ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva dětí v MŠ 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Podmínky k zajištění bezpečnosti. Podmínky ochrany zdraví 3.5. Řízení MŠ 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Informační systém školy 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Vnitřní uspořádání školy a tříd 4.2. Organizace vzdělávání na třídách 4.3. Zápis do MŠ 4.4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných. 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP 5.1. Hlavní principy předškolního vzdělávání 5.2. Formy a metody vzdělávání 5.3. Prostředky vzdělávání 5.4. Struktura vzdělávání 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 7. EVALUACE V MŠ Str. 2

3 1. Identifikační údaje o MŠ Mateřská škola je samostatným právním subjektem od Zařazena do sítě škol od Statutárním zástupcem je ředitelka : Jana Kosinská Počet zaměstnanců: 15 Součástí MŠ je školní jídelna IČO: IZO: Provoz MŠ: Kapacita školy: 112 dětí Zřizovatel: Název: Statutární město Teplice Adresa: Náměstí Svobody 2, Teplice IČO: Platnost dokumentu: školní rok : 2014/ / /2017 Předkladatel: Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená ul Teplice Program zpracovala ředitelka školy Jana Kosinská a pedagogický sbor MŠ Schváleno: na pedagogické poradě ŠVP je veřejný dokument, je umístěn u hlavních dveří a na každé třídě. Rodičům je k dispozici na vyžádání. /Informace na nástěnce/ Str. 3

4 2. Obecná charakteristika školy Školní vzdělávací program MŠ Čtyřlístek Mateřská škola byla postavena jako předškolní zařízení a do provozu uvedena v roce Budova školy je jednopatrová, podsklepená. V suterénu MŠ se nachází školní kuchyně, prádelna, sklady, tělocvična a sauna s odpočívárnou a malým bazénkem. V současné době používáme odpočívárnu jako keramickou dílnu. Z chodby suterénu je i východ na školní zahradu, která je také součástí mateřské školy. Během minulých let prošla škola mnoha rekonstrukcemi, čímž se vzhled a vybavení budovy neustále zlepšovalo. Byla provedena rekonstrukce kotelny, zrekonstruovalo se veškeré sociální zařízení, byla vyměněna všechna okna a znovu vybavena školní kuchyně novým moderním zařízením. Mateřská škola má ideální polohu v centru města a zároveň blízko parku v Zámecké zahradě a dětského hřiště na Valech. Je také v blízkosti MHD. Umístění MŠ v centru města a snadná dostupnost pro pobyt v přírodě je také jednou z priorit zájmu rodičů o umístění. Nevýhodou je velmi malé parkoviště u školy. Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem. Kapacita je 112 dětí, ty jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku dětí. Děti nezůstávají na jedné třídě, ale postupují vždy do vyšší třídy. Logo MŠ je Čtyřlístek, jehož název vyplývá ze čtvero ročních období, se kterými se děti v průběhu roku setkávají a seznamují se s nimi. Specifickou podmínkou pro tento záměr je již zmíněné umístění v blízkosti Zámecké zahrady, která nabízí získávání nových poznatků v dlouhodobém pozorování přímo v přírodě. Hlavním cílem mateřské školy je výchova k lásce k přírodě a její ochraně. 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky V mateřské škole jsou dostatečně velké prostory, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. Každé oddělení má svoji třídu, hernu, ložnici, sociální zařízení a šatnu. V přízemí budovy jsou umístěny třídy Srdíčko a Sluníčko. Jsou to děti tříleté až čtyř a půlleté. V prvním poschodí jsou dvě třídy Čtyřlístek a Balonek, pro děti pětileté a starší. V těchto oddělení již nejsou klasická ložnice se stálými lehátky, ale místnost je zařízena jako herna a je vybavena lehkými stohovatelnými lehátky pro krátkodobý odpočinek po obědě. Veškerý nábytek pro děti je nový, odpovídá velikostí různým věkovým skupinám, je nezávadný. Obě herny pro nejstarší děti jsou vybaveny ribstolemi a pavučinami aby děti měly možnost aktivního pohybu během celého dne. Hračky a pomůcky jsou umístěny do vestavěných skříní a děti si je mohou samostatně brát. V každé třídě jsou prostory pro výzdobu dětskými výtvory, jejich práce zdobí i nástěnky v šatnách pro rodiče a galerii na mezipatře schodiště. Str. 4

