Seznam studijních oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam studijních oborů"

Transkript

1 Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V V/010 Geometrie a globální analýza V V/012 Geometrie, topologie a globální analýza V V/014 Matematická analýza V V/025 Obecné otázky matematiky V V/004 Aplikovaná matematika V V/010 Fuzzy modelování V V/033 Matematika v elektroinženýrství V V/035 Matematické modely a jejich aplikace V V/036 Výpočetní a aplikovaná matematika V V/047 Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování 12 Geologické obory V V/003 Geologické vědy se zaměřeními 13 Geografické obory V V/003 Fyzická geografie V V/009 Politická a kulturní geografie V V/013 Regionální geografie a regionální rozvoj V V/017 Environmentální geografie V V/007 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 14 Chemické obory V V/002 Inorganic Chemistry V V/001 Organic Chemistry V V/001 Analytická chemie V V/001 Physical Chemistry V V/001 Chemie makromolekulárních látek V V/002 Biochemie V V/004 Biomolekulární chemie V V/007 Materiálová chemie V V/001 Jaderná chemie V V/001 Aplikovaná biologie a ekologie V V/021 Analytická chemie heterogenních systémů 15 Biologické obory V V/004 Hydrobiologie V V/009 Parazitologie V V/002 Entomologie V V/003 Zoologie V V/001 Anatomie a fyziologie rostlin V V/004 Botanika V V/009 Fytologie lesa V V/003 Fyziologie živočichů V V/005 Fyziologie a vývojová biologie

2 V V/001 Antropologie V V/008 Molekulární biologie a genetika živočichů V V/009 Molekulární a buněčná biologie a genetika V V/001 Mikrobiologie V V/024 Genomika a proteomika 16 Ekologie a ochrana životního prostředí V V/002 Ekologie V V/004 Ekotoxikologie V V/001 Aplikovaná a krajinná ekologie V V/005 Biologie ekosystémů V V/002 Environmentální analytická chemie 17 Fyzikální obory V V/005 Fyzika kondenzovaných látek V V/011 Fyzika plazmatu V V/013 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev V V/023 Mechanické vlastnosti pevných látek V V/024 Meteorologie a klimatologie V V/028 Obecné otázky fyziky V V/035 Teoretická fyzika a astrofyzika V V/037 Vlnová a částicová optika V V/001 Aplikovaná fyzika V V/005 Biophysics 18 Informatické obory V V/001 Informatika V V/005 Kybernetika V V/019 Autonomní systémy V V/007 Informační technologie V V/020 Počítačové metody ve vědě a technice V V/001 Applied Informatics V V/041 Počítačové systémy a technologie 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství V V/003 Geologické inženýrství V V/009 Úpravnictví V V/036 Metalurgická technologie V V/037 Tepelná technika a paliva v průmyslu V V/012 Mining and Mining Geomechanics 23 Strojírenství a strojírenská výroba V V/001 Dopravní a manipulační technika V V/007 Průmyslové inženýrství a management V V/013 Robotika V V/024 Technika prostředí V V/031 Výrobní systémy a procesy V V/004 Dopravní stroje a zařízení V V/006 Energetické stroje a zařízení V V/010 Konstrukce strojů a zařízení V V/013 Stavba energetických strojů a zařízení

3 V V/019 Stavba výrobních strojů a zařízení V V/002 Strojírenská technologie V V/004 Strojírenská technologie - technologie obrábění V V/002 Materiálové a technologické inženýrství V V/003 Řízení a ekonomika podniku V V/008 Machines and equipment design V V/010 Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim V V/001 Engineering technology V V/018 Letecká a raketová technika 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika V V/006 Měřicí technika V V/010 Radioelektronika V V/013 Telekomunikační technika V V/006 Elektrotechnika V V/009 Elektrotechnologie a materiály V V/013 Teoretická elektrotechnika V V/003 Řízení a ekonomika podniku V V/001 Akustika V V/015 Elektronika V V/018 Elektronika a sdělovací technika V V/025 Informatika a výpočetní technika V V/030 Kybernetika, automatizace a měření V V/032 Mikroelektronika a technologie V V/042 Řídicí technika a robotika V V/045 Technická kybernetika V V/046 Teleinformatika V V/004 Elektrické stroje, přístroje a pohony V V/007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika V V/038 Komunikační a informační systémy V V/052 Výpočetní technika a informatika V V/018 Komunikační technolgie V V/070 Informační, komunikační a řídicí technologie V V/015 Electronics 28 Technická chemie a chemie silikátů V V/001 Inorganic Technology V V/003 Organická technologie V V/003 Chemie životního prostředí V V/003 Chemická metalurgie V V/004 Chemické inženýrství V V/003 Chemie a technologie anorganických materiálů V V/006 Technology of Macromolecular Compounds V V/016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů V V/009 Technologie odpadů V V/009 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů - Eng. V V/027 Surface Engineering 29 Potravinářství a potravinářská chemie

