Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz CMSko.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz"

Transkript

1 Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1

2 2

3 Obsah Obsah Začínáme Základní položky menu Význam symbolů Přihlášení do systému Správa stránek Přehled vytvořených stránek Editace stránek Textový editor Vkládání obrázků Správa novinek Kalendář Nahrání obrázku Správa fotogalerií Nahrání obrázku do fotogalerie Správa knihy hostů Správa anket Vytváření a editace anket Nastavení Nastavení základních vlastností stránky Nastavení přístupových údajů do administrace Volba vzhledu Závěr Odhlášení Technická podpora Pár slov na závěr Poznámky Poznámka: Uživatelská příručka je koncipována tak, že principy popsané v úvodních kapitolách, tvoří základ pro pochopení a správné používání postupů uvedených v kapitolách následujících. Způsob administrace je ve všech popisovaných sekcích stejný, proto budou vysvětleny pouze jednotlivé rozdíly či nové ovládací prvky. 3

4 4

5 1. Začínáme 1.1. Základní položky menu Správa jednotlivých stránek prezentace, včetně nastavení viditelnosti v menu, priorit, jazykových verzí a přídavných modulů (např. Fotogalerie, Kniha hostů, apod.). Sekce určená k publikaci aktuálních informací v jednotlivých jazykových verzích. Správa fotografií s možností řazení do samostatných fotogalerií. Administrace příspěvků v knize hostů. Vytváření a editace anket s možností nastavení jazykové verze. Nastavení základních parametrů webu, jako je titulek, popis, klíčová slova, zasílací adresa pro kontaktní případně rezervační formulář. Dále také nastavení přístupového hesla do systému CMSko.cz. Odhlášení ze systému CMSko.cz. 5

6 1.2. Význam symbolů Editace položky Smazání položky Nastavení viditelnosti stránky v menu Nastavení priority (například pořádí stránky v menu) Vypnutí / zapnutí (například ankety) 1.3. Přihlášení do systému Do administračního systému CMSko.cz se můžete přihlásit na adrese: Pro přihlášení použijte údaje uvedené v aktivačním u. Vygenerované heslo si bezpečnostních důvodů prosím změňte v sekci Nastavení. z 6

7 2. Správa stránek 2.1. Přehled vytvořených stránek Tabulka Seznam stránek obsahuje všechny stránky vytvořené v systému CMSko.cz. Každý řádek této tabulky reprezentuje položku v menu ve vaší prezentaci (pokud není viditelnost stránky vypnutá) a k ní odpovídající obsah, který se zobrazí po rozkliku této položky. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny základní údaje o těchto stránkách, jako je nastavení jazykové verze, název stránky, rozšiřující modul, přímý odkaz na náhled stránky a související akce. Nad touto tabulkou je tlačítko pro vytvoření stránky, které vás po kliknutí přesune na formulář určený k tvorbě nové stránky. Pod tabulkou je uvedené číslování a navigace v jednotlivých listech tabulky, které se aktivují při překročení určitého počtu položek. Akce Ikony jednotlivých akcí byly popsány v podkapitole 1.2. Význam symbolů. Černými šipkami můžete měnit prioritu stránek a tím určovat pořadí jednotlivých položek v menu. Kliknutím na ikonu tužky, přejdeme k editaci vybrané položky. Červená zákazová ikona položku maže. Systém vás před smazáním stránky upozorní, přejete-li si stránku opravdu odstranit. Poslední tlačítko slouží k nastavení viditelnosti položky v menu. 7

8 2.2. Editace stránek V této podkapitole si vysvětlíme editaci stránky. Význam ostatních akcí je zřejmý, tudíž není třeba dále rozvádět. Název stránky určuje pod jakým jménem se stránka zobrazuje v menu. Rozšíření umožňuje do stránky vložit další moduly, jako například: Kontaktní formulář Rezervační formulář Vybrané fotogalerie Modul novinek a další... Jazyk určuje v jaké jazykové mutaci se bude stránka vyskytovat. Textový editor si popíšeme v další podkapitole. Důležité: Jazykové verze se zapínají automaticky. Přidáním alespoň jedné stránky ve vybraném jazyce se na vašem webu zobrazí odpovídající vlaječka symbolizující daný jazyk. 8

9 2.3. Textový editor Důležitou součástí editace obsahu je textový editor, pomocí kterého se vytváří a upravuje vzhled a vlastnosti jednotlivých prvků dané stránky. Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno. Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno. Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu. Přeškrtne nebo zruší přeškrtnutí označeného textu. Zarovná označené odstavce k levému okraji stránky. Zarovná označené odstavce na střed stránky. Zarovná označené odstavce k pravému okraji stránky. Zarovná označené odstavce k levému i pravému okraji stránky. Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Vrátí zpět poslední příkaz Zpět. 9

