VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E"

Transkript

1 Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, Votice, tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Materiálně-technické podmínky školy Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Přehled pedagogických pracovníků Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012 / Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Učební plán školy Volitelné předměty ve školním roce 2011/ Nepovinné předměty a zájmová činnost Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Prevence sociálně-patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/ Celoroční projekt Řemeslo má zlaté dno Žákovský parlament Kurzy Poznávací a vzdělávací pobyty, výlety Divadelní a filmová představení Exkurze Besedy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Votice, okres Benešov adresa školy Pražská 235, Votice právní forma příspěvková organizace IČO IZO REDIZO vedení školy ředitel: PaedDr. Karel Vinš zástupce ředitele: Mgr. Dana Hronová Mgr. Marcela Kratochvílová kontakt tel.: fax: www: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Město Votice Komenského náměstí 700, Votice 1.3 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 680 Školní družina 120 Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet dětí/ žáků oddělení na třídu 1. stupeň ZŠ ,64 2. stupeň ZŠ ,00 Školní družina , Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Unie rodičů ČR Spolupráce rodičů se školou 3

4 1.6 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Zlepšení vnitřního prostředí školy Učebnice, učební pomůcky a vybavení odborných pracoven ICT technika 19 kmenových učeben, 4 herny školní družiny 11 odborných pracoven, z toho 3 počítačové pracovny s 47 PC stanicemi používanými žáky, vybaveny počítači jsou: pracovna poradenského pracoviště, 10 multimediálních učeben s interaktivní tabulí (7 odborných pracoven, 3 kmenové třídy) Hřiště je využíváno v hodinách TV, k relaxaci o velké přestávce a k mimoškolním aktivitám Tělocvična, gymnastický sál, hřiště Dílny v areálu školy, pozemky u ZŠ Smetanova ul. Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem, který odpovídá evropským normám. V několika třídách byly vyměněny tabule. V průběhu školního roku byl zakoupen: nábytek do oddělení školní družiny, jazykové multimediální pracovny a pracoviště školního psychologa kopírovací stroj Canon chladnička do kabinetu TV vysavač pro provozní zaměstnance Vyměněny byly židle ve sborovně I. stupně. Byly zakoupeny: mikroskopy do kabinetu přírodopisu moderní nádobí do cvičného bytu 7 ks nových radiomagnetofonů pro výuku jazyků nová řada učebnic anglického jazyka pro II. stupeň digitální učební pomůcky pro I. stupeň a český jazyk stojan na mapy do kabinetu I. stupně. výukový SW pro zkvalitnění odborné výuky Bylo doplněno a obměněno sportovní vybavení v kabinetu tělesné výchovy. Do nově zřízené jazykové pracovny byl pořízen ovládací pult pro učitele, 19 kusů sluchátek, jazykový přehrávač CDP, jazykový přehrávač se záznamem, interaktivní tabule, projektor, multifunkční pero, vizualizér a PC. Dále bylo zakoupeno 15 kusů laserových ukazovátek, externí disk a10 nových PC s monitory. 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola Nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice č.j. 566/2010, s motivačním názvem Škola pro 21. století Zařazené třídy Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 42 Počet učitelů ZŠ 30 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet provozních zaměstnanců ZŠ Údaje o nepedagogických pracovnících Příjmení Jméno Funkce Úvazek Moudrá Jindřiška Účetní 1,0 Poutecká Miluše Mzdová účetní 0,36 Hanibalová Zdeňka Administrativní pracovnice 1,0 Holková Libuše Uklízečka 1,0 Příban Miroslav Školník 1,0 Šimáková Věra Uklízečka 1,0 Tomášková Lenka Uklízečka 1,0 Vyhnalová Marcela Uklízečka 1,0 5

