Základní škola Mukařov Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2013/ PaedDr. Jana Novotná Stránka 1

2 Obsah Identifikační údaje:... 3 Naše škola naše vize... 3 Pracovníci ve školním roce Vedení školy:... 6 Pedagogičtí zaměstnanci:... 6 Provozní zaměstnanci :... 8 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace:... 9 Složení žactva na naší škole ŠVP Vyučování jednotlivých předmětů: Dělení tříd na skupiny: Zájmová a mimoškolní činnost Srovnávání vědomostí žáků školy Hodnocení vzdělávání ve školním roce Přijímací řízení na střední školy Kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogů Integrovaní žáci Nadaní žáci Žákovský parlament Minimální preventivní program Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Činnosti metodika primární prevence Nové patro kontejnerové přístavby Akce školy v průběhu školního roku Projektové vyučování Nájemní smlouvy Vnější kontrolní činnost Poskytování informací podle zákona č.106/199sb Hospodaření školy Finanční uspořádání státních dotací za rok Závěr Stránka 2

3 Identifikační údaje: Základní škola Mukařov, Školní 88, Mukařov zs-mukarov.cz IČO : Telefon : , Školní družina v Příčné 61 tel Školní jídelna ve Školní 99 tel , , Zřizovatelem školy je Obec Mukařov Školská rada je složena ze 6 členů: Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Kateřina Dinová - za ZŠ Mukařov p. Daniela Kocková, Daniela Doskočilová - za rodičovskou veřejnost p.alena Semanská, Mgr. Ondřej Jakob - za zřizovatele Naše škola naše vize Škola jako státní instituce má sloužit svým klientům, tedy dětem a jejich rodičům Chceme poskytovat kvalitní vzdělání s důrazem na aktivní dovednosti žáků vedoucí k samostatnému aplikování získaných vědomostí, dovedností a návyků ve svém životě Chceme vychovávat žáky k uvědomění si svého místa a role ve společnosti Chceme rozvíjet komunikační schopnosti žáků, zejména v mateřském jazyce, ale i v cizím jazyce, informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích Chceme vychovávat žáky k pochopení důležitosti vlastního vzdělávání s důrazem na celoživotní vzdělávání Stránka 3

4 Chceme se věnovat všem žákům se stejnou péčí s důrazem na individuální potřeby každého z nich, v rámci rozumné integrace slabších dětí ve skupině ostatních dětí ve třídě Chceme podporovat projektové vyučování, týmovou práci a spolupráci nejen v kolektivu, ale i mezi dětmi a pedagogy Chceme podporovat zdravý životní styl dětí Stránka 4

5 Pracovníci ve školním roce Horní řada zleva : Jiří Müller, PhDr. Filip Satrapa, Ing. Lenka Hejduková, Mgr. Milada Kroupová, Mgr. Pavlína Bartáková, Mgr.Jitka Zemanová, PaedDr. Jana Novotná, Mgr. Martina Profotová, Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Petra Kotrhonzová, Ing. Věra Müllerová, Soňa Božková, Zuzana Maršálková, Mgr. Hynek Novotný, Marek Králík Sedící zleva : Mgr. Radoslava Kulhánková, Mgr. Kamila Volíková, Mgr. Lada Váňová, Mgr. Kateřina Dinová, Jan Bouda, Mgr. Vlasta Koubová, Mgr. Pavlína Bartáková, Zuzana Kadeřábková, Mgr. Vladimíra Adámiová Stránka 5

6 Vedení školy: Ředitelka školy : PaedDr. Jana Novotná, PF Ústí nad Labem, aprobace ČJ D Zástupce ředitelky školy : Mgr. Radek Chvojka, PF UK Praha, aprobace M Zt Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Vlasta Koubová - tř. uč. 1.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 1.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Milada Kroupová - tř. uč. 1.C - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Petra Kotrhonzová - tř. uč. 2.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 2.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Kamila Volíková - tř. uč. 3.A - Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika Kateřina Boudová - tř. uč. 3.B - Gymnázium Mgr. Martina Profotová - tř. uč. 4.A - Vzdělávání dospělých, studující Uč.pro 1.stupeň Mgr. Jitka Zemanová - tř. uč. 4.B - Učitelství pro 1.stupeň Ing. Lenka Hejduková - tř. uč. 5.A - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Mgr. Vladimíra Adámiová - tř. uč. 5.B - Učitelství pro 1.stupeň Stránka 6

