Základní škola, Pražská 235, Votice, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11"

Transkript

1 Základní škola, Pražská 235, Votice, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK

2 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Votice adresa školy Pražská 235, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor právnické osoby vedení školy ředitel: PaedDr. Karel Vinš zástupce ředitele: Mgr. Dana Hronová Mgr. Marcela Kratochvílová kontakt tel.: fax: www: zsvotice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Město Votice Komenského nám. 700, Votice 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 680 Školní družina 120 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,72 2. stupeň ZŠ ,37 Školní družina , materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek 19 kmenových učeben, 4herny školní družiny 11 odborných pracoven, z toho 3 počítačové pracovny s 37 PC stanicemi používané žáky, vybaveny počítači jsou: pracovna poradenského pracoviště, 1 knihovna s připojením počítačů na internet, 9 multimediálních učeben s interaktivní tabulí (6 odborné pracovny, 3 kmenové třídy) Hřiště využíváno v hodinách Tv, k relaxaci o velké přestávce a k mimoškolním aktivitám. Tělocvična, gymnastický sál, hřiště Dílny v areálu školy, pozemky u ZŠ Smetanova ul. Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem, který odpovídá evr. normám. 2

3 Zlepšení vnitřního prostředí školy ICT technika V několika třídách byly vyměněny tabule. V průběhu školního roku došlo k zateplení a výměně oken v budově přístavby z roku 1960 a Akci realizovalo Město Votice s dotační podporou. Na začátku školního roku byly zakoupeny nové lavice a židle do prvních tříd. Třídy na prvním stupni a v 6. třídách byly dovybaveny zamykacími skříněmi s prvky pro uložení počítače popř. notebooku. Do počítačové pracovny byly zakoupeny otočné židle. V průběhu školního roku byla nově zakoupena tato ICT technika: dataprojektor 2ks, vizualizér 3ks, IAT (interaktivní tabule) 2ks. Dále byla počítačová pracovna II. vybavena novými počítači (12ks). V ostatních počítačových pracovnách byly doplněny a obměněny některé starší počítače novými, které kole darovala Česká spořitelna. Byl zakoupen a zprovozněn server a mikroserver. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Unie rodičů ČR Spolupráce rodičů se školou 3

4 b) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola Nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice 17 č.j. 566/2010 c) Údaje o pedagogických pracovnících 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 42 Počet učitelů ZŠ 32 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Příjmení Jméno Vzdělání: Aprobace: Zařazení: Bartáková Hana VŠ Spec. Ped. Uč. I. a II. stupně Bláhová Věra VŠ M, ZPV TU 8. B Boršovský Jiří VŠ I. st. (HV) TU 2. A Brabcová Blanka VŠ Z, TV TU 9.A Bujnovská Michaela VŠ Aj, Ov Uč. I. a II. st. Bušková Alena VŠ I. st. TU 3. A Čalounová Jaroslava VŠ Čj, D TU 6. A Čeňková Irena VŠ I. st. TU 4. B Hallóová Zuzana VŠ M, Bi TU 9.B Hronová Dana VŠ M, BV, RV Zástupce ředitele Jalovecká Petra VŠ ČJ,NJ Uč. II. st. Jedlanová Marie VŠ ČJ, D TU 8.A Jindráková Marcela VŠ I. st. TU 5. A Kachlíková Miluše SŠ Uč. MŠ TU 5. B Kachlíková Martina SŠ SŠ - obchodní Vych. ŠD Kazdová Šárka SŠ Vych. ŠD Vych. ŠD a uč I.st. Kratochvílová Marcela VŠ I. st. Zástupkyně ředitele Králová Blanka SŠ Vych. spec. ped. TU 2.B Lachoutová Naděžda VŠ I. st. TU 1.B Neužilová Kateřina SŠ Stud. 5. ročník - Vv Uč. I. a II. st 4

