IBM SPSS Custom Tables

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM SPSS Custom Tables"

Transkript

1 IBM Software IBM SPSS Custom Tables Vytvářejte vlastní tabulky v mžiku S modulem IBM SPSS Custom Tables máte při vytváření tabulek k dispozici jejich náhled v průběhu vytváření, a proto jsou Vaším výsledkem jasně čitelné a přesné tabulky, a to za mnohem kratší dobu, než jste byli zvyklí s jinými nástroji. IBM SPSS Custom Tables snadno sumarizuje data v různých stylech vhodných pro různé typy čtenářů a pro specifická určení. Rozhraní zobrazuje uživateli vzhled tabulky již při jejím zadávání, a tak přesně vidíte, jak bude tabulka ve výstupech vypadat. Do finální tabulky lze nakonec přidat dodatečné informace, jako jsou popisné statistiky, nebo upravit uspořádání tak, aby bylo pro Vaše adresáty naprosto srozumitelné. Tabulky naplněné daty budete z výstupového okna snadno exportovat do aplikací Word, Excel či PowerPoint, do formátu HTML a PDF. IBM SPSS Custom Tables jsou ideálním nástrojem pro uživatele, kteří pravidelně vytvářejí nebo aktualizují své tabulkové zprávy, pro uživatele z oblastí výzkumu trhu, sociálních věd, databázového a přímého marketingu a pro uživatele provádějící výzkum v organizacích. IBM SPSS Custom Tables je k dispozici pro instalaci v režimu lokální desktopové aplikace, avšak při požadavku na větší výkon a škálovatelnost lze provést také instalaci v režimu klient/server. Nejdůležitější Jednoduchá sumarizace a sdílení analytických výstupů snadná tvorba tabulek tahem myší náhled na vytvářenou tabulku a změny v reálném čase vyloučení určitých kategorií, zobrazení polí odpovídajících vynechaným hodnotám, přidání částečných úhrnů a mnoho dalšího jednoduchý export tabulek do Microsoft Word nebo Excel pro jejich použití v reportech automatizace často používaných reportů

2 IBM SPSS Custom Tables obsahuje funkce, které usnadní předání informace kolegům tak, aby je mohli bez dalšího zpracování ihned využívat: výpočet nových polí na základě výstupových kategorií (součet, rozdíl, procentuální rozdíl apod.) a jejich zobrazení přímo ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables výsledky statistických testů lze zobrazit ve výstupní tabulce IBM SPSS Custom Tables místo v samostatných tabulkách, čímž odpadá nutnost kombinovat tyto informace manuálně proměnnou v tabulce z řádků do sloupců, nebo změníte její pozici v hierarchii třídění u řádků i sloupců. Tabulku konstruujete a formátujete přímo na ploše obrazovky a hned také vidíte výsledky svých voleb. Vše můžete snadno modifikovat a měnit. Přidávejte do tabulky další proměnné (opět přetažením myší), měňte jejich pořadí či hierarchii nebo skryjte názvy statistik. Pro rozsáhlé a komplexní tabulky tak naleznete stručnou a jednoduchou formu předání informace. interaktivní náhled tabulky při jejím vytváření přehledná práce s kategoriemi a strukturou tabulky, interaktivní úpravy v zadání; můžete vyloučit zvolené kategorie, zobrazit tabulková pole odpovídající vynechaným hodnotám nebo přidat úhrny a částečné úhrny pro skupiny zvýšení informativní hodnoty tabulky přidáním popisných a inferenčních statistik (chí-kvadrát test nezávislosti, porovnání sloupcových průměrů pomocí t-testu nebo porovnání sloupcových proporcí pomocí z-testu) snadný export výsledků do formátů Word, Excel nebo PowerPoint Tabulky vytváříte v náhledu na obrazovce Intuitivní grafické uživatelské rozhraní modulu IBM SPSS Custom Tables nabízí vizualizaci vzhledu tabulky již při její tvorbě. Rozhraní s náhledem se ovládá pomocí myši. Nemusíte se domýšlet, jak bude tabulka vypadat, jednoduše ji vizuálně vytvoříte i upravíte, a tak její tvar vidíte ještě před stiskem tlačítka OK, kterým si vyžádáte výpočet. Vytvořit tabulku v interaktivním grafickém rozhraní je snadné. Na obrazovce pracujete se svými proměnnými z datové matice (tj. s jejími sloupci). Můžete je označit jako číselné nebo kategorizované, a tak zvolit způsob jejich prezentace v tabulce. Číselné proměnné jsou reprezentovány průměry a jinými statistikami, kategorizované četnostmi v kategoriích a procenty. Typ proměnné změníte jediným kliknutím myši. Intuitivní grafické rozhraní IBM SPSS Custom Tables již si nemusíte domýšlet, jak bude tabulka vypadat. Přenášejte požadované proměnné na pracovní plochu a vytvářejte tak vlastní tabulky. Před použitím proměnné lze zobrazit seznam její kategorií (viz pole Categories v levé části). Úprava tabulky Využitím manažera kategorií v modulu IBM SPSS Custom Tables zobrazíte informaci způsobem, který je pro Vás nejvhodnější. Úhrny a částečné úhrny přidáte do tabulky bez jakýchkoliv modifikací vstupních dat. Navíc můžete např. sloučit více následných kategorií do jedné pomocí jejich úhrnu a zobrazit výsledek pod nebo nad nimi (dílčí úhrny z kterýchkoliv řádků podle Vaší volby). Svá data prezentujete efektivně i tím, že zaměníte typ proměnných (a získáte tak průměry místo četností) či vyloučíte vybrané kategorie z tabulky. Zvolte si, zda zobrazíte, či skryjete kategorie s nulovou četností, abyste získali přehledný a stručný výstup podle své představy. Setřiďte a očíslujte kategorie podle hodnot v polích, a tím připravte úhlednou tabulku, jejíž informace se čte rychleji, lépe a přesněji. Tabulku tvoříte přenášením proměnných ze seznamu na plochu pomocí myši (drag-and-drop). Nemusíte psát žádný programový kód či vyplňovat dialogy. Snadno převedete

