Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP"

Transkript

1 Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

2

3 Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

4 Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat jejich plány při zachování udržitelného stavu životního prostředí. Vize Díky trvalému zlepšování našich schopností v získávání, přípravě a řízení projektů se staneme vůdčí stavební firmou v České republice a zařadíme se mezi nejvýznamnější stavební společnosti v Evropě. Administrativní budova společnosti Nestlé ČR Aquapark Olešná u Frýdku-Místku, krytá část areálu s nerezovými bazény Autosalon AUTO Audi Liberec

5 Obsah 05 Rok 2006 v číslech 06 Profil společnosti 09 Rok 2006 pohledem předsedy představenstva 10 Šest otázek pro generálního ředitele Jiřího Bělohlava 12 Ohlédnutí za rokem K úspěchu nevedla jen jedna cesta (Podnikání společnosti v roce 2006) 18 Víme, že jsme součástí přírody 21 Jsme tým, v němž je důležitá práce každého 22 Nemyslíme jen na sebe 24 Orgány společnosti 27 Vedení společnosti 28 Účetní výkazy Metrostav a.s. 32 Konsolidované účetní výkazy podle IFRS pro rok Společnosti s kapitálovou účastí Metrostav a.s. 38 Kontaktní údaje BB Centrum, budova E - administrativní budova pro společnost ČEZ Bully Aréna v Kravařích Bytový dům na Novém náměstí v Uhříněvsi (developerský projekt Metrostavu)

6 04.05 Obchodní komplex Centrum Chodov Centrum manažerských a ekonomických studií České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole CITY TOWER - dostavba a rekonstrukce výškové budovy někdejšího Československého rozhlasu v Praze 4

7 Rok 2006 v číslech Výkony tis. Kč Tržby tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč dlouhodobý majetek tis. Kč oběžná aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Prům. přepočtený stav zaměstnanců osob Měsíční nominální výdělek Kč Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč Zisk na zaměstnance tis. Kč Vyplacená dividenda tis. Kč Stavební výroba v členění: stavby dopravní včetně metra tis. Kč stavby podzemní tis. Kč stavby občanské tis. Kč stavby bytové tis. Kč stavby průmyslové tis. Kč stavby ostatní tis. Kč stavební výroba celkem tis. Kč Čistá Radbuza - projekt vodohospodářské infrastruktury v regionu Čistá voda - projekt vodohospodářské infrastruktury v Plzni (největší investiční akce v ČR za podpory Evropské unie) Čisté Podkrušnohoří (projekt ISPA)

8 Profil společnosti Akciová společnost Metrostav, člen nadnárodní skupiny DDM Group, patří k největším a tradičně stabilním stavebním firmám v České republice. Vznikla v roce 1971 jako úzce specializovaná firma na stavbu pražského metra. V průběhu doby, především pak v 90. letech 20. století, se transformovala v univerzální stavební společnost, která se zaměřuje zejména na generální dodávky staveb. Jejím cílem je posunout se k absolutní evropské špičce ve svém oboru. Jako jedna z mála stavebních společností je Metrostav schopen realizovat výrazně specializované stavby pro metro a další práce prováděné hornickým způsobem. Pro náročné a značně specifické podzemní projekty je vybaven nejen moderními technologiemi, ale také kvalifikovaným personálem. Stejně jako v podzemí prokazuje společnost své kvality i při výstavbě moderních bytových komplexů a víceúčelových budov, při stavbách silnic, dálnic a mostů i průmyslových a vodohospodářských celků, a profesionálně se dokáže postarat také o náročné rekonstrukce památkově chráněných objektů. Mnohé projekty, na nichž Metrostav zanechal svou pečeť, se zapsaly do kroniky technických unikátů, protože je bylo možné uskutečnit jen díky technologiím a postupům, které firma sama navrhla a vyvinula. Výjimečnost těchto projektů potvrzuje i řada prestižních ocenění, která společnost získala v domácích i zahraničních soutěžích. I nejnáročnější domácí a zahraniční investoři se mnohokrát přesvědčili, že akciová společnost Metrostav věnuje každému projektu maximální péči a že i ty nejodvážnější představy architektů dokáže proměnit v realitu v požadovaném termínu, kvalitě a za odpovídající cenu. Společnost má certifikovány všechny své klíčové činnosti, jež zastřešuje certifikát pro generální dodávky staveb dle ČSN EN ISO 9001:2001. Ten jí byl udělen jako vůbec první velké české firmě. Metrostav je také držitelem Potvrzení NBÚ o ochraně utajovaných skutečností, a může se proto ucházet o projekty zvláštního určení ve všech členských zemích NATO. Veškeré stavební aktivity firmy, výrobní postupy a technologie jsou vedeny tak, aby měly co nejmenší dopad na okolí a byly maximálně šetrné k přírodě. Garantovány jsou také nejpřísnější požadavky ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, a to i v mezinárodním kontextu, protože Metrostav se nejen řídí celostátně platnou legislativou, ale v předstihu reaguje i na normy Evropské unie. Od roku 1995 společnost uskutečňuje vlastní investiční záměry v oblasti developerských projektů. V roce 2004 se stala zakládajícím členem Asociace PPP (Public Private Partnership), která se snaží blíže definovat projekty, na nichž by v České republice mohl v budoucnu spolupracovat veřejný a soukromý sektor. Akciová společnost Metrostav jako zakládající člen klubu firemních dárců Donator usiluje o nastolení jasných pravidel v oblasti dárcovství. Vychází přitom z přesvědčení, že ani v České republice se úspěšné firmy nezříkají společenské zodpovědnosti a hledají nové formy spolupráce s neziskovými organizacemi. Čistírna odpadních vod v Jihlavě (v rámci projektu ISPA) Čtyřsedačková lanová dráha na Lysou horu v Rokytnici nad Jizerou (1210 m) Dálniční přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, I. etapa

