Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH"

Transkript

1 Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH 1

2 teorie dosud -aplikace jednouživatelské praxe - databáze současně přístupná více uživatelům, paralelní běh aplikací příklady -systémy pro rezervaci místenek, jízdenek, letenek, firmy s účetnictvím, skladem, osobní evidencí ap., prakticky všechny větší aplikace nový problém zajistit při paralelním zpracování dat v databázi konzistenci 4 pokud programy data jen čtou vhodná co největší míra paralelismu (hodnoty dat se nemění a nemůže vzniknout nekonzistence) 4 u programů modifikujících databázi je nutné zajistit v každém okamžiku přístup k datům jen pro jediný program 4 současně je nutná dostatečná průchodnost systému problémy s řízením paralelních procesů vznikají u IS provozovaných prostřednictvím počítačové sítě a u databází distribuovaných 2

3 Transakce, požadavek sériovosti opět používáme základní jednotky zpracování = transakce u víceuživatelského provozu navíc požadavek sériovosti transakcí = výsledek po paralelním provedení řady transakcí je stejný, jako když by byly provedeny celé transakce postupně za sebou. i při sériovém zpracování transakcí není jednoznačný výsledek 3

4 Příklad: převodu mezi bankovními konty. Dvě transakce T0 a T1 přísluší dvěma paralelně běžícím programům. Počáteční stav kont je A = 1000, B = Transakce T0: T1: read(a) read(a) A:=A-50 pom:=a*0.1 write(a) A:=A-pom read(b) write(a) B:=B+50 write(b) read(b) B:=B+pom write(b) Provádíme-li transakce v pořadít0-t1, je výsledek A=855, B=2145 Provádíme-li transakce v pořadít1-t0, je výsledek A=850, B=2150. Pro obě transakce je zde podmínka konzistence A+B= konst, při obou výsledcích zůstává konzistence zachována. 4

5 Platí Pro n paralelně běžících transakcí existuje n! možností sériového pořadí. Sériové zpracování transakcí může vést k různým výsledkům, zůstává však zachována konzistence databáze. Sériové provádění transakcí je časově velmi omezující, transakce mohou být dlouhé, pracovat nad velkou částí databáze, všechny ostatní čekají. Pro větší průchodnost je nutné paralelní zpracování, střídání operací různých transakcí a tak lepší využití procesoru. Říkáme, že transakce jsou prováděny podle určitého schématu. Paralelní zpracování Paralelní zpracování transakcí je takové, že se příkazy různých transakcí (příslušející různým procesům) střídají. Schémat paralelního zpracování je velmi mnoho. Některá z nich vedou k porušení konzistence, některá ne. Úkolem je najít schémata, která splňují požadavek sériovosti. 5

6 Příklad schématu 1, při kterém dochází k porušení konzistence dat T0 T1 paměť T0 paměť T1 databáze. A=1000,B=2000 read(a) A=1000 A:=A-50 A= read(a) A=1000 pom:=a*0.1 pom=100 A:=A-pom A=900 write(a) A=900 read(b) B= write(a) A=950 read(b) B=2000 B:=B+50 B=2050 write(b) B= B:=B+pom B=2100 write(b) B=2100 6

7 Příklad schématu 2, při kterém nedochází k porušení konzistence dat T0 T1 paměť T0 paměť T1 databáze. A=1000,B=2000 read(a) A=1000 A:=A-50 A=950 write(a) A= read(a) A=950 pom:=a*0.1 pom=95 A:=A-pom A=855 write(a) A= read(b) B=2000 B:=B+50 B=2050 write(b) B= read(b) B=2050 B:=B+pom B=2145 write(b) B=2145 7

8 Je možno vysledovat, že důležité jsou operace read( ) a write ( ) a jejich pořadí, ostatní operace nemají na výsledek paralelního zpracování z hlediska konzistence vliv. 8

9 Precendenční graf Kdy paralelní schéma splňuje požadavek sériovosti a kdy ne? Když každá transakce nejprve přečte objekt operací READ a teprve potom jej zapíše operací WRITE, je možno sestrojit tzv. precendenční graf = orientovaný graf, jehož uzly jsou transakce a jehož hrany jsou orientovány Ti fi Tj, jestliže (1) Ti provede WRITE(A) dříve, než Tj provede READ(A) (2) Ti provede READ(A) dříve, než Tj provede WRITE(A). Jestliže získaný orientovaný graf obsahuje cyklus, pak testované schéma paralelního zpracování transakcí nesplňuje požadavek sériovosti. 9

