Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:"

Transkript

1 MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní akce. Náze: 3. Veřejně prospěšná činnost S oddílem se zúčastním obecně Náze: prospěšné činnosti (brigády...) 4. Náze: Oěření 5. Náze: 6. Neodsuzuji ostatní (doba plnění: 2 měsíce) 7. Nešířím předsudky (doba plnění: 2 měsíce) 8. Památky S družinou nebo kamarády naštíím 9. Muzeum Náze: Neposmíám se ostatním za jejich odlišnost, zhled, schopnosti, místo bydliště, způsob mluení atd. (nejen oddíle, ale i e třídě). Snažím se ze sé řeči ymazat nálepky ( cigoš, negr, no jo, holka, mentál apod.) a předsudky ( šichni Romoé kradou, chlap se neumí starat o dítě, ženská neumí řídit, chudí si za soji situaci mohou sami, cizinci nám berou práci apod.). Budu se snažit je dál nešířit (nebudu např. ypráět tipy založené na předsudcích). Historickou památku Náze: + jo + jo

2 10. Technickou pamětihodnost Náze: 11. Historie skautského hnutí Znám historii skautského ČR/SR hnutí 12. Sětoého 13. Symbolika Znám státní hymnu, lajku, skautský znak, kroj. 14. Sětoá náboženstí Znám rozdíly mezi Znám rozdíly mezi 3. nejdůležitějšími náboženstími Eropě 15. Zúčastním se akce/sátku jiného než sého / jo náboženstí. 16. Mám kamaráda s jiným náboženským yznáním. k 17. Příroda kolem nás Na noční obloze najdu Velký ůz, malý ůz, polárku 18. Tři další souhězdí na letní obloze 19. Tři další souhězdí na zimní obloze 20. Rostliny a žiočichoé Znám 10 rostlin + 10 žiočichů 21. V přírodě poznám 10 rostlin + 10 žiočichů 22. Podle stopy poznám 5 zířat 23. V přírodě poznám 20 rostlin + 20 žiočichů 24. Globální témata S družinou se zúčastníme programu na téma: ekologie, udržitelný rozoj, lidská práa, práa dítěte Náze: 25. Náze: 26. Hodnoty Sestaím si žebříček deseti a promluím si o něm s edoucím. hodnot - peníze, přátelstí, Mluený proje Seznámím družinu nebo oddíl s Téma: r / filmem, ýstaou, knihou které naštíil/přečetl 28. Psaný proje Vyhotoím zápis do oddíloé Zápis se týká akce: kroniky 29. Zápis se týká akce:

3 30. Zápis se týká akce: MAGIE symboly, já, má minulost a budoucnost 31. Slušné choání Choám se slušně k ostatním lidem. Neyoláám zbytečné konflikty a ty, které zniknou, řeším s klidnou hlaou. 32. Společenské choání S družinou se zúčastním se společného jídla a budeme dodržoat praidla společenského choání Celý týden se budu snažit řešit šechny rozepře klidu bez hádek, nadáání a skuhrání. Vždy se pokusím najít kompromis. Každý ečer se zamyslím nad tím, jak se mi to dařilo. 33. Přátelstí Kamarádi Mám kamaráda, který se mě zastane + mám k kamaráda, kterého jsem se několikrát zastal. 34. Dáám radost Dělám radost lidem kolem sebe 1x doma jo 35. 1x oddíle 36. 1x opačnému pohlaí /jo 37. Hledám soje chyby a snažím se je naprait Za sé chyby a nedostatky se dokážu omluit Zlepším se tom, abych druhým neskákal do řeči. Za měsíc si o tom promluím s edoucím. 38. Poprosím tři lidi, kteří mě dobře znají a mají mě rádi, aby mi napsali tři ěci, které jim na mně adí. Jednu tuto chybu si yberu a začnu pracoat na jejím odstranění. O ýsledku si popoídám po dou měsících s osobou, která mi chybu napsala. 39. Pomáhám ostatním Dokážu se spolehliě starat o (doba plnění min. jeden den) mladší členy oddílu min. jeden den 40. Učím se překonáat sám sebe Opakoaně překonáám sou lenost, rozmrzelost a špatné Zlepším se e schopnosti přemáhat soje špatné nálady a rozmrzelosti. za měsíc mi + jo r / + jo jo k + jo

4 nálady, snesu určité nepohodlí to potrdí nějaký blízký dospělý a někdo z kamarádů. (doba plnění 1 měsíc) 41. Vyberu alespoň jednu ěc, Např. + jo která mi je sice příjemná, - 14 dní se nebudu koukat na teleizi ale není prospěšná, zdraá - měsíc nebudu jíst sladkosti a dobrůtky ( chipsy, popkorn, čokolády ) nebo hospodárná a naučím se - 14 dní nebudu hrát počítačoé hry je odepřít si ji. - měsíc nebudu použíat ýtah a jezdící schody 42. Modrý žiot na 75% (doba plnění 2 měsíce) + jo 43. Rodina Popoídám si s rodiči a prarodiči o jejich dětstí a r / seznámím s tím družinu. 44. Nákup Nakoupím Podle seznamu zajistím ětší nákup domů / jo nebo pro oddíl (počet položek na seznamu je yšší než ěk člena). 45. Kultura S kamarády nebo s družinou Náze: naštíím ýstau, diadlo, film o přírodě, apod. 46. Náze: 47. Náze: 48. Náze: 49. Samostatnost Vyřídím telefonát s někým, / jo koho osobně neznám 50. Pro družinu připraím Hru nebo aktiitu (a Náze: ysětlím ji) 51. Náze: 52. Náze: 53. Náze: 54. Pro družinu naplánuji a připraím Část programu na družinoou schůzku 55. Celou družinoou schůzku 56. Družinoou ýprau

