Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC"

Transkript

1 Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

2 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní instrukce Instalace a nastavení Odvod kondenzátu Připojení k síti Ovladač Údržba Poruchy Skladování a doprava Záruky

3 3 ÚVOD Tento návod k použití obsahuje technické detaily, provozní informace a technické informace k instalaci větrací jednotky se zpětným ziskem tepla VUT 300 (301) EV (K) mini EC POUŽITÍ Jednotka je navržena pro větrání prostor za současné úspory tepelné energie díky rekuperačnímu výměníku a je tak jednou z hlavním komponent současným moderních budov s minimálními provozními náklady. Jednotka je určena k trvalé výměně vzduchu v rodinných domech, hotelech, kavárnách, zasedacích místnostech a dalších podobných prostorách, které vyhovují výší požadavku na přívod čerstvého vzduchu na výkon této jednotky. Jednotka je díky integrovanému ohřívači také využitelná pro ohřev přiváděného vzduchu na komfortní teplotní úroveň. Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé ani výbušné příměsi jednotka je určena pouze pro přepravu čistého vzduchu! V žádném případě nesmí být jednotka použita pro přenos vzduchu s příměsí mastnost (netýká se instalované digestoře). Upozornění! Jednotku není dovoleno provozovat bez olejových filtrů. Vniknutí oleje a lepivých látek do jednotky může způsobit nevratné poškození jednotky. Jednotku je zakázáno používat dětem, osobám s psychickými či mentálními poruchami, či osobám bez potřebných zkušeností a znalostí. Přístrojem může být manipulováno pouze kvalifikovaných personálem po náležitém proškolení. Instalujte vždy jednotku mimo dosahu dětí. OBSAH DODÁVKY Jednotka Návod k použití Ovladač Přepravní obal Upevňovací sada

4 4 STRUKTURA KÓDU PRODUKTU VUT 300 EVK mini EC Modifikace K - digestoř Orientace napojení V - vertikální Typ motoru EC - elektronicky komutované Elektrický ohřívač Průtok vzduchu m³/h jednotka s integrovaným ovladačem jednotka s dálkovým (kabelovým) ovladačem Typ jednotky VUT - jednotka s rekuperačním výměníkem TECHNICKÁ DATA Jednotka je určena pro provoz v prostředí o teplotách od +1 C do 40 C s relativní vlhkostí do 80%. Jednotka musí být uzemněna. Stupeň krytí: Motory - IP 44 Jednotka připojena na vzduchové potrubí - IP 22 Označení jednotky, její hlavní a připojovací rozměry, vzhled a technické údaje jsou uvedeny na obrázku 1,2 a tabulkách 1 a 2.

5 5 ovladač připojen k jednotce 10 m kabelem (pouze pro jednotky 301) Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C VUT 300 EVK mini EC s vestaveným ovladačem VUT 301 EVK mini EC s dálkovým ovladačem Obr. 1. Rozměry a napojení jednotky s integrovanou digestoří ovladač připojen k jednotce 10 m kabelem (pouze pro jednotky 301) Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C VUT 300 EVK mini EC s vestaveným ovladačem VUT 301 EVK mini EC s dálkovým ovladačem Obr. 2. Rozměry a napojení jednotky bez integrované digestoře

6 6 Tabulka 1. Technické parametry Model VUT 300 (301) EV(K) mini EC Napájecí napětí [V] 230/50Hz Max. příkon [W] 187 Proud ventilátorů [A] 1,1 Příkon dohřevu [kw] 1,5 Proud dohřevu [A] 6,5 Celkový příkon [kw] 1,69 Max. proud jednotky [A] 7,6 Max. průtok [m3/h] 270 Akustický tlak db(a)/3m 42 Max. teplota vzduchu [ C] od -25 C do +60 C Materiál pláště polymerizovaná ocel Izolace 15 mm (polypropylenová pěna) Filtr: odtah/přívod G4 / G4 Průměr napojení [mm] 125 Hmotnost [kg] 38/37 Účinnost rekuperace až 95% Typ rekuperátoru protiproudý Materiál rekuperátoru polystyren * - pouze pro modely VUT 300 (301) EV mini EC bez digestoře Tabulka 2. Parametry ovladače Teplotní rozsah [ C] od 0 do 40 Rozsah vlhkosti [%] od 5 do 90 Průměr kabelu [mm2] Materiál Rozměry (ŠхVхH) [mm] 0,18 až 0,35 Plast 86х86х14 Délka kabelu [m] až 10 Stupeň krytí IP 30 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Jednotka musí být vždy provozována v souladu s tímto návodem, stejně tak v souladu se všemi předpisy a normami v dané zemi, kde je přístroj provozován. Jednotka musí být vždy uzemněna

