CZ.1.07/1.1.16/ Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY"

Transkript

1 STAVBY - DOMY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/

2 OBSAH 1. MŮJ DŮM 4 PŘÍPRAVA 5 MŮJ DŮM ÚVODNÍ TEXT 6 PODLAŽÍ NEBO PATRO? TEXT PRO UČITELE 7 PODLAŽÍ NEBO PATRO PRACOVNÍ LIST 8 OBRÁZEK DOMU 9 NAKRESLI DŮM (ČELNÍ POHLED) PRACOVNÍ LIST 10 TADY BYDLÍM JÁ PRACOVNÍ LIST 11 TADY BYDLÍM JÁ POPIS MÉHO DOMU KAMENNÝ DŮM 13 PŘÍPRAVA 1 14 KAMENNÉ STAVBY ÚVODNÍ TEXT 15 KAMENNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1 17 KAMENNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 19 KAMENNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, STARŠÍ ŽÁCI 20 KAMENNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 2 21 PŘÍPRAVA DŘEVĚNÝ DŮM 28 PŘÍPRAVA 1 29 DŘEVĚNÉ STAVBY ÚVODNÍ TEXT 30 DŘEVĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1 32 DŘEVĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 34 DŘEVĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, STARŠÍ ŽÁCI 35 DŘEVĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 2 36 PŘÍPRAVA 2 37 PŘÍPRAVA 3 41 STŘECHA ÚVODNÍ TEXT HLINĚNÝ DŮM 49 PŘÍPRAVA 1 50 HLINĚNÉ STAVBY ÚVODNÍ TEXT 51 HLINĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1 52 HLINĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 54 HLINĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, STARŠÍ ŽÁCI 55 HLINĚNÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 2 56 PŘÍPRAVA

3 PŘÍPRAVA CIHLOVÝ DŮM 61 PŘÍPRAVA 1 62 CIHLOVÉ STAVBY ÚVODNÍ TEXT 63 CIHLOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1 64 CIHLOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 66 CIHLOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, STARŠÍ ŽÁCI 67 CIHLOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 2 68 PŘÍPRAVA 2 69 TERMINOLOGIE ÚVODNÍ TEXT 70 PŘÍPRAVA PANELOVÝ DŮM 80 PŘÍPRAVA 1 81 BETONOVÉ STAVBY ÚVODNÍ TEXT 82 BETONOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1 83 BETONOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 85 BETONOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 1, STARŠÍ ŽÁCI 86 BETONOVÝ DŮM PRACOVNÍ LIST 2 87 PŘÍPRAVA 2 88 PŘÍPRAVA 3 90 BYT ÚVODNÍ TEXT 91 PŮDORYS TŘÍPOKOJOVÉHO PANELOVÉHO BYTU 92 VYBAVENÍ BYTU NEBO DOMU 93 RASTR PRO ZAKRESLENÍ PŮDORYSU BYTU NEBO DOMU 94 DOPORUČENÁ LITERATURA, ODKAZY

4 CZ.1. 07/1.1.16/ / MŮJ DŮM - 4 -

5 PŘÍPRAVA Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Můj dům Žák popíše typ svého domu Úvodní text o domech, ve kterých v současnosti bydlíme, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním. Text pro učitele rozlišení pater a podlaží. Pracovní list rozlišení pater a podlaží. Obrázek domu čelní a boční pohled. Pracovní list kresba domu dle návodu Domácí úkol: Pracovní list Tady bydlím já (informace o vlastním domě, 2 verze - pro mladší a starší žáky) NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Rodinný dům, bytový dům, patro, podlaží, suterén, sklep, přízemí, čelní a boční pohled. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o výhodách a nevýhodách bydlení v různých typech domů podle vlastních zkušeností žáků 10 min. Závěry diskuse učitel shrne informacemi z úvodního textu mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text Můj dům a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Pracovní list Patro nebo podlaží 5 min. Pracovní list Návrh domu ukázková kresba čelního a bočního pohledu pro vysvětlení a inspiraci, pak vlastní kresba čelního pohledu 15 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse, zadání úkolu 5 min. POZNÁMKY: - 5 -