6 3.3 Přehled pedagogických pracovníků Příjmení Jméno Vzdělání: Zařazení: Bláhová Věra VŠ Třídní učitelka 9. B Boršovský Jiří VŠ Třídní učitel 3. A Brabcová Blanka VŠ Třídní učitelka 6. A Bušková Alena VŠ Třídní učitelka 4. A Čalounová Jaroslava VŠ Třídní učitelka 7. A Čeňková Irena VŠ Třídní učitelka 5. B Hallóová Zuzana VŠ Třídní učitelka 6. B Hronová Dana VŠ Zástupce ředitele Hubičková Barbora SŠ Učitelka II. st., vychovatelka ŠD Jalovecká Petra VŠ Učitelka II. st. Jedlanová Marie VŠ Třídní učitelka 9. A Jindráková Marcela VŠ Třídní učitelka 4. A Kachlíková Miluše SŠ Třídní učitelka 1. B Kachlíková Martina SŠ Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Kratochvílová Marcela VŠ Zástupkyně ředitele Králová Blanka SŠ Třídní učitelka 3. B Lachoutová Naděžda VŠ Třídní učitelka 2. B Neužilová Kateřina SŠ Učitelka I. a II. st. Němečková Blanka VŠ Třídní učitelka 2. C Nymburská Šárka SŠ Učitelka I.st., vychovatelka ŠD Pavličová Kateřina VŠ Učitelka I. a II. st. Podroužková Vanda VŠ Učitelka II.st. Poskočilová Hana VŠ Třídní učitelka 1. B Poslušná Drahomíra VŠ Třídní učitelka 5. A Pospíšilová Jaroslava VŠ Učitelka I. a II. st. Ratajová Ivana SŠ Vedoucí vychovatelka ŠD Rýdlová Ludmila VŠ Učitelka I. st. a II. st. Sedláčková Veronika SŠ Třídní učitelka 8. B Skopcová Hana VŠ Třídní učitelka 8. A Švarcová Dana VŠ Třídní učitelka 2. A Varga František VŠ Učitel II. st. Vinš Karel VŠ Ředitel Zelenková Eva VŠ Třídní učitelka 7. B Žbánková Lenka SŠ Učitelka II. st. V průběhu roku byla sjednána pracovní smlouva s paní učitelkou Vinšovou a paní učitelkou Hájkovou po dobu studia nebo delší absence pedagogických pracovníků. 6

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012 / 2013 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok S rodiči budoucích prvňáčků se pravidelně konají schůzky. Na listopadové schůzce dostali rodiče informace o chodu školy, zápisu do prvních tříd a nutnosti přípravy dětí na školní docházku. Schůzka se konala ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm, pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově a mateřskou školou ve Voticích a Heřmaničkách. Další schůzka se konala začátkem června, kde rodičům poskytli informace ředitel školy, zástupkyně pro I. stupeň a třídní učitelky budoucích prvňáčků. Informace se především týkaly chodu školy, financování nákupu pomůcek do prvních tříd, vyučovací metody českého jazyka (genetická metoda), pomůcek a učebnic do první třídy. Výchovná poradkyně upozornila rodiče na nutnost předškolní přípravy dětí a na některé metody práce s nimi. Schůzky se pravidelně účastní také vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. 4.2 Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku z 5. ročníku ze 7. ročníku z 9. ročníku (žáci dokončili základní vzdělání) 8 letá gymnázia 6 letá gymnázia 4 letá gymnázia Střední odborné školy Povinnou školní docházku ukončilo 39 žáků, z toho 38 s ukončeným základním vzděláním. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled klasifikace školy za I. pololetí školního roku 2011/12 je uveden v příloze číslo 1. Přehled klasifikace školy za II. pololetí školního roku 2011/12 je uveden v příloze číslo 2. Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnocení stavu tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. K tomu slouží pravidelné činnosti, které ukazují úroveň vzdělávání na naší škole. V jednotlivých ročnících žáci píší na I. a II. stupni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka počáteční a čtvrtletní písemné práce, které slouží k porovnání výsledků mezi ročníky v rámci školy. V letošním roce byly znalosti žáků 6. a 9. tříd ověřovány testováním společností Scio. 7

