TÝDEN ČTVRTÝ. Dříve než začnete vyhledávat informace, je třeba si ujasnit následující body.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDEN ČTVRTÝ. Dříve než začnete vyhledávat informace, je třeba si ujasnit následující body."

Transkript

1 TÝDEN ČTVRTÝ Tento týden se v rámci tématu vyhledávání informací ve stručnosti zaměříme na možnosti, jak vyhledávat na internetu. Na závěr se můžete těšit na informace o tzv. neviditelném webu. Dříve než začnete vyhledávat informace, je třeba si ujasnit následující body. 1. Proč informaci chcete? Než začnete informaci vyhledávat, měli byste vědět, k čemu ji potřebujete. Zvažte, za jakým účelem informaci získáváte potřebujete ji ke zkoušce, k přípravě seminární práce nebo je snad vašim motivem hlubší zájem o daný obor? To, za jakým účelem informaci vyhledáváte, určí zaměření a rozsah potřebných informací. 2. Co potřebujete vědět? Je dobré přesně definovat tematickou oblast a všechna příbuzná témata. Čeho se téma týká? Jaké jsou nosné pojmy a pojetí? Pomůžou vám poznámky z přednášek či sylaby k předmětu. Zde najdete seznam literatury k tématu což je výborný klíč ke zdrojům, které i váš vyučující považuje za relevantní k danému tématu. 3. Jakými klíčovými slovy lze téma definovat? Určete si hlavní okruhy, klíčová slova a slovní spojení související s tématem. Příliš obecné pojmy vás povedou k velkému objemu informací a ty příliš specifické je neúměrně omezí. 4. Kdy budete informaci potřebovat? Víte, kdy budete konkrétní informaci potřebovat? Sbírání informací může být velmi časově náročnou činností, proto je důležité si vše dobře naplánovat Studenti si často myslí, že při psaní práce do školy si vystačí s prvními odkazy, které se zobrazí při zadání jednoduchých klíčových slov do Google.

2 INTERNET JAKO ZDROJ INFORMACÍ Pro vyhledávání na internetu neexistuje žádný univerzální návod a někdy k uspokojení vašeho informačního požadavku stačí místo pečlivé přípravy a složitě naformulovaného dotazu tzv. nástřel od boku. Proto je dobré vždy zvážit, jaký druh informací hledáte, a tomu přizpůsobit volbu vhodného vyhledávacího nástroje (každý vyhledávač se v technice dotazování poněkud liší) a nakonec zadat adekvátní dotaz. Špatně naformulovaný dotaz může mít za následek vyhledání velkého množství dokumentů či naopak není nalezeno nic. Problém ale nemusí být vždy na straně zadavatele dotazu, mnohdy je příčinou též samotná vyhledávací služba nedostatečné databázové pokrytí či způsob indexace. Jak již bylo dříve řečeno, základem vyhledávání je vědět co vlastně hledáme. Nejen k tomu, ale i k následnému sestavení vyhledávacího dotazu nám poslouží klíčová slova. Podívejme se, jak se k nim správně dopracovat. Definice klíčových slov K formulaci rešeršního požadavku musíte nejprve vytvořit skupinu klíčových slov. Snažte se přitom dodržovat následující pravidla: vynechejte STOP slova = předložky, spojky - pro spojení klíčových slov je nepotřebujete vynechejte přísudky, přídavná jména, slovesa - netýká se pojmů, které zlepšují identifikaci dotazu: Hilbertův prostor) snažte se používat výhradně podstatná jména, která jsou důležitá pro úspěšné vyhledávání Při vytváření skupiny klíčových slov berte v úvahu i synonyma pro vyhledávání důležitých pojmů a nadřazené/podřazené termíny. Ty využijete zejména při následném rozšiřování popř. zužování výsledku. Nebojte se při definování Nadřazený pojem klíčových slov použít slovník synonym nebo slovníky odborných databází, které vám s podobnými pojmy poradí. Information retrieval Základní pojem Searching Synonyma - Search Strategy - - Searching Methods - Podřazené pojmy Zkuste si sami vytvořit podobnou sadu klíčových slov. Zvolte si jakékoliv vlastní téma a k němu minimálně 3 nadřazené, podřazené pojmy a synonyma. Browsing Search Engine Online Searching Offline Searching

