RAC (Room Air Conditioners)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAC (Room Air Conditioners)"

Transkript

1 Návod k obsluze RAC (Room Air Conditioners) Děkujeme Vám, že jste si vybral(a) a zakoupil(a) komfortní klimatizační zařízení od firmy Mitsubishi Electric. Pro správné a bezpečné využívání této jednotky si prosím ještě před jejím použitím přečtěte tento manuál. Dobře si ho schovejte pro případnou další potřebu. 1

2

3 OBSAH Obsah 1 Bezpečností opatření 2 Názvy dílů 4 Dálkový ovladač 5-7 Příprava před uvedením do provozu 8-9 Automatické ovládání I FEEL Ruční nastavení (chlazení, odvlhčení, topení) 11 Nastavení rychlosti a směru proudění vzduchu 12 Provozní režim ECONO COOL (Ekonomický), SWING (Kývání) 13 Provozní režim časovače (zapínání a vypínání časovače) 12 Když má být klimatizační jednotka delší dobu mimo provoz 14 Údržba (čištění a výměna vzd. filtru a filtru na odstraňování zápachu) Dříve než zavoláte servisního technika znovu zkontrolujte 17 Když se domníváte, že nastaly potíže Instalace, přemístění a prohlídky 19 2

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte všechny pokyny a upozornění, týkající se bezpečnostních opatření. Bezpečnostní opatření je seznam důležitých bodů, týkajících se bezpečnosti. Symboly použité v textu: VAROVÁNÍ - popisuje opatření, která musí být respektována, aby nebylo ohroženo zdraví nebo život uživatele POZOR! - popisuje opatření, která je nutno respektovat, aby nedošlo ke škodám (na zařízení a pod.) Symboly použité na zařízení: 0značuje část zařízení, které musí být uzemněno. Označuje vysoké napětí. «Barva : žlutá» Označuje teplý povrch. «Barva : žlutá» Upozorňuje na nebezpečí rotující součásti zařízení. «Barva : žlutá» Označuje hlavní síťový vypínač. «Barva : modrá» DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:!!! Důkladně se seznamte s nápisy uvedenými na hlavním zařízení.!!! BĚHEM PROVOZU POZOR! Nepoužívejte při tisknutí tlačítka žádné ostré předměty, neboť by mohly dálkové ovládání poškodit. Otvory pro nasávání a výstup vzduchu nesmí být zablokovány ani zakryty, protože by to mohlo ovlivnit výkonnost zařízení. Např. umístění nábytku těsně pod vnitřní jednotkou, dále umístění větších předmětů u venkovní jednotky. Je nutné dodržet předepsané vzdálenosti pro nasávání a výfuk vzduchu. 3

5 VAROVÁNÍ! Dejte pozor, abyste nevylili na zařízení vodu a ani se nedotýkejte zařízení mokrýma rukama. Obojí může způsobit zásah elektrickým proudem. Nerozprašujte v blízkosti zařízení hořlavý plyn. Hrozí nebezpečí požáru. V blízkosti zařízení se nesmí nacházet plynové topení nebo jiné přístroje s otevřeným ohněm, na které by směřoval vzduch vystupující ze zařízení. Mohlo by to způsobit nedokonalé spalování. VÝSTRAHA Pokud je zařízení v provozu, nikdy nesnímejte ze zařízení čelní desku nebo kryt ventilátoru. Při dotyku Vás mohou zranit rotující části, teplé díly nebo součásti, které se nacházejí pod vysokým napětím. Nikdy nevsunujte do otvorů pro nasávání nebo výstup vzduchu prsty, kolíčky, nebo jiné předměty. Mohli byste se zranit, protože se ventilátor uvnitř zařízení otáčí vysokou rychlostí. Zvlášť opatrní buďte v přítomnosti dětí. Pokud zjistíte nezvyklé, podezřelé zvuky, zařízení dále nepoužívejte, vypněte proud a obraťte se na servisní středisko, jinak by mohlo dojít k závažnému poškození přístroje, zranění při zásahu elektrickým proudem nebo k požáru. Místnost příliš neochlazujte. Rozdíl nastavení mezi vnitřní a venkovní teplotou by se neměla lišit více jak o 5 0 C (doporučení hygieny). Nemocní nebo děti by neměli sedět nebo stát v dosahu proudu vzduchu vystupujícího ze zařízení. Mohli by z toho mít zdravotní problémy. POZOR! Proud vzduchu by také neměl směřovat na zvířata v klecích nebo na rostliny. Místnost větrejte dle podmínek v místnosti. ODSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ/DEMONTÁŽ VAROVÁNÍ! Pokud potřebujete zařízení demontovat, obraťte se na Vaše servisní středisko. Při neodborné demontáži potrubí, může chladící plyn apod. (fluorokarbon) unikat a při dotyku způsobit zranění na kůži. Navíc pokud chladící plyn uniká do ovzduší, škodí tím životnímu prostředí. 4

