Seznam studijních oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam studijních oborů"

Transkript

1 Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V V/010 Geometrie a globální analýza V V/012 Geometrie, topologie a globální analýza V V/014 Matematická analýza V V/025 Obecné otázky matematiky V V/004 Aplikovaná matematika V V/010 Fuzzy modelování V V/033 Matematika v elektroinženýrství V V/035 Matematické modely a jejich aplikace V V/036 Výpočetní a aplikovaná matematika V V/047 Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování 12 Geologické obory V V/003 Geologické vědy se zaměřeními 13 Geografické obory V V/003 Fyzická geografie V V/009 Politická a kulturní geografie V V/013 Regionální geografie a regionální rozvoj V V/017 Environmentální geografie V V/007 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 14 Chemické obory V V/002 Inorganic Chemistry V V/001 Organic Chemistry V V/001 Analytická chemie V V/001 Physical Chemistry V V/001 Chemie makromolekulárních látek V V/002 Biochemie V V/004 Biomolekulární chemie V V/007 Materiálová chemie V V/001 Jaderná chemie V V/001 Aplikovaná biologie a ekologie V V/021 Analytická chemie heterogenních systémů 15 Biologické obory V V/004 Hydrobiologie V V/009 Parazitologie V V/002 Entomologie V V/003 Zoologie V V/001 Anatomie a fyziologie rostlin V V/004 Botanika V V/009 Fytologie lesa V V/003 Fyziologie živočichů V V/005 Fyziologie a vývojová biologie

2 V V/001 Antropologie V V/008 Molekulární biologie a genetika živočichů V V/009 Molekulární a buněčná biologie a genetika V V/001 Mikrobiologie V V/024 Genomika a proteomika 16 Ekologie a ochrana životního prostředí V V/002 Ekologie V V/004 Ekotoxikologie V V/001 Aplikovaná a krajinná ekologie V V/005 Biologie ekosystémů V V/002 Environmentální analytická chemie 17 Fyzikální obory V V/005 Fyzika kondenzovaných látek V V/011 Fyzika plazmatu V V/013 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev V V/023 Mechanické vlastnosti pevných látek V V/024 Meteorologie a klimatologie V V/028 Obecné otázky fyziky V V/035 Teoretická fyzika a astrofyzika V V/037 Vlnová a částicová optika V V/001 Aplikovaná fyzika V V/005 Biophysics 18 Informatické obory V V/001 Informatika V V/005 Kybernetika V V/019 Autonomní systémy V V/007 Informační technologie V V/020 Počítačové metody ve vědě a technice V V/001 Applied Informatics V V/041 Počítačové systémy a technologie 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství V V/003 Geologické inženýrství V V/009 Úpravnictví V V/036 Metalurgická technologie V V/037 Tepelná technika a paliva v průmyslu V V/012 Mining and Mining Geomechanics 23 Strojírenství a strojírenská výroba V V/001 Dopravní a manipulační technika V V/007 Průmyslové inženýrství a management V V/013 Robotika V V/024 Technika prostředí V V/031 Výrobní systémy a procesy V V/004 Dopravní stroje a zařízení V V/006 Energetické stroje a zařízení V V/010 Konstrukce strojů a zařízení V V/013 Stavba energetických strojů a zařízení