3 INTERNET ZADÁVÁNÍ DOTAZU Dotaz, kterým budete chtít potřebné informace vyhledat, se bude lišit podle výběru vyhledávacího nástroje. Zatímco ve fulltextových vyhledávačích můžete zadávat dotazy v podobě přirozené řeči, databáze odborných informací tuto funkci stále nenabízí. Spojování jednotlivých klíčových slov Když máte správně zvolená klíčová slova a znáte prostředí konkrétního vyhledávače, můžete začít formulovat dotaz. Jediným způsobem, jak při vyhledávání spojovat klíčová slova, je použití tzv. operátorů. Ty vám umožní nejen pojmy spojit, ale také vyjádřit mezi nimi vztahy nebo některá slova z vyhledávání vyloučit. Ne vždy jsou však tyto operátory podporovány a je důležité seznámit se s možnostmi, které daný zdroj nabízí. Booleovské operátory Vyjadřují vztah mezi dvěma vyhledávanými prvky. AND vyhledají se všechny pojmy vhodné pro spojení významově odlišných slov využívá se pro zúžení výsledků vyhledávání Microsoft AND Windows OR vyhledá se alespoň jeden z uvedených pojmů vhodné pro spojení synonym využívá se pro rozšíření výsledků vyhledávání Microsoft OR Windows NOT pojem uvedený za operátorem bude z výsledků vyhledávání vyloučen využívá se pro zúžení výsledků vyhledávání Microsoft NOT Windows

4 Proximitní operátory Mimo booleovské operátory existují ještě tzv. proximitní operátory. Zatímco booleovské vyjadřují vztahy mezi jednotlivými pojmy, proximitní operátory vyjadřují jejich vzájemnou vzdálenost. NEAR - uvádí požadovanou vzdálenost, v jaké od sebe mají být jednotlivé pojmy uvedeny. Např. systém NEAR spolehlivost, systém N2 spolehlivost WITHIN - určuje, v jaké vzdálenosti od sebe mohou jednotlivé pojmy být, pojmy budou vyhledány v tom pořadí, jak byly zapsány Např. spolehlivost WITHIN2 systém ADJACENT vyhledané výrazy spolu budou sousedit bez ohledu na pořadí, v jakém byly zadány Např. Havel ADJ Ivan FOLLOWED BY užívá se pro spojení sousedících slov, záleží na pořadí, v jakém byla zadána. Např. Evropská FOLLOW BY banka FRÁZE vyhledává výrazy v přesném pořadí, jako jsou zadány Např. spolehlivost systému SENTENCE zadané výrazy se budou vyskytovat ve stejné větě Např. European S economic recesion PARAGRAPH zadané výrazy se budou vyskytovat ve stejném odstavci Pozor! Ne všechny vyhledávací systémy používání operátorů podporují, příp. mohou mít operátory v různých vyhledávačích různé formy (např. jeden vyhledávač používá formu NEAR, jiný tvar N). Je proto dobré si u každého vyhledavače problematiku operátorů nastudovat zvlášť. Operátory můžete použít i pro vyhledávání v databázích (odborným databázím se budeme věnovat další týden). Zástupné znaky Pokud si nejste jisti pravopisem slova nebo se nechcete omezit pouze na jeden z jeho tvarů, můžete použít zástupné znaky. Pro nahrazení jednoho písmene se používá znak? Např. filo?ofie nalezne pojem ve verzi filosofie i filozofie pro libovolný počet znaků i celé slovo se uplatňuje znak * Např. ekonom* - vyhledá různé tvary slova ekonomie, ekonomický, ekonomka, ekonomem, Nemůžete si vzpomenout, který z bratrů Saudkových je tvůrcem komiksů? Pokud zadáte * Saudek, vyhledávač vám najde oba a u popisu jednoho z vyhledaných odkazů si můžete přečíst, že Kája Saudek je nejvýznamnější český komiksový tvůrce, 1 Když si nejste jistí, jakým přesným pojmem je to, co hledáte, označováno, při vyhledávání na Google můžete použít znak ~ a budou vyhledána i synonyma (zatím funguje pouze v angličtině). 1 Kája Saudek. In: KOMIKS aneb kreslený seriál... [online] [cit ]. Dostupné z:

