IBM SPSS Custom Tables

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM SPSS Custom Tables"

Transkript

1 IBM Software IBM SPSS Custom Tables Vytvářejte vlastní tabulky v mžiku S modulem IBM SPSS Custom Tables máte při vytváření tabulek k dispozici jejich náhled v průběhu vytváření, a proto jsou Vaším výsledkem jasně čitelné a přesné tabulky, a to za mnohem kratší dobu, než jste byli zvyklí s jinými nástroji. IBM SPSS Custom Tables snadno sumarizuje data v různých stylech vhodných pro různé typy čtenářů a pro specifická určení. Rozhraní zobrazuje uživateli vzhled tabulky již při jejím zadávání, a tak přesně vidíte, jak bude tabulka ve výstupech vypadat. Do finální tabulky lze nakonec přidat dodatečné informace, jako jsou popisné statistiky, nebo upravit uspořádání tak, aby bylo pro Vaše adresáty naprosto srozumitelné. Tabulky naplněné daty budete z výstupového okna snadno exportovat do aplikací Word, Excel či PowerPoint, do formátu HTML a PDF. IBM SPSS Custom Tables jsou ideálním nástrojem pro uživatele, kteří pravidelně vytvářejí nebo aktualizují své tabulkové zprávy, pro uživatele z oblastí výzkumu trhu, sociálních věd, databázového a přímého marketingu a pro uživatele provádějící výzkum v organizacích. IBM SPSS Custom Tables je k dispozici pro instalaci v režimu lokální desktopové aplikace, avšak při požadavku na větší výkon a škálovatelnost lze provést také instalaci v režimu klient/server. Nejdůležitější Jednoduchá sumarizace a sdílení analytických výstupů snadná tvorba tabulek tahem myší náhled na vytvářenou tabulku a změny v reálném čase vyloučení určitých kategorií, zobrazení polí odpovídajících vynechaným hodnotám, přidání částečných úhrnů a mnoho dalšího jednoduchý export tabulek do Microsoft Word nebo Excel pro jejich použití v reportech automatizace často používaných reportů

