2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky"

Transkript

1 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý grafický program podporuje export a import mezi těmi nejdůležitějšími, ale zároveň má vytvořený svůj interní formát programu. který nepodporuje příliš mnoho ostatních programů. Většina těch nepoužívaných formátů je mnohdy svou kvalitou na stejné úrovni, i tak se však nedokážou prosadit. Ostatní, používanější, formáty se odlišují hlavně tím, jaký kompresní poměr dokážou provést a s jakou ztrátou kvality grafiky. Dalšími parametry může být již zmíněná kompatibilita s ostatními programy a podobně. Pochopitelně v tomto velkém množství datových formátů je někdy potřeba převést jeden z formátů do druhého a nemusí se jednat jen o změnu mezi bitmapovým a vektorovým formátem. Například máme formát JPG (bitmapový) a potřebujeme ho převést do formátu GIF (také bitmapový) a to třeba z důvodu použití na webové stránce společně s použitím průhledné barvy pozadí, které je možné použít jen u tohoto formátu. Nejjednodušším způsobem je použití kteréhokoliv grafického programu, který dokáže s těmito formáty pracovat, otevřít požadovaný obrázek a následně uložit (nebo exportovat) do jiného formátu. Tímto velmi jednoduchým způsobem provedeme konverzi grafického formátu aniž bychom museli znát složité postupy u speciálních programů. Existuje také řada (mnohdy freewareových) programů, které zvládnou výše popsanou konverzi i změnu vlastností obrázku (velikosti, rozlišení apod. tzv. převzorkování) hromadně. Nutné je ovšem dodat, že vždy s určitým omezením, případně ztrátou kvality zpracovávaného obrázku. AI Vektorový grafický formát, který používá známý kreslič vektorových obrázků Adobe Illustrator. Jde o zřejmě nejkvalitnější formát svého druhu se spolehlivým PostScriptovým výstupem pro tiskárny. Program bohužel příliš nesnáší jiné grafické programy, u nichž je výstup většinou méně kvalitní. BMP BMP (Windows Bitmap) je nejstarší a zároveň nejjednodušší formát bitmapového obrázku a možná obrázku vůbec. Formát BMP (BitMaP) vymyslela zřejmě společnost Microsoft v roce 1986, což ale není zcela jisté. Obrázek může obsahovat 2,16,256 nebo barev a je vždy v barevném systému RGB. Lze zde použít kódování RLE. Použitelnost na webu je však poměrně špatná a tento formát se již v podstatě na stránkách Internetu nepoužívá. Hlavním důvodem jeho nepoužívání je nesporně velikost výsledných souborů, které mají mít přijatelnou kvalitu a velikost. Mnohdy nepomůže ani zmíněná komprese. Formát používají některé aplikace Windows a je vhodný k přenášení obrázků v rámci aplikací, které využívají tento operační systém. V programu Malování můžete obraz ve formátu BMP otočit či převrátit a také roztáhnout či zkosit. Doporučuje se však provádět tyto operace v malém rozsahu. Tento formát je nazýván také jako device independent (nezávislý na zařízení na němž je provozován). Používá se nejčastěji u softwarově sejmutých obrazovek (náhledů) aplikací Windows. CDR Výchozí formát vektorového editoru Corel DRAW, který se na světě objevil spolu s tímto programem. Jedná se interní binární vektorový formát, který se vyvíjí s každou další verzí aplikace. Od verze 9 je soubor v tomto formátu výrazně komprimován. Může obsahovat i bitmapu. Vhodný pro zálohování a předávaní při vytváření obrázků v tomto programu. Jiným programem tento formát nelze otevřít. DWG DWG (AutoCAD Graphics) je interní binární formát programů CAD (Computer Aided Design), který se stal standardem pro rýsování počítačových projektů v nejrůznějších oborech. Jde o nezveřejněný vektorový formát, který se vyvíjí s každou další verzí aplikace. Existují různé 37

