VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E"

Transkript

1 Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, Votice, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Materiálně-technické podmínky školy Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Přehled pedagogických pracovníků Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012 / Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Učební plán školy Volitelné předměty ve školním roce 2011/ Nepovinné předměty a zájmová činnost Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Prevence sociálně-patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/ Celoroční projekt Řemeslo má zlaté dno Žákovský parlament Kurzy Poznávací a vzdělávací pobyty, výlety Divadelní a filmová představení Exkurze Besedy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Votice, okres Benešov adresa školy Pražská 235, Votice právní forma příspěvková organizace IČO IZO REDIZO vedení školy ředitel: PaedDr. Karel Vinš zástupce ředitele: Mgr. Dana Hronová Mgr. Marcela Kratochvílová kontakt tel.: fax: www: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Město Votice Komenského náměstí 700, Votice 1.3 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 680 Školní družina 120 Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet dětí/ žáků oddělení na třídu 1. stupeň ZŠ ,64 2. stupeň ZŠ ,00 Školní družina , Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Unie rodičů ČR Spolupráce rodičů se školou 3

4 1.6 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Zlepšení vnitřního prostředí školy Učebnice, učební pomůcky a vybavení odborných pracoven ICT technika 19 kmenových učeben, 4 herny školní družiny 11 odborných pracoven, z toho 3 počítačové pracovny s 47 PC stanicemi používanými žáky, vybaveny počítači jsou: pracovna poradenského pracoviště, 10 multimediálních učeben s interaktivní tabulí (7 odborných pracoven, 3 kmenové třídy) Hřiště je využíváno v hodinách TV, k relaxaci o velké přestávce a k mimoškolním aktivitám Tělocvična, gymnastický sál, hřiště Dílny v areálu školy, pozemky u ZŠ Smetanova ul. Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem, který odpovídá evropským normám. V několika třídách byly vyměněny tabule. V průběhu školního roku byl zakoupen: nábytek do oddělení školní družiny, jazykové multimediální pracovny a pracoviště školního psychologa kopírovací stroj Canon chladnička do kabinetu TV vysavač pro provozní zaměstnance Vyměněny byly židle ve sborovně I. stupně. Byly zakoupeny: mikroskopy do kabinetu přírodopisu moderní nádobí do cvičného bytu 7 ks nových radiomagnetofonů pro výuku jazyků nová řada učebnic anglického jazyka pro II. stupeň digitální učební pomůcky pro I. stupeň a český jazyk stojan na mapy do kabinetu I. stupně. výukový SW pro zkvalitnění odborné výuky Bylo doplněno a obměněno sportovní vybavení v kabinetu tělesné výchovy. Do nově zřízené jazykové pracovny byl pořízen ovládací pult pro učitele, 19 kusů sluchátek, jazykový přehrávač CDP, jazykový přehrávač se záznamem, interaktivní tabule, projektor, multifunkční pero, vizualizér a PC. Dále bylo zakoupeno 15 kusů laserových ukazovátek, externí disk a10 nových PC s monitory. 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola Nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice č.j. 566/2010, s motivačním názvem Škola pro 21. století Zařazené třídy Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 42 Počet učitelů ZŠ 30 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ Údaje o nepedagogických pracovnících Příjmení Jméno Funkce Úvazek Moudrá Jindřiška Účetní 1,0 Poutecká Miluše Mzdová účetní 0,36 Hanibalová Zdeňka Administrativní pracovnice 1,0 Holková Libuše Uklízečka 1,0 Příban Miroslav Školník 1,0 Šimáková Věra Uklízečka 1,0 Tomášková Lenka Uklízečka 1,0 Vyhnalová Marcela Uklízečka 1,0 5

