Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, Havlíčkův Brod

2 A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie, imunohematologie a transfuzního lékařství. Laboratorní příručka je určena pro kliniky a oddělení v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod a pro externí pracoviště. Je vypracována v souladu s normou ISO Údaje uvedené v příručce budou pravidelně aktualizovány. Děkujeme za spolupráci. Za kolektiv Transfuzního oddělení MUDr. Lenka Lakomá 2

3 OBSAH LABORATORNÍ PŘÍRUČKY A - Úvod B - Informace o laboratoři * Identifikace laboratoře a důležité údaje * Základní informace o laboratoři C - Manuál pro odběry primárních vzorků * Základní informace * Požadavkové listy (žádanky) * Označení biologického materiálu * Používaný odběrový systém * Příprava pacienta před vyšetřením * Odběr vzorku * Informace k dopravě vzorků D - Preanalytické procesy v laboratoři * Příjem žádanek a vzorků * Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků * Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří * Hlášení výsledků v kritických intervalech * Výsledkový list * Konzultační činnost laboratoře F - Seznam metod * Seznam prováděných metod * Referenční meze * Seznam kódů pro ZP * Samoplátci G - Pokyny a instrukce * Instrukce pro odběr žilní krve * Pokyny pro oddělení * Pokyny pro pacienty H - Přílohy * Žádanky na vyšetření pro externí žadatele 3

4 B. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení Název laboratoře Název organizace Adresa pracoviště Umístění laboratoří Transfuzní oddělení IČO organizace Vedoucí laboratoře Manažer kvality Vedoucí laborantka Provozní doba Pohotovostní služba Hematologická laboratoř Imunohematologická laboratoř Laboratoř infekčních markerů Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. Husova 2624, Havlíčkův Brod hlavní budova NHB, -1. podlaží vpravo MUDr. Lenka Lakomá, tel RNDr. Lucie Štěpánková, tel Mgr. Vlasta Bencová, tel nepřetržitý provoz tel: , Hematologická a imunohematologická laboratoř jsou součástí Transfuzního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. Laboratoř provádí základní i speciální hematologická vyšetření. V oblasti imunohematologie provádíme vyšetření krevních skupin, screening antierytrocytárních protilátek a zkoušky kompatibility. Dále provádíme screeningové vyšetření infekčních markerů u hepatitidy B a C, HIV a syfilis u dárců krve, u těhotných žen a u dárců kostních štěpů. Laboratoř poskytuje základní vyšetření v nepřetržitém provozu včetně konzultační služby. Je vedena v Registru klinických laboratoří, splňuje technické i personální požadavky. Úspěšně absolvovala AUDIT I NASKL v r Nyní probíhá příprava k Auditu NASKL II. V laboratoři je zaveden systém denní vnitřní kontroly kvality, rovněž tak je laboratoř napojena na systém vnější kontroly kvality a má platné certifikáty. Vstup do laboratoře mají pouze oprávněné osoby, tj. pracovníci hematologické laboratoře a NHB (např. bimedicínský inženýr apod.) Pro ostatní návštěvníky je na oddělení zavedena Kniha návštěv, např. servisní technici apod. Laboratoř je zabezpečena proti vstupu cizích osob uzavřenými dveřmi. 4

