předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je vymezit základy práva Evropských společenství a seznámit posluchače předmětu Komerční bankovnictví v EU se strategickou orientací bank ve státech EU v podmínkách globalizace a liberalizace bankovních obchodů. Tématický celek propojuje teoretické přístupy a analýzy minulého vývoje bankovního sektoru s predikcemi do budoucna. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. integrace Evropy, eurozóna a významné smlouvy, 2. charakteristiky bankovního systému eurozóny, 3. infrastruktura pro vypořádání finančních transakcí. K prvnímu z těchto dílčích témat (integrace Evropy, eurozóna a významné smlouvy )si pečlivě prostudujte : - vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy, - integrace Evropy, - mezinárodní smlouvy, - Evropský systém centrálních bank, - vliv politického vývoje v Evropě na bankovní sektor v ČR, - koordinace legislativních pravidel ve státech EU - integrace, - Evropská unie, - konvergenční kriteria, - eurozóna, - Evropský systém centrálních bank (ESCB), - Evropská centrální banka, - bankovní sektor, - produktivita bankovního sektoru, - sekundární právo v EU. Metodické listy Komerční bankovnictví v EU

2 - Co zpravidla rozumíme integrací států EU? - Které faktory mají vliv na globalizaci bankovních obchodů? - Co je charakteristické pro princip nadřazenosti práva Společenství? - Jaký je hlavní úkol Evropského systému centrálních bank? - Které druhy aktů Společenství (právo sekundární) znáte? - Která z maastrichtských kriterií ČR plní? - Která z maastrichtských kriterií ČR neplní? - Jakou míru závaznosti pro členské státy mají směrnice (directives)? K druhému z uvedených dílčích témat (charakteristiky bankovního systému eurozóny) si pečlivě prostudujte: Budík, J.: Komerční a investiční bankovnictví v zemích EU. EUPRES, Jílek, J.: Finanční rizika, Praha Grada Pavlát, V. a kol: Kapitálové trhy. Professional Publishing, bankovní sektor eurozóny, - vývoj ve vybraných zemích, - banky z eurozóny aktivní v ČR, - služby bank z hlediska klienta v ČR, - správa a řízení bankovního sektoru. Dobře si zapamatujte: - definici úvěrové instituce, - řádový počet úvěrových institucí v eurozóně, - porovnání klíčových charakteristik eurozóny, USA a Japonska, - hlavní charakteristiky přeshraničních aktivit bank eurozóny, - způsob vyhledávání zdrojů údajů o bankách na příkladech bank eurozóny aktivních v ČR. - Ve kterých státech eurozóny sídlí nejvýznamnější banky? - Jaký podíl na trhu v eurozóně mají banky eurozóny a jaký banky v nových členských zemích? - Jak rostl zisk bank v eurozóně a jak v nových členských zemích? - Jaký výsledek vyplynul z porovnání objemu úvěrů v eurozóně, Japonsku a USA? - Jaké lze pozorovat v EU trendy při poskytování přeshraničních finančních služeb? K třetímu z uvedených dílčích témat (infrastruktura pro vypořádání finančních transakcí) si pečlivě prostudujte: Metodické listy Komerční bankovnictví 5 2

3 - Správa a řízení bankovního sektoru v eurozóně, - vývoj ve vybraných zemích EU a teoretické základy, - stanovení základních úkolů Evropské centrální banky, - infrastruktura pro vypořádání finančních transakcí na peněžním trhu eurozóny - systém TARGET, - principy systému TARGET, - mezibankovní zúčtování v ČR, základní principy systému CERTIS a účast v systému Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - základní úkoly Evropské centrální banky, - služby a účel systému TARGET, - přímí účastníci systému CERTIS, - třetí strany, - účetní den, - kontrola rizik v systému CERTIS, - Který hlavní clearingový systém je používán v eurozóně pro vypořádání mezibankovních plateb? - Umožňuje systém TARGET propojení místních centrálních bank států eurozóny? - V jakých měnách je realizováno vypořádání v systému TARGET? - V jakých měnách je prováděno mezibankovní zúčtování v systému CERTIS? - Které banky jsou přímými účastníky systému CERTIS? - Co je to kolateralizovaný úvěr? - Jak zúčtovací centrum ČNB řeší nedostatek prostředků na účtu plátce? - Jak může banky získat prostředky na realizaci platby? Metodické listy Komerční bankovnictví 5 3

