Světem vládnou emoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světem vládnou emoce"

Transkript

1 rozhovor Světem vládnou emoce Ve Spojených státech vrcholí volební noc a pro FINMAG finanční magazín ještě zatepla okomentoval její průběh, výsledek a dopady Milan Zelený, profesor Fordhamovy univerzity v USA. / František Mašek foto: archiv (Milan zelený) finmag 20 prosinec 2008

2 Vůbec zde nejde o soumrak kapitalismu, ale o jeho očistu a reorganizaci po dlouhodobém a koordinovaném útoku státu na samotnou podstatu svobodných trhů. Jak bude vypadat Amerika po těchto prezidentských volbách? Z tragické finanční krize, dvou válek plných obětí, kriticky ohrožené planety a ztráty důvěry ve světě, Amerika dnes nastoupila cestu k zásadní historické transformaci své společnosti, ekonomiky i kultury. Vydala se tvořit společnost, která je post-racial, post-party a post-ideology ve všech sférách společenského života. Oba kandidáti byli vyrovnaní v počtu přímých hlasů, oba kandidáti byli stejně obdivováni americkými voliči. Jen zastaralý a nedemokratický systém tzv. electoral college i nadále zkresluje výsledky téměř přímé demokracie. V transcendentním smyslu národního osudu již nebylo důležité, kdo zvítězí a pro koho hlasujete. Američané rozpoznali, že svoji zem je třeba milovat víc než svoji politickou stranu. Nový americký prezident Barack Hussein Obama zosobnil americkou výzvu a pozvání celému světu: My jsme a navždy zůstaneme Spojené státy americké. Podílejte se na našem hledání a věřte s námi: Yes, we can! Globální doba přináší globální problémy. Zastavil bych se u globální finanční krize. Můžete ve stručnosti shrnout, co ji způsobilo? Největším globálním problémem je zasahování politiků do ekonomiky, do vzdělávání a do podnikání. Je to jako sněť. Byrokratizace lidské činnosti a lidského vztahu k prostředí jsou dnes téměř katastrofické. Ohledně současné finanční krize: nízké úroky nejsou její příčinou, jak někteří tvrdí, ale symptomem. Zásahy Clintonovy vlády do ekonomiky spočívaly v poskytování levných hypoték lidem, kteří si domy nemohli dovolit. Snižování úrokových měr bylo pouhým následkem politických tlaků. Umožnění sekuritizace nekvalitních hypoték přineslo vstup předních investičních bank do lákavého byznysu. Propojení státu a Wall Streetu se stalo intimním. Levné peníze vedly k iracionálnímu zadlužování bank až v míře 40:1 (leverage ratio). Po propadu hodnot domů (díky nadbytečné produkci a neschopnosti splácet hypotéky) byl bankrot nakažených institucí nevyhnutelný. Stát napumpoval do zkrachovaných bankrotářů peníze daňových poplatníků a dál snižoval úrokové míry. Jako by nic jiného neuměli. Ekonomika přece nereaguje jako Pavlovův pes na prosté fidlování s úrokovým žrádlem. Někdy sliní, jindy si hluboce vzdychne a leží dál. V krizi jsou i staré doktríny keynesianismu a monetarismu založené na státních intervencích do ekonomiky. Globální společnost si žádá ekonomii zcela novou. Kdyby nezkrachovala Lehman Brothers, bylo by řešení problémů na finančních trzích snazší, nebo by se nakupené problémy projevily o něco později? Nebylo to ani tak rozhodnutí jako nedostatek kupců. Již předtím zkrachovala Bear Stearns a podobné banky, Lehman byl jen dalším v řadě. Trh si sám pomoci nemohl, protože neměl potřebné informace. Bez informací nejsou trhy. Hodnoty toxických hypoték a na nich založených finančních instrumentů nebyly známé, žádný trh hypoték neexistoval, jen státní banky (GSE Fannie a Freddie). Stát nevytváří trhy, trhy vytvářejí trhy. Proč nechali zkrachovat právě bratry Lehmany? Ministr financí Henry Paulson, jako bývalý výkonný ředitel Goldman Sachs (GS), neměl zájem o přednostní záchranu konkurenčního domu Lehmanů. Věděl o jednání Warrena Buffetta a jeho investicích v GS a chtěl zajistit včasný status holdingu pro GS. Pak už se krize projevila naplno. Dnes se naopak zachraňují instituce, které o státní záchranu nestojí. Vše navzdory Schumepterově kreativní destrukci jako klíčovému faktoru obnovy kapitalismu. Když zachráníte špatnou banku, zůstane vám zachráněná špatná banka (nebo automobilka). Většina levných peněz (TARP) proto nejde na mezibankovní půjčky, ale na financování nových podnikových akvizic, na výroční bonusy managementu (který by jinak utekl ) a v případě AIG do luxusních rautů. Vzniká tak nová, další krize krize důvěry, jak již tomu ostatně u státních zásahů bývá. Jak se stavíte k názoru některých levicových politiků, kteří možná i s jistou mírou škodolibosti, či dokonce zadostiučinění, hovoří o soumraku kapitalismu? Vůbec zde nejde o soumrak kapitalismu, ale o jeho očistu a reorganizaci po dlouhodobém a koordinovaném útoku státu na samotnou podstatu svobodných trhů. Tento útok je masivní, protože finanční sféra až biblicky zaprodala své služby pochybným politickým projektům sociálního inženýrství. Lidská chamtivost a touha po moci i penězích převládly v hříšném kompaktu státu s Wall Streetem. Útok na volné trhy je skutečná krize, která pokračuje a bude pokračovat i v politické sféře. Reálná ekonomika, tj. samotná podstata kapitalismu volného trhu, jako by vypadla ze hry a slouží jen jako záminka pro sledování mocenských a finančních zájmů. Dostatečné vystrašení spotřebitelů pak vede ke snížení poptávky a důvěry, a tudíž k přijetí nové role státu a dalších daňových zatížení, k čertovským hrátkám se socialismem. Nové generace ztrácejí paměť generací předchozích; proti sociálním bludům se musí stále bojovat, vždy znovu a znovu, napořád Kapitalismus volných trhů je na rozdíl od socialismu přirozenou formou organizace lidské hospodářské směny. Stát nemůže a neumí vytvářet bohatství; může jen bohatství vytvořené jinými přerozdělovat a konzumovat. Soumrak tedy postihl tu zvláštní odrůdu státního kapitalismu založenou na korupci, chamtivosti, spekulacích a hrách s penězi druhých lidí. Zaplať pánbůh za to. Označil jste vládní záchranný balík za záležitost, která je k ničemu. Jaký jiný lék byste navrhoval? finmag 21 prosinec 2008

