Základní škola Mukařov Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2013/ PaedDr. Jana Novotná Stránka 1

2 Obsah Identifikační údaje:... 3 Naše škola naše vize... 3 Pracovníci ve školním roce Vedení školy:... 6 Pedagogičtí zaměstnanci:... 6 Provozní zaměstnanci :... 8 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace:... 9 Složení žactva na naší škole ŠVP Vyučování jednotlivých předmětů: Dělení tříd na skupiny: Zájmová a mimoškolní činnost Srovnávání vědomostí žáků školy Hodnocení vzdělávání ve školním roce Přijímací řízení na střední školy Kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogů Integrovaní žáci Nadaní žáci Žákovský parlament Minimální preventivní program Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Činnosti metodika primární prevence Nové patro kontejnerové přístavby Akce školy v průběhu školního roku Projektové vyučování Nájemní smlouvy Vnější kontrolní činnost Poskytování informací podle zákona č.106/199sb Hospodaření školy Finanční uspořádání státních dotací za rok Závěr Stránka 2

3 Identifikační údaje: Základní škola Mukařov, Školní 88, Mukařov zs-mukarov.cz IČO : Telefon : , Školní družina v Příčné 61 tel Školní jídelna ve Školní 99 tel , , Zřizovatelem školy je Obec Mukařov Školská rada je složena ze 6 členů: Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Kateřina Dinová - za ZŠ Mukařov p. Daniela Kocková, Daniela Doskočilová - za rodičovskou veřejnost p.alena Semanská, Mgr. Ondřej Jakob - za zřizovatele Naše škola naše vize Škola jako státní instituce má sloužit svým klientům, tedy dětem a jejich rodičům Chceme poskytovat kvalitní vzdělání s důrazem na aktivní dovednosti žáků vedoucí k samostatnému aplikování získaných vědomostí, dovedností a návyků ve svém životě Chceme vychovávat žáky k uvědomění si svého místa a role ve společnosti Chceme rozvíjet komunikační schopnosti žáků, zejména v mateřském jazyce, ale i v cizím jazyce, informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích Chceme vychovávat žáky k pochopení důležitosti vlastního vzdělávání s důrazem na celoživotní vzdělávání Stránka 3

4 Chceme se věnovat všem žákům se stejnou péčí s důrazem na individuální potřeby každého z nich, v rámci rozumné integrace slabších dětí ve skupině ostatních dětí ve třídě Chceme podporovat projektové vyučování, týmovou práci a spolupráci nejen v kolektivu, ale i mezi dětmi a pedagogy Chceme podporovat zdravý životní styl dětí Stránka 4

5 Pracovníci ve školním roce Horní řada zleva : Jiří Müller, PhDr. Filip Satrapa, Ing. Lenka Hejduková, Mgr. Milada Kroupová, Mgr. Pavlína Bartáková, Mgr.Jitka Zemanová, PaedDr. Jana Novotná, Mgr. Martina Profotová, Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Petra Kotrhonzová, Ing. Věra Müllerová, Soňa Božková, Zuzana Maršálková, Mgr. Hynek Novotný, Marek Králík Sedící zleva : Mgr. Radoslava Kulhánková, Mgr. Kamila Volíková, Mgr. Lada Váňová, Mgr. Kateřina Dinová, Jan Bouda, Mgr. Vlasta Koubová, Mgr. Pavlína Bartáková, Zuzana Kadeřábková, Mgr. Vladimíra Adámiová Stránka 5

6 Vedení školy: Ředitelka školy : PaedDr. Jana Novotná, PF Ústí nad Labem, aprobace ČJ D Zástupce ředitelky školy : Mgr. Radek Chvojka, PF UK Praha, aprobace M Zt Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Vlasta Koubová - tř. uč. 1.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 1.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Milada Kroupová - tř. uč. 1.C - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Petra Kotrhonzová - tř. uč. 2.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 2.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Kamila Volíková - tř. uč. 3.A - Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika Kateřina Boudová - tř. uč. 3.B - Gymnázium Mgr. Martina Profotová - tř. uč. 4.A - Vzdělávání dospělých, studující Uč.pro 1.stupeň Mgr. Jitka Zemanová - tř. uč. 4.B - Učitelství pro 1.stupeň Ing. Lenka Hejduková - tř. uč. 5.A - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Mgr. Vladimíra Adámiová - tř. uč. 5.B - Učitelství pro 1.stupeň Stránka 6

