Základní škola Mukařov Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov. ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2013/ PaedDr. Jana Novotná Stránka 1

2 Obsah Identifikační údaje:... 3 Naše škola naše vize... 3 Pracovníci ve školním roce Vedení školy:... 6 Pedagogičtí zaměstnanci:... 6 Provozní zaměstnanci :... 8 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace:... 9 Složení žactva na naší škole ŠVP Vyučování jednotlivých předmětů: Dělení tříd na skupiny: Zájmová a mimoškolní činnost Srovnávání vědomostí žáků školy Hodnocení vzdělávání ve školním roce Přijímací řízení na střední školy Kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogů Integrovaní žáci Nadaní žáci Žákovský parlament Minimální preventivní program Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Činnosti metodika primární prevence Nové patro kontejnerové přístavby Akce školy v průběhu školního roku Projektové vyučování Nájemní smlouvy Vnější kontrolní činnost Poskytování informací podle zákona č.106/199sb Hospodaření školy Finanční uspořádání státních dotací za rok Závěr Stránka 2

3 Identifikační údaje: Základní škola Mukařov, Školní 88, Mukařov zs-mukarov.cz IČO : Telefon : , Školní družina v Příčné 61 tel Školní jídelna ve Školní 99 tel , , Zřizovatelem školy je Obec Mukařov Školská rada je složena ze 6 členů: Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Kateřina Dinová - za ZŠ Mukařov p. Daniela Kocková, Daniela Doskočilová - za rodičovskou veřejnost p.alena Semanská, Mgr. Ondřej Jakob - za zřizovatele Naše škola naše vize Škola jako státní instituce má sloužit svým klientům, tedy dětem a jejich rodičům Chceme poskytovat kvalitní vzdělání s důrazem na aktivní dovednosti žáků vedoucí k samostatnému aplikování získaných vědomostí, dovedností a návyků ve svém životě Chceme vychovávat žáky k uvědomění si svého místa a role ve společnosti Chceme rozvíjet komunikační schopnosti žáků, zejména v mateřském jazyce, ale i v cizím jazyce, informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích Chceme vychovávat žáky k pochopení důležitosti vlastního vzdělávání s důrazem na celoživotní vzdělávání Stránka 3

4 Chceme se věnovat všem žákům se stejnou péčí s důrazem na individuální potřeby každého z nich, v rámci rozumné integrace slabších dětí ve skupině ostatních dětí ve třídě Chceme podporovat projektové vyučování, týmovou práci a spolupráci nejen v kolektivu, ale i mezi dětmi a pedagogy Chceme podporovat zdravý životní styl dětí Stránka 4

5 Pracovníci ve školním roce Horní řada zleva : Jiří Müller, PhDr. Filip Satrapa, Ing. Lenka Hejduková, Mgr. Milada Kroupová, Mgr. Pavlína Bartáková, Mgr.Jitka Zemanová, PaedDr. Jana Novotná, Mgr. Martina Profotová, Mgr. Radek Chvojka, Mgr. Petra Kotrhonzová, Ing. Věra Müllerová, Soňa Božková, Zuzana Maršálková, Mgr. Hynek Novotný, Marek Králík Sedící zleva : Mgr. Radoslava Kulhánková, Mgr. Kamila Volíková, Mgr. Lada Váňová, Mgr. Kateřina Dinová, Jan Bouda, Mgr. Vlasta Koubová, Mgr. Pavlína Bartáková, Zuzana Kadeřábková, Mgr. Vladimíra Adámiová Stránka 5

6 Vedení školy: Ředitelka školy : PaedDr. Jana Novotná, PF Ústí nad Labem, aprobace ČJ D Zástupce ředitelky školy : Mgr. Radek Chvojka, PF UK Praha, aprobace M Zt Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Vlasta Koubová - tř. uč. 1.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 1.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Milada Kroupová - tř. uč. 1.C - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Petra Kotrhonzová - tř. uč. 2.A - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Pavlína Bartáková - tř. uč. 2.B - Učitelství pro 1.stupeň Mgr. Kamila Volíková - tř. uč. 3.A - Učitelství pro 1.stupeň, Speciální pedagogika Kateřina Boudová - tř. uč. 3.B - Gymnázium Mgr. Martina Profotová - tř. uč. 4.A - Vzdělávání dospělých, studující Uč.pro 1.stupeň Mgr. Jitka Zemanová - tř. uč. 4.B - Učitelství pro 1.stupeň Ing. Lenka Hejduková - tř. uč. 5.A - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Mgr. Vladimíra Adámiová - tř. uč. 5.B - Učitelství pro 1.stupeň Stránka 6