7 Mgr. Hynek Novotný - tř. uč. 6.A - Učitelství pro 2.st. aprobace ČJ- Ov PhDr. Filip Satrapa - tř. uč. 6.B - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Zuzana Maršálková - tř. uč. 7.A - Gymnázium Jiří Müller - tř. uč. 8.A - Gymnázium Mgr. Radoslava Kulhánková - tř. uč. 8.B - Učitelství pro 2.st.- aprobace- Ch Bio Mgr. Lada Váňová - tř. uč. 9.A - Právnická fakulta UK, Učit. Pro 2.st.,aprobace-Ov Mgr. Kateřina Dinová - bez třídnictví - Učitelství pro 3.stupeň Pedagogika Marek Králík - bez třídnictví - Studující Učitelství pro 2.st., aprobace- VV Částečný úvazek Zuzana Kadeřábková - bez třídnictví - vyučující Aj na 1.stupni, částečný úvazek Kryštof Novotný - suplent - SŠ Zuzana Kadeřábková - vedoucí vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Kateřina Güntherová - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Bc. Libuše Čánská - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Karolína Skrčená - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Stránka 7

8 0,50 úvazek Nikola Kovaříková - vychovatelka školní družiny - studující Vychovatelství 0,25 úvazek Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 43,96 let. Provozní zaměstnanci : Ing. Věra Müllerová - administrativní pracovnice - Jan Bouda - údržba, školník - Emílie Pýchová - uklízečka - 0,25 úvazek Václava Šmídová - uklízečka - 0,50 úvazek Soňa Božková - uklízečka úvazek Eva Kurelová - uklízečka úvazek Jaroslav Kadeřábek - uklízeč - 0,50 úvazek Hana Krutská - vedoucí školní jídelny - Věra Drábková - vedoucí kuchařka - Miroslava Nečasová - kuchařka - Olga Kalousová - kuchařka - 0,75 úvazek Uklízečka ŠJ Štěpánka Tichá-Chmelíková kuchařka - 0,25 úvazek - Petra Skalická - kuchařka dopl.činnost - 0,50 úvazek Uklízečka ŠJ - 0,50 úvazek Věkový průměr provozních zaměstnanců je 53,84 let. Stránka 8

9 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace: 1.stupeň 13 osob, z toho 10 osob plně kvalifikovaných 1 žena se středoškolským vzděláním 2 ženy s částečným úvazkem vychovatelky školní družiny 2.stupeň 10 osob, z toho 7 osob plně kvalifikovaných 2 osoby se středoškolským vzděláním, více než 20 let praxe 1 osoba studující PF, Učitelství pro 2.stupeň, aprobace VV Na konci školního roku přešla z plného úvazku na částečný p. Kateřina Boudová ( na vlastní žádost). Pedagogický sbor opustil p. Marek Králík, přešel na střední školu. Dále pak Mgr. Lada Váňová, a to z důvodu stěhování rodiny do USA. Pozici vychovatelky školní družiny opustila p. Kateřina Güntherová, a to z rodinných důvodů. Do důchodu odešly 2 zaměstnankyně školní jídelny, p. Olga Kalousová a Miroslava Nečasová. Jejich úvazky byly částečně doplněny p. Skalickou, která přešla z pozice kuchařky na doplňkovou činnost ( stravování pro cizí strávníky). Od 1.9. pak bude přijata nová síla na plný úvazek do jídelny a na částečný úvazek na doplňkovou činnost jídelny. Stránka 9

