Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:...8 VYPNUTÍ....8 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU PAPÍR....9 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU...12 OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLADACE TISKÁRNY NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU (Tisk N-nahoru)

3 ... NASTAVENÍ JASU A KONTRASTU OBRÁZKU (Úprava obrazu).. 32 PIDÁNÍ VODOZNAKU NA STRÁNKU (Vodoznaky) PRÁCE V REZIMU KOPÍROVÁNÍ A TISKU KOPÍROVÁNÍ NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ ZESVTLENÍ NEBO ZTMAVENÍ KOPIE VÝBR ZÁSOBNÍKU NASTAVENÍ POCTU KOPIÍ ZMENSENÍ/ZVTSENÍ/ZOOM AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM)..21 ULOZENÍ CASTO POUZÍVANÝCH NASTAVENÍ TISKU...

4 33 ULOZENÍ NASTAVENÍ V DOB TISKU (Uzivatelská nastavení). 33 OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ S POUZITÍM BOCNÍHO VSTUPU KOPÍROVÁNÍ KNIHY PERUSENÍ KOPÍROVÁNÍ (Perusené kopírování) 25 POPIS OKNA STAVU TISKU UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE ZAPNUTÍ REZIMU ÚSPORY TONERU UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ (Systémová nastavení) SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ VOLBA NASTAVENÍ PRO SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ NASTAVENÍ AUDITORU REZIM AUDITORU.. 40 NASTAVENÍ REZIMU AUDITORU

5 VÝBR NASTAVENÍ REZIMU AUDITORU ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD. 44 ZÁVADY PI KOPÍROVÁNÍ PROBLÉMY PI TISKU INDIKÁTORY A HLÁSENÍ ODSTRANNÍ ZABLOKOVANÉHO PAPÍRU CHYBA PODÁVÁNÍ SPF ZABLOKOVÁNÍ V BOCNÍM VSTUPU ZABLOKOVÁNÍ VE STROJI ZABLOKOVÁNÍ V HORNÍM ZÁSOBNÍKU ZABLOKOVÁNÍ VE SPODNÍM ZÁSOBNÍKU...57 VÝMNA TONEROVÉ KAZETY BZNÁ ÚDRZBA KONTROLA CELKOVÉHO POCTU KOPIÍ A ZÁSOBY TONERU KONTROLA CELKOVÉHO POCTU KOPIÍ...59 KONTROLA ZÁSOBY TONERU BZNÁ ÚDRZBA.

6 ÚDRZBA SNÍMACÍ PLOCHY A SPF/VÍKA SKENERU. 61 CISTNÍ SKENOVACÍHO SKLA ORIGINÁL (POUZE KDYZ JE NAINSTALOVÁN SPF)...61 CISTNÍ PODÁVACÍHO VÁLECKU BOCNÍHO VSTUPU CISTNÍ PENOSOVÉ KORONY PÍSLUSENSTVÍ A SPOTEBNÍ MATERIÁL PÍSLUSENSTVÍ PODAVAC ORIGINÁL KAZETA NA 250 LIST/2 X 250 LIST..64 SPOTEBNÍ MATERIÁL A SKLADOVÁNÍ SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ ÚVOD Tato pírucka popisuje funkce kopírky a tiskárny digitálního multifunkcního systému AR-5516S/AR-5520S. V místech, kde se vyskytne "AR-XXXX", zamte "XXXX" názvem vaseho modelu. Pro údaje o názvu vaseho modelu viz "ROZDÍLY MEZI MODELY" v prvodci Úvodní pírucka. Znázornní obrazovky a postupy v této pírucce jsou pro operacní systém Windows Vista. U nkterých verzí operacního systému Windows se mohou nkteré obrazovky lisit. Více informací o vasem operacním systému naleznete v pírucce vaseho operacního systému nebo v nápovd online. Info Obrazovky, zprávy a názvy tlacítek uvedené v této pírucce se mohou od skutecného pístroje odlisovat vzhledem k vylepsování výrobku a úpravám. 3 1 Kapitola 1 PED POUZITÍM VÝROBKU Tato kapitola obsahuje základní informace, které byste mli pozorn pecíst ped instalací kopírky. NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Cistic skla (kdyz je nainstalováno SPF) Slouzí na cistní skla skenování originálu. (str.61) Kryt podavace dokument (kdyz je nainstalováno SPF)/víko skeneru Pro vytvoení kopií ze skla originálu kryt otevete. (str.15) Sklo originálu Na sklo polozte originál, který chcete snímat. (str.15) Madla Slouzí pro penásení kopírky. Hlavní vypínac Slouzí pro zapnutí a vypnutí kopírky. (str.8) Ovládací panel Jsou zde soustedny veskeré ovládací prvky kopírovacího stroje. (str.6) Výstupní rost kopií Na výstupní rost vycházejí zhotovené kopie a výtisky. Pední kryt Pední kryt otevete pro vyjmutí chybn podaného papíru a pro údrzbu stroje. (str.54, str.58) Zásobníky papíru Kazdý zásobník pojme az 250 list. (str.10) Bocní kryt Bocní kryt otevete pro vyjmutí chybn podaného papíru a proveení servisní práce. (str.52, str.53) Madlo bocního krytu Nadzvednutím je mozno vytáhnout bocní kryt. (str.52) Vodítka bocního vstupu Vodítka nastavte na síku papíru. (str.11) Bocní vstup Na bocní vstup lze vkládat speciální druhy papíru a prhledné fólie. (str.11, str.23) Výsuvný rost bocního vstupu Rost je teba vytáhnout pi zakládání vtsích papír jako B4 a A3. (str.11) Penosová korona Slouzí pro cistní penosové korony. (str.62) USB 2.0 port Chcete-li pouzít funkci tiskárny, pipojte vás pocítac. (Prvodce Start) 4 PED

7 POUZITÍM VÝROBKU Zásobník podavace dokument (kdyz je nainstalováno SPF) Umístte originál/y, které si pejete snímat textem nahoru.

