DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...16 Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...33 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...57 Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace

4 NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA mezinárodní Dochází k mravnímu pokroku? / SINGER, Peter In: Respekt. - Roč.19, č. 17 (2008), s. 63.:obr. Výsledky celosvětového průzkumu veřejného mínění provedené WorldPublicOpinion.org týkajícího se boje proti rasismu a sexismu. Podle průzkumu se zacházení s lidmi odlišných ras a národností celosvětově zlepšilo. Vývoj v oblasti rovnosti práv žen. Rozdíly mezi "slovy" a "realitou". Deskriptory: Mezinárodní; statistika; výzkum; mínění veřejné; skupiny etnické; práva lidská; rovnost; gender; ženy; sociologie Chrudim. Pohyb znamená život. / ŘEŘICHOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č. 10 (2008), s :obr. Sociální politika ve východočeské Chrudimi. Odpovědnost občanů za své zdraví. Zapojení do projektů "Zdravé město", "Zdravá škola", "Bezpečná cesta do školy" atd. Péče o seniory a zdravotně postižené osoby. Vznik "Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim" (poskytování pečovatelské služby, terénní sociální služby, domácí ošetřovatelské péče, půjčování kompenzačních pomůcek, provozování denních stacionářů, projekt "Signál v tísni"). Snahou Centra je oddálení nutnosti ústavní péče. Deskriptory: ; projekty; staří; pobyty denní; politika sociální; postižení; ústavy; služby sociální Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), příl. s. I - III. Výzkumné studie VÚPSV v r byly zaměřeny na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v s přihlédnutím k prioritám vedení MPSV. Jednotlivé výzkumné studie byly soustředěny do ucelených projektů souhrnného charakteru. Projekt: "Aktuální otázky vývoje systému sociální ochrany obyvatelstva". Projekt: "Vybrané aspekty reforem sociálního pojištění". Deskriptory: ; VÚPSV; výzkum; zab. důchodové; ochrana sociální; reforma; důchod invalidní; zab. nemocenské; doba pojištění SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnost. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; základ vyměřovací; samostatní EU; Portugalsko Systémy sociálního zabezpečení v EU - Portugalsko. / ŽIŠKOVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: EU; Portugalsko; zab. sociální; systém 5

6 ; EU Tiskopis E 213 ve vztahu k Evropské unii. / SHATATOVÁ, Zdeňka - SKYVA, Jaromír In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s V důsledku globalizace a volného pohybu osob v rámci EU se stále časttěji setkáváme s tím, že vzniká důchodový nárok, a tedy i nárok na přiznání invalidního důchodu v jiném členském státu, než ve kterém pojištěnec trvale pobývá. Komunitární právo se nedotýká posuzování zdravotního stavu - stanovení invalidity a určení jejího stupně přísluší národní instituci. Systém formulářů označených písmenem E a trojčíslím, který slouží mezinárodní jazykové srozumitelnosti mezi členskými státy EU. Dva z formulářů mají charakter lékařské zprávy, jedním je formulář E podrobná lékařská zpráva pro provádění důchodového pojištění. Návod, jak při vyplňování tiskopisu E 213 pro zahraničního nositele pojištění postupovat. Deskriptory: ; EU; invalidita-služba posudková; zákonodárství; řízení; důchod invalidní; pracovníci v zahraničí ; Japonsko; mezinárodní Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 35. Smlouva byla podepsána koncem února Deskriptory: ; Japonsko; zab. sociální; dohody Opravné prostředky správní a soudní - 2. část. / BISKUP, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Soudní řízení ve věcech nemocenského a důchodového pojištění. Potřeba sjednotit posuzování zdravotního stavu pro poskytování všech nárokových dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; invalidita-služba posudková; služba posudková; pojistné; řízení soudní Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 39. Stanovené minimální zálohy na pojistné pro rok Deskriptory: ; samostatní; zab. sociální; pojistné Elektronické podání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 40.:tab. Tabulkovou formou zpracovaná informace o možnostech elektronického podání dokumentů a podmínkách, které je nutno splnit. Deskriptory: ; správa veřejná; technika výpočetní; informace SR Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku. / LACKO, Miloš In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Národní rada Slovenské republiky schválila v závěru roku 2007 novelu zákona o sociálním pojištění. Uveden přehled nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění. Deskriptory: SR; zab. sociální; zákonodárství; zab. nemocenské 6

