ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?"

Transkript

1 ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

2 ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době využívají především ty firmy, které zachytily aktuální trend turbulence konkurenčního trhu. Tyto společnosti pak v návaznosti na výše uvedený trend vyvíjejí systémové snahy, aby zajistily svou reakceschopnost na turbulentní situace a maximálně tak eliminovaly rizika s tímto trendem spojená. Nástroje pro zajištění schopnosti nejen na situace reagovat, ale tyto i předvídat a řídit nabízí právě specifická oblast odborného poradenství - poradenství pro MODERNÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ. Kvalitní strategické poradenství vychází nejen z odbornosti poradce a schopnosti realizovat dílčí poradenské aktivity, ale především ze široké praktické zkušenosti, schopnosti systémového vyhodnocování a provazování výstupů této zkušenosti a zejména schopnosti implementovat tyto zkušenosti do takových poradenských systémů, které kvalifikovaně podporují firmu s ohledem na její individuální specifiky. AL-Consulting s.r.o. se v tomto ohledu řadí právě mezi ty odborné strategické poradenské instituce, které disponují výjimečným systémovým poradenským knowhow. Účelově využíváme strukturované modely poradenství pro široké portfolio firem a společností, jimž poskytujeme takové nástroje implementace systémů strategického řízení, které je základem jejich trvalé prosperity. S využitím schopnosti práce se strategickými cíli, ukazateli výkonnosti, příslušnými indikátory a strategických iniciativ pomáháme naplňovat představy o budoucnosti společností. Jde o průmět nástrojů, poslání a vizí do vstupů a výstupů procesů fungování firmy tak, aby se staly integrální částí strategického řízení a podporovaly dosažení finančních cílů dominantních zájmů vlastníků. Odborné poradenství zaměřuje úsilí na provádění změn, které prokazatelně podporují tvorbu přidané hodnoty interních procesů. Přitom podporuje vytváření zpětné vazby postupem, který respektuje proces učení se společnosti, tj. prověřování stávající strategie (včetně ukazatelů, indikátorů, iniciativ a akcí) a její trvalou kontinuální aktualizaci. Kvalitní strategické poradenství je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který určuje priority a kritické faktory úspěšnosti firem, slaďuje a podporuje klíčové procesy organizací a pomáhá zachycovat klíčové faktory jejich úspěchu. Protože si velmi vážíme Vaší firmy, dovolujeme si naše unikátní know-how nabídnout i Vám. Za AL-Consulting s.r.o.,, odborný garant strategického poradenství

3 Metody odborného poradenství pro moderní strategické řízení: - diagnosticko analytické (objektivizace skutečnosti, posuzování reálného stavu, hodnocení hodnocení klíčových procesů, měření efektivity) - nástroje podpory (krizové řízení) (podpora při řešení problémových situací, např. speciální postupy pro výběry pracovníků, stabilizační aktivity jako reakce na vývoj trhu práce, systémy řízení rizik apod.) - systémová podpora (tvorba a revize systémů klíčových oblastí firmy, např. systém řízení obchodu, systémy řízení lidských zdrojů atd.) - strategické řízení (poradenství pro tvorbu vizí a strategií, dílčí strategie, cílování, zpětnovazebné systémy) - rozvojové aktivity (systémový rozvoj a vzdělávání, měření efektivity, systémy kontinuálního zlepšování) - měření efektivity vzdělávání Pracovní postupy a systém poradenství:!!! Klíčovým východiskem pro efektivitu poradenských aktivit je: VSTUPNÍ ZMĚNOVÁ ANALÝZA FORMOU JEDNODENNÍHO ŘÍZENÉHO STRATEGICKÉHO WORKSHOPU TOP MANAGEMENTU, při kterém předáváme systémový nástroj řízení a současně je realizována základní analýza, jejímž výstupem je: SOUHRN AKTUÁLNĚ POTŘEBNÝCH ZMĚN Z POHLEDU JEJICH PRIORIT!!! Tento postup je ověřen (viz klíčové reference) a zajišťuje vysokou efektivitu v náročném procesu rozhodování managementu o využití a investicích do poradenských aktivit. Dále přikládáme přehled základních poradenských metod AL-Consulting s.r.o.