6 CZ.1. 07/1.1.16/ / MŮJ DŮM úvodní text t Každý z nás někde bydlí, někde má svůj domov. Není důležité, jak kje náš domov velký a luxusně zařízený, ale kdo v něm s námi bydlí. Lidé dříve bydleli v malých domcích postavených z přírodních materiálů (kámen, dřevo, hlína, sláma). V současné době se ke stavběě domů používají cihly, speciální betony a ocelové konstrukce. Dřevo má svéé využití při stavbě střech a dřevěných rodinných domů (dřevostaveb). Dnes každý z nás bydlí v rodinném nebo bytovém domě (paneláku).. Výhodou bydlení v rodinném doměě je soukromí. Nikdoo vás neruší hlukem a vy jeho také ne. Většinou má také rodinný dům více pokojů, takže má každý člen rodiny svůj. Součástí domu je i garáž, zahrada a dílna. Lépe se zde žijee zvířecím mazlíčkůmm a dětem. Mezi hlavní nevýhody bydlení v rodinném domě patří nutnost údržby a úklidu celého domu, zahrady a přilehlýchh chodníkůů (hlavně v zimě). Rodinný R dům je třeba vytápět. Dříve se topilo v kamnech dřevem nebo uhlím. Dnes má většina rodin plynový kotel, nebo elektrické vytápění, což je pro uživatele jednodušší. Výhodou bydlení v bytovém domě (paneláku) je relativně snazší údržba a péče o nebytové prostory. Vytápění bytů jee centrální. Pořízení bytu bývá méně nákladné, což je vhodné pro mladé rodiny nebo seniory. Většina těchto domůů je situována v síti obchodů, služeb a dopravních spojů. Nevýhodou bydlení v bytovém domě je větší množství sousedů. Člověk má menší soukromí, může být rušen nežádoucím hlukem, případněě mohou nastat dalšíí problémy vyplývající ze společného soužití v jedné budově. Vnitřní prostory mohou působit stísněněji. Obyvatelé mají menší kontakt s přírodou, který kompenzují prostřednictvímm balkonů. Výhody i nevýhody u obou typů bydlení jsou samozřejmě relativní s ohledem na potřeby jejich obyvatel

7 PODLAŽÍ NEBO PATRO? text pro učitele Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Přízemí je označení prvního nadzemního podlaží. Ve stavebnictví se přízemí označuje termínem první nadzemní podlaží a (zejména ve stavebních výkresech) značkou 1. NP. Přízemí se, jak již název sám napovídá, nachází při zemi, jinak řečeno vstup do budovy se nachází většinou v přízemí. Podlaha v přízemí bývá ve stejné výškové úrovni, jako je okolní terén. Pokud by bylo přízemí zapuštěné více než polovinu konstrukční výšky podlaží pod okolní terén, jednalo by se o suterén, tedy první podzemní podlaží (1. PP). U některých obytných domů se lze setkat s tzv. zvýšeným přízemím, kdy je 1. nadzemní podlaží mírně povysunuto nad okolní terén (např. některé panelové domy). Sklep respektive sklepení je název jednoho podzemního podlaží. Patra se počítají pouze v nadzemní části. Např. 1. nadzemní podlaží je zároveň přízemí (zde bývá umístěn vchod), 2. nadzemní podlaží je zároveň 1. patro Nákres: Tento dům má celkem 4 podlaží, ale jen 2 patra. 2. Patro 3. Nadzemní podlaží (3.NP) 1. Patro 2. Nadzemní podlaží (2.NP) Přízemí 1. Nadzemní podlaží (1.NP) Suterén Sklep 1. Podzemní podlaží (1.PP) - 7 -

8 PODLAŽÍ NEBO PATRO pracovní list 2. PATRO 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1. PATRO 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ PŘÍZEMÍ 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ SUTERÉN SKLEP 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ KOLIK MÁ DŮM PATER?... KOLIK MÁ DŮM PODLAŽÍ?

9 OBRÁZEK DOMU ČELNÍ POHLED BOČNÍ POHLED - 9 -

10 NAKRESLI DŮM (ČELNÍ POHLED) pracovní list DŮM MÁ CELKEM 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 7 OKEN A 1 DVEŘE. V PODKROVÍ MÁ 2 OKNA. VEDLE DOMU VPRAVO JE GARÁŽ. VLEVO OD DOMU JE ZAHRADA. PŘED DOMEM JE PŘEDZAHRÁDKA. NA DOMĚ JE KOMÍN

11 TADY BYDLÍM JÁ pracovní list DŮM JE POSTAVEN Z.... JE STARÝ ASI.... MÁ... POKOJE V PATŘE. MÁ... PATRA

12 Osnova: TADY BYDLÍM JÁ Popis mého domu 1. Celkový popis domu (typ domu rodinný, bytový, počet pater, vchodů, tvar, barva ) 2. Celkový popis bytu (počet pokojů, jejich využití ) 3. Další informace o domě (historie domu, materiál, z kterého byl postaven, jeho obyvatelé ) 4. Jak se mi v domě bydlí 5. Čelní pohled obrázek

