DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...16 Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...33 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...57 Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace

4 NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA mezinárodní Dochází k mravnímu pokroku? / SINGER, Peter In: Respekt. - Roč.19, č. 17 (2008), s. 63.:obr. Výsledky celosvětového průzkumu veřejného mínění provedené WorldPublicOpinion.org týkajícího se boje proti rasismu a sexismu. Podle průzkumu se zacházení s lidmi odlišných ras a národností celosvětově zlepšilo. Vývoj v oblasti rovnosti práv žen. Rozdíly mezi "slovy" a "realitou". Deskriptory: Mezinárodní; statistika; výzkum; mínění veřejné; skupiny etnické; práva lidská; rovnost; gender; ženy; sociologie Chrudim. Pohyb znamená život. / ŘEŘICHOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č. 10 (2008), s :obr. Sociální politika ve východočeské Chrudimi. Odpovědnost občanů za své zdraví. Zapojení do projektů "Zdravé město", "Zdravá škola", "Bezpečná cesta do školy" atd. Péče o seniory a zdravotně postižené osoby. Vznik "Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim" (poskytování pečovatelské služby, terénní sociální služby, domácí ošetřovatelské péče, půjčování kompenzačních pomůcek, provozování denních stacionářů, projekt "Signál v tísni"). Snahou Centra je oddálení nutnosti ústavní péče. Deskriptory: ; projekty; staří; pobyty denní; politika sociální; postižení; ústavy; služby sociální Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 2 (2008), příl. s. I - III. Výzkumné studie VÚPSV v r byly zaměřeny na řešení aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému v s přihlédnutím k prioritám vedení MPSV. Jednotlivé výzkumné studie byly soustředěny do ucelených projektů souhrnného charakteru. Projekt: "Aktuální otázky vývoje systému sociální ochrany obyvatelstva". Projekt: "Vybrané aspekty reforem sociálního pojištění". Deskriptory: ; VÚPSV; výzkum; zab. důchodové; ochrana sociální; reforma; důchod invalidní; zab. nemocenské; doba pojištění SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnost. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; základ vyměřovací; samostatní EU; Portugalsko Systémy sociálního zabezpečení v EU - Portugalsko. / ŽIŠKOVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: EU; Portugalsko; zab. sociální; systém 5

6 ; EU Tiskopis E 213 ve vztahu k Evropské unii. / SHATATOVÁ, Zdeňka - SKYVA, Jaromír In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s V důsledku globalizace a volného pohybu osob v rámci EU se stále časttěji setkáváme s tím, že vzniká důchodový nárok, a tedy i nárok na přiznání invalidního důchodu v jiném členském státu, než ve kterém pojištěnec trvale pobývá. Komunitární právo se nedotýká posuzování zdravotního stavu - stanovení invalidity a určení jejího stupně přísluší národní instituci. Systém formulářů označených písmenem E a trojčíslím, který slouží mezinárodní jazykové srozumitelnosti mezi členskými státy EU. Dva z formulářů mají charakter lékařské zprávy, jedním je formulář E podrobná lékařská zpráva pro provádění důchodového pojištění. Návod, jak při vyplňování tiskopisu E 213 pro zahraničního nositele pojištění postupovat. Deskriptory: ; EU; invalidita-služba posudková; zákonodárství; řízení; důchod invalidní; pracovníci v zahraničí ; Japonsko; mezinárodní Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 35. Smlouva byla podepsána koncem února Deskriptory: ; Japonsko; zab. sociální; dohody Opravné prostředky správní a soudní - 2. část. / BISKUP, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Soudní řízení ve věcech nemocenského a důchodového pojištění. Potřeba sjednotit posuzování zdravotního stavu pro poskytování všech nárokových dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; invalidita-služba posudková; služba posudková; pojistné; řízení soudní Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 39. Stanovené minimální zálohy na pojistné pro rok Deskriptory: ; samostatní; zab. sociální; pojistné Elektronické podání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 40.:tab. Tabulkovou formou zpracovaná informace o možnostech elektronického podání dokumentů a podmínkách, které je nutno splnit. Deskriptory: ; správa veřejná; technika výpočetní; informace SR Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku. / LACKO, Miloš In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Národní rada Slovenské republiky schválila v závěru roku 2007 novelu zákona o sociálním pojištění. Uveden přehled nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění. Deskriptory: SR; zab. sociální; zákonodárství; zab. nemocenské 6