7 Mgr. Hynek Novotný - tř. uč. 6.A - Učitelství pro 2.st. aprobace ČJ- Ov PhDr. Filip Satrapa - tř. uč. 6.B - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Zuzana Maršálková - tř. uč. 7.A - Gymnázium Jiří Müller - tř. uč. 8.A - Gymnázium Mgr. Radoslava Kulhánková - tř. uč. 8.B - Učitelství pro 2.st.- aprobace- Ch Bio Mgr. Lada Váňová - tř. uč. 9.A - Právnická fakulta UK, Učit. Pro 2.st.,aprobace-Ov Mgr. Kateřina Dinová - bez třídnictví - Učitelství pro 3.stupeň Pedagogika Marek Králík - bez třídnictví - Studující Učitelství pro 2.st., aprobace- VV Částečný úvazek Zuzana Kadeřábková - bez třídnictví - vyučující Aj na 1.stupni, částečný úvazek Kryštof Novotný - suplent - SŠ Zuzana Kadeřábková - vedoucí vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Kateřina Güntherová - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Bc. Libuše Čánská - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Karolína Skrčená - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Stránka 7

8 0,50 úvazek Nikola Kovaříková - vychovatelka školní družiny - studující Vychovatelství 0,25 úvazek Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 43,96 let. Provozní zaměstnanci : Ing. Věra Müllerová - administrativní pracovnice - Jan Bouda - údržba, školník - Emílie Pýchová - uklízečka - 0,25 úvazek Václava Šmídová - uklízečka - 0,50 úvazek Soňa Božková - uklízečka úvazek Eva Kurelová - uklízečka úvazek Jaroslav Kadeřábek - uklízeč - 0,50 úvazek Hana Krutská - vedoucí školní jídelny - Věra Drábková - vedoucí kuchařka - Miroslava Nečasová - kuchařka - Olga Kalousová - kuchařka - 0,75 úvazek Uklízečka ŠJ Štěpánka Tichá-Chmelíková kuchařka - 0,25 úvazek - Petra Skalická - kuchařka dopl.činnost - 0,50 úvazek Uklízečka ŠJ - 0,50 úvazek Věkový průměr provozních zaměstnanců je 53,84 let. Stránka 8

9 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace: 1.stupeň 13 osob, z toho 10 osob plně kvalifikovaných 1 žena se středoškolským vzděláním 2 ženy s částečným úvazkem vychovatelky školní družiny 2.stupeň 10 osob, z toho 7 osob plně kvalifikovaných 2 osoby se středoškolským vzděláním, více než 20 let praxe 1 osoba studující PF, Učitelství pro 2.stupeň, aprobace VV Na konci školního roku přešla z plného úvazku na částečný p. Kateřina Boudová ( na vlastní žádost). Pedagogický sbor opustil p. Marek Králík, přešel na střední školu. Dále pak Mgr. Lada Váňová, a to z důvodu stěhování rodiny do USA. Pozici vychovatelky školní družiny opustila p. Kateřina Güntherová, a to z rodinných důvodů. Do důchodu odešly 2 zaměstnankyně školní jídelny, p. Olga Kalousová a Miroslava Nečasová. Jejich úvazky byly částečně doplněny p. Skalickou, která přešla z pozice kuchařky na doplňkovou činnost ( stravování pro cizí strávníky). Od 1.9. pak bude přijata nová síla na plný úvazek do jídelny a na částečný úvazek na doplňkovou činnost jídelny. Stránka 9

