Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC"

Transkript

1 Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

2 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní instrukce Instalace a nastavení Odvod kondenzátu Připojení k síti Ovladač Údržba Poruchy Skladování a doprava Záruky

3 3 ÚVOD Tento návod k použití obsahuje technické detaily, provozní informace a technické informace k instalaci větrací jednotky se zpětným ziskem tepla VUT 300 (301) EV (K) mini EC POUŽITÍ Jednotka je navržena pro větrání prostor za současné úspory tepelné energie díky rekuperačnímu výměníku a je tak jednou z hlavním komponent současným moderních budov s minimálními provozními náklady. Jednotka je určena k trvalé výměně vzduchu v rodinných domech, hotelech, kavárnách, zasedacích místnostech a dalších podobných prostorách, které vyhovují výší požadavku na přívod čerstvého vzduchu na výkon této jednotky. Jednotka je díky integrovanému ohřívači také využitelná pro ohřev přiváděného vzduchu na komfortní teplotní úroveň. Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé ani výbušné příměsi jednotka je určena pouze pro přepravu čistého vzduchu! V žádném případě nesmí být jednotka použita pro přenos vzduchu s příměsí mastnost (netýká se instalované digestoře). Upozornění! Jednotku není dovoleno provozovat bez olejových filtrů. Vniknutí oleje a lepivých látek do jednotky může způsobit nevratné poškození jednotky. Jednotku je zakázáno používat dětem, osobám s psychickými či mentálními poruchami, či osobám bez potřebných zkušeností a znalostí. Přístrojem může být manipulováno pouze kvalifikovaných personálem po náležitém proškolení. Instalujte vždy jednotku mimo dosahu dětí. OBSAH DODÁVKY Jednotka Návod k použití Ovladač Přepravní obal Upevňovací sada

4 4 STRUKTURA KÓDU PRODUKTU VUT 300 EVK mini EC Modifikace K - digestoř Orientace napojení V - vertikální Typ motoru EC - elektronicky komutované Elektrický ohřívač Průtok vzduchu m³/h jednotka s integrovaným ovladačem jednotka s dálkovým (kabelovým) ovladačem Typ jednotky VUT - jednotka s rekuperačním výměníkem TECHNICKÁ DATA Jednotka je určena pro provoz v prostředí o teplotách od +1 C do 40 C s relativní vlhkostí do 80%. Jednotka musí být uzemněna. Stupeň krytí: Motory - IP 44 Jednotka připojena na vzduchové potrubí - IP 22 Označení jednotky, její hlavní a připojovací rozměry, vzhled a technické údaje jsou uvedeny na obrázku 1,2 a tabulkách 1 a 2.

5 5 ovladač připojen k jednotce 10 m kabelem (pouze pro jednotky 301) Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C VUT 300 EVK mini EC s vestaveným ovladačem VUT 301 EVK mini EC s dálkovým ovladačem Obr. 1. Rozměry a napojení jednotky s integrovanou digestoří ovladač připojen k jednotce 10 m kabelem (pouze pro jednotky 301) Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C VUT 300 EVK mini EC s vestaveným ovladačem VUT 301 EVK mini EC s dálkovým ovladačem Obr. 2. Rozměry a napojení jednotky bez integrované digestoře

