MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno. Pozvánka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno. Pozvánka"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Pozvánka na pracovní poradu právnických osob (I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice)) a delegátů na shromáždění delegátů, která se koná v pondělí 8. září 2014 v 15 hodin v jídelně správní budovy družstva Program: 1. Zahájení 2. Informace předsedkyně družstva: o kontrole plnění úkolů z jarních porad předsedů, o činnosti správní složky; ekonomické informace návrh novely jednacího a volebního řádu 3. Informace z provozního úseku aktuální informace o opravách domů informace o revizích 4. Informace z oddělení energetiky povinnosti dané legislativou v roce PENB, RTN, TRV 5. Informace o konání shromáždění delegátů dne v jídelně ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno-Líšeň a volbě členů do kontrolní komise 6. Různé, závěr V Brně Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

2 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Pozvánka na pracovní poradu právnických osob (II. skupina SVJ- Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se koná v pondělí 8. září 2014 v 17 hodin v jídelně správní budovy družstva Program: 1. Zahájení 2. Informace předsedkyně družstva: o kontrole plnění úkolů z jarních porad předsedů, o činnosti správní složky; ekonomické informace návrh novely jednacího a volebního řádu 3. Informace z provozního úseku aktuální informace o opravách domů informace o revizích 4. Informace z oddělení energetiky povinnosti dané legislativou v roce PENB, RTN, TRV 5. Informace o konání shromáždění delegátů dne v jídelně ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno-Líšeň a volbě členů do kontrolní komise 6. Různé, závěr V Brně Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

3 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Pozvánka na pracovní poradu právnických osob (III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch) a delegátů na shromáždění delegátů, která se koná v úterý 9. září 2014 v 16 hodin v jídelně správní budovy družstva Program: 1. Zahájení 2. Informace předsedkyně družstva: o kontrole plnění úkolů z jarních porad předsedů, o činnosti správní složky; ekonomické informace návrh novely jednacího a volebního řádu 3. Informace z provozního úseku aktuální informace o opravách domů informace o revizích 4. Informace z oddělení energetiky povinnosti dané legislativou v roce PENB, RTN, TRV 5. Informace o konání shromáždění delegátů dne v jídelně ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno-Líšeň a volbě členů do kontrolní komise 6. Různé, závěr V Brně Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

4 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Pozvánka na pracovní poradu předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Slatina, Vinohrady, která se koná ve středu 10. září 2014 v 16,30 hodin v jídelně správní budovy družstva Program: 1. Zahájení 2. Informace předsedkyně družstva: o kontrole plnění úkolů z jarních porad předsedů, o činnosti správní složky; ekonomické informace návrh novely jednacího a volebního řádu 3. Informace z provozního úseku aktuální informace o opravách domů informace o revizích 4. Informace z oddělení energetiky povinnosti dané legislativou v roce PENB, RTN, TRV 5. Informace o konání shromáždění delegátů dne v jídelně ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno-Líšeň a volbě členů do kontrolní komise 6. Různé, závěr V Brně Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

5 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Pozvánka na pracovní poradu předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a Chrlice která se koná ve čtvrtek 11. září 2014 v 16 hodin v jídelně správní budovy družstva Program: 1. Zahájení 2. Informace předsedkyně družstva: o kontrole plnění úkolů z jarních porad předsedů, o činnosti správní složky; ekonomické informace návrh novely jednacího a volebního řádu 3. Informace z provozního úseku aktuální informace o opravách domů informace o revizích 4. Informace z oddělení energetiky povinnosti dané legislativou v roce PENB, RTN, TRV 5. Informace o konání shromáždění delegátů dne v jídelně ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno-Líšeň a volbě členů do kontrolní komise 6. Různé, závěr V Brně Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

6

7 D O M O V N Í Ř Á D pro bytové domy ve spoluvlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání jednotek, nebytových prostor, společných částí domu a jeho zařízení. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi nájemci a pronajímatelem, vlastníky jednotek je stanovena občanským zákoníkem. Domovní řád upřesňuje platnou legislativní normu a vyzdvihuje jednotlivé části tohoto normativu související s bydlením a užíváním budovy bytového domu. Domovní řád je závazný pro všechny uživatele jednotek (nebytových prostor) v domě a pro další osoby vstupující do domu. Základní pojmy: 1) Jednotkou se rozumí byt jako prostorově oddělená část domu místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. 2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu. 3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly používány spolu s bytem (např. sklep, sklepní box, komora mimo byt apod.). 4) Společnými částmi domu jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit uživatelům jednotek společně. Mezi ně náležejí také společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, prádelny, mandlovny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, kotelny, lodžie, terasy a balkóny přístupné ze společných prostor, výtahy, sklepy a další prostory určené pro společné užívání. Dále se za společné části domu považuje i příslušenství domu (např. oplocení, přístupové chodníky, přístřešky na popelnice, sušáky na prádlo, klepače na koberce) a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství. 5) Uživatelem jednotky se rozumí vlastník jednotky, nájemce, podnájemce, členové jejich domácností a všechny osoby, jimž vlastník či nájemce jednotky umožní vstup do jednotky a do budovy. Práva a povinnosti vyplývající z užívání jednotky (nebytového prostoru) 1) Uživatel jednotky a osoby s ním společně bydlící jsou povinni dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech domu, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy a veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních uživatelů. 2) Uživatel jednotky (nebytového prostoru) je při výkonu svých práv povinen dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které zajišťuje všem ostatním uživatelům jednotek výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z užívání bytu (nebytového prostoru) nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 3) Uživatel jednotky (nebytového prostoru) je povinen řádně užívat byt (nebytový prostor), společné části domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním jednotky (nebytového prostoru). Dále je povinen po předchozím oznámení umožnit přístup do jednotky či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu jednotky (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, plynu a provedení příslušných povinných revizí. 4) V případě havarijních situací je uživatel jednotky (nebytového prostoru) povinen sdělit na vyzvání telefonní číslo a kontaktní, případně ovou adresu osoby, která umožní bez zbytečného prodlení vstup do jednotky. Tyto informace je povinen udržovat v aktuálním stavu. 5) V případě svojí nepřítomnosti v jednotce (nebytovém prostoru), která má být delší než dva měsíce, je uživatel jednotky povinen oznámit pověřené osobě nebo správci domu adresu a telefon osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do jednotky (nebytového prostoru), bude-li toho nezbytně zapotřebí. Směrnice č. 2/2014 Domovní řád pro bytové domy ve spoluvlastnictví a správě družstva MÍR, SBD - 1/4-