5 INTERNET POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ Pro vyhledání informací můžete využít následující metody. Každá je vhodná pro jiný typ vyhledávání. Využijete je také v různých fázích vyhledávání. Strategie stavebních kamenů Identifikujete skupinu klíčových pojmů, které následně spojujeme pomocí operátorů. Dotaz se skládá z více samostatných dotazů. Dílčí dotazy formulujete pomocí předem určených klíčových slov. Ke spojení dílčích dotazů použijete operátor AND. DOTAZ 1 - Searching OR Browsing OR Information Retrieval DOTAZ 2 - Internet OR Network OR World Wide Web OR WWW VÝSLEDNÝ DOTAZ spojení obou předcházejících do jednoho pomocí operátorů Strategie rostoucí perly Strategie osekávání Vyberete nejužší pojem, kterým začnete vyhledávat informace. Tento pojem při malém počtu výsledků zobecňujete. Prakticky to lze použít třeba takto: najdu si na internetu článek na téma, které mě zajímá. Pak se podívám, kdo je spoluautorem a zkusím si vyhledat, co napsal on. Pro vyhledání formulujete obecnou, širší kategorii. Po prvním zobrazení a prohlédnutí nalezených výsledků použijete taktiky pro zúžení výsledků. Tohle používám velice často. Například když něco vyhledávám na internetu a následně se snažím některé stránky odfiltrovat pomocí operátoru NOT. I když se na první pohled zdá, že dotaz přesně vystihuje vaši informační potřebu, může se stát, že množina výsledků bude příliš velká, nebo že požadovaná informace nebude nalezena. V tom případě využijte následujících tipů pro úpravu dotazu. Taktiky pro zúžení výsledků = našli jsme moc záznamů zkombinujte více klíčových slov najednou používejte proximitní operátory operátorem NOT vylučte některé dokumenty dotaz vymezte na pole, ve kterém se má vyhledávat (název dokumentu, abstrakt) omezte typ dokumentu, který má být vyhledán dotaz omezte jazykově nebo časově Taktiky pro rozšíření výsledků = našli jsme málo záznamů použijte synonyma, jiné tvary slov použijte operátor OR pro vyhledání více výrazů najednou použijte zástupné znaky, krácení podle kořene slova, automatické vyhledávání příbuzných pojmů (stemming) využívá i Google použijte nadřazené nebo obecnější pojmy vynechejte předběžné omezení

6 CO JEŠTĚ VĚDĚT O VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Nejdůležitější je uvědomit si, že každá služba má odlišné vyhledávací prostředí a nabízí jiné možnosti. Nejprve se s daným systémem seznamte a teprve poté jej využijte k vyhledávání. Nyní se podívejte ještě na pár rad, které je dobré mít na paměti. Co je třeba si ještě uvědomit Ne všechny WWW dokumenty je možné vyhledat pomocí vyhledávacích strojů, mnohé nejsou vůbec indexovány a nejsou ani součástí žádného předmětového katalogu. Ani jeden vyhledávač nepokrývá víc než polovinu indexovaných dokumentů (používat proto pouze jeden vyhledávací stroj k úspěšnému vyhledávání nevede). Stroje kombinujte, popř. použijte metavyhledávače (např. Ask, Dogpile nebo Metacrawler) či tzv. souhrnné vyhledávací služby na jedné webové stránce máte možnost zadat dotaz vybraným vyhledávacím službám. Na specializované informace použijte specializované vyhledávače a informační zdroje. Nebojte se rozšiřovat spektrum vyhledávacích služeb, které používáte. Čím větší spektrum služeb použijete, tím větší pravděpodobnost, že naleznete přesně to, co hledáte. I když to vypadá, že máte správně naformulovaný dotaz, nezapomínejte ani na gramatiku, která může výrazně ovlivnit výsledky vyhledávání. Některé vyhledávací stroje dokážou sice chyby či překlepy odhalit nelze na to však spoléhat. První výsledek vyhledávání není zárukou kvality. Nebojte se vyhledávací dotaz upravovat podle výsledků vyhledávání. K tomu určitě využijete jednu z metod vyhledávání. Kvalitou informací se budeme zabývat už příští týden. Autorsko-právní aspekty nás čekají až za týdny dva. Mýty ohledně možností Internetu Na Internetu můžeme najít vše - všechny informace tímto způsobem dostupné nejsou! Vše, co najdeme na Internetu, můžeme jakkoli použít určitě není pravda - otázkám ochrany autorských práv se budeme věnovat v dalších týdnech. Pro začátek je třeba si uvědomit, že existují určitá etická pravidla a také Autorský zákon! Všechny informace na Internetu jsou pravdivé - v této síti může každý zveřejnit cokoliv, je třeba ověřit kvalitu zdroje, ze kterého čerpáme. O hodnocení zdrojů informací se dozvíte více v příštím týdnu. V tomto smyslu jsou věrohodnější tištěné dokumenty, jejichž obsah prochází před publikací vydavatelským procesem.