10 Příklad precendenčního grafu schématu 1 pro objekt A Schéma 1: T0 T read(a) 2 read(a) T0 T1 write(a) write(a) Ti fi Tj T0 provede READ(A) dříve než T1 provede WRITE, dle (2) platít0 T1 T1 provede READ dříve než T0 provede WRITE, dle (2) platí T1 T0 10

11 Příklad precendenčního grafu schématu 2 pro objekt A Schéma 2: T0 T1 Ti fi Tj read(a) write(a) 1 T0 T1 read(a) write(a) T0 provede WRITE dříve než T1 provede READ, dle (1) platí T0 T1 T1 neprovede dříve než T0 nic 11

12 Když transakce zapisuje pomocí WRITE(A), aniž by předtím četla operací READ(A), pak neexistuje žádný efektivní algoritmus rozhodující, zda dané schéma paralelního zpracování transakcí splňuje požadavek sériovosti. 12

13 Zamykání zajištění požadavku sériovosti se řeší pomocí zpřístupnění dat vždy jen jediné transakci: když jedna transakce získá k údaji výlučný přístup, pak údaj nemůže modifikovat jiná transakce dříve, než první transakce skončí a uvolní přístup kúdaji; říkáme, že údaje jsou zamčeny jediný klíč ke každému zámku přiděluje systém pro řízení paralelního zpracování (součást SŘBD) těm transakcím, které o něj požádají. 13

14 Úroveň zamykání údajů (CO se zamyká) 1. OS - soubor typu read-only 2. SŘBD příkazem v aplikačním programu uzamčení databáze uzamčení datového souboru uzamčení jednoho nebo několika záznamů uzamčení jednotlivých položek (atributů) záznamu Flock Rlock Způsob zamykání (KDO zamyká) 1. Aplikační program (programátor) explicitním příkazem Expl 2. SŘBD automaticky (implicitně) současně sněkterým Impl příkazem pro manipulaci s daty 14

15 Druhy zámků (JAK se zamyká) 1. Zámky pro sdílený přístup -umožňují údaje jen číst Share více transakcím současně, zapisovat jenjedné, 2. Zámky výlučné -umožní čtení i zápis vždy pouze Exclusive jedné transakci. Pokud má jedna transakce údaj uzamčený a další transakce jej chce uzamknout také, může dojít ke kolizi. Proto existují funkce testující, zda je údaj volný. Pokud není, je nutno situaci programově řešit. 15

16 Problémy zámků Zaveďme si následující označení pro žádosti transakcí o uzamčení: LS(A)... zamkni položku A pro sdílený přístup (Lock Shared) LX(A)... zamkni položku A pro výlučný přístup (Lock exclus) UN(A)... uvolni položku A (UNlock) Žádosti LS(A) lze zřejmě vyhovět vždy, není-li na A zámek typu LX(A). Žádosti LX(A) lze vyhovět pouze tehdy, je-li položka A ve stavu po provedení UN(A) není zamčena žádným způsobem. Použití zámků však není jednoduché, nesprávné použití může vést k nesprávným výsledkům k nekonzistenci, jak ukáží následující příklady. 16

17 Příklad transakcí T1 a T2 s počátečními hodnotami A=100, B=200 T1: LX(B) T2: LS(A) read(b) read(a) B:=B-50 UN(A) write(b) LS(B) UN(B) read(b) LX(A) UN(B) read(a) display(a+b) A:=A+50 write(a) UN(A) Sériová provedení transakcí T1-T2 i T2-T1 dají výsledek příkazu display(a+b) hodnotu 300. Při následujícím paralelním schématu 3 je však výsledek jen

18 Příklad schématu 3, u kterého není dodržen požadavek sériovosti. T1 T2 paměť T1 paměť T2 databáze. A=100,B=200 LX(B) read(b) B=200 B:=B-50 B=150 write(b) B=150 UN(B). LS(A) read(a) A=100 UN(A) LS(B) read(b) B=150 UN(B) display(a+b) A+B=250. LX(A) read(a) A:=A+50 A=100 write(a) A=150 UN(A) A=150 18