5 Němečková Blanka SŠ I. st TU 1. C Pavličová Kateřina VŠ PŘ Uč. I. a II. st. Poskočilová Hana VŠ I. st. TU. 3B Poslušná Drahomíra SŠ Spec. Ped. - Bc TU 4.A Pospíšilová Jaroslava VŠ I. st Uč. I. st.a II.st. Ratajová Ivana SŠ Vych. ŠD Vedoucí vych. ŠD Rýdlová Ludmila VŠ I. st. Uč. I. st.a II.st. Sedláčková Veronika SŠ gymnázium TU 7.B Skopcová Hana VŠ ČJ, ON TU 7.A Střihavka Milan SŠ Uč. I. st.a II.st. Šimková Hana SŠ Spec. Ped. Dis. Vych.ŠD Švarcová Dana VŠ I. st. TU 1. A Varga František VŠ Ing. Uč. II.st. Vinš Karel VŠ Př, ZZV Ředitel Zelenková Eva VŠ Ch, Př, Pč TU 9.B Žbánková Lenka SŠ Stud. 5.roč. - M, Z Uč. II.st. Nemocnou p. uč. Bartákovou zastupoval od do p.uč. Milan Střihavka. Do školní družiny nastoupila od začátku školního roku p.uč. Hana Šimková s úvazkem 72% a p. uč. Martina Kachlíková s úvazkem 40%. Z důvodu nemoci p. uč. Šimkové převzala její úvazek p.uč. Martina Kachlíková. Na úvazek 40% nastoupila do školní družiny od do p. uč. Jindřiška Rosolová. Od nastoupily na částečný úvazek p. uč. Neužilová a Žbánková. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Moudrá Jindřiška Účetní 1,0 Poutecká Miluše Mzdová účetní 0,36 Hanibalová Zdeňka Administrativní prac. 1,0 Holková Libuše Uklízečka 1,0 Chvátalová Marie Uklízečka 1,0 Příban Miroslav Školník 1,0 Šimáková Věra Uklízečka 1,0 Tomášková Lenka Uklízečka 1,0 Vyhnalová Marcela Uklízečka 1,0 Z organizačních důvodů byl ukončen pracovní poměr k pí. Chvátalové. 5

6 d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok S rodiči budoucích prvňáčků se pravidelně konají schůzky v listopadu, kde dostanou informace o chodu školy, zápisu do prvních tříd a nutnosti přípravy dětí na školní docházku. Schůzka se koná ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm a pedagogickopsychologickou poradnou v Benešově. Další schůzka se konala začátkem června, kde rodičům poskytly informace ředitel školy, zástupkyně pro I. stupeň a třídní učitelky nastávajících prvňáčků. Informace se především týkaly chodu školy, financování nákupu pomůcek do prvních tříd, vyučovací metody českého jazyka (genetická metoda), pomůcek a učebnic do první třídy. Výchovná poradkyně upozornila rodiče na nutnost předškolní přípravy dětí a na některé metody práce s nimi. 4.2 Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku z 5.ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku (žáci dokončili základní vzdělání) 8letá gymnázia 6letá gymnázia 4letá gymnázia Střední odborné školy Povinnou školní docházku ukončilo 52 žáků, z toho 51 s ukončeným základním vzděláním. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled klasifikace školy za I. pololetí školního roku je uveden v příloze číslo 1. Přehled klasifikace školy za II. pololetí školního roku je uveden v příloze číslo 2. Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. K tomu slouží pravidelné činnosti, které ukazují úroveň vzdělávání na naší škole. V jednotlivých ročnících žáci píší na I. a II. stupni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka počáteční a čtvrtletní písemné práce, které slouží k porovnání výsledků mezi ročníky v rámci školy. Pro porovnání úrovně znalostí žáků naší školy jsme využili i projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. ( 5.třídy se účastnily testování v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, člověk a jeho svět 9.třídy český jazyk, 6

