Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, Havlíčkův Brod

2 A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie, imunohematologie a transfuzního lékařství. Laboratorní příručka je určena pro kliniky a oddělení v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod a pro externí pracoviště. Je vypracována v souladu s normou ISO Údaje uvedené v příručce budou pravidelně aktualizovány. Děkujeme za spolupráci. Za kolektiv Transfuzního oddělení MUDr. Lenka Lakomá 2

3 OBSAH LABORATORNÍ PŘÍRUČKY A - Úvod B - Informace o laboratoři * Identifikace laboratoře a důležité údaje * Základní informace o laboratoři C - Manuál pro odběry primárních vzorků * Základní informace * Požadavkové listy (žádanky) * Označení biologického materiálu * Používaný odběrový systém * Příprava pacienta před vyšetřením * Odběr vzorku * Informace k dopravě vzorků D - Preanalytické procesy v laboratoři * Příjem žádanek a vzorků * Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků * Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří * Hlášení výsledků v kritických intervalech * Výsledkový list * Konzultační činnost laboratoře F - Seznam metod * Seznam prováděných metod * Referenční meze * Seznam kódů pro ZP * Samoplátci G - Pokyny a instrukce * Instrukce pro odběr žilní krve * Pokyny pro oddělení * Pokyny pro pacienty H - Přílohy * Žádanky na vyšetření pro externí žadatele 3

4 B. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení Název laboratoře Název organizace Adresa pracoviště Umístění laboratoří Transfuzní oddělení IČO organizace Vedoucí laboratoře Manažer kvality Vedoucí laborantka Provozní doba Pohotovostní služba Hematologická laboratoř Imunohematologická laboratoř Laboratoř infekčních markerů Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. Husova 2624, Havlíčkův Brod hlavní budova NHB, -1. podlaží vpravo MUDr. Lenka Lakomá, tel RNDr. Lucie Štěpánková, tel Mgr. Vlasta Bencová, tel nepřetržitý provoz tel: , Hematologická a imunohematologická laboratoř jsou součástí Transfuzního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. Laboratoř provádí základní i speciální hematologická vyšetření. V oblasti imunohematologie provádíme vyšetření krevních skupin, screening antierytrocytárních protilátek a zkoušky kompatibility. Dále provádíme screeningové vyšetření infekčních markerů u hepatitidy B a C, HIV a syfilis u dárců krve, u těhotných žen a u dárců kostních štěpů. Laboratoř poskytuje základní vyšetření v nepřetržitém provozu včetně konzultační služby. Je vedena v Registru klinických laboratoří, splňuje technické i personální požadavky. Úspěšně absolvovala AUDIT I NASKL v r Nyní probíhá příprava k Auditu NASKL II. V laboratoři je zaveden systém denní vnitřní kontroly kvality, rovněž tak je laboratoř napojena na systém vnější kontroly kvality a má platné certifikáty. Vstup do laboratoře mají pouze oprávněné osoby, tj. pracovníci hematologické laboratoře a NHB (např. bimedicínský inženýr apod.) Pro ostatní návštěvníky je na oddělení zavedena Kniha návštěv, např. servisní technici apod. Laboratoř je zabezpečena proti vstupu cizích osob uzavřenými dveřmi. 4

5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Hematologická a imunohematologická vyšetření se provádějí z odběrů: 1. žilní krve * do K 3 EDTA * do citrátu sodného 0,109 mol/l * do pufrovaného citrátu (FW) * bez protisrážlivého činidla (sérum) 2. kapilární krve * do K 3 EDTA 3. kostní dřeně nátěr na podložní sklíčko 4. jiných tělních tekutin * do citrátu sodného 0,109 mol/l Požadavkové listy (žádanky) Žádanky na vyšetření v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod se posílají v elektronické podobě, žádanky na zkoušku kompatibility v elektronické i papírové podobě, žádanky z externích pracovišť pouze v papírové formě. Žádanka musí obsahovat následující údaje: Číslo pojištěnce (rodné číslo) Jméno a příjmení pacienta Kód zdravotní pojišťovny Kód základní diagnózy Údaje o žádajícím oddělení, u externích lékařů IČZ žadatele a adresu pracoviště Požadovaná vyšetření Datum a čas odběru vzorku Razítko a podpis lékaře u žádanek na zkoušku kompatibility U žádanek z prenatálních poraden údaj o případné imunizaci anti-d (Rhega) Označení biologického materiálu Zkumavky musí obsahovat minimálně : Číslo pojištěnce (rodné číslo) Jméno a příjmení pacienta U zkoušek kompatibility razítko a podpis odebírající osoby Výjimky: u neznámé osoby (např. v bezvědomí) nebo u žádanek z vitální indikace je možné provést vyšetření s tím, že odesílající oddělení je povinno zajistit nezaměnitelnost materiálu a žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Urgentní (STATIM ) vyšetření je možno zadat v elektronické podobě, zkumavka je navíc označena nálepkou s modrým kolečkem. Vyšetření se v laboratoři provede co nejdříve po dodání vzorku. Výsledek vyšetření je po kontrole a podpisu odpovědným pracovníkem laboratoře k dispozici v NIS na příslušném oddělení. Ústní požadavky nejsou laboratoří akceptovány. Vždy je vyžadována žádanka s příslušnými údaji. 5