8 Zajištění čistoty a pořádku v domě 1) Uživatel jednotky a osoby s ním společně bydlící jsou povinni provádět pravidelné úklidové práce ve všech částech domu dle rozhodnutí domovní schůze (zametání a mytí schodů, chodeb, udržování čistoty sklepů, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a v zimním období odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu a jejich posyp atd.), pokud tyto práce nebudou zajištěny jiným způsobem. Pokud je úklid zabezpečen třetí osobou za úplatu, uživatel bytu se podílí poměrným způsobem dle počtu obyvatel v bytě na její úhradě. 2) Vyklepávat koberce, rohožky a ostatní věci je možné pouze na místě k tomu určeném. 3) Uživatel jednotky je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho jednotce a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit správci domu k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé jednotek, kterých se případný dezinfekční nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do jednotky. Bude-li z důvodu nezpřístupnění některé jednotky nutný opakovaný zásah, budou náklady vynaložené na marný zásah naúčtovány tomuto vlastníkovi jednotky. 4) Je zakázáno krmení ptactva, především holubů, a to jak na balkónech a ve společných částech domu, tak i v okolí domu. Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu 1) Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. 2) Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu nebo jednotky (botníky, skříně, obaly, kola apod.) ve společných částech a společných prostorách není dovoleno. Jízdní kola a dětské kočárky je povoleno umísťovat pouze v prostorách k tomu vyhrazených. 3) Je zakázáno vytváření přepážek ve společných částech domu. 4) Uživatel jednotky je povinen zejména: - umožnit volný přístup k uzávěrům hydrantů, plynu, vody, měřičům, komínovým dvířkům atd.; - zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, hořlavé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně v prostorách s nebezpečím vzniku požáru; - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, požárního ohrožení, zápachu, plísně, apod.; - dbát, aby se hasicí zařízení v domě vždy nacházelo v provozuschopném stavu (a na případné závady neprodleně upozornit správce domu). 5) Odpadky se vysypávají do nádob k tomu určených a tak, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby musí být umístěny na místě přístupném obyvatelům domu, kde nezpůsobují hygienické nebo estetické závady a odkud je lze bez potíží vynášet ke sběrným vozům. 6) Větrání bytů do vnitřních společných prostor domu není povoleno. 7) Kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše je přísně zakázáno. 8) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtah a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. 9) Vstup na střechu domu, do předávací stanice tepla a do strojoven výtahů je dovolen pouze oprávněným osobám. 10) Ke komínovým dvířkům, požárním hydrantům, hlavním uzávěrům, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Klíče od vyhrazených společných prostor v domě a od místností, kde jsou domovní uzávěry vody, plynu a regulace tepla, jsou uloženy na místě k tomu určeném a manipulace s nimi se řídí odsouhlaseným způsobem. 11) V případě pohybu osob ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinnost zajistit, aby bylo při odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinnost dbát na uzavírání oken ve sklepě, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu. Směrnice č. 2/2014 Domovní řád pro bytové domy ve spoluvlastnictví a správě družstva MÍR, SBD - 2/4-

9 Prádelny, sušárny 1) Způsob užívání prádelen a sušáren stanoví domovní schůze schválením nadpoloviční většinou všech uživatelů jednotek, kteří rovněž v případě neměření spotřeby energií rozhodnou o výši paušálních poplatků za spotřebu vody a elektřiny. Uživatel je povinen ihned po ukončení praní uhradit stanovené paušální poplatky pověřené osobě v domě (pokud nedojde k jiné dohodě). 2) V prádelně, kde je prováděno měření spotřeby vody a elektřiny, je uživatel povinen ihned po ukončení praní provést zápis do evidenčního záznamníku prádelny a tento zápis nechat ověřit pověřenou osobou v domě. Vyvěšování a vykládání věcí 1) Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu spoluvlastníků domu, pověřené osoby nebo správce domu umísťovat na vnější konstrukci balkónu, lodžie, oken, fasády, střechy a na anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty. 2) Květiny v oknech, na balkónech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání zde umístěných květin je nutno zajistit, aby voda nestékala do nižších podlaží a nesmáčela zdi, okna, balkóny, lodžie v nižších podlažích. 3) Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasových, televizních a satelitních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu pověřené osoby nebo správce domu. 4) Uživatel jednotky je povinen zdržet se umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací správcem domu. Klid v domě 1) Každý uživatel jednotky a osoby s ním užívající jednotku jsou povinni užívat jednotku v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních osob v domě. 2) V době od hod. do 6.00 hod. jsou všichni uživatelé jednotek povinni dodržovat v domě noční klid. Není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně komunikovat, používat vysavače a jiná hlučná zařízení, přístroje a domácí elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, vrtačky, pračky, ždímačky, myčky, vířivky atd.) a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních jednotek. 3) Hlučné práce např. při rekonstrukci jednotky mohou být prováděny pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby se všechny hlučné práce soustředily do krátkého časového období. Uživatel jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce stavební práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den nebo méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně o svém záměru ostatní uživatele jednotek v domě (vyvěšením informace na nástěnku v domě). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací. Držení domácích zvířat 1) V případě chovu domácích zvířat je uživatel jednotky povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor domu, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned vlastním nákladem odstranit. 2) Uživatel jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v jednotce jím užívané držena. Případné škody způsobené na společných částech, zařízení nebo vybavení domu je povinen nahradit. 3) Uživatel jednotky je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně chovu nebezpečných druhů. V domě je zakázáno držení živočichů, kteří mohou ohrozit zdraví nebo život ostatních osob v domě (živočichů jedovatých nebo jinak nebezpečných). Směrnice č. 2/2014 Domovní řád pro bytové domy ve spoluvlastnictví a správě družstva MÍR, SBD - 3/4-

