Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky"

Transkript

1 Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky Kapitola poskytuje čtenáři základní přehled formátů používaných v počítačové grafice, základní údaje o možnostech přenositelnosti dokumentů mezi aplikacemi. Dále se čtenář seznámí s některými metodami komprimace, použitelnými v počítačové grafice. Po přečtení kapitoly by měl čtenář umět správně vybrat aplikaci pro zpracování grafických dat, vybrat optimální metodu pro komprimaci dat, uložit soubor pro výsledné použití nebo další zpracování. Podle přípony souboru by měl být schopen správně zvolit software pro prohlížení, tisk nebo další úpravu obrázku. Klíčové pojmy: Nativní formát, ztrátová a bezztrátová komprimace, koherence, kvantování, vzorkování, aliasing. Formáty grafických dat, formáty pro tisk Při vytváření grafického dokumentu jej ukládáme většinou do nativního (původního, vlastního) formátu použitého programu. Výhodou těchto nativních formátů, že uchovávají všechna data, související se vznikem a úpravou dokumentu, tj. např. vrstvy, kanály, cesty, filtry, prolnutí a jiná data. Tato data jsou jakýmsi know-how grafika (uživatele), který dokument vytvořil. Vzhledem k množství informací, které tyto dokumenty v nativním formátu uchovávají, bývají grafické dokumenty uložené v nativním formátu (zejména v případě rastrové grafiky) relativně velké, navíc chceme-li s dokumentem pracovat v jiné aplikaci, pak je přenesení informací souvisejících se vznikem výsledného dokumentu často nemožné nebo alespoň velmi omezené. Z těchto důvodů se pro další zpracování grafických souborů (např. v software pro sazbu) většinou volí některý z formátů TIFF, EPS nebo PDF. TIFF (Tagged-Image File Format) byl navržen jako flexibilní a otevřený grafický formát, dokáže kombinovat různé obrázky uvnitř jednoho souboru, dokáže používat různé barevné hloubky, různé způsoby komprese atp. Aplikace jej nejen načítají, ale současně mohou formát i upravovat. Při importu obrázku si sázecí program obrázek sám zpracovává, např. si vytvoří náhled obrázku, což může trvat kratší či delší dobu podle velikosti a rozlišení. Ve formátu TIFF lze dodatečně ( v sázecím programu) vytvořit drobné úpravy, např. barevné korekce nebo převod obrázku do černobílého režimu. TIFF je Formáty grafických dat 1

2 určen především pro bitmapová data (např. fotografie). Tisknout z formátu TIFF lze na jakékoliv tiskárně, lze v něm optimalizovat rozlišení pro tisk a tisk tak výrazně zrychlit. TIFF je navíc schopnost pracovat s jinou než jen 24bitovou barevnou hloubkou (8 bitů/kanál). TIFF dokáže uložit obrázky kde na každý pixel je pouhý 1 bit (černá/bílá), kde na každý pixel je 8 bitů (tj. 1 byte typické pro černobílé obrázky), kde na každý pixel je 24 bitů (typické barevné RGB obrázky s 24bitovou hloubkou), kdy na každý pixel je reservováno 48 bitů (RGB barevné obrázky s 48bitovou barevnou hloubkou) atd. Dokáže uložit RGB, CMYK i L*a*b i jiné barevné prostory specifické pro konkrétní zařízení. Ne každá aplikace nicméně dokáže s těmito soubory pracovat. EPS (Encapsulated Post Script) soubor obsahuje "sbalená" grafická data v postscriptovém formátu určená pro přímé přesunutí do tiskárny nebo osvitové jednotky. Sázecí programy nemají možnost soubory v tomto formátu dále upravovat, např. nemohou snížit rozlišení pro tisk oproti nastavenému rozlišení dokumentu. Výhodou tohoto formátu je rychlý import do sázecího programu, soubor načte a zobrazí pouze obrazovkový náhled dokumentu, který je v EPSu přímo uložen. Tento formát se používá zejména pro vektorová data, ale může obsahovat i data vektorová. Lze v něm tisknout i přímé barvy. Pro tisk formátu EPS je zapotřebí postscriptová tiskárna (např. Adobe Distiller nebo GhostScript). PDF (Portable Document Format) Flexibilní formát, schopný přenášet vektorová i rastrová data, nepřekonatelný v souborech, obsahující velké množství textu. Prozatím není v oblasti sazby více využíván, protože ne všechny sázecí programy jej umí importovat a korektně s informacemi, které obsahuje pracovat. Jde o proprietální formát, určený ryze pro publikování (neexistuje editor pdf, pouze prohlížeče). Nejčastější formáty rastrové grafiky BMP (Microsoft Windows Bitmap) univerzální rastrový formát pro obrázky s malou barevnou hloubkou (max. 24 b/pixel). Obrázky s nižší bitovou hloubkou (1, 4 nebo 8 bitů) jsou ukládány s barevnou paletou. Většinou nekomprimovaný formát, lze použít bezeztrátovou kompresi (RLE). Obrázky uložené ve formátu BMP mají velkou paměťovou velikost, jsou tedy zcela nevhodné pro webovou grafiku. Orientační velikost obrázku formátu BMP v bajtech = šířka (v pixelech) x výška (v pixelech) x počet bitů na pixel / 8. GIF (Graphics Interchange Format) rastrový formát pro obrázky s menším počtem barev (maximální počet současně použitých barev je 256). Vhodný Formáty grafických dat 2