8 Mzete umístit az 40 originál. Smrovace originálu (kdyz je nainstalováno SPF) Nastavte na velikost originál. Kryt podávacího válce (kdyz je nainstalováno SPF) Po otevení mzete odstranit chybn podaný originál. (str. 51) Kryt pravé strany (kdyz je nainstalováno SPF) Po otevení mzete odstranit chybn podaný originál. (str.51) Výstupní oblast (kdyz je nainstalováno SPF) Místo výstupu originál po snímání/kopírování. Uvolovací pácka kazety toneru Pi výmn toneru zatlacte na tuto pácku a kazetu toneru vytáhnte. Kazeta toneru Kazeta obsahuje toner. (str.58) Tocítko Otácením tocítkem je mozno vyjmout chybn podaný papír. (str.53, str.54) 25 Uvolovací pácky fixacní cásti Po stlacení dol je mozno vyjmout chybn zavedený papír. (str.54) Fixacní cást je horká. Pi vyjímání papíru bute opatrní. Mze dojít k popálení nebo jinému zranní Fotoválec Na fotovodivém válci se tvoí kopírované obrazy. Vodítko papíru fixace Otevete je, chcete-li odstranit nesprávn podaný papír. Info Název modelu je uveden na pední stran krytu kopírovacího stroje. 5 PED POUZITÍM VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL Indikátor/tlacítko ON LINE ( ) Slouzí k pepínání stroje mezi online a off-line. Pokud je stroj online, indikátor svítí, pokud je stroj off-line indikátor zhasne. Indikátor bliká v pípad pijímaní dat a pi pozastavení tisku. (str.26) Tlacítko/indikátor XY-ZOOM ( ) Pomocí tohoto tlacítka se nezávisle mní horizontální a vertikální mítko. (str.21) Tlacítko/indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( ) Pouzívá se pro volbu rezimu kopírování knihy. (str.24) Tlacítko/indikátory AUTO / TEXT / FOTO ( AUTO / / ) Slouzí pro volbu rezimu expozice: AUTO, TEXT nebo FOTO. (str.18) Tlacítko ORIGINÁL ( ) / indikátory FORMÁT ORIGINÁLU Tlacítko se pouzívá pro zadání velikosti originálu. (str.12) Vybraná vesí vsechny díve provedené volby a kopírka pejde na výchozí nastavení. (str.8) Indikátor ÚSPORA ENERGIE ( ) Tento indikátor svítí, je-li stroj v re zimu úspory elektrické energie. (str.8) Tlacítko/indikátor START ( ) Stisknutím tlacítka zahájíte kopírování. (str.15) Stisknutím také opustíte rezim "Automatické vypnutí napájení" a nastavíte systémová nastavení. Kopírovan&iaiacute;tka [START] ( )) nelze pouzít. Zahívací aktivacní doba a "Casovac vypnutí" lze zmnit pomocí systémových nastavení. Pedpokládá se, ze nastavíte casy dle poteby a zpsobu vyuzití stroje. (str. 37) Info Výchozí nastavení Stroj pejde do výchozího nastavení piblizn 1 minutu po posledním kopírování nebo po stisknutí tlacítka [ZRUSIT VSE] ( Mítko: 100%, Expozice: Automatická Pocet kopií: 0, Vsechny speciální rezimy: Vypnuty Automatický výbr papíru: Zapnuto, Výbr podávání papíru: Zásobník zvolený v polozce "Nastavení výchozího zásobníku" v systémových nastaveních. (str.38) ). 8 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU Není-li ve vybraném zásobníku zádný papír, není-li zásobník není zcela zasunut nebo je chybn zasunut, svítí indikátor ( ). PAPÍR Nejlepsích výsledk dosáhnete pi pouzívání kopírovacího papíru doporuceného firmou SHARP. Typ zásobníku Zásobník papíru Zásobník na 250-list zásobník na 2x250-list Bocní vstup Typ papíru Standardní papír Recyklovaný papír A5*1 B5 A4 B4 A3 A6R az A3 56 g/m2 az 90 g/m2 Max. 128 g/m2 Velikost 2 Gramáz 56 g/m az 90 g/m 2 *2 Kapacita 250 list (Vlozte papír jen do výsky rysky na zásobníku) 1 Standardní papír Recyklovaný papír Tzký papír Fólie Stítky Obálky 100 list*3 Vkládejte po jednom listu na bocní vstup International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Commercial 9 (3-7/8" x 8-7/8") Commercial 10 (4-1/8" x 9-1/2") 5 list *1 A5 mze být pouzit v horním zásobníku, ale nemze být pouzzit v dalsích zásobnících (vcetn zásobník v pídavných zásobnících paíru). *2 Pokud chcete vytvoit vtsí mnozství kopií nebo výtisk na papír 90 g/m2, odeberte z výstupního rostu výtisky nebo kopie pi poctu okolo 100 list. Mohlo by dojít k zaseknutí výstup, pokud bude na výstupním rostu více nez 100 list. *3 Pocet list které mohou být nastaveny se mní v souvislosti s gramází papíru. Speciální papíry Následujte tyto pokyny pi pouzití speciálního papíru. Pouzívejte transparentní folie a stítky doporucené firmou SHARP. Pouzití jiného nez doporuceného papíru mze zapícinit spatné podávání nebo zablokování papíru u výstupu. Pokud musí být pouzito jiné medium nez je doporuceno, podávejte listy do bocního podávání jednotliv (neusilujte o kontinuální tisk nebo kopírování). Na trhu existují rzné druhy speciálních papír a nkteré z nich nemohou být pro tento stroj pouzity.