3 Analyzujte svá data do hloubky Předkládejte svým uživatelům a partnerům zprávy, které jim dovolí hlouběji nahlédnout do Vašich dat a poskytnou vhodnější podklad pro jejich rozhodování. Vyzdvihněte potenciální příležitosti či problémové oblasti ve svých výsledcích pomocí jednoho ze tří typů statistických testů, které modul IBM SPSS Custom Tables nabízí (chí-kvadrát test nezávislosti pro kategorizované proměnné a také pro proměnné vícenásobných odpovědí, t-testy pro průměry a z-test pro párové komparace sloupcových četností v tabulce). Využijte inferenční statistiky a porovnejte průměry a četnosti demografických skupin, zákaznických segmentů, časových období či jiných kategorizovaných proměnných. Identifikujete trendy, změny a hlavní rozdíly v datech. funkce výstupů v Base jako např. šablony tabulek (TableLooks ) a skripty pro automatizaci rutinních kroků Představme si například výzkumníka trhu pracujícího pro nakladatelství odborných knih, který studuje oblibu jednotlivých titulů u studentů. Výzkumník identifikuje malý zájem studentů soukromých škol o matematické knihy, a proto provede test sloupcových rozdílů. Test s 95% spolehlivostí prokáže existenci rozdílu v oblibě učebnic matematiky mezi studenty státních a soukromých škol. Vzhledem ke zjištěné odlišnosti na takto vysoké hladině spolehlivosti se lze domnívat, že rozdíly nevznikly náhodou. Výzkumník tedy doporučí nakladatelství podrobněji prozkoumat, proč se postoje studentů k učebnicím liší. Samozřejmostí je výběr sumárních statistik obsahují vše od jednoduchých počtů pro kategorizované proměnné po míry rozptylu. Sumární statistiky pro kategorizované proměnné a vícenásobné odpovědi obsahují počty a široké spektrum procentuálních statistik, jako jsou řádková a sloupcová procenta, celková procenta, procenta platných pozorování atd. Sumární statistiky pro spojité proměnné obsahují statistiky jako průměr, medián, modus, percentily, sumy, směrodatné odchylky, rozpětí, minima a maxima. Pokud se chcete zaměřit na konkrétní výstupy, můžete výsledky setřídit v kategoriích podle zvolené statistiky. Kontrolujte vzhled svých výstupních tabulek Mnoho funkcí modulu IBM SPSS Custom Tables změní tabulky podle Vašeho přání tak, jak potřebujete. Některé z možných úprav: Automatizací tvorby opakovaných reportů ušetříte čas a úsilí Připravujete pravidelně zprávy se stejnou strukturou? Přijdou-li nová data, trávíte dlouhé hodiny nad vytvářením zprávy, kterou jste již v minulosti dělali? Využijte možnosti automatizace pomocí syntaxe. Můžete pak opakovaně vytvářet stejný formát výstupů s novými daty, jako jsou např. pravidelná zpracování přehledů z databází, opakovaná výzkumná šetření (monitory, panely) atd. Při vytváření tabulky v uživatelském rozhraní jsou Vaše akce zaznamenány na pozadí pomocí syntaxe IBM SPSS Statistics. Pro automatický záznam syntaxového příkazu stačí jedno kliknutí myší na tlačítko PASTE v zadávacím okně a Vaše tabulky se všemi volbami se z náhledové plochy zaznamenají v syntaxovém okně pomocí příkazů. Získaný záznam je programem, který lze uložit, později kdykoliv vyvolat a na jedno potvrzení spustit znovu (se stejnými nebo aktualizovanými daty a se stejným tvarem výstupu). vložení nadpisu a poznámky pod tabulkou tabulkové výrazy v nadpisech specifikace minimální a maximální šířky sloupců pro jednotlivé tabulky během jejich tvorby

