ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR"

Transkript

1 ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

2 Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za vytápění, zlepšení vzhledu a eliminace technických vad budov. Ekonomické účely Doprovodné efekty Dodatečné zateplení objektů vede ke snížení výdajů za vytápění nebo za provoz klimatizace v letních měsících. Dochází k eliminaci tepelně technických vad a dalších poruch budov včetně jejich povrchových úprav. Zateplení umožňuje provozovat otopný systém při nižších provozních teplotách, čímž se prodlužuje životnost otopného systému a zvyšuje se jeho účinnost. Při zateplení a optimalizaci otopného systému lze ušetřit 0 0 % energie. Tento úsporný efekt je násoben neustálým zvyšováním cen energií. U novostaveb lze instalovat zdroj tepla s menším výkonem a tudíž za nižší pořizovací hodnotu nebo je možné efektivně instalovat netradiční zdroje vytápění (tepelná čerpadla, solární vytápění apod.). Zateplením je možné zmenšit celkovou tloušťku obvodových stěn a tím ušetřit na ostatních stavebních materiálech a zároveň při zachování stejných vnějších rozměrů získat vnitřní užitný prostor navíc. Návratnost investic vložených do zateplení je tak velmi rychlá. Jedná se o odstranění tepelných mostů, které často vznikají z konstrukčních důvodů v původní konstrukci. Jsou tak odstraněny problémy s tím spojené, nejčastěji kondenzace vodních par a růst plísní uvnitř objektu, které jsou často příčinou zdravotních problémů. ETICS zajišťuje ochranu budov proti teplotním vlivům vnějšího prostředí a omezuje tak tepelně dilatační pohyby budov, které jsou mnohdy příčinou vzniku trhlin. Zateplením dochází ke zvýšení povrchové teploty zdiva na vnitřním povrchu, to vede krom vyloučení kondenzace vlhkosti (riziko vzniku plísní) též ke zlepšení tepelné pohody osob v interiéru. Zateplení v dostatečné tloušťce izolantu zabraňuje promrzání a vzniku poruch zdiva vlivem mrazu. Estetické hledisko Zateplením obvodového pláště dostává budova nový vzhled. Současně objekt získá nový ochranný obal, je odolnější vůči působení nepříznivých vnějších vlivů (déšť, prach, UV záření aj.). Zateplením získávají starší domy nový, esteticky přitažlivější vzhled, čímž mizí z okolí stará šeď zástavby. Energetická náročnost budov Stavební zákon a zákon o hospodaření energií požadují splnění normové hodnoty, resp. splnění porovnávacího ukazatele hodnoty součinitele prostupu tepla dle aktuálního znění ČSN 00-. Tyto hodnoty se prokazují při stavebních řízeních a při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Pro těžké vnější stěny (s vyšší tepelnou setrvačností) zatím v ČR stále platí požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 0 C) UN,0 0, (v tab. červeně zvýrazněno). V blízké budoucnosti lze očekávat požadavek UN,0 0,0 (v tab. žlutě zvýrazněno). Při návrhu ETICS je vhodné tuto perspektivu zohlednit. Při návrhu nízkoenergetických domů a při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla nebo elektrické energie na vytápění je vhodné dosahovat hodnot na úrovni / doporučených, tj. /9 (přibližně 1/, v tab. zeleně zvýrazněno) požadovaných hodnot. Pro pasivní domy se doporučují konstrukce s ještě nižšími U-hodnotami. Materiál primární konstrukce Pozn.: ETICS obecně není určen k zajištění neprůzvučnosti konstrukcí (zateplení izolantem z minerální vlny však může akustické parametry obvodového pláště zlepšit). ETICS nejsou nosné, nelze je proto použít pro zvýšení statické stability konstrukcí. ETICS není vhodný ani k sanaci vlhkých konstrukcí. Součinitel tepelné vodivosti λ (W.m-1K-1) Tloušťka primární konstrukce (cm) Součinitel prostupu tepla UN, (W.m-.K-1) + izolant EPS/MW (tl. v mm) při λ = 0,09 W.m-1K ,9 0, 0,9 0,9 0, 0,9 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,1 0, 0,9 0, 0, 0,19 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 1, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0,19 1, 1 10, 0,90 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 0, 0, 0,19 0, 0, 0,0 0,9 0,1 0, 0,9 0, 0, 0,19 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0,1, 0,1 0,9 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Cihla 0,9, 0, 0,1 0, 0, 0,0 0, 0, 0,19 CDm 0,9, 1,9 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0,1 Tvárnice 0, 9 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 CD Týn 0,, 1, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0,1 0,1 0,1, 0, 0, 0,9 0, 0,1 0,19 0,1 0,1 0,1 0,9 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,1 0,1 Plná cihla Prostý beton Železobeton Škvárobetonové tvárnice Plynosilikát (do r. 199) Cihelné term. bloky zděné na maltu Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zhotovených z různých materiálů.