10 Složení žactva na naší škole Struhařov 4 Říčany 4 Praha 7 Tismice 1 Štíhlice 11 Stř.Skalice 1 Svojetice 46 Vyžlovka 4 Zásmuky 2 Tehovec 18 Zvánovice 1 Babice 26 Ukrajina 1 Č.Brod 2 Doubek 15 Doubravčice 35 Rpety 2 Jevany 1 Klokočná 3 Konojedy 1 Mukařov 136 Louňovice 51 ŠVP Ve školním roce se ve škole vyučovalo podle ŠVP ZŠ Mukařov Škola pro život, aktualizovaného k ročník byl vyučován dle verze k Aktualizací k proběhla změna ve výuce druhého cizího jazyka, který se stal pro 7. a 8.ročníky povinným. 9.ročník má druhý cizí jazyk povinný od září Na ZŠ Mukařov je jako druhý cizí jazyk vyučována němčina, v současné době si jeden z vyučujících v tomto předmětu zajišťuje řádnou kvalifikaci. Program ŠVP ZŠ Mukařov je k nahlédnutí v ředitelně školy a na stránkách školy v sekci Ke stažení dokumenty. Školní družina ve školním roce pracovala dle ŠVP pro školní družinu Výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. I tento program je v ředitelně školy a na webu školy. Děti školní družiny jsou rozděleny do 5 oddělení, neboť rozměry učeben neodpovídají počtu 25 dětí / třída. Tato situace je řešena se zřizovatelem školy, nové prostory budou uvolněny po dokončení nové zděné přístavby školy. Zároveň bylo zažádáno o navýšení kapacity školní družiny, neboť stávající kapacita pro 100 dětí je zcela nevyhovující. Stránka 10

11 Vyučování jednotlivých předmětů: Předměty : hudební výchova, pracovní vyučování, výtvarná výchova, rodinná výchova, fyzika, tělesná výchova byly vyučovány neaprobovaně. Předměty matematika, přírodopis, cizí jazyky a český jazyk byly vyučovány částečně neaprobovaně. V této oblasti má naše škola velikou rezervu, kterou se snaží řešit. Bohužel nabídky těchto aprobací na vesnicích a malých městech jsou nedostačující. Povinně volitelné předměty na 1.stupni školy byly zaměřeny na přírodovědu. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat v budoucnosti i na druhém stupni. Povinně volitelné předměty na 2.stupni pak byly zaměřeny na výuku 2.jazyka ( 9.ročník), čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti a informatiky. Nepovinným předmětům se nevyučovalo. Dělení tříd na skupiny: Cizí jazyk ( angličtina) v silnějších ročnících 1. stupně ( 4. a 5.třída) na 3 skupiny ve dvou třídách. Na 2.stupni pak dělení již není třeba, neboť počty dětí ve třídách nedosahují 24 žáků. Stejným způsobem je vyučován jazyk německý od 7.ročníku. Tělesná výchova je dělena od 6. do 9.ročníku na dívky a chlapce. Stejně tak jsou děleny od 7. Ročníku předměty pracovní vyučování a rodinná výchova. Zájmová a mimoškolní činnost Při ZŠ Mukařov pracovaly ve školním roce následující kroužky: - Kroužky angličtiny - Kroužek f. School Tour vedený p. Ing. Růžičkou, který na naší škole působí již řadu let. Tradičně jej navštěvují děti z 1.stupně školy, i když nabídka tohoto kroužku je i pro starší děti. - Kroužek anglického jazyka pro nejmenší děti zajišťovala p. Whitney, maminka dvou dětí z naší školy. - Třetí kroužek výuky anglického jazyka organizuje jazyková škola Carpinus. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí, který je mezi dětmi velmi oblíben. - Kroužek tanečků a HIP HOPu pro děvčata i kluky zajišťuje mnoho let p. Alice Bardová. Kroužky probíhají v mukařovské sokolovně a děti můžeme následně vidět na různých akcích pořádaných školou ( Mukařovská Hvězda hvězd, ples školy a akademie), dále pak na zakončovacích vystoupeních v říčanské sportovní hale. Stránka 11

