RAC (Room Air Conditioners)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAC (Room Air Conditioners)"

Transkript

1 Návod k obsluze RAC (Room Air Conditioners) Děkujeme Vám, že jste si vybral(a) a zakoupil(a) komfortní klimatizační zařízení od firmy Mitsubishi Electric. Pro správné a bezpečné využívání této jednotky si prosím ještě před jejím použitím přečtěte tento manuál. Dobře si ho schovejte pro případnou další potřebu. 1

2

3 OBSAH Obsah 1 Bezpečností opatření 2 Názvy dílů 4 Dálkový ovladač 5-7 Příprava před uvedením do provozu 8-9 Automatické ovládání I FEEL Ruční nastavení (chlazení, odvlhčení, topení) 11 Nastavení rychlosti a směru proudění vzduchu 12 Provozní režim ECONO COOL (Ekonomický), SWING (Kývání) 13 Provozní režim časovače (zapínání a vypínání časovače) 12 Když má být klimatizační jednotka delší dobu mimo provoz 14 Údržba (čištění a výměna vzd. filtru a filtru na odstraňování zápachu) Dříve než zavoláte servisního technika znovu zkontrolujte 17 Když se domníváte, že nastaly potíže Instalace, přemístění a prohlídky 19 2

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte všechny pokyny a upozornění, týkající se bezpečnostních opatření. Bezpečnostní opatření je seznam důležitých bodů, týkajících se bezpečnosti. Symboly použité v textu: VAROVÁNÍ - popisuje opatření, která musí být respektována, aby nebylo ohroženo zdraví nebo život uživatele POZOR! - popisuje opatření, která je nutno respektovat, aby nedošlo ke škodám (na zařízení a pod.) Symboly použité na zařízení: 0značuje část zařízení, které musí být uzemněno. Označuje vysoké napětí. «Barva : žlutá» Označuje teplý povrch. «Barva : žlutá» Upozorňuje na nebezpečí rotující součásti zařízení. «Barva : žlutá» Označuje hlavní síťový vypínač. «Barva : modrá» DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:!!! Důkladně se seznamte s nápisy uvedenými na hlavním zařízení.!!! BĚHEM PROVOZU POZOR! Nepoužívejte při tisknutí tlačítka žádné ostré předměty, neboť by mohly dálkové ovládání poškodit. Otvory pro nasávání a výstup vzduchu nesmí být zablokovány ani zakryty, protože by to mohlo ovlivnit výkonnost zařízení. Např. umístění nábytku těsně pod vnitřní jednotkou, dále umístění větších předmětů u venkovní jednotky. Je nutné dodržet předepsané vzdálenosti pro nasávání a výfuk vzduchu. 3

5 VAROVÁNÍ! Dejte pozor, abyste nevylili na zařízení vodu a ani se nedotýkejte zařízení mokrýma rukama. Obojí může způsobit zásah elektrickým proudem. Nerozprašujte v blízkosti zařízení hořlavý plyn. Hrozí nebezpečí požáru. V blízkosti zařízení se nesmí nacházet plynové topení nebo jiné přístroje s otevřeným ohněm, na které by směřoval vzduch vystupující ze zařízení. Mohlo by to způsobit nedokonalé spalování. VÝSTRAHA Pokud je zařízení v provozu, nikdy nesnímejte ze zařízení čelní desku nebo kryt ventilátoru. Při dotyku Vás mohou zranit rotující části, teplé díly nebo součásti, které se nacházejí pod vysokým napětím. Nikdy nevsunujte do otvorů pro nasávání nebo výstup vzduchu prsty, kolíčky, nebo jiné předměty. Mohli byste se zranit, protože se ventilátor uvnitř zařízení otáčí vysokou rychlostí. Zvlášť opatrní buďte v přítomnosti dětí. Pokud zjistíte nezvyklé, podezřelé zvuky, zařízení dále nepoužívejte, vypněte proud a obraťte se na servisní středisko, jinak by mohlo dojít k závažnému poškození přístroje, zranění při zásahu elektrickým proudem nebo k požáru. Místnost příliš neochlazujte. Rozdíl nastavení mezi vnitřní a venkovní teplotou by se neměla lišit více jak o 5 0 C (doporučení hygieny). Nemocní nebo děti by neměli sedět nebo stát v dosahu proudu vzduchu vystupujícího ze zařízení. Mohli by z toho mít zdravotní problémy. POZOR! Proud vzduchu by také neměl směřovat na zvířata v klecích nebo na rostliny. Místnost větrejte dle podmínek v místnosti. ODSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ/DEMONTÁŽ VAROVÁNÍ! Pokud potřebujete zařízení demontovat, obraťte se na Vaše servisní středisko. Při neodborné demontáži potrubí, může chladící plyn apod. (fluorokarbon) unikat a při dotyku způsobit zranění na kůži. Navíc pokud chladící plyn uniká do ovzduší, škodí tím životnímu prostředí. 4