3 pro uložení nápisů, plánků, log, webovou grafiku, umožňuje i jednoduché animace a průhlednost. Používá bezeztrátovou kompresi LZW. Lze použít prokládané zobrazování řádků (pro rychlý náhled na internetu). PNG ( Portable Graphics Network) alternativa formátu GIF, vznikla po právních problémech s formátem GIF, kdy vývojáři sw musí platit za používání formátu GIF ve svých programech. Vyvinut konsorciem W3C. Umožňuje uložit obrázky s volitelnou barevnou hloubkou 1, 2, 4 a 8 bitů (tzn. 2, 4, 16 a 256 barev) i True Color. Nabízí průhlednost (alfa kanál), prokládané zobrazování. Je nezávislý na použité platformě (os, hw, sw). Používá bezztrátovou kompresi, založenou na algoritmu deflate (kombinace LZ77 algoritmu a Huffmanova kódování). Obsahuje i metainformace určené pro vyhledávání (textová pole standartní i uživatelsky definovaná). Použití na internetu, pro bezeztrátové uložení obrázků v True Color kvalitě, v předtiskové přípravě. JPG, přesněji JFIF (JPEG File Interchange Format) - formát vhodný pro fotografie a malby s velkou barevnou paletou a hladkými přechody mezi barvami. Naopak nevhodný je pro obrázky s malým počtem barev a s hranami (ostré přechody mezi barvami), ve kterých vytváři viditelné šumy a artefakty. Používá ztrátovou kompresi dat. Použití pro fotografie, obrázky pro web. TIFF (Tag Image File Format) velmi univerzální a variabilní formát, založený na velkém množství různých typů visaček (tags). Používá různé typy bezeztrátové komprese (CCITT pro obrázky černobílé nebo v šedé barevné škále, RLE pro obrázky RGB, LZW pro obrázky s barevnou paletou). Jeden soubor může obsahovat více obrázků. Použití pro pre-press (tisk true color obrázků), přenos obrázků mezi platformami (Linux, Macintosh). RAW formát používaný v digitální fotografii, zachovává maximum informace získané ze snímacího prvku fotoaparátu, tyto informace mohou být dále zpracovávány ve vhodném programu, dají se odstranit některé chyby, vzniklé při fotografování (délka expozice, nastavení bílé barvy, nastavení kontrastu, rozlišení, korekční funkce). Formát je potřeba nejprve konvertovat (vyvolat) do formátu, který lze zpracovávat běžným rastrovým programem. Nevýhodou formátu je chybějící standardizace (rozdíly mezi jednotlivými výrobci), přípony RAW formátu jsou např..raf,.kdc,.dng (otevřený formát Adobe),.nef,.mrw,.orf a další. Použití u fotografií, kde nám maximálně záleží na výsledné kvalitě snímku, pro archivaci snímků v nejvyšší možné kvalitě. další formáty PSD (formát aplikace Adobe Photoshop), DICOM (standardní formát pro přenos biomedicínských obrazových dat a doplňkových informací v medicíně, umožňující spolupráci různých zobrazovacích zařízení, systémů pro archivaci a komunikaci apod.) a další Formáty grafických dat 3

