ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva dětí v MŠ 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Podmínky k zajištění bezpečnosti. Podmínky ochrany zdraví 3.5. Řízení MŠ 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Informační systém školy 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Vnitřní uspořádání školy a tříd 4.2. Organizace vzdělávání na třídách 4.3. Zápis do MŠ 4.4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných. 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP 5.1. Hlavní principy předškolního vzdělávání 5.2. Formy a metody vzdělávání 5.3. Prostředky vzdělávání 5.4. Struktura vzdělávání 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 7. EVALUACE V MŠ Str. 2

3 1. Identifikační údaje o MŠ Mateřská škola je samostatným právním subjektem od Zařazena do sítě škol od Statutárním zástupcem je ředitelka : Jana Kosinská Počet zaměstnanců: 15 Součástí MŠ je školní jídelna IČO: IZO: Provoz MŠ: Kapacita školy: 112 dětí Zřizovatel: Název: Statutární město Teplice Adresa: Náměstí Svobody 2, Teplice IČO: Platnost dokumentu: školní rok : 2014/ / /2017 Předkladatel: Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená ul Teplice Program zpracovala ředitelka školy Jana Kosinská a pedagogický sbor MŠ Schváleno: na pedagogické poradě ŠVP je veřejný dokument, je umístěn u hlavních dveří a na každé třídě. Rodičům je k dispozici na vyžádání. /Informace na nástěnce/ Str. 3

4 2. Obecná charakteristika školy Školní vzdělávací program MŠ Čtyřlístek Mateřská škola byla postavena jako předškolní zařízení a do provozu uvedena v roce Budova školy je jednopatrová, podsklepená. V suterénu MŠ se nachází školní kuchyně, prádelna, sklady, tělocvična a sauna s odpočívárnou a malým bazénkem. V současné době používáme odpočívárnu jako keramickou dílnu. Z chodby suterénu je i východ na školní zahradu, která je také součástí mateřské školy. Během minulých let prošla škola mnoha rekonstrukcemi, čímž se vzhled a vybavení budovy neustále zlepšovalo. Byla provedena rekonstrukce kotelny, zrekonstruovalo se veškeré sociální zařízení, byla vyměněna všechna okna a znovu vybavena školní kuchyně novým moderním zařízením. Mateřská škola má ideální polohu v centru města a zároveň blízko parku v Zámecké zahradě a dětského hřiště na Valech. Je také v blízkosti MHD. Umístění MŠ v centru města a snadná dostupnost pro pobyt v přírodě je také jednou z priorit zájmu rodičů o umístění. Nevýhodou je velmi malé parkoviště u školy. Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem. Kapacita je 112 dětí, ty jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku dětí. Děti nezůstávají na jedné třídě, ale postupují vždy do vyšší třídy. Logo MŠ je Čtyřlístek, jehož název vyplývá ze čtvero ročních období, se kterými se děti v průběhu roku setkávají a seznamují se s nimi. Specifickou podmínkou pro tento záměr je již zmíněné umístění v blízkosti Zámecké zahrady, která nabízí získávání nových poznatků v dlouhodobém pozorování přímo v přírodě. Hlavním cílem mateřské školy je výchova k lásce k přírodě a její ochraně. 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky V mateřské škole jsou dostatečně velké prostory, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. Každé oddělení má svoji třídu, hernu, ložnici, sociální zařízení a šatnu. V přízemí budovy jsou umístěny třídy Srdíčko a Sluníčko. Jsou to děti tříleté až čtyř a půlleté. V prvním poschodí jsou dvě třídy Čtyřlístek a Balonek, pro děti pětileté a starší. V těchto oddělení již nejsou klasická ložnice se stálými lehátky, ale místnost je zařízena jako herna a je vybavena lehkými stohovatelnými lehátky pro krátkodobý odpočinek po obědě. Veškerý nábytek pro děti je nový, odpovídá velikostí různým věkovým skupinám, je nezávadný. Obě herny pro nejstarší děti jsou vybaveny ribstolemi a pavučinami aby děti měly možnost aktivního pohybu během celého dne. Hračky a pomůcky jsou umístěny do vestavěných skříní a děti si je mohou samostatně brát. V každé třídě jsou prostory pro výzdobu dětskými výtvory, jejich práce zdobí i nástěnky v šatnách pro rodiče a galerii na mezipatře schodiště. Str. 4