7 ; EU Projekt EU pomůže s výběrem pojistného v zahraničí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s. 25. "Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výbběru pojistného na sociální zabezpečení" je název twinningového projektu EU, který má zlepšit, posílit a koordinovat výběr pojistného na SZ v mezinárodním kontextu. Projektu se zúčastní kromě ČSSZ Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko. Deskriptory: ; EU; zab. sociální; pojistné; projekty ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s.2-5. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové projednávané předpisy. Sociální reformy připravované MPSV. Aktuality z EU. (Mj. "Zelená kniha": Modernizace pracovního práva). Daňové poradenství. (Změny v nemocenském pojištění s účinnosti od 1.ledna 2008). Deskriptory: ; EU; právo pracovní; daně; vztahy pracovní; zaměstnanost; rovnost; diskriminace pracovní; podmínky pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; cizinci; politika migrační; zab. sociální; zab. důchodové; reforma; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnanci; zaměstnavatelé; podpora při ošetřování; základ vyměřovací; politika zaměstnanosti; zákonodárství Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Výklad k uvedené otázce doplněný názornými příklady z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; poměr pracovní; vztahy pracovní; práce netypická; podmínky pracovní; odměňování; zab. sociální; pojištění; pojistné; zab. nemocenské; zab. důchodové; základ vyměřovací; dohody DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Vláda rozdává. Na penze i platy. / KUBÁLKOVÁ, Pavla - ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 106 ( ), s. 1,2. Vláda schválila zvýšení důchodů, od srpna se zvýší každý důchod o 470 Kč. Výdaje na zvýšené důchody budou v r činit 6,8 miliardy korun. Novinkou srpnové valorizace je to, že všichni důchodci dostanou přidáno stejně, pevná část důchodu se zvýší z dnešních 1700 na 2170 Kč. Průměrný starobní důchod se zvýší na 9619 Kč, poměr průměrného starobního důchodu k čisté mzdě zůstane zhruba na 53 %. Přidáno dostanou i učitelé. Letos narostou mzdy učitelů o 7 %, v příštím roce o %. Školští ooboráři však nejsou spokojeni a budou rouhodovat o stávce. Deskriptory: ; důchody; valorizace; zvýšení; výdaje sociální; pedagogové; mzdy; zvýšení; důchod průměrný 7

8 K mimořádné valorizaci důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 4. Informace o mimořádném zvýšení důchodů, ke kerému dojde v srpnu 2008 Deskriptory: ; důchody-valorizace; zab. důchodové Dobrovolné důchodové pojištění - možnost zpětně doplatit pojistné. / ŠANTRŮČEK, Václav - PELIKÁNOVÁ, Helena In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění dobrovolné; pojistné ČSSZ se distancuje od výpočtů důchodů komerčními firmami. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), ka republika. Deskriptory: ; zab. důchodové; výpočet SR; Euro zvýší slovenské důchody. / KOZÁKOVÁ, Pavla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 107 ( ), s. 13. Na vstupu Slovenska do eurozóny vydělají i Češi, kteří jsou příjemci důchodu vypláceného slovenským státem. Zavedení eura navýší slovenskou inflaci, což by mělo českým příjemcům zajistit vyšší důchody. Co určuje výši důchodů na Slovensku. V současné době je průměrný důchod na Slovensku 8885 slovenských korun, což je v přepočtu 6955 Kč. Průměrný důchod v dosahuje výše 9111 Kč. Deskriptory: SR; ; důchody; valorizace; výplata-způsob; důchod průměrný K uvažovanému zvýšení důchodů od srpna In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 18. Informace ČSSZ k uvažovanému zvýšení důchodů od srpna Zvýšení se bude týkat i všech důchodů přiznaných v r. 2008, tj. důchodů přiznaných jak do data účinnosti valorizačního nařízení, tak po tomto datu. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody-valorizace; důchody-zvýšení Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplácené nemocenské. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s A) Výplata důchodu zpětně přiznána od data, který předchází dni vzniku pracovní neschopnosti. B) Výplata plného invalidního důchodu je přiznána do data, který spadá na některý z kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Způsob vrácení nemocenského. Vzdání se nároku na nemocenské. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; nemocenské; výplata-způsob Každému důchodci se zvýší od srpna penze o 470 korun. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 106 ( ), s. 1, 2.:obr. Návrh mimořádného zvýšení penzí všem důchodcům od srpna 2008 minimálně o 470 korun měsíčně. Mimořádná valorizace je způsobena velkým nárůstem cen v lednu