8 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Školní řád, klasifikační řád Nabyl účinnosti Informační systém vůči žákům a internetové stránky rodičům konzultace a třídní schůzky, zápisy v žákovské knížce, školní zpravodaj Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC v rámci projektu VIP- Kariera V týmu Školního poradenského pracoviště pracuje výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. V pravidelných schůzkách se navzájem informují o dění ve škole. Podle Individuálního vzdělávacího plánu pracuje devět žáků 1. stupně a pět žáků z druhého stupně. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pouze pro žáky 1. stupně. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Pod vedením speciální pedagožky působí ve ŠPP Klub deskových her, kterého se zúčastňují převážně děti z prvního stupně. Na škole působila školní psycholožka, která svou činnost zaměřovala na pravidelné konzultace se žáky, další žáci využívali jednorázové konzultace, nejčastějšími problémy jsou osobní a výchovné problémy. 1 x za 14 dní probíhala setkání s výchovnými poradci a metodikem prevence. Dále měli žáci 2. stupně možnost setkávat se ve cvičném bytě a diskutovat pro ně důležitá témata. Zapojení do projektů Rozumíme penězům projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizátorem je AISIS Projekt 3MP včasná pedagogická diagnostika, prevence školní neúspěšnosti. Organizuje IPPP Praha VIP Kariéra poradenské pracoviště Testování společnosti SCIO EUDAP program pro žáky 6. tříd Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (společnost pro kvalitu školy) Niqes testování žáků 5. a 9. tříd v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků úrovně znalostí realizovaného ČŠI Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Votice. 8

9 5.3 Učební plán školy Předmět: Ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Člověk a společnost Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Člověk a zdraví 1 1 Informatika 1 1 Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů I. stupeň V 1. ročníku bylo vyučováno čtení genetickou metodou. Výuka cizích jazyků: ve 3. ročníku 3 skupiny anglického jazyka ve 4. ročníku 4 skupiny anglického jazyka v 5. ročníku 3 skupiny anglického jazyka Ve čtvrtém ročníku byla dělena jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Ve 4. ročníku se dělila jedna hodina týdně pracovních činností. V 5. ročníku zavedena poloodborná výuka vyučovali učitelé I. a II. stupně ZŠ. Ve čtvrtém ročníku byla vyučována jedna hodina volitelného předmětu. Žáci si volili z této nabídky: zpěv a rytmika, sportovní aktivity, užitá estetika. V pátém ročníku byl jako volitelný předmět vyučován seminář z českého jazyka. II. stupeň V 6., 7., 8. a 9. ročníku byla dělena 1 vyučovací hodina týdně v předmětu pracovní činnosti, žáci byli rozděleni na chlapce a dívky. V 6. a 7. ročníku se dělila jedna hodina týdně matematiky a jedna hodina českého jazyka. Výuka cizích jazyků: v 6. ročníku 4 skupiny anglického jazyka 9

