Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci"

Transkript

1 Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013 Ředitel Poradci Jméno, příjmení Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků za rok 2013 Ing. Pavel Polák Poradenství spočívající v oblasti podpory 500 Kč/ hod bez DPH, Kč příspěvkových programů zaměřených na maximálně 80 bezpečnost a nemotorovou dopravu, v podpoře žadatelů, při úpravě obsahu příspěvkových programů se zacílením na zlepšování a zefektivnění podpory nemotorové dopravy, při úpravě zákona o SFDI a relevantních prováděcích předpisů s cílem zvýšit podporu nemotorové dopravy a zvyšování bezpečnosti, při identifikaci a koordinaci nadregionálních projektů nemotorové dopravy PaedDr. Josef Kč Láznička Účast na vybraných kontrolních akcích, zejména na veřejnosprávních kontrolách projektů OPD, kontrola dodržení podmínek stanovených ve Schvalovacím protokolu a Rámcové smlouvě, kontrola dodržení požadavků na ochranu ŽP, kontrola dodržení pravidel na publicitu projektu, spolupráce při výběru kontrolního vzorku stavebních projektů, při pořízení fotodokumentace, spolupráce při zpracování kontrolních protokolů, expertní poradenská činnosti v oblasti racionalizace investičních výdajů týkajících se dopravních staveb, spolupráce při přípravě a realizaci expertizní činnosti pro stavby dopravní infrastruktury, kontrola prodejních míst dálničních kupónů 450 Kč/hod bez DPH, maximálně 90 1

2 Ing. Přemysl Michálek, CSc. Ing. Milena Antonovičová Ing. Milena Antonovičová Ing. Ivana Malinová Poradenství v oblasti investiční výstavby týkající se dopravních staveb, s tím souvisejících administrativních a technických úkonů, vč. zpracování rozborů, stanovisek, hodnocení apod. dokumentací předkládaných k žádostem o příspěvek z rozpočtu SFDI týkajících se bezpečnosti. dokumentací předkládaných k žádostem o příspěvek z rozpočtu SFDI týkajících se bezpečnosti 2 kolo. Plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence rizik v oblasti BOZP. 500 Kč/ hod bez DPH, maximálně 80 maximálně Kč bez DPH maximálně Kč bez DPH Kč Kč Kč Kč/měsíc Kč Poradenské společnosti Název Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše z rozpočtu SFDI týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise. prostředků za rok , Kč vč. DPH z rozpočtu SFDI týkajících se bezpečnosti. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání maximálně , Kč vč. DPH 2

3 Hodnotitelské komise. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební z rozpočtu SFDI týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise 2. kolo. z rozpočtu SFDI týkajících se bezpečnosti. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise 2. kolo. Provádění poradenské činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb pro Program na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a pro Program ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Konzultace k projektovým dokumentacím žádostí připravovaných žadateli na rok Poradenské služby spočívající ve zpracování expertních posudků či oponentur připravovaných projektů staveb dopravní infrastuktury financovaných SFDI a realizovaných zejména Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelstvím vodních cest, včetně kontroly zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejných zakázek pro realizaci těchto projektů. Poradenské služby spočívající ve zpracování expertních posudků či oponentur připravovaných projektů staveb dopravní infrastuktury financovaných SFDI a realizovaných zejména Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelstvím na na , Kč vč. DPH , Kč vč. DPH , Kč vč. DPH , Kč vč. DPH , Kč vč. DPH. 3

4 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera vodních cest, včetně kontroly zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejných zakázek pro realizaci těchto projektů. Poradenské služby spočívající ve zpracování expertních posudků či oponentur připravovaných projektů staveb dopravní infrastuktury financovaných SFDI a realizovaných zejména Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelstvím vodních cest, včetně kontroly zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejných zakázek pro realizaci těchto projektů. na 0 Kč České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Posouzení žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI v roce 2013 u programů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Účast jmenovaného zástupce na jednání Hodnotitelské komise maximálně Kč bez DPH , Kč vč. DPH. Advokáti a advokátní kanceláře Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol. Smlouva o poskytnutí právních služeb na dobu určitou do Provedení kontrolní analýzy vzorku zakázek zadaných příjemci dotace za účelem prověření, zda byly splněny podmínky pro zadání konkrétní zakázky při konkrétním typu ZŘ; nebyly příslušné zakázky účelově děleny s cílem snížení hodnoty zakázky, reagování na případné námitky příjemce, které budou součástí kontrolního protokolu /hod, maximální výše Kč bez DPH. Vyplacená výše prostředků za rok Kč bez DPH, Kč vč. DPH 4