5 Každé oddělení má svůj klavír a audiovizuální techniku. U každé herny je kabinet na pomůcky pro učitelky. Hygienické zařízení je nově zrekonstruované, vybavené sprchovým koutem. Tělocvična školy je vybavena tělovýchovným nářadím, které je pravidelně kontrolováno a odpovídá bezpečnostním normám. Zahrada školy je rozlehlá a umožňuje dětem různé pohybové aktivity. Je zde pískoviště, houpačky, kreslící tabule, houpací most, koš na házení, domeček a velká loď se skluzavkou. I zahrada má svůj kabinet na ukládání hraček a jízdních kol. Nevýhodou zahrady je málo stínu, zvláště v odpoledních hodinách. Zahrada je hodně využívána od jara do podzimu, děti tam tráví i odpolední činnosti. Rodiče si je vyzvedávají přímo ze zahrady. Zahrada je pravidelně udržována Životospráva dětí v MŠ Stravování: Mateřská škola má vlastní jídelnu a dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají denně čerstvé ovoce, syrovou zeleninu nebo salát. Strava je podávána 3x denně: 8.45 svačina oběd svačina Učíme děti zásadám správného stravování Vedeme děti k tomu co je zdravé a co ne Učíme děti správnému stolování, jíme příborem Při jídle nepospícháme Do jídla dítě nenutíme Před jídlem si umyjeme ruce Popřejeme si dobré chutnání Učitelky jsou dětem vzorem Pokud dítě něco nejí, respektujeme jeho potřeby Pitný režim: Ve třídách jsou po celou dobu připraveny nápoje, které si děti samy nalévají do svých hrnečků. Na školní zahradě je také vždy připravena čistá voda, šťáva nebo jiný ovocný vitaminový nápoj a to až do rozchodu dětí. Denní řád školy: Je variabilní, respektuje individuální potřeby dětí. Děti jsou venku dostatečně dlouho. Pobyt venku se přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší. V denním režimu respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku. Dětem, které nespí, je nabídnuta jiná klidová činnost, předškolní příprava. Str. 5

6 3.3. Psychosociální podmínky Školní vzdělávací program MŠ Čtyřlístek Pohodu dětí ve škole zajistíme uspokojováním jejich přirozených individuálních potřeb. Děti nejsou zatěžováni stresem a spěchem. Všechny děti mají v mateřské škole rovnocenné postavení, žádné nemůže být znevýhodňováno nebo zesměšňováno. Děti mají volnost a osobní svobodu, ovšem s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti respektování určitého řádu. Děti potřebují cítit bezpečí a jistotu, proto umožňujeme adaptační proces dle potřeby dítěte a po domluvě s rodiči. Způsob práce učitelky podněcuje u dítěte: samostatné rozhodování aktivní spoluúčast rozvíjení sebedůvěry ve vlastní schopnosti podílet se na vytváření pravidel ve třídě Děti se v mateřské škole budou cítit v pohodě, pokud budou mít pocit bezpečí a lásky, budou cítit svobodu, budou si vědomy vlastní důležitosti a budou cítit radost a potěšení při pobytu ve škole Organizace v mateřské škole - denní řád Časový program je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak dovede pružně reagovat na mimořádné Děti se scházejí v přízemí ve třídě Srdíčko, kde si společně hrají až do příchodu svých učitelek. Pak odcházejí na své třídy Volné hry a aktivity dětí, individuální práce, komunitní kruh, zdravotní průpravné cvičení a pohybové hry, případně vzdělávací činnosti Hygiena, příprava na svačinu, prostírání a svačina Společné vzdělávací činnosti, dokončování ranních aktivit, po příchodu druhé učitelky individuální práce, nebo práce ve skupinkách Hygiena, příprava na vycházku, pobyt venku nebo na zahradě MŠ. Délka pobytu je vždy přizpůsobena stavu ovzduší a povětrnostním podmínkám Hygiena, příprava na oběd, oběd, ukládání k odpolednímu odpočinku Odpočinek dětí na lehátku dle individuálních potřeb: mladší děti mají potřebu spát, větším dětem je nabídnuta klidná činnost předškolní příprava, v létě i pobyt venku Hygiena, příprava na svačinu a svačina Volné hry dětí, dokončování činnosti z ranního programu, ind. práce, hry na zahradě Str. 6 Děti přecházejí do třídy Srdíčko, kde si společně hrají s dětmi ostatních tříd až do rozchodu.