10 Závěrečná ustanovení 1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných a vnitrodružstevních předpisů. 2) Domovní řád byl schválen usnesením představenstva družstva č. 841/14 dne a v platnost vstoupil dne Tímto usnesením se ruší domovní řád schválený usnesením představenstva družstva č. 228/02 dne Směrnice č. 2/2014 Domovní řád pro bytové domy ve spoluvlastnictví a správě družstva MÍR, SBD - 4/4-

11 MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21 Určeno pro předsedy samospráv a delegáty na SD! Vážená paní, vážený pane, dne se bude konat podzimní shromáždění delegátů. V červenci letošního roku bylo svoláno společné jednání členů Mandátové komise, oddělení výpočetní techniky a oddělení SO a SVJ. Na tomto jednání byly řešeny připomínky členů mandátové komise ke způsobu zajištění hlasování aklamací i váhou hlasů na již konaných shromáždění delegátů. Dále byli členové mandátové komise seznámeni s výpočetním programem na sčítání dle váhy hlasů, který se používal doposud. V rámci organizačního zabezpečení konání nového jednání shromáždění delegátů byla správní složkou a představenstvem družstva diskutována otázka o způsobu hlasování na jednání shromáždění delegátů. Bylo rozhodnuto, aby shromáždění delegátů byl předložen návrh na zajištění elektronického způsobu hlasování pro SD. Tato služba byla objednána u firmy GeminiTrade, která splnila všechny požadavky na hlasování a zveřejňování hlasování na SD. Informace o hlasovacím zařízení Trning Point zasíláme v příloze. S pozdravem Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

12

13 MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21 Určeno pro předsedy samospráv a delegáty na SD! Vážená paní, vážený pane, shromážděním delegátů, které se konalo dne bylo uloženo představenstvu družstva zpracovat novelu Jednacího a volebního řádu družstva MÍR, stavební bytové družstvo a tuto předložit nejbližšímu shromáždění delegátů k projednání. V souvislosti s přijetím tohoto rozhodnutí představenstvo družstva učinilo kroky vedoucí ke zpracování novely této směrnice. Návrh novely směrnice Jednací a volební řád byl zpracován právničkou družstva Mgr. Janou Holou a dopracován Mgr. Martinou Mušálkovou a JUDr. Helenou Doležalovou, Ph.D. Dovoluji si Vás nejprve seznámit se stručným přehledem a odůvodněním změn jednacího a volebního řádu: Přehled a odůvodnění návrhu změn jednacího a volebního řádu 1. V zájmu přehlednosti a zjednodušení práce s jednacím a volebním řádem byly tyto řády rozděleny; jednací řád upravuje zásady jednání orgánů družstva a volební řád upravuje postup při volbě a ustavení představenstva a kontrolní komise. 2. S ohledem na zrušení komise pro přípravu voleb a jejího nahrazení představenstvem družstva byly vypuštěny či upraveny části textu, které se na tuto komisi vztahovaly. 3. Z jednacího řádu byl vypuštěn článek 8 (Změna pravomocných rozhodnutí orgánů družstva), neboť byl v rozporu se současnou právní úpravou a duplicitní se stanovami. 4. Z jednacího řádu byl vypuštěn i článek 11 (Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisu a jiných dokumentů), neboť do tohoto řádu věcně nepatří (měl by být obsahem např. spisového řádu). 5. Též byla vypuštěna ta nadbytečná ustanovení, která se opakovala, nebo která byla duplicitní s úpravou ve stanovách. 6. Ustanovení jednacího a volebního řádu byla přizpůsobena současné právní úpravě a uvedena do souladu s ustanoveními zákona obchodních korporacích i se současným zněním stanov družstva. 7. V jednacím řádu byl upřesněn postup jednání na shromáždění delegátů, zejména byl vyjasněn postup podávání pozměňujících a doplňujících návrhů, přičemž bylo doplněno, co se těmito návrhy rozumí. Současně byla sjednocena terminologie (již se nepoužívají výrazy pozměňovací a doplňovací ). 8. Též bylo v jednacím řádu upřesněno, který subjekt je k určitému jednání oprávněn, a sjednocena terminologie těchto subjektů. 9. V jednacím řádu byly zavedeny nové postupy hlasování o jednotlivých typech návrhů schvalovaných na shromáždění delegátů, zavedeny lhůty diskusních a technických příspěvků v diskusi o návrhu, upřesněna obsahová formulace jednotlivých typů schvalovaných návrhů, zavedeny pravomoci řídícího schůze moderovat délku času diskusního příspěvku, jakož i oprávnění předsedy nebo oprávněného člena návrhové komise rozhodnout o povaze a typu navrhovaného příspěvku.

14 10. V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu byla zohledněna povinnost pozvat člena k projednání věci, stanovená v ustanovení 683 zákona o obchodních korporacích; obdobně byl zohledněn nový institut námitek proti rozhodnutí o vyloučení ( 618 zákona o obchodních korporacích) v čl. 6 a 7 jednacího řádu. 11. Podle současné právní úpravy byly ve volebním řádu (čl. 3) změněny podmínky pro výkon funkce orgánu družstva. 12. Do volebního řádu byla doplněna možnost elektronického hlasování; též byly upřesněny způsoby a postupy při hlasování. 13. V zájmu transparentnosti zjišťování výsledků voleb bylo v čl. 8 odst. 3 volebního řádu doplněno, že volební komise dohlíží na zpracování kandidátních listin výpočetní technikou. 14. Terminologie obou řádů byla i v dalších případech sjednocena a přizpůsobena zákonu o obchodních korporacích. 15. Zjednodušily se formulace těch ustanovení jednacího a volebního řádu, která byla příliš komplikovaná. Nevhodné užívání trpného rodu bylo nahrazeno rodem činným; byly opraveny pravopisné chyby a upravena interpunkce. 16. Formátování bylo zjednodušeno a zpřehledněno. Číslování bylo přizpůsobeno obsahu textu jednotlivých odstavců, aby byly odstavce kratší a neobsahovaly úpravu několika rozdílných záležitostí. Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva

15 MÍR, stavební bytové družstvo, BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, WEB: JEDNACÍ ŘÁD Informace o schválení: Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Osoba Funkce Datum: Podpis: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Informace o verzi: Číslo rev. Datum Popis Rozsah změn Vydáno Prohlášení o důvěrnosti: Tento dokument je majetkem MÍR, stavební bytové družstvo, dokument je veřejně přístupný na stránkách:

16 JEDNACÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II. Obecná ustanovení... 2 Základní pravidla jednání orgánů družstva... 2 Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva... 3 Seznámení členů s rozhodnutími orgánů družstva... 3 Jednání o opravných prostředcích proti rozhodnutí představenstva a předsedy představenstva... 3 Zápisy z jednání kolektivních orgánů družstva... 4 Doručování písemností a počítání času... 4 Část III. Shromáždění delegátů... 4 Delegát na shromáždění delegátů... 6 Mandátová komise... 6 Návrhová komise... 7 Volební komise... 7 Část IV. Představenstvo Část V. Kontrolní komise... 8 Část VI. Samospráva... 8 Část VII. Společná ustanovení... 9 Část VIII. Závěrečná ustanovení

17 ČÁST I. Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Jednací řád upravuje zásady jednání orgánů družstva. Základní ustanovení o složení, změnách, délce či počtech členů orgánů družstva upravují stanovy družstva. (2) Orgány družstva jsou povinny řídit se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva, jednacím řádem, volebním řádem, vnitrodružstevními předpisy a směrnicemi. Rozhodnutí vyššího orgánu družstva je závazné pro jeho nižší orgán. ČÁST II. Obecná ustanovení Čl. 2 Základní pravidla jednání orgánů družstva (1) Kolektivní orgány družstva jednají a rozhodují na schůzích, na které musí být pozváni všichni jejich členové. (2) Orgány družstva mohou jednat a rozhodovat jen o záležitostech, které podle stanov družstva nebo podle zákona spadají do jejich působnosti. (3) Kolektivní orgány družstva jednají a rozhodují o záležitostech, které byly předem uvedeny na programu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednání se orgán usnesl, a lze je v souladu se stanovami projednat. (4) Jednání kolektivních orgánů družstva spočívá v přednesení podnětu k jednání, v diskusi, v podávání doplňujících a pozměňujících návrhů, formulaci usnesení a přijetí usnesení. (5) Formulace usnesení o schvalovaném návrhu musí být konkrétní a nepřipouštějící dvojí výklad. Čl. 3 (1) Kolektivní orgány družstva rozhodují prostřednictvím usnesení. Přijaté usnesení již nelze na probíhajícím jednání měnit ani o něm diskutovat. (2) Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud stanovy družstva nebo zákon neurčují jinak. Pro posouzení způsobilosti kolektivních orgánů družstva k usnášení se je rozhodující stav v okamžiku hlasování. (3) Pro účely hlasování má každý člen kolektivního orgánu jeden hlas, vyjma hlasování delegáta na shromáždění delegátů o záležitostech, o kterých je podle stanov družstva hlasováno váhou hlasů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, pokud stanovy družstva nebo zákon nevyžadují něco jiného. Ustanovení 684 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tím není dotčeno. Čl. 4 (1) Člen kolektivního orgánu družstva se podílí na přípavě novel stanov, směrnic a jiných předpisů, předkládá návrhy jednotlivých bodů programu jednání, diskutuje k předneseným návrhům bodů programu jednání, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy bodů programu jednání a hlasuje o předložených návrzích. (2) V kolektivních orgánech družstva se hlasuje manuálně nebo elektronicky. Elektronické hlasování je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto jednacího řádu. (3) Obecně platí, že kolektivní orgány družstva hlasují veřejně. Jednající orgán se může v jednotlivých případech usnést na hlasování tajném. (4) Manuální veřejné hlasování probíhá zvednutím ruky, hlasovacího (mandátového) lístku, a to v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování. (5) Pokud orgán rozhodne o tajném manuálním hlasování, hlasuje se odevzdáním vyplněného hlasovacího (mandátového) lístku.vznese-li kterýkoliv člen orgánu bezprostředně po hlasování pochybnost o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování, toto neplatí pro hlasování na shromáždění delegátů. 2