13 2. KAMENNÝ DŮM

14 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: Kamenné stavby Žák zná vlastnosti stavebního materiálu kamene POMŮCKY: Úvodní text o kamenných stavbách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním. Pracovní list s tabulkou Pracovní list obrázek na dokončení Učitel si připraví ukázky kamenných staveb NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Kamenné stavby, stavební materiál, přírodní kámen, bazilika, rotunda, opuka, pískovec, vápenec, mramor, žula, Kyklopské zdivo VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Kamenné stavby (hrady, tvrze, historické domy, mosty,.) Druhy přírodních kamenů UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Diskuse o dosavadních znalostech o kamenných stavbách a o využití kamene vůbec 5 min. Seznámení se s historií kamenných staveb, ukázky kamenných staveb na obrázcích mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text o kamenných stavbách a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Pracovní list s tabulkou mladší žáci mají na výběr výhody a nevýhody kamenných staveb a přiřazují je, starší vyplní výhody a nevýhody podle předchozího textu, učitel dle potřeby pomáhá 10 min. Pracovní list obrázek domu na dokreslení kamenů jako stavebního materiálu 15 min. Shrnutí, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

15 KAMENNÉ STAVBY úvodní text Přírodní kámen je spolu se dřevem nejstarším přírodním stavebním materiálem. Jeho výhodou je velká pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, nehořlavost, dostupnost materiálu. Nevýhodou je velká tíha, špatná opracovatelnost, vlhkost a chlad uvnitř kamenných staveb, pracnost zdění. Použití kamene sahá hluboko do pravěku. Zprvu byl využit při dotváření přírodních úkrytů jeskyní. V následujících staletích byl používán hlavně na stavbu valů a do konstrukcí mohyl. Stavělo se převážně z kamenů menších rozměrů, které byly kladeny na sebe. Pokročilejší způsoby stavění vykazují keltské pevnosti tzv. oppida. Hradby byly tvořeny z kůlů a prostor mezi nimi byl vyplněn kameny. Některé dřevěné domy byly stavěny na kamenných podezdívkách. První stavby již tak, jak jsou známy v současnosti, k nám přináší Římané v 2. století po Kristu. V ranném středověku, od 9. století vznikají na našem území první celokamenné stavby. Jde především o baziliky a rotundy, které byly stavěny z opuky. Opuka je žlutobílý kámen, který vznikl usazením nejjemnějších částic na mořském dně. Je snadno opracovatelná. Mezi známé stavby v ČR patří např. bazilika sv. Jiří na Pražském hradě a rotunda sv. Martina na Vyšehradě. Později se začíná využívat ke stavbě pískovec. Pískovec je usazená hornina se zrny křemene. Je tvrdší než opuka a má proto delší životnost. O tom se můžeme přesvědčit u nejznámějších staveb např. katedrála sv. Víta, Karlův most, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Národní divadlo a zámek Kuks. Další používaný kámen je vápenec. Vápenec vznikl usazením a postupnou přeměnou vápenitých schránek mořských živočichů. Jeho pálením vzniká vápno. V minulosti byl často používán na stavbu hradeb a hradů např. Děvičky, Rábí. V současné době má široké dekorační uplatnění společně s mramorem např. na obklady a dlažby. V dalším období se postupně kámen začíná používat i ke stavbě městských domů a venkovských staveb. V současné době má velké využití žula. Žula je vyvřelá hornina, která je velmi tvrdá, hůře se opracovává (pomocí strojů), ale díky velké četnosti nalezišť je levná. Využívá se k výrobě dlažebních kostek, obrubníků, schodů. Jako broušená a leštěná se používá na obklady, dlažbu a pomníky

16 Zdivo z neopracovaných kamenů se nazývá Kyklopské zdivo. V současné době se používá na stavbu opěrných zdí, mostních pilířů, portálů tunelů (vjezd do tunelu), Na úpravu svahů, opěrné zdi, ale i například do zahrádek se používají Gabiony - drátěné klece naplněné kameny. Kyklopské zdivo

17 KAMENNÝ DŮM pracovní list 1 STAVEBNÍ MATERIÁL: KÁMEN VÝHODY NEVÝHODY

18 ODOLNÝ PROTI VODĚ CHLADNÝ A VLHKÝ ŠPATNĚ SE OPRACOVÁVÁ PEVNÝ TĚŽKÝ NEHOŘLAVÝ

19 KAMENNÝ DŮM pracovní list 1, řešení STAVEBNÍ MATERIÁL: KÁMEN VÝHODY NEVÝHODY PEVNÝ TĚŽKÝ NEHOŘLAVÝ CHLADNÝ A VLHKÝ ODOLNÝ PROTI VODĚ ŠPATNĚ SE OPRACOVÁVÁ

20 KAMENNÝ DŮM pracovní list 1, starší žáci STAVEBNÍ MATERIÁL: KÁMEN VÝHODY NEVÝHODY KTERÉ DRUHY KAMENŮ SE POUŽÍVALY A K ČEMU? CO JE KYKLOPSKÉ ZDIVO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