6 Používaný odběrový systém Pro odběr žilní krve se v NHB používá uzavřený vakuový systém vacuette a sarstedt. Biologický materiál nesrážlivá žilní krev nesrážlivá žilní krev srážlivá žilní krev srážlivá žilní krev Typ odběrové nádobky -zkumavka vacuette s K 3 EDTA fialová zátka -zkumavka sarstedt, tmavě růžová zátka -zkumavky vacuette s citrátem, modrá zátka -zkumavky sarstedt s citrátem, zelená zátka -zkumavky vacuette, červená zátka -zkumavky sarstedt, bílá zátka -zkumavky vacuette, červená zátka -zkumavky sarstedt, bílá zátka Použití -krevní obraz -diferenciál leukocytů -krevní skupina -zkoušky kompatibility -Coombsův test -koagulační vyšetření -vyšetření tělních tekutin (punktát) -je akceptována na vyšetření krevních skupin, screening protilátek a zk. kompatibility -prenatální poradna (KS, SCREEP, HBsAg, HIV, TP, VDRL) Příprava pacienta před vyšetřením Případná speciální příprava pacientů je uvedena u jednotlivých vyšetření v kapitole Seznam vyšetření. Odběr vzorku 1. Odběr žilní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Odběr žilní krve se provádí v NHB na lůžkových odděleních a v odběrových místnostech ambulancí. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat několikerým šetrným převrácením. Systém sarstedt lze použít klasickým způsobem s využitím pístu stříkačky i jako vakuový systém. Odběr z katetru nebo z kanyly je nepřípustný. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez protisrážlivých činidel - zkumavky s citrátem (koagulační vyšetření) - ostatní zkumavky s protisrážlivými činidly (heparin, FW, K 3 EDTA) Nejčastější chyby při odběru žilní krve - v době odběru nebo těsně před ním dostal pacient infuzi - dlouhodobé zatažení paže turniketem nebo nadměrné cvičení ( pumpování ) paže před odběrem - použití příliš úzké jehly, kterou se krev násilně nasává nebezpečí hemolýzy - kontaminace jehly s ještě nezaschnutým dezinfekčním roztokem- nebezpečí hemolýzy - prudké třepání se zkumavkou po odběru nebezpečí hemolýzy - pozdní dodání vzorku do laboratoře (zejména u koagulačních vyšetření) - použití nesprávné zkumavky - odběr z katetru nebo z kanyly - krev byla vystavena nadměrnému teplu nebo chladu při transportu 2. Odběr kapilární krve Provádí se výjimečně u pacientů, u kterých nelze z vážných důvodů odebrat krev žilní (onkologie, dětští pacienti). K odběru se používají jednorázové pomůcky, odběr se provádí do mikrozkumavek s K 3 EDTA. Odběr je prováděn pouze v pracovní dny v odběrové místnosti ambulantní části Transfuzního oddělení. 6