5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Hematologická a imunohematologická vyšetření se provádějí z odběrů: 1. žilní krve * do K 3 EDTA * do citrátu sodného 0,109 mol/l * do pufrovaného citrátu (FW) * bez protisrážlivého činidla (sérum) 2. kapilární krve * do K 3 EDTA 3. kostní dřeně nátěr na podložní sklíčko 4. jiných tělních tekutin * do citrátu sodného 0,109 mol/l Požadavkové listy (žádanky) Žádanky na vyšetření v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod se posílají v elektronické podobě, žádanky na zkoušku kompatibility v elektronické i papírové podobě, žádanky z externích pracovišť pouze v papírové formě. Žádanka musí obsahovat následující údaje: Číslo pojištěnce (rodné číslo) Jméno a příjmení pacienta Kód zdravotní pojišťovny Kód základní diagnózy Údaje o žádajícím oddělení, u externích lékařů IČZ žadatele a adresu pracoviště Požadovaná vyšetření Datum a čas odběru vzorku Razítko a podpis lékaře u žádanek na zkoušku kompatibility U žádanek z prenatálních poraden údaj o případné imunizaci anti-d (Rhega) Označení biologického materiálu Zkumavky musí obsahovat minimálně : Číslo pojištěnce (rodné číslo) Jméno a příjmení pacienta U zkoušek kompatibility razítko a podpis odebírající osoby Výjimky: u neznámé osoby (např. v bezvědomí) nebo u žádanek z vitální indikace je možné provést vyšetření s tím, že odesílající oddělení je povinno zajistit nezaměnitelnost materiálu a žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Urgentní (STATIM ) vyšetření je možno zadat v elektronické podobě, zkumavka je navíc označena nálepkou s modrým kolečkem. Vyšetření se v laboratoři provede co nejdříve po dodání vzorku. Výsledek vyšetření je po kontrole a podpisu odpovědným pracovníkem laboratoře k dispozici v NIS na příslušném oddělení. Ústní požadavky nejsou laboratoří akceptovány. Vždy je vyžadována žádanka s příslušnými údaji. 5

6 Používaný odběrový systém Pro odběr žilní krve se v NHB používá uzavřený vakuový systém vacuette a sarstedt. Biologický materiál nesrážlivá žilní krev nesrážlivá žilní krev srážlivá žilní krev srážlivá žilní krev Typ odběrové nádobky -zkumavka vacuette s K 3 EDTA fialová zátka -zkumavka sarstedt, tmavě růžová zátka -zkumavky vacuette s citrátem, modrá zátka -zkumavky sarstedt s citrátem, zelená zátka -zkumavky vacuette, červená zátka -zkumavky sarstedt, bílá zátka -zkumavky vacuette, červená zátka -zkumavky sarstedt, bílá zátka Použití -krevní obraz -diferenciál leukocytů -krevní skupina -zkoušky kompatibility -Coombsův test -koagulační vyšetření -vyšetření tělních tekutin (punktát) -je akceptována na vyšetření krevních skupin, screening protilátek a zk. kompatibility -prenatální poradna (KS, SCREEP, HBsAg, HIV, TP, VDRL) Příprava pacienta před vyšetřením Případná speciální příprava pacientů je uvedena u jednotlivých vyšetření v kapitole Seznam vyšetření. Odběr vzorku 1. Odběr žilní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Odběr žilní krve se provádí v NHB na lůžkových odděleních a v odběrových místnostech ambulancí. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat několikerým šetrným převrácením. Systém sarstedt lze použít klasickým způsobem s využitím pístu stříkačky i jako vakuový systém. Odběr z katetru nebo z kanyly je nepřípustný. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez protisrážlivých činidel - zkumavky s citrátem (koagulační vyšetření) - ostatní zkumavky s protisrážlivými činidly (heparin, FW, K 3 EDTA) Nejčastější chyby při odběru žilní krve - v době odběru nebo těsně před ním dostal pacient infuzi - dlouhodobé zatažení paže turniketem nebo nadměrné cvičení ( pumpování ) paže před odběrem - použití příliš úzké jehly, kterou se krev násilně nasává nebezpečí hemolýzy - kontaminace jehly s ještě nezaschnutým dezinfekčním roztokem- nebezpečí hemolýzy - prudké třepání se zkumavkou po odběru nebezpečí hemolýzy - pozdní dodání vzorku do laboratoře (zejména u koagulačních vyšetření) - použití nesprávné zkumavky - odběr z katetru nebo z kanyly - krev byla vystavena nadměrnému teplu nebo chladu při transportu 2. Odběr kapilární krve Provádí se výjimečně u pacientů, u kterých nelze z vážných důvodů odebrat krev žilní (onkologie, dětští pacienti). K odběru se používají jednorázové pomůcky, odběr se provádí do mikrozkumavek s K 3 EDTA. Odběr je prováděn pouze v pracovní dny v odběrové místnosti ambulantní části Transfuzního oddělení. 6