7 matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika, biologie.). Dále využíváme testování společnosti SCIO. 5.3 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Školní řád, klasifikační řád Nabyl účinnosti Informační systém vůči žákům a rodičům konzultace a třídní schůzky, zápisy v žákovské knížce, školní zpravodaj Činnost školního psychologa, speciálního V rámci projektu VIP-Kariéra pracovala ve škole pedagoga, spolupráce s PPP a SPC po celý školní rok speciální pedagožka - působila na 0,5 úvazek. Speciální pedagožka, kromě individuální práce s integrovanými žáky, vedla nápravy poruch učení na I.a kroužek deskových her. Zapojení do projektů Rozumíme penězům projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizátorem je AISIS. Projekt 3MP včasná pedagogická diagnostika, prevence školní neúspěšnosti. Organizuje IPPP Praha. VIP Kariéra poradenské pracoviště. E-Twinning partnerství škol v Evropě ( projekt EU). Testování společnosti SCIO. EUDAP program pro žáky 6.tríd Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (společnost pro kvalitu školy) Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu Základní školy ve Voticích a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Votice. Učební plán školy 1.stupeň V 1. ročníku bylo vyučováno čtení genetickou metodou. Ve třetím ročníku byla dělena jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Pracovní činnosti: ve 2.ročníku a v 5. B se dělila 1 hodina týdně Výuka cizích jazyků: ve 3. ročníku 4 oddělení anglického jazyka ve 4. ročníku - 3 oddělení anglického jazyka, v 5. ročníku - 3 oddělení anglického jazyka V 5. ročníku zavedena poloodborná výuka vyučovali učitelé I. a II. stupně ZŠ. 2.stupeň V 6., 7., 8.a 9. ročníku byla dělena 1 vyučovací hodina týdně v předmětu pracovní činnosti, žáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. V 6. a 9. ročníku se dělila jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Výuka cizích jazyků: 6. ročník: Anglický jazyk: 4 sk. 7

8 7. ročník: Anglický jazyk 3 sk. 8. ročník: Anglický jazyk: 3 sk. 9. ročník: Anglický jazyk: 4 sk Německý jazyk: jako volitelný předmět Celkem byl na škole vyučován anglický jazyk v 24 skupinách 72 hodin týdně. Výuce cizích jazyků bylo týdně věnováno 78 hodin. Žáci 1. a 2. tříd mohou navštěvovat nepovinný předmět Aj. V 6. A 7. ročníku byli žáci podle zájmu rozděleni ve volitelných předmětech do seminářů se zaměřením: 1) na matematiku, technické a přírodovědné předměty ( 50 žáků) 2) na jazyky a humanitní předměty ( 37 žáků). Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Člověk a společnost Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Člověk a zdraví 1 1 Informatika 1 Volitelné předměty Týdenní dotacepov.před

9 5.4 Volitelné předměty poč. hod počet žáků vyučující 6. tř. Dramatická výchova 2 Kachlíková 18 poč. hod počet žáků vyučující Komunikace v anglickém j. 1 Bujnovská 19 Sportovní a poh.aktivity 2 Brabcová 20 Matematický seminář 1+1 Hronová 19/17 Další cizí jazyk - (německý j.) 2 Jalovecká 19 Přírodovědný seminář 1 Pavličová 18 Přírodovědný seminář l 1 Zelenková 17 Seminář z českého j. a lit. 1 Skopcová 7. tř. Komunikace v anglickém j. 1 Bujnovská 18 Sportovní a poh. aktivity 1 Bartáková 17 Matematický seminář 1+1 Žbánková 14/15 Informatika 1 Hallóová 17 Přírodovědný seminář 1+1 Pavličová 14/15 Německý jazyk 1 Jalovecká 13 Seminář z českého j. a lit. 1 Jedlanová tř. Informatika 1 Hallóová 10 Dnešní svět 1 Žbánková 12 Informatika 1 Boršovský 12 Užitá estetika 1 Rýdlová 16 Komunikace v Aj. 1 Poslušná 12 Sportovní a poh.aktivity 1 Brabcová 13 Další cizí jazyk - (německý j.) 2 Jalovecká 17 Společenskovědní seminář 1 Jedlanová tř. Německý jazyk 2 Jalovecká 21 Člověk a příroda 1 Vinš 12 Informatika 1 Hallóvá 17 Člověk a příroda 1 Vinš 13 Komunikace v Aj. 1 Bujnovská 15 Seminář ze zeměpisu 9.A 1 Brabcová 13 Psaní na PC 1 Jalovecká 16 Seminář ze zeměpisu 9.B 1 Brabcová 14 Sportovní a poh.aktivity 1 Bartáková 22 Domácnost 1 Hronová 14 Užitá estetika 1 Rýdlová 14 Seminář z chemie 1 Zelenková tř. Sportovní a poh. Aktivity 1 Čeňková 13 Užitá estetika 1 Kazdová 13 Zpěv a rytmika 1 Pospíšilová 12 9