10 Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky. Zkopíruje výběr do schránky. Vloží obsah schránky na pozici kurzoru a nahradí označený text nebo objekty. Vloží obsah schránky na pozici kurzoru jako prostý text a nahradí označený text nebo objekty. Veškeré formátování vloženého textu bude zahozeno. Vloží obsah schránky zkopírovaný z programu Word na pozici kurzoru a nahradí označený text nebo objekty. Formátování textu bude vloženo podle pravidel stylování programu Word. Vloží vodorovný oddělovač. Odstraní formátování textu. Zobrazí pomocné linky a skryté prvky. Například neviditelné ohraničení tabulky a buňek. Zobrazí editor HTML kódu. Určeno pouze pro zkušené uživatele! Vloží / upraví hypertextový odkaz. Odstraní hypertextový odkaz. Vloží / upraví záložku, na kterou je možné odkazovat. Otevře dialog pro vložení a nastavení obrázku či fotky. 10

11 Vyčistí kód od přebytečných HTML značek. Použití této funkce je vhodné v případě, když se formátovaný dokument začne chovat nestandardním způsobem. Přiřadí nebo odstraní odrážky označeným odstavcům. Přidá nebo odstraní číslování označených odstavců. Klepnutím na ikonu Zmenšit odsazení zmenšíte levé odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a nastaví se na předchozí pozici tabulátoru. Klepnutím na ikonu Zvětšit odsazení zvětšíte levé odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a nastaví se na následující pozici tabulátoru. Nastaví označený text na formát dolního indexu. Nastaví označený text na formát horního indexu. Aktivuje dialog pro vložení tabulky do dokumentu s možností nastavení jejích vlastností. Otevře dialog pro nastavení vlastností řádku. Otevře dialog pro nastavení vlastností buňky. Vloží do tabulky jeden řádek nad umístění kurzoru. Vloží do tabulky jeden řádek pod umístění kurzoru. Odstraní označené řádky z tabulky. Vloží do tabulky jeden sloupec před umístění kurzoru. 11

12 Vloží do tabulky jeden sloupec za umístění kurzoru. Odstraní z tabulky označené sloupce. Rozdělí buňku nebo skupinu buněk vodorovně nebo svisle do určeného počtu buněk. Kombinuje obsah vybraných buněk tabulky do jedné buňky Vkládání obrázků Každý obrázek, který chcete vložit do obsahu stránky, musí být fyzicky umístěn na nějakém serveru na internetu. K tomto účelu je možné vytvořit speciální fotogalerii v sekci Fotogalerie, kterou nemusíte jako modul připojit k žádné stránce, ale lze ji používat výhradně k těmto účelům. Vytvoření galerie a nahrání obrázků je popsáno v kapitole 4. Správa fotogalerie. 12

13 Po nahrání požadovaného obrázku na něj klikněte pravým tlačítkem myši. V zobrazené kontextové nabídce vyberte Kopírovat obrázek. Přejděte k editaci stránky, do které chcete obrázek vložit. Označte kurzorem místo v textu, kam si přejete obrázek umístit. Stisknutím kombinace klávas CTRL + V se obrázek vloží. Tento postup lze použít pro libovolný obrázek na internetu. Kliknutím na ikonu v panelu nástrojů textového editoru můžete nastavit zarovnání obrázku v textu, odsazení, atd. 13

14 3. Správa novinek Správa novinek je způsobem ovládání totožná se správou stránek. Liší se pouze nutností nastavit položce datum publikace a nahráním obrázku, který by měl danou novinku vystihovat. Tyto dva aspekty budou vysvětleny v následujících podkapitolách Kalendář Novinky se na webu řadí chronologicky podle data publikace. Při vytváření či editaci novinky k tomuto účelu slouží jednoduchý kalendář, který volbu data uživateli zjednodušuje. Datum vyberete klikutím na příslušné číslo dne v měsíci. Vybraný den je zvýrazněn tmavě šedým okrajem. Aktuální den značí okraj žlutý. V měsících a letech můžete listovat kliknutím na šipky umístěné po stranách názvu měsíce a roku Nahrání obrázku Obrázek vyberete po klikutí na tlačítko Procházet. Podporovány jsou obrázky ve formátu JPEG (.jpeg,.jpg). Velikost obrázku se upraví automaticky. Budete-li nahrávat obrázky ve velkém rozlišení, musíte počítat s delší dobou nahrávání. 14

