukové izolace podlepí jednostranně lepicím napojovacím těsněním Rigips a připevní se k podlaze a stropu (např. natloukacími hmoždinkami umístěnými ve vzdálenostech po max. 800 mm). Svislé prvky přiléhající k sousedním stavebním konstrukcím musejí být z důvodu zvukové izolace rovněž opatřeny napojovacím těsněním. Svislé prvky konstrukce Podle požadavku na výšku stěny se volí velikost profilů R-CW a rozmístí se na osovou rozteč max. 625 mm. Profily R-CW se orientují jednotně, otevřením proti směru montáže. Opláštění první strany stěny Opláštění se provádí se šířkou spár odpovídající zvolené technologii úpravy spár (pro tmelení se ponechá spára o šířce min. ½ tloušťky desky opláštění, pro lepení max. 1 mm). Spáry musí být vzájemně přesazeny o 400 mm. Důležité upozornění První deska se připevní k otevřené straně profilu R-CW

8 TIP: U dvouvrstvého opláštění: první vrstvu lze provést na těsný sraz bez lepení/tmelení; druhou vrstvu lze upevnit do první vrstvy nezávisle na stojině lepeným nebo tmeleným spojem. Izolace dutiny Po opláštění první strany stěny a montáži potřebných elektroinstalací a sanitárních instalací se do dutiny stěny vloží vrstva minerální izolace pro zlepšení neprůzvučnosti. Dutinu je nutno izolovat celoplošně. Pokud izolační materiál nevykazuje v dutině dostatečnou stabilitu, je nutno jej proti sesunutí zajistit (např. pomocí závěsů Pendex). Opláštění druhé strany stěny Po provedení opláštění druhé strany získá stěna definitivní stabilitu. Při jednovrstvém opláštění se sádrovláknité desky montují tak, že spáry na protilehlých lících leží na stejném svislém prvku. Při technologii lepení spáry se lepidlo nanese na hranu namontované desky a další deska se na lepidlo ze strany dotlačí. Při technologii tmelení následuje po připevnění opláštění zatmelení spár mezi deskami, připojovacích míst a upevňovacích prostředků spárovacím tmelem Rigidur. Po vyschnutí zatmelených míst je stěna připravena pro následnou povrchovou úpravu. Při napojení opláštění na okolní návazné konstrukce (strop, podlaha, boční stěna) je pro možnost řádného zatmelení třeba dodržet minimální šířku spáry rovnou polovině tloušťky desky. Montáž zárubní Při zabudování do příčky Rigidur je třeba použít zárubeň určenou pro montáž do sádrokartonových příček. Pro uspořádání příčky v oblasti zárubní je rozhodující světlá výška místnosti, světlá šířka zárubně a hmotnost dveřního křídla. K upevnění zárubně se provede konstrukce z výztužných profilů UA (tloušťka plechu 2 mm) připojených pomocí suvných nebo šroubovacích úhelníků. Přitom hmotnost dveřního křídla je limitována: profil UA 50 hmotnost dveřního křídla max. 50 kg profil UA 75 hmotnost dveřního křídla max. 75 kg profil UA 100 hmotnost dveřního křídla max. 100 kg Varianta s použitím suvných úhelníků Alternativně lze použít k ukotvení profilů UA úhelníky suvné, které jsou do UA profilů pouze nasunuty. K podlaze a ke stropu jsou suvné úhelníky připojeny jen pozičním kotvením (plastové natloukací hmoždinky Ø 8 mm, které jsou příslušenstvím suvných úhelníků). V tomto případě není nutno přerušit stropní R-UW profil a patky se na podlaze i stropě vkládají do R-UW profilu. Varianta s použitím připojovacích úhelníků šroubovaných Alternativně lze k ukotvení profilů UA ke stropu a podlaze použít úhelníky šroubovací. Tyto úhelníky musí být ke stropu a podlaze připevněny nosným kotvením. V místech kotvení je nutno přerušit stropní profil R-UW, úhelníky se na podlaze i stropu montují přímo do nosné konstrukce. Připojovací úhelníky jsou s profily UA spojeny sešroubováním pomocí dvojic šroubů M8 s matkou