21 KAMENNÝ DŮM pracovní list

22 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: Kamenné stavby CÍL: Žák vytvoří model kamenného domu z tvrdého papíru časová dotace 2 vyučovací hodiny POMŮCKY: Učitel si vytvoří model kamenného domu pro představu dětí. Šablona kamenného domu. Tvrdý papír velikosti A3, karton. Tužka, černý liner, nůžky, lepidlo, tavná pistole. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY ---- VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ Kamenné stavby opakování znalostí, síť kvádru, krychle. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Opakování znalostí o kamenných stavbách z minulé hodiny, diskuse a u starších opakování znalostí z geometrie síť kvádru a krychle 10 min. Ukázka modelu kamenného domu, pracovní postup 10 min. Obtáhnutí a vystřižení šablony domu z tvrdého papíru a střechy s komínem z kartonu, učitel dle potřeby pomáhá 25 min. Rozvržení oken a dveří na domě, vykreslení kamenů 25 min. Kompletace dílů domu a jeho slepení, učitel je nápomocen 15 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

23 - 23 -

24 Pracovní postup: 1. Pomocí šablony orýsujeme tvar kamenného domu a střechy. 2. Dům vykreslíme podle vzoru okna, dveře, kameny. 3. Vystřihneme. 4. Složíme dům a slepíme je lepidlem. 5. Na karton orýsujeme tvar střechy. 6. Střechu vystřihneme a přilepíme tavnou pistolí

25 Šablona domu

26 - 26 -

27 - 27 -

28 3. DŘEVĚNÝ DŮM

29 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: Dřevěné stavby Žák pozná dřevo jako stavební materiál. POMŮCKY: Úvodní text o dřevěných stavbách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním. Pracovní list s tabulkou. Pracovní list obrázek na dokončení. Učitel si připraví ukázky dřevěných staveb. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY Dřevěné stavby, sruby, roubenky, trámy, hrázděné domy, dřevostavba. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ Dřevěné stavby (hradiště, sruby, roubenky, chatky, mosty.). Druhy dřeva vhodného ke stavbě. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Diskuse o dosavadních znalostech o dřevěných stavbách a o využití dřeva ve stavebnictví vůbec 5 min. Seznámení se s historií dřevěných staveb, ukázky staveb na obrázcích mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text o dřevěných stavbách a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Pracovní list s tabulkou mladší žáci mají na výběr výhody a nevýhody dřevěných staveb a přiřazují je, starší vyplní výhody a nevýhody podle předchozího textu, učitel dle potřeby pomáhá 10 min. Pracovní list obrázek domu na dokreslení trámů jako stavebního materiálu 15 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

30 DŘEVĚNÉ STAVBY úvodní text Dřevo je od počátku nejpoužívanějším a nejdostupnějším přírodním stavebním materiálem. Jeho výhodou je dobrá opracovatelnost, nízká hmotnost, zdravé vnitřní prostředí (filtruje a očišťuje vzduch), ekologická likvidace a dobré tepelné a akumulační vlastnosti. Nevýhodou je nutná chemická či jiná ochrana dřeva (před vlhkostí, dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi), hořlavost, špatná zvuková izolace (propouští zvuk), objemové změny (sesychání, bobtnání). Nejstarší domy a hospodářská stavení měly konstrukci kůlovou nosnou úlohu plnily kůly zasazené do země, které nesly lehkou střešní konstrukci. Stěny byly vyplétány proutím a omazávané hlínou, která se nazývá mazanice. V krajinách s nedostatkem dřeva se stavěly hrázděné domy. Konstrukci tvořila trámová kostra vyplněná výpletem (tyčkami), kameny a později cihlami. Trámová kostra vytvářela pole, která byla po vyplnění stavebním materiálem omazávána jílovitou hlínou, omítnuta a bílena. Viditelné trámy byly napuštěny tmavě hnědou barvou. V krajinách s dostatkem dřeva se stavěly dva typy domů. Srub je postaven z vodorovně kladených odkorněných kmenů, které jsou v rozích pomocí dlabů překříženy. Výhodou srubů je, že celé kmeny jsou trvanlivější než trámy, protože po zaoblené části voda lépe stéká. Roubenka je postavena z trámů, které v rozích lícují a jsou spojeny přeplátováním. Spoj roubenky Spoj srubu