7 Časový program je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak dovede pružně reagovat na mimořádné situace, počasí a i náladu dětí, Může tak denní program přizpůsobit novým okolnostem. V denním programu jsou vyváženě zastoupeny jak řízené, tak i spontánní činnosti, včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Má-li dítě potřebu klidu, může si odpočinout a neúčastnit se společné činnosti. Zejména po brzkém ranním příchodu do MŠ, děti tento odpočinkový koutek vyhledávají. Děti mají nárok na soukromí, zejména při osobní hygieně. Na každé třídě pracují dvě učitelky, které se překrývají po nástupu učitelky na odpolední službu. Mají tak možnost se věnovat dětem společně nebo individuálně jednotlivcům. Ve třídách jsou velmi dobré materiální podmínky: vybavení a pomůcky pro realizaci plánované činnosti. Počty dětí ve třídách jsou dané kapacitou školy a nejsou nikdy překračovány. Spojování dětí při odpolední činnosti je pouze za mimořádných okolností např. z důvodu nemoci a pokud jsou nižší stavy dětí na třídách Podmínky k zajištění bezpečnosti V rámci bezpečnosti svých dětí v MŠ jsou rodiče povinni respektovat tato pravidla: rodiče předávají své dítě učitelce osobně není přípustné posílat dítě samotné, aniž by rodič vstoupil do MŠ děti jsou předávány pouze rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. V ostatních případech je třeba písemné pověření rodiče nedávají dětem do školky nebezpečné hračky nebo jiné předměty Učitelky dodržují tato pravidla: učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí do doby předání rodičům učitelka nesmí od dětí odejít, v nutném případě požádá někoho z personálu o dohled na nezbytně nutnou dobu při pobytu venku musí mít přehled o prostředí, kde se děti pohybují, nepouští je tam, kam sama nedohlédne při pobytu na zahradě sleduje děti na průlezkách a všude tam, kde hrozí nebezpečí úrazu je povinna mít neustále přehled o počtu dětí Dětem připomínáme že, v prostorách obývaných dětmi neběhat, aby nedošlo ke zranění a ublížení ostatním křik ruší děti i učitelky si mají vážit si toho, co vytvoří kamarád, neničit jeho výtvor nemají brát věci, které patří druhým dětem nemají mluvit neslušně nebo hrubě neshody mezi sebou nemají řešit ručně, ale domluvou při pobytu venku se mají řídit pokyny učitelky, nelézt na zakázaná místa, nesbírat nic ze země Ředitelka MŠ Při pobytu dětí mimo budovu mateřské školy stanovuje počet učitelek k zajištění jejich bezpečnosti. Jedna učitelka má na starost maximálně 20 dětí. Ve Školním řádu MŠ jsou podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví podrobně rozepsány. Str. 7