7 Mgr. Hynek Novotný - tř. uč. 6.A - Učitelství pro 2.st. aprobace ČJ- Ov PhDr. Filip Satrapa - tř. uč. 6.B - Učitelství pro 2.a 3.stupeň Zuzana Maršálková - tř. uč. 7.A - Gymnázium Jiří Müller - tř. uč. 8.A - Gymnázium Mgr. Radoslava Kulhánková - tř. uč. 8.B - Učitelství pro 2.st.- aprobace- Ch Bio Mgr. Lada Váňová - tř. uč. 9.A - Právnická fakulta UK, Učit. Pro 2.st.,aprobace-Ov Mgr. Kateřina Dinová - bez třídnictví - Učitelství pro 3.stupeň Pedagogika Marek Králík - bez třídnictví - Studující Učitelství pro 2.st., aprobace- VV Částečný úvazek Zuzana Kadeřábková - bez třídnictví - vyučující Aj na 1.stupni, částečný úvazek Kryštof Novotný - suplent - SŠ Zuzana Kadeřábková - vedoucí vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Kateřina Güntherová - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Bc. Libuše Čánská - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Karolína Skrčená - vychovatelka školní družiny - Vychovatelství Stránka 7

8 0,50 úvazek Nikola Kovaříková - vychovatelka školní družiny - studující Vychovatelství 0,25 úvazek Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 43,96 let. Provozní zaměstnanci : Ing. Věra Müllerová - administrativní pracovnice - Jan Bouda - údržba, školník - Emílie Pýchová - uklízečka - 0,25 úvazek Václava Šmídová - uklízečka - 0,50 úvazek Soňa Božková - uklízečka úvazek Eva Kurelová - uklízečka úvazek Jaroslav Kadeřábek - uklízeč - 0,50 úvazek Hana Krutská - vedoucí školní jídelny - Věra Drábková - vedoucí kuchařka - Miroslava Nečasová - kuchařka - Olga Kalousová - kuchařka - 0,75 úvazek Uklízečka ŠJ Štěpánka Tichá-Chmelíková kuchařka - 0,25 úvazek - Petra Skalická - kuchařka dopl.činnost - 0,50 úvazek Uklízečka ŠJ - 0,50 úvazek Věkový průměr provozních zaměstnanců je 53,84 let. Stránka 8

9 Složení pedagogického sboru dle kvalifikace: 1.stupeň 13 osob, z toho 10 osob plně kvalifikovaných 1 žena se středoškolským vzděláním 2 ženy s částečným úvazkem vychovatelky školní družiny 2.stupeň 10 osob, z toho 7 osob plně kvalifikovaných 2 osoby se středoškolským vzděláním, více než 20 let praxe 1 osoba studující PF, Učitelství pro 2.stupeň, aprobace VV Na konci školního roku přešla z plného úvazku na částečný p. Kateřina Boudová ( na vlastní žádost). Pedagogický sbor opustil p. Marek Králík, přešel na střední školu. Dále pak Mgr. Lada Váňová, a to z důvodu stěhování rodiny do USA. Pozici vychovatelky školní družiny opustila p. Kateřina Güntherová, a to z rodinných důvodů. Do důchodu odešly 2 zaměstnankyně školní jídelny, p. Olga Kalousová a Miroslava Nečasová. Jejich úvazky byly částečně doplněny p. Skalickou, která přešla z pozice kuchařky na doplňkovou činnost ( stravování pro cizí strávníky). Od 1.9. pak bude přijata nová síla na plný úvazek do jídelny a na částečný úvazek na doplňkovou činnost jídelny. Stránka 9