7 SOCIÁLNÍ SÍTĚ JAKO ZDROJ INFORMACÍ Protože internetové sociální sítě jsou široce využívanými službami a počet jejich uživatelů neustále roste, neměly by být opomenuty také jako zdroj informací. Internetové sociální sítě umožňují vytvářet svým uživatelům profily, sdílet informace, komunikovat spolu a spoustu dalších věcí. Mezi jejich uživateli můžete najít nejen své přátele, ale také spoustu odborníků či organizací věnujících se tématu, co vás zajímá a které se tedy vyplatí sledovat. Sociální sítě vám umožní najít a sdružovat se s lidmi, kteří se zajímají o podobná témata jako vy. Aktuální informace se mnohdy objeví rychleji na sociálních sítích, než v tradičních zdrojích. Zároveň se dosud pasivní příjemci informací mohou snadno zapojit do jejich tvorby, doplňovat je, aktualizovat, sdílet apod., a to vše v takřka reálném čase. Proti tradičním médiím mají sociální sítě nevýhodu v tom, že zveřejněná informace neprošla redakčním filtrem a snadno se může stát, že je nesprávná, zavádějící či záměrně matoucí. Mnoho informací zveřejněných na sociálních sítích se pohybuje na hranici vkusu (např. brutální záběry obětí). Je proto potřeba informace umět zhodnotit např. z hlediska jejich relevantnosti a objektivity (toto se ovšem netýká pouze sociálních sítí. O hodnocení informací z různých zdrojů se dozvíte více v 8. týdnu). Pojďme se nyní podívat podrobněji na nejpopulárnější sociální sítě: Facebook Facebook je momentálně nejpopulárnější online sociální sítí. Profil si u Facebooku nezřizují pouze osoby, ale také různé organizace. Zkuste se podívat, kdo všechno je na Facebooku z vašeho oboru! Určitě najdete množství stránek a skupin, k nimž se můžete přidat a sdílet své zkušenosti či diskutovat s lidmi, které zajímá stejné téma jako vás. Velice užitečná funkce pro vás může být vytváření seznamů zájmů, příp. odebírání příspěvků ze seznamů dalších uživatelů. Do seznamu zájmů můžete zařadit jak profily osob, tak facebookové stránky. Není nutné, abyste se stali fanoušky stránky nebo přítelem nějaké osoby, chcete-li si je přidat na svůj seznam. Na vaší zdi se vám zobrazí pouze vybrané příspěvky, ale pokud si rozkliknete příslušný seznam, objeví se vám všechno. 2 Facebook také předvedl novou vyhledávací službu, umožňující uživatelům prohledávat obsah sdílený jejich přáteli. Zatím je služba dostupná pouze pro anglicky mluvící uživatele v omezené zkušební verzi. 3 Kdo ví, jestli na Facebooku najdu kromě knihoven VUT i nějaké hezké knihovnice 2 Seznamy zájmů. In: Facebook [online] [cit ]. Dostupné z: 3

