chci změnit životní styl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chci změnit životní styl"

Transkript

1

2 chci změnit životní styl zn.: v práci richard husovský 2013 richard husovský Máte povolení tuto e-knihu ovat, tisknout, kopírovat, nebo posílat zdarma komukoli se vám zlíbí, pokud nebudete zasahovat do jejího obsahu a digitálního formátu. Budu rád, když uděláte co nejvíc kopií. Práva vázat e-knihu a prodávat ji, jsou vyhrazena. a filmová práva taky, s výjimkou, že by mě hrál Robert Downey Jr.

3 OBSAH PŘEDMLUVA ČÁST PRVNÍ ŽIVOTNÍ STYL 5 Co je životní styl 6 Zdravý životní styl není iluze 8 ČÁST DRUHÁ 3 PILÍŘE ZMĚNY 10 Znalosti a jak si je vybrat 11 Dovednosti posypané odměnami 13 Návyk a co nám v něm brání 14 Není to o zákazech, ale o vytvoření 16 nových návyků Pozor na negativní myšlení 17 ČÁST TŘETÍ VYTVOŘTE SI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL v práci 21 Voda, voda, voda 23 Zotavení/Regenerace je vstupní branou 26 k pochopení Hlad, dědictví předků 32 ZÁVĚR 36 POZNÁMKA, LITERATURA 38 2

4 PŘEDMLUVA - KŮŇ JE ŠTĚSTÍ? aneb dá se změnit životní styl v práci? Toto je úžasná e-kniha pro kohokoli, kdo se chce dovědět, jak zlepšit svůj život, nebo život kolegů i přesto, že je od rána do večera v práci. Úvod pro moji e-knihu jsem si vypůjčil z jedné pohádky, ve které se Honza jednoho dne rozhodl, že půjde do světa hledat štěstí. Znáte to, jednoho dne se na peci probudí, zabalí si nějaké buchty a i přes matčinu prosbu, že na peci mu bude nejlíp, vybere se do světa. Cestou potká šlechtice, který mu nabídne u sebe službu. Slíbí mu, že když Honza u něj vydrží sloužit sedm krát sedm měsíců, pozná svoje štěstí. Honza mu tedy slíbí, že bude u něj sloužit a sloužil. Po uplynutí sedm krát sedm měsíců přivedl šlechtic Honzovi koně a povídá: Vidíš, Honzo, toho koně sis u mě vysloužil. Není to štěstí? Honza si prohlédl koně a říká: Tohle je to štěstí? Ale vypadá docela jako kůň! Přesně tak to vypadá i v našich životech. Hledáme naše štěstí, a když ho dosáhneme, zjišťujeme, že vypadá jako kůň, dům, auto, hodinky, rodina, ale při tom hledání štěstí zapomínáme na sebe. Jsme zase o pár let starší a už nemáme tolik energie a motivace, abychom slezli z pece a vybrali se hledat další štěstí. Přemýšleli jste, proč se nám už potom nechce z tý svojí pece? Je to kvůli tomu, že už nemáme takovou fyzičku, 3

5 nebo váhu, jakou jsme měli před deseti lety? Nebo se bojíme, že bychom už nevylezli zpátky na pec? Důvodů bude hodně, ale já jsem si do této e-knihy vybral ty, které souvisí s naší energií a úrovní motivace, kterou hlavně ovlivňuje naše výživa. Tato e-kniha vznikla s cílem přiblížit vám můj pohled na věc a možná i inspirovat vás ke změně. Pokud však někdo hledá v této e-knize rychlý návod, nebo pilulku, která ho automaticky přesune ze stávající úrovně do té vysněné, tak to musí hledat jinde. Když nemáte čas číst celou e-knihu, tady je to, co ve zkratce říká: Jíst, pít a dělat věci, které nám způsobují únavu a nemoci, je neefektivní. Když se vám po snězení jídla chce spát, nemůžete čekat, že vás takové jídlo zbaví únavy a dodá Vám energii a motivaci. Budoucnost patří výživným surovinám a potravinám, které vyžadují rozšířit si svoje znalosti, dovednosti a vytvořit si nové návyky. Ty Vám otevřou cestu k vyšší energii, motivaci a štěstí. Každý z nás má svoje hodnoty, které mu vytváří podhoubí, které vyživuje jeho život. Když si najdeme důvod, který nám propojí naše hodnoty se zdravým životním stylem, otevřou se nám dveře do nové dimenze. V ní budeme mít dostatek energie na to, co si přejeme udělat, vyšší motivaci, dobrou náladu a získáme něco, co bude inspirovat druhé. 4

