Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:...8 VYPNUTÍ....8 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU PAPÍR....9 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU...12 OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLADACE TISKÁRNY NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU (Tisk N-nahoru)

3 ... NASTAVENÍ JASU A KONTRASTU OBRÁZKU (Úprava obrazu).. 32 PIDÁNÍ VODOZNAKU NA STRÁNKU (Vodoznaky) PRÁCE V REZIMU KOPÍROVÁNÍ A TISKU KOPÍROVÁNÍ NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ ZESVTLENÍ NEBO ZTMAVENÍ KOPIE VÝBR ZÁSOBNÍKU NASTAVENÍ POCTU KOPIÍ ZMENSENÍ/ZVTSENÍ/ZOOM AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM)..21 ULOZENÍ CASTO POUZÍVANÝCH NASTAVENÍ TISKU...

4 33 ULOZENÍ NASTAVENÍ V DOB TISKU (Uzivatelská nastavení). 33 OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ S POUZITÍM BOCNÍHO VSTUPU KOPÍROVÁNÍ KNIHY PERUSENÍ KOPÍROVÁNÍ (Perusené kopírování) 25 POPIS OKNA STAVU TISKU UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE ZAPNUTÍ REZIMU ÚSPORY TONERU UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ (Systémová nastavení) SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ VOLBA NASTAVENÍ PRO SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ NASTAVENÍ AUDITORU REZIM AUDITORU.. 40 NASTAVENÍ REZIMU AUDITORU

5 VÝBR NASTAVENÍ REZIMU AUDITORU ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD. 44 ZÁVADY PI KOPÍROVÁNÍ PROBLÉMY PI TISKU INDIKÁTORY A HLÁSENÍ ODSTRANNÍ ZABLOKOVANÉHO PAPÍRU CHYBA PODÁVÁNÍ SPF ZABLOKOVÁNÍ V BOCNÍM VSTUPU ZABLOKOVÁNÍ VE STROJI ZABLOKOVÁNÍ V HORNÍM ZÁSOBNÍKU ZABLOKOVÁNÍ VE SPODNÍM ZÁSOBNÍKU...57 VÝMNA TONEROVÉ KAZETY BZNÁ ÚDRZBA KONTROLA CELKOVÉHO POCTU KOPIÍ A ZÁSOBY TONERU KONTROLA CELKOVÉHO POCTU KOPIÍ...59 KONTROLA ZÁSOBY TONERU BZNÁ ÚDRZBA.

6 ÚDRZBA SNÍMACÍ PLOCHY A SPF/VÍKA SKENERU. 61 CISTNÍ SKENOVACÍHO SKLA ORIGINÁL (POUZE KDYZ JE NAINSTALOVÁN SPF)...61 CISTNÍ PODÁVACÍHO VÁLECKU BOCNÍHO VSTUPU CISTNÍ PENOSOVÉ KORONY PÍSLUSENSTVÍ A SPOTEBNÍ MATERIÁL PÍSLUSENSTVÍ PODAVAC ORIGINÁL KAZETA NA 250 LIST/2 X 250 LIST..64 SPOTEBNÍ MATERIÁL A SKLADOVÁNÍ SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ ÚVOD Tato pírucka popisuje funkce kopírky a tiskárny digitálního multifunkcního systému AR-5516S/AR-5520S. V místech, kde se vyskytne "AR-XXXX", zamte "XXXX" názvem vaseho modelu. Pro údaje o názvu vaseho modelu viz "ROZDÍLY MEZI MODELY" v prvodci Úvodní pírucka. Znázornní obrazovky a postupy v této pírucce jsou pro operacní systém Windows Vista. U nkterých verzí operacního systému Windows se mohou nkteré obrazovky lisit. Více informací o vasem operacním systému naleznete v pírucce vaseho operacního systému nebo v nápovd online. Info Obrazovky, zprávy a názvy tlacítek uvedené v této pírucce se mohou od skutecného pístroje odlisovat vzhledem k vylepsování výrobku a úpravám. 3 1 Kapitola 1 PED POUZITÍM VÝROBKU Tato kapitola obsahuje základní informace, které byste mli pozorn pecíst ped instalací kopírky. NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Cistic skla (kdyz je nainstalováno SPF) Slouzí na cistní skla skenování originálu. (str.61) Kryt podavace dokument (kdyz je nainstalováno SPF)/víko skeneru Pro vytvoení kopií ze skla originálu kryt otevete. (str.15) Sklo originálu Na sklo polozte originál, který chcete snímat. (str.15) Madla Slouzí pro penásení kopírky. Hlavní vypínac Slouzí pro zapnutí a vypnutí kopírky. (str.8) Ovládací panel Jsou zde soustedny veskeré ovládací prvky kopírovacího stroje. (str.6) Výstupní rost kopií Na výstupní rost vycházejí zhotovené kopie a výtisky. Pední kryt Pední kryt otevete pro vyjmutí chybn podaného papíru a pro údrzbu stroje. (str.54, str.58) Zásobníky papíru Kazdý zásobník pojme az 250 list. (str.10) Bocní kryt Bocní kryt otevete pro vyjmutí chybn podaného papíru a proveení servisní práce. (str.52, str.53) Madlo bocního krytu Nadzvednutím je mozno vytáhnout bocní kryt. (str.52) Vodítka bocního vstupu Vodítka nastavte na síku papíru. (str.11) Bocní vstup Na bocní vstup lze vkládat speciální druhy papíru a prhledné fólie. (str.11, str.23) Výsuvný rost bocního vstupu Rost je teba vytáhnout pi zakládání vtsích papír jako B4 a A3. (str.11) Penosová korona Slouzí pro cistní penosové korony. (str.62) USB 2.0 port Chcete-li pouzít funkci tiskárny, pipojte vás pocítac. (Prvodce Start) 4 PED

7 POUZITÍM VÝROBKU Zásobník podavace dokument (kdyz je nainstalováno SPF) Umístte originál/y, které si pejete snímat textem nahoru.