5 Každé oddělení má svůj klavír a audiovizuální techniku. U každé herny je kabinet na pomůcky pro učitelky. Hygienické zařízení je nově zrekonstruované, vybavené sprchovým koutem. Tělocvična školy je vybavena tělovýchovným nářadím, které je pravidelně kontrolováno a odpovídá bezpečnostním normám. Zahrada školy je rozlehlá a umožňuje dětem různé pohybové aktivity. Je zde pískoviště, houpačky, kreslící tabule, houpací most, koš na házení, domeček a velká loď se skluzavkou. I zahrada má svůj kabinet na ukládání hraček a jízdních kol. Nevýhodou zahrady je málo stínu, zvláště v odpoledních hodinách. Zahrada je hodně využívána od jara do podzimu, děti tam tráví i odpolední činnosti. Rodiče si je vyzvedávají přímo ze zahrady. Zahrada je pravidelně udržována Životospráva dětí v MŠ Stravování: Mateřská škola má vlastní jídelnu a dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají denně čerstvé ovoce, syrovou zeleninu nebo salát. Strava je podávána 3x denně: 8.45 svačina oběd svačina Učíme děti zásadám správného stravování Vedeme děti k tomu co je zdravé a co ne Učíme děti správnému stolování, jíme příborem Při jídle nepospícháme Do jídla dítě nenutíme Před jídlem si umyjeme ruce Popřejeme si dobré chutnání Učitelky jsou dětem vzorem Pokud dítě něco nejí, respektujeme jeho potřeby Pitný režim: Ve třídách jsou po celou dobu připraveny nápoje, které si děti samy nalévají do svých hrnečků. Na školní zahradě je také vždy připravena čistá voda, šťáva nebo jiný ovocný vitaminový nápoj a to až do rozchodu dětí. Denní řád školy: Je variabilní, respektuje individuální potřeby dětí. Děti jsou venku dostatečně dlouho. Pobyt venku se přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší. V denním režimu respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku. Dětem, které nespí, je nabídnuta jiná klidová činnost, předškolní příprava. Str. 5

6 3.3. Psychosociální podmínky Školní vzdělávací program MŠ Čtyřlístek Pohodu dětí ve škole zajistíme uspokojováním jejich přirozených individuálních potřeb. Děti nejsou zatěžováni stresem a spěchem. Všechny děti mají v mateřské škole rovnocenné postavení, žádné nemůže být znevýhodňováno nebo zesměšňováno. Děti mají volnost a osobní svobodu, ovšem s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti respektování určitého řádu. Děti potřebují cítit bezpečí a jistotu, proto umožňujeme adaptační proces dle potřeby dítěte a po domluvě s rodiči. Způsob práce učitelky podněcuje u dítěte: samostatné rozhodování aktivní spoluúčast rozvíjení sebedůvěry ve vlastní schopnosti podílet se na vytváření pravidel ve třídě Děti se v mateřské škole budou cítit v pohodě, pokud budou mít pocit bezpečí a lásky, budou cítit svobodu, budou si vědomy vlastní důležitosti a budou cítit radost a potěšení při pobytu ve škole Organizace v mateřské škole - denní řád Časový program je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak dovede pružně reagovat na mimořádné Děti se scházejí v přízemí ve třídě Srdíčko, kde si společně hrají až do příchodu svých učitelek. Pak odcházejí na své třídy Volné hry a aktivity dětí, individuální práce, komunitní kruh, zdravotní průpravné cvičení a pohybové hry, případně vzdělávací činnosti Hygiena, příprava na svačinu, prostírání a svačina Společné vzdělávací činnosti, dokončování ranních aktivit, po příchodu druhé učitelky individuální práce, nebo práce ve skupinkách Hygiena, příprava na vycházku, pobyt venku nebo na zahradě MŠ. Délka pobytu je vždy přizpůsobena stavu ovzduší a povětrnostním podmínkám Hygiena, příprava na oběd, oběd, ukládání k odpolednímu odpočinku Odpočinek dětí na lehátku dle individuálních potřeb: mladší děti mají potřebu spát, větším dětem je nabídnuta klidná činnost předškolní příprava, v létě i pobyt venku Hygiena, příprava na svačinu a svačina Volné hry dětí, dokončování činnosti z ranního programu, ind. práce, hry na zahradě Str. 6 Děti přecházejí do třídy Srdíčko, kde si společně hrají s dětmi ostatních tříd až do rozchodu.