6 NÁZVY DÍLŮ Vnitřní jednotka Filtr uhlíkový (na pojímání pachu) Nasávací mřížka Vzduchový filtr Přijímač dálkového ovládání Horizontální žaluzie Sekce displeje Vertikální žaluzie Spínač nouzového provozu Provozní indikátor Přijímací část Vnější jednotka Vzduchový vstupní otvor (zadní a postraní) Měděné potrubí s izolací Odvodňovací hadice Výstup vzduchu Odtok vody 5

7 DÁLKOVÝ OVLADAČ Vysílač signálu. Display ovladače. Tlačítko zapnuto / vypnuto Tlačítko pro ovládání rychlosti ventilátoru. Tlačítko pro ovládání lopatky (kývání). Tlačítko pro výběr provozního režimu. Tlačítko pro ekonomický režim. Tlačítko pro ovládání otáček ventilátoru vertikálních klapek. Tlačítko pro nastavení Teploty. Tlačítko pro vypínání časovače. Tlačítko pro zapínání časovače. Tlačítko pro nastavení času. HR hodiny MIN minuty Tlačítko pro zvýšení dosahu ventilace. Tlačítko pro nastavení hodin. Tlačítko pro reset. 6

8 POZNÁMKA: Některé jednotky nemají všechny uvedené funkce (viz obr.). MSH 30 RV MSC 07 RV MCF 13 RV MS(H) A18 WV MSC 09 RV MCF 18 RV MS(H) A24 WV MSC 12 RV MCF 24 RV MS(H) A30 WV MS(H) 18 RV MCF GA 35 VB MSZ-A18 YV MS(H) 24 RV MCF - GA 50 VB MSZ-A24 YV MSC A07 WV (YV) MCF GA 60 VB MSZ-A26 YV MSC A09 WV (YV) MSZ GA 50 VA MSC A12 WV (YV) MSZ GA 60 VA MCFH - A12 WV MSZ GA 71 VA MS(H) GA 80 VB MCFH - A18 WV MCFH A24 WV MSZ-A09 YV MSZ-A12 YV MCFZ-A12 WV MCFZ-A18 WV MCFZ-A24 WV MS(H) GA 50 VB MS(H) GA 60 VB MCFH GA 35 VB MCFH - GA 50 VB MCFH GA 60 VB MSC GA 20 VB MSC GA 25 VB MSC GA 35 VB MSZ GA 22 VA MSZ GA 25 VA MSZ GA 35 VA MFZ KA 25 VA MFZ KA 35 VA MFZ KA 50 VA 7

9 DÁLKOVÝ OVLADAČ MSC-07, 09, 12 NV-E2 Vysílač signálu Display ovladače Tlačítko zapnuto / vypnuto Tlačítko pro výběr provozního režimu Tlačítko pro nastavení teploty Tlačítko pro ovládání rychlosti ventilátoru Tlačítko pro ekonomický režim Tl. pro zapínání časovače Tl. pro nastavení hodin Tlačítko pro nastavení času HR hodiny MIN - minuty Tlačítko pro ovládání lopatky (kývání) Tl. pro vypínání časovače Tlačítko pro reset 8

10 PŘÍPRAVA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU DÁLKOVÝ OVLADAČ A) NASTAVENÍ ČASU 1) Odsuňte spodní víčko a vložte baterie. 2) Po vložení baterii stiskněte tlačítko RESET. Pokud nestisknete tlačítko RESET, nebude ovladač správně fungovat. 3) Stiskněte tlačítko CLOCK (nastavení hodin). Tlačítko stiskněte pomocí tenkého kolíčku. 4) Stiskněte tlačítko HR a MIN (tlačítko pro nastavení času) a nastavte běžný čas. Každým stisknutím tlačítka HR se nastavený čas posune dopředu o 1 hodinu a každým stisknutím tlačítka MIN se nastavený čas posune o 1 minutu kupředu. 5) Stiskněte znovu tlačítko CLOCK, tím je nastavení času dokončeno. B) JAK ZACHÁZET S DÁLKOVÝM OVLADAČEM 1) Dosah signálu je 6 m, počítáno od přední části vnitřní jednotky. 2) Po stisknutí tlačítka zazní jedno nebo dvě zapípání vycházející z vnitřní jednotky. Pokud nic neuslyšíte, zopakujte stisknutí tlačítka. 3) S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Jestliže Vám upadne nebo provlhne, může přestat fungovat. C) ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ Ovladač instalujte tak, aby bylo instalační pouzdro ovladače v poloze, která umožní, aby po stisknutí tlačítka ON/OFF bylo slyšet signál (pípnutí) z vnitřní jednotky. Jak instalovat/vyjmout ovladač dálkového řízení: Instalace - vsuňte ovladač směrem dolů Vyjmutí - tlačte směrem nahoru D) VÝMĚNA BATERIÍ Jestliže signál neřídí vnitřní jednotku nebo pokud je displej tlumený, nejasný, vyměňte baterie za nové alkalické baterie (velikost AAA). Rada pro výměnu: 1) Nahraďte 2 baterie novými téhož typu. 2) Nepoužívejte dobíjené baterie. 3) Abyste zabránili úniku tekutiny, vyjměte baterie vždy, když nebude ovladač používám po delší dobu. 4) Životnost alkalické baterie je zhruba 1 rok. 9