19 Uváznutí Zdálo by se tedy, že řešením je uvolnit položky až po ukončení celé transakce. Následující příklad ukáže, k jakým dalším problémům by to mohlo vést. Příklad mějme upravené transakce T3 a T4 T3: LX(B) T4: LX(A) read(b) read(a) B:=B-50 LS(B) write(b) read(b) LX(A) display(a+b) read(a) UN(A) A:=A+50 UN(B) write(a) UN(B) UN(A) 19

20 Příklad: Schéma 4 paralelního zpracování, které uvolňuje položky pozdě. T3 T4. LX(B) read(b) B:=B-50 write(b) LX(A) read(a) LX(B) LX(A) marně čeká na uvolnění položky B... marně čeká na uvolnění položky A 20

21 Takovou situaci, kdy obě transakce vzájemně čekají na uvolnění některých položek databáze, nelze žádný požadavek uspokojit a celý proces uvázne v mrtvém bodě, nazýváme uváznutím (deadlock). Pokud používáme zámků málo, hrozí nekonzistence. Používáme-li zámků mnoho, hrozí uváznutí. Máme k řešení dva problémy: 1. splnění požadavku sériovosti zamykáním částí databáze 2. nebezpečí uváznutí v mrtvém bodě přílišným zamykáním 21

22 Požadavek sériovosti K řešení požadavku sériovosti se používá protokolu o zámcích = pravidla udávající, kdy může transakce zamknout a uvolnit objekty. Jednoduchou metodou pro sestavení takového protokolu je metoda dvoufázového zamykání. Spočívá v tom, že v první fázi zámky jen zamykáme a neuvolňujeme, ve druhé fázi naopak jen uvolňujeme a nezamykáme. Pokud transakce paralelního schématu vyhovují protokolu o zámcích, pak je zajištěn požadavek sériovosti, není vyloučena možnost uváznutí v mrtvém bodě. Příklad: 1. Výše uvedené transakce T1 a T2 nemají dodržen protokol o zámcích metodou dvoufázového zamykání, proto došlo k nekonzistenci. 2. Transakce T3 a T4 tento protokol dodržen mají, avšak u nich došlo k uváznutí. 22

23 Metoda dvoufázového zamykání. Příklad: T1: LX(B) T2: LS(A) read(b) read(a) B:=B-50 UN(A) write(b) LS(B) UN(B) read(b) LX(A) UN(B) read(a) display(a+b) A:=A+50 write(a) UN(A) Transakce T1 a T2 nemají dodržen protokol o zámcích metodou dvoufázového zamykání, proto došlo k nekonzistenci. 23

24 Metoda dvoufázového zamykání. Příklad: T1: LX(B) T2: LS(A) read(b) read(a) B:=B-50 LS(B) write(b) UN(A) LX(A) read(b) UN(B) UN(B) read(a) display(a+b) A:=A+50 write(a) UN(A) Transakce T1 a T2 mají dodržen protokol o zámcích metodou dvoufázového zamykání, proto nedojde k nekonzistenci jedna transakce se nemůže včlenit mezi příkazy druhé transakce, pokud ta je v nekonzistentním stavu. 24

25 Problém uváznutí se řeší pomocí dvou typů metod SŘBD umí nastalé uváznutí rozpoznat a řeší ho zrušením některých transakcí prevence uváznutí, SŘBD operace zamykání a uvolňování řídí v transakcích tak, aby k uváznutí nedošlo,. 25

26 Řešení nastalého uváznutí Jestliže systém nepoužívá prevenci uváznutí, musí mít prostředky pro detekci (rozpoznání) uváznutí obnovu činnosti umrtvených transakcí. Detekce se provádí obvykle použitím grafu relace "kdo na koho čeká" = graf, jehož uzly jsou transakce a orientované hrany představují uvedenou závislost. Záznamem a analýzou grafu čekání se rozpoznává uváznutí. Je-li v grafu cyklus, systém uvázl v mrtvém bodě. Příklad T1 T2 T1 čeká na T2 T2 čeká na T3 T3 T3 čeká na T1 26

27 Jestliže taková situace nastane, systém musí jednu nebo více transakcí vrátit zpět, čímž se zablokovaný přístup k datům (pro tuto transakci) odblokuje a umožní se provedení ostatních transakcí. Obnovení činnosti se provádípomocí souboru log. Systém vybírá takové transakce, aby s celým postupem byly spojeny co nejmenší náklady, k tomu bere v úvahu: jaká část transakce již byla provedena, kolik dat transakce použila a kolik jich ještě potřebuje pro dokončení, kolik transakcí bude třeba celkem vrátit. Podle těchto kriteriíby se mohlo dále stát, že bude vracena stále tatáž transakce a její dokončení by bylo stále odkládáno. Je vhodné, aby systém měl evidenci o vracených transakcích a při výběru bral v úvahu i tuto skutečnost. 2.exe 27