10 Složení žactva na naší škole Struhařov 4 Říčany 4 Praha 7 Tismice 1 Štíhlice 11 Stř.Skalice 1 Svojetice 46 Vyžlovka 4 Zásmuky 2 Tehovec 18 Zvánovice 1 Babice 26 Ukrajina 1 Č.Brod 2 Doubek 15 Doubravčice 35 Rpety 2 Jevany 1 Klokočná 3 Konojedy 1 Mukařov 136 Louňovice 51 ŠVP Ve školním roce se ve škole vyučovalo podle ŠVP ZŠ Mukařov Škola pro život, aktualizovaného k ročník byl vyučován dle verze k Aktualizací k proběhla změna ve výuce druhého cizího jazyka, který se stal pro 7. a 8.ročníky povinným. 9.ročník má druhý cizí jazyk povinný od září Na ZŠ Mukařov je jako druhý cizí jazyk vyučována němčina, v současné době si jeden z vyučujících v tomto předmětu zajišťuje řádnou kvalifikaci. Program ŠVP ZŠ Mukařov je k nahlédnutí v ředitelně školy a na stránkách školy v sekci Ke stažení dokumenty. Školní družina ve školním roce pracovala dle ŠVP pro školní družinu Výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. I tento program je v ředitelně školy a na webu školy. Děti školní družiny jsou rozděleny do 5 oddělení, neboť rozměry učeben neodpovídají počtu 25 dětí / třída. Tato situace je řešena se zřizovatelem školy, nové prostory budou uvolněny po dokončení nové zděné přístavby školy. Zároveň bylo zažádáno o navýšení kapacity školní družiny, neboť stávající kapacita pro 100 dětí je zcela nevyhovující. Stránka 10

11 Vyučování jednotlivých předmětů: Předměty : hudební výchova, pracovní vyučování, výtvarná výchova, rodinná výchova, fyzika, tělesná výchova byly vyučovány neaprobovaně. Předměty matematika, přírodopis, cizí jazyky a český jazyk byly vyučovány částečně neaprobovaně. V této oblasti má naše škola velikou rezervu, kterou se snaží řešit. Bohužel nabídky těchto aprobací na vesnicích a malých městech jsou nedostačující. Povinně volitelné předměty na 1.stupni školy byly zaměřeny na přírodovědu. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat v budoucnosti i na druhém stupni. Povinně volitelné předměty na 2.stupni pak byly zaměřeny na výuku 2.jazyka ( 9.ročník), čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti a informatiky. Nepovinným předmětům se nevyučovalo. Dělení tříd na skupiny: Cizí jazyk ( angličtina) v silnějších ročnících 1. stupně ( 4. a 5.třída) na 3 skupiny ve dvou třídách. Na 2.stupni pak dělení již není třeba, neboť počty dětí ve třídách nedosahují 24 žáků. Stejným způsobem je vyučován jazyk německý od 7.ročníku. Tělesná výchova je dělena od 6. do 9.ročníku na dívky a chlapce. Stejně tak jsou děleny od 7. Ročníku předměty pracovní vyučování a rodinná výchova. Zájmová a mimoškolní činnost Při ZŠ Mukařov pracovaly ve školním roce následující kroužky: - Kroužky angličtiny - Kroužek f. School Tour vedený p. Ing. Růžičkou, který na naší škole působí již řadu let. Tradičně jej navštěvují děti z 1.stupně školy, i když nabídka tohoto kroužku je i pro starší děti. - Kroužek anglického jazyka pro nejmenší děti zajišťovala p. Whitney, maminka dvou dětí z naší školy. - Třetí kroužek výuky anglického jazyka organizuje jazyková škola Carpinus. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí, který je mezi dětmi velmi oblíben. - Kroužek tanečků a HIP HOPu pro děvčata i kluky zajišťuje mnoho let p. Alice Bardová. Kroužky probíhají v mukařovské sokolovně a děti můžeme následně vidět na různých akcích pořádaných školou ( Mukařovská Hvězda hvězd, ples školy a akademie), dále pak na zakončovacích vystoupeních v říčanské sportovní hale. Stránka 11