7 Časový program je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak dovede pružně reagovat na mimořádné situace, počasí a i náladu dětí, Může tak denní program přizpůsobit novým okolnostem. V denním programu jsou vyváženě zastoupeny jak řízené, tak i spontánní činnosti, včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Má-li dítě potřebu klidu, může si odpočinout a neúčastnit se společné činnosti. Zejména po brzkém ranním příchodu do MŠ, děti tento odpočinkový koutek vyhledávají. Děti mají nárok na soukromí, zejména při osobní hygieně. Na každé třídě pracují dvě učitelky, které se překrývají po nástupu učitelky na odpolední službu. Mají tak možnost se věnovat dětem společně nebo individuálně jednotlivcům. Ve třídách jsou velmi dobré materiální podmínky: vybavení a pomůcky pro realizaci plánované činnosti. Počty dětí ve třídách jsou dané kapacitou školy a nejsou nikdy překračovány. Spojování dětí při odpolední činnosti je pouze za mimořádných okolností např. z důvodu nemoci a pokud jsou nižší stavy dětí na třídách Podmínky k zajištění bezpečnosti V rámci bezpečnosti svých dětí v MŠ jsou rodiče povinni respektovat tato pravidla: rodiče předávají své dítě učitelce osobně není přípustné posílat dítě samotné, aniž by rodič vstoupil do MŠ děti jsou předávány pouze rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. V ostatních případech je třeba písemné pověření rodiče nedávají dětem do školky nebezpečné hračky nebo jiné předměty Učitelky dodržují tato pravidla: učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí do doby předání rodičům učitelka nesmí od dětí odejít, v nutném případě požádá někoho z personálu o dohled na nezbytně nutnou dobu při pobytu venku musí mít přehled o prostředí, kde se děti pohybují, nepouští je tam, kam sama nedohlédne při pobytu na zahradě sleduje děti na průlezkách a všude tam, kde hrozí nebezpečí úrazu je povinna mít neustále přehled o počtu dětí Dětem připomínáme že, v prostorách obývaných dětmi neběhat, aby nedošlo ke zranění a ublížení ostatním křik ruší děti i učitelky si mají vážit si toho, co vytvoří kamarád, neničit jeho výtvor nemají brát věci, které patří druhým dětem nemají mluvit neslušně nebo hrubě neshody mezi sebou nemají řešit ručně, ale domluvou při pobytu venku se mají řídit pokyny učitelky, nelézt na zakázaná místa, nesbírat nic ze země Ředitelka MŠ Při pobytu dětí mimo budovu mateřské školy stanovuje počet učitelek k zajištění jejich bezpečnosti. Jedna učitelka má na starost maximálně 20 dětí. Ve Školním řádu MŠ jsou podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví podrobně rozepsány. Str. 7