10 5. 5 Nepovinné předměty a zájmová činnost Kroužky: Pro žáky: Vyučující: Kroužek AJ 1.-2.tř. p. Lachoutová, p. Sedláčková Zdravotní kroužek žáci ZŠ p. Králová Šikovné ručičky žáci ŠD p. Kazdová Míčové hry Žáci ŠD p. Kachlíková Martina Šikovné ruce Žáci ŠD p. Kazdová Pohybové hry žáci ŠD p. Ratajová Dramatický kroužek žáci ŠD p. Šimková Myslivecký kroužek Žáci ZŠ p. Rosolová J. Lukostřelecký kroužek žáci ZŠ p. Spálenka, p. Klápa Hasičský kroužek žáci ZŠ p. Vinduška Deskové hry tř. p. Čeňková Sborový zpěv tř p. Pospíšilová Sportovní hry žáci ZŠ p. Čeňková, Kachlíková Výtvarná výchova Žáci ZŠ p. Švarcová Nepovinné předměty: Zdravotní TV žáci ZŠ p. Brabcová f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Poradenské pracoviště V týmu Školního poradenského pracoviště pracují výchovný poradce, metodik prevence a školní speciální pedagog. Od příštího roku by zde měla začít pracovat i školní psycholožka, která najde své uplatnění především v práci s třídními kolektivy. Hlavní náplní práce spec. pedagoga bylo plnění zakázek od vedení školy, učitelů a rodičů. Většinou se jednalo o kázeňské problémy a nedostatky při zvládnutí učiva. Na škole působí 38 žáků, kteří byli vyšetřeni PPP Benešov. U 11 z nich (6 na 1. st. a 5 na 2.st.) byly obtíže takového charakteru, že je opravňovaly vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Reedukačních hodin se v průběhu roku účastnilo 10 žáků, vše bylo konzultováno s učiteli a rodiči. Rodiče předškoláků byli na dvou schůzkách informováni o ŠPP, prováděném Testu rizik a o přípravě svých dětí na 1. třídu. Klub deskových her uspořádal druhý ročník turnaje v piškvorkách, který se stává tradiční akcí na konci školního roku. 10

11 6.2 Prevence sociálně-patologických jevů Škola se řídí vypracovaným Minimálním preventivním programem pro rok 2010/2011. Pravidelně ( 1x v měsíci) se schází metodik prevence rizikového chování, speciální pedagog a výchovný poradce, radí se o nejvhodnějším postupu při řešení výchovných problémů, spolupracují s třídními učiteli na vytváření dobrého klima třídy. V 6.ročnících byl realizován Intenzivní kurz rozvoje sociálních dovedností (na Monínci) a program Unplugged projekt EU-DAP zaměřený na prevenci užívání návykových látek. V 8. a 9. ročnících proběhl seminář zaměřený na poruchy příjmu potravy. V 1. až 9. ročnících bylo realizováno preventivní představení Divadla VeTři zaměřené na prevenci rizikového chování. V 1. až 5. ročnících proběhly besedy ve spolupráci s policií ČR. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Jméno Organizátor Téma akce Mgr. Hronová Služba škole MB Software Bakaláři Mgr. Kratochvílová Služba škole MB Software Bakaláři Mgr. Kratochvílová Partnerství o.p.s. Škola pro udržitelný život Mgr. Pavličová Partnerství o.p.s. Škola pro udržitelný život p. Králová Environmentální výchova a průřezová témata Centrum ekologické výchovy Tábor Mgr. Kratochvílová Environmentální výchova a průřezová témata Centrum ekologické výchovy Tábor Učitelský sbor Zdravý životní styl adolescentů Vzdělávací agentura Asteria Učitelský sbor Prevence soc. pat. jevů Učitelský sbor Prevence soc. pat. jevů Mgr. Hronová Celoživotní vzdělávání - UK Ekologická výchova v základní p. Králová ZO ČSPO Vlašim Hana Poskočilová Mgr. Rýdlová Mgr. Pavličová Mgr. Pavličová K-Centrum Benešov Vzdělávací centrum ASTERIA Environmentální výchova a průřezová témata Odborný seminář - biologie škole Specializační studium prevence rizik. chování Setkání s artefiletikou Centrum ekologické výchovy Tábor Přírodovědecká fakulta UK Mgr. Pavličová Specializační studium ČSOP Vlašim Seminář v terénu - Mgr. Pavličová přírodověda ČSOP Vlašim Mgr. Pavličová Průřezové téma Les Středočeský kraj 11