4 Zápis můžete ovšem dále upravovat, protože syntaxové okno je textový editor pro práci s příkazy. K takovému automatickému zápisu a k jeho pozdější aplikaci nepotřebujete žádnou další znalost, nemusíte nic programovat, počítač to udělá za Vás. Díky takovému zápisu je zachován tvar zprávy a navíc jsou výsledky okamžitě k dispozici; nemusíte ztrácet čas opakováním stejných úkonů. V produkčním módu, můžete zajistit pravidelné spouštění získaného programu nad Vaší databází. Sdílejte své výsledky s ostatními Získané závěry je třeba předat těm, kdo je potřebují. Modul IBM SPSS Custom Tables vytváří interaktivní pivotní tabulky, které lze exportovat do Wordu, Excelu, PowerPointu, PDF či HTML nebo do textového formátu. To nejen usnadní pracovní postupy, ale také šetří čas, který by byl nutný na přeformátování tabulek v novém prostředí. Po vytvoření tabulek obvykle není zapotřebí dále je editovat. Můžete však do nich přidat další doplňující popisy a informace, považujete-li to za vhodné. Vytvořte přímo v tabulky profesionální kvality V interaktivním prostředí IBM SPSS Custom Tables vytvoříte snadno tabulky přesně podle Vašich představ. Následující diagramy postup ilustrují. 1) Přetáhněte vybrané proměnné do náhledu tabulky. Z okna proměnných v levé části přetáhněte vybranou proměnnou nebo proměnné do plochy náhledu na horizontální nebo vertikální lištu podle požadovaného umístění v budoucí tabulce. Náhled můžete průběžně měnit do té doby, pokud nezískáte vhodný tvar. Rychlým zadáváním urychlíte své datové explorace i testování hypotéz Jednoduché modifikace zadání tabulky tahem myši a přehledné výstupy inferenčních statistik (chí-kvadrát a t-testy) zrychlí Vaše pátrání po důležitých vztazích. Grafy z tabulek a jejich částí dokreslí význam zjištěných vztahů. IBM SPSS Custom Tables tak poskytují efektivní nástroj rychlé interaktivní analýzy jak pro explorační proces vyhledávání důležitých datových souvislostí, tak pro bezkonkurenčně rychlý nástroj testování velkého počtu hypotéz ve složitých tabulkách. Získejte více díky spolupráci Pro efektivní sdílení a využívání souborů, jejich ochranu způsobem, který splňuje interní i externí požadavky, a publikování výsledků tak, aby si je mohl prohlížet a upravovat větší počet uživatelů, lze využít rozšíření a spolupráci IBM SPSS Custom Tables s IBM SPSS Collaboration a Deployment Services.

5 2) Definujte sumární statistiky nebo kategorie a souhrny. Vybírat můžete z více než 40 sumárních statistik. 3) Všechny výstupy se zobrazují jako objekty ve výstupovém okně. Tabulky můžete dále editovat, aplikovat na ně šablony (TableLooks) a dát jim tak Využijte inferenční statistiky pro testování vztahů mezi proměnnými v řádcích a sloupcích. V tomto případě přiřadí test shody sloupcových proporcí všem věkovým kategoriím písmeno. Pro každou dvojici sloupců jsou proporce porovnány pomocí z-testu. Je-li zjištěn statisticky významný rozdíl, je písmeno nižší kategorie umístěno pod kategorií s vyšší proporcí. Statistické testy jsou k dispozici také pro proměnné vícenásobných odpovědí. 4) V IBM SPSS Custom Tables vytvoříte různé tabulky podle svého přání. Zde jsou příklady několika základních typů. například Váš firemní vzhled, barvy atd. Navíc lze tabulky přímo exportovat do programů sady MS Office Word, Excel, PowerPoint a formátu HTML, PDF a textového souboru.