7 3. Odběr aspirátu kostní dřeně Ihned po aspiraci se provede rovnoměrně tenký a co nejdelší nátěr na podložním sklíčku pod úhlem 45, který by měl na konci sklíčka (1-2 cm před okrajem sklíčka) přecházet do ztracena. Nechat dobře zaschnout. Po zaschnutí uložte nátěr do uzavřeného ochranného pouzdra. 4.Punkce jiných tělních tekutin Punkce jiných tělních tekutin se provádí z daného místa speciální punkční jehlou. Punktáty jiných tělních tekutin se odbírají do citrátu. Na žádanku uveďte druh punktátu (např. hrudní, břišní, kloubní). Množství vzorku Potřebné množství vzorku je uvedeno v kapitole Seznam vyšetření. Stabilita vzorku Stabilita vzorků je uvedena v kapitole Seznam vyšetření. Informace k bezpečnosti práce při manipulaci se vzorky Se vzorky je nutno zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem, vzorky uchovávat v uzavřených nádobkách a zabezpečit proti rozbití a rozlití. Informace k dopravě vzorků do laboratoře Doprava vzorků do laboratoře funguje donáškou přímo do laboratoře, zpravidla sanitářem, svozem z Polikliniky nebo jednotlivými externími lékaři. Příjem materiálu je označen v -1. podlaží hlavní budovy červenými orientačními šipkami. Vzorky je vhodné dopravit do laboratoře co nejdříve po odběru, materiál zabezpečit proti nadměrnému teplu a chladu. 7

8 D. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Vzorky a žádanky se přijímají v laboratoři přes prokládací okénko. Na chodbě zvenčí je umístěn box s otvorem, kam vloží vzorky sanitář, pacient, externí žadatelé apod. Laborantku uvědomí zvonkem s nápisem příjem materiálu. Je-li vyžadována přítomnost laborantky (zkouška kompatibility), zazvoní se na zvonek s popisem žádáte-li přítomnost laborantky, zvoňte zde. Identifikace materiálu Laborantka zkontroluje úplnost údajů na zkumavce a shodu se žádankou (v NIS nebo v papírové formě), kvalitu vzorku (množství vzorku, sraženinu, hemolýzu). Zvláštní pozornost věnuje zejména koagulačním zkumavkám, kde je nutno posoudit i dobu od nabrání vzorku do doručení do laboratoře. Po kontrole povinných údajů je zkumavka opatřena štítkem s čárovým kódem a předána k příslušnému analyzátoru. Příjem žádanek Interní příjem žádanky: žádanka se vyhledá v seznamu průvodek z jednotlivých oddělení v NIS, při shodě údajů na žádance a na zkumavce se žádanka zařadí mezi rozpracované. Externí příjem žádanky: údaje z průvodky se zapíší do NIS, zadá se požadované vyšetření. Po kontrole žádanky se zkumavkou je žádanka zařazena mezi rozpracované. Kriteria pro odmítnutí přijetí biologického materiálu k laboratornímu vyšetření neoznačený vzorek s biologickým materiálem neúplné údaje na žádance neshoda mezi označením na žádance a na vzorku nedostatečně nebo nečitelně označený vzorek a/nebo žádanka neumožňující jednoznačnou identifikaci žádanky a/nebo zkumavky s materiálem jsou znečištěné biologickým materiálem rozlitý vzorek s biologickým materiálem nesprávně odebraný vzorek nesprávná zkumavka, množství vzorku časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře. Požadavky na jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v Seznamu vyšetření. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky V komentáři výsledkového listu popsat povahu neshody, zajištění nápravy, např. souhlasí rodné číslo, ale nesouhlasí Příjmení (sňatek)..., Upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků... Postup laboratoře při nedostatečném nebo neshodném označení biologického materiálu Při nedostatečné nebo neshodné identifikaci biologického materiálu se analýza neprovádí. Žádající pracoviště je o této skutečnosti telefonicky informováno. Pokud souhlasí rodné číslo na zkumavce i na žádance a je neshoda pouze v příjmení či jméně, lze po telefonické konzultaci se žádajícím pracovištěm materiál přijmout a vyšetřit. V komentáři výsledkového listu musí být tato neshoda zmíněna. (jedná se zejména o vyšetření žen z prenatálních poraden) O odmítnutí vzorku se provede zápis do ZD Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance je možné, pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, analýza se neprovede. Dále se postupuje stejně jako při neshodném označení biologického materiálu viz odstavec výše. 8