6 6 Tabulka 1. Technické parametry Model VUT 300 (301) EV(K) mini EC Napájecí napětí [V] 230/50Hz Max. příkon [W] 187 Proud ventilátorů [A] 1,1 Příkon dohřevu [kw] 1,5 Proud dohřevu [A] 6,5 Celkový příkon [kw] 1,69 Max. proud jednotky [A] 7,6 Max. průtok [m3/h] 270 Akustický tlak db(a)/3m 42 Max. teplota vzduchu [ C] od -25 C do +60 C Materiál pláště polymerizovaná ocel Izolace 15 mm (polypropylenová pěna) Filtr: odtah/přívod G4 / G4 Průměr napojení [mm] 125 Hmotnost [kg] 38/37 Účinnost rekuperace až 95% Typ rekuperátoru protiproudý Materiál rekuperátoru polystyren * - pouze pro modely VUT 300 (301) EV mini EC bez digestoře Tabulka 2. Parametry ovladače Teplotní rozsah [ C] od 0 do 40 Rozsah vlhkosti [%] od 5 do 90 Průměr kabelu [mm2] Materiál Rozměry (ŠхVхH) [mm] 0,18 až 0,35 Plast 86х86х14 Délka kabelu [m] až 10 Stupeň krytí IP 30 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Jednotka musí být vždy provozována v souladu s tímto návodem, stejně tak v souladu se všemi předpisy a normami v dané zemi, kde je přístroj provozován. Jednotka musí být vždy uzemněna

7 7 Před připojením jednotky do elektrické sítě se ujistěte, že jednotka nemá žádná viditelná poškození a uvnitř jednotky nejsou žádná cizí tělesa, která by mohla zapříčinit poškození ventilátorů a dalších součástí jednotky. Připojení jednotky do elektrické sítě může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. UPOZORNĚNÍ! Před zahájením montáže, připojování či dalších servisních prací jednotku vždy odpojte od sítě. NIKDY! ź Nepoužívejte jednotku v prostředí s teplotou mimo povolený rozsah či v prostředí s agresivními či výbušnými látkami. ź Nepřipojujte k jednotce sušičky prádla či jiná podobná zařízení. ź Nepoužívejte jednotku v prašném prostředí.

8 Z VENKU VEN DO DOMU Z DOMU 8 min 1 m SENZOR TEPLOTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU PROTIMRAZOVÁ OCHRANA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ REGULACE ODTAHOVÝ FILTR TŘÍDA FILTRA G4 PŘÍVODNÍ FILTR TŘÍDA FILTRACE G4 PROTIPROUDÝ REKUPERÁTOR PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR ODTAHOVÝ FILTR VANA NA KONDENZÁT DIGESTOŘ BYPASS (VZDUCH JE ODVÁDĚN PŘÍMO) Obr. 3. Součásti jednotky INSTALACE A NASTAVENÍ Vždy umisťujte jednotku tak, aby k ní byl dostatečný přístup v případě servisních úkonů. Stěna, na kterou jednotku montujete, musí být rovná. Pro instalaci teplotního senzoru na přívodní potrubí postupujte takto: ź Vyvrtejte otvor o průměru 9 mm do potrubí ź Nainstalujte teplotní senzor ź připevněte snímač třemi samořeznými šrouby Je nutné, aby bylo přívodní potrubí v místě instalace senzoru plně utěsněno!

9 9 Hmožděnka Obr. 4. Umístění Postup při instalaci nástěnného ovladače: Pro otevření ovladače a získání tak přístupu ke svorkovnici použijte plochý šroubovák dle obrázku 5. Sundejte. zadní panel Odpojte kabel od svorkovnice/konektoru Natáhněte kabel do místa instalace ovladače Připevněte zadní část ovladače ke stěně Připojte kabel do svorkovnice/konektoru Druhou část ovladače připevněte k zadní části - plastové západky klapnou Obr. 5. Otevření ovladače

10 10 Obr. 6. Instalace zadní části ovladače na stěnu ODVOD KONDENZÁTU min 50 mm min 100 mm Vana na kondenzát, která je součástí sekce rekuperačního výměníku, je vybavena trubicí pro odvod kondenzátu z jednotky. Tuto trubici napojte na externí svod kondenzátu, na kterém bude umístěn sifon, popřípadě U smyčka, která zabrání přisávání vzduchu z odpadu do větracího systému. Výška U smyčky je závislá na tlaku ve větracím systému a zároveň i na vnějším tlaku v prostoru. Musí mít rozdíl úrovní minimálně 100 mm a 50 mm. Su. Mo. Tu. We. Th. Fr. Sa. RT SET 88 88:88 h TIMER ON TIMER OFF C min 3 min 3 VÝVOD KONDENZÁTU U-SMYČKA ODPADNÍ SYSTÉM Obr. 7. Odvod kondenzátu