8 Využívá informačních schůzek k užší spolupráci rodičů se školou. Společně pak působí na děti v oblastech, kde je vliv rodičů nezastupitelný, jako např. nebezpečné a podezřelé chování a jednání neznámých osob, nebo nebezpečí drog a omamných látek Podmínky ochrany zdraví Pobyt venku je přizpůsoben povětrnostním podmínkám. V případě pěkného počasí jsou děti 2 hodiny venku. Pravidelně je využívána i školní zahrada, zejména odpoledne. V letních měsících se děti otužují sprchováním na zahradě, nebo ve školce Mateřská škola má vlastní saunu s malým bazénkem. Pravidelně se děti od listopadu do března saunují. V březnu začíná každoročně předplavecký výcvik předškolních dětí. MŠ disponuje tělocvičnou s příslušným vybavením pro děti předškolního věku. Je využívána pro TV činnost, ale i v případě špatného počasí. Dětem je umožněn dostatečný volný pohyb a volné hry. Ke zlepšení respiračních obtíží dětí předškolního věku přispívá i dechová terapie Pískání s flétničkou. Každým rokem probíhá na jaře Olympiáda mateřských škol v lehké atletice, kterých se předškoláci vždy zúčastní. V rámci správného čištění zubů probíhá vždy na MŠ odborná přednáška zubní hygieničky s vhodnou motivací a ukázkou. Rodiče: Do školky patří pouze zdravé děti. Pokud se stav dítěte během dne změní, jsou rodiče neprodleně informováni. V případě úrazu zajistí škola první pomoc a pak informuje rodiče. V případě onemocnění dítěte v rodině, zejména jde-li o infekční onemocnění, jsou rodiče povinni upozornit učitelku nebo ředitelku MŠ Řízení MŠ Jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezena organizačním řádem, směrnicemi a pracovními náplněmi. Upřednostňujeme práci v týmu, vzájemnou spolupráci, snažíme se o prostředí důvěry a přátelství. Názory a připomínky všech zaměstnanců jsou přijímány a respektovány. Dobré jméno školy je záležitostí všech zaměstnanců školy. Tvorba ŠVP a TVP a ročního plánu je prací ředitelky a celého pedagogického sboru. Mateřská škola spolupracuje úzce se zřizovatelem MŠ a ostatními orgány státní správy, OPPP, městskou knihovnou, Policií Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracuje 8 učitelek včetně ředitelky plně kvalifikovaných a 7 provozních pracovnic z toho 4 pracovnice ŠJ. Všechny učitelky mají zájem o svůj odborný růst a dle možností a nabídky se zúčastňují vzdělávacích akcí. Mají plnou podporu ředitelky školy, která vytváří podmínky pro jejich systematické vzdělávání. Rozvržení přímé vzdělávací práce je stanoveno tak, aby umožňovalo společné působení obou učitelek při některých činnostech ve třídě, při pobytu venku, při stolování. Str. 8

9 Ředitelka školy řídí školu po stránce odborné a organizační a spolupracuje s pedagogickou radou. Ekonomické záležitosti má na starosti vedoucí školní jídelny a účetní MŠ, která není zaměstnancem na plný úvazek, ale má se školou sjednánu mandátní smlouvu. Metodická práce ředitelky školy spočívá zejména v plánování a organizaci výchovně vzdělávacích činností, sledování kvality práce pedagogů, zda je předškolní vzdělávání v souladu s RVP a ŠVP. Hospitační činnost je prováděna dle plánů, ale i každodenním kontaktem s učitelkami a dětmi. Práce provozních pracovnic je sledována a kontrolována průběžně a neformálně. Specializované služby, které pedagogický pracovník není schopen zajistit jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky PPP, logopedie, rehabilitace Spoluúčast rodičů V mateřské škole respektujeme, že na prvním místě v péči o dítě stojí jeho rodina. Přejeme si, aby spolupráce s rodiči byla co nejkvalitnější, jsme si vědomy, že jen vzájemná důvěra může vést k oboustranné dobré spolupráci. Rodiče dětí mají svobodný přístup do tříd, jsou v denním osobním kontaktu s učitelkami. Jsou pravidelně informováni o prospívání dítěte, učitelky pomáhají případnou radou v otázkách výchovy. Informace všeho druhu jsou i na nástěnkách v šatnách a v hale MŠ. Rodiči je využívána i informační a diskusní stránka na našich www. stránkách Informační systém školy Všeobecné informace o dění v MŠ jsou na hlavní nástěnce v hale, Na nástěnkách v šatnách dětí jsou informace o plánované vzdělávací činnosti, akcích ve třídě, jídelní lístek, přehled o odchodu domů a další. Informace na školy, přehled aktualit a průběžně obnovovaná fotogalerie. Možnost komunikace s rodiči em, telefonickým rozhovorem, individuálním pohovorem při každodenním předáváním dětí. Informační systém v rámci vnitřní komunikace je neformální, kromě ústních předávání informací je používána nástěnka ve sborovně pedagogických pracovnic, předávání prostřednictvím osobního počítače ze strany ředitelky do počítačů učitelek. Pedagogické rady a provozní porady jsou svolávány podle plánu pedagogických porad a v případě nutnosti řešit neodkladné záležitosti. Str. 9