9 Průměrný starobní důchod se tak zvýší na 9616 korun. Financování mimořádné srpnové valorizace. Deskriptory: ; důchody; zvýšení; ceny; valorizace; důchod průměrný; výdaje sociální Kolik si lze vydělat k důchodům? In: Právo. - Roč.18, č. 109 ( ), s. 18.:obr. Na otázky čtenářů Práva odpovídá JUDr. Helena Pelikánová z České správy sociálního zabezpečení. Podmínky přivýdělku v případě starobních důchodců; v případě částečných invalidních důchodců; v případě plně invalidních důchodců. Omezení v případě předčasných starobních důchodců. Podmínky přivýdělku v případě předčasných starobních důchodců coby OSVČ (osob samostatně výdělečně činných). Deskriptory: ; důchodci pracující; důchody; podmínky nároku; souběh; důchod starobní; důchod invalidní; důchod předčasný; podmínky zaměstnání; samostatní Vláda schválila důchodovou reformu. / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Informace o stavu průběhu příprav reformy. Přehled navrhovaných parametrických změn. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; financování; zákonodárství; systém Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání? / PŘIB, Jan In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Přepočet obecného starobního důchodu. Přepočet předčasného starobního důchodu. Předčasný důchod "prvního typu". Příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod předčasný; výpočet V. Británie Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii. / GUTOVÁ, Hana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Úprava práv zaměstnanců při převodu podniků v Angli podle právní úpravy platné od 6. dubna 2006 (Transfer of undertakings (Protection of Employment) Regulation - TUPE). Převod penzijních schémat zaměstnanců: státní důchod (state pension); osobní důchod (personal pension; investorský důchod (stakeholder pension) zaměstnanecký důchod (company pension). Deskriptory: V. Británie; zab. důchodové; zákonodárství; právo pracovní; poměr pracovní Penzijní fondy pod tlakem, nevydělají ani na inflaci. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 125 ( ), s. B1. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění Penzijním fondům se propadl zisk. / HEŘMANSKÝ, Pavel In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 96 ( ), s. 15.:obr. Špatné výsledky penzijních fondů za první čtvrtletí Porovnání zisků za 1. čtvrtletí (2007 1,41 mld.kč, ,56 mld. Kč). Klienti fondů nemohou skončit ve ztrátě, neboť 9

10 zákon fondům zakazuje prodělat. Zájem o penzijní připojištění přesto roste. Počet připojištěních Čechů. Deskriptory: ; připojištění; zab. důchodové; fondy; financování; statistika Finanční krize srazila penzijním fondům zisky. / HEŘMANSKÝ, Pavel In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 96 ( ), s. 22.:obr., tab. Český trh penzijního připojištění v prvním čtvrtletí Výsledky hospodaření tuzemských penzijních fondů za první čtvrtletí Deskriptory: ; připojištění; zab. důchodové; financování; fondy; statistika Evidenční listy důchodového pojištění. / BISKUP, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Právní výklad k uvedenému tématu. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. sociální; zab. důchodové; pojištění; zákonodárství NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Ústavní soud zrušil nulovou nemocenskou. In: Respekt. - Roč.19, č. 18 (2008), s. 6. Ústavní soud zrušil nulovou nemocenskou v prvních třech dnech pracovní neschopnosti (s platností od července 2008). Efekt nulové nemocenské. Využívání "sick days". Hledána nová opatření na omezení krátkodobé nemocnosti. Deskriptory: ; nemocenské; zab. nemocenské; nemocnost; zákonodárství K poplatkům jsou kritičtější ženy. / PETRÁŠOVÁ, Lenka In: MF Dnes. - Roč.19, č. 110 ( ), s. A4.:obr. Výsledky průzkumu agentury Median pro MF DNES o poplatcích ve zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; šetření; mínění veřejné; výzkum; sociologie; skupiny věkové; strany politické; muži; ženy Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplácené nemocenské. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s A) Výplata důchodu zpětně přiznána od data, který předchází dni vzniku pracovní neschopnosti. B) Výplata plného invalidního důchodu je přiznána do data, který spadá na některý z kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Způsob vrácení nemocenského. Vzdání se nároku na nemocenské. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; nemocenské; výplata-způsob 10