4 Nejčastější formáty souborů vektorové grafiky V oblasti vektorové grafiky dosud neexistuje jednotný formát dat, který by byl univerzálně přenositelný mezi všemi vektorovými aplikacemi. Průmyslovým standartem pro přenos vektorové grafiky mezi jednotlivými aplikacemi a platformami se snaží být formát SVG, který data (grafické objekty i doplňujícíc informace) ukládá v podobě XML. Formáty PDF a EPS jsou také obecně použitelnými formáty, nicméně slouží primárně k exportu hotového dokumentu do formátu pro tisk, nikoli pro editaci dokumentu. AI nativní formát Adobe Illustratoru, použitelný pro vektorovou i rastrovou grafiku. Používá jak ztrátovou tak bezeztrátovou kompresi, umožňuje zvolit různou barevnou hloubku obrázku, různé barevné modely (RGB, CMYK), barevné palety, průhlednost. Podporuje více vrstev), nepodporuje více stran dokumentu ani animace. CDR nativní formát aplikace CorelDRAW, funkcemi podobný formátu AI, navíc umožňuje uložit i vícestránkové dokumenty. Nízká vzájemná kompatibilita formátů. ODG - Draw balíku OpenOffice.org, otevřený formát založený na XML SVG (Scalable Vector Graphics) - otevřený formát využívající XML, umožňuje v dokumentu využívat text, vektorovou i rastrovanou grafiku, interaktivitu a animace. Kódování UNICODE, podporuje kaskádové styly, propracovaná správa barev (pomocí XML lze definovat i barvy mimo gamut zařízení), objektům lze přiřadit obslužný skript. Možnost komprese ztrátovou metodou GZIP. Použití ve webové grafice, mobilních zařízeních, kartografii, navigaci. Má šanci stát se formátem pro cross-media publishing (tentýž obrázek zpracovávaný různými výstupními zařízeními). DXF, DWG - formáty CAD aplikací firmy AutoDesk WMF (Windows Metafile), EMF (Enhanced Windows Metafile) metaformáty navržené pro OS Windows. Jedná se o formáty, ve kterých mohou být uloženy jak vektorové objekty (úsečky, oblouky, elipsy, výplně, texty), tak i bitmapy a dokonce vybrané příkazy určené pro změnu stavu takzvaného kontextu zařízení (device context), přes který je vykreslování obsahu souboru prováděno. Koprimace grafických dat Základní dva typy komprimace dat jsou bezztrátová a ztrátová komprimace. Oba tyto typy komprimace mají v grafických formátech své místo a použití. Komprimace Formáty grafických dat 4