9 Pro výšku místnosti H mm, šířku otvoru 850 mm, hmotnost dveří 25 kg Použijí se běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Podlahový profil R-UW je v místě dveřního 3.4 Příčky Duragips Příčky Duragips jsou opláštěny kombinací sádrokartonových desek Rigips a sádrovláknitých desek Rigidur o stejné šířce. Existují dvě varianty těchto příček. Každá z nich má své přednosti, dle kterých lze zvolit pro danou aplikaci optimální řešení příčky Duragips. Varianta A sádrovláknitá deska Rigidur na líci První vrstva opláštění sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm a šířky 1250 mm Druhá vrstva opláštění sádrovláknitá deska Rigidur tl. 12,5 nebo 10 mm a šířky 1249 mm Výhody: dosažení vyšší mechanické odolnosti (tvrdosti) povrchu vhodnější pro dodatečné kotvení břemen do povrchu opláštění otvoru přerušen. Na obou stranách zárubně musí být profil R-UW ukotven k podlaze dvěma připevňovacími prostředky. Profily R-CW přiléhající k zárubni se spojí s podlahovým i stropním R-UW profilem pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB. Nad dveřním otvorem se zabuduje překlad (výměna) z profilu R-UW. Do nadpraží zárubně se umístí minimálně jedna zkrácená stojina R-CW pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Zárubňové profily R-CW a překlad zárubně (profil R-UW) se spojí s vloženou zárubní pomocí šroubů do plechu min. Ø 3,9 mm (např. typ 421 LB Ø 4,2 x 13 mm) zašroubovaných do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku). Při užití truhlíkového profilu (R-CW+R-UW) lze toto řešení použít do výšky místnosti 2,8 m. Důležité upozornění Je-li v příčce použita minerální izolace, je z důvodu zachování neprůzvučnosti nutné vyplnit minerální izolací rovněž dutinu mezi zárubní a profily. První vrstva opláštění: První plášť je tvořen sádrokartonovou deskou Rigips tloušťky 12,5 mm o šířce 1250 mm. Desky se montují k R-CW profilům ve svislé poloze. Připevní se pomocí standardních šroubů Rigips 212 TN délky 25 mm aplikovaných ve vzájemné rozteči až 750 mm. Desky se montují od uzavřené strany R-CW profilu. Svislé spáry na protilehlých lících stěny jsou montovány na R-CW profily vystřídaně (desky jsou v půdorysném směru převázány o jednu rozteč R-CW profilů). Tmelení prvního pláště se provede pouze jedním pracovním krokem bez výztužné pásky. Druhá vrstva opláštění: Druhý plášť je tvořen sádrovláknitou deskou Rigidur 12,5 nebo 10 mm. Desky se šroubují do R-CW profilů pomocí speciálních šroubů Rigidur 4,0 x 45 mm ve vzájemné rozteči max. 250 mm. Svislé spáry desek druhé vrstvy opláštění jsou přesazeny o jedno pole CW profilů oproti spárám prvního opláštění. Vzájemný přesah souběžných (svislých i vodorovných) spár první a druhé vrstvy opláštění je min. 200 mm. Způsob tmelení, resp. lepení, je popsán v kapitole Spojování desek. Varianta B sádrokartonová deska Rigips na líci První vrstva opláštění sádrovláknitá deska Rigidur tl. 12,5 mm a šířky 1249 mm Druhá vrstva opláštění sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm a šířky 1250 mm 16 17

10 Výhody: odpadá tmelení prvního pláště sníží se prořez u druhého opláštění sníží se celková pracnost montáže stěny První vrstva opláštění: Používají se výhradně desky Rigidur tloušťky 12,5 mm. Desky se montují na R-CW profily pomocí speciálních šroubů Rigidur 4,0 x 30 mm ve vzájemné rozteči max. 250 mm. Svislé spáry desek na obou stranách stěny jsou umístěny vstřícně (na stejném R-CW profilu). Desky se montují od otevřené strany R-CW profilu. Sousední desky jsou sesazeny na těsný sraz. Tmelení ani lepení spár desek v první vrstvě se neprovádí. Tmelit je nutné jen místa, kde se spára rozbíhá (rozšiřuje). Druhá vrstva opláštění: Druhý plášť je tvořen sádrokartonovou deskou Rigips tloušťky 12,5 mm. Sádrokartonové desky se montují ve svislé poloze přímo do desek Rigidur prvního pláště bez ohledu na polohu R-CW profilů. Vzájemný přesah souběžných (svislých i vodorovných) spár první a druhé vrstvy opláštění je min. 200 mm. Připevnění se provede pomocí speciálních šroubů Rigips (obj. č ) v oblasti podélných hran a středu desky ve vzájemné svislé rozteči max. 250 mm. Tmelení druhého opláštění se provede standardním způsobem. 3.5 Instalační příčky Rigidur koupelny Desky Rigidur je možné s výhodou používat pro konstrukce v prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny a jiné místnosti sanitárního vybavení budov, neboť desky jsou již z výroby hloubkově impregnovány, a jsou tedy pro uvedené prostory vhodné. Tuhost a vhodně zvolený formát desek usnadňují montáž zejména při rekonstrukci koupelny a sanitárního jádra v panelových domech. V koupelnách se nejčastěji používají běžné příčky Rigidur jednoduše opláštěné. Je-li ve stěně nutné vést rozměrnější instalace, používají se tzv. instalační příčky. Instalační příčky se montují na dvojitou podkonstrukci. Vzdálenost mezi oběma konstrukcemi se volí podle rozměru instalačních vedení umístěných ve stěně. Svislé profily obou konstrukcí se umisťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek. Spřažení se provádí ve třetinách výšky konstrukce propojovacími příložkami. Příložky o výšce nejméně 300 mm jsou vytvořeny z odřezů desek Rigidur a připevněny ke svislým profilům, každá nejméně třemi šroubky. Instalační stěny jsou opláštěny z obou stran jednou vrstvou desek. Z důvodu požární či zvukové izolace se však doporučuje dvojité opláštění. Průchody instalačního potrubí deskami opláštění Otvory, kterými skrze opláštění prochází instalační potrubí, je třeba provést o 10 mm větší, než je průměr potrubí. Hranu otvoru je třeba opatřit impregnačním nátěrem (např. Základní penetrační nátěr Rigips) a po montáži potrubí otvor řádně utěsnit. Připevňování zařizovacích předmětů v koupelnách Zařizovací předměty není přípustné kotvit jen do desek opláštění. Upevnění je vždy nutné provádět do nosného prvku, který je součástí konstrukčního systému stěny. Umyvadlo, pisoár Tyto zařizovací předměty se upevňují pomocí konstrukce pro uchycení konkrétního zařizovacího předmětu ze sanitárního programu nebo prostřednicvím roznášecí fošny (vhodné pro zatížení max. od umyvadla střední velikosti šíře cca 50 cm). Podmínky pro užití fošny: roznášecí fošna musí mít min. šířku odpovídající výšce montážní příruby umyvadla; fošna musí být vetknuta do přilehlých R-CW profilů; musí být ošetřena přípravkem proti hnilobě a dřevokazným houbám. Závěsná WC mísa nebo bidet Tyto zařizovací předměty se upevňují pomocí konstrukce pro uchycení konkrétního zařizovacího předmětu namontovaného výhradně do dvojice UA profilů příčky nebo spřáhnout v horní úrovni polovysokého stojanu s přilehlou masivní konstrukcí (platí při instalaci stojanů např. typu Geberit)