12 K samostudiu využili pedagogičtí pracovníci školy 12 dní z vedlejších prázdnin. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na individuální potřebu učitelů doplnit si znalosti ke své práci a schopnost využívat interaktivní pomůcky ve výuce, elektronické zdroje informací. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Olympiády a soutěže Olympiády a soutěže 2010/11 Kdy Třída Druh soutěže Atletická všestrannostjednotlivci Umístění Místo konání Vyučující 1. Zimmermannová Vlašim Brabcová Atletická všestrannostdružstva (žáci) tř Školní kolo chemické soutěže tř Aranžováníokresní soutěž tř Oblastní kolo Chemické soutěže tř Soutěž šikovné ruce SOU Sedlčany a9.tř. Školní kolo Olympiády v českém jazyce tř Okresní finále Orion Florbal Cup tř Soutěž mladý automechanik tř Školní kolo Biologická olympiáda tř. Pythagoriáda školní kolo 3.místo v soutěž družstev (žáci) místo Zejmon,Čupová- 9.B Vaškovicová- 3. místo-němečková, Vesecká,Pětníková,Pohanová 2. místo- družstvo Zejmon,Vaškovicová,Čupová Lhoták,Drastich 2.místo 1.místo A.Klímová -9.B 2.místo S.Vaškovicová 9.A 3.místo A.Richterová 8.B - P.Bednářová 8.B 5.místo Vacek,Houdek 1.místo Do okresního kola postupují: Kat.D- Štiková,Tábořík,Machyniaková 5.A - Houdek Jakub, Křemen Ladislav, Machyniaková Šárka 5.B Růžičková Simona, Turzik Jindřich, Havíř Filip Vlašim ZŠ Votice Benešov VOŠ a SZeŠ Benešov MSŠCH Praha SOU Sedlčany ZŠ Votice Varga Zelenková Zelenková Zelenková Varga Čalounová ZŠ Benešov Varga ISŠ Benešov ZŠ Votice ZŠ Votice Varga Pavličová Zelenková Hallóová 12

13 tř. Školní kolo v anglickém tř. Okresní kolo v anglickém jazyce Školní kolo ZO Školní kolo ZO a2.stupeň Recitační soutěž školní kolo ,7.,8.tř. Pythagoriáda školní kolo ,7.,8.-9. Okresní kolo ZO 1. místo Pavla Bednářová Účast 25 žáků 1. místo Pavla Bednářová ZŠ Votice SOU Benešov Poslušná Rýdlová 1. místo Bednářová Pavla ( účast 33 žáků) ZŠ Votice Brabcová 1. místo ZŠ Votice Brabcová Novotný Tomáš (6.tř.) 7 žáků 1. místo Doubravová Tereza ( 7.tř.) 13 žáků Do okresního kola postupují: ZŠ Votice Čalounová 1.kat- M.Jarý 2.B 2.kat- H.Čalounová 5.B 3.kat. K.Zoulová 6.B 4.kat. P.Bednářová 8.B učebna fyziky ZŠ Votice Hallóová 5. místo Tomáš Novotný 6. místo Doubravová Tereza 6. místo Bednářová Pavla Gymnázium Vlašim Brabcová a9.tř. okresní kolo Olympiáda v českém jazyce 16.místo A.Klímová 21.místo- S. Vaškovicová SOŠ Benešov Čalounová tř. M klokan viz statistika - odeslána ZŠ Votice Hallóová a2.stupeň okresní kolo Recitační soutěž K.Zoulová postup do krajského kola P.Bednářová čestné uznání ZŠ Bystřice Čalounová Jalovecká r. okresní kolo Pythagoriády r. okresní kolo Pythagoriády tř. Krajské kolo v anglickém jazyce tř okresní kolo BIO stupeň Turnaj ve vybíjené Benešov tř Místí kolo Vybraní žáci DSMC Okresní kolo DSMC Kitler Dominik místo G Vlašim Hallóová Bednářová Pavla místo Štiková Eliška místo Pavla Bednářová 11. místo z 12 kat.c 3. místo Štiková Tábořík Machyniaková G Vlašim Gymnázium Kladno Gymnázium Vlašim Hallóová Poslušná Pavličová Zelenková místo Benešov Kachlíková 4. místo I. kategorie 4.místo II. kategorie Votice Bystřice Jindráková Poslušná 13