9 Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři v případě, že se jedná o vyšetření STATIM Při nedostatečné identifikaci na žádance nebo při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně). Laborant údaje předá vedoucímu laboratoře, který řeší problém nejbližší pracovní den. Neshody se zapisují do ZD , která je umístěna v hematologické laboratoři u Příjmu materiálu. Závažné neshody (např. u zkoušek kompatibility) hlásí vedoucí laboratoře manažerce kvality NHB v elektronické podobě, buď jako potenciální chybu nebo jako mimořádnou událost. Spolupracující laboratoře - informace o vyšetřeních, která laboratoř neprovádí Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve spolupracujících laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. U požadavků na speciální hemokoagulační vyšetření je zkumavka ihned zcentrifugována a plazma oddělena od krvinek. Plazma je okamžitě zamražena na -30 C a co nejdříve transportována sanitou v termoboxu do spolupracující laboratoře. 9

10 E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky nebo neobvyklé nálezy se telefonicky oznamují ve statimovém i v rutinním provozu. Rovněž tak se oznamují kritické hodnoty externím pracovištím. O hlášení provede laborantka zápis do ZD Zápis obsahuje následující údaje: datum a hodina oddělení rodné číslo, jméno a příjmení pacienta výsledek vyšetření v kritických mezích jméno osoby, která hlášení přijala podpis laborantky Kritické hodnoty v hematologické laboratoři NHB: 1. nesrážlivé základní koagulační testy (PT, APTT) 2. INR nad hladina hemoglobinu pod 60 g/l 4. trombocyty 20 x 10 9 /l a nižší Informace o formách vydávání výsledků Výsledky jsou odesílány na žádající pracoviště: prostřednictvím NIS (pouze u interně zadaných žádanek) poštou (externí žádanky) výsledky si vyzvednou externí žadatelé osobně v uzamykatelných boxech na odd. společných laboratoří telefonicky se výsledky nesdělují, v případě potřeby sděluje výsledky pouze vedoucí laboratoře pacientům se vydává výsledek po ověření jejich totožnosti. Provede se zápis do ZD Uchovávání kopií výsledků Výsledky jsou kdykoliv dostupné prostřednictvím NIS a v tištěné podobě jako Denní kniha výsledků ZD 6.6. Denní zálohování provádí odd. informačních technologií NHB. Zpráva o výsledku Laboratorní výsledky se vydávají v elektronické nebo papírové podobě. Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala datum tisku identifikační číslo žádanky identifikaci pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo) diagnózu název a kód žádajícího oddělení IČZ datum a čas přijetí primárního vzorku výsledek vyšetření referenční meze v případě potřeby textový komentář k interpretaci výsledků nebo poznámky kvalita vzorku, množství vzorku, sraženina u externích žádanek razítko laboratoře a razítko s podpisem osoby, která autorizovala uvolnění nálezu vedoucí laboratoře a jeho zástupce 10