10 Složení žactva na naší škole Struhařov 4 Říčany 4 Praha 7 Tismice 1 Štíhlice 11 Stř.Skalice 1 Svojetice 46 Vyžlovka 4 Zásmuky 2 Tehovec 18 Zvánovice 1 Babice 26 Ukrajina 1 Č.Brod 2 Doubek 15 Doubravčice 35 Rpety 2 Jevany 1 Klokočná 3 Konojedy 1 Mukařov 136 Louňovice 51 ŠVP Ve školním roce se ve škole vyučovalo podle ŠVP ZŠ Mukařov Škola pro život, aktualizovaného k ročník byl vyučován dle verze k Aktualizací k proběhla změna ve výuce druhého cizího jazyka, který se stal pro 7. a 8.ročníky povinným. 9.ročník má druhý cizí jazyk povinný od září Na ZŠ Mukařov je jako druhý cizí jazyk vyučována němčina, v současné době si jeden z vyučujících v tomto předmětu zajišťuje řádnou kvalifikaci. Program ŠVP ZŠ Mukařov je k nahlédnutí v ředitelně školy a na stránkách školy v sekci Ke stažení dokumenty. Školní družina ve školním roce pracovala dle ŠVP pro školní družinu Výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. I tento program je v ředitelně školy a na webu školy. Děti školní družiny jsou rozděleny do 5 oddělení, neboť rozměry učeben neodpovídají počtu 25 dětí / třída. Tato situace je řešena se zřizovatelem školy, nové prostory budou uvolněny po dokončení nové zděné přístavby školy. Zároveň bylo zažádáno o navýšení kapacity školní družiny, neboť stávající kapacita pro 100 dětí je zcela nevyhovující. Stránka 10

11 Vyučování jednotlivých předmětů: Předměty : hudební výchova, pracovní vyučování, výtvarná výchova, rodinná výchova, fyzika, tělesná výchova byly vyučovány neaprobovaně. Předměty matematika, přírodopis, cizí jazyky a český jazyk byly vyučovány částečně neaprobovaně. V této oblasti má naše škola velikou rezervu, kterou se snaží řešit. Bohužel nabídky těchto aprobací na vesnicích a malých městech jsou nedostačující. Povinně volitelné předměty na 1.stupni školy byly zaměřeny na přírodovědu. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat v budoucnosti i na druhém stupni. Povinně volitelné předměty na 2.stupni pak byly zaměřeny na výuku 2.jazyka ( 9.ročník), čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti a informatiky. Nepovinným předmětům se nevyučovalo. Dělení tříd na skupiny: Cizí jazyk ( angličtina) v silnějších ročnících 1. stupně ( 4. a 5.třída) na 3 skupiny ve dvou třídách. Na 2.stupni pak dělení již není třeba, neboť počty dětí ve třídách nedosahují 24 žáků. Stejným způsobem je vyučován jazyk německý od 7.ročníku. Tělesná výchova je dělena od 6. do 9.ročníku na dívky a chlapce. Stejně tak jsou děleny od 7. Ročníku předměty pracovní vyučování a rodinná výchova. Zájmová a mimoškolní činnost Při ZŠ Mukařov pracovaly ve školním roce následující kroužky: - Kroužky angličtiny - Kroužek f. School Tour vedený p. Ing. Růžičkou, který na naší škole působí již řadu let. Tradičně jej navštěvují děti z 1.stupně školy, i když nabídka tohoto kroužku je i pro starší děti. - Kroužek anglického jazyka pro nejmenší děti zajišťovala p. Whitney, maminka dvou dětí z naší školy. - Třetí kroužek výuky anglického jazyka organizuje jazyková škola Carpinus. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí, který je mezi dětmi velmi oblíben. - Kroužek tanečků a HIP HOPu pro děvčata i kluky zajišťuje mnoho let p. Alice Bardová. Kroužky probíhají v mukařovské sokolovně a děti můžeme následně vidět na různých akcích pořádaných školou ( Mukařovská Hvězda hvězd, ples školy a akademie), dále pak na zakončovacích vystoupeních v říčanské sportovní hale. Stránka 11