7 ; EU Projekt EU pomůže s výběrem pojistného v zahraničí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s. 25. "Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výbběru pojistného na sociální zabezpečení" je název twinningového projektu EU, který má zlepšit, posílit a koordinovat výběr pojistného na SZ v mezinárodním kontextu. Projektu se zúčastní kromě ČSSZ Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko. Deskriptory: ; EU; zab. sociální; pojistné; projekty ; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s.2-5. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nové projednávané předpisy. Sociální reformy připravované MPSV. Aktuality z EU. (Mj. "Zelená kniha": Modernizace pracovního práva). Daňové poradenství. (Změny v nemocenském pojištění s účinnosti od 1.ledna 2008). Deskriptory: ; EU; právo pracovní; daně; vztahy pracovní; zaměstnanost; rovnost; diskriminace pracovní; podmínky pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; cizinci; politika migrační; zab. sociální; zab. důchodové; reforma; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnanci; zaměstnavatelé; podpora při ošetřování; základ vyměřovací; politika zaměstnanosti; zákonodárství Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Výklad k uvedené otázce doplněný názornými příklady z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; poměr pracovní; vztahy pracovní; práce netypická; podmínky pracovní; odměňování; zab. sociální; pojištění; pojistné; zab. nemocenské; zab. důchodové; základ vyměřovací; dohody DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Vláda rozdává. Na penze i platy. / KUBÁLKOVÁ, Pavla - ČÁPOVÁ, Hana In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 106 ( ), s. 1,2. Vláda schválila zvýšení důchodů, od srpna se zvýší každý důchod o 470 Kč. Výdaje na zvýšené důchody budou v r činit 6,8 miliardy korun. Novinkou srpnové valorizace je to, že všichni důchodci dostanou přidáno stejně, pevná část důchodu se zvýší z dnešních 1700 na 2170 Kč. Průměrný starobní důchod se zvýší na 9619 Kč, poměr průměrného starobního důchodu k čisté mzdě zůstane zhruba na 53 %. Přidáno dostanou i učitelé. Letos narostou mzdy učitelů o 7 %, v příštím roce o %. Školští ooboráři však nejsou spokojeni a budou rouhodovat o stávce. Deskriptory: ; důchody; valorizace; zvýšení; výdaje sociální; pedagogové; mzdy; zvýšení; důchod průměrný 7

8 K mimořádné valorizaci důchodů. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 4. Informace o mimořádném zvýšení důchodů, ke kerému dojde v srpnu 2008 Deskriptory: ; důchody-valorizace; zab. důchodové Dobrovolné důchodové pojištění - možnost zpětně doplatit pojistné. / ŠANTRŮČEK, Václav - PELIKÁNOVÁ, Helena In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Deskriptory: ; zab. důchodové; pojištění dobrovolné; pojistné ČSSZ se distancuje od výpočtů důchodů komerčními firmami. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), ka republika. Deskriptory: ; zab. důchodové; výpočet SR; Euro zvýší slovenské důchody. / KOZÁKOVÁ, Pavla In: Lidové noviny. - Roč.21, č. 107 ( ), s. 13. Na vstupu Slovenska do eurozóny vydělají i Češi, kteří jsou příjemci důchodu vypláceného slovenským státem. Zavedení eura navýší slovenskou inflaci, což by mělo českým příjemcům zajistit vyšší důchody. Co určuje výši důchodů na Slovensku. V současné době je průměrný důchod na Slovensku 8885 slovenských korun, což je v přepočtu 6955 Kč. Průměrný důchod v dosahuje výše 9111 Kč. Deskriptory: SR; ; důchody; valorizace; výplata-způsob; důchod průměrný K uvažovanému zvýšení důchodů od srpna In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 18. Informace ČSSZ k uvažovanému zvýšení důchodů od srpna Zvýšení se bude týkat i všech důchodů přiznaných v r. 2008, tj. důchodů přiznaných jak do data účinnosti valorizačního nařízení, tak po tomto datu. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody-valorizace; důchody-zvýšení Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplácené nemocenské. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s A) Výplata důchodu zpětně přiznána od data, který předchází dni vzniku pracovní neschopnosti. B) Výplata plného invalidního důchodu je přiznána do data, který spadá na některý z kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Způsob vrácení nemocenského. Vzdání se nároku na nemocenské. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; nemocenské; výplata-způsob Každému důchodci se zvýší od srpna penze o 470 korun. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 106 ( ), s. 1, 2.:obr. Návrh mimořádného zvýšení penzí všem důchodcům od srpna 2008 minimálně o 470 korun měsíčně. Mimořádná valorizace je způsobena velkým nárůstem cen v lednu

