ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09"

Transkript

1 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl tel., fax: , znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby obytné ODBORNÝ POSUDEK č. 1445/115/09 o ceně nemovitosti bytu č. 429/4 v bytovém domě č.p. 429 na stavební p.č. 346 a podílu ve výši 1341/6222 na společných částech domu a na pozemku p.č. 346, včetně všech součástí a příslušenství v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vše zapsané na LV č. 1217, 1182 Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí, soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, nám. J.M. Marků č.p. 92, Lanškroun sp. zn. 047 EX 451/08 Účel posudku: exekuce prodejem nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., číslo 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., podle stavu ke dni Posudek obsahuje celkem třicet stran textu včetně obálky a je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednavatel a jedno zůstane v archivu znalce. V Litomyšli

2 A. Nález 1. Úkol - stanovit cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora sp. zn. 047 EX 451/08-4 ze dne Nařízená exekuce se vztahuje na nemovitosti se všemi jejími součástmi a příslušenstvím. - stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených - stanovit závady, které prodejem v dražbě nezaniknou - stanovit tržní cenu 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Byt č. 429/4 Adresa nemovitosti: Malá Strana - Újezd 429 Praha Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha 1 Obec: Praha Katastrální území: Malá Strana Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. a) : 2 250,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za účasti povinného. 4. Podklady pro vypracování posudku 4.1. Výpis z katastru nemovitostí střediska Katastrálního úřadu pro kraj Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště v Praze list vlastnictví č.: 1217 okres : Hlavní město Praha obec : Praha katastrální území : Malá Strana Jednotky Č.p. č. jednotky Způsob využití Podíl na společných částech domu 429/4 byt 1341/ Výpis z katastru nemovitostí střediska Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště v Praze list vlastnictví č.: 1182 okres : Hlavní město Praha obec : Praha katastrální území : Malá Strana 2

3 Pozemky Parcela číslo Druh pozemku Výměra v m zastavěná plocha a nádvoří 299 Budovy Typ budovy Část obce Způsob využití Na parcele Malá Strana, bytový dům 346 č.p Stavební povolení nebylo předloženo 4.4. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo 4.5. Projektová dokumentace nebyla předložena 4.6. Kopie katastrální mapy 4.7. Dohoda o doživotního, bezplatného užívání bytové jednotky č. 429/4 ze dne Kupní smlouva ze dne Usnesení sp. zn. 047 EX 451/08-69 ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 047 EX 451/08-14 ze dne Ocenění nemovitosti č. 0015/1/2004/A ze dne , které zhotovil Eduard Hölzel, Kobyliské nám. 2/439, Praha Prohlášení vlastníka ze dne Nájemní smlouva ze dne Vlastnické a evidenční údaje LV č Bauer Václav, Voznice 86, Dobříš 1 RČ: /235 LV č Bauer Václav, Voznice 86, Dobříš 1 RČ: /235 podíl : / Dokumentace a skutečnost Projektová dokumentace nebyla předložena. 3

4 7. Celkový popis nemovitosti Povinný Václav Bauer byl vyzván, aby poskytl znalci součinnost potřebnou k ohodnocení nemovitosti. Zejména umožnil vstup a zaměření nemovitostí, předložil veškerou potřebnou dokumentaci, oznámil, zda a kdo má k nemovitostem předkupní práva, nájemní práva a zda se k nemovitostem váží věcná břemena. Při neoznámení výše uvedených skutečností povinný odpovídá za škodu tím způsobenou. Znalci bylo předloženo ocenění nemovitosti ze dne za účelem získání komerčního úvěru u GE Capital Bank a.s., které vyhotovil Eduard Hölzel, Kobyliské nám. 2/439, Praha 8. Dále byla znalci předložena dohoda o užívání bytu č. 429/4 ze dne a nájemní smlouva ze dne Na výpisech z katastru nemovitostí LV č a 1182 nejsou zapsána žádná věcná břemena. Předmětem tohoto ocenění je bytová jednotka č. 429/4 v bytovém domě č.p. 429 na stavebním p.č. 346 a podílu ve výši 1341/6222 na společných částech domu a na pozemku p.č. 346, včetně všech součástí a příslušenství v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, jak jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro kraj Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště v Praze, vše zapsané na LV č a Bytový dům č.p. 429 je umístěn na ulici Újezd v centru zastavěné části obce zvané Malá Strana. Bytový dům je umístěn v řadové zástavbě starších bytových domů jako vnitřní řadový. V bytovém domě jsou umístěny 4 byty a dva nebytové prostory. Oceňovaný byt o velikosti je umístěn ve čtvrtém nadzemním podlaží zděného bytového domu. Dle dostupných informací byl bytový dům č.p. 429 postaven a dán do užívání dne Jedná se o bytový dům ve stylu novobaroka. Novobaroko je nejmladší z historických slohů. Vznikl v druhé polovině 19. století a přetrval až do 20. let 20. století. Bytový dům je přístupný po zpevněné, asfaltové komunikaci z ulice Újezd. V místě je zřízen veřejný vodovod, veřejná elektroinstalace, veřejný rozvod zemního plynu a veřejná, splašková kanalizace. Dle 120 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součásti stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny - viz technický popis stavby uvedený níže. Součásti stavby nejsou samostatnými věcmi, jejich cena je obsažena v ceně stavby. Dle 121 občanského zákoníku jsou příslušenstvím věci věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. 8. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Byt č. 429/4 b) Pozemky b 1 ) Pozemek p.č. 346 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky číslo 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 4

