Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :"

Transkript

1 Obsah : 1.0 Excel Excel popis pracovní plochy Excel Základní operace s buňkami Excel Pohyb po buňkách Excel Editace buněk Excel Nastavení šířky sloupce Excel Nastavení výšky řádku Excel Dlouhé číslo v buňce Excel Označení buněk do bloku (souvislý) Excel Označení buněk do bloku (nesouvislý) Excel Zarovnání obsahu buňky Excel Písmo v buňce Excel Formát buňky ( záložka Číslo ) Excel Formát buňky ( záložka Zarovnání ) Excel Formát buňky ( záložka Ohraničení ) Excel Formát buňky ( záložka Vzorky ) Excel - Vzorce Excel Funkce ( Když ) Excel Kopírování vzorce Excel Kopírování buněk (řady) Excel Relativní odkazy Excel Vkládání řádků a sloupců Excel Odstranění sloupce a řádku Excel Řazení podle abecedy Excel Automatický filtr Excel Práce s listy Excel Rozdělení tabulky - příčky Excel Grafy Excel Vytvoření grafu Excel Úprava grafu typ grafu Excel Úprava grafu velikost a typ písma Excel Tisk

2 1.0 Excel Excel popis pracovní plochy Hlavní nabídka Adresa buňky Záhlaví sloupců Záhlaví sloupců Řádek vzorců zde se zobrazuje skutečný obsah buňky Panely nástrojů Aktivní zvýrazněná buňka Záhlaví řádků Svislý posuvník Listy Vodorovný posuvník 2

3 1.2 Excel Základní operace s buňkami Každá buňka může nést informace následujícího typu : Řetězec obsahuje jakýkoli řetězec ( čísla, text, znaménka. ) Číslo Jakákoli číselná hodnota, nesmí obsahovat text Vzorec vždy začíná znaménkem =, vše co je za znaménkem bere Excel jako definici vzorce nebo funkce. 1.3 Excel Pohyb po buňkách Po buňkách se v Excelu pohybujete kurzorovými šipkami nebo klepnutí myší na danou buňku. Obsah buňky je zobrazen v řádku vzorců a né vždy je shodný se zobrazenou hodnotou v buňce. ( např. vzorce a funkce ) Každá buňka má svou pevnou adresu (souřadnici), která je dána jako na šachovnici sloupcem a řádkem. Sloupce jsou označeny písmeny a řádky čísly. Př. A3 adresa buňky Skutečný obsah buňky Klávesy pro pohyb v tabulce Klávesa / zkratka Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + Page Up Page Down Ctrl + Home F5 Hodnota vypočtená Význam Přejdi o jednu buňku nahoru. Přejdi o jednu buňku dolu. Přejdi o jednu buňku doprava. Přejdi o jednu buňku doleva. Přejdi na horní okraj celé tabulky. Přejdi na dolní okraj celé tabulky. Přejdi na pravý okraj celé tabulky. Přejdi na levý okraj celé tabulky. Přejdi o obrazovku nahoru. Přejdi o obrazovku dolu. Přejde na buňku A1 (vlevo nahoře) Vyvolá okno pro zadání souřadnice. 3

4 1.4 Excel Editace buněk Přepsání původního obsahu buňky Nastavte se na buňku a začněte psát text. Po stisku klávesy bude původní text nahrazen novým. Oprava obsahu buňky Pokud potřebujete opravit obsah již napsané buňky. K editaci slouží klávesa F2. Vymazání obsahu buňky Nastavte se na buňku, kterou chcete smazat a stiskněte DELETE. Klávesou DELETE se smaže pouze obsah buňky. Formát zůstane beze změny. Víceřádkový text v buňce Pokud chcete text v buňce rozdělit pod sebe použijte na odřádkování kombinaci kláves Alt+ENTER. 4

5 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce 1.možnost najeďte myší na pravou hranici v záhlaví (viz obr.) a stiskněte LTM a natáhněte na potřebnou délku. (jak ukazuje červená šipka) po úpravě 2.možnost klikněte na buňku, kterou chcete upravit. A vyberte Formát / Sloupec / Šířka a zadejte hodnotu šířky sloupce. (Hodnota udává kolik znaků se do buňky vejde) 5