11 E) NOUZOVÝ PROVOZ Pokud jsou baterie u ovladače vybité nebo ovladač špatně funguje, můžete jednotku přepnout pomocí přepínače EMERGENCY OPERATION do nouzového provozu. Stiskněte přepínač EMERGENCY OPERATION. Pokud přepnete přepínač pro nouzový provoz poprvé, jednotka bude pracovat v režimu nouzové chlazení COOL MODE, po dalším přepnutí pracuje v režimu ohřívání HEAT MODE a stop-režimu STOP MODE. Podrobnosti o tomto provozu jsou uvedeny níže. Řízení teploty však zpočátku nefunguje asi po 30 minut a jednotka je nastavená na režim plynulého chodu s nastavením rychlosti u ventilátoru na medium (střední stupeň). Tabulka Detaily provozu Chlazení Ohřívání Nastavená teplota 24 o C 24 o C Rychlost ventilátoru střední střední Horizontální lopatka auto auto Provozní režim je indikován na indikaci provozního monitoru na vnitřní jednotce. K zastavení režimu nouzové chlazení stiskněte znovu přepínač EMERGENCY OPERATION. Každým stisknutím přepínače dojde ke změně režimu nouzového chlazení na režim nouzového ohřívání a na režim STOP. Nouzový provoz ==> tlačítko (Emergency operation) Stiskni jednou <nouzové chlazení> Stiskni znovu <nouzové ohřívání> Stiskni ještě jednou znovu <STOP> 10

12 AUTOMATIKA - I FEEL - cítím, pociťuji.. Funkce auto-provoz umožňuje nastavení optimálních podmínek v místnosti automaticky na základě jednoho úkonu - jednoho dotyku. A) SPUŠTĚNÍ: Stiskněte ON/OFF tlačítko Když se zobrazí provozní režim AUTO klimatizační jednotka je udržována automaticky na optimální teplotě. B) ZASTAVENÍ Stiskněte tlačítko ON/OFF Jestliže po 15 minutách po zahájení cítíte, že Vám je mírně teplo, pak stiskněte tlačítko TOO WARM, abyste snížili teplotu. Jedno stisknutí tlačítka sníží teplotu o 1 o C. Jestliže cítíte, že Vám je mírně chladno, pak stiskněte tlačítko TOO COOL, abyste teplotu zvýšili. Jedno stisknutí tlačítka zvýši teplotu o 1 o C. Pokud se auto-režim nezobrazí, stiskněte tlačítko a tím tento režim nastavíte. Každým stisknutím tohoto tlačítka se posune provozní režim o jeden kupředu: z (I FEEL) (COOL), (DRY) až na (HEAT). C) POPIS REŽIMU I FEEL Na základě pokojové teploty při zahájení činnosti tento provozní režim automaticky zvolí mezi chlazením, odvlhčováním a ohříváním. Avšak pokud je provoz zahájen znovu do 2 hodin po jeho vypnutí, je pak zvolen tentýž provozní režim, v kterém zařízení pracovalo před zastavením. Provozní režim zvolený předtím, než došlo k zastavení chodu, se nezmění, i když se změní pokojová teplota. Jestliže provozní režim neodpovídá podmínkám v místnosti, vyberte si vhodný režim stisknutím tlačítka. Údaje o auto-režimu Teplota v místnosti při zahájení činnosti Provozní režim Cílová teplota (počáteční stav) asi 25 o C nebo vyšší COOL asi 24 o C od 25 o C do 23 o C DRY - asi 23 o C HEAT asi 26 o C Informace o indikaci na displeji vnitřní jednotky Provozní indikátor na pravé straně vnitřní jednotky indikuje provozní status. Indikace Provozní stav Rozdíl mezi nastavenou teplotou a pokojovou teplotou Toto znamená, že klimatizační jednotka Asi 2 o C nebo více je v činnosti, aby dosáhla cílo- vou teplotu. Toto znamená, že teplota v místnosti se blíží cílové teplotě Asi 2 o C nebo méně 11