8 Využívá informačních schůzek k užší spolupráci rodičů se školou. Společně pak působí na děti v oblastech, kde je vliv rodičů nezastupitelný, jako např. nebezpečné a podezřelé chování a jednání neznámých osob, nebo nebezpečí drog a omamných látek Podmínky ochrany zdraví Pobyt venku je přizpůsoben povětrnostním podmínkám. V případě pěkného počasí jsou děti 2 hodiny venku. Pravidelně je využívána i školní zahrada, zejména odpoledne. V letních měsících se děti otužují sprchováním na zahradě, nebo ve školce Mateřská škola má vlastní saunu s malým bazénkem. Pravidelně se děti od listopadu do března saunují. V březnu začíná každoročně předplavecký výcvik předškolních dětí. MŠ disponuje tělocvičnou s příslušným vybavením pro děti předškolního věku. Je využívána pro TV činnost, ale i v případě špatného počasí. Dětem je umožněn dostatečný volný pohyb a volné hry. Ke zlepšení respiračních obtíží dětí předškolního věku přispívá i dechová terapie Pískání s flétničkou. Každým rokem probíhá na jaře Olympiáda mateřských škol v lehké atletice, kterých se předškoláci vždy zúčastní. V rámci správného čištění zubů probíhá vždy na MŠ odborná přednáška zubní hygieničky s vhodnou motivací a ukázkou. Rodiče: Do školky patří pouze zdravé děti. Pokud se stav dítěte během dne změní, jsou rodiče neprodleně informováni. V případě úrazu zajistí škola první pomoc a pak informuje rodiče. V případě onemocnění dítěte v rodině, zejména jde-li o infekční onemocnění, jsou rodiče povinni upozornit učitelku nebo ředitelku MŠ Řízení MŠ Jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezena organizačním řádem, směrnicemi a pracovními náplněmi. Upřednostňujeme práci v týmu, vzájemnou spolupráci, snažíme se o prostředí důvěry a přátelství. Názory a připomínky všech zaměstnanců jsou přijímány a respektovány. Dobré jméno školy je záležitostí všech zaměstnanců školy. Tvorba ŠVP a TVP a ročního plánu je prací ředitelky a celého pedagogického sboru. Mateřská škola spolupracuje úzce se zřizovatelem MŠ a ostatními orgány státní správy, OPPP, městskou knihovnou, Policií Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracuje 8 učitelek včetně ředitelky plně kvalifikovaných a 7 provozních pracovnic z toho 4 pracovnice ŠJ. Všechny učitelky mají zájem o svůj odborný růst a dle možností a nabídky se zúčastňují vzdělávacích akcí. Mají plnou podporu ředitelky školy, která vytváří podmínky pro jejich systematické vzdělávání. Rozvržení přímé vzdělávací práce je stanoveno tak, aby umožňovalo společné působení obou učitelek při některých činnostech ve třídě, při pobytu venku, při stolování. Str. 8

9 Ředitelka školy řídí školu po stránce odborné a organizační a spolupracuje s pedagogickou radou. Ekonomické záležitosti má na starosti vedoucí školní jídelny a účetní MŠ, která není zaměstnancem na plný úvazek, ale má se školou sjednánu mandátní smlouvu. Metodická práce ředitelky školy spočívá zejména v plánování a organizaci výchovně vzdělávacích činností, sledování kvality práce pedagogů, zda je předškolní vzdělávání v souladu s RVP a ŠVP. Hospitační činnost je prováděna dle plánů, ale i každodenním kontaktem s učitelkami a dětmi. Práce provozních pracovnic je sledována a kontrolována průběžně a neformálně. Specializované služby, které pedagogický pracovník není schopen zajistit jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky PPP, logopedie, rehabilitace Spoluúčast rodičů V mateřské škole respektujeme, že na prvním místě v péči o dítě stojí jeho rodina. Přejeme si, aby spolupráce s rodiči byla co nejkvalitnější, jsme si vědomy, že jen vzájemná důvěra může vést k oboustranné dobré spolupráci. Rodiče dětí mají svobodný přístup do tříd, jsou v denním osobním kontaktu s učitelkami. Jsou pravidelně informováni o prospívání dítěte, učitelky pomáhají případnou radou v otázkách výchovy. Informace všeho druhu jsou i na nástěnkách v šatnách a v hale MŠ. Rodiči je využívána i informační a diskusní stránka na našich www. stránkách Informační systém školy Všeobecné informace o dění v MŠ jsou na hlavní nástěnce v hale, Na nástěnkách v šatnách dětí jsou informace o plánované vzdělávací činnosti, akcích ve třídě, jídelní lístek, přehled o odchodu domů a další. Informace na školy, přehled aktualit a průběžně obnovovaná fotogalerie. Možnost komunikace s rodiči em, telefonickým rozhovorem, individuálním pohovorem při každodenním předáváním dětí. Informační systém v rámci vnitřní komunikace je neformální, kromě ústních předávání informací je používána nástěnka ve sborovně pedagogických pracovnic, předávání prostřednictvím osobního počítače ze strany ředitelky do počítačů učitelek. Pedagogické rady a provozní porady jsou svolávány podle plánu pedagogických porad a v případě nutnosti řešit neodkladné záležitosti. Str. 9