8 Mzete umístit az 40 originál. Smrovace originálu (kdyz je nainstalováno SPF) Nastavte na velikost originál. Kryt podávacího válce (kdyz je nainstalováno SPF) Po otevení mzete odstranit chybn podaný originál. (str. 51) Kryt pravé strany (kdyz je nainstalováno SPF) Po otevení mzete odstranit chybn podaný originál. (str.51) Výstupní oblast (kdyz je nainstalováno SPF) Místo výstupu originál po snímání/kopírování. Uvolovací pácka kazety toneru Pi výmn toneru zatlacte na tuto pácku a kazetu toneru vytáhnte. Kazeta toneru Kazeta obsahuje toner. (str.58) Tocítko Otácením tocítkem je mozno vyjmout chybn podaný papír. (str.53, str.54) 25 Uvolovací pácky fixacní cásti Po stlacení dol je mozno vyjmout chybn zavedený papír. (str.54) Fixacní cást je horká. Pi vyjímání papíru bute opatrní. Mze dojít k popálení nebo jinému zranní Fotoválec Na fotovodivém válci se tvoí kopírované obrazy. Vodítko papíru fixace Otevete je, chcete-li odstranit nesprávn podaný papír. Info Název modelu je uveden na pední stran krytu kopírovacího stroje. 5 PED POUZITÍM VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL Indikátor/tlacítko ON LINE ( ) Slouzí k pepínání stroje mezi online a off-line. Pokud je stroj online, indikátor svítí, pokud je stroj off-line indikátor zhasne. Indikátor bliká v pípad pijímaní dat a pi pozastavení tisku. (str.26) Tlacítko/indikátor XY-ZOOM ( ) Pomocí tohoto tlacítka se nezávisle mní horizontální a vertikální mítko. (str.21) Tlacítko/indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( ) Pouzívá se pro volbu rezimu kopírování knihy. (str.24) Tlacítko/indikátory AUTO / TEXT / FOTO ( AUTO / / ) Slouzí pro volbu rezimu expozice: AUTO, TEXT nebo FOTO. (str.18) Tlacítko ORIGINÁL ( ) / indikátory FORMÁT ORIGINÁLU Tlacítko se pouzívá pro zadání velikosti originálu. (str.12) Vybraná vesí vsechny díve provedené volby a kopírka pejde na výchozí nastavení. (str.8) Indikátor ÚSPORA ENERGIE ( ) Tento indikátor svítí, je-li stroj v re zimu úspory elektrické energie. (str.8) Tlacítko/indikátor START ( ) Stisknutím tlacítka zahájíte kopírování. (str.15) Stisknutím také opustíte rezim "Automatické vypnutí napájení" a nastavíte systémová nastavení. Kopírovan&iaiacute;tka [START] ( )) nelze pouzít. Zahívací aktivacní doba a "Casovac vypnutí" lze zmnit pomocí systémových nastavení. Pedpokládá se, ze nastavíte casy dle poteby a zpsobu vyuzití stroje. (str. 37) Info Výchozí nastavení Stroj pejde do výchozího nastavení piblizn 1 minutu po posledním kopírování nebo po stisknutí tlacítka [ZRUSIT VSE] ( Mítko: 100%, Expozice: Automatická Pocet kopií: 0, Vsechny speciální rezimy: Vypnuty Automatický výbr papíru: Zapnuto, Výbr podávání papíru: Zásobník zvolený v polozce "Nastavení výchozího zásobníku" v systémových nastaveních. (str.38) ). 8 ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU Není-li ve vybraném zásobníku zádný papír, není-li zásobník není zcela zasunut nebo je chybn zasunut, svítí indikátor ( ). PAPÍR Nejlepsích výsledk dosáhnete pi pouzívání kopírovacího papíru doporuceného firmou SHARP. Typ zásobníku Zásobník papíru Zásobník na 250-list zásobník na 2x250-list Bocní vstup Typ papíru Standardní papír Recyklovaný papír A5*1 B5 A4 B4 A3 A6R az A3 56 g/m2 az 90 g/m2 Max. 128 g/m2 Velikost 2 Gramáz 56 g/m az 90 g/m 2 *2 Kapacita 250 list (Vlozte papír jen do výsky rysky na zásobníku) 1 Standardní papír Recyklovaný papír Tzký papír Fólie Stítky Obálky 100 list*3 Vkládejte po jednom listu na bocní vstup International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Commercial 9 (3-7/8" x 8-7/8") Commercial 10 (4-1/8" x 9-1/2") 5 list *1 A5 mze být pouzit v horním zásobníku, ale nemze být pouzzit v dalsích zásobnících (vcetn zásobník v pídavných zásobnících paíru). *2 Pokud chcete vytvoit vtsí mnozství kopií nebo výtisk na papír 90 g/m2, odeberte z výstupního rostu výtisky nebo kopie pi poctu okolo 100 list. Mohlo by dojít k zaseknutí výstup, pokud bude na výstupním rostu více nez 100 list. *3 Pocet list které mohou být nastaveny se mní v souvislosti s gramází papíru. Speciální papíry Následujte tyto pokyny pi pouzití speciálního papíru. Pouzívejte transparentní folie a stítky doporucené firmou SHARP. Pouzití jiného nez doporuceného papíru mze zapícinit spatné podávání nebo zablokování papíru u výstupu. Pokud musí být pouzito jiné medium nez je doporuceno, podávejte listy do bocního podávání jednotliv (neusilujte o kontinuální tisk nebo kopírování). Na trhu existují rzné druhy speciálních papír a nkteré z nich nemohou být pro tento stroj pouzity.