13 RUČNÍ NASTAVENÍ (CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ, TOPENÍ) Pomocí tohoto provozního režimu můžete upravit teplotu i proudění vzduchu a to tak, že si vyberete ten nejvhodnější provozní režim. A) VYBERTE SI CHLAZENÍ, ODVLHČENÍ NEBO TOPENÍ 1) Stiskněte tlačítko ON/OFF 2) Vyberte si provozní režim stisknutím tlačítka viz str. 8 3) Zastavení provozu - stiskněte opět tlačítko ON/OFF viz str. 8 B) POPIS REŽIMU HEAT (topení) Pokud klimatizační jednotka absorbuje příliš mnoho tepla ze vzduchu, může dojít k jejímu přetížení. Následně na základě vyhodnocení, které provede mikroprocesor, se automaticky zastaví ventilátor vnější jednotky, aby chránil klimatizační jednotku. Po zastavení ventilátoru může dojít k tvoření námrazy na vnější jednotce. To však není žádný problém. C) POPIS REŽIMU DRY (odvlhčování) Nefunguje ovládání teploty (nastavení teploty). V tomto režimu je teplota v místnosti mírně snížena. Údaje zobrazované na vnitřní jednotce jsou tytéž jako při I FEEL... viz. str. 8. Poznámka: Když je okolní teplota příliš vysoká, teplota v místnosti nemusí dosáhnout nastavenou teplotu, protože jednotka chladí při vysokém zatížení. D) INFORMACE, KTERÉ SE VÁM MOHOU HODIT COOL - pro efektivní chlazení 1) Zavřete okno a stáhněte žaluzie. Tím zredukujete sluneční záření a účinnost chlazení se zvýši. 2) Nalepte na okno tepelný štít (volně dostupný). Průnik tepla do místnosti se tak omezí. 3) Zabraňte, aby vnější jednotka byla vystavena přímému slunečnímu svitu. Tím šetříte energii. HEAT - příjemné teplo závisí na rozdílu mezi vnější a vnitřní teplotou. (pouze u jednotek vybavených tepelným čerpadlem) Doporučujeme, aby se nastavená teplota v režimu topení příliš nelišila od vnější teploty. I když jsou zde regionální diference, uvádíme pro srovnání jako nejvhodnější nastavenou teplotu 20 o C až 24 o C. DRY - vlhkost, při které se cítíte příjemně Pokud ovzduší obsahuje příliš mnoho vlhkosti, máte nepříjemný lepkavý pocit. Vlhkost závisí na teplotě a větru. Relativní vlhkost, při které se lidé cítí příjemně, se pohybuje mezi % v létě, % v zimně. 12

14 NASTAVENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Rychlost a směr proudění vzduchu mohou být zvoleny dle Vašeho přání. A) JAK ZMĚNIT VERTIKÁLNÍ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU Nastavte vertikální lopatky ručně. Seřiďte lopatky před zahájením provozu, protože se horizontální lopatka pohybuje automaticky, mohla by zachytit Vaše prsty. B) PRO ZMĚNU RYCHLOSTI PROUDU VZDUCHU SI STISKNĚTE TLAČÍTKO Každým stisknutím tlačítka se mění rychlost ventilátoru v tomto pořadí: Nízká [Lo], střední [Med], vysoká [Hi],automatická Pro chlazení celé místnosti používejte HI Pokud zvuk klimatizační jednotky ruší Váš spánek, zvolte režim ECONOMO (viz. str. 12) C) PRO ZMĚNU PROUDĚNÍ VZDUCHU, KTERÝ FOUKAL VERTIKÁLNĚ, STISKNĚTE TLAČÍTKO Každým stisknutím tlačítka se mění úhel horizontální lopatky následovně: D) DOPORUČENÉ POLOHY HORIZONTÁLNÍCH LOPATEK - polohu AUTO používejte nejčastěji - polohu 1 nebo 2 používejte v režimu chlazení nebo odvlhčení - polohu 3, 4 a 5 používejte při režimu topení pro jejich přizpůsobení Vašim požadavkům. Poznámky 1) Při režimu chlazení, pokud pracuje jednotka s nasměrovaným prouděním vzduchu směrem dolů (4 nebo 5) po dobu 1 hodiny, se směr proudění vzduchu nastaví automaticky do vodorovné polohy, aby se tak předešlo odkapávání kondenzované vody. 2) Nastavujte vertikální směr proudění s použitím dálkového ovladače. Pokud manipulujete s horizontální lopatkou ručně, může dojít k potížím. 3) Při režimu topení, jestliže je teplota na výstupu vzduchu příliš nízká nebo probíhá-li rozmrazování, je horizontální žaluzie nastavena do polohy 1. D) AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Pokud si zvolíte režim AUTO pomocí tlačítka, poloha horizontální žaluzie je nastavována automaticky v závislosti na provozním režimu tak, aby byl zajištěn co nejefektivnější provoz. HEAT - Jestliže je teplota vzduchu na výstupu příliš nízká, vzduch vyfukuje vodorovně. Jestliže teplota vzduchu na výstupu stoupá, fouká vzduch směrem dolů. COOL, DRY - Vzduch proudí vodorovně. 13