3 K záchrannému balíku jsem se již vyjádřil: řeší symptomy a ne příčiny současné krize. Byl prosazen z politických zájmů, zachraňuje instituce, které selhaly, a napomáhá politické kritice posledních osmi let, a tudíž pomáhá novým levicovým silám k převzetí moci. Vede k morálnímu hazardu : nastavené dlaně již vidíme ze stavebnictví, automobilového průmyslu a řady dalších a co já sektorů. Pravou příčinou jsou nekvalitní, nesplatitelné hypotéky: právě potřebné refinancování těchto hypoték balík TARP vůbec neřeší. Proto trh umělé injekce peněz ignoruje: existující aktiva může důvěryhodně ocenit jen trh, ne stát, kterému důvěřují socialisté a neinformovaní spolucestující. Léčba by však nemusela trvat dlouho. Jakmile stát přestane hromadit opatření v krátkém časovém sledu, takže nikdo není schopen vyhodnotit efektivnost jednotlivých kroků, pak se důvěra investorů i spotřebitelů vrátí. Vznikne průhledný volný trh, četné podniky zkrachují a mnohé domy přijdou do aukcí, reálná ekonomika převládne nad ekonomikou spekulativní a systém se dá opět do pohybu. Reálná ekonomika není ani dnes v USA technicky v recesi, vše se odehrává ve sféře emocí, strachu a nedůvěry jako v sázkové kanceláři anebo na koňských dostizích. Jaké poučení bychom si měli vzít? Nebyla panika, kterou finanční krize přinesla, až příliš veliká? Panika byla jistě až překvapivě neúměrná. Neštěstím byla současně probíhající historická prezidentská kampaň v USA. Politické zájmy přehlušily a zkreslily zájmy hospodářské. Vyvolávání paniky a strachu bylo v zájmu strany bojující o moc a uklidňování nervozity mělo být v zájmu strany moc opouštějící. Nakonec obě strany podlehly. Plně zde zklamal prezident George Bush a do jisté míry i John McCain, obzvláště když si ukvapeně přivlastnili ten intervencionistický balík. Člověk by nikdy neměl dělat vážná rozhodnutí v panice či v opilosti (i z peněz). Panika je doprovodným jevem propukání spekulačních bublin, odjakživa. A jaké bychom si měli vzít poučení? Měli bychom nové generace učit klidu a rozumnému pohledu, žití v reálných možnostech, ne na dluh, nehazardovat s penězi druhých lidí, věřit v reálnou, ne fiktivní ekonomiku spekulativních financí. Měli bychom se učit z chyb druhých, ne tvrdohlavě jen z chyb vlastních. Snaha zabránit opakování podobných krizí zřejmě přinese zpřísnění regulace. Kde leží hranice mezi rozumnou mírou regulace a přeregulovaností? Regulace finančních trhů je vždy nezbytná, tak jako regulace všech činností disponujících s penězi (nebo zdravím) druhých lidí. Lidské bytosti často jednají proti svým dlouhodobým zájmům. Neregulované a neprůhledné trhy nekvalitních hypoték, divoká sekuritizace a hlavně přenosy neznámých investičních rizik a jejich pojištění na špatně informované kupce jsou u kořenů globální eskalace finanční krize. Pojišťovací nástroje tzv. credit default swaps lze přirovnat k prodávání pojištění proti ledovcům na palubě Titaniku. Je tedy třeba se vyhnout paleo-ekonomickým pohledům poda přeregulovanosti soustředit se Česká ostrovní ekonomika má celou řadu vlastních, specifických problémů, které se projevují a budou projevovat bez ohledu na současnou finanční krizi. Česká krize bude zcela jiného rázu. Česko nemá žádnou strategii rozvoje hospodářství a