2 IBM SPSS Custom Tables obsahuje funkce, které usnadní předání informace kolegům tak, aby je mohli bez dalšího zpracování ihned využívat: výpočet nových polí na základě výstupových kategorií (součet, rozdíl, procentuální rozdíl apod.) a jejich zobrazení přímo ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables výsledky statistických testů lze zobrazit ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables místo v samostatných tabulkách, čímž odpadá nutnost kombinovat tyto informace manuálně proměnnou v tabulce z řádků do sloupců, nebo změníte její pozici v hierarchii třídění u řádků i sloupců. Tabulku konstruujete a formátujete přímo na ploše obrazovky a hned také vidíte výsledky svých voleb. Vše můžete snadno modifikovat a měnit. Přidávejte do tabulky další proměnné (opět přetažením myší), měňte jejich pořadí či hierarchii nebo skryjte názvy statistik. Pro rozsáhlé a komplexní tabulky tak naleznete stručnou a jednoduchou formu předání informace. interaktivní náhled tabulky při jejím vytváření přehledná práce s kategoriemi a strukturou tabulky, interaktivní úpravy v zadání; můžete vyloučit zvolené kategorie, zobrazit tabulková pole odpovídající vynechaným hodnotám nebo přidat úhrny a částečné úhrny pro skupiny zvýšení informativní hodnoty tabulky přidáním popisných a inferenčních statistik (chí-kvadrát test nezávislosti, porovnání sloupcových průměrů pomocí t-testu nebo porovnání sloupcových proporcí pomocí z-testu) snadný export výsledků do formátů Word, Excel nebo PowerPoint Tabulky vytváříte v náhledu na obrazovce Intuitivní grafické uživatelské rozhraní modulu IBM SPSS Custom Tables nabízí vizualizaci vzhledu tabulky již při její tvorbě. Rozhraní s náhledem se ovládá pomocí myši. Nemusíte se domýšlet, jak bude tabulka vypadat, jednoduše ji vizuálně vytvoříte i upravíte, a tak její tvar vidíte ještě před stiskem tlačítka OK, kterým si vyžádáte výpočet. Vytvořit tabulku v interaktivním grafickém rozhraní je snadné. Na obrazovce pracujete se svými proměnnými z datové matice (tj. s jejími sloupci). Můžete je označit jako číselné nebo kategorizované, a tak zvolit způsob jejich prezentace v tabulce. Číselné proměnné jsou reprezentovány průměry a jinými statistikami, kategorizované četnostmi v kategoriích a procenty. Typ proměnné změníte jediným kliknutím myši. Intuitivní grafické rozhraní IBM SPSS Custom Tables již si nemusíte domýšlet, jak bude tabulka vypadat. Přenášejte požadované proměnné na pracovní plochu a vytvářejte tak vlastní tabulky. Před použitím proměnné lze zobrazit seznam její kategorií (viz pole Categories v levé části). Úprava tabulky Využitím manažera kategorií v modulu IBM SPSS Custom Tables zobrazíte informaci způsobem, který je pro Vás nejvhodnější. Úhrny a částečné úhrny přidáte do tabulky bez jakýchkoliv modifikací vstupních dat. Navíc můžete např. sloučit více následných kategorií do jedné pomocí jejich úhrnu a zobrazit výsledek pod nebo nad nimi (dílčí úhrny z kterýchkoliv řádků podle Vaší volby). Svá data prezentujete efektivně i tím, že zaměníte typ proměnných (a získáte tak průměry místo četností) či vyloučíte vybrané kategorie z tabulky. Zvolte si, zda zobrazíte, či skryjete kategorie s nulovou četností, abyste získali přehledný a stručný výstup podle své představy. Setřiďte a očíslujte kategorie podle hodnot v polích, a tím připravte úhlednou tabulku, jejíž informace se čte rychleji, lépe a přesněji. Tabulku tvoříte přenášením proměnných ze seznamu na plochu pomocí myši (drag-and-drop). Nemusíte psát žádný programový kód či vyplňovat dialogy. Snadno převedete