15 REŽIM ECONO COOL (ekonomický). Tento provozní režim, při kterém je redukován hluk vznikající při proudění vzduchu, používejte během spánku a pod. Proveďte následující úkony za chodu klimatizační jednotky: 1) STISKNĚTE TLAČÍTKO V tomto provozním režimu pracuje klimatizace v určitých cyklech, odpovídajících nastavené teplotě. Také výběr teploty je automaticky nastaven o 2 výše než při způsobu TOO COOL. Zrušení režimu ECONO COOL. 2) STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO Zvuk vznikající při proudění vzduchu z vnitřní jednotky se ztlumil. Pokud stisknete tlačítko během provozního režimu ECONO COOL, dojde ke zrušení tohoto režimu. Poznámka Používejte tento provozní režim, když jdete spát. Pokud se používá během dne, je výkonnost omezena, protože okolní teplota je příliš vysoká. REŽIM SWING (KÝVÁNÍ) Tento režim používejte, pokud chcete dosáhnout do všech rohů v místnosti nebo zasáhnout určitý bod přímo. Proveďte následující operace/úkony za provozu. 1) STISKNĚTE TLAČÍTKO Provozní režim SWING zrušte následovně: 2) STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO Pokud stiskněte během režimu SWING tlačítko, tento režim se zruší. 14

16 PROVOZ ČASOVAČE (ON/OFF TIMER) Tento režim umožňuje nastavit si časovač na dobu kdy jdete spát, kdy přicházíte domů, kdy vstáváte a pod. A) JAK NASTAVIT ČASOVAČ NA ZAPNUTÍ (ON TIMER) 1) Stiskněte tlačítko a tím si nastavíte režim časovače pro zapínání jednotky. Každým stisknutím tlačítka se střídavě zapíná a vypíná režim časovače. 2) Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek a. Každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 hodinu a každým stisknutím tlačítka se zvýši o 1 minutu. B) JAK VYPNOUT ČASOVAČ PRO ZAPÍNÁNÍ: Stiskněte tlačítko a tím časovač vypnete. C) JAK NASTAVIT ČASOVAČ NA VYPÍNÁNÍ (OFF TIMER) 1) Stiskněte tlačítko, tím nastavíte režim časovače pro vypínání jednotky. Každým stisknutím tlačítka se střídavě zapíná a vypíná režim časovače pro vypínání. 2) Nastavte čas na časovači pomocí tlačítek a. Každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 hodinu, každým stisknutím tlačítka se nastavený čas zvýši o 1 minutu. C) JAK VYPNOUT ČASOVAČ PRO VYPÍNÁNÍ: Stiskněte tlačítko a tím časovač pro vypínání vypnete. D) INSTRUKCE PRO PROGRAMOVÁNÍ TIMERU Časovače (TIMER) pro vypínání a zapínání mohou být používány v kombinaci. Časovač, jehož nastavený čas doběhne dříve, bude uveden do provozu jako první. ( tato značka označuje pořadí uvedení do provozu (spuštění) časovačů. Pokud není nastaven běžný čas, nebudou časovače fungovat správně. 15

17 KDYŽ MÁ BÝT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA DELŠÍ DOBU MIMO PROVOZ A) KDYŽ JEDNOTKA NEMÁ BÝT DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁNA: 1) Zapněte na 3 nebo 4 hodiny ventilátor pro vysušení vnitřku klimatizační jednotky. K zajištění ventilace musí být zvolena nejvyšší nastavitelná teplota v režimu chlazení. 2) Vypněte jistič / hl. vypínač. Upozornění! Prach a nečistoty se mohou usazovat a způsobit požár. 3) Vyjměte baterie z dálkového ovladače. B) KDYŽ CHCETE JEDNOTKU OPĚT POUŽÍVAT: 1) Vyčistěte vzduchový filtr a vložte ho do vnitřní jednotky. (Čištění filtru - viz. str. 14 a 15) 2) Zkontrolujte, zda není zablokován vstup a výstup vzduchu u vnitřní i vnější jednotky. Zkontrolujte, zda je zemní vodič připojen správně. ÚDRŽBA Před zahájením údržby (čištění vnitřní jednotky) vypněte hl. vypínač i jistič, protože se ventilátor během provozu otáčí vysokou rychlostí, mohl by Vás zranit. Při čištění použijte měkkou suchou utěrku. Pozor! Nepoužívejte benzín, čistící prášky a detergenty. Nerozprašujte spreje s insekticidy. Mohli byste jednotku poškodit. A) POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU Čištění vzduchového filtru a filtru na odstranění zápachu (jednou za 2 týdny). Jestliže musíte otevřít čelní desku, neotvírejte ji až do vodorovné polohy. Pokud tak učiníte, mohlo by dojít k poškození desky. 1) Vyjměte vzduchový filtr. Pozor! Pokud je třeba vyjmout vzduchový filtr, nedotýkejte se kovových částí vnitřní jednotky. Nebezpečí úrazu. 2) Odstraňte nečistoty ze vzduchového filtru - pomocí vysavače nebo vypráním ve vodě. Pokud je silně znečištěn, opláchněte ho roztokem detergentu ve vlažné vodě. Pokud použijete horkou vodu (50 o C a více) může dojít k deformaci filtru. 3) Po vyprání ve vodě nechejte filtr dobře uschnout ve stínu. Během sušení nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření nebo ho nesušte v blízkosti ohně. 4) Filtr znovu nainstalujte. 16