12 - Dramatický kroužek na škole vede také p. Bardová. Děti si nacvičily moderní pohádku O Karkulce a všech, kteří přežili, se kterou se následně pochlubily na vystoupení pro naše děti na konci školního roku, ale také při představení pro rodiče. - Sportovní kroužek Florbalu působí stále pod vedením p. uč. Mgr. Petry Kotrhonzové a p.mgr. Lady Váňové a reprezentuje naši školu i při meziškolních utkáních. - Již druhým rokem organizoval p. Fiala kroužek Hry v šachy pro děti z 1.stupně. - Výtvarný kroužek p. Dobruské byl nazván Cesta k duze a získal si opět mnoho příznivců z řad především menších dětí. - Výtvarný kroužek pro děti starší vedl náš výtvarník p. Marek Králík. Výkresy vzniklé na tomto kroužku se staly součástí výzdoby hlavní budovy školy. - I v loňském roce zpívaly malé děti v pěveckém kroužku p. Hubové. Co se naučily, to předvedly při vystoupení na vánočním jarmarku a na Akademii školy. - V budově v Příčné 61 působil 2.rokem pro zájemce Kroužek náboženství, který vedla p. katechetka Hana Zavadilová. - Nově vznikl na škole Kroužek korálkování a výtvarné činnosti, který úspěšně vedla p. Galuščáková. - Již deset let působí při ZŠ Mukařov keramický kroužek p. Nižníkové a p. Novotné. Kroužek byl rozšířen na 3 hodiny týdne díky zájmu dětí. Ve školním roce děti z 2.stupně navštívily 4 představení v rámci Klubu mladých diváků. Mají tak možnost navštívit divadelní představení v odpoledních hodinách a za podstatně menší vstupné. KMD vede p. uč. Zemanová a p.uč. Novotná. V loňském roce děti navštívily divadlo Minor, div. V Celetné, div. ABC a Rokoko. Klub Mladého čtenáře vede p. Mgr. Radek Chvojka. Děti mají možnost zakoupit si knihy z nabídky vydavatelství Albatros, Fragment a Egmont. O jejich nabídku je mezi dětmi a jejich rodiči veliký zájem. Srovnávání vědomostí žáků školy Ve školním roce bylo po dvou letech generální zkoušky na testování žáků 5. a 9.tříd od tohoto testování ze strany ČŠI upuštěno. Vzhledem k tomu, že se plánuje testování nepovinné, zúčastnilo se vedení školy ke konci školního roku školení k tomuto tématu. Škola si je vědoma potřebnosti srovnávání vědomostí žáků, i když v tomto případě je to možné pouze na školní úrovni. V minulém školním roce tedy škola prověřovala vědomosti žáků ve vybraných ročnících formou srovnávacích písemných prací z hlavních předmětů českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Stránka 12

13 Hodnocení vzdělávání ve školním roce Závěry testování žáků z matematiky Východiska: Standardy MŠMT a ŠVP ZŠ Mukařov Zhodnocení: 7.ročník: Úlohy vytvořeny vedením školy na základě ŠVP. Racionální čísla a Úměrnosti zvládnuty na úrovni spíše průměrné. Poměr a geometrické učivo zvládnuty podprůměrně. Celkově třídy na podprůměrné úrovni, přestože učivo bylo procvičováno. 5.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Oblasti aritmetiky jsou zvládnuty podle požadavků MŠMT. Geometrie zvládnuta v plné výši, drobné mezery jsou v rozhodovacích úlohách a převodech jednotek. 3.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Drobné nedostatky v oblastech algoritmizace výpočtů a násobilky obecně, převody jednotek. Ostatní učivo na úrovni odpovídající stupni 1 a 2. Geometrie: Učivo zvládnuto na úrovni 1 či 2 stupně, pouze v rýsování drobné neznalosti (kolmice) a převody délkových jednotek. Závěry: Více se zaměřit a procvičovat početní operace na začátku roku a v průběhu vstupu na 2.stupeň neustále opakovat a upevňovat násobilku a algoritmizaci poč. operací, zejména dělení. Všichni vyučující musí vést žáky více k sebekontrole a při řešení úloh používat odhad výsledku a počítání s výhodou.kalkulačky povolovat jen žákům výrazně slabším, kde se tito zaměřují na postup řešení. V učivu geometrie je potřeba procvičovat rýsování, dbát na úpravu a správné návyky (rýs. potřeby, úprava práce, postup při řešení geom. Úloh, atd.) Na prvním stupni je potřeba vytvořit správné Stránka 13