5 a) Porovnávací hodnota a 1 ) Byt č. 429/4-25 Oceňovaná bytová jednotka č. 429/4 o velikosti je umístěna ve 4. nadzemním podlaží zděného novobarokního, vnitřního řadového domu č.p. 429 na stavební p.č. 346, na ulici Újezd v katastrálním území Malá Strana, obec Praha 1. Bytový dům je zděná, podsklepená stavba se čtyřmi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Oceňovaný byt č. 429/4 je orientován ve 4. nadzemním podlaží. K bytu náleží balkón, přístupný přímo z bytu a uzamykatelná sklepní kóje, umístěná v suterénu domu. Jedná o byt ve velikosti 4 + 1, jehož celková výměra činí 134,10 m 2. Balkón má výměru 3,00 m 2. Dle dostupných dokladů byl oceňovaný byt dán do užívání v roce V roce 1999 byla vyměněna střešní krytina, v roce 2001 byla modernizována koupelna a WC. Vlastní byt sestává z chodby, WC, koupelny, spíže, komory, kuchyně, čtyř pokojů a balkónu. S vlastnictvím jednotky je dále spojeno právo užívat sklepní kóji umístěnou ve sklepní místnosti v suterénu objektu, ve společných částech budovy. Technické provedení bytu Vnitřní omítky jsou provedeny vápenné, štukové. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně, vany i WC a v části kuchyně. Dveře jsou v bytě osazeny dřevěné, náplňové. Okna jsou v bytě osazena dřevěná, dvojitá špaletová. Podlahy jsou v obytných místnostech z dubových parket. V ostatních místnostech je keramická dlažba nebo PVC. V chodbě a kuchyni je PVC. Vytápění bytu je zřízeno lokální, kamny na pevná paliva a přenosnými el. radiátory. Zdrojem TUV je plynová karma z roku V kuchyni je umístěn původní kachlový sporák na tuhá paliva a plynový sporák z roku Z vnitřního hygienického vybavení je v bytě osazena vana, umyvadlo a standardní splachovací WC z roku Spoluvlastnický podíl na společných částech vícebytového domu č.p. 429 a stavebním pozemku st.p.č. 346 činí 1341/6222. Technické provedení domu Základové konstrukce jsou provedeny kamenné. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, masivní. Stropy jsou provedeny s rovným podhledem. Střecha domu je sedlová s pálenou krytinou z roku Klempířské konstrukce jsou provedeny úplné z roku Na střeše je instalován hromosvod. Vnitřní omítky jsou provedeny vápenné, štukové. Venkovní omítky jsou provedeny vápenné, štukové s řadou architektonických prvků. Vnitřní obklady jsou provedeny v prostoru koupelen, WC a části kuchyní. Schodiště je provedeno kamenné, žulové. Dveře jsou v domě osazeny dřevěné, náplňové s dřevěnými zárubněmi; nad vchody do bytů se zachovaly řezbou zdobené supraporty. Okna jsou v domě osazena dřevěná, dvojitá špaletová. Podlahy v obytných místnostech jsou z dubových parket. V ostatních místnostech je keramická dlažba nebo PVC. V suterénu jsou podlahy betonové s cementovým potěrem. Vytápění je zřízeno pro každý byt samostatně. Elektroinstalace je do domu zavedena světelná i motorová. Rozvod vody je v domě zřízen studené i teplé. Zdrojem TUV jsou karmy a bojlery. Kanalizace je svedena z koupelen, kuchyní a WC přípojkou do veřejné kanalizační sítě. Zemní plyn je do domu zaveden. Z vnitřního vybavení kuchyní jsou v bytech osazeny standardní sporáky. Z vnitřního hygienického vybavení jsou v domě osazeny vany, sprchové kouty, umyvadla a splachovací WC. Výtah není v domě instalován. V domě jsou provedeny rozvody antény pod omítkou. Bytový dům byl postaven a dán do užívání v roce V průběhu let byl běžně udržován a trvale využíván. V roce 1999 byla na domě vyměněna střešní krytina. Stoupačky vody a kanalizace byly v domě vyměněny v roce

