jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací"

Transkript

1 červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního klimatu? Prázdninová fotosoutěž o netradiční cenu Na trh míří nový SEAWAVE

2 Aktuálně Nová firemní strategie má vysoké ambice odběratele je reálný předpoklad, že obchodní výsledky se budou od července zlepšovat. Stejně tak by měly startovat nové projekty slunečních clon na odštěpném závodě č. 2, které v průběhu července a srpna přinesou nová pracovní místa pro cca 25 pracovníků. Reagujeme na korupci ve státě S ohledem na neustálé zhoršování situace v korupčních kauzách ve státní správě zpracovalo a přijalo vedení naší firmy nový Protikorupční program. Ten je postupně zaváděn do klíčových firemních procesů. Program vychází ze základních firemních hodnot a je založen na seriózním, transparentním a etickém jednání všech zaměstnanců, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku se státními institucemi, ale i s našimi obchodními partnery. Kontrola dodržování zásad protikorupčního programu na všech útvarech jednoznačně zamezí poškození dobrého jména naší firmy, které by případným neetickým, popř. korupčním jednáním některého ze zaměstnanců mohlo nastat. Představenstvo Gumotex, a.s. stanovilo pro celou společnost cílové ekonomické parametry strategie do roku Tržby celkem tis. Kč EBIT (zisk před zaplacením úroků a před zdaněním) tis. Kč Takto nastavené ukazatele předpokládají zvýšení tržeb o 60% a zvýšení zisku na více než trojnásobek objemu dosaženého v rove Už jen z tohoto srovnání je jasné, jaké nároky a požadavky budou kladeny na všechny zaměstnance, abychom strategické cíle splnili. I když jsou cíle vyjádřeny jen těmito dvěma čísly, znamenalo zpracování strategie enormní nasazení manažerů jednotlivých závodů, kteří v rámci strategických týmů postupně naplnili obsah konkrétními projekty a aktivitami. Jednotlivé ukazatele se staly klíčovým bodem programu mítinku ředitelů a vedoucích odborů, který proběhl v měsíci květnu. Pro naplnění strategických záměrů do roku 2016 chceme: přeměnit Gumotex na moderní, štíhlou a vysoce efektivní firmu, zvýšit rentabilitu na úroveň nejlepších českých firem s výrobně obchodním zaměřením formou zvýšených investic zajistit výrazné posílení technologické úrovně firmy získáním nových obchodních projektů zajistit podstatné zvýšení počtu zaměstnanců zásadně změnit firemní kulturu posílit hrdost zaměstnanců na firmu Gumotex Firemní strategie se tak opírá z velké části o zvýšení efektivity mobilizací všech vnitřních rezerv, využitím potenciálu kvalifikovaných a dobře motivovaných zaměstnanců a také masivními investicemi do technologického rozvoje. Strategie bude oficiálně vydána začátkem měsíce července 2013 a tím se stane závaznou pro všechny pracovní týmy. Ekonomika se zlepšuje Ekonomické výsledky společnosti i jednotlivých odštěpných závodů vykazují postupný pozitivní obrat ve výsledcích. Děje se tak zejména na základě realizovaných úsporných opatření a snížení zásob i pohledávek. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se na tom podílejí. Ne zcela se dosud podařilo eliminovat výpadek exportu nafukovacích matrací, který se projevil výrazným poklesem tržeb odštěpného závodu č. 3. Na základě odvolávek amerického Z jednání představenstva a vedení Hlavní témata jednání obou vrcholných firemních orgánů byla zaměřena na několik významných oblastí, které souvisí s plněním ekonomických ukazatelů, ale i s rozvojem technologií a firemní kultury. V ekonomické oblasti byla velká pozornost věnována snižování oběžných aktiv, tzn. zejména zásob materiálů, rozpracované výroby a hotových výrobků, ale také snižování našich pohledávek za dodávky našim zákazníkům. Technologický rozvoj je prezentován finálním testováním nové zavalovačky a přípravou realizace další automatické linky KLM 2 v odštěpném závodě č. 3. Současně byla spuštěna jedna z největších investičních akcí za poslední roky, a sice nová linka na SPUR, která by měla zahájit výrobu v závěru letošního roku v odštěpném závodě č. 5 v Jaroměři. V souladu s naší strategií se také připravuje spuštění 1. ročníku AKADEMIE Gumotex, která je tematicky orientována na projekty směřující ke zvýšení firemní efektivity, ale také na rozvoj týmové práce a firemní kultury. Úspěch při zákaznických prověrkách v OZ5 Ing. Vladimír Chmela interní auditor V měsíci červnu proběhly v závodě Tanex Jaroměř dvě důležité zákaznické prověrky zaměřené na výrobu dílů z EPP. Jednalo se o Technickou revizi dodavatele (TRL) dle metodiky Volkswagen ze strany zákazníka Koncernu VW a audit procesu dle VDA 6.3 ze strany zákazníka Magna Exteriors & Interiors Bohemia. Auditoři velmi pečlivě prošli a zrevidovali hodnocené procesy. O to cennější jsou závěrečné výsledky auditů. Při obou prověrkách obdržel závod v Jaroměři nejlepší možné hodnocení - zelená při technické revizi a hodnocení A při procesním auditu. Tyto výstupy jsou pozitivním odrazem všech již realizovaných i probíhajících změn a opatření, nastartovaných ke konci roku Jedná se o velmi důležité výsledky, které pomohou zejména k rozvoji zakázek tolik potřebných pro budoucnost celé akciové společnosti. Ing. Iva Kozáková vedoucí odboru OŘK