6 1.6 Excel Nastavení výšky řádku 1.možnost najeďte myší na pravou hranici v záhlaví (viz obr.) a stiskněte LTM a natáhněte na potřebnou délku. (jak ukazuje červená šipka) po úpravě 2.možnost klikněte na buňku, kterou chcete upravit. A vyberte Formát / Řádek / Výška a zadejte hodnotu výšky řádku. 1.7 Excel Dlouhé číslo v buňce Pokud je v buňce číselná hodnota, která se do buňky nevejde jsou v buňce zobrazeny křížky. po rozšíření 6

7 1.8 Excel Označení buněk do bloku (souvislý) V Excelu budete velmi často upravovat více buněk. Aby jste nemuseli upravovat každou buňku samostatně označíme je do bloku a úpravu provedeme najednou. 1. Nastavte myš na buňku, která bude tvořit levý horní roh budoucího bloku. 2. Stiskněte, držte a táhněte levým tlačítkem myši požadovaným směrem. 3. Až je blok označen uvolněte tlačítko myši. Upozornění : Po označení není výchozí buňka označena inverzně, ale přesto do výběru patří. 1.9 Excel Označení buněk do bloku (nesouvislý) 1. Klikněte na první buňku. 2. Podržte klávesu Ctrl a postupně klikejte na buňky, které chcete označit. 3. Až označíte všechny buňky uvolněte klávesu Ctrl. Upozornění : Poslední buňka opět nebude označena inverzně, ale přesto do výběru patří. 7

8 1.10 Excel Zarovnání obsahu buňky Excel zarovnává buňky sám automaticky a to tak, že text je zarovnán vlevo a čísla vpravo. Kdykoli později je možné buňky ručně zarovnat. Zarovnání se provádí vždy na označenou buňku nebo blok. Zarovnání vlevo : Zarovnání vpravo : Zarovnání na střed : Zarovnání buňky ve svislém směru : Text v buňce je standardně zarovnáván k dolnímu okraji. Text lze zarovnat i výškově na střed. 1. Označte buňku, kterou chcete zarovnat. 2. Klikněte na nabídku Formát / Buňky 3. Záložka Zarovnání / Svisle = Na střed Příklad : zarovnaná buňka na střed 8

9 1.11 Excel Písmo v buňce Excel nabízí takové typy písma, jaké jsou nainstalovány v systému Widows. Písmo lze měnit pomocí panelu nástrojů Formát, nebo přes nabídku Formát / Buňky / založka Písmo. 1. možnost ( pomocí panelu nástrojů Formát ) 1. Klikněte na buňku nebo označte oblast, kterou chcete upravovat. 2. Pak klikněte na tlačítko s požadovanou funkcí na panelu nástrojů. Panel nástrojů obsahuje : kurzíva písma podtržené písmo barva písma velikost písma velikost písma pozadí buňky typ písma 2. možnost ( pomocí nabídky Formát / Buňky / založka Písmo ) 1. Klikněte na buňku nebo označte oblast, kterou chcete upravovat. 2. Klikněte na nabídku Formát / Buňky / záložka Písmo. V okně pak nastavte požadované parametry a pak klikněte na OK. Příklad : upravená buňka B2 9

10 1.12 Excel Formát buňky ( záložka Číslo ) Formát / Buňky / záložka Číslo Záložka Číslo umožňuje nadefinovat jak se bude hodnota v buňce zobrazovat. Skutečná hodnota buňky, ale zůstane nezměněna. Formátem se definuje pouze maska. V levé části se zvolí druh a ten pak lze v pravé části dále nastavovat. Pokud např. vybereme Měna, v pravé části pak můžeme nastavit počet desetinných míst, symbol Kč a způsob zobrazení záporných čísel. Kromě předdefinovaných druhů lze nastavit Vlastní druh. Např. symbol Ks Zápis : # ###" Ks" 1.13 Excel Formát buňky ( záložka Zarovnání ) Formát / Buňky / záložka Zarovnání Záložka Zarovnání umožňuje zarovnání textu v buňce ve vodorovném a svislém směru (viz.2.10) a otočení textu o libovolný úhel. Tip : Pokud potřebujete rozdělit sloučené buňky. Pak stačí zrušit zaškrtnutí políčka Sloučit buňky Příklad : otočení textu o 45 10