11 11 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ Před jakoukoli manupulací s jednotkou ji vždy odpojte od elektrické sítě. Jednotka může být připojena pouze do sítě se zemnícím kabelem. Veškeré elektrické údaje o připojení jednotky jsou uvedeny na štítku jednotky. Jakákoli úprava vnitřního zapojení jednotky je zakázaná a vede ke ztrátě záruky. Jednotka je určena pro připojení do jednofázové elektrické sítě 230V/ 50Hz. Správné připojení je zajištěno pomocí napájecího kabelu s EURO vidlicí dodávané výrobcem. Přístroj musí být k elektrické síti připojen přes ochranný systém automatického vypnutí (jistič), jehož hodnota musí minimálně odpovídat proudu jednotky. Elektrické údaje jednotky jsou uvedeny v tabulce č.1. Jednotka má další možnosti připojení přes terminál X3. k automatickému systému protipožární ochrany k senzorům relativní vlhkosti a oxidu uhličitého V případě, že připojujete jednotku k protipožárnímu systému, odstraňte dodávanou propojku mezi kontakty X3:1 a X3:2. V případě požárního poplachu dojde k přerušení napájení jednotky. Čidlo vlhkosti či CO2 je připojeno ke svorkám X3:3 a X3:4. Pokud je kontakt sepnut, jednotka spustí maximální otáčky ventilátorů. Kontakty musejí být připojeny přesně dle obrázku níže. Kabely veďte kabelovými průchodkami v horní části jednotky. Н РК protipožádní senzory vlhkosti nebo CO2 systém РК Obr. 8. Připojení jednotky X3 11 V případě připojení kontaktu k protipožárnímu systému vyjměte průpojku H

12 12 OVLADAČ NÁSTĚNNÝ OVLADAČ Dálkový ovladač ON/OFF Zvyšování rychlosti RT SET 88 88: 88 h TIMER ON TIMER OFF C Ohřev zapnout Ohřev vypnout Snižování rychlosti Střední rychlost První rychlost Nejvyšší rychlost Timer ON/OFF Zapnutí časového Programu Dálkový ovladač Tlačítka ovládání rychlosti Tlačítka ovládání funkcí Vypnutí/zapnutí jednotky Obr. 9. Nástěnný ovladač + dálkový ovladač Jednotka je říditelná jak z nástěnného ovladače, tak z dálkového ovaldače - viz obr Zapnutí/vypnutí jednotky K zapnutí či vypnutí jednotky: z nástěnného ovladače - zmáčkněte tlačítko z dálkového ovladače - zmáčkněte tlačítko ;. Nástěnný ovladač zobrazuje následující informace, pokud je jednotka vypnutá - viz obr. 10 Vnitřní teplota Den v týdnu Čas Indikace vypnutého stavu Pokud je aktivován přívod vzduchu do ohřívače (dochlazení) svítí a Na displayi se zobrazí odpočet času do vypnutí (min : s). Obr. 10. Display vypnutí jednotky