12 - Dramatický kroužek na škole vede také p. Bardová. Děti si nacvičily moderní pohádku O Karkulce a všech, kteří přežili, se kterou se následně pochlubily na vystoupení pro naše děti na konci školního roku, ale také při představení pro rodiče. - Sportovní kroužek Florbalu působí stále pod vedením p. uč. Mgr. Petry Kotrhonzové a p.mgr. Lady Váňové a reprezentuje naši školu i při meziškolních utkáních. - Již druhým rokem organizoval p. Fiala kroužek Hry v šachy pro děti z 1.stupně. - Výtvarný kroužek p. Dobruské byl nazván Cesta k duze a získal si opět mnoho příznivců z řad především menších dětí. - Výtvarný kroužek pro děti starší vedl náš výtvarník p. Marek Králík. Výkresy vzniklé na tomto kroužku se staly součástí výzdoby hlavní budovy školy. - I v loňském roce zpívaly malé děti v pěveckém kroužku p. Hubové. Co se naučily, to předvedly při vystoupení na vánočním jarmarku a na Akademii školy. - V budově v Příčné 61 působil 2.rokem pro zájemce Kroužek náboženství, který vedla p. katechetka Hana Zavadilová. - Nově vznikl na škole Kroužek korálkování a výtvarné činnosti, který úspěšně vedla p. Galuščáková. - Již deset let působí při ZŠ Mukařov keramický kroužek p. Nižníkové a p. Novotné. Kroužek byl rozšířen na 3 hodiny týdne díky zájmu dětí. Ve školním roce děti z 2.stupně navštívily 4 představení v rámci Klubu mladých diváků. Mají tak možnost navštívit divadelní představení v odpoledních hodinách a za podstatně menší vstupné. KMD vede p. uč. Zemanová a p.uč. Novotná. V loňském roce děti navštívily divadlo Minor, div. V Celetné, div. ABC a Rokoko. Klub Mladého čtenáře vede p. Mgr. Radek Chvojka. Děti mají možnost zakoupit si knihy z nabídky vydavatelství Albatros, Fragment a Egmont. O jejich nabídku je mezi dětmi a jejich rodiči veliký zájem. Srovnávání vědomostí žáků školy Ve školním roce bylo po dvou letech generální zkoušky na testování žáků 5. a 9.tříd od tohoto testování ze strany ČŠI upuštěno. Vzhledem k tomu, že se plánuje testování nepovinné, zúčastnilo se vedení školy ke konci školního roku školení k tomuto tématu. Škola si je vědoma potřebnosti srovnávání vědomostí žáků, i když v tomto případě je to možné pouze na školní úrovni. V minulém školním roce tedy škola prověřovala vědomosti žáků ve vybraných ročnících formou srovnávacích písemných prací z hlavních předmětů českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Stránka 12

13 Hodnocení vzdělávání ve školním roce Závěry testování žáků z matematiky Východiska: Standardy MŠMT a ŠVP ZŠ Mukařov Zhodnocení: 7.ročník: Úlohy vytvořeny vedením školy na základě ŠVP. Racionální čísla a Úměrnosti zvládnuty na úrovni spíše průměrné. Poměr a geometrické učivo zvládnuty podprůměrně. Celkově třídy na podprůměrné úrovni, přestože učivo bylo procvičováno. 5.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Oblasti aritmetiky jsou zvládnuty podle požadavků MŠMT. Geometrie zvládnuta v plné výši, drobné mezery jsou v rozhodovacích úlohách a převodech jednotek. 3.ročník: Úlohy byly převzaty ze Standardů MŠMT, dle vyjádření učitelů výrazně lehčí. Jde o minimální učivo na konci dané etapy RVP Aritmetika. Drobné nedostatky v oblastech algoritmizace výpočtů a násobilky obecně, převody jednotek. Ostatní učivo na úrovni odpovídající stupni 1 a 2. Geometrie: Učivo zvládnuto na úrovni 1 či 2 stupně, pouze v rýsování drobné neznalosti (kolmice) a převody délkových jednotek. Závěry: Více se zaměřit a procvičovat početní operace na začátku roku a v průběhu vstupu na 2.stupeň neustále opakovat a upevňovat násobilku a algoritmizaci poč. operací, zejména dělení. Všichni vyučující musí vést žáky více k sebekontrole a při řešení úloh používat odhad výsledku a počítání s výhodou.kalkulačky povolovat jen žákům výrazně slabším, kde se tito zaměřují na postup řešení. V učivu geometrie je potřeba procvičovat rýsování, dbát na úpravu a správné návyky (rýs. potřeby, úprava práce, postup při řešení geom. Úloh, atd.) Na prvním stupni je potřeba vytvořit správné Stránka 13