9 Průměrný starobní důchod se tak zvýší na 9616 korun. Financování mimořádné srpnové valorizace. Deskriptory: ; důchody; zvýšení; ceny; valorizace; důchod průměrný; výdaje sociální Kolik si lze vydělat k důchodům? In: Právo. - Roč.18, č. 109 ( ), s. 18.:obr. Na otázky čtenářů Práva odpovídá JUDr. Helena Pelikánová z České správy sociálního zabezpečení. Podmínky přivýdělku v případě starobních důchodců; v případě částečných invalidních důchodců; v případě plně invalidních důchodců. Omezení v případě předčasných starobních důchodců. Podmínky přivýdělku v případě předčasných starobních důchodců coby OSVČ (osob samostatně výdělečně činných). Deskriptory: ; důchodci pracující; důchody; podmínky nároku; souběh; důchod starobní; důchod invalidní; důchod předčasný; podmínky zaměstnání; samostatní Vláda schválila důchodovou reformu. / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Informace o stavu průběhu příprav reformy. Přehled navrhovaných parametrických změn. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; financování; zákonodárství; systém Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání? / PŘIB, Jan In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Přepočet obecného starobního důchodu. Přepočet předčasného starobního důchodu. Předčasný důchod "prvního typu". Příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod předčasný; výpočet V. Británie Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii. / GUTOVÁ, Hana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Úprava práv zaměstnanců při převodu podniků v Angli podle právní úpravy platné od 6. dubna 2006 (Transfer of undertakings (Protection of Employment) Regulation - TUPE). Převod penzijních schémat zaměstnanců: státní důchod (state pension); osobní důchod (personal pension; investorský důchod (stakeholder pension) zaměstnanecký důchod (company pension). Deskriptory: V. Británie; zab. důchodové; zákonodárství; právo pracovní; poměr pracovní Penzijní fondy pod tlakem, nevydělají ani na inflaci. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 125 ( ), s. B1. Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění Penzijním fondům se propadl zisk. / HEŘMANSKÝ, Pavel In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 96 ( ), s. 15.:obr. Špatné výsledky penzijních fondů za první čtvrtletí Porovnání zisků za 1. čtvrtletí (2007 1,41 mld.kč, ,56 mld. Kč). Klienti fondů nemohou skončit ve ztrátě, neboť 9

10 zákon fondům zakazuje prodělat. Zájem o penzijní připojištění přesto roste. Počet připojištěních Čechů. Deskriptory: ; připojištění; zab. důchodové; fondy; financování; statistika Finanční krize srazila penzijním fondům zisky. / HEŘMANSKÝ, Pavel In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 96 ( ), s. 22.:obr., tab. Český trh penzijního připojištění v prvním čtvrtletí Výsledky hospodaření tuzemských penzijních fondů za první čtvrtletí Deskriptory: ; připojištění; zab. důchodové; financování; fondy; statistika Evidenční listy důchodového pojištění. / BISKUP, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Právní výklad k uvedenému tématu. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. sociální; zab. důchodové; pojištění; zákonodárství NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Ústavní soud zrušil nulovou nemocenskou. In: Respekt. - Roč.19, č. 18 (2008), s. 6. Ústavní soud zrušil nulovou nemocenskou v prvních třech dnech pracovní neschopnosti (s platností od července 2008). Efekt nulové nemocenské. Využívání "sick days". Hledána nová opatření na omezení krátkodobé nemocnosti. Deskriptory: ; nemocenské; zab. nemocenské; nemocnost; zákonodárství K poplatkům jsou kritičtější ženy. / PETRÁŠOVÁ, Lenka In: MF Dnes. - Roč.19, č. 110 ( ), s. A4.:obr. Výsledky průzkumu agentury Median pro MF DNES o poplatcích ve zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; šetření; mínění veřejné; výzkum; sociologie; skupiny věkové; strany politické; muži; ženy Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplácené nemocenské. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s A) Výplata důchodu zpětně přiznána od data, který předchází dni vzniku pracovní neschopnosti. B) Výplata plného invalidního důchodu je přiznána do data, který spadá na některý z kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Způsob vrácení nemocenského. Vzdání se nároku na nemocenské. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; nemocenské; výplata-způsob 10