7 3. Odběr aspirátu kostní dřeně Ihned po aspiraci se provede rovnoměrně tenký a co nejdelší nátěr na podložním sklíčku pod úhlem 45, který by měl na konci sklíčka (1-2 cm před okrajem sklíčka) přecházet do ztracena. Nechat dobře zaschnout. Po zaschnutí uložte nátěr do uzavřeného ochranného pouzdra. 4.Punkce jiných tělních tekutin Punkce jiných tělních tekutin se provádí z daného místa speciální punkční jehlou. Punktáty jiných tělních tekutin se odbírají do citrátu. Na žádanku uveďte druh punktátu (např. hrudní, břišní, kloubní). Množství vzorku Potřebné množství vzorku je uvedeno v kapitole Seznam vyšetření. Stabilita vzorku Stabilita vzorků je uvedena v kapitole Seznam vyšetření. Informace k bezpečnosti práce při manipulaci se vzorky Se vzorky je nutno zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem, vzorky uchovávat v uzavřených nádobkách a zabezpečit proti rozbití a rozlití. Informace k dopravě vzorků do laboratoře Doprava vzorků do laboratoře funguje donáškou přímo do laboratoře, zpravidla sanitářem, svozem z Polikliniky nebo jednotlivými externími lékaři. Příjem materiálu je označen v -1. podlaží hlavní budovy červenými orientačními šipkami. Vzorky je vhodné dopravit do laboratoře co nejdříve po odběru, materiál zabezpečit proti nadměrnému teplu a chladu. 7

8 D. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Vzorky a žádanky se přijímají v laboratoři přes prokládací okénko. Na chodbě zvenčí je umístěn box s otvorem, kam vloží vzorky sanitář, pacient, externí žadatelé apod. Laborantku uvědomí zvonkem s nápisem příjem materiálu. Je-li vyžadována přítomnost laborantky (zkouška kompatibility), zazvoní se na zvonek s popisem žádáte-li přítomnost laborantky, zvoňte zde. Identifikace materiálu Laborantka zkontroluje úplnost údajů na zkumavce a shodu se žádankou (v NIS nebo v papírové formě), kvalitu vzorku (množství vzorku, sraženinu, hemolýzu). Zvláštní pozornost věnuje zejména koagulačním zkumavkám, kde je nutno posoudit i dobu od nabrání vzorku do doručení do laboratoře. Po kontrole povinných údajů je zkumavka opatřena štítkem s čárovým kódem a předána k příslušnému analyzátoru. Příjem žádanek Interní příjem žádanky: žádanka se vyhledá v seznamu průvodek z jednotlivých oddělení v NIS, při shodě údajů na žádance a na zkumavce se žádanka zařadí mezi rozpracované. Externí příjem žádanky: údaje z průvodky se zapíší do NIS, zadá se požadované vyšetření. Po kontrole žádanky se zkumavkou je žádanka zařazena mezi rozpracované. Kriteria pro odmítnutí přijetí biologického materiálu k laboratornímu vyšetření neoznačený vzorek s biologickým materiálem neúplné údaje na žádance neshoda mezi označením na žádance a na vzorku nedostatečně nebo nečitelně označený vzorek a/nebo žádanka neumožňující jednoznačnou identifikaci žádanky a/nebo zkumavky s materiálem jsou znečištěné biologickým materiálem rozlitý vzorek s biologickým materiálem nesprávně odebraný vzorek nesprávná zkumavka, množství vzorku časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře. Požadavky na jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v Seznamu vyšetření. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky V komentáři výsledkového listu popsat povahu neshody, zajištění nápravy, např. souhlasí rodné číslo, ale nesouhlasí Příjmení (sňatek)..., Upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků... Postup laboratoře při nedostatečném nebo neshodném označení biologického materiálu Při nedostatečné nebo neshodné identifikaci biologického materiálu se analýza neprovádí. Žádající pracoviště je o této skutečnosti telefonicky informováno. Pokud souhlasí rodné číslo na zkumavce i na žádance a je neshoda pouze v příjmení či jméně, lze po telefonické konzultaci se žádajícím pracovištěm materiál přijmout a vyšetřit. V komentáři výsledkového listu musí být tato neshoda zmíněna. (jedná se zejména o vyšetření žen z prenatálních poraden) O odmítnutí vzorku se provede zápis do ZD Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance je možné, pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, analýza se neprovede. Dále se postupuje stejně jako při neshodném označení biologického materiálu viz odstavec výše. 8

9 Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři v případě, že se jedná o vyšetření STATIM Při nedostatečné identifikaci na žádance nebo při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně). Laborant údaje předá vedoucímu laboratoře, který řeší problém nejbližší pracovní den. Neshody se zapisují do ZD , která je umístěna v hematologické laboratoři u Příjmu materiálu. Závažné neshody (např. u zkoušek kompatibility) hlásí vedoucí laboratoře manažerce kvality NHB v elektronické podobě, buď jako potenciální chybu nebo jako mimořádnou událost. Spolupracující laboratoře - informace o vyšetřeních, která laboratoř neprovádí Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve spolupracujících laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. U požadavků na speciální hemokoagulační vyšetření je zkumavka ihned zcentrifugována a plazma oddělena od krvinek. Plazma je okamžitě zamražena na -30 C a co nejdříve transportována sanitou v termoboxu do spolupracující laboratoře. 9