14 návyky zejména v oblasti terminologie a polohových vztahů objektů. Všichni vyučující bez ohledu na stupeň, kde učí, budou více propojovat učivo matematiky s praktickými zkušenostmi žáků. Vedení školy bude v příštím školním roce opět zadávat vlastní srovnávací práce. Ve školním roce se naše škola zaměřila především na prověřování znalostí z matematiky, a to v návaznosti na loňské a předloňské testování ze strany ČŠI. Prověřování znalostí z jazyka českého a anglického probíhalo formou diktátů a srovnávacích jazykových textů. Výsledky těchto testů odpovídají klasifikaci jednotlivých žáků. Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce končilo školní docházku na naší škole 18 žáků 9. třídy. Devátým rokem se učilo na naší škole 6 žáků. Rodiče třech z těchto žáků zažádali o možnost pokračování školní docházky 10. rokem, aby tak jejich děti dokončily základní vzdělání. Všem bylo v této žádosti vyhověno. Ostatní tři děti, dva žáci a jedna žákyně ukončili školní docházku po 9 letech tím, že vyšli z 8.třídy a byli přijati do učebních oborů. Z 9.ročníku bylo přijato na střední školu s maturitou 10 žáků, na učební obory pak 8 žáků. V tomto školním roce se nehlásil nikdo z žáků na čtyřleté gymnázium. Každoročně se z našich 5.ročníků hlásí velký počet uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích. Na tato gymnázia odešlo 13 dětí z 5.tříd, jedna dívka přešla do matematické třídy při 1.ZŠ v Říčanech a jedna dívka do hudební třídy při ZŠ Bezručova v Říčanech. Kontrolní činnost Hospitační činnost školy provádí vedení školy dle ročního hospitačního plánu školy. Zaměřuje se především na začínající a nekvalifikované pedagogy, a to v hlavních předmětech český jazyk, matematika, jazyky. V některých případech probíhá hospitace na přání pedagoga, a to většinou z důvodu posouzení práce se slabšími a integrovanými dětmi. Hospitační činnost probíhá i mezi pedagogy navzájem, a to za účelem sjednocení výuky, výměny pedagogických metod a spolupráce mezi kolegy. Během školního roku nebylo zjištěno žádné závažné porušení dílčích předpisů, nevhodné použití vyučovacích metod nebo nesprávného jednání při výuce. Stránka 14

15 Drobné nedostatky byly projednány v pohospitačních pohovorech tak, aby byly odstraněny v co nejkratším termínu. Další kontrolní činnost provádělo vedení školy ve všech oblastech práce školy bezpečnosti práce ze strany pedagogů i všech zaměstnanců školy. Důraz byl kladen především na plnění dozorů v budově, areálu školy a školní jídelně. Tyto dozory byly posíleny v době velké přestávky a v době největší vytíženosti školní jídelny. Tato potřeba vznikla vzhledem k nárůstu počtu dětí. O provedených kontrolách jsou průběžně prováděny zápisy. Ani v tomto případě nebylo zjištěno závažné porušení předpisů a vyhlášek. Další vzdělávání pedagogů Vzhledem k navýšení státních finančních prostředků na nákup pomůcek a na další vzdělávání pedagogů si mohla naše škola dovolit vyslat pedagogy na vzdělávací kurzy dle jejich požadavků a přání. Kvalifikovaní pedagogové si tak zvyšují svoji kvalifikaci dle požadavků doby a vzrůstajících nároků na odbornost. Neaprobovaní učitelé si tímto způsobem doplňují své vzdělání. DVPP probíhalo především v oblastech výuky matematiky, českého a anglického jazyka, finanční gramotnosti. Paní učitelky z 1.stupně pak navštěvují odborné kurzy zaměřené na pracovní vyučování a dramatickou výchovu. Vedení školy se dále vzdělává v oblasti pracovně-právních vztahů, zákonných změn týkajících se Občanského zákoníku, Zákoníku práce a především změn ve Školském zákoně. Integrovaní žáci O integrované žáky se na základě hodnocení z pedagogicko-psychologických poraden starají jednotliví vyučující, kteří spolupracují s výchovným poradcem. V minulém školním roce bylo na ZŠ Mukařov evidováno 13 integrovaných žáků, z toho s 1 dítětem se středně těžkým tělesným postižením. S tímto dítětem je pracováno především v hodinách tělesné výchovy a pracovního vyučování. Tato práce nevyžaduje náročnou přípravu, jedná se spíše o úpravy práce ( zjednodušení) v této oblasti. Ostatní žáci, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení, pracují na základě doporučení odborných poraden a dle vytvořených individuálních plánů. O tyto plány zažádali rodiče tří z těchto dětí. V těchto plánech je kladen důraz na kvalitní spolupráci mezi školou a rodinou, která je v těchto případech velmi důležitá. Nadaní žáci Ve školním roce nepracovaly při ZŠ Mukařov žádné třídy s rozšířenou výukou pro mimořádně nadané žáky. Stránka 15