2 konvertory, formát je schopen načíst jak program Corel Draw tak program Adobe Illustrator. Pro výměnu dat s jinými aplikacemi by ale měl sloužit formát DXF. DXF DXF (Data exchange File) je formát programů CAD Computer Aided Design, který se stal standardem pro rýsování počítačových projektů v nejrůznějších oborech. Formát je určen pro výměnu dat s jinými aplikacemi. EPS EPS (Encapsulated PostScript) poměrně univerzální formát pro ukládání grafiky. Používá se pro přenos kreseb mezi aplikacemi PostScript. postscriptové soubory (viz PS), ale s definicí jediné tiskové stránky. Jeho výhodou je, že podporuje jak vektorovou, tak rastrovou grafiku. Díky podpoře barevných režimů Lab, CMYK, RGB, indexovaných barev, duplexů, stupňů šedi a podpoře ořezových cest je vhodný pro použití v sazbě a pro tisk. GIF GIF (Graphics Interchange Format) někdy též CompuServe Bitmap, autorem je společnost CompuServe a formát pochází z roku Je to opět víceméně jednoduchý formát s 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 nebo 256 barvami v systému RGB, komprimovaný pomocí LZW komprese. Umožňuje ukládat obrázky s maximální velikostí na pixelů s maximálně 256 barvami z palety 16,7 miliónu odstínů. Pro data je použita bezeztrátová LZW komprese s dobrým komprimačním poměrem (4:1). Po dekomprimaci vypadá obrázek stejně jako původní originál. Tento formát je možné opakovaně ukládat bez degradace obrazové kvality. Jde o nejpoužívanější formát na www stránkách. Snaží se ušetřit na detailech, které lidské oko nepostřehne. Ovšem něco za něco má omezení na 256 zobrazitelných barev, protože pracuje s 8bitovou hloubkou barev. Není proto vhodný pro ukládání fotografií v DTP! Na druhé straně jeho výhodou je vynikající poměr velikosti souboru k jeho skutečným rozměrům, což vyhovuje Internetu (pro čárovou grafiku, bannery nebo ikony na www stránkách). V obrázku se často používá tzv. transparentní barva, která je průhledná a vidíme skrze ni pozadí, na kterém je obrázek umístěn. Rovněž výhodné je načítání po řádcích, takže uživatel Internetu již v prvním okamžiku zobrazování získá představu o obrázku a nemusí tedy čekat na jeho úplné zobrazení. Výhodou tohoto formátu je rovněž podpora animovaných obrázků. HPGL HPGL (Hewlett Packard Graphic Language) je jazyk původně vyvinutý firmou HP pro obsluhu plotrů. Stal se vektorovým standardem mnoha programů, ve kterých se předpokládá možný výstup na plotr. Příkazy jazyka řídí posun skutečného nebo fiktivního pera, jeho volbu (barvu), zdvižení, spuštění, přesun atd. Obyčejný uživatel se s ním setká na Internetu jen velmi zřídka. ICO ICO (Icon) je používán pro ukládání různě velkých ikon v systému MS Windows. V podstatě se jedná o bitovou mapu. Na webu se používá soubor favicon.ico logo serveru, které dokáže MS IE zobrazit. JPEG JPEG (Joint Picture Expert Group) rastrový formát s rekordní ztrátovou kompresí (větší než u TIFF nebo GIF). Formát JPEG podporuje barevné režimy CMYK, RGB, stupně šedi, ale nepodporuje například průhlednost. Je nevhodný pro ukládání obrázků s jednobarevnými plochami, u nichž dochází k nedokonalé reprodukci. Tomuto formátu rovněž nesvědčí opakované ukládání obrázků, což snižuje při každém 38