12 - Dramatický kroužek na škole vede také p. Bardová. Děti si nacvičily moderní pohádku O Karkulce a všech, kteří přežili, se kterou se následně pochlubily na vystoupení pro naše děti na konci školního roku, ale také při představení pro rodiče. - Sportovní kroužek Florbalu působí stále pod vedením p. uč. Mgr. Petry Kotrhonzové a p.mgr. Lady Váňové a reprezentuje naši školu i při meziškolních utkáních. - Již druhým rokem organizoval p. Fiala kroužek Hry v šachy pro děti z 1.stupně. - Výtvarný kroužek p. Dobruské byl nazván Cesta k duze a získal si opět mnoho příznivců z řad především menších dětí. - Výtvarný kroužek pro děti starší vedl náš výtvarník p. Marek Králík. Výkresy vzniklé na tomto kroužku se staly součástí výzdoby hlavní budovy školy. - I v loňském roce zpívaly malé děti v pěveckém kroužku p. Hubové. Co se naučily, to předvedly při vystoupení na vánočním jarmarku a na Akademii školy. - V budově v Příčné 61 působil 2.rokem pro zájemce Kroužek náboženství, který vedla p. katechetka Hana Zavadilová. - Nově vznikl na škole Kroužek korálkování a výtvarné činnosti, který úspěšně vedla p. Galuščáková. - Již deset let působí při ZŠ Mukařov keramický kroužek p. Nižníkové a p. Novotné. Kroužek byl rozšířen na 3 hodiny týdne díky zájmu dětí. Ve školním roce děti z 2.stupně navštívily 4 představení v rámci Klubu mladých diváků. Mají tak možnost navštívit divadelní představení v odpoledních hodinách a za podstatně menší vstupné. KMD vede p. uč. Zemanová a p.uč. Novotná. V loňském roce děti navštívily divadlo Minor, div. V Celetné, div. ABC a Rokoko. Klub Mladého čtenáře vede p. Mgr. Radek Chvojka. Děti mají možnost zakoupit si knihy z nabídky vydavatelství Albatros, Fragment a Egmont. O jejich nabídku je mezi dětmi a jejich rodiči veliký zájem. Srovnávání vědomostí žáků školy Ve školním roce bylo po dvou letech generální zkoušky na testování žáků 5. a 9.tříd od tohoto testování ze strany ČŠI upuštěno. Vzhledem k tomu, že se plánuje testování nepovinné, zúčastnilo se vedení školy ke konci školního roku školení k tomuto tématu. Škola si je vědoma potřebnosti srovnávání vědomostí žáků, i když v tomto případě je to možné pouze na školní úrovni. V minulém školním roce tedy škola prověřovala vědomosti žáků ve vybraných ročnících formou srovnávacích písemných prací z hlavních předmětů českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Stránka 12

13 Hodnocení vzdělávání ve školním roce Závěry testování žáků z matematiky Východiska: Standardy MŠMT a ŠVP ZŠ Mukařov Zhodnocení: 7.ročník: Úlohy vytvořeny vedením školy na základě ŠVP. Racionální čísla a Úměrnosti zvládnuty na úrovni spíše průměrné. Poměr a geometrické učivo zvládnuty podprůměrně. Celkově třídy na podprůměrné úrovni, přestože učivo bylo procvičováno. 5.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Oblasti aritmetiky jsou zvládnuty podle požadavků MŠMT. Geometrie zvládnuta v plné výši, drobné mezery jsou v rozhodovacích úlohách a převodech jednotek. 3.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Drobné nedostatky v oblastech algoritmizace výpočtů a násobilky obecně, převody jednotek. Ostatní učivo na úrovni odpovídající stupni 1 a 2. Geometrie: Učivo zvládnuto na úrovni 1 či 2 stupně, pouze v rýsování drobné neznalosti (kolmice) a převody délkových jednotek. Závěry: Více se zaměřit a procvičovat početní operace na začátku roku a v průběhu vstupu na 2.stupeň neustále opakovat a upevňovat násobilku a algoritmizaci poč. operací, zejména dělení. Všichni vyučující musí vést žáky více k sebekontrole a při řešení úloh používat odhad výsledku a počítání s výhodou.kalkulačky povolovat jen žákům výrazně slabším, kde se tito zaměřují na postup řešení. V učivu geometrie je potřeba procvičovat rýsování, dbát na úpravu a správné návyky (rýs. potřeby, úprava práce, postup při řešení geom. Úloh, atd.) Na prvním stupni je potřeba vytvořit správné Stránka 13