3 Editorial Flexibilita je cestou k úspěchu Dnešní doba se bez nadsázky dá označit jako velmi rychlá. Požadavky na jednotlivé oblasti se mění doslova každým dnem. Nejen nové požadavky, ale i tlak na optimální využití všeho je patrný také v naší akciové společnosti. A platí to jak u materiálu, tak u lidí a jejich činností. Zatímco na jednom středisku je okamžitá poptávka trhu nižší, požadavky u dalších dvou středisek rostou a s tím jdou ruku v ruce také požadavky na počty lidí i kompetence každého z nás. Akciová společnost Gumotex bude posilovat. Jenom do konce tohoto roku bude vytvořeno zhruba padesát nových pracovních míst. Z důvodu nevyrovnané cykličnosti poptávek trhu je ale potřeba na výkyvy uvážlivě reagovat. Nikoliv však hromadným nabíráním na jedné straně a hromadným propouštěním na straně druhé. Naopak, je nutné neustále porovnávat požadavky současné s očekávanými v budoucnu a snažit se je co nejuvážlivěji sladit. Nová a rychlá doba s sebou nese tlak na flexibilitu, na pružné nasazování jednotlivých zaměstnanců podniku do výrobního procesu. Gumotex má tři výrobní závody a je nanejvýš nutné hledat u profesí, které to samozřejmě umožní, řešení mezizávodového uplatnění. Cílem je pružnost a schopnost celku přizpůsobovat se novým podmínkám. Právě flexibilita, která je opakem ztuhlosti a neměnnosti, je v současném podnikatelském prostředí jedním ze základních atributů existenčního přežití. OZ 6 nabídne služby externím zákazníkům Odbor hlavního mechanika Servis, který vznikl na základě celkové potřeby naší akciové společnosti i jednotlivých odštěpných závodů, bude usilovat o externí zákazníky. Unikátní výhodou odboru je všestrannost a letité zkušenosti v mnoha řemeslných oborech. Proto chceme v následujícím období své podnikání významně regionálně rozšířit a soustředit se zejména na nově zaváděný projekt SERVIS 24/7. Cílem je navýšení prodejních výsledků a samozřejmě zisku. Usilovně pracujeme na tvorbě portofolia pro poskytování pozáručního 24 hodinového servisu, oprav strojů a nástrojů průmyslových a výrobních firem, výrobu automatizovaných přípravků kontroly a měření fyzikálních veličin společně s výrobou montovaných hal a párty stanů převzatých v roce 2012 od firmy Alba Metal, s.r.o. V druhé polovině letošního roku jsme připraveni prorazit na trh a zabezpečovat servisní služby okolním, posléze celorepublikovým a v třetí fázi i zahraničním firmám a společnostem v jakémkoli oboru výroby, které vlastní strojní vybavení. Důležitým úkolem je nastartování neexistujícího marketingu a propagace odštěpného závodu č. 6, protože povědomí o našich službách a možnostech je prozatím nízké. I nadále bude pro nás důležitý vzájemný vztah a spolupráce se všemi odštěpnými závody společnosti Gumotex. Rádi bychom se zapojili i do nových projektů dalších divizí, kde vidíme nemalou šanci a prostor pro naše dovednosti. Ing. Ivona Petrlová manažerka prodeje Personální úsek Léto bude pracovní. A jsem za to rád Když mě kolegové z redakční rady požádali o článek, okamžitě mi letěla hlavou spousta aktuálních témat. Ano, s letní sezonou se automaticky spojuje spíše relax, dovolená, rodina a čas společně strávený s nejbližšími, prostě čas na odpočinek a načerpání nové energie. A já to ze srdce všem zaměstnancům společnosti Gumotex samozřejmě přeji. Pokud mám být ale upřímný, prioritou je pro mě jiné téma. A sice pracovní. Po slabším prvním půlroce a přípravě nových projektů vstupujeme do druhého poločasu plného velkých očekávání. Věřím, že během přípravy jsme nic nezanedbali a nyní máme plné právo na zužitkování naplánovaných akcí. Select je zpět s objednávkami a čeká nás plné výrobní nasazení. Odštěpný závod č. 2 už nabírá lidi pro projekt Volkswagen a po prázdninách se připojí další projekt pro BMW. Tanex v Jaroměři začíná se stavebními pracemi na hale pro novou linku, závod Matrace finišuje s novou kolekcí a Ložnice dokončuji redesign svých prostor. Úplnou novinkou bude testovací Road-show našeho Unikátního spacího systému, která je plánována v září. Další množství menších projektů běží ve všech odštěpných závodech a mě těší vysoké nasazení všech pracovních týmů. Je čas sbírat výsledky. A že je to právě v létě, to už nezměníme. Takže pracovat, nebo odpočívat? Pojďme to raději správně zkombinovat. Vždyť odpočatí a spokojení jsme schopní podávat nejlepší výkony. Takže všem přeji příjemný prázdninový relax a po něm o to větší chuť do nových pracovních výzev a výkonů. Protože pokud si na něco v Gumotexu nemůžeme stěžovat, tak je to právě obrovské množství příležitostí. A příležitosti přece okurkovou sezonu neznají! Vyspěte se do růžova nyní nově na prodejně v Hradci Králové Ing. Patrik Vančík generální ředitel Počátkem června jsme společně s reklamní agenturou pracovali na změně image prodejny HANY v Hradci Králové. Náš dlouholetý obchodní partner se rozhodl investovat do lepší prezentace našich matrací na exponovaném místě. Celou prodejnu stěhoval a provedl velké interiérové úpravy. Díky růžovému konceptu, který se majitelům firmy zalíbil, jsme získali prostor pro prezentaci více matrací a za lepších podmínek než doposud. Plocha expozice matrací GUMOTEX se po úpravách barevně sjednotila, opticky rozsvítila a působí velmi příjemně. Nově pojatá výloha je vidět už z velké dálky, a proto všichni doufáme, že naláká zájemce o matrace dovnitř, kde už budou obslouženi vyškoleným a příjemným personálem. Celý vzhled prodejny dostal novou tvář. Pro nás i pro reklamní agenturu je velkým zadostiučiněním spokojenost nejen majitelů firmy, ale i personálu, který naše matrace nabízí konečným spotřebitelům. Ing. Sylvie Čechová manažerka marketingu 3

4 Novinky Novinky zvýší kvalitu našich matrací Zhruba 175 zástupců distribuční sítě a prodejen matrací z Čech i Slovenska se zúčastnilo externího produktového školení. Cílem bylo seznámení našich obchodních partnerů s novinkami, a zajímavostmi, které chystáme na nejbližší období. Nosnou část programu tvořila prezentace novinek, jako jsou matrace s chladivým materiálem VISCOOOL a potahy z inteligentní textilie ADAPTIV. Uvádíme je na trh od července. Kladné reakce partnerů zazněly na to, že jsme matrace oblékli do novinky NANO-CORDEX. Ta zabraňuje nejen průniku roztočů do vnitřku matrace, ale je ideální ochranou i proti jejich množení, a to bez použití jakýchkoliv chemických látek. Přínosné pro nás byly zajímavé diskuse. Z vyplněných dotazníků jsme se dozvěděli, jak se jim líbí náš nový koncept růžového spaní, kdy a čím jsme je jako dodavatel nebo obchodní partner trochu naštvali, co na rozdíl od konkurence děláme dobře a v čem vynikáme. Termín učení je mučení v našem případě rozhodně neplatí. Podstatná část našich hostů totiž uvedla, že školení bylo opravdu přínosné a velmi uvítají další podobnou aktivitu. Celá akce proběhla v pěti termínech, střídavě ve Valticích a Sedleci. Na přípravě akce pod názvem DVĚ COOOL NOVINKY ZA SKVĚLOU CENU pracoval tým GUMOTEX MATRACE od konce dubna. Ing. Sylvie Čechová manažerka marketingu VisCoool Tato speciální pěna je materiálem absorbující lidské teplo. Tím pomáhá k intenzivnímu chladivému efektu po celou dobu spánku. Otevřená struktura pěny garantuje odvod vlhkosti a výraznou prodyšnost materiálu. ADAPTIV Součástí matrace ADAP- TIV je inteligentní textilie, která zabraňuje přehřívání lidského těla, výborně odvádí vlhkost a dopřeje uživateli osvěžující spánek během celé noci. Dvě COOOL novinky za skvělou cenu Přinášíme převratné matrace s materiálem za akční ceny NANO-CORDEX Jedná se o speciální hypoalergenní membránu, která díky submikronovému vláknu zabraňuje průniku roztočů do potahu a samotného jádra matrace. NANO-CORDEX zabraňuje nejen průniku roztočů ale i jejich množení a to bez použití jakýchkoliv chemických látek. Materiál vyniká výbornou prodyšností a membrána je paropropustná. Tím je garantováno odvětrávání matrace a vysoký komfort. Jak se narodil SEAWAVE Když jsme na konci roku 2011 v Norimberku na veletrhu Kanumesse představovali první verzi kajaku Swing, který byl průlomovým modelem z hlediska designu a užití materiálů v našem portfoliu, zmínil se náš francouzský distributor o poptávce trhu po podobném krytém modelu z tužšího materiálu pro mořské pádlování. To byl první impuls pro úvahy o započetí vývoje nového mořského kajaku, který by nahradil vyřazený a prodejně neúspěšný model Seaker. V průběhu roku 2012 jsme ověřovali zájem na trzích v Německu, USA a Itálii. Samotný vývoj začal v listopadu loňského roku skloubením poznatků s požadavky francouzského distributora. Tak vznikal první prototyp, který byl v lednu letošního roku testován Francouzi v Kostarice. Na základě připomínek k délce a vnitřnímu prostoru vznikl druhý prototyp, který jsme si začali testovat již sami na bazénu. Šlo o stabilitu, rozmístění sedaček, tuhost při čelním nárazu a podobně. První testy a sníh V polovině února jsme s kolegou Liborem Vítkem vyrazili na 2 dny prvních ostrých testů k moři do Itálie. Na Rakousko-italských hranicích stále sněžilo a v okolí byly metrové závěje. Sněžilo i při průjezdu Milánem a teplota byla jeden stupeň pod nulou. Neúprosný termín uvedení kajaku na trh byl květen 2013 a my neměli na vybranou. Během dvou testovacích dnů byla teplota vzduchu 14 stupňů, moře vykazovalo něco okolo 8 stupňů. Druhý ostrý test na otevřeném moři proběhl po úpravách o měsíc později. Tentokrát společně s Francouzi nedaleko Marseille. Tento test už probíhal při silném větru v místy až metrových vlnách, takže byly dobře prověřeny jízdní vlastnosti. Celý test byl točen na kameru a právě při analýze pořízených záběrů jsme zjistili, že tuhost kajaku v single verzi (jeden pádlující) není ve vlnách dostatečná. Vše jsme vyřešili výměnou plastových výztuh za pevnější hliníkové, měnilo se také jejich rozmístění výška oblouku a další věci. Mořská vlna míří na trh S prototypem, snad už šestým v řadě, jsme byli spokojeni a bylo potřeba vymyslet název pro náš kajak. První verzí názvu byl SEADOG, což v angličtině znamená mořský vlk. Tento název nám Francouzi rozmlouvali, protože to pro neanglicky mluvící Francouze zní jako hot-dog, a to není zrovna lichotivé přirovnání pro mořský kajak. Dalším názvem byl SEAWAY (mořská cesta nebo proud), ale ten byl již registrován jinou společností, tak jsme nakonec zvolili SEAWAVE což v angličtině znamená mořská vlna, která, jak všichni doufáme, úspěšně vpluje na trh nafukovacích lodí celého světa. V červnu jsme dodali prvních 70 lodí do Francie, rozjíždíme akvizici v Rakousku, Německu a Itálii. Věříme, že start SEAWAVE bude úspěšný. Tomáš Gála Key account manager Co je SEAWAVE? Nafukovací mořský kajak určený pro pádlování na velkých vodních plochách, na expediční putování na klidných řekách, jezerech a mořích. Pro koho je určen? Pro lidi, kteří se chtějí věnovat pádlování na delší vzdálenosti. Základní parametry Je to univerzální otevřený člun až pro 3 osoby, s možností doplnění o krycí deku s kokpitem ve verzi buď pro jednu, nebo dvě osoby. Délka Šířka Rozměry složeného výrobku ve vaku cca Hmotnost Nosnost 455 cm 80 cm cm 17,5 kg 250 kg Tři nejlepší vlastnosti Kajak je univerzální, lehký a skladný. Kolik stojí? Cena kajaku činí Kč bez krycích dek. V České republice by měl být v prodeji od srpna