14 tř. Mc Donald s Cup tř. Mc Donald s Cup tř. Mc Donald s Cup tř. Pohár rozhlasu tř. Pohár rozhlasu tř. Pohár rozhlasu krajské kolo stupeň Atletické závody stupeň Atletické závody tř.- Turnaj v malé vybrané kopané o mužstvo pohár města 11 žáků Votice B Dějepisná olympiáda B Krajské kolo Biologická olympiáda I.a II. stupeň Zlatá srnčí trofej 9. místo Benešov Kachlíková 4. místo Benešov Kratochvílová 4. místo Vlašim Kachlíková starší žákyně 1.místo starší žáci 6. místo okresní kolo mladší žákyně 2. místo mladší žáci 3. místo starší žákyně 9.místo Vlašim Vlašim Stará Boleslav Brabcová Varga Brabcová Varga Brabcová místní kolo Votice Kachlíková okresní kolo 1. místo Vlašim Kachlíková 1.místo Votice Varga místo Tábořík Benešov Jedlanová 12. místo E.Štiková Mělník Pavličová 1. místo v kategorii A Šárka Machiniaková 1. místo v kategorii B Eliška Štiková Vlašim Rosolová J. 7.2 Celoroční projekt Cesty ke zdraví V letošním školním roce byl celoškolní projekt zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, zdravý životní styl a správné stravovací návyky. Na závěr tohoto celoškolního projektu pro školní rok s názvem Cesty ke zdraví, na který se žáci se svými učiteli připravovali průběžně během školního roku, se uskutečnil den otevřených dveří V tento den se v jednotlivých třídách konaly výstavy prací dětí, prezentace a různá vystoupení. Také na chodbách školy byly vystaveny jednotlivé práce dětí, na kterých pracovali během školního roku především v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství prvouce, přírodovědě, výtvarné výchově a pracovních činnostech. 7.3 Rada dětí Celý rok pracuje na Základní škole ve Voticích Rada dětí. Jako koordinátoři z řad učitelů pracovaly v radě dětí p. učitelka Kratochvílová a Kachlíková. Rada dětí volí každý rok svou samosprávu. Každý rok pořádá různé akce pro žáky jak I. tak i II. stupně. Rada dětí ve spolupráci s dětmi z volitelného předmětu dramatická výchova v prosinci pro budoucí prvňáčky připravila program v tělocvičně školy. Pro jejich rodiče se konalo setkání s vedením školy. Rodiče byli seznámeni s činností Školního poradenského centra, s prací pedagogicko psychologické poradny v Benešově a s organizací zápisu dětí do prvních tříd. 14

