mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii."

Transkript

1 (mikros malý, bios život, logos věda) zakladatel moderní české lékařské mikrobiologie je F. Patočka věda zabývající se studiem mikroorganismů (bakterie, viry, houby, parazité) zkoumá drobné organismy, které nemůžeme pozorovat pouhým okem ( mikroskop ) dělí se na a) Obecná mikrobiologie zákonitosti o mikroorganizmech - obecných zákonitostech rozdělení, potřeby jejich, následnou diagnostikou, a následnou léčbou b) Speciální mikrobiologie specializovaných specifických mikroorganizmech, jak vypadají, jak se šíří, co vyvolávají za nemoc či obtíže podle objektu studia bakteriologie virologie mykologie parazitologie mikrobiologie lékařská veterinární průmyslová půdní mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii. Rozdělení podle využití a) mikrobiologie zemědělská zkoumá činnost mikrobů v půdě a jejich vliv na zemědělskou produkci b) mikrobiologie lékařská zkoumá činnost patogenních (choroboplodných) mikroorganismů u člověka a zvířat (veterinární) c) mikrobiologie technická (průmyslová) zkoumá činnost a využití mikroorganismů v různých odvětvích průmyslu (mastný, mlékárenský, kvasný, konzervárenský, textilní, papírenský,dřevařský.) Rozdělení podle mikroorganismů a) ultramikroorganismy nebuněční viry, bakteriofágy a priony nemají tělo tvořené buňkou množí se jen v hostitelské buňce viry a bakteriofágy mají tělo tvořeno nukleovou kyselinou (DNK a RNK) a bílkovinným obalem priony jsou tvořeny pouze bílkovinou nemoci: AIDS, vzteklina, prasečí mor, mor skotu, neštovice Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 11

2 b) bakterie jednobuněční mají tělo tvořeno jednou buňkou ( prokaryotická ) jednoduché jádro bez jaderné membrány na povrchu mají buněčnou stěnu, některé jsou schopny vytvořit pevný obal (spora) množí se dělením nemoci: tuberkulóza (TBC), salmonelóza, červenka, antrax c) nižší (jednoduché ) houby = kvasinky a plísně d) prvoci = jednobuněční živočichové Mikroorganismy VIRY věda která zkoumá viry, se nazývá virologie infekční částice (1 virus) se označuje virion Velikost: nm (bakteriofágy mají velikost 30 nm 1 µm) (1 nm = 0, mm = 0, m) Tvar kulovitý, oválný, tyčinkovitý, spirálovitý Stavba nukleová kyselina ( DNA, RNA) genetická informace viru obal- apsida složený z bílkovin vnější obal mají ho jen některé viry (obalené viry) enzymy u některých virů, slouží k zahájení rozmnožování virů v buňce Choroby chřipka (Virus chřipky), nachlazení, rýma, katar či zánět horních cest dýchacích, (rhinoviry, koronavir ) opary (herpes virus) zarděnky (rubella virus) spalničky obrna (Poliovirus) příušnice virový zánět jater, hepatitida, lidově žloutenka hepatitis virus A, B, C, D, E, F, G a H (různé viry napadající játra, nejběžnější jsou varianty A, B a C), papillomavirové infekce (bradavice, některé genotypy jsou však příčinou rakoviny děložního čípku), vzteklina (virus vztekliny, pokud není podáno včas antisérum, je 100% smrtelný), AIDS (HIV, syndrom získané imunodeficience), neštovice pod tímto názvem se skrývá několik rozdílných onemocnění, mononukleóza infekční mononukleosa, EB virosa (virus Epsteina-Barrové, cytomegalovirus), klíšťová encefalitida, SARS, Gastroenteritida Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 12

3 BAKTERIE věda, která studuje bakterie se nazývá bakteriologie rozdělují se podle buněčné stěny, stavby a funkce Velikost: 1 2 µm ( tyčinkovité bakterie mají délku do 4 µm a šířku do 2 µm ) Stavba Tvar buněčná stěna, plazmatická membrána, cytoplazma, jádro( nukleoid), zásobní látky, plazmidy, ribozómy, fibrie, inkluze Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 13

4 Choroby anthrax bakteriální úplavice záškrt tetanus zápal plic tyfus, paratyfus mor, cholera tuberkulóza angína dávivý kašel spála, růže salmonelóza syfilis, kapavka vozhřivka vlnivá horečka borrelióza lepra KVASINKY jednobuněčné houby, tělo kvasinek je jednojaderné základem je eukaryotická buňka Velikost: 1 2 µm Tvar kulovitý až elipsoidní Stavba buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, zásobní látky, vakuola, lysozom Mezi patogenní druhy kvasinek patří zástupci rodů Candida, Cryptococcus, Trichosporon (vyvolávají různá kožní, slizniční aj. onemocnění ) kvasinka vinná, kvasinka pivní Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 14