18 5) Nejprve vyjměte vzduchový filtr a teprve potom vyjměte filtr na odstranění zápachu (šedá pryž). Odstraňování zápachu není škodlivé lidskému zdraví. Přesto, abyste zachovali jeho účinnost, neberte do rukou rám filtru ani se nikdy nedotýkejte povrchu filtru. 6) Namočte filtr s rámem do vlažné vody asi na 15 minut. Pokud je filtr silně znečištěn, použijte roztok detergentu ve vlažné vodě. Nepoužívejte kartáč nebo houbu. Nepoužívejte chlorový roztok. 7) Po vyprání ve vodě nebo ve vlažné vodě nechejte filtr dobře uschnout ve stínu. 8) Nainstalujte filtr na odstranění zápachu (šedá pryž) a teprve pak nainstalujte vzduchový filtr. B) VÝMĚNA FILTRU NA ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU Jestliže dojde ke snížení výkonnosti z důvodu nečistot atd., je nutné vyměnit filtr na odstranění zápachu nebo filtr na čištění vzduchu. Výměna filtru na odstranění zápachu (vyměňte asi 1x ročně). 1) Vyjměte vzduchový filtr. 2) Vyjměte filtr na odstranění zápachu (šedý filtr). Čištění je nutné jednou za 2 týdny. Avšak pokud je silně znečištěn, vyčistěte ho častěji. Pokud filtr nezmění barvu i po provedení postupu, uvedeného na str. 14 a 15, nebo pokud filtr zčerná, nahraďte ho novým filtrem. Standardní interval pro výměnu tohoto filtru je 1 rok. 3) Nainstalujte nový filtr na odstranění zápachu. 4) Nainstalujte vzduchový filtr. (Bezpečně uzavřete čelní desku.) C) VÝMĚNA FILTRU NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHU [jemný filtr] Výměna filtru na čištění vzduchu (vyměňte asi 1x za 4 měsíce). 1) Vyjměte vzduchový filtr. 2) Vyjměte filtr na čištění vzduchu (bílý filtr). Pokud je filtr na čištění vzduchu zanesený, může tak snížit výkonnost jednotky a způsobit kondenzaci na výstupu vzduchu. Filtr čistěte dle potřeby. Obvyklá doba pro výměnu jsou 4 měsíce. Ale pokud se filtr zbarví do tmavě hnědé, rychle ho vyměňte. 3) Nainstalujte nový filtr na čištění vzduchu. 4) Nainstalujte vzduchový filtr. (Bezpečně uzavřete čelní desku.) D) NABÍDKA DOPLŇKŮ Doplňky můžete získat u Vašeho prodejce. Filtr na odstranění zápachu Filtr na čištění vzduchu [jemný filtr] 17

19 DŘÍVE NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA Zkontrolujte následující: A) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NEFUNGUJE. 1) Zda je zapnut jistič/hl. vypínač a zda není spálená pojistka. 2) Zda je nastaven časovač na zapínání. B) CHLAZENÍ A TOPENÍ NEFUNGUJÍ DOSTATEČNĚ. 1) Zda je teplota správně nastavena. 2) Zda není znečištěn vzduchový filtr. 3) Zda není zablokován výstup u vnější jednotky. 4) Zda není nastaven režim ECONO COOL během dne. C) DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NEZOBRAZUJE. Signál dálkového ovládání nelze přijímat, protože není dostatečně blízko klimatizační jednotky. 1) Baterie jsou vybité. 2) Chybná polarita (+ -) u baterií D) POKUD SE OBJEVÍ ZÁVADA NA ZDROJI EL. ENERGIE. Zkontrolujte následující: Vypněte klimatizační jednotku. Po obnovení dodávky el. energie, znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Teprve potom, co jste prověřili výše uvedené položky a závada na klimatizační jednotce nezmizela, zastavte provoz klimatizační jednotky a spojte se s Vaším prodejcem. E) V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH ZASTAVTE PROVOZ A SPOJTE SE S VAŠÍM PRODEJCEM. 1) Signál dálkového ovládání nemůže být přijímán v místnosti, kde je používána elektronická zářivka typu ON/OFF (STROBOSKOP) nebo invertní zářivka, atd. 2) V oblasti, kde jsou slabé radiové vlny, může dojít během provozu klimatizační jednotky k rušení příjmu na SW radiovém příjmu. 3) Pokud slyšíte hřmění, zastavte chod jednotky a vypněte jistič/hlavní vypínač. V opačném případě může dojít k poškození elektrických součástek. 18