11 Hlas lékaře. / JIRKŮ, Zdeněk In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s :obr. Rozhovor s MUDr.Janem Marušiakem o situaci v českém zdravotnictví. Úroveň českého zdravotnictví. Prestiž medicíny. Povinnost každého občana pečovat o své zdraví. Cena zdravotní péče. Financování zdravotnictví; spoluúčast pacientů; dobrovolné zdravotní pojištění. Otázka, zda by si lidé, kteří se svým zdravím hazardují, neměli platit léčení ze svého. Hodnocení současné reformy zdravotnictví. Návrh nového modelu zdravotnictví. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; pojištění zdravotní; připojištění; pojištění dobrovolné; péče zdravotní; reforma Pracovní neschopnost v roce In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Počet ukončených případů. Počet prostonaných dnů. Průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. Muži stonali o něco více. Z diagnóz vedou nemoci dýchací soustavy. Ukončování pracovní neschopnosti správním rozhodnutím. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; muži; ženy Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 24. Stručná informace uvádějící některé statistické údaje o činnosti OSSZ v uvedené oblasti v r Deskriptory: ; zab. nemocenské; samostatní; zaměstnanci; podniky malé a střední Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Výklad řešení situací, kdy dojde k přeplatku pojistného OSVČ. Doplněno příklady. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; pojistné Informace o EUMASS a XVII. kongresu EUMASS - Praha / BOJIČOVÁ, Ljiljana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s Informace o přípravě kongresu (5.-7. června 2008), jakož i o mezinárodním sdružení EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Deskriptory: ; Mezinárodní; invalidita-služba posudková; konference; stav zdravotní; pojištění; zab. sociální Firmy budou platit zdravotní prohlídky. / PETR, Miroslav - VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 92 ( ), s. 1 a 5. Stát chce převést placení zdravotních prohlídek zaměstnanců na zaměstnavatele. Návrh se může dotknout 400 tisíc lidí. Českým firmám tak hrozí, že se jim zvednou náklady o miliony korun ročně. Deskriptory: ; zaměstnanci; péče zdravotní; prevence; lékařství pracovní; financování 11

12 Lidé si připlatí za zdraví i za stáří. / VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 92 ( ), s. 5.:obr. Stát přenese na obyvatele odpovědnost za služby, které dosud zajišťoval sám. Lidé budou v budoucnu více platit za své zdraví a během příštích 10 až 15 let přestane stát hradit plný důchod. Reforma zdravotnictví počítá s tím, že preventivní pracovní prohlídky zaměstnanců si budou firmy platit samy. Lidé si od příštího roku budou sami platit i amalgámové plomby a jízdu sanitkou. Změny nastanou i v oblasti nemocenského pojištění - od ledna 2009 budou firmy proplácet prvních 14 dní nemoci. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; financování; zab. důchodové; zab. nemocenské Zjednoduší se firmám vyřizování nemocenského? In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 30. Na základě technické novely schválené vládou v únoru 2008 se má rozšířit okruh firem s nárokem na vrácení poloviny dávek vyplácených v prvních 14 dnech nemoci na firmy do 50 zaměstnanců (zatím do 25 zaměstnanců). Zjednodušit se má také administrativa. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské; řízení; zaměstnavatelé Nastupují lékařské supermarkety. / PETRÁŠOVÁ, Lenka In: MF Dnes. - Roč.19, č. 113 ( ), s. A1. Informace o novém projektu "řetězců rychlého ošetření", který připravují dvě konkurenční společnosti, Mediclinic a Moje ambulance. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; projekty; sektor soukromý Ordinace, kde vás vezmou i večer. / FRYDECKÁ, Lucie In: MF Dnes. - Roč.19, č. 113 ( ), s. A3.:obr. Informace o principu a fungování projektu "lékařského supermarketu". Hlavní výhody a nevýhody pro pacienty. Deskriptory: ; zdravotnictví; péče zdravotní; projekty; sektor soukromý Přibývá obcí, které za lidi platí u lékaře. In: Právo. - Roč.18, č. 110 ( ), s. 7. Některé obce v se rozhodly za některé své občany (novorozence s maminkami, důchodce, děti do 15 let, invalidy) platit zdravotnické poplatky. Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; péče zdravotní; obce Od léta se zvedne nemocenská. In: MF Dnes. - Roč.19, č. 114 ( ), s. A1 a B1. Ministr Petr Nečas zruší kvůli soudu první tři dny nemoci bez peněz. Lidé budou od července dostávat v prvních třech kalendářních dnech nemoci stejně jako v dalších, tedy 60 procent denního základu. Dražší nemocenská zvětší díru ve státním rozpočtu. Nový návrh by mohl platit od září. Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; zvýšení; nemocenské 12