10 4. Organizace vzdělávání Výchozí a základní normou je zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška o mateřských školách č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů Vnitřní uspořádání školy a tříd Vnitřní uspořádání školy a tříd je dáno rozmístěním jednotlivých oddělení. Škola má 4 třídy, naplňovány do počtu 28 dětí na třídu. Do tříd jsou zařazovány děti podle věku, děti tak nezůstávají na jedné třídě po celou dobu docházky, ale přechází vždy do vyšší třídy. Toto uspořádání vyhovuje učitelkám i rodičům. Děti se vždy těší, že půjdou do další nové třídy. Společně s nimi přecházejí pokud možno obě učitelky. Toto rozhodnutí je vždy konzultováno s rodiči na informativní schůzce při zápisu a je vždy jednohlasně přijato. Ředitelka při umísťování dětí přihlíží i k požadavkům a přání rodičů/ kamarádi, sourozenci/ Každá třída pracuje podle svého třídního vzdělávacího programu. Ten zpracovávají obě učitelky společně. Protože vychází z RVP, jsou cíle i kompetence podobné, rozdíly jsou ve věkovém složení třídy, kterému se program přizpůsobuje. Název ŠVP OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT je téma pro všechny děti a vychází z poznatků čtyř ročních období, které se prolínají všemi třídními programy. Učitelky si mohou předávat nápady, zkušenosti, a nové poznatky. Do MŠ se vchází jedním hlavním vchodem, který je uzavřen a zabezpečen vrátníkem, rodiče zazvoní na příslušnou třídu a je jim telefonem otevřeno. Učitelky mají přehled o příchodu dětí, které mohou jít do šatny přivítat a převzít. Jsou ihned v kontaktu s rodiči a mohou si vyměnit některé potřebné informace. Rodiče mohou samozřejmě přicházet do třídy s dětmi. Při odchodu si rodiče sami otevřou zabezpečené dveře, a proto nemůže dojít k spontánnímu odchodu dítěte ze školky. U vchodu do MŠ je velká hala, s informativními nástěnkami, ze které se vchází do oddělení menších dětí. Jejich šatny jsou vybaveny novými botníky s dostatkem prostoru pro uložení svých věcí a označené značkou. Každá třída se skládá ze třídy, kde děti kromě her i stolují a pracují u stolečků, další herny s hracími koutky a klavírem, kde děti cvičí, hrají a zejména zde mohou uchovávat své stavby, aby hra mohla ještě pokračovat. Třídy jsou uspořádány a vybaveny tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. Všechny hračky a knihy jsou dětem dostupné, mohou s nimi samy manipulovat. Mají také dostatek prostoru na vystavení svých výtvorů, v šatně na výstavku svých výtvarných prací. K odpočinku slouží samostatná lehárna s lehátky a prostorem na ukládání pyžam. Ke každé třídě patří vlastní sociální zařízení, které je prostorné a je vybavené i sprchovým koutem. V prvním poschodí se nachází prostorově úplně stejné dvě třídy pro starší děti. Rozložení třídy, herny a šatny s hygienickým zázemím je stejné. Obě třídy však nemají stálou lehárnu, ale další hernu, kde se pouze rozkládají molitanová lehátka ke krátkodobému odpočinku. Po vyslechnutí pohádky, během které je třída a herna uklizena po obědě, děti vstávají a mají možnost pokračovat buď v započaté dopolední hře, nebo dokončují výtvarnou činnost, či se věnují nějaké klidové činnosti, aby nerušily ostatní. Potřebu spánku konzultujeme s rodiči, někdy i starší dítě delší odpočinek potřebuje. Str. 10