9 Ped pouzitím speciálního papíru kontaktujte autorizovaný servis. Ped pouzitím jiného papíru nez doporuceného od znacky SHARP, provete testovací kopie pro porovnání kvality a zda je papír vhodný. 9 PED POUZITÍM VÝROBKU ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU Ujistte se, ze stroj není v procesu kopírování nebo tisku a následujte níze uvedené pokyny. Zakládání papíru do zásobníku 1 Zlehka nadzvednte a vytáhnte zásobník az k zarázkám. 4 Zasute zásobník ádn zpt do kopírovacího stroje. 2 Stlacte pítlacnou desku az zstane ve spodní poloze. Zatlacte spodní cást smrem dol az zstane ve spodní poloze. Info Pokud vkládáte jinou velikost papíru nez byla pvodní vlozená, zmte "ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU" (str.12). V pípad chyby podání papíru papír otocte o 180 stup a opt jej vlozte. Ohnuté rohy papíru ped pouzitím narovnejte. 3 Vlozte papír do zásobníku. Otevete balení papíru a vlozte jej, aniz byste papíry od sebe oddlovali. Ujistte se, ze vrstva papír je ped vlozením narovnaná. Zalozte papír podél vodící listy na pravé stran zásobníku. Info Nevkládejte více papíru nez oznacuje ryska na zásobníku (do 250 list). K vlozenému papíru nepidávejte dalsí papír. Mze dojít chybnému podání papíru. A5 mze být pouzit v horním zásobníku, ale nemze být pouzit v dalsích zásobnících (vcetn zásobník v pídavných zásobnících paíru). 10 PED POUZITÍM VÝROBKU Bocní vstup 1 Vyklopte bocní vstup. 3 Do bocního vstupu vlozte kopírovací papír (stranou, na kterou se bude tisknout dol). Zkontrolujte jest jednou správné nastavení vodících list na síku vlozeného papíru - mzete tak zabránit zablokování papíru. Pi pouzití vtsích rozmr papíru B4 a A3 bocní vstup roztáhnte. 1 Info Pokud jste vlozili papír do bocního zásobníku, vyberte papír stisknutím tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ). Bocní zásobník nebude zvolen automaticky. Pokud do bocního zásobníku vlozíte silný papír, stisknte a na déle nez 5 sekund podrzte tlacítko [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ). Pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a stisknte tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). Kdyz se rozsvítí tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ), nastaví se typ papíru na silný papír. 2 Nastavte vymezovace na síku kopírovacího papíru. Dlezité body k vkládání papíru do bocního vstupu Na bocní vstup lze vlozit az 100 list standardního kopírovacího papíru. Umístte formáty papíru nebo obálek A6 nebo A5 horizontáln, tak jak je zobrazeno na následujícím nákresu ( ). Ano Ne Pi zavádní obálek se ujistte, ze jsou rovné a ploché a nemají uvolnné lepené spoje (neplatí pro zavírací chlope). Speciální papír krom prhledných folií, etiket a obálek doporucených firmou SHARP se musí vkládat po jednotlivých listech. Kdyz pidáváte papír, vyjmte nejdíve veskerý zbylý papír ze zásobníku, dejte jej dohromady s pidávaným papírem a celý stozek zalozte do zásobníku najednou. Pidávaný papír musí být stejné velikosti a typu jako papír práv zalozený v zásobníku. Nepouzívejte velikost papíru, která je mensí nez velikost originálu. To mze zapícinit pomackání a nekvalitní kopie. Nepouzívejte jiz pouzitý papír z laserové tiskárny nebo obycejný papír z faxu. To mze zapícinit pomackání a nekvalitní kopie. 11 PED POUZITÍM VÝROBKU Obálky Nepouzívejte následující typy obálek, mohly by zapícinit spatné podávání. Obálky s pokovenými stítky, prouzky, otvory nebo okénky. Obálky s hrubými vlákny, karbonovým papírem nebo lesklým povrchem. Obálky se dvma a více zálozkami. Obálky s páskou, filmem nebo papírem pipojeným k zálozce. Obálky se skladem na zálozce. Obálky s lepidlem na zálozce, která se navlhcí a zalepí obálku. Obálky se stítky nebo známkami. Obálky, které jsou lehce naplnny vzduchem. Obálky s lepidlem ponechaným v míst zalepení. Obálky, které mají perusenou cást v míst zalepení. ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU Pro zmnu velikosti papíru v zásobníku následujte níze uvedený postup. Nastavení velikosti papíru nemze být zmnno v pípad docasného zastavení stroje z dvodu chybjícího papíru nebo spatného podávání nebo perusení kopírování. Nastavení velikosti papíru nemze být zmnno bhem tisku (ani bhem rezimu kopírování). Velikosti papíru A5 mohou být vybrány pouze pro zásobník 1. Nevkládejte papír jiné velikosti nez je nastavená.