9 06.07 Dálniční tunel Stara Sušica na chorvatské dálnici Zagreb Rijeka Dostavba a rekonstrukce Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Dostavba areálu České pojišťovny v Praze 4 spodní stavba

10 08.09 Dostavba areálu Královského pivovaru Krušovice ECM Europort Ruzyně tranzitní hotel Courtyard by Marriott (235 pokojů, obchodní pasáž, konferenční centrum) Haly pro servisní centrum EvoBus v Praze 6

11 Rok 2006 pohledem předsedy představenstva Vážení akcionáři a obchodní partneři, abych stručně, ale výstižně charakterizoval rok 2006, vypůjčím si slova francouzského spisovatele Chamforta, který kdysi prohlásil: Úspěch dělá úspěch. Po velmi zdařilém roce 2005 totiž akciová společnost Metrostav vstoupila do roku následujícího s odhodláním dosáhnout ještě lepších výsledků. S potěšením mohu konstatovat, že konečná bilance roku 2006 tato očekávání potvrdila. Navzdory nerovným podmínkám na trhu EU a stále tvrdší konkurenci na domácím trhu, jenž není dostatečně chráněn před pronikáním zahraničních subjektů, i přes nepříznivé klimatické podmínky na začátku sezóny se společnosti podařilo realizovat takové výkony, které vedly k naplnění podnikatelských záměrů, a dokonce překročení očekávaných výsledků. Společnost dosáhla výkonů v úhrnu 22,1 mld. Kč a oproti roku 2005 zvýšila produkci o 6 %. K růstu výkonů přispěly i zahraniční projekty, což je velmi významným signálem pro budoucnost. Přitom zakázky na Islandu a v Chorvatsku se Metrostavu podařilo získat v silně obsazených mezinárodních tendrech. Cením si také faktu, že se společnost opět podílela na výstavbě zcela unikátních projektů, pro něž dokázala navrhnout nová technická řešení i technologické postupy. Například ojedinělý postup výstavby byl zvolen pro předpjatý železobetonový most přes Rybný potok na dálnici D8, pro ocelovou mostní konstrukci u Rzavé na budované dálnici D3 či pro tunel Valík na dálničním obchvatu Plzně. Jsem hrdý na to, že se tyto projekty zapsaly mezi světové unikáty i díky technikům Metrostavu, kteří se při jejich realizaci pohybovali na samé hranici technických možností. Pozitivně hodnotím působení společnosti v rámci nadnárodní skupiny DDM Group, která také v roce 2006 obhájila pozici nejsilnějšího hráče na česko-slovenském stavebním trhu. Metrostav a jeho dceřiné společnosti mají na tomto vynikajícím výsledku nemalý podíl. Silná pozice DDM Group vytváří velmi příznivé podmínky pro další záměry na zahraničních trzích i pro rozvoj v oblasti PPP projektů i developmentu. S potěšením vnímám, že stále stoupá počet projektů, na nichž jednotlivé firmy skupiny DDM Group buď dlouhodobě spolupracovaly, anebo konzultovaly určité etapy výstavby. Stále větší popularitu získávají i odborné stáže či exkurze na stavbách. Metrostav podobným způsobem představil například projekt mostní estakády v Trmicích, již zmíněný most u Rzavé či polyfunkční objekt Myšák Gallery vyrůstající v centru Prahy. Děkuji proto nejen vedení společnosti a všem jejím zaměstnancům, kteří mají na úspěchu hlavní zásluhu, ale také investorům, architektům, projektantům i dalším obchodním partnerům, díky nimž se mohla zrodit díla, která jsou pro každou stavební společnost velkou výzvou. Pro Metrostav je ctí i závazkem, že takové projekty uváděl v život právě on. Ing. Jindřich Hess předseda představenstva Hotel Mandarin Oriental Prague v Karmelitské ulici na Malé Straně Kolektor Praha Centrum, etapa I. A, úsek Vodičkova ulice Karlovo náměstí Komunitní centrum Matky Tezery na Jižním Městě v Praze 4