6 ČÁST PRVNÍ ŽIVOTNÍ STYL 5

7 ŽIVOTNÍ STYL CO TO VLASTNĚ JE? O tom, co je životní styl, se dočtete hlavně v odborných publikacích a knihách. Podle většiny z nich je životní styl systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí, které vytvářejí fyzické, psychické a sociální začlenění jedince ve společnosti. K tomu, abychom pochopili základ, musíme na chvilku pochopit jazyk vědců, kteří říkají, že životní styl, je souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů vykonávání významných činností a způsobů chování, na základě vlastních paradigmat a hodnot. I přesto, že životní styl je výrazně ovlivněn hromadnými sdělovacími prostředky [1], jeho konkrétní podoba je nejvíce ovlivněna hlavními dvěma faktory životními podmínkami (faktor vnější) a jedincem samotným (faktor vnitřní). Vnější faktor životní podmínky tvoří tzv. mantinely, v nichž se jedinec pohybuje. Životní podmínky bezprostředně navazují a ovlivňují životní styl. Je důležité si uvědomit, že ne každá změna životních podmínek ovlivní stejně životní styl člověka. Rovněž časové hledisko změny životního stylu je u každé změny životních podmínek jiné. Závisí na tom, jakým způsobem se změna životních podmínek dotýká hodnot a přesvědčení člověka. Časové hledisko změny je do vysoké míry ovlivněno neochotou či sníženou schopností změnit své chování (např. 6

8 vlivem věku, postavení a sociálního začlenění), ale i setrvačností navyklého dosavadního způsobu života. Při změnách vnějších faktorů životních podmínek, které postihují stejnou mírou celou populaci, dochází ke změně životního stylu pouze u těch, kteří si uvědomí dopad změny a zároveň jsou otevřeni podstoupit učení nových dovedností s příslibem vytvoření návyku. Takovou změnou vnějších faktorů životních podmínek je například i zvyšující se tlak na výkon zaměstnanců. I přesto, že je tento faktor známý, ne všichni jsou schopni vytvořit si motivaci k tomu, aby se začali učit nové dovednosti a vytvářet si nové návyky, které jim pomůžou se tomuto faktoru dlouhodobě přizpůsobit. Na straně druhé, tu máme vnitřní faktor životního stylu, který zahrnuje jedince se všemi jeho specifickými až individuálními životními podmínkami, potřebami, hodnotami atd. Jedinec mezi teoreticky existujícími i prakticky realizovatelnými variantami životního stylu hledá tu, kterou ve svých specifických podmínkách může naplnit a která by současně v daném okamžiku nejvíce odpovídala a vyhovovala jeho potřebám, hodnotám a jeho představě o naplnění sociálních rolí, jejichž je nositelem. [3] Životním stylem individua lze potom rozumět konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si vzájemně odpovídají, jsou ve vzájemném souladu, vycházejí z jednotného základu, mají společné jádro, resp. určitou 7

9 jednotící linii, tj. jednotný styl, který se jako červená linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi apod. nositele daného životního stylu. [2] Pokud je tedy součástí životního stylu stres, který se vyskytuje v práci, nelze zaručit, aby tento styl zůstal za dveřmi kanceláře, nebo podniku, ve kterém jedinec pracuje. Pozitivní však je, že návyk, který pomáhá minimalizovat, nebo eliminovat dopady některého z faktorů životních podmínek, se stejným způsobem automaticky přenese do jiných oblastí života. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TO NENÍ ILUZE! Na rozdíl od rozsáhlých definic životního stylu, zdravý životní styl těch definic nemá až tolik. Pokud však budeme vycházet z premis popsaných v předchozí části, tak bychom se mohli shodnout, že zdravý životní styl bude (i) systémem činností, (ii) vztahů, (iii) životních projevů a zvyklostí, jejichž výsledkem bude udržitelný stav fyzické a duševní pohody. Když se podíváme zblízka na (i) činnosti, které se mohou dotýkat zdravého životního stylu, tak správně uvažujeme, pokud myslíme na fyzické činnosti, jako jsou pohyb, sport a cvičení. Ale i mentální činnosti, jako je například výběr správných živin pro náš organismus, nebo zlepšování schopnosti zvládání stresu, patří k činnostem, které s tím souvisí. U (ii) vztahů si všimneme zřejmě nezávislosti nebo naopak závislosti na některých potravinách, dále vztah k životnímu prostředí, který podobně jako naše hodnoty a 8

10 charakter jsou základem našich životních projevů a zvyklostí. Dýchání, přijímání potravy, vylučování odpadních látek, rozmnožování se, růst a vývoj, pohyb a reakce na okolní prostředí patří mezi hlavní (iii) životní projevy a zvyklosti. Jsou to právě životní projevy a zvyklosti, které nejvíce zasahují a ovlivňují zdravý životní styl jedince. Zdravý životní styl je souborem specifických znalostí, dovedností a návyků, které nám umožňují přijímat vnější informace, vyhodnocovat je pro nás výhodným způsobem a reagovat na ně tak, abychom si dlouhodobě udrželi stav fyzické a duševní pohody. 9