6 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Hlavní město Praha Stáří stavby: 109 roků Základní cena ZC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: Kuchyň: = 14,70 m 2 Pokoj: = 18,20 m 2 Pokoj: = 24,20 m 2 Pokoj: = 26,00 m 2 Pokoj: = 23,90 m 2 Chodba: = 16,80 m 2 Spíž: = 1,20 m 2 Komora: = 4,90 m 2 Koupelna: = 3,10 m 2 WC: = 1,10 m 2 Podlahová plocha bytu: = 134,10 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí: Balkón: = 3,00 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem: = 3,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 134,10 m 2 Započítaná podlahová plocha balkonů, teras a pavlačí: 3,00 m 2 * 0,17 = 0,51 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 134,61 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV 0,10 2. Společné části domu - Žádné z dále uvedených I -0,01 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované - 4.NP bez výtahu II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - II 0,00 částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) - balkon a sklepní kóje 8. Vytápění bytu - Lokální na tuhá paliva - kamna na pevná paliva, přenosné I -0,10 el. radiátory 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stáří 109 let: 0,6 6

7 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,6 = 0,624 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Místní obliba v obci nebo oblasti - preferované - umístění ve staré zástavbě III 0,05 Malé Strany, vyhledávaná obytná čtvrť, naproti lanová dráha na Petřín, výhled na Petřín a částečně na kostel sv. Mikuláše a na Hradčany 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Veřejná doprava - dobrá dostupnost centra města, dobré parkovací možnosti IV 0,03 5. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 6. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 7. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 7 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,080 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka - dle konzultace s realitními makléři regionu je v současné době poptávka po obdobných nemovitostech nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,624 * 1,080 * 0,950 = 0,640 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = ,- Kč/m 2 * 0,640 = ,60 Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * PP = ,60 Kč/m 2 * 134,61 m 2 = ,14 Kč Byt č. 429/4 - zjištěná cena = ,14 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemek p.č Na stavebním pozemku p.č. 346 je postaven bytový dům č.p Pozemek je umístěn v katastrálním území Malá Strana, obec Praha 1, okres Hlavní město Praha. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, kanalizace, elektroinstalace a zemního plynu. Pozemek je přístupný po zpevněné komunikaci. Oceňovaný pozemek se nachází v centru hlavního města na ulici Újezd, nedaleko lanové dráhy na Petřín s výhledem na Petřín a částečně i na Hradčany a na kostel s. Mikuláše, proto je zde uplatněna přirážka za výhodnou polohu v obci. Ulicí Újezd vede 7

8 tramvajové MHD a poměrně frekventovaný automobilový provoz, proto je zde uplatněna srážka za hluk, prach a otřesy způsobované touto poměrně frekventovanou dopravou. Pozemek není umístěn v zátopovém pásmu. Při velkých záplavách v srpnu roku 2002 dům č.p. 429 nebyl zatopen. Hlavní město Praha má cenovou mapu stavebních pozemků, ale oceňovaný pozemek není v této cenové mapě oceněn, proto je jeho ocenění provedeno dle 28, odst.1. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří , , ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 250 % Úprava ceny celkem 250 % ,- Mezisoučet , negativní účinky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 3,4250 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1310 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem , ,62 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * / Pozemek p.č zjištěná cena = ,15 Kč 8