6 3.3 Přehled pedagogických pracovníků Příjmení Jméno Vzdělání: Zařazení: Bláhová Věra VŠ Třídní učitelka 9. B Boršovský Jiří VŠ Třídní učitel 3. A Brabcová Blanka VŠ Třídní učitelka 6. A Bušková Alena VŠ Třídní učitelka 4. A Čalounová Jaroslava VŠ Třídní učitelka 7. A Čeňková Irena VŠ Třídní učitelka 5. B Hallóová Zuzana VŠ Třídní učitelka 6. B Hronová Dana VŠ Zástupce ředitele Hubičková Barbora SŠ Učitelka II. st., vychovatelka ŠD Jalovecká Petra VŠ Učitelka II. st. Jedlanová Marie VŠ Třídní učitelka 9. A Jindráková Marcela VŠ Třídní učitelka 4. A Kachlíková Miluše SŠ Třídní učitelka 1. B Kachlíková Martina SŠ Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Kratochvílová Marcela VŠ Zástupkyně ředitele Králová Blanka SŠ Třídní učitelka 3. B Lachoutová Naděžda VŠ Třídní učitelka 2. B Neužilová Kateřina SŠ Učitelka I. a II. st. Němečková Blanka VŠ Třídní učitelka 2. C Nymburská Šárka SŠ Učitelka I.st., vychovatelka ŠD Pavličová Kateřina VŠ Učitelka I. a II. st. Podroužková Vanda VŠ Učitelka II.st. Poskočilová Hana VŠ Třídní učitelka 1. B Poslušná Drahomíra VŠ Třídní učitelka 5. A Pospíšilová Jaroslava VŠ Učitelka I. a II. st. Ratajová Ivana SŠ Vedoucí vychovatelka ŠD Rýdlová Ludmila VŠ Učitelka I. st. a II. st. Sedláčková Veronika SŠ Třídní učitelka 8. B Skopcová Hana VŠ Třídní učitelka 8. A Švarcová Dana VŠ Třídní učitelka 2. A Varga František VŠ Učitel II. st. Vinš Karel VŠ Ředitel Zelenková Eva VŠ Třídní učitelka 7. B Žbánková Lenka SŠ Učitelka II. st. V průběhu roku byla sjednána pracovní smlouva s paní učitelkou Vinšovou a paní učitelkou Hájkovou po dobu studia nebo delší absence pedagogických pracovníků. 6

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012 / 2013 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok S rodiči budoucích prvňáčků se pravidelně konají schůzky. Na listopadové schůzce dostali rodiče informace o chodu školy, zápisu do prvních tříd a nutnosti přípravy dětí na školní docházku. Schůzka se konala ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm, pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově a mateřskou školou ve Voticích a Heřmaničkách. Další schůzka se konala začátkem června, kde rodičům poskytli informace ředitel školy, zástupkyně pro I. stupeň a třídní učitelky budoucích prvňáčků. Informace se především týkaly chodu školy, financování nákupu pomůcek do prvních tříd, vyučovací metody českého jazyka (genetická metoda), pomůcek a učebnic do první třídy. Výchovná poradkyně upozornila rodiče na nutnost předškolní přípravy dětí a na některé metody práce s nimi. Schůzky se pravidelně účastní také vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. 4.2 Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku z 5. ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku (žáci dokončili základní vzdělání) 8 letá gymnázia 6 letá gymnázia 4 letá gymnázia Střední odborné školy Povinnou školní docházku ukončilo 39 žáků, z toho 38 s ukončeným základním vzděláním. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled klasifikace školy za I. pololetí školního roku 2011/12 je uveden v příloze číslo 1. Přehled klasifikace školy za II. pololetí školního roku 2011/12 je uveden v příloze číslo 2. Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. K tomu slouží pravidelné činnosti, které ukazují úroveň vzdělávání na naší škole. V jednotlivých ročnících žáci píší na I. a II. stupni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka počáteční a čtvrtletní písemné práce, které slouží k porovnání výsledků mezi ročníky v rámci školy. V letošním roce byly znalosti žáků 6. a 9. tříd ověřovány testováním společností Scio. 7