11 ČÁST DRUHÁ 3 PILÍŘE ZMĚNY 10

12 Na každé cestě změny, jejímž cílem je vytvoření nových návyků, nebo transformace, se člověk setkává se třemi hlavními pilíři změny. Ano, jsou to znalosti, dovednosti a návyk. Dnes Vám ukážu, jak tyto tři pilíře využít k tomu, abyste změnu životního stylu dokázali dostat do života. Abyste si vytvořili nové návyky, takové, které budou odpovídat vašim potřebám a budou jenom pro vás. Nebudu vás přesvědčovat o tom, že to, co je pro mne dobré, bude dobré i pro vás. Jste jedineční na této planetě a v tomto vesmíru, kdo opravdu ví, co je PRO VÁS NEJLEPŠÍ!!!!!! ZNALOSTI A JAK SI JE VYBRAT? První věc, která může odstartovat jakoukoli změnu, je informace. Ano, pouhá informace. Ano, jenom může odstartovat! Může být v jakékoli formě, kterou dokážou zpracovat naše smyslové brány. Informace může být zabalená do obrazu, vůně, chutě, melodie, nebo pocitu. Jak však poznáte, že to je správná informace? Je mnoho expertů, kteří říkají, že musíte s informací rezonovat. No jo, ale co to vlastně je ta rezonance? Jsou to naše emoce, ano, přesně ty jsou ukazatelem zmiňované rezonance. Ta správná informace rozvibruje naše emoce a my to poznáme tak, že se nám to líbí je to krásné, voní to, chutná to, zní to skvěle a cítíme se fajn; nebo nelíbí - je to ošklivé, páchne to, nechutná nám to, nezní nám to, nebo se cítíme nějak špatně. 11

13 Emoce jsou tou odpovědí z Vašeho radaru. Pomáhají Vám zorientovat se v té spleti informací a vibrací, abyste našli tu správnou. Není to vůbec náhoda, že čtete právě tuto e-knihu! Byly to Vaše emoce, které Vám pomohly při rozhodování. Stejně tak i emoce pomáhají vyhodnotit akci, kterou jsme již započali, nebo ukončili. A tak se vždy budete moci vracet do minulosti a vyhodnocovat svůj pokrok, abyste se ujistili, že jste na správné cestě. Emoce Vám rovněž můžou ukázat, že některá z Vašich činností, vztahů, životních projevů, nebo zvyklostí Vám nepřispívá k Vašemu zdravému životnímu stylu. Každá změna je odstartována informací. I ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU. Rozdíl mezi informací a znalostí je uvědomení a zkušenost. Takový ten aha efekt když Vám něco dojde, nebo když máte nový zážitek. Informace, aby se transformovala do znalosti, musí zapadnout do vašeho systému a dotvořit, rozšířit, nebo pozměnit vaše dosavadní znalosti a zkušenosti. Ten proces uvědomení bych vám mohl vysvětlit například na pizze. Představte si, že si doma děláte pizzu a připravené těsto si dáte na plech a začnete přidávat ingredience. Ingredience, které již znáte a tvoří vaše dosavadní znalosti, jako například šunka, sýr, žampiony tam přidáváte automaticky. Pokud by za vámi přišel někdo s nápadem, že byste tam mohli dát cuketu s lilkem a parmazánem, tak by taková informace musela nejdříve do Vašich znalostí zapadnout na správné místo. Někdy by to šlo lehce, jindy 12

14 byste k tomu aby to zapadlo potřebovali jiný názor, nebo nějaký čas proto, aby informace mohla takzvaně dozrát. Je možné, že by vám informace, pokud by například šlo o meruňky s tvarohem a chilly, nezapadly do ingrediencí pro pizzu nikdy a zůstali by pouze na úrovni informace žádnou změnu by nenastartovala. DOVEDNOSTI POSYPANÉ ODMĚNAMI Druhou velice důležitou součástí změny, nebo transformace jsou dovednosti. Dovednosti Vám ukazují směr, kam máte namířit energii změny. Zázračná spirála změny začíná prudce stoupat k novým návykům hned poté, co se naučíte svou první novou dovednost, která ke změně patří, nebo s ní souvisí. Pamatujete si, jak jste poprvé jeli na lyžařském vleku? Ten pocit, že jste si tu kotvu dokázal/la dát pod zadek, Vás postrčil směrem k novému návyku - lyžování. Byla to jedna z několika dovedností, které jste se museli naučit proto, abyste udělali změnu a stali se lyžařem. Nestačili Vám pouze informace o tom, že existují nějaké přeskáče, jak se zapínají a vypínají lyže, nebo nasazují brýle Museli jste se naučit i dovednosti, jako například zapínaní lyží, nasazování hůlek, jízda na vleku, odpichování, zatočení doprava, doleva, zastavení. Chtěl jsem vám tím pouze zdůraznit, že k tomu, abyste změnili svůj životní styl, vám nestačí číst pouze články na internetu. Potřebujete vědět, jaké dovednosti se potřebujete naučit a 13