11 Jako hlavní konstrukční prvky se používají kovové tenkostěnné pozinkované profily R-CD a R-UD. Konstrukce pro uchycení těžkých či zatížených zařizovacích předmětů Konstrukce pro uchycení lehčích zařizovacích předmětů Kotvení vyústek potrubních vedení Vyústky potrubních vedení se připevňují buď pomocí samostatné konstrukce pro uchycení baterií, nebo prostřednictvím konstrukce pro konkrétní zařizovací předmět (umyvadlo, WC). Pro trubní vedení do světlosti 3/4 lze použít rovněž kotvení přímo do opláštění (pro Rigidur min. 1 x 12,5 mm) za předpokladu použití speciálního přírubového instalatérského šroubení. Konstrukce pro uchycení zavěšených zařizovacích předmětů musí být namontovány tak, aby kotvily nosné šrouby pro upevnění zařizovacího předmětu a zároveň byly oporou pro reakci spodní hrany zařizovacího předmětu musí být namontovány přímo v kontaktu s rubem opláštění. 3.6 Podkroví, střechy a stropy Rigidur V případě, že povrch v místě výústky je ostřikován vodou, je třeba provést opatření s ohledem na vodotěsnost v místě výústky např. dotmelením vhodným silikonovým tmelem. Na desky použité pro opláštění šikmých stropů a střech jsou kladeny stejné nároky jako u příček a stěn. Konstrukční systémy musí zajistit tepelnou izolaci, ochranu proti vlhkosti, hluku a požáru. Z tepelně-technických důvodů je nezbytné izolovat a obložit celou šikmou střechu. Tepelná izolace a parozábrana V dutinách konstrukcí Rigidur se používají izolace z minerálních vláken. Pro zamezení škod způsobených kondenzací par a vlhkosti ve střešním plášti se doporučuje použít parozábranu a řídit se pravidly stanovenými výrobci izolací a těchto fólií. Pokud není střešní konstrukce přesněji popsána projektem, doporučuje se dodržet následující pokyny: Zachovat nejméně 20 mm volného prostoru nad zabudovanými tepelně izolačními vrstvami pro jejich odvětrání do exteriéru. Umožnit přívod a odvod vzduchu z odvětrávací dutiny do volného prostoru otvory u okapové hrany a v hřebeni 200 cm 2 /m délky. Zvolení vhodné parozábrany (velikost potřebného difuzního odporu parozábrany) lze provést na základě tepelně- -technického výpočtu. Bez výpočtu je v případě dostatečného odvětrání střešní konstrukce doporučena jako dostatečná parozábrana z fólie PE o tloušťce 0,2 mm. Postup montáže podkroví 1. Vložení tepelné izolace Mezi krokve se vloží tepelně izolační vrstva z minerální izolace o šířce přibližně o 10 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Pokud výška profilu krokví nestačí pro tloušťku tepelné izolace, lze ji zvýšit předsazenými latěmi nebo použitím krokvového nástavce. U větraných střech je třeba dodržet mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolací předepsanou výšku provětrávané dutiny