5 Zveřejňování poradců a poradních orgánů 1.pololetí 2014 Ředitel Jméno, příjmení Poradci Ing. Pavel Polák Poradenství spočívající v oblasti podpory příspěvkových programů; v podpoře žadatelů; při úpravě obsahu příspěvkových programů se zacílením na zlepšování a zefektivňování podpory nemotorové dopravy a zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; při úpravě zákona o SFDI a prováděcích předpisů s cílem zvýšit podporu nemotorové dopravy a zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; při identifikaci a koordinaci neregionálních projektů nemotorové dopravy. PaedDr. Josef Láznička Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků do (včetně DPH) Účast na vybraných kontrolních akcích, zejména na veřejnosprávních kontrolách projektů OPD, kontrola dodržení podmínek stanovených ve Schvalovacím protokolu a Rámcové smlouvě, kontrola dodržení požadavků na ochranu ŽP, kontrola dodržení pravidel na publicitu projektu, spolupráce při výběru kontrolního vzorku stavebních projektů, při pořízení fotodokumentace, spolupráce při zpracování kontrolních protokolů, expertní poradenská činnosti v oblasti racionalizace investičních výdajů týkajících se dopravních staveb, spolupráce při přípravě a realizaci 500 Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč/hod bez DPH, maximálně Kč Kč 5

6 Ing. Přemysl Michálek, CSc. Ing. František Vocetka Ing. Ivana Malinová expertizní činnosti pro stavby dopravní infrastruktury, kontrola prodejních míst dálničních kupónů Poradenství v oblasti investiční výstavby týkající se dopravních staveb, s tím souvisejících administrativních a technických úkonů, vč. zpracování rozborů, stanovisek, hodnocení apod. Poradenství při výkonu kontrolní činnosti ve vtahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu objednatele; konzultace (příp. zpracování vzorů kontrolních listů a protokolu o kontrole, zpracování obsahu, formy a postupů při administraci, vedení a archivaci spisu při výkon kontrolní činnosti, zpracování přehledu odlišných postupů jednotlivých kontrolujících při zpracování kontrolních protokolů, odstraňování nejasností a nepřesností v protokolech, zpracování interního manuálu pro přípravu a plánování kontrol atd.) Plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence rizik v oblasti BOZP. 500 Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč/měsíc; od března 2014 nárůst o inflaci 2013 ve výši 1,4 % tj Kč/měsíc Kč Kč Kč 6

7 Poradenské společnosti Název Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků do z rozpočtu SFDI v roce 2014 týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise. (včetně DPH) Kč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební z rozpočtu SFDI v roce 2014 týkajících se bezpečnosti. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise. Provádění kontroly projektových žádostí projektů zabývajících se výstavbou a údržbou cyklistických stezek a projektů podporujících zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Poradenské služby spočívající ve zpracování expertních posudků či oponentur připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI a realizovaných zejména Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelstvím vodních cest, včetně kontroly zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejných zakázek pro realizaci těchto projektů. Poskytnutí poradenských služeb k jednotlivým připravovaným projektům staveb dopravní infrastruktury 700 Kč/ hod bez DPH, maximálně na Kč Kč Kč Kč 7

8 zejména poskytování poradenských služeb spočívajících ve zpracování expertních posudků či oponentur textu a obsahu zadávacích dokumentací na projektové, konzultační a stavební práce zadávané příjemci prostředků z rozpočtu SFDI, včetně kontrol správnosti zadávacích a kvalifikačních dokumentací veřejných zakázek na služby a stavební práce pro realizaci těchto projektů. z rozpočtu SFDI v roce 2014 týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek 2.kolo. Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise. na max Kč bez DPH 0 Kč Advokáti a advokátní kanceláře Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) Advokatní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. Smlouva o poskytnutí právních služeb na dobu určitou do úhrada fakturace za plnění z roku 2013 Provedení kontrolní analýzy vzorku zakázek zadaných příjemci dotace za účelem prověření, zda byly splněny podmínky pro zadání konkrétní zakázky při konkrétním typu ZŘ; nebyly příslušné zakázky účelově děleny s cílem snížení hodnoty zakázky, reagování na případné námitky příjemce, které budou součástí kontrolního protokolu Kč/hod bez DPH, max na (za rok 2013) Vyplacená výše prostředků do (včetně DPH) Kč Aktualizováno ke dni