7 7 Před připojením jednotky do elektrické sítě se ujistěte, že jednotka nemá žádná viditelná poškození a uvnitř jednotky nejsou žádná cizí tělesa, která by mohla zapříčinit poškození ventilátorů a dalších součástí jednotky. Připojení jednotky do elektrické sítě může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. UPOZORNĚNÍ! Před zahájením montáže, připojování či dalších servisních prací jednotku vždy odpojte od sítě. NIKDY! ź Nepoužívejte jednotku v prostředí s teplotou mimo povolený rozsah či v prostředí s agresivními či výbušnými látkami. ź Nepřipojujte k jednotce sušičky prádla či jiná podobná zařízení. ź Nepoužívejte jednotku v prašném prostředí.

8 Z VENKU VEN DO DOMU Z DOMU 8 min 1 m SENZOR TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PROTIMRAZOVÁ OCHRANA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ REGULACE ODTAHOVÝ FILTR TŘÍDA FILTRA G4 PŘÍVODNÍ FILTR TŘÍDA FILTRACE G4 PROTIPROUDÝ REKUPERÁTOR PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR ODTAHOVÝ FILTR VANA NA KONDENZÁT DIGESTOŘ BYPASS (VZDUCH JE ODVÁDĚN PŘÍMO) Obr. 3. Součásti jednotky INSTALACE A NASTAVENÍ Vždy umisťujte jednotku tak, aby k ní byl dostatečný přístup v případě servisních úkonů. Stěna, na kterou jednotku montujete, musí být rovná. Pro instalaci teplotního senzoru na přívodní potrubí postupujte takto: ź Vyvrtejte otvor o průměru 9 mm do potrubí ź Nainstalujte teplotní senzor ź připevněte snímač třemi samořeznými šrouby Je nutné, aby bylo přívodní potrubí v místě instalace senzoru plně utěsněno!

9 9 Hmožděnka Obr. 4. Umístění Postup při instalaci nástěnného ovladače: Pro otevření ovladače a získání tak přístupu ke svorkovnici použijte plochý šroubovák dle obrázku 5. Sundejte. zadní panel Odpojte kabel od svorkovnice/konektoru Natáhněte kabel do místa instalace ovladače Připevněte zadní část ovladače ke stěně Připojte kabel do svorkovnice/konektoru Druhou část ovladače připevněte k zadní části - plastové západky klapnou Obr. 5. Otevření ovladače

10 10 Obr. 6. Instalace zadní části ovladače na stěnu ODVOD KONDENZÁTU min 50 mm min 100 mm Vana na kondenzát, která je součástí sekce rekuperačního výměníku, je vybavena trubicí pro odvod kondenzátu z jednotky. Tuto trubici napojte na externí svod kondenzátu, na kterém bude umístěn sifon, popřípadě U smyčka, která zabrání přisávání vzduchu z odpadu do větracího systému. Výška U smyčky je závislá na tlaku ve větracím systému a zároveň i na vnějším tlaku v prostoru. Musí mít rozdíl úrovní minimálně 100 mm a 50 mm. Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C min 3 min 3 VÝVOD KONDENZÁTU U-SMYČKA ODPADNÍ SYSTÉM Obr. 7. Odvod kondenzátu

