Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč"

Transkript

1 příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self Help Ústí nad Labem z.s. Svépomocné aktivity Kč SA Spolek KOLUMBUS Pacienští důvěrníci a podpůrci 0 Kč SA Centrum podpory zdraví z.ú. Cvičení mentálně postižených Kč Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Návrat dítěte do rodiny (SASRD-Id.sl ) Kč Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Návrat dítěte do rodiny (SASRD-Id.sl ) Kč CESPO, o.p.s. Poradenství pro sluchově postižené (OSP-Id.sl ) Kč CESPO, o.p.s. Tlumočnické služby (Id.sl ) Kč Centrum pro zdravotěn postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Odborné sociální poradenství (Id.sl ) Kč SA Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okr.org. ÚL STP v ČR, z.s. Ústí nad Labem Kč SA Unie ROSKA-reg.org.ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s. Spolu hodně dokážeme Kč Hospic sv.štěpána, z.s. Odborné sociální poradenství (Id.sl ) 0 Kč SA C e l k e m Apoštolská círke, sbor ÚL Kontaktní místo Teen Challenge Ústí nad Labem 0 Kč Kč Vysvětlení zkratek: - dotační titul pro registrované poskytovatele sociálních služeb SVA - dotační titul pro občanské aktivity svépomocného charakteru SAS RD - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi OSP - odborné sociální poradenství STP v ČR - Svaz tělesně postižených v ČR

2 Navržené dotace pro rok 2019 do Zastupitelstva města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace nad 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Projekt Navrhovaná dotace Dům pokojného stáří svaté Ludmily - domovy pro seniory ( ) Kč Dům pokojného stáří svaté Ludmily - domovy pro seniory se zvláštním režimem ( ) Kč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo ( ) Kč Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka ( ) Kč Centrum služeb pro rodinu Světluška - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( ) Kč Komunitní centrum pro děti Světluška - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( ) Kč Noclehárna Samaritán ( ) Kč Centrum pomoci Samaritán - nizkoprahová denní centra ( ) Kč Azylový dům Samaritán ( ) Kč Terénní programy ( ) Kč PRP Oblastní charita Ústí nad Labem Centrum pro rodinu Ovečka Kč Opora Pečovatelská služba OPORA - pečovatelská služba ( ) Kč Opora Domácí hospicová péče OPORA - odlehčovací služby ( ) Kč Prosapia, z.ú. Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem - centra denních služeb ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Odborné sociální poradenství ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Sociálně terapeutické dílny ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Sociální rehabilitace ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Sociální rehabilitace - Centrum pro duševní zdraví ( ) Kč Fokus Labe, z.ú. Chráněné bydlení ( ) Kč DRUG-OUT Klub, z.s. Kontaktní centrum pro drogově závislé - kontaktní centra ( ) Kč DRUG-OUT Klub, z.s. Terénní program - terénní programy ( ) Kč DRUG-OUT Klub, z.s. Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost - odborné sociální poradenství ( ) Kč

3 DRUG-OUT Klub, z.s. WHITE LIGHT I, z.ú. WHITE LIGHT I, z.ú. Ambulantní adiktologické služby - odborné sociální poradenství ( ) Kč Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním - odborné sociální poradenství ( ) Kč Terapeutická komunita WHITE LIGHT I pro léčbu osob se závislostmi ( ) Kč WHITE LIGHT I, z.ú. Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením ( ) Kč HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným postižením a u osob s poruchou autistického spektra ( ) Kč HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Denní stacionář Helias ( ) Kč Agantura Osmý den, o.p.s. Sociální rehabilitace ( ) Kč Agantura Osmý den, o.p.s. Poradna - Agentura Osmý den, o.p.s. - odborné sociální poradenství ( ) Kč JURTA, o.p.s. Sociální rehabilitace ( ) Kč JURTA, o.p.s. Podpora samostatného bydlení ( ) Kč JURTA, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny ( ) Kč Bateau z.s. Poradenské centrum Bateau - plujeme dál - odborné sociální poradenství ( ) Kč Člověk v tísni, o.p.s. Nízkoprahový klub Nový svět - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( ) Kč Člověk v tísni, o.p.s. Nízkoprahový klub Mixér - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( ) Kč Člověk v tísni, o.p.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ( ) Kč Člověk v tísni, o.p.s. Terénní sociální práce - terénní programy ( ) Kč PRP Člověk v tísni, o.p.s. Předškolní kluby Stonožka a Stromeček Kč Dobrovolnické centrum, z.ú. SAS pro rodiny s dětmi - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( ) Kč PRP Dobrovolnické centrum, z.ú. Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem Kč Poradna pro integraci, z.ú. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( ) Kč Poradna pro integraci, z.ú. Odborné sociální poradenství ( ) Kč Poradna pro obč./obč. a lidská práva Návrat do společnosti - terénní programy ( ) Kč

4 Poradna pro rodinu a mezilidské Odborné sociální poradenství ( ) vztahy, o.p.s Kč Centrum pro náhradní rodinnou péči, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ( ) o.p.s Kč Centrum pro náhradní rodinnou péči, PRP o.p.s. Doučování děti v rodinách Kč YMCA Ústí nad Labem Nízkoprahový klub Orion ( ) Kč PRP YMCA Ústí nad Labem Mateřské centrum YMCA Kč Spirála, Ústecký kraj, z.s. Intervenční centrum, Ústecký kraj - intervenční centra (901562) Kč Spirála, Ústecký kraj, z.s. Centrum krizové intervence - krizová pomoc ( ) Kč Spirála, Ústecký kraj, z.s. Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci ( ) Kč Spirála, Ústecký kraj, z.s. Odborné sociální poradenství ( ) Kč PRP Spirála, Ústecký kraj, z.s. Šance pro všechny - domov bez násilí Kč Oblastní charita Česká Kamenice Chráněné bydlení ( ) 0 Kč Oblastní charita Česká Kamenice Sociálně terapeutické dílny ( ) 0 Kč Oblastní charita Česká Kamenice Podpora samostatného byldení ( ) 0 Kč Hospic sv.štěpána, z.s. Odlehčovací služby ( ) Kč JIPRO-CASH s.r.o. Domov Potoky-udržení služby - domovy se zvláštním režimem 0 Kč Demosthenes, o.p.s. Ranná péče DEMOSTHENA ( ) Kč Centrum pro zdravotně postižené Osobní asistence ( ) Ústeckého kraje, o.p.s Kč Odborné sociální poradenství ( ) Labem Kč Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením ( ) Labem Kč Sociální rehabilitace ( ) Labem Kč z.s., Kraj.org.ÚK Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem ( ) Kč Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem ( ) z.s., Kraj.org.ÚK 0 Kč Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem ( ) z.s., Kraj.org.ÚK Kč

5 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace těžce zrakově a kombinovaně postižených osob ( ) Kč TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. Průvodcovské a předčitatelské služby ( ) Kč TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. Sociální rehabilitace ( ) Kč Ústecký Arcus, z.s. Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby s onkologickým onemocněním a jejich blízké ( ) Kč PRP Centrum podpory zdraví z.s. Cepík - zdraví životní styl předškolních dětí Kč PRP Kleja, z.s. Předškolní centrum Klíček Kč Kleja, z.s. Terénní program v Ústí nad Labem ( ) Kč PRP C e l k e m Rodinné centrum Slunečník, z.s. Spolu a aktivně Kč Kč Vysvětlení zkratek: - dotační titul pro registrované poskytovatele sociálních služeb PRP - dotační titul pro činnosti v oblasti podpory rodiny