6 Dvourozměrná kontingenční tabulka Tento příklad ukazuje vztah mezi dvěma kategorizovanými proměnnými Obliba značky kávy před a po shlédnutí reklamy. V tabulce je zobrazen počet lidí preferujících jednotlivé značky kávy, a to předtím a potom, co shlédli reklamu na kávu. Popisné statistiky a třídění prvního stupně Srovnání nástupního a současného platu celkem i samostatně pro každé pohlaví. Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty, minima, maxima, mediány a směrodatné odchylky. Před údaji je uveden znak dolaru a každá tři místa jsou oddělena čárkou. Kombinace procentních hodnot v kategoriích a připojených průměrů proměnných v celém souboru a průměrů v jeho částech Složitější tabulka, kde jsou kombinovány četnosti i průměry. Mnohonásobné odpovědi Sady mnohonásobných odpovědí využívají více proměnných pro záznam odpovědí na otázky, na které může respondent odpovědět více způsoby. Například u otázky Které z uvedených zařízení vlastníte? mohou respondenti uvést libovolnou kombinaci z šesti možných voleb. Všimněte si, že součet hodnot v buňkách vychází větší než 100 % to je Specifikace Grafické uživatelské rozhraní názorné prostředí pro vytváření tabulky přetažením objektu myší (drag-and-drop) a to přímo v náhledu tabulky s výběrem konkrétních proměnných a volbou dalších modifikací jednotný univerzální dialog namísto několika procedur a dialogů pro různé typy tabulek Nastavení obsahu polí tabulky se skládají z proměnných uložených až ve třech směrech: v řádcích, sloupcích a vrstvách způsobeno tím, že každý respondent mohl odpovědět více než jednou. Sdílení kategorií odpovědí Výzkumy často obsahují více otázek se stejnou škálou možných odpovědí. V tomto případě se jedná o zjišťování spokojenosti zákazníků. Všechny otázky mají škálu odpovědí: 1= nespokojen, 2 = neutrální, 3 = spokojen. K zobrazení takto příbuzných proměnných do stejné tabulky použijte skládání. proměnné lze skládat 'vedle/pod sebe' nebo hierarchicky 'do sebe' hierarchické vkládání proměnných pro postupné třídění do libovolné úrovně ve všech třech směrech do kterékoli části tabulky lze stejným způsobem umístit sadu proměnných vícenásobných odpovědí mnohorozměrné kontingenční tabulky s mnoha vstupujícími proměnnými četnosti vícenásobných proměnných ve vhodném a volitelném uspořádání vedle tabulek četností jedné proměnné u tabulky s vícenásobnými proměnnými lze zobrazit všechny kategorie včetně těch, které se u některé proměnné nevyskytují