11 Hlas lékaře. / JIRKŮ, Zdeněk In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s :obr. Rozhovor s MUDr.Janem Marušiakem o situaci v českém zdravotnictví. Úroveň českého zdravotnictví. Prestiž medicíny. Povinnost každého občana pečovat o své zdraví. Cena zdravotní péče. Financování zdravotnictví; spoluúčast pacientů; dobrovolné zdravotní pojištění. Otázka, zda by si lidé, kteří se svým zdravím hazardují, neměli platit léčení ze svého. Hodnocení současné reformy zdravotnictví. Návrh nového modelu zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; pojištění zdravotní; připojištění; pojištění dobrovolné; péče zdravotní; reforma Pracovní neschopnost v roce In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Počet ukončených případů. Počet prostonaných dnů. Průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. Muži stonali o něco více. Z diagnóz vedou nemoci dýchací soustavy. Ukončování pracovní neschopnosti správním rozhodnutím. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; muži; ženy Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 24. Stručná informace uvádějící některé statistické údaje o činnosti OSSZ v uvedené oblasti v r Deskriptory: ; zab. nemocenské; samostatní; zaměstnanci; podniky malé a střední Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Výklad řešení situací, kdy dojde k přeplatku pojistného OSVČ. Doplněno příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; pojistné Informace o EUMASS a XVII. kongresu EUMASS - Praha / BOJIČOVÁ, Ljiljana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Informace o přípravě kongresu (5.-7. června 2008), jakož i o mezinárodním sdružení EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Deskriptory: ; Mezinárodní; invalidita-služba posudková; konference; stav zdravotní; pojištění; zab. sociální Firmy budou platit zdravotní prohlídky. / PETR, Miroslav - VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 92 ( ), s. 1 a 5. Stát chce převést placení zdravotních prohlídek zaměstnanců na zaměstnavatele. Návrh se může dotknout 400 tisíc lidí. Českým firmám tak hrozí, že se jim zvednou náklady o miliony korun ročně. Deskriptory: ; zaměstnanci; péče zdravotní; prevence; lékařství pracovní; financování 11

12 Lidé si připlatí za zdraví i za stáří. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 92 ( ), s. 5.:obr. Stát přenese na obyvatele odpovědnost za služby, které dosud zajišťoval sám. Lidé budou v budoucnu více platit za své zdraví a během příštích 10 až 15 let přestane stát hradit plný důchod. Reforma zdravotnictví počítá s tím, že preventivní pracovní prohlídky zaměstnanců si budou firmy platit samy. Lidé si od příštího roku budou sami platit i amalgámové plomby a jízdu sanitkou. Změny nastanou i v oblasti nemocenského pojištění - od ledna 2009 budou firmy proplácet prvních 14 dní nemoci. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; financování; zab. důchodové; zab. nemocenské Zjednoduší se firmám vyřizování nemocenského? In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 30. Na základě technické novely schválené vládou v únoru 2008 se má rozšířit okruh firem s nárokem na vrácení poloviny dávek vyplácených v prvních 14 dnech nemoci na firmy do 50 zaměstnanců (zatím do 25 zaměstnanců). Zjednodušit se má také administrativa. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; řízení; zaměstnavatelé Nastupují lékařské supermarkety. / PETRÁŠOVÁ, Lenka In: MF Dnes. - Roč.19, č. 113 ( ), s. A1. Informace o novém projektu "řetězců rychlého ošetření", který připravují dvě konkurenční společnosti, Mediclinic a Moje ambulance. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; projekty; sektor soukromý Ordinace, kde vás vezmou i večer. / FRYDECKÁ, Lucie In: MF Dnes. - Roč.19, č. 113 ( ), s. A3.:obr. Informace o principu a fungování projektu "lékařského supermarketu". Hlavní výhody a nevýhody pro pacienty. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; projekty; sektor soukromý Přibývá obcí, které za lidi platí u lékaře. In: Právo. - Roč.18, č. 110 ( ), s. 7. Některé obce v se rozhodly za některé své občany (novorozence s maminkami, důchodce, děti do 15 let, invalidy) platit zdravotnické poplatky. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; péče zdravotní; obce Od léta se zvedne nemocenská. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 114 ( ), s. A1 a B1. Ministr Petr Nečas zruší kvůli soudu první tři dny nemoci bez peněz. Lidé budou od července dostávat v prvních třech kalendářních dnech nemoci stejně jako v dalších, tedy 60 procent denního základu. Dražší nemocenská zvětší díru ve státním rozpočtu. Nový návrh by mohl platit od září. Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; zvýšení; nemocenské 12