9 Ped pouzitím speciálního papíru kontaktujte autorizovaný servis. Ped pouzitím jiného papíru nez doporuceného od znacky SHARP, provete testovací kopie pro porovnání kvality a zda je papír vhodný. 9 PED POUZITÍM VÝROBKU ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU Ujistte se, ze stroj není v procesu kopírování nebo tisku a následujte níze uvedené pokyny. Zakládání papíru do zásobníku 1 Zlehka nadzvednte a vytáhnte zásobník az k zarázkám. 4 Zasute zásobník ádn zpt do kopírovacího stroje. 2 Stlacte pítlacnou desku az zstane ve spodní poloze. Zatlacte spodní cást smrem dol az zstane ve spodní poloze. Info Pokud vkládáte jinou velikost papíru nez byla pvodní vlozená, zmte "ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU" (str.12). V pípad chyby podání papíru papír otocte o 180 stup a opt jej vlozte. Ohnuté rohy papíru ped pouzitím narovnejte. 3 Vlozte papír do zásobníku. Otevete balení papíru a vlozte jej, aniz byste papíry od sebe oddlovali. Ujistte se, ze vrstva papír je ped vlozením narovnaná. Zalozte papír podél vodící listy na pravé stran zásobníku. Info Nevkládejte více papíru nez oznacuje ryska na zásobníku (do 250 list). K vlozenému papíru nepidávejte dalsí papír. Mze dojít chybnému podání papíru. A5 mze být pouzit v horním zásobníku, ale nemze být pouzit v dalsích zásobnících (vcetn zásobník v pídavných zásobnících paíru). 10 PED POUZITÍM VÝROBKU Bocní vstup 1 Vyklopte bocní vstup. 3 Do bocního vstupu vlozte kopírovací papír (stranou, na kterou se bude tisknout dol). Zkontrolujte jest jednou správné nastavení vodících list na síku vlozeného papíru - mzete tak zabránit zablokování papíru. Pi pouzití vtsích rozmr papíru B4 a A3 bocní vstup roztáhnte. 1 Info Pokud jste vlozili papír do bocního zásobníku, vyberte papír stisknutím tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ). Bocní zásobník nebude zvolen automaticky. Pokud do bocního zásobníku vlozíte silný papír, stisknte a na déle nez 5 sekund podrzte tlacítko [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ). Pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a stisknte tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). Kdyz se rozsvítí tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ), nastaví se typ papíru na silný papír. 2 Nastavte vymezovace na síku kopírovacího papíru. Dlezité body k vkládání papíru do bocního vstupu Na bocní vstup lze vlozit az 100 list standardního kopírovacího papíru. Umístte formáty papíru nebo obálek A6 nebo A5 horizontáln, tak jak je zobrazeno na následujícím nákresu ( ). Ano Ne Pi zavádní obálek se ujistte, ze jsou rovné a ploché a nemají uvolnné lepené spoje (neplatí pro zavírací chlope). Speciální papír krom prhledných folií, etiket a obálek doporucených firmou SHARP se musí vkládat po jednotlivých listech. Kdyz pidáváte papír, vyjmte nejdíve veskerý zbylý papír ze zásobníku, dejte jej dohromady s pidávaným papírem a celý stozek zalozte do zásobníku najednou. Pidávaný papír musí být stejné velikosti a typu jako papír práv zalozený v zásobníku. Nepouzívejte velikost papíru, která je mensí nez velikost originálu. To mze zapícinit pomackání a nekvalitní kopie. Nepouzívejte jiz pouzitý papír z laserové tiskárny nebo obycejný papír z faxu. To mze zapícinit pomackání a nekvalitní kopie. 11 PED POUZITÍM VÝROBKU Obálky Nepouzívejte následující typy obálek, mohly by zapícinit spatné podávání. Obálky s pokovenými stítky, prouzky, otvory nebo okénky. Obálky s hrubými vlákny, karbonovým papírem nebo lesklým povrchem. Obálky se dvma a více zálozkami. Obálky s páskou, filmem nebo papírem pipojeným k zálozce. Obálky se skladem na zálozce. Obálky s lepidlem na zálozce, která se navlhcí a zalepí obálku. Obálky se stítky nebo známkami. Obálky, které jsou lehce naplnny vzduchem. Obálky s lepidlem ponechaným v míst zalepení. Obálky, které mají perusenou cást v míst zalepení. ZMNA VELIKOSTI PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU Pro zmnu velikosti papíru v zásobníku následujte níze uvedený postup. Nastavení velikosti papíru nemze být zmnno v pípad docasného zastavení stroje z dvodu chybjícího papíru nebo spatného podávání nebo perusení kopírování. Nastavení velikosti papíru nemze být zmnno bhem tisku (ani bhem rezimu kopírování). Velikosti papíru A5 mohou být vybrány pouze pro zásobník 1. Nevkládejte papír jiné velikosti nez je nastavená.