11 Mezi oběma třídami v obou podlažích jsou přípravné kuchyňky, kam se výtahem přiváží jídlo z kuchyně a je dětem podáváno. Starší děti se částečně obslouží již samy. Všechny děti mimo těch nejmenších již používají příbor Organizace vzdělávání na třídách Provoz MŠ je od 6.00 do Učitelky nastupují do služby podle harmonogramu vypracovanému ředitelkou školy, tak, aby využití pracovní doby bylo co nejefektivnější. Jejich služby se překrývají od 9.30 do hod. V případě akcí, které vyžadují vyšší dozor, přicházejí učitelky automaticky dříve. / Plavání, výlety, návštěva ZŠ a jiné. / Jednotná pravidla platí pro celou školu Zápis do MŠ: Do třídy mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let věku (při odkladu povinné školní docházky až do 7 let). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O způsobu a podmínkách přijímacího řízení do MŠ jsou rodiče předem informováni na plakátech, www. stránkách školy. Zápis je prováděn většinou v měsíci dubnu. Rodiče jsou u zápisu seznámeni s kriterii, podle kterých ředitelka postupuje při přijímání dětí do MŠ ve správním řízení. Nejpozději do 30 dnů po zápisu jsou rodiče vyrozuměni o přijetí, či nepřijetí dítěte. Rozhodnutí vydává ředitelka v budově MŠ proti podpisu. Pokud není naplněna kapacita školy, jsou děti přijímány v průběhu celého roku. Zařazování dětí do tříd: Děti jsou zařazovány do tříd tak, aby obsazení třídy bylo vyvážené (chlapci, děvčata, věkové složení) Adaptační proces Přechod dítěte z domácího prostředí do kolektivního zařízení je velikou změnou v životě dítěte, se kterou se musí vyrovnat. Aby tento přechod byl pro děti co nejjednodušší, nabízíme rodičům možnost individuálního adaptačního procesu: kratší pobyt v MŠ, pokud je to ze strany rodičů možné návštěva dětí s rodiči na konci školního roku na zahradě při odpolední činnosti krátkodobý pobyt ve třídě s dítětem po příchodu do MŠ dítě si může přinést do třídy svoji oblíbenou hračku o školce a o učitelkách by měli rodiče před dítětem hovořit pozitivně, nelhat mu o délce pobytu a nebrat školku jako nutné zlo Str. 11

12 zajímat se o vše, s čím se dítě v prvních dnech setkává v MŠ, procvičit s ním první básničky či písničky 4.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Děti se zdravotním znevýhodněním Mateřská škola není bezbariérové zařízení, nemůžeme tedy vzdělávat děti s tělesným postižením. U ostatních jsme ve spolupráci s odborníky schopné zajistit podmínky pro vzdělávání, které tyto děti potřebují. Spolupracujeme úzce s pedagogicko - psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem. Děti se sociálním znevýhodněním V mateřské škole je poslední dobou mnoho dětí z jazykově odlišného prostředí. U těchto dětí se zaměřujeme zejména na rozvoj jazykových schopností. V této činnosti spolupracujeme se studentkami Gymnázia, které tuto individuální práci vykonávají dobrovolně a se souhlasem rodičů. U dětí předškolního věku dochází k výraznému pokroku už během několika měsíců. Děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou být také vzdělávány v přípravných třídách ZŠ. Děti mimořádně nadané U dětí s mimořádným nadáním je velmi důležité nadání rozpoznat a ve spolupráci s odborným vedením zajistit podmínky vzdělávání podle zájmu a inteligence dítěte. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila šíři obvyklé vzdělávací nabídky. V naší MŠ je tak možnost zařadit i tříleté dítě do hudebního souboru nebo zajistit výuku angličtiny. 5. Charakteristika ŠVP Objevujeme svět pro život INTEGROVANÉ BLOKY Září říjen Listopad- prosinec Leden únor Březen duben Květen červen PODZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ TĚŠENÍ ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA VOLÁME SLUNÍČKO LIDÉ A SVĚT KOLEM NÁS Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného dne s jeho rámcovými cíly a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy. Str. 12