15 dostat je do návyku, abyste dokázali zvládnout změnu až do úspěšného konce. Na trhu existuje spousta výživových poradců, nebo poradců výživy (věřili byste, že jeden obor může mít dva typy poradců???), kteří jsou pouze poskytovateli informací. Poskytují Vám informace a nechávají si za to platit. Oni Vám pouze řeknou už to, co byste mohli najít na internetu, pokud byste chtěli. Neučí Vás nové dovednosti, abyste změnu dostali až do návyku a přitom ty dovednosti jsou tak důležité!!! Dovedete si představit, jak si očistíte svůj první kokosový ořech? Že to patří k dovednostem opic? Nene, pokud si chcete dát čerstvý ořech, třeba jen tak s ovocem, nebo jako ozdobu nějakého dortu, tak bude skvělé, když budete soběstační a dokážete si jej očistit sami. Je to jenom příklad, věřím, že se na této cestě naučíte mnohem zajímavější dovednosti, které vám pomůžou a doprovodí vás ke zdravému životnímu stylu. NÁVYK A CO NÁM V NĚM BRÁNÍ I přesto, že budete ovládat všechny dovednosti, které budou nevyhnutelné, existuje ještě jedna věc, která vám v něm může bránit. Představte si, že chcete něco změnit, prostě vám stávající stav nevyhovuje, ale nejde to. Pořád se to vrací, pořád to nejste schopni dostat dál, než si přejete. Pořád některé věci děláte automaticky, i když byste chtěli jinak. Prozradím vám, že to, co vám ve změně brání, je vaše přesvědčení. Ano, vaše staré přesvědčení. Řeknu vám příklad 14

16 jedné klientky, která chtěla i moc potřebovala změnu životního stylu. Její fyzický i zdravotní stav už nesplňoval její představy a nelíbil se doktorům ani rodině. Jenomže ať dělala, co dělala, nemohla se prostě dostat přes jednu část programu, která souvisela se stravovacími návyky. Jednoduše, když si mohla vybrat mezi něčím prospěšným pro tělo a něčím, co pro ni nebylo vhodné, vybrala si nevhodnou variantu. Když už to udělala po desáté, rozebírali jsme společně celou situaci a zjistili jsme, že něco, co nedokáže ovlivnit, jí v tom výběru brání. Vzpomněla si, že když se do situace dostala, tak se ozval její vnitřní hlas a řekl jí: Jídlo není důležité! Nic víc, nepřemlouval ji, jenom stroze řekl jednu větu. Bylo to staré přesvědčení. U vás to může končit podobně. Asi si vzpomenete nejméně na jednu změnu, ke které, když už jste se konečně odhodlali, tak jak jste začali, tak jste i skončili. Mám pro vás dobrou zprávu. Již nemusíte jít stejnou cestou jako já, nebo stovky jiných. Nemusíte jít cestou pokusu a omylu, nemusíte věnovat studiu zdravého životního stylu měsíce a roky, než přijdete na to, co bude fungovat právě vám. Hodnota, ať už osobní, nebo společenská, zdravého životního stylu je u nás hluboce podceněná. Jste však na nejlepší cestě odlišit se, udělat něco jinak, něco pro sebe a navíc získat náskok. 15

17 Informace, které jsem pro Vás v této e-knize připravil, prezentuji poprvé. Mám radost, že využíváte tuto příležitost a že právě já můžu s vámi vše sdílet a ukázat Vám směr, který opravdu funguje. NENÍ TO O ZÁKAZECH, ALE O VYTVOŘENÍ NOVÝCH NÁVYKŮ Zákazy vytváří tlak. Jsou jednoznačně omezující. Už malé děti nám ukazují, že zákazy jsou nepřirozené. Když například zakážete malému dítěti skákání do louží větou: Nesmíš to dělat!, tak první co udělá, bude, že skočí do louže a podívá se na vás s pohledem: Jak to, vždyť to můžu udělat, vždyť to jde, podívej!!! Děti zákazy nechápou a my se divíme. V dospělosti se chováte stejně, když Vám někdo chce něco zakázat, tak se stavíte na zadní a bráníte se zuby nehty. V podstatě děláte to samé, jako děti. Pokračujete v tom, co se Vám zakazuje, s pocitem vždyť to jde! Když se však otevřete možnosti vytvořit si nové návyky, můžete se cestou zbavit předsudků, ohraných nefunkčních pravd, paradigmatů chybných postojů a názorů, které Vás držely na peci. Vytvořením nových, funkčních návyků, které budou v souladu s Vámi a s Vašimi hodnotami, Váš život bude najednou snadnější. Palivo Vašeho života najednou zvýší oktanové číslo a Vy pocítíte, že máte více energie a více motivace a radosti ze života. Nebude to z toho, že jste si něco zakázali. Bude to výsledek nových návyků, které Vám přinesou prospěch. 16