14 návyky zejména v oblasti terminologie a polohových vztahů objektů. Všichni vyučující bez ohledu na stupeň, kde učí, budou více propojovat učivo matematiky s praktickými zkušenostmi žáků. Vedení školy bude v příštím školním roce opět zadávat vlastní srovnávací práce. Ve školním roce se naše škola zaměřila především na prověřování znalostí z matematiky, a to v návaznosti na loňské a předloňské testování ze strany ČŠI. Prověřování znalostí z jazyka českého a anglického probíhalo formou diktátů a srovnávacích jazykových textů. Výsledky těchto testů odpovídají klasifikaci jednotlivých žáků. Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce končilo školní docházku na naší škole 18 žáků 9. třídy. Devátým rokem se učilo na naší škole 6 žáků. Rodiče třech z těchto žáků zažádali o možnost pokračování školní docházky 10. rokem, aby tak jejich děti dokončily základní vzdělání. Všem bylo v této žádosti vyhověno. Ostatní tři děti, dva žáci a jedna žákyně ukončili školní docházku po 9 letech tím, že vyšli z 8.třídy a byli přijati do učebních oborů. Z 9.ročníku bylo přijato na střední školu s maturitou 10 žáků, na učební obory pak 8 žáků. V tomto školním roce se nehlásil nikdo z žáků na čtyřleté gymnázium. Každoročně se z našich 5.ročníků hlásí velký počet uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích. Na tato gymnázia odešlo 13 dětí z 5.tříd, jedna dívka přešla do matematické třídy při 1.ZŠ v Říčanech a jedna dívka do hudební třídy při ZŠ Bezručova v Říčanech. Kontrolní činnost Hospitační činnost školy provádí vedení školy dle ročního hospitačního plánu školy. Zaměřuje se především na začínající a nekvalifikované pedagogy, a to v hlavních předmětech český jazyk, matematika, jazyky. V některých případech probíhá hospitace na přání pedagoga, a to většinou z důvodu posouzení práce se slabšími a integrovanými dětmi. Hospitační činnost probíhá i mezi pedagogy navzájem, a to za účelem sjednocení výuky, výměny pedagogických metod a spolupráce mezi kolegy. Během školního roku nebylo zjištěno žádné závažné porušení dílčích předpisů, nevhodné použití vyučovacích metod nebo nesprávného jednání při výuce. Stránka 14

15 Drobné nedostatky byly projednány v pohospitačních pohovorech tak, aby byly odstraněny v co nejkratším termínu. Další kontrolní činnost provádělo vedení školy ve všech oblastech práce školy bezpečnosti práce ze strany pedagogů i všech zaměstnanců školy. Důraz byl kladen především na plnění dozorů v budově, areálu školy a školní jídelně. Tyto dozory byly posíleny v době velké přestávky a v době největší vytíženosti školní jídelny. Tato potřeba vznikla vzhledem k nárůstu počtu dětí. O provedených kontrolách jsou průběžně prováděny zápisy. Ani v tomto případě nebylo zjištěno závažné porušení předpisů a vyhlášek. Další vzdělávání pedagogů Vzhledem k navýšení státních finančních prostředků na nákup pomůcek a na další vzdělávání pedagogů si mohla naše škola dovolit vyslat pedagogy na vzdělávací kurzy dle jejich požadavků a přání. Kvalifikovaní pedagogové si tak zvyšují svoji kvalifikaci dle požadavků doby a vzrůstajících nároků na odbornost. Neaprobovaní učitelé si tímto způsobem doplňují své vzdělání. DVPP probíhalo především v oblastech výuky matematiky, českého a anglického jazyka, finanční gramotnosti. Paní učitelky z 1.stupně pak navštěvují odborné kurzy zaměřené na pracovní vyučování a dramatickou výchovu. Vedení školy se dále vzdělává v oblasti pracovně-právních vztahů, zákonných změn týkajících se Občanského zákoníku, Zákoníku práce a především změn ve Školském zákoně. Integrovaní žáci O integrované žáky se na základě hodnocení z pedagogicko-psychologických poraden starají jednotliví vyučující, kteří spolupracují s výchovným poradcem. V minulém školním roce bylo na ZŠ Mukařov evidováno 13 integrovaných žáků, z toho s 1 dítětem se středně těžkým tělesným postižením. S tímto dítětem je pracováno především v hodinách tělesné výchovy a pracovního vyučování. Tato práce nevyžaduje náročnou přípravu, jedná se spíše o úpravy práce ( zjednodušení) v této oblasti. Ostatní žáci, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, pracují na základě doporučení odborných poraden a dle vytvořených individuálních plánů. O tyto plány zažádali rodiče tří z těchto dětí. V těchto plánech je kladen důraz na kvalitní spolupráci mezi školou a rodinou, která je v těchto případech velmi důležitá. Nadaní žáci Ve školním roce nepracovaly při ZŠ Mukařov žádné třídy s rozšířenou výukou pro mimořádně nadané žáky. Stránka 15