10 Nebylo by mozné kopírovat. Info 1 Stisknutím a podrzením tlacítka [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ) na déle nez 5 sekund zvolíte formát papíru. Bzn nastavené místo podávání papíru se rozsvítí a odpovídající velikost papíru svítit. Vsechny ostatní indikátory se vypnou. 2 Pokud je vase zaízení vybaveno více zásobníky papíru, zvolte pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) zásobník, pro který chcete zmnit nastavení formátu papíru. Po kazdém stisknutí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ) se oznací zásobník papíru s blikajícím indikátorem polohy podávání papíru. 12 PED POUZITÍM VÝROBKU 3 Tlacítkem [ORIGINÁL] ( formát papíru. ) zvolíte 4 Indikátor zvoleného formátu papíru se rozsvítí. Stisknte zarázku pedního vodítka papíru zásobníku a posute jej na síku síku papíru. Posute levé vodítko do píslusného záezu oznaceném na zásobníku. Levé vodítko Upravte nastavení bocního zásobníku Pomocí císelných kláves zadejte hodnoty vodorovného/ svislého smru. Stisknutím tlacítka [ ] pepnete mezi svislým a vodorovným smrem. Je zvolen vodorovný smr: rozsvítí se indikátor zoom Je zvolen svislý smr: indikátor zoom se nerozsvítí Po skoncení stisknte a podrzte [ ]. Dostupná hodnota Smr Vodorovný Svislý min. (mm) max. (mm) Pední vodítko 1 Pední vodítko je posuvné vodítko. Stisknte zarázku na vodítku a posute k oznacovací list velikosti papíru, který má být vlozen. Levé vodítko je vysouvací. Vyjmte jej a vsute na vodící listu oznacující velikost papíru, který má být vlozen. Zvolíte-li bocní zásobník, nastavte smrovace papíru podle síky papíru. 5 Stisknte tlacítko [START] ( ) a pak tlacítko [NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU] ( ). Pro zmnu nastavení velikosti papíru u dalsího zásobníku opakujte kroky 2 az 5 po stisknutí tlacítka [START] ( ). Info Umístte znacku velikosti papíru, která byla zvolena v bod 3 do odpovídající pozice na pravém konci zásobníku. Dlezité poznámky k pouzívání rezimu tiskárny Ujistte se, ze je nastavení formátu papíru zásobníku stejné jako nastavení formátu papíru zásobníku v ovladaci tiskárny. Napíklad, je-li nastavení formátu papíru zásobníku A4R, nastavte "Nastavení formátu papíru" na "A4R". Pro více informací viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY" v pírucce Úvodní pírucka. 13 PRÁCE V REZIMU KOPÍROVÁNÍ A TISKU Nkteré práce nemohou být provedeny soucasn v pípad, kdyz je stroj pepnut na rezim tisku nebo kopírování. Rezimy Volba kopírování Bhem kopírování Bhem tisku Kopírování Ano Ano*1 Ano*3 Tisk Ano Ne*2 Ne Kopírování Tisk *1 *2 Mze být pouzit po stisknutí tlacítka [PERUSENÍ] ( ). Tisk zacne po stisknutí tlacítka [ZRUSIT VSE] ( ), po ukoncení kopírování nebo kdyz stisknete tlacítko [ON LINE] ( ) pro pepnutí stroje do on-line rezimu. Tisk také zacne po uplynutí casu návratu na výchozí nastavení nebo po 60 sekundách, pokud je casovac "Návrat na výchozí" vypnut. *3 Tisk je pozastaven a zacíná kopírování Kapitola 2 KOPÍROVÁNÍ Tato kapitola popisuje pouzití funkcí kopírování. NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ Tato kapitola popisuje bzné kopírování. Pokud je zapnutý "Rezim auditoru" (str.40), zadejte 3-místné císlo. Pouzití skla originálu Otevete víko skeneru/spf a vlozte originál. 3 Stisknte tlacítko [ORIGINÁL] ( zvolte formát originálu. )a Pi výbru velikosti originálu je automaticky vybrán i zásobník papíru stejné velikosti. (Jen u modelu se dvma nebo více zásobníky) Umístte stranu originálu na snímací plochu. [Umístní originálu] Srovnejte stranu originálu s mítkem formátu originálu, aby byla vyrovnána se stedovou znackou ( ). Znacka Mítko formátu originálu Znacka Mítko formátu originálu Ujistte se, ze se rozsvítí indikátor FORMÁT PAPÍRU. Pokud indikátor nesvítí, nemá zádný zásobník stejný formát jako originál. Vlozte papír správného formátu do zásobníku nebo tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a kopírujte z bocního zásobníku. Bocní vstup musíte vybrat manuáln. Pokud chcete kopírovat na papír jiného formátu, nez je originál, zvolte papír tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Kdyz indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, otocte originál, aby ml stejnou orientaci jako blikající indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU. 4 5 Nastavte pocet kopií. Stisknte tlacítko [START] ( zacnte kopírovat. )a Kopie budou dodány na výstupní rost. Info Na snímací plochu lze umístit originál o velikosti az A3. 2 Zavete víko skeneru/spf.