13 13 Nástěnný ovladač při zapnuté jednotce zobrazuje následující informace: Vnitřní teplota Den v týdnu Čas Rychlost ventilátorů ; Stav timeru se zobrazí v případě, Indikátor že je timer aktivován. Zobrazení signalizuje, že timer je deaktivován. Stav ohřevu. Pokud je ohřev aktivován, svítí. indikátor Obr. 11. Zapnutý stav - display 2. Režimy provozu jednotky Na nástěnném ovladači stiskněte tlačítko pro nastavení vyšší rychlosti pro nastavení nižší rychlosti. a tlačítko Na dálkovém ovladači stisněte tlačítko pro nastavení vyšší rychlosti a pro nastavení nižší rychlosti otáček ventilátorů. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro aktivaci nejnižší rychlosti, tlačítko pro nastavení střední rychlosti a tlačítko pro nastavení nejvyšší rychlosti. Na nástěnném ovladači se zobrazuje aktuální stav nastavení rychlosti: Indikátor režim nízké rychlosti Indikátor režim střední rychlosti Indikátor režim vysoké rychlosti 3. Ohřev přiváděného vzduchu Elektrický ohřívač upravuje teplotu přiváděného vzduchu v závislosti na nastavené požadované teplotě. Pro zapnutí/vypnutí ohřevu: na nástěnném ovladači - stiskněte a držte a současně stiskněte tlačítko. na dálkové ovladači stiskněte tlačítko. pro zapnutí, tlačítko pro vypnutí ohřevu UPOZORNĚNÍ!! Pokud je ohřev aktivován, jednotka může být vypnuta až po 20 sekundách. Je tak aktivováno dochlazení ohřívače - na display se zobrazí 4. Timer. Funkce timer spíní maximální rychlost otáček ventilátorů s automatickým návratem k předchozí nastavené rychlosti po uplynutí nastaveného času (od 20 do 60 minut). Pro vypnutí/zapnutí : timeru: na nástěnném ovladači - stiskněte a držte talčítko a následně stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko jednou pro nastavení 20 minut, každé další stisknutí prodlouží dobu o dalších 10 minut. Maximální doba je 60 minut. Pro vypnutí timeru stiskněte a držte tlačítko

14 14 na dálkovém ovladači - stiskněte tlačítko. Pro vypnutí timeru stiskněte nebo pro aktivaci timeru na 20 minut. 5. Protimrazová ochrana rekuperátoru Pokud teplota přívodního vzduchu do rekuperátoru bude mezi -7 C a -15 C, jednotka se přepne do automatického teplotního režimu. Přívodní ventilátor se na 5 minut zastaví a následně je spuštěn na 25 minut. Pokud je teplota pod -15 C, přívodní ventilátor se zastaví na 5 minut a následně je spuštěn na 15 minut. 6. Režimy nastavení Přenastavenením jednotky bude smazáno výchozí tovární nastavení. Nastavení rychlostí otáček ventilátoru a teplotního senzoru je možné pouze na nástěnném panelu. Nastavení rychlosti otáček v jednotlivých úrovních Jednotka pracuje v režimu nízkých, středních a vysokých otáček. Přívodní a odtahový ventilátor jsou plynule nastavitelné v menu jednotky. Nastavení rychlosti otáček je možné pouze v menu ovladače, který je dostupný pouze u vypnuté jednotky. Pro vstup do menu stiskněte a držte na nástěnném panelu a současně stiskněte a držte tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin. Vstup do menu je indikován zobrazením a, jak je vidět na obrázku 12. Pro výběr požadované rychlosti použijte tlačítka a. Po dobu nastavování vybrané rychlosti jsou či. zobrazeny tyto ikony:, Obr. 12. Nastavení rychlosti Pro nastavení úrovně výkonu ventilátorů stiskněte a držte a pro nastavení procentní úrovně otáček ventilátoru v dané úrovni použijte a. Každé stisknutí tlačítka a změní úroveň o 1%. Pokud tlačítko zůstává stisknuté, na displayi se zobrazuje aktuální rychlost, pro kterou je nastavována úroveň otáček - obr. 13. Pro nastavení odtahového ventilátoru stiskněte a držte a nastavte úroveň otáček pomocí a. Obr. 13. Nastavení rychlosti