10 E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky nebo neobvyklé nálezy se telefonicky oznamují ve statimovém i v rutinním provozu. Rovněž tak se oznamují kritické hodnoty externím pracovištím. O hlášení provede laborantka zápis do ZD Zápis obsahuje následující údaje: datum a hodina oddělení rodné číslo, jméno a příjmení pacienta výsledek vyšetření v kritických mezích jméno osoby, která hlášení přijala podpis laborantky Kritické hodnoty v hematologické laboratoři NHB: 1. nesrážlivé základní koagulační testy (PT, APTT) 2. INR nad hladina hemoglobinu pod 60 g/l 4. trombocyty 20 x 10 9 /l a nižší Informace o formách vydávání výsledků Výsledky jsou odesílány na žádající pracoviště: prostřednictvím NIS (pouze u interně zadaných žádanek) poštou (externí žádanky) výsledky si vyzvednou externí žadatelé osobně v uzamykatelných boxech na odd. společných laboratoří telefonicky se výsledky nesdělují, v případě potřeby sděluje výsledky pouze vedoucí laboratoře pacientům se vydává výsledek po ověření jejich totožnosti. Provede se zápis do ZD Uchovávání kopií výsledků Výsledky jsou kdykoliv dostupné prostřednictvím NIS a v tištěné podobě jako Denní kniha výsledků ZD 6.6. Denní zálohování provádí odd. informačních technologií NHB. Zpráva o výsledku Laboratorní výsledky se vydávají v elektronické nebo papírové podobě. Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala datum tisku identifikační číslo žádanky identifikaci pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo) diagnózu název a kód žádajícího oddělení IČZ datum a čas přijetí primárního vzorku výsledek vyšetření referenční meze v případě potřeby textový komentář k interpretaci výsledků nebo poznámky kvalita vzorku, množství vzorku, sraženina u externích žádanek razítko laboratoře a razítko s podpisem osoby, která autorizovala uvolnění nálezu vedoucí laboratoře a jeho zástupce 10

11 Opravy výsledků Oprava identifikace pacienta (rodné číslo, změna příjmení apod.) se provádí přímo v databázi pacientů po konzultaci se žádajícím pracovištěm. Je-li výsledek již v archivu, opravu může provést pouze kvalifikovaná osoba na oddělení, tj. vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce a kontrolor kvality. V databázi (v archivu) zůstává zachován i původní výsledek, u opraveného výsledku je uvedeno jméno (login) osoby, která výsledek opravila. Pokud byla výsledková listina již odeslána na oddělení, postupujeme následovně: Každý neshodně odeslaný výsledek musí být neprodleně po zjištění nahlášen na požadující oddělení, stornován a opraven. Pověřené osoby, tj. vedoucí laboratoře a manažer kvality zadají elektronicky požadavek na opravu výsledku na oddělení informačních technologií, kde zdůvodní neshody. V hematologické laboratoři se tyto neshody zaznamenávají do formuláře Záznam o neshodě. Součástí opravy neshodného výsledku je i analýza příčin a možnost přijmout nápravné opatření, které by mělo zabránit opakování chyby. Opakovaná a dodatečná vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně na základě telefonického doobjednání provádět vyšetření za dodržení následujících pravidel. * Oddělení zadá žádanku na požadované vyšetření do NIS, jedná-li se o externího žadatele, na již dodanou žádanku připíšeme požadované vyšetření s poznámkou žádáno dodatečně telefonicky, je nutno uvést jméno žádající osoby. * Dodatečná vyšetření pro daná vyšetření jsou omezena stabilitou vzorku, zejména u koagulačních vyšetření. Po uplynutí tohoto časového intervalu laboratoř dodatečně vyšetření neprovede, je nutný odběr nového vzorku. Konzultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umožněny během pracovní doby kontaktem s kvalifikovanými VŠ pracovníky: MUDr. Lenka Lakomá vedoucí laboratoře tel MUDr. Jitka Chládková zástupce vedoucího laboratoře tel RNDr. Lucie Štěpánková kontrola kvality tel Mimo pracovní dobu v odůvodněné situaci je poskytována konzultace vedoucím laboratoře, tel Archivace Veškerá dokumentace je v laboratoři archivována po dobu 5 let. Vydávání potřeb laboratoří Zkumavky a žádanky na jednotlivá vyšetření si mohou externí žadatelé vyzvednout po telefonické domluvě v příjmové části hematologické laboratoře. Způsob řešení stížností Drobné připomínky k práci v laboratoři řeší vedoucí laborantka. Ostatní stížnosti řeší vedoucí laboratoře. Jedná-li se o mimořádnou událost či potenciální chybu, vyplní formulář v elektronické podobě a zašle jej na ředitelství NHB s uvedením nápravného řešení. 11