13 Do ciziny vždy s průkazem zdravotního pojištění. In: Právo. - Roč.18, č. 111 ( ), s. 4. V jakých zemích lze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Platby za zdravotní péči v zemích EU, v zemích EHP, ve Švýcarsku, v Chorvatsku. Veřejné pojištění pokrývá pouze nezbytnou zdravotní péči. Výhodnost sjednání cestovního zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu při cestách. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dovolená; financování; péče zdravotní; pojištění soukromé; pojištění dobrovolné Platím, platíme, platíte, tentokrát u lékaře. / TOMEK, Lukáš In: Gong. - Roč.37, č. 5-6 (2008), s Výtah z metodického pokynu k novele zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků ve zdravotnictví. Platnost změn je od 1. ledna V jakých případech se poplatky hradí, v jakých případech se poplatky nehradí. Kdo hradí poplatky. Povinnosti zdravotnických zařízení a zařízení lékárenské péče v souvislosti s poplatky. Lhůty pro hrazení poplatků. Povinnosti zdravotních pojišťoven ve vztahu k poplatkům. Práva pojištěnce od Položky započitatelné a nezapočitatelné do ročního limitu 5000 korun. Deskriptory: ; péče zdravotní; zdravotnictví; financování; nemocnice; pojištění zdravotní; nemocní; zákonodárství Nemocenská: od července první tři dny 60 %. / ŠKODOVÁ, Hana In: Právo. - Roč.18, č. 114 ( ), s. 3.:tab. Změna výše nemocenské od 1. července V prvních třech dnech nemoci bude vypláceno nemocným lidem 60 % vyměřovacího základu. Výpočet nemocenské (příp. výpočet vyměřovacího základu). Od září se nemocenská během prvních tří dnů opět sníží. V tabulce zobrazena výše nemocenské v roce 2007, v lednu až červnu 2008, od července Rozdíl mezi výší nemocenské v dne nemoci, od dne nemoci, od dne nemoci, od 61. dne nemoci. Deskriptory: ; nemocní; nemocnost; nemocenské; zákonodárství; základ vyměřovací; výše; výpočet Prezident Evropské federace lékařů zaměstnanců Claude Wetzel řekl Právu: Co navrhuje ministr Julínek, je riskantní experiment. / PERGL, Václav In: Právo. - Roč.18, č. 117 ( ), s. 5.:obr. Zhodnocení reformy zdravotnictví v. Kritika chystané privatizace nemocnic. Obavy EU z přílišného odlivu českých lékařů a českých zdravotních sester do zahraničí. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; nemocnice; privatizace; výdaje Ochranná lhůta v roce / BARTOŠOVÁ, Božena In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Poskytování dávek z ochranné lhůty. Délka ochranné lhůty. Kdy ochranná lhůta zaniká nebo neplyne vůbec. Souběžná zaměstnání. Příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; podmínky nároku 13