28 Prevence uváznutí 1. metoda, nejjednodušší -uzamčení všech položek, které transakce používá, hned na začátku transakce ještě před databázovými operacemi a jejich uvolnění až na konci transakce. Transakce se nezahájí, dokud nemá zamknuty všechny potřebné údaje a tedy nemůže dojít k uváznutí uprostřed transakce (fakticky jde téměř o sériové zpracování transakcí). Tato metoda však má dvě velké nevýhody: využití přístupu k položkám je nízké, protože jsou dlouhou dobu zbytečně zamčené, transakce musí čekat až budou volné současně všechny údaje,které chce na začátku zamknout, a to může trvat velmi dlouho. 28

29 Prevence uváznutí 2. Jiná metoda využívá faktu, že k uváznutí nedojde, jestliže transakce zamykají objekty v pořadírespektujícím nějaké lineární uspořádání, definované nad těmito objekty (např. abecední ap.). Z hlediska uživatelského však takový požadavek je přílišomezující a v databázích se přílišnepoužívá. 7.exe 8.exe 3. Plánovače Některé SŘBD řeší problém uváznutí synchronizací paralelních transakcí pomocí speciálního modulu, tzv. plánovače, který předem rozhoduje, které transakce s jejich operacemi spustí a v jakém pořadí. 29

30 Plánovače v SŘBD jsou zabudovány tyto programové moduly: Modul řízení transakcí (RT); je to fronta, na kterou se transakce obracejí se žádostí o vykonání operacíread(x) a WRITE(X). Každá transakce je doplněna příkazy BEGIN TRANSACTION a END TRANSACTION. Modul řízení dat (RD) realizuje čtení a zápis objektů dle požadavků plánovače a dává plánovači zprávu o výsledku a ukončení. Plánovač zabezpečuje synchronizaci požadavků z fronty dle realizované strategie a řadí požadavky do schémat. Schéma pro množinu transakcí je pořadí, ve kterém se operace těchto transakcí realizují. 30

31 Plánovače Nejjednodušší schéma je sériové, ovšem je málo průchodné, cílem celé strategie je větší průchodnost systému. Plánovač při dvoufázovém zamykání vykonává tyto operace: řídí zamykání objektů, operace čtení a modifikace objektů povoluje jen těm transakcím, které mají příslušné objekty zamknuté, sleduje, jestli transakce dodržují protokol dvoufázového zamykání; pokud zjistíjeho porušení, transakci zruší, předchází uváznutí nebo ho detekují a řeší zrušením transakce. 31

32 Plánovač pomocí časových razítek Časové razítko (ČR) = číslo přidělené transakci nebo objektu databáze. čísla přidělovaná transakcím tvoří rostoucí posloupnost, jsou jednoznačná pro všechny transakce a platípro všechny operace transakce. čísla používá plánovač pro řízení konfliktních operací READ(A) a WRITE(A). konfliktními operacemi rozumíme dvě operace týkající se téhož objektu báze a alespoň jedna z nich je WRITE. Všechny páry konfliktních operací se provádějí v pořadíjejich ČR, pak vytvářejí sériová schémata. nezamyká pomocí explicitních příkazů LS a LX, ale pomocí ČR hlídá sériové provedení transakcí nad stejnými záznamy. nad různými záznamy připouští paralelnost. 32

33 Princip základního plánovače s ČR: plánovač eviduje pro každý objekt A databáze dvěčísla: největší ČR, které měla operace READ(A), jižprovedenánad objektem A, označíme jej R/ČR(A) největší ČR, které měla operace WRITE(A) provedenánad A, označíme jej W/ČR(A). Kdyžplánovač obdržípožadavek s ČR na čtení objektu A, provede: je-li ČR < W/ČR(A) pak odmítne požadavek a zruší transakci, kterápožadavek zaslala, jinak vyhoví požadavku a aktualizuje hodnotu R/ČR(A) = max( ČR, R/ČR(A) ) Kdyžplánovač obdržípožadavek s nějakým ČR na zápis objektu A, provede: je-li ČR < W/ČR(A) or ČR < R/ČR(A) pak odmítne požadavek a zruší transakci, kterápožadavek zaslala, jinak vyhoví požadavku a aktualizuje hodnotu W/ČR(A) = ČR Zrušenétransakce se znovu spustís novou (vyšší) hodnotou ČR. Plánovač způsobuje častérušenítransakcí -existují modifikace nebo jinéstrategie plánovačů, kterésnižujípočet zrušení transakcí. 33