6 NÁZVY DÍLŮ Vnitřní jednotka Filtr uhlíkový (na pojímání pachu) Nasávací mřížka Vzduchový filtr Přijímač dálkového ovládání Horizontální žaluzie Sekce displeje Vertikální žaluzie Spínač nouzového provozu Provozní indikátor Přijímací část Vnější jednotka Vzduchový vstupní otvor (zadní a postraní) Měděné potrubí s izolací Odvodňovací hadice Výstup vzduchu Odtok vody 5

7 DÁLKOVÝ OVLADAČ Vysílač signálu. Display ovladače. Tlačítko zapnuto / vypnuto Tlačítko pro ovládání rychlosti ventilátoru. Tlačítko pro ovládání lopatky (kývání). Tlačítko pro výběr provozního režimu. Tlačítko pro ekonomický režim. Tlačítko pro ovládání otáček ventilátoru vertikálních klapek. Tlačítko pro nastavení Teploty. Tlačítko pro vypínání časovače. Tlačítko pro zapínání časovače. Tlačítko pro nastavení času. HR hodiny MIN minuty Tlačítko pro zvýšení dosahu ventilace. Tlačítko pro nastavení hodin. Tlačítko pro reset. 6

8 POZNÁMKA: Některé jednotky nemají všechny uvedené funkce (viz obr.). MSH 30 RV MSC 07 RV MCF 13 RV MS(H) A18 WV MSC 09 RV MCF 18 RV MS(H) A24 WV MSC 12 RV MCF 24 RV MS(H) A30 WV MS(H) 18 RV MCF GA 35 VB MSZ-A18 YV MS(H) 24 RV MCF - GA 50 VB MSZ-A24 YV MSC A07 WV (YV) MCF GA 60 VB MSZ-A26 YV MSC A09 WV (YV) MSZ GA 50 VA MSC A12 WV (YV) MSZ GA 60 VA MCFH - A12 WV MSZ GA 71 VA MS(H) GA 80 VB MCFH - A18 WV MCFH A24 WV MSZ-A09 YV MSZ-A12 YV MCFZ-A12 WV MCFZ-A18 WV MCFZ-A24 WV MS(H) GA 50 VB MS(H) GA 60 VB MCFH GA 35 VB MCFH - GA 50 VB MCFH GA 60 VB MSC GA 20 VB MSC GA 25 VB MSC GA 35 VB MSZ GA 22 VA MSZ GA 25 VA MSZ GA 35 VA MFZ KA 25 VA MFZ KA 35 VA MFZ KA 50 VA 7

9 DÁLKOVÝ OVLADAČ MSC-07, 09, 12 NV-E2 Vysílač signálu Display ovladače Tlačítko zapnuto / vypnuto Tlačítko pro výběr provozního režimu Tlačítko pro nastavení teploty Tlačítko pro ovládání rychlosti ventilátoru Tlačítko pro ekonomický režim Tl. pro zapínání časovače Tl. pro nastavení hodin Tlačítko pro nastavení času HR hodiny MIN - minuty Tlačítko pro ovládání lopatky (kývání) Tl. pro vypínání časovače Tlačítko pro reset 8