8 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Školní řád, klasifikační řád Nabyl účinnosti Informační systém vůči žákům a internetové stránky rodičům konzultace a třídní schůzky, zápisy v žákovské knížce, školní zpravodaj Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC v rámci projektu VIP- Kariera V týmu Školního poradenského pracoviště pracuje výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. V pravidelných schůzkách se navzájem informují o dění ve škole. Podle Individuálního vzdělávacího plánu pracuje devět žáků 1. stupně a pět žáků z druhého stupně. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pouze pro žáky 1. stupně. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Pod vedením speciální pedagožky působí ve ŠPP Klub deskových her, kterého se zúčastňují převážně děti z prvního stupně. Na škole působila školní psycholožka, která svou činnost zaměřovala na pravidelné konzultace se žáky, další žáci využívali jednorázové konzultace, nejčastějšími problémy jsou osobní a výchovné problémy. 1 x za 14 dní probíhala setkání s výchovnými poradci a metodikem prevence. Dále měli žáci 2. stupně možnost setkávat se ve cvičném bytě a diskutovat pro ně důležitá témata. Zapojení do projektů Rozumíme penězům projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizátorem je AISIS Projekt 3MP včasná pedagogická diagnostika, prevence školní neúspěšnosti. Organizuje IPPP Praha VIP Kariéra poradenské pracoviště Testování společnosti SCIO EUDAP program pro žáky 6. tříd Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (společnost pro kvalitu školy) Niqes testování žáků 5. a 9. tříd v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků úrovně znalostí realizovaného ČŠI Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Votice. 8

9 5.3 Učební plán školy Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Člověk a společnost Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Člověk a zdraví 1 1 Informatika 1 1 Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů I. stupeň V 1. ročníku bylo vyučováno čtení genetickou metodou. Výuka cizích jazyků: ve 3. ročníku 3 skupiny anglického jazyka ve 4. ročníku 4 skupiny anglického jazyka v 5. ročníku 3 skupiny anglického jazyka Ve čtvrtém ročníku byla dělena jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Ve 4. ročníku se dělila jedna hodina týdně pracovních činností. V 5. ročníku zavedena poloodborná výuka vyučovali učitelé I. a II. stupně ZŠ. Ve čtvrtém ročníku byla vyučována jedna hodina volitelného předmětu. Žáci si volili z této nabídky: zpěv a rytmika, sportovní aktivity, užitá estetika. V pátém ročníku byl jako volitelný předmět vyučován seminář z českého jazyka. II. stupeň V 6., 7., 8. a 9. ročníku byla dělena 1 vyučovací hodina týdně v předmětu pracovní činnosti, žáci byli rozděleni na chlapce a dívky. V 6. a 7. ročníku se dělila jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Výuka cizích jazyků: v 6. ročníku 4 skupiny anglického jazyka 9