4 V V/013 Technologie potravin V V/021 Potravinářská chemie 31 Textilní výroba a oděvnictví V V/008 Textilní technika 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů V V/007 Technologie zpracování dřeva 35 Architektura V V/005 Prostorové plánování V V/009 Urbanismus V V/010 Urbanismus a územní plánování V V/011 Architektura a stavitelství V V/013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví V V/015 Architektura, teorie a tvorba V V/016 Dějiny architektury a památková péče V V/017 Architektura, stavitelství a technologie 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie V V/002 Geoinformatika V V/003 Geomatika V V/004 Vojenské stavby V V/003 Ekonomika a řízení stavebnictví V V/004 Ekonomika a řízení ve stavebnictví V V/007 Hornické a podzemní stavitelství V V/009 Structures and Traffic Constructions V V/012 Městské inženýrství a stavitelství V V/025 Teorie konstrukcí V V/027 Water Management and Water Structures V V/034 Matematika ve stavebním inženýrství V V/035 Geotechnika V V/038 Management stavebnictví V V/001 Pozemní stavby V V/003 Geodézie a kartografie V V/010 Důlní měřictví a geodézie 37 Doprava a spoje V V/005 Transport Means and Infrastructure V V/009 Dopravní systémy a technika V V/017 Provoz a řízení letecké dopravy V V/024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích V V/004 Dopravní prostředky a infrastruktura V V/006 Dopravní logistika 39 Speciální a interdisciplinární obory V V/003 Aplikovaná mechanika V V/006 Biomedicínská elektronika a biokybernetika V V/010 Biomechanika V V/012 Fyzikální inženýrství - stavba a vlastnosti materiálů V V/013 Inženýrská mechanika V V/016 Jaderné inženýrství - reaktory

5 V V/020 Matematické a fyzikální inženýrství V V/021 Matematické inženýrství - matematická fyzika V V/024 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí V V/025 Přírodovědné inženýrství V V/028 Termomechanika a mechanika tekutin V V/010 Automatizace technologických procesů V V/023 Inženýrská informatika V V/034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě V V/035 Umělá inteligence a biokybernetika V V/036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích V V/007 Inženýrství životního prostředí V V/001 Elektroenergetika V V/002 Energetika V V/001 Konstrukční a procesní inženýrství V V/005 Fyzikální a materiálové inženýrství V V/006 Physical and Building Materials Engineering V V/009 Jakost a spolehlivost strojů a zařízení V V/011 Materiálové inženýrství V V/016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie V V/012 Ekologie lesa V V/014 Tvorba a ochrana krajiny V V/001 Soudní inženýrství V V/040 Fyzikální elektronika a nanotechnologie V V/037 Automatické řízení a informatika V V/001 Aplikovaná a krajinná ekologie V V/005 Environmentální inženýrství V V/034 Radiologická fyzika V V/031 Biomedicínská a klinická technika V V/056 Řízení strojů a procesů V V/009 Požární ochrana a bezpečnost V V/013 Nástroje a procesy V V/002 Elektronické systémy a zařízení V V/003 Technická kybernetika a mechatronika V V/002 Pokročilé mikrotechnologie a nanovědy 41 Zemědělství a lesnictví V V/008 Technika a mechanizace zemědělství V V/009 Technika výrobních procesů V V/021 Marketing strojů a technických systémů V V/024 Zemědělské biotechnologie V V/002 Obecná produkce rostlinná V V/007 Rostlinolékařství V V/008 Speciální produkce rostlinná V V/011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin V V/002 Obecná zootechnika V V/003 Rybářství V V/004 Speciální zootechnika