14 návyky zejména v oblasti terminologie a polohových vztahů objektů. Všichni vyučující bez ohledu na stupeň, kde učí, budou více propojovat učivo matematiky s praktickými zkušenostmi žáků. Vedení školy bude v příštím školním roce opět zadávat vlastní srovnávací práce. Ve školním roce se naše škola zaměřila především na prověřování znalostí z matematiky, a to v návaznosti na loňské a předloňské testování ze strany ČŠI. Prověřování znalostí z jazyka českého a anglického probíhalo formou diktátů a srovnávacích jazykových textů. Výsledky těchto testů odpovídají klasifikaci jednotlivých žáků. Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce končilo školní docházku na naší škole 18 žáků 9. třídy. Devátým rokem se učilo na naší škole 6 žáků. Rodiče třech z těchto žáků zažádali o možnost pokračování školní docházky 10. rokem, aby tak jejich děti dokončily základní vzdělání. Všem bylo v této žádosti vyhověno. Ostatní tři děti, dva žáci a jedna žákyně ukončili školní docházku po 9 letech tím, že vyšli z 8.třídy a byli přijati do učebních oborů. Z 9.ročníku bylo přijato na střední školu s maturitou 10 žáků, na učební obory pak 8 žáků. V tomto školním roce se nehlásil nikdo z žáků na čtyřleté gymnázium. Každoročně se z našich 5.ročníků hlásí velký počet uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích. Na tato gymnázia odešlo 13 dětí z 5.tříd, jedna dívka přešla do matematické třídy při 1.ZŠ v Říčanech a jedna dívka do hudební třídy při ZŠ Bezručova v Říčanech. Kontrolní činnost Hospitační činnost školy provádí vedení školy dle ročního hospitačního plánu školy. Zaměřuje se především na začínající a nekvalifikované pedagogy, a to v hlavních předmětech český jazyk, matematika, jazyky. V některých případech probíhá hospitace na přání pedagoga, a to většinou z důvodu posouzení práce se slabšími a integrovanými dětmi. Hospitační činnost probíhá i mezi pedagogy navzájem, a to za účelem sjednocení výuky, výměny pedagogických metod a spolupráce mezi kolegy. Během školního roku nebylo zjištěno žádné závažné porušení dílčích předpisů, nevhodné použití vyučovacích metod nebo nesprávného jednání při výuce. Stránka 14

15 Drobné nedostatky byly projednány v pohospitačních pohovorech tak, aby byly odstraněny v co nejkratším termínu. Další kontrolní činnost provádělo vedení školy ve všech oblastech práce školy bezpečnosti práce ze strany pedagogů i všech zaměstnanců školy. Důraz byl kladen především na plnění dozorů v budově, areálu školy a školní jídelně. Tyto dozory byly posíleny v době velké přestávky a v době největší vytíženosti školní jídelny. Tato potřeba vznikla vzhledem k nárůstu počtu dětí. O provedených kontrolách jsou průběžně prováděny zápisy. Ani v tomto případě nebylo zjištěno závažné porušení předpisů a vyhlášek. Další vzdělávání pedagogů Vzhledem k navýšení státních finančních prostředků na nákup pomůcek a na další vzdělávání pedagogů si mohla naše škola dovolit vyslat pedagogy na vzdělávací kurzy dle jejich požadavků a přání. Kvalifikovaní pedagogové si tak zvyšují svoji kvalifikaci dle požadavků doby a vzrůstajících nároků na odbornost. Neaprobovaní učitelé si tímto způsobem doplňují své vzdělání. DVPP probíhalo především v oblastech výuky matematiky, českého a anglického jazyka, finanční gramotnosti. Paní učitelky z 1.stupně pak navštěvují odborné kurzy zaměřené na pracovní vyučování a dramatickou výchovu. Vedení školy se dále vzdělává v oblasti pracovně-právních vztahů, zákonných změn týkajících se Občanského zákoníku, Zákoníku práce a především změn ve Školském zákoně. Integrovaní žáci O integrované žáky se na základě hodnocení z pedagogicko-psychologických poraden starají jednotliví vyučující, kteří spolupracují s výchovným poradcem. V minulém školním roce bylo na ZŠ Mukařov evidováno 13 integrovaných žáků, z toho s 1 dítětem se středně těžkým tělesným postižením. S tímto dítětem je pracováno především v hodinách tělesné výchovy a pracovního vyučování. Tato práce nevyžaduje náročnou přípravu, jedná se spíše o úpravy práce ( zjednodušení) v této oblasti. Ostatní žáci, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, pracují na základě doporučení odborných poraden a dle vytvořených individuálních plánů. O tyto plány zažádali rodiče tří z těchto dětí. V těchto plánech je kladen důraz na kvalitní spolupráci mezi školou a rodinou, která je v těchto případech velmi důležitá. Nadaní žáci Ve školním roce nepracovaly při ZŠ Mukařov žádné třídy s rozšířenou výukou pro mimořádně nadané žáky. Stránka 15