12 Šest otázek pro generálního ředitele Jiřího Bělohlava Rok 2006, kdy Metrostav vstoupil do 35. roku své existence, byl zřejmě nejúspěšnějším rokem v jeho novodobé historii. Tuto skutečnost rád potvrzuji a domnívám se, že nejen já, ale většina zaměstnanců naší akciové společnosti výsledky roku 2006 vnímá rovněž v kontextu oněch 35 let. (Celkem 458 zaměstnanců z celkového počtu cca tři a půl tisíce pracuje v Metrostavu déle než 25 let.) Aktuální čísla potvrzují vzestupný trend z předchozích let a firma se i přes stále náročnější podmínky drží v absolutní špičce českého stavebnictví. Dobrých výsledků, které dokonce předčily očekávání, jsme přitom dosáhli nejen díky správným marketingovým i výrobním strategiím a moderním technologiím, do nichž soustavně investujeme nemalé finanční prostředky. Velký podíl na nich mají lidé, jimž záleží na úspěchu firmy a jejím dobrém jménu. Právě takových je v Metrostavu převážná většina a já bych jim za to chtěl znovu poděkovat. Uvědomuji si, že lidský potenciál je jednou z nejcennějších deviz, k nimž se naše společnost léty propracovala. Česká ekonomika stále roste, byť už méně dynamicky. Naše země zůstává i nadále atraktivní pro zahraniční investory. Abychom byli i v budoucnu úspěšní, musíme být schopní vyhovět náročným požadavkům na kvalitu, termíny i cenu stavebních zakázek a musíme umět zadavatelům dokázat, že své záměry svěřují skutečně do správných rukou. Bez dobrých spolupracovníků nelze dosáhnout dobrých výsledků a už vůbec ne je opakovat po řadu let. České stavebnictví i řada dalších průmyslových odvětví se však potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Bohužel, tuto bolest pociťujeme také a velmi silně. Na trhu je nedostatek subdoddavatelských firem, na některých projektech spolupracujeme s méně kvalitními partnery, což logicky klade vyšší nároky na řízení projektů. Doslova kritická je dnes situace v oblasti dělnických profesí, kde personál stárne a mladí zaměstnanci nepřicházejí nemají totiž odkud. Systém učňovského školství se v ČR zhroutil, stát výchovu kvalifikovaných dělníků a řemeslníků nijak nepodporuje a mladí lidé nemají motivaci. Mnohé učební obory, bez nichž se stavebnictví neobejde, zanikly, protože o ně nebyl zájem. V praxi pak dochází i k takovým situacím, kdy na stavbách ve frekventovaném období letních měsíců chybí až 450 lidí, jako tomu bylo právě v roce Úlohu státu v tomto směru nemůžeme suplovat. Můžeme však přispět ke zlepšení společenské prestiže dělnických povolání a musíme najít všechny možné způsoby, jak mladé lidi pro stavební obory získat a motivovat je k dalšímu profesnímu růstu. Jak už jsem zmínil, bez kvalifikovaného personálu se neobejde žádná firma, která chce být dlouhodobě úspěšná. Výchova vlastních odborníků, kteří budou připraveni sdílet firemní hodnoty, je tedy pro Metrostav nezbytná, a to i v případě dělnického personálu. Stejná situace je také u technického personálu? Po mladých technicích volají téměř všechny stavební společnosti a ani Metrostav není výjimkou. V tomto případě je však situace Lávka pro pěší přes Barrandovskou radiálu v Praze 5 Malá vodní elektrárna ve Vraňanech Mimoúrovňová křižovatka Malovanka

13 10.11 přece jen o něco lepší, protože proces výchovy vlastních odborníků byl odstartován již před několika lety. Talentované studenty vyhledáváme již na středních a vysokých školách v ČR i na Slovensku a umožňujeme jim, aby na našich stavbách získávali praktické zkušenosti již v době studia. Většina z nich v Metrostavu zůstává i po ukončení školy. Ročně k nám nastoupí přibližně 100 mladých lidí, kterým jsme schopni nabídnout nejen zázemí silné a stabilní firmy, ale také práci na výjimečných projektech, dobré finanční podmínky a možnost dalšího profesního i kariérního růstu. Všechna významná místa ve středním i vrcholovém managementu totiž obsazujeme zejména lidmi z vlastních řad. I tady je však třeba hledat nové možnosti a především způsob, jak si mladé perspektivní odborníky udržet. Může v tomto směru sehrát pozitivní úlohu také skupina DDM Group? Zázemí, které nám poskytuje příslušnost ke stavební skupině DDM Group, je zcela jistě výhodou. Skupina stále posiluje své ekonomické pozice, má jasně nastaveny principy fungování a definovány hlavní strategické záměry. Svým členům umožňuje navzájem využívat potenciál jednotlivých společností i v oblasti lidských zdrojů a praxe ukazuje, že tato spolupráce probíhá na bázi korektních a přátelských vztahů. Vzhledem k tomu, že nedostatek kvalifikovaných lidí ve stavebnictví je obecný problém, hledání východiska ze složité situace je v zájmu všech. Jaké další záměry budou patřit do budoucna k prioritám Metrostavu? Po vstupu do Evropské unie konkurence na českém trhu ještě zesílila, o zakázky v Česku se zajímá stále více zahraničních firem. Je tedy třeba, aby silné české stavební společnosti začaly na zahraniční konkurenci vytvářet tlak doma i za hranicemi. O vstup na zahraniční trhy bychom měli usilovat zejména formou akvizic, což se z pohledu dlouhodobého působení jeví jako vhodnější, než vyhledávání samostatných projektů. Především v teritoriu jihovýchodní Evropy, kde neplatí diskriminující ochranářská opatření jako v původních zemích EU, se rýsují některé konkrétní možnosti. Dlouhodobá strategie je jasná, víme, co chceme a hledáme optimální způsoby, jak to dokázat. Důležité však je, aby se s touto vizí ztotožnili i všichni lidé ve firmě. Více než 35 let praxe Metrostavu je jistě také příležitostí k posouzení oboru jako takového. Za dobu existence Metrostavu se změnilo mnoho. Nejen ve stavebních technologiích a používaných stavebních strojích a materiálech. Zcela se změnilo také společenské klima i ekonomické prostředí. Zejména poté, co se České republika stala členem EU, značně zesílil konkurenční tlak a stoupají také nároky domácích i zahraničních investorů. Prohloubila se také odvaha budovat progresivnější a velkorysejší stavby a konstrukce. Jedno však zůstává stále stejné poctivá a fortelná lidská práce. Most přes Rybný potok na dálnici D8 (délka 356 m, výška nejvyššího pilíře 48 m) Mostní estakáda na dálnicic D8 v Trmicích Mostní konstrukce na přeložce silnice Chomutov Křimov (Metrostav poprvé použil technologii přesuvné skruže)