11 1.14 Excel Formát buňky ( záložka Ohraničení ) Formát / Buňky / záložka Ohraničení Záložka Ohraničení umožňuje pohodlně zvolit ohraničení jedné buňky nebo celé oblasti označené do bloku. 1. Označte buňku nebo blok buněk 2. V pravé části vyberte Styl a Barvu 3. V náhledu pak klikejte na tlačítka těch čar jejž se ohraničení týká. ( nebo můžete klikat přímo na čáry v náhledu ) Tip : ohraničení zrušíte tlačítkem Žádné Příklad : ohraničení buňky B Excel Formát buňky ( záložka Vzorky ) Formát / Buňky / záložka Vzorky Záložka vzorky umožňuje nastavit pozadí jedné nebo více označených buňěk. Jako pozadí lze nastavit barvu nebo předdefinovaný vzorek. Příklad : buňka se vzorkem 11

12 1.16 Excel - Vzorce Vzorce jsou velmi mocnou oblastí Excelu. V Excelu jsou k dispozici finkce matematické, statistické, logické, finanční, databázové, časové, datové, vahledávací a informační. Kromě těchto má uživatel možnost vytvořit vlastní vzorce. Zadání vzorce : 1.možnost : přímý zapis vzorce do buňky (musíme znát přesný zápis) 2.možnost : využití průvodce při tvorbě vzorce. Přímý zápis vzorce : Používý se převážně u jednoduchých vzorců, kde zápis není příliš složitý. Důležité : Každý vzorec musí začínat znaménkem = Př. Vzorec, který sečte hodnotu buněk C2 a C3 a vydělí koeficientem v buňce C4. Vzorec je vložen do buňky C6. Tip : Při psaní vzorce Excel pomáhá a barevně orámuje buňky jež jsou ve vzorci použity po stisku klávesy ENTER se v buňce zobrazí výsledek vzorce. V řádku vzorců je ovšem zobrazen skutečný obsah buňky (vzorec) Úprava buňky obsahující vzorec : Pokud chcete opravit vzorec v buňce klikněte ba buňku a stiskněte klávesu F2, v buňce se zobrazí vzorec s blikajícím kurzorem a můžeme opravit vzorec. Po stisku F2 se v buňce zobrazí vzorec a můžeme opravit případnou chybu. 12

13 Tip : Ve vzorcích je možné používat závorky (, ) a matematické operátory + - / * 2.možnost : využití průvodce při tvorbě vzorce. Využití průvodce při tvorbě vzorce : Pomocí průvodce můžeme vložit do buňky mnoho funkcí pro výpočet. Mezi nejpoužívaější patří : Název funkce Význam Zápis do buňky SUMA Sečte všechna čísla v oblasti buněk. SUMA(číslo1;číslo2;...) PRŮMĚR Vrátí aritmetický průměr argumentů. PRŮMĚR(číslo1;číslo2;...) Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka KDYŽ(podmínka;ano;ne) KDYŽ vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. MAX Vrátí maximální hodnotu v množině hodnot. MAX(číslo1;číslo2;...) MIN Vrátí minimální hodnotu v množině hodnot. MIN(číslo1;číslo2;...) Příklad : Budeme chtít zjistit průměrný počet návštěvníků kina za období Leden Červen. (viz obr.) 1. Klikneme na buňku do které chceme vložit funkci - C Z nabídky Vložit vybereme Funkce 3. Otevře se nám dialogové okno Vložit funkci 4. V okně vybereme požadovanou funkci ( Průměr ) ( pokud funkce není v seznamu musíme vybrat kategorii ) 5. Klikneme na OK 13

14 6. Otevře se nám okno Argumenty funkce 7. Okno si posuneme tak, aby jsme si odkryli naší tabulku. 8. Označíme buňky v tabulce z kterých chceme počítat průměr ( C3 až C8 ) 9. Klikneme na OK ( nebo Enter ) 10. Do buňky C10 se nám vloží průměrná hodnota buněk C3 až C8 Stejný postup používáme při vkládání dalších funkcí. Tip : Nejčastější chyby : Před vkládáním funkce není označena ta buňka do které chceme funkci vložit Bod č.1 Špatně označíme buňky obsahující data pro výpočet Bod č.8 14