9 C. Rekapitulace cen nemovitosti a) Byt č. 429/4 = ,14 Kč b) Pozemek p.č. 346 = ,15 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,29 Kč ,- Kč slovy: jedenáctmilionůtřistadvacetpěttisícdvěstěčtyřicet Kč V Litomyšli, Ing. Rudolf Junger Terezy Novákové Litomyšl znalec v oboru Stavebnictví odv. stavby obytné Ekonomika odv. ceny a odhady nemovitostí 9

10 D. Stanovení ceny obvyklé (tržní) Obvyklou (tržní) cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla průměrem realizovaných prodejů, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je v podstatě odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, jak se utvářejí v určité lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, jakým se dojde k úsudku o hladině obvyklé ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu této cenové kategorie. Tržní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou nemovitost skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném případě předem vypočítat, lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. Z výše uvedeného výkladu vyplývá tedy závěr, že znalec může pouze odhadnout tržní hodnotu nemovitosti, resp. obecnou cenu, resp. obvyklou cenu, nelze tedy přesně stanovit. Problematiku odhadu obecné (resp. obvyklé, tržní) hodnoty nemovitosti je možné provést pomocí ekonomických metod. Je však nutné zdůraznit, že každou nemovitost lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejší vědeckou metodou stanovena. Cena zaplacená za nemovitost vyjadřuje její hodnotu z hlediska kupujícího a může být značně odlišná od objektivně stanovené ceny (např. administrativní), odhadnuté tržní ceny, která je předpokládaná prodávajícím. Na odhad tržní hodnoty (obecné, obvyklé ceny) má vliv řada faktorů, např. očekávaný budoucí zisk z nemovitosti, poloha, prostředí, dopravní relace, vzdálenost nákupních center, krajinný reliéf apod. Jde o názor vykonstruovaný na základě dostupných informací a následné zpracování odhadnutých údajů k datu zpracování posudku. Oceňovanou nemovitostí je bytová jednotka č. 429/4 v bytovém domě č.p. 429 na stavebním p.č. 346 a podílu ve výši 1341/6222 na společných částech domu a na pozemku p.č. 346, včetně všech součástí a příslušenství v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, jak jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro kraj Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště v Praze, vše zapsané na LV č a Bytový dům č.p. 429 je umístěn na ulici Újezd v centru zastavěné části obce zvané Malá Strana. Bytový dům je umístěn v řadové zástavbě starších bytových domů jako vnitřní řadový. V bytovém domě jsou umístěny 4 byty a dva nebytové prostory. Oceňovaný byt o velikosti je umístěn ve čtvrtém nadzemním podlaží zděného bytového domu. Dle dostupných informací byl bytový dům č.p. 429 postaven a dán do užívání dne Jedná se o bytový dům ve stylu novobaroka. Bytový dům je přístupný po zpevněné, 10