3 Analyzujte svá data do hloubky Předkládejte svým uživatelům a partnerům zprávy, které jim dovolí hlouběji nahlédnout do Vašich dat a poskytnou vhodnější podklad pro jejich rozhodování. Vyzdvihněte potenciální příležitosti či problémové oblasti ve svých výsledcích pomocí jednoho ze tří typů statistických testů, které modul IBM SPSS Custom Tables nabízí (chí-kvadrát test nezávislosti pro kategorizované proměnné a také pro proměnné vícenásobných odpovědí, t-testy pro průměry a z-test pro párové komparace sloupcových četností v tabulce). Využijte inferenční statistiky a porovnejte průměry a četnosti demografických skupin, zákaznických segmentů, časových období či jiných kategorizovaných proměnných. Identifikujete trendy, změny a hlavní rozdíly v datech. funkce výstupů v Base jako např. šablony tabulek (TableLooks ) a skripty pro automatizaci rutinních kroků Představme si například výzkumníka trhu pracujícího pro nakladatelství odborných knih, který studuje oblibu jednotlivých titulů u studentů. Výzkumník identifikuje malý zájem studentů soukromých škol o matematické knihy, a proto provede test sloupcových rozdílů. Test s 95% spolehlivostí prokáže existenci rozdílu v oblibě učebnic matematiky mezi studenty státních a soukromých škol. Vzhledem ke zjištěné odlišnosti na takto vysoké hladině spolehlivosti se lze domnívat, že rozdíly nevznikly náhodou. Výzkumník tedy doporučí nakladatelství podrobněji prozkoumat, proč se postoje studentů k učebnicím liší. Samozřejmostí je výběr sumárních statistik obsahují vše od jednoduchých počtů pro kategorizované proměnné po míry rozptylu. Sumární statistiky pro kategorizované proměnné a vícenásobné odpovědi obsahují počty a široké spektrum procentuálních statistik, jako jsou řádková a sloupcová procenta, celková procenta, procenta platných pozorování atd. Sumární statistiky pro spojité proměnné obsahují statistiky jako průměr, medián, modus, percentily, sumy, směrodatné odchylky, rozpětí, minima a maxima. Pokud se chcete zaměřit na konkrétní výstupy, můžete výsledky setřídit v kategoriích podle zvolené statistiky. Kontrolujte vzhled svých výstupních tabulek Mnoho funkcí modulu IBM SPSS Custom Tables změní tabulky podle Vašeho přání tak, jak potřebujete. Některé z možných úprav: Automatizací tvorby opakovaných reportů ušetříte čas a úsilí Připravujete pravidelně zprávy se stejnou strukturou? Přijdou-li nová data, trávíte dlouhé hodiny nad vytvářením zprávy, kterou jste již v minulosti dělali? Využijte možnosti automatizace pomocí syntaxe. Můžete pak opakovaně vytvářet stejný formát výstupů s novými daty, jako jsou např. pravidelná zpracování přehledů z databází, opakovaná výzkumná šetření (monitory, panely) atd. Při vytváření tabulky v uživatelském rozhraní jsou Vaše akce zaznamenány na pozadí pomocí syntaxe IBM SPSS Statistics. Pro automatický záznam syntaxového příkazu stačí jedno kliknutí myší na tlačítko PASTE v zadávacím okně a Vaše tabulky se všemi volbami se z náhledové plochy zaznamenají v syntaxovém okně pomocí příkazů. Získaný záznam je programem, který lze uložit, později kdykoliv vyvolat a na jedno potvrzení spustit znovu (se stejnými nebo aktualizovanými daty a se stejným tvarem výstupu). vložení nadpisu a poznámky pod tabulkou tabulkové výrazy v nadpisech specifikace minimální a maximální šířky sloupců pro jednotlivé tabulky během jejich tvorby

4 Zápis můžete ovšem dále upravovat, protože syntaxové okno je textový editor pro práci s příkazy. K takovému automatickému zápisu a k jeho pozdější aplikaci nepotřebujete žádnou další znalost, nemusíte nic programovat, počítač to udělá za Vás. Díky takovému zápisu je zachován tvar zprávy a navíc jsou výsledky okamžitě k dispozici; nemusíte ztrácet čas opakováním stejných úkonů. V produkčním módu, můžete zajistit pravidelné spouštění získaného programu nad Vaší databází. Sdílejte své výsledky s ostatními Získané závěry je třeba předat těm, kdo je potřebují. Modul IBM SPSS Custom Tables vytváří interaktivní pivotní tabulky, které lze exportovat do Wordu, Excelu, PowerPointu, PDF či HTML nebo do textového formátu. To nejen usnadní pracovní postupy, ale také šetří čas, který by byl nutný na přeformátování tabulek v novém prostředí. Po vytvoření tabulek obvykle není zapotřebí dále je editovat. Můžete však do nich přidat další doplňující popisy a informace, považujete-li to za vhodné. Vytvořte přímo v tabulky profesionální kvality V interaktivním prostředí IBM SPSS Custom Tables vytvoříte snadno tabulky přesně podle Vašich představ. Následující diagramy postup ilustrují. 1) Přetáhněte vybrané proměnné do náhledu tabulky. Z okna proměnných v levé části přetáhněte vybranou proměnnou nebo proměnné do plochy náhledu na horizontální nebo vertikální lištu podle požadovaného umístění v budoucí tabulce. Náhled můžete průběžně měnit do té doby, pokud nezískáte vhodný tvar. Rychlým zadáváním urychlíte své datové explorace i testování hypotéz Jednoduché modifikace zadání tabulky tahem myši a přehledné výstupy inferenčních statistik (chí-kvadrát a t-testy) zrychlí Vaše pátrání po důležitých vztazích. Grafy z tabulek a jejich částí dokreslí význam zjištěných vztahů. IBM SPSS Custom Tables tak poskytují efektivní nástroj rychlé interaktivní analýzy jak pro explorační proces vyhledávání důležitých datových souvislostí, tak pro bezkonkurenčně rychlý nástroj testování velkého počtu hypotéz ve složitých tabulkách. Získejte více díky spolupráci Pro efektivní sdílení a využívání souborů, jejich ochranu způsobem, který splňuje interní i externí požadavky, a publikování výsledků tak, aby si je mohl prohlížet a upravovat větší počet uživatelů, lze využít rozšíření a spolupráci IBM SPSS Custom Tables s IBM SPSS Collaboration a Deployment Services.