15 4. Správa fotogalerií V modulu Fotogalerie máte možnost vytvářet fotogalerie, které se posléze dají připojit jako modul ke stránce pomocí volitelného prvku Rozšíření. Fotografie jsou na webu důležitou součástí, která může být rozhodujícím faktorem, zda klient vámi prezentovanou nabídku využije. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při výběru fotek do vaší prezentace. Fotogalerie doporučujeme vhodně pojmenovat, aby se vám při vkládání do stránek nepletly. Jelikož všechny techniky, potřebné pro správné vytvoření či úpravu libovolné položky, byly již dříve popsány, zopakujeme pouze postup pro nahrání nové fotografie Nahrání obrázku do fotogalerie Fotografii vyberete po kliknutí na tlačítko Procházet. Podporovány jsou obrázky ve formátu JPEG (.jpeg,.jpg), což je standardní formát pro ukládání obrazových dat, podporovaný všemi současnými digitálními fotoaparáty. Velikost obrázku se upraví automaticky na rozměry vhodné pro použití na webových stránkách. Upozornění: Budete-li nahrávat obrázky ve velkém rozlišení, musíte počítat s delší dobou potřebnou pro nahrání obrázku (v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení). 15

16 5. Správa knihy hostů Správa knihy hostů umožňuje prohlížet komentáře, které na vašich stránkách zanechali návštěvníci. Systém pro odesílání příspěvků má důmyslnou ochranu proti spamu. Může se však stát, že budete potřebovat nevhodný komentář smazat. K tomuto účelu slouží tlačítko pro odstranění komentáře. 16

17 6. Správa anket V modulu pro správu anket máte možnost přidat do panelu ve vaší prezentaci uživatelskou anketu na libovolné téma. Ankety je možné v systému archivovat. Aktivní může být vždy pouze jedna anketa v dané jazykové verzi. Aktivitu ankety značí zelená ikona napravo od tlačítka pro smazání položky. Kliknutím na tuto ikonu, se anketa vypne a ikona se změní na červenou Vytváření a editace anket Každou anketu tvoří: anketní otázka 3 volitelné odpovědi (včetně možnosti korekce počtu hlasů) nastavení jazyka Poznámka: Systém anket je chráněn proti vícenásobnému hlasování jednoho člověka. 17

18 7. Nastavení 7.1. Nastavení základních vlastností stránky V sekci Nastavení máte možnost upravit některé základní vlastnosti vaší webové prezentace. Název webu zobrází se jako hlavní nadpis stránky a také jako titulek webu. Popis důležitý parametr pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Uveďte výstižný popis vámi poskytovaných služeb. Ideální rozsah je 150 znaků. Klíčová slova uveďte 5-10 slov (oddělených čárkami), které nejlépe charakterizují vámi poskytovanou službu. Kontaktní mail na zadaný Vám budou zasílány zprávy z kontaktního a rezervačního formuláře. ová adresa se zobrazí v panelu Kontakty. Telefon Telefonní číslo se zobrazí v panelu Kontakty. 18

19 7.2. Nastavení přístupových údajů do administrace Chcete-li změnit přístupové údaje do administrace vašeho webu, vyplňte Nové heslo a podvrďte jeho správnost opětovným zadáním stejného řetězce do pole Potvrzení hesla. Bezpečnostní upozornění: Nikomu cizímu své heslo neposkytujte. Z naší strany po vás nikdy nebude heslo vyžadováno s vyjímkou přihlašovacího formuláře do administrace vašeho webu. Pro autorizaci vašich požadavků používáme jiné metody ověření. 19

20 8. Volba vzhledu Volba designu webové prezentace se provádí výhradně přes hypertextové odkazy v u, který vám byl zaslán při prezentaci nebo aktivaci služby CMSko.cz. Aktivní design zůstane ten, na jehož odkaz kliknete jako poslední. Ukázka vybraných designů: Tyto šablony jsou pouze ilustrační a nemusí být určeny pro váš typ služby. 20

21 9. Závěr 9.1. Odhlášení Po ukončení práce v administračním rozhraní vždy proveďte odhlášení kliknutím na ikonu zámku v pravém horním rohu obrazovky. Zamezíte tak nedovolenému přístupu k systému cizím osobám. V případě, že se zapomenete odhlásit, systém vás automaticky odpojí po určité době nečinnosti Technická podpora V případě jakýchkoliv technických problémů s administračním systémem či samotnou webovou prezentací, kontaktujte naši technickou podporu na adrese Pokud je to možné, uvádějte do zprávy i svoje telefonní číslo pro případ, že bychom vás museli kontaktovat pro bližší specifikaci problému Pár slov na závěr Věříme, že Vám tato uživatelská příručka objasnila veškeré postupy a vlastnosti systému CMSko.cz. Kdybyste i po přečtení měli nejasnosti ohledně ovládání administračního rozhraní, neváhejte nás kontaktovat. V případě, že v této příručce objevíte nějaké chyby a nepřesnosti nebo budete mít nějaké věcné připomínky, dejte nám prosím neprodleně vědět. Děkujeme za pozornost při čtení tohoto manuálu a těšíme se na spolupráci. 21

22 10. Poznámky 22

23 23