11 Opravy výsledků Oprava identifikace pacienta (rodné číslo, změna příjmení apod.) se provádí přímo v databázi pacientů po konzultaci se žádajícím pracovištěm. Je-li výsledek již v archivu, opravu může provést pouze kvalifikovaná osoba na oddělení, tj. vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce a kontrolor kvality. V databázi (v archivu) zůstává zachován i původní výsledek, u opraveného výsledku je uvedeno jméno (login) osoby, která výsledek opravila. Pokud byla výsledková listina již odeslána na oddělení, postupujeme následovně: Každý neshodně odeslaný výsledek musí být neprodleně po zjištění nahlášen na požadující oddělení, stornován a opraven. Pověřené osoby, tj. vedoucí laboratoře a manažer kvality zadají elektronicky požadavek na opravu výsledku na oddělení informačních technologií, kde zdůvodní neshody. V hematologické laboratoři se tyto neshody zaznamenávají do formuláře Záznam o neshodě. Součástí opravy neshodného výsledku je i analýza příčin a možnost přijmout nápravné opatření, které by mělo zabránit opakování chyby. Opakovaná a dodatečná vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně na základě telefonického doobjednání provádět vyšetření za dodržení následujících pravidel. * Oddělení zadá žádanku na požadované vyšetření do NIS, jedná-li se o externího žadatele, na již dodanou žádanku připíšeme požadované vyšetření s poznámkou žádáno dodatečně telefonicky, je nutno uvést jméno žádající osoby. * Dodatečná vyšetření pro daná vyšetření jsou omezena stabilitou vzorku, zejména u koagulačních vyšetření. Po uplynutí tohoto časového intervalu laboratoř dodatečně vyšetření neprovede, je nutný odběr nového vzorku. Konzultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umožněny během pracovní doby kontaktem s kvalifikovanými VŠ pracovníky: MUDr. Lenka Lakomá vedoucí laboratoře tel MUDr. Jitka Chládková zástupce vedoucího laboratoře tel RNDr. Lucie Štěpánková kontrola kvality tel Mimo pracovní dobu v odůvodněné situaci je poskytována konzultace vedoucím laboratoře, tel Archivace Veškerá dokumentace je v laboratoři archivována po dobu 5 let. Vydávání potřeb laboratoří Zkumavky a žádanky na jednotlivá vyšetření si mohou externí žadatelé vyzvednout po telefonické domluvě v příjmové části hematologické laboratoře. Způsob řešení stížností Drobné připomínky k práci v laboratoři řeší vedoucí laborantka. Ostatní stížnosti řeší vedoucí laboratoře. Jedná-li se o mimořádnou událost či potenciální chybu, vyplní formulář v elektronické podobě a zašle jej na ředitelství NHB s uvedením nápravného řešení. 11

12 F. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Název Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem Diferenciál mikroskopicky Vyšetření malárie Retikulocyty Zkratka a zadání v NIS KO KODIFA DIF MAL RTC Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním po rysku po rysku po rysku Statim ½ hod Statim ½ hod 24 hod Statim ½ hod na TO do. na TO do. na TO do. přítomnost i drobné sraženiny vyšetření přítomnost i drobné sraženiny vyšetření přítomnost i drobné sraženiny vyšetření z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC, MAL z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC RTC vyšetřujeme pouze s KO nebo s KODIFA 12

13 Název Punktát Bronchiální laváž Leukocyty v dialyzátu L.E. buňky Osmotická rezistence Zkratka a zadání v NIS PUNKT LAV LEUDIA LE BB OSMR Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka s fialovou zátkou (K 3 EDTA) Odběrový kontejner s uzávěrem Odběrový kontejner s uzávěrem Žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou Žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním Sternální punkce STERN suché nátěry kostní dřeně Dle potřeb žádajícího oddělení Dle potřeb žádajícího oddělení Dle potřeb žádajícího oddělení 2 x 5 ml 9 ml po rysku 24 hod 24 hod 3 dny 24 hod 6 sklíček Statim 1 hod 2 dny na TO na TO na TO na TO na TO do. na TO toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky nejsou vhodné náběry do zkumavek s gelem nebo perličkami přítomnost i drobné sraženiny vyšetření do NIS zadat samostatně žádanku jen na LE BB do NIS zadat samostatně žádanku jen na OSMR na tento test je potřeba jedna zkumavka 13

14 Koagulační vyšetření Název Protrombinový test (Quickův) Protrombinový test (Quickův) - korekční test Aktivovaný parciální tromboplastinový čas Aktivovaný parciální tromboplastinový čas - korekční test Zkratka a zadání v NIS PT PT-K APTT APTT- K Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3 ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky 14

15 Název Fibrinogen Trombinový test Trombinový test korekční test Antitrombin Zkratka a zadání v NIS FIBR TT TT-K AT Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly Statim 1 hod Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod Statim 1 hod na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO co nejdříve, max do. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. přítomnost koagula a hemolýzy správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze TT stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze AT stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky 15