15 1.17 Excel Funkce ( Když ) Vkládání funkcí jsme popsali v minulé kapitole (2.16). Trošku složitější je funkce KDYŽ. ( Podmínka ) Tato funkce se rozhoduje podle zadané podmínky a pokud je podmínka splněna vloží do buňky Text1 a pokud podmínka není splněna vloží do buňky Text2. Příklad : Pokud známka žáka bude menší nebo rovna 3, pak funkce do buňky napíše prospěl, v ostatních přápadech bude vypsáno neprospěl. Největším úskalím je správně stanovit rozhodovací podmínku. Stanovení podmínky : ( pro první řádek č.3 ) Výsledek zda žák prospěl závisí na buňce C3. Pokud hodnota v buňce je menší nebo rovna 3 pak žák prospěl. Podmínka : C3<=3... žák prospěl, jinak neprospěl 1. Klikneme na buňku do které chceme vložit funkci KDYŽ. (D3) 2. Z nabídky Vložit vybereme Funkci 3. V okně vyberem funkci KDYŽ a klikneme na OK ( postup v minulé kapitole 2.16) 4. Otevře se nám okno Argumenty funkce 5. Do řádku Podmínka napíšeme podmínku C3<=3 6. Do řádku Ano napíšeme prospěl 7. Do řádku Ne napíšeme neprospěl 8. Klikneme na OK 9. Do buňky D3 se vloží vytvořená funkce, ale v buňce se zobrazí výsledek funkce. (prospěl / neprospěl) Tip : Pokud nyní změníte hodnotu v buňce C3 na hodnotu vyšší jak 3 automaticky se v buňce D3 změní hodnota na neprospěl. Tip : Stejného výsledku dosáhnete pokud do buňky napíšete rovnou následující zápis =KDYŽ(C3<=3;"prospěl";"neprospěl") 15

16 Tento postup je určen spíše zkušeným uživatelů Excelu, kteří vědí jak přesně funci zapsat Excel Kopírování vzorce Často vzniká situace, kdy v tabulce máme několik desítek řádků a na konci každého řádku je třeba vložit např. průměr z hodnot v daném řádku. Vkládat vzorce ručně do každého řádku by bylo velmi zdlouhavé. Excel umožňuje kopírovat vzorce. Příklad : Prodej počítačový sestav Home, Office a Profi v období Leden až Červen. Na konci řádku je sloupec Celkem do kterého vložíme funkci SUMA pro výpočet součtu prodeje. (viz obr.) 1. Do buňky F3 vložíme funkci SUMA pro výpočet součtu buněk C3 až E3. 2. Nyní uchopíme pravý dolní roh buňky F3 a stiskneme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů, na požadováné místo, nakonec uvolníme tlačítko myši. ( viz obr.) Krok po kroku : 1. Najedeme myší na pravý dolní roh buňky, kurzor se změní na černý kříž 2. Stiskneme levé tlač. myaši a táhneme směre dolů 3. Uvolníme levé tlačítko myši. 4. Klikneme na nějakou buňku pro zrušení inverzního označení. Vzorce jsou zkopírovány do buněk F5 až F8 a vždy sečtou buňky daného řádku. Tip : Stejného efektu zkopírování docílíme stisknutím Ctrl+C na buňce F3, označením oblasti buněk F4 až F8 a stisknutím Ctrl+V. 16

17 1.19 Excel Kopírování buněk (řady) V minulé kapitole (2.18) jsme si ukázali využití pravého dolního rohu buňky pro kopírování vzorce. Tento pravý dolní roh lze využit i při zadávání hodnot do tabulky. Často potřebujeme do tabulky zadat následující řady : Leden, Únor, Březen, Duben, Květen.. Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samozřejmě můžete údaje napsat ručně do každé buňky, ale můžete si práci výrazně urychlit. 1. Napište do buňky Leden 2. Umístěte kurzor na pravý dolní roh této buňky (viz kap.2.18) 3. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte směrem doprava, 4. Nakonec uvolněte tlačítko myši a označené buňky budou vyplněny jednotlivými měsíci. Stejně postupujte pokud potřebujete zadat řadu dny v týdnu. Tip : Řadu můžete vytvářet všemi směry ( nahoru, dolu, vlevo a vpravo ) Upozornění : Při vytváření číselné řady je důležité lačítko Ctrl. Pokud tlačítko Ctrl nepoužijte bude řada vyplněna stejnými čísly. Pokud před uvolněním myši stisknete klávesu Ctrl bude řada vzrůstjící 1, 2, 3 atd. Uvolnění myši bez stisknuté klávesy Ctrl : Uvolnění myši se stisknutou klávesou Ctrl : 17