10 Nebylo by mozné kopírovat. Info 1 Stisknutím a podrzením tlacítka [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ) na déle nez 5 sekund zvolíte formát papíru. Bzn nastavené místo podávání papíru se rozsvítí a odpovídající velikost papíru svítit. Vsechny ostatní indikátory se vypnou. 2 Pokud je vase zaízení vybaveno více zásobníky papíru, zvolte pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) zásobník, pro který chcete zmnit nastavení formátu papíru. Po kazdém stisknutí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) se oznací zásobník papíru s blikajícím indikátorem polohy podávání papíru. 12 PED POUZITÍM VÝROBKU 3 Tlacítkem [ORIGINÁL] ( formát papíru. ) zvolíte 4 Indikátor zvoleného formátu papíru se rozsvítí. Stisknte zarázku pedního vodítka papíru zásobníku a posute jej na síku síku papíru. Posute levé vodítko do píslusného záezu oznaceném na zásobníku. Levé vodítko Upravte nastavení bocního zásobníku Pomocí císelných kláves zadejte hodnoty vodorovného/ svislého smru. Stisknutím tlacítka [ ] pepnete mezi svislým a vodorovným smrem. Je zvolen vodorovný smr: rozsvítí se indikátor zoom Je zvolen svislý smr: indikátor zoom se nerozsvítí Po skoncení stisknte a podrzte [ ]. Dostupná hodnota Smr Vodorovný Svislý min. (mm) max. (mm) Pední vodítko 1 Pední vodítko je posuvné vodítko. Stisknte zarázku na vodítku a posute k oznacovací list velikosti papíru, který má být vlozen. Levé vodítko je vysouvací. Vyjmte jej a vsute na vodící listu oznacující velikost papíru, který má být vlozen. Zvolíte-li bocní zásobník, nastavte smrovace papíru podle síky papíru. 5 Stisknte tlacítko [START] ( ) a pak tlacítko [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ). Pro zmnu nastavení velikosti papíru u dalsího zásobníku opakujte kroky 2 az 5 po stisknutí tlacítka [START] ( ). Info Umístte znacku velikosti papíru, která byla zvolena v bod 3 do odpovídající pozice na pravém konci zásobníku. Dlezité poznámky k pouzívání rezimu tiskárny Ujistte se, ze je nastavení formátu papíru zásobníku stejné jako nastavení formátu papíru zásobníku v ovladaci tiskárny. Napíklad, je-li nastavení formátu papíru zásobníku A4R, nastavte "Nastavení formátu papíru" na "A4R". Pro více informací viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY" v pírucce Úvodní pírucka. 13 PRÁCE V REZIMU KOPÍROVÁNÍ A TISKU Nkteré práce nemohou být provedeny soucasn v pípad, kdyz je stroj pepnut na rezim tisku nebo kopírování. Rezimy Volba kopírování Bhem kopírování Bhem tisku Kopírování Ano Ano*1 Ano*3 Tisk Ano Ne*2 Ne Kopírování Tisk *1 *2 Mze být pouzit po stisknutí tlacítka [PERUSENÍ] ( ). Tisk zacne po stisknutí tlacítka [ZRUSIT VSE] ( ), po ukoncení kopírování nebo kdyz stisknete tlacítko [ON LINE] ( ) pro pepnutí stroje do on-line rezimu. Tisk také zacne po uplynutí casu návratu na výchozí nastavení nebo po 60 sekundách, pokud je casovac "Návrat na výchozí" vypnut. *3 Tisk je pozastaven a zacíná kopírování Kapitola 2 KOPÍROVÁNÍ Tato kapitola popisuje pouzití funkcí kopírování. NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ Tato kapitola popisuje bzné kopírování. Pokud je zapnutý "Rezim auditoru" (str.40), zadejte 3-místné císlo. Pouzití skla originálu Otevete víko skeneru/spf a vlozte originál. 3 Stisknte tlacítko [ORIGINÁL] ( zvolte formát originálu. )a Pi výbru velikosti originálu je automaticky vybrán i zásobník papíru stejné velikosti. (Jen u modelu se dvma nebo více zásobníky) Umístte stranu originálu na snímací plochu. [Umístní originálu] Srovnejte stranu originálu s mítkem formátu originálu, aby byla vyrovnána se stedovou znackou ( ). Znacka Mítko formátu originálu Znacka Mítko formátu originálu Ujistte se, ze se rozsvítí indikátor FORMÁT PAPÍRU. Pokud indikátor nesvítí, nemá zádný zásobník stejný formát jako originál. Vlozte papír správného formátu do zásobníku nebo tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a kopírujte z bocního zásobníku. Bocní vstup musíte vybrat manuáln. Pokud chcete kopírovat na papír jiného formátu, nez je originál, zvolte papír tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Kdyz indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, otocte originál, aby ml stejnou orientaci jako blikající indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU. 4 5 Nastavte pocet kopií. Stisknte tlacítko [START] ( zacnte kopírovat. )a Kopie budou dodány na výstupní rost. Info Na snímací plochu lze umístit originál o velikosti az A3. 2 Zavete víko skeneru/spf.