16 Žákovský parlament Při škole pracuje žákovský parlament, který je složen ze zástupců jednotlivých tříd, a to od 3.ročníku školy. Ve vestibulu hlavní budovy školy je umístěna schránka důvěry, kam mohou děti vhazovat své anonymní či přímé připomínky k chodu školy. Dětmi je tato schránka využívána minimálně, což bereme jako kladnou stránku naší práce. Minimální preventivní program V oblasti prevence sociálně patologických jevů vytváří škola každoroční minimální preventivní program, v jehož rámci jsou žáci v různých předmětech seznamováni s touto problematikou. Stále nejdůležitější stránkou tohoto programu je nebezpečí, které hrozí při užívání omamných a návykových látek, tedy i cigaret a alkoholu. Důležitá je i oblast dětské kriminality a šikany. Škola organizuje přednáškový program ve spolupráci s hasiči, policií a zdravotníky. Na počátku školního roku bylo na naší škole řešeno podezření ze šikany mezi žákyněmi 6.třídy. I když nedošlo k písemnému požadavku ze strany rodičů postiženého dítěte, rozhodla se škola tento problém řešit okamžitě, a to nejprve ve spolupráci s výchovným poradcem. Pomocí sociometrických dotazníků mezi žáky nebyla ovšem tato skutečnost potvrzena. Protože tato odpověď zákonné zástupce neuspokojila, rozhodlo se vedení školy situaci řešit ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR. Celý postup byl veden dle platné směrnice ze srpna Nakonec vedení celý postup konzultovalo s ČŠI. Postup byl shledán správným a veškerým šetřením nebyla šikana potvrzena, i když vztahy v této třídě nejsou na dobré úrovni. Žáci byli následně důkladně poučeni a chování a nebezpečí šikany ze strany třídního učitele a výchovného poradce. Bohužel zákonní zástupci dítěte, jehož se měla údajná šikana týkat, nesouhlasili s výsledky šetření a své dítě přeřadili na jinou školu. Doufáme, že se tyto situace nebudou opakovat a budeme se moci věnovat plně výuce a akcím, které obohatí děti o nové poznatky, například i v této oblasti. Abychom zvýšili sociální cítění našich dětí, spolupracuje škola s řadou charitativních organizací prostřednictvím prodeje reklamních předmětů, z jejichž prodeje je výtěžek věnován na hypoterapii a onkologickou léčbu dětí. Již několikátým rokem škola sběrem víček z plastových lahví přispívá na léčbu Maxima Čejkovského. Stránka 16

17 Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Problematika rizikového chování žáků je zařazena do výuky prvouky na 1.stupni školy, na 2.stupni pak do předmětu biologie člověka, občanská výchova a rodinná výchova. Dále je s dětmi probírána v pravidelných třídnických hodinách, které slouží k projednávání konkrétních situací v rámci jednotlivých tříd, jako jsou například vztahy mezi dětmi ve třídě. Ve vestibulu hlavní budovy je umístěna schránka důvěry, do které mohou děti anonymně vkládat své názory, připomínky, kritiky. Zatím je využívána minimálně, což se nám jeví, jako kladná záležitost. Na boční stěně vestibulu je již několik let umístěna velkoplošná obrazovka s programem v rámci projektu ŠIK. Během celé výuky, o přestávkách pak ozvučeně, mohou děti sledovat aktuality dne, dále vysílání týkající se sociálně patologických jevů, přehled středních škol pro budoucí absolventy naší školy. Nově si může škola sama vytvořit podklady pro vysílání, například fotografie či videa. Rezervy vidíme v rozšíření přednášek s tematikou právní a trestní odpovědnosti mládeže a zdravém životním stylu. Tato tematika se sice objevuje právě ve vysílání projektu ŠIK, ale přímý kontakt s přednášejícím s možností konkrétních dotazů přednášejícímu je pro děti určitě atraktivnější. Stránka 17