18 1.20 Excel Relativní odkazy V Excelu exitují Relativní a Absolutní odkazy. Liší se svým zapisem. Relativní odkaz : =C1 Absolutní odkaz : =$C$1 ( před souřadnici řádku a sloupcu se napíše symbol - $ ) Při kopírování vzorce s relativními odkazy dojde ke změně odkazů. Při kopírování vzorce s absolutními odkazy odkaz stále odkazuje na stejnou buňku. Jaký je rozdíl mezi absolutními a relativními odkazy si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad : Vytvořte tabulku se seznam studentů a počet bodů, které dosáhli v soutěži. (viz obr.). Tabulka bude obsahovat sloupec Celkem. Počet bodů celkem se výpočítá Počet bodů krát koeficient. Koeficient je zapsán pod tabulkou do buňky C10. Do buňky D3 vložíme vzorec pro výpočet Celkového počtu bodů. Vzorec bude : =C3*C10 tak se do buňky D3 vloží správný výsledek : 134,4 Po zkopírování vzorce z buňky D3 do buňky D4 Problém, ale nastane pokud buňku D3 zkopírujeme do buňky D4 (o řádek niže). Při kopírování vzorce došlo k posunu souřadnic ve vzorci. My se, ale potřebujeme ve vzorci vždy odkazovat na buňku kde je koeficient t.j. buňka C10. Proto při zápisu vzorce do buňky D3 použijeme u odkazu na buňku s koeficientem absolutní odkaz $C$10 Po zkopírování vzorce z buňky D3 do buňky D4 Jak je již vidět na obrázku pokud použijeme ve vzorci absolutní odkaz, tak i po zkopírování na jinou pozici stále odkazuje na buňku s koeficientem C10. Takovýto vzorec již pak mohu zkopírovat do celého sloupce. 18

19 Ještě jeden příklad co se stane pokud budeme kopírovat absolutní a relativní odkazy. Relativní odkaz a co se děje při kopírování Relativní odkaz na buňku C4 Pokud buňku s relativním odkazem zkopírujem na jinou buňku posune se i buňka na kterou bude odkazovat o stejný počet buněk Absolutní odkaz - a co se děje při kopírování Po zkopírování odkazuje relativní odkaz na buňku E9 Absolutní odkaz na buňku C4 Pokud buňku s absolutním odkazem zkopírujem na jinou buňku, bude odkazovat stále na stejnou buňku. Po zkopírování odkazuje absolutní odkaz stále na buňku E9 Upozornění : Proto pokud budeme buňky obsahující vzorce kopírovat v tabulce na jiné místa musíme se správně rozhodnout zda použijeme ve vzorci relativní nebo absolutní odkaz. 19

20 1.21 Excel Vkládání řádků a sloupců Při tvorbě tabulky se nevyhneme situaci, kdy ke potřeba do tabulky přidat nový řádek nebo sloupec. Příklad : Máme tabulku (viz obr.) a budeme chtít přidat řádek před a sloupec vlevo. Řádku a Po přidání řádku nad a sloupce před tabulku. Vložení řádku : 1. Klikneme na buňku na tom řádku, před který chceme vložit nový. ( v našem příkladu na řádek 1, třeba buňku A1 ) 2. Z nabídky Vložit vybereme příkaz Řádek 1. Vložení sloupce : 3. Klikneme na buňku ve sloupci, před který chceme vložit nový. ( v našem příkladu na slupec A, třeba buňku A2 ) 4. Z nabídky Vložit vybereme příkaz Sloupec 1.22 Excel Odstranění sloupce a řádku Opakem přidání je odstranění sloupce nebo řádku v tabulce. Pozor : odstraněním dojde k celkovému odstranění, nikoliv jen k vymazaní hodnot. 1. Označte buňku, nebo oblast buněk ve sloupci nebo řádku, které chcete odstranit. 2. Z nabídky Úpravy vyberte příkaz Odstranit. 3. V nové okně vyberte Celý řádek nebo Celý sloupec podle toho co chcete odstranit. 20