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vybrané služby bank a cenné papíry Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je ukázat posluchačům předmětu Komerční bankovnictví, že úvěrové produkty bank nejsou jedinou možností, jak financovat rozvoj firem, naopak, že mix úvěrů a kapitálových vstupů do podnikání se jeví jako efektivnější pro rychlý rozvoj malého a nebo středního podniku v EU. Posluchačům budou v rámci druhého dílčího tématu osvětleny přednosti a rizika při využívání finančních služeb fondů rizikového kapitálu v EU a charakteristické podmínky spolupráce s individuálními investory v roli andělů podnikatelů. Dílčí téma orientované na dluhopisy a akcie doplňuje tématický celek a slouží ke zopakování dříve získaných poznatků a jejich rozšíření. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. úvěry a zjištění, 2. fondy rizikového kapitálu, andělé podnikatelů a veřejná podpora projektů 3. stavební spoření a hypoteční bankovnictví K prvnímu z těchto dílčích témat (úvěry a zjištění) si pečlivě prostudujte : - vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy, - výhody a nevýhody různých způsobů financování podnikatelských záměrů, - přibližný objem poskytnutých úvěrů a podíl úvěrů na HDP v zemích EU, - konkurence v nabídce úvěrových produktů. - konkurence mezi produkty stavebních spořitelen a hypotečních bank. - výhody úvěrů pro podnikatele, - nevýhody úvěrů pro malé a střední podniky, - grant, jeho charakteristiky a výhody, - nevýhody grantů z pohledu malé nebo střední firmy. Metodické listy Komerční bankovnictví 5 4

5 - Jaké jsou výhody úvěrů pro podnikatele v oborech mimo finanční sektor? - Existují produkty, které konkurují bankovním úvěrům? - Jaké způsoby zajištění úvěrů znáte? K druhému z uvedených dílčích témat (fondy rizikového kapitálu, andělé podnikatelů a veřejná podpora projektů) si pečlivě prostudujte: - vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy, - výhody kapitálového vstupu do podnikání - granty a jejich charakteristiky, - rozdíly mezi různě specializovanými strategickými investory, - postupy strategických investorů, - veřejná podpora projektů. - investor, - donátor (fondu), - fondy rizikového kapitálu, - andělé podnikání, - dostupnost různých forem finančních zdrojů (jako podíl na HDP), - Jaká je typická investiční strategie fondu rizikového kapitálu? - Jakou přidanou hodnotu zpravidla nabízejí andělé podnikání? - Kdo jsou největší donátoři fondů rizikového kapitálu? - Jak se na veřejné podpoře projektů podílí EU? - Jak se na veřejné podpoře projektů podílí Českomoravská záruční a rozvojová banka? K třetímu z uvedených dílčích témat (stavební spoření a hypoteční bankovnictví ) si pečlivě prostudujte: Metodické listy Komerční bankovnictví 5 5

6 - Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN teoretické základy, - vývoj objemu emitovaných hypotečních zástavních listů v eurozóně a na trzích v jiných finančních centrech, - funkce stavebních spořitelen, - vliv zavedení jednotné měny euro na trh, - vliv vstupu nových členských zemí do EU na trh, - hypoteční banka - hypoteční úvěr, - refinancování úvěrů s využitím hypotečních zástavních listů, - stavební spořitelna, - Jak se přibližně vyvíjí tržní hodnota hypotečních zástavních listů v Evropě? - Jak se liší možnosti financovat výstavbu nemovitostí ve vybraných státech EU? - Které finanční skupiny na trhu v ČR jsou aktivní také na trhu hypoték a stavebního spoření? Metodické listy Komerční bankovnictví 5 6

7 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Kolektivní investování jako konkurence pasivních obchodů bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je ukázat studentům předmětu Komerční bankovnictví základní charakteristiky produktů určených pro kolektivní investování a charakteristické znaky a struktury burzovních trhů v EU. Značný prostor je věnován seznámení studentů s očekávanými trendy v budoucnosti především v souvislosti s prohlubující se integrací národních finančních trhů ve státech eurozóny. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. kolektivní investování jako konkurence pasivních obchodů bank, 2. bankovní skupiny v EU ve strukturách burzovních trhů, 3. obchody s hypotečními zástavními listy a rizika s hypotékami spojená K prvnímu z těchto dílčích témat (kolektivní investování jako konkurence pasivních obchodů bank) si pečlivě prostudujte : - Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy, - kolektivní investování jako konkurence pasivních obchodů bank v EU, - podnikání fondů a jeho vliv na finančně provázané skupiny bank, - výhody křížové nabídky produktů majetkově provázaných skupin finančních institucí, - využívání produktů a služeb kapitálového trhu pro vlastní podnikání komerčních bank. - produkty konkurující pasivním obchodům bank, - nabídky investičních produktů komerčními bankami v EU, - rizika skupin majetkově provázaných finančních institucí v roli správců fondů. Metodické listy Komerční bankovnictví 5 7

8 - Jak jsou charakterizována aktiva, do kterých investují fondy peněžního trhu? - Využívají komerční banky produkty kapitálového trhu pro své vlastní podnikání? - Jsou všechny členské státy EU stejně atraktivní pro substituci pasivních obchodů komerčních bank jinými produkty? K druhému z uvedených dílčích témat (bankovní skupiny v EU ve strukturách burzovních trhů) si pečlivě prostudujte: - Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN On-line přístup na www stránky bank, - Pavlát, V. a kol: Kapitálové trhy. Professional Publishing, Report on Consolidation, Annex 1.1 Securities exchanges and consolidation OECD vývoj indexů kapitálových trhů v eurozóně, USA a v Japonsku, - změny charakteristik akciových trhů v eurozóně v souvislosti s rozšířením EU a v souvislostí s globalizací finančních trhů, - význam akciových trhů ve vybraných národních ekonomikách EU, - akcie Nové ekonomiky - aukce primárních emisí státních dluhopisů (podíl komerčních bank), - obchodování s hypotečními zástavními listy na kapitálových trzích - nová ekonomika, - alternativní trhy. - Byly trendy k posilování akciových trhů v období do roku 2000 a následující pokles pozorovány pouze v USA, nebo také v EU? - Projevil se pokles počtu nových domácích emisí akcií po roce 2000 také na změnách v obchodech komerčních bank v EU? - Je rozdíl v podílu úvěrů firmám, emisích firemních dluhopisů a navýšení základního kapitálu v jednotlivých státech světa? Metodické listy Komerční bankovnictví 5 8