16 Žákovský parlament Při škole pracuje žákovský parlament, který je složen ze zástupců jednotlivých tříd, a to od 3.ročníku školy. Ve vestibulu hlavní budovy školy je umístěna schránka důvěry, kam mohou děti vhazovat své anonymní či přímé připomínky k chodu školy. Dětmi je tato schránka využívána minimálně, což bereme jako kladnou stránku naší práce. Minimální preventivní program V oblasti prevence sociálně patologických jevů vytváří škola každoroční minimální preventivní program, v jehož rámci jsou žáci v různých předmětech seznamováni s touto problematikou. Stále nejdůležitější stránkou tohoto programu je nebezpečí, které hrozí při užívání omamných a návykových látek, tedy i cigaret a alkoholu. Důležitá je i oblast dětské kriminality a šikany. Škola organizuje přednáškový program ve spolupráci s hasiči, policií a zdravotníky. Na počátku školního roku bylo na naší škole řešeno podezření ze šikany mezi žákyněmi 6.třídy. I když nedošlo k písemnému požadavku ze strany rodičů postiženého dítěte, rozhodla se škola tento problém řešit okamžitě, a to nejprve ve spolupráci s výchovným poradcem. Pomocí sociometrických dotazníků mezi žáky nebyla ovšem tato skutečnost potvrzena. Protože tato odpověď zákonné zástupce neuspokojila, rozhodlo se vedení školy situaci řešit ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR. Celý postup byl veden dle platné směrnice ze srpna Nakonec vedení celý postup konzultovalo s ČŠI. Postup byl shledán správným a veškerým šetřením nebyla šikana potvrzena, i když vztahy v této třídě nejsou na dobré úrovni. Žáci byli následně důkladně poučeni a chování a nebezpečí šikany ze strany třídního učitele a výchovného poradce. Bohužel zákonní zástupci dítěte, jehož se měla údajná šikana týkat, nesouhlasili s výsledky šetření a své dítě přeřadili na jinou školu. Doufáme, že se tyto situace nebudou opakovat a budeme se moci věnovat plně výuce a akcím, které obohatí děti o nové poznatky, například i v této oblasti. Abychom zvýšili sociální cítění našich dětí, spolupracuje škola s řadou charitativních organizací prostřednictvím prodeje reklamních předmětů, z jejichž prodeje je výtěžek věnován na hypoterapii a onkologickou léčbu dětí. Již několikátým rokem škola sběrem víček z plastových lahví přispívá na léčbu Maxima Čejkovského. Stránka 16

17 Zhodnocení minimálního preventivního programu za rok Problematika rizikového chování žáků je zařazena do výuky prvouky na 1.stupni školy, na 2.stupni pak do předmětu biologie člověka, občanská výchova a rodinná výchova. Dále je s dětmi probírána v pravidelných třídnických hodinách, které slouží k projednávání konkrétních situací v rámci jednotlivých tříd, jako jsou například vztahy mezi dětmi ve třídě. Ve vestibulu hlavní budovy je umístěna schránka důvěry, do které mohou děti anonymně vkládat své názory, připomínky, kritiky. Zatím je využívána minimálně, což se nám jeví, jako kladná záležitost. Na boční stěně vestibulu je již několik let umístěna velkoplošná obrazovka s programem v rámci projektu ŠIK. Během celé výuky, o přestávkách pak ozvučeně, mohou děti sledovat aktuality dne, dále vysílání týkající se sociálně patologických jevů, přehled středních škol pro budoucí absolventy naší školy. Nově si může škola sama vytvořit podklady pro vysílání, například fotografie či videa. Rezervy vidíme v rozšíření přednášek s tematikou právní a trestní odpovědnosti mládeže a zdravém životním stylu. Tato tematika se sice objevuje právě ve vysílání projektu ŠIK, ale přímý kontakt s přednášejícím s možností konkrétních dotazů přednášejícímu je pro děti určitě atraktivnější. Stránka 17