10 PŘÍPRAVA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU DÁLKOVÝ OVLADAČ A) NASTAVENÍ ČASU 1) Odsuňte spodní víčko a vložte baterie. 2) Po vložení baterii stiskněte tlačítko RESET. Pokud nestisknete tlačítko RESET, nebude ovladač správně fungovat. 3) Stiskněte tlačítko CLOCK (nastavení hodin). Tlačítko stiskněte pomocí tenkého kolíčku. 4) Stiskněte tlačítko HR a MIN (tlačítko pro nastavení času) a nastavte běžný čas. Každým stisknutím tlačítka HR se nastavený čas posune dopředu o 1 hodinu a každým stisknutím tlačítka MIN se nastavený čas posune o 1 minutu kupředu. 5) Stiskněte znovu tlačítko CLOCK, tím je nastavení času dokončeno. B) JAK ZACHÁZET S DÁLKOVÝM OVLADAČEM 1) Dosah signálu je 6 m, počítáno od přední části vnitřní jednotky. 2) Po stisknutí tlačítka zazní jedno nebo dvě zapípání vycházející z vnitřní jednotky. Pokud nic neuslyšíte, zopakujte stisknutí tlačítka. 3) S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Jestliže Vám upadne nebo provlhne, může přestat fungovat. C) ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ Ovladač instalujte tak, aby bylo instalační pouzdro ovladače v poloze, která umožní, aby po stisknutí tlačítka ON/OFF bylo slyšet signál (pípnutí) z vnitřní jednotky. Jak instalovat/vyjmout ovladač dálkového řízení: Instalace - vsuňte ovladač směrem dolů Vyjmutí - tlačte směrem nahoru D) VÝMĚNA BATERIÍ Jestliže signál neřídí vnitřní jednotku nebo pokud je displej tlumený, nejasný, vyměňte baterie za nové alkalické baterie (velikost AAA). Rada pro výměnu: 1) Nahraďte 2 baterie novými téhož typu. 2) Nepoužívejte dobíjené baterie. 3) Abyste zabránili úniku tekutiny, vyjměte baterie vždy, když nebude ovladač používám po delší dobu. 4) Životnost alkalické baterie je zhruba 1 rok. 9

11 E) NOUZOVÝ PROVOZ Pokud jsou baterie u ovladače vybité nebo ovladač špatně funguje, můžete jednotku přepnout pomocí přepínače EMERGENCY OPERATION do nouzového provozu. Stiskněte přepínač EMERGENCY OPERATION. Pokud přepnete přepínač pro nouzový provoz poprvé, jednotka bude pracovat v režimu nouzové chlazení COOL MODE, po dalším přepnutí pracuje v režimu ohřívání HEAT MODE a stop-režimu STOP MODE. Podrobnosti o tomto provozu jsou uvedeny níže. Řízení teploty však zpočátku nefunguje asi po 30 minut a jednotka je nastavená na režim plynulého chodu s nastavením rychlosti u ventilátoru na medium (střední stupeň). Tabulka Detaily provozu Chlazení Ohřívání Nastavená teplota 24 o C 24 o C Rychlost ventilátoru střední střední Horizontální lopatka auto auto Provozní režim je indikován na indikaci provozního monitoru na vnitřní jednotce. K zastavení režimu nouzové chlazení stiskněte znovu přepínač EMERGENCY OPERATION. Každým stisknutím přepínače dojde ke změně režimu nouzového chlazení na režim nouzového ohřívání a na režim STOP. Nouzový provoz ==> tlačítko (Emergency operation) Stiskni jednou <nouzové chlazení> Stiskni znovu <nouzové ohřívání> Stiskni ještě jednou znovu <STOP> 10

12 AUTOMATIKA - I FEEL - cítím, pociťuji.. Funkce auto-provoz umožňuje nastavení optimálních podmínek v místnosti automaticky na základě jednoho úkonu - jednoho dotyku. A) SPUŠTĚNÍ: Stiskněte ON/OFF tlačítko Když se zobrazí provozní režim AUTO klimatizační jednotka je udržována automaticky na optimální teplotě. B) ZASTAVENÍ Stiskněte tlačítko ON/OFF Jestliže po 15 minutách po zahájení cítíte, že Vám je mírně teplo, pak stiskněte tlačítko TOO WARM, abyste snížili teplotu. Jedno stisknutí tlačítka sníží teplotu o 1 o C. Jestliže cítíte, že Vám je mírně chladno, pak stiskněte tlačítko TOO COOL, abyste teplotu zvýšili. Jedno stisknutí tlačítka zvýši teplotu o 1 o C. Pokud se auto-režim nezobrazí, stiskněte tlačítko a tím tento režim nastavíte. Každým stisknutím tohoto tlačítka se posune provozní režim o jeden kupředu: z (I FEEL) (COOL), (DRY) až na (HEAT). C) POPIS REŽIMU I FEEL Na základě pokojové teploty při zahájení činnosti tento provozní režim automaticky zvolí mezi chlazením, odvlhčováním a ohříváním. Avšak pokud je provoz zahájen znovu do 2 hodin po jeho vypnutí, je pak zvolen tentýž provozní režim, v kterém zařízení pracovalo před zastavením. Provozní režim zvolený předtím, než došlo k zastavení chodu, se nezmění, i když se změní pokojová teplota. Jestliže provozní režim neodpovídá podmínkám v místnosti, vyberte si vhodný režim stisknutím tlačítka. Údaje o auto-režimu Teplota v místnosti při zahájení činnosti Provozní režim Cílová teplota (počáteční stav) asi 25 o C nebo vyšší COOL asi 24 o C od 25 o C do 23 o C DRY - asi 23 o C HEAT asi 26 o C Informace o indikaci na displeji vnitřní jednotky Provozní indikátor na pravé straně vnitřní jednotky indikuje provozní status. Indikace Provozní stav Rozdíl mezi nastavenou teplotou a pokojovou teplotou Toto znamená, že klimatizační jednotka Asi 2 o C nebo více je v činnosti, aby dosáhla cílo- vou teplotu. Toto znamená, že teplota v místnosti se blíží cílové teplotě Asi 2 o C nebo méně 11