18 POZOR NA NEGATIVNÍ MYŠLENÍ Negativní způsob myšlení většinou vyvolává vnitřní pocit bezvýznamnosti, marnosti a bezvýslednosti. Je to stav, ve kterém jste už na cestě směrem k cíli, vědomě jej nezpochybňujete, ale současně vaše mysl přichází s důvody, proč to nejde. Většinou ani nevíte, proč najednou začínáte připouštět negativní scénáře. Jednoduše to tak začnete cítit. Nebojte, mají to tak všichni! Velcí myslitelé na to doporučovali, abyste se neztotožňovali s Vašimi myšlenkami. Prý Vaše myšlenky nejsme Vy, ale jenom myšlenky. Pokud však myšlenkám uvěříte, zastaví Vás na cestě, nebo někdy i vrátí zpět. Takové negativní myšlení maří Vaše úsilí a znemožňuje Vám dosáhnout toho, po čem toužíte. Pokud podlehnete destruktivnímu vzorci myšlení typu ano, ale a jakýkoli nový nápad, či inspiraci okamžitě zazdíte tím, že přijmete možnosti, proč to nemůže fungovat, tak to nedopadne dobře. Abyste se dokázali vlastní sebereflexí zorientovat, níže vám ukážu oblasti, které negativní myšlení pokrývá, a podle nich můžete zvolit sebeobranu, která vás vrátí do hry. Otravné detaily a formality Když si v průběhu uskutečňování vašeho snu, či cestou k vysněnému cíli začnete představovat to nekonečné množství detailů či formalit, se kterými se budete muset vypořádat, tak se vám možná objeví již zmiňovaný vzorec myšlení typu: ano, ale. Tento typ negativního myšlení vás 17

19 různými vnitřními argumenty a nesmyslnými představami o tom, co kdyby, bude snažit odrazovat. V okamžiku takového souhlasu/nesouhlasu typu ano, ale mi nejvíce pomáhá vnitřní povzbuzení, při kterém si vzpomenu na mnohem těžší věci, s větším množstvím detailů, které jsem v minulosti zvládl. Toto mne dokáže trochu uklidnit a vrátit do neutrálního stavu. Poté však musím pohár sebevědomí naplnit více s drobnými, většími i největšími úspěchy, kterých jsem v životě dosáhl. Nebojte, všichni těch úspěchů máme dostatek na to, abychom se uměli povzbudit. Negativní vnitřní samomluva Pokud se začneme blokovat negativní vnitřní samomluvou, která překypuje zápornými myšlenkami, výmluvami a důvody, proč naše věc nemůže právě teď vyjít, tak budeme slyšet: teď když nemůžu přece, jedině kdyby, jednoho dne se možná pokusím, kéž bych tehdy. Taková vnitřní samomluva nás většinou rozhodí natolik, že návrat k našemu plánu se může odložit i o několik dnů, ne-li týdnů, nebo se už nikdy nevrátí. Tady se nevyplatí oponovat našim myšlenkám pozitivním myšlením typu: ale můžu, jóó, dám to, neboj se, protože naše vnitřní samomluva se vytasí s dalšími argumenty, proč to OPRAVDU nejde. Doporučuji uvolnit napětí chytrým argumentem: ale co kdyby to přece jen šlo?, nebo představ si, že by to šlo?. 18

20 Tím se naše negativní vnitřní samomluva zneutralizuje a začne se zabývat tím, jak by to mohlo jít a my můžeme začít s přikrmováním pozitivními myšlenkami. Přizpůsobení a pružnost Na cestě k rozvoji nových návyků to chce pružné přizpůsobení, ale připouštím, že i tato oblast má svoji negativní energii, která se projevuje: nemám dost štěstí..., všude jsou jen samé překážky, každý mě jenom sráží, všechno mě omezuje Pokud přestáváme být pružní, dostáváme se do iluze, že cesta změny měla být přece od začátku až do konce rovná, bez překážek navíc ještě s občerstvením!!! Jenomže tomu tak není. Realita je jiná. Je nutné, abychom si uvědomili, že k vašemu cíli vede nejméně 1000 různých cest. O tom, která z nich je ta pravá, rozhodujete pouze vy! Takže když na své cestě změny objevíte, že například první recept, který byste si měli sami připravit, je z ingrediencí, na které máte alergii, tak si v klidu najděte další, nebo dokonce ještě ten další a nic si z toho nedělejte. Je to cesta, vaše cesta, která vede k lepšímu životu s větší energií, motivací a radostí. A je jedno, jestli se tam dostanete s brokolicí nebo bez ní! Vitalita a sebeprosazení Negativní aspekt energie, vitality a schopnosti sebeprosazení přináší s sebou záporný vnitřní dialog v tomto duchu: a 19

21 nemám na to dost energie, jsem vyčerpaný a přetížený, všechno je jednotvárné a nudné. Na energii pomáhá energie, klín klínem, jak se říká. Tím jsem chtěl říct, abyste si šli zasportovat. Ne abyste zalezli do hospody!!! Sportem se ten negativní tlak uvolní, vám se uvolní endorfiny a po nich se rozhodně začnete cítit lépe. Nezapomeňte se po sportu najíst (ale něco zdravého ), tělo vám za odměnu prodlouží ten parádní pocit, který máte z endorfinů. Harmonie změny S láskou a harmonií je to někdy těžké. Její negativní samomluva má většinou tuto podobu: mě to vlastně vůbec nezajímá, pro mě to nic neznamená. Tady je nejlepší pustit si celý film VAŠÍ ZMĚNY. Prostě od začátku, kdy jste dostali nápad vaši změnu začít, pusťte si jej se vším všudy. S těmi pocity, které jste zažívali v průběhu, s těmi písněmi, vůněmi, chutěmi i obrazy, které se k tomu, co jste zažili, vážou. Takový film má velkou moc, uvidíte. 20