11 11 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ Před jakoukoli manupulací s jednotkou ji vždy odpojte od elektrické sítě. Jednotka může být připojena pouze do sítě se zemnícím kabelem. Veškeré elektrické údaje o připojení jednotky jsou uvedeny na štítku jednotky. Jakákoli úprava vnitřního zapojení jednotky je zakázaná a vede ke ztrátě záruky. Jednotka je určena pro připojení do jednofázové elektrické sítě 230V/ 50Hz. Správné připojení je zajištěno pomocí napájecího kabelu s EURO vidlicí dodávané výrobcem. Přístroj musí být k elektrické síti připojen přes ochranný systém automatického vypnutí (jistič), jehož hodnota musí minimálně odpovídat proudu jednotky. Elektrické údaje jednotky jsou uvedeny v tabulce č.1. Jednotka má další možnosti připojení přes terminál X3. k automatickému systému protipožární ochrany k senzorům relativní vlhkosti a oxidu uhličitého V případě, že připojujete jednotku k protipožárnímu systému, odstraňte dodávanou propojku mezi kontakty X3:1 a X3:2. V případě požárního poplachu dojde k přerušení napájení jednotky. Čidlo vlhkosti či CO2 je připojeno ke svorkám X3:3 a X3:4. Pokud je kontakt sepnut, jednotka spustí maximální otáčky ventilátorů. Kontakty musejí být připojeny přesně dle obrázku níže. Kabely veďte kabelovými průchodkami v horní části jednotky. Н РК protipožádní senzory vlhkosti nebo CO2 systém РК Obr. 8. Připojení jednotky X3 11 V případě připojení kontaktu k protipožárnímu systému vyjměte průpojku H

12 12 OVLADAČ NÁSTĚNNÝ OVLADAČ Dálkový ovladač ON/OFF Zvyšování rychlosti RT SET 88 88: 88 h TIMER ON TIMER OFF C Ohřev zapnout Ohřev vypnout Snižování rychlosti Střední rychlost První rychlost Nejvyšší rychlost Timer ON/OFF Zapnutí časového Programu Dálkový ovladač Tlačítka ovládání rychlosti Tlačítka ovládání funkcí Vypnutí/zapnutí jednotky Obr. 9. Nástěnný ovladač + dálkový ovladač Jednotka je říditelná jak z nástěnného ovladače, tak z dálkového ovaldače - viz obr Zapnutí/vypnutí jednotky K zapnutí či vypnutí jednotky: z nástěnného ovladače - zmáčkněte tlačítko z dálkového ovladače - zmáčkněte tlačítko ;. Nástěnný ovladač zobrazuje následující informace, pokud je jednotka vypnutá - viz obr. 10 Vnitřní teplota Den v týdnu Čas Indikace vypnutého stavu Pokud je aktivován přívod vzduchu do ohřívače (dochlazení) svítí a Na displayi se zobrazí odpočet času do vypnutí (min : s). Obr. 10. Display vypnutí jednotky

13 13 Nástěnný ovladač při zapnuté jednotce zobrazuje následující informace: Vnitřní teplota Den v týdnu Čas Rychlost ventilátorů ; Stav timeru se zobrazí v případě, Indikátor že je timer aktivován. Zobrazení signalizuje, že timer je deaktivován. Stav ohřevu. Pokud je ohřev aktivován, svítí. indikátor Obr. 11. Zapnutý stav - display 2. Režimy provozu jednotky Na nástěnném ovladači stiskněte tlačítko pro nastavení vyšší rychlosti pro nastavení nižší rychlosti. a tlačítko Na dálkovém ovladači stisněte tlačítko pro nastavení vyšší rychlosti a pro nastavení nižší rychlosti otáček ventilátorů. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro aktivaci nejnižší rychlosti, tlačítko pro nastavení střední rychlosti a tlačítko pro nastavení nejvyšší rychlosti. Na nástěnném ovladači se zobrazuje aktuální stav nastavení rychlosti: Indikátor režim nízké rychlosti Indikátor režim střední rychlosti Indikátor režim vysoké rychlosti 3. Ohřev přiváděného vzduchu Elektrický ohřívač upravuje teplotu přiváděného vzduchu v závislosti na nastavené požadované teplotě. Pro zapnutí/vypnutí ohřevu: na nástěnném ovladači - stiskněte a držte a současně stiskněte tlačítko. na dálkové ovladači stiskněte tlačítko. pro zapnutí, tlačítko pro vypnutí ohřevu UPOZORNĚNÍ!! Pokud je ohřev aktivován, jednotka může být vypnuta až po 20 sekundách. Je tak aktivováno dochlazení ohřívače - na display se zobrazí 4. Timer. Funkce timer spíní maximální rychlost otáček ventilátorů s automatickým návratem k předchozí nastavené rychlosti po uplynutí nastaveného času (od 20 do 60 minut). Pro vypnutí/zapnutí : timeru: na nástěnném ovladači - stiskněte a držte talčítko a následně stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko jednou pro nastavení 20 minut, každé další stisknutí prodlouží dobu o dalších 10 minut. Maximální doba je 60 minut. Pro vypnutí timeru stiskněte a držte tlačítko