10 v 7. ročníku 4 skupiny anglického jazyka v 8. ročníku 3 skupiny anglického jazyka v 9. ročníku 3 skupiny anglického jazyka Německý jazyk byl vyučován jako volitelný předmět. Celkem byl na škole vyučován anglický jazyk v 24 skupinách 72 hodin týdně. Výuce cizích jazyků bylo týdně věnováno 78 hodin. Žáci 1. a 2. tříd mohou navštěvovat nepovinný předmět Aj. V 6. a 7. ročníku byli žáci podle zájmu rozděleni ve volitelných předmětech do seminářů se zaměřením: na matematiku, technické a přírodovědné předměty na jazyky a humanitní předměty. 5.4 Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012 ročník předmět poč. hod vyučující Užitá estetika 1 Nymburská Zpěv a rytmika 1 Bušková Sportovní a pohybové aktivity 1 Kratochvílová Seminář z českého jazyka a lit. A 1 Skopcová Seminář z českého jazyka a lit. B 1 Jedlanová Seminář z českého jazyka a lit. C 1 Neužilová poč. hod vyučující Dramatická výchova 2 Kachlíková Komunikace v AJ 1 Sedláčková Sportovní a pohybové aktivity 2 Podroužková Matematický seminář 1+1 Hronová Další cizí jazyk - německý 2 Jalovecká Matematický seminář 1 Žbánková Přírodovědný seminář 1 Podroužková Přírodovědný seminář 1 Pavličová Přírodovědný seminář 1 Zelenková Seminář z českého jazyka a lit. 1 Neužilová Komunikace v anglickém jazyce 1 Podroužková Sportovní a pohybové aktivity Podroužková Matematický seminář 1 Žbánková Informatika 1 Hallóová Matematický seminář 1 Sedláčková Německý jazyk 1 Jalovecká Přírodovědný seminář 1 Zelenková Zeměpisný seminář Brabcová Přírodovědný seminář 1 Pavličová Seminář z českého jazyka a lit. 1 Jedlanová Informatika 1 Hallóová Přírodovědný seminář 1 Zelenková Informatika 1 Boršovský Užitá estetika 1 Neužilová Komunikace v AJ 1 Poslušná Sportovní a pohybové aktivity 1 Brabcová Další cizí jazyk - německý jazyk 2 Jalovecká Seminář z českého jazyka a lit. 1 Neužilová Německý jazyk 2 Jalovecká Člověk a příroda A 2 Vinš Informatika 1 Boršovský Člověk a příroda B 2 Vinš Komunikace v AJ 1 Sedláčková Seminář z českého jazyka a lit. A 2 Skopcová Psaní na PC 1 Jalovecká Seminář z českého jazyka a lit. B 2 Skopcová Sportovní a pohybové aktivity 1 Brabcová Seminář ze zeměpisu 1 Brabcová Užitá estetika 1 Rýdlová Seminář z chemie 1 Zelenková Oddělení zdravotní tělesné výchovy Brabcová 10

11 5.5 Nepovinné předměty a zájmová činnost Kroužky: Pro žáky: Vyučující: Kroužek AJ 1.tř. p. Neužilová Kroužek AJ 2.tř. p. Lachoutová, Sedláčková Zdravotní kroužek žáci ZŠ p. Králová Šikovné ručičky žáci ŠD p. Nymburská Sportovní hry Žáci ŠD p. Kachlíková Martina Šikovné ruce Žáci ŠD p. Nymburská Pohybové hry žáci ŠD p. Ratajová Myslivecký kroužek Žáci ZŠ p. Rosolová J. Lukostřelecký kroužek žáci ZŠ p. Spálenka, p. Klápa Hasičský kroužek žáci ZŠ p. Vinduška Deskové hry tř. p. Čeňková Sborový zpěv tř p. Pospíšilová Sportovní hry tř. p. Čeňková Sportovní hry 6.tř. p. Kachlíková Nepovinné předměty: Zdravotní TV žáci ZŠ p. Brabcová Rada dětí Žáci ZŠ p. Hubičková 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Školní poradenské pracoviště V týmu Školního poradenského pracoviště pracuje výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. V pravidelných schůzkách se navzájem informují o dění ve škole a snaží se společně řešit vzniklé problémy. Hlavní náplní práce speciálního pedagoga je plnění zadání od vedení školy, učitelů a rodičů. Většinou se jedná o řešení kázeňských problémů a nedostatků žáků při zvládání učiva. V pedagogicko-psychologické poradně Benešov bylo vyšetřeno 44 žáků. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracuje devět žáků prvního stupně a pět žáků druhého stupně. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pouze pro žáky 1. stupně. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Rodiče předškoláků byli na dvou schůzkách informováni o ŠPP, prováděném Testu rizik a o přípravě svých dětí na 1. třídu. Ve ŠPP působil Klub deskových her, kterého se zúčastňují převážně děti z prvního stupně. Na škole pracovala také s jednotlivými žáky i kolektivy školní psycholožka. 27 žáků se účastnilo pravidelných konzultací, další žáci využívali jednorázové konzultace, nejčastějšími byly osobní a výchovné problémy. Jednou za 14 dní se školní psycholožka setkávala s žáky druhého stupně na podpůrné skupince. Skupina je založena na základě potřeby žáků zlepšit své postavení v kolektivu třídy a školy. Každý den přítomnosti školní psycholožky měli žáci o velké přestávce možnost setkávat se ve cvičném bytě a diskutovat pro ně důležitá témata. 11