31 U obou staveb se spáry utěsňovaly nejlépe mechem a hliněnou mazanicí. V některých krajích byly spáry roubenek natírány barvou (bílou nebo červenou). Ke stavbě se používalo dřevo jehličnanů (smrk, borovice, modřín, dříve i jedle), protože roste rychleji, je levnější a rovné. Většina dochovaných dřevěných staveb je památkově chráněna. Některé jsou dokonce přeneseny na jedno místo, kde je vytvořen skanzen (národopisné muzeum v přírodě). Mezi nejznámější patří Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém kopci. V dnešní době se ve velkém začínají stavět moderní dřevostavby. Jejich výstavba je rychlejší a levnější. Další využití dřeva ve stavebnictví je ke stavbě nosné konstrukce střechy (krovu), jako bednění pro výstavbu betonových staveb a do základů a k výrobě obkladů, podlah, schodišť

32 DŘEVĚNÝ DŮM pracovní list 1 STAVEBNÍ MATERIÁL: DŘEVO VÝHODY NEVÝHODY

33 MUSÍ SE NATÍRAT NAPADAJÍ HO HOUBY A DŘEVOKAZNÝ HMYZ TEPLÉ HOŘLAVÉ DOBŘE SE OPRACOVÁVÁ LEHKÉ MENŠÍ ŽIVOTNOST LEVNÉ SNADNO SE LIKVIDUJE SESYCHÁ A BOBTNÁ

34 DŘEVĚNÝ DŮM pracovní list 1, řešení STAVEBNÍ MATERIÁL: DŘEVO VÝHODY NEVÝHODY LEVNÉ HOŘLAVÉ LEHKÉ MENŠÍ ŽIVOTNOST TEPLÉ NAPADAJÍ HO HOUBY A DŘEVOKAZNÝ HMYZ DOBŘE SE OPRACOVÁVÁ MUSÍ SE NATÍRAT SNADNO SE LIKVIDUJE SESYCHÁ A BOBTNÁ

35 DŘEVĚNÝ DŮM pracovní list 1, starší žáci STAVEBNÍ MATERIÁL: DŘEVO VÝHODY NEVÝHODY Kde se stavěly hrázděné domy a proč? Čím se liší srub a roubenka a co mají společné?

36 DŘEVĚNÝ DŮM pracovní list

37 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: Dřevěné stavby Žák vytvoří model dřevěného domu roubenky. POMŮCKY: Fotka modelu roubenky pro představu dětí. Seznam potřebných dílů a jejich rozměry. Pracovní postup. Hranoly 25x25mm o celkové délce 6m. Překližka o rozměrech 330 x 170mm. Pravítko, tužka, pilka, svěrák, brusný papír, rašple, akuvrtačka. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Trám, roubenka, přeplátování. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ Dřevěné stavby, jejich druhy - opakování znalostí. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Opakování znalostí o dřevěných stavbách z minulé hodiny, diskuse, rozšíření znalostí o roubenkách 5 min. Ukázka modelu roubenky, pracovní postup 10 min. Praktická činnost v dílně dle postupu, doba podle počtu dětí a pracovních míst. Kompletace dílů domu, učitel je nápomocen 10 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 10 min. POZNÁMKY

38 - 38 -

39 Pracovní postup: 1. Rozřežeme latě na díly podle obrázku a jeho legendy. 2. Vyřežeme zářezy na konce jednotlivých dílů. 3. Jednotlivé díly začistíme brusným papírem. 4. Dům zkompletujeme podle fotografií. Pozn.: Střechu vyrobíme v následujících hodinách

40 Rozměry jednotlivých dílů C D E F G Legenda k obrázku: Díl A 1 ks základová deska překližka Díl B 4 ks (2 ks pod okna, 1 ks nad okna, 1 ks nad dveře) Díl C 10 ks (vždy 5 ks na boční stěnu) Díl D 4 ks (delší stěna ke dveřím) Díl E 4 ks (k oknům na kraj) Díl F 4 ks (kratší stěna ke dveřím) Díl G 2 ks mezi okna

41 PŘÍPRAVA 3 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY Střecha Žák se seznámí s informacemi o střeše a vyrobí model střechy. Úvodní text o střechách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním. Obrázky krovů a střešních krytin. Pracovní postup na výrobu modelu střechy. Fotka modelu roubenky pro představu dětí. Seznam potřebných dílů a jejich rozměry. Lišta o rozměrech 5 x 8 mm a délky cca 2 m. Lišta o rozměrech 3 x 10 mm a délky cca 3 m. Lišta o rozměrech 3 x 4 mm a délky cca 2 m. Karton na krov. Pilka, brusný papír, tavná pistol, pravítko, tužka. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY Krov, krokve, vaznice, sloupky, kleštiny, hambálek, vazba, stojatá stolice, šindel, došek, střešní taška. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ --- UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Seznámení se úvodním textem Střecha mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Ukázka obrázků střechy s komentářem 5 min. Výroba modelu střechy podle postupu 65 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 10 min. POZNÁMKY Předpokládaná časová dotace 2 vyučovací hodiny

