Odbor investic a majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor investic a majetku"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis č. 6 z jednání majetkové komise Datum jednání: v hodin Místo jednání: Velká zasedací místnost MěÚ v Lanškrouně Přítomni: Ing. Libor Černohous, Miloslav Šípek, Jiří Pokorný, Ing. Jiří Krejča, Mgr. Hana Minářová Omluveni: JUDr. Milan Slezák Nepřítomni: Ladislav Sychra Hosté: ---- Rozdělovník: přítomní, rada města, členové komise Program jednání: 1. Zahájení 2. Objekty na Pivovarském náměstí 3. AZ5 s. r. o., Úzká 308, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9347/2014 ze dne ) 4. K energo s. r. o., Nádražní 346, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9614/2014 ze dne ) 5. Matex HK, s. r. o., Kladská 181, Hradec Králové, IČO: (čj. MULA 9986/2014 ze dne ) 6. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 10473/2014 ze dne ) 7. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: Ukončení jednání Zahájení Tajemnice komise přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání

2 Program jednání: Objekty na Pivovarském náměstí Komise se seznámila s podnětem majetkového oddělení týkající se nevyužitých nemovitostí v majetku města na Pivovarském náměstí. Jedná se o stavbu bývalé sladovny, stavbu bývalého expedičního skladu a stavbu ležáckých sklepů. Na základě požadavku komise bylo k jednotlivým objektům doloženo vyjádření městského architekta MgA. Přemysla Kokeše. 1. Ležácké sklepy MgA. Přemysl Kokeš: Zde souhlasím s prodejem. Musíme však mít jistotu, že již není možné získat dotaci na výstavbu experimentária Marci. Osobně vnímám stav tohoto objektu za nejhorší část města Lanškroun a měla by se přednostně řešit a nabízet k prodeji. Vzhledem k tomu, že jsou nyní dva zájemci o výstavbu polikliniky, velmi bych se zabýval i tím, zda by tito zájemci neměli vůli postavit polikliniku raději zde, než na ulici 5. května, která je sice také tragickou prolukou, ale je snadněji prodejná pro komerční účely a neohrožuje své okolí. Podmínkou je dodržení objemu budovy dle vydaného územního rozhodnutí, tedy o třech nadzemních podlažích a zachování podloubí. Vedoucí investičního odboru Ing. Lukáš Pražan nevyloučil možnost získání dotace na výstavbu experimentária Marci a upozornil na jisté podniknuté kroky starostky města v této záležitosti. Na základě těchto skutečností se komise jednomyslně shodla s prodejem počkat, dokud nebude vyřešena realizace experimentária Marci. Majetková komise nedoporučuje část pozemku stpč. 867, jehož součástí je objekt bývalých ležáckých sklepů prodat, dokud nebude vyřešena možnost výstavby experimentária Marci. 2. Expediční sklad MgA. Přemysl Kokeš: I zde je vhodné budovy prodat tak, aby nalezly nové využití. Jako prvního bych zde doporučil oslovit sousedního vlastníka s tím, že město chce získat plochu za Pivovarským náměstím, kde má vlastník pozemku sklad přepravek. Pozemek blokuje prostup území a jeho sjednocením s pozemkem po Perníkářově dvoře vznikne prostornější parcela pro budoucí výstavbu společensky potřebné stavby. Podmínkou je pouze oprava nemovitostí. S vlastníkem pozemku stpč. 180/3 bylo jednáno na odboru investic a majetku dne Závěrem jednání byl požadavek vlastníka pozemku stpč. 180/3 směnit předmětný pozemek za pozemek ppč. 93/3 o výměře m 2 v majetku města a část expedičního skladu těsně přiléhající k sousední nemovitosti v jeho vlastnictví. K pozemku ppč. 93/3 se vyjádřila i ředitelka Mgr. Hana Minářová, která se směnou nesouhlasí, neboť tento pozemek je nezbytně nutný pro chod školy a škola jej má také dlouhodobě v užívání. Na pozemku jsou pevně stabilizovány herní prvky a slouží i - 2 -