5 GUMOTEX prochází změnou identity Elegantní, čistý a dynamický v každém detailu. Takovým je nový firemní styl společnosti GUMOTEX. Korporátní identita společnosti prochází kompletní změnou designu. Inovace se dotknou všech prvků, prostřednictvím kterých komunikujeme s veřejností a prezentujeme se navenek. Implementace je již v plném proudu. Rok 2013 se nese ve znamení změny a snahy o větší dynamiku společnosti. V původně silně výrobně orientované firmě je nyní kladen větší důraz na obchod a podporu marketingu. Právě to chceme využívat v co nejvyšší míře. Na základních hodnotách společnosti GUMOTEX se nic nemění. Jádrem podnikání je důvěra a spolehlivost pro partnery a zákazníky, což je naší silnou devizou. Už více jak půlstoletí si právě díky kvalitě našich produktů budujeme stabilní místo na domácím i zahraničním trhu. Všechny činnosti firmy směřují k ochraně zdraví a podpoře moderního a zdravého životního stylu, zlepšování pohodlí a bezpečí našich zákazníků. Jsme spolehlivým partnerem a naše hodnoty, zkušenosti a vášeň pro práci chceme prezentovat navenek více než kdykoliv předtím. Novinky ve vizuálním stylu Ovál základní tvar i symbol přináší dojem společnosti, která působí stabilně a neustále se otvírá novým podnětům a zkušenostem. Font je kombinací oblých a hranatějších tvarů, aby se harmonie objevila nejen v barvách, ale i v názvu společnosti. Korporátní barvy jsou hravé, vyvážené a živé, volené s citem pro charakter každé produktové skupiny. Nové harmonické kombinace přitáhnou a udrží pozornost v té správné náladě. Fotografie jsou ve svém černobílém provedení a barevném detailu zobrazením našich výrobků ve skutečném životě. Úlohou je přiblížit se lidem přes emoce, autenticky. Poprvé v historii společnosti se otevřela možnost pro rozvoj samostatné vlastní identity každé produktové skupiny v rámci odštěpných závodů. RESCUE SYSTEMS RESCUE SYSTEMS Produktové skupiny mají v nové korporátní identitě přiřazenu barvu a označení, které definuje jejich hlavní obchodní zaměření: Automotive (autopříslušenství, závod Jaroměř), Boats & Outdoor (nafukovací lodě), Rescue Systems (záchranné systémy), Rubber AUTOMOTIVE & Coatings (gumárenské směsi a povrchově upravované AUTOMOTIVE materiály), Matrace. Produktovou skupinu Air chambers (lehátka) a služby označované jako Services (servis, montované haly) zastřešuje nadále hlavní logo společnosti GUMOTEX. Histo RESCUE SYSTEMS BOATS & OUTDOOR BOATS OUTDOOR AUTOMOTIVE RUBBER & COATINGS RUBBER COATINGS RESCUE SYSTEMS BOATS & OUTDOOR MATRACE MATRACE MATRACE AUTOMOTIVE Historie loga společnosti: Vůbec první logo společnosti vzešlo z rukou tehdejšího zaměstnance propagační dílny a následně i uznávaného umělce Cyrila Urbana. Symbolem značky bylo písmeno G, jehož podoba se stala základem BOATS & OUTDOOR celého loga. Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech byly realizovány jen menší změny v užívaném RUBBER & COATINGS designu, rok 1995 přinesl úplně nové a nadčasové logo. Za osmnáct let se jeho podoba vryla do povědomí lidí nejen u nás. MATRACE Jeho rozpoznatelnost je vysoká i v zahraničí. Hodnoty a snaha v pozorovateli evokovat přesnost, solidnost a důvěru ve firmu zůstává dodnes prioritou. Logo z poloviny devadesátých let se proto stalo základním kamenem, kterému změna designu vdechla novou energii a život. RUBBER & COATINGS MATRACE RESCUE Mgr. SYSTEMS Jana Caltíková manažerka marketingu AUTOMOTIVE