3 Zateplovací systém ETICS Výhody zateplovacích systémů HET Obecná skladba ETICS ETICS (External Thermal Insulation Composite System) neboli vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS) je definován jako stavební výrobek dodávaný v ucelené sestavě složek, skládající se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotevních prvků, základní vrstvy a povrchové úpravy. Firma HET v současné době nabízí certifikované zateplovací systémy, jejich přesné složení najdete na následujících stránkách. jednoduché zpracování a aplikace zaručená kvalita a dlouhá životnost ETICS certifikované systémy (ETA dle ETAG 00 nebo STO, Certifikáty FPC) variabilita komponent sestavy ETICS (možnost výběru ze širokého sortimentu předních dodavatelů hmoždinek, expandovaného polystyrenu /EPS-F/, minerální vlny /MW/ a armovací tkaniny, široký výběr struktur a vysoce stálobarevných odstínových variací povrchových úprav povrchové úpravy obsahují účinná množství algicidů a fungicidů omezujících nárůst řas a plísní na jejich povrchu bez nutnosti dalších povrchových úprav dodatečnými nátěry přísně sledovaná vysoká kvalita jednotlivých komponent ETICS pravidelné školení realizačních firem velké množství referencí ETICS HET M Je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z minerální vlny s podélným vláknem lepeným cementopolymerní maltou LEP LSH. ES Certifikát shody vydaný na základě Evropského technického schválení ETA v souladu s řídicím pokynem ETAG 00. >> strana, ETICS HET P Je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z pěnového polystyrenu EPS F lepeným cementopolymerní maltou LEP LSH. ES Certifikát shody vydaný na základě Evropského technického schválení ETA v souladu s řídicím pokynem ETAG 00. >> strana, ETICS HET P PUR Je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z pěnového polystyrenu EPS F lepeným polyuretanovou pěnou PURFIX. Národní certifikát vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. na základě Stavebně technického osvědčení STO. >> strana, 9

4 Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z minerální vlny s podélným vláknem lepeným cementopolymerní maltou LEP LSH. Z hlediska statického návrhu je posuzován jako mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením izolantu. Při dodržení skladby podle technické specifikace (viz technický list ETICS) je systém HET M z požárně technického hlediska klasifikován jako ETICS třídy A, doplňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je d0. Z požárně technického hlediska lze systém HET M použít pro vnější kontaktní zateplení obvodového pláště objektů bez omezení výšky (ČSN 010: 009), tj. uplatňuje se především u výškových budov s výškovou polohou požárních úseků nad, m. Není určen pro vodorovné nebo šikmé plochy vystavené působení srážkové vody. Systém ETICS je vyroben jako nenosný prvek. Není určen ke zvýšení stability konstrukcí, na které je aplikován. 1 KOMPONENTY pro HET M 1 Penetrace podkladu Penetrační nátěry A Grund, AT Grund, 100 Grund Penetrační nátěry snižující a sjednocující savost podkladu a zvyšující adhezi lepicí hmoty k podkladu. Lepicí hmota Lepicí a stěrková hmota LEP LSH Suchá univerzální cementopolymerní lepicí a stěrkovací hmota určená pro lepení tepelného izolantu a pro základní a vyrovnávací vrstvu. Izolační materiál Desky z minerální vlny s podélnou orientací vlákna TR-1 dle EN určené pro použití v ETICS Tloušťka desek 0 0 mm Rozměry desek 0 x 100 cm Součinitel tepelné vodivosti λ cca 0,0 W.m-1K-1 Kotevní materiál Hmoždinky Hmoždinky v systému HET M mají základní nosnou funkci. Používají se talířové hmoždinky s kovovým trnem. Minimální počet hmoždinek nesmí klesnout pod ks/m pro izolant tloušťky do 10 mm a pod ks/m pro izolant tloušťky nad 10 mm. U izolantu tloušťky nad 10 mm je doporučeno použití hmoždinek se šroubovacím kovovým trnem.