4 Poradenský cíl: ANALÝZA STAVU FIRMY Z POHLEDU NAPLNĚNOSTI PROCESŮ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ Podpora strategického řízení - zvýšení efektivity výkonu Popis metody: Rozsah aktivit-možnosti: Analýza stavu firmy z pohledu naplněnosti strategického řízení je nástrojem měření kvality strategického řízení firmy. Jde o účelově strukturovaný model posuzování strategie společnosti a nástrojů její implementace. Systém zaměřuje úsilí na provádění změn, které prokazatelně podporují tvorbu přidané hodnoty interních procesů. Přitom podporuje vytváření zpětné vazby postupem, který respektuje proces učení se společnosti, tj. prověřování stávající strategie (včetně ukazatelů, indikátorů, iniciativ a akcí) a její trvalou kontinuální aktualizaci. Procesy strategického řízení Balance skórů vstupů a výstupů strategických procesů Efektivita, účinnost, výtěžnost systému řízení Personální platforma řízení Zdroje zlepšování Strategický audit Potřebnost využití odborné podpory (metody Analýzy stavu firmy z pohledu naplněnosti strategických procesů) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - je/není definován a nastaven systém strategického řízení - integrovaný manažerský systém, určuje priority a kritické faktory úspěšnosti - tyto pravidelně kvantifikuje, slaďuje a tím měřitelně podporuje klíčové procesy organizace Metoda Analýzy stavu firmy z pohledu naplněnosti strategických procesů přináší firmám především: - klíčové informace-objektivní zhodnocení stavu firmy - zajištění a systematické udržování výkonnosti - kvalitativně nesrovnatelně vyšší úroveň řízení firmy

5 Poradenský cíl: DIAGNOSTIKA EFEKTIVITY ŘÍZENÍ Podpora efektivního řízení - zvýšení efektivity výkonu Popis metody: Rozsah aktivit-možnosti: Diagnostika efektivity řízení je jedním z nejmodernějších nástrojů zajišťujících dlouhodobou konkurenceschopnost firem v aktuálně vysoce náročném globálním tržním prostředí. Neznalost míry efektivity je vysoce ohrožujícím faktorem existence firmy. Souvisí nejen s vynakládáním prostředků a sil, ale zejména s principem systémového omezení při budování a stabilizaci klíčového postavení firmy na trhu. Procesy strategického řízení Efektivita, účinnost, výtěžnost systému řízení Balance skórů vstupů a výstupů strategických procesů Personální platforma řízení Zdroje zlepšování Základní diagnostika systému Komplexní analýza stavu Revize systému měření efektivity Nastavení (revize) systému kontinuálního zlepšování Potřebnost využití odborné podpory (metody Diagnostiky efektivity řízení) vychází z posouzení aktuální situace výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - strategické řídící procesy jsou/nejsou definovány - k výše uvedeným procesům jsou/nejsou stanovena kritéria měření funkčnosti a efektivity - pro systém kontinuálního zlepšování jsou/nejsou definovány scénáře Metoda Diagnostiky efektivity řízení přináší firmám především: - klíčové informace-objektivní zhodnocení stavu jednoho z nejstrategičtějších procesů - zajištění a systematické udržování výkonnosti současně s maximalizací efektivity vynaložených zdrojů - kvalitativně nesrovnatelně vyšší úroveň fungování firmy