18 (6) Zastupování členů kolektivních orgánů družstva při hlasování, s výjimkou zastoupení člena družstva na členské schůzi samosprávy, není přípustné. Při hlasování na shromáždění delegátů zastupují nepřítomné delegáty zvolení náhradníci. (7) K projednání jednotlivých bodů programu jednání mohou být přizváni na základě rozhodnutí kolektivních orgánů družstva zpracovatelé materiálů, členové představenstva, pracovních komisí představenstva, vedoucí zaměstnanci správní složky družstva, popř. další dotčené osoby. (8) Vyjádření a doplňující nebo pozměňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení diskuse. Po skončení diskuse formuluje předsedající, popřípadě další člen orgánu, konečné znění návrhu usnesení. Nejprve se hlasuje o původním předloženém návrhu, není-li tento návrh přijat, hlasuje se o dalších návrzích, a to v pořadí, v jakém byly orgánu doručeny. V případě jednání shromáždění delegátů upravuje jednací řád odlišný postup. (9) Jestliže návrh usnesení obsahuje variantní řešení, hlasuje se nejprve o variantě doporučované předkladatelem ke schválení; schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. V případě jednání shromáždění delegátů jednací řád upravuje odlišný postup. (10) O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci. V případě jednání shromáždění delegátů upravuje jednací řád odlišný postup. (11) Předsedající, na shromáždění delegátů předseda mandátové komise, vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu, počet hlasů těch, kteří se zdrželi, a sdělí závěrečný výsledek hlasování. (12) Vyhlášení výsledků hlasování u voleb upravuje volební řád. Čl. 5 Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva (1) Při jednání o záležitostech členů družstva postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká, aby byl zjištěn skutečný stav věci. Uzná-li to orgán družstva v zájmu objasnění věci za vhodné nebo ukládá-li to zákon, pozve člena k projednání věci. (2) Má-li orgán družstva rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho písemného podnětu, vyřídí písemné podání člena družstva podle obsahu podání, bez ohledu na označení. Je-li podání neúplné, vyzve orgán člena k doplnění podání. O vyřízení písemného podnětu je člen družstva příslušným orgánem písemně informován. Čl. 6 Seznámení členů s rozhodnutími orgánů družstva (1) Rozhodnutí shromáždění delegátů, představenstva nebo předsedy představenstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva, se zveřejňují na informační desce nebo internetových stránkách. (2) Rozhodnutí členské schůze samosprávy, výboru samosprávy a pověřeného předsedy samosprávy se členům samosprávy oznamují způsobem dostupným a obvyklým v okruhu působnosti samosprávy. (3) Rozhodnutí dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se těmto členům nebo orgánům oznamují způsobem podle stanov družstva. (4) Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání nebo námitky, musí být vyhotovena písemně a musí být doručena způsobem podle stanov družstva. Písemně musí být vyhotovena také rozhodnutí, proti kterým je možné podat stížnost. (5) V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno, který orgán je vydal, kdy bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat proti rozhodnutí odvolání, námitky nebo stížnost (dále jen opravné prostředky ). Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena. (6) Rozhodnutí, proti kterému již nelze podat opravné prostředky, je platné, účinné a vykonatelné dnem doručení. Čl. 7 Jednání o opravných prostředcích proti rozhodnutí představenstva a předsedy představenstva (1) Základní ustanovení o opravných prostředcích členů proti rozhodnutí představenstva a předsedy představenstva upravují stanovy družstva. 3

19 (2) Za včas podaný opravný prostředek se považuje i opravný prostředek podaný po uplynutí stanovené odvolací lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže v rozhodnutí nebylo uvedeno poučení o opravném prostředku, nebo bylo-li uvedeno poučení nesprávné. Čl. 8 Zápisy z jednání kolektivních orgánů družstva (1) Průběh schůzí všech kolektivních orgánů družstva musí být zachycen v zápisu, který vždy obsahuje: a) označení orgánu, b) místo a datum konání schůze, c) program jednání schůze, d) v zápisu ze shromáždění delegátů údaj o počtu řádně zvolených delegátů a počtu přítomných delegátů, v zápisu z členské schůze samosprávy údaj o počtu všech členů samosprávy a o počtu přítomných členů, v zápisu ze schůze představenstva, kontrolní komise a výboru samosprávy jména přítomných členů orgánů; u všech schůzí kolektivních orgánů jména přizvaných účastníků, e) výslovné konstatování, že schůze byla schopna se usnášet, f) úplná znění přijatých usnesení, g) výsledky hlasování, h) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. (2) Přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu jednání, dále zápisy z jednání komisí a zápis o volbách. (3) Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo, aby jeho odchylný názor byl v zápise poznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijaté usnesení plnit. (4) Zápis vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou nebo členem orgánu, který schůzi řídil. Zapisovatelem je člen orgánu, popř. zapisovatelem může být pověřený zaměstnanec družstva. Zápis podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil a zapisovatel. Zápisy ze schůzí shromáždění delegátů podepisují zapisovatel, dva zvolení ověřovatelé zápisu, řídící schůze nebo předseda představenstva. (5) Správnost zápisu ze schůze představenstva a kontrolní komise schvaluje příslušný orgán usnesením na své následující schůzi. (6) Zápisy kolektivního orgánu družstva jsou od počátku do konce funkčního období orgánu číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jednotlivé listy musí být průběžně číslovány. Originály zápisů jsou archivovány. (7) Zápis ze schůze musí být vyhotoven do 21 dnů od konání schůze. Čl. 9 Doručování písemností a počítání času (1) Pravidla o doručování písemností členům družstva a lhůty jsou upraveny ve stanovách družstva. ČÁST III. Shromáždění delegátů Čl. 10 (1) Základní ustanovení o svolání, usnášení se a jednání shromáždění delegátů jsou obsažena v čl. 51 a násl. stanov družstva. (2) Jednání shromáždění delegátů zahajuje předseda představenstva, popřípadě pověřený člen představenstva. Shromáždění delegátů řídí pověřený člen představenstva (dále jen řídící schůze ); představenstvem je také určen jeho náhradník. Po zahájení jednání řídící schůze informuje o usnášeníschopnosti shromáždění delegátů, jmenuje zapisovatele, navrhuje ověřovatele zápisu, počet členů komisí a jejich složení, informuje o programu jednání a o stanoveném časovém limitu jednání. (3) Shromáždění delegátů volí dva ověřovatele zápisu a komise, zejména komisi mandátovou, návrhovou a volební. Komise se po svém zvolení na výzvu řídícího schůze ujímá své činnosti. Zvolený předseda seznamuje shromáždění delegátů s výsledky činnosti komise. Komise se usnášejí prostou většinou hlasů 4