5 Výztuž základní vrstvy Skleněné síťoviny Skleněná síťovina (sklotextilní mřížka) určená pro vkládání (armování) do základní stěrkové vrstvy. 9 Penetrační nátěr pod povrchové úpravy Pigmentovaný penetrační nátěr UP-Grund Zateplovací systém HET M Příslušenství Profily a doplňky Sortiment nejrůznějších typů profilů, lišt a doplňkového materiálu zajišťující kompaktnost systému a správné provedení detailů. Stěrka základní výztužné a vyrovnávací vrstvy Lepicí a stěrková hmota LEP LSH Suchá univerzální cementopolymerní lepicí a stěrkovací hmota určená pro lepení tepelného izolantu a pro základní a vyrovnávací vrstvu. Penetrační nátěr základní vrstvy určený pro aplikaci před konečnými povrchovými úpravami. Snižuje savost a zlepšuje přídržnost pastovitých omítkovin. Penetrace je obvykle kolorována na stejný odstín jako konečná povrchová úprava tónovacími systémy HET. Tónování je nutné při zvolené konečné úpravě omítkovinou s rýhovanou strukturou. 9 Konečná povrchová úprava Tenkovrstvé omítkoviny AHO, ARO, SHO, SRO Dekorativní tenkovrstvé pastovité omítkoviny určené pro povrchovou úpravu základní vrstvy. Omítkoviny se dodávají v akrylátových a silikonových variantách, dvou strukturách a až velikostech zrna. Omítkoviny je možné tónovat do mnoha odstínů tónovacími systémy HET. Hlazená struktura (AHO, SHO) Rýhovaná struktura (ARO, SRO) AHO 1,; SHO 1, ARO 1,; SRO 1, AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0 AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0

6 Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z pěnového polystyrenu EPS F lepeným cementopolymerní maltou LEP LSH. Systém HET-P s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu je z hlediska statického návrhu posuzován jako částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením izolantu. Při dodržení skladby podle technické specifikace (viz technický list ETICS) je systém HET-P z požárně technického hlediska klasifikován jako ETICS třídy B, doplňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je d0. Systém lze z požárně technického hlediska použít pro zateplení staveb s výškovou polohou požárních úseků hp 1,0 m a pro dodatečné zateplení (pokud byl zateplovaný objekt zkolaudován do roku 000!) obvodového pláště objektů s výškovou polohou požárních úseků do hp, m při splnění požadavků normy ČSN 010: 009. Není určen pro vodorovné nebo šikmé plochy vystavené působení srážkové vody. Systém ETICS je vyroben jako nenosný prvek. Není určen ke zvýšení stability konstrukcí, na které je aplikován. 1 KOMPONENTY pro HET P 1 Penetrace podkladu Izolační materiál Penetrační nátěry A Grund, AT Grund, 100 Grund Desky z pěnového polystyrenu (EPS), typ EPS 0 F, EPS 100 F dle ČSN EN 1 1 Penetrační nátěry snižující a sjednocující savost podkladu a zvyšující adhezi lepicí hmoty k podkladu. Tloušťka desek 0 0 mm Rozměry desek 0 x 100 cm Součinitel tepelné vodivosti λ cca 0,0 W.m-1K-1 Polystyren EPS 100 F se používá především při požadavku na zvýšenou pevnost v tlaku. Lepicí hmota Kotevní materiál Lepicí a stěrková hmota LEP LSH Hmoždinky Suchá univerzální cementopolymerní lepicí a stěrkovací hmota určená pro lepení tepelného izolantu a pro základní a vyrovnávací vrstvu. Hmoždinky v systému HET P mají doplňkovou funkci. Minimální počet hmoždinek však nesmí klesnout pod ks/m. Lze použít talířové hmoždinky s kovovým i plastovým trnem.