7 zobrazení statistik v řádcích, sloupcích nebo ve vrstvách součtové řádky lze umístit do kteréhokoliv řádku, sloupce nebo vrstvy tabulky vytváření částečných úhrnů pro podmnožiny kategorií diskrétních proměnných provádění výpočtů na výstupních kategoriích (součet, rozdíl, procentuální rozdíl) a zobrazení výsledků v nových polích výstupní tabulky Custom Tables (bez omezení na počet výstupních polí) zobrazení výsledků statistických testů přímo ve výstupní tabulce Custom Tables místo v samostatné tabulce není třeba kombinovat informace ve Wordu vyhovuje normám APA volba pořadí zobrazovaných kategorií či skrytí/ zobrazení kategorie správa tvaru tabulky: Statistiky třídění kategorií podle libovolné sumární statistiky v tabulce skryté kategorie, které vytvářejí částečné úhrny: kategorie z tabulky odstraníte, aniž byste ovlivnili výpočet součtů pro skupiny inferenční statistiky statistické testy pro tabulky sumarizující spojité proměnné: chí-kvadrát párové srovnání průměrů párové porovnání sloupcových procent výběr z následujících sumárních statistik: četnosti, řádková procenta, sloupcová procenta, celková procenta, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě, řádková procenta ve vymezené tabulce, sloupcová procenta v části tabulky, platná řádková procenta, platná sloupcová procenta, platná celková procenta, platná procenta v části tabulky, platná procenta ve vrstvě, platná řádková procenta ve vymezené tabulce, platná sloupcová procenta v části tabulky, řádková procenta ze všech případů, sloupcová procenta ze všech případů, celková procenta ze všech případů, procenta v části tabulky, procenta ve vrstvě ze všech případů, řádková procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, sloupcová procenta ve vymezené tabulce ze všech případů, maximum, průměr, medián, minimum, četnost vynechaných hodnot, percentily, předdefinované percentily (5%, 25%, 75%, 95%, 99%), rozpětí, standardní chyba průměru, směrodatná odchylka, součet, počet všech případů, počet platných případů, rozptyl, součet řádkových procent, součet sloupcových procent, součet procent v tabulce, součet procent v části tabulky, součet procent ve vrstvě, součet řádkových procent v části tabulky, součet sloupcových procent v části tabulky výpočet statistik pro každé pole, podskupinu nebo tabulku výpočet procent pro kteroukoliv úroveň nebo pro všechny úrovně hierarchicky uspořádaných proměnných výpočet četností a procent pro násobné odpovědi vzhledem k počtu odpovědí nebo počtu případů volba základu pro výpočet procent se zahrnutím nebo vypuštěním hodnot deklarovaných jako vynechané vyřazení kategorií obsažených v částečném úhrnu ze statistických testů statistické testy chí-kvadrát pro proměnné vícenásobných odpovědí Formátování přímá editace každého elementu tabulky včetně nastavení formátů a popisů řazení tabulky podle hodnot v polích vzestupně nebo sestupně automatické zobrazování popisů místo kódů hodnot specifikace minimální a maximální šířky sloupce (má přednost před použitou šablonou) zobrazení popisu nebo názvu proměnné v každé tabulce možnost zobrazit chybějící hodnoty jako prázdné pole, nula, "." nebo jiný uživatelem definovaný tvar zarovnání víceřádkových názvů pro stránky a tabulky vlevo, vpravo nebo doprostřed připojení poznámek na stránku nebo k tabulce

8 specifikace rohových popisů uživatelské popisy pro statistiky zobrazení popisů proměnných, hodnot a statistik formáty čísel: oddělené čárkou, datum a čas, dolar, standardní numerický formát, záporná čísla v závorkách, "N= ", všechny hodnoty v závorkách, procenta, uživatelem definovaný formát (např. Kč) aplikace předem definované tabulkové šablony (TableLooks) určení množin proměnných pro vícenásobné odpovědi (multiple sets) a uložení definic v datovém souboru zpracování krátkých i dlouhých textových proměnných počet proměnných ve skupině vícenásobných odpovědí ani počet skupin není omezen Syntax překladač syntaxe z nižších verzí než IBM SPSS Tables 11.5 do současné verze CTABLES syntaxe Tiskové formáty tisk více tabulek na jednu stránku specifikace rozvržení stránky: okraje nahoře, dole, vpravo a vlevo, délka stránky společný příkaz pro použití štěpící proměnné ve více tabulkách Systémové požadavky Další systémové požadavky se liší podle použité systémové a hardwarové platformy, více informací naleznete na všechny výstupy mají formát snadno upravitelných pivotních tabulek umožňujících: změnu zobrazované vrstvy klepnutím na ikonu pro snazší komparaci podmnožin návrat k původnímu uspořádání tabulky příkazem z menu změnu pořadí v hierarchii dimenzí pro zvýraznění informace zadání grafu z kterékoliv části dat v tabulce Copyright 2015, ACREA CR, spol. s r.o. Společnost ACREA CR, spol. s r.o. je distributorem softwaru IBM SPSS a poskytovatelem analytických a statistických služeb a kurzů v České a Slovenské republice. ACREA CR, spol. s r.o. (t) Krakovská 7, (e) Praha 1, (w)

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Informatika I. ení 5 - podpora

Informatika I. ení 5 - podpora Informatika I cvičen ení 5 - podpora 1 kontingenční tabulka tvorba formuláře e (využit ití vzorců,, funkcí) makra v Excelu ukázka kódu k makra ve Visual Basicu 2 Kontingenční tabulka je interaktivní tabulka,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

01. Citlivostní analýza. 03. Filtrování dat. 04. Funkce v Excelu. 05. Grafy. 06. Hromadná korespondence (tzv.slučování) 07. Hypertextový odkaz

01. Citlivostní analýza. 03. Filtrování dat. 04. Funkce v Excelu. 05. Grafy. 06. Hromadná korespondence (tzv.slučování) 07. Hypertextový odkaz 01. Citlivostní analýza Proces při kterem se meni hodnoty bunek za ucelem posouzeni vlivu zmen na vysledky vzorcu v listu 03. Filtrování dat Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a práce s podmnožinou

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více