13 Do ciziny vždy s průkazem zdravotního pojištění. In: Právo. - Roč.18, č. 111 ( ), s. 4. V jakých zemích lze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Platby za zdravotní péči v zemích EU, v zemích EHP, ve Švýcarsku, v Chorvatsku. Veřejné pojištění pokrývá pouze nezbytnou zdravotní péči. Výhodnost sjednání cestovního zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu při cestách. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dovolená; financování; péče zdravotní; pojištění soukromé; pojištění dobrovolné Platím, platíme, platíte, tentokrát u lékaře. / TOMEK, Lukáš In: Gong. - Roč.37, č. 5-6 (2008), s Výtah z metodického pokynu k novele zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků ve zdravotnictví. Platnost změn je od 1. ledna V jakých případech se poplatky hradí, v jakých případech se poplatky nehradí. Kdo hradí poplatky. Povinnosti zdravotnických zařízení a zařízení lékárenské péče v souvislosti s poplatky. Lhůty pro hrazení poplatků. Povinnosti zdravotních pojišťoven ve vztahu k poplatkům. Práva pojištěnce od Položky započitatelné a nezapočitatelné do ročního limitu 5000 korun. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; financování; nemocnice; pojištění zdravotní; nemocní; zákonodárství Nemocenská: od července první tři dny 60 %. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 114 ( ), s. 3.:tab. Změna výše nemocenské od 1. července V prvních třech dnech nemoci bude vypláceno nemocným lidem 60 % vyměřovacího základu. Výpočet nemocenské (příp. výpočet vyměřovacího základu). Od září se nemocenská během prvních tří dnů opět sníží. V tabulce zobrazena výše nemocenské v roce 2007, v lednu až červnu 2008, od července Rozdíl mezi výší nemocenské v dne nemoci, od dne nemoci, od dne nemoci, od 61. dne nemoci. Deskriptory: ; nemocní; nemocnost; nemocenské; zákonodárství; základ vyměřovací; výše; výpočet Prezident Evropské federace lékařů zaměstnanců Claude Wetzel řekl Právu: Co navrhuje ministr Julínek, je riskantní experiment. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 117 ( ), s. 5.:obr. Zhodnocení reformy zdravotnictví v. Kritika chystané privatizace nemocnic. Obavy EU z přílišného odlivu českých lékařů a českých zdravotních sester do zahraničí. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; nemocnice; privatizace; výdaje Ochranná lhůta v roce / BARTOŠOVÁ, Božena In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Poskytování dávek z ochranné lhůty. Délka ochranné lhůty. Kdy ochranná lhůta zaniká nebo neplyne vůbec. Souběžná zaměstnání. Příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; podmínky nároku 13

14 Nemoc a zdravotní pojištění - specifické situace. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Na několika příkladech objasněn postup zaměstnavatele při výpočtu a následném odvoru pojistného. Příklady. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; pojistné; výpočet Evropská správná praxe pomáhá snížit počet nemocí z povolání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s. 28. Informace o kampani "Posviťme si na břemena", jejímž cílem je podpořit integrovaný přístup k řešení problematiky muskuloskeletálních poruch a přispět k návratu takto postižených pracovníků do pracovního procesu. Deskriptory: ; choroby z povolání; prevence; bezpečnost práce Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Falšování údajů na neschopence je trestný čin a padělatelům hrozí ve smyslu 176 trestního zákona za pozměňování nebo padělání veřejné listiny peněžitý trest či odnětí svobody až pět let. Některé příklady pokusů o falšování údajů. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; zneužívání dávek; řízení; právo trestní; zab. nemocenské Jak nakládat s doplatky za léky. / CIKRT, Tomáš In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s. 14. Doplatky za léky a pětitisícový limit. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování Poplatky přežily, budou se ale měnit. / VAŠEK, Petr - BLAŽEK, Vojtěch In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 104 ( ), s. 1.:obr. Ústavní soud rozhodl o zachování poplatků ve zdravotnictví. Přesto se navrhují určitá osvobození od poplatků v případě dětí do 3 let (ODS), dětí do 18 let, důchodců nad 70 let, obyvatel sociálních ústavů a domovů pro seniory, pacientů nemocných déle než rok (KDU, Zelení), nepracujících důchodců, dětí do 18 let, lidí s nižšími příjmy (ČSSD). Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; politika Julínek: Poplatky jsou třeba, šetříme miliardy. Julínek hájí poplatky, ustoupí jen u dětí. /VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 99 ( ), s. 1, 3.:obr. Diskuze ohledně poplatků ve zdravotnictví. Tomáš Julínek obhajuje potřebnost a výhodnost poplatků. Zástupci KDU, Zelených a ČSSD požadují odpuštění poplatků sociálně citlivým skupinám obyvatel, jiný způsob placení poplatků (30 Kč za recept, odlišný výpočet ročního minima atd.). Skupiny obyvatel, které na poplatky nejvíce doplácí (obyvatelé sociálních ústavů a domovů důchodců). Deskriptory: ; zdravotnictví; politika; financování; ústavy; staří 14