5 PLÍSNĚ věda, která studuje kvasinky a plísně (houby) se nazývá mykologie houby jednobuněčné, mnohobuněčné základem je eukaryotická buňka plísně na kůži jsou jen jakousi špičkou ledovce celkového plísňového onemocnění rozdělujeme na pravé plísně (spájivé houby) = jednobuněčné houby nepravé plísně (vřeckovýtrusé houby) = mnohobuněčné Stavba tělo tvoří stélka, jednobuněčná nebo mnohobuněčná spojují se vlákny (hyfy) jejich rozvětvením vzniká podhoubí součástí jsou výtrusnice (tvoří se v nich spory= výtrusy), slouží k rozmnožování nepohlavnímu, ale vyskytuje také rozmnožování pohlavní Příklady zárodky houby Pythium oligandrum (preparáty s ní dokáží plísně likvidovat, není lékem, ale kosmetikou,. zlepšuje stav atopických ekzémů, ale i bércových vředů a pomůže i s likvidací plísní na kůži a nehtů) kropidlák žlutý (Aspergillus flavus), vůbec nejrozšířenější potravinová plíseň člověka může vyvolat mimo jiné vážná onemocnění jater Ochratoxin A je nejtoxičtějším zástupcem ze skupiny ochratoxinů ve vysokých dávkách způsobuje oslabení imunity a ledvinové choroby příkladem je plíseň: Penicillium notátám PRVOCI jednobuněční živočichové věda, která studuje prvoky, se nazývá protozoologie nalezneme je ve sladké i slané vodě, v půdě, na povrchu i uvnitř živočichů a rostlin Velikost: 0,005-0,05 mm, i když jsou běžné i formy do velikosti 0,5 mm Choroby malárie spavá nemoc toxoplasmóza měňavkovitá úplavice Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 15

6 ŠKODLIVOST MIKROORGANISMŮ rozklad potravin a různých materiálů (surovin)využívaných v potravinářství, zemědělství atd. zkažené potraviny, suroviny. nemoci rostli, živočichů i člověka (nakažlivé přenosné choroby) Choroby slintavka a kulhavka, sněť slezinná (antrax), vzteklina, mor skotu, červenka prasat, tuberkulóza, mor včelího plodu, myxomatóza, mor králíků, kokcidióza,.. MIKROBIÁLNÍ OSÍDLENÍ LIDSKÉHO TĚLA mikroby se přirozeně vyskytují na celém povrchu našeho těla, ale i uvnitř povrchová kandidóza je infekční onemocnění kůže, nehtů a sliznice úst a pochvy, vyvolaná kvasinkami, nejčastěji (v 80-90% ) druhem Candida albicans. Infekce sliznic se běžně nazývá moučnivka (soor). Onemocnění je rozšířeno po celém světě ve střevě candidová infekce, množí hnilobné bakterie, vznikají různé toxické látky, což má záporný vliv na celý organismus, vznikají záněty, kožní problémy, únava, dochází k přetěžování imunitního systému (zejména lymfatických uzlin, kde se pak tvoří i nádory) děloha = sterilní porodní kanál = poševní sliznice - bakterie tyčinkovité (vytvářejí kyselé prostředí) tlusté střevo = Escherichia Coli kůže = Styphylococus epidermitis (vytváří ph 5,5 na kůži) močopohlavní systém = ledviny + močový měchýř - sterilní eumikrobie = rovnováha mikrobů dysmikrobie = nerovnovážný stav, toxický účinek na orgány toxický účinek na orgány = na vylučovací orgány, sluchový orgán V POTRAVINÁŘSTVÍ nazývají se kulturní mikroorganismy při výrobě pečiva (kvasinky = kvasnice = droždí) při výrobě mléčných výrobků (jogurty = kultury mléčného kvašení) při výrobě sýrů (plísně = plísňové nebo plesnivé sýry) při výrobě v mastném průmyslu (plísňové salámy) VLIVVY VNĚJŠÍCH ČINITELŮ NA ŽIVOT MIKROORGANISMU rozdělujeme na vlivy FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ a BIOLOGICKÉ Fyzikální vlhkost prostředí mikroorganismy obsahují velké množství vody v buňkách většina chemických procesů probíhá ve vodném prostředí při nedostatku vody dochází až k úhynu mikroorganismu využití konzervace potravin sušením koncentrované roztoky silné roztoky způsobují poškození mikrobiálních buněk využití konzervace potravin v solném nebo cukerném roztoku Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 16