42 STŘECHA úvodní text Střecha chrání dům a jeho obyvatele před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, vítr). Rozlišujeme ploché a šikmé střechy. Plochá střecha se skládá z vrstev izolace (zábrana proti vodě a úniku tepla), které jsou položeny přímo na stropní konstrukci. U plochých střech může častěji docházet k poruchám zatékání. Šikmá střecha se skládá z krovu a střešní krytiny. Krov Krov je nosná konstrukce střechy. Nese střešní krytinu a přenáší zatížení od větru, sněhu a tíhy krytiny na nosné stěny stavby. Krovy dělíme podle materiálu (dřevěné, kovové, kombinované a v současné době i železobetonové) a podle způsobu konstrukce typu vazby. Základní části krovu KROKVE šikmé, nebo vodorovné trámky, které nesou latě a střešní krytinu. VAZNICE vodorovné trámy, které zespodu podpírají krokve (hřebenová, středová, pozednice). SLOUPKY svislé trámky podporující vaznice. KLEŠTINY, HAMBÁLEK vodorovné trámky spojující dvě protilehlé krokve nebo krokev a sloupek. Způsob provedení krovu závisí především na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy a účelu využití půdních prostor. Vazba Vazba je příčný profil krovu, který se opakuje ve vzdálenostech po 1 m v celé délce střechy. Vazby se dělí na plné a jalové. Plné vazby obsahují velké množství prvků (vazný trám, sloupky, kleštiny, vaznice, vzpěry ) a jsou hlavní nosnou konstrukcí krovu. Jalové vazby obsahují jen krokve. Zpravidla je jedna plná vazba, potom tři jalové, pak zase plná a dále stejně. STOJATÁ STOLICE dříve byla nejrozšířenější vazbou. HAMBÁLEK dnes oblíbená vazba u rodinných domů, je zde více místa pro podkrovní místnosti

43 - 43 -

44 - 44 -

45 Střešní krytina Při výběru střešní krytiny nejvíce záleží na nosnosti krovu. Dále musíme počítat s počasím (množství sněhu, velký vítr) a vhodnosti krytiny pro daný typ domu a sklon střechy. Máme dva základní typy střešní krytiny, lehkou a těžkou: LEHKÁ - plechové a asfaltové jednoduché položení, lehká, levná, musí mít povrchovou úpravu. - šindel dřevěná destička ze smrkového, nebo modřínového dřeva. Na jedné straně má drážku a na druhé břit. - došky jsou to snopy slámy, rákosu nebo orobince, dnes se používají spíše ve skanzenech na rekonstrukce původních staveb. TĚŽKÁ - pálená taška je vyrobená z pálené hlíny, dá se barvit, její životnost je 100 let. - betonová taška nejodolnější a nejtěžší krytina. Vydrží více jak 100 let, ale je méně odolná proti velkému mrazu. - břidlice (přírodní, umělá) odolná proti vodě, ohni a mrazu, ale je drahá. Šindel Došek

46 Pracovní postup: 1. Rozřežeme lišty na díly podle obrázku a jeho legendy. 2. Jednotlivé díly začistíme brusným papírem. 3. Zkompletujeme spodní část střechy podle fotografií a obrázku pomocí tavného lepidla ( díly A a B). 4. Slepíme dvě protější krokve (díly C) do pravého úhlu a zpevníme je kleštinou (dílem D). 5. Slepené krokve přilepíme kolmo na pozednice (díly B). 6. Přes všechny krokve lepíme laťě (díly E), na každou stranu 5 ks. 7. Na latě přilepíme střechu z kartonu

47 Výrobní plánek

48 Legenda k obrázku: Díl A 6 ks Díl B 2 ks - pozednice Díl C 12 ks - krokve Díl D 6 ks - kleštiny Díl E 10 ks - latě

49 4. HLINĚNÝ DŮM

50 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Hliněné stavby Žák pozná hlínu jako stavební materiál. Úvodní text o hliněných stavbách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním Pracovní list s tabulkou Pracovní list obrázek na dokončení Učitel si připraví ukázky hliněných staveb NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Hliněné stavby, nepálená cihla. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Hlína jako modelovací nebo stavební materiál. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Diskuse o dosavadních znalostech o hlíně a o využití hlíně ve stavebnictví vůbec 5 min. Seznámení se s historií hliněných staveb, ukázky staveb na obrázcích mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text o hliněných stavbách a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Pracovní list s tabulkou mladší žáci mají na výběr výhody a nevýhody hliněných staveb a přiřazují je, starší vyplní výhody a nevýhody podle předchozího textu, učitel dle potřeby pomáhá 10 min. Pracovní list obrázek domu na dokreslení hliněných cihel jako stavebního materiálu 15 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