3 V V/019 Stavba výrobních strojů a zařízení V V/002 Strojírenská technologie V V/004 Strojírenská technologie - technologie obrábění V V/002 Materiálové a technologické inženýrství V V/003 Řízení a ekonomika podniku V V/008 Machines and equipment design V V/010 Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim V V/001 Engineering technology V V/018 Letecká a raketová technika 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika V V/006 Měřicí technika V V/010 Radioelektronika V V/013 Telekomunikační technika V V/006 Elektrotechnika V V/009 Elektrotechnologie a materiály V V/013 Teoretická elektrotechnika V V/003 Řízení a ekonomika podniku V V/001 Akustika V V/015 Elektronika V V/018 Elektronika a sdělovací technika V V/025 Informatika a výpočetní technika V V/030 Kybernetika, automatizace a měření V V/032 Mikroelektronika a technologie V V/042 Řídicí technika a robotika V V/045 Technická kybernetika V V/046 Teleinformatika V V/004 Elektrické stroje, přístroje a pohony V V/007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika V V/038 Komunikační a informační systémy V V/052 Výpočetní technika a informatika V V/018 Komunikační technolgie V V/070 Informační, komunikační a řídicí technologie V V/015 Electronics 28 Technická chemie a chemie silikátů V V/001 Inorganic Technology V V/003 Organická technologie V V/003 Chemie životního prostředí V V/003 Chemická metalurgie V V/004 Chemické inženýrství V V/003 Chemie a technologie anorganických materiálů V V/006 Technology of Macromolecular Compounds V V/016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů V V/009 Technologie odpadů V V/009 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů - Eng. V V/027 Surface Engineering 29 Potravinářství a potravinářská chemie

4 V V/013 Technologie potravin V V/021 Potravinářská chemie 31 Textilní výroba a oděvnictví V V/008 Textilní technika 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů V V/007 Technologie zpracování dřeva 35 Architektura V V/005 Prostorové plánování V V/009 Urbanismus V V/010 Urbanismus a územní plánování V V/011 Architektura a stavitelství V V/013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví V V/015 Architektura, teorie a tvorba V V/016 Dějiny architektury a památková péče V V/017 Architektura, stavitelství a technologie 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie V V/002 Geoinformatika V V/003 Geomatika V V/004 Vojenské stavby V V/003 Ekonomika a řízení stavebnictví V V/004 Ekonomika a řízení ve stavebnictví V V/007 Hornické a podzemní stavitelství V V/009 Structures and Traffic Constructions V V/012 Městské inženýrství a stavitelství V V/025 Teorie konstrukcí V V/027 Water Management and Water Structures V V/034 Matematika ve stavebním inženýrství V V/035 Geotechnika V V/038 Management stavebnictví V V/001 Pozemní stavby V V/003 Geodézie a kartografie V V/010 Důlní měřictví a geodézie 37 Doprava a spoje V V/005 Transport Means and Infrastructure V V/009 Dopravní systémy a technika V V/017 Provoz a řízení letecké dopravy V V/024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích V V/004 Dopravní prostředky a infrastruktura V V/006 Dopravní logistika 39 Speciální a interdisciplinární obory V V/003 Aplikovaná mechanika V V/006 Biomedicínská elektronika a biokybernetika V V/010 Biomechanika V V/012 Fyzikální inženýrství - stavba a vlastnosti materiálů V V/013 Inženýrská mechanika V V/016 Jaderné inženýrství - reaktory

5 V V/020 Matematické a fyzikální inženýrství V V/021 Matematické inženýrství - matematická fyzika V V/024 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí V V/025 Přírodovědné inženýrství V V/028 Termomechanika a mechanika tekutin V V/010 Automatizace technologických procesů V V/023 Inženýrská informatika V V/034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě V V/035 Umělá inteligence a biokybernetika V V/036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích V V/007 Inženýrství životního prostředí V V/001 Elektroenergetika V V/002 Energetika V V/001 Konstrukční a procesní inženýrství V V/005 Fyzikální a materiálové inženýrství V V/006 Physical and Building Materials Engineering V V/009 Jakost a spolehlivost strojů a zařízení V V/011 Materiálové inženýrství V V/016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie V V/012 Ekologie lesa V V/014 Tvorba a ochrana krajiny V V/001 Soudní inženýrství V V/040 Fyzikální elektronika a nanotechnologie V V/037 Automatické řízení a informatika V V/001 Aplikovaná a krajinná ekologie V V/005 Environmentální inženýrství V V/034 Radiologická fyzika V V/031 Biomedicínská a klinická technika V V/056 Řízení strojů a procesů V V/009 Požární ochrana a bezpečnost V V/013 Nástroje a procesy V V/002 Elektronické systémy a zařízení V V/003 Technická kybernetika a mechatronika V V/002 Pokročilé mikrotechnologie a nanovědy 41 Zemědělství a lesnictví V V/008 Technika a mechanizace zemědělství V V/009 Technika výrobních procesů V V/021 Marketing strojů a technických systémů V V/024 Zemědělské biotechnologie V V/002 Obecná produkce rostlinná V V/007 Rostlinolékařství V V/008 Speciální produkce rostlinná V V/011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin V V/002 Obecná zootechnika V V/003 Rybářství V V/004 Speciální zootechnika