18 Činnosti metodika primární prevence pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence : Mgr. Kamila Volíková Kontakt : Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Základní škola Mukařov Základní škola Mukařov je škola s 9 ročníky a 19 kmenovými třídami. Je umístěna v klidné části obce nedaleko obecního úřadu, pošty a kostela. V těsné blízkosti školy se nacházejí rozlehlé lesy. Pro potřeby výuky slouží hlavní budova, postavená v roce V této budově se nachází odborná učebna počítačové techniky, odborná učebna kuchyňky, která kromě výuky pracovního vyučování slouží také k výuce jazyků při dělení do skupin. Děti se učí ve 13 kmenových třídách. Výuka probíhá také v kontejnerové přístavbě školy, která slouží pro děti 1. a 2. tříd. V budově v Příčné 61 se nacházejí oddělení školní družiny. Vzhledem k nedostatečnému prostoru je družina situována také do kontejnerové přístavby a hlavní budovy školy. V současné době byla na Rejstřík škol podána žádost o navýšení kapacity družiny, aby se tak vyhovělo všem zájemcům o mimoškolní výchovu. Toto navýšení umožní dokončení probíhající stavby nové zděné budovy školy, kam bude následně přesunuta výuka a kontejnerová přístavba bude pak sloužit pouze pro školní družinu, případně přípravný ročník školy. Spádové obce školy Mukařov, Srbín, Žernovka, Louňovice, Babice, Vojkov, Tehovec, Svojetice, Klokočná, Doubek, Štíhlice. Naši školu navštěvují dále děti z Doubravčic, Vyžlovky, Jevan a Říčan. Stránka 18

19 Kapacita školy Pro školní rok je schválena kapacita 430 dětí. V současné době ji navštěvuje 417 dětí. Na škole pracuje 26 pedagogů a 15 provozních zaměstnanců. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků uvažuje vedení o zřízení funkce zástupce ředitele pro 1.stupeň. Činnost metodika primární prevence je zaměřena na tři roviny: Žáky Rodičovskou veřejnost a přátele školy Učitele Aktivity zaměřené na žáky - Řešení aktuálních problémů žáků - podezření na šikanu, vztahy žák-žák, žák-učitel. - Seznámení s nabídkou volnočasových aktivit pro žáky pořádaných školou - kroužky, sportovní soutěže, knihovna, soutěže přes internet, aj. - Seznámení se s možností účasti v různých soutěžích pořádaných školou- literární, pěvecké, sportovní - Příprava přednášek a besed pro žáky - Znalost školního řádu, orientace v něm prostřednictvím třídních učitelů a učitelů odborných předmětů Činnosti zaměřené na rodičovskou veřejnost a přátele školy - Seznámení rodičů se školním řádem, orientace v něm na třídních schůzkách, prostřednictvím vedení školy a třídního učitele, prostřednictvím webových stránek školy - ( omlouvání absence žáků ) - Seznámení se s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem školy - Příprava tematicky zaměřených materiálů pro třídní schůzky rodičů ( např. volba povolání) - Schůzky s metodikem prevence a třídními učiteli skupinově ( třídní schůzky), či individuálně Stránka 19

20 - ( konzultační hodiny) - Pravidelná aktualizace informací na webových stránkách školy a na nástěnce metodika prevence Informace pro učitele - Schůzky metodických sdružení dle požadavků jednotlivých učitelů - Schůzky třídních učitelů řešení aktuálních problémů tříd i jednotlivců - Řešení požadavků vyučujících na vzdělávací a přednáškové programy - Metodika zařazování problematiky rizikového chování do jednotlivých předmětů Do rizikového chování patří: - Užívání návykových látek ( cigarety a tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - Nebezpečí nákazy onemocnění HIV/AIDS a infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek - Gambling a virtuální drogy ( závislost na počítači, videu, televizi ) - Záškoláctví - Šikana, násilí, rasismus, xenofobie, intolerance - Domácí násilí, týrání a zneužívání dětí - Ohrožování mravní výchovy mládeže - Poruchy příjmu potravy ( mentální bulimie, mentální anorexie ) Cíle preventivního programu Konkrétní cíle: - Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu, intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie v hodinách vlastivědy, prvouky, občanské výchovy, dějepisu a v třídnických hodinách - Prevence záškoláctví spolupráce s rodiči a OSPODem - Prevence závislostí ( kouření, alkoholismus, virtuální drogy, sekty ), užívání jiných návykových látek, gambling - Prevence rizikových sportů a chování v dopravě - Prevence poruch příjmů potravy hl. v předmětu biologie člověka - Prevence rizikového sexuálního chování - Prevence domácího násilí, týrání a zneužívání kontakt na instituce a linky důvěry, zabývající se touto problematikou, vytváření atmosféry důvěry - Prevence kriminality Stránka 20