5 2) Definujte sumární statistiky nebo kategorie a souhrny. Vybírat můžete z více než 40 sumárních statistik. 3) Všechny výstupy se zobrazují jako objekty ve výstupovém okně. Tabulky můžete dále editovat, aplikovat na ně šablony (TableLooks) a dát jim tak Využijte inferenční statistiky pro testování vztahů mezi proměnnými v řádcích a sloupcích. V tomto případě přiřadí test shody sloupcových proporcí všem věkovým kategoriím písmeno. Pro každou dvojici sloupců jsou proporce porovnány pomocí z-testu. Je-li zjištěn statisticky významný rozdíl, je písmeno nižší kategorie umístěno pod kategorií s vyšší proporcí. Statistické testy jsou k dispozici také pro proměnné vícenásobných odpovědí. 4) V IBM SPSS Custom Tables vytvoříte různé tabulky podle svého přání. Zde jsou příklady několika základních typů. například Váš firemní vzhled, barvy atd. Navíc lze tabulky přímo exportovat do programů sady MS Office Word, Excel, PowerPoint a formátu HTML, PDF a textového souboru.

6 Dvourozměrná kontingenční tabulka Tento příklad ukazuje vztah mezi dvěma kategorizovanými proměnnými Obliba značky kávy před a po shlédnutí reklamy. V tabulce je zobrazen počet lidí preferujících jednotlivé značky kávy, a to předtím a potom, co shlédli reklamu na kávu. Popisné statistiky a třídění prvního stupně Srovnání nástupního a současného platu celkem i samostatně pro každé pohlaví. Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty, minima, maxima, mediány a směrodatné odchylky. Před údaji je uveden znak dolaru a každá tři místa jsou oddělena čárkou. Kombinace procentních hodnot v kategoriích a připojených průměrů proměnných v celém souboru a průměrů v jeho částech Složitější tabulka, kde jsou kombinovány četnosti i průměry. Mnohonásobné odpovědi Sady mnohonásobných odpovědí využívají více proměnných pro záznam odpovědí na otázky, na které může respondent odpovědět více způsoby. Například u otázky Které z uvedených zařízení vlastníte? mohou respondenti uvést libovolnou kombinaci z šesti možných voleb. Všimněte si, že součet hodnot v buňkách vychází větší než 100 % to je Specifikace Grafické uživatelské rozhraní názorné prostředí pro vytváření tabulky přetažením objektu myší (drag-and-drop) a to přímo v náhledu tabulky s výběrem konkrétních proměnných a volbou dalších modifikací jednotný univerzální dialog namísto několika procedur a dialogů pro různé typy tabulek Nastavení obsahu polí tabulky se skládají z proměnných uložených až ve třech směrech: v řádcích, sloupcích a vrstvách způsobeno tím, že každý respondent mohl odpovědět více než jednou. Sdílení kategorií odpovědí Výzkumy často obsahují více otázek se stejnou škálou možných odpovědí. V tomto případě se jedná o zjišťování spokojenosti zákazníků. Všechny otázky mají škálu odpovědí: 1= nespokojen, 2 = neutrální, 3 = spokojen. K zobrazení takto příbuzných proměnných do stejné tabulky použijte skládání. proměnné lze skládat 'vedle/pod sebe' nebo hierarchicky 'do sebe' hierarchické vkládání proměnných pro postupné třídění do libovolné úrovně ve všech třech směrech do kterékoli části tabulky lze stejným způsobem umístit sadu proměnných vícenásobných odpovědí mnohorozměrné kontingenční tabulky s mnoha vstupujícími proměnnými četnosti vícenásobných proměnných ve vhodném a volitelném uspořádání vedle tabulek četností jedné proměnné u tabulky s vícenásobnými proměnnými lze zobrazit všechny kategorie včetně těch, které se u některé proměnné nevyskytují