16 Žákovský parlament Při škole pracuje žákovský parlament, který je složen ze zástupců jednotlivých tříd, a to od 3.ročníku školy. Ve vestibulu hlavní budovy školy je umístěna schránka důvěry, kam mohou děti vhazovat své anonymní či přímé připomínky k chodu školy. Dětmi je tato schránka využívána minimálně, což bereme jako kladnou stránku naší práce. Minimální preventivní program V oblasti prevence sociálně patologických jevů vytváří škola každoroční minimální preventivní program, v jehož rámci jsou žáci v různých předmětech seznamováni s touto problematikou. Stále nejdůležitější stránkou tohoto programu je nebezpečí, které hrozí při užívání omamných a návykových látek, tedy i cigaret a alkoholu. Důležitá je i oblast dětské kriminality a šikany. Škola organizuje přednáškový program ve spolupráci s hasiči, policií a zdravotníky. Na počátku školního roku bylo na naší škole řešeno podezření ze šikany mezi žákyněmi 6.třídy. I když nedošlo k písemnému požadavku ze strany rodičů postiženého dítěte, rozhodla se škola tento problém řešit okamžitě, a to nejprve ve spolupráci s výchovným poradcem. Pomocí sociometrických dotazníků mezi žáky nebyla ovšem tato skutečnost potvrzena. Protože tato odpověď zákonné zástupce neuspokojila, rozhodlo se vedení školy situaci řešit ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR. Celý postup byl veden dle platné směrnice ze srpna Nakonec vedení celý postup konzultovalo s ČŠI. Postup byl shledán správným a veškerým šetřením nebyla šikana potvrzena, i když vztahy v této třídě nejsou na dobré úrovni. Žáci byli následně důkladně poučeni a chování a nebezpečí šikany ze strany třídního učitele a výchovného poradce. Bohužel zákonní zástupci dítěte, jehož se měla údajná šikana týkat, nesouhlasili s výsledky šetření a své dítě přeřadili na jinou školu. Doufáme, že se tyto situace nebudou opakovat a budeme se moci věnovat plně výuce a akcím, které obohatí děti o nové poznatky, například i v této oblasti. Abychom zvýšili sociální cítění našich dětí, spolupracuje škola s řadou charitativních organizací prostřednictvím prodeje reklamních předmětů, z jejichž prodeje je výtěžek věnován na hypoterapii a onkologickou léčbu dětí. Již několikátým rokem škola sběrem víček z plastových lahví přispívá na léčbu Maxima Čejkovského. Stránka 16

17 Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Problematika rizikového chování žáků je zařazena do výuky prvouky na 1.stupni školy, na 2.stupni pak do předmětu biologie člověka, občanská výchova a rodinná výchova. Dále je s dětmi probírána v pravidelných třídnických hodinách, které slouží k projednávání konkrétních situací v rámci jednotlivých tříd, jako jsou například vztahy mezi dětmi ve třídě. Ve vestibulu hlavní budovy je umístěna schránka důvěry, do které mohou děti anonymně vkládat své názory, připomínky, kritiky. Zatím je využívána minimálně, což se nám jeví, jako kladná záležitost. Na boční stěně vestibulu je již několik let umístěna velkoplošná obrazovka s programem v rámci projektu ŠIK. Během celé výuky, o přestávkách pak ozvučeně, mohou děti sledovat aktuality dne, dále vysílání týkající se sociálně patologických jevů, přehled středních škol pro budoucí absolventy naší školy. Nově si může škola sama vytvořit podklady pro vysílání, například fotografie či videa. Rezervy vidíme v rozšíření přednášek s tematikou právní a trestní odpovědnosti mládeže a zdravém životním stylu. Tato tematika se sice objevuje právě ve vysílání projektu ŠIK, ale přímý kontakt s přednášejícím s možností konkrétních dotazů přednášejícímu je pro děti určitě atraktivnější. Stránka 17