12 F. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Název Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem Diferenciál mikroskopicky Vyšetření malárie Retikulocyty Zkratka a zadání v NIS KO KODIFA DIF MAL RTC Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou - kýváním po rysku po rysku po rysku Statim ½ hod Statim ½ hod 24 hod Statim ½ hod na TO do. na TO do. na TO do. přítomnost i drobné sraženiny vyšetření přítomnost i drobné sraženiny vyšetření přítomnost i drobné sraženiny vyšetření z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC, MAL z jedné zkumavky možno vyšetřit: KO, KODIFA, DIF, RTC RTC vyšetřujeme pouze s KO nebo s KODIFA 12

13 Název Punktát Bronchiální laváž Leukocyty v dialyzátu L.E. buňky Osmotická rezistence Zkratka a zadání v NIS PUNKT LAV LEUDIA LE BB OSMR Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka s fialovou zátkou (K 3 EDTA) Odběrový kontejner s uzávěrem Odběrový kontejner s uzávěrem Žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou Žilní nesrážlivá krev s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním Sternální punkce STERN suché nátěry kostní dřeně Dle potřeb žádajícího oddělení Dle potřeb žádajícího oddělení Dle potřeb žádajícího oddělení 2 x 5 ml 9 ml po rysku 24 hod 24 hod 3 dny 24 hod 6 sklíček Statim 1 hod 2 dny na TO na TO na TO na TO na TO do. na TO toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky nejsou vhodné náběry do zkumavek s gelem nebo perličkami přítomnost i drobné sraženiny vyšetření do NIS zadat samostatně žádanku jen na LE BB do NIS zadat samostatně žádanku jen na OSMR na tento test je potřeba jedna zkumavka 13

14 Koagulační vyšetření Název Protrombinový test (Quickův) Protrombinový test (Quickův) - korekční test Aktivovaný parciální tromboplastinový čas Aktivovaný parciální tromboplastinový čas - korekční test Zkratka a zadání v NIS PT PT-K APTT APTT- K Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve max do. přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3 ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky 14

15 Název Fibrinogen Trombinový test Trombinový test korekční test Antitrombin Zkratka a zadání v NIS FIBR TT TT-K AT Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly Statim 1 hod Statim 1 hod Statim 3 hod 6 hod Statim 1 hod na TO co nejdříve max do. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO co nejdříve, max do. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. přítomnost koagula a hemolýzy správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze PT, APTT, FIBR stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA, pro vyš. pouze TT stačí náběr do 3ml (2 ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze AT stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky 15

16 Název D - dimery Anti -Xa aktivita Dilutovaný trombinový test Retrakce koagula Euglobulinová fybrinolýza Zkratka a zadání v NIS D-D AXA PRADA RETR EULY Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou - kýváním odběr 3 hodiny po aplikaci LMWH!!! Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním Žilní nesrážlivá krev s modrou zátkou se zelenou zátkou kýváním přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí není vhodný odběr z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí nesmí být proveden z kanyly přísně po rysku přímo ze žíly nezatížené infúzí nebo transfúzí nesmí být proveden z kanyly 16 Statim 1 hod Statim 1 hod Statim na TO co nejdříve, max. do 2 hod. po náběru na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO co nejdříve, max. do 2 hod. na TO do 1/. po náběru na TO ihned přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření přítomnost koagula, hemolýzy i velmi malého množství heparinu správné vyšetření z jedné zkumavky lze vyšetřit pouze tento test, ordinuje lékař TO ordinuje lékař TO z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze D-D stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky z jedné zkumavky o objemu 5 ml je možno vyšetřit: PT, APTT, FIBR, TT, AT, D-D, AXA pro vyšetření pouze AXA stačí náběr do 3 ml (2ml) zkumavky

17 Vyšetření prováděné na ambulanci Název Krvácivost Rumpel- Leedův test Zkratka a zadání v NIS KRV RUMPLE Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka nenabírá se Statim 10 min nenabírá se 15 min v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo vyžádat telef. vyšetření u lůžka v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo vyžádat telef. vyšetření u lůžka metoda Duke test na fragilitu kapilár 17