3 jako zadní přístup ke škole. Majetková komise doporučuje jednat s vlastníkem stpč. 180/3 o směně za pozemek ppč. 103 o výměře 473 m 2, který těsně sousedí s nemovitostmi (čp. 64, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun + přiléhající pozemky). Tyto nemovitosti vlastník stpč. 180/3 minulý týden vydražil ve veřejné dražbě. Pozemek ppč. 103 je pronajat a nájemce zde má postaven zahradní altán. Majetková komise doporučuje jednat s vlastníkem stpč. 180/3 o směně stpč. 108/3 za pozemek v majetku města ppč. 103 a část expedičního skladu. 3. Sladovna MgA. Přemysl Kokeš: Zde se jedná o dvě věci. Část sladovny je umístěna pod bytovým domem s 27 bytovými jednotkami a je trvale prázdná. Je potřeba prozkoumat podmínky dotace na bytové jednotky, ale umím si představit, že se dům rozdělí na jednotky a vznikne tak prohlášení vlastníka, ze kterého bude možné nebytovou jednotku v přízemí prodat. Stejně tak může být přes realitní kancelář nabízena již nyní k pronájmu. Druhou část tvoří značně chátrající objekt s posledním komínem v Lanškrouně. Zde jsem pro prodej v co nejkratším čase s tím, že podmínky pro investora jsou stále stejné. Tedy zachovat klenby v přízemí, zachovat komín, vytvořit podloubí do náměstí a vytvořit pasáž navazující na pasáž sportovního centra na straně jedné a budoucí stavby na straně druhé. Zároveň je možné nabízet pozemek, o který původně projevila zájem spol. Omega tech, s. r. o. k prodeji. Majetková komise konstatovala velmi chátrající stav objektu bývalé sladovny (čp. 560, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun). Jestliže nebude objekt v blízké době prodán, bude vyžadovat nemalé investice města. Členové komise diskutovali nad podmínkami městského architekta, zachování rozpadajícího se komínu, realizaci pasáže.. atd. Nakonec se komise po dlouhé diskuzi shodla na dvou možných variantách. Doporučuje prodat buď pouze objekt bývalé sladovny bez žádných podmínek městského architekta ani jiných omezení, tj. i s možností demolice a případné budoucí novostavby nebo prodat stavbu čp. 560, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun včetně přiléhajícího pozemku ppč. 492 s podmínkami městského architekta. Pozemek ppč. 492 je určen k zástavbě a to tak, aby nedošlo k zamezení oslunění bytového domu čp. 160, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun a novostavba plynule navázala na budoucí pasáž. Cena nechť je stanovena v obou případech znaleckým posudkem. Majetková komise doporučuje prodat budovu čp. 560, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun bez podmínek městského architekta nebo prodat budovu čp. 560, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun včetně pozemku ppč. 492 určeného k výstavbě dle podmínek MgA. Přemysla Kokeše