14 Nemoc a zdravotní pojištění - specifické situace. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s : -lit. Na několika příkladech objasněn postup zaměstnavatele při výpočtu a následném odvoru pojistného. Příklady. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; pojistné; výpočet Evropská správná praxe pomáhá snížit počet nemocí z povolání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s. 28. Informace o kampani "Posviťme si na břemena", jejímž cílem je podpořit integrovaný přístup k řešení problematiky muskuloskeletálních poruch a přispět k návratu takto postižených pracovníků do pracovního procesu. Deskriptory: ; choroby z povolání; prevence; bezpečnost práce Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 5 (2008), s Falšování údajů na neschopence je trestný čin a padělatelům hrozí ve smyslu 176 trestního zákona za pozměňování nebo padělání veřejné listiny peněžitý trest či odnětí svobody až pět let. Některé příklady pokusů o falšování údajů. Deskriptory: ; neschopnost pracovní; zneužívání dávek; řízení; právo trestní; zab. nemocenské Jak nakládat s doplatky za léky. / CIKRT, Tomáš In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s. 14. Doplatky za léky a pětitisícový limit. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování Poplatky přežily, budou se ale měnit. / VAŠEK, Petr - BLAŽEK, Vojtěch In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 104 ( ), s. 1.:obr. Ústavní soud rozhodl o zachování poplatků ve zdravotnictví. Přesto se navrhují určitá osvobození od poplatků v případě dětí do 3 let (ODS), dětí do 18 let, důchodců nad 70 let, obyvatel sociálních ústavů a domovů pro seniory, pacientů nemocných déle než rok (KDU, Zelení), nepracujících důchodců, dětí do 18 let, lidí s nižšími příjmy (ČSSD). Deskriptory: ; zdravotnictví; financování; politika Julínek: Poplatky jsou třeba, šetříme miliardy. Julínek hájí poplatky, ustoupí jen u dětí. /VAŠEK, Petr In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 99 ( ), s. 1, 3.:obr. Diskuze ohledně poplatků ve zdravotnictví. Tomáš Julínek obhajuje potřebnost a výhodnost poplatků. Zástupci KDU, Zelených a ČSSD požadují odpuštění poplatků sociálně citlivým skupinám obyvatel, jiný způsob placení poplatků (30 Kč za recept, odlišný výpočet ročního minima atd.). Skupiny obyvatel, které na poplatky nejvíce doplácí (obyvatelé sociálních ústavů a domovů důchodců). Deskriptory: ; zdravotnictví; politika; financování; ústavy; staří 14

15 Zkušenosti prvních dní. / LIZNEROVÁ, Alice In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), s Zkušenosti s vybíráním poplatků ve zdravotnictví v lednu a únoru Způsob vybírání poplatků. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; financování Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ po 1.lednu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s I.Zahájení samostatné výdělečné činnosti. II.Pokračování v samostatné výdělečné činnosti. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; pojistné Kdy se neplatí pojistné na zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Úvod. Povinnost občana platit pojistné. Zaměstnavatelé a zaměstnanci. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Závěr. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Rodičovský příspěvek od roku 2008 v otázkách a odpovědích. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 4 (2008), s Výklad některých nových základních zásad pobírání rodičovského příspěvku, platných od 1. ledna 2008 (zákon č. 261/2007 Sb.), které jsou pak blíže vysvětleny v několika odpovědích na konkrétní dotazy. Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; zákonodárství; podmínky nároku; právo pracovní Zaplacení svátků v době dovolené, čerpané po mateřské dovolené. / ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 3 (2008), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; práce-matky; odměňování; mzdy; dovolená; dovolená mateřská-dávky; právo pracovní 15