7 zobrazení statistik v řádcích, sloupcích nebo ve vrstvách součtové řádky lze umístit do kteréhokoliv řádku, sloupce nebo vrstvy tabulky vytváření částečných úhrnů pro podmnožiny kategorií diskrétních proměnných provádění výpočtů na výstupních kategoriích (součet, rozdíl, procentuální rozdíl) a zobrazení výsledků v nových polích výstupní tabulky Custom Tables (bez omezení na počet výstupních polí) zobrazení výsledků statistických testů přímo ve výstupní tabulce Custom Tables místo v samostatné tabulce není třeba kombinovat informace ve Wordu vyhovuje normám APA volba pořadí zobrazovaných kategorií či skrytí/ zobrazení kategorie správa tvaru tabulky: Statistiky třídění kategorií podle libovolné sumární statistiky v tabulce skryté kategorie, které vytvářejí částečné úhrny: kategorie z tabulky odstraníte, aniž byste ovlivnili výpočet součtů pro skupiny inferenční statistiky statistické testy pro tabulky sumarizující spojité proměnné: chí-kvadrát párové srovnání průměrů párové porovnání sloupcových procent výběr z následujících sumárních statistik: četnosti, řádková procenta, sloupcová procenta, celková procenta, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě, řádková procenta ve vymezené tabulce, sloupcová procenta v části tabulky, platná řádková procenta, platná sloupcová procenta, platná celková procenta, platná procenta v části tabulky, platná procenta ve vrstvě, platná řádková procenta ve vymezené tabulce, platná sloupcová procenta v části tabulky, řádková procenta ze všech případů, sloupcová procenta ze všech případů, celková procenta ze všech případů, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě ze všech případů, řádková procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, sloupcová procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, maximum, průměr, medián, minimum, četnost vynechaných hodnot, percentily, předdefinované percentily (5%, 25%, 75%, 95%, 99%), rozpětí, standardní chyba průměru, směrodatná odchylka, součet, počet všech případů, počet platných případů, rozptyl, součet řádkových procent, součet sloupcových procent, součet procent v tabulce, součet procent v části tabulky, součet procent ve vrstvě, součet řádkových procent v části tabulky, součet sloupcových procent v části tabulky výpočet statistik pro každé pole, podskupinu nebo tabulku výpočet procent pro kteroukoliv úroveň nebo pro všechny úrovně hierarchicky uspořádaných proměnných výpočet četností a procent pro násobné odpovědi vzhledem k počtu odpovědí nebo počtu případů volba základu pro výpočet procent se zahrnutím nebo vypuštěním hodnot deklarovaných jako vynechané vyřazení kategorií obsažených v částečném úhrnu ze statistických testů statistické testy chí-kvadrát pro proměnné vícenásobných odpovědí Formátování přímá editace každého elementu tabulky včetně nastavení formátů a popisů řazení tabulky podle hodnot v polích vzestupně nebo sestupně automatické zobrazování popisů místo kódů hodnot specifikace minimální a maximální šířky sloupce (má přednost před použitou šablonou) zobrazení popisu nebo názvu proměnné v každé tabulce možnost zobrazit chybějící hodnoty jako prázdné pole, nula, "." nebo jiný uživatelem definovaný tvar zarovnání víceřádkových názvů pro stránky a tabulky vlevo, vpravo nebo doprostřed připojení poznámek na stránku nebo k tabulce