4 AZ5 s. r. o., Úzká 308, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9347/2014 ze dne ) Komise se projednala žádost o zábor pozemku ppč. 3669/31 v ulici Komenského za účelem umístění reklamní tabule. Výše uvedená společnost sídlí v ulici Úzká. K žádosti bylo doručeno i vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství. Lic. Jaroslav Škarka uvedl: Nesouhlasíme s umístěním dalších reklamních zařízení na pozemku ppč. 3669/31 v katastrálním území Lanškroun, jelikož by došlo ke zhoršeným rozhledovým poměrům u přechodu pro chodce. Řidiči přijíždějících vozidel by mohli přehlédnout přicházející chodce, které by do poslední chvíle před vstupem do vozovky zakrývala reklama. Stávající reklama také nesmí být přímo u silnice. Na základě vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství nesouhlasí majetková komise s umístěním další reklamní tabule. Majetková komise doporučuje radě města zábor pozemku ppč. 3669/31 v ulici Komenského za účelem umístění reklamní tabule nepovolit. K energo s. r. o., Nádražní 346, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 9614/2014 ze dne ) Komise se zabývala žádost o souhlas s umístěním nového betonového sloupu a uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) inženýrské sítě. Jedná se o výměnu stávajícího sloupu a umístění nového betonového sloupu na ppč. 3313/29, na kterém bude osázen úsekový odpínač a zhotovena jednosloupová distribuční trafostanice. Na pozemku ppč. 3313/29 a ppč. 3189/18 bude vybudováno kabelové vedení nn. Majetková komise konstatovala, že se jedná o pozemky pro město nepotřebné a doporučuje je nabídnout sousedním vlastníkům k prodeji. Ke zřízení věcného břemene neměli členové žádné připomínky. Majetková komise souhlasí s umístěním nového betonového sloupu a s uložením kabelového vedení nn a doporučuje radě města zřídit právo služebnosti (věcného břemene) inženýrské sítě na pozemcích ppč. 3313/29 a ppč. 3189/18 vše v k. ú. Lanškroun dle směrnice pro zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Matex HK, s. r. o., Kladská 181, Hradec Králové, IČO: (čj. MULA 9986/2014 ze dne ) Komise projednala žádost o souhlas s uložením nové kabelové přípojky a uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) v lokalitě J. K. Tyla. Jedná se o připojení nového - 4 -

5 odběrného místa pro vlastníka ppč. 3666/1. Komise souhlasí s položením nového kabelového vedení ČEZ Distribuce a.s. Majetková komise souhlasí s umístěním nového kabelového vedení nn na ppč v k. ú. Lanškroun a doporučuje radě města zřídit právo služebnosti (věcného břemene) inženýrské sítě dle směrnice pro zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 10473/2014 ze dne ) Komise se zabývala žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka). Společnost VAK odkoupila od původního vlastníka část kanalizační přípojky vedoucí po pozemcích města, na kterou bude napojeno několik dalších nových vlastníků. Stoka byla postavena r jako kanalizační přípojka na základě smlouvy o právu k provedení stavby dne a SÚ na ni vydal územní souhlas dne Vak se stal vlastníkem na základě kupní smlouvy ze dne Majetková komise neměla k žádosti žádné připomínky a doporučuje radě města žádosti vyhovět. Majetková komise doporučuje radě města zřídit právo služebnosti inženýrské sítě na základě žádosti a dle směrnice pro zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: Komise se seznámila s žádostí o bezplatné užívání (tzv. výprosu) oplocené části pozemku ppč. 3304/2 u skautské klubovny o výměře m 2 v k. ú. Lanškroun. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun má od roku 2011 od Města Lanškroun v nájmu budovu čp na ulici Na Větru v Lanškrouně. Na podzim roku 2013 postavilo město dle projektové dokumentace a platného stavebního povolení oplocení okolo části klubovny. Skauti nyní žádají o bezplatné užívání tohoto pozemku (tzv. výprosu) u skautské klubovny. Tento prostor bude používán pouze s činností u klubovny a v nejbližší době zde bude realizováno na oplocené zahradě zázemí pro děti např. hřiště o rozměru cca 20 x 10 metrů, hřiště na tatrball, táborový kruh a přístřešek na dřevo vše na náklady skautského střediska. Majetková komise neměla k žádosti žádné připomínky a souhlasí s uzavřením smlouvy o výprose. Majetková komise doporučuje radě města povolit výprosu části ppč. 3304/2 u skautské klubovny o výměře m 2 v k. ú. Lanškroun

6 Ukončení jednání Jednání bylo ukončeno v hodin. Schválil: Ing. Libor Černohous (předseda komise) Zapsala: Bc. Kateřina Gregorová (tajemnice komise) - 6 -