16 Název D - dimery Anti -Xa aktivita Dilutovaný trombinový test Retrakce koagula Euglobulinová fybrinolýza Zkratka a zadání v NIS D-D AXA PRADA RETR EULY Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním odběr 3 hodiny po aplikaci LMWH!!! Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí nesmí být proveden z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí nesmí být proveden z kanyly 16 Statim 1 hod Statim 1 hod Statim na TO co nejdříve, max. do 2 hod. po náběru na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO do 1/. po náběru na TO ihned přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky lze vyšetřit pouze tento test, ordinuje lékař TO ordinuje lékař TO z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze D-D stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze AXA stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky

17 Vyšetření prováděné na ambulanci Název Krvácivost Rumpel- Leedův test Zkratka a zadání v NIS KRV RUMPLE Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka nenabírá se Statim 10 min nenabírá se 15 min v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo vyžádat telef. vyšetření u lůžka v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo vyžádat telef. vyšetření u lůžka metoda Duke test na fragilitu kapilár 17

18 2. Seznam metod prováděných v imunohematologické laboratoři Název Krevní skupina Screening protilátek Chladové protilátky Zkouška kompatibility (křížový pokus) Zkratka a zadání v NIS KS SCREEP CHLAD KP Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou 2-3 ml Statim 30 min 2-3 ml Statim 1 hod 3 hod kýváním nenabírá se 24 hod žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním 2-3 ml Statim 45 min Vitální indikace 10 min na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo telefon. vyžádat vyšetření u lůžka osobně předat podepsanou zkumavku s podepsanou žádankou laborantce toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky křížový pokus je možno vyšetřit i z náběru na KO nebo na koagulace, ale jen v případě, že je vzorek podepsán odebírající osobou 18

19 Název Přímý aglutinační test (přímý Coombsův test) Nepřímý aglutinační test (nepřímý Coombsův test) Zkratka a zadání v NIS PAT NAT Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním 2-3 ml Statim 30 min 2-3 ml Statim 1 hod na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT 19

20 3. Seznam metod prováděných v laboratoři infekčních markerů Název HIV HBsAg Kostní štěp HCV LUES Zkratka a zadání v NIS HIV HBsAg STEP HCV TP VDRL Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní na TO na TO s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy na TO vyšetření infekčních markerů u dárců kostních štěpů pro ortopedii na TO toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve na TO s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP TP - toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy VDRL pouze u těhotných žen 20

21 POZNÁMKA - je vhodné na jednu žádanku v NIS zadat skupinu vyšetření dle typu náběrové zkumavky např.: zvlášť KO + DIF zvlášť koagulační testy (PT, D-D, APTT, FIBR, AT,...) zvlášť KS + PAT Při odstavení NIS: - v případě požadavku na transfúzní přípravky zašlete řádně označenou zkumavku s krví spolu s papírovou žádankou - v ostatních případech zašlete spolu s náběrem papírovou žádanku s potřebnými údaji - Žádanky jsou k dispozici na TO. 21

22 Referenční meze hematologických vyšetření Krevní obraz + diferenciál - dospělá populace Název metody Zkratka vyšetření M/Ž Referenční rozmezí Jednotky Leukocyty WBC 3,9-9, /l muži 4,3-5, /l Erytrocyty RBC ženy 3,8-4, /l muži g/l Hemoglobin HGB ženy g/l muži 0,40-0,50 Hematokrit HCT ženy 0,35-0,47 Střední objem erytrocytu MCV fl Střední množství HGB v 1 erytrocytu MCH pg Střední koncentrace HGB v erytrocytech MCHC g/l Trombocyty PLT /l Šíře distribuce erytrocytů RDW 10,0-15,2 % Retikulocyty RTC 0,5-1,5 % Neutrofily % NEUT% % Neutrofilní tyče % 0-4 % Lymfocyty % LYMPH% % Monocyty % MONO% 2-10 % Eosinofily % EO% 0-5 % Basofily % BAZO% 0-1 % Neutrofily # NEUTA 2,0-7, /l Neutrofilní tyče # 0,0-0, /l Lymfocyty # LYMPHA 1,0-4, /l Monocyty # MONOA 0,08-1, /l Eosinofily # EOA 0,05-0, /l Basofily # BAZOA 0,00-0, /l Koagulační vyšetření Název metody Zkratka vyšetření Index,ref. rozmezí Jednotky Protrombinový test PT ,8-1,2 INR terapeutický rozsah INR 2,0-3,0 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas APTT ,8-1,2 Fibrinogen FIBR 2,0-4,0 g/l čas v sekundách ratio čas v sekundách ratio Antitrombin AT % Trombinový test TT >18 0,8-1,2 čas v sekundách ratio D-dimery negativní D-D < nebo = 0,5 mg/l D-dimery pozitivní D-D > 0,5 mg/l profylaxe TEN: 0,2 -,0,4 IU/ml anti-xa AXA terapie TEN: 0,5-1,2 IU/ml Dilutovaný trombinový test PRADA ng/ml 22