7 Výztuž základní vrstvy Skleněné síťoviny Skleněná síťovina (sklotextilní mřížka) určená pro vkládání (armování) do základní stěrkové vrstvy. 9 Penetrační nátěr pod povrchové úpravy Pigmentovaný penetrační nátěr UP-Grund Zateplovací systém HET P Příslušenství Profily a doplňky Sortiment nejrůznějších typů profilů, lišt a doplňkového materiálu zajišťující kompaktnost systému a správné provedení detailů. Stěrka základní výztužné a vyrovnávací vrstvy Lepicí a stěrková hmota LEP LSH Suchá univerzální cementopolymerní lepicí a stěrkovací hmota určená pro lepení tepelného izolantu a pro základní a vyrovnávací vrstvu. Penetrační nátěr základní vrstvy určený pro aplikaci před konečnými povrchovými úpravami. Snižuje savost a zlepšuje přídržnost pastovitých omítkovin. Penetrace je obvykle kolorována na stejný odstín jako konečná povrchová úprava tónovacími systémy HET. Tónování je nutné při zvolené konečné úpravě omítkovinou s rýhovanou strukturou. 9 Konečná povrchová úprava Tenkovrstvé omítkoviny AHO, ARO, SHO, SRO Dekorativní tenkovrstvé pastovité omítkoviny určené pro povrchovou úpravu základní vrstvy. Omítkoviny se dodávají v akrylátových a silikonových variantách, dvou strukturách a až velikostech zrna. Omítkoviny je možné tónovat do mnoha odstínů tónovacími systémy HET. Hlazená struktura (AHO, SHO) Rýhovaná struktura (ARO, SRO) AHO 1,; SHO 1, ARO 1,; SRO 1, AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0 AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0

8 Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z pěnového polystyrenu EPS F lepeným polyuretanovou pěnou PURFIX. Systém HET P PUR lze z hlediska statického návrhu posuzovat jako částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením izolantu případně mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením. ETICS lepený s doplňkovým mechanickým kotvením smí být použit maximálně do výšky h = 9,0 m. Z požárně technického hlediska lze systém použít pro zateplení staveb s výškovou polohou požárních úseků hp 1,0 m. Není určen pro vodorovné nebo šikmé plochy vystavené působení srážkové vody. Systém ETICS je vyroben jako nenosný prvek. Není určen ke zvýšení stability konstrukcí, na které je aplikován. 1 KOMPONENTY pro HET P PUR 1 Penetrace podkladu Izolační materiál Penetrační nátěry A Grund, AT Grund, 100 Grund Desky z pěnového polystyrenu (EPS), typ EPS 0 F, EPS 100 F dle ČSN EN 1 1 Penetrační nátěry snižující a sjednocující savost podkladu a zvyšující adhezi lepicí hmoty k podkladu. Tloušťka desek 0 0 mm Rozměry desek 0 x 100 cm Součinitel tepelné vodivosti λ cca 0,0 W.m-1K-1 Polystyren EPS 100 F se používá především při požadavku na zvýšenou pevnost v tlaku. Lepicí hmota PUR pěna Nízkoexpanzní lepicí polyuretanová pěna PURFIX Profesionální lepicí polyuretanová jednokomponentní pěna primárně určená k lepení a montáži izolačních materiálů jako EPS či soklové XPS. Pěna je vhodná i k vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami a různými dutinami. Kotevní materiál Hmoždinky Hmoždinky v systému HET P PUR mohou mít pouze doplňkovou funkci. Minimální počet hmoždinek však nesmí klesnout pod ks/m. Lze použít talířové hmoždinky s kovovým i plastovým trnem.