13 RUČNÍ NASTAVENÍ (CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ, TOPENÍ) Pomocí tohoto provozního režimu můžete upravit teplotu i proudění vzduchu a to tak, že si vyberete ten nejvhodnější provozní režim. A) VYBERTE SI CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ NEBO TOPENÍ 1) Stiskněte tlačítko ON/OFF 2) Vyberte si provozní režim stisknutím tlačítka viz str. 8 3) Zastavení provozu - stiskněte opět tlačítko ON/OFF viz str. 8 B) POPIS REŽIMU HEAT (topení) Pokud klimatizační jednotka absorbuje příliš mnoho tepla ze vzduchu, může dojít k jejímu přetížení. Následně na základě vyhodnocení, které provede mikroprocesor, se automaticky zastaví ventilátor vnější jednotky, aby chránil klimatizační jednotku. Po zastavení ventilátoru může dojít k tvoření námrazy na vnější jednotce. To však není žádný problém. C) POPIS REŽIMU DRY (odvlhčování) Nefunguje ovládání teploty (nastavení teploty). V tomto režimu je teplota v místnosti mírně snížena. Údaje zobrazované na vnitřní jednotce jsou tytéž jako při I FEEL... viz. str. 8. Poznámka: Když je okolní teplota příliš vysoká, teplota v místnosti nemusí dosáhnout nastavenou teplotu, protože jednotka chladí při vysokém zatížení. D) INFORMACE, KTERÉ SE VÁM MOHOU HODIT COOL - pro efektivní chlazení 1) Zavřete okno a stáhněte žaluzie. Tím zredukujete sluneční záření a účinnost chlazení se zvýši. 2) Nalepte na okno tepelný štít (volně dostupný). Průnik tepla do místnosti se tak omezí. 3) Zabraňte, aby vnější jednotka byla vystavena přímému slunečnímu svitu. Tím šetříte energii. HEAT - příjemné teplo závisí na rozdílu mezi vnější a vnitřní teplotou. (pouze u jednotek vybavených tepelným čerpadlem) Doporučujeme, aby se nastavená teplota v režimu topení příliš nelišila od vnější teploty. I když jsou zde regionální diference, uvádíme pro srovnání jako nejvhodnější nastavenou teplotu 20 o C až 24 o C. DRY - vlhkost, při které se cítíte příjemně Pokud ovzduší obsahuje příliš mnoho vlhkosti, máte nepříjemný lepkavý pocit. Vlhkost závisí na teplotě a větru. Relativní vlhkost, při které se lidé cítí příjemně, se pohybuje mezi % v létě, % v zimně. 12