23 Krevní obraz - děti Věk RBC HGB (g/l) HCT MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/l) RDW (%) PLT (10 9 /l) 1-3 dny 4,0-6, ,45-0, ,5-14, týden 3,9-6, ,42-0, ,5-14, týdny 3,6-6, ,39-0, ,5-14, měsíc 3,0-5, ,31-0, ,5-14, měsíce 2,7-4, ,28-0, ,5-14, měsíců 3,1-4, ,29-0, ,5-14, ,5-2 roky 3,7-5, ,33-0, ,5-14, let 3,9-5, ,34-0, ,5-14, let 4,0-5, ,35-0, ,5-14, let ženy let muži 4,1-5, ,36-0, ,5-14, ,5-5, ,37-0, ,5-14,

24 Diferenciální rozpočet leukocytů - děti Absolutní hodnoty Věk WBC (10 9 /l) Neutrofily (10 9 /l) Neutrofilní tyče (10 9 /l) Lymfocyty (10 9 /l) Monocyty (10 9 /l) Eosinofily (10 9 /l) Bazofily (10 9 /l) 1 den 9,4-34,0 4,8-24,0 0,0-1,4 2,0-13, dní 5,0-21,0 1,8-11,0 0,0-0,8 1,6-10, dní 5,0-20,0 1,5-10,0 0,0-0,8 1,9-11, dní 5,0-19,5 1,3-8,0 0,0-0,8 2,3-12, měsíců 5,0-19,5 1,1-8,8 0,0-0,8 2,3-13, ,5-1 rok 6,0-17,5 1,3-7,4 0,0-0,7 3,1-12, roky 6,0-17,5 1,3-7,5 0,0-0,7 2,9-12, roky 5,5-17,0 1,3-8,8 0,0-0,7 2,2-11, let 5,0-15,5 1,6-9,5 0,0-0,6 1,6-9, let 4,5-14,5 1,9-9,1 0,0-0,6 1,3-7, let 4,5-13,5 1,9-8,6 0,0-0,5 1,3-6, let 4,5-13,5 2,0-9,1 0,0-0,5 1,1-6,

25 Diferenciální rozpočet leukocytů - děti Relativní hodnoty Věk WBC (10 9 /l) Neutrofily (%) Neutrofilní tyče (%) Lymfocyty (%) Monocyty (%) Eosinofily (%) Bazofily (%) 1 den 9,4-34, dní 5,05-21, dní 5,0-20, dní 5,0-19, měsíců 5,0-19, ,5-1 rok 6,0-17, roky 6,0-17, roky 5,5-17, let 5,0-15, let 4,5-14, let 4,5-13, let 4,5-13, Koagulační vyšetření - děti Metoda 0-1 den 1-31 dní 1-12 měsíců 1-6 let 6-11 let let let Protrombinový test 1,1-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 0,8-1,2 APTT 1,0-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,03 1,0-1,3 0,8-1,2 Fibrinogen 1,50-3,40 1,50-3,40 1,50-3,40 1,70-4,05 1,55-4,00 1,55-4,50 1,60-4,20 Antitrombin D-dimery 0,47-2,47 0,58-2,74 0,11-0,42 0,09-0,53 0,10-0,56 0,16-0,39 0,05-0,42 25