20 KDYŽ SE DOMNÍVÁTE, ŽE NASTALY POTÍŽE. Otázka Odpověď (nejedná se o nesprávnou funkci) 1) Klimatizační jednotka nefunguje 3 minuty po provedení restartu. To chrání klimatizační jednotku v souladu s instrukcemi mikroprocesoru. Čekejte. 2) Slyšíte praskání. Tento zvuk vzniká při rozpínání/smršťování čelní desky, atd. způsobeném změnou teploty. 3) V místnosti je cítit podivný zápach. Klimatizační jednotka nasává vůně i zápachy, vycházející ze zdi, koberce, nábytku, šatů atd. a vyfukuje je zpět do vzduchu. 4) Ventilátor se zastaví během odvlhčování. Jestliže se voda kondenzující na výměníku tepla znovu odpařuje, stoupne vlhkost. Aby se tomuto zabránilo, zastaví se ventilátor ve vnitřní jednotce, když teplota v místnosti dostatečně klesla. 5) Je slyšet tekoucí vodu. Jedná se o zvuk chladiva, které se pohybuje uvnitř klimatizační jednotky, kondenzované vody pohybující se (tekoucí) ve výměníku tepla nebo o zvuk vznikající při rozmrazování výměníku tepla. 6) Směr proudění vzduchu se během chodu změní. Jestliže klimatizační jednotka pracuje v režimu chlazení nebo odvlhčení, tento provozní režim pokračuje 1 hodinu a proud vzduchu je přitom nasměrován dolů, směr se automaticky nastaví do horizontální polohy, aby se tak předešlo odkapávání kondenzované vody. 7) Jsou slyšet mechanické zvuky z vnitřní jednotky. Jedná se o zvuky vznikající při zapínání/vypínání vypínačů ventilátoru nebo kompresoru. 8) Z vnější jednotky uniká voda. Během chlazení jsou potrubí nebo oblast napojení trubek chladné a to způsobuje, že na nich voda kondenzuje. Voda nebo vodní pára, které se tvoří při rozmrazování, se hromadí. Voda, která ulpí na výměníku tepla během režimu topení, odkapává. 9) Vzduch neproudí během režimu topení rychle ven. Čekejte, protože se vnější jednotka připravuje na vyfukování teplého vzduchu. 10) Chod jednotky se zastaví asi na 10 minut během režimu topení. Právě probíhá rozmrazování vnější jednotky (režim rozmrazování). Vyčkejte cca 10 minut. (Jestliže jsou vnější teploty příliš nízké, tvoří se námraza.) 11) Občas je slyšet syčení. Je to způsobeno tím, že se přepne proudění chladiva uvnitř klimatizační jednotky. 19

21 INSTALACE, PŘEMÍSTĚNÍ A PROHLÍDKY A) ELEKTRICKÉ PRÁCE 1) Zajistěte specielní obvod pro dodávku energie pro klimatizační jednotku. 2) Nezapomeňte zkontrolovat kapacitu hlavního vypínače. 3) Zákazník by neměl tuto jednotku sám instalovat. Pokud je instalace provedena neodborně, hrozí nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, nebezpečí úrazu při pádu jednotky, prosakování vody atd. 4) Nespojujte pomocí rozdvojky nebo prodlužovačky a nepřipojujte velké zatížení na jednu elektrickou zásuvku. Požár nebo zásah elektrický proudem může být způsoben vadným kontaktem, vadnou izolací, převyšující přípustný proud, atd. B) PROHLÍDKA A ÚDRŽBA 1) Když je klimatizační jednotka používána po několik sezón, může dojít ke snížení výkonnosti z důvodu znečištění vnitřku jednotky. 2) V závislosti na podmínkách při jejím používání může dojít k vytvoření různých zápachů případně nemusí být vysoušená voda odváděna plynule ven z důvodu nečistot, prachu a pod. 3) Doporučujeme, aby prohlídku a údržbu (placenou) prováděl odborník mimo normální údržbu. Kontaktujte Vašeho prodejce. 4) Neopomínejte na zvuk jednotky během provozu Do okolí výstupu vzduchu neumísťujte žádné předměty. To může zavinit snížení výkonnosti nebo zvýšení provozního hluku. Pokud slyšíte během provozu neobvyklý hluk, spojte se s Vaším prodejcem. C) PŘEMÍSTĚNÍ Pokud je třeba klimatizační jednotku přemístit nebo znovu instalovat z důvodu stěhování apod., je třeba použit specielní techniku i pracovní postup. POZOR! Opravy a přemístění by neměl provádět zákazník! Pokud jsou provedeny neodborně, hrozí nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, zranění při pádu jednotky, úniku vody apod. Volejte Vašeho prodejce. 20