8 specifikace rohových popisů uživatelské popisy pro statistiky zobrazení popisů proměnných, hodnot a statistik formáty čísel: oddělené čárkou, datum a čas, dolar, standardní numerický formát, záporná čísla v závorkách, "N= ", všechny hodnoty v závorkách, procenta, uživatelem definovaný formát (např. Kč) aplikace předem definované tabulkové šablony (TableLooks) určení množin proměnných pro vícenásobné odpovědi (multiple sets) a uložení definic v datovém souboru zpracování krátkých i dlouhých textových proměnných počet proměnných ve skupině vícenásobných odpovědí ani počet skupin není omezen Syntax překladač syntaxe z nižších verzí než IBM SPSS Tables 11.5 do současné verze CTABLES syntaxe Tiskové formáty tisk více tabulek na jednu stránku specifikace rozvržení stránky: okraje nahoře, dole, vpravo a vlevo, délka stránky společný příkaz pro použití štěpící proměnné ve více tabulkách Systémové požadavky Další systémové požadavky se liší podle použité systémové a hardwarové platformy, více informací naleznete na všechny výstupy mají formát snadno upravitelných pivotních tabulek umožňujících: změnu zobrazované vrstvy klepnutím na ikonu pro snazší komparaci podmnožin návrat k původnímu uspořádání tabulky příkazem z menu změnu pořadí v hierarchii dimenzí pro zvýraznění informace zadání grafu z kterékoliv části dat v tabulce Copyright 2015, ACREA CR, spol. s r.o. Společnost ACREA CR, spol. s r.o. je distributorem softwaru IBM SPSS a poskytovatelem analytických a statistických služeb a kurzů v České a Slovenské republice. ACREA CR, spol. s r.o. (t) Krakovská 7, (e) Praha 1, (w)

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics IBM Software IBM SPSS Exact Tests Přesné analýzy malých datových souborů Při rozhodování o existenci vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách a při používání neparametrických ů analytici zpravidla

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou Úvod.................................................................. 11 Kapitola 1 Než začneme.................................................................. 17 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...........................................

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Decision Trees IBM Software IBM SPSS Decision Trees Jednoduše identifikujte skupiny a predikujte Stromově uspořádané postupné štěpení dat na homogenní podmnožiny je technika vhodná pro exploraci vztahů i pro tvorbu rozhodovacích

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

IBM SPSS Reports for Surveys

IBM SPSS Reports for Surveys IBM SPSS Reports for Surveys Výsledky, které mají vliv na Vaše rozhodování Kvalitní sběr dat, který dělá výzkum jednodušším a efektivnějším IBM SPSS Software Přeměňte získané informace v akci Pro získání

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY. Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje.

Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY. Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje. Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje. O softwaru IDEA Zlepšete svůj výkon a rozšiřte svoje kapacity. Se softwarem IDEA můžete snížit náklady

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu

4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu 4. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import dat

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P3 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Zpracování chybějících dat a dat mimo rozsah

Zpracování chybějících dat a dat mimo rozsah StatSoft Zpracování chybějících dat a dat mimo rozsah V tomto článku si představíme jeden z možných postupů, jak se rychle a snadno vypořádat s detekcí chybějících dat a dat mimo stanovený rozsah. Načtení

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005+) Kvantitativní metody výzkumu v praxi Excel mini úvod do kontingenčních tabulek (nepovinnáčást pro KMVP) Jiří Šafr jiri.safratseznam.cz

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více