9 Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2.pololetí 2014 Ředitel Jméno, příjmení Ing. Pavel Polák PaedDr. Josef Láznička Poradci Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků ve 2.pololetí 2014 (včetně DPH) Poradenství spočívající v oblasti podpory příspěvkových programů; v podpoře žadatelů; při úpravě obsahu příspěvkových programů se zacílením na zlepšování a zefektivňování podpory nemotorové dopravy a zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; při úpravě zákona o SFDI a prováděcích předpisů s cílem zvýšit podporu nemotorové dopravy a zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; při identifikaci a koordinaci projektů nemotorové dopravy. Účast na vybraných kontrolních akcích, zejména na veřejnosprávních kontrolách projektů OPD, kontrola dodržení podmínek stanovených ve Schvalovacím protokolu a Rámcové smlouvě, kontrola dodržení požadavků na ochranu ŽP, kontrola dodržení pravidel na publicitu projektu, spolupráce při výběru kontrolního vzorku stavebních projektů, při pořízení fotodokumentace, spolupráce při zpracování kontrolních protokolů, expertní poradenská činnosti v oblasti racionalizace investičních výdajů týkajících se dopravních staveb, spolupráce při přípravě a realizaci expertizní činnosti pro stavby dopravní infrastruktury, kontrola prodejních míst dálničních kupónů 500 Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč/hod bez DPH, maximálně Kč Kč 9

10 Ing. Přemysl Michálek, CSc. Ing. František Vocetka Ing. Ivana Malinová Poradenství v oblasti investiční výstavby týkající se dopravních staveb, s tím souvisejících administrativních a technických úkonů, vč. zpracování rozborů, stanovisek, hodnocení apod. Poradenství při výkonu kontrolní činnosti ve vtahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu objednatele; konzultace (příp. zpracování vzorů kontrolních listů a protokolu o kontrole, zpracování obsahu, formy a postupů při administraci, vedení a archivaci spisu při výkon kontrolní činnosti, zpracování přehledu odlišných postupů jednotlivých kontrolujících při zpracování kontrolních protokolů, odstraňování nejasností a nepřesností v protokolech, zpracování interního manuálu pro přípravu a plánování kontrol atd.) Plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence rizik v oblasti BOZP. 500 Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč/ hod bez DPH, maximálně Kč Kč Kč/měsíc Kč 10

11 Poradenské společnosti Název Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků ve 2.pololetí Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební z rozpočtu SFDI v roce 2014 týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek (Cyklostezky 2. kolo + podmínečně schválené žádosti z 1. kola na Cyklostezky a Bezpečnost). Účast jmenovaného zástupce NRZP na jednání Hodnotitelské komise. Provádění kontroly projektových žádostí projektů zabývajících se výstavbou a údržbou cyklistických stezek a projektů podporujících zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Poradenské služby spočívající ve zpracování expertních posudků či oponentur připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI a realizovaných zejména Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelstvím vodních cest, včetně kontroly zadávacích podmínek a posouzení přiměřenosti kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejných zakázek pro realizaci těchto projektů. Poskytnutí poradenských služeb k jednotlivým připravovaným projektům staveb dopravní infrastruktury zejména poskytování poradenských služeb spočívajících ve zpracování expertních posudků či oponentur textu a obsahu zadávacích dokumentací na projektové, konzultační a stavební práce zadávané příjemci prostředků z rozpočtu SFDI, včetně kontrol správnosti zadávacích a 500 Kč/ hod bez DPH, 700 Kč/ hod bez DPH, maximálně na na 2014 (včetně DPH) Kč Kč Kč Kč 11

12 Pracovněprávní servis, s.r.o. kvalifikačních dokumentací veřejných zakázek na služby a stavební práce pro realizaci těchto projektů. Pracovněprávní poradenství. Maximálně dvě hodiny za cenu Kč Advokáti a advokátní kanceláře Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) JŠK, a.k. Objednávka zpracování právního stanoviska k zákonu č. 219/2000 Sb. Zpracování komplexního právního stanoviska k možnosti úplatného nabytí nemovitého majetku a k možnosti dalšího nakládání s tímto majetkem. Maximální částka bez DPH Vyplacená výše prostředků ve 2.pololetí 2014 (včetně DPH) Kč Aktualizováno ke dni