11 asfaltové komunikaci z ulice Újezd. V místě je zřízen veřejný vodovod, veřejná elektroinstalace, veřejný rozvod zemního plynu a veřejná, splašková kanalizace. Hlavní město Praha je obec s veškerou občanskou vybaveností. Území Prahy tvoří jednotný správní celek - hlavní město Prahu. Vnitřně se dělí v současné době na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí. Praha je jedinou metropolí evropského významu v České republice. Hlavní město Praha má největší a nejkvalifikovanější nabídku pracovních příležitostí. V Praze a jejím okolí je realizován největší objem bytové výstavby. Obec Praha má platnou cenovou mapu stavebních pozemků. V místě se nachází kompletní síť úřadů, obchodů a služeb. Klady nemovitosti: - v místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektroinstalace, vody, kanalizace a zemního plynu - přístup po zpevněné komunikaci - velký, slunný byt 4 + 1, 134,10 m 2 - byt ve vyhledávané lokalitě, s velmi dobrou dostupností centra - výhled na Petřínské sady a z balkonu na Hradčany a kostel Sv. Mikuláše Zápory nemovitosti: - byt umístěný ve 4. nadzemním podlaží v domě bez výtahu - nutná modernizace bytu okna, dveře, vytápění - umístění bytového domu na poměrně frekventované komunikaci - starší byt z roku doživotní právo bezplatného užívání bytové jednotky pro p. Bedřišku Vydrovou, r.č /088 Ukázka cenové hladiny obdobných bytů v dané lokalitě (zdroj internetové stránky): - byt 4 + 1, Újezd, Praha 1 - Malá Strana. Velmi krásné bydlení v atraktivní a žádané lokalitě na Malé Straně pod Petřínem. Světlý byt s balkonem a sklepem se nachází v prvním patře secesního domu s výtahem. Před pěti lety proběhla v domě celková rekonstrukce, z této doby je i nová střecha. Byt je velmi dobře dispozičně řešen. Z prostorné předsíně s klenbou se vchází do koupelny, samostatného WC, komory a 4 pokojů. Z obývacího pokoje je vstup do velké kuchyně s jídelnou. Dispozice bytu při tom nemusí být konečná, je zde možnost dalších úprav dle přání nového majitele. Na podlahách jsou původní a velmi kvalitní dubové parkety. Dveře a zárubně jsou také původní, dřevěné a kvalitně provedené. V předsíni, v koupelně a na záchodě je dlažba. Byt je vytápěn plynovým etážovým topením. Před osmi lety proběhla v bytě již druhá rekonstrukce. Orientace pokojů je na východ a na západ. Velmi žádané a atraktivní bydlení s výbornou pěší i dopravní dostupností do centra Prahy. Petřínský park, který je hned za domem, umožňuje krásné procházky s výhledem na Prahu, sportovní vyžití a v neposlední řadě je zdrojem čistého vzduchu. Výměra 122 m 2. Nabídková cena 11, ,- Kč. Dle konzultace s realitním makléřem je reálná kupní cena v současné době spíše 10 mil. Kč. - Byt 4 + 1, Řeznická, Praha 1 Nové Město. Byt v žádané lokalitě centra Prahy. Byt je po částečné rekonstrukci. Byt je v osobním vlastnictví. Byt 4+1, celková plocha 109m2 v 1.patře. Prostorný, částečně zrekonstruovaný byt se zachovanými původními dobovými prvky (dvoje prosklené trojkřídlé dveře, kování, parkety) v atraktivní lokalitě 5 min. od Václavského náměstí a 3 min. od Karlova náměstí. Dostupnost všech tras metra (A, B nebo C) pěšky nebo MHD do 5 min. Ústřední topení vedeno v podlaze a ve stropě, plynová kotelna v domě. Kuchyně celkově zrekonstruovaná, vybavená myčkou a kombinovaným sporákem (plyn+el. horkovzdušná trouba s grilem). WC a koupelna zvlášť, v bytě je dále komora a pokojík pro služku. K bytu patří sklep 11