10 v 7. ročníku 4 skupiny anglického jazyka v 8. ročníku 3 skupiny anglického jazyka v 9. ročníku 3 skupiny anglického jazyka Německý jazyk byl vyučován jako volitelný předmět. Celkem byl na škole vyučován anglický jazyk v 24 skupinách 72 hodin týdně. Výuce cizích jazyků bylo týdně věnováno 78 hodin. Žáci 1. a 2. tříd mohou navštěvovat nepovinný předmět Aj. V 6. a 7. ročníku byli žáci podle zájmu rozděleni ve volitelných předmětech do seminářů se zaměřením: na matematiku, technické a přírodovědné předměty na jazyky a humanitní předměty. 5.4 Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012 ročník předmět poč. hod vyučující Užitá estetika 1 Nymburská Zpěv a rytmika 1 Bušková Sportovní a pohybové aktivity 1 Kratochvílová Seminář z českého jazyka a lit. A 1 Skopcová Seminář z českého jazyka a lit. B 1 Jedlanová Seminář z českého jazyka a lit. C 1 Neužilová poč. hod vyučující Dramatická výchova 2 Kachlíková Komunikace v AJ 1 Sedláčková Sportovní a pohybové aktivity 2 Podroužková Matematický seminář 1+1 Hronová Další cizí jazyk - německý 2 Jalovecká Matematický seminář 1 Žbánková Přírodovědný seminář 1 Podroužková Přírodovědný seminář 1 Pavličová Přírodovědný seminář 1 Zelenková Seminář z českého jazyka a lit. 1 Neužilová Komunikace v anglickém jazyce 1 Podroužková Sportovní a pohybové aktivity Podroužková Matematický seminář 1 Žbánková Informatika 1 Hallóová Matematický seminář 1 Sedláčková Německý jazyk 1 Jalovecká Přírodovědný seminář 1 Zelenková Zeměpisný seminář Brabcová Přírodovědný seminář 1 Pavličová Seminář z českého jazyka a lit. 1 Jedlanová Informatika 1 Hallóová Přírodovědný seminář 1 Zelenková Informatika 1 Boršovský Užitá estetika 1 Neužilová Komunikace v AJ 1 Poslušná Sportovní a pohybové aktivity 1 Brabcová Další cizí jazyk - německý jazyk 2 Jalovecká Seminář z českého jazyka a lit. 1 Neužilová Německý jazyk 2 Jalovecká Člověk a příroda A 2 Vinš Informatika 1 Boršovský Člověk a příroda B 2 Vinš Komunikace v AJ 1 Sedláčková Seminář z českého jazyka a lit. A 2 Skopcová Psaní na PC 1 Jalovecká Seminář z českého jazyka a lit. B 2 Skopcová Sportovní a pohybové aktivity 1 Brabcová Seminář ze zeměpisu 1 Brabcová Užitá estetika 1 Rýdlová Seminář z chemie 1 Zelenková Oddělení zdravotní tělesné výchovy Brabcová 10

11 5.5 Nepovinné předměty a zájmová činnost Kroužky: Pro žáky: Vyučující: Kroužek AJ 1.tř. p. Neužilová Kroužek AJ 2.tř. p. Lachoutová, Sedláčková Zdravotní kroužek žáci ZŠ p. Králová Šikovné ručičky žáci ŠD p. Nymburská Sportovní hry Žáci ŠD p. Kachlíková Martina Šikovné ruce Žáci ŠD p. Nymburská Pohybové hry žáci ŠD p. Ratajová Myslivecký kroužek Žáci ZŠ p. Rosolová J. Lukostřelecký kroužek žáci ZŠ p. Spálenka, p. Klápa Hasičský kroužek žáci ZŠ p. Vinduška Deskové hry tř. p. Čeňková Sborový zpěv tř p. Pospíšilová Sportovní hry tř. p. Čeňková Sportovní hry 6.tř. p. Kachlíková Nepovinné předměty: Zdravotní TV žáci ZŠ p. Brabcová Rada dětí Žáci ZŠ p. Hubičková 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Školní poradenské pracoviště V týmu Školního poradenského pracoviště pracuje výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. V pravidelných schůzkách se navzájem informují o dění ve škole a snaží se společně řešit vzniklé problémy. Hlavní náplní práce speciálního pedagoga je plnění zadání od vedení školy, učitelů a rodičů. Většinou se jedná o řešení kázeňských problémů a nedostatků žáků při zvládání učiva. V pedagogicko-psychologické poradně Benešov bylo vyšetřeno 44 žáků. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracuje devět žáků prvního stupně a pět žáků druhého stupně. U ostatních byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pouze pro žáky 1. stupně. Na začátku roku absolvovaly děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli informováni rodiče i učitelé. Rodiče předškoláků byli na dvou schůzkách informováni o ŠPP, prováděném Testu rizik a o přípravě svých dětí na 1. třídu. Ve ŠPP působil Klub deskových her, kterého se zúčastňují převážně děti z prvního stupně. Na škole pracovala také s jednotlivými žáky i kolektivy školní psycholožka. 27 žáků se účastnilo pravidelných konzultací, další žáci využívali jednorázové konzultace, nejčastějšími byly osobní a výchovné problémy. Jednou za 14 dní se školní psycholožka setkávala s žáky druhého stupně na podpůrné skupince. Skupina je založena na základě potřeby žáků zlepšit své postavení v kolektivu třídy a školy. Každý den přítomnosti školní psycholožky měli žáci o velké přestávce možnost setkávat se ve cvičném bytě a diskutovat pro ně důležitá témata. 11