12 2. Montáž podkonstrukce a instalace parozábrany Na stropní a šikmou trámovou konstrukci (např. kleštiny a krokve) se připevní podkonstrukce z ocelových tenkostěnných R-CD a R-UD profilů. Rozteč montážních R-CD je maximálně 500 mm. Při použití přímých závěsů na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost opláštění od nosného prvku (krokve, latě) max. 40 mm. TIP: Aby byla podkonstrukce od navazujících stěn akusticky oddělená, je obvodový R-UD profil třeba podlepit napojovacím pěnovým těsněním. Varianty podkonstrukce: Varianta A parozábrana pod podkonstrukcí Parozábrana se připevní sponkovačkou na krokve nebo latě. Stavěcí třmeny nebo přímé závěsy se přišroubují dvojicí vrutů s plochou hlavou typu FN (nelze použít boční krokvové závěsy, neboť by došlo k porušení těsnosti parozábrany). R-CD profily se přišroubují ke stavěcím třmenům či přímým závěsům dvojicí samovrtných šroubů 421 typu LB. Na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost opláštění od nosného prvku (krokve, latě): max. 40 mm při použití přímých závěsů; max. 110 mm při použití stavěcích třmenů. V místě návaznosti konstrukce na štítovou zeď se R-CD profily vloží do obvodového R-UD profilu. Varianta B parozábrana na podkonstrukci R-CD profily se připevní ke krokvím a ke stropní konstrukci pomocí krokvových závěsů (event. pomocí stavěcích třmenů nebo přímých závěsů). Krokvové závěsy se připevní dvojicí vrutů s plochou hlavou typu FN. Na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost opláštění od nosného prvku (krokve, latě): max. 40 mm při použití přímých závěsů; max. 110 mm při použití stavěcích třmenů. Maximální délka vyložení krokvového závěsu délky 125 mm je 75 mm, závěsu délky 150 mm je 100 mm. Pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky se parozábrana přichytí na R-CD profily. Varianta C parozábrana mezi prvky podkonstrukce Před montáží R-CD profilů na stavěcí třmeny se z boku krokví namontují krokvové nástavce (připevněny 2 šrouby FN). Minerální izolace se vkládá po montáži krokvových nástavců (je možno ji k nástavcům vyvázat). Poté se aplikuje parozábrana lze ji přilepit k terčům ze samolepicí fólie, které jsou na spodní přírubě krokvového nástavce. Další montáž probíhá shodně s variantou B, avšak stavěcí třmeny na šikmině je dovoleno použít jen o velikosti 35 a 65 mm. K připevnění stavěcích třmenů slouží šrouby do plechu LB 421/4,2 x 13 mm. 3. Opláštění deskami Desky Rigips se osazují zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování příčných spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily (spáry desek nesmějí tvořit kříž). Upevnění sádrokartonových desek se provádí samořeznými šrouby typu TN délky mm. Vzdálenost šroubů na stropech a šikmých částech opláštění je max. 170 mm. Upevnění desek Rigidur se provádí šrouby Rigidur v roztečích max. 150 mm. Detail napojení opláštění mezi šikminou a boční stěnou: a) s výztužnou páskou do tmelu + akrylový tmel b) s plastovou dilatační lištou c) s páskou Ultra Flex (systém No Coat ) 22 23