21 1.23 Excel Skrytí sloupce nebo řádku Při práci v tabulce je někdy výhodné skrýt některé sloupce a řádky. Skrytý řádek nebo sloupec nezmizí ani není poškozen, a všechny vzorce které na ně odkazují pracují normálně. Skrytý řádek nebo sloupec jen není vidět. 1. Označte soupec nebo řádek, který chcete skrýt. To provedete kliknutím levým tlačítkem myši na záhlaví sloupce či řádku. 2. Kamkoliv do označeného prostoru klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt Excel Řazení podle abecedy U tabulek s větším počet řádků je někdy třeba seřadit data v nějakém sloupci podle abecedy. 1. Označte celou tabulku do bloku. ( i když budete chtít řadit data jen v určitém sloupci ) 2. Z nabídky Data vyberte příkaz Seřadit. 3. Otevře se okno Seřadit, ve kterém určíme podle jakého sloupce a jak chceme data seřadit. Příklad : V následující tabulce budeme chtít data seřadit podle výšky (vzestupně) 1. označíme celou tabulku (B2:D8) 2. Nabídka Data příkaz Seřadit 21

22 3. V okně Seřadit nastavíme parametry řazení. Sloupec podle kterého chceme data seřadit Způsob řazení dat. Upozornění : Pokud označená oblast dat obsahuje záhlaví ( tj. první řádek, obsahují popis sloupce) zaškrtneme kolonku Se záhlavím. Záhlaví tabulky 4. Klikneme na tlačítko OK Seřazená tabulka Tip : Pokud v tříděném sloupci budou dvě nebo více hodnot stejných, lze v okně Seřadit určit podle jakých kriteriích dále řadit. 22

23 1.25 Excel Automatický filtr Filtry Filtrem se rozumí podmínka, kterou je testován každý řádek. Vyhoví-li řádek podmínce zůstane v tabulce zobrazen. Pokud podmínce nevyhoví bude skrytý. (Pozor : neznamená smazaný) Filtr má význam u rozsáhlejších tabulek, kde chceme pracovat pouze s daty které vyhovují určité podmínce. Vložení filtru : 1. Umístěte kurzor do hlavičky tabulky libovolného sloupce. ( v našem příkladu např. C2 ) 2. Z nabídky Data vyberte Filtr a v podnabídce Automatický filtr. Pokud jste postupovali správně objeví se u záhlaví buněk šipky. Příklad : Budeme chtít vybrat jen ty data, kde sloupec Bydliště bude obsahovat Teplice. 1. Klikneme na šipku ve sloupci Bydliště. 2. Z nabídky vybereme položku Teplice. V ten okamžik se řádky tabulky, které ve sloupci Bydliště neobsahují hodnotu Teplice skryjí. Tip : Filtry lze také kombinovat a použít jich více současně. Pokud jsou data ve slupci filtrována, pak je šipečka filtru zbarvena modře. Pokud chcete filtr zrušit, rozbalte nabídku daného filtru a vyberte (Vše) 23

24 Složitější filtry : V předcozím příkladu byla použita nejjednodušší varianta filtru. Existují I složitější definice filtru pomocích kterých lze přesně definovat kritéria filtru. Příklad : V tabulce z minulého příkladu budeme chtít zobrazit jen ty řádky kde hodnota ve sloupci výška bude vyšší než 180 cm. a zárověn hodnota ve sloupci Bydliště bude Teplice. Postup 1. Filtr na sloupce Bydliště nastavte dle předchozího příkladu. 2. Filtr ve slupci Výška nastavte na Vlastní. 3. Excel zobrazí okno Vlastní filtr, ve kterém nastavíme přesnou definici kritéria. ( v našem příkladu Je větší než 180 ) Tip : Při tvorbě podmínky lze využít i přepínačů A a Nebo a tím vytvořit složitější podmínku. 4. Klikneme na OK Zadanému filtru vyhovují pouze 2 záznamy. 24