16 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Smrtelných pracovních úrazů přibylo. In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 87 ( ), s. 18. Počet pracovních úrazů v roce 2007 klesl na z téměř 68 tisíc v roce Počet smrtelných úrazů však stoupl na 192 oproti 156 v roce Deskriptory: ; úrazy pracovní; statistika EU Pro menší počty nemocí z povolání. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 4 (2008), s. 30. Stručná informace o kampani "Posviťme si na břemena", která vyvrcholila v únoru ve španělském Bilbau a byla zaměřena na podporu integrovaného přístupu řízení v rámci problematiky muskuloskeletálních poruch. Deskriptory: EU; choroby z povolání; prevence; stav zdravotní; bezpečnost práce; rehabilitace SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Projekt MPSV. Systém kvality v sociálních službách. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 9 (2008), s. 14.:obr. Seznámení s projektem odboru sociálních služeb MPSV. Financování projektu. Projekty "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb", "Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb". Deskriptory: ; kvalita sociálních služeb; standardy; MPSV; kontrola; projekty; metody; financování Kladno se na změnu dobře připravilo. In: Moderní obec. - Roč.14, č. 5 (2008), s :obr. Zkušenosti kladenského obecního úřadu s vyplácením části sociálních dávek (pomoci v hmotné nouzi) v poukázkách. Využití kombinované výplaty sociálních dávek v hmotné nouzi (část v poukázkách, část v hotovosti). Reakce klientů sociálního odboru. Výhody poukázkového systému (zabránění zneužívání sociálních dávek, motivace k hledání zaměstnání). Deskriptory: ; dávky; pomoc sociální; výplata-způsob; příspěvek na živobytí Věcná výplata příspěvku na živobytí po prvním roce fungování. / KUDLOVÁ, Marie In: Moderní obec. - Roč.14, č. 5 (2008), s. 39. Lidé, kteří se ocitnou ve stavu hmotné nouze, mohou od žádat o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc. Způsob výplaty dávek. Zkušenosti s poskytováním poukázek po prvním roce fungování zákona o pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; dávky; pomoc sociální; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; výplata-způsob; financování 16

17 Na co je určen příspěvek na péči. / HRDÁ, Jana In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 2 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 2, s. Rozdílný výklad využívání příspěvku na péči - jak ze strany některých příjemců dávky, tak ze strany některých lékařů. Problém adresnosti příspěvku na péči. Způsob využití příspěvku na péči: přes registrovaného poskytovatele nebo přes neregistrovaného poskytovatele (fyzickou osobu). Výhody a nevýhody obou způsobů využití příspěvku na péči. V příloze jsou vyjmenovány úkony pro stanovení stupně závislosti. Deskriptory: ; příspěvek na péči; postižení; služby sociální; financování Fokus usiluje o komplexní, koordinované, individuálně zaměřené a dlouhodobé služby. /BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s. 4-6.:obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s ředitelem Fokusu Praha Danielem Kauckým a s metodikem Fokusu Praha Janem Mužíkem. Fokus Praha se zaměřuje na boj proti sociálnímu vyloučení duševně nemocných osob a realizuje služby pro jejich sociální začlenění. Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné (evropský projekt). Používané metody sociální práce. Problematika "stigmatizace" u klientů i u pomáhajících pracovníků. Deskriptory: ; nemocní; psychiatrie; práce sociální; vyloučení sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace pracovní; práce chráněná; bydlení chráněné; zaměstnávání podporované; pobyty denní; čas volný; psychoterapie; zdraví duševní; psychiatrie Komunitní služby sdružení Eset-Help pomáhají duševně nemocným ke změně. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Rozhovor s Janem Palečkem, vedoucím rehabilitace ve sdružení Eset-Help. Sdružení Eset-Help pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním. Metody využívané v sociální práci s duševně nemocnými (psychosociální, psychiatrická rehabilitace). Poskytované služby: chráněné bydlení, přechodné zaměstnávání, podporované zaměstnávání, tréninková resocializační kavárna, centrum denních aktivit apod. Deskriptory: ; nemocní; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; rehabilitace léčebná; psychoterapie; bydlení chráněné; práce chráněná; zaměstnávání podporované; pobyty denní; zdraví duševní; psychiatrie V Brně chybějí služby ve všech oblastech pro duševně nemocné, Práh má malou kapacitu. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - č. 1 (2008), s :obr. Součást monotematického čísla časopisu zaměřeného na sociální práci s lidmi s duševní nemocí. Situace v Brně týkající se sociálních služeb pro duševně nemocné. Charakteristika a výčet služeb pro lidi s duševní nemocí. Požadavky na pracovníka psychosociální rehabilitace. Metody psychosociální rehabilitace STORM. Problémy s financováním služeb pro lidi s duševní nemocí. Deskriptory: ; nemocní; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; práce chráněná; zaměstnávání podporované; pracovníci sociální; psychoterapie; rehabilitace léčebná; financování; služby sociální; zdraví duševní; psychiatrie 17