12 Probíhaly také konzultace s rodiči, jejichž četnost se postupně zvyšovala a konzultace s dalšími organizacemi jako je především OSPOD, PPP a lékaři. V 6. třídách proběhla skupinová práce na téma kyberšikana formou her. 6.2 Prevence sociálně-patologických jevů Škola se řídila vypracovaným Minimálním preventivním programem pro rok 2011/2012. Pravidelně se schází metodik prevence rizikového chování, školní psycholog, výchovný poradce a speciální pedagog, radí se o vhodných postupech při řešení výchovných problémů, spolupracují s třídními učiteli na vytváření dobrého klima třídy. V 6. ročnících byl realizován Intenzivní kurz rozvoje sociálních dovedností na Monínci a program Unplugged projekt EU-DAP zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Všechny ročníky se zúčastnily představení Divadla VeTři zaměřeného na prevenci rizikového chování. Škola ve spolupráci s Centrem adiktologických služeb Benešov zajistila pro žáky ročníku dlouhodobý preventivní program. Žáci se seznámili s tématy zaměřenými na vztahy ve třídě, na hodnoty, které je ovlivňují při rozhodování a na samotnou drogovou problematiku pomocí interaktivních her. V 1. až 5. ročnících proběhly besedy ve spolupráci s policií ČR. 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání ostatních pracovníků školy Jméno Organizátor Téma Kratochvílová Marcela Ochrana fauny Environmentální, multikulturní České republiky a osobnostně sociální výchova Hronová Dana Ochrana fauny Environmentální, multikulturní České republiky a osobnostně sociální výchova Hallóová Zuzana NIDV Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky Čalounová Jaroslava NIDV Čtením a psaním ke kritickému myšlení Neužilová Kateřina NIDV Čtením a psaním ke kritickému myšlení Němečková Blanka Vzdělávací institut Středočeského kraje Čtenářská gramotnost Kachlíková Miluše Vzdělávací institut Středočeského kraje Čtenářská gramotnost Kratochvílová Marcela Vzdělávací institut Středočeského kraje Matematická gramotnost na I. stupni Němečková Blanka Vzdělávací institut Středočeského kraje Matematická gramotnost na I. stupni Hronová Dana Celoživotní vzdělávání - UK Poskočilová Hana K-Centrum Benešov Specializační studium prevence rizikového chování Pavličová Kateřina Specializační studium ČSOP Vlašim Pavličová Kateřina Seminář v terénu - přírodověda ČSOP Vlašim Učitelský sbor NIDV Sociomerie, diagnostika tříd K samostudiu využili pedagogičtí pracovníci školy 12 dní vedlejších prázdnin. Toto vzdělávání bylo zaměřeno na individuální potřebu učitelů doplnit si znalosti ke své práci a schopnost využívat interaktivní pomůcky ve výuce a elektronické zdroje informací. 13

14 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/2012 Datum Ročník Druh soutěže Umístění Atletická všestrannost jednotlivci Chemická soutěž školní kolo 1. místo Kramný Jan 2. místo Čáp David 3. místo Šobíšek Václav 3. místo Volková Lucie starší žáci 5. místo starší žákyně 4. místo Budilová Kateřina místo Paszyc, Tábořík, Krupka Místo konání Vlašim ZŠ Votice Vyučující Brabcová Zelenková , 9. Olympiáda v Čj školní kolo 1. místo E. Štiková, 9. B 2. místo T. Tábořík, 9. B 3. místo P. Bednářová, 9. A Votice Čalounová Pythagoriáda školní kolo 1 úspěšný řešitel Votice Hallóová Florbalový turnaj školní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Kratochvílová , 7. 8., 9. Olympiáda v Aj školní kolo 1.2. Olympiáda v dějepise okresní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola P. Bednářová T. Palivcová 3. místo T. Tábořík, 9. B 14. místo J. Houdek, 7. A Votice Benešov Poslušná Čalounová 8.2. Dovednostní soutěž v bruslení (školní) nejlepší žáci byli odměněni Votice Podroužková , 9. Olympiáda v Aj okresní kolo 1. místo P. Bednářová, 9. A 17. místo T. Palivcová, 9. B Benešov Poslušná 14