14 NASTAVENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Rychlost a směr proudění vzduchu mohou být zvoleny dle Vašeho přání. A) JAK ZMĚNIT VERTIKÁLNÍ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU Nastavte vertikální lopatky ručně. Seřiďte lopatky před zahájením provozu, protože se horizontální lopatka pohybuje automaticky, mohla by zachytit Vaše prsty. B) PRO ZMĚNU RYCHLOSTI PROUDU VZDUCHU SI STISKNĚTE TLAČÍTKO Každým stisknutím tlačítka se mění rychlost ventilátoru v tomto pořadí: Nízká [Lo], střední [Med], vysoká [Hi],automatická Pro chlazení celé místnosti používejte HI Pokud zvuk klimatizační jednotky ruší Váš spánek, zvolte režim ECONOMO (viz. str. 12) C) PRO ZMĚNU PROUDĚNÍ VZDUCHU, KTERÝ FOUKAL VERTIKÁLNĚ, STISKNĚTE TLAČÍTKO Každým stisknutím tlačítka se mění úhel horizontální lopatky následovně: D) DOPORUČENÉ POLOHY HORIZONTÁLNÍCH LOPATEK - polohu AUTO používejte nejčastěji - polohu 1 nebo 2 používejte v režimu chlazení nebo odvlhčení - polohu 3, 4 a 5 používejte při režimu topení pro jejich přizpůsobení Vašim požadavkům. Poznámky 1) Při režimu chlazení, pokud pracuje jednotka s nasměrovaným prouděním vzduchu směrem dolů (4 nebo 5) po dobu 1 hodiny, se směr proudění vzduchu nastaví automaticky do vodorovné polohy, aby se tak předešlo odkapávání kondenzované vody. 2) Nastavujte vertikální směr proudění s použitím dálkového ovladače. Pokud manipulujete s horizontální lopatkou ručně, může dojít k potížím. 3) Při režimu topení, jestliže je teplota na výstupu vzduchu příliš nízká nebo probíhá-li rozmrazování, je horizontální žaluzie nastavena do polohy 1. D) AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Pokud si zvolíte režim AUTO pomocí tlačítka, poloha horizontální žaluzie je nastavována automaticky v závislosti na provozním režimu tak, aby byl zajištěn co nejefektivnější provoz. HEAT - Jestliže je teplota vzduchu na výstupu příliš nízká, vzduch vyfukuje vodorovně. Jestliže teplota vzduchu na výstupu stoupá, fouká vzduch směrem dolů. COOL, DRY - Vzduch proudí vodorovně. 13

15 REŽIM ECONO COOL (ekonomický). Tento provozní režim, při kterém je redukován hluk vznikající při proudění vzduchu, používejte během spánku a pod. Proveďte následující úkony za chodu klimatizační jednotky: 1) STISKNĚTE TLAČÍTKO V tomto provozním režimu pracuje klimatizace v určitých cyklech, odpovídajících nastavené teplotě. Také výběr teploty je automaticky nastaven o 2 výše než při způsobu TOO COOL. Zrušení režimu ECONO COOL. 2) STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO Zvuk vznikající při proudění vzduchu z vnitřní jednotky se ztlumil. Pokud stisknete tlačítko během provozního režimu ECONO COOL, dojde ke zrušení tohoto režimu. Poznámka Používejte tento provozní režim, když jdete spát. Pokud se používá během dne, je výkonnost omezena, protože okolní teplota je příliš vysoká. REŽIM SWING (KÝVÁNÍ) Tento režim používejte, pokud chcete dosáhnout do všech rohů v místnosti nebo zasáhnout určitý bod přímo. Proveďte následující operace/úkony za provozu. 1) STISKNĚTE TLAČÍTKO Provozní režim SWING zrušte následovně: 2) STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO Pokud stiskněte během režimu SWING tlačítko, tento režim se zruší. 14

16 PROVOZ ČASOVAČE (ON/OFF TIMER) Tento režim umožňuje nastavit si časovač na dobu kdy jdete spát, kdy přicházíte domů, kdy vstáváte a pod. A) JAK NASTAVIT ČASOVAČ NA ZAPNUTÍ (ON TIMER) 1) Stiskněte tlačítko a tím si nastavíte režim časovače pro zapínání jednotky. Každým stisknutím tlačítka se střídavě zapíná a vypíná režim časovače. 2) Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek a. Každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 hodinu a každým stisknutím tlačítka se zvýši o 1 minutu. B) JAK VYPNOUT ČASOVAČ PRO ZAPÍNÁNÍ: Stiskněte tlačítko a tím časovač vypnete. C) JAK NASTAVIT ČASOVAČ NA VYPÍNÁNÍ (OFF TIMER) 1) Stiskněte tlačítko, tím nastavíte režim časovače pro vypínání jednotky. Každým stisknutím tlačítka se střídavě zapíná a vypíná režim časovače pro vypínání. 2) Nastavte čas na časovači pomocí tlačítek a. Každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 hodinu, každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 minutu. C) JAK VYPNOUT ČASOVAČ PRO VYPÍNÁNÍ: Stiskněte tlačítko a tím časovač pro vypínání vypnete. D) INSTRUKCE PRO PROGRAMOVÁNÍ TIMERU Časovače (TIMER) pro vypínání a zapínání mohou být používány v kombinaci. Časovač, jehož nastavený čas doběhne dříve, bude uveden do provozu jako první. ( tato značka označuje pořadí uvedení do provozu (spuštění) časovačů. Pokud není nastaven běžný čas, nebudou časovače fungovat správně. 15