5 se uplatní zejména u dokumentů rastrové grafiky, které jsou paměťově náročnější než ekvivalentí obrázky vytvořené vektorovými editory. Bezeztrátová komprimace dat Pro graficky orientovanou bezeztrátovou kompresi můžeme využít koherence obrázku. Koherence znamená spojitost mezi pixelem a jeho sousedy (pixel a jeho sousedé mají identickou nebo alespoň velmi blízkou hodnotu). Metoda RLE vychází z předpokladu, že v obrázku existují plochy větší než jeden pixel, které mají stejnou barvu. RLE zpracovává obrázek po řádcích a namísto posloupnosti stejných hodnot pixelů v řádku použije zápis, kdy první číslo je počet opakování a druhé číslo hodnota pixelu. Kompresní poměr závisí na obrázku samotném (kolik pixelů vedle sebe nese identickou hodnotu) a také na směru zpracování obrázku (standardně po řádcích, je možné komprimovat i po sloupcích nebo po úhlopříčce). Metoda je vhodná pro kódování obrázků s nízkým barevným rozlišením (1 nebo 8 bitů na pixel), nejčastěji se používá pro náčrtky, skicy a ilustrace s většími stejně barevnými plochami. Je-li použita na nevhodný obrázek, může být výsledný soubor větší než soubor původní (záporná komprese). RLE komprese se uplatňuje např. ve formátu PCX. Př.: Zpracováváme metodou RLE tento obrázek: => Čísla 12 a 13 jsou čísla barvy v barevné paletě, 04, 01, 03 vždy počet opakování následující barvy. Pokud bychom použili ztrátovou kompresi a jediný pixel s barvou 13 nahradili hodnotou sousedních pixelů, dostali bychom kód Metoda kvadrantového stromu využívá plošnou (rovinnou) koherenci, kdy zpracovávaný obrázek rekurzivně dichotomicky dělí a snaží se najít co největší takto vzniklé plochy s identickou hodnotou barvy pixelu. Př.: Zpracováváme metodou kvadrantového stromu tento obrázek: Formáty grafických dat 5

6 4 Obrázek se rozdělí na kvadranty, pokud má celý kvadrant stejnou barvu, zapíše se tato barva, jinak se kvadrant dále dělí. Pořadí zpracování kvadrantů je od levého horního kvadrantu po směru hodinových ručiček. Kvadrantový strom odpovídající obrázku je tento: * * * * * 0 * * 0 * 0 0 * * 0 1 * Znak * odpovídá dělení na kvadranty, 0 a 1 jsou hodnoty barevné palety (zde např. bílá, černá). Řádkový zápis výsledného kvadratického stromu by vypadal takto: **0*0111*01100**101100*1001*100*1110*01*11010 LZW slovníkové kódování bezztrátová komprimace, použitelná zejména pro obrázky s velkými plochami stejné barvy nebo opakujícími se rastry. Algoritmus prochází soubor po řádcích po jednotlivých pixelech, u každého zkontroluje, zda se nachází ve slovníku, pokud ne, pak jej do slovníku přidá. Pokračuje prohledáváním po dvojicích, trojicích atd. Nové záznamy se algoritmus snaží skládat se starších slovníkových záznamů. Algoritmus tedy vyhledává a mapuje do slovníku opakující se posloupnosti barev. LZW algoritmus zmenší objem dat relativně málo, přitom ale zpomalí práci s obrázkem (obrázek je potřeba nejprve dekomprimovat). Tímto algoritmem můžeme komprimovat formát GIF, PNG, používá jej formát ZIP, ARJ. Huffmanovo kódování (CCITT) - původně určeno pro přenos textů faxem (tj. přenos černobílých obrázků, zpracovávaných po řádcích). Princip spočívá v náhradě symbolů bitovým kódem s variabilní délkou. Čím častěji se nějaký symbol (slovo, barva...) v dokumentu opakuje, tím nižší bitový kód je mu přiřazen (tj. největší komprimace je u symbolů nejčastěji se vyskytujících). Nejjednodušší varianta této metody prochází soubor dvakrát, poprvé vytvoří statistiku četností jednotlivých Formáty grafických dat 6

7 symbolů, ve druhé fázi pak podle této statistiky vytvoří binární strom symbolů a data komprimuje podle vytvořeného stromu. Existuje několik variant této metody, např. G31D využívá RLE kódování, opakovače jsou nahrazeny Huffmanovým kódem, zvláštní kód je vyhrazen pro konec řádku, výplň do konce řádku apod. Varianta G32D zapisuje informace o pixelech, ve kterých nastává změna oproti sousedům (i vzhledem k předchozímu řádku). Tento způsob kódování používá např. formát TIFF. Př.: Přiřaďte barvám obrázku bitový kód podle Huffmanova kódování. Máme obrázek, ve kterém se vyskytují barvy modrá M, hnědá H, zelená Z a bílá B. Statistika četností výskytu barev v obrázku je: M:0,12, H:0,25, Z:0,16, B:0, Uspořádáme zdrojové barvy podle výskytu sestupně 2. Sečteme nejnižší dvě četnosti, výsledek zařadíme podle velikosti 3. Sčítáme tak dlouho, až dostaneme součet Posledním dvěma znakům přiřadíme hodnoty 1(nejvyšší četnost) a Zpětným postupem přiřazujeme vždy dvěma sčítancům hodnoty 1 a 0 dokud neohodnotíme všechny vstupní barvy. 6. Každé barvě přiřadíme bitový kód odpovídající cestě ke zdrojové barvě od kořene binárního stromu B 0,46 B 0,46 ZMH 0,56 1 H 0,26 ZM 0,28 1 B 0,46 0 Z 0,16 1 H 0,26 0 M 0,12 0 Výsledný bitový kód jednotlivých barev:m=110,h=10,z=111,b= Formáty grafických dat 7