6 V V/014 Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat V V/016 Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů V V/017 Zemědělská chemie V V/022 Zemědělství tropů a subtropů V V/025 Agricultural Chemistry V V/001 Dendrologie a šlechtění lesních dřevin V V/002 Hospodářská úprava lesa V V/004 Myslivost V V/006 Ochrana lesa V V/008 Pěstění lesa V V/010 Pěstování lesa V V/011 Technika a mechanizace v lesním hospodářství V V/012 Technika a mechanizace lesnické výroby V V/013 Ochrana lesa a myslivost V V/003 Horticulture V V/001 Zahradní a krajinářská architektura V V/023 Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics V V/029 Využití a ochrana přírodních zdrojů 43 Veterinářství a veterinární prevence V V/002 Genetika a plemenitba zvířat V V/003 Choroby koní V V/005 Choroby prasat V V/006 Choroby přežvýkavců V V/007 Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad V V/008 Infekční choroby a epizootologie V V/015 Veterinární mikrobiologie a imunologie V V/017 Veterinární parazitologie V V/024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat V V/025 Fyziologie a farmakologie V V/026 Choroby drůbeže V V/027 Choroby ptáků,plazů a drobných savců V V/028 Normální a patologická morfologie V V/003 Hygiena a technologie potravin V V/011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií V V/016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin V V/018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika V V/019 Veterinární ekologie V V/029 Dogs and Cats Diseases V V/030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika V V/031 Reprodukce zvířat 51 Lékařské vědy V V/001 Anatomie, histologie a embryologie V V/003 Dermatovenerologie V V/010 Fyziologie a patologická fyziologie V V/012 Gynekologie a porodnictví V V/016 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

7 V V/019 Chirurgie V V/021 Lékařská biofyzika V V/023 Lékařská biologie V V/025 Lékařská farmakologie V V/027 Lékařská chemie a biochemie V V/029 Lékařská mikrobiologie V V/032 Neurologie V V/035 Neurovědy V V/040 Oftalmologie V V/041 Onkologie V V/046 Patologie V V/048 Pediatrie V V/050 Psychiatrie V V/054 Sociální lékařství V V/059 Vnitřní nemoci V V/071 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie V V/073 Kardiologie V V/001 Stomatologie V V/065 Otorinolaryngologie 52 Farmaceutické vědy V V/001 Farmaceutická chemie V V/003 Farmaceutická technologie - galenická farmacie V V/005 Farmakognosie V V/007 Farmakologie a toxikologie 53 Zdravotnictví V V/010 Radiologie - zobrazovací metody 61 Filozofie, teologie V V/004 Filozofie V V/014 Religionistika V V/012 Teorie a dějiny vědy a techniky V V/001 Biblická teologie V V/034 Praktická teologie V V/044 Systematická teologie a křesťanská filozofie V V/047 Teologie V V/031 Teorie a dějiny vědy 62 Ekonomie V V/004 Ekonomie V V/010 Finance V V/025 Hospodářská politika V V/036 Regionalistika - veřejná správa V V/052 Účetnictví a finanční řízení podniku V V/053 Veřejná ekonomie V V/066 Regionální a sociální rozvoj V V/073 Regionální a veřejná ekonomie V V/002 Ekonometrie a operační výzkum V V/012 Statistika