14 Ohlédnutí za rokem 2006 Leden Zahájení výstavby Myšák Gallery v pražské Vodičkově ulici * bylo ukončeno stěhování divizí do nových prostor stavebního dvora v Horních Počernicích * první pasažéry odbavil terminál Sever 2 pražského letiště v Ruzyni, pro který Metrostav vyrobil ocelovou střešní konstrukci * pod pražským Vítkovem, v místě míjení s tunelem pro pěší, úspěšně proběhly ražby jižního železničního tunelu Nového Spojení * začala rekonstrukce historického náměstí Republiky v Plzni * v obytném komplexu Galerie nad Vltavou byla ukončena závěrečná etapa výstavby Únor Slavnostní otevření Právnické fakulty ZČU v Plzni * podpis smlouvy na rekonstrukci výškové budovy bývalého Československého rozhlasu na Pankráci CITY TOWER * slavnostní prorážka dálničního tunelu u Klimkovic na D47 a pražského kolektoru Centrum v úseku Vodičkova Karlovo náměstí * manažeři Metrostavu se na technicko-ekonomické konferenci seznámili s aktualizovanou strategií firmy pro období let * na budově Měšťanské besedy v Plzni byla odhalena pamětní deska Stavby roku 2005 * historická opona z Hudebního divadla Karlín byla převezena ke kompletnímu zrestaurování * developerská divize Metrostavu se úspěšně zúčastnila veletrhu Bydlení 2006 * na Ještědu proběhly zimní sportovní hry Metrostavu * na jihu ostrova Srí Lanka byla otevřena Cheskagama (Česká vesnice) a zdejší rybáři vypluli na moře na pěti lodích, které pro ně byly vyrobeny díky Metrostavu Březen Novým předsedou dozorčí rady Metrostavu se stal Ing. Daniel Knotek, který ve funkci vystřídal JUDr. Daniela Janische * v čele developerské divize Metrostavu stanul Ing. Petr Pujman * divize 1 zahájila své působení v Moravskoslezském kraji * první návštěvníky přivítala nová obchodní centra TESCO Letňany III a Novodvorská Plaza v Praze 4 * v souvislosti s ražbou pod vrchem Vítkov byla speciálně zajištěna jezdecká socha Jana Žižky * Metrostav se stal vůbec první firmou, jíž byla na Febiofestu udělena cena Jaromila Jireše za významnou ekonomickou podporu vzniku nebo šíření filmového díla * Proběhl 8. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, za jehož trvalou podporu Metrostav zmíněnou cenu Jaromila Jireše získal * budova Nile House získala hlavní cenu v mezinárodní soutěži Central a Easten European Real Estate Quality Awards 2005 * firemní kalendář s motivy rukou zaměstnanců uspěl v soutěži Kalendář roku * tým lyžařů Metrostavu si za celkové vítězství odvezl ze zimních sportovních her Doprastavu putovní Pohár prezidenta DDM Group Duben Neplánovanou, ale úspěšnou zatěžkávací zkouškou prošel během povodní systém protipovodňových opatření v Praze 8 * vítězství v mezinárodním tendru na výstavbu dvou silničních tunelů na Islandu * do základů haly nové stáčírny Plzeňského Prazdroje byla slavnostně zabetonována poslední pilota * velká show při slavnostním otevření autosalonu Auto Audi v Liberci * oceláři divize 7 začali osazovat první části unikátní konstrukce pro budoucí stanici Střížkov na trase metra IV. C2 * divize 5 získala cenu Zlatý Permon 2005 za bezpečnost práce na stavbách prováděných hornickým způsobem * mostní estakádu v Trmicích na budovaném úseku dálnice D8 si prohlédli studenti Fakulty stavební ČVUT * v Praze 6 byl položen základní kámen servisního centra EvoBus pro autobusy Mercedes-Benz a Setra * Z rukou ministra dopravy převzali stavbaři divize 4 na mezinárodním sympoziu Mosty 2006 cenu za nejlepší mostní dílo roku 2004, jímž se stala rekonstrukce Lahovického mostu * na protipovodňové hrázi v Praze 8 byla otevřena Nové komunikace pro areál ruzyňského letiště (projekt EUropa) Obchodní a společenské centrum Novodvorská Plaza v Praze 4 Obchodní centrum Letňany, III. etapa