11 Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Info Na výstupní rost mze být dodáno az 250 list papíru. Po jedné minut od ukoncení kopírování se aktivuje "Návrat na výchozí" a obnoví se výchozí nastavení. (str.8) Nastavení polozky "Návrat na výchozí" lze zmnit v systémových nastaveních. (str.37) Pro perusení kopírování stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ). 15 KOPÍROVÁNÍ Kopírování ze SPF 1 2 Zkontrolujte, zda jste nezapomnli originál na snímací plose. Zavete SPF. Nastavte vodítka na velikost originál. 5 Stisknte tlacítko [START] ( zacnte kopírovat. )a Kopie bude dorucena do výstupního zásobníku papíru. Info 3 Originály zalozte na rost podavace lícem nahoru. Na výstupní rost mze být dodáno az 250 list papíru. Po jedné minut od ukoncení kopírování se aktivuje "Návrat na výchozí" a obnoví se výchozí nastavení. (str.8) Nastavení casu polozky "Návrat na výchozí" lze zmnit v systémových nastaveních. (str. 37) Pro perusení kopírování stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ). Pokud budete mít problémy pi vyjímání originálu z podavace, otevete kryt podávacího válecku a pak vyjmte originál. Pokud vyjmete originál bez otevení krytu podávacího válecku originál se mze zaspinit. Vlozte originál do dokumentového podávacího zásobníku co nejdále. Kdyz je originál nastaven, rozsvítí se indikátor SPF. Odpovídající indikátor VELIKOSTI PAPÍRU originálu se rozsvítí. Kdyz indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, otocte originál, aby ml stejnou orientaci jako blikající indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU. Ujistte se, ze se rozsvítí indikátor FORMÁT PAPÍRU. Pokud indikátor nesvítí, nemá zádný zásobník stejný formát jako originál. Vlozte papír správného formátu do zásobníku nebo tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a kopírujte z bocního zásobníku. Bocní vstup musíte vybrat manuáln. Pokud chcete kopírovat na papír jiného formátu, nez je originál, zvolte papír tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Nevkládejte do podavace originály rzných velikostí. Mohlo by dojít k chybnému podávání. Info 4 Nastavte pocet kopií. 16 KOPÍROVÁNÍ Rezim automatického výbru papíru (Pi konfiguraci se dvma nebo více zásobníky papíru) Pokud indikátor AUTOMATICKÉHO VÝBRU PAPÍRU ( AUTO ) svítí, "Rezim automatického výbru papíru" je aktivován. Tato funkce automaticky vybírá papír, který je stejné velikosti jako originál A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3. "Rezim automatického výbru papíru" lze deaktivovat v systémových nastaveních. (str.37) Pokud se zoom nastaví az po vlození originálu, velikost papíru, která odpovídá nastavenému zoom bude automaticky vybrána. "Rezim automatického výbru papíru" je zrusen, pokud je aktivní automatická volba pomru (str.19) nebo pokud je zásobník zvolen tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Automatická volba papíru se opt nastaví stiskem tlacítka [ZRUSIT VSE] ( ) nebo po aktivaci volby "Návrat na výchozí". Sejmutí víka Chcete-li kopírovat velké originály, nap. noviny, odstrate víko skeneru. Víko sejmte pohybem smrem pímo vzhru. Víko nasadíte opacným postupem. SPF nelze sejmout. Originály, které lze v SPF pouzít Je mozno pouzít originály, které mají rozmr od A5 do A3 a od 56 g/m2 do 90 g/m2 Najednou mzete vlozit az 40 tchto originál. U originál, které jsou B4 nebo vtsí A3, mzete vlozit maximáln 30 stránek najednou. Ped zalozením originál na podavac z nich sejmte veskeré svorky papíru nebo sponky ze sesívacky. Pokroucené nebo pomackané originály jest ped zalozením srovnejte nebo vyhlate. Neuciníte-li tak, mze dojít k zablokování podávání originálu. Pokud vlozíte více silných list originál, mze dojít k chyb podání originálu. Snizte pocet vlozených originál. 2 Info Kopírování knih nebo originál s vazbou nebo ohybem Pi kopírování víko skeneru/spf pitisknte tak jako na obrázku. Pokud není víko skeneru/spf ádn doveno, mohou se na kopii zobrazit stíny nebo mze být rozostená. Zmackané a zohýbané originály ped kopírováním narovnejte. Originály, které nelze v SPF pouzít Následující originály nemohou být pouzity. Tyto originály mohou zapícinit zablokování, spatné podávání nebo spatnou kopii. Fólie, pauzovací papír, jiné prsvitné nebo transparentní papíry a fotografie. Karbonový papír, termografický papír. Originály, které jsou zmackané, mají záhyby nebo jsou roztrzené. Lepené originály, vystihované originály.