18 Činnosti metodika primární prevence pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence : Mgr. Kamila Volíková Kontakt : Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Základní škola Mukařov Základní škola Mukařov je škola s 9 ročníky a 19 kmenovými třídami. Je umístěna v klidné části obce nedaleko obecního úřadu, pošty a kostela. V těsné blízkosti školy se nacházejí rozlehlé lesy. Pro potřeby výuky slouží hlavní budova, postavená v roce V této budově se nachází odborná učebna počítačové techniky, odborná učebna kuchyňky, která kromě výuky pracovního vyučování slouží také k výuce jazyků při dělení do skupin. Děti se učí ve 13 kmenových třídách. Výuka probíhá také v kontejnerové přístavbě školy, která slouží pro děti 1. a 2. tříd. V budově v Příčné 61 se nacházejí oddělení školní družiny. Vzhledem k nedostatečnému prostoru je družina situována také do kontejnerové přístavby a hlavní budovy školy. V současné době byla na Rejstřík škol podána žádost o navýšení kapacity družiny, aby se tak vyhovělo všem zájemcům o mimoškolní výchovu. Toto navýšení umožní dokončení probíhající stavby nové zděné budovy školy, kam bude následně přesunuta výuka a kontejnerová přístavba bude pak sloužit pouze pro školní družinu, případně přípravný ročník školy. Spádové obce školy Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Babice, Vojkov, Tehovec, Svojetice, Klokočná, Doubek, Štíhlice. Naši školu navštěvují dále děti z Doubravčic, Vyžlovky, Jevan a Říčan. Stránka 18

19 Kapacita školy Pro školní rok je schválena kapacita 430 dětí. V současné době ji navštěvuje 417 dětí. Na škole pracuje 26 pedagogů a 15 provozních zaměstnanců. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků uvažuje vedení o zřízení funkce zástupce ředitele pro 1.stupeň. Činnost metodika primární prevence je zaměřena na tři roviny: Žáky Rodičovskou veřejnost a přátele školy Učitele Aktivity zaměřené na žáky - Řešení aktuálních problémů žáků - podezření na šikanu, vztahy žák-žák, žák-učitel. - Seznámení s nabídkou volnočasových aktivit pro žáky pořádaných školou - kroužky, sportovní soutěže, knihovna, soutěže přes internet, aj. - Seznámení se s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou- literární, pěvecké, sportovní - Příprava přednášek a besed pro žáky - Znalost školního řádu, orientace v něm prostřednictvím třídních učitelů a učitelů odborných předmětů Činnosti zaměřené na rodičovskou veřejnost a přátele školy - Seznámení rodičů se školním řádem, orientace v něm na třídních schůzkách, prostřednictvím vedení školy a třídního učitele, prostřednictvím webových stránek školy - ( omlouvání absence žáků ) - Seznámení se s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem školy - Příprava tematicky zaměřených materiálů pro třídní schůzky rodičů ( např. volba povolání) - Schůzky s metodikem prevence a třídními učiteli skupinově ( třídní schůzky), či individuálně Stránka 19

20 - ( konzultační hodiny) - Pravidelná aktualizace informací na webových stránkách školy a na nástěnce metodika prevence Informace pro učitele - Schůzky metodických sdružení dle požadavků jednotlivých učitelů - Schůzky třídních učitelů řešení aktuálních problémů tříd i jednotlivců - Řešení požadavků vyučujících na vzdělávací a přednáškové programy - Metodika zařazování problematiky rizikového chování do jednotlivých předmětů Do rizikového chování patří: - Užívání návykových látek ( cigarety a tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - Nebezpečí nákazy onemocnění HIV/AIDS a infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek - Gambling a virtuální drogy ( závislost na počítači, videu, televizi ) - Záškoláctví - Šikana, násilí, rasismus, xenofobie, intolerance - Domácí násilí, týrání a zneužívání dětí - Ohrožování mravní výchovy mládeže - Poruchy příjmu potravy ( mentální bulimie, mentální anorexie ) Cíle preventivního programu Konkrétní cíle: - Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu, intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie v hodinách vlastivědy, prvouky, občanské výchovy, dějepisu a v třídnických hodinách - Prevence záškoláctví spolupráce s rodiči a OSPODem - Prevence závislostí ( kouření, alkoholismus, virtuální drogy, sekty ), užívání jiných návykových látek, gambling - Prevence rizikových sportů a chování v dopravě - Prevence poruch příjmů potravy hl. v předmětu biologie člověka - Prevence rizikového sexuálního chování - Prevence domácího násilí, týrání a zneužívání kontakt na instituce a linky důvěry, zabývající se touto problematikou, vytváření atmosféry důvěry - Prevence kriminality Stránka 20