15 12.13 nová cyklostezka * proběhla další akce Daruj krev s Metrostavem * Společnost byla partnerem reprezentačního plesu velitele Základny taktického letectva Čáslav Květen Metrostav úspěšně prošel auditem systému EMAS * pražské metro slavnostně otevřelo 54. stanici Depo Hostivař * pod vrchem Vítkov byl proražen jižní železniční tunel v rámci projektu Nové spojení * zahájena rekonstrukce dětského oddělení FN v Motole * poklepem na základní kámen byla zahájena výstavba silničních tunelů na Velkém městském okruhu v Brně * proběhla řádná valná hromada akcionářů Metrostavu * prezentace největších dopravních staveb Metrostavu na mezinárodním veletrhu Roadware 2006 * Barrandovskou radiálu překlenula unikátní ocelová mostní konstrukce lávky pro pěší * slavnostní poklepání základního kamene polyfunkčního domu na Novém náměstí v Uhříněvsi * útvar kvalifikačního rozvoje Metrostavu otevřel nové sídlo v Praze 8 Na Žertvách * v pražském Paláci Žofín se uskutečnil slavnostní večer k 35. výročí založení Metrostavu * narozeniny společnosti také oslavilo téměř 1000 zaměstnanců na Párty Metrostavu v klubu Abaton * ve Slavkově odstartoval první ročník Metrostav Golf Challenge 2006 Červen Společnost dokončila moderní budovu v pražských Modřanech, kam se přestěhovala centrála společnosti Nestlé ČR * divize 3 zahájila výstavbu Kongresového a univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně * do provozu byl uveden železniční tunel Hněvkovský II (druhý nejdelší dvoukolejný tunel v zemi) * podpis smlouvy na výstavbu dalších dvou velkokapacitních nádrží pro Centrální tankoviště ropy MERO ČR v Nelahozevsi * dokončení jednoho z nejnáročnějších vodohospodářských projektů v severních Čechách ISPA Podkrušnohoří * Metrostav pomohl uspořádat výstavu Art Brut v domě U Kamenného zvonu a znovu se stal generálním partnerem Aviatické pouti v Pardubicích * ve Sportovním centru v Nymburce proběhly 6. letní sportovní hry Metrostavu Červenec Slavnostní zahájení výstavby výrobního závodu Flexfill v Lovosicích * v areálu Centrálního tankoviště ropy MERO ČR začala výstavba dvou unikátních dvouplášťových velkokapacitních nádrží, které pojmou 125 tisíc kubíků ropy * v Karlových Varech pokračoval Metrostav Golf Challenge 2006 Srpen Ve Veslařské ulici v Brně byla slavnostně dokončena dostavba a rekonstrukce areálu speciální základní a mateřské logopedické školy * na Island, kde společnost do roku 2009 postaví dva silniční tunely, odletěla první skupina techniků * Roční zpráva Metrostavu 2005 zvítězila v soutěži Firemní médium roku 2005/6 * společnost byla společně s dalšími firmami skupiny DDM Group generálním partnerem pražského MS ve vodním slalomu * s velkým zájmem veřejnosti se setkal den otevřených dveří ve vilových domech Lada v České Lípě * student VUT v Brně David Čech dokázal i díky finanční podpoře Metrostavu jako vůbec první na světě přeplavat kanál La Manche oběma směry Září První hosty přivítal luxusní pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague v Karmelitské ulici na Malé Straně * za přítomnosti kardinála Miloslava Vlka oslavili glajchu stavbaři Komunitního centra Matky Terezy na pražském Jižním Městě * v Plzni byl slavnostně zahájen projekt dobudování vodohospodářské infrastruktury Čistá voda * veřejnosti se na dnech otevřených dveří představily železniční tunely projektu Nové Spojení a budoucí konečná stanice metra C Obytný areál Galerie nad Vltavou v Praze 8, III. a IV. etapa (developerský projekt Metrostavu) Obytný areál Na Krutci v Praze 6, I. a II. etapa (developerský projekt Metrostavu) Obytný areál U Vysílače v Karlových Varech-Staré Roli