12 Originály s otvory pro poadac. Originály vytistné pomocí penosové fólie (s pouzitím technologie termální penos), originály na termografickém papíe. Rezim prbzného podávání Pokud je v systémových nastaveních (str.37) aktivován "Rezim plynulého podávání", bude indikátor SPF po podání originál asi 5 sekund blikat. Umístíte-li bhem této doby do SPF nový originál, bude automaticky podán a zacne kopírování. 17 KOPÍROVÁNÍ ZESVTLENÍ NEBO ZTMAVENÍ KOPIE Automatická expozice je aktivována jako výchozí. Tato funkce automaticky nastavuje obraz kopie dle originálu, který má být kopírován. Pokud si pejete nastavit vlastní expozici, postupujte dle následujících krok uvedených níze. (Výbr je ze dvou typ originál a 5 úrovní expozice pro kazdý typ.) Úrove expozice, která je nastavena u automatické expozice mze být také zmnna. ("NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE" (str.35)) Typy originál AUTO.. Automatická expozice je aktivována a expozice je automaticky nastavena dle originálu, který je kopírován. Expozice je snízena u barevných ploch a stín u pozadí. TEXT... Expozice je zvýsena pro svtlá místa a snízena u tmavého pozadí pro jednodussí ctení. FOTO.. Polotóny u fotek jsou reprodukovány s vyssí jasností. 1 Stisknte tlacítko [AUTO/TEXT/FOTO] ( AUTO / / ) pro výbr typu originálu. Pro nastavení expozice textu manuáln, stisknte TEXT dokud se indicator TEXT ( ) nerozsvítí. U kopírování fotografií, stisknte FOTO ( ) dokud se indikátor nerozsvítí. Pro návrat do automatického nastavení, stisknte tlacítko dokud se indikátor AUTO ( AUTO ) nerozsvítí. 2 Pro nastavení expozice stisknte tlacítko [Zesvtlat] ( ) nebo [Ztmavit] ( ). Pro tmavsí obraz stisknte tlacítko ztmavení ( ). Pro svtlejsí obraz stisknte tlacítko zesvtlání ( ). Pokud je vybrána úrove (2 a 4), indikátory budou svítit soucasn. Tipy pro hodnoty expozice Info Info Tmavé originály jako jsou noviny Normální originály Barevné texty nebo psané texty VÝBR ZÁSOBNÍKU Rezim automatické volby (str. 17) je obvykle aktivní (pokud nebyl deaktivován), a proto po umístní dokumentu na snímací plochu a zvolení formátu originálu nebo po umístní originálu do SPF, se automaticky zvolí zásobník se stejným formátem papíru, jako je originál. Pokud chcete pouzít jiný nez automaticky zvolený zásobník (nap. kdyz chcete zvtsit nebo zmensit kopii nebo pouzít bocní zásobník), zvolte zásobník stisknutím tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ). Info Pokud indikátor pozadované velikosti papíru nesvítí, vymte papír v zásobníku na pozadovanou velikost. (str. 12) Automatické nastavení mítka (str.19) není funkcní, pokud je vybrán bocní vstup nebo je zásobník nastaven na speciální velikost papíru. Automatické pepínání zásobník (Pi konfiguraci se dvma nebo více zásobníky) Pokud v zásobníku dojde bhem kopírování papír a je k dispozici dalsí zásobník s papírem stejné velikosti a stejné orientace (horizontální nebo vertikální), je tento zásobník automaticky vybrán a kopírování pokracuje. "Automatické pepínání zásobník" lze vypnout v systémových nastaveních (str.37). 18 KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ POCTU KOPIÍ Pro nastavení poctu kopií stisknte numerická tlacítka. Dlezité upozornní pro vtsí pocet kopií Pokud je na výstupní rost poslán maximální povolený pocet list (250), kopírování se perusí. Pokud toto nastane, okamzit odeberte kopie a stisknte tlacítko [START] ( ) pro obnovu kopírování. Kopírování se také perusí po 500 kopiích a 750 kopiích. Odeberte listy a obnovte kopírování stejným zpsobem. Nastavený pocet kopií se zobrazí na displeji. Nastavit se mze maximáln 999 (výchozí nastavení výrobce). Pokud chcete zhotovit pouze jednu kopii, mzete kopírovat i kdyz je na displeji zobrazeno "0". Pokud zadáte spatný pocet kopií, stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ) a zadejte správný pocet. Maximální pocet kopií lze zmnit v systémových nastaveních. (str.38) Info Info 2 ZMENSENÍ/ZVTSENÍ/ZOOM Funkce zoom umozuje mnit mítko v rozsahu 25% az 400% po krocích 1%. Existují ti zpsoby zvtsení nebo zmensení kopií, jak je uvedeno níze. Mítko zmensení nebo zvtsení kopií se mze bu nastavit automaticky pomocí tlacítka [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). "AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA" (níze) Mítko zmensení nebo zvtsení kopií se mze nastavit manuáln stisknutím tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a/nebo tlacítka [ZOOM] (, ). "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA" (str.20) Separátní nastavení mze být vybráno pro vertikální nebo horizontální mítka. "SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM)" (str.

13 21) Pomr, který lze zvolit, se bude lisit podle toho, zda je originál polozen na snímací plochu nebo do SPF. Originální pozice Sklo originálu SPF Mítka výbru 25% - 400% 50% - 200% AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA 1 2 Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Automatický výbr mítka mze být pouzit pi velikosti originál A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 3 Tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolíte zásobník papíru s pozadovaným formátem papíru. Pi pouzití nestandardních rozmr papíru, nebo pi pouzití bocního vstupu nebude tato funkce pracovat. 19 KOPÍROVÁNÍ 4 Stisknte tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). Indikátor AUTO OBRAZU ( AUTO % ) se rozsvítí a odpovídající mítko pro velikost originálu a papíru je vybráno. (Indikátor vybraného mítka se rozsvítí.) 5 Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Rezim automatického mítka opustíte opt stisknutím tlacítka ( AUTO % ) Info Info Pokud indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, zmte orientaci umístného originálu. Pokud kopírujete i kdyz indikátor PEVNÁ MÍTKA bliká, kopírovaný obraz mze být mimo stránku. MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA Funkce umozuje plynulou volbu mítka v rozsahu od 25% do 400%. Výbrová tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] ( ) mohou být pouzita pro rychlý výbr mítka mezi nabídnutými osmi mítky. A navíc, tlacítka [Zoom] ( ) mohou být pouzita pi výbru mítka po krocích 1%.,, 1 2 Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Tlacítky [PEVNÁ MÍTKA] ( nebo ) nastavte mítko piblizn a potom nastavte mítko pesn tlacítky [Zoom] ( nebo ). Pro rychlé zvýsení nebo snízení mítka, podrzte stisknuté tlacítko [Zoom] ( nebo ). Po stisknutí tlacítka [Zoom] ( nebo ) se rozsvítí indikátor funkce zoom a na displeji poctu kopií se po dobu 2 sekund zobrazí mítko kopírování. Chcete-li zobrazit mítko bez jeho zmny, drzte stisknuté tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Po uvolnní tlacítka se zobrazí opt pocet kopií. Pokud kopírujete i kdyz indikátor PEVNÁ MÍTKA nebo Indikátor ZOOM bliká, kopírovaný obraz mze být mimo stránku. Chcete-li se ujistit, ze se obrázek hodí na stránku, snizte mítko az indikátor pestane blikat a rozsvítí se. Pokud nesvítí indikátor VELIKOST PAPÍRU, nemáte vhodný papír. Vlozte vhodný papír do zásobníku. (str.10) Info 3 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zvolte pozadované mítko. Volba pevných mítek Stisknte tlacítko [PEVNÁ MÍTKA] ( ) pro výbr mítka smrem nahoru. Stisknte tlacítko [PEVNÁ MÍTKA] ( ) pro výbr mítka smrem dol. Jemné nastavení mítka Mítka od 25% do 400% mohou být nastavena po krocích 1%. 4 Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Pro návrat na mítko 100% stisknte tlacítko volby mítka opakovan, az se rozsvítí indikátor 100% ( nebo ). Info 20 KOPÍROVÁNÍ SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM) Funkce XY ZOOM umozuje u kopií nezávislou zmnu horizontálních a vertikálních mítek. Píklad: Zmensení pouze v horizontálním smru. Originál Kopie Info Pro pouzití funkce XY ZOOM s funkcí KOPÍROVÁNÍ KNIHY, nastavte jako první funkci KOPÍROVÁNÍ KNIHY a potom funkci XY ZOOM. Funkce XY ZOOM nemze být pouzita v kombinaci s funkcí AUTO OBRAZ. Mítka, která mohou být vybrána se budou lisit v závislosti na umístní originálu. Originální pozice Sklo originálu SPF Mítka výbru 25% - 400% 50% - 200% Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 4 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zmte mítko ve vertikálním smru. Stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) pro výbr mítka blízícím se hodnot pozadovaného mítka a pak stisknte tlacítka [Zoom] (, ) pro nastavení mítka po krocích po 1%. Mítko se zobrazí na displeji. 3 Stisknte tlacítko [XY-ZOOM] ( ). Indikátor XY-ZOOM ( ) se rozsvítí.