8 Twitter Twitter je sociální síť zaměřená na službu tzv. mikroblogování. Publikované příspěvky, tzv. tweety, jsou omezené na 140 znaků. Informace tak dostáváte v zhuštěné podobě. Po registraci můžete snadno sledovat vybrané profily a jejich příspěvky se vám budou zobrazovat na vaší domovské stránce. Určitě zde naleznete nejen své známé, ale také spoustu odborníků z vašeho oboru! Pokud chcete vyhledávat tweety k určitým tématům, využijete přitom tzv. hashtagy. Jedná se o pojem spojený s dvojkřížkem # (např. #gramotnost), který Twitter označí jako odkaz, díky kterému můžete např. sledovat aktuální trendy a témata. Populární hashtagy na českém a slovenském Twitteru, stejně jako vyhledávání v archivu příspěvků, vám nabízí server V archivu všech příspěvků můžete vyhledávat i bez nutnosti registrace na adrese Služba nabízí i možnosti pokročilého vyhledávání či kombinaci vyhledávacích výrazů pomocí operátorů. Přímo na Twitteru vyhledáváte pomocí políčka Search. Začátečníci mohou najít přehledný návod k používání Twitteru na Google + Internetová sociální síť provozovaná společností Google se za pouhé dva roky své existence stala počtem uživatelů momentálně druhou největší online sociální sítí. Účet na Google + můžete propojit se svým účtem na YouTube a s dalšími službami od firmy Google. V sociální síti Google + si své kontakty přidáváte a třídíte do tzv. kruhů. Kruhy představují skupinu osob, které mají něco společného a s nimiž chcete sdílet stejné informace (nutno upozornit, že také na Facebooku a Twitteru si můžete vytvářet seznamy přátel). Stejně tak si podle kruhů filtrujete informace, které chcete zobrazovat. Na Google + naleznete také komunity, k nimž se můžete přidat a stránky, které můžete sledovat. Pomocí tlačítka +1 můžete doporučovat webový obsah. Doporučování má vliv i na výsledky vyhledávání Google. Na Google plus můžete stejně jako na Twitteru používat hashtagy. Manuál nového uživatele:

9 LinkedIn LinkedIn je profesní sociální síť. Najdete zde odborníky z celého světa a můžete si zde snadno vytvořit síť profesionálních kontaktů, kterou můžete využít nejen při snaze získat nějakou informaci či řešení určitého problému, ale také při hledání práce. Také zde existuje možnost skrze své kontakty oslovit odborníky, k nimž byste se jinak nedostali. Na LinkedIn nalezete i množství diskusních fór (LinkedIn Groups), v nichž nad odbornými i praktickými problémy diskutují profesionálové z celého světa. LinkedIn Groups se tak pro vás mohou stát dalším z užitečných zdrojů relevantních informací. Diskusní fóra, která by vás mohla zajímat, najdete v adresáři Groups Directory. Systém vám také navrhuje diskuse sám na základě informací, které jste vyplnili ve svém profilu. Diskusní fóra k určitému tématu můžete vytvářet i sami a zvát ostatní, aby se do nich zapojili. 4 YouTube YouTube je sociální síť zaměřená na sdílení videa. Můžete si zde vytvořit vlastní profil, videa nahrávat, sdílet a sledovat profily, jejichž videa vás zajímají. Kromě klipů svých oblíbených skupin, ukázek z filmů apod. zde můžete najít také nejrůznější návody, ukázky atd. Server spustil i službu EDU ( zaměřenou na vzdělávání. Můžete zde shlédnout přednášky a lekce od odborníků z celého světa. Své účty tu má například Massachusetts Institute of Technology a Harvard. Videa jsou roztřízena nejen podle stupně vzdělání, ale také podle oborů. 5 Na YouTube se dají najít i některé přednášky z VUT. Ale když tam zrovna přednášku, kterou jsem nestihla, nenajdu, můžu se podívat, jak to učí třeba na MIT. 4 Groups - Getting Started. In: LinkedIn [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Začněte si vzdělávání užívat. In: YouTube pro vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z:

10 Quora Zajímavým zdrojem informací pro vás bezesporu může být Quora, což je web vyloženě zaměřený na kladení a zodpovídání otázek. A ptát se můžete prakticky na cokoli. Mezi množstvím uživatelů se pravděpodobně nalezne někdo, kdo bude schopen vaši otázku zodpovědět. Po registraci a přihlášení si vyberete témata, která vás zajímají (např. Mathematic, Science, ) a poté na svém profilu můžete sledovat nekončící proud konverzací plných zajímavých informací. Otázky jsou kategorizovány podle témat, klíčových slov a kvality, jakou jim přisoudili uživatelé (otázky, ale především odpovědi jsou ostatními uživateli hodnoceny). Quora podporuje Facebook i Twitter, otázky i odpovědi můžete publikovat i v těchto sociálních sítích. 6 Příspěvky a komentáře se sociálních sítí lze vyhledat už i s pomocí Google. Pro vyhledávání obsahu sociálních sítí se dá dále použít vyhledávač Qwant, který vyhledává v sociálních sítích, na webu, ve zprávách i v obchodech a ve výsledku zobrazí několik domén současně 6 BEDNÁŘ, Vojtěch. Quora nová cesta k otázkám a odpovědím?. In: Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