konkurenceschopnosti, centralizujeme na pětníku a nechápeme klíčovou roli regionálního hospodářského rozvoje. na regulaci správnou, na regulaci chránící investory a zákazníky, ne jen spekulanty. Hodnota, cena a riziko musejí být průhledné a pochopitelné. Otázkami správné míry regulace se málokdo zabývá, a když, tak jsou řešení převálcována politickými zájmy. Proto se stále kmitá z jednoho extrému do druhého podle střídání politických ideologií. Ideologie nám stále vládnou a degradují objektivní, racionální myšlení na pouhé přelévání strachu, obav a paniky. Ideologie do ekonomiky nepatří ale říkejte to někomu! Lze tedy očekávat nějaké změny v regulaci tzv. obchodů na krátko, hedgeových fondů nebo fondů privátního kapitálu, které jsou často označovány za hlavní viníky současné situace? Už jsem uvedl, že tyto instituce viníky nejsou, ale jejich panikářské chování je symptomem nemoudrých a neinformovaných státních zásahů. Základním principem volného trhu je, že daná transakce musí být výhodná a přijatelná pro obě strany. Je-li tento princip porušován politickými zásahy státu, umělou komplexitou a neprůhledností nástrojů anebo přímo klamem, lží či korupcí, pak je regulace nezbytná, tj. vždy nezbytná. Dobrým příkladem jsou regulační pravidla pro ochranu zákazníka prosazující kvalitu produktů a služeb. Bez této regulace bychom všichni například měli zkrácené životy ze škodlivých látek obsažených v potravinách. Finanční sektor podobné správné regulace nezná. Regulace nesmí ochromit podnikání, podnikatelského ducha a podnikatelské odměny: to by byla ta přeregulovanost. Ale zásadové odstranění nevázaných spekulací, her a hazardování s penězi druhých lidí nelze přeregulovat. Změní podle vašeho názoru tato krize přístup k investování, nebo se, až všem otrne, vrátí do starých kolejí? S odstupem času bude tato velká krize pojímána jako krátká experimentační epizoda selhání inovačních nástrojů finančního inženýrství. Nové technologie bude třeba regulovat na základě přísně vymezených kritérií průhlednosti, zodpovědnosti a ochrany investora. Pokud bude stát podnikat a experimentovat s lidmi, nalévat do trhů levné peníze a garantovat ochranu nezodpovědných podnikavců, dotud budou vymýšleny nové a stále rafinovanější nástroje, nafukovány spekulační bubliny a mazaně okrádáni zákazníci. Okrádán bude také stát (tedy daňoví poplatníci), který se tak rychle a neuváženě zamíchal do přirozeného chodu trhů, jako by zapomněl lekce z komunismu. Dnes se už objevují nové trikové nástroje, jak získat státní peníze a obejít pravidla jejich cíleného použití. Panika způsobila, že se miliardy státních peněz dostaly do bank, aniž by bylo ošetřeno, co s nimi banky mají dělat. Je logické, že když špatná banka (která měla zbankrotovat) použije státní peníze na akvizici dalších bank a institucí, rozšíří virus své neschopnosti dál do ekonomiky. Dostáváme se tak hodně daleko od deklarovaných záměrů záchranného balíku. Agentura Bloomberg uvedla, že by Američané měli začít žít méně na dluh a víc spořit. Ale to může přinést snížení spotřeby v USA a následně zpomalení růstu americké i světové ekonomiky. Nebo se mýlím? Nejde přece o snížení spotřeby, ale o snížení spotřeby na dluh. Nikdo, ani podnik, ani jedinec finmag 22 prosinec 2008