16 14.15 v Letňanech * do portálu tunelu Siglufjördur na Islandu byla slavnostně uložena soška sv. Barbory * tunel Valík si prohlédlo během dne otevřených dveří rekordních 35 tisíc lidí * v nových prostorách Centra manažerských a ekonomických studií oslavila Česká zemědělská univerzita v Suchdole 100. výročí svého založení * za firemní strategii v oblasti dárcovství získal Metrostav cenu VIA Bona * Dopravními stavbami roku 2006 se staly tři stavby, které Metrostav realizoval v různých stavebních sdruženích terminál Sever 2 na letišti v Ruzyni, silniční obchvat Ostrova na Karlovarsku a rekonstrukce železničního uzlu Choceň Říjen Podpis historicky největšího kontraktu na stavbu severozápadní části vnitřního automobilového okruhu Prahy v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka, v souvislosti s tím vznikla nová divize * dálničním tunelem Valík projeli první motoristé * v Praze Na Míčánkách byl slavnostně otevřen největší justiční areál v zemi * do hlediště zrekonstruovaného Hudebního divadla Karlín usedli premiéroví diváci * zahájení provozu malé vodní elektrárny ve Vraňanech * dny otevřených dveří proběhly ve stanici metra Střížkov, jíž dominuje unikátní ocelová konstrukce, dále v obytném souboru Na Krutci, v aquaparku Olešná ve Frýdku-Místku a v tunelu Klimkovice na dálnici D47 * slavnostní zahájení projektu Čistá Radbuza v Dobřanech * Metrostav byl hlavním partnerem Superstudia Designbloku * na Konopišti se uskutečnil závěrečný turnaj Metrostav Golf Challenge 2006 * protihlukový panel HAMPPED P13, na jehož vývoji se podílela divize 6, zvítězil v soutěži Zlatý decibel a postoupil do 13. evropského finále soutěže Decibel ďor 2006 * hokejový tým Metrostavu zvítězil v turnaji Construction Cup 2006 * proti chřipce bylo zdarma očkováno 1249 zaměstnanců Listopad Za účasti prezidenta Václava Klause byly otevřeny nové haly Plzeňského Prazdroje * most přes Rybný potok úspěšně prošel zatěžovacími zkouškami * poklep na základní kámen nové nákupní galerie Palác Pardubice * v Jihlavě byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná čistírna odpadních vod * ledovou plochu nového zimního stadionu v Ostrově u Karlových Varů vyzkoušeli první bruslaři * v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla dokončena rekonstrukce dvou pavilonů * u obce Skalité na Slovensku byla zahájena ražba průzkumné štoly Poľana pro budoucí dálniční tunely * automobilová doprava se vrátila na zrekonstruovanou silnici Karlovy Vary Dubina * na VUT v Brně začala putovní výstava dokumentující výstavbu tunelu Valík * lyžaři z Centra handicapovaných lyžařů vyrazili na soustředění na ledovec Pitztal v novém devítimístném automobilu, který získali díky Metrostavu Prosinec Do provozu bylo uvedeno dalších 23,4 km dálnice D8 v úseku mezi Trmicemi a státní hranicí se SRN * při této příležitosti se uskutečnila veřejná sbírka pro dětský domov v Tisé, do níž Metrostav vložil 50 tis. Kč * slavnostní start rekonstrukce pražského hlavního nádraží * otevřen krytý aquapark v Olešné u Frýdku-Místku * v Rokytnici nad Jizerou zahájila provoz čtyřsedačková lanovka * slavnostní otevření Centra ekologické výchovy v zoologické zahradě Ohrada v Hluboké nad Vltavou * stanice Florenc na trase B se díky novému výtahu stala další bezbariérovou stanicí pražského metra * tenisový turnaj Metrostav Open 2006 * na tradičním vánočním koncertu v Rudolfinu zazněly skladby George Gershwina Obytný komplex Na Vyhlídce v Praze 9 Obytný komplex U zámeckého parku v Praze-Čakovicích, I. a II. etapa (650 bytů) Ocelová konstrukce pro stanici metra Střížkov na trase metra IV. C2

17 Optimalizace IV. železničního koridoru v úseku Praha-Hostivař Strančice Polyfunkční dům Lipová v Liberci Polyfunkční objekt Myšák Gallery v Praze 1 (dostavba a rekonstrukce historického objektu)