34 Příklad na časovárazítka Transakce T1 a T2 provádějí čtení a zápis údajů v tomto pořadí: T1 T2. 1. read (A) 2. read (B) 4.exe 3. write(b) 4. read (B) 5. write(a) 6. write(b) Postup přidělování časových razítek: R/ČR(A) W/ČR(A) R/ČR(B) W/ČR(B) T1: read(a) ČR=1 R/ČR(A)= T2: read(b) ČR=2 R/ČR(B)= T2:write(B) W/ČR(B)= T1: read(b) R/ČR(B)=0 X 34

35 Příklad: V IS Banka je definována databáze účtů a nad ní se provádějí tyto transakce: Převod z účtu na jiný účet Vklady na účet Výběry z účtu Platby inkasa Platby za vedení účtu Připisováníúroků účet U kteréz následujících dvojic transakcí může dojít k uváznutí? 1. Pan A platí 100.-panu B, pan B vybírá Panu A jepřipisován úrok, pan B platí panu A. 3. Pan B vrací panu A, pan A platí panu B. 4. Pan A platí panu B, pan B platípanu C. 5. Všem jsou připisovány úroky, pan A platí panu B. účet A účet B účet C suma

36 Příklad: IS odborných lékařů eviduje lékaře, pacienty, objednávky a návštěvy pacientů (diagnóza a vykon se doplnípři návštěvě, cena je pro pojišťovnu, ucto je logickáhodnota = zaúčtováno pojišťovně). Lekar (RC_L, jmeno_l, spec) Pacient (RC_P, jmeno_p, pojistovna) Navsteva(id_navst, RC_L, RC_P, datum, hodina, diagnoza, id_vykon, ucto) Cisel_vykonu (id_vykon, cena) U kteréz následujících dvojic transakcí může dojít k uváznutí? 1. Lékař A objednávápana X, lékař B objednávápana Y 2. Lékař B objednávápana Z, pan X rušíobjednávku u lékaře A 3. Správce DB zapisuje nového lékaře F, pan U se objednávák lékaři A 4. Správce pořizuje měsíční seznam výkonů podle lékařů pro pojišťovnu, lékař A zapisuje informace o návštěvě pana X 5. Panu X provádí správce změnu pojišťovny, lékař B zapisuje panu X výsledek návštěvy 36

Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1 Transakční zpracování Bezpečnost databází Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1 Transakce Transakce systém zpracování transakcí vlastnosti ACID stavy transakce SŘBD a transakční zpracování Řešení transakcí

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy Databázové systémy Tomáš Skopal transakce * vlastnosti transakcí * rozvrhy Osnova motivace co je a proč je transakce vlastnosti transakcí rozvrhy ( prokládané zpracování transakcí) uspořádatelnost konflikty

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů.

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. 10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. Jedním kritériem klasifikace databázových systémů je počet uživatelů, kteří současně využívají systém. Jednouživatelský systém SŘBD - v daném okamžiku může

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz Téma 12 Transakce, řízení souběhu a obnova dat Obsah 1. Transakce a jejich stavy 2. Souběh transakcí 3. Sériovost, serializovatelnost, obnovitelnost 4. Řízení souběhu 5. Úrovněkonzistence 6. Řídicí protokoly

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV)

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV) Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Enterprise Java

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

ů Ť ě Á Ř ž ó ě Ž ž ž ž ě ě ž ě ž ž ě ě ž Č ůž ě ě ž ě ů ě ě ú ú ě ě ě ž ě ě ž ě ž Š Č ů ž ó ž ů ě ů ž ů ž ů ů ž ž ě ů ě ž ů ž ů ů ž ě ů Ž ž Ž ě ě ě Š ě ó ě ě ě ě ě ě ů ů Š ě Ó ú Ť ě ěž ž ě ú ěž úě ěž

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík 1 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace... 3 3. Formální specifikace... 3 Funkční požadavky...

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Definice. B-stromu. B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí:

Definice. B-stromu. B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí: B-Strom Definice B-stromu B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí: 1. Počet klíčů v každém vnitřním uzlu, je o jednu menší než je počet následníků (synů) 2.