17 KDYŽ MÁ BÝT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA DELŠÍ DOBU MIMO PROVOZ A) KDYŽ JEDNOTKA NEMÁ BÝT DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁNA: 1) Zapněte na 3 nebo 4 hodiny ventilátor pro vysušení vnitřku klimatizační jednotky. K zajištění ventilace musí být zvolena nejvyšší nastavitelná teplota v režimu chlazení. 2) Vypněte jistič / hl. vypínač. Upozornění! Prach a nečistoty se mohou usazovat a způsobit požár. 3) Vyjměte baterie z dálkového ovladače. B) KDYŽ CHCETE JEDNOTKU OPĚT POUŽÍVAT: 1) Vyčistěte vzduchový filtr a vložte ho do vnitřní jednotky. (Čištění filtru - viz. str. 14 a 15) 2) Zkontrolujte, zda není zablokován vstup a výstup vzduchu u vnitřní i vnější jednotky. Zkontrolujte, zda je zemní vodič připojen správně. ÚDRŽBA Před zahájením údržby (čištění vnitřní jednotky) vypněte hl. vypínač i jistič, protože se ventilátor během provozu otáčí vysokou rychlostí, mohl by Vás zranit. Při čištění použijte měkkou suchou utěrku. Pozor! Nepoužívejte benzín, čistící prášky a detergenty. Nerozprašujte spreje s insekticidy. Mohli byste jednotku poškodit. A) POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU Čištění vzduchového filtru a filtru na odstranění zápachu (jednou za 2 týdny). Jestliže musíte otevřít čelní desku, neotvírejte ji až do vodorovné polohy. Pokud tak učiníte, mohlo by dojít k poškození desky. 1) Vyjměte vzduchový filtr. Pozor! Pokud je třeba vyjmout vzduchový filtr, nedotýkejte se kovových částí vnitřní jednotky. Nebezpečí úrazu. 2) Odstraňte nečistoty ze vzduchového filtru - pomocí vysavače nebo vypráním ve vodě. Pokud je silně znečištěn, opláchněte ho roztokem detergentu ve vlažné vodě. Pokud použijete horkou vodu (50 o C a více) může dojít k deformaci filtru. 3) Po vyprání ve vodě nechejte filtr dobře uschnout ve stínu. Během sušení nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření nebo ho nesušte v blízkosti ohně. 4) Filtr znovu nainstalujte. 16

18 5) Nejprve vyjměte vzduchový filtr a teprve potom vyjměte filtr na odstranění zápachu (šedá pryž). Odstraňování zápachu není škodlivé lidskému zdraví. Přesto, abyste zachovali jeho účinnost, neberte do rukou rám filtru ani se nikdy nedotýkejte povrchu filtru. 6) Namočte filtr s rámem do vlažné vody asi na 15 minut. Pokud je filtr silně znečištěn, použijte roztok detergentu ve vlažné vodě. Nepoužívejte kartáč nebo houbu. Nepoužívejte chlorový roztok. 7) Po vyprání ve vodě nebo ve vlažné vodě nechejte filtr dobře uschnout ve stínu. 8) Nainstalujte filtr na odstranění zápachu (šedá pryž) a teprve pak nainstalujte vzduchový filtr. B) VÝMĚNA FILTRU NA ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU Jestliže dojde ke snížení výkonnosti z důvodu nečistot atd., je nutné vyměnit filtr na odstranění zápachu nebo filtr na čištění vzduchu. Výměna filtru na odstranění zápachu (vyměňte asi 1x ročně). 1) Vyjměte vzduchový filtr. 2) Vyjměte filtr na odstranění zápachu (šedý filtr). Čištění je nutné jednou za 2 týdny. Avšak pokud je silně znečištěn, vyčistěte ho častěji. Pokud filtr nezmění barvu i po provedení postupu, uvedeného na str. 14 a 15, nebo pokud filtr zčerná, nahraďte ho novým filtrem. Standardní interval pro výměnu tohoto filtru je 1 rok. 3) Nainstalujte nový filtr na odstranění zápachu. 4) Nainstalujte vzduchový filtr. (Bezpečně uzavřete čelní desku.) C) VÝMĚNA FILTRU NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHU [jemný filtr] Výměna filtru na čištění vzduchu (vyměňte asi 1x za 4 měsíce). 1) Vyjměte vzduchový filtr. 2) Vyjměte filtr na čištění vzduchu (bílý filtr). Pokud je filtr na čištění vzduchu zanesený, může tak snížit výkonnost jednotky a způsobit kondenzaci na výstupu vzduchu. Filtr čistěte dle potřeby. Obvyklá doba pro výměnu jsou 4 měsíce. Ale pokud se filtr zbarví do tmavě hnědé, rychle ho vyměňte. 3) Nainstalujte nový filtr na čištění vzduchu. 4) Nainstalujte vzduchový filtr. (Bezpečně uzavřete čelní desku.) D) NABÍDKA DOPLŇKŮ Doplňky můžete získat u Vašeho prodejce. Filtr na odstranění zápachu Filtr na čištění vzduchu [jemný filtr] 17