13 Pedagogové MŠ při své práci sledují tyto rámcové cíle: rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznání osvojení základů hodnot, na nichž jsou založeny naše společnosti získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Tyto rámcové cíle jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné, to znamená, že pedagog působí na dítě ve všech třech cílových oblastech nejen při činnostech plánovaných ale i v různých situacích a za jiných okolností. Cílem pedagogů naší MŠ je: aby se děti cítily šťastné a spokojené aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a byl podněcován jejich harmonický rozvoj aby bylo posilováno jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti aby měly možnost rozvíjet vzájemné vztahy a ve skupině se cítily bezpečně aby získaly správné dovednosti a návyky pro další rozvoj aby se ji dostalo speciální podpory a pomoci, pokud ji potřebují 5.1. Hlavní principy předškolního vzdělávání Každé dítě je osobnost a je třeba přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Předškolní vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu, ne ji nahrazovat Předškolní vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě osvojilo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady k celoživotnímu o vzdělávání. Napomáhá dítěti v chápání okolního světa, učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznané. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty Formy a metody vzdělávání Str. 13

14 Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Hra - rozvíjí všechny schopnosti dítěte, získává nové zkušenosti, rozvíjí svou představivost a fantazii. Prožitkové a kooperativní učení - děti se učí svou vlastní prožitkovou zkušeností, vzdělávací činnosti spočívají v jejich zážitcích a zkušenostech. Integrované učení - vzdělávání probíhá v integrovaných blocích, které nabízejí obsah v přirozených souvislostech. Zkušenosti, které děti získávají, jsou komplexnější, lépe pochopitelné a prakticky využitelné. Motivace - je vhodná pro povzbuzení zájmu a navození situace 5.3. Prostředky vzdělávání Vytváření ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce stanovení pravidel slušného chování a dbát na jejich dodržování Udržovat a zlepšovat dobrou pověst školy a reprezentovat ji na veřejnosti Úzce spolupracovat s rodinou, s odborníky Vzdělávání a zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků 5.4. Struktura vzdělávání Plánování výchovné práce: Je zpracováno tak, aby vycházelo z potřeb a zájmů dětí a respektovalo cíle předškolního vzdělávání dané RVP PV. Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků globálně pro všechny věkové skupiny, které integrují více vzdělávacích oblastí. Integrované bloky vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a akcí školy. Integrované bloky: Jsou zpracovány na roční období, na tři měsíce. Obsahují stručnou charakteristiku, obecně pojatý vzdělávací obsah, cíle dané RVP, očekávané výstupy a rizika. Vzdělávací nabídka: Je soubor činností sloužících k naplňování cílů a k dosahování výstupů. Je dále rozpracovávána učitelkami v třídním Str. 14

15 vzdělávacím programu. Podtémata nejsou součástí integrovaných bloků a jejich výběr je zcela v kompetenci pedagogů. TVP je vytvářen průběžně. Umožňuje tak učitelkám pracovat samostatně, uplatňovat své nápady, metody a formy práce. Rizika: Upozorňují učitelku, čeho by se měla při své práci vyvarovat. Hodnocení - evaluace : Učitelky průběžně hodnotí výsledky svého působení na děti, co bylo přínosem, v čem je nutno pokračovat, čeho je třeba se vyvarovat. Písemné hodnocení je prováděno v pololetí školního roku a na konci roku. Ústní hodnocení a předávání zkušeností je součástí každé pedagogické porad. 6. Vzdělávací obsah Září Říjen IB: PODZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ Cíl: Při pozorování přírody a na základě vlastních zkušeností umět charakterizovat změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím: Co všechno nám podzim přináší? Vzdělávací obsah Přivítání po prázdninách, přivítání nových dětí, seznamování se jmény, značkami, volná adaptace na prostředí školy, třídy, vybavením, utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v MŠ ve spojení s činnostmi, které v této době konáme, rozdíly mezi prostředím MŠ a rodinou, upevňování smluvených pravidel společného soužití. Poznávání některých druhů ovoce a zeleniny- rozdělení,zapojení smyslů/ chuť, čich i hmat, úloha vitamínů pro naše zdraví, zpracování a využití. Charakterizování změn v přírodě v souvislosti se změnou počasí, ročních dob, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí, jak vzniká vítr, déšť, mlha aj..sběr přírodnin a práce s nimi, listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířata v lese. Co patří a nepatří do lesa. Základy ekologického chování. Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti, sběr kaštanů pro zvířátka v oboře a jiné podzimní plody pro tvořivé hry. Výroba draků, uspořádání Drakiády, výroba Podzimníčků- zapojení rodičů. Pomocí pohádkových postav rozvoj řečových a komunikativních schopností. Volné rozvíjení monologů, dialogů na dané téma. Rozhovory nad postavami známých večerníčků, nasloucháním ostatním, rozdíl mezi pohádkou a skutečností. Význam cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu. Dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky. Sporty a sportování v našem živo Str. 15