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Informatika a výpočetní technika kompendium Pavel Navrátil Příloha Přehled funkcí v Excelu 2003 05KA-Prehled_funkci_Excel2003.pdf Nakladatelství a vydavatelství Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Citlivá data? Co to je? Kde to je? Kdo to za to odpovídá? Jak je ochránit? Jak se z toho nezbláznit

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička 08. Deadlock Přidělování paměti ZOS 2006, L. Pešička Obsah Deadlock Jak předcházet, detekovat, reagovat Metody přidělování paměti Jak se vypořádat s uvíznutím 1. Problém uvíznutí je zcela ignorován 2.

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Správa počítačové sítě Novell NetWare

Správa počítačové sítě Novell NetWare Souborový systém Správa počítačové sítě Novell NetWare Ing. Daniel Studený Souborový systém Systém souborů (filesystem) způsob, jak organizovat soubory na ukládacích zařízeních systémy souborů používané

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

DISTRIBUOVANÁ APLIKACE EDITORU VLAKŮ DISTRIBUTED APPLICATION OF TRAIN EDITOR

DISTRIBUOVANÁ APLIKACE EDITORU VLAKŮ DISTRIBUTED APPLICATION OF TRAIN EDITOR DISTRIBUOVANÁ APLIKACE EDITORU VLAKŮ DISTRIBUTED APPLICATION OF TRAIN EDITOR Karel Greiner 1 Anotace: Článek popisuje možnosti nového editoru vlaků určeného pro sestavu jízdního řádu. Program nahrazuje

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011.

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS Autopůjčovna (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo týmu: T07 Členové skupiny: Příjmení, jméno,

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Rozhodovací stromy Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop

Setkání FlexiBee vývojářů. Jak jsme psali eshop Setkání FlexiBee vývojářů Jak jsme psali eshop Ing. Tomáš Hruška, Aleš Woska Červen 2012 ARIT s.r.o. - na trhu již od roku 1996 Tým profesionálů, které práce baví ARIT - silný partner pro FlexiBee distributor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127 Celkem 640 hodin 120 kreditů Sbírka

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Obecné metody systémové analýzy

Obecné metody systémové analýzy Obecné metody systémové analýzy Graf jako pojem matematické teorie grafů (nikoliv např. grafické znázornění průběhu funkce): určitý útvar (rovinný, prostorový), znázorňující vztahy (vazby, relace) mezi

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

ň š Ý É Č Í Š Ž Č Á Ě ŘÍ ň ň ď ň ů ň ň ň Á Á ň Á ň ú ů ů ú ů Ťť ň š Ť Ť Ž ú ů ů ú ů š Č ů ů Ě Í Í Í Á Í ů š š Š ň š š ů ů ů Ž Š Á ů ď Ť Ú ď ú š ů Í ú ů Í Í ú š š Ž ů ů ů ů ů ů Ž Í Ž ů ú ů ď š š š ď š Ž

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP II

Systémy plánování a řízení výroby AROP II Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP II Technická univerzita v Liberci

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

ě á Ř ú ó Á ý á á ú ú ú š ý á ě á á ú á á á á ž ě ě š ů á á á á ý ž á ž á á ě á á ž á ě Á ě á ó ó á ú ěš á ý úě ú ý ň ý ý á ň ň á ň ý ý á É ý á ý á ě á ú Č Š ÝŤ ú ú ú š ý á á á ú á á á á ě ě š ů á á á

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Rozhodovací pravidla

Rozhodovací pravidla Rozhodovací pravidla Úloha klasifikace příkladů do tříd. pravidlo Ant C, kde Ant je konjunkce hodnot atributů a C je cílový atribut A. Algoritmus pokrývání množin metoda separate and conquer (odděl a panuj)

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Synchronizace procesů

Synchronizace procesů Synchronizace procesů Tomáš Vojnar vojnar@fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 BRNO 11. dubna 2011 Operační systémy Synchronizace procesů Současný

Více

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Teorie grafů. zadání úloh. letní semestr 2008/2009. Poslední aktualizace: 19. května 2009. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Teorie grafů zadání úloh letní semestr 2008/2009 Poslední aktualizace: 19. května 2009 Obsah Úloha číslo 1 5 Úloha číslo 2 6 Úloha číslo 3 7 Úloha číslo 4 8 Úloha číslo 5 9 Úloha číslo 6 10 Úloha číslo

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více