6 DIAGNOSTIKA EFEKTIVITY MANAGEMENTU Poradenský cíl: Podpora efektivního řízení zvýšení efektivity výkonu Popis metody: Rozsah aktivit-možnosti: Diagnostika efektivity managementu je dílčí aktivitou odborné poradenské metody Diagnostiky efektivity řízení, která je jedním z nejmodernějších nástrojů zajišťujících dlouhodobou konkurenceschopnost firem v aktuálně vysoce náročném globálním tržním prostředí. Úroveň kompetencí a míra efektivity řídích pracovníků je základem výkonnosti celé firmy. Leadership Personální platforma strategického řízení Kompetence managementu z pohledu naplňování cílů Efektivita a výkonnost managementu firmy Zdroje rozvoje Systém vzdělávání Odborná psychologická diagnostika Kompetenční analýza Personální audit Revize systému měření efektivity Nastavení (revize) systému kontinuálního zlepšování Vzdělávací a rozvojové programy, koučing Potřebnost využití odborné podpory (metody Diagnostiky efektivity managementu) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - jsou/nejsou nastaveny principy Leadershipu - k systému Leadershipu jsou/nejsou stanovena kritéria měření funkčnosti a úrovně - jsou/nejsou definovány konkrétní požadavky na strategické kompetence managerů - pro systém kontinuálního zlepšování jsou/nejsou definovány scénáře Metoda Diagnostiky efektivity managementu přináší firmám především: - klíčové informace-objektivní zhodnocení stavu jednoho z nejdůležitějších zdrojů firmy - zajištění a systematické udržování výkonnosti současně se stabilizací klíčových pracovníků - kvalitativně nesrovnatelně vyšší úroveň řízení firmy

7 METODICKÁ PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ Poradenský cíl: Podpora strategického řízení zvýšení efektivity výkonu Popis metody: Rozsah aktivit-možnosti: Systémová podpora, resp. rozhodnutí TOP managementu o využívání kontinuální podpory strategického poradce přináší firmám vysoké efekty. Jde především o nezávislou podporu v dodržování postupů, které jsou definovány v rámci naplňování firemní strategie. Odklonem od stanoveného postupu, nedůsledností či přeskočením některého z kroků dochází k omezením v dosahování stanovených cílů. Systematická strategická podpora významně posiluje efekty úspěšnosti řízení. Naplňování strategie, strategických cílů Efektivita a výkonnost managementu firmy Procesy strategického řízení Efektivita, účinnost, výtěžnost systému řízení Ekonomika rozvoje Leadership Metodická podpora, moderace, kontinuální zpětná vazba, krizové scénáře, systémová analýza Potřebnost využití odborné podpory (metody Strategického poradenství) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - je/není definován a nastaven systém strategického řízení - v rámci strategie jsou/nejsou definovány konkrétní dílčí postupy pro dosahování stanovených cílů - je/není prováděna kontinuální analýza dodržování postupů - je/není funkční systém zpětné vazby Metody Systémové podpory strategického řízení přináší firmám především: - eliminaci rizik spojených s naplňováním strategie a dosahováním stanovených cílů - zajištění efektivity řízení - zajištění a systematické udržování výkonnosti - řízený rozvoj manažerů

8 Poradenský cíl: PERSONÁLNÍ AUDIT Podpora řízení lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Popis metody: Rozsah aktivit-možnosti: Personální audit je základním východiskem pro plánování personální strategie společnosti, realizaci inovací a opravných kroků v rámci rozvoje firmy. Podává komplexní informaci o aktuálním stavu kariérových kompetencí, intrapersonálních, interpersonálních a odborných kompetencích pracovníků firmy. V širších souvislostech zaměřuje pozornost na efektivitu organizačního uspořádání personální platformy firmy, systemizaci pracovních míst a posouzení efektivity výkonu a kvality pracovníků. Leadership Personální platforma strategického řízení Kompetence pracovníků z pohledu naplňování cílů Efektivita a výkonnost managementu firmy Zdroje rozvoje Systém vzdělávání Personální audit Personálně-organizační audit Potřebnost využití odborné podpory (metody Personálního auditu) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - je/není definována dílčí personální strategie - efektivita je/není pravidelně měřena a vyhodnocována - je/není pravidelně měřena a vyhodnocována efektivita organizačního uspořádání - realizované vzdělávání dosahuje/nedosahuje měřitelných efektů z pohledu naplňování strategických cílů a potřeb (tzn. finanční prostředky jsou vynakládány efektivně) Metody Personálního a personálně-organizačního auditu přináší firmám především: - klíčové informace-objektivní zhodnocení kvality a výkonnosti pracovníků - zajištění a systematické udržování výkonnosti - návratnost prostředků vynaložených na vzdělávání