11 Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Info Na výstupní rost mze být dodáno az 250 list papíru. Po jedné minut od ukoncení kopírování se aktivuje "Návrat na výchozí" a obnoví se výchozí nastavení. (str.8) Nastavení polozky "Návrat na výchozí" lze zmnit v systémových nastaveních. (str.37) Pro perusení kopírování stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ). 15 KOPÍROVÁNÍ Kopírování ze SPF 1 2 Zkontrolujte, zda jste nezapomnli originál na snímací plose. Zavete SPF. Nastavte vodítka na velikost originál. 5 Stisknte tlacítko [START] ( zacnte kopírovat. )a Kopie bude dorucena do výstupního zásobníku papíru. Info 3 Originály zalozte na rost podavace lícem nahoru. Na výstupní rost mze být dodáno az 250 list papíru. Po jedné minut od ukoncení kopírování se aktivuje "Návrat na výchozí" a obnoví se výchozí nastavení. (str.8) Nastavení casu polozky "Návrat na výchozí" lze zmnit v systémových nastaveních. (str. 37) Pro perusení kopírování stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ). Pokud budete mít problémy pi vyjímání originálu z podavace, otevete kryt podávacího válecku a pak vyjmte originál. Pokud vyjmete originál bez otevení krytu podávacího válecku originál se mze zaspinit. Vlozte originál do dokumentového podávacího zásobníku co nejdále. Kdyz je originál nastaven, rozsvítí se indikátor SPF. Odpovídající indikátor VELIKOSTI PAPÍRU originálu se rozsvítí. Kdyz indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, otocte originál, aby ml stejnou orientaci jako blikající indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU. Ujistte se, ze se rozsvítí indikátor FORMÁT PAPÍRU. Pokud indikátor nesvítí, nemá zádný zásobník stejný formát jako originál. Vlozte papír správného formátu do zásobníku nebo tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolte bocní zásobník a kopírujte z bocního zásobníku. Bocní vstup musíte vybrat manuáln. Pokud chcete kopírovat na papír jiného formátu, nez je originál, zvolte papír tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Nevkládejte do podavace originály rzných velikostí. Mohlo by dojít k chybnému podávání. Info 4 Nastavte pocet kopií. 16 KOPÍROVÁNÍ Rezim automatického výbru papíru (Pi konfiguraci se dvma nebo více zásobníky papíru) Pokud indikátor AUTOMATICKÉHO VÝBRU PAPÍRU ( AUTO ) svítí, "Rezim automatického výbru papíru" je aktivován. Tato funkce automaticky vybírá papír, který je stejné velikosti jako originál A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3. "Rezim automatického výbru papíru" lze deaktivovat v systémových nastaveních. (str.37) Pokud se zoom nastaví az po vlození originálu, velikost papíru, která odpovídá nastavenému zoom bude automaticky vybrána. "Rezim automatického výbru papíru" je zrusen, pokud je aktivní automatická volba pomru (str.19) nebo pokud je zásobník zvolen tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ). Automatická volba papíru se opt nastaví stiskem tlacítka [ZRUSIT VSE] ( ) nebo po aktivaci volby "Návrat na výchozí". Sejmutí víka Chcete-li kopírovat velké originály, nap. noviny, odstrate víko skeneru. Víko sejmte pohybem smrem pímo vzhru. Víko nasadíte opacným postupem. SPF nelze sejmout. Originály, které lze v SPF pouzít Je mozno pouzít originály, které mají rozmr od A5 do A3 a od 56 g/m2 do 90 g/m2 Najednou mzete vlozit az 40 tchto originál. U originál, které jsou B4 nebo vtsí A3, mzete vlozit maximáln 30 stránek najednou. Ped zalozením originál na podavac z nich sejmte veskeré svorky papíru nebo sponky ze sesívacky. Pokroucené nebo pomackané originály jest ped zalozením srovnejte nebo vyhlate. Neuciníte-li tak, mze dojít k zablokování podávání originálu. Pokud vlozíte více silných list originál, mze dojít k chyb podání originálu. Snizte pocet vlozených originál. 2 Info Kopírování knih nebo originál s vazbou nebo ohybem Pi kopírování víko skeneru/spf pitisknte tak jako na obrázku. Pokud není víko skeneru/spf ádn doveno, mohou se na kopii zobrazit stíny nebo mze být rozostená. Zmackané a zohýbané originály ped kopírováním narovnejte. Originály, které nelze v SPF pouzít Následující originály nemohou být pouzity. Tyto originály mohou zapícinit zablokování, spatné podávání nebo spatnou kopii. Fólie, pauzovací papír, jiné prsvitné nebo transparentní papíry a fotografie. Karbonový papír, termografický papír. Originály, které jsou zmackané, mají záhyby nebo jsou roztrzené. Lepené originály, vystihované originály.

12 Originály s otvory pro poadac. Originály vytistné pomocí penosové fólie (s pouzitím technologie termální penos), originály na termografickém papíe. Rezim prbzného podávání Pokud je v systémových nastaveních (str.37) aktivován "Rezim plynulého podávání", bude indikátor SPF po podání originál asi 5 sekund blikat. Umístíte-li bhem této doby do SPF nový originál, bude automaticky podán a zacne kopírování. 17 KOPÍROVÁNÍ ZESVTLENÍ NEBO ZTMAVENÍ KOPIE Automatická expozice je aktivována jako výchozí. Tato funkce automaticky nastavuje obraz kopie dle originálu, který má být kopírován. Pokud si pejete nastavit vlastní expozici, postupujte dle následujících krok uvedených níze. (Výbr je ze dvou typ originál a 5 úrovní expozice pro kazdý typ.) Úrove expozice, která je nastavena u automatické expozice mze být také zmnna. ("NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE" (str.35)) Typy originál AUTO.. Automatická expozice je aktivována a expozice je automaticky nastavena dle originálu, který je kopírován. Expozice je snízena u barevných ploch a stín u pozadí. TEXT... Expozice je zvýsena pro svtlá místa a snízena u tmavého pozadí pro jednodussí ctení. FOTO.. Polotóny u fotek jsou reprodukovány s vyssí jasností. 1 Stisknte tlacítko [AUTO/TEXT/FOTO] ( AUTO / / ) pro výbr typu originálu. Pro nastavení expozice textu manuáln, stisknte TEXT dokud se indicator TEXT ( ) nerozsvítí. U kopírování fotografií, stisknte FOTO ( ) dokud se indikátor nerozsvítí. Pro návrat do automatického nastavení, stisknte tlacítko dokud se indikátor AUTO ( AUTO ) nerozsvítí. 2 Pro nastavení expozice stisknte tlacítko [Zesvtlat] ( ) nebo [Ztmavit] ( ). Pro tmavsí obraz stisknte tlacítko ztmavení ( ). Pro svtlejsí obraz stisknte tlacítko zesvtlání ( ). Pokud je vybrána úrove (2 a 4), indikátory budou svítit soucasn. Tipy pro hodnoty expozice Info Info Tmavé originály jako jsou noviny Normální originály Barevné texty nebo psané texty VÝBR ZÁSOBNÍKU Rezim automatické volby (str. 17) je obvykle aktivní (pokud nebyl deaktivován), a proto po umístní dokumentu na snímací plochu a zvolení formátu originálu nebo po umístní originálu do SPF, se automaticky zvolí zásobník se stejným formátem papíru, jako je originál. Pokud chcete pouzít jiný nez automaticky zvolený zásobník (nap. kdyz chcete zvtsit nebo zmensit kopii nebo pouzít bocní zásobník), zvolte zásobník stisknutím tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( ). Info Pokud indikátor pozadované velikosti papíru nesvítí, vymte papír v zásobníku na pozadovanou velikost. (str. 12) Automatické nastavení mítka (str.19) není funkcní, pokud je vybrán bocní vstup nebo je zásobník nastaven na speciální velikost papíru. Automatické pepínání zásobník (Pi konfiguraci se dvma nebo více zásobníky) Pokud v zásobníku dojde bhem kopírování papír a je k dispozici dalsí zásobník s papírem stejné velikosti a stejné orientace (horizontální nebo vertikální), je tento zásobník automaticky vybrán a kopírování pokracuje. "Automatické pepínání zásobník" lze vypnout v systémových nastaveních (str.37). 18 KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ POCTU KOPIÍ Pro nastavení poctu kopií stisknte numerická tlacítka. Dlezité upozornní pro vtsí pocet kopií Pokud je na výstupní rost poslán maximální povolený pocet list (250), kopírování se perusí. Pokud toto nastane, okamzit odeberte kopie a stisknte tlacítko [START] ( ) pro obnovu kopírování. Kopírování se také perusí po 500 kopiích a 750 kopiích. Odeberte listy a obnovte kopírování stejným zpsobem. Nastavený pocet kopií se zobrazí na displeji. Nastavit se mze maximáln 999 (výchozí nastavení výrobce). Pokud chcete zhotovit pouze jednu kopii, mzete kopírovat i kdyz je na displeji zobrazeno "0". Pokud zadáte spatný pocet kopií, stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ) a zadejte správný pocet. Maximální pocet kopií lze zmnit v systémových nastaveních. (str.38) Info Info 2 ZMENSENÍ/ZVTSENÍ/ZOOM Funkce zoom umozuje mnit mítko v rozsahu 25% az 400% po krocích 1%. Existují ti zpsoby zvtsení nebo zmensení kopií, jak je uvedeno níze. Mítko zmensení nebo zvtsení kopií se mze bu nastavit automaticky pomocí tlacítka [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). "AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA" (níze) Mítko zmensení nebo zvtsení kopií se mze nastavit manuáln stisknutím tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a/nebo tlacítka [ZOOM] (, ). "MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA" (str.20) Separátní nastavení mze být vybráno pro vertikální nebo horizontální mítka. "SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM)" (str.