15 15 Každý stisk tlačítek a zvyšuje/snižuje výkon ventilátoru o 1%. se na display zobrazuje aktuální nastavovaná rychlost ventilátoru. Podržením Pro opuštění menu nastavení ventilátorů stiskněte tlačítko. Nastavení úrovní otáček ventilátorů není možné u dálkového ovladače. Pro návrat k továrnímu nastavení vstupte do menu nastavení ventilátorů a stiskněte současně. po dobu tří vteřin tlačítka a Tovární nastavení: nízká rychlost 40 % střední rychlost 70 % vysoká rychlost 100 % Nastavení teploty v potrubí Pro vstup do menu pro nastavení teploty vypněte jednotku a stiskněte současně tlačítka a na nástěnném ovladači. Potvrzením, že jste vstoupili do menu pro nastavení senzoru je potvrzeno zobrazením a. Po aktivaci menu pro nastavení teplotního senzoru v potrubí se na displayi zobrazení informace dle obr. 14. Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v potrubí. Nastavení probíhá cyklicky v krocích po 2 C v intervalu od +16 C do +30 C. Stiskněte pro zobrazení nastavené teploty. Obr. 14. Nastavení teplotního čidla Stiskněte tlačítko pro zobrazení kódu řídícího modulu a verze firmware. Stiskněte slačítko menu. Obr. 15. Verze firmware pro opuštění

16 16 7. Indikace výměny filtrů V případě vypršení intervalu životnosti filtrů (3000 hodin) se na nástěnném ovladači zobrazení ikona F. V případě indikace výměny filtrů F stiskněte tlačítko pro vypnutí jednotky a jednotku odpojte od elektrické sítě. Následně vyměňte filtr dle postupu na straně 19. Po provedení výměny stiskněte tlačítko na nástěnném ovladači nebo tlačítko na dálk. ovladači a zapněte jednotku. Následně stiskněte současně tlačítka a pro vynulování měření provozních hodin. Obr. 16. Indikace výměny filtrů 8. Nastavení datumu a času Vypněte jednotku. Stiskněte a držte tlačítko, současně pak tlačítko na nástěnném ovladači jednotky. Držte tlačítko a vyberte parametr, který chcete změnit, tlačítkem a Editovaný parametr začne blikat. Datum a čas jdou po sobě v tomto pořadí: 1. Minuty 2. Hodiny 3. Den v týdnu 4. Datum 5. Měsíc 6. Rok a Následně nastavte vybraný parametr tlačítky na nástěnném ovladači. Pro opuštění nastavení stiskněte 9. Časový program Stiskněte a držte tlačítko, současně stiskněte na nástěnném ovladači. Aktivujete tím časový program jednotky. Indikátor na displayi potvrzuje, že časový program je aktivní. Stiskněte a držte tlačítko, současně stiskněte tlačítko na nástěnném ovladači. Pomocí dálkového ovladače aktivujete časový program tlačítkem. Funkce timeru má vždy před časovým programem přednost. 10. Nastavení časového programu Každý den v týdnu má k dispozici čtyři časové změny, ve kterých dochází ke změně otáček a nastavení funkce. elektrického dohřevu. Pro vstup do menu nastavení časového programu vypněte jednotku tlačítkem na nástěnném panelu nebo tlačítkem na dálkovém ovladači.