15 16.2. dívky Florbal okresní kolo 4. místo v turnaji O pohár ministra školství Benešov Kratochvílová chlapci Florbal okresní kolo 2. místo v turnaji O pohár ministra školství Benešov Čeňková Zeměpisná olympiáda školní kolo Dětská scéna školní kolo Mladý módní návrhář 2012 vyhlášení soutěže , 5. Turnaj ve vybíjené školní kolo 6. tř. 1.místo - Čalounová Hana 7. tř. 1. místo - Janda Daniel tř. 1. místo - Bednářová Pavla 2. místo - Štiková Eliška 1. roč. Adam Filip 2., 3. roč. Petr Čaloun 4., 5. roč. Iveta Pěkná 6., 7. roč. Karolína Zoulová 8., 9. roč. Marie Kudrnová 3. místo v kategorii II. A (Vůně čajových lístků) 3. místo v kategorii II. B (V rytmu tamtamů) 1. místo 5. B 2. místo 5. A 3. místo 4. B Votice Votice Třeboň Votice Brabcová Čalounová Kratochvílová Neužilová Čeňková Kachlíková Mil vybraní žáci Dětská scéna oblastní kolo bez umístění Bystřice Čalounová , 9. Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 7. místo Eliška Štiková 9. místo Nelly Brtová Benešov Neužilová Zeměpisná olympiáda okresní kolo Olympiáda v Aj krajské kolo Kategorie A 6. tř. 3. místo Čalounová Hana Kategorie. B 7. tř. 3. místo Janda Daniel Kategorie B 9. tř místo Štiková Eliška 29. místo Machyniaková Jana Vlašim Brabcová bez umístění Kladno Hubičková , 5. Preventan Cup turnaj ve vybíjené 3. místo Benešov Kachlíková DSMC školní kolo testy nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Jindráková Poslušná 15

16 DSMC školní kolo jízdy zručnosti nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Jindráková Poslušná Olympiáda v dějepise krajské kolo 13. místo T. Tábořík Kladno Jedlanová Školní turnaj v přehazované 1. místa 6. B, 8. A Votice Podroužková McDonald s Cup malá kopaná okresní kolo , 5. McDonald s Cup malá kopaná oblastní kolo Okresní kolo DSMC Zlatá srnčí trofej okresní soutěž , 5. McDonald s Cup malá kopaná okresní kolo 9. místo Benešov Kachlíková 5. místo Benešov Čeňková 4. místo Starosta, Mrázek, Divišová, Hrubá 3. místo Kopta, Opplt, Rosolová, Brejlová Bystřice Poslušná I. kategorie: Benešov Rosolová Jin. 1. místo Fulín P. 2. místo Doubrava M. 3. místo Pavličová A. II. kategorie: 2. místo Štiková E. 4. místo Machyniaková J. 5. místo Vlašim Čeňková Atletická všestrannost školní kolo nejlepší účastníci postoupili do okresního kola Votice Kachlíková Atletická všestrannost oblastní kolo Soutěž družstev: ZŠ Votice A 1. místo Soutěž jednotlivců: 1. tř.: 1. Sigmund 2. Stuchlík, Trojášková 3. Bébrová 2. tř.: 1. Míková, Vrtiška Votice Brabcová 16