13 TIP: Zpevnění koutů a rohů páskou Ultra Flex V případě vnitřního koutu se desky namontují na těsný sraz ( nasucho s mezerou 0 2 mm) nebo s odsazením v koutě o 5 10 mm, které se následně vytmelí. Na plochu obou desek se v pruhu potřebné šířky nanese spárovací tmel. Do vrstvy tmelu se vloží páska Ultra Flex, vyrovná a pomocí stěrky se vytlačený tmel odstraní. Pouze kraje pásky se přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky. Vnější roh (nárožní příčky, ostění okna apod.) se také doporučuje uje zpevnit a vyztužit páskou Ultra Flex nanesenou do vrstvy tmelu a upravenou dle výše popsaného postupu. u. 3.7 Suché omítky Rigidur Podklad musí být zbavený nečistot, suchý a pevný. Silně savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem. Na hladké nesavé plochy (např. betonový povrch) je doporučeno použít kontaktní nátěr, který zvýší přilnavost lepicího tmelu k podkladu. Příprava lepicího tmelu Rifix Směs se postupně sype do vody podle pokynů na obale. Rozmíchání se provádí elektrickou metlou. Spotřeba lepicího tmelu závisí na rovinnosti povrchu a pohybuje se v rozmezí 4-8 kg/m 2. Tmel Rifix má dobu zpracovatelnosti cca 45 minut. Na lepení desek je možno použít i fasádní flexibilní lepidlo (např. Weber Therm). Důležité upozornění Nářadí i nádoba na míchaní tmelu musí být čisté. Zbytky staré sádry výrazně urychlují tuhnutí! Pro opláštění se použijí desky na celou výšku místnosti (tak, aby nedocházelo k vytváření vodorovných spár). Délka desek je o cca mm kratší než světlá výška místnosti. Lepicí tmel se nanáší na rub desky v pásech vzdálených mm od okraje podélné hrany. Na plochu desky se tmel nanáší v terčích o průměru min. 100 mm ve vzdálenosti mm. Tloušťka terčů se volí podle rovinnosti podkladu mm. Alternativně lez za stejných podmínek tmel nanášet i na podkladní plochu. Mezi jednotlivými deskami Rigidur je nutno ponechat spáru o min. šířce rovné polovině tloušťky desky. Spáry se tmelí dle instrukcí v kapitole 2.4 Spojování desek. Spáry je nutno vyztužit speciální zpevňovací páskou Rigidur (event. bandáží). Desky se lepí tak, že u podlahy i u stropu zůstane mezera cca 10 mm, vhodná pro optimální rovnání desek a odvětrání vlhkosti z lepicího tmelu. Konečné vyrovnání desek se provede pomocí srovnávací latě a poklepáváním gumovou palicí. Odvětrávací mezery se po vyzrání lepicího tmelu uzavřou tmelem spárovacím. Doba tvrdnutí lepidla je závislá na teplotě a vlhkosti. Doporučená technologická přestávka pro vyzrání lepicího tmelu je dle konkrétních podmínek 12 až 24 hodin. 3.8 Předsazené stěny Rigidur Předsazené stěny spřažené Pokud není možno lepit desky přímo na stěnu (viz suché omítky), popřípadě je třeba dodatečně zvýšit tepelnou či zvukovou izolaci, provádí se předsazené stěny na podkonstrukci provedenou z kovových profilů. Podkonstrukce je tvořena kovovými profily R-CD a R-UD a stavěcími třmeny. Rozteč svislých profilů: při použití velkoformátových desek viz tab. 7, str. 10, maximálně však 625 mm při použití maloformátových desek (1000 x 1500 mm) maximálně 500 mm Detail u stropu max. 50 mm max. 250 mm CD profil stavěcí třmen Svislá rozteč mezi stavěcími třmeny kotvenými do nosné stěny je maximálně 1250 mm

14 Montáž Na stěnu se vhodnými kotevními prostředky připevní stavěcí třmeny (pro běžné podklady natloukací hmoždinky odpovídající délky). Na podlahu se připevní vodicí profily R-UD. Vodicí profily se při požadavcích na zvukovou izolaci podloží napojovacím těsněním. Rozteč připevnění pro vodicí profily je max. 800 mm. Do vodicích profilů R-UD se vloží svislé profily R-CD a přišroubují se do stavěcích třmenů. V konstrukci je možné použít i tepelnou izolaci z minerálních vláken. Pokud se tepelná izolace použije, je třeba zvážit použití parozábrany. Následuje opláštění deskami Rigidur a upravení spár mezi deskami dle pokynů v kapitole Spojování desek. Předsazené stěny volně stojící Pokud je stávající stěna příliš nerovná nebo je třeba vést v dutině instalační vedení či je třeba výrazněji zvýšit neprůzvučnost, provádí se předsazená stěna volně stojící. Podkonstrukce je tvořena kovovými profily R-CW a R-UW. Rozteč svislých profilů: při použití velkoformátových desek maximálně 625 mm při použití maloformátových desek (1000 x 1500 mm) maximálně 500 mm. Montáž Na podlahu a strop se připevní vodicí profily R-UW, které je třeba při požadavcích na zvukovou izolaci podložit napojovacím těsněním. Rozteč připevnění pro vodicí profily je max. 800 mm. Mezi vodicí profily se vloží svislé profily R-CW. V konstrukci je možné použít i tepelnou izolaci z minerálních vláken. Pokud se tepelná izolace použije, je třeba zvážit použití parozábrany. Následuje opláštění deskami Rigidur a upravení spár mezi deskami dle pokynů v kapitole Spojování desek. Povrchové úpravy 4. Sádrovláknité desky Rigidur jsou vzhledem ke svému hladkému a tvrdému povrchu mimořádně vhodné pro jakoukoli povrchovou úpravu nátěry, tapety, obkládačky i omítky. Příprava podkladu Desky a spáry musí být suché a očištěné od prachu. Pokud výrobce konečné povrchové úpravy nevyžaduje provedení základního nátěru, doporučuje se přesto pro dosažení rovnoměrné nasákavosti desek Rigidur a tmelených míst provést penetraci Základním penetračním nátěrem. Pokud však výrobce konečné povrchové úpravy provedení základního nátěru vyžaduje, je nutné se řídit jeho pokyny. V každém případě je nutné před dalšími pracovními kroky nechat základní nátěr dostatečně proschnout. Nátěry Pro nátěry sádrovláknitých desek Rigidur jsou vhodné běžně dostupné barvy, např. disperzní, latexové, akrylátové barvy a laky. Důležité upozornění Nátěry na minerální bázi, jako je vápno, barvy s vodním sklem a silikátové barvy, nejsou pro desky Rigidur vhodné. Nevhodné jsou i barvy obsahující hlinku. V konkrétních případech je pro prokázání použitelnosti na sádrové stavební materiály rozhodující atest výrobce barvy