17 17 Stiskněte a držte tlačítko na ovladači a současně stiskněte tlačítko Den v týdnu Číslo změny Ohřívač stav Čas Ohřev ON Ohřev OFF Rychlost otáčení ventilátoru Obr. 17. Automatický časový provoz Držte tlačítko a vyber požadovaný parametr, který má být nastaven, použitím tlačítek Vyberte požadovaný parametr stejnými tlačítky Parametry časového provozu jsou k dispozici na obrázku 17. Pořadové číslo změny - pro každý den v týdnu mohou být nastaveny až 4 změny Den v týdnu - nastavte požadovaný den Stav ohřevu - nastavte požadovaný stav ohřevu pro daný časový úsek - ohřev zap., Rychlost ventilátoru - nastavte rychlost otáček ventilátoru pro daný časový úsek Čas - časové nastavení daného časového úseku Pro zkopírování časového nastavení úseku do dalšího dne stiskněte a držte a současně stiskněte. Není možné kopírování z neděle do pondělí Stiskněte na ovladači či na dálkovém ovladači pro opuštění menu pro nastavení časového programu Příklad nastavení časového režimu je v tabulce 3. Ve výchozím nastavení je jednotka nastavena na teplé období roku. Tabulka 3. Příklad nastavení programu Časový úsek 1 Den Začátek Mode Mo 07:00 Tu 07:00 We 2 3 Ohřev Začátek Mode Ohřev Začátek 08:00 17:00 08:00 17:00 07:00 08:00 Th 07:00 08:00 Fr 07:00 08:00 Sa 10:00 2. rychl. Su 10:00 2. rychl. 4 Ohřev Začátek Mode Ohřev 2. rychl. 22:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 17:00 2. rychl. 22:00 12:00 2. rychl. 17:00 2. rychl. 22:00 12:00 2. rychl. 17:00 2. rychl. 22:00 Mode vyp..

18 Alarmy V případě alarmu se jednotka vypne a na nástěnném ovladači se zobrazí indikátor alarmu, obr. 18. Možné příčiny jsou uvedeny v tabulce 4. Alarm teplotního senzoru Přehřátí ohřívače Přerušení provozu - teplota v potrubí Protimrazová ochrana Obr. 18. Alarmy Tabulka 4. Alarmy ALARM INDIKACE ŘEŠENÍ Přehřátí ohřívače Manuálně přepněte ochranný termostat Chyba teplotního senzoru Zkrat na senzoru - zkrat odtraňte. Chyba potrubního senzoru teploty Odstraňte přerušení na senzoru. Chyba senzoru protimrazové ochrany Odstraňte přerušení na senzoru. 12. Ovládání digestoře (pouze pro VUT 300 (301) EVK mini EC). Světlo ON/OFF nízká rychlost ON střední rychlost ON vysoká rychlost ON vypnuto OFF Obr. 19. Ovládání digestoře

19 19 Pro zapnutí digestoře stiskněte některé z tlačítek volby rychlosti. Digestoř je nadřazena regulaci jednotky, a proto po dobu chodu digestoře je ovládací panel mimo provoz. Pro vypnutí digestoře stiskněte odpovídající tlačítko dle obr. 19. Po jejím vypnutí se jednotka vrátí zpět do předchozího nastaveného provozního režimu. Ovládání digestoře je možné pouze pomocí tlačítek, které jsou na předním panelu, viz obr. 16. V době chodu digestoře není rekuperace tepla aktivní, protože je proud vzduchu z domu (digestoře) směrován přímo mimo rekuperátor. Jednotka větrá na stupeň, který je nastaven na digestoři. ÚDRŽBA Jednotka vyžaduje údržbu 3-4 x ročně. Údržba jednotky zahrnuje pravidelné čištění a následující pravidelné operace: 1. Údržba filtrů x ročně Špinavé filtry zvyšují tlakovou ztrátu systému a snižují tak průtok vzduchu jednotkou. Filtry vyžadují čištění v případě jejich zanesení, avšak minimálně každé 3-4 měsíce. Je možné čistění vysavačem. Filtry však vyměňujte již po druhém čistění. Pro dodání nových filtrů kontaktujte distributora. Pro vyjmutí filtrů postupujte dle obr. 20. ź Vyšroubujte šrouby upevňující víko. ź Odstraňte vstupní víko jednotky a odpojte konektor (pouze provedení jednotky s integrovaným ovládacím panelem na jednotce), následně odšroubujte dva šrouby M6 k uvolnění zátky. Otevřete víko jednotky a po vysunutí směrem vzhůru se víko uvolní. ź Vyjměte rekuperátor tažením za popruhy. ź Vyjměte přívodní a odtahový filtr. 2. Údržba tukového filtru digestoře (pouze u verzí 300 (301) EVK mini EC) Čištění tukového odlučovače provádějte v horké vodě za pomocí běžných kuchyňských detergentů (slabých). Tuk se musí kompletně rozpustit. Pro vyjmutí tukového filtru postupujte následovně: ź Stiskněte pojistku ź Opatrně vyjímejte filtr směrem dolů a následně ho úplně uvolněte z jednotky. 3. Kontrola rekuperátoru (jednou ročně) V rekuperačním výměníku se provozem může nahromadit jemný prach a to i přes pravidelné výměny filtrů. Pro zajištění vysoké účinnosti musí být rekuperační výměník udržován čistý. Čištění provádějte vodou za použití mýdla či jemného detergentu. Do jednotky instalujte pouze suchý výměník. 4. Kontrola ventilátorů (jednou ročně). Provozem jednotky může dojít k zanesení ventilátorů prachem i přes pravidelné čištění a výměnu filtrů. Čištění ventilátorů provádějte jemným kartáčem. Je zakázané čištění vodou a ostrými předměty, mohlo by dojít k nevratnému poškození jednotky. 5. Odvod kondenzátu (jednou ročně) Odvod kondenzátu se může zanést nečistotami. Jednou ročně odvod kondenzátu zkontrolujte a případně vyčistěte. Udržujte v čistotě i U smyčku. 6. Přívod a odvod z jednotky (dvakrát ročně) Listy a další nečistoty mohou zanést potrubí k jednotce. Zanesení způsobí snížení větracího výkonu jednotky a může jednotku poškodit. V případě potřeby potrubí a nasávací elementy vyčistěte.