13 21) Pomr, který lze zvolit, se bude lisit podle toho, zda je originál polozen na snímací plochu nebo do SPF. Originální pozice Sklo originálu SPF Mítka výbru 25% - 400% 50% - 200% AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍTKA 1 2 Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Automatický výbr mítka mze být pouzit pi velikosti originál A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 3 Tlacítkem [VOLBA PAPÍRU] ( ) zvolíte zásobník papíru s pozadovaným formátem papíru. Pi pouzití nestandardních rozmr papíru, nebo pi pouzití bocního vstupu nebude tato funkce pracovat. 19 KOPÍROVÁNÍ 4 Stisknte tlacítko [AUTO OBRAZ] ( AUTO % ). Indikátor AUTO OBRAZU ( AUTO % ) se rozsvítí a odpovídající mítko pro velikost originálu a papíru je vybráno. (Indikátor vybraného mítka se rozsvítí.) 5 Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Rezim automatického mítka opustíte opt stisknutím tlacítka ( AUTO % ) Info Info Pokud indikátor VELIKOSTI ORIGINÁLU bliká, zmte orientaci umístného originálu. Pokud kopírujete i kdyz indikátor PEVNÁ MÍTKA bliká, kopírovaný obraz mze být mimo stránku. MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MÍTKA Funkce umozuje plynulou volbu mítka v rozsahu od 25% do 400%. Výbrová tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] ( ) mohou být pouzita pro rychlý výbr mítka mezi nabídnutými osmi mítky. A navíc, tlacítka [Zoom] ( ) mohou být pouzita pi výbru mítka po krocích 1%.,, 1 2 Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Tlacítky [PEVNÁ MÍTKA] ( nebo ) nastavte mítko piblizn a potom nastavte mítko pesn tlacítky [Zoom] ( nebo ). Pro rychlé zvýsení nebo snízení mítka, podrzte stisknuté tlacítko [Zoom] ( nebo ). Po stisknutí tlacítka [Zoom] ( nebo ) se rozsvítí indikátor funkce zoom a na displeji poctu kopií se po dobu 2 sekund zobrazí mítko kopírování. Chcete-li zobrazit mítko bez jeho zmny, drzte stisknuté tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Po uvolnní tlacítka se zobrazí opt pocet kopií. Pokud kopírujete i kdyz indikátor PEVNÁ MÍTKA nebo Indikátor ZOOM bliká, kopírovaný obraz mze být mimo stránku. Chcete-li se ujistit, ze se obrázek hodí na stránku, snizte mítko az indikátor pestane blikat a rozsvítí se. Pokud nesvítí indikátor VELIKOST PAPÍRU, nemáte vhodný papír. Vlozte vhodný papír do zásobníku. (str.10) Info 3 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zvolte pozadované mítko. Volba pevných mítek Stisknte tlacítko [PEVNÁ MÍTKA] ( ) pro výbr mítka smrem nahoru. Stisknte tlacítko [PEVNÁ MÍTKA] ( ) pro výbr mítka smrem dol. Jemné nastavení mítka Mítka od 25% do 400% mohou být nastavena po krocích 1%. 4 Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Pro návrat na mítko 100% stisknte tlacítko volby mítka opakovan, az se rozsvítí indikátor 100% ( nebo ). Info 20 KOPÍROVÁNÍ SEPARÁTNÍ NASTAVENÍ MÍTKA VE VERTIKÁLNÍM A HORIZONTÁLNÍM SMRU (Kopírování XY ZOOM) Funkce XY ZOOM umozuje u kopií nezávislou zmnu horizontálních a vertikálních mítek. Píklad: Zmensení pouze v horizontálním smru. Originál Kopie Info Pro pouzití funkce XY ZOOM s funkcí KOPÍROVÁNÍ KNIHY, nastavte jako první funkci KOPÍROVÁNÍ KNIHY a potom funkci XY ZOOM. Funkce XY ZOOM nemze být pouzita v kombinaci s funkcí AUTO OBRAZ. Mítka, která mohou být vybrána se budou lisit v závislosti na umístní originálu. Originální pozice Sklo originálu SPF Mítka výbru 25% - 400% 50% - 200% Polozte originál(y) na podavac nebo na sklo originálu. Pokud je dokument umístn na skle originálu, vyberte velikost originálu. (str.15) Info Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 4 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zmte mítko ve vertikálním smru. Stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) pro výbr mítka blízícím se hodnot pozadovaného mítka a pak stisknte tlacítka [Zoom] (, ) pro nastavení mítka po krocích po 1%. Mítko se zobrazí na displeji. 3 Stisknte tlacítko [XY-ZOOM] ( ). Indikátor XY-ZOOM ( ) se rozsvítí.