12 Probíhaly také konzultace s rodiči, jejichž četnost se postupně zvyšovala a konzultace s dalšími organizacemi jako je především OSPOD, PPP a lékaři. V 6. třídách proběhla skupinová práce na téma kyberšikana formou her. 6.2 Prevence sociálně-patologických jevů Škola se řídila vypracovaným Minimálním preventivním programem pro rok 2011/2012. Pravidelně se schází metodik prevence rizikového chování, školní psycholog, výchovný poradce a speciální pedagog, radí se o vhodných postupech při řešení výchovných problémů, spolupracují s třídními učiteli na vytváření dobrého klima třídy. V 6. ročnících byl realizován Intenzivní kurz rozvoje sociálních dovedností na Monínci a program Unplugged projekt EU-DAP zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Všechny ročníky se zúčastnily představení Divadla VeTři zaměřeného na prevenci rizikového chování. Škola ve spolupráci s Centrem adiktologických služeb Benešov zajistila pro žáky ročníku dlouhodobý preventivní program. Žáci se seznámili s tématy zaměřenými na vztahy ve třídě, na hodnoty, které je ovlivňují při rozhodování a na samotnou drogovou problematiku pomocí interaktivních her. V 1. až 5. ročnících proběhly besedy ve spolupráci s policií ČR. 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Jméno Organizátor Téma Kratochvílová Marcela Ochrana fauny Environmentální, multikulturní České republiky a osobnostně sociální výchova Hronová Dana Ochrana fauny Environmentální, multikulturní České republiky a osobnostně sociální výchova Hallóová Zuzana NIDV Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky Čalounová Jaroslava NIDV Čtením a psaním ke kritickému myšlení Neužilová Kateřina NIDV Čtením a psaním ke kritickému myšlení Němečková Blanka Vzdělávací institut Středočeského kraje Čtenářská gramotnost Kachlíková Miluše Vzdělávací institut Středočeského kraje Čtenářská gramotnost Kratochvílová Marcela Vzdělávací institut Středočeského kraje Matematická gramotnost na I. stupni Němečková Blanka Vzdělávací institut Středočeského kraje Matematická gramotnost na I. stupni Hronová Dana Celoživotní vzdělávání - UK Poskočilová Hana K-Centrum Benešov Specializační studium prevence rizikového chování Pavličová Kateřina Specializační studium ČSOP Vlašim Pavličová Kateřina Seminář v terénu - přírodověda ČSOP Vlašim Učitelský sbor NIDV Sociomerie, diagnostika tříd K samostudiu využili pedagogičtí pracovníci školy 12 dní vedlejších prázdnin. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na individuální potřebu učitelů doplnit si znalosti ke své práci a schopnost využívat interaktivní pomůcky ve výuce a elektronické zdroje informací. 13

14 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/2012 Datum Ročník Druh soutěže Umístění Atletická všestrannost jednotlivci Chemická soutěž školní kolo 1. místo Kramný Jan 2. místo Čáp David 3. místo Šobíšek Václav 3. místo Volková Lucie starší žáci 5. místo starší žákyně 4. místo Budilová Kateřina místo Paszyc, Tábořík, Krupka Místo konání Vlašim ZŠ Votice Vyučující Brabcová Zelenková , 9. Olympiáda v Čj školní kolo 1. místo E. Štiková, 9. B 2. místo T. Tábořík, 9. B 3. místo P. Bednářová, 9. A Votice Čalounová Pythagoriáda školní kolo 1 úspěšný řešitel Votice Hallóová Florbalový turnaj školní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Kratochvílová , 7. 8., 9. Olympiáda v Aj školní kolo 1.2. Olympiáda v dějepise okresní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola P. Bednářová T. Palivcová 3. místo T. Tábořík, 9. B 14. místo J. Houdek, 7. A Votice Benešov Poslušná Čalounová 8.2. Dovednostní soutěž v bruslení (školní) nejlepší žáci byli odměněni Votice Podroužková , 9. Olympiáda v Aj okresní kolo 1. místo P. Bednářová, 9. A 17. místo T. Palivcová, 9. B Benešov Poslušná 14