18 Podnikání společnosti v roce 2006 Také v roce 2006 dokázala akciová společnost Metrostav navzdory výraznému konkurenčnímu prostředí posílit své postavení na českém stavebním trhu, když se na celkové stavební produkci v zemi podílela zhruba 5 % a vlastní produkci v porovnání předešlým rokem posílila přibližně o 6 %. Její výkony stouply při pokračujícím růstu rentability na 22,1 mld. Kč. Největší objem zakázek realizoval Metrostav v segmentu podzemních i pozemních staveb dopravní infrastruktury (metro, železniční, silniční a dálniční tunely, mosty, silnice, dálnice a železnice). Významným způsobem se ale také podílel na výstavbě nových administrativních, obchodních a logistických center, na bytové výstavbě a na vodohospodářských a tzv. ekologických stavbách. Očekávané hlavní ekonomické parametry splnila i převážná část společností s kapitálovou účastí Metrostavu, které patří k perspektivním a ekonomicky zdravým firmám v nejrůznějších segmentech stavebního trhu. V objemu kapitálového portfolia nedošlo v porovnání s rokem 2005 k výrazné změně, do kapitálových účastí investoval Metrostav přes 105 mil. Kč a hodnota celého portfolia poprvé přesáhla hodnotu 2 mld. Kč. V průběhu roku se představenstvo společnosti rozhodlo pro několik organizačních změn: zřídilo prokuru pro generálního ředitele Jiřího Bělohlava a v souvislosti s realizací historicky největší zakázky Metrostavu, výstavbou vnitřního dopravního okruhu Prahy v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka, vznikla nová divize. V březnu 2006 došlo také ke změnám ve vedení developerské divize Metrostavu. Podnikání v regionech Dlouhodobým strategickým záměrem Metrostavu je systematické posilování pozic v jednotlivých krajích České republiky. Ve většině z nich již má stálé zastoupení, přičemž v roce 2006 realizoval v regionech kromě Prahy a Středočeského kraje externí stavební výkony v hodnotě 8,7 mld. Kč. Snahou společnosti je přispívat k trvalému rozvoji regionů nejen ve sféře ekonomické, ale také ve společenské a kulturní oblasti. Metrostav se proto v krajích neprofiluje jen jako seriózní stavební firma přinášející nové pracovní příležitosti a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty, ale také jako partner mnoha společenských, charitativních, kulturních a sportovních akcí. V roce 2006 společnost dokončila v krajích mnoho významných staveb, k nimž patří například tunely Panenská a Libouchec na novém úseku dálnice D8 z Trmic ke státní hranici se SRN a rovněž most přes Rybný potok a mostní estakáda na stejném dálničním úseku. K výjimečným stavbám patří i tunel Valík na dálničním obchvatu Plzně, haly pro Plzeňský Prazdroj, čistírna odpadních vod a kanalizační síť v Jihlavě, stoková síť v Brně-Líšni, byty i občanské stavby v Karlových Varech a řada dalších. Potěšitelné je, že právě v roce 2006 se firmě podařilo etablovat na severu Moravy, kde má stálé zastoupení divize 1. K nejvýznamnějším stavbám v tomto regionu patří tunel u Klimkovic na dálnici D47 a rychlostní komunikace R48. Podnikání v zahraničí Podnikání v zahraničí je dalším strategickým záměrem akciové společnosti Metrostav. Na zahraniční trhy se snaží pronikat, aby plně využila vlastní kapacity, zejména u prací prováděných hornickým způsobem, a aby si zajistila další zdravý vývoj. V souladu s dlouhodobou strategií přebrala hlavní aktivity ve Slovenské republice dceřiná společnost Metrostav SK a.s. Mateřská firma se zaměřila především na ty evropské trhy, kde nejsou vůči novým členům EU uplatňována diskriminační opatření tedy hlavně na země jihovýchodní Evropy. Společnost založila nové organizační složky v Bulharsku (Metrostav BG), Chorvatsku (Metrostav HR) a na Islandu (Metrostav IS). Učinila tak významný krok k realizaci stavebních zakázek na území těchto států. Metrostav staví na Islandu dva silniční tunely o celkové délce 10,6 km s přístupovou silnicí délky 3,3 km včetně mostu a v Chorvatsku na dálnici Rijeka Zagreb pracuje na 590 m dlouhém dálničním tunelu Lučice a na viaduktu Stara Sušica. V Bulharsku se zatím perspektivně rozvinula marketingová činnost zaměřená především na podzemní stavby. Společné podnikání v rámci DDM Group Nadnárodní skupina DDM Group, která vznikla v roce 2001, aby napomáhala společnému působení firem sdružených kolem slovenského Doprastavu a českého Metrostavu, obhájila také v roce 2006 pozici největší a nejsilnější stavební skupiny na česko-slovenském trhu. Na tomto výsledku mají podstatný podíl právě Metrostav a jeho dceřiné společnosti svými aktivitami přispívají k naplňování hlavních strategických záměrů DDM Group. Koordinací společných obchodních aktivit se zabýval Stálý výbor pro strategický marketing, v němž byly projednávány formy účasti v obchodních soutěžích. Společná účast, případně spolupráce při přípravě nabídek, umožňovala využívání Polyfunkční objekt Pyramida Pardubice Polyfunkční objekt River Diamond v Praze 8 Polyfunkční soubor Hrachová v Bratislavě (SR)