15 Zkušenosti prvních dní. / LIZNEROVÁ, Alice In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s Zkušenosti s vybíráním poplatků ve zdravotnictví v lednu a únoru Způsob vybírání poplatků. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ po 1.lednu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s I.Zahájení samostatné výdělečné činnosti. II.Pokračování v samostatné výdělečné činnosti. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; pojistné Kdy se neplatí pojistné na zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Úvod. Povinnost občana platit pojistné. Zaměstnavatelé a zaměstnanci. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Závěr. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Rodičovský příspěvek od roku 2008 v otázkách a odpovědích. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 4 (2008), s Výklad některých nových základních zásad pobírání rodičovského příspěvku, platných od 1. ledna 2008 (zákon č. 261/2007 Sb.), které jsou pak blíže vysvětleny v několika odpovědích na konkrétní dotazy. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; zákonodárství; podmínky nároku; právo pracovní Zaplacení svátků v době dovolené, čerpané po mateřské dovolené. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; práce-matky; odměňování; mzdy; dovolená; dovolená mateřská-dávky; právo pracovní 15

16 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Smrtelných pracovních úrazů přibylo. In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 87 ( ), s. 18. Počet pracovních úrazů v roce 2007 klesl na z téměř 68 tisíc v roce Počet smrtelných úrazů však stoupl na 192 oproti 156 v roce Deskriptory: ; úrazy pracovní; statistika EU Pro menší počty nemocí z povolání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 30. Stručná informace o kampani "Posviťme si na břemena", která vyvrcholila v únoru ve španělském Bilbau a byla zaměřena na podporu integrovaného přístupu řízení v rámci problematiky muskuloskeletálních poruch. Deskriptory: EU; choroby z povolání; prevence; stav zdravotní; bezpečnost práce; rehabilitace SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Projekt MPSV. Systém kvality v sociálních službách. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 9 (2008), s. 14.:obr. Seznámení s projektem odboru sociálních služeb MPSV. Financování projektu. Projekty "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb", "Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb". Deskriptory: ; kvalita sociálních služeb; standardy; MPSV; kontrola; projekty; metody; financování Kladno se na změnu dobře připravilo. In: Moderní obec. - Roč.14, č. 5 (2008), s :obr. Zkušenosti kladenského obecního úřadu s vyplácením části sociálních dávek (pomoci v hmotné nouzi) v poukázkách. Využití kombinované výplaty sociálních dávek v hmotné nouzi (část v poukázkách, část v hotovosti). Reakce klientů sociálního odboru. Výhody poukázkového systému (zabránění zneužívání sociálních dávek, motivace k hledání zaměstnání). Deskriptory: ; dávky; pomoc sociální; výplata-způsob; příspěvek na živobytí Věcná výplata příspěvku na živobytí po prvním roce fungování. / KUDLOVÁ, Marie In: Moderní obec. - Roč.14, č. 5 (2008), s. 39. Lidé, kteří se ocitnou ve stavu hmotné nouze, mohou od žádat o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc. Způsob výplaty dávek. Zkušenosti s poskytováním poukázek po prvním roce fungování zákona o pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; dávky; pomoc sociální; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; výplata-způsob; financování 16