15 16.2. dívky Florbal okresní kolo 4. místo v turnaji O pohár ministra školství Benešov Kratochvílová chlapci Florbal okresní kolo 2. místo v turnaji O pohár ministra školství Benešov Čeňková Zeměpisná olympiáda školní kolo Dětská scéna školní kolo Mladý módní návrhář 2012 vyhlášení soutěže , 5. Turnaj ve vybíjené školní kolo 6. tř. 1.místo - Čalounová Hana 7. tř. 1. místo - Janda Daniel tř. 1. místo - Bednářová Pavla 2. místo - Štiková Eliška 1. roč. Adam Filip 2., 3. roč. Petr Čaloun 4., 5. roč. Iveta Pěkná 6., 7. roč. Karolína Zoulová 8., 9. roč. Marie Kudrnová 3. místo v kategorii II. A (Vůně čajových lístků) 3. místo v kategorii II. B (V rytmu tamtamů) 1. místo 5. B 2. místo 5. A 3. místo 4. B Votice Votice Třeboň Votice Brabcová Čalounová Kratochvílová Neužilová Čeňková Kachlíková Mil vybraní žáci Dětská scéna oblastní kolo bez umístění Bystřice Čalounová , 9. Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 7. místo Eliška Štiková 9. místo Nelly Brtová Benešov Neužilová Zeměpisná olympiáda okresní kolo Olympiáda v Aj krajské kolo Kategorie A 6. tř. 3. místo Čalounová Hana Kategorie. B 7. tř. 3. místo Janda Daniel Kategorie B 9. tř místo Štiková Eliška 29. místo Machyniaková Jana Vlašim Brabcová bez umístění Kladno Hubičková , 5. Preventan Cup turnaj ve vybíjené 3. místo Benešov Kachlíková DSMC školní kolo testy nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Jindráková Poslušná 15

16 DSMC školní kolo jízdy zručnosti nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Jindráková Poslušná Olympiáda v dějepise krajské kolo 13. místo T. Tábořík Kladno Jedlanová Školní turnaj v přehazované 1. místa 6. B, 8. A Votice Podroužková McDonald s Cup malá kopaná okresní kolo , 5. McDonald s Cup malá kopaná oblastní kolo Okresní kolo DSMC Zlatá srnčí trofej okresní soutěž , 5. McDonald s Cup malá kopaná okresní kolo 9. místo Benešov Kachlíková 5. místo Benešov Čeňková 4. místo Starosta, Mrázek, Divišová, Hrubá 3. místo Kopta, Opplt, Rosolová, Brejlová Bystřice Poslušná I. kategorie: Benešov Rosolová Jin. 1. místo Fulín P. 2. místo Doubrava M. 3. místo Pavličová A. II. kategorie: 2. místo Štiková E. 4. místo Machyniaková J. 5. místo Vlašim Čeňková Atletická všestrannost školní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Kachlíková Atletická všestrannost oblastní kolo Soutěž družstev: ZŠ Votice A 1. místo Soutěž jednotlivců: 1. tř.: 1. Sigmund 2. Stuchlík, Trojášková 3. Bébrová 2. tř.: 1. Míková, Vrtiška Votice Brabcová 16