5 57. Část programu na oddíloou ýprau/tábor 58. S družinou připraím S družinou nacičím nebo Náze: připraím krátké diadelní ystoupení nebo scénku apod. pro oddíl nebo mimo něj (15 minut) 59. Náze: 60. Náze: OBRATNOST manuální, jazykoá, mentální zručnost 61. Orientace Najdu cestu do neznámého místa Mapy podle 62. Buzoly 63. GPS 64. Znám Pochodoé značky 65. Mapoé značky 66. Opraím/spraím Dokážu Přišít knoflík 67. Vyprat ruce 68. Sprait kus oddíloého nářadí 69. Sprait/yměnit duši u kola / jo 70. Uzloání Umím uázat/udělat Ambulantní uzel, lodní, škoťák další uzly 72. Turbánek 73. Kolmou, šikmou a křížoou azbu 74. Prní pomoc Umím/znám Prakticky ošetřit puchýř, klíště, třísku 75. Přiolat prní pomoc / jo 76. Prakticky ošetřit zlomeninu, krácení, popáleninu 77. Znám základy ošetření silnějšího krácení, KPR 78. Uařím S družinou uařím Čaj na polním ohništi 79. Hlaní chod pro družinu 80. S družinou jídlo pro celý oddíl

6 81. S družinou jídlo o několika chodech 82. Přípraa na akce Spráně si zabalím batoh na Jednodenní + r ýprau 83. Vícedenní ýprau + r 84. Tábor + r 85. Táboření Rozdělám oheň a přepálím proázek 40cm ysoko. 86. Na táboře si udržuji pořádek e stanu. 87. Použíám nástroje Bezpečně použíám nástroje: nůž, sekeru, pilu a pod. 88. Vyrobím předmět Vyrobím užitečný nebo ozdobný Náze: předmět 89. Náze: 90. Náze: SÍLA fyzická zdatnost 91. Praidelný pohyb Mám praidelný pohyb alespoň Jaký pohyb: + jo 30 minut denně po dobu dou měsíců. 92. Sport Alespoň 2x týdně sportuji Náze: + jo (aktiity mimo školní tělocik). 93. Náze: + jo 94. Náze: + jo 95. Náze: + jo 96. Rozcička Připraím a poedu ranní rozcičku na táboře nebo na ýpraě 97. Disciplíny Chůze Ujdu 10km/íkend 98. Ujdu 10km/den 99. Ujdu 20km/den /jo 100. Ujdu 30km/den /jo 101. Běh Uběhnu 1km 102. Uběhnu 2km 103. Uběhnu 5km /jo

7 104. Uběhnu 10km /jo 105. Jízda na kole Ujedu 40km/ íkend 106. Ujedu 40km/den /jo 107. Ujedu 80km/den /jo 108. Plaání Uplau 25m 109. Uplau 200m 110. Uplau 3 styly - každým z nich 200m 111. Uplau pod odou 10m 112. Uplau pod odou 25m 113. Skočím šipku do ody 114. Vyloím předmět z hloubky min. 3m 115. Noé sportoní aktiity S družinou se zúčastním noé sportoní akce nebo činnosti. Náze: 116. Náze: 117. Sportoní ýpraa Zúčastním se sportoní Náze: ýpray 118. Sportoní soutěž Zúčastním se sportoní soutěže mimo oddíl + jo 119. Biakoání Zúčastním se biakoání (přenocoání s / jo minimálním ybaením) Zátěž Na ýpraě nesu zátěž užitečnou pro oddíl (min 2kg).

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 4. DÍTĚ A společnost Pokud chci s někým žit v jednom světě, nejde to udělat tak, že ten jeho pohltím do toho svého. Musím ten svůj svět rozšířit do toho jeho.

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Vzdělávací program Kdo jsme?

Vzdělávací program Kdo jsme? ÚVOD Vzdělávací program Náčelnické zkoušky má za úkol ověřit, doplnit a rozvinout dovednosti, znalosti nutné pro vedoucího pracovníka, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnosti kolektivu dětí

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Experimentální. Stezka vlčat

Experimentální. Stezka vlčat Experimentální Stezka vlčat Táta Vlk je skvělý lovec a ten nejlepší vlčí táta široko daleko. Společně s moudrým Akélou, vůdcem celé smečky, tě provedou Nováčkem. Černý pardál Baghíra vykoupil Mauglího

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLKY V ZAHRADĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLKY V ZAHRADĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLKY V ZAHRADĚ D. Mrázková Strakapúd Když bylo v lese všecko šedivé Když bylo v lese všecko deštivé Když bylo v lese všecko tesklivé Když bylo v lese všecko zamžené přiletěl

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školka v zahradě, o. s. Prostor

Školka v zahradě, o. s. Prostor ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více