14 Výchozí hodnota pro vertikální smr se objeví na displeji. 5 Stisknte tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Vybrané mítko pro vertikální smr bude ulozeno. 21 KOPÍROVÁNÍ 6 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zmte mítko v horizontálním smru. Stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) pro výbr mítka blízícím se hodnot pozadovaného mítka a pak stisknte tlacítka [Zoom] (, ) pro nastavení mítka v krocích po 1%. Mítko se zobrazí na displeji. 7 8 Stisknte tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Vybrané mítko pro vertikální smr bude ulozeno a na displeji se zobrazí pocet kopií. Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Chcete-li zobrazit mítko bez jeho zmny, drzte stisknuté tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Na displeji se stídav zobrazí vertikální a horizontální mítka. Pokud potebujete mítka zmnit, stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, )a tlacítka [Zoom] (, ) pro vymazání mítek a zacnte s nastavením vertikálního mítka. (krok 4) Pro zrusení funkce XY ZOOM stisknte tlacítko [XY-ZOOM] ( ). Indikátor XY-ZOOM ( ) zhasne, tzn. ze funkce je zrusena. Info 22 OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ S POUZITÍM BOCNÍHO VSTUPU Pro oboustranné kopírování postupujte následovn. Píklad: Kopírování originál A a B na kazdou stranu jednoho listu papíru. Originál A Originál B Kopie 1 Kopírování originálu A. 3 Obrate první kopii zleva doprava a polozte ji na bocní vstup. Papír zasute zcela na bocní vstup Kopírovaný originál A Originál A Originál B Kopírovaný originál A 1 2 Kopírovaný originál A Originál A Originál B Kopírovaný originál A 2 Umístte originál B jak je ukázáno níze. Vertikáln orientovaný originál: Pokud je originál polozen vertikáln, stejn tak polozte B jako originál A. 2 Originál B Info Horizontáln orientovaný originál: Pokud je originál polozen horizontáln, umístte B opacn k horní a dolní stran a k levé a pravé stran s ohledem na umístní originálu A. Kopie kopírované na zadní stranu papíru by mly být kopírované po jednom listu z bocního vstupu. Zvlnný papír ped pouzitím narovnejte. Zvlnný papír mze zpsobit chybné podávání, záhyby nebo nekvalitní obraz. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Originál B 2 4 Pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( zvolte bocní zásobník a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost ) 23 KOPÍROVÁNÍ KNIHY Dvojstranný originál mze být bhem kopírování automaticky rozdlen do dvou stran. Tato funkce je uzitecná pi kopírování knih a dalsích dvoustránkových originál na samostatné listy papíru. Originál Kopie Info Pro funkci kopírování knihy se pouzívá papír A4. Pi pouzití funkce v kombinaci s kopírováním XY ZOOM není mozné zvolit zvtsení. Oboustranné kopírování nelze pouzít spolecn se zvtseným kopírováním. Automatický výbr mítka nemze být pouzit, kdyz je pouzito kopírování knihy. Kopírování dvou stránek nelze zvolit, kdyz je originál umístn v SPF. 1 Umístte originál na snímací plochu tak, aby bylo rozdlení mezi stránkami srovnáno se znackou velikosti ( A4). Zavete víko skeneru/spf. První se zacne kopírovat stránka napravo od znacky velikostí. 3 Stisknte tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY] ( ) a ujistte se, ze indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( svítí. ) A4 Info Pro dodrzení správného poadí kopií pi kopírování knihy více stránek se ujistte, ze originál s mensím císlem stránky je vzdy umístn na skle originálu napravo. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 4 5 Ujistte se, zda je vybrán zásobník s velikostí papíru A4. Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Pro zrusení kopírování knihy stisknte tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY] ( ). Indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( ) zhasne. To indikuje, ze je funkce zrusena. 2 Nastavte velikost originálu na A3. Info 24 PERUSENÍ KOPÍROVÁNÍ (Perusené kopírování) Tlacítko perusení kopírování se pouzívá pro perusení dlouhého kopírování, aby se mohla provést jiná úloha. Kdyz je jiná úloha dokoncena, kopírování se obnoví ve výchozích nastaveních.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Perusení kopírování není bhem konfigurace systémových nastavení mozné. Info 1 Stisknte tlacítko [PERUSENÍ] ( pro perusení kopírování. ) 4 Indikátor PERUSENÍ se rozsvítí a stroj pejde do výchozího nastavení. (str.8) Indikátor PERUSENÍ bude blikat do té chvíle, nez se kopírování ukoncí. Po skoncení kopírování stisknte znovu tlacítko [PERUSENÍ] ( ) a vyjmte originály. Indikátor PERUSENÍ zhasne, coz indikuje, ze funkce perusení je vypnuta. Automaticky se obnoví parametry pedcházející úlohy tj. pocet kopií, mítko, expozice i velikost papíru. 2 5 Info Má-li stroj zapnut rezim auditoru: Na displeji poctu kopií se zobrazí "- - -". Zadejte 3místné císlo úctu. Dokud se nezadá správné císlo úctu, kopírování není mozné. nastavení podle poteby na kazdé zálozce na obrazovce nastavení a klepnte na tlacítko "OK". "OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLADACE TISKÁRNY" (str.28) "NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU" (str.29) 2 3 Spust'te aplikaci WordPad a otevete dokument, který chcete vytisknout. zapocne tisk, oteve se automaticky okno stavu tisku. pepnete stroj do stavu off-line. Tisk bude pozastaven a indikátor ON LINE bude blikat. "Nápovda" Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete zobrazit soubor s nápovdou k ovladaci tiskárny. 