9 K třetímu z uvedených dílčích témat (obchodování s hypotečními zástavními listy a rizika s hypotékami spojená) si pečlivě prostudujte: - Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN změny ve vývoji finančních struktur (vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy), - potenciální možnosti růstu objemů emisí hypotečních zástavních listů, - důvody pro změny finančních struktur v eurozóně, - význam skupiny Euroclear pro vypořádání obchodů s hypotečními zástavními listy v Evropě. - skupina Euroclear, - Euronext, - počítačová síť nástroj propojení trhů v USA. - Kde jsou stanovena pravidla pro poskytování služeb hypotečních bank? - Které subjekty mohou využívat výhody stavebního spoření, - Které subjekty mohou využívat hypoteční úvěry? - Proč se mění burzy z neziskových organizací na akciové společnosti? Metodické listy Komerční bankovnictví 5 9

10 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Trendy ve finančních službách v EU a podpora podnikání Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit posluchače s trendy ve finančních službách ve státech EU. V první dílčím tématu jsou prezentovány trendy v bankovních operacích, cílem druhého je uvést příklady praktického uplatnění bankovních produktů a finančních služeb v malých a středních podnicích ve státech EU. Třetí dílčí téma ukazuje logickou vazbu mezi potřebami firem a nabídkou kapitálových trhů eurozóny. Součástí náplně tématického celku je podporovat samostatnou práci s aktuálními údaji o bankách dostupnými na internetu a samostatně docházet k logickým závěrům na základě aktuální nabídky služeb komerčních bank. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. trendy na finančních trzích 2. finanční služby a podnikání 3. příprava IPO nebo MBO K prvnímu z těchto dílčích témat (trendy na finančních trzích ) si pečlivě prostudujte : - PriceWaterhouseCoopers, s. (on-line přístup) URL:http://www.pwcglobal.com - koncentrace bankovního sektoru vývoj ve vybraných zemích včetně teoretických základů, - nové technologie v distribučních sítích, - platební karty a kreditní karty, - elektronické bankovnictví, - rozvoj finančních skupin, - bankovní obchody a posilování ziskovosti. - - fúze, - akvizice, - debetní karta, - elektronické (přímé) bankovnictví. Metodické listy Komerční bankovnictví 5 10

11 - Ve kterých typech fúzí nejčastěji figurují banky? - Jaké hlavní motivy vedou k fůzím bank? - Pod jakými názvy nabízejí banky produkty elektronického bankovnictví? - Jaké trendy se projevují v používání platebních karet? K druhému z uvedených dílčích témat (finanční služby a podnikání) si pečlivě prostudujte: - finanční zdroje pro zahájení podnikání - podpora podnikatelských aktivit, - ekonomické problémy v podnikání, - finanční služby pro podnikatelské subjekty, - zralost (světová třída) firmy a služby finančních institucí, - due diligence při prodeji podniku, - začínající podnikatel, - způsoby ukončení podnikání, - podnik v rozvoji, - podpora malých a středních podniků, - due-diligence. - - Jaké způsoby financování může rozvíjející se firma postupně využívat? - Je v eurozóně možné investovat do firmy peníze ze zdrojů fondů rizikového kapitálu? K třetímu z uvedených dílčích témat (příprava IPO nebo MBO ) si pečlivě prostudujte: Metodické listy Komerční bankovnictví 5 11

12 - vývoj ve vybraných zemích a teoretické základy, - možné způsoby financování firmy z různých zdrojů, - aspekty IPO z hlediska firmy, - hlavní podmínky pro úspěšnou realizaci IPO, - role komerčních bank v podpoře investic. - první vstup na veřejný trh jako alternativa k úvěru, - psychologické bariéry vstupu dalších investorů do firmy, - hlavní podmínky pro úspěšnou realizaci IPO nebo MBO, - Které hlavní činnosti je nutné provést při vstupu firmy na burzu? - Lze kombinovat financování rozvoje firmy z různých zdrojů? - Využívají veřejnou podporu také firmy v nejvíc rozvinutých státech světa? V Praze dne Metodické listy Komerční bankovnictví 5 12

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání OBSAH Informace o průběhu mezinárodní konference VŠFS... 3 Zahajovací projev Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS... 9 Z projevů partnerů konference... 10 14. 6. 2005 První den konference:

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza bankopojištění finančních skupin Zpracovali: Tomáš Ciprovský Jan Ticháček Datum prezentace: 28.11.2005 v Brně dne 21.11.2005 1 Úvod Předkládaná práce

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více