18 2. Seznam metod prováděných v imunohematologické laboratoři Název Krevní skupina Screening protilátek Chladové protilátky Zkouška kompatibility (křížový pokus) Zkratka a zadání v NIS KS SCREEP CHLAD KP Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou 2-3 ml Statim 30 min 2-3 ml Statim 1 hod 3 hod kýváním nenabírá se 24 hod žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním 2-3 ml Statim 45 min Vitální indikace 10 min na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO v pracovní době pacienta dopravit na ambulanci TO nebo telefon. vyžádat vyšetření u lůžka osobně předat podepsanou zkumavku s podepsanou žádankou laborantce toto vyšetření vždy nutno domluvit telefonicky křížový pokus je možno vyšetřit i z náběru na KO nebo na koagulace, ale jen v případě, že je vzorek podepsán odebírající osobou 18

19 Název Přímý aglutinační test (přímý Coombsův test) Nepřímý aglutinační test (nepřímý Coombsův test) Zkratka a zadání v NIS PAT NAT Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním žilní nesrážlivá krev (K 3 EDTA) s fialovou zátkou s červenou zátkou kýváním 2-3 ml Statim 30 min 2-3 ml Statim 1 hod na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT na TO z jedné zkumavky o objemu 3 ml je možno vyšetřit: KS, SCREEP, PAT, NAT 19

20 3. Seznam metod prováděných v laboratoři infekčních markerů Název HIV HBsAg Kostní štěp HCV LUES Zkratka a zadání v NIS HIV HBsAg STEP HCV TP VDRL Odběr Množství Dostupnost Transport Upozornění Poznámka žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou žilní srážlivá krev s červenou zátkou s bílou zátkou 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní 6 ml 10 dní na TO na TO s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy na TO vyšetření infekčních markerů u dárců kostních štěpů pro ortopedii na TO toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve na TO s tímto vyšetřením bývá žádáno vyšetření SCREEP nebo KSP, v tom případě naberte jednu zkumavku na HIV, HBsAg, TP, VDRL, druhou zkumavku na KSP, SCREEP TP - toto vyšetření provádíme pouze pro dárce krve a těhotné ženy VDRL pouze u těhotných žen 20

21 POZNÁMKA - je vhodné na jednu žádanku v NIS zadat skupinu vyšetření dle typu náběrové zkumavky např.: zvlášť KO + DIF zvlášť koagulační testy (PT, D-D, APTT, FIBR, AT,...) zvlášť KS + PAT Při odstavení NIS: - v případě požadavku na transfúzní přípravky zašlete řádně označenou zkumavku s krví spolu s papírovou žádankou - v ostatních případech zašlete spolu s náběrem papírovou žádanku s potřebnými údaji - Žádanky jsou k dispozici na TO. 21

22 Referenční meze hematologických vyšetření Krevní obraz + diferenciál - dospělá populace Název metody Zkratka vyšetření M/Ž Referenční rozmezí Jednotky Leukocyty WBC 3,9-9, /l muži 4,3-5, /l Erytrocyty RBC ženy 3,8-4, /l muži g/l Hemoglobin HGB ženy g/l muži 0,40-0,50 Hematokrit HCT ženy 0,35-0,47 Střední objem erytrocytu MCV fl Střední množství HGB v 1 erytrocytu MCH pg Střední koncentrace HGB v erytrocytech MCHC g/l Trombocyty PLT /l Šíře distribuce erytrocytů RDW 10,0-15,2 % Retikulocyty RTC 0,5-1,5 % Neutrofily % NEUT% % Neutrofilní tyče % 0-4 % Lymfocyty % LYMPH% % Monocyty % MONO% 2-10 % Eosinofily % EO% 0-5 % Basofily % BAZO% 0-1 % Neutrofily # NEUTA 2,0-7, /l Neutrofilní tyče # 0,0-0, /l Lymfocyty # LYMPHA 1,0-4, /l Monocyty # MONOA 0,08-1, /l Eosinofily # EOA 0,05-0, /l Basofily # BAZOA 0,00-0, /l Koagulační vyšetření Název metody Zkratka vyšetření Index,ref. rozmezí Jednotky Protrombinový test PT ,8-1,2 INR terapeutický rozsah INR 2,0-3,0 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas APTT ,8-1,2 Fibrinogen FIBR 2,0-4,0 g/l čas v sekundách ratio čas v sekundách ratio Antitrombin AT % Trombinový test TT >18 0,8-1,2 čas v sekundách ratio D-dimery negativní D-D < nebo = 0,5 mg/l D-dimery pozitivní D-D > 0,5 mg/l profylaxe TEN: 0,2 -,0,4 IU/ml anti-xa AXA terapie TEN: 0,5-1,2 IU/ml Dilutovaný trombinový test PRADA ng/ml 22