8 V V/007 Ekonomika a management V V/037 Management V V/038 Management a ekonomika V V/086 Podnikova ekonomika a management V V/097 Řízení a ekonomika podniku V V/107 Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů V V/108 Vojenský management V V/109 Ekonomika obrany státu V V/112 Podniková a odvětvová ekonomika V V/003 Ekonomická informatika V V/014 Informační a znalostní management V V/015 Informační management V V/019 Informatika ve veřejné správě V V/024 Systémové inženýrství V V/056 Podniková ekonomika a management V V/089 Podnikové finance V V/160 Company Management and Economics V V/025 Systémové inženýrství a informatika V V/093 Ekonomická teorie V V/010 Mezinárodní obchod V V/022 Výpočtová ekonomie a finance 67 Sociální vědy V V/002 Mezinárodní politické vztahy V V/005 Mezinárodní vztahy V V/008 Politologie V V/002 Evropská studia V V/011 Teorie areálových studií V V/001 Humanitní environmentalistika V V/004 Sociologie V V/011 Sociální politika a sociální práce V V/012 Social Work V V/007 Mezinárodní vztahy a evropská studia V V/018 Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V V/026 Africká studia V V/027 Latinskoamerická studia 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost V V/009 Mezinárodní právo soukromé V V/011 Občanské právo V V/013 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo V V/014 Obchodní právo V V/015 Pracovní právo V V/025 Teorie práva V V/028 Trestní právo V V/032 Ústavní právo a státověda V V/012 Bezpečnostní management a kriminalistika V V/040 Dějiny práva a římské právo

9 V V/041 Finanční právo a finanční vědy V V/042 Mezinárodní a evropské právo V V/043 Správní právo a právo životního prostředí 71 Obory z oblasti historie V V/001 Archeologie V V/010 České a československé dějiny V V/012 České dějiny V V/016 Dějiny antického starověku V V/017 Dějiny věd a techniky V V/019 Etnologie V V/021 Historie V V/024 Historie - české dějiny V V/026 Historie - obecné dějiny V V/028 Historie se zaměřením na české a československé dějiny V V/030 Wirtschafts- und Sozialgeschichte V V/043 Pomocné vědy historické V V/035 Kulturní dějiny 73 Filologické vědy V V/008 Anglický jazyk V V/031 Česká literatura V V/032 Český jazyk V V/079 Klasická filologie V V/104 Německá literatura V V/105 Německý jazyk V V/113 Novořecký jazyk a literatura V V/115 Obecná jazykověda V V/120 Paleoslovenistika a slovanské jazyky V V/125 Polská literatura V V/126 Polský jazyk V V/137 Románské jazyky V V/139 Románské literatury V V/147 Ruská literatura V V/150 Ruský jazyk V V/170 Srovnávací indoevropská jazykověda V V/227 Latinská medievistika V V/280 Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina) V V/317 Literatury v angličtině V V/330 Didaktika cizího jazyka 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport V V/001 Kinantropologie 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče V V/001 Andragogika V V/005 Hudební teorie a pedagogika V V/008 Pedagogika V V/014 Teorie výtvarné výchovy V V/021 Výtvarná výchova