10 4. Organizace vzdělávání Výchozí a základní normou je zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška o mateřských školách č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů Vnitřní uspořádání školy a tříd Vnitřní uspořádání školy a tříd je dáno rozmístěním jednotlivých oddělení. Škola má 4 třídy, naplňovány do počtu 28 dětí na třídu. Do tříd jsou zařazovány děti podle věku, děti tak nezůstávají na jedné třídě po celou dobu docházky, ale přechází vždy do vyšší třídy. Toto uspořádání vyhovuje učitelkám i rodičům. Děti se vždy těší, že půjdou do další nové třídy. Společně s nimi přecházejí pokud možno obě učitelky. Toto rozhodnutí je vždy konzultováno s rodiči na informativní schůzce při zápisu a je vždy jednohlasně přijato. Ředitelka při umísťování dětí přihlíží i k požadavkům a přání rodičů/ kamarádi, sourozenci/ Každá třída pracuje podle svého třídního vzdělávacího programu. Ten zpracovávají obě učitelky společně. Protože vychází z RVP, jsou cíle i kompetence podobné, rozdíly jsou ve věkovém složení třídy, kterému se program přizpůsobuje. Název ŠVP OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT je téma pro všechny děti a vychází z poznatků čtyř ročních období, které se prolínají všemi třídními programy. Učitelky si mohou předávat nápady, zkušenosti, a nové poznatky. Do MŠ se vchází jedním hlavním vchodem, který je uzavřen a zabezpečen vrátníkem, rodiče zazvoní na příslušnou třídu a je jim telefonem otevřeno. Učitelky mají přehled o příchodu dětí, které mohou jít do šatny přivítat a převzít. Jsou ihned v kontaktu s rodiči a mohou si vyměnit některé potřebné informace. Rodiče mohou samozřejmě přicházet do třídy s dětmi. Při odchodu si rodiče sami otevřou zabezpečené dveře, a proto nemůže dojít k spontánnímu odchodu dítěte ze školky. U vchodu do MŠ je velká hala, s informativními nástěnkami, ze které se vchází do oddělení menších dětí. Jejich šatny jsou vybaveny novými botníky s dostatkem prostoru pro uložení svých věcí a označené značkou. Každá třída se skládá ze třídy, kde děti kromě her i stolují a pracují u stolečků, další herny s hracími koutky a klavírem, kde děti cvičí, hrají a zejména zde mohou uchovávat své stavby, aby hra mohla ještě pokračovat. Třídy jsou uspořádány a vybaveny tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Všechny hračky a knihy jsou dětem dostupné, mohou s nimi samy manipulovat. Mají také dostatek prostoru na vystavení svých výtvorů, v šatně na výstavku svých výtvarných prací. K odpočinku slouží samostatná lehárna s lehátky a prostorem na ukládání pyžam. Ke každé třídě patří vlastní sociální zařízení, které je prostorné a je vybavené i sprchovým koutem. V prvním poschodí se nachází prostorově úplně stejné dvě třídy pro starší děti. Rozložení třídy, herny a šatny s hygienickým zázemím je stejné. Obě třídy však nemají stálou lehárnu, ale další hernu, kde se pouze rozkládají molitanová lehátka ke krátkodobému odpočinku. Po vyslechnutí pohádky, během které je třída a herna uklizena po obědě, děti vstávají a mají možnost pokračovat buď v započaté dopolední hře, nebo dokončují výtvarnou činnost, či se věnují nějaké klidové činnosti, aby nerušily ostatní. Potřebu spánku konzultujeme s rodiči, někdy i starší dítě delší odpočinek potřebuje. Str. 10