12 (cca 5m2). Zavedený internet a kabelová televize UPC + společná TV anténa. Dům z roku 1938 je po rekonstrukci vnitřní fasády s balkony (2007), střechy (2006) a stoupaček WC. V r.2009 rekonstruovaný výtah. Nabídková cena 8, ,- Kč. - Podkrovní byt 4 + 1, Melnická, Praha 1 Malá Strana. Prostorný podkrovní byt v posledním 5. patře rekonstruovaného činžovního domu na rozhraní Malé Strany a Smíchova, jen pár kroků od Petřína, Kampy či Malostranského náměstí. Byt nabízí ve spodním patře obývací pokoj, kuchyň se vstupem na terasu, 2 ložnice a koupelnu. Horní patro zahrnuje galerii a koupelnu s toaletou. Interiér 127,7 m2, terasa 7,8 m2. Nabídková cena 11, ,- Kč. - Byt 4+kk, 106 m2, Letenská, Praha 1 Malá Strana. Rekonstruovaný byt s vysokými stropy ve 2. patře budovy s výtahem situované v blízkosti Malostranského náměstí, nedaleko Pražského hradu a zároveň pár minut chůze od centra Starého Města. Interiér nabízí 3 ložnice, obývací pokoj s jídelním prostorem, plně vybavený kuchyňský kout, koupelnu s vanou a samostatnou umývárnu s WC. Plovoucí podlahy, dlažba, domácí vrátný. Snadno dostupná městská hromadná doprava, stanice metra Malostranská a zastávka tramvaje je vzdálena minutu chůze od domu. Ulice: Letenska. Malá Strana. Praha 1. Nabídková cena 10, ,- Kč. Obvyklá (tržní) cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu a bylo zjištěno, že v současné době je poptávka po obdobných nemovitostech nižší než nabídka. Dále bylo zjištěno, že ceny obdobných prázdných bytů se pohybují v rozmezí tis. Kč/m 2 podl. plochy. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že nejblíže ceně obvyklé (tržní) za nemovitost bytové jednotky č. 429/4 v bytovém domě č.p. 429 na stavebním p.č. 346 a podílu ve výši 1341/6222 na společných částech domu a na pozemku p.č. 346, včetně všech součástí a příslušenství v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, se jeví cena zjištěná dle platného cenového předpisu a činí zaokr.: 11, ,- Kč slovy: jedenáctmilionůtřistatisíc Korun českých E. Cena práv a závad s nemovitostí spojených K oceňovaným nemovitostem, uvedeným v tomto odborném posudku, se váže k datu ocenění právo doživotního a bezplatného užívání oceňované bytové jednotky č. 429/4 v domě č.p. 429, zřízené dohodou o užívání ze dne Kopie této dohody je přílohou odborného posudku. Na výpisech z katastru nemovitostí LV č a 1182 není žádné věcné břemeno zapsáno. Právo doživotního užívání Jedná se o právo doživotního a bezplatného užívání, které bylo zřízeno Dohodou o užívání ze dne Doživotní bezplatné užívání bytu č. 429/4 bylo zřízeno ve prospěch oprávněné paní Bedřišky Vydrové, r.č /088. Jedná se o právo doživotního užívání bytové jednotky č. 429/4 o výměře 134,1 m 2, sestávající z kuchyně, 4 pokojů, chodby, spíže, komory, koupelny a WC, umístěné ve 4.NP bytového domu č.p. 429 na ulici Újezd, Praha 1. Právo doživotního užívaní je zřízeno bezplatně na dobu života oprávněné. Právo odpovídající doživotnímu užívání se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Pro zjištění ročního užitku se proto použije obvyklé sjednané nájemné pro obdobný byt. Pokud v dané obci nedochází k pronájmům bytů, lze roční užitek stanovit i 12

13 pomocí regulovaného nájemného. Roční regulované nájemné se stanoví podle vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění. Pro účely ocenění věcného břemene bezplatného bydlení v bytě se použije regulované nájemné za 1 m 2 započitatelné podlahové plochy platné v den ocenění v konkrétní obci dle kategorie bytu podle 5 a 5a vyhlášky, případně podle 6 odvozením z ceny bytu. Prostory, které oprávnění pouze spoluužívají s jinými osobami, se do celkového ročního užitku zahrnují poměrnou částí. Součástí nájemného nejsou ceny služeb spojené s užíváním bytu jako např. ceny za vodné a stočné, dodávku tepla, elektřiny, plynu, odvoz odpadků, úklid a osvětlení společných prostor domu atd. Na cenu věcného břemene užívání bytu nemají vliv. Při ocenění práva bezplatného spoluužívání bytu č. 429/4 je použito obvyklé nájemné. Cena doživotního užívání, spočívajícího v právu spoluužívání bytu je násobkem ročního užitku a příslušného počtu let podle 18 odst. 3 nebo 4, zákona č. 151/1997 Sb. V tomto případě se bude roční užitek násobit deseti lety, protože je zřízen na dobu života. Nájemné ve srovnatelných bytech umístěných v bytových domech se v dané lokalitě pohybuje ve výši ,00 Kč/měsíc až ,00 Kč/měsíc. Vzhledem ke skutečnosti, že v bytě je lokální vytápění, kamny na pevná paliva, dům je bez výtahu, je obvyklé nájemné stanoveno ve výši ,00 Kč/měsíc. Oprávněná Bedřiška Vydrová má zřízeno právo byt sama užívat doživotně v celém jeho rozsahu. Ocenění práva doživotního a bezplatného užívání : Ocenění se provede ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. Při ocenění práva bezplatného doživotního užívání bytu č. 429/4 je použito obvyklé nájemné. Obvyklé nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč/měsíc. Roční užitek vyplývající z práva : ,00 Kč Věcné břemeno na dožití oprávněné osoby ,- Kč * 10 let = ,- Kč Ocenění věcného břemene činí: ,- Kč F. Cena závad, které prodejem v dražbě nezaniknou K nemovitosti se váže závada, a to právo doživotního a bezplatného užívání, které bylo zřízeno Dohodou o užívání ze dne Jedná se o doživotní bezplatné užívání bytu č. 429/4, které bylo zřízeno ve prospěch oprávněné paní Bedřišky Vydrové, r.č /088. Jedná se o právo doživotního užívání bytové jednotky č. 429/4 o výměře 134,1 m 2, sestávající z kuchyně, 4 pokojů, chodby, spíže, komory, koupelny a WC, umístěné ve 4.NP bytového domu č.p. 429 na ulici Újezd, Praha 1. 13