6 Rozhovor Průzkum ukázal, na čem může management stavět Na přelomu února a března letošního roku proběhl průzkum firemního klimatu. Mnozí z nás odpovídali na otázky týkající se řady oblastí ve vztahu k zaměstnavateli. Jak tedy vnímáme Gumotex? Jaké jsou naše priority a co pro nás naopak není podstatné? Na tyto, ale i další otázky odpovídá ředitel personálního útvaru Jaroslav Sedlák. K péči o rozvoj lidí neoddělitelně patří ověřování míry spokojenosti a nespokojenosti zaměstnanců, jejich PhDr. Jaroslav Sedlák potřeb a očekávání. V tomto roce, který lze bez nadsázky označit jako Rok změny, jsme prověřili spokojenost pomocí sociálního auditu. Anonymní dotazníkovou formou jsme oslovili na tři stovky zaměstnanců napříč celou akciovou společností. Co je vlastně sociální audit? Sociální audit přináší informace, které umožňují zhodnocení sociálních a sociálně-psychologických stránek života firmy. Nejde pouze o prostý sběr dat, čísel a názorů. To podstatné se získá následným porovnáním v konkrétní firmě zjištěných výstupů s okolím (tzv. benchmark). V naší firmě běžně provádíme zjišťování vlastními prostředky. Pouze nepravidelně, tak jako tentokrát, se obracíme na externí organizace. Ta, která nyní provedla šetření, pracuje s metodikou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, což je špičkové pracoviště v daném oboru. Díky tomu můžeme porovnat výsledky s podobným šetřením v celé republice a to vše v rámci poskytnutého grantu. Je evidentní, že management má na čem stavět, lidé mu věří a jsou ochotní ke změnám, jasně popsaným, vysvětleným a moderně řečeno transparentním. Komplexní odpověď je však zpracována ve zprávě o více jak 40 stranách. Proto pod tímto rozhovorem přehledně setřídím to nejpodstatnější. Je ve výsledcích něco, co Vás překvapilo? Překvapuje mne, jak se z některých významných věcí stanou v našich hlavách samozřejmosti a naopak. Odpovědi některých zaměstnanců potvrzují, že některé tzv. samozřejmosti v GUMOTEXU běžné, nejsou jinde až tak samozřejmé. Naši lidé si nejvíce váží například dodržování povinností i práv pracovníků, žádného porušování a obcházení zákonů, ekonomické stability a včasnosti výplaty, ale také toho když něco umím, tak to můžu předvést a zrealizovat. Jinak mne doslova šokovalo zjištění k povyšování, zjištění k rostoucí a zdraví ohrožující psychické náročnosti práce a nejvíce, že jsme se nevyhnuli projevům šikany. To je věc, která je absolutně nepřijatelná. Zde platí, že každý má dveře ke generálnímu řediteli a i ke mně osobně vždy otevřené. Co Vás potěšilo? Vždy mne potěší, když někdo z venku ocení zaměstnance naší firmy. A musím říci, že při diskuzi s realizátorem šetření slov chvály na vztahy v naší firmě, sdílení hodnot a cílů apod. zaznělo nejednou. Pro management je to velký závazek. Všem, kteří odpověděli, děkujeme za čas a otevřenost při sdělování názorů. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba Proč takový průzkum potřebujeme? Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Je velmi obtížné nahradit jejich znalosti a intelektuální kapitál, proto jsou taková zjištění opravdu velmi cenná. Je zásadní, aby manažeři věděli, co nejvíce zaměstnanci na společnosti oceňují, co by chtěli nejvíce změnit, co v organizaci funguje a co už méně. U zdravé firmy musí názory lidí manažery zajímat. Jedině tak získáváme přehled, na jaké aspekty práce se v rámci péče o zaměstnance musíme soustředit. Právě provádění pravidelných výzkumů spokojenosti zaměstnanců a využití jejich výsledků přináší základní informace vedoucí k pozitivní změně firemní atmosféry. Zaměstnanci odpovídají i na citlivé otázky. Jak je zajištěna anonymita? U všech našich techniků se výzkum realizoval elektronicky. Nastavení systému u externí firmy znemožňuje identifikovat odchozí adresu respondenta a žádná renomovaná firma neohrozí svou pověst nedodržením ochrany osobních dat. Pracují-li na analýze psychologové, jsou vázání ze své profese mlčenlivostí. I v případech, kdy děláme průzkum interně, zpracování přísně oddělujeme. Jedni zpracují dotazníky, další statistiku a ten co interpretuje, má už k dispozici pouze čísla. Bohužel, vždy budou existovat lidé, kteří v jednání druhého hledají spíše to horší, než aby očekávali rozumné jednání. Jaké výsledky průzkum skutečně přinesl? Zásadní zjištění je, že s naší akciovou společností je spokojeno celkem 85 % zaměstnanců, což je v České republice nebývale vysoké procento. Zaměstnanci nejvíce oceňují existenční jistotu, kterou GUMOTEX svým zaměstnancům přináší. Dále pak solidní jednání bezprostředně nadřízených, využití své odbornosti a možnost odborného růstu, pracovní dobu, systém benefitů, dodržování pravidel a zákonů, perspektivu apod. Šetření bylo zaměřeno na: Celkovou spokojenost ve společnosti Komunikaci a informovanost zaměstnanců Využívání informačních a komunikačních nástrojů Vztahy (mezilidská komunikace, spolupráce a vztahy, celková atmosféra) Manažerskou kulturu nadřízených Organizaci práce a pracovní postupy Osobní rozvoj, kariérový růst, vzdělávání Finanční ohodnocení a hodnocení výkonu Pracovní podmínky, zázemí Motivaci zaměstnanců a účinnost motivačních faktorů Smysl (dlouhodobý rozvoj a seberealizace, důvěra vůči firmě a jejím produktům, loajalita a sounáležitost s firmou) Součástí mapování bylo zjišťování postojů zaměstnanců k firmě, jejich ochoty podílet se na změnách a otevřenosti vůči případné změně zaměstnání, resp. konkurenčním nabídkám 6

7 V čem jsme významně v porovnání s ostatními nadprůměrní? Komunikace se spolupracovníky 87 % spokojených Školení vidí velmi pozitivně 85 % 90 % z nás je ochotno přebírat zodpovědnost Identifikace s organizací 84 %, pouze 4 % NE Fluktuace 94,7 % neuvažuje, 5,3 % uvažuje o odchodu BOZP pozitivně 96 % proti 4 % nespokojených Celková spokojenost zaměstnanců ,00% Na čem je potřeba pracovat? Potenciál zlepšení v mnoha případech kopíruje obecně ve společností rostoucí nejistotu, nestabilitu: Jistota zaměstnání cca 37 % necítí svou existenci jako stabilní, jen 20 % ano Komunikaci mezi útvary vidí pozitivně 61 % a jen 8 % jako nedostatečnou, ale 31 % neví, je-li komunikace ve firmě v pořádku nebo ne Se mzdou je 40 % spokojeno, 25 % neví a 35 % je nespokojeno Řízení a.s. jako celku vnímá 62 % dobře, 9 % opak, 29 % neví Povyšování pro 22 % jsou povyšováni ti, kteří si to zaslouží. 44 % neví. 36 % uvedlo, že za povyšováním nestojí výkon a odbornost člověka Šikana 85,5 % ne, ale OZ1 25 % ano Psychická náročnost zdraví ohrožující - 49 % ohrožuje, 51 % ne, 61 % práce je psychicky náročná Podle PhDr. Jaroslava Sedláka je potřeba systémově řešit: Změnu systému odměňování a benefitů Restart systému interní komunikace V rámci projektu AKADEMIE podpořit: Systém mezi závodovými týmy, bourat bariéry mezi útvary a závody Téma Lean Manufacturing/proces vyhlásit jako téma roku 2013/2014 s cílem odbourávat duplicity a neproduktivitu a tak snižovat psychickou zátěž a napětí Antimobbing program Rozvinout program interního povyšování jako součást manažerské odpovědnosti přímého nadřízeného Identifikace s organizací - procentuální vyjádření loajality zaměstnanců Téměř 84% zaměstnanců vyjadřuje loajalitu společnosti GUMOTEX, pouze 4% se nejsou schopna identifikovat s firmou ,40% rozhodně nespokojen(a) 2,60% spíše nespokojen(a) Podporujeme 12,40% ani spokojen(a), ani nespokojen(a) Podpořili jsme mladé chemické talenty spíše spokojen(a) 19,70% rozhodně spokojen(a) V měsíci květnu se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Vrcholného klání se zúčastnilo 26 finalistů z deseti krajů. V regionálních kolech soutěžilo celkem žáků osmých a devátých tříd základních škol, což předčilo naše očekávání, pochvaloval si děkan fakulty Petr Lošťák. Podle proděkana pro pedagogiku profesora Kalendy lze letošní finalisty právem považovat za žákovskou elitu národa, protože všichni prokázali nadstandardní vědomosti. Jsem si jistý, že s mnohými z nadaných žáků se za pár let setkáme u nás na fakultě a že budou velkým přínosem pro náš obor, dodává Kalenda. Soutěž sestávala ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test připravený Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích, praktické dovednosti ověřila laboratorní práce zadaná pořádající fakultou. Celkové pořadí určil součet bodových zisků z obou částí. 17,4% Ani souhlas, ani nesouhlas 1,7% Spíše nesouhlasím 2,1% Rozhodně nesouhlasím 28,55% Rozhodně souhlasím 50,2% Spíše souhlasím Z vítězství se nakonec radovala Marie Nevyhoštěná z Letovic, která si stejně jako další čtyři účastníci v pořadí odvezla příslib stipendia pro první rok studia na FChT Univerzitě v Pardubicích v hodnotě Kč měsíčně. Za naši společnost, která dlouhodobě patří k partnerům regionálních kol této soutěže, osobně pogratuloval finalistům personální ředitel Jaroslav Sedlák. (FchT, pk)