8 Ztrátová komprimace dat Při ztrátové kompresi využíváme faktu, že lidské oko není schopné rozpoznat jistou míru redukce informace, kterou obrázek nese, např. zmenšení barevné palety, odstranění vysokých frekvencí vytvořeného spektra. Ztrátová komprese se děje dvěma základními mechanismy, a to: Hrubším kvantováním Hrubším vzorkováním obrázku Kvantování je proces, při kterém se původně spojitá obrazová funkce rozdělí na intervaly, kterým je přidělena jedna zástupná hodnota (obvykle průměr hodnot celého intervalu). Šířka intervalu a jejich počet pak udávají velikost ztráty informace a také zda bude tato ztráta vnímatelná lidským okem nebo nikoli. Jednou z důležitých aplikací kvantování je snížení počtu barev v obrázku s původně velkým barevným rozlišením. Vzorkování se děje zaznamenáváním hodnot (vzorků) obrazové funkce v předem daných intervalech. Vzdálenost mezi vzorky se nazývá perioda vzorkovacího signálu, její převrácená hodnota je nazývána vzorkovací frekvencí. Čím je větší vzorkovací frekvence, tím věrněji je obraz zachycen, současně se ale zvyšuje velikost výsledného souboru. Pro komprimaci musíme tedy vhodně snížit vzorkovací frekvenci. Při příliš nízké vzorkovací frekvenci dochází ke zkreslení obrazu, nazývanému aliasing. Diskrétní kosinová transformace DCT - při transformacích se provádí převod zpracovávaného signálu z časové (prostorové) oblasti do oblasti frekvenční. Cílem transformace je nalezení korelace mezi sousedními, popř. i vzdálenějšími pixely. Transformace je prováděna odděleně pro jednotlivé barvové složky. Podrobný popis DCT přesahuje rámec tohoto textu, můžete jej najít např. zde: JPEG nejde o jeden algoritmus komprimace, ale o posloupnost několika dílčích procesů. Tato komprimační metoda je vhodná zejména pro fotografie, jejichž sousední pixely mají odlišné, ale podobné barvy. Metoda naopak není vhodná pro obrázky s velkými plochami jedné barvy, u kterých dochází ke vzniku optických čtverců nebo pruhů, ani pro černobílé obrázky, které rozostřuje Formáty grafických dat 8