14 14 na dálkovém ovladači - stiskněte tlačítko. Pro vypnutí timeru stiskněte nebo pro aktivaci timeru na 20 minut. 5. Protimrazová ochrana rekuperátoru Pokud teplota přívodního vzduchu do rekuperátoru bude mezi -7 C a -15 C, jednotka se přepne do automatického teplotního režimu. Přívodní ventilátor se na 5 minut zastaví a následně je spuštěn na 25 minut. Pokud je teplota pod -15 C, přívodní ventilátor se zastaví na 5 minut a následně je spuštěn na 15 minut. 6. Režimy nastavení Přenastavenením jednotky bude smazáno výchozí tovární nastavení. Nastavení rychlostí otáček ventilátoru a teplotního senzoru je možné pouze na nástěnném panelu. Nastavení rychlosti otáček v jednotlivých úrovních Jednotka pracuje v režimu nízkých, středních a vysokých otáček. Přívodní a odtahový ventilátor jsou plynule nastavitelné v menu jednotky. Nastavení rychlosti otáček je možné pouze v menu ovladače, který je dostupný pouze u vypnuté jednotky. Pro vstup do menu stiskněte a držte na nástěnném panelu a současně stiskněte a držte tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin. Vstup do menu je indikován zobrazením a, jak je vidět na obrázku 12. Pro výběr požadované rychlosti použijte tlačítka a. Po dobu nastavování vybrané rychlosti jsou či. zobrazeny tyto ikony:, Obr. 12. Nastavení rychlosti Pro nastavení úrovně výkonu ventilátorů stiskněte a držte a pro nastavení procentní úrovně otáček ventilátoru v dané úrovni použijte a. Každé stisknutí tlačítka a změní úroveň o 1%. Pokud tlačítko zůstává stisknuté, na displayi se zobrazuje aktuální rychlost, pro kterou je nastavována úroveň otáček - obr. 13. Pro nastavení odtahového ventilátoru stiskněte a držte a nastavte úroveň otáček pomocí a. Obr. 13. Nastavení rychlosti

15 15 Každý stisk tlačítek a zvyšuje/snižuje výkon ventilátoru o 1%. se na display zobrazuje aktuální nastavovaná rychlost ventilátoru. Podržením Pro opuštění menu nastavení ventilátorů stiskněte tlačítko. Nastavení úrovní otáček ventilátorů není možné u dálkového ovladače. Pro návrat k továrnímu nastavení vstupte do menu nastavení ventilátorů a stiskněte současně. po dobu tří vteřin tlačítka a Tovární nastavení: nízká rychlost 40 % střední rychlost 70 % vysoká rychlost 100 % Nastavení teploty v potrubí Pro vstup do menu pro nastavení teploty vypněte jednotku a stiskněte současně tlačítka a na nástěnném ovladači. Potvrzením, že jste vstoupili do menu pro nastavení senzoru je potvrzeno zobrazením a. Po aktivaci menu pro nastavení teplotního senzoru v potrubí se na displayi zobrazení informace dle obr. 14. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v potrubí. Nastavení probíhá cyklicky v krocích po 2 C v intervalu od +16 C do +30 C. Stiskněte pro zobrazení nastavené teploty. Obr. 14. Nastavení teplotního čidla Stiskněte tlačítko pro zobrazení kódu řídícího modulu a verze firmware. Stiskněte slačítko menu. Obr. 15. Verze firmware pro opuštění