8 Rozhovor Na způsob prodeje se dívá očima kupujícího Mgr. Tomáš Bičák V závěru minulého roku nastoupil na pozici obchodního a marketingového ředitele Tomáš Bičák. Má zkušenosti s vedením vlastní výrobní a obchodní firmy, roky se pohyboval v oblasti maloobchodu a mimo pozice u jiných globálních společností byl členem marketingového týmu Coca-Cola, jednoho z hlavních partnerů českého hokeje v době nezapomenutelného Nagana. Vícero zkušeností jistě není k zahození? Troufám si tvrdit, že díky nim mám strukturovaný pohled na trh. Každá část trhu má totiž specifické požadavky. V maloobchodě se orientujete na rychlost a na tzv. nákupní nálady koncových zákazníků v určitém období, které vnucují obchodování určitá pravidla. Gigant, jako je Coca-Cola mi ukázal, že ať chceme nebo ne, reklama na nás působí, i když si ji nepřipouštíme. Dále také to, že při prodeji musíte vzít v úvahu - kde, komu a při jaké příležitosti se na daném místě prodává. Vedením vlastních společností jsem získal odlišný úhel pohledu vlastníka. Díky tomu všemu se dívám komplexněji na jakýkoliv proces, ale především na obchod a marketing se vždy dívám očima člověka, který kupuje, tedy zákazníka. Čím začnete? Je nutné rychle dobudovat distribuční sítě pro stávající produktové kategorie v zahraničí. Distributoři obecně jistě ocení i naši vyšší marketingovou podporu. Obchodníky chci vidět více v terénu a budu dbát na kvalitní a pravidelný průzkum trhu. Je potřebné plánovaně a s konkrétními produkty oslovovat určité zákazníky. A hlavně nepolevovat. Je to běh na delší trať a musíme začít pokud možno hned. S některými změnami se už začalo a některé změny samozřejmě ještě přijdou. Žijeme ve velmi dynamické a turbulentní době, nemůžeme zůstat stát. Musíme se přizpůsobovat tak, abychom běželi s tempem vnějšího světa. Zmínil jste i vývoj. Kudy by se podle Vás měl ubírat? Například v oblasti sportu a volného času v podstatě není kontinent, kam by necestovaly naše lodě. Abychom mohli za hranicemi prodávat, musíme více vědět o specifikách v jednotlivých zemích a podle toho vyvíjet. V této produktové skupině se chceme zaměřit na lodě pro rybáře, přemýšlíme o motorových pohonech a motorových lodích, chceme oprášit projekt klasické nafukovací matrace v nové podobě, ale i vyvinout nafukovací stan pro rekreační účely a mnoho dalšího. Z mého pohledu dělaly Gumotex Gumotexem právě nafukovací věci. Využijme tedy dovednosti nafouknout téměř cokoliv. Strategie prodeje (pk) A) rozšiřovat distribuční síť - rozmělnit případné riziko a nespoléhat na jednoho velkého odběratele B) vývoj nových produktů a vytváření nových produktových kategorií C) zlepšit marketingovou podporu produktů a jejich distributorů nebo prodejců Jak na Vás působí Gumotex? Naše akciová společnost má obrovský potenciál, který v minulosti prokázala a který nelze nechat jen tak. V tak širokém portfoliu je důležité nejprve přesně určit na co se zaměřit a tou cestou se skutečně vydat. Klíčovou prioritou napříč Gumotexem by měl být především vývoj nových produktů. To platí nejen pro menší skupiny lodě a záchranný systém, směsi nebo projekt Select, ale i pro Auto a OZ6. Největší výzvou a zároveň největší příležitostí pro všechny společně jsou pak potencionální synergie všech závodů, které se snažíme identifikovat a také postupně rozhýbat. Když se ohlédnete zpět, jaké porovnání Vás první napadne? Byl jsem zvyklý na poněkud rychlejší rytmus maloobchodu. Tady je to samozřejmě něco jiného, ale tu rychlost opravdu postrádám. Mám pocit, že Gumotex si prozatím jede svým vlastním tempem, ale venkovní život je už daleko rychlejší. Když dokážeme zrychlit a přizpůsobit se požadavkům trhu, budeme na tom daleko lépe než ostatní. Co konkrétně chcete změnit? Marketingově obchodní práci je nutné využít v co největší šíři. Gumotex v mnoha případech pomáhal vyvinout určitou věc na základě přání zákazníka. Zákazník pak náš výrobek použije, prodává dál a samozřejmě také slízne smetanu. Prostě impuls převážně přicházel zvenčí a my jsme udělali jen to, co nám kdo zadal. Proč nemůžeme s novým nápadem přijít sami? Vyviňme si produkt nebo návazné produkty doplňující nějakou naši řadu na základě naší vlastní znalosti trhu a především pak koncového zákazníka. Mějme předem zmapováno a naplánováno komu, proč a jakým způsobem novinku nabídneme nebo ještě lépe prodáme. Tomáš Bičák je zarytý sportovec. Má rád tenis, roky jezdil Rallye, vyhledává adrenalinové sporty, jezdí na kole. Dříve závodně lyžoval a dokonce měl vlastní lyžařskou školu. Dodnes se pravidelně účastní Světového poháru masters v lyžování, kde pravidelně měří své síly s vrstevníky. Stále se tak setkávám s lidmi, se kterými jsem dříve závodil. To donutí člověka, aby se udržoval v kondici, říká. Má za sebou už čtvrtou sezonu seniorských závodů. V rámci republiky obvykle končí na stupních vítězů, při světovém poháru v první desítce. 8