9 Postup při JPEG komprimaci je následující: 1. převod z modelu RGB do barevného modelu YCBCR se třemi byty na pixel (Y - jasová složka,cbcr barevné složky). Jednotlivé složky jsou v další fázi zpracovávány odděleně. Důvodem je, že tyčinky v lidském oku jsou mnohem citlivější než čípky, proto je oko velmi citlivé na změny jasu, ale velice málo na změny barvy. 2. redukce počtu barev např. metodou průměrování sousedních dvojic, čtveřic. Složka Y, která nese informaci o světlosti jednotlivých pixelů, není podvzorkována, protože světlost lidské oko rozpoznává ve větším rozlišení. Naproti tomu barvonosné složky Cb a Cr mohou být podvzorkovány, a to tak, že se jejich hodnota vypočítá jako průměr buď ze dvou sousedních pixelů na řádku, nebo ze čtyř pixelů tvořících čtverec 2 2 pixely. Při výpočtu průměru ze dvou sousedních pixelů dochází ke zmenšení objemu dat (pro tyto dva pixely) ze 6 bytů na 4 byty, tj. na cca 66%. Větší úspory objemu se dosáhne při použití čtyř pixelů tvořících informaci o barvě, kde se původních 12 bytů sníží na 6 bytů, tj. na 50%. 3. diskrétní kosinová transformace - DCT se provádí odděleně pro jednotlivé barvové složky barvového modelu YCbCr. Pro každou barvovou složku je nejprve provedeno rozdělení celého obrázku na pravidelné bloky o velikosti 8 8 hodnot. První vypočtený koeficient představuje průměrnou hodnotu celého vstupního bloku. V dalších transformovaných koeficientech jsou uloženy amplitudy střídavých kosinových složek celočíselných frekvencí. 4. kvantování koeficientů (určuje míru komprimace a tím stupeň ztráty informace) 5. kódování získaných DCT koeficientů - (např. Huffmanovým kódováním) 6. uložení získaných dat do formátu JFIF (přípona.jpg,.jpeg). Jde o ztrátovou komprimaci, míru komprimace nastavujeme kompresním poměrem. Kompresní poměr udává, jak velkou plochu algoritmus frekvenčně analyzuje (např. 10 x 10 obrazových bodů) a jaké množství detailu z obrazu zahodí. V praxi se ukazuje, že snížení kvality komprimovaného obrazu na 75 % je pro většinu uživatelů nepozorovatelné, přitom kompresní poměr v takovém případě může být 20:1 až 25:1. Ve standardu JPEG jsou definovány celkem čtyři režimy činnosti, které může kodér i dekodér podporovat: sekvenční, progresivní, bezeztrátový, hierarchický. Nejvíce používané je sekvenční kódování, které má nejmenší nároky na použitou operační paměť. Fraktálová komprese funguje na principu vyhledávání podobných útvarů (fraktálů) v obraze, vychází z předpokladu, že všechny přirozené a většina umělých obrazů tyto útvary obsahuje. Hledá se přibližný matematicky popsatelný model Formáty grafických dat 9

10 nalezených útvarů v obrazu, tím dochází ke ztrátě přesnosti informace. Míra komprese není závislá na barevné hloubce obrázku, při zvětšování obrázku se obraz nerozostřuje (dopočítávají se nové podrobnosti a detaily obrázku, předtím neviditelné). Fraktální komprese dosahuje lepších výsledků u přirozených obrazů (fotografie), než obrazů umělých (kresba, náčrtek). Tuto kompresní metodu používá např. formát FIF. Shrnutí: Při tvorbě grafického dokumentu ukládáme soubor pro archivaci a případnou další editaci v nativním formátu aplikace, kterou je soubor zpracováván. Nativní formát zachová všechna data, související se vznikem dokumentu (vrstvy, kanály, cesty, ořezy, masky...). Pro další publikaci souboru volíme formát vhodný pro příslušný typ média. Pro publikování na internetu jsou nejvhodnějšími formáty PNG (zejména pro obrázky s menším počtem barev, s průhledností) nebo JPEG (fotografie), pro vektorovou grafiku se postupně prosazuje otevřený formát SVG. Chceme-li obrázky zpracovat některým programem pro sazbu, je vhodným formátem TIFF nebo EPS. Je-li zapotřebí sdílet dokument s uživateli, kde nevíme, jaký software mají k dispozici, na jaké platformě pracují, musíme zvolit některý z univerzálních formátů, jako je PDF, případně SVG. Obrazová data, zejména dokumenty rastrové grafiky s větší barevnou hloubkou jsou poměrně paměťově náročná a zabírají na disku hodně místa. Pro zmenšení velikosti dokumentu jsou k dispozici kompresní algoritmy, a to algoritmy bezeztrátové i ztrátové. Vhodný kompresní algoritmus, případně kompresní poměr volíme tak, aby vizuálně nebyl poznat rozdíl v kvalitě původního a zmenšeného obrázku. Bezeztrátové kompresní metody, použitelné v počítačové grafice jsou RLE, LZW, Huffmanovo kódování, Metoda kvadrantového stromu. Pro ztrátovou kompresi se nejčastěji používá Diskrétní kosinová transformace (např. JPEG), Vlnková transformace nebo Fraktálová komprese. Ztrátová komprese používá pro zmenšení objemu dat dva postupy hrubší kvantování a hrubší vzorkování Formáty grafických dat 10