11 Mezi oběma třídami v obou podlažích jsou přípravné kuchyňky, kam se výtahem přiváží jídlo z kuchyně a je dětem podáváno. Starší děti se částečně obslouží již samy. Všechny děti mimo těch nejmenších již používají příbor Organizace vzdělávání na třídách Provoz MŠ je od 6.00 do Učitelky nastupují do služby podle harmonogramu vypracovanému ředitelkou školy, tak, aby využití pracovní doby bylo co nejefektivnější. Jejich služby se překrývají od 9.30 do hod. V případě akcí, které vyžadují vyšší dozor, přicházejí učitelky automaticky dříve. / Plavání, výlety, návštěva ZŠ a jiné. / Jednotná pravidla platí pro celou školu Zápis do MŠ: Do třídy mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let věku (při odkladu povinné školní docházky až do 7 let). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O způsobu a podmínkách přijímacího řízení do MŠ jsou rodiče předem informováni na plakátech, www. stránkách školy. Zápis je prováděn většinou v měsíci dubnu. Rodiče jsou u zápisu seznámeni s kriterii, podle kterých ředitelka postupuje při přijímání dětí do MŠ ve správním řízení. Nejpozději do 30 dnů po zápisu jsou rodiče vyrozuměni o přijetí, či nepřijetí dítěte. Rozhodnutí vydává ředitelka v budově MŠ proti podpisu. Pokud není naplněna kapacita školy, jsou děti přijímány v průběhu celého roku. Zařazování dětí do tříd: Děti jsou zařazovány do tříd tak, aby obsazení třídy bylo vyvážené (chlapci, děvčata, věkové složení) Adaptační proces Přechod dítěte z domácího prostředí do kolektivního zařízení je velikou změnou v životě dítěte, se kterou se musí vyrovnat. Aby tento přechod byl pro děti co nejjednodušší, nabízíme rodičům možnost individuálního adaptačního procesu: kratší pobyt v MŠ, pokud je to ze strany rodičů možné návštěva dětí s rodiči na konci školního roku na zahradě při odpolední činnosti krátkodobý pobyt ve třídě s dítětem po příchodu do MŠ dítě si může přinést do třídy svoji oblíbenou hračku o školce a o učitelkách by měli rodiče před dítětem hovořit pozitivně, nelhat mu o délce pobytu a nebrat školku jako nutné zlo Str. 11

12 zajímat se o vše, s čím se dítě v prvních dnech setkává v MŠ, procvičit s ním první básničky či písničky 4.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Děti se zdravotním znevýhodněním Mateřská škola není bezbariérové zařízení, nemůžeme tedy vzdělávat děti s tělesným postižením. U ostatních jsme ve spolupráci s odborníky schopné zajistit podmínky pro vzdělávání, které tyto děti potřebují. Spolupracujeme úzce s pedagogicko - psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem. Děti se sociálním znevýhodněním V mateřské škole je poslední dobou mnoho dětí z jazykově odlišného prostředí. U těchto dětí se zaměřujeme zejména na rozvoj jazykových schopností. V této činnosti spolupracujeme se studentkami Gymnázia, které tuto individuální práci vykonávají dobrovolně a se souhlasem rodičů. U dětí předškolního věku dochází k výraznému pokroku už během několika měsíců. Děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou být také vzdělávány v přípravných třídách ZŠ. Děti mimořádně nadané U dětí s mimořádným nadáním je velmi důležité nadání rozpoznat a ve spolupráci s odborným vedením zajistit podmínky vzdělávání podle zájmu a inteligence dítěte. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila šíři obvyklé vzdělávací nabídky. V naší MŠ je tak možnost zařadit i tříleté dítě do hudebního souboru nebo zajistit výuku angličtiny. 5. Charakteristika ŠVP Objevujeme svět pro život INTEGROVANÉ BLOKY Září říjen Listopad- prosinec Leden únor Březen duben Květen červen PODZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ TĚŠENÍ ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA VOLÁME SLUNÍČKO LIDÉ A SVĚT KOLEM NÁS Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného dne s jeho rámcovými cíly a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy. Str. 12