25 1.26 Excel Práce s listy Excel umožňuje pracovat s takzvanými listy. Každý list je samostatná tabulka. Uvnitř jednoho listu může být až 255 listů. Jednotlivé listy můžou, ale nemusí být mezi sebou žádnou vazbu. Každý list má své jméno, které se je zobrazeno na oušku listu. Po otevření nového souboru jsou vytvořeny 3 listy s názvy List1, List2 a List3. Pro lepší názornost si listy můžeme sami pojmenovat. 1. klikneme pravým tlačítkem myši na ouško listu. 2. Z nabídky vybereme Přejmenovat. 3. Zadáme nový název a stiskneme Enter. nebo jen 2x klikneme na ouško listu LTM a zadáme nový název. Jak je z obrázku patrné listy lze Odstranit (!! pozor!! smazaný list již nelze obnovit) Listy lze mezi sebou přesunovat a kopírovat a ve verzi Excel2003 lze nastavit pro jednotlivá ouška i barevné pozadí. Vložení nového listu : 1. Nabídka Vložit, příkaz List Odstranění listu : 1. Vyberte list, který chcete odstranit. 2. Z nabídky Úpravy, vyberte Odstranit list 25

26 1.27 Excel Rozdělení tabulky - příčky U rozsáhlých tabulek s může stát, že nevidíte záhlaví tabulky, protože jste na několikastém řádku. Pokud potřebujete zjistit jakou hlavičku má daný sloupec musíte se vrátit na první sloupec. To je mnohdy velmi zdlouhavé a ztratíte přehled o tabulce. Excel umožňuje zapnout tzv. příčky. Příčky jsou čáry, kterými ukotvíte určitou část tabulky. Pokud např. příčkami ukotvíte záhlaví tabulky lze se v tabulce libovolně pohybovat a vždy uvidíte záhlaví tabulky. Příklad : Máme tabulku filmů na DVD, počet filmů v tabulce je celkem 76 filmů. Tabulka filmů : pokud se posunete směrem dolů zmizí nám zahlaví tabulky 1. umístíme kurzor na buňku, která bude za sloupcem a pod řádkem, který chceme ukotvit v našem případě na buňku A5. 2. Z nabídky Okno vybereme příkaz Ukotvit příčky 26

27 V tuto chvíli jsou řádky 1 až 4 ukotveny a při posunu v tabulce dolu budou stále zobrazeny. ukotvené řádky Zrušení ukotvení V nabídce Okno vyberte příkaz Uvolnit příčky a ukotvení bude zrušeno. Tip : stejně jako se dají ukotvit řádky, lze ukotvit sloupce nebo současně řádky a sloupce. 27

28 1.28 Excel Grafy Graf je úžasný způsob jak převést spoustu čísel z tabulky do okamžité srozumitelné podoby. Grafy v Excelu jsou přímo svázány s daty v tabulce a okamžitá změna hodnot v tabulce má za následek změnu grafu. Graf se chová jako samostatný objekt, lze libovolně přemísťovat a měnit jeho velikost Excel Vytvoření grafu Před samotným vytvořením grafu je třeba vytvořit zdrojovou tabulku, ze které bude graf vytvořen. 1. Vytvoříme zdrojovou tabulku. (tabulka obsahuje údaje kdo kolik má daného ovoce) 2. Označíme tabulku do bloku. 3. Z nabídky Vložit vybereme Graf. 4. Otevře se okno Průvodce grafem V průvodci, který má 4 kroky postupně zadáme parametry výsledného grafu. Průvodce krok č.1 V levé části vyberte Typ grafu a v pravé části Podtyp grafu. Oriemtační náhled získáte stisknutím tlačítka Stisknutím zobr. Ukázku. Klikněte na tlačítko Další. 28

29 Průvodce krok č.2 V kroku č.2 vybíráte zda datovou řadu budou tvořit řádky nebo sloupce zdrojové tabulky. Vyberte vyhovující variantu a klikně na Další. Průvodce krok č.3 Nyní průvodce zobrazí okno Možnosti grafu. Toto okno má 6 záložek. Před dalším kliknutím na tlačítko Další je třeba projít a upravit nastavení na všech záložkách. Záložky : Název Osy Mřížky Legenda Popisky dat Tabulka dat 29

30 Na jednotlivé záložky a možnosti nastavení se nyná podíváme podrobněji. Záložka Názvy : Na založce názvy můžete do grafu vložit velkový název grafu a popis os X a Y. Změny se hned po zadání projeví v náhledu grafu. Záložka Osy : Na založce osy můžete v grafu zobrazit nebo naopak nezobrazit popis os. V našem příkladu pokud by jsme zrušili zaškrtnutí u osy X z grafu zmizely by z grafu jména : Osa X - Adam Petr Jirka Osa Y