18 Činnosti metodika primární prevence pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence : Mgr. Kamila Volíková Kontakt : Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Základní škola Mukařov Základní škola Mukařov je škola s 9 ročníky a 19 kmenovými třídami. Je umístěna v klidné části obce nedaleko obecního úřadu, pošty a kostela. V těsné blízkosti školy se nacházejí rozlehlé lesy. Pro potřeby výuky slouží hlavní budova, postavená v roce V této budově se nachází odborná učebna počítačové techniky, odborná učebna kuchyňky, která kromě výuky pracovního vyučování slouží také k výuce jazyků při dělení do skupin. Děti se učí ve 13 kmenových třídách. Výuka probíhá také v kontejnerové přístavbě školy, která slouží pro děti 1. a 2. tříd. V budově v Příčné 61 se nacházejí oddělení školní družiny. Vzhledem k nedostatečnému prostoru je družina situována také do kontejnerové přístavby a hlavní budovy školy. V současné době byla na Rejstřík škol podána žádost o navýšení kapacity družiny, aby se tak vyhovělo všem zájemcům o mimoškolní výchovu. Toto navýšení umožní dokončení probíhající stavby nové zděné budovy školy, kam bude následně přesunuta výuka a kontejnerová přístavba bude pak sloužit pouze pro školní družinu, případně přípravný ročník školy. Spádové obce školy Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Babice, Vojkov, Tehovec, Svojetice, Klokočná, Doubek, Štíhlice. Naši školu navštěvují dále děti z Doubravčic, Vyžlovky, Jevan a Říčan. Stránka 18

19 Kapacita školy Pro školní rok je schválena kapacita 430 dětí. V současné době ji navštěvuje 417 dětí. Na škole pracuje 26 pedagogů a 15 provozních zaměstnanců. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků uvažuje vedení o zřízení funkce zástupce ředitele pro 1.stupeň. Činnost metodika primární prevence je zaměřena na tři roviny: Žáky Rodičovskou veřejnost a přátele školy Učitele Aktivity zaměřené na žáky - Řešení aktuálních problémů žáků - podezření na šikanu, vztahy žák-žák, žák-učitel. - Seznámení s nabídkou volnočasových aktivit pro žáky pořádaných školou - kroužky, sportovní soutěže, knihovna, soutěže přes internet, aj. - Seznámení se s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou- literární, pěvecké, sportovní - Příprava přednášek a besed pro žáky - Znalost školního řádu, orientace v něm prostřednictvím třídních učitelů a učitelů odborných předmětů Činnosti zaměřené na rodičovskou veřejnost a přátele školy - Seznámení rodičů se školním řádem, orientace v něm na třídních schůzkách, prostřednictvím vedení školy a třídního učitele, prostřednictvím webových stránek školy - ( omlouvání absence žáků ) - Seznámení se s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem školy - Příprava tematicky zaměřených materiálů pro třídní schůzky rodičů ( např. volba povolání) - Schůzky s metodikem prevence a třídními učiteli skupinově ( třídní schůzky), či individuálně Stránka 19

20 - ( konzultační hodiny) - Pravidelná aktualizace informací na webových stránkách školy a na nástěnce metodika prevence Informace pro učitele - Schůzky metodických sdružení dle požadavků jednotlivých učitelů - Schůzky třídních učitelů řešení aktuálních problémů tříd i jednotlivců - Řešení požadavků vyučujících na vzdělávací a přednáškové programy - Metodika zařazování problematiky rizikového chování do jednotlivých předmětů Do rizikového chování patří: - Užívání návykových látek ( cigarety a tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - Nebezpečí nákazy onemocnění HIV/AIDS a infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek - Gambling a virtuální drogy ( závislost na počítači, videu, televizi ) - Záškoláctví - Šikana, násilí, rasismus, xenofobie, intolerance - Domácí násilí, týrání a zneužívání dětí - Ohrožování mravní výchovy mládeže - Poruchy příjmu potravy ( mentální bulimie, mentální anorexie ) Cíle preventivního programu Konkrétní cíle: - Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu, intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie v hodinách vlastivědy, prvouky, občanské výchovy, dějepisu a v třídnických hodinách - Prevence záškoláctví spolupráce s rodiči a OSPODem - Prevence závislostí ( kouření, alkoholismus, virtuální drogy, sekty ), užívání jiných návykových látek, gambling - Prevence rizikových sportů a chování v dopravě - Prevence poruch příjmů potravy hl. v předmětu biologie člověka - Prevence rizikového sexuálního chování - Prevence domácího násilí, týrání a zneužívání kontakt na instituce a linky důvěry, zabývající se touto problematikou, vytváření atmosféry důvěry - Prevence kriminality Stránka 20