14 Ocenění práva doživotního a bezplatného užívání : Ocenění se provede ve výši obvyklé ceny ročního užitku, protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z rozhodnutí příslušného orgánu. Při ocenění práva bezplatného doživotního užívání bytu č. 429/4 je použito obvyklé nájemné. Obvyklé nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč/měsíc. Roční užitek vyplývající z práva : ,00 Kč Věcné břemeno na dožití oprávněné osoby ,- Kč * 10 let = ,- Kč Ocenění věcného břemene činí: ,- Kč V Litomyšli dne Ing. Junger Rudolf Terezy Novákové Litomyšl 14

15 OBJEDNAVATEL : Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí, soudní exekutorka JUDr. Taťána Macková, nám. J.M. Marků č.p. 92, Lanškroun sp. zn. 047 EX 451/08 Likvidace k odbornému posudku číslo 1445/115/09 o ceně nemovitosti bytu č. 429/4 v bytovém domě č.p. 429 na stavební p.č. 346 a podílu ve výši 1341/6222 na společných částech domu a na pozemku p.č. 346, včetně všech součástí a příslušenství v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vše zapsané na LV č. 1217, 1182 Na základě Vyhlášky číslo 37/1967 Sb., Vyhlášky číslo 425/1991 Sb.,Vyhlášky číslo 77/1993 Sb. a Vyhlášky č. 432/2002 Sb. Vám účtuji za propočet ocenění: studium podkladů, zaměření... 6,00 hod. * 300,00 Kč/hod. zpracování posudku, čistopis, konzultace s RK ,00 hod. * 350,00 Kč/hod ,00 Kč Další nutné náklady k vypracování ocenění : Za dopravu na místo ocenění vozidlem N Hyundai Santa Fe 2E52682 Vám účtuji dle Vyhlášky číslo 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů ((8,50 l/100 km x 28,50 Kč/l) + 3,90 km) x 344 km = ,00 Kč - ostatní, kopie, desky 100,00 Kč Celkem 2275,00 Kč Cena zaokrouhleně : - znalečné 5300,00 Kč - náklady spojené s oceněním 2275,00 Kč Celkem 7575,00 Kč DPH 19,00 % 1439,25 Kč Celkem vč. DPH 9014,25 Kč Cena ocenění činí ke dni : 9 014,00 Kč Slovy: devěttisícčtrnáct Korun českých Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú.: /0100 Datum zdan. plnění: Znalec je plátcem DPH Ing. Junger Rudolf Terezy Novákové Litomyšl znalec v oboru Stavebnictví odv. stavby obytné Ekonomika odv. ceny a odhady nemovitostí

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6298-150/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.2618/8, situované v budově č.p.2618, postavené na pozemku parc.č.2315/106, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 418-7/2012 o ceně bytové jednotky číslo 2389/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 7872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2370/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 801/2 v objektu čp. 801/6, ulice Kišiněvská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 15/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 15/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 15/2015 O obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitosti - bytové jednotky č. 921/14 v bytovém domě č.p. 921 na pozemku parc.č. 616/16, vč. podílu o velikosti 577/40567 na

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1411-13/14 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k bytu č. 508/2, v budově čp. 508, v obci Vestec, k.ú. Vestec u Prahy, okres Praha - západ, zapsané na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1460-10-2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1134/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Středočeský, okres Beroun, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 O ceně bytové jednotky č.121/1 ve Šlapanicích, Palackého č.p.121/39, včetně příslušenství a podílu o velikosti 25/100 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4378

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1461-11-2015 NEMOVITÁ VĚC: Právo užívání bytu v družstvu Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-81/2010 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 787/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 620/30296 na budovách č.p. 786 a 787 a pozemkách p.č. 834/21 a 834/22 v k.ú. Doubravka, obec

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více