4 a natož stát by neměl žít za hranicemi svých možností splácení dluhů. V krizi je splacení dluhů tou nejlepší investicí, lepší zúročení nenaleznete. Spotřeba na dluh není reálná spotřeba, ale spotřební bublina. Nesplacená spotřeba není spotřebou, ale umělou chimérou nedokončené (nezaplacené) transakce. Éra umělé prosperity na dluh již skončila. The party is over. Proto je správné podporovat spoření, ne spotřebu na dluh. Spoření vytváří potřebné investiční prostředky. Umělá spotřeba vytváří umělé bubliny a nabubřelá očekávání. Ekonomika potřebuje rostoucí reálnou spotřebu a klesající spotřebu umělou tu na dluh. V tom má Bloomberg jistě pravdu, ale není to nic převratného, jen zdravý selský rozum dobrého hospodáře. Nemohu přece bydlet v rodinném domě, když si jej nemohu dovolit. Mohu si na něj vypůjčit jen tolik, kolik mohu splácet. Jestliže stát uměle změní podmínky zdravého rozumu pro určitou skupinu spotřebitelů, pak naruší rovnováhu tržních transakcí, donutí lidi, aby přestali být dobrými hospodáři. Když bublina praskne, tak je prostě nechá padnout (klíčovou otázku refinancování toxických hypoték stát dodnes neadresuje). Taková spotřeba, která není spotřebou, ale bublinou, ekonomice dlouhodobě pomoci nemůže. Do jaké míry ovlivnilo dění v USA i ve světě výsledky prezidentských voleb v USA? USA výrazně ovlivňují světové dění, politicky i ekonomicky. Obzvláště současná volba prezidenta má historický význam nejen pro USA, ale i pro svět. Americká volební kampaň je celosvětová. Amerika, tak jako již tolikrát, opět vynalézá sama sebe. Je to proces nutný, protože globální společnost přináší nové podmínky, před kterými se nelze schovat. Pohled do budoucnosti je dnes důležitější než pohled do minulosti. Vítězství Obamy teoreticky posouvá politické dění doleva, k výraznějším zásahům státu do ekonomiky, vyšším daním a pokračování politicko- -sociálních experimentů, které stávající finanční krizi způsobily. McCainova politika by se však lišila jen v některých detailech, jako v podpoře malých a středních podniků, nižších daních, větším omezení výdajů, zásadovější zahraniční politice a zesílení boje proti terorismu. Není divu, že Al-Kajda, Chavez, Castro, Ortega a ostatní dobrodruzi tolik fandí Obamovi. Vnímají ho jako strůjce jejich pomsty nenáviděnému Bushovi. Čeká je však velké zklamání: Obama je především Američan a své levicové instinkty i nohsledy rychle zapudí, jinak by se mu vláda rozložila již po 120 dnech. Mladá generace voličů pro své nadšení zapomněla na některé principy, ale Američany zůstali a zůstanou. I když jsem osobně volil McCaina, vítám nové prostředí očisty pod novým prezidentem. Myslím, že tak smýšlí většina Američanů. Nastal čas změny, čas přizpůsobení se novému světu. Bude to dlouhý proces a Obama v něm ani nemusí hrát hlavní roli. Podobný proces by nastal i za McCaina. Ani McCaina nelze vnímat jako prostého pokračovatele Bushovy politiky. Bush sám svoji filozofii svobodných trhů opustil, dal se na stranu demokratů v podpoře státního balíku záchrany a svými panickými vystoupeními výrazně přispěl k prohloubení finanční krize a k vítězství demokratů. Republikáni přestali být nositeli tradičních amerických hodnot a musejí se podobně očistit. Nároky 9/11 a dvou válek (a hlavně Bushe) je odklonily od hlídání ekonomiky, od ochrany klíčových hodnot a principů. (Doufejme, že Obamu soustředění na ekonomiku podobně neodkloní od hlídání národní bezpečnosti.) Působení bývalého i současného šéfa americké centrální banky Fed Alana Greenspana a Bena Bernankeho i ministra financí Henryho Paulsona bylo bezprizorné, bez dohledu a konfrontace se základními hodnotami kapitalismu: virtuální ekonomika díky tomu převládla nad ekonomikou reálnou. Všichni se dnes shodují v odsouzení nezodpovědnosti a chamtivosti finančních bossů, vítají kolaps dinosaurů starého Wall Streetu a podporují kvalitativní reorganizaci finančního sektoru (hledání nového Wall Streetu), očistu a vbrzku identifikaci a potrestání viníků v politice i byznysu. finmag 23 prosinec 2008