21 Dlouhodobé cíle: - Zajistit vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků - Využívat preventivní materiály ve výuce, studovat postupy řešení krizových situací - Využívat různé formy k prevenci rizikového chování, např. besedy, divadelní a filmová představení, knihy, časopisy ) - Informovat průběžně žáky o schránce důvěry a o jejím využití - Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit - Zdokonalovat spolupráci mezi rodinou a školou spolupráce při různých akcích školy - Průběžně zjišťovat úroveň znalostí žáků v oblasti prevence rizikového chování - Neustálá spolupráce mezi pedagogy v této oblasti Formy a metody k dosažení vytyčených cílů - Primární prevence v rámci vyučovacích hodin - Primární prevence ve spolupráci s dalšími organizacemi - Nabídka sportovních a zájmopvých kroužků - Meziročníková spolupráce žáků - Spolupráce s rodiči Získané kompetence a znalosti žáků 1.stupně 1.třída 2.třída 3.třída - Umění komunikovat správně s vrstevníky a dospělými - Rodinu chápat jako zázemí a útočiště - Mít základní zdravotní a sociální návyky ( výživa, hygiena, spánek, cvičení ) - Umět si správně zorganizovat svůj volný čas - Rozlišovat mezi léky, léčivými přípravky a návykovými látkami - Definovat drogu a její nebezpečí, včetně alkoholu a tabáku - osobní nebezpečí, základní zásady komunikace, vztahy v dětském kolektivu, základní hygienické návyky, využití volného času, rodina jako bezpečné místo - lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, zacházení s léky, režim dne, vztahy mezi lidmi, chování v krizových situacích - pojmy v oblasti sexuální výchovy a drogové závislosti, zdraví a jeho ochrana - lidé kolem nás, multikulturní výchova, využívání volného času, ochrana proti obtěžování cizí osobou, bezpečnost v silničním provozu Stránka 21

22 4.třída 5.třída - lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími, životospráva a důsledky nevhodných návyků - využívání volného času, pojmy drogová závislost a sexuální výchova, vztahy v dětském kolektivu - domov, rodina, důvěra, vztahy, léčivé a návykové látky, vztahy v dětském kolektivu - komunikace, poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu, dospívání, nebezpečí při komunikaci s cizí osobou Kompetence a znalosti žáků 2.stupně, jejich prohloubení: - pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus - umět říci NE, znát konkrétní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek - orientovat se v problematice sexuální výchovy, znát kontaktní místa - znát základní právní normy - zaujímat zdravé životní postoje, tolerovat odlišnosti - zvládat základní sociální dovednosti, včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých - pochopit osobní a společenskou zodpovědnost - kriticky myslet a správně se rozhodovat 6.třída 7.třída 8.třída - vhodná náplň volného času, zdravý životní styl, ochrana zdraví, rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince, osobní nebezpečí, způsob chování v krizových situacích - rizika zneužívání návykových látek, způsoby odmítání, centra odborné pomoci - komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, péče o zdraví,život s handicapem - sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci, osobní nebezpečí, šikana, sexuální násilí, drogy a jejich dělení, účinky drog, prevence proti drogám - fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém, tělesné, duševní a sociální proměny u závislého. Rozvoj sebepoznání a sebepojetí, řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty, agresivita, šikana, různé formy násilí - drogová závislost, kontaktní centra Stránka 22