9 Výztuž základní vrstvy Skleněné síťoviny Skleněná síťovina (sklotextilní mřížka) určená pro vkládání (armování) do základní stěrkové vrstvy. 9 Penetrační nátěr pod povrchové úpravy Pigmentovaný penetrační nátěr UP-Grund Zateplovací systém HET P PUR Příslušenství Profily a doplňky Sortiment nejrůznějších typů profilů, lišt a doplňkového materiálu zajišťující kompaktnost systému a správné provedení detailů. Stěrka základní výztužné a vyrovnávací vrstvy Lepicí a stěrková hmota LEP LSH Suchá univerzální cementopolymerní lepicí a stěrkovací hmota určená pro lepení tepelného izolantu a pro základní a vyrovnávací vrstvu. Penetrační nátěr základní vrstvy určený pro aplikaci před konečnými povrchovými úpravami. Snižuje savost a zlepšuje přídržnost pastovitých omítkovin. Penetrace je obvykle kolorována na stejný odstín jako konečná povrchová úprava tónovacími systémy HET. Tónování je nutné při zvolené konečné úpravě omítkovinou s rýhovanou strukturou. 9 Konečná povrchová úprava Tenkovrstvé omítkoviny AHO, ARO, SHO, SRO Dekorativní tenkovrstvé pastovité omítkoviny určené pro povrchovou úpravu základní vrstvy. Omítkoviny se dodávají v akrylátových a silikonových variantách, dvou strukturách a až velikostech zrna. Omítkoviny je možné tónovat do mnoha odstínů tónovacími systémy HET. Hlazená struktura (AHO, SHO) Rýhovaná struktura (ARO, SRO) AHO 1,; SHO 1, ARO 1,; SRO 1, AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0 AHO,0; SHO,0 ARO,0; SRO,0 9

10 Příslušenství pro zateplovací systémy Zakládací profily Zakládací sada ETICS Zakládací úhelníkový profil ETICS Viz aplikační schéma č. 1 Viz aplikační schéma č. Zakončovací profil s okapničkou pod omítku Začišťovací lišty, dilatace a ukončovací profily Lišty začišťovací Lišta s tkaninou 0 EKO Lišta s tkaninou 0+ s těsnícím jazýčkem Lišta s tkaninou Compact Lišta začišťovací s tkaninou mm pro porobeton Lišta s tkaninou Standard EKO Viz aplikační schéma č. Zakončovací profily Okapnice s tkaninou pro soklový profil Zakončovací profil soklový m PVC Připojovací profily parapetní Ukončovací profily Připojovací profil parapetní EKO Ukončovací profil omítky zateplení 10 Zakončovací profil s okapničkou Viz aplikační schéma č.

11 Dilatační profily Dilatační profil univerzální (rohový) Viz aplikační schéma č. Dilatační profil stěnový Kombi lišta PVC/tkanina Dilatační profil univerzální Viz aplikační schéma č. Rohové lišty Kombi lišta Al/tkanina, nerez/tkanina Rohový profil EKO s tkaninou Spodní profily Spojka soklových lišt Soklová lišta s okapničkou U-form AL Talířové hmoždinky Talířové hmoždinky s ETA Univerzální zatloukací hmoždinka s ocelovým trnem Teleskopická hmoždinka s plastovým trnem Příslušenství Zátka na polystyren Hmoždinka se zátkou pro beton a zdivo Izolační talířky Zátka na minerální vatu Držák minerálních desek 11

12 Příklady řešení konstrukčních detailů Zakládací sada ETICS 1 tmel omítka profil zdivo Montáž začišťovací lišty s tkaninou izolant profil zdivo lišta izolant krycí folie okno omítka tmel Zakončovací profil s okapnicí zdivo omítka tmel profil izolant 1 Zakončovací profil s okapnicí

13 Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou zdivo omítka tmel profil izolant Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou Připojovací profil parapetní s tkaninou okenní rám parapet zdivo profil omítka tmel izolant Dilatační profil univerzální zdivo profil izolant tmel omítka 1