5 Nejsme ve středu finančního dění, naše banky jsou relativně izolované od ostatního světa, vnímané spíše jako poklidnější parkoviště (a prádelny) pro rizikové měny (viz nevysvětlitelný nárůst kurzu Kč v uplynulých letech). Dle mého názoru je reálná ekonomika USA dostatečně silná, americký podnikatelský a inovační duch dostatečně dynamický, produktivita dostatečně vysoká a americké know-how dostatečné žádoucí, aby se USA z nešťastné a umělé krize rychle vymanily, bez ohledu na dočasnou filozofii vítězící politiky. Nyní je čas sledovat činy a ne slova. Pravého Obamu poznáte podle činů, ne podle slov. Chce-li přežít, musejí být jeho činy výmluvnější než jeho slova, jinak to u Američanů prohraje, zradí je. Jestli to ví, pak bude dobrý prezident. Podívejme se ještě na dopad krize na Česko. Většina odborníků tvrdí, že česká ekonomika jen zpomalí a že na ni bude mít současná krize jen nepřímý dopad. Je to u tak malé a otevřené ekonomiky možné? Myslím, že určitá šance na mírnější dopad finanční krize v České republice existuje. Nejsme ve středu finančního dění, naše banky jsou relativně izolované od ostatního světa, vnímané spíše jako poklidnější parkoviště (a prádelny) pro rizikové měny (viz nevysvětlitelný nárůst kurzu Kč v uplynulých letech). Garance bankovních účtů nejsou koordinovány s EU opět jsme ostrovní výjimkou, i když ne obklopenou mořem. Česká burza je stále relativně bezvýznamná, obchodující převážně se státními monopoly. Státní zásahy do ekonomiky nejsou žádnou novinkou již od roku Máme štěstí, že v reálné ekonomice jsme s EU poměrně dobře propojení a ve virtuální ekonomice finančních spekulací slušně odstíněni. I když se u nás lidé tvrdohlavě učí žít na dluh, tradiční návyky spoření snad převládnou a to by se v dnešní době jevilo jako klad. Bohužel, v zadlužení bankám připadá na každého Čecha v průměru 82 tisíc korun. Zatímco poptávka po spotřebitelských úvěrech stále výrazně roste, hypotéky již vykazují pokles. Pikantní je, že si půjčujeme na spotřebu, ale ne na investice (jako nemovitosti). Podniky na tom nejsou o nic lépe. Zadlužují se v době, kdy by měly dluhy splácet. Jak se bude česká ekonomika vyvíjet v nejbližším období? Česká ostrovní ekonomika má celou řadu vlastních, specifických problémů, které se projevují a budou projevovat bez ohledu na současnou finanční krizi. Česká krize bude zcela jiného rázu. Česko nemá žádnou strategii rozvoje hospodářství a konkurenceschopnosti, centralizujeme na pětníku a nechápeme klíčovou roli regionálního hospodářského rozvoje. Česká ekonomika je převážně v cizích rukou, nemáme národní kapitalisty, naše pracovní síla je hlavně námezdná, podpora pro malé a střední podnikání mizivá. Jsme bezcílně soustředěni na montovny a skladiště automobilového průmyslu a nemáme potřebné alternativy pro případ jeho kolapsu a opuštění regionu. Nárůst nezaměstnanosti by nás zbankrotoval. Neviditelná ruka trhu s námi sehrála až příliš viditelnou hru. Neinvestujeme do vzdělání. Dlouhodobě naše znalosti a schopnosti upadají, obzvláště v oblasti inovací, podnikatelství a účasti v globální ekonomice. Fungujeme v aktivitách