3 uložení kvalitu zobrazení. Používá se pro Internet, protože je optimalizován pro mnohobarevné obrázky (fotografie), které zobrazuje kvalitně. I při nízké hodnotě 72dpi nelze okem rozpoznat rozdíly mezi originálem a kopií. Formát je výhodný pro uchování snímků ze skenerů a digitálních fotoaparátů a přednost má také v tom, že velikost komprimace můžeme měnit podle výsledku zobrazení. JPEG 2000 Oproti JPEG nabízí lepší kompresní algoritmus a obrazovou kvalitu. Nechybí zde ani volba bezeztrátové komprese. Skvělou vlastností je možnost vymezení důležité oblasti, kde bude použita menší míra komprese než v jiných částech obrazu. PCX PCX (oficiální název PC Paintbrush File Format) je bitmapový formát rozšířený především na PC, protože byl původně vyvinut pro program Paintbrush. Umožňuje uložit obrázek buď jen s 256 barvami, nebo i truecolor. Dnes se již od používání tohoto formátu ve své době velice rozšířeného upouští, jeden z důvodů je málo účinná komprese obrazových dat. PDF PDF (Portable Document Format) je standard společnosti Adobe, určený ke zobrazení grafiky na základě PostScriptového modelu. Zobrazuje jak vektorová data a písma, tak rastrovou grafiku. Zachovává uspořádání stránek, je přenosný nejen mezi aplikacemi, ale i mezi platformami. Rozsah jeho použití je velmi široký, od webových prezentací až po odeslání knihy do tiskárny. Je to ryze proprietární (lokální, uzavřený) formát, který má své, mnohdy na první pohled poněkud zvláštní vlastnosti. Jednou z vlastností, která je mírně nezvyklá je fakt, že formát PDF již od svého počátku není určen pro editování, ale pouze pro publikování tj. neexistuje PDF editor, ale pouze PDF tvůrce. K prohlížení souborů PDF a případným drobným editacím slouží program Adobe Acrobat. Soubor PDF vytvoříme například v programu Adobe Illustrátor, případně můžeme použít freewarový program PDFCreator. PICT Původcem formátu PICT je společnost Apple Computer, která jej poprvé použila v roce Je to kombinovaný bitmapově-vektorový soubor, který se již stává přežitým. PICT ostatně nebyl nikdy k publikování na webu používán a navíce, firma Apple pro svůj operační systém Mac OS X doporučila a také provedla náhradu formátu PICT formátem PDF. Tento metaformát je nebo spíše byl používán počítači Apple Macintosh pro výměnu grafických dat, obvykle mimo pre-press proces. V současné době na webu téměř nepoužíván. PNG PNG (Portable Network Graphics) jak anglický název napovídá, že tento formát je určen pro přenos dat na síti vznikl jako alternativa k patentovanému GIFu. Nemá však omezení formátu GIF (256 barev, maximální velikost, jedna transparentní barva) formát PNG zachovává plnou transparentnost a věrohodnou barevnost. Stejně jako GIF má výbornou kompresi (což přináší optimální výslednou velikost souboru) tam, kde jsou velké plochy stejné barvy. V poslední době se prosazuje na Internetu. Jeho obrovskou výhodou je skutečnost, že může být uložen v 8, 24 nebo 32bitové barevné hloubce! Používá gamma korekci, takže obrázky v tomto formátu mají stejný jas i kontrast ve všech platformách OS. Všechny funkce tohoto formátu však některé webové prohlížeče nepodporují (např. tzv. dvojrozměrné prokládací schéma umožňující rozdělení přenášené informace do několika skupin a díky tomu obraz přijmout nejdříve v hrubých rysech a až poté jej vykreslit ve větším detailu). Jedná se o relativně mladý formát, na své masivnější nasazení teprve čeká. 39

4 PS PS (PostScript) je soubor s vektorovou grafikou založený na jazyce PostScript. Vektorová grafika má jednotlivé grafické prvky popsány příkazy jazyka, nikoli bitmapou a proto umožňuje jednoduché zoomování obrázků beze změny kvality. PS soubory jsou většinou soubory pro tiskárny, které mají implementovaný interpret jazyka PostScript. Formát je nativním formátem programu Adobe Illustrator firmy Adobe a je možné ho zpracovat i v programu Corel Draw firmy Corel, který však standardně využívá vlastní formát CDR. Ve své podstatě se jedná o textový soubor. Uvnitř je popsán obrazový dokument. Může obsahovat i rastrové obrázky, pak se ale stává obludně velikým. To je notoricky známé u sazebního systému TEX, který v některých verzích vyžaduje obrázky ve formátu PS nehledě na to, zda