13 Pedagogové MŠ při své práci sledují tyto rámcové cíle: rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznání osvojení základů hodnot, na nichž jsou založeny naše společnosti získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Tyto rámcové cíle jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné, to znamená, že pedagog působí na dítě ve všech třech cílových oblastech nejen při činnostech plánovaných ale i v různých situacích a za jiných okolností. Cílem pedagogů naší MŠ je: aby se děti cítily šťastné a spokojené aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a byl podněcován jejich harmonický rozvoj aby bylo posilováno jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti aby měly možnost rozvíjet vzájemné vztahy a ve skupině se cítily bezpečně aby získaly správné dovednosti a návyky pro další rozvoj aby se ji dostalo speciální podpory a pomoci, pokud ji potřebují 5.1. Hlavní principy předškolního vzdělávání Každé dítě je osobnost a je třeba přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Předškolní vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu, ne ji nahrazovat Předškolní vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě osvojilo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady k celoživotnímu o vzdělávání. Napomáhá dítěti v chápání okolního světa, učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznané. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty Formy a metody vzdělávání Str. 13

14 Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Hra - rozvíjí všechny schopnosti dítěte, získává nové zkušenosti, rozvíjí svou představivost a fantazii. Prožitkové a kooperativní učení - děti se učí svou vlastní prožitkovou zkušeností, vzdělávací činnosti spočívají v jejich zážitcích a zkušenostech. Integrované učení - vzdělávání probíhá v integrovaných blocích, které nabízejí obsah v přirozených souvislostech. Zkušenosti, které děti získávají, jsou komplexnější, lépe pochopitelné a prakticky využitelné. Motivace - je vhodná pro povzbuzení zájmu a navození situace 5.3. Prostředky vzdělávání Vytváření ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce stanovení pravidel slušného chování a dbát na jejich dodržování Udržovat a zlepšovat dobrou pověst školy a reprezentovat ji na veřejnosti Úzce spolupracovat s rodinou, s odborníky Vzdělávání a zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků 5.4. Struktura vzdělávání Plánování výchovné práce: Je zpracováno tak, aby vycházelo z potřeb a zájmů dětí a respektovalo cíle předškolního vzdělávání dané RVP PV. Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků globálně pro všechny věkové skupiny, které integrují více vzdělávacích oblastí. Integrované bloky vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a akcí školy. Integrované bloky: Jsou zpracovány na roční období, na tři měsíce. Obsahují stručnou charakteristiku, obecně pojatý vzdělávací obsah, cíle dané RVP, očekávané výstupy a rizika. Vzdělávací nabídka: Je soubor činností sloužících k naplňování cílů a k dosahování výstupů. Je dále rozpracovávána učitelkami v třídním Str. 14

15 vzdělávacím programu. Podtémata nejsou součástí integrovaných bloků a jejich výběr je zcela v kompetenci pedagogů. TVP je vytvářen průběžně. Umožňuje tak učitelkám pracovat samostatně, uplatňovat své nápady, metody a formy práce. Rizika: Upozorňují učitelku, čeho by se měla při své práci vyvarovat. Hodnocení - evaluace : Učitelky průběžně hodnotí výsledky svého působení na děti, co bylo přínosem, v čem je nutno pokračovat, čeho je třeba se vyvarovat. Písemné hodnocení je prováděno v pololetí školního roku a na konci roku. Ústní hodnocení a předávání zkušeností je součástí každé pedagogické porad. 6. Vzdělávací obsah Září Říjen IB: PODZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ Cíl: Při pozorování přírody a na základě vlastních zkušeností umět charakterizovat změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím: Co všechno nám podzim přináší? Vzdělávací obsah Přivítání po prázdninách, přivítání nových dětí, seznamování se jmény, značkami, volná adaptace na prostředí školy, třídy, vybavením, utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ ve spojení s činnostmi, které v této době konáme, rozdíly mezi prostředím MŠ a rodinou, upevňování smluvených pravidel společného soužití. Poznávání některých druhů ovoce a zeleniny- rozdělení,zapojení smyslů/ chuť, čich i hmat, úloha vitamínů pro naše zdraví, zpracování a využití. Charakterizování změn v přírodě v souvislosti se změnou počasí, ročních dob, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí, jak vzniká vítr, déšť, mlha aj..sběr přírodnin a práce s nimi, listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířata v lese. Co patří a nepatří do lesa. Základy ekologického chování. Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti, sběr kaštanů pro zvířátka v oboře a jiné podzimní plody pro tvořivé hry. Výroba draků, uspořádání Drakiády, výroba Podzimníčků- zapojení rodičů. Pomocí pohádkových postav rozvoj řečových a komunikativních schopností. Volné rozvíjení monologů, dialogů na dané téma. Rozhovory nad postavami známých večerníčků, nasloucháním ostatním, rozdíl mezi pohádkou a skutečností. Význam cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu. Dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky. Sporty a sportování v našem živo Str. 15