51 HLINĚNÉ STAVBY úvodní text Nepálená hlína je nejdostupnějším a nejlevnějším stavebním materiálem. Výhodou nepálených cihel je jejich cena, snadná dostupnost, nehořlavost, ekologická likvidace, vysoká tepelná akumulace, akustický útlum, absorpce vzdušné vlhkosti. Nevýhodou je jejich nasákavost a z toho plynoucí nestabilita (rozpadají se), menší pevnost. Hliněné stavby byly rozšířeny v úrodných rovinných oblastech podél řeky Moravy (Haná). Nejstarší hliněné domy byly budovány vrstvením. Uhnětená jílovitá hlína byla míšená s plevami (tuhé části obilky po vymlácení zrna) a prolita vodou. Vidlemi se postupně nanášela na stěnu, která tak rostla po jednotlivých vrstvách. Okenní a dveřní otvory byly vysekány dodatečně. Mladší technikou bylo natlačení hlíny mezi posuvná prkna. Do současnosti se dochovaly domy zhotovené z nepálených cihel. Nepálené cihly vznikaly z jílovité hlíny, do které se přidávala sláma, písek, hnůj, štětiny, plevy. Mají různé názvy: vepřovice, kotovice nebo buchty. Tato směs se napěchovala do formy a jednotlivé cihly se pak vyklopily a nechaly vyschnout ve stínu po dobu několika měsíců. Zdilo se na hliněnou nebo vápennou maltu. Všechny techniky stavění z hlíny se nejvíce rozšířily po válkách v 17. stol., kdy bylo zničeno mnoho roubených staveb v důsledku požárů. Výroba nepálených cihel

52 HLINĚNÝ DŮM pracovní list 1 STAVEBNÍ MATERIÁL: VEPŘOVICE NEPÁLENÁ CIHLA VYROBENÁ Z HLÍNY + SLÁMY + PÍSKU + HNOJE + VODY, VYSUŠENÁ NA SLUNCI VÝHODY NEVÝHODY

53 MENŠÍ PEVNOST NASAKUJE VODU NEHOŘÍ ROZPADNE SE PŘI POVODNI LEVNÁ SNADNO SE LIKVIDUJE

54 HLINĚNÝ DŮM pracovní list 1, řešení STAVEBNÍ MATERIÁL: VEPŘOVICE NEPÁLENÁ CIHLA VYROBENÁ Z HLÍNY + SLÁMY + PÍSKU + HNOJE + VODY, VYSUŠENÁ NA SLUNCI VÝHODY NEVÝHODY LEVNÁ NASAKUJE VODU NEHOŘÍ ROZPADNE SE PŘI POVODNI SNADNO SE LIKVIDUJE MENŠÍ PEVNOST

55 HLINĚNÝ DŮM pracovní list 1, starší žáci STAVEBNÍ MATERIÁL: VEPŘOVICE VÝHODY NEVÝHODY Kde byly u nás rozšířeny hliněné stavby? Z čeho se vyráběly nepálené cihly a jak tvrdly? Napiš některé jejich názvy

56 HLINĚNÝ DŮM pracovní list

57 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Hliněné stavby Žák vytvoří materiál na model hliněného domu nepálené cihly. Fotka modelu hliněného domu pro představu dětí. Ztvrdlé zbytky keramické hlíny. Nadrcené seno. Voda. Nádoba na míchání hlíny, sena a vody. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stavby z nepálených cihel, výroba nepálené cihly. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Opakování znalostí o stavbách z nepálených cihel z minulé hodiny, diskuse 5 min. Fotografie modelu hliněného domu, pracovní postup na výrobu cihel 5 min. Práce dle postupu 30 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

58 Pracovní postup: 1. Den dopředu namočíme zbytky keramické hlíny. 2. Hlínu ve vodě rozmícháme (vznikne hustá hmota) a část jí uchováme v uzavřené nádobě na slepování cihel při stavbě modelu. 3. Do hlíny nasypeme nadrcené zbytky sena a rozmícháme. 4. V ruce formujeme cihličky velikosti cca 4 x 2 x 2 cm. 5. Cihličky dáme sušit na novinový papír. Pozn.: Stavba domu z cihel po jejich ztvrdnutí v příští hodině nejdříve za týden, dle vlhkosti vzduchu