20 za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. O jednání se pořizuje zápis. Komise průběžně vyhodnocují probíhající diskuse, písemně předložené návrhy a jiné poznámky. (4) K jednotlivým bodům programu jednání je vedena diskuse. Diskusi vede řídící schůze. Diskuse se může účastnit každý delegát. (5) V případě, že tak určí shromáždění delegátů, diskuse se účastní také členové představenstva a členové kontrolní komise, a dále zpracovatel materiálu předloženého k projednání (dále jen oprávněná osoba ). Oprávněné osoby se mohou hlásit o slovo v průběhu diskuse zvednutím ruky. Řídící schůze uděluje slovo diskutujícím v pořadí, v jakém se přihlásili do diskuse a určuje místo jejich přednesu. Požádá-li o slovo člen představenstva nebo člen kontrolní komise s vysvětlením k projednávané problematice, bude mu řídícím schůze uděleno přednostně slovo. Na návrh některého z delegátů, členů představenstva či kontrolní komise může být uděleno slovo kterémukoliv hostu, o udělení slova shromáždění delegátů rozhodne hlasováním. (6) Diskusní doba pro jednotlivé diskusní příspěvky je stanovena na 3 minuty. Řícící schůze může diskusní dobu prodloužit dle potřeby a povahy diskutovaného bodu programu jednání max. o další 3 minuty. Po vyčerpání původní (i prodloužené) doby může být diskutujícímu ponecháno slovo pouze se souhlasem shromáždění delegátů. (7) Ten, komu řídící schůze neudělil slovo, se nemůže ujmout slova. (8) Ten, komu bylo řídícím schůze uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Překročí-li oprávněná osoba stanovenou diskusní dobu a řídící schůze na toto opakovaně upozorní, může ji být slovo odňato. Odchyluje-li se diskuse od předmětného bodu programu jednání nebo není-li možné k přednesenému diskusnímu příspěvku zaujmout v rámci probíhající diskuse stanovisko, je oprávněná osoba vyzvána k tomu, aby svůj diskusní příspěvek předložila v písemné formě. (9) Diskuse končí vyčerpáním přihlášek do diskuse nebo ukončením diskuse řídícím schůze nebo základě rozhodnutí shromáždění delegátů. (10) Členové představenstva se mohou vyjádřit k jednotlivým diskusním příspěvkům. (11) K předloženému písemnému diskusnímu příspěvku představenstvo následně zaujme stanovisko, se kterým seznámí delegáta ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení příspěvku anebo ve lhůtě stanovené představenstvem, a podle povahy věci také seznámí nejbližší shromáždění delegátů. (12) Delegát má právo přednést k předloženému návrhu z místa technickou poznámku. Technická poznámka je omezena rozsahem 1 minuty. (13) Delegáti rozhodují o návrzích, které vyplývají z bodů programu jednání. Tyto návrhy mají podobu původního návrhu, doplňujícího návrhu nebo pozměňujícího návrhu. (14) Původním návrhem se rozumí takový návrh, který byl v podobě usnesení formulován v podkladových materiálech k jednání shromáždění delegátů a předcházela mu diskuse v rámci přípravné fáze. (15) Doplňujícím návrhem se rozumí takový návrh, který nemění povahu původního návrhu, nezasahuje do původního návrhu, tzn. nemění jeho původní smysl. (16) Pozměňujícím návrhem se rozumí takový návrh, který mění povahu nebo smysl původního návrhu, tzn. není s původním návrhem obsahově zaměnitelný. (17) O typu předložených návrhů rozhoduje předseda návrhové komise nebo pověřená odborná osoba, která plní poradní funkci v rámci návrhové komise. (18) Shromáždění delegátů hlasuje o návrzích v tomto pořadí: a) nejprve se hlasuje o dílčích doplňujících návrzích jednotlivě, a to v pořadí, v jakém došly v písemné formě do sféry družstva, nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů nebo byly předneseny v diskusi k tomuto projednávanému bodu, b) následně se schvalují doplňující návrhy souhrně, c) nejsou-li schválené doplňující návrhy souhrně přijaty, hlasuje se o původním návrhu v původním znění, d) není-li původní návrh přijat, hlasuje se o prvním pozměňujícím návrhu, který došel do sféry družstva, nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů nebo byly předneseny v diskusi k tomuto projednávanému bodu, e) není-li první pozměňující návrh přijat, hlasuje se o dalším pozměňujícím návrhu, dokud není některý přijat, a to v pořadí, v jakém došly do sféry družstva, nejpozději do okamžiku, kdy bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů, nebo kdy byl pozměňujcící návrh přednesen v diskusi k tomuto projednávanému bodu. 5

21 (19) Dokud shromáždění delegátů nepřikročí k hlasování o původním, pozměňujícím či doplňujícím návrhu, může vzít navrhovatel svůj návrh zpět. (20) Všechny doplňující nebo pozměňující návrhy jsou předkládány návrhové komisi. (21) Každý doplňující nebo pozměňující návrh musí obsahovat: a) vlastní formulaci návrhu doplňujícího nebo pozměňujícího usnesení a jeho odůvodnění, b) vazby na další vnitrodružstevní předpisy, resp. na ostatní články daného předpisu. (22) O pozměňujícím návrhu se nemůže hlasovat, zasahuje-li zásadní povahou do širšího textu stanov. Takovýto návrh je písemně zaprotokolován a v rámci další přípravy stanov bude zohledněn a bude k němu podáno písemné stanovisko ze strany představenstva. (23) O jednotlivých návrzích se v případě manuálního hlasování hlasuje zvednutím hlasovacího (mandátového) lístku v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování, v případě hlasování váhou hlasů odevzdáním vyplněného hlasovacího (mandátového) lístku. Hlasování při volbách do představenstva a kontrolní komise se řídí volebním řádem. (24) Jednání může být přerušeno ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh jednání. (25) Ruší-li někdo opakovaně jednání, může být řídícím schůze vykázán z jednacího sálu. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může řídící schůze jednání na nezbytně nutnou dobu přerušit. (26) Shromáždění delegátů je přerušeno: a) rozhodnou-li o tom delegáti hlasováním, b) je-li překročen časový limit vymezený pro jednání, nerozhodnou-li delegáti hlasováním o prodloužení časového limitu. (27) V přerušeném jednání se musí pokračovat nejpozději do 21 dnů. (28) Řídící schůze ukončí jednání shromáždění delegátů: a) není-li možné ve smyslu čl. 52 stanov zahájit jednání shromáždění delegátů nejpozději do 30 minut po stanovené anebo vyhlášené době zahájení, b) přestane-li být shromáždění delegátů v průběhu jednání usnášeníschopné, c) byl-li program jednání vyčerpán. (29) Usnesení shromáždění delegátů obdrží všichni delegáti do 21 dnů od jeho konání. Čl. 11 Delegát na shromáždění delegátů (1) Člen samosprávy, který byl zvolen delegátem na shromáždění delegátů, je povinen zúčastnit se všech ve volebním období konaných shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů volbou, hlasováním a podáváním návrhů zastupuje zájmy samosprávy a družstva jako celku. O průběhu shromáždění delegátů a o přijatých usneseních je povinen objektivně informovat nejbližší členskou schůzi samosprávy, kterou zastupuje. (2) V souladu se zákonem o obchodních korporacích může být zvolen pouze jeden náhradník delegáta. (3) Delegát, který se nemůže ze závažných důvodů shromáždění delegátů zúčastnit, je povinen tuto okolnost oznámit zvolenému náhradníkovi, předat mu pozvánku a podkladové materiály. Náhradník se tak pro toto shromáždění delegátů stává delegátem se všemi jeho právy a povinnostmi. Účast náhradníka musí být vyznačena v prezenční listině shromáždění delegátů. Není li náhradník zvolen a delegát se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je povinností delegáta toto včas oznámit představenstvu družstva. (4) Hlasovací právo má každý delegát (náhradník), jehož mandát byl ověřen. Musí hlasovat osobně, zastoupení při hlasování není přípustné. (5) Dochází-li v průběhu shromáždění delegátů k porušení jednacího řádu, delegát může na toto jednání upozornit prostřednictvím technické poznámky. Čl. 12 Mandátová komise (1) Mandátová komise prověřuje mandáty delegátů a ověřuje oprávnění přítomných osob k účasti na shromáždění delegátů. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a osvědčuje způsobilost shromáždění delegátů jednat a usnášet se. 6