17 2. Koutek 3. tř.: 2. Králová 3. Klíma 4. tř.: 1. Málková, Kytler 2. Trachta 5. tř.: 3. Polidarová 8.2 Celoroční projekt Řemeslo má zlaté dno Letošní celoškolní projekt byl zaměřen na poznání tradičních řemesel v okolí Votic, pomohl žákům chápat řemesla, lidskou zručnost v širokých souvislostech, zejména v souvislosti s celoživotním učením. Na závěr celoškolního projektu se žáci se svými učiteli připravovali průběžně během školního roku a se uskutečnil den otevřených dveří. V tento den se v jednotlivých třídách konaly výstavy prací dětí, prezentace a různá vystoupení. Také na chodbách školy byly vystaveny práce žáků, které vytvořili během školního roku především v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, prvouce, přírodovědě, výtvarné výchově a pracovních činnostech. 8.3 Žákovský parlament V tomto roce byl žákovský parament vedený Barborou Hubičkovou za pomoci Mgr. Vandy Podroužkové. Hlavním smyslem fungování parlamentu ve škole bylo zprostředkovat informace vytvořit komunikační most mezi učiteli a žáky i dalšími zaměstnanci školy, pochopit život školy a snaha organizovat akce, které by přispěli ke zlepšení života ve škole nejen žáků ale i zaměstnanců školy. V rámci těchto cílů se nám podařilo zažít Noc ve škole, jednodenní seznamovací akce parlamentářů, kteří se prostřednictvím her zážitkové pedagogiky poznali a stmelili si kolektiv. Následovala příprava Mikulášského dne pro první stupeň. Ke spolupráci byli vyzváni žáci devátých tříd, kteří si připravili soutěže a zábavný program. Jako další se konalo Vánoční pečení v rámci této akce dostali pedagogičtí zaměstnanci PF do roku 2012 s několika druhy cukroví. Ve druhém pololetí proběhla soutěž ve sběru pet víček. Ke dni učitelů parlamentáři opět připravili sladké dezerty ke kávě pro všechny pedagogy. Parlamentáři nezapomněli ani na Den dětí a připravili sportovně vědomostní soutěže pro školní družinu. V závěru roku se konala Neviditelná výstava. Během výstavy se žáci seznamovali s životem nevidomých lidí a na vlastní kůži měli možnost zakusit orientaci ve světě tmy. Díky aktivním členům parlamentu se většinu z našich cílů podařilo naplnit. 17

18 8.4 Kurzy Lyžařský kurz Lyžařského kurzu pro žáky 7. tříd se zúčastnilo 57 žáků, uskutečnil se v Nových Hutích na Šumavě termínech: I. turnus od II. turnus od Kurz vedli učitelé TV: p. uč. Jiří Boršovský, p. uč. Blanka Brabcová a Vanda Podroužková. Zdravotnicí byla p. uč. Blanka Králová V letošním roce byla sněhová pokrývka dostatečná a žáci využili sněhových podmínek k zdokonalení svých lyžařských dovedností. Kurz přispěl ke zvýšení fyzické zdatnosti i k otužení organismu dětí. Zanedbatelný není ani fakt, že při lyžařském kurzu se utváří kolektiv třídy mnohem kvalitněji než při běžné školní činnosti. Plavecký kurz V letošním roce se plaveckého kurzu zúčastnili žáci druhých a třetích tříd. V podzimním období plavecký kurz podle stanoveného plánu absolvovali žáci 2. tříd (59 žáků) na jaře žáci 3. tříd (40 žáků). 8.5 Poznávací a vzdělávací pobyty, výlety Žáci 8. a 9. tříd se ve dnech až zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Zájezd byl zaměřen na prohlídku historické části Londýna a na zdokonalení žáků v anglické konverzaci. Zájezdu se jako pedagogický dozor zúčastnily paní učitelky: Veronika Sedláčková a Drahomíra Poslušná. Žáci, kteří se ve volitelném předmětu vyučují německému jazyku, se zúčastnili poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Regensburgu. Vedením zájezdu byla pověřena paní učitelka Petra Jalovecká. Od 2.6. do 5.6. se někteří žáci 7.a 8. ročníku zúčastnili přírodovědného víkendu na Šumavě v rámci výuky ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Akci zajišťovaly paní učitelka Kateřina Pavličová a Eva Zelenková. Jednodenní školní výlety Datum Třída Program akce A, 7. B Hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně A, 4. B Tábor Husitské dny A, 8. B Příbram Hornické muzeum A, B Český Krumlov,Kleť, grafitový důl 8.6 Divadelní a filmová představení Datum Třída Program akce KMD II. stupeň Divadlo Ypsilon Drama v kostce A, 1. B Loutkové divadlo Bystřice 18