s relativně nízkou přidanou hodnotou (jsme příjemci zahraničního outsourcingu). Nemáme strategii pronikání na zahraniční trhy. Podpora našich podniků ve světě je mizivá, byrokratická a nenápaditá. Chybí nám podnikatelský duch, podnikání a podnikatelství se na školách a univerzitách neučí. Většina mladých se i dnes snaží stát státními nebo bankovními úředníky, málokdo umí či chce podnikat. Zato máme přemíru drobných živnostníků, kteří se omezují na ještě drobnější lokální trhy. Spekulantů a šíbrů je dost, ale chybějí opravdoví podnikatelé. Produktivita práce je nízká a omezuje se na montážní práce. Tradiční výroby jsme postupně ztratili nebo prodali. To jsou problémy specificky české, s finanční krizí nesouvisející. Uvedené problémy jsou potenciálně velmi kritické a z dlouhodobého hlediska strategicky programově neošetřené. Pro ideologii není čas na hospodářství. Ekonomové, jsou-li nějací, se zcela zneviditelnili. Spolupráce vzdělávací, podnikové a politické sféry je mizivá všechny tři fungují víceméně nezávisle (s výjimkou občasného jánabráchismu, politikaření a úplatkářství). Politická scéna propojení těchto tří sfér nepomáhá, je velmi starobylá ve své ideologické zaměřenosti, ještě dvacet let po pádu komunismu. Výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky nikoho nezajímá. Co pravice postaví, levice zase strhne a naopak centrálně, regionálně i lokálně. Všichni se zajímají o politicko-populistické přerozdělování statků, nikdo se nestará o tvorbu bohatství a nových podnikatelských příležitostí. Podniková sféra nám ponejvíce nepatří a bez podpory vzdělávací sféry a regionální samosprávy zůstane i národní ekonomika okrajová. Zatím jsou vyhlídky na racionální a dlouhodobou hospodářskou strategii mizivé: slova nahrazují činy. Existuje nějaké řešení těchto problémů? Řešením je právě dlouhodobá strategie a vize role ČR v globální ekonomice. Tak jako v USA. Minimálně bych vsadil na zásadní kvalitativní reformu vzdělávání, směrem k inovacím a znalostem (a od námezdnictví k podnikatelství); vsadil bych i na ekologické produkty a služby, kde by se naše podzemní inovační inteligence dala osvobodit a globálně uplatnit, a tak podobně. Vytváření těch nejlepších podmínek pro podnikatele v malých a středních podnicích by pomohlo vzniku národní podnikatelské (ne živnostnické) vrstvy a její transformace do vrstvy národních kapitalistů s pevnými produkty a službami, jako byli naposledy Tomáš a Jan Baťové, by se tím urychlila. Milan Zelený Narodil se v roce 1942 v Kluckých Chvalovicích (okres Čáslav). Po studiu na pražské VŠE působil v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 1967 emigroval do USA. V 70. letech získal titul Ph.D. na univerzitě v Rochesteru. Zabývá se hlavně globálními problémy a managementem. Působil či nadále působí na řadě vysokých škol. Od roku 1982 je profesorem řídicích systémů na newyorské Fordham University, od roku 1998 působí i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v poslední době rovněž na několika čínských vysokých školách. V zahraničí je vůbec nejcitovanějším českým ekonomem. finmag 24 prosinec 2008