15 Tapety Sádrovláknité desky Rigidur jsou již z výroby opatřeny penetrací. Všechny druhy tapet lze lepit běžným tapetářským lepidlem. Při práci je nutno dbát pokynů výrobce lepidla. Obklady Na sádrovláknité desky Rigidur lze bez jakýchkoli problémů lepit obkládačky z umělé hmoty nebo keramiky. Jestliže výrobce lepidla či obkladových materiálů předepisuje základní nátěr, musí být proveden podle jeho předpisů. Přitom je nutno dbát na dostatečnou dobu vyschnutí. Jako lepidlo je vhodné flexibilní tenkovrstvé lepidlo, které se nanáší ozubenou stěrkou. Pro spárování obkladu by měla být použita elastická spárovací malta. Pro lepení a spárování musejí být použity výrobky kompatibilní se sádrovláknitými deskami. V konkrétních případech je nutné se řídit pokyny výrobců. Spáry v opláštění Rigidur nesmějí být tmeleny lepidlem na obklady. U běžných formátů obkládaček (330 x 330 x 7 mm) není potřebné dvojité opláštění ani zmenšení vzdálenosti svislých profilů. U velkoplošných obkladů doporučujeme přidat desku Rigidur a použít velice kvalitní lepidlo třídy S1 (S2). U ploch ostřikovaných vodou se nanáší flexibilní plošná vodotěsná izolace nebo tenká celoplošná vrstva vodotěsného lepidla na obkládačky viz schéma koupelny. Kouty a prostupy musejí být izolovány vhodným způsobem (např. izolační pásy, těsnicí manžety apod.). Hrany výřezů pro instalační prostupy je třeba opatřit Základním penetračním nátěrem a prostupy kolem instalací důkladně utěsnit. Omítky (stěrky) Pokud je nutné desky Rigidur celoplošně přestěrkovat, použijí se pastové tmely (ProMix Mega, ProMix Finish) nebo sádrové stěrky (Rimano PLUS, Rimano PRIMA ve vrstvě 1 3 mm). Nanášení se provede na předem vyspárované (nebo vzájemně slepené) desky. Pod omítky se doporučuje bandáž spár (lepených i tmelených) speciální zpevňovací páskou Rigidur vkládanou do disperzního lepidla Rigidur. Pro bezpečnější přilnutí a rovnoměrné prosychání je vhodné vytmelené plochy před nanášením stěrky opatřit Základním penetračním nátěrem. Po penetraci základním nátěrem lze na desky Rigidur nanášet rovněž takové tenkovrstvé či strukturované omítky na minerální nebo syntetické bázi, které jsou podle pokynů výrobce omítek vhodné k tomuto účelu. TIP: V prostoru spár lze použít při aplikaci tenkovrstvých omítek pásů z výztužné mřížoviny (tzv. perlinky), aby se zabránilo případné tvorbě trhlin. 1. Oblast použití penetrace (např. Základní penetrační nátěr) 2. Oblast použití tekuté hydroizolace 28 29

16 Upevňování břemen Na stěnové a stropní konstrukce opláštění sádrovláknitými deskami Rigidur je možné pomocí vhodných upevňovacích prvků zavěšovat různá břemena. 5. Zatížení na stěnách Obrazy a podobné lehké předměty lze jednoduše a bezpečně zavěsit na háčky na obrazy. Tab. 9: Konzolová zatížení na kotevní bod při excentricitě e = 300 mm Kotvení do desky: Kotevní prostředek: Kovová kotva (např. Molly) Šroub Ø 5 mm přímo do desky Rigidur 10 [kg] Rigidur 12,5 [kg] Zatížení stropů Pro upevňování břemen na podhledy se používají hmoždinky do dutinových konstrukcí nebo sklápěcí či skládací hmoždinky. Jako alternativu lze využít rozpěrné hmoždinky, např. kotvy Molly. Tab. 8: Zatížení na obrazové háčky Kotvení do desky: Háček: Rigidur 10 [kg] Rigidur 12,5 [kg] Rigidur 15 [kg] s 1 hřebíkem se 2 hřebíky se 3 hřebíky se 3 hřebíky do dvouvrstvého opláštění Police a závěsné skříňky se bez problémů upevňují hmoždinkami určenými do dutinových konstrukcí. Přitom je nutno brát ohled na maximální přípustné zatížení stěnové konstrukce. Při kotvení je nutno volit kotevní prostředek nejen s ohledem na excentricitu e a hmotnost břemene, ale i na tloušťku opláštění viz tab. 10. Tab. 10: Dodatečná břemena do podhledu Rigidur Břemeno Jednotka desky Rigidur Kotvení do konstrukce nosného stropu do 0,03 kn/bod 1) 0,03 0,06 kn/bod 2) 0,06 0,10 kn/bod 2) 3) přes 0,10 kn/bod X X přes 0,20 kn/bod X X 1) Rozteč bodů max. 400 mm. 2) Bod na dl. 1 m pole, mezi profily. 3) Při vzdálenosti sousedních zatěžovacích bodů min. 150 mm