22 ČÁST TŘETÍ VYTVOŘTE SI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL v práci 21

23 Jak jsme si již dříve řekli, zdravý životní styl je (i) systémem činností, (ii) vztahů, (iii) životních projevů a zvyklostí, jejichž výsledkem je udržitelný stav fyzické a duševní pohody. Měnit můžeme hodně věcí. Kdybyste si teď sedli a sepsali seznam věcí, které vám zhoršují fyzickou a duševní pohodu, asi byste byli překvapeni, co všechno se do seznamu dostalo. Zkuste se zamyslet Tomu, kdo dočetl až sem a uvěřil myšlence, po přečtení výše uvedeného odstavce, že všechno je v pořádku a nic by nepotřeboval měnit, bych doporučil, aby už nečetl dál. Dál pro něj už opravdu nic není. Ostatní zřejmě odhalili mnoho věcí, které by rádi změnili. A zítra, nebo za měsíc by odhalili další a další věci. Ten seznam nikdy neskončí! Správné sezení, pravidelné cvičení po práci, nebo vědomé zlepšení vztahů s kolegy tyto všechny zmiňované činnosti nám mohou zlepšit život. Já jsem si do této e-knihy vybral to, co souvisí s naší energií a úrovní motivace, kterou hlavně ovlivňuje naše výživa. S poznatky, které již máte, zkuste ze třech níže uvedených oblastí začít tvořit nové návyky a tyto vytvoří základy vašeho nového zdravého životního stylu. 22

24 VODA, VODA, VODA Asi nejsnadnější je změnit náš vztah k vodě a začlenit do života její pravidelné doplňování v nejčistší formě. Proč? Základem většiny živých bytostí je voda, H 2 O. Ani u člověka tomu není jinak ideálně 60 až 70% našeho těla tvoří voda, která slouží k transportu živin a vylučování odpadů. Je opravdu důležité ji denně doplňovat v její nejčistější formě. Zjistil jsem, že většina lidí registruje termín pitný režim, nicméně používá pro jeho plnění místo vody čaj, kávu, minerálky nebo slazené nápoje. Ovšem uvedené procento našeho těla netvoří zmiňované tekutiny, ale VODA!!! Chápete? Je to jako byste místo motorového oleje do auta lili olej s česnekem, chilli nebo bazalkou Naše ledviny denně filtrují asi 1500 litrů krve, aby z tohoto objemu získali asi litrů ultrafiltrátu moče, který se zkoncentruje a výsledkem jsou až 0,5-2,0 litry moče vyloučené za den. To je co? Pokud nemáte dostatek vody v těle a nedoplňujete ji pravidelně, pak ledviny filtrují pořád dokola, čím dál tím koncentrovanější směs odpadů a jedů a vylučují jenom ty nejnebezpečnější z těla ven. Ty zbylé kolují v těle a čekají na svůj den. Pokud našemu tělu dáme místo vody slazenou minerálku, ledviny ji musí nejdříve přefiltrovat a oddělit vodu od jejích složek (cukru, plynů a minerálů), a teprve poté ji můžou použít na to, aby se tělo zbavilo více nebezpečných látek, jedů a odpadů. Pozor!!! Pitný režim ve formě pití kávy a čajů Vám zatěžuje Vaše ledviny. 23

25 Pokud Vaše tělo dostane potřebné množství vody, které použije na chod svých metabolických a jiných procesů a vyloučí jedy a odpad, který už několik dnů, nebo týdnů čeká na transport z těla ven pak se Vám uleví, uvidíte. Tělo získá energii a čas na potřebnou regeneraci a odmění vás přísunem energie. Chápu, že někdo, kdo denně pije maximálně sklenku čisté vody, nemůže hned od zítřka vypít 2 nebo 3 litry, i když doporučená dávka čisté vody denně je 30 ml na kilogram váhy, když vážíte 60 kg, tak potřebujete ideálně vypít 1,8 l vody. Pokud pijete močopudné nápoje jako je káva a čaje zbavujete se víc vody, než tělo potřebuje a proto budete potřebovat přísun vody zvýšit. Obecně platí jedna káva o půl litru vody víc. Výše jsou informace, které můžou nastartovat Vaši změnu. Zastavte se. Uvědomte si to. Ať informace zapadne do Vašeho systému na správné místo. Odměnou může být například zmizení bolestí hlavy, které jsou mnohdy důsledkem, nebo spíše oznámením těla, že nemá vodu. Vy si najednou uvědomíte, že ty malé růžové prášky, které jste doposud nosily v kabelce, již nepotřebujete a můžete si je nechat doma i když vyrazíte na delší cestu mimo domov. Správně hydratované (zavodněné) tělo Vám poskytne úplně jiný zážitek ze sportu než to, které se zavodní kávou, čajem, 24