19 16.17 specifických referencí, technologií, certifikací a materiálně-technického vybavení jednotlivých společností. To vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti všech členů skupiny. Synergické efekty se v případě Metrostavu nejvíce projevily na stavbách pozemních komunikací a mostů a v případě Doprastavu u staveb pozemních. Developerské aktivity K aktivitám společnosti patří developerská činnost, kterou zajišťuje specializovaná divize buď přímo nebo prostřednictvím účelově zřízených dceřiných společností. V roce 2006 schválilo představenstvo společnosti novou strategii divize developerských aktivit (Divize development) zaměřenou na nové segmenty trhu. Základní pilíře developmentu Metrostavu tvoří rezidenční development vyššího standardu, komerční development v oblasti občanských staveb, jako jsou administrativní budovy, hotely, domy pro seniory, a oblast PPP projektů. Strategie počítá rovněž s rozvojem developmentu do regionů ČR a zemí jihovýchodní Evropy. V intencích nové strategie tato divize začala s přípravou nových projektů. V roce 2006 byla ukončena realizace a prodej III. etapy bytového projektu Galerie nad Vltavou. Pokračovala výstavba i prodej I. etapy bytů rezidenčního projektu Na Krutci v Praze 6 a byly zahájeny nové projekty II. etapa výstavby obytného souboru Na Krutci a projekt Nové bydlení v Uhříněvsi. Řízení výroby Akciová společnost Metrostav se při řízení veškerých výrobních procesů opírala o jednotný systém organizačně řídících norem a prováděcích předpisů. S ohledem na stále rostoucí náročnost zakázek byl kladen zvláštní důraz na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců. Systém řízení výroby, ať už po stránce organizační, technické či v oblasti vlastních technologií, byl průběžně vyhodnocován a zdokonalován tak, aby pomáhal naplňovat strategické cíle společnosti a vytvářel podmínky pro další zvyšování objemu výroby v následujících letech. Významné technologie a jejich inovace Akciová společnost Metrostav plně využívala vnitropodnikové nosné technologie, pro něž připravovala a odborně vzdělávala své zaměstnance. Zaměřila se především na podzemní stavby realizované Novou rakouskou tunelovací metodou, železobetonové konstrukce, mostní a ocelové konstrukce a zemní práce, dopravu a speciální zakládání. U těchto technologií Metrostav garantuje nejvyšší kvalitu, což v roce 2006 prokázal na stavbách pražského metra, železničních koridorů, dálnic, silnic, tunelů a mostů, ocelových velkokapacitních nádrží, na vodohospodářských stavbách a projektech občanského vybavení a bytové výstavby. V souladu s dlouhodobým záměrem v oblasti železobetonových a ocelobetonových mostních staveb si Metrostav pořídil již druhou přesuvnou spodní skruž, která umožňuje betonáž mostovky bez použití dočasných mezipodporových podpěrných konstrukcí, a tím výrazně urychluje výstavbu. Řízení jakosti a certifikace Politika jakosti je ve firmě založena zejména na odborných znalostech a řídících schopnostech vedoucích pracovníků i na odpovědném přístupu všech zaměstnanců k plnění pracovních úkolů a dosahuje tradičně vysoké úrovně. Systém managementu kvality je plně v souladu s požadavky Evropské unie a ve všech ohledech vyhovuje požadavkům investorů, což potvrdila i spolupráce s náročnými zahraničními partnery, z nichž mnozí oslovili Metrostav opakovaně a bez výběrového řízení. Společnost má certifikovány všechny klíčové technologie. Certifikace jednotlivých technologií jsou zastřešeny certifikátem managementu kvality pro generální dodávku staveb v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001:2001. Bezpečnost práce Základ systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří metodika OHSAS 18001:1999, podle níž jsou zpracovány postupy pro hodnocení a minimalizaci rizik při všech činnostech. Bezpečné provádění prací je zakotveno také v systému organizačně řídící dokumentace s pevně stanovenou odpovědností zaměstnanců na jednotlivých pozicích. V roce 2006 společnost získala v pořadí již třetí osvědčení Bezpečný podnik. Udělení ceny bylo pomyslnou špičkou ledovce, pod níž se skrývá systematická práce na úrovni managementu a jednotlivých divizí, ale především průběžné vzdělávání všech zaměstnanců. Projekt ISPA Čistá Dyje (kanalizace Šlapanice) Protipovodňová opatření v Praze 8 včetně přehrady v holešovickém přístavu Přípravné práce na projektu Národní technické knihovny v Praze 6

20 Víme, že jsme součástí přírody Environmentální politika společnosti Prioritou akciové společnosti Metrostav je hledání takových stavebních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí. Z pohledu environmentální politiky byl rok 2006 pro Metrostav velmi významný. Byl vydán již třetí Program managementu EMS na roky 2006 a 2007 a společnost získala certifikát environmentálního managementu dle závazné ČSN EN ISO :2005. Úspěšně prošla auditem systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Tento systém požaduje kromě plnění standardu ISO optimalizaci přímého dopadu veškerých činností na životní prostředí. Ověřovací audit prohlášení EMAS provedla agentura pověřená Ministerstvem životního prostředí ČR, jejíž pracovníci zhodnotili systém řízení a praktickou stránku všech procesů v oblasti environmentální politiky na centrále společnosti i stavbách divize 1 a divize 5. Audit proběhl také v novém areálu Metrostavu v Horních Počernicích a ve středisku divize 9 ve Strašnicích. Systém péče o životní prostředí na realizovaných stavbách Akciová společnost Metrostav má zpracovaný registr environmentálních aspektů stavebních prací, včetně vyhodnocení jejich dopadu na životní prostředí. Tento registr umožňuje operativně analyzovat a řídit ekologická rizika prací v normálních podmínkách i v havarijních situacích. Společnost na stavbách plánuje a vyhodnocuje spotřebu energií a odběry pitné vody. Sleduje také spotřebu pohonných hmot. Vozový park osobních i nákladních automobilů je pořizován formou operativního leasingu, a je tedy pravidelně obměňován. Nové vozy jsou vybaveny naftovými motory, což se příznivě odráží v úspoře pohonných hmot a maziv a nižší produkci emisí. Pro zefektivnění odpadového hospodářství získal Metrostav souhlas s nakládáním s odpady. Usiluje o co nejvyšší zhodnocení odpadů a o jejich šetrné odstraňování ze staveb, většinu stavebních odpadů po patřičném zpracování dále používá přímo na stavbách, případně k obnově zemědělského půdního fondu, a to zejména k terénním úpravám a rekultivacím. Stejný přístup vyžaduje od všech subdodavatelů a prověřuje, zda odběratelé odpadů mají pro tuto činnost potřebné licence. Společnost patří k prvním českým firmám, které začaly na všech svých pracovištích důsledně třídit veškerý odpad. Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách v Praze 10 Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního objektu Centrum Luka v Praze 5 Rekonstrukce historické budovy pražského Hlavního nádraží