16 Dílčí vzdělávací cíle: Dítě se učí: získává relativně citovou samostatnost posiluje pozitivní vzájemné vztahy mezi dětmi rozvíjí pozorovací schopností při vycházkách do přírody, posilování fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě, upevňování správného chování v přírodě, udržování pořádku a čistoty v ní učí se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití, navykat si na nový životní rytmus vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne, umět ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování vytvářet povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Očekávané výstupy: odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory, orientovat se bezpečně ve známém prostředí respektovat i jiné dítě, umět se podělit o hračku, mít ohledy na druhé děti, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, rozšiřování slovní zásoby poznat ovoce zeleninu, stromy apod. umět se soustředit a udržet pozornost vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech/ výtvarných, hudebních, pohybových/ Rizika: Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dítěte, osobního tempa a potřebě pohybu. Příliš mnoho pravidel, vytvářet je postupně s dětmi. Spolupráce s rodiči: Informační schůzka s novými rodiči, seznámení s ŠVP a způsobem různé komunikace mezi školkou a rodiči. Adaptační program dle potřeby dětí a rodičů. Společná práce rodičů a dětí: výroba Podzimníčků Str. 16

17 Listopad- prosinec IB: MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ TĚŠENÍ Cíl: Pěstovat úctu k životu v jakékoliv formě, uplatnit vlastní poznatky o lesu a lesních zvířatech. V předvánočním čase se seznámit s vánočními tradicemi. Prohlubováni mezilidských vztahů. Vzdělávací obsah Vyrobíme strašidýlka, rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti, posilování výtvarné a pracovní dovednosti. Charakterizování změn v přírodě, prodlužování noci a zkracování dne, jak se mění počasí? Co způsobí vítr, déšť, jak se oblékáme a jak se chráníme před nachlazením? Lesní a volně žijící zvířata, jak se chystají na zimu, kdo o ně pečuje, jak jim pomáháme my lidé, vliv člověka na životní prostředí, ochrana přírody, kam se ztratí z trávy hmyz. Orientace v čase- časové pojmy a souvislosti /teď, dne, včera, jaro, léto, podzim, zima, střídání dne a noci, Planeta Země. Tradice Vánoc - Advent,Barborka, Čert a Mikuláš, výzdoba třídy, příprava vánočních přáníček a dárků, nacvičování na besídku pro rodiče, zdobení stromečku a poslech koled. Pohádka z Betléma a vánoční slavnost v MŠ. Zdůraznění sounáležitosti s rodinou, dodržování zvyklostí, vlastní prožitky z domova, Vánoce jsou svátky klidu a míru, lidé si dělají radost a projevují si navzájem lásku. Rozvíjení výtvarných a hudebních činností při přípravě na Vánoce, přáníčka, svícny, dárky pro rodiče. Zdobení stromečku v přírodě pamlsky pro zvířátka v Zámecké zahradě. Dílčí vzdělávací cíle: Dítě se učí: osvojuje si základní poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije poznává sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvíjí své psychické i fyzické zdatnosti posiluje přirozené poznávací city radost, zvídavost rozvíjí komunikativní dovednosti posiluje vztahy v rodině, učí se projevovat empatii vůči ostatním Očekávané výstupy: umět se orientovat v denním rozvrhu, přiřadit činnost k časovému období vyvodit samostatně závěry ze změny počasí a v přírodě vyjadřovat se pomocí hudebních činností a používat jednoduché instrumentální nástroje umí sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat správně dech Rizika: Str. 17

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více