11 INTERNET NEVIDITELNÝ WEB Vyhledávání pomocí vyhledávacích strojů, popř. předmětových katalogů, má své meze. Jejich nevýhodou je to, že jsou schopny zachytit jen tu část webu, která je tzv. na povrchu povrchový web, tu část, kterou lze oindexovat. Celkový web ovšem představuje daleko větší prostor, který je robotům běžných vyhledávacích strojů skryt. Některé zdroje uvádí, že velikost neviditelného webu je asi 500x větší než toho běžně dostupného. Důležité je také zmínit fakt, že informace získané z neviditelného webu bývají kvalitnější a hodnotnější než z webu viditelného. Které informace najdeme v prostředí neviditelného webu? dokumenty vyžadující k přístupu heslo - jen pro registrované uživatele dokumenty vyloučeny správcem serveru k identifikaci robotem dokumenty zabezpečeny Firewally slouží k ochraně počítače před zásahy zvenčí dokumenty v jiných formátech ne všechny vyhledávače zvládají indexovat všechny typy souborů vygenerované stránky na základě dotazu (např. stránka z katalogu knihovny) Co se týče těch knihovních katalogů tak věřte, že to není pravda na 100%. Přijdete na to, která česká knihovna má katalog indexovaný v Google? Nebo je jich víc? Podělte se s kolegy na diskuzním fóru. Výše uvedené dokumenty a webové stránky představují vesměs veřejné neplacené zdroje. Mezi další zdroje, které v sobě ukrývá neviditelný web, řadíme databáze (univerzitní, knihovní, firemní, vládní apod. - hodnotné zdroje). Mnohé z nich jsou předmětem prodeje a za jejich použití se musí výrobci platit (obvykle jsou nakoupeny institucí formou licence např. univerzitou a bezplatně přístupné svým členům pracovníkům a studentům). Problematika neviditelného webu je zde popsána velice stručně. Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se na odkazy, které naleznete v Moodle. Kromě přímých cest lze prostor Neviditelného Webu zkoumat prostřednictvím specializovaných vyhledávacích služeb - brán: Complete Planet Scirus

Jak hledat informace - rešeršní činnost

Jak hledat informace - rešeršní činnost Jak hledat informace - rešeršní činnost Rešerše Slovo rešerše má dvojí význam: 1. je to proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu, 2. je to samotný výsledek

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN AKS TechDoc on-line dokumentace profilového systému JANSEN Co je to AKS TechDoc? Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc využijete při celé řadě každodenních

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Průvodce novým prostředím TwinSpace

Průvodce novým prostředím TwinSpace Průvodce novým prostředím TwinSpace (spuštěno v září 2014) Tento návod byl vytvořen pro potřeby učitelů administrátorů. Najdete zde vše, co potřebujete o svém novém prostředí TwinSpace vědět. Přihlášení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Užití sociálních sítí v SEO

Užití sociálních sítí v SEO Užití sociálních sítí v SEO Pavel Ungr Sociální sítě Vyvíjejí se -> mají využitípro obchod Na všech důležitých sociálních sítích máme možnosti firemních profilů Společnosti monitorují sociální sítě Ataxo

Více

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE QUICK REFERENCE GUIDE ENDNOTE WEB Powered by THOMSON REUTERS Web of Knowledge SM CO JE TO ENDNOTE WEB? EndNote Web je webový nástroj pro správu referencí, jehož úkolem je usnadnit psaní výzkumných prací.

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Prezentace. Prezentace. 1. Základy dobré prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno: 28. 8. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 1. Základy dobré prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno: 28. 8. 2012. www.isspolygr.cz 1. Základy dobré prezentace www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno: 28. 8. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty Psaní závěrečné práce Přednáška pro končící studenty Struktura práce Titulní stránka Prohlášení Anotace, klíčová slova (obojí česky i anglicky) Poděkování (nepovinné) Obsah Slovníček pojmů Úvod proč jste

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY AUTORSKÁ PRÁVA 1. TEXT a. Jestliže použijete cizí text musíte ve svém dokumentu uvést bibliografické citace b. Při použití úryvku textu z tištěného nebo elektronického zdroje je nutné u každého díla řádně

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Monitoring soc. sítí. Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK. Monday, October 10, 11

Monitoring soc. sítí. Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK. Monday, October 10, 11 Monitoring soc. sítí Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK Mluví se o vás všude... Consumer Generated Media K čemu slouží monitoring soc. sítí? Social Media Online Reputation - SMM je vlastně výstřižkovou