20 20 7. Údržba potrubí - 1 x za pět let I přes dodržení ostatních instrukcí dle manuálu se může drobný prach usazovat v potrubí a omezit tak výkon jednotky. Údržbou se rozumí důkladné čištění či výměna potrubí. 8. Údržba ovladače Údržba ovladače a řídícího systému jednotky může být provedena pouze kvalifikovanou autorizovanou osobou pro práci s elektrickým zařízením do 1000 V. Před zahájením prací na zařízení si vždy přečtěte tento manuál! Před servisem jednotky vždy odpojte přístroj od elektrické sítě. Postupujte podle následujících kroků a instrukcí na obrázku 21. ź Odstraňte šrouby z krytu jednotky ź Vyjměte rekuperátor vytažením za popruh. ź Vyjměte šrouby, které drží elektroniku - v průběhu odpojování vždy panel držte ź Odklopte panel směrem dolů Obr. 20. Servis výměníku a filtrů

21 21 Obr. 21. Servis jednotky 2 1 Obr. 22. Servis digestoře

22 22 PORUCHY MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ Problém Ventilátor neběží Příčina Není připojeno napájení Ujistěte se, že je jednotka připojena do elektrické sítě. Zanesený odtahový filtr Vyčistěte nebo vyměňte filtr Studený Zamrzlý výměník přívodní vzduch Nízký průtok vzduchu Únik vody Ujistěte se, že na výměníku není led. Vypněte jednotku a počkejte, až podmínky pro vznik ledu na výměníku zaniknou. Chyba elektrického dohřevu Kontaktujte servisní centrum Některá část větracího systému je zanesena Vyčistěte filtry, ventilátory a elektrický ohřívač. Případně filtry vyměňte. Ventilační systém je poškozen. Omezený výkon Tukový filtr je zanesen digestoře Hluk, vibrace Řešení Oběžné kolo je zanesené. Uvolněné šrouby. Zanesený odpadní systém. Poškozené nebo špatně umístěné vedení konzenzátu z jednotky (špatný úhel)- Zkontrolujte celý systém jednotky včetně klapek a digestoře a v případě potřeby vyčistěte. Ujistěte se, že systém není nikde poškozen. Vyčistěte tukový filtr. Vyčistěte oběžné kolo. Dotáhněte všechny šrouby. Vyčistěte jednotku. Zkontrolujte správnou instalaci odvodu kondenzátu, především úhel a U smyčku Naplňte U smyčku vodou.