19 A, B, C Broučci loutkové představení Celá škola Divdlo ve tři preventivní program KMD II. stupeň Divadlo Pod Palmovkou Nájemníci pana Swana Celá škola Vystoupení skupiny Pernštejn - Gotika II. stupeň + 5.třídy Výchovně vzdělávací akce N. Winton A, B, C Divadlo S+H KMD II. stupeň Divadlo Hybernia - Quasimodo I. stupeň Divadélko pro školy Veverka Zrzečka II. stupeň Divadélko pro školy Divadelní cestopis KMD II. stupeň Divadlo Na Prádle Obchodník s deštěm ročník Divadelní představení 2. C Čert a Káča ročník Vystoupení ZUŠ Votice 8.7 Exkurze Datum Třída Program akce A, B Jaderná elektrárna Temelín B Vánoční výstava výzdoby - Votice A, B Exkurze muzeum Sedlčany r. Předvánoční Regensburg A, B Workshop čokoláda, vánoční Praha A SZdŠ první pomoc B SZdŠ první pomoc a 9.r. Poznávací zájezd Anglie A, 8. B Exkurze výstava The Human Body Praha Holešovice a 9. r. Exkurze Škoda auto, Mladá Boleslav A, B Exkurze Terezín A, B Exkurze Vlastivědné muzeum Votice a 9. r. Exkurze VOŠ a SZeŠ, prezentace školy 8.8 Besedy Datum Třída Program akce A, 1. B Policie ČR A, 1. B Měsíc čtenářů spolupráce s městskou knihovnou A, B Hasík preventivní program A, B, C Hasík preventivní program roč. Beseda s kronikářem města a autorem pověstí p. P. Pavlovským Škola pravidelně prezentuje své aktivity, úspěchy v příspěvcích do Votických novin, na www stránkách, nástěnkách ZŠ a dnech otevřených dveřích. Některé akce jsou prezentovány v regionálním rozhlase. 19

20 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V uplynulém školním roce nebyla na ZŠ Votice provedena inspekční činnost České školní inspekce 10. Základní údaje o hospodaření školy Přehled hospodaření za období I. VI výnosy náklady výsledek hospodaření k Neinvestiční transfer KÚ UZ ,66 Kč ,66 Kč 0 Neinvestiční transfer KÚ - Prevence rizikového chování UZ ,00 Kč 998,00 Kč 0 Neinvestiční transfer EU UZ ,55 Kč ,55 Kč 0 Neinvestiční příspěvek zřizovatele ,00 Kč ,75 Kč ,25 Kč Z doplňkové činnosti ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Úroky z peněžních ústavů 368,81 Kč 368,81 Kč - Kč Úplata za školní družinu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zúčtování fondů ,00 Kč ,00 Kč 0 Ostatní výnosy z činnosti 8 666,40 Kč 4 614,00 Kč 4 052,40 Kč Celkem ,92 Kč ,77 Kč ,15 Kč Rozbor výsledku hospodaření za rok 2011 Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Votice a Základní školou Votice za rok 2011 je uveden v příloze č. 4. Zůstatek na běžném účtu k : ,41 Kč. Rada města schválila hospodářský výsledek organizace za rok 2011 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace ve výši: ,-Kč do fondu odměn ,24 Kč do rezervního fondu 20

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Milevsku 17. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více