14 Dilatační profil stěnový izolant profil tmel zdivo omítka profil Rohový profil s tkaninou zdivo izolant tmel omítka 1

15 Stejně jako každý ETICS jsou systémy HET M, HET P a HET P PUR ekvivalentem stanoveného stavebního výrobku podle závazných předpisů (Zákon /199 Sb. ČR v platném znění a jeho příslušné prováděcí předpisy). V souladu s jejich požadavky může být jako ETICS používána pouze kompletní sestava součástí ETICS, která má výrobcem v technologickém předpisu určený způsob provádění, a která má všechny zákonné náležitosti výrobku (předepsané dokumenty, např. národní či evropské prohlášení o shodě, které je vydáváno na základě platných certifikátů a zkušebních protokolů). Součásti této sestavy jsou výrobcem jednoznačně specifikované. Přesný a aktuální přehled deklarovaných součástí použitelných do sestavy HET M, HET P nebo HET P PUR je uveden v jejich technických listech. Montáž systémů HET M, HET P a HET P PUR se provádí podle Montážních návodů a též podle požadavků národní normy ČSN 901:00. Jednotlivé fáze technické přípravy, montáže a předání ETICS musí být kontrolovány. Metodiku kontroly určuje Kontrolní a zkušební plán montáže ETICS (KZP), který je samostatnou součástí Montážního návodu. Tyto dokumenty jsou předávány při školeních realizačních kapacit a jsou na vyžádání k dispozici u výrobce systémů ETICS HET M, HET P a HET P PUR. Další samostatnou částí montážního návodu jsou Garanční podmínky výrobce ETICS a vzorové Pokyny pro užívání a údržbu ETICS. 1

16 Výrobní závod: Obchodní středisko Morava: Zastoupení ve Slovenské republice: HET, spol. s r. o., 1 Ohníč u Teplic, CZ tel.: fax: HET, spol. s r. o., Slavkovská 11, 01 Rousínov tel.: tel./fax: HET SLOVAKIA, spol. s r. o., Esterházyovcov 19/, 9 01 Galanta tel.: fax: /01 foto archiv HET, spol. s r.o. a HPI CZ spol. s r.o. Interiérové barvy Latexové barvy Tónovací barvy a přípravky Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu Fasádní barvy Tenkovrstvé omítkoviny Univerzální akrylátové barvy Speciální akrylátové barvy Tónovací systémy Tmely Stavební a malířské suroviny

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 03 TEPELNÉ IZOLACE Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Kontaktní tepelně izolační systém Baumit s obkladovými prvky z umělého kamene WILD STONE Fasády Omítky Potěry www.baumit.cz Platí od: 01.05.2005

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda Na rozdíl od materiálů pro vnější zateplení již žádná lámavá vlákna ani škodlivé výpary. Místo toho minerální tepelně izolační deska Pura s čistě přírodními

Více

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY SPECIÁLNÍ STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N (Baumit Bayosan KalkFeinputz RK 70 N) Vápenná štuková omítka pro interiér i exteriér,

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže Kontaktní zateplovací systém Technologický předpis montáže Vydání č. 2 Datum vydání: 02/2016 Tato verze nahrazuje vydání č.1 z 03/2014 OBSAH: 1. Základní pojmy 2. Seznámení se systémy vnější tepelné izolace

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW) Spiral Anksys Wool injektované kotvení minerální vlny (MW) Kotva Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70, je určena pro kotvení nových a sanaci stávajících vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ OBSAH: Tento technologický postup je obecnì závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémù EKOSTZ a stanovuje rozsah projektové a stavební pøípravy, klade požadavky na zajištìní a

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení

I interiér I systémy vnitřního zateplení I. StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení I interiér I systémy vnitřního zateplení I StoTherm In Aevero Revoluce vnitřního zateplení Pravděpodobně rekordní izolant Jedinečná efektivita aerogelu Co činí aerogel tak jedinečným? Aerogel působí opticky

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací ejotherm STR U 2G Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž schválená pro všechny základní materiály EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS Pavlína Charvátová 1, Roman Šubrt 2 1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2 sdružení Energy Consulting, Vysoká

Více