9 Výstavy Výrobky Gumotex Rescue Systems součástí cvičení hasičů Výrobky pro složky záchranného systému vyráběné naší společností byly v sobotu představeny v rámci mezinárodního cvičení dobrovolných hasičů organizovaného Městem Břeclav v rámci projektu SOS.raft Slovensko-český protipovodňový záchranný modul. K řece Dyji ve Staré Břeclavi se sjelo několik sborů dobrovolných hasičů za účelem výměny zkušeností a praktické přípravy na ohrožení vodou v budoucnu. Hasiči předvedli praktické ukázky protipovodňových stěn, norné stěny i obojživelného transportéru určeného pro evakuaci lidí při záplavách. Podobných akcí se s našimi výrobky v tuzemsku i v zahraničí účastníme poměrně často. Výrobková kolekce Gumotex Rescue Systems je určena pro složky záchranného systému a takové akce nám umožňují předvést výrobky v praxi a představit je zástupcům záchranných týmů. Podařilo se nám výrobky přímo zapojit do cvičení. V nafukovacím stanu GTX-45 proběhlo zahájení i následná tisková konference a menší stan GTX-24 posloužil jako zázemí polní kuchyně. Využili jsme možnost prezentace a představili také další produkty nafukovací stan se sprchovou vestavbou pro dekontaminaci osob v případě hromadného neštěstí a dekontaminační sprchu pro zasahující personál v unikátním a inovovaném provedení, informovala Lenka Beránková. Výstava byla určená téměř výhradně odborné veřejnosti, která běžnou dekontaminační sprchu i postupy dekontaminace již zná, a proto jsme se rozhodli pojmout naši výstavku zábavnou formou. Osoba ve zdevastovaném stavu, kterou představovala kostra v potřísněné pláštěnce a ve vysoce kontaminované mlze, vstupovala do sprchy. Po fiktivní absolvované dekontaminaci, čili očistě v naší sprše, vystoupila ze sprchy ven zářivě čistá figurína v záplavě mýdlových bublin. Tímto jsme znázornili vynikající vlastnosti naší nové dekontaminační sprchy a dokonalý účinek očisty v ní. Z reakcí všech návštěvníků můžeme hodnotit, že se nám povedla opravdu vtipná prezentace, která sklízela úspěch i uznání za kreativitu. Ing. Lenka Beránková Vedoucí stř. prodej Speciální výroba Techtextil zaznamenal nárůst návštěvníků i vystavovatelů Spolu se špičkami hasičských záchranných sborů České a Slovenské republiky zhlédl naše výrobky také slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák (na jedné z fotografií při rozhovoru s Lenkou Beránkovou, vedoucí stř. prodej Speciální výroba). Prezentovali jsme na veletrhu PYROS 2013 (red) Ve dnech jsme se účastnili 16. mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky PYROS / ISET 2013, který probíhal souběžně s veletrhem vojenské techniky IDET na brněnském výstavišti. Ačkoli výstava byla svým rozsahem menší než v předchozích letech, splnila naše očekávání. Náš stánek navštívili vrcholní představitelé záchranných sborů, uskutečnili jsme bezpočet obchodních jednání a navázali nové kontakty. Přijeli také naši partneři ze Slovinska, Francie a Litvy. Naše expozice v pavilonu Z měla dvě dominanty. Nafukovací stan HF-15 v upraveném provedení, který sloužil zároveň jako zázemí a dekontaminační sprchu HF-S05N. Inovovaná dekontaminační sprcha se spojovacími komponenty a tryskami z nerezové oceli byla součástí dekontaminačního stanoviště s kompletním příslušenstvím a funkčním rozvodem vody. Ve dnech se konala v německém Frankfurtu nad Mohanem jedna z nejvýznamnějších evropských výstav technických textilií Techtextil. Po několikaleté přestávce se této výstavy zúčastnila i naše společnost, která zde prezentovala kolekci povrchově upravovaných materiálů, včetně antimikrobiální a hmyzoodpudivé úpravy vyvinuté ve spolupráci se švýcarskou firmou Sanitized. Podle prvních ohlasů měl letošní ročník Techtextilu, který proběhl zároveň s výstavou technologií pro zpracování textilu Texprocess, vzestupnou tendenci. To se projevilo celkovým 15% nárůstem návštěvníků oproti minulému ročníku (cca návštěvníků ze 113 zemí) a nárůstem celkového počtu vystavovatelů o 9 % (1 652 firem z 56 zemí). Výstava byla pro nás příležitostí k setkání se stávajícími zákazníky, k obnovení dřívějších kontaktů, ale především k navázání kontaktů s novými obchodními partnery. Na stánku naší firmy proběhla téměř stovka setkání z drtivé většiny se zahraničními firmami, které mohou být začátkem nových obchodních příležitostí. V každém případě je však konkurenční prostředí v oblasti technických textilií velmi tvrdé. Přenesení získaných kontaktů do praktické realizace nových projektů závisí do značné míry na technologických možnostech a připravenosti naší společnosti. Účast Gumotexu na letošním ročníku výstavy Techtextil byla zcela jistě velmi důležitá, protože přispěla k oživení povědomí o naší společnosti u obchodních partnerů i konkurentů a k celkovému zviditelnění naší firmy. Miroslav Vrána manažer prodeje