23 Krevní obraz - děti Věk RBC HGB (g/l) HCT MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/l) RDW (%) PLT (10 9 /l) 1-3 dny 4,0-6, ,45-0, ,5-14, týden 3,9-6, ,42-0, ,5-14, týdny 3,6-6, ,39-0, ,5-14, měsíc 3,0-5, ,31-0, ,5-14, měsíce 2,7-4, ,28-0, ,5-14, měsíců 3,1-4, ,29-0, ,5-14, ,5-2 roky 3,7-5, ,33-0, ,5-14, let 3,9-5, ,34-0, ,5-14, let 4,0-5, ,35-0, ,5-14, let ženy let muži 4,1-5, ,36-0, ,5-14, ,5-5, ,37-0, ,5-14,

24 Diferenciální rozpočet leukocytů - děti Absolutní hodnoty Věk WBC (10 9 /l) Neutrofily (10 9 /l) Neutrofilní tyče (10 9 /l) Lymfocyty (10 9 /l) Monocyty (10 9 /l) Eosinofily (10 9 /l) Bazofily (10 9 /l) 1 den 9,4-34,0 4,8-24,0 0,0-1,4 2,0-13, dní 5,0-21,0 1,8-11,0 0,0-0,8 1,6-10, dní 5,0-20,0 1,5-10,0 0,0-0,8 1,9-11, dní 5,0-19,5 1,3-8,0 0,0-0,8 2,3-12, měsíců 5,0-19,5 1,1-8,8 0,0-0,8 2,3-13, ,5-1 rok 6,0-17,5 1,3-7,4 0,0-0,7 3,1-12, roky 6,0-17,5 1,3-7,5 0,0-0,7 2,9-12, roky 5,5-17,0 1,3-8,8 0,0-0,7 2,2-11, let 5,0-15,5 1,6-9,5 0,0-0,6 1,6-9, let 4,5-14,5 1,9-9,1 0,0-0,6 1,3-7, let 4,5-13,5 1,9-8,6 0,0-0,5 1,3-6, let 4,5-13,5 2,0-9,1 0,0-0,5 1,1-6,

25 Diferenciální rozpočet leukocytů - děti Relativní hodnoty Věk WBC (10 9 /l) Neutrofily (%) Neutrofilní tyče (%) Lymfocyty (%) Monocyty (%) Eosinofily (%) Bazofily (%) 1 den 9,4-34, dní 5,05-21, dní 5,0-20, dní 5,0-19, měsíců 5,0-19, ,5-1 rok 6,0-17, roky 6,0-17, roky 5,5-17, let 5,0-15, let 4,5-14, let 4,5-13, let 4,5-13, Koagulační vyšetření - děti Metoda 0-1 den 1-31 dní 1-12 měsíců 1-6 let 6-11 let let let Protrombinový test 1,1-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 0,8-1,2 APTT 1,0-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,03 1,0-1,3 0,8-1,2 Fibrinogen 1,50-3,40 1,50-3,40 1,50-3,40 1,70-4,05 1,55-4,00 1,55-4,50 1,60-4,20 Antitrombin D-dimery 0,47-2,47 0,58-2,74 0,11-0,42 0,09-0,53 0,10-0,56 0,16-0,39 0,05-0,42 25

26 Seznam kódů s bodovým ohodnocením pro Zdravotní pojišťovny odbornost 818 číslo výkonu název výkonu body Stanovení heparinových jednotek anti-xa Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů Analýza krevního nátěru panopticky obarveného Fibrinogen Osmotická rezistence erytrocytů D-Dimery kvantitativně Retrakce koagula Trombinový test Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Protrombinový test (Quick) Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu Zhotovení nátěru Analýza nátěru kostní dřeně obarveného panopticky LE buňky Antitrombin Cytochemické vyšetření železa v nátěrech kostní dřeně Stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru Korekční test (PT, APTT, TT) 197 Seznam kódů s bodovým ohodnocením Zdravotní pojišťovny odbornost 222 číslo výkonu název výkonu body Vyšetření krevní skupiny ABO, RHD - STATIM Vyšetření krevní skupiny ABO, RHD v sérii Vyšetření krevní skupiny u novorozence Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku v sérii Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku - STATIM Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, D) Vyšetření chladových aglutininů Přímý antiglobulinový test (PAT) Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM Screening antierytrocytárních protilátek v sérii Konzultace odborného transfuziologa - imunohematologa Stanovení protilátek anti-hiv1,2 ELISA (pouze pro prenatální poradny) Trepanostika ELISA (pouze pro prenatální poradny) Netreponemový test pro dg. Syphylis (pouze pro prenatální poradny) HBsAg ELISA (pouze pro prenatální poradny) 473 Účtování pro samoplátce = počet bodů x 1,20 Kč 26