28 NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU Tato cást popisuje hlavní pokrocilé funkce tisku. Ve vysvtlení se pedpokládá, ze formát papíru a ostatní základní nastavení jiz byla provedena. Více informací o základním postupu tisku a otevení ovladace nastavení tiskárny naleznete v cásti "ZÁKLADNÍ TISK" (str.26). TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU (Tisk N-nahoru) Tuto funkci lze pouzít pro zmensení tisknutého obrazu a tisk více stránek na jeden list papíru. Funkce je uzitecná tehdy, kdyz chcete vytisknout více obraz jako jsou napíklad fotografie na jeden list papíru a kdyz chcete setit papír. V závislosti na zvoleném poadí dojde k následujícímu výsledku tisku. Výsledný tisk N:1 (Stránky na listu) Zleva doprava Zprava doleva Shora dol (pi orientaci stránky nalezato) 2:1 (2 stránky na listu) 3 Doprava a dol Dol a doprava Doleva a dol Dol a doleva N:1 (Stránky na listu) 4:1 (4 stránky na listu) 6:1 (6 stránek na listu) 1 2 Klepnte na zálozku "Hlavní" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. Zvolte pocet stran na listu. Pokud chcete vytisknout okrajové linky, zaskrtnte okénko "Okraj". 3 Zvolte poadí stran. 29 FUNKCE TISKU PIZPSOBENÍ TISTNÉHO OBRÁZKU VELIKOSTI PAPÍRU (Pizpsobit na papír) Ovladac tiskárny umí pizpsobit velikost tiskového obrazu velikosti papíru vlozeného do zaízení. Pokud chcete pouzít tuto funkci, postupujte podle níze popsaných krok. Níze znázornný postup pedpokládá, ze chcete vytisknout dokument o velikosti A3 na papír o velikosti A Klepnte na zálozku "Papír" v okénku nastavení ovladace tiskárny. Vyberte pvodní velikost (A3) tiskového obrazu ve "Formát papíru". 4 Vyberte skutecnou velikost papíru pouzitého pro tisk (A4). Velikost tiskového obrazu bude automaticky upravena tak, aby odpovídala velikosti papíru vlozeného do zaízení. Formát papíru: A3 Pizpsobit na papír: A4 3 Zaskrtnte tlacítko "Pizpsobit na papír". Dokument o velikosti A3 (Formát papíru) Papír o velikosti A4 (Pizpsobit na papír) OTOCENÍ OBRÁZKU O 180 STUP (Otocit o 180 ) Tato funkce otocí obrázek o 180 stup, aby bylo mozné jej vytisknout správn na papír, který lze vlozit jen jedním smrem (napíklad obálky). 1 Klepnte na zálozku "Hlavní" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. 30 ABCD ABCD 2 Zaskrtnte okénko "Otocit o 180 ". FUNKCE TISKU ZVTSENÍ/ZMENSENÍ VELIKOSTI OBRÁZKU (Mítko) Tato funkce slouzí pro zvtsení nebo zmensení obrazu na urcitá procenta. Malým zmensením obrazu je tak mozno vytvoit na papíru okraje nebo zvtsit malý obraz. Info Nastavení "Mítko" není dostupné, kdyz je zvoleno "Tisk N-nahoru". 1 2 Klepnte na zálozku "Papír" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. Zvolte "Mítko" a klepnte na tlacítko "Nastavení". Formát papíru pro tisk lze zvolit z vyskakovací nabídky. 3 Zvolte pomr zvtsení. Pímo zadejte císlo nebo zmte pomr v krocích po 1 % klepnutím na tlacítko. 3 TISK NEVÝRAZNÉHO TEXTU A CERNÝCH LINEK (Text cerný/vektor cerný) Kdyz tisknete barevný obrázek, lze text a linky, které jsou nevýrazné, vytisknout cern. (Rastrová data, jako jsou bitmapové obrázky, nelze upravit.) To umozuje zvýraznit text a linky, které jsou nevýrazné a spatn viditelné. ABCD ABCD 1 Klepnte na zálozku "Rozsíené" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. 2 Zaskrtnte okénko "Text cerný" a/ nebo "Vektor cerný". "Text cerný" lze zvolit pro tisk veskerého textu krom cernobílého. "Vektor cerný" lze zvolit pro tisk veskeré vektorové grafiky krom bílých linek a cerných ploch.

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 1800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2407999

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 1800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2407999 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLIVETTI D-COPIA 1800. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLIVETTI D-COPIA 1800

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX S60. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX S60 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-I9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG GT-I9000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG GT-I9000 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG ST-500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG ST-500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY PEARL 8100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MP3222. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MP3222 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 4260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3680723

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 4260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3680723 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 4260. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCFZ20 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732987

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCFZ20 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732987 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONIM XP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SONIM XP3 v uživatelské příručce

Více