22 (2) Počet přítomných delegátů sleduje mandátová komise v průběhu celého jednání shromáždění delegátů, zejména v okamžiku voleb a hlasování o usneseních, a dbá na správnost hlasování a sčítání hlasů. (3) Předseda mandátové komise vyhlašuje výsledky hlasování o usneseních k jednotlivým bodům programu jednání. (4) Výsledky manuálního hlasování se zapisují do protokolu, který obsahuje seznam všech návrhů usnesení, o kterých se hlasovalo. Protokol včetně hlasovacích lístků předá po skončení jednání shromáždění delegátů předseda mandátové komise zapisovatelce. (5) Sčítání hlasů provádějí skrutátoři. Funkci skrutátorů vykonávají pověření zaměstnanci správní složky družstva. Čl. 13 Návrhová komise (1) Návrhová komise před hlasováním přednese přehled všech návrhů, o kterých bude nebo se může na shromáždění delegátů hlasovat. (2) Návrhová komise formuluje návrhy usnesení, předseda návrhové komise nebo pověřený člen přednáší usnesení, pozměňující a doplňující návrhy k jednotlivým bodům programu jednání shromáždění delegátů. Přednesené návrhy jsou zaznamenávány a číslovány vzestupnou číselnou řadou. (3) Předseda nárhové komise nebo pověřený člen rozhoduje o typu předloženého návrhu, tzn. zda se jedná o doplňující nebo pozměňující návrh. Rozhodnutí předsedy návrhové komise nebo pověřeného člena může změnit shromáždění delegátů hlasováním. (4) Zákonnost usnesení a bezrozpornost se stanovami, směrnicemi a ostatními dokumenty družstva posuzuje právník návrhové komise, který je pověřenou osobou. Právník návrhové komise je z výkonu své funkce odpovědný dle platných právních předpisů. (5) Navržená usnesení se zapisují do protokolu. Protokol předá předseda návrhové komise po skončení jednání shromáždění delegátů zapisovatelce. Čl. 14 Volební komise (1) Shromáždění delegátů volí volební komisi. Volební komise zajišťuje volby členů představenstva družstva a kontrolní komise a jejich náhradníků, v průběhu volebního období zajišťuje doplňující volby do těchto orgánů. Volební komise se při své činnosti řídí volebním řádem. ČÁST IV. Představenstvo Čl. 15 (1) Představenstvo je kolektivní orgán, za nějž jedná předseda nebo místopředseda, případně jiný pověřený člen představenstva. (2) Návrh pořadu jednání schůze představenstva stanoví předseda představenstva v souladu s plánem práce představenstva. Členové představenstva mohou předkládat návrhy na doplnění pořadu jednání schůze. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva podle plánu práce nebo podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. (3) Schůzi řídí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedů svolává a schůzi řídí pověřený člen představenstva. (4) Představenstvo projednává záležitosti družstva převážně na základě písemných podkladů. Jejich rozsah je určen povahou předkládaných zpráv a návrhů. K projednávaným záležitostem referuje a návrh usnesení předkládá ten člen představenstva, který záležitost překládá k projednání. (5) Písemné zprávy a návrhy podepisují člen představenstva, který je předkládá, a zpracovatel. (6) Písemné podklady pro jednání představenstva se členům představenstva, popř. dalším účastníkům schůze předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit. (7) Diskusi řídí předsedající. Členové představenstva mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projednávat rozbory a návrhy řešení, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující a pozměňující návrhy. Předsedající je oprávněn ukončit diskusi, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě diskuse změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky diskuse a formuluje nový návrh 7