14 Výchozí hodnota pro vertikální smr se objeví na displeji. 5 Stisknte tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Vybrané mítko pro vertikální smr bude ulozeno. 21 KOPÍROVÁNÍ 6 Pomocí tlacítek [PEVNÁ MÍTKA] (, ) a pomocí tlacítek [Zoom] (, ) zmte mítko v horizontálním smru. Stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, ) pro výbr mítka blízícím se hodnot pozadovaného mítka a pak stisknte tlacítka [Zoom] (, ) pro nastavení mítka v krocích po 1%. Mítko se zobrazí na displeji. 7 8 Stisknte tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Vybrané mítko pro vertikální smr bude ulozeno a na displeji se zobrazí pocet kopií. Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Chcete-li zobrazit mítko bez jeho zmny, drzte stisknuté tlacítko [Zobrazení mítka] ( ). Na displeji se stídav zobrazí vertikální a horizontální mítka. Pokud potebujete mítka zmnit, stisknte tlacítka [PEVNÁ MÍTKA] (, )a tlacítka [Zoom] (, ) pro vymazání mítek a zacnte s nastavením vertikálního mítka. (krok 4) Pro zrusení funkce XY ZOOM stisknte tlacítko [XY-ZOOM] ( ). Indikátor XY-ZOOM ( ) zhasne, tzn. ze funkce je zrusena. Info 22 OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ S POUZITÍM BOCNÍHO VSTUPU Pro oboustranné kopírování postupujte následovn. Píklad: Kopírování originál A a B na kazdou stranu jednoho listu papíru. Originál A Originál B Kopie 1 Kopírování originálu A. 3 Obrate první kopii zleva doprava a polozte ji na bocní vstup. Papír zasute zcela na bocní vstup Kopírovaný originál A Originál A Originál B Kopírovaný originál A 1 2 Kopírovaný originál A Originál A Originál B Kopírovaný originál A 2 Umístte originál B jak je ukázáno níze. Vertikáln orientovaný originál: Pokud je originál polozen vertikáln, stejn tak polozte B jako originál A. 2 Originál B Info Horizontáln orientovaný originál: Pokud je originál polozen horizontáln, umístte B opacn k horní a dolní stran a k levé a pravé stran s ohledem na umístní originálu A. Kopie kopírované na zadní stranu papíru by mly být kopírované po jednom listu z bocního vstupu. Zvlnný papír ped pouzitím narovnejte. Zvlnný papír mze zpsobit chybné podávání, záhyby nebo nekvalitní obraz. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. Originál B 2 4 Pomocí tlacítka [VOLBA PAPÍRU] ( zvolte bocní zásobník a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost ) 23 KOPÍROVÁNÍ KNIHY Dvojstranný originál mze být bhem kopírování automaticky rozdlen do dvou stran. Tato funkce je uzitecná pi kopírování knih a dalsích dvoustránkových originál na samostatné listy papíru. Originál Kopie Info Pro funkci kopírování knihy se pouzívá papír A4. Pi pouzití funkce v kombinaci s kopírováním XY ZOOM není mozné zvolit zvtsení. Oboustranné kopírování nelze pouzít spolecn se zvtseným kopírováním. Automatický výbr mítka nemze být pouzit, kdyz je pouzito kopírování knihy. Kopírování dvou stránek nelze zvolit, kdyz je originál umístn v SPF. 1 Umístte originál na snímací plochu tak, aby bylo rozdlení mezi stránkami srovnáno se znackou velikosti ( A4). Zavete víko skeneru/spf. První se zacne kopírovat stránka napravo od znacky velikostí. 3 Stisknte tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY] ( ) a ujistte se, ze indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( svítí. ) A4 Info Pro dodrzení správného poadí kopií pi kopírování knihy více stránek se ujistte, ze originál s mensím císlem stránky je vzdy umístn na skle originálu napravo. Po umístní originálu víko skeneru/spf vzdy zavete. Pokud zstane otevený, budou cásti mimo originál okopírovány cern a zpsobí vtsí spotebu toneru. 4 5 Ujistte se, zda je vybrán zásobník s velikostí papíru A4. Zadejte pocet pozadovaných kopií a dalsí volby pro kopírování a stisknte tlacítko [START] ( ). Kopie budou dodány na výstupní rost. Pro zrusení kopírování knihy stisknte tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY] ( ). Indikátor KOPÍROVÁNÍ KNIHY ( ) zhasne. To indikuje, ze je funkce zrusena. 2 Nastavte velikost originálu na A3. Info 24 PERUSENÍ KOPÍROVÁNÍ (Perusené kopírování) Tlacítko perusení kopírování se pouzívá pro perusení dlouhého kopírování, aby se mohla provést jiná úloha. Kdyz je jiná úloha dokoncena, kopírování se obnoví ve výchozích nastaveních.