6 V V/014 Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat V V/016 Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů V V/017 Zemědělská chemie V V/022 Zemědělství tropů a subtropů V V/025 Agricultural Chemistry V V/001 Dendrologie a šlechtění lesních dřevin V V/002 Hospodářská úprava lesa V V/004 Myslivost V V/006 Ochrana lesa V V/008 Pěstění lesa V V/010 Pěstování lesa V V/011 Technika a mechanizace v lesním hospodářství V V/012 Technika a mechanizace lesnické výroby V V/013 Ochrana lesa a myslivost V V/003 Horticulture V V/001 Zahradní a krajinářská architektura V V/023 Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics V V/029 Využití a ochrana přírodních zdrojů 43 Veterinářství a veterinární prevence V V/002 Genetika a plemenitba zvířat V V/003 Choroby koní V V/005 Choroby prasat V V/006 Choroby přežvýkavců V V/007 Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad V V/008 Infekční choroby a epizootologie V V/015 Veterinární mikrobiologie a imunologie V V/017 Veterinární parazitologie V V/024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat V V/025 Fyziologie a farmakologie V V/026 Choroby drůbeže V V/027 Choroby ptáků,plazů a drobných savců V V/028 Normální a patologická morfologie V V/003 Hygiena a technologie potravin V V/011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií V V/016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin V V/018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika V V/019 Veterinární ekologie V V/029 Dogs and Cats Diseases V V/030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika V V/031 Reprodukce zvířat 51 Lékařské vědy V V/001 Anatomie, histologie a embryologie V V/003 Dermatovenerologie V V/010 Fyziologie a patologická fyziologie V V/012 Gynekologie a porodnictví V V/016 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

7 V V/019 Chirurgie V V/021 Lékařská biofyzika V V/023 Lékařská biologie V V/025 Lékařská farmakologie V V/027 Lékařská chemie a biochemie V V/029 Lékařská mikrobiologie V V/032 Neurologie V V/035 Neurovědy V V/040 Oftalmologie V V/041 Onkologie V V/046 Patologie V V/048 Pediatrie V V/050 Psychiatrie V V/054 Sociální lékařství V V/059 Vnitřní nemoci V V/071 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie V V/073 Kardiologie V V/001 Stomatologie V V/065 Otorinolaryngologie 52 Farmaceutické vědy V V/001 Farmaceutická chemie V V/003 Farmaceutická technologie - galenická farmacie V V/005 Farmakognosie V V/007 Farmakologie a toxikologie 53 Zdravotnictví V V/010 Radiologie - zobrazovací metody 61 Filozofie, teologie V V/004 Filozofie V V/014 Religionistika V V/012 Teorie a dějiny vědy a techniky V V/001 Biblická teologie V V/034 Praktická teologie V V/044 Systematická teologie a křesťanská filozofie V V/047 Teologie V V/031 Teorie a dějiny vědy 62 Ekonomie V V/004 Ekonomie V V/010 Finance V V/025 Hospodářská politika V V/036 Regionalistika - veřejná správa V V/052 Účetnictví a finanční řízení podniku V V/053 Veřejná ekonomie V V/066 Regionální a sociální rozvoj V V/073 Regionální a veřejná ekonomie V V/002 Ekonometrie a operační výzkum V V/012 Statistika

8 V V/007 Ekonomika a management V V/037 Management V V/038 Management a ekonomika V V/086 Podnikova ekonomika a management V V/097 Řízení a ekonomika podniku V V/107 Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů V V/108 Vojenský management V V/109 Ekonomika obrany státu V V/112 Podniková a odvětvová ekonomika V V/003 Ekonomická informatika V V/014 Informační a znalostní management V V/015 Informační management V V/019 Informatika ve veřejné správě V V/024 Systémové inženýrství V V/056 Podniková ekonomika a management V V/089 Podnikové finance V V/160 Company Management and Economics V V/025 Systémové inženýrství a informatika V V/093 Ekonomická teorie V V/010 Mezinárodní obchod V V/022 Výpočtová ekonomie a finance 67 Sociální vědy V V/002 Mezinárodní politické vztahy V V/005 Mezinárodní vztahy V V/008 Politologie V V/002 Evropská studia V V/011 Teorie areálových studií V V/001 Humanitní environmentalistika V V/004 Sociologie V V/011 Sociální politika a sociální práce V V/012 Social Work V V/007 Mezinárodní vztahy a evropská studia V V/018 Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V V/026 Africká studia V V/027 Latinskoamerická studia 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost V V/009 Mezinárodní právo soukromé V V/011 Občanské právo V V/013 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo V V/014 Obchodní právo V V/015 Pracovní právo V V/025 Teorie práva V V/028 Trestní právo V V/032 Ústavní právo a státověda V V/012 Bezpečnostní management a kriminalistika V V/040 Dějiny práva a římské právo