17 Venkovní použití Rigidur Rigidur v chráněné venkovní expozici 6. Sádrovláknité desky Rigidur lze použít nejen pro suchou vnitřní výstavbu (v interiérech), ale za určitých podmínek i ve vnějším prostředí (v exteriérech), např. ke zhotovení nenosných stěnových a stropních konstrukcí v patrových garážích, v podloubích, průjezdech a u přesahů střech. Při uvedeném použití je nutno zachovávat následující zásady: Předmětné plochy nesmějí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti. Desky Rigidur nesmějí být vystaveny přímému ani nepřímému působení vody (ani ostřikující), deště či sněhu. Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku větru. Kovové konstrukční prvky a závěsy je nutno opatřit dodatečnou antikorozní úpravou (nátěrem), dřevěné prvky je třeba chránit impregnačním nátěrem. Maximální rozteč prvků podkonstrukce podhledů a podkroví opláštěných deskami Rigidur 12,5 mm je 333 mm. Maximální doporučená rozteč prvků podkonstrukce stěn opláštěných deskami Rigidur 12,5 mm je 416 mm. Je nutno provést technická opatření k zamezení kondenzace vodní páry. Pro upevňování desek Rigidur se používají šrouby Rigidur, které je třeba přetmelit tmelem Rigidur. Rozteče upevňovacích prostředků je třeba snížit na 150 mm. Je nutno provést volná napojení na okolní konstrukce a dilatační spáry. Dilatační úsek pro exteriér je max. 10 m délky, max. 60 m 2 plochy. Pro spojování desek je vhodná pouze technologie lepení. Po ukončení montáže je před nanesením povrchové úpravy nutno povrch sádrovláknitých desek, hrany a zatmelené spáry opatřit Základním penetračním nátěrem. Finální povrchová úprava se provádí pomocí kvalitního flexibilního lepidla, do kterého se vkládá výztužná tkanina (perlinka), a následně se nanese tenkovrstvá stěrková omítka. X max. rozteč montážních profilů 333 mm. Při větší šířce přesahu je třeba přidat potřebný počet montážních profilů. Důležité upozornění: Sádrovláknité desky nejsou určeny k použití ve vnějším prostředí, kde je možno očekávat dlouhodobé přímé zatížení vlhkostí nebo trvalé vystavení teplotám nad +50 C. V tomto případě je nutné desky Rigidur zakrýt min. 4 cm zateplovacího systému

18 7. Přehled konstrukcí Rigidur Přehled konstrukcí příček Rigidur Kód Schéma Konstrukce číslo Podkonstrukce Popis systému Opláštění Rigidur z každé strany Minimál. tl. min. izolace o obj. hm. 40 kg/m 3 [mm] Tloušťka příčky [mm] Hmotnost příčky [kg/m 2 ] Neprůzvučnost R w [db] Požární odolnost [minut] Maximální výška* Kat. A [mm] Kat. B, C1-C4, D [mm] Příčky jednoduché s kovovou konstrukcí R-CW 50 1x cca EI SK R-CW 75 1x cca EI R-CW 100 1x cca EI R-CW 50 1x 12, cca EI R-CW 75 1x 12, cca EI R-CW 100 1x 12, cca EI R-CW 50 2x cca EI R-CW 75 2x cca EI R-CW 100 2x cca EI SK R-CW , cca EI R-CW , cca EI R-CW , cca EI R-CW 50 2x 12, cca EI R-CW 75 2x 12, cca EI R-CW 100 2x 12, cca EI Příčky zdvojené a instalační s kovovou konstrukcí SK R-CW x 12, cca EI R-CW x 12, cca EI SK R-CW x 12, cca EI IK R-CW x 12, cca EI R-CW x 12, cca EI * Užitné kategorie ploch dle ČSN EN (podrobněji viz str ) 34 35