31 Záložka Mřížky : Na založce mřížky můžete nastavit zobrazení tzv. hlavní a vedlejší mřížky. Mřížka umožňuje odhadnout hodnotu v grafu. Tip: Jedná se o slabé čáry uvnitř grafu. Záložka Legenda : Umožňuje zobrazení nebo nezobrazení legendy a její umístění v grafu. Tip: Jedná barevné kostičky s popisem. Umožňují zobrazit význam jednotlivých sloupců v grafu. 31

32 Záložka Popisky dat : Umožňuje zobrazit nad každým sloupcem hodnoty sloupce nebo popisky. Záložka Tabulka dat : Umožňuje zobrazit pod grafem zdrojovou tabulku ze které byl graf vytvořen. Nyná je možně kliknout na tlačítko Další pro přechod na poslední krok průvodce. 32

33 Průvodce krok č.4 Posledním krokem v průvodci je umístění grafu. Excel nabízí dvě možnosti umístění grafu. 1. jako nový list (při této volbě bude vytvořený graf umístěn na samostatný list a graf bude přes celou obrazovku, list bude pojmenován Graf) 2. jako objekt do listu (při této volbě bude graf vložen do stávajícího listu jako objekt, s grafem bude možno posouvat a měnit velikost) graf vložený jako objekt do listu graf vložený jako nový list 33

34 1.30 Excel Úprava grafu typ grafu Vytvořený graf se dá kdykoli upravovat. Je možné měnit typ grafu, barvy a výplň sloupců, vzhled a pozadí grafu a spoustu dalších parametrů. Změna typu grafu : 1. Klikněte pravým tlačítkem do bílé oblasti grafu. 2. Z nabídky vyberte Typ grafu 3. Zobrazí se stejné okno, které Excel nabízí v první kroku při tvorbě grafu. Zde můžete vybrat jiný typ grafu. Upozornění : Pozor né vždy jsou vhodné některé grafy. Vždy je důležité zvolit vhodný graf pro data v tabulce. 34

35 1.31 Excel Úprava grafu velikost a typ písma Po vytvoření grafu je zpravidla potřeba graf poupravit. Změnit popisky, barvu a velikost písma. osa hodnot 2x klikněte pro úpravu písma a měřítka název osy 2x klikněte pro úpravu písma a barvy název grafu 2x klikněte pro úpravu písma zobrazovaná oblast 2x klikněte pro úpravu barvy sloupce 2x klikněte pro úpravu barvy mřížka 2x klikněte pro úpravu barvya čáry osa kategorií 2x klikněte pro úpravu písma a měřítka název osy kategorií 2x klikněte pro úpravu písma a barvy Změna parametrů : 1. 2x klikněte levým tlačítkem na tu část grafu, kterou si přejete upravovat. 2. objeví se okno ve kterém lze měnit parametry ( písmo, barva, měřítko, ohraničení. ) 3. nastavte parametry podle potřeby 4. potvrďte změnu kliknutím na OK 35

36 1.32 Excel Tisk Po vytvoření tabulky nebo grafu je možno výsledek vytisknout. Bohužel není hned vidět jak se daná tabulka vytiskne. Iinformaci o tom jak se tabulka vytiskne získáme pomocí náhledu. Zobrazení náhledu : Nabídka Soubor příkaz Náhled (nebo pomocí ikony na panelu nástrojů) Pro podrobnější nastavení vzhledu stránky slouží okno Vzhled stránky. Nastavení vzhledu stránky : Nabídka Soubor příkaz Vzhled stránky Záložka Stránka orientace papíru (výška/šířka) Měřítko Umožňuje zmnešit nebo zvětšit tabulku v procentech. Tip : Pokud v náhledu stránky se tabulka nevejde na celou stránku můžeme nastavit měřítko na přizpůsobit na 1 stránku vodorovně a 1 stránku svisle. Záložka Okraje : na záložce okraje lze nastvit okraje stránky v jednotlivých směrech. Tip : Pokud budete chtít tabulku vycentrovat na střed stránky zaškrtněte políčka Vodorovně a Svisle. 36

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ)

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb víc než jen počítačka Tabulkové procesory jsou programy, které slouží pro výpočty (matematické, statistické, vědecké, logické, finanční,...), vytváření

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více