10 Přijali jsme vlastní protikorupční program S trochou nadsázky lze říci, že není dne, abychom nenarazili na slovo korupce, nebo podobný výraz s ní spojený. Nikdo s korupcí nesouhlasí, ale málokdo proti ní něco konkrétního udělá. Jasný postoj k této problematice zaujala akciová společnost Gumotex, jejíž představenstvo v březnu 2013 schválilo Protikorupční program. Soubor opatření byl vydán v souladu se strategií posilování dobrého jména společnosti. Jeho zavedením chráníme své materiální a etické hodnoty. Dáváme najevo zákazníkům, veřejnosti a zaměstnancům, že korupční nebo jiné neetické jednání není a nebude z naší strany tolerováno. Koordinace a řízení protikorupčního programu na úrovni Gumotex je zodpovědností generálního ředitele, ředitelů závodů a úseků a ředitelů dceřiných společností. Z programu vyplývající kroky jsou závazné pro všechny zaměstnance. Hlavní cíle protikorupčního programu jsou: Sjednotit a shrnout interní postupy odkazující na boj proti korupci, střet zájmů nebo jiné neetické jednání do společného programu Poskytnout zaměstnancům a spolupracujícím osobám kritéria a principy, na jejichž základě se budou moci vyhnout nepřijatelnému chování, střetům zájmů, předcházet a bránit se korupčnímu jednání Základní členění korupčního jednání: Aktivní korupce: nabízení, slibování nebo poskytování finanční nebo jiné výhody Pasivní korupce: požadování, souhlas s přijetím nebo přijetí finanční nebo jiné výhody Korupce zahraničních veřejných činitelů za účelem získání nebo udržení obchodní zakázky nebo výhody při plnění obchodní zakázky Pochybení obchodní organizace při předcházení korupci Za subjekty s vysokým rizikem musí být vždy považovány: Třetí osoby, které zprostředkovávají, nebo zprostředkovávali kontakty s vládními orgány Třetí osoby navržené nebo doporučené bez výběrového řízení jinými osobami Externí obchodní zástupci Externí marketingové firmy Všechny případy, pokud jsou přítomné jasné varovné signály související s úplatkářstvím a korupcí Komplexní protikorupční program se zabývá například povinností zachovávat utajení důvěrných informací, zamezení zvýhodňování osob blízkých a také přijímáním darů a pohoštění. Zaměstnanec za žádných okolností nesmí dostat sebe ani GUMOTEX do postavení, které by v případě zveřejnění informace poškodilo zaměstnance nebo dobré jméno GUMOTEX. Žádný dar nebo pohoštění nesmí zahrnovat hotovost, a vždy je nutno postupovat v souladu s Programem a těmito pravidly: a) nabídku peněz, peněžních poukázek, slev, služeb odmítnout a nabídku nahlásit nadřízenému b) ostatní dary nebo pohoštění v hodnotě <500 Kč lze přijat, obdarovaný provede záznam do evidence c) ostatní dary nebo pohoštění v hodnotě od 500 do 2000 Kč - obdarovaný může dar přijmout, současně se provede záznam do evidence a pošle písemné oznámení o přijetí daru nadřízenému zaměstnanci d) ostatní dary v hodnotě >2000 Kč je obdarovaný zaměstnanec povinen odmítnout a provést záznam do příslušné evidence e) dar poskytnutý formou pohoštění v hodnotě >2000 Kč lze přijat za podmínky schválení nadřízeným, v případě neschválení je povinností jej odmítnout, vždy se provede záznam do příslušné evidence Pokud je dar přijat v souladu s výše uvedenými pravidly, pak je zapsán do registru, který vede personální úsek a.s. Pokud dar stanovená kritéria nesplní, musí být odmítnut, nebo za velmi výjimečných okolností, kdy by odmítnutí mohlo dárce urazit nebo za dané situace působit urážlivě, smí být přijat, a posléze odevzdán například charitativní organizaci. Rozhodnutí o naložení s darem přijímá příslušný ředitel. Informace o nabídce, odmítnutí daru, respektive jeho předání charitě se také zaznamená do registru. Kompletní Protikorupční program je v podobě Rozhodnutí č. 286 k dispozici v Lotus Notes v Řízené dokumentaci. Svůj protikorupční program jsou vedoucí zaměstnanci a personální útvar povinni minimálně jednou ročně revidovat, vyhodnotit a aktualizovat. Proběhlo sjednocení agendy v oblastech BOZP a PO (pk) V souladu s centrálně platnou řízenou dokumentací společnosti bylo nutné realizovat úplné přiblížení základní agendy BOZP v závodě č. 5 v Jaroměři s centrálně zavedeným systémem v Břeclavi. Dokumentace BOZP byla v Jaroměři historicky zaváděna do systému Palstat, což se v poslední době jevilo jako nestandardní. Do konce měsíce května se podařilo realizovat zpracování Identifikačních listů rizika. Na začátku června byla zahájena etapa tvorby bezpečnostních předpisů, která si vzhledem k určitým odlišnostem v procesu výroby, vývoje, logistiky i údržby vyžádala opravdu aktivní přístup odborných a vedoucích zaměstnanců. Termín dokončení do byl dodržen. V květnu byly aktualizovány dokumenty v oblasti Protipožární ochrany. V závodu Tanex úspěšně proběhla tematická kontrola státního požárního dozoru HZS Hradeckého kraje. S termínem dokončení do je zpracováván poslední druh dokumentace zdolávání požárů. Zajištění požární prevence včetně revizí a kontrol EPS a SHZ V uplynulém období proběhly preventivní požární prohlídky v objektech břeclavských závodů č. 3 a 6. a pravidelné čtvrtletní prohlídky komise PO, BOZP a ŽP ve všech objektech areálu. Technik PO provedl odborné stanovení opatření při provádění svářečských prací a prací s otevřeným plamenem. Dále byly provedeny nácviky požárního poplachu s evakuací osob v některých budovách. U všech zařízení SHZ a EPS proběhly pravidelné revize a to jak u požárních hlásičů, tak i ovládacích ústředen, vše v souladu s plánem revizí na letošní rok. Jiří Malacka vedoucí odboru zabezpečení 10

11 Fotosoutěž o netradiční cenu Co byste řekli tomu, kdyby Vás generální ředitel naší společnosti pozval na oběd? Jenom tak. Prostě dát si něco dobrého a při tom úplně normálně pokecat nejen o práci, ale také o životě, prostě o všem možném. Samozřejmě nic se neděje jenom tak. I toto pozvání má podmínku poslat nejzajímavější prázdninové foto. Z obdržených fotografií v srpnu vybereme 3 vítězné. No a jejich autoři si následně pochutnají v restauraci třeba na tom nejlepším. Ostatně proč ne, když to platí generální ředitel. Podmínky fotosoutěže: Fotosoutěž je vyhrazena pro zaměstnance Gumotex, a.s. Každý zaměstnanec může poslat pouze jednu fotografii v digitální podobě na a připojí údaje o odesílateli Závodu v Jaroměři znovu hrozila velká voda Vzpomínky na povodně z roku 2000, kdy vrstva bahna pokryla téměř veškeré zařízení závodu v Jaroměři, byly hnacím motorem pro maximální připravenost při letošních povodních. V neděli 2. června 2013 přitékalo do přehrady Les království cca 300 m3 vody za vteřinu. Přehrada zhruba 15 km proti proudu Labe od závodu OZ5 v Jaroměři se plnila rychlostí jeden metr výšky hladiny za hodinu. Regulovaný maximální odtok z přehrady 150 m3/s, měl být téměř dvojnásobně překročen. Předpověď byla hrozivá. Ještě v poledne téhož dne měla přehrada přetéct, čímž by průtok přestal být regulován. Městu Jaroměř hrozila povodeň obdobného rozsahu jako v roce 2000, kdy výška vody ve výrobní hale našeho závodu sahala do výšky 1,7 m. Bylo jasné, že musí ihned zahájit činnost naše povodňová komise. Její členové s pracovníky údržby se sešli téměř do dvaceti minut. Vzhledem k nedělnímu ránu příjemně překvapující fakt, že zaměstnancům Gumotexu není osud závodu lhostejný a jsou bez řečí ochotni obětovat svůj volný čas pro boj s velkou vodou. Rozhodnutí komise OZ5 bylo jednoznačné realizovat opatření, dle povodňového plánu postavit zábranu do malého tunýlku a do velkého připravit tak, aby v případě potřeby byla do třiceti minut postavena. Z dalších opatření zmíním ještě naložení maximálního množství výrobků na kamiony a odvoz mimo areál pro zmírnění případných škod. (autorovi). Zapojením do soutěže odesílatel dává souhlas se zveřejněním fotky včetně poskytnutých údajů v periodiku Jasný cíl a na webu naší akciové společnosti bez nároku na honorář. Neakceptujeme fotky urážlivého nebo jinak nevhodného charakteru. Naopak upřednostníme fotografie tematicky zaměřené na Gumotex. Prostě taková fotka zaměstnance na historické nafukovací matraci, na dně vypuštěného rybníku, má ideální šanci na úspěch. Termín uzavření soutěže je 26. srpna Redakční rada všem fotícím přeje dobré světlo. Děkujeme všem údržbářům v čele s p. Šrejbrem, kteří stavěli zábrany, řidičům VZV, kteří nakládali zboží i členům povodňové komise za jejich nasazení. V neposlední řadě i p. řediteli Brandovi za jeho výborné organizační schopnosti a správné rozhodování v pozici předsedy povodňové komise OZ5. Společenská kronika duben květen 2013 Roman Emlar Oslavili 50 let: Jana Karasová, Eva Vašíčková, Ján Húšek, František Zahradník Nastoupily: Ing. Petra Němcová, Ing. Ivona Petrlová Pracovní poměr ukončili: Jiřina Hromková, Eva Loziášová, Svatava Pláteníková, Anna Černochová, Irena Pešlová, Hana Svobodová, Kamila Vrzalová, Ing. Martina Ščuková, Zdeňka Kučerová, Svatava Hojná, Ing. David Gerža, Petr Gorol, Martina Kováčiková, Zdenka Pejková, Kristýna Zemánková, Jaroslav Volařík, Zuzana Svrčková Do důchodu odešly: Jiřina Motlová, Jaroslava Berková Na mateřskou dovolenou nastoupila: Kristýna Krmíčková Po mateřské dovolené nastoupila: Božena Bílková Povodňová situace, která v roce 2000 způsobila závodu v Jaroměři nemalé problémy (viz. foto), se letos naštěstí neopakovala. A jak to skončilo? Zaplaťpánbůh dobře, svatý Petr se nad východními Čechy vypršel zmiňovanou neděli dopoledne a voda se zastavila v přehradě pouhých 20 cm před přepadem. Měli jsme tentokrát více štěstí než jižní, střední a severní Čechy. Následující noc se ještě síla vody projevila rozlomením pilíře Komenského mostu v Jaroměři a následnému zřícení lávky do Labe. Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Jiřina Motlová, Zdeňka Valíčková, Marie Kolajová 65 let: Jiřina Salajková, Zdena Pevnerová, Drahomíra Gergelová 70 let: Vlasta Suchyňová, Anastázie Kostrhúnová, Anna Huťová, Jan Juřík, Ludmila Znaková, Ludmila Dolejšová 75 let: Božena Osičková, Marie Ondrová, Marie Pláteníková, Jiřina Tanglmajerová, Jaruška Schejbalová, František Bartoš, Magdalena Tůmová, Bohumil Gajda 80 let: Vlasta Darmovzalová, František Ventruba, Ludmila Brucknerová, Anežka Florusová, Margita Dokoupilová, Eva Ciprysová 85 let: Anna Langerová, Jakub Maděryč 90 let: Vladimír Majer, Zdeňka Čapková, Božena Buťová Zemřeli naši bývalí kolegové: Jarmila Teturová (1928), Elena Kajanovičová (1928) Jana Černotová personální úsek