16 16 7. Indikace výměny filtrů V případě vypršení intervalu životnosti filtrů (3000 hodin) se na nástěnném ovladači zobrazení ikona F. V případě indikace výměny filtrů F stiskněte tlačítko pro vypnutí jednotky a jednotku odpojte od elektrické sítě. Následně vyměňte filtr dle postupu na straně 19. Po provedení výměny stiskněte tlačítko na nástěnném ovladači nebo tlačítko na dálk. ovladači a zapněte jednotku. Následně stiskněte současně tlačítka a pro vynulování měření provozních hodin. Obr. 16. Indikace výměny filtrů 8. Nastavení datumu a času Vypněte jednotku. Stiskněte a držte tlačítko, současně pak tlačítko na nástěnném ovladači jednotky. Držte tlačítko a vyberte parametr, který chcete změnit, tlačítkem a Editovaný parametr začne blikat. Datum a čas jdou po sobě v tomto pořadí: 1. Minuty 2. Hodiny 3. Den v týdnu 4. Datum 5. Měsíc 6. Rok a Následně nastavte vybraný parametr tlačítky na nástěnném ovladači. Pro opuštění nastavení stiskněte 9. Časový program Stiskněte a držte tlačítko, současně stiskněte na nástěnném ovladači. Aktivujete tím časový program jednotky. Indikátor na displayi potvrzuje, že časový program je aktivní. Stiskněte a držte tlačítko, současně stiskněte tlačítko na nástěnném ovladači. Pomocí dálkového ovladače aktivujete časový program tlačítkem. Funkce timeru má vždy před časovým programem přednost. 10. Nastavení časového programu Každý den v týdnu má k dispozici čtyři časové změny, ve kterých dochází ke změně otáček a nastavení funkce. elektrického dohřevu. Pro vstup do menu nastavení časového programu vypněte jednotku tlačítkem na nástěnném panelu nebo tlačítkem na dálkovém ovladači.

17 17 Stiskněte a držte tlačítko na ovladači a současně stiskněte tlačítko Den v týdnu Číslo změny Ohřívač stav Čas Ohřev ON Ohřev OFF Rychlost otáčení ventilátoru Obr. 17. Automatický časový provoz Držte tlačítko a vyber požadovaný parametr, který má být nastaven, použitím tlačítek Vyberte požadovaný parametr stejnými tlačítky Parametry časového provozu jsou k dispozici na obrázku 17. Pořadové číslo změny - pro každý den v týdnu mohou být nastaveny až 4 změny Den v týdnu - nastavte požadovaný den Stav ohřevu - nastavte požadovaný stav ohřevu pro daný časový úsek - ohřev zap., Rychlost ventilátoru - nastavte rychlost otáček ventilátoru pro daný časový úsek Čas - časové nastavení daného časového úseku Pro zkopírování časového nastavení úseku do dalšího dne stiskněte a držte a současně stiskněte. Není možné kopírování z neděle do pondělí Stiskněte na ovladači či na dálkovém ovladači pro opuštění menu pro nastavení časového programu Příklad nastavení časového režimu je v tabulce 3. Ve výchozím nastavení je jednotka nastavena na teplé období roku. Tabulka 3. Příklad nastavení programu Časový úsek 1 Den Začátek Mode Mo 07:00 Tu 07:00 We 2 3 Ohřev Začátek Mode Ohřev Začátek 08:00 17:00 08:00 17:00 07:00 08:00 Th 07:00 08:00 Fr 07:00 08:00 Sa 10:00 2. rychl. Su 10:00 2. rychl. 4 Ohřev Začátek Mode Ohřev 2. rychl. 22:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 12:00 2. rychl. 17:00 2. rychl. 22:00 12:00 2. rychl. 17:00 2. rychl. 22:00 Mode vyp..

18 Alarmy V případě alarmu se jednotka vypne a na nástěnném ovladači se zobrazí indikátor alarmu, obr. 18. Možné příčiny jsou uvedeny v tabulce 4. Alarm teplotního senzoru Přehřátí ohřívače Přerušení provozu - teplota v potrubí Protimrazová ochrana Obr. 18. Alarmy Tabulka 4. Alarmy ALARM INDIKACE ŘEŠENÍ Přehřátí ohřívače Manuálně přepněte ochranný termostat Chyba teplotního senzoru Zkrat na senzoru - zkrat odtraňte. Chyba potrubního senzoru teploty Odstraňte přerušení na senzoru. Chyba senzoru protimrazové ochrany Odstraňte přerušení na senzoru. 12. Ovládání digestoře (pouze pro VUT 300 (301) EVK mini EC). Světlo ON/OFF nízká rychlost ON střední rychlost ON vysoká rychlost ON vypnuto OFF Obr. 19. Ovládání digestoře