17 Na co je určen příspěvek na péči. / HRDÁ, Jana In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 2, s. Rozdílný výklad využívání příspěvku na péči - jak ze strany některých příjemců dávky, tak ze strany některých lékařů. Problém adresnosti příspěvku na péči. Způsob využití příspěvku na péči: přes registrovaného poskytovatele nebo přes neregistrovaného poskytovatele (fyzickou osobu). Výhody a nevýhody obou způsobů využití příspěvku na péči. V příloze jsou vyjmenovány úkony pro stanovení stupně závislosti. Deskriptory: ; příspěvek na péči; postižení; služby sociální; financování Fokus usiluje o komplexní, koordinované, individuálně zaměřené a dlouhodobé služby. /BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s. 4-6.:obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s ředitelem Fokusu Praha Danielem Kauckým a s metodikem Fokusu Praha Janem Mužíkem. Fokus Praha se zaměřuje na boj proti sociálnímu vyloučení duševně nemocných osob a realizuje služby pro jejich sociální začlenění. Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné (evropský projekt). Používané metody sociální práce. Problematika "stigmatizace" u klientů i u pomáhajících pracovníků. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; vyloučení sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace pracovní; práce chráněná; bydlení chráněné; zaměstnávání podporované; pobyty denní; čas volný; psychoterapie; zdraví duševní; psychiatrie Komunitní služby sdružení Eset-Help pomáhají duševně nemocným ke změně. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Janem Palečkem, vedoucím rehabilitace ve sdružení Eset-Help. Sdružení Eset-Help pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním. Metody využívané v sociální práci s duševně nemocnými (psychosociální, psychiatrická rehabilitace). Poskytované služby: chráněné bydlení, přechodné zaměstnávání, podporované zaměstnávání, tréninková resocializační kavárna, centrum denních aktivit apod. Deskriptory: ; nemocní; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace léčebná; psychoterapie; bydlení chráněné; práce chráněná; zaměstnávání podporované; pobyty denní; zdraví duševní; psychiatrie V Brně chybějí služby ve všech oblastech pro duševně nemocné, Práh má malou kapacitu. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Situace v Brně týkající se sociálních služeb pro duševně nemocné. Charakteristika a výčet služeb pro lidi s duševní nemocí. Požadavky na pracovníka psychosociální rehabilitace. Metody psychosociální rehabilitace STORM. Problémy s financováním služeb pro lidi s duševní nemocí. Deskriptory: ; nemocní; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; práce chráněná; zaměstnávání podporované; pracovníci sociální; psychoterapie; rehabilitace léčebná; financování; služby sociální; zdraví duševní; psychiatrie 17

18 SR Liga za duševné zdravie vytvorila motivačné centrum Nezábudka. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Mgr. Katarínou Čermákovou, pracovnicí Ligy za duševní zdraví SR. Aktivity "Ligy za duševní zdraví SR": motivační centrum "Nezábudka", "Galérie Nezábudka", poradna "Nezábudka" atd. Využívání arteterapie k léčbě duševně nemocných. Program ITAREPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia). Deskriptory: SR; nemocní; psychiatrie; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; psychoterapie; čas volný; zdraví duševní Před odchodem z léčebny je nutné zajistit i sociální oblast klienta, vědí v Green Doors. /BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Bc.Monikou Kohoutovou, sociální pracovnicí sdružení Green Doors (při Psychiatrické léčebně v Praze 8 - Bohnicích). Aktivity sdružení Green Doors. Náplň práce sociální pracovnice Green Doors. Co znamená v Green Doors terénní sociální práce s duševně nemocnými. Nutnost zajištění sociální stránky (bydlení, financí, zaměstnání, rodinného zázemí) pro duševně nemocné pacienty. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; streetwork; organizace neziskové; péče sociální nestátní; poradenství; zdraví duševní V kafárně si lidé s duševní nemocí obnoví a rozšíří sociální a pracovní dovednosti. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Danou Hrivňákovou, sociální pracovnicí sdružení Anima Viva v Ostravě -Porubě. V kafárně Sdružení probíhá pracovní rehabilitace klientů (osob s duševní nemocí). Pracovní rehabilitace je financována úřadem práce. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace pracovní; pracovníci sociální; zdraví duševní Důležitější než pohostinská činnost je pracovní rehabilitace klientů. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Věrou Kudeljnjakovou, vedoucí kafárny sdružení Anima Viva v Ostravě-Porubě. Vznik, financování, provoz kafáren. Zaměření kafáren: pracovní rehabilitace osob s duševní nemocí; příprava na možnost podporovaného zaměstnávání. Náplň práce sociálního pracovníka v kafárně. Další aktivity Sdružení. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; práce chráněná; zaměstnávání podporované; pracovníci sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace pracovní; zdraví duševní U řady duševně nemocných můžeme dosáhnout návratu do běžného života, tvrdí přednostka psychiatrické kliniky. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s MUDr. Evou Češkovou, přednostkou psychiatrické kliniky Fakultní 18