21 Dlouhodobé cíle: - Zajistit vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků - Využívat preventivní materiály ve výuce, studovat postupy řešení krizových situací - Využívat různé formy k prevenci rizikového chování, např. besedy, divadelní a filmová představení, knihy, časopisy ) - Informovat průběžně žáky o schránce důvěry a o jejím využití - Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit - Zdokonalovat spolupráci mezi rodinou a školou spolupráce při různých akcích školy - Průběžně zjišťovat úroveň znalostí žáků v oblasti prevence rizikového chování - Neustálá spolupráce mezi pedagogy v této oblasti Formy a metody k dosažení vytyčených cílů - Primární prevence v rámci vyučovacích hodin - Primární prevence ve spolupráci s dalšími organizacemi - Nabídka sportovních a zájmopvých kroužků - Meziročníková spolupráce žáků - Spolupráce s rodiči Získané kompetence a znalosti žáků 1.stupně 1.třída 2.třída 3.třída - Umění komunikovat správně s vrstevníky a dospělými - Rodinu chápat jako zázemí a útočiště - Mít základní zdravotní a sociální návyky ( výživa, hygiena, spánek, cvičení ) - Umět si správně zorganizovat svůj volný čas - Rozlišovat mezi léky, léčivými přípravky a návykovými látkami - Definovat drogu a její nebezpečí, včetně alkoholu a tabáku - osobní nebezpečí, základní zásady komunikace, vztahy v dětském kolektivu, základní hygienické návyky, využití volného času, rodina jako bezpečné místo - lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, zacházení s léky, režim dne, vztahy mezi lidmi, chování v krizových situacích - pojmy v oblasti sexuální výchovy a drogové závislosti, zdraví a jeho ochrana - lidé kolem nás, multikulturní výchova, využívání volného času, ochrana proti obtěžování cizí osobou, bezpečnost v silničním provozu Stránka 21

22 4.třída 5.třída - lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími, životospráva a důsledky nevhodných návyků - využívání volného času, pojmy drogová závislost a sexuální výchova, vztahy v dětském kolektivu - domov, rodina, důvěra, vztahy, léčivé a návykové látky, vztahy v dětském kolektivu - komunikace, poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu, dospívání, nebezpečí při komunikaci s cizí osobou Kompetence a znalosti žáků 2.stupně, jejich prohloubení: - pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus - umět říci NE, znát konkrétní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek - orientovat se v problematice sexuální výchovy, znát kontaktní místa - znát základní právní normy - zaujímat zdravé životní postoje, tolerovat odlišnosti - zvládat základní sociální dovednosti, včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých - pochopit osobní a společenskou zodpovědnost - kriticky myslet a správně se rozhodovat 6.třída 7.třída 8.třída - vhodná náplň volného času, zdravý životní styl, ochrana zdraví, rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince, osobní nebezpečí, způsob chování v krizových situacích - rizika zneužívání návykových látek, způsoby odmítání, centra odborné pomoci - komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, péče o zdraví,život s handicapem - sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci, osobní nebezpečí, šikana, sexuální násilí, drogy a jejich dělení, účinky drog, prevence proti drogám - fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém, tělesné, duševní a sociální proměny u závislého. Rozvoj sebepoznání a sebepojetí, řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty, agresivita, šikana, různé formy násilí - drogová závislost, kontaktní centra Stránka 22

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více