17 2. Koutek 3. tř.: 2. Králová 3. Klíma 4. tř.: 1. Málková, Kytler 2. Trachta 5. tř.: 3. Polidarová 8.2 Celoroční projekt Řemeslo má zlaté dno Letošní celoškolní projekt byl zaměřen na poznání tradičních řemesel v okolí Votic, pomohl žákům chápat řemesla, lidskou zručnost v širokých souvislostech, zejména v souvislosti s celoživotním učením. Na závěr celoškolního projektu se žáci se svými učiteli připravovali průběžně během školního roku a se uskutečnil den otevřených dveří. V tento den se v jednotlivých třídách konaly výstavy prací dětí, prezentace a různá vystoupení. Také na chodbách školy byly vystaveny práce žáků, které vytvořili během školního roku především v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, prvouce, přírodovědě, výtvarné výchově a pracovních činnostech. 8.3 Žákovský parlament V tomto roce byl žákovský parament vedený Barborou Hubičkovou za pomoci Mgr. Vandy Podroužkové. Hlavním smyslem fungování parlamentu ve škole bylo zprostředkovat informace vytvořit komunikační most mezi učiteli a žáky i dalšími zaměstnanci školy, pochopit život školy a snaha organizovat akce, které by přispěli ke zlepšení života ve škole nejen žáků ale i zaměstnanců školy. V rámci těchto cílů se nám podařilo zažít Noc ve škole, jednodenní seznamovací akce parlamentářů, kteří se prostřednictvím her zážitkové pedagogiky poznali a stmelili si kolektiv. Následovala příprava Mikulášského dne pro první stupeň. Ke spolupráci byli vyzváni žáci devátých tříd, kteří si připravili soutěže a zábavný program. Jako další se konalo Vánoční pečení v rámci této akce dostali pedagogičtí zaměstnanci PF do roku 2012 s několika druhy cukroví. Ve druhém pololetí proběhla soutěž ve sběru pet víček. Ke dni učitelů parlamentáři opět připravili sladké dezerty ke kávě pro všechny pedagogy. Parlamentáři nezapomněli ani na Den dětí a připravili sportovně vědomostní soutěže pro školní družinu. V závěru roku se konala Neviditelná výstava. Během výstavy se žáci seznamovali s životem nevidomých lidí a na vlastní kůži měli možnost zakusit orientaci ve světě tmy. Díky aktivním členům parlamentu se většinu z našich cílů podařilo naplnit. 17

18 8.4 Kurzy Lyžařský kurz Lyžařského kurzu pro žáky 7. tříd se zúčastnilo 57 žáků, uskutečnil se v Nových Hutích na Šumavě termínech: I. turnus od II. turnus od Kurz vedli učitelé TV: p. uč. Jiří Boršovský, p. uč. Blanka Brabcová a Vanda Podroužková. Zdravotnicí byla p. uč. Blanka Králová V letošním roce byla sněhová pokrývka dostatečná a žáci využili sněhových podmínek k zdokonalení svých lyžařských dovedností. Kurz přispěl ke zvýšení fyzické zdatnosti i k otužení organismu dětí. Zanedbatelný není ani fakt, že při lyžařském kurzu se utváří kolektiv třídy mnohem kvalitněji než při běžné školní činnosti. Plavecký kurz V letošním roce se plaveckého kurzu zúčastnili žáci druhých a třetích tříd. V podzimním období plavecký kurz podle stanoveného plánu absolvovali žáci 2. tříd (59 žáků) na jaře žáci 3. tříd (40 žáků). 8.5 Poznávací a vzdělávací pobyty, výlety Žáci 8. a 9. tříd se ve dnech až zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Zájezd byl zaměřen na prohlídku historické části Londýna a na zdokonalení žáků v anglické konverzaci. Zájezdu se jako pedagogický dozor zúčastnily paní učitelky: Veronika Sedláčková a Drahomíra Poslušná. Žáci, kteří se ve volitelném předmětu vyučují německému jazyku, se zúčastnili poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Regensburgu. Vedením zájezdu byla pověřena paní učitelka Petra Jalovecká. Od 2.6. do 5.6. se někteří žáci 7.a 8. ročníku zúčastnili přírodovědného víkendu na Šumavě v rámci výuky ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Akci zajišťovaly paní učitelka Kateřina Pavličová a Eva Zelenková. Jednodenní školní výlety Datum Třída Program akce A, 7. B Hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně A, 4. B Tábor Husitské dny A, 8. B Příbram Hornické muzeum A, B Český Krumlov,Kleť, grafitový důl 8.6 Divadelní a filmová představení Datum Třída Program akce KMD II. stupeň Divadlo Ypsilon Drama v kostce A, 1. B Loutkové divadlo Bystřice 18