jsou bitmapou či vektorovou grafikou. PSD PSD (Photoshop Document) je výchozí formát programu Photoshop od Adobe, který podporuje všechny možnosti Photoshopu. Díky těsné integraci mezi produkty Adobe mohou ostatní aplikace Adobe, jako je Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects a Adobe GoLive, přímo importovat soubory PSD a zachovat mnoho vlastností souboru Photoshopu. Je určen primárně pro ukládání rastrových obrázků, dokáže však v omezené míře uložit i vektorová data. PSD formát nepoužívá žádnou kompresi a tak jsou soubory PSD obrovské. Nepodporuje vícestránkové dokumenty, umožňuje však animaci. PSD formát obsahuje spoustu doplňkových informací jako barevné kanály, vrstvy nebo nastavení tisku pro tiskárny. QXD Formát souborů programu Quark Exspress specializovaného na sazbu. SVG SVG (Scalable Vector Graphics) je formát vektorové grafiky určený zejména pro webové aplikace. Tento formát začal vznikat v roce 1998 pod záštitou konsorcia W3C. Cílem bylo vytvořit otevřený standard pro vektorovou grafiku, založený na jazyce XML, určený pro výměnu grafické informace na Internetu. SVG byl přitom jednou ze dvou větví vývoje v rámci naznačeného projektu. Výsledkem té druhé je formát WebCGM, jež směřuje do oblasti technické grafiky. SVG má oproti tomu vyhovět především nárokům na "obecnou" obrazovou informaci, určenou stejně dobře pro publikování, výuku, reklamu, kartografii či zábavu. SWF SWF (Small Web Format) je vektorový formát grafického souboru určený pro webové nebo multimediální prezentace. Při exportu dokumentu InDesign do souboru SWF je soubor SWF připraven k přehrávání v aplikaci Macromedia Flash Player. Dokáže pracovat jak s vektorovou grafikou, tak i s rastrovými obrázky. K tvorbě souborů SWF je určen program Macromedia Flash. Chceme-li upravit exportovaný soubor ve formátu pro úpravy, exportujte pomocí formátu XFL místo SWF. TIFF TIFF (Tagged Image File Format) jde o rastrový formát (pracuje s ním např. Adobe Illustrator). Tagged Image File Format je plodem firmy Adobe Pro, kde vznikl v roce Je to plně bitmapový formát s obrovskými barevnými možnostmi, které jej předurčují k výměnám obsáhlých dat v rámce předtiskové přípravy, ale zároveň jej v jeho nejlepší podobě téměř vylučují z použití na webových stránkách. TIFF je typickým představitelem bitmapového formátu, tj. grafická informace je v něm vyjádřena formou matice obrazových bodů - pixelů, přičemž u každého pixelu je udána informace o jeho barvě. Největší výhodou uvedeného typu formátů je schopnost věrné reprezentace "přirozeného" obrazu 40

5 (sejmutého například skenerem či digitálním fotoaparátem). Dalšími výhodami jsou robustnost (nehrozí ztráta informací při přenosu do jiného prostředí) a poměrně snadné zpracování při výstupu. Na rozdíl od většiny ostatních bitmapových formátů mohou být dokumenty v TIFFu i vícestránkové. Jak již označení "tagged" naznačuje, je v TIFF souborech možno použít různé tagy, tedy klíčová slova popisující vlastnosti obrázku toho je využito k tvorbě různých rozšíření a modifikací. Obrázky ve formátu TIFF jsou schopny nést nejširší spektrum barevných informací (černobílá grafika, odstíny šedi, RGB, CMYK, CIELab, indexované barvy aj.). Pro grafiky je skvělý i proto, že dokáže ukládat souběžně s obrázkem i kanály a cesty. Formát lze přenášet na Linux a Macintosh. WMF WMF (Windows Metafile) vektorový grafický formát. Je spolehlivý v černobílé grafice, nevhodný pro barevnou grafiku. Je velmi praktické jej rovněž využít pro přenos grafické informace v rámci schránky Windows. Do tohoto formátu lze umístit bitmapy, což patří k jeho přednostem. Nevýhodou je, že tento formát neakceptuje bitmapové ani vektorové výplně. 41