11 Použité zdroje informací: Grafické formáty v pre-pressu [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Pavel Tišnovský : Seriál grafické formáty [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Mudrová Martina: Grafické formáty [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Roman Pihan: Vše o formátu RAW, [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Fraktálová komprese obrazu [online], dostupné z:, [cit. 02/2012] Roman Pihan: Formáty pro ukládání fotografií - 11.díl: Vektorové formáty a PDF [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Pavel Tišnovský : Grafické metaformáty WMF a EMF [online], dostupné z: , [cit. 02/2012] Formáty grafických dat 11

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Formáty pro rastrovou grafiku

Formáty pro rastrovou grafiku Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Formáty pro rastrovou grafiku Autor: Linda Křikavová, Ondřej Vala Editor: Miroslav Ott Praha, březen 2011 Katedra mapování a kartografie

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela

Více

Grafický návrh v oděvním designu

Grafický návrh v oděvním designu Grafický návrh v oděvním designu Eva Nováková SSOGD Lysá nad Labem OBSAH ÚVOD... 1 Rozdělení grafických programů... 1 Bitmapová (rastrová) grafika... 3 Barvy... 5 Druhy barevných modulů... 5 VEKTOROVÁ

Více

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 -

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA B1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 2. 1. 2015-1 - Obsah Počítačová grafika úvod................................ 3 Zoner Callisto 5...................................... 6

Více

Rastrová a vektorová data

Rastrová a vektorová data Počítačová grafika Rastrová a vektorová data Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU 1. V barevném modelu RGB pro 24bitové barvy bude zelená popsána trojicí: a) (0,

Více

Rastrový obraz, grafické formáty

Rastrový obraz, grafické formáty Rastrový obraz, grafické formáty 1995-2010 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ RasterFormats Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 35 Snímání

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Barevné modely Barevné modely se používají především pro zjednodušení záznamu barevné informace. Pokud bychom chtěli věrně reprodukovat barvy nějakého objektu, pak bychom museli zaznamenat v každém bodu

Více

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Rastrové grafické formáty Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Grafické formáty Velké množství Mnoho různých požadavků na uložená data neobrazová data Nativní formáty Například: PSP (Photoshop), XFC (Gimp)

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT:

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: Firma Panflex disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických SW a je schopna taková dat přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě Mac

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Vektorová a bitmapová grafika

Vektorová a bitmapová grafika Vektorová a bitmapová grafika Obsah prezentace Vektorová a bitmapová grafika Grafické formáty Grafické programy Programový Balík Corel Draw a program AutoCAD Typy grafiky Vektorová Jednotlivé prvky tvořící

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace Informační a komunikační technologie 1.4 Data, informace, komprimace Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 Data Informace uložená v souboru určená pro zpracování pomocí počítačového programu.

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty

3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty 3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty Většina systémových konverzí je shodná nebo analogická jako u vektorových dat. změna formátu uložení dat změny rozlišení převzorkování

Více

Obrazový materiál ve vědecké práci aneb jeden obrázek vydá za tisíc slov

Obrazový materiál ve vědecké práci aneb jeden obrázek vydá za tisíc slov Obrazový materiál ve vědecké práci aneb jeden obrázek vydá za tisíc slov Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Teorie barev Ostwaldův barevný kruh vzniká postupným smísením

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Software pro počítačovou grafiku

Software pro počítačovou grafiku Software pro počítačovou grafiku Tato kapitola poskytuje čtenáři základní přehled dostupných programů pro zpracování grafických souborů, přičemž vždy k proprietálnímu sw nabízí srovnání s alternativou