19 A, B, C Broučci loutkové představení Celá škola Divdlo ve tři preventivní program KMD II. stupeň Divadlo Pod Palmovkou Nájemníci pana Swana Celá škola Vystoupení skupiny Pernštejn - Gotika II. stupeň + 5.třídy Výchovně vzdělávací akce N. Winton A, B, C Divadlo S+H KMD II. stupeň Divadlo Hybernia - Quasimodo I. stupeň Divadélko pro školy Veverka Zrzečka II. stupeň Divadélko pro školy Divadelní cestopis KMD II. stupeň Divadlo Na Prádle Obchodník s deštěm ročník Divadelní představení 2. C Čert a Káča ročník Vystoupení ZUŠ Votice 8.7 Exkurze Datum Třída Program akce A, B Jaderná elektrárna Temelín B Vánoční výstava výzdoby - Votice A, B Exkurze muzeum Sedlčany r. Předvánoční Regensburg A, B Workshop čokoláda, vánoční Praha A SZdŠ první pomoc B SZdŠ první pomoc a 9.r. Poznávací zájezd Anglie A, 8. B Exkurze výstava The Human Body Praha Holešovice a 9. r. Exkurze Škoda auto, Mladá Boleslav A, B Exkurze Terezín A, B Exkurze Vlastivědné muzeum Votice a 9. r. Exkurze VOŠ a SZeŠ, prezentace školy 8.8 Besedy Datum Třída Program akce A, 1. B Policie ČR A, 1. B Měsíc čtenářů spolupráce s městskou knihovnou A, B Hasík preventivní program A, B, C Hasík preventivní program roč. Beseda s kronikářem města a autorem pověstí p. P. Pavlovským Škola pravidelně prezentuje své aktivity, úspěchy v příspěvcích do Votických novin, na www stránkách, nástěnkách ZŠ a dnech otevřených dveřích. Některé akce jsou prezentovány v regionálním rozhlase. 19

20 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V uplynulém školním roce nebyla na ZŠ Votice provedena inspekční činnost České školní inspekce 10. Základní údaje o hospodaření školy Přehled hospodaření za období I. VI výnosy náklady výsledek hospodaření k Neinvestiční transfer KÚ UZ ,66 Kč ,66 Kč 0 Neinvestiční transfer KÚ - Prevence rizikového chování UZ ,00 Kč 998,00 Kč 0 Neinvestiční transfer EU UZ ,55 Kč ,55 Kč 0 Neinvestiční příspěvek zřizovatele ,00 Kč ,75 Kč ,25 Kč Z doplňkové činnosti ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Úroky z peněžních ústavů 368,81 Kč 368,81 Kč - Kč Úplata za školní družinu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zúčtování fondů ,00 Kč ,00 Kč 0 Ostatní výnosy z činnosti 8 666,40 Kč 4 614,00 Kč 4 052,40 Kč Celkem ,92 Kč ,77 Kč ,15 Kč Rozbor výsledku hospodaření za rok 2011 Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Votice a Základní školou Votice za rok 2011 je uveden v příloze č. 4. Zůstatek na běžném účtu k : ,41 Kč. Rada města schválila hospodářský výsledek organizace za rok 2011 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů organizace ve výši: ,-Kč do fondu odměn ,24 Kč do rezervního fondu 20

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Obsah pracovního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 č.j.:

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Škola : Základní škola Votice Zpracovala : Mgr. Hana Poskočilová Datum : 20. 10. 2014 Konkrétní výsledky strategie MPP za školní 2013 2014

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více