26 colou, nebo nějakým jiným slaďákem. Svaly a šlachy potřebují pro svou správnou funkci čistou vodu. Někteří z vás se hned začnou ohrazovat, že vodu pít nebudou, protože jim nechutná. V části POZOR NA NEGATIVNÍ MYŠLENÍ jsme se tipům, jak pracovat s negativním myšlením, již věnovali. Zkuste využít z některých tipů, které jsme si představili, a určitě se Vám povede zdolat první negativní myšlenky. Například můžete začít tím, že hned jako první věc ráno vypijete sklenku čisté vody. Tělo je po spánku dehydrované a čistá voda Vám pomůže nastartovat Váš úspěšný den. Čím více vody tělu dáte, tím efektivnější bude jeho start. Já jsem si zvykl pít 0,5 0,8l čisté vody hned ráno, před tím, než něco sním. Pokud máte problém se studenou vodou, můžete si nechat v konvici sevřít vodu, kterou si chladnou naředíte na teplotu, která Vám bude vyhovovat. Nastavte si upomínku v telefonu. Upomínky mi pomáhaly, když jsem začínal. Dnešní telefony dovedou upomínky opakovat po minutách, a tak si zajistíte pravidelný přísun vody do Vašeho těla. Stanovte si cíl a zkuste si na konci dne spočítat, kolik vody jste za den vypili. Dle mých zkušeností, se lidé již během několika dnů dokážou dostat z nuly čisté vody za den na 1,5 až 2 litry. Pokud chcete, můžete si vést denní statistiku, přičemž můžete využít online nástroje. 25

27 V případě negativních myšlenek použijte tipy v části POZOR NA NEGATIVNÍ MYŠLENÍ. ZOTAVENÍ/REGENERACE JE VSTUPNÍ BRANOU K POCHOPENÍ Jak to? Co to ten Husovský povídá? Jak můžu začít žití nového a zdravého životního stylu zotavením? Já myslel, že zotavení je jen pro sportovce!!! Tak pojďme na to. Sportovci se snaží zlepšovat tím, že trénují to víme všichni. Čím více trénují a trénink je efektivní, tím více se jejich svaly a kondice zlepšují. Co mě ale nejvíce u sportovců překvapilo? Jak málo se lišila jejich struktura tréninku. A to od těch nejlepších profesionálů až k průměrným, variace a modifikace jejich tréninků byly nepatrné. Když ale odstraníme strukturu tréninku z rovnice, to co potom umožnilo některým zlepšování se velkou rychlostí, zatímco jiní stagnovali, nebo se zlepšili méně, je zotavení. Dle mého výzkumu existují pouze dvě hlavní aktivity sportovce: trénink a zotavení. Obě aktivity jsou stejně důležité, avšak pouze jedné se dává pozornost tréninku. Podobně i v práci se firmy věnují pouze tréninku schopností a dovedností, ale nikoho nenapadne, že zotavení je druhým, stejně důležitým předpokladem výkonu. 26

28 Všichni víme, že tělo se nejrychleji zotaví, když je v klidu. Proto se sportovci snaží maximalizovat kvalitu odpočinku. Když minimalizují stres v čase odpočinku, urychlí zotavení. Když sportovci urychlí zotavení, můžou o to dříve a častěji trénovat s maximálním účinkem tréninku. Při rozhovorech se sportovci jsem si uvědomil, že největší proměnnou byla strava. Kvalita se pohybovala od velmi špatné až po výtečnou, stejně jako jejich výsledky. Stejné je to v práci, či běžném životě, pokud se stejnou mírou budeme věnovat našim výkonům, ale i zotavením, náš život se bude zkvalitňovat a my zažijeme re-start životního stylu. K pochopení změny životního stylu si potřebujeme uvědomit, že čím dříve se z výkonu a stresu (práce, projektu, tréninku, rodinné oslavy a jiných) zotavíme, tím dříve můžeme podávat náš standardní, ne-li lepší výkon. Chápete? Ještě jste si to možná nestihli ve svém životě uvědomit, ale tady nejde jenom o spánek, nebo povalování se na gauči s novinami Jde hlavně o výživu!! Ano o ty látky, které jste při výkonu spotřebovali, znehodnotili. Pokud si dnes ještě někdo myslí, že voda, vitamíny, minerály, cukry, tuky bílkoviny, mikronutrienty, enzymy, přírodní antibiotické substance, nebo fytonutrienty se výkonem nespotřebují a není nutné je vědomě doplňovat, tak je to důvod, proč tak dnes vypadá. 27