19 Přehled konstrukcí příček Duragips Kód Schéma Konstrukce číslo Podkonstrukce Popis systému Popis systému Tloušťka příčky Opláštění z každé strany Minerální izolace [mm] 1. vrstva 2. vrstva minim. Objem. tloušťka hmotnost [mm] [kg/m 2 ] Hmotnost příčky [kg/m 2 ] Neprůzvučnost R w [db] Požární odolnost [minut] Maximální výška* Kat. A [mm] Kat. B, C1-C4, D [mm] Příčky Duragips montované na jednoduchou konstrukci, sádrokarton na líci R-CW 50 1x Rigidur 12,5 1x RB (A) 12, cca EI R-CW 50 1x Rigidur 12,5 1x RF (DF) 12, cca EI SK 14 H R-CW 75 1x Rigidur 12,5 1x RB (A) 12, cca EI R-CW 75 1x Rigidur 12,5 1x RF (DF) 12, cca EI MA R-CW 75 1x Rigidur 12,5 1x MA (DF) 12, cca EI R-CW 100 1x Rigidur 12,5 1x RB (A) 12, cca EI R-CW 100 1x Rigidur 12,5 1x RF (DF) 12, cca EI Příčky Duragips montované na jednoduchou konstrukci; Rigidur na líci R-CW 50 1x RB 12,5 1x Rigidur cca 45 EI R-CW 50 1x RB 12,5 1x Rigidur 12, cca EI R-CW 50 1x RF 12,5 1x Rigidur cca 52 EI R-CW 50 1x RF 12,5 1x Rigidur 12, cca EI SK 14 H R-CW 75 1x RB 12,5 1x Rigidur cca 47 EI R-CW 75 1x RB 12,5 1x Rigidur 12, cca EI R-CW 75 1x RF 12,5 1x Rigidur cca 52 EI R-CW 75 1x RF 12,5 1x Rigidur 12, cca EI MA R-CW 75 1x MA (DF) 12,5 1x Rigidur 12, cca EI R-CW 100 1x RB 12,5 1x Rigidur cca 47 EI R-CW 100 1x RB 12,5 1x Rigidur 12, cca EI R-CW 100 1x RF 12,5 1x Rigidur cca 53 EI R-CW 100 1x RF 12,5 1x Rigidur 12, cca EI * Užitné kategorie ploch dle ČSN EN (podrobněji viz str ) 36 37

20 Přehled konstrukcí podkroví Kód Schéma Konstrukce číslo Opláštění Rigidur Popis systému min. tloušťka [mm] Minerální izolace obj. hmotnost [kg/m 3 ] Rozteč montážních profilů [mm] Rozteč krokví (krovu) při použití kovových profilů [mm] Požární odolnost [minut] Hmotnost konstrukce [kg/m 2 ] Podkroví na kovových profilech s dřevěným záklopem VK x REI 30 cca x 12, REI 30 cca 17 Opláštění vnějšího podhledu VK x 12, REI 15 cca 19 * Užitné kategorie ploch dle ČSN EN A - Obytné plochy a plochy pro domácí činnost. Místnosti obytných budov a domů, lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně, toalety. B - Kancelářské plochy C1 - Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - plochy se stoly atd.; např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích. C2 - Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - plochy se zabudovanými sedadly; např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách. C3 - Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - plochy bez překážek pro pohyb osob; např. plochy v muzeích, výstavních síních a přístupové plochy ve veřejnýcha administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách. C4 - Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí - plochy určené k pohybovým aktivitám; např. taneční sály, tělocvičny, jeviště atd. D - Obchodní plochy - plochy v malých obchodech, plochy v obchodních domech 38 39

21 8. Orientační spotřeby materiálu na 1 m 2 (propočteno z plochy cca 100 m2 ; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti) Suchá omítka Jednotka Spotřeba Desky Rigidur m 2 1 Lepicí tmel Rifix kg 4 Spárovací tmel Rigidur kg 0,2 Předsazená stěna Jednotka Konstrukce na třmenech volně stojící Desky Rigidur m Profil R-CD m 1,9 Profil R-UD m 0,5 Vodorovný profil R-UW m 0,8 Svislý profil R-CW m 1,9 Stavěcí třmeny ks 1,5 Napojovací těsnění m 0,7 1,3 Šrouby Rigidur ks Natloukací hmoždinky ks 2,4 1,8 Lepidlo Rigidur ml 15,5 15,5 Alternativně spárovací tmel Rigidur kg 0,2 0,2 Minerální izolace dle potřeby m Příčka Rigidur Jednotka Jednoduchá konstrukce Dvojitá konstrukce Opláštění Opláštění dvojité Jednoduché Dvojité Druhé opláštění šroubované do: Druhé opláštění šroubované do: konstrukce prvního pláště konstrukce Sádrovláknitá deska Rigidur m Vodorovný profil R-UW m 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 Svislý profil R-CW m 1,9 1,9 1,9 3,8 3,8 Napojovací těsnění m 1,3 1,3 1,3 2,6 2,6 Šrouby Rigidur 4 x 30 mm ks 25 Sponky ks Šrouby Rigidur 4 x 45 mm ks Natloukací hmoždinky ks 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 Lepidlo Rigidur na spáry ml Alternativně spárovací tmel Rigidur kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Minerální izolace m prvního pláště 40 41

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Suché podlahy Rigidur Montážní návody

Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Montážní návody Suché podlahy Rigidur Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, u kterých může být tuhý smontovaný podlahový dílec doplněn dodatečnou izolační vrstvou (suchý podsyp,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn Akustika a design v interiéru Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn 040-15_RIG_AKUSTIKA_podklady_pro_projektovani_v11.indd 1 9.3.2015 20:13:52 SLOVO ÚVODEM Právě se vám dostala

Více

Dřevostavby. Podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty

Dřevostavby. Podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty Dřevostavby Podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty NOVINKY SYSTÉM No Coat Hrany, které odolají nárazu a ušetří spoustu času PÁSKA na RIGIDUR Speciální výztužná páska ve spojení s disperzním lepidlem

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více