23 23 SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Jednotku skladujte pouze v originálním obalu v uzavřeném větraném prostoru o teplotě + 10 C až +40 C a relativní vlhkostí do 80% (při 20 C). V prostorách, kde je jednotka skladována není přípustný výskyt jakýchkoli par a částic, které by mohly způsobit korozi či jiné poškození částí jednotky. Pro transport jednotky použijte manipulační techniku, abyste zabránili mechanickému poškozením při ruční manipulaci. V průběhu přepravy dopravním prostředkem musí být jednotka vždy chráněna proti mechanickému poškození. Při manipulaci s jednotkou se vyhněte nárazům. ZÁRUKA Na poškození jednotky v důsledku manipulace v rozporu s pokyny tohoto manuálu se záruka nevztahuje. Pro záruční či pozáruční servis se obraťte na dodavatele jednotky. Distributor neodpovídá za žádné mechanické nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s užíváním této jednotky. Záruka se nevztahuje na poškození a vady, které vznikly užíváním nebo manipulací jednotky v rozporu s tímto manuálem.

24 24

25 DOSPEL CZECH s.r.o.

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou. Rekuperační jednotky VUT 300 EV mini EC VUT 301 EV mini EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 270 m 3 /h, elektrickým ohřívačem a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Připojovací rozhraní (IF) PAC-IF011B-E PAC-IF012B-E

Připojovací rozhraní (IF) PAC-IF011B-E PAC-IF012B-E Připojovací rozhraní (IF) PA-IF011-E PA-IF012-E Deutsch (D) INSTALAČNÍ MANUÁL PRO MONTÉRY Pro bezpečné a správné použití si před instalací jednotky IF důkladně přečtěte tento manuál a Instalační manuál

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Divize vzduchotechniky. Návod k obsluze. Přesná klimatizace GEA Denco Kvalita vzduchu vždy na požadované úrovni

Divize vzduchotechniky. Návod k obsluze. Přesná klimatizace GEA Denco Kvalita vzduchu vždy na požadované úrovni Divize vzduchotechniky Návod k obsluze Přesná klimatizace GEA Denco Kvalita vzduchu vždy na požadované úrovni Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zdraví a bezpečnost práce... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Plášť jednotky...

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Vysavač pro vysávání horkých nečistot

Vysavač pro vysávání horkých nečistot Vysavač pro vysávání horkých nečistot Návod k obsluze!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze!!! Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Profesionální vysavače. Návod k použití

Profesionální vysavače. Návod k použití fesionální vysavače Návod k použití Light Napětí Frekvence 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz Výkon 1200W 1000W 1000W 1200W 2000W 3000W 2000W Vysávání 2300 2000 1800 2000 2000 3000 2000 mm mm mm mm mm

Více

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II BEZPEČNOSTNÍ OPRATŘENÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY GX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory s vestavěnou elektricky ovládanou klapkou, pro instalaci na zeď a do okna. Ovladače GX6 GX6T GX6HT GX6HT2 GXC6 GXC6T GXC6SC

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE

KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE Návod k použití pro modely KF 630 D UD KF 937 D UD KF 966 D UD KF 966 D AL UD KF 966 D AL UD - G rev. 0 GPT, s.r.o. Antala Staška 1075/41a, Praha 4, 140 00 Tel.: +420 241 440

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Příručka Komfortní vzduchová opona

Příručka Komfortní vzduchová opona Příručka Komfortní vzduchová opona Model CITY CYQ CYV Verze 6 Překlad původní příručky Česky a ... Obsah 1 Úvod 4 1.1 O této příručce 4 1.2 Jak číst tuto příručku 4 1.3 O jednotce 5 1.4 Bezpečnostní pokyny

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více