19 DŘÍVE NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA Zkontrolujte následující: A) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NEFUNGUJE. 1) Zda je zapnut jistič/hl. vypínač a zda není spálená pojistka. 2) Zda je nastaven časovač na zapínání. B) CHLAZENÍ A TOPENÍ NEFUNGUJÍ DOSTATEČNĚ. 1) Zda je teplota správně nastavena. 2) Zda není znečištěn vzduchový filtr. 3) Zda není zablokován výstup u vnější jednotky. 4) Zda není nastaven režim ECONO COOL během dne. C) DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NEZOBRAZUJE. Signál dálkového ovládání nelze přijímat, protože není dostatečně blízko klimatizační jednotky. 1) Baterie jsou vybité. 2) Chybná polarita (+ -) u baterií D) POKUD SE OBJEVÍ ZÁVADA NA ZDROJI EL. ENERGIE. Zkontrolujte následující: Vypněte klimatizační jednotku. Po obnovení dodávky el. energie, znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Teprve potom, co jste prověřili výše uvedené položky a závada na klimatizační jednotce nezmizela, zastavte provoz klimatizační jednotky a spojte se s Vaším prodejcem. E) V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH ZASTAVTE PROVOZ A SPOJTE SE S VAŠÍM PRODEJCEM. 1) Signál dálkového ovládání nemůže být přijímán v místnosti, kde je používána elektronická zářivka typu ON/OFF (STROBOSKOP) nebo invertní zářivka, atd. 2) V oblasti, kde jsou slabé radiové vlny, může dojít během provozu klimatizační jednotky k rušení příjmu na SW radiovém příjmu. 3) Pokud slyšíte hřmění, zastavte chod jednotky a vypněte jistič/hlavní vypínač. V opačném případě může dojít k poškození elektrických součástek. 18

20 KDYŽ SE DOMNÍVÁTE, ŽE NASTALY POTÍŽE. Otázka Odpověď (nejedná se o nesprávnou funkci) 1) Klimatizační jednotka nefunguje 3 minuty po provedení restartu. To chrání klimatizační jednotku v souladu s instrukcemi mikroprocesoru. Čekejte. 2) Slyšíte praskání. Tento zvuk vzniká při rozpínání/smršťování čelní desky, atd. způsobeném změnou teploty. 3) V místnosti je cítit podivný zápach. Klimatizační jednotka nasává vůně i zápachy, vycházející ze zdi, koberce, nábytku, šatů atd. a vyfukuje je zpět do vzduchu. 4) Ventilátor se zastaví během odvlhčování. Jestliže se voda kondenzující na výměníku tepla znovu odpařuje, stoupne vlhkost. Aby se tomuto zabránilo, zastaví se ventilátor ve vnitřní jednotce, když teplota v místnosti dostatečně klesla. 5) Je slyšet tekoucí vodu. Jedná se o zvuk chladiva, které se pohybuje uvnitř klimatizační jednotky, kondenzované vody pohybující se (tekoucí) ve výměníku tepla nebo o zvuk vznikající při rozmrazování výměníku tepla. 6) Směr proudění vzduchu se během chodu změní. Jestliže klimatizační jednotka pracuje v režimu chlazení nebo odvlhčení, tento provozní režim pokračuje 1 hodinu a proud vzduchu je přitom nasměrován dolů, směr se automaticky nastaví do horizontální polohy, aby se tak předešlo odkapávání kondenzované vody. 7) Jsou slyšet mechanické zvuky z vnitřní jednotky. Jedná se o zvuky vznikající při zapínání/vypínání vypínačů ventilátoru nebo kompresoru. 8) Z vnější jednotky uniká voda. Během chlazení jsou potrubí nebo oblast napojení trubek chladné a to způsobuje, že na nich voda kondenzuje. Voda nebo vodní pára, které se tvoří při rozmrazování, se hromadí. Voda, která ulpí na výměníku tepla během režimu topení, odkapává. 9) Vzduch neproudí během režimu topení rychle ven. Čekejte, protože se vnější jednotka připravuje na vyfukování teplého vzduchu. 10) Chod jednotky se zastaví asi na 10 minut během režimu topení. Právě probíhá rozmrazování vnější jednotky (režim rozmrazování). Vyčkejte cca 10 minut. (Jestliže jsou vnější teploty příliš nízké, tvoří se námraza.) 11) Občas je slyšet syčení. Je to způsobeno tím, že se přepne proudění chladiva uvnitř klimatizační jednotky. 19