Více

Monitoring internetových diskusí jako výzkum trhu: práce. Martin Petrášek. www.emerite.cz www.twitter.com/emerite. ...hledat jehlu v kupce sena

Monitoring internetových diskusí jako výzkum trhu: práce. Martin Petrášek. www.emerite.cz www.twitter.com/emerite. ...hledat jehlu v kupce sena Monitoring internetových diskusí jako výzkum trhu: Větší než malé množství práce Martin Petrášek www.emerite.cz www.twitter.com/emerite list 1 z 19_ Specifika monitoringu internetových diskusí: 1. na sociálních

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE 4. část Slovník pojmů aplanet SLOVNÍK POJMŮ APLANET NEORIENTUJETE SE V TERMÍNECH SPOJENÝCH SE ZAKLÁDÁNÍM OSOBNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SÍTÍ? VYUŽIJTE TENTO SLOVNÍK A VYZBROJTE SE TOU SPRÁVNOU

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL COS Pivot je online databáze s údaji o více než 26 000 finančních příležitostech, která obsahuje i více než 3 miliony

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 9 U k á z k a k n i h

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Kapitola 5 Účet Google a proč jej potřebujete

Kapitola 5 Účet Google a proč jej potřebujete Kapitola 5 Účet Google a proč jej potřebujete Abyste mohli svůj tablet s Androidem plnohodnotně využívat, potřebujete účet Google. Pokud již používáte Gmail či další služby Googlu, popis vytvoření účtu

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha mj@ucw.cz Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha 2015 Odevzdávání práce Formality určují Směrnice děkana 8/2010 a 2/2015. Papírová verze: 3 výtisky: vedoucí, oponent, knihovna Oponentský výtisk se

Více

3 EXKURZ DO KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE

3 EXKURZ DO KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE Název modulu: Definování problému a práce s tématem Cíl textu: Pochopíte, co znamená řešit problém a definovat problém a jeho vztah k tématům vysokoškolských písemných prací. Zjistíte, že práce s tématem

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

ŽENY s.r.o. jsou projektem pro všechny ženy, které jsou posedlé životem, prací, rodinou, koníčky, láskou či vášní... Je určen ženám, jež hledají

ŽENY s.r.o. jsou projektem pro všechny ženy, které jsou posedlé životem, prací, rodinou, koníčky, láskou či vášní... Je určen ženám, jež hledají ŽENY s.r.o. jsou projektem pro všechny ženy, které jsou posedlé životem, prací, rodinou, koníčky, láskou či vášní... Je určen ženám, jež hledají inspiraci nebo se naopak inspirací touží stát. ŽENY s.r.o.

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU. Přednášející: Ondřej Douša VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Přednášející: Ondřej Douša OBSAH PŘEDNÁŠKY Informace Minulost vyhledávání Placené versus neplacené zdroje Běžné vyhledávání: Seznam / Google / Bing Pokročilé vyhledávání Kategorizované

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní?

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Michal Kankrlík, Obchodní ředitel IVITERA a.s. Jak používat internet pro lepší řízení LZ 30.května 2013, HR živě, Praha info@ivitera.com

Více

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: sociální sítě Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka MOPET CZ 2013 Úvodní slovo Právě čtete dokument, který vám pomůže s komunikací nové platební služby Mobito. Mobito je nová inovativní služba

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Naučte se jednoduše používat ProQuest

Naučte se jednoduše používat ProQuest Naučte se jednoduše používat ProQuest Vítejte v novém vyhledávacím prostředí ProQuest. Zcela nové, komplexní, přehledné a intuitivní prostředí v sobě spojuje zdroje od společností ProQuest, Cambridge Scientific

Více

Využití WWW jako efektivního informačního zdroje

Využití WWW jako efektivního informačního zdroje Využití WWW jako efektivního informačního zdroje Jiří Jelínek jelinek@fm.vse.cz Fakulta managementu VŠE, J. Hradec Efektivní vyhledávání nacházení požadovaného s minimem úsilí a nákladů v knihovně: procházet

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko Co rok dal: nové formáty a funkce Jan Bednář, Jindřich Benko # Kampaně v Nákupech Google od října 2013 Kampaně v Nákupech Google: Zaměřené na obchod Usnadněte si správu a nabízení cen za inzerci produktů.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více