10 V V/026 Teorie vzdělávání ve fyzice V V/029 Teorie vzdělávání v bohemistice V V/031 Education V V/002 Speciální pedagogika V V/066 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání V V/084 Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) V V/089 Teorie vzdělávání v matematice V V/093 Vzdělávání v biologii 77 Obory z oblasti psychologie V V/001 Klinická psychologie V V/002 Obecná psychologie V V/003 Pedagogická psychologie V V/010 Sociální psychologie V V/011 Vývojová psychologie 81 Teorie a dějiny umění V V/006 Kurátor a kritik designu a intermédií V V/003 Hudební věda V V/006 Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury V V/001 Dějiny novější české literatury V V/002 Literární komparatistika V V/004 Teorie a dějiny české literatury V V/006 Teorie a dějiny slovanských literatur V V/009 Literární věda - teorie a dějiny národních literatur V V/005 Estetika V V/012 Teorie a dějiny umění 82 Umění a užité umění V V/093 Interpretace a teorie interpretace V V/094 Kompozice a teorie kompozice V V/099 Hudební produkce V V/001 Architektonická tvorba V V/008 Architektura a design V V/067 Vizuální komunikace V V/105 Restaurování výtvarných děl V V/106 Grafika a vizuální komunikace V V/107 Volné a užité umění V V/108 Výtvarná tvorba V V/118 Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz V V/031 Tvůrčí fotografie V V/102 Multimédia a design 91 Teorie vojenského umění V V/001 Modelování a simulace procesu OVO V V/003 Zbraně hromadného ničení, ochrana proti nim V V/009 Vojenská geografie a meteorologie V V/005 Ochrana obyvatelstva

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Stav ke dni 1. 8. 2018 Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta 1. lékařská

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 LDAP-obory Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 1101R014 Matematická analýza 02011900 1101R016 Matematika 02011900 1101R018 Matematika a

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Metóda Konspektu SlPK

Metóda Konspektu SlPK Metóda Konspektu SlPK 1. skupina Antropológia, etnografia MDT Skupina Konspektu Znak 39 Etnografia. Etnológia. Folklór 39 572 Antropológia 572 2. skupina Biologické vedy 502 Životné prostredie, ochrana

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA Agronomická fakulta Standardní ba Forma B 2826 Technologie odpadů 1604R004 Odpavé hospodářství

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

STUDIUM na FST ZČU v Plzni STUDIUM na FST ZČU v Plzni http://www.fst.zcu.cz Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. Proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní ZČU v Plzni 1 HISTORIE FAKULTY STROJNÍ 1949 založena VŠSE v Plzni jako prozatimní

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

Absolventi vysokých škol

Absolventi vysokých škol Absolventi vysokých škol s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Primární datové zdroje: Zpracovatel: MŠMT - Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol Výstavní

Více

Příloha č.5. Klasifikace zaměstnání CZ ISCO 1, třídy 21, 25, 31, 35 a další

Příloha č.5. Klasifikace zaměstnání CZ ISCO 1, třídy 21, 25, 31, 35 a další Příloha č.5 Klasifikace zaměstnání CZ ISCO 1, třídy 21, 25, 31, 35 a další 21 Specialisté v oblasti vědy a techniky 211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech 2111 Fyzici a astronomové

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna

KODY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL. KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna KOD programu KKOV INDX NAZEV programu cizojazyčný název Pozn. 1) 2) Změna 1 1 0 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY B 1001 *R 2 Přírodovědná studia ZU 23 236/04 11 11 1 Matematické obory B,M,N,P 1101 1101 R,T,V 2 Matematika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY

VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY seznam všech oborů najdete na https://uvi.lf1.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/05/uk-obory-prehled.pdf VĚDNÍ OBOR NÁZEV Aplikovaná geologie Biochemie Biomechanika Dějiny

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 14.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr Richter,

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek dne 24. června 2011 ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol osmdesát nových profesorů. Seznam nově jmenovaných profesorů:

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov

Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov Číslo oblasti výskumu Príloha č. 2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov Názov oblasti výskumu Číslo študijného odboru Názov študijného

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků Na realizaci se podílí:

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské magisterské navazující vzdělání (kód oboru T) 11 Matematické obory T 11-01-T/002 Algebra a diskrétní matematika T 11-01-T/008 Diskrétní matematika T 11-01-T/009 Geometrie

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014

Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014 Seznam jmenovaných profesorů s účinností od 1. března 2014 1. doc. MUDr. Věra ADÁMKOVÁ, CSc. pro obor: hygiena a epidemiologie 2. doc. akad. mal. Daniel BALABÁN pro obor: výtvarné umění - malířství na

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemické technologie Aplikovaná chemie a materiály Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha

Více