7 světlo většina bakterií a mikroorganismů je citlivá na působení světla nejvýznamnější složkou slunečního záření je UV využití lékařství, sterilace mléka teplota vysoké teploty většina bakterií je citlivá na vysoké teploty - nad 70 C způsobuje poškození buněk využití sterilizace (nad 100 C, průměrně kolem 130 C ) - pasterizace (do 100 C, průměrně kolem 80 C ) nízké teploty pouze omezují růst a rozmnožování buněk využití - zchlazování (využití teplot kolem 0 C ) - zmrazování (využití teplot pod 0 C ) záření a ultrazvuk využití rentgenových, radioaktivních a radiových vln ultrazvuku využití způsob konzervace potravin (finančně náročný) Chemické nedostatek výživných látek (přestanou se množit, růst a pak hynou) využití - čistota (není zdroj potravy pro mikroorganismy) chemická reakce prostředí plísně a kvasinky snáší 3 6 ph hnilobné bakterie 6,5 7,5 ph silně kyselé nebo silně zásadité prostředí bakterie ničí využití nakládání potravy do octa, mléčné kysaní oxidační a redukční činidla znemožňují jejich výživu oxidační činidla ( chlor, jod, brom, ozon, peroxid vodíku, manganistan draselný, některé kyseliny ( sírová..)) redukční činidla ( siřičitany, sirovodík, kyanovodík.) využití chlorování vody, jodová tinktura, desinfekce manganistanem nebo peroxidem vodíku jedy většinou co je jedovaté pro člověka je jedovaté i pro mikroorganismy sloučeniny těžkých kovů (dusičnan stříbrný, chlorid rtuťnatý ) organické sloučeniny ( etanol, formaldehyd, fenol, chloroform ) využití moření osiva, desinfekční látky látky neškodné lidskému organismu chemoterapeutika, antibiotika při častém používání vzniká rezistence využití moření osiva, lékařství, veterinářství Biologické zplodiny vlastní látkové přeměny nahromaděné zplodiny omezují vlastní vývoj v konečném stádiu může dojít až k usmrcení mikroorganismů využití regulace v kvasném průmyslu zplodiny látkové přeměny a jiných mikroorganismů látky jedné skupiny jsou škodlivé pro skupinu jinou(př.antibiotika) využití lékařství, veterinářství Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 17

8 OPATŘENÍ PROTI NEŽÁDOUCÍM MIKROORGANISMŮM PASTERACE zničení většiny mikroorganismů kromě spor teplotami do 100 C (nejčastěji mezi C) tepelné ošetření piva nebo mléka (trvanlivost) STERILACE zničení všech mikroorganismů včetně spor teplotami nad 100 C za zvýšeného tlaku (nejčastěji mezi C) KONZERVACE prodloužení trvanlivosti pomocí řady různých způsobů fyzikální sušení tepelná úprava = nízké teploty (zmrazení, zchlazení) = vysoké teploty (vaření, uzení ) chemická uzení solení (lák, roztok cukru) DESINFEKCE zničení choroboplodných mikroorganismů chemickou nebo fyzikální cestou využití chem. způsobu (a chlorem, jodem, kyselinami, alkoholy..) využití fyz. způsobu (záření nebo ultrazvuk) DESINSEKCE ničení obtížného hmyzu (much, komárů, brouků, vos..) DERATIZACE ničení obtížných hlodavců (hraboši, myši, potkani ) CHEMOTERAPIE léčba onemocnění, pomocí chemických látek ( léků), nádorové onemocnění má širší význam KOSMETICKÁ PRAXE nejdůležitější je dodržování hygienických norem při zacházení s kosmetickými přípravky uchovávání v tmavých a chladných prostorách (chladnička) nesahat prsty do kelímků používat jen správně zvolené přípravky na daný typ pleti (neexperimentovat) neustále sledovat záruční dobu (po uplynutí = likvidace) Nežádoucí následky zčervenání svědění, pálení vznik ekzému pigmentace puchýřky, pupínky. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 18

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Popis Patogenů ADENOVIRUS

Popis Patogenů ADENOVIRUS Popis Patogenů ADENOVIRUS Adenovirus - čeleď Adenoviridae (DNA viry), rod Mastadenovirus. Značně rozšířený patogen člověka způsobující ARI, oční infekce, gastrointestinální a urogenitální infekce. Inkubační

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Vliv krajinných prvků a vegetace na lidský organismus

Vliv krajinných prvků a vegetace na lidský organismus Krajinná rekreologie Vliv krajinných prvků a vegetace na lidský organismus Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně Vliv krajinných prvků na lidský organismus Vliv krajinných prvků na lidský organismus

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011 OBSAH ÚVOD... 3 1 Anatomie pohlavních orgánů... 4 1.1 Anatomie

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více