Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary"

Transkript

1 Dobrovolnictví Mýty a skutečnost Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

2 Dobrovolnictví mýty a skutečnost Definice Legislativa Motivace dobrovolnictví Mýty a skutečnost Zkušenosti z praxe

3 Dobrovolnictví Je dobrovolníkem každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

4 Legislativa zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, platný od r Zákon vymezuje pojmy: Vysílající a přijímající organizace Akreditace dobrovolnického programu v org. Metodika výběru dobrovolníka Příprava dobrovolníka pro činnost Ochrana před možnými riziky

5 Výhody pro dobrovolníky smluvně zaručené postavení pojištění proti škodám na zdraví a na majetku Nad 20 hodin v kalendářním týdnu, může být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu služby úhrada důchodového pojištění kvalitní příprava k výkonu dobrovolnické činnosti, (školení, odborné vedení koordinátorem) pracovní prostředky a ochranné pomůcky úhrada cestovných výdajů, ubytování, stravy pravidelná supervize

6 Dobrovolník Homo volunteere (člověk dobrovolnický) Hédonismus (blaho pro sebe sama) Hédonisté Epikúros Stoicismus (blaho jako dodržování norem) Stoikové (Seneca)?

7 Homo economicus člověk ekonomický Člověk, který pracuje, proto aby žil. Nebo žije proto, aby pracoval?

8 Biologický altruismus MUDr. František Koukolík, DrSc. výhoda investice do vlastních genů. In Koukolík, Fr.: Mozek a jeho duše, Praha, Makropulos 1995, ISBN (2. vydání Galén Praha 1997, 3. přepracované a rozšířené vydání Galén, Praha 2005)

9 Reciproční altruismus John Stuart Mill ( ) Anglický filosof, politický ekonom Utilitarismus (1863) utility - užitečnost, prospěšnost, prospěch druhým

10 Mít nebo být Erich Fromm ( ) Zakladatel kulturní psychoanalýzy MÍT = ke světu je vztahem přivlastňovacím, majetnickým BÝT = živý vztah ke světu, bez bažení, naplnění radosti FROMM, E.: Mít nebo být? 1. vyd. Praha : Naše vojsko, nakladatelství a knižní obchod, s. p., ISBN anglický originál To Have or To Be? nakladatelství Harper&Row, New York, 1976.

11 Mýtus prvý Dobrovolníkem může být každý. Každý může rozdávat radost a účast. Každý?

12 Mýtus druhý Každý ví nejlépe, jak konat dobro. Zaučení je zbytečné.

13 Mýtus třetí Dobrovolnictví má smysl je v případě, když se pomáhá lidem. Ekologická hnutí (Greenpeace, Děti Země, Hnutí DUHA, ) humanitární organizace (Česká katolická charita, Člověk v tísni, ADRA, ) organizace na ochranu lidských práv (Bílý kruh bezpečí, Český helsinský výbor, Amnesty International, )

14 Mýtus čtvrtý K dobrovolnictví není třeba legislativy. Pomoc bližnímu je natolik blahosklonnou aktivitou, že vymezení zákonnou normou nepotřebuje. Stačí jen dobré úmysly. A jak by ono dobrovolnictví vypadalo?

15 Raněný léčitel On potřebuje naši pomoc, my si potřebujeme opakovaně dokazovat, že nás někdo potřebuje. Dostupné z ranhojic_nd186.html. [online]. [cit ].

16 Henri J.M. Nouwen Raněný ranhojič, 2008 Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li chápána jako cesta k osvobození, již není paralyzující, ale mobilizující.

17 Poděkování za cenné zkušenosti s dobrovolnictvím Nemos Plus, Ostrov n/o. - odd.následné péče Domov se zvláštním režimem v Nejdku DOZP Rudné u Nejdku DOZP v Mariánské, Jáchymov DOZP Sokolík, Sokolov Farní Charita Karlovy Vary LADARA agentura domácí péče Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Ostrov Krajský dětský domov pro děti do 3 let, K. Vary Mateřské centrum Karlovy Vary, Karlovy Vary Dobrovolnické centrum Vlaštovka, Karlovy Vary

18 Děkuji za pozornost.