21 INSTALACE, PŘEMÍSTĚNÍ A PROHLÍDKY A) ELEKTRICKÉ PRÁCE 1) Zajistěte specielní obvod pro dodávku energie pro klimatizační jednotku. 2) Nezapomeňte zkontrolovat kapacitu hlavního vypínače. 3) Zákazník by neměl tuto jednotku sám instalovat. Pokud je instalace provedena neodborně, hrozí nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, nebezpečí úrazu při pádu jednotky, prosakování vody atd. 4) Nespojujte pomocí rozdvojky nebo prodlužovačky a nepřipojujte velké zatížení na jednu elektrickou zásuvku. Požár nebo zásah elektrický proudem může být způsoben vadným kontaktem, vadnou izolací, převyšující přípustný proud, atd. B) PROHLÍDKA A ÚDRŽBA 1) Když je klimatizační jednotka používána po několik sezón, může dojít ke snížení výkonnosti z důvodu znečištění vnitřku jednotky. 2) V závislosti na podmínkách při jejím používání může dojít k vytvoření různých zápachů případně nemusí být vysoušená voda odváděna plynule ven z důvodu nečistot, prachu a pod. 3) Doporučujeme, aby prohlídku a údržbu (placenou) prováděl odborník mimo normální údržbu. Kontaktujte Vašeho prodejce. 4) Neopomínejte na zvuk jednotky během provozu Do okolí výstupu vzduchu neumísťujte žádné předměty. To může zavinit snížení výkonnosti nebo zvýšení provozního hluku. Pokud slyšíte během provozu neobvyklý hluk, spojte se s Vaším prodejcem. C) PŘEMÍSTĚNÍ Pokud je třeba klimatizační jednotku přemístit nebo znovu instalovat z důvodu stěhování apod., je třeba použit specielní techniku i pracovní postup. POZOR! Opravy a přemístění by neměl provádět zákazník! Pokud jsou provedeny neodborně, hrozí nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, zranění při pádu jednotky, úniku vody apod. Volejte Vašeho prodejce. 20

22

23

24

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

CASSETTE ON/OFF SERIES

CASSETTE ON/OFF SERIES NÁVOD K OBSLUZE CASSETTE ON/OFF SERIES ASC-60AN P eklad p vodního návodu k obsluze VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 Lamela pro směrování vzduchu (na výfuku) Vodní čerpadlo (odčerpává zkondenzovanou

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Návod k obsluze Klimatizační jednotka Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Venkovní jednotka CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA Děkujeme vám za zakoupení klima zace

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE CZ SAC MT12 Tento návod uvádí správný postup při obsluze klimatizace. Před instalací a uvedením klimatizace do provozu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK

NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití., BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MULTI-SPLIT JEDNOTKY F5MSY-AR INVERTER

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MULTI-SPLIT JEDNOTKY F5MSY-AR INVERTER NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MULTI-SPLIT JEDNOTKY F5MSY-AR INVERTER LAČNÍ MANUÁL Čeština Če DC INVERTER MULTI SPLIT MODELY F5MSY 50AR (2*1) F5MSY 80AR (3*1) F5MSY 100AR (4*1) F5MSY 140AR (5*1) OBSAH Instalace

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Vážený zákazníku,

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE CZ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU OVLÁDANÁ TEPLOTA POPIS PŘÍSTROJE DISPLEJ VNITŘNÍHO PŘÍSTROJE MANUÁLNÍ PROVOZ OPTIMÁLNÍ PROVOZ NASTAVENÍ SMĚRU PROUDU VZDUCHU INSTALACE

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Uživatelská příručka Klimatizace

Uživatelská příručka Klimatizace F565328 Uživatelská příručka Klimatizace CLOSE OPEN OPEN CLOSE CS-F18DB4E5 CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5 CU-B18DBE5 CU-B24DBE5 CU-B28DBE5 CU-B28DBE8

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Uživatelský manuál APD-09 AL

Uživatelský manuál APD-09 AL Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-09 AL Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více