15 Již tradičně připravila RD pro děti z prvního stupně a mateřské školy mikulášskou besídku. V lednu Rada dětí spolupracovala na zápisu dětí do prvních tříd. Celoročně pořádá Rada dětí sportovní a kulturní akce pro děti jako. V letošním roce to byla soutěž ve florbale pro chlapce II. stupně, pro dívky II. stupně uspořádala soutěž v přehazované. Žáci I. stupně se mohli zúčastnit soutěže ve vybíjené. Dále se ve spolupráci s Radou školy konal turnaj ve fotbale. Pro školní rok vyhlásila Rada školy barevný den, kloboukový den a kravatový den. Prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd se mohou žáci celé školy podílet na organizaci těchto akcí, jejich výběru a pomáhají s realizací některých školních projektů. Na škole funguje schránka důvěry do které mohou žáci i anonymně podávat svoje podněty a připomínky, které jsou dále řešeny s vedením školy. 7.4 Kurzy Lyžařský kurz pro žáky 7. tříd se uskutečnil v termínu: I. turnus od Místo konání: Nové Hutě na Šumavě Účastnilo se celkem 36 žáků. Kurz vedli učitelé Tv na škole: p.uč. Jiří Boršovský, Blanka Brabcová a Eva Zelenková Zdravotnicí byla paní Blanka Králová V letošním roce byla sněhová pokrývka dostatečná a žáci využili sněhových podmínek k zdokonalení svých lyžařských dovedností. Kurz přispěl ke zvýšení fyzické zdatnosti i k otužení organismu dětí. Zanedbatelný není ani fakt, že při lyžařském kurzu se utváří kolektiv třídy mnohem kvalitněji než při běžné školní činnosti. Plavecký kurz Z důvodu opravy plaveckého bazénu ve školním roce se žáci 4. tříd v letošním roce zúčastnili odloženého plaveckého kurzu v počtu 35 žáků na podzim V podzimním období se dále plaveckého kurzu již podle stanoveného plánu zúčastnili žáci 3. tříd (v počtu 50žáků) na jaře 2011 žáci 2. tříd v počtu 40žáků. 7.5 Poznávací a vzdělávací pobyty Žáci 3. až 6. tříd se od 4.6. do zúčastnili ozdravného a poznávacího zájezdu do Itálie. Letošním místem pobytu bylo pobřeží italského Gargana jménem La Giara. Tyto zájezdy se pomalu stávají na votické škole tradicí. Ten letošní byl již pátým v pořadí. Vedením akce byla pověřena p. uč. Kachlíková. Dále se zájezdu zúčastnily p.uč. Čeňková, Poskočilová a Kratochvílová. Žáci, kteří se ve volitelném předmětu vyučují německému jazyku, se dne zúčastnili poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Salzburgu. Vedením zájezdu byla pověřena p. učitelka Jalovecká. 15

16 Od 2.6. do 5.6. se někteří žáci 7.a 8. tříd zúčastnili přírodovědného víkendu na Šumavě v rámci výuky ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Akci zajišťovaly p. uč. Pavličová a Zelenková. 7.6 Výlety Jednodenní školní výlety Datum Třída Program akce A,B Telč A,3.B Jindřichův Hradec A,B Pičín A,B Zvíkov, Orlík A,B Český Krumlov Vícedenní školní výlety Datum Třída Program akce A,B Český Šternberk, pobyt v LDT A,B Boubín, NP Šumava Žáci 3.,4,5.a6. tříd Itálie. Poloostrov Gargano, kemp La Giara 7.7 Divadelní představení, kino Datum Třída Program akce A,B Volba povolání exkurze - ČB II.stupeň KMD Divadlo ABC Lakomá Barka B, 8.A Plzeň Techmánia A,B,C Divadlo Bystřice Ostrov splněných přání 2.A,B A B Divadlo Tábor Hvězdička Betlémská roč. Předvánoční Salzburg II.stupeń KMD Seleziánské divadlo,praha Strakonický dudák roč. Divadlo VeTři II.stupeň KMD Hudební divadlo Karlín - Carmen II.stupeń KMD Divadlo Hybernia - Dracula 7.8.Exkurze Datum Třída Program akce IV.A Knihovna Votice B Knihovna Votice A,B Knihovna Votice A Knihovna Votice A Den zdraví Votice B Knihovna Votice A Knihovna Votice 16