9 MĚŘENÍ EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ Poradenský cíl: Podpora ekonomiky řízení a rozvoje lidských zdrojů zajištění efektivity vynaložených investic Popis metody: Měření efektivity vzdělávání je aktuálně jedním z nejdiskutovanějších témat problematiky moderního personálního řízení a rozvoje lidských zdrojů firem. V tomto ohledu disponuje náš poradenský institut jedinečným knowhow. Přestože je měřitelnost efektů vzdělávání základním východiskem pro plánování a následnou realizaci vzdělávacích programů a firmami je do této oblasti často investován nemalý objem finančních prostředků, k reálnému měření dospívá mizivé procento z nich. Tento přístup se však velmi silně odráží v oblasti ekonomiky, firmy četně od systematického vzdělávání upouštějí, což může vést až k výslednému efektu snižování konkurenceschopnosti firmy. Rozsah aktivit-možnosti: Systém vzdělávání Ekonomika rozvoje Leadership Personální platforma strategického řízení Kompetence pracovníků z pohledu naplňování cílů Efektivita a výkonnost managementu firmy Konkurenceschopnost Měření efektivity vzdělávání metody systémové podpory: Komplexní měření efektivity realizovaných vzdělávacích aktivit (Zpětná aktivita) Hodnocení přínosů vzdělávání z pohledu průmětu plnění cílů (Dílčí poradenství) Měření efektivity vzdělávání ve vztahu k vybraným procesům (Dílčí poradenství) Nastavení systému měření efektivity rozvojových aktivit (Systémové poradenství) Potřebnost využití odborné podpory (metody Metody měření efektivity vzdělávání) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem firmy. - systém vzdělávání zajišťuje možnost kontinuálního měření efektivity realizovaných aktivit - efektivita je/není pravidelně měřena a vyhodnocována - finanční prostředky investované do vzdělávání jsou vynakládány efektivně

10 Metody Systémové podpory pro oblast vzdělávání a rozvoje přináší firmám především: - návratnost prostředků vynaložených na vzdělávání - motivaci klíčových pracovníků - zajištění schopnosti kontinuální reakce na turbulentní konkurenční trh- zajištění reakceschopnosti firmy

11 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Odborná poradenská metoda: Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Popis metody: Firmy se již za dobu svého působení naučily více či méně investovat část svých obtížně získaných finančních prostředků do vzdělávání svých pracovníků. Klíčovým problémem je v mnoha případech chybný výběr témat kurzů a školení, nevhodný výběr metody vzdělávání, ale především nejasně definovaná návaznost vzdělávacích aktivit na cíle firmy. Firmy pak mají pracovníky vzdělané v oblastech, ve kterých si myslí, že potřebují rozvoj, ale nemají vůbec jistotu, zda jsou to právě ty oblasti, které způsobují problematické situace v organizaci. Často se pak stává, že pracovníci následně nejsou schopni získané vzdělání v praxi využít, protože důvod špatného fungování organizace je zcela jinde. Systém vzdělávání Kompetence pracovníků Ekonomika rozvoje Systém řízení a rozvoje LZ Personální platforma strategického řízení Efektivita a výkonnost firmy Rozsah aktivit-možnosti: Assessment Centre, Development Centre, Systémová analýza vzdělávacích potřeb, individuální psychologická diagnostika Potřebnost využití odborné podpory (metody Analýzy vzdělávacích potřeb) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem a odpovědným HR manažerem firmy. - realizované vzdělávání dosahuje/nedosahuje měřitelných efektů z pohledu naplňování strategických cílů a potřeb (tzn. finanční prostředky jsou vynakládány efektivně) - systém vzdělávání vychází z analýzy vzdělávacích potřeb - systém vzdělávání umožňuje kontinuální vyhodnocování efektivity Metody Analýzy vzdělávacích potřeb přináší firmám především: - klíčové informace-objektivní zhodnocení kvality a rezerv pracovníků - odhalení a definice současných problémů a bloků, týkajících se lidských zdrojů - stanovení plánu vzdělávání potřebného pro efektivní fungování organizace - optimalizace finančních nákladů na vzdělávání v organizaci