27 G. Pokyny a instrukce odběr žilní krve Instrukce pro odběr žilní krve Pokyny pro oddělení nechat dostatečně zaschnout desinfekční prostředek na pokožce (hrozí hemolýza) provést odběr ze žíly, která není zatížená infuzí či kanylou s heparinovou zátkou nezatěžovat paži nadměrným cvičením ponechat zataženou paži turniketem jen po nezbytně nutnou dobu zkumavky na koagulace jemně promíchat ( 5x otočit dnem vzhůru) NETŘEPAT! zkumavky na koagulační vyšetření naplnit striktně po rysku! na koagulační vyšetření použít jehly o větším průsvitu (21G) co nejdříve zajistit transport odebraných zkumavek do laboratoře důležité je pořadí zkumavek 1. bez protisrážlivých činidel (sérum, biochemie...) 2. koagulace 3. krevní obraz Pozn: pokud se odebírají pouze zkumavky s protisrážlivými činidly, dop. zachovat pořadí: 1. krevní obraz 2. koagulace 3. zkumavky s heparinem Pozn: pokud se odebírá pouze zkumavka na koagulační vyšetření, je vhodné odpustit 2-3 ml krve Pokyny pro pacienty odběr krve by neměl být proveden po nadměrné fyzické zátěži či duševním stresu odběr nemusí být proveden striktně nalačno 27

28 ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod, tel.: Veškeré další údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce na Jméno a příjmení pacienta: Odesílatel: (razítko, podpis) Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: Diagnóza: Datum a čas odběru: Krevní obraz (KO) KO + diferenciál z analyzátoru Retikulocyty Diferenciál mikroskopicky Krevní skupina Screening antierytrocytárních protilátek Přímý Coombsův test (PAT) Nepřímý Coombsův test (NAT) Protrombinový test HBsAg pouze pro prenatální poradny INR anti-hiv 1,2 dtto APTT anti-hcv dtto Trombinový test VDRL, TP dtto Fibrinogen D-Dimery Antitrombin LE buňky anti-xa punktát tělních dutin Dilutovaný trombinový test (Pradaxa) 28

29 Pacient: Rodné číslo Jméno Příjmení Zdravotní pojišťovna Diagnóza ŽÁDANKA NA TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY Imunohematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod, tel.: Veškeré další údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce na Požadavky: Požadavek Datum a čas dodání Indikace k transfuzi Žadatel: Podpis a razítko lékaře Počet transfuzí Počet porodů Počet potratů!!! Zkumavku je nutné označit razítkem a podpisem odebírající osoby!!! 29

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 10. 2015 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze E Účinnost dokumentu od: 13.04.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: E Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. strana : 1 z 33 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis primář OKH

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY L a b o r a t o r n í příručka L P _ 86700_01 - rev.00 Laboratorní příručka Úroveň dokumentu: III Datum vydání: 2.5.2013 Datum účinnosti: 2.5.2013

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 76 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 4 Slovo úvodem... 7 1. Účel a oblast

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 1 8 1 IČZ smluvního ZZ 3 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 8 N 0 0 3 Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

Odběry biologického materiálu Odběry krve

Odběry biologického materiálu Odběry krve Odběry biologického materiálu Odběry krve Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Biologický materiál tělesné tekutiny a sekrety, exkrety,tkáně orgánů a patologických útvarů Tělesné tekutiny

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Česká hematologická společnost ČLS JEP výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno: Výborem ČHS ČLS JEP (4.11.2014) Aktualizace: 3.

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 4. Počet stran: 21 Datum vydání: 17.08.2015 Platnost od: 01.09.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: MUDr. Iva Holusková Vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 1 5 1 3 7 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 4 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 1 Název IČO Družstvo MEDEOR PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více