19 19 Pro zapnutí digestoře stiskněte některé z tlačítek volby rychlosti. Digestoř je nadřazena regulaci jednotky, a proto po dobu chodu digestoře je ovládací panel mimo provoz. Pro vypnutí digestoře stiskněte odpovídající tlačítko dle obr. 19. Po jejím vypnutí se jednotka vrátí zpět do předchozího nastaveného provozního režimu. Ovládání digestoře je možné pouze pomocí tlačítek, které jsou na předním panelu, viz obr. 16. V době chodu digestoře není rekuperace tepla aktivní, protože je proud vzduchu z domu (digestoře) směrován přímo mimo rekuperátor. Jednotka větrá na stupeň, který je nastaven na digestoři. ÚDRŽBA Jednotka vyžaduje údržbu 3-4 x ročně. Údržba jednotky zahrnuje pravidelné čištění a následující pravidelné operace: 1. Údržba filtrů x ročně Špinavé filtry zvyšují tlakovou ztrátu systému a snižují tak průtok vzduchu jednotkou. Filtry vyžadují čištění v případě jejich zanesení, avšak minimálně každé 3-4 měsíce. Je možné čistění vysavačem. Filtry však vyměňujte již po druhém čistění. Pro dodání nových filtrů kontaktujte distributora. Pro vyjmutí filtrů postupujte dle obr. 20. ź Vyšroubujte šrouby upevňující víko. ź Odstraňte vstupní víko jednotky a odpojte konektor (pouze provedení jednotky s integrovaným ovládacím panelem na jednotce), následně odšroubujte dva šrouby M6 k uvolnění zátky. Otevřete víko jednotky a po vysunutí směrem vzhůru se víko uvolní. ź Vyjměte rekuperátor tažením za popruhy. ź Vyjměte přívodní a odtahový filtr. 2. Údržba tukového filtru digestoře (pouze u verzí 300 (301) EVK mini EC) Čištění tukového odlučovače provádějte v horké vodě za pomocí běžných kuchyňských detergentů (slabých). Tuk se musí kompletně rozpustit. Pro vyjmutí tukového filtru postupujte následovně: ź Stiskněte pojistku ź Opatrně vyjímejte filtr směrem dolů a následně ho úplně uvolněte z jednotky. 3. Kontrola rekuperátoru (jednou ročně) V rekuperačním výměníku se provozem může nahromadit jemný prach a to i přes pravidelné výměny filtrů. Pro zajištění vysoké účinnosti musí být rekuperační výměník udržován čistý. Čištění provádějte vodou za použití mýdla či jemného detergentu. Do jednotky instalujte pouze suchý výměník. 4. Kontrola ventilátorů (jednou ročně). Provozem jednotky může dojít k zanesení ventilátorů prachem i přes pravidelné čištění a výměnu filtrů. Čištění ventilátorů provádějte jemným kartáčem. Je zakázané čištění vodou a ostrými předměty, mohlo by dojít k nevratnému poškození jednotky. 5. Odvod kondenzátu (jednou ročně) Odvod kondenzátu se může zanést nečistotami. Jednou ročně odvod kondenzátu zkontrolujte a případně vyčistěte. Udržujte v čistotě i U smyčku. 6. Přívod a odvod z jednotky (dvakrát ročně) Listy a další nečistoty mohou zanést potrubí k jednotce. Zanesení způsobí snížení větracího výkonu jednotky a může jednotku poškodit. V případě potřeby potrubí a nasávací elementy vyčistěte.