12 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Popis metody: Vzdělávání vnímáme jako prostor pro sdílení znalostí a zkušeností. Speciální tréninkové a rozvojové metody navazujeme na systém rozvoje z pohledu strategických cílů firmy. Tento systém zajišťuje maximální efektivitu vzdělávání z pohledu následného uplatňování získaných znalostí a dovedností v praxi. Komplexní přístup navíc navazujeme na systematiku objektivního měření efektivity vzdělávání, což je v dnešní době často diskutovaná otázka. Systém vzdělávání Systém řízení lidských zdrojů Personální platforma strategického řízení Kompetence pracovníků z pohledu naplňování cílů Efektivita a výkonnost managementu firmy Rozsah aktivit-možnosti: Trénink a supervize dovedností, individuální a týmový koučink, odborné vzdělávání Potřebnost využití odborné podpory (vzdělávacích a rozvojových metod) vychází z posouzení aktuálního stavu výše uvedené oblasti TOP managementem a odpovědným HR manažerem firmy. - ve firmě neprobíhá vzdělávání a rozvojové aktivity - výběr metod a obsahu vzdělávání řízeně navazuje na personální strategii a strategii firmy - realizované vzdělávání dosahuje/nedosahuje měřitelných efektů z pohledu naplňování strategických cílů a potřeb Systémové vzdělávací a rozvojové aktivity přinášejí firmám především: - zvýšení kvality a výkonnosti pracovníků - zajištění a systematické udržování výkonnosti firmy - motivaci zaměstnanců - možnost optimalizace finančních nákladů na vzdělávání v organizaci, které vede i k celkovému efektivnějšímu fungování organizace Oblasti vzdělávání, témata vzdělávacích programů: viz samostatný katalogový přehled

13 NASTAVOVÁNÍ A REVIZE SYSTÉMŮ Poradenský cíl: Podpora strategického řízení - zvýšení efektivity výkonu Odborná poradenská metoda: Poradenský cíl: PERSONÁLNÍ STRATEGIE Podpora řízení lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Odborná poradenská metoda: Poradenský cíl: MOTIVAČNÍ SYSTÉM Podpora řízení lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Odborná poradenská metoda: PARTICIPAČNÍ PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Odborná poradenská metoda: INDIVIDUÁLNÍ KOUČING KOUČING MANAŽERSKÝCH TÝMŮ Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny Odborná poradenská metoda: PROFESIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny

14 KOMUNIKAČNÍ PROFESIONALITA Poradenský cíl: Podpora systematického rozvoje lidských zdrojů - zvýšení kvality personální základny

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Vzdělávací program pro manažery

Vzdělávací program pro manažery Vzdělávací program pro manažery 2015 PDQM, s.r.o, Dokument je majetkem společnosti 1 Obsah dokumentu NABÍDKA 3 STRUČNÝ SOUHRN 4 PDQM 5 PŘÍSTUP PDQM KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI 5 PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ

Více

www.tandempersonnel.cz

www.tandempersonnel.cz www.tandempersonnel.cz 1 Motto: TI SPRÁVNÍ LIDÉ NA TA SPRÁVNÁ MÍSTA Společnost TANDEM PERSONNEL vznikla počátkem roku 2014 spojením Crown Personnel ČR se zahraničním partnerem, který úspěšně působí ve

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1 Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Slunská Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více