9 V V/041 Finanční právo a finanční vědy V V/042 Mezinárodní a evropské právo V V/043 Správní právo a právo životního prostředí 71 Obory z oblasti historie V V/001 Archeologie V V/010 České a československé dějiny V V/012 České dějiny V V/016 Dějiny antického starověku V V/017 Dějiny věd a techniky V V/019 Etnologie V V/021 Historie V V/024 Historie - české dějiny V V/026 Historie - obecné dějiny V V/028 Historie se zaměřením na české a československé dějiny V V/030 Wirtschafts- und Sozialgeschichte V V/043 Pomocné vědy historické V V/035 Kulturní dějiny 73 Filologické vědy V V/008 Anglický jazyk V V/031 Česká literatura V V/032 Český jazyk V V/079 Klasická filologie V V/104 Německá literatura V V/105 Německý jazyk V V/113 Novořecký jazyk a literatura V V/115 Obecná jazykověda V V/120 Paleoslovenistika a slovanské jazyky V V/125 Polská literatura V V/126 Polský jazyk V V/137 Románské jazyky V V/139 Románské literatury V V/147 Ruská literatura V V/150 Ruský jazyk V V/170 Srovnávací indoevropská jazykověda V V/227 Latinská medievistika V V/280 Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina) V V/317 Literatury v angličtině V V/330 Didaktika cizího jazyka 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport V V/001 Kinantropologie 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče V V/001 Andragogika V V/005 Hudební teorie a pedagogika V V/008 Pedagogika V V/014 Teorie výtvarné výchovy V V/021 Výtvarná výchova

10 V V/026 Teorie vzdělávání ve fyzice V V/029 Teorie vzdělávání v bohemistice V V/031 Education V V/002 Speciální pedagogika V V/066 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání V V/084 Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) V V/089 Teorie vzdělávání v matematice V V/093 Vzdělávání v biologii 77 Obory z oblasti psychologie V V/001 Klinická psychologie V V/002 Obecná psychologie V V/003 Pedagogická psychologie V V/010 Sociální psychologie V V/011 Vývojová psychologie 81 Teorie a dějiny umění V V/006 Kurátor a kritik designu a intermédií V V/003 Hudební věda V V/006 Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury V V/001 Dějiny novější české literatury V V/002 Literární komparatistika V V/004 Teorie a dějiny české literatury V V/006 Teorie a dějiny slovanských literatur V V/009 Literární věda - teorie a dějiny národních literatur V V/005 Estetika V V/012 Teorie a dějiny umění 82 Umění a užité umění V V/093 Interpretace a teorie interpretace V V/094 Kompozice a teorie kompozice V V/099 Hudební produkce V V/001 Architektonická tvorba V V/008 Architektura a design V V/067 Vizuální komunikace V V/105 Restaurování výtvarných děl V V/106 Grafika a vizuální komunikace V V/107 Volné a užité umění V V/108 Výtvarná tvorba V V/118 Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz V V/031 Tvůrčí fotografie V V/102 Multimédia a design 91 Teorie vojenského umění V V/001 Modelování a simulace procesu OVO V V/003 Zbraně hromadného ničení, ochrana proti nim V V/009 Vojenská geografie a meteorologie V V/005 Ochrana obyvatelstva

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty.

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty. Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Dokumentace 003 Písmo. Symboly 004 Výpočetní technika. Informatika 005 Management. Řízení 006 Standardizace. Kalendáře 007 Kybernetika 008 Kultura. Civilizace

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické metody ostatní 5 analýza kvalitativní 5 analýza kvantitativní

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Evţen Kočenda, Petr Kyloušek,

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více