19 nemocnice v Brně, o vzniku a léčbě duševních onemocnění. Naděje na vyléčení z duševní nemoci. Otázka hospitalizace lidí s duševní nemocí. Rodina a osoba s duševní nemocí. Vznik svépomocných skupin. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; psychoterapie; pomoc sociální v rodině; svépomoc; zdraví duševní Sociální pracovnice v psychiatrickém zařízení je na úrovni zdravotní sestry. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Markétou Švejdovou, sociální pracovnicí na lůžkovém psychiatrickém zařízení (Psychiatrickém centru v Praze Bohnicích). Nároky na sociálního pracovníka při práci s duševně nemocnými. Náplň práce sociálních pracovnic v nemocnici (řeší zejména sociální situaci pacientů). Používané metody sociální práce. Nutná spolupráce sociálních pracovníků s lékaři, s rodinou, s úřady, se zaměstnavateli atd. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; pracovníci sociální; situace sociální; zdraví duševní SR Základom činnosti sociálneho pracovníka na psychiatrickej klinike je vytvorenie vzťahu spojenectva a dôvery. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Mgr.Katarínou Mažárovou a Mgr. Ivanou Ilavskou, pracovnicemi na lůžkové části psychiatrické kliniky v Trenčíně. Specifika práce sociálních pracovníků při práci s duševně nemocnými. Nutná spolupráce v rámci psychiatrické kliniky; nutná spolupráce s rodinou, s úřady, s neziskovými organizacemi atd. Náplň práce sociálních pracovníků v nemocnici. Používané metody sociální práce. Deskriptory: SR; nemocní; psychiatrie; práce sociální; pracovníci sociální; poradenství; situace sociální; zdraví duševní Nemocný člověk si sám mnohokrát neuvědomuje, že jsou jeho práva porušována. / BA- JER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Janou Pěčovou, pracovnicí sdružení Eset-Help. Zkušenosti s porušováním práv klientů (porušení práv na úplné, srozumitelné informace). Otázka přiznávání invalidních důchodů (jako porušení práv je chápáno přiznávání důchodů ode dne podání žádosti - namísto od vzniku nemoci). Práce a duševně nemocní; chybi vhodná podpora zaměstnávání duševně nemocných. Problematika zbavování svéprávnosti, případně vracení svéprávnosti nazpět. Problém dluhů, rozvodu u lidí s duševní nemocí. Požadavky na sociálního pracovníka zaměřeného na práci s duševně nemocnými. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; práva sociální; důchod invalidní; podmínky nároku; služba posudková; práce-postižení mentálně; pracovníci sociální; zdraví duševní 19

20 V Mladé Boleslavi praktikují case management. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s MUDr.Janem Stuchlíkem, ředitelem Fokusu Mladá Boleslav. Činnost case manažerů a činnost multidisciplinárních týmů při práci s psychiatrickými klienty. Princip metody "case managementu". Model ACT (asertivní komunitní léčba); zapojení celého týmu (psychiatra, psychologa, adiktologa, sociálního pracovníka atd.). Vzdělání a specializace případových manažerů. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; pracovníci sociální; metody; asistence osobní; organizace neziskové; péče sociální nestátní; zdraví duševní Pracovní konzultant sdružení Agapo podporuje uživatele v nalezení a udržení zaměstnání. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Bc.Romanou Jirákovou, pracovnicí sdružení Agapo (Brno). Činnost sdružení Agapo. Sdružení Agapo pomáhá v pracovním uplatnění a udržení práce lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Podporované zaměstnávání v případě lidí s duševním onemocněním. Specifika sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; zaměstnávání podporované; rehabilitace; poradenství pracovní; zdraví duševní SR Poznanie, že s dobrou pomocou a liečbou sa dajú robiť zázraky, chce Michal Kaščák odovzdať návštevníkom hudobného festivalu. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s. 42. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s hudebníkem Michalem Kaščákem, hlavním organizátorem slovenského multižánrového festivalu Pohoda (letiště Trenčín). Cílem festivalu je lepší informovanost veřejnosti a snížení stigmatizace duševně nemocných lidí. Deskriptory: SR; nemocní; psychiatrie; práce sociální; kultura; zdraví duševní Program Zdraví 21, cíl 6: Zlepšení duševního zdraví. In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Výtah z Programu Zdraví 21, cíle 6: Zlepšení duševního zdraví. Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; zákonodárství; zdraví duševní; MPSV; služby sociální; financování; standardy; kvalita sociálních služeb; školství sociální; organizace neziskové; diskriminace MPSV finančně podpořilo nejvíce ze služeb pro duševně nemocné domovy se zvláštním režimem. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor se Štěpánem Černouškem, pracovníkem MPSV, o plnění úkolů MPSV v oblasti péče o duševně nemocné občany - DNO (na základě programu Zdraví 21, cíle 6). Přehled o finančních dotacích MPSV na sociální služby pro DNO (2007). Komunitní plány 20

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008 NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008 Měsíčník České správy sociálního zabezpečení Šéfredaktorka: Ing. Jiřina Šafrová Redaktorka: Irena Vondrušková Číslo Strana NA AKTUÁLNÍ TÉMA Ať vám chutná rok 2008 JUDr.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více