59 PŘÍPRAVA 3 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Hliněné stavby Žák vytvoří model hliněného domu z nepálených cihel. Fotka modelu hliněného domu pro představu dětí. Ztvrdlé cihly z minulé hodiny. Rozmíchaná hlína na lepení cihel. Překližka o rozměrech 330 x 170mm 2ks. Dřevěné lékařské špachtle 3 ks. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Překlady nad okna a dveře, běhounová vazba. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Stavby z nepálených cihel, výroba nepálené cihly. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Opakování znalostí o stavbách z nepálených cihel z minulé hodiny, diskuse 5 min. Fotografie modelu hliněného domu, pracovní postup na výrobu modelu hliněného domu 5 min. Práce dle postupu 30 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY Hliněný dům doplníme střechou vyrobenou v dřevěných stavbách

60 Pracovní postup: 1. Na překližku lepíme rozmíchanou hlínou postupně cihly dle fotografií s mezerou na dveře. 2. Cca ve třetí vrstvě vytvoříme mezery na okna. 3. Nad okna a dveře použijeme překlady z dřevěných lékařských špachtlí. 4. Lepíme cihly až do žádané výše domu. 5. Celý dům ještě pomažeme zbytkem hlíny na lepení. 6. Dům necháme cca týden při pokojové teplotě tvrdnout. 7. Druhou překližku použijeme jako strop domu

61 5. CIHLOVÝ DŮM

62 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Mgr. Magda Mezníková datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Cihlové stavby Žák pozná cihlu jako stavební materiál Úvodní text o cihlových stavbách pro vyučujícího, zároveň pracovní list pro starší děti ke čtení s porozuměním. Pracovní list s tabulkou. Pracovní list obrázek na dokončení. Učitel si připraví ukázky cihlových staveb. NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Cihlové stavby, cihla, kruhová pec, tunelová pec. VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Rozdíl nepálené a pálené cihly a jejich využití jako stavební materiál. UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY Diskuse o dosavadních znalostech o cihle a o využití cihel ve stavebnictví vůbec 5 min. Seznámení se s historií cihlových staveb, ukázky staveb na obrázcích mladší žáky seznámí učitel formou výkladu, starší žáci dostanou text o cihlových stavbách a výrobě cihel a pracují metodami kritického myšlení 10 min. Pracovní list s tabulkou mladší žáci mají na výběr výhody a nevýhody cihlových staveb a přiřazují je, starší vyplní výhody a nevýhody podle předchozího textu, učitel dle potřeby pomáhá 10 min. Pracovní list obrázek domu na dokreslení cihel jako stavebního materiálu 15 min. Shrnutí, prezentace, sebehodnocení, diskuse 5 min. POZNÁMKY

63 CIHLOVÉ STAVBY úvodní text Pálená cihla vzniká z cihlářské hlíny, která se musí nechat uležet. Její výroba je pracná a drahá. Mezi výhody pálené cihly patří nehořlavost, odolnost proti vodě, drží teplo, pohlcuje zvuk (neslyšíme sousedy), variabilita (různé tvary) a možnost přestavby domu. Nevýhodou je její cena, křehkost, pracné zdění (vazby), omezená výška budovy (do 4. patra) a nutnost spojení pomocí malty nebo lepidla. Pálená cihla byla drahá, a proto byla dostupná jen majetným vrstvám obyvatelstva. Zdivo se provádělo neomítnuté např. bazilika Nanebevzetí pany Marie v Brně. Teprve koncem 16. století začíná cihlové zdivo převládat nad kamenným. K velkému využití cihel ve stavebnictví dochází za vlády Marie Terezie a Josefa II. V této době se stavěla opevnění měst, např. Špilberk, Olomouc, Hradec Králové a byl přijat tzv. Ohňový patent vydaný Marií Terezií. V něm se nařizovalo, že nově stavěné domy musí být z nehořlavých materiálů (cihla, vepřovice). K významnému posunu došlo na přelomu 18. a 19. století. Vynález kruhové pece zrychlil a zlevnil výrobu cihel. Pec měla tvar kruhu nebo oválu. Byla obezděna žáruvzdorným zdivem a rozdělena na komory. Každá komora byla napojena na společný komín uprostřed. Po vypálení jedné komory a vyvezení protilehlé, se celý proces posunul o jednu komoru. V současné době se cihlářská hlína vytěží a nechá nejlépe přes zimu uležet. Takto odleželá hlína se při sušení méně smršťuje. Pak se řádně promíchá s vodou. Dříve se hlína natlačila do dřevěné formy, která se pak odstranila. Dnes se již hlína vytlačuje přes otvor a vznikne dlouhý pás, který se pak nařeže na jednotlivé cihly. Cihly se potom suší 6 dní v sušárně, aby při vypálení nepopraskaly. Dnes se pro výrobu cihel používají pece tunelové. Oheň hoří na jednom místě a vypalované cihly se pohybují po kolejnicích. Vypalují se dva dny při teplotě 1000 C. Různé druhy cihel