15 Powered by TCPDF ( Perusení kopírování není bhem konfigurace systémových nastavení mozné. Info 1 Stisknte tlacítko [PERUSENÍ] ( pro perusení kopírování. ) 4 Indikátor PERUSENÍ se rozsvítí a stroj pejde do výchozího nastavení. (str.8) Indikátor PERUSENÍ bude blikat do té chvíle, nez se kopírování ukoncí. Po skoncení kopírování stisknte znovu tlacítko [PERUSENÍ] ( ) a vyjmte originály. Indikátor PERUSENÍ zhasne, coz indikuje, ze funkce perusení je vypnuta. Automaticky se obnoví parametry pedcházející úlohy tj. pocet kopií, mítko, expozice i velikost papíru. 2 5 Info Má-li stroj zapnut rezim auditoru: Na displeji poctu kopií se zobrazí "- - -". Zadejte 3místné císlo úctu. Dokud se nezadá správné císlo úctu, kopírování není mozné. nastavení podle poteby na kazdé zálozce na obrazovce nastavení a klepnte na tlacítko "OK". "OBRAZOVKA NASTAVENÍ OVLADACE TISKÁRNY" (str.28) "NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU" (str.29) 2 3 Spust'te aplikaci WordPad a otevete dokument, který chcete vytisknout. zapocne tisk, oteve se automaticky okno stavu tisku. pepnete stroj do stavu off-line. Tisk bude pozastaven a indikátor ON LINE bude blikat. "Nápovda" Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete zobrazit soubor s nápovdou k ovladaci tiskárny. 28 NASTAVENÍ POKROCILÝCH FUNKCÍ TISKU Tato cást popisuje hlavní pokrocilé funkce tisku. Ve vysvtlení se pedpokládá, ze formát papíru a ostatní základní nastavení jiz byla provedena. Více informací o základním postupu tisku a otevení ovladace nastavení tiskárny naleznete v cásti "ZÁKLADNÍ TISK" (str.26). TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU (Tisk N-nahoru) Tuto funkci lze pouzít pro zmensení tisknutého obrazu a tisk více stránek na jeden list papíru. Funkce je uzitecná tehdy, kdyz chcete vytisknout více obraz jako jsou napíklad fotografie na jeden list papíru a kdyz chcete setit papír. V závislosti na zvoleném poadí dojde k následujícímu výsledku tisku. Výsledný tisk N:1 (Stránky na listu) Zleva doprava Zprava doleva Shora dol (pi orientaci stránky nalezato) 2:1 (2 stránky na listu) 3 Doprava a dol Dol a doprava Doleva a dol Dol a doleva N:1 (Stránky na listu) 4:1 (4 stránky na listu) 6:1 (6 stránek na listu) 1 2 Klepnte na zálozku "Hlavní" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. Zvolte pocet stran na listu. Pokud chcete vytisknout okrajové linky, zaskrtnte okénko "Okraj". 3 Zvolte poadí stran. 29 FUNKCE TISKU PIZPSOBENÍ TISTNÉHO OBRÁZKU VELIKOSTI PAPÍRU (Pizpsobit na papír) Ovladac tiskárny umí pizpsobit velikost tiskového obrazu velikosti papíru vlozeného do zaízení. Pokud chcete pouzít tuto funkci, postupujte podle níze popsaných krok. Níze znázornný postup pedpokládá, ze chcete vytisknout dokument o velikosti A3 na papír o velikosti A Klepnte na zálozku "Papír" v okénku nastavení ovladace tiskárny. Vyberte pvodní velikost (A3) tiskového obrazu ve "Formát papíru". 4 Vyberte skutecnou velikost papíru pouzitého pro tisk (A4). Velikost tiskového obrazu bude automaticky upravena tak, aby odpovídala velikosti papíru vlozeného do zaízení. Formát papíru: A3 Pizpsobit na papír: A4 3 Zaskrtnte tlacítko "Pizpsobit na papír". Dokument o velikosti A3 (Formát papíru) Papír o velikosti A4 (Pizpsobit na papír) OTOCENÍ OBRÁZKU O 180 STUP (Otocit o 180 ) Tato funkce otocí obrázek o 180 stup, aby bylo mozné jej vytisknout správn na papír, který lze vlozit jen jedním smrem (napíklad obálky). 1 Klepnte na zálozku "Hlavní" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. 30 ABCD ABCD 2 Zaskrtnte okénko "Otocit o 180 ". FUNKCE TISKU ZVTSENÍ/ZMENSENÍ VELIKOSTI OBRÁZKU (Mítko) Tato funkce slouzí pro zvtsení nebo zmensení obrazu na urcitá procenta. Malým zmensením obrazu je tak mozno vytvoit na papíru okraje nebo zvtsit malý obraz. Info Nastavení "Mítko" není dostupné, kdyz je zvoleno "Tisk N-nahoru". 1 2 Klepnte na zálozku "Papír" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. Zvolte "Mítko" a klepnte na tlacítko "Nastavení". Formát papíru pro tisk lze zvolit z vyskakovací nabídky. 3 Zvolte pomr zvtsení. Pímo zadejte císlo nebo zmte pomr v krocích po 1 % klepnutím na tlacítko. 3 TISK NEVÝRAZNÉHO TEXTU A CERNÝCH LINEK (Text cerný/vektor cerný) Kdyz tisknete barevný obrázek, lze text a linky, které jsou nevýrazné, vytisknout cern. (Rastrová data, jako jsou bitmapové obrázky, nelze upravit.) To umozuje zvýraznit text a linky, které jsou nevýrazné a spatn viditelné. ABCD ABCD 1 Klepnte na zálozku "Rozsíené" na obrazovce nastavení ovladace tiskárny. 2 Zaskrtnte okénko "Text cerný" a/ nebo "Vektor cerný". "Text cerný" lze zvolit pro tisk veskerého textu krom cernobílého. "Vektor cerný" lze zvolit pro tisk veskeré vektorové grafiky krom bílých linek a cerných ploch.

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-556 AR-550 AR-556D AR-550D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘED POUŽITÍM VÝROBKU NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ... OVLÁDACÍ PANEL...6 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ... 8 ZAPNUTÍ...8 VYPNUTÍ...8

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce Nekopírujte nic, co je dle zákona zakázáno kopírovat. Dle běžných zákonů je normálně zakázáno kopírovat níže uvedené položky. Kopírování

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL MODEL MX-B00 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Strana OBSAH... ÚVODEM... ZALOŽENÍ PAPÍRU...9 INSTALACE SOFTWARE..4 KOPÍROVÁNÍ...5 FUNKCE TISKÁRNY...5 FUNKCE SKENERU...49 SPECIÁLNÍ FUNKCE...6

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDC-SD900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3657444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více