16 Dílčí vzdělávací cíle: Dítě se učí: získává relativně citovou samostatnost posiluje pozitivní vzájemné vztahy mezi dětmi rozvíjí pozorovací schopností při vycházkách do přírody, posilování fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě, upevňování správného chování v přírodě, udržování pořádku a čistoty v ní učí se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití, navykat si na nový životní rytmus vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne, umět ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování vytvářet povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Očekávané výstupy: odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory, orientovat se bezpečně ve známém prostředí respektovat i jiné dítě, umět se podělit o hračku, mít ohledy na druhé děti, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, rozšiřování slovní zásoby poznat ovoce zeleninu, stromy apod. umět se soustředit a udržet pozornost vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech/ výtvarných, hudebních, pohybových/ Rizika: Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dítěte, osobního tempa a potřebě pohybu. Příliš mnoho pravidel, vytvářet je postupně s dětmi. Spolupráce s rodiči: Informační schůzka s novými rodiči, seznámení s ŠVP a způsobem různé komunikace mezi školkou a rodiči. Adaptační program dle potřeby dětí a rodičů. Společná práce rodičů a dětí: výroba Podzimníčků Str. 16

17 Listopad- prosinec IB: MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ TĚŠENÍ Cíl: Pěstovat úctu k životu v jakékoliv formě, uplatnit vlastní poznatky o lesu a lesních zvířatech. V předvánočním čase se seznámit s vánočními tradicemi. Prohlubováni mezilidských vztahů. Vzdělávací obsah Vyrobíme strašidýlka, rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti, posilování výtvarné a pracovní dovednosti. Charakterizování změn v přírodě, prodlužování noci a zkracování dne, jak se mění počasí? Co způsobí vítr, déšť, jak se oblékáme a jak se chráníme před nachlazením? Lesní a volně žijící zvířata, jak se chystají na zimu, kdo o ně pečuje, jak jim pomáháme my lidé, vliv člověka na životní prostředí, ochrana přírody, kam se ztratí z trávy hmyz. Orientace v čase- časové pojmy a souvislosti /teď, dne, včera, jaro, léto, podzim, zima, střídání dne a noci, Planeta Země. Tradice Vánoc - Advent,Barborka, Čert a Mikuláš, výzdoba třídy, příprava vánočních přáníček a dárků, nacvičování na besídku pro rodiče, zdobení stromečku a poslech koled. Pohádka z Betléma a vánoční slavnost v MŠ. Zdůraznění sounáležitosti s rodinou, dodržování zvyklostí, vlastní prožitky z domova, Vánoce jsou svátky klidu a míru, lidé si dělají radost a projevují si navzájem lásku. Rozvíjení výtvarných a hudebních činností při přípravě na Vánoce, přáníčka, svícny, dárky pro rodiče. Zdobení stromečku v přírodě pamlsky pro zvířátka v Zámecké zahradě. Dílčí vzdělávací cíle: Dítě se učí: osvojuje si základní poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije poznává sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvíjí své psychické i fyzické zdatnosti posiluje přirozené poznávací city radost, zvídavost rozvíjí komunikativní dovednosti posiluje vztahy v rodině, učí se projevovat empatii vůči ostatním Očekávané výstupy: umět se orientovat v denním rozvrhu, přiřadit činnost k časovému období vyvodit samostatně závěry ze změny počasí a v přírodě vyjadřovat se pomocí hudebních činností a používat jednoduché instrumentální nástroje umí sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat správně dech Rizika: Str. 17

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více