26 Seznam kódů s bodovým ohodnocením pro Zdravotní pojišťovny odbornost 818 číslo výkonu název výkonu body Stanovení heparinových jednotek anti-xa Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů Analýza krevního nátěru panopticky obarveného Fibrinogen Osmotická rezistence erytrocytů D-Dimery kvantitativně Retrakce koagula Trombinový test Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Protrombinový test (Quick) Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu Zhotovení nátěru Analýza nátěru kostní dřeně obarveného panopticky LE buňky Antitrombin Cytochemické vyšetření železa v nátěrech kostní dřeně Stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru Korekční test (PT, APTT, TT) 197 Seznam kódů s bodovým ohodnocením Zdravotní pojišťovny odbornost 222 číslo výkonu název výkonu body Vyšetření krevní skupiny ABO, RHD - STATIM Vyšetření krevní skupiny ABO, RHD v sérii Vyšetření krevní skupiny u novorozence Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku v sérii Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku - STATIM Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, D) Vyšetření chladových aglutininů Přímý antiglobulinový test (PAT) Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM Screening antierytrocytárních protilátek v sérii Konzultace odborného transfuziologa - imunohematologa Stanovení protilátek anti-hiv1,2 ELISA (pouze pro prenatální poradny) Trepanostika ELISA (pouze pro prenatální poradny) Netreponemový test pro dg. Syphylis (pouze pro prenatální poradny) HBsAg ELISA (pouze pro prenatální poradny) 473 Účtování pro samoplátce = počet bodů x 1,20 Kč 26

27 G. Pokyny a instrukce odběr žilní krve Instrukce pro odběr žilní krve Pokyny pro oddělení nechat dostatečně zaschnout desinfekční prostředek na pokožce (hrozí hemolýza) provést odběr ze žíly, která není zatížená infuzí či kanylou s heparinovou zátkou nezatěžovat paži nadměrným cvičením ponechat zataženou paži turniketem jen po nezbytně nutnou dobu zkumavky na koagulace jemně promíchat ( 5x otočit dnem vzhůru) NETŘEPAT! zkumavky na koagulační vyšetření naplnit striktně po rysku! na koagulační vyšetření použít jehly o větším průsvitu (21G) co nejdříve zajistit transport odebraných zkumavek do laboratoře důležité je pořadí zkumavek 1. bez protisrážlivých činidel (sérum, biochemie...) 2. koagulace 3. krevní obraz Pozn: pokud se odebírají pouze zkumavky s protisrážlivými činidly, dop. zachovat pořadí: 1. krevní obraz 2. koagulace 3. zkumavky s heparinem Pozn: pokud se odebírá pouze zkumavka na koagulační vyšetření, je vhodné odpustit 2-3 ml krve Pokyny pro pacienty odběr krve by neměl být proveden po nadměrné fyzické zátěži či duševním stresu odběr nemusí být proveden striktně nalačno 27

28 ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod, tel.: Veškeré další údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce na Jméno a příjmení pacienta: Odesílatel: (razítko, podpis) Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: Diagnóza: Datum a čas odběru: Krevní obraz (KO) KO + diferenciál z analyzátoru Retikulocyty Diferenciál mikroskopicky Krevní skupina Screening antierytrocytárních protilátek Přímý Coombsův test (PAT) Nepřímý Coombsův test (NAT) Protrombinový test HBsAg pouze pro prenatální poradny INR anti-hiv 1,2 dtto APTT anti-hcv dtto Trombinový test VDRL, TP dtto Fibrinogen D-Dimery Antitrombin LE buňky anti-xa punktát tělních dutin Dilutovaný trombinový test (Pradaxa) 28

29 Pacient: Rodné číslo Jméno Příjmení Zdravotní pojišťovna Diagnóza ŽÁDANKA NA TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY Imunohematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod, tel.: Veškeré další údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce na Požadavky: Požadavek Datum a čas dodání Indikace k transfuzi Žadatel: Podpis a razítko lékaře Počet transfuzí Počet porodů Počet potratů!!! Zkumavku je nutné označit razítkem a podpisem odebírající osoby!!! 29

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více