21 Dlouhodobé cíle: - Zajistit vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků - Využívat preventivní materiály ve výuce, studovat postupy řešení krizových situací - Využívat různé formy k prevenci rizikového chování, např. besedy, divadelní a filmová představení, knihy, časopisy ) - Informovat průběžně žáky o schránce důvěry a o jejím využití - Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit - Zdokonalovat spolupráci mezi rodinou a školou spolupráce při různých akcích školy - Průběžně zjišťovat úroveň znalostí žáků v oblasti prevence rizikového chování - Neustálá spolupráce mezi pedagogy v této oblasti Formy a metody k dosažení vytyčených cílů - Primární prevence v rámci vyučovacích hodin - Primární prevence ve spolupráci s dalšími organizacemi - Nabídka sportovních a zájmopvých kroužků - Meziročníková spolupráce žáků - Spolupráce s rodiči Získané kompetence a znalosti žáků 1.stupně 1.třída 2.třída 3.třída - Umění komunikovat správně s vrstevníky a dospělými - Rodinu chápat jako zázemí a útočiště - Mít základní zdravotní a sociální návyky ( výživa, hygiena, spánek, cvičení ) - Umět si správně zorganizovat svůj volný čas - Rozlišovat mezi léky, léčivými přípravky a návykovými látkami - Definovat drogu a její nebezpečí, včetně alkoholu a tabáku - osobní nebezpečí, základní zásady komunikace, vztahy v dětském kolektivu, základní hygienické návyky, využití volného času, rodina jako bezpečné místo - lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, zacházení s léky, režim dne, vztahy mezi lidmi, chování v krizových situacích - pojmy v oblasti sexuální výchovy a drogové závislosti, zdraví a jeho ochrana - lidé kolem nás, multikulturní výchova, využívání volného času, ochrana proti obtěžování cizí osobou, bezpečnost v silničním provozu Stránka 21

22 4.třída 5.třída - lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími, životospráva a důsledky nevhodných návyků - využívání volného času, pojmy drogová závislost a sexuální výchova, vztahy v dětském kolektivu - domov, rodina, důvěra, vztahy, léčivé a návykové látky, vztahy v dětském kolektivu - komunikace, poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu, dospívání, nebezpečí při komunikaci s cizí osobou Kompetence a znalosti žáků 2.stupně, jejich prohloubení: - pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus - umět říci NE, znát konkrétní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek - orientovat se v problematice sexuální výchovy, znát kontaktní místa - znát základní právní normy - zaujímat zdravé životní postoje, tolerovat odlišnosti - zvládat základní sociální dovednosti, včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých - pochopit osobní a společenskou zodpovědnost - kriticky myslet a správně se rozhodovat 6.třída 7.třída 8.třída - vhodná náplň volného času, zdravý životní styl, ochrana zdraví, rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince, osobní nebezpečí, způsob chování v krizových situacích - rizika zneužívání návykových látek, způsoby odmítání, centra odborné pomoci - komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, péče o zdraví,život s handicapem - sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci, osobní nebezpečí, šikana, sexuální násilí, drogy a jejich dělení, účinky drog, prevence proti drogám - fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém, tělesné, duševní a sociální proměny u závislého. Rozvoj sebepoznání a sebepojetí, řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty, agresivita, šikana, různé formy násilí - drogová závislost, kontaktní centra Stránka 22

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2014/2015

323 660 234 Základní škola Mukařov zs.mukarov@seznam.cz. Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2014/2015 30.9.2015 PaedDr. Jana Novotná 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Naše škola - naše vize... 4 Pedagogičtí pracovníci

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více