20 20 7. Údržba potrubí - 1 x za pět let I přes dodržení ostatních instrukcí dle manuálu se může drobný prach usazovat v potrubí a omezit tak výkon jednotky. Údržbou se rozumí důkladné čištění či výměna potrubí. 8. Údržba ovladače Údržba ovladače a řídícího systému jednotky může být provedena pouze kvalifikovanou autorizovanou osobou pro práci s elektrickým zařízením do 1000 V. Před zahájením prací na zařízení si vždy přečtěte tento manuál! Před servisem jednotky vždy odpojte přístroj od elektrické sítě. Postupujte podle následujících kroků a instrukcí na obrázku 21. ź Odstraňte šrouby z krytu jednotky ź Vyjměte rekuperátor vytažením za popruh. ź Vyjměte šrouby, které drží elektroniku - v průběhu odpojování vždy panel držte ź Odklopte panel směrem dolů Obr. 20. Servis výměníku a filtrů

21 21 Obr. 21. Servis jednotky 2 1 Obr. 22. Servis digestoře

22 22 PORUCHY MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ Problém Ventilátor neběží Příčina Není připojeno napájení Ujistěte se, že je jednotka připojena do elektrické sítě. Zanesený odtahový filtr Vyčistěte nebo vyměňte filtr Studený Zamrzlý výměník přívodní vzduch Nízký průtok vzduchu Únik vody Ujistěte se, že na výměníku není led. Vypněte jednotku a počkejte, až podmínky pro vznik ledu na výměníku zaniknou. Chyba elektrického dohřevu Kontaktujte servisní centrum Některá část větracího systému je zanesena Vyčistěte filtry, ventilátory a elektrický ohřívač. Případně filtry vyměňte. Ventilační systém je poškozen. Omezený výkon Tukový filtr je zanesen digestoře Hluk, vibrace Řešení Oběžné kolo je zanesené. Uvolněné šrouby. Zanesený odpadní systém. Poškozené nebo špatně umístěné vedení konzenzátu z jednotky (špatný úhel)- Zkontrolujte celý systém jednotky včetně klapek a digestoře a v případě potřeby vyčistěte. Ujistěte se, že systém není nikde poškozen. Vyčistěte tukový filtr. Vyčistěte oběžné kolo. Dotáhněte všechny šrouby. Vyčistěte jednotku. Zkontrolujte správnou instalaci odvodu kondenzátu, především úhel a U smyčku Naplňte U smyčku vodou.

23 23 SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Jednotku skladujte pouze v originálním obalu v uzavřeném větraném prostoru o teplotě + 10 C až +40 C a relativní vlhkostí do 80% (při 20 C). V prostorách, kde je jednotka skladována není přípustný výskyt jakýchkoli par a částic, které by mohly způsobit korozi či jiné poškození částí jednotky. Pro transport jednotky použijte manipulační techniku, abyste zabránili mechanickému poškozením při ruční manipulaci. V průběhu přepravy dopravním prostředkem musí být jednotka vždy chráněna proti mechanickému poškození. Při manipulaci s jednotkou se vyhněte nárazům. ZÁRUKA Na poškození jednotky v důsledku manipulace v rozporu s pokyny tohoto manuálu se záruka nevztahuje. Pro záruční či pozáruční servis se obraťte na dodavatele jednotky. Distributor neodpovídá za žádné mechanické nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s užíváním této jednotky. Záruka se nevztahuje na poškození a vady, které vznikly užíváním nebo manipulací jednotky v rozporu s tímto manuálem.

24 24

25 DOSPEL CZECH s.r.o.

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE by LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obsah 1. Úvod... 3 2. Obsah balení... 3 3. Bezpečnost... 4 4. Instalace... 5 4.1 Pokyny pro instalaci... 5 4.2 Instalace

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Article no: 08095908 Version: 01.01. DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03

Article no: 08095908 Version: 01.01. DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03 Article no: 08095908 Version: 01.01 DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03 CZ Přehled o systému Devilink a instalační návod Devilink CC Přehled o systému Devilink Devilink je

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

FAIRLAND (PH20 PH75s)

FAIRLAND (PH20 PH75s) FAIRLAND (PH20 PH75s) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY Překlad původního návodu k použití INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 03 Obsah I. Použití... II. Charakteristika... III. Technické parametry... IV.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH307-0W SENZOROVÉ SVĚTLO 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE výrobek za deště. VYPNĚTĚ napájení svítidla během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 6 A proudovým chráničem nebo

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál CZ Obsah 1. INSTALAČNÍ MANUÁL...3 1.1. Propojení jednotlivých sekcí VZT jednotky...3 1.2. Připojení

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více