23 usnesení. Poté dá o návrhu usnesení hlasovat. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro přijetí návrhu, kdo proti a kdo se zdržel hlasování. Každý člen představenstva může požádat, aby se o jednotlivých bodech návrhu usnesení hlasovalo odděleně. (8) V souladu s 709 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bude zaznamenáno, zda hlasoval člen představenstva pro, proti, či se zdržel hlasování. (9) Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho odlišný názor byl uveden do zápisu. (10) Ve výjimečných případech je možné přijmout usnesení zvláštním způsobem hlasování nepřítomných osob (prostřednictvím u, per rollam) mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak pro tento případ považují za přítomné. Rozhodování per rollam se řídí 652 a násl. zákona o obchodních korporacích. ČÁST V. Kontrolní komise Čl. 16 (1) Schůze kontrolní komise se koná podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. (2) Návrh pořadu schůze kontrolní komise stanoví její předseda v souladu s plánem práce komise. Členové komise mohou předkládat návrhy na doplnění pořadu schůze. (3) Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený člen kontrolní komise. (4) Podklady pro jednání kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a komisi ve stanovených lhůtách předkládají pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek, kontrol a revizí. (5) Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména: a) předmět prověrky, kontroly nebo revize, b) souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách, s uvedením odpovědných osob, c) návrh na přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. (6) O návrhu na opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. Usnesení předkládá představenstvu. (7) Ve výjimečných případech je možné přijmout usnesení zvláštním způsobem hlasování nepřítomných osob (per rollam nebo em) mimo zasedání kontrolní komise, pokud s tím souhlasí všichni členové komise. Hlasující se pak pro tento případ považují za přítomné. Rozhodování per rollam se řídí 652 a násl. zákona o obchodních korporacích. (8) Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků, kterými dochází k závažnému porušení obecně závazných právních předpisů nebo stanov družstva, nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření k odstranění takových nedostatků, je kontrolní komise oprávněna požádat o svolání shromáždění delegátů. O svolání shromáždění delegátů požádá kontrolní komise představenstvo také v případech, kdy zjistí, že družstvu z činnosti nebo nečinnosti představenstva hrozí majetková újma. Čl. 17 (1) Za kontrolní komisi jedná a podepisuje předseda kontrolní komise. V době nepřítomnosti předsedy jej v plném rozsahu zastupuje místopředseda komise. ČÁST VI. Samospráva Čl. 18 (1) Ustavení samosprávy, její působnost, ustanovení o orgánech zajišťujících činnost samosprávy upravují stanovy družstva. 8

24 ČÁST VII. Společná ustanovení Čl. 19 (1) Právní jednání, pro které určena písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda představenstva) a další člen představenstva. (2) Usnesení a další jednání představenstva, které má písemnou podobu, podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení Čl. 20 (1) Jednací a volební řád stavebního bytového družstva MÍR ze dne se zrušuje. (2) Tento Jednací řád stavebního bytového družstva MÍR byl přijat shromážděním delegátů dne XX.XX.XXXX a nabývá účinnosti dnem XX.XX.XXXX 9

25 MÍR, stavební bytové družstvo, BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, WEB: VOLEBNÍ ŘÁD Informace o schválení: Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Osoba Funkce Datum: Podpis: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Informace o verzi: Číslo rev. Datum Popis Rozsah změn Vydáno Prohlášení o důvěrnosti: Tento dokument je majetkem MÍR, stavební bytové družstvo, dokument je veřejně přístupný na stránkách: XXXXXXXXXXX

26 VOLEBNÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Úvodní ustanovení... 2 Volební právo... 2 ČÁST II. Volby představenstva a kontrolní komise... 2 Navrhování kandidátů... 2 Volební komise... 3 Představení kandidátů do voleného orgánu... 3 Volby... 3 Průběh voleb... 3 Výsledky voleb... 4 Část III. Volba předsedy a místopředsedů představenstva... 4 Část IV. Volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise... 4 Část V. Závěrečná ustanovení

27 ČÁST I. Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Volební řád upravuje postup při volbě a ustavení představenstva a kontrolní komise. Členy představenstva, členy kontrolní komise a náhradníky do těchto orgánů družstva volí nejvyšší orgán družstva - shromáždění delegátů. Čl. 2 Volební právo (1) Právo volit členy představenstva, členy kontrolní komise a náhradníky do těchto orgánů mají delegáti, kteří jsou v den konání voleb uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí. Právo volit předsedu představenstva nebo předsedu kontrolní komise a místopředsedy mají všichni členové orgánu, ve kterém volba probíhá. ČÁST II. Volby představenstva a kontrolní komise Čl. 3 (1) Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být jen člen družstva starší 18 let, ve smyslu ustanovení živnostenského zákona bezúhonný, který plní řádně a včas členské povinnosti uvedené ve stanovách družstva, splňuje podmínky ve smyslu 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a u kterého není dána překážka výkonu funkce ve smyslu 710 a 722 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. (2) Člen představenstva nebo kontrolní komise musí splňovat podmínky pro výkon funkce orgánu družstva ve smyslu 46 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. (3) Překážkou funkce člena představenstva nebo kontrolní komise je vedení insolvenčního řízení nebo řízení podle 63 až 65 zákona o obchodních korporacích ohledně majetku toho, kdo se má stát členem těchto orgánů, nebo majetku obchodní korporace, v níž za poslední tři roky působil jako člen orgánu. Čl. 4 Navrhování kandidátů (1) Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise může podat představenstvo, kontrolní komise, samospráva nebo člen družstva. Návrh musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhovatele, b) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, c) věk, bydliště, povolání, d) orgán, do kterého je navrhován, e) stručné zdůvodnění návrhu, f) podpis navrhovatele, g) písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že splňuje podmínky dle čl. 3 tohoto volebního řádu. (2) O termínu konání shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby členů představenstva nebo kontrolní komise budou členové družstva informováni vydáním družstevního informačního zpravodaje, prostřednictvím informační desky a na internetových stránkách družstva, a to minimálně 90 kalendářních dnů předem. (3) Podávat návrhy na kandidáty do představenstva a kontrolní komise je možné jen do pěti pracovních dnů před konáním shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby do představenstva a kontrolní komise. Lhůta pro podání návrhu je zachována, jestliže návrh byl poslední den lhůty podán na poštu. (4) Po uplynutí lhůty stanovené k navrhování kandidátů ověří pověřený zaměstnanec správní složky družstva osobní údaje kandidátů a jejich navrhovatelů, splnění podmínky trvání jejich členství v družstvu, plnění členských povinností kandidátů, a splnění podmínek dle čl. 3 tohoto volebního řádu. Poté jsou návrhy postoupeny představenstvu. Představenstvo zajistí předání seznamu kandidátů všem delegátům přítomným na shromáždění delegátů. O vyřazení kandidáta ze seznamu delegátů rozhoduje na návrh jakéhokoli delegáta shromáždění delegátů. 2

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo

Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo přijatý shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014, s účinností od 1. 1. 2015. JEDNACÍ

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA Zastupitelstvo obce Lučina se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších novelizací, na tomto svém jednacím řádu:

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více