Více

Specifika digitalizace v muzeích dvourozměrné předlohy. Praha 19. 5. 2010

Specifika digitalizace v muzeích dvourozměrné předlohy. Praha 19. 5. 2010 Specifika digitalizace v muzeích dvourozměrné předlohy Praha 19. 5. 2010 digitalizační projekt typy předloh volba hardwaru software parametry digitálního záznamu bitmapa vs. vektor rozlišení barevný režim

Více

PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV

PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV PRACOVIŠTĚ PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - - - NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV Úvod - digitální archiv - primární účel: trvalé uchování (na dobu > 50 let) a zpřístupňování

Více

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika Multimediální systémy 03 Počítačová 2d grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Rastrová počítačová grafika Metody komprese obrazu Rastrové formáty Vektorová grafika Křivky

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Kalendář "Rodinné album" Romana Pavlicová školní rok: 2007/2011 obor: třída: 26-41-M/002 Elektrotechnika E4.B Tímto bych ráda poděkovala svému konzultantovi Mgr. Janě Janebové,

Více

Muzea a digitalizace

Muzea a digitalizace Muzea a digitalizace specifika digitalizace dvourozměrných předloh Brno 12. 10. 2010 Magdalena Buriánková Národní technické muzeum magdalena.buriankova@ntm.cz digitalizační projekt typy předloh volba hardwaru

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio Program Photo Studio je špičkový produkt pro kompletní práci s digitálními fotografiemi od importu a editace přes správu, organizaci až po publikaci. Podívejme se nyní na základní práci

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Bakalářská práce Srovnání programů pro editaci 2D grafiky Michal Holanec Vedoucí práce: Mgr. Jiří Danihelka

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Photoshop CS6. Adobe. Mojmír Král, Tomáš Flídr

Photoshop CS6. Adobe. Mojmír Král, Tomáš Flídr Adobe Photoshop CS6 Mojmír Král, Tomáš Flídr Importování snímků v různých datových formátech Přehledné a snadné uspořádání i třídění snímků Úpravy a zpracování snímků ve formáru RAW Úpravy a zpracování

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Dálkový průzkum Země Časová dotace: 3 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Pochopení principu dálkového průzkumu Země, práce se snímkem v prostředí programu MultiSpec, zobrazování snímku

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Počítačová grafika 2. Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty.

Počítačová grafika 2. Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty. Počítačová grafika 2 Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty. Opakování Jaké jsou rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou? Vysvětlete pojmy: pixel, palec, rozlišení, barevná hloubka. Víme,

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Laserové skenování principy

Laserové skenování principy fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Co je a co umí laserové skenování? Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie mládež Soutěž v programování 23. ročník Krajské kolo 2008/2009 16. až 18. dubna 2009 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků?

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Grafické formáty poznámky k 5 přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 00 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter obrazu

Více

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19 OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Osvětlovací modely v počítačové grafice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování Osvětlovací modely v počítačové grafice 27. ledna 2008 Martin Dohnal A07060 mdohnal@students.zcu.cz

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com. 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com

Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com. 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com Jak vytvářet síť prostřednictvím OpenAdvert.com 1. Jděte na adresu OpenAdvert.com 2. Vyberte jazykovou verzi projektu (během nejbližší doby bude spuštěno nejméně 5 dalších jazykových verzí. 3. Klikněte

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 Novinky Autodesk Inventor 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2016. Obsah:

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 (dále jen ACA2008) je nová verze (a nový název) známého a oblíbeného stavařského programového balíku Architectural Desktop (ADT). Je speciálně navržený

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Dynamický model predikovaného vývoje krajiny. Vilém Pechanec

Dynamický model predikovaného vývoje krajiny. Vilém Pechanec Dynamický model predikovaného vývoje krajiny Vilém Pechanec Přístup k nástrojům Ojedinělá skupina nástrojů v prostředí GIS Objeveno náhodou, při hledání vhodného nástroje pro formalizovaný výběr optimálního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 4 3 U k á z k a k n i h

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 ULTRAZUKOVÉ VIDĚNÍ PRO ROBOTICKÉ APLIKACE Bc. Libor SMÝKAL Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 23.

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více