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 4,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz OD PENĚŽNÍHO A MĚNOVÉHO SYSTÉMU K EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH aneb Od chaotické monetární správy zdrojů a neudržitelného růstu k inteligentní správě zdrojů a dynamické rovnováze

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

Josef Alois Schumpeter

Josef Alois Schumpeter GENEZE KRIZE Josef Alois Schumpeter Can capitalismsurvive? No. I do not think it can. Tak začínáschumpetersvůj prolog k sekci svéknihy Capitalism, Socialismand Democracy (1942). Na rozdíl od Marxe, Schumpetervěřil,

Více

Co potřebujete vědět o finanční krizi Štěpán Jurajda, květen 2009

Co potřebujete vědět o finanční krizi Štěpán Jurajda, květen 2009 Co potřebujete vědět o finanční krizi Štěpán Jurajda, květen 2009 S pomocí pár zjednodušení nabízí autor další pokus o krátký popis finanční krize, která nás všechny ovlivňuje. Jak k ní došlo? Verze 1

Více

Solidarita. Kapitalismus: A MY zas máme platit za jejich systém. systém válek a cyklických krizí. Krize všude kolem V ÈÍSLE:

Solidarita. Kapitalismus: A MY zas máme platit za jejich systém. systém válek a cyklických krizí. Krize všude kolem V ÈÍSLE: ŘÍJEN 2008 Selhání PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 26 V ÈÍSLE: Krize všude kolem systému str. 3 str. 5-7 Kapitalismus: systém válek a cyklických krizí A MY zas máme platit za jejich systém Happening:

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Bakalářská diplomová práce Studijní program: Vedoucí práce: Autor: Aplikovaná

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Americká finanční krize Hrozba pro světovou ekonomiku? Sborník textů Robert Holman, Kamil Janáček, Charles Dallara Václav Klaus, Stanislava Janáčková, Jaromír Šindel Petr

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize

Occasional paper. Reforma politické ekonomie v současném období krize Occasional paper Reforma politické ekonomie v současném období krize Val Koromzay, 2013 2 Reforma politické ekonomie v současném období krize Obsah OP ČBA Úvod výkonného ředitele Ing. Pavla Štěpánka, Csc....

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

9/2013 investiční. Centrální rebelka. Eva Zamrazilová (ČNB): . magazin. Akcie ČEZ pod lupou Chcete hypotéku? Na tohle se vás v bance budou ptát

9/2013 investiční. Centrální rebelka. Eva Zamrazilová (ČNB): . magazin. Akcie ČEZ pod lupou Chcete hypotéku? Na tohle se vás v bance budou ptát Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ

NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012 OBSAH A. PŘEDMLUVA 5 B. KOMPETENČNÍ RASTR 7 C. INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

3 /2014. Benchmarková portfolia Mix investic zajistí výnos s minimem rizika

3 /2014. Benchmarková portfolia Mix investic zajistí výnos s minimem rizika 3 /2014 Benchmarková portfolia Mix investic zajistí výnos s minimem rizika EDITORIAL Vážené čtenářky, vážení čtenáři, poprvé vás vítám já, a to u letos již třetího čísla investičního magazínu, určeného

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Institut Václava Klause

Institut Václava Klause Institut Václava Klause Pavel Ryska, Jan Průša Korupce: ekonomie vs. mýty Publikace č. 6/2013 Obsah Předmluva............................. 9 1. Úvod.............................. 13 2. Co je korupce.........................

Více

3. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ DO N EZNÁMA

3. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ DO N EZNÁMA 3. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ A NÁM NEZ DO Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické

Více

Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce

Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce Bedřich Vymětalík - Globalizace na křižovatce Známý americký miliardář George Soros vydal před několika lety ještě před nástupem minulé světové krize publikaci, kde upozorňoval, že globální kapitalistický

Více

HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE. Orientační příručka

HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE. Orientační příručka HNUTÍ ZEITGEIST POZOROVÁNÍ A REAKCE Orientační příručka PŘEDMLUVA Hnutí Zeitgeist je aktivistickou odnoží projektu Venus, který se skládá z celoživotního díla průmyslového designéra a sociálního inženýra,

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více