29 Jak jsem zmiňoval dříve, při změnách vnějších faktorů životních podmínek, které postihují stejnou mírou celou populaci, dochází ke změně životního stylu pouze u těch, kteří si uvědomí dopad změny a zároveň jsou otevřeni podstoupit učení nových dovedností s příslibem vytvoření návyku. Nejvhodnější výživa je ta, která nejvíce prospívá zotavení, nevytváří našemu tělu stres, ani nadbytečné toxiny. Ano, jde o výživu, která má největší nutriční a energetickou výtěžnost nejvíce živin a nejvyšší možnou čistou výtěžnost pro tělo tu, kterou tělo může využít. Obdobně jako v businessu NET INCOME. Ano, je to NET INCOME, který zajímá investory, ne fakturace, výnosy, nebo nějaké hrubé zisky, od kterých se odečítá ještě bůhvíco. Strava, jídlo to co jíme, je odpovědí. Výživnější, kvalitní, zásaditá, lehce stravitelná a ve správných poměrech. Tady může někdo zaprotestovat: Já se nechci učit poměry živin v mém jídle!!! Mně se nechce počítat kaloriéééééééé!!! Ani mně ne. Nebojte, bude to snazší, než se zdá, protože všechno, co se zde dovíte, dává velký smysl a nejlepší na tom je, že v zásadě už to všechno asi i víte. Jediné, co vám chybělo, je systém, jehož začátek vám ukážu. První, co si potřebujete uvědomit je, že práce je jako sport!!!! Většina lidí je v práci nějaký čas ve stresu. Dnešní průzkumy ukazují, že firmy neustále zvyšují nároky na zaměstnance a tím vytváří stresovou zátěž, která podobně jako u sportovců vyžaduje správnou regeneraci. 28

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni

Jak na živou stravu Vize 120 let, uzdrav se a omládni Gratuluji k vašemu rozhodnutí! Udělali jste první krok na cestě k uzdravení a dlouhému životu bez nemocí. Pojďme společně projít pět jednoduchých, avšak zásadních prvků, jak zařadit živou stravu do svého

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce:

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce: Ročník VII, vydání 52, září 2012 Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v práci» ve zdraví» v penězích» ve vztazích Monika Golková Rozhovor měsíce:» Zaostřeno na anti-aging «Jak spravovat důležité ve 4

Více

POCHUTNEJ SI SE STOBEM

POCHUTNEJ SI SE STOBEM POCHUTNEJ SI SE STOBEM ELEKTRONICKÝ ČASOPIS NEJEN O ROZUMNÉM HUBNUTÍ A ZDRAVÉM JÍDLE 51/2015 ASERTIVNĚ NA KILA O VELIKONOCÍCH CO MAJÍ JÍST AMERIČANÉ VEJCE OČIMA ODBORNÍKŮ DETOXIKACE MÝTY A FAKTA se stobem

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

ANDREAS JOPP. Kouřím rád, ale přestanu do 30 dní

ANDREAS JOPP. Kouřím rád, ale přestanu do 30 dní ANDREAS JOPP Kouřím rád, ale přestanu do 30 dní CPress Brno 2014 Kouřím rád, ale přestanu do 30 dní Prověřené strategie odvykání, obrana před pádem do nikotinové pasti, tipy pro zachování váhy Andreas

Více

Skrytý alkoholismus. Jana Levová. Začněte běhat a očistěte svoji mysl. » Proč ženy neumí pracovat s penězi?« Rozhovor měsíce: Novodobý ženský mor

Skrytý alkoholismus. Jana Levová. Začněte běhat a očistěte svoji mysl. » Proč ženy neumí pracovat s penězi?« Rozhovor měsíce: Novodobý ženský mor Ročník VIII, vydání 56, březen 2013 Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v práci» ve zdraví» v penězích» ve vztazích Jana Levová Rozhovor měsíce:» Proč ženy neumí pracovat s penězi?«skrytý alkoholismus

Více

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend

PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend PLAVECKÁ PSYCHOLOGIE Craig Townsend Craig Townsend je ředitelem organizace "Iťs Mindover Matter" v Sydney a pracuje v oblasti duševního tréninku pro plavání, sport a osobní vývoj po více než deset let.

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl PŘELOŽILA BARBORA CHRUDINOVÁ GRAIN

Více

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr.

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. Začínáme s půstem Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. 7. vydání Century Systems Atlanta, GA 1995-2000 All Rights Reserved ISBN 0-9631075-1-8 Anglický originál této

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Dr. Norman W. Walker: Omládněte

Dr. Norman W. Walker: Omládněte Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Dr. Norman W. Walker: Omládněte Překlad: MUDr. Božena Žižková 1. Nikdy nejste tak staří, abyste nemohli omládnout V podstatě jste vlastně to, co jíte a jste

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

Metodika trénování sociálních dovedností

Metodika trénování sociálních dovedností Metodika trénování sociálních dovedností Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Stránka 1 z 33 Obecné informace Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.

Více

Třešničky na dortu. z obsahu:

Třešničky na dortu. z obsahu: èíslo 4 / červenec srpen 2010 roèník XvI / 28 Kè Třešničky na dortu Žena, která konzumuje běžnou (českou) stravu, může snadno získávat až 50 procent kalorií ve formě tuku. McDougallova dieta nabízí pouhých

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více