12 Sport Stolní tenistky vybojovaly dvě nejvyšší trofeje v jedné sezoně Mimořádně úspěšnou sezonu mají za sebou stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex. V dramatickém finálovém duelu mistrovství ČR družstev žen s favorizovaným SKST Mart Hodonín hráčky získaly svůj Úspěšný tým na fotografii Michala Tušla čtvrtý titul mistryň ČR. Úspěch (zleva): Suthasini Sawettabut, Veronika Tušlová, kouč Petr Nedoma, Ganna Gaponova a Vivien Ellö. byl dílem kolektivu, ale zejména Maďarka Vivien Ellö k němu výrazně přispěla třemi body v rozhodujícím pátém utkání, které v Hodoníně skončilo 5:4. Dalšími členkami vítězného kolektivu byly Ukrajinka Ganna Gaponova, Thajka Suthasini Sawettabut a v pozici náhradnice Veronika Tušlová. Celkově tak Břeclav vyhrála 3:2 na utkání, i když nejlepšími dvěma jednotlivkyněmi finálové série byly hráčky Hodonína Matelová a Pěnkavová. Bylo to skvělé završení sezóny , v níž stolní tenistky MSK získaly i popáté Český pohár a staly se jeho trvalými držitelkami. Podporujeme Jaroslav Hýbner Fotbalový klub zefektivňuje svou činnost Fotbalový klub MSK Břeclav vstoupil do druhé poloviny sezony s obměněným vedením, to si dalo za cíl klub provozně i finančně stabilizovat. Novým jednatelem byl zvolen Milan Volf, pozici výkonného ředitele obsadil Martin Maťašovský. Během šesti měsíců se tak podařilo splnit několik cílů například vytvořit nové webové stránky, nastavit komunikaci s partnery, získat další partnery a uspořádat akci pro širokou veřejnost. Dále se pracuje například na přípravě bonusového programu pro hráče a rodiče a dochází i k výrazné personální obměně na pozici šéftrenérů a trenérů mládeže. Klub si klade za cíl do příštího roku zefektivnit komunikaci s rodiči hráčů a spolupráci se základní školou Slovácká, kde jsou sportovní třídy. A mužstvo mužů skončilo v sezoně 2012/2013 na 5. místě, do kádru se podařilo začlenit i některé břeclavské odchovance, kteří si vedli opravdu dobře. Uplynulou sezonu hodnotí vedení klubu jako úspěšnou. V mládežnických kategoriích se podařilo klubu MSK Břeclav obhájit status Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže. Činnost městského sportovního klubu Břeclav je výrazně podporováno firmou Gumotex, která je generálním partnerem klubu a bez ní by klub působil ve sportovním odvětví velice složitě. Dalšími výraznějšími partnery jsou Město Břeclav, VHS, ZFP, Bors, Bron a firma Aegon. Martin Maťašovský Valachovič navštívil Juventus Úspěšný trenér fotbalistů MSK Břeclav Milan Valachovič si své trenérské vzdělání posiloval na čtyřdenní stáži v italském klubu Juventus Torino. Byl svědkem vyvrcholení nejvyšší italské soutěže, v níž získal Juventus svůj 31. titul mistra Itálie (oficiálně 29., protože dva mu byly odňaty kvůli korupční aféře). Měl možnost vidět tréninky Antonia Conteho a díky svým znalostem italštiny s ním pohovořit. V Torinu se dostal i do blízkého kontaktu s držitelem zlatého míče a nejlepším fotbalistou Evropy Pavlem Nedvědem, který pracuje v managmentu staré dámy a je stále modlou pro italské fanoušky. Foto z archivu M. Valachoviče. Odreagovali se sportem Jaroslav Hýbner Také letos uspořádal odštěpný závod Tanex v Jaroměři tradiční Sportovní den. Do areálu v Jezbinách zaměstnanci zavítali v pátek 7. června v odpoledních hodinách. Zpočátku organizátoři akce s obavami sledovali stoupající a klesající hladiny rozvodněných řek v okolí. Naštěstí se počasí uklidnilo a pátek byl ve znamení teplého slunečného dne. Takže ideální posezení na kryté terase se samoobslužnou pípou s náchodským Primátorem a na rožni se otáčí čuník. Kdo se nevejde, najde místo pod slunečníky. Odpoledne je ale především o sportu, takže k disposici jsou hřiště na volejbal, dvě fotbalová hřiště a tenisové kurty. Jednotlivé sportovní disciplíny nejsou nijak organizovány. Spontánně se tvoří týmy na tenis a volejbal. Tvrdé jádro se tradičně utkává na fotbalovém hřišti. K disposici je i klubovna s televizorem, kde se soustřeďují sportovci teoretici. Rekreační sportovci se drží spíše petanque a kroketu a k tomu cucají kofolu. Později se společenské aktivity přesunou na improvizovaný taneční parket pod vedením DJ. Uvolněný sportovní den končí obvykle po půlnoci. Cesta zpět domů pěšky nebo na kole byla i letos po vysilujícím sportovním dnu náročná. Ale jako obvykle to všichni přežili ve zdraví. Sportovní den je určitě dobrá cesta k vylepšení pracovních vztahů a k uvolnění napětí při zajišťování náročných úkolů. Monika Hozdová personální manažerka Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p. 3062, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Český veslařský klub v Brně

Český veslařský klub v Brně Obecná koncepce rozvoje Český veslařský klub v Brně období 2012-2015 Výbor klubu, leden 2012 Poslání Posláním Českého veslařského klubu v Brně je péče o zvyšování sportovní a morální úrovně, rozvoj tělesné

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Blog Zpodpalubí Firma: KPMG Česká republika, s.r.o. Kategorie: 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců) Hana Velíšková,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více