17 A,B Národní muzeum Praha Staré pověsti české A,B Kino 3D Africké dobrodružství A,B Kino 3D Avatar, Staroměstské náměstí vlastivědná vycházka A,B Husitské muzeum Tábor A,B,C Vrchotovy Janovice A,B Blaník A,B Knihovna Votice A,B Knihovna Votice A,B Knihovna Votice ,7.roč. Praha Vyšehrad (seminář z Čj a literatury 6. a 7. roč.) A Zámek Vrchotovy Janovice (řetězové provádění) A,B Jankov Bitva u Jankova 9.A,B Štefánikova hvězdárna Praha 7.9 Besedy Datum Třída Program akce roč. Poruchy příjmu potravy roč. Beseda s Policií ČR (bezpečná cesta do školy, dopravní vých.) roč. Beseda s Policií ČR (potápěči) roč. Policie ČR ukázka výcviku psů Škola pravidelně prezentuje své aktivity, úspěchy a příspěvky do Votických novin, na www stránkách, nástěnkách ZŠ a dnech otevřených dveřích. Některé akce jsou prezentovány v regionálním rozhlase. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce provedla na ZŠ Votice prošetření stížnosti rodičů žákyně. Jeden z bodů stížnosti hodnotila jako opodstatněný. Výsledky zjištění ČŠI byly projednány zřizovatelem s vedením školy. j) Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření za rok 2010 je uvedeno v příloze číslo 3. Přehled hospodaření za období I. VI Výnosy Kč Náklady Kč Zůstatek Kč Neinvestiční příspěvek od Středočeského kraje , ,08 0,00 Neinvestiční dotace EU , ,0 0,00 Příspěvek od zřizovatele - neinvestiční , , ,68 Dotace z fondu ŽP KÚ , ,00 0,00 Z doplňkové činnosti , , ,00 Úroky od peněžních ústavů 464,46 464,46 0,00 Úplata školní družina , , ,00 Zúčtování fondů , ,00 0,00 Ostatní 7 513, , ,60 Celkem , , ,28 17

18 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Inovovaný ŠVP Škola pro 21. století. Realizován od , předpokládaný datum ukončení Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství projekt: Přírodní krásy domova Voticko. Projekt byl realizován v období od ledna 2010 do března 2011 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Mgr. Pavličová, Ing. Dvořáková, Ing. Blahožová Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Mgr. Hronová Školní management( celoživotní vzdělávání UK) m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ze Středočeského humanitárního fondu v rámci projektu Zdravé Votice byl zrealizován dětský relaxační koutek, který slouží žákům I. stupně k aktivnímu odpočinku. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zákonní zástupci žáků jsou sdruženi v organizaci občanského sdružení Unie rodičů ČR, Unie rodičů se schází přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby. Toto sdružení je tvořeno zástupci žáků ZŠ Votice a malotřídní školy Olbramovice. Sdružení pořádá společné akce pro žáky obou škol. Výbor této organizace je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji školy. Dva zástupci rodičů jsou členy Školské rady. Rodiče se mohou vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Z okolních škol jsme navázali úzkou spolupráci se Základní školou (Smetanova ulice), Mateřskou školou Votice, Základní školou Olbramovice, Základní umělecká škola, Votice a Základní školou Miličín. Při kulturních akcí spolupracuje škola s Městským kulturním centrem, místní lidovou knihovnou především na akcích: rozsvěcení vánočního stromu, svátečního slova před Vánoci, prodejních trhů, výstav, Dne knihoven. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje: Ochrana fauny a flóry, Truhlárna Tomeš, Kavaliér Votice, Marila Votice, Compag, Sitronics, farní úřad římsko katolické církve, hasiči, lukostřelecký kroužek, rybáři a mnoha dalšími. Seznam příloh: Příloha č.1: Přehled klasifikace školy za 1. pololetí školního roku Příloha č.2: Přehled klasifikace školy za 2. pololetí školního roku Příloha č.3: Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Votice a Základní školou Votice. Ve Voticích, Schváleno Školskou radou dne: PaedDr. Karel Vinš ředitel Základní školy Votice 18

19 19

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Obsah pracovního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více