22

23

24

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod k obsluze. Room Air Conditioners MSZ-GA MSZ-GE MLZ-KA MFZ-KA

Návod k obsluze. Room Air Conditioners MSZ-GA MSZ-GE MLZ-KA MFZ-KA Návod k obsluze Room Air Conditioners MSZ-GA MSZ-GE MLZ-KA MFZ-KA Obsah Bezpečnostní opatření. 1 Názvy dílů jednotek MFZ a MSZ GE. 3 Názvy dílů jednotek MSZ GA. 4 Názvy dílů jednotek MLZ.......................

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu LG ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FANÇAS DEUTSCH LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu PŘÍUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER ASF 7UiF-LA ASF 9UiF-LA ASF 12UiF-LA ASF 14Ui3F ASF 18Ui3F Uchovávejte tuto příručku pro další použití 1. Preventivní

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Pokojové klimatizační zařízení Daikin. Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

Pokojové klimatizační zařízení Daikin. Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Pokojové klimatizační zařízení Daikin Návod k obsluze FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Bezpečnostní preventivní opatření... 2 Názvy dílů... 4 Příprava před zahájením

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu

LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu LG ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací vaší

Více

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze

Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze Nástěnná klimatizace děleného typu Návod k obsluze SAC 1811CH SAC 411CH Před použitím tohoto klimatizačního zařízení se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy Split - vnitřní jednotky FHB35FK7V1 FHB45FK7V1 FHB60FK7V1 FHB35GZ7V1 FHB45GZ7V1 FHYB35GZ7V1 FHYB45GZ7V1

Návod k obsluze. Klimatizační systémy Split - vnitřní jednotky FHB35FK7V1 FHB45FK7V1 FHB60FK7V1 FHB35GZ7V1 FHB45GZ7V1 FHYB35GZ7V1 FHYB45GZ7V1 FHB5FK7V FHB45FK7V FHB60FK7V FHYB5FK7V FHYB45FK7V FHYB60FK7V FHYB7FK7V FHYB00FK7V FHYB5FK7V FHC5B7V FHC45B7V FHC60B7V FHYC5B7V FHYC45B7V FHYC60B7V FHYC7B7V FHYC00B7V FHYC5B7V FDY5B7V FDY00B7V FDY50B7V

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 MANUÁL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 VNITŘNÍ JEDNOTKA Váš dodavatel: MULTI KLIMA s.r.o. Tel.: 257 960 934 Zbuzany 148 Fax: 257 960 934 252 25 Praha západ E-mail:

Více

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K OBSLUZE VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA ASE-120AH P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu energie INTELLIGENT EYE Senzor INTELLIGENT EYE detekuje

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

SK 090 / SK 120 / SK 180

SK 090 / SK 120 / SK 180 UPOZORNĚNÍ: Odborná montáž a zapojení klimatizační jednotky je jednou z podmínek pro poskytnutí zákonné záruční lhůty. V případě neodborné montáže a zapojení klimatizační jednotky ECG, zákazník ztrácí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e bezfreónové ekologické chladivo NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP INVERTER ASF 24Ui (LC) ASF 30Ui (LC) Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před

Více

POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN. Návod k obsluze FTX60GV1B FTX71GV1B

POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN. Návod k obsluze FTX60GV1B FTX71GV1B POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN Návod k obsluze MODELY FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Bezpečnostní upozornění... 2 Názvy součástí... 4 Příprava před uvedením

Více

POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN. Návod k obsluze FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN. Návod k obsluze FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B POKOJOVÉ KLIMATIZACNÍ ZARÍZENÍ DAIKIN Návod k obsluze MODELY FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Bezpečnostní

Více

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0 TDR Buffer Stroj pro opravu disků Návod k použití Ver 1.0 Děkujeme za zakoupení stroje od společnosti Total Disc Repair. Věnujte prosím pozornost tomuto manuálu. Jeho přečtením si usnadníte práci se strojem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití. TYP: SLOUPOVÁ JEDNOTKA MODEL : APNH48GTLA0 ( UP48

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 1 Komunikační modul dálkového ovládání venkovní kondenzační jednotky a VZT jednotky OBSAH strana 1 Preventivní upozornění 2 2 Pokyny

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE MODELY FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B

POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE MODELY FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN NÁVOD K OBSLUZE MODELY FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu elektrické energie INTELLIGENT EYE (inteligentní snímač) Inteligentní

Více

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití.

